»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


14-1-22 ΕφΠειρ 606/21 : ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ. Αγωγ συμμετοχς στα αποκτματα συζγων - Επαξηση περιουσας - Εν προκειμνω, να διαμρισμα αποτελε και την αξηση της περιουσας της εναγομνης, κατ το χρνο της αμετκλητης λσης του γμου της με τον ενγοντα, για την απκτηση του οποου, οι διδικοι λαβαν τραπεζικ δνειο. Εφσον η πραγματικ αξα των αποκτημτων της εναγομνης υπολεπεται ως προς την αξα της συμβολς του ενγοντος, η αξωση του τελευταου πρπει να περιοριστε στην αξα των αποκτημτων. Απορρπτει την φεση.

14-1-22 ΔιοικΠρωτΑθ 5300/21 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.  Αγωγ για χρηματικ ικανοποηση λγω της ηθικς βλβης που υπστη ο ενγων, απ την προσβολ της εθνικς του συνεδησης και ταυττητας ως στοιχεων της προσωπικτητς του, απ τη σναψη της συμφωνας των Πρεσπν. Η θεμελωση του εννμου συμφροντος του ενγοντος ερεδεται επαρκς στην ιδιτητ του ως λληνα πολτη. Κρση τι  η νδικη Συμφωνα δεν προσβλλει την αξα του ανθρπου, οτε συνιστ παρμβαση στο δικαωμα του ενγοντος στην ελεθερη ανπτυξη της προσωπικτητς του. Απορριπτος και ο ισχυρισμς του ενγοντος περ αντθεσης της νδικης Συμφωνας στο ΧΘΔΕΕ. Απορρπτει την αγωγ.

7-1-22 ΕφΑθ 1754/21 : ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Απαρδεκτα αποδεικτικ μσα - Προσκομιζμενες αποτυπσεις κειμνου SMS δεν μπορε να συναξιολογηθε αποδεικτικ, καθς αυτς συνιστον απαγορευμνα αποδεικτικ μσα. Εν προκειμνω, το πραγματικ συμφρον της ανλικης θυγατρας των διαδκων επιβλλει να ανατεθε οριστικ η επιμλει της στον ενγοντα πατρα της. Επσης, η διατροφ που δικαιοται η ανλικη,ανρχεται στο ποσ των 450 ευρ, εν κρνεται τι η εναγομνη εναι σε θση να καταβλει το ποσ των 130 ευρ μηνιαως. Δεκτ η φεση.

30-12-21 ΕφΑθ 2022/21 : ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Αγωγ εργαζομνων στη ΔΕΗ, στη θση της οποας υπεισλθε, εν συνεχεα, η ΑΔΜΗΕ, λγω των περικοπν που λαβαν χρα στις αποδοχς τους με τους Ν. 3833/10 και Ν.3845/10, στο πλασιο της αντιμετπισης της δημοσιονομικς κρσης στη χρα. Προκπτει τι κατ το κρσιμο χρονικ διστημα, το Δημσιο, ασκοσε τη διοκηση και τη διαχεριση, τσο στην εταιρα «ΔΕΗ Α.Ε.» στην οποα οι εκκαλοντες, εργζονταν μχρι το 2011, σο και στη νυν εναγμενη εταιρα, με την επωνυμα «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», που υπεισλθε στη θση της. Ως εκ τοτου, χουν εφαρμογ οι διατξεις των Ν. 3833/10 και 3845/10, με τις οποες επιβλθηκαν περικοπς στις αποδοχς των εργαζμενων σε αυτς. Μη νμιμη η αγωγ. Απορρπτει την φεση.

30-12-21 ΕφΑθ 904/21 : ΔΑΝΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΙΖΗΣΕΩΣ. Περπτωση οφειλς πιστοχου (πρωτοφειλτριας) επιχερησης,  εγγυημνης (οφειλς)  απ το Ελληνικ Δημσιο - Αγωγ της δανεστριας τρπεζας κατ του Δημοσου - Προβολ της νστασης διζσεως απ το εναγμενο. Κατ' αρχς εφσον  η κρια ννομη σχση του δανεου,διπεται καθ' ολοκληραν απ το ιδιωτικ δκαιο, η  υπ κρση διαφορ που γεννθηκε με κατπτωση της εγγυσεως του Δημοσου συνιστ,  ιδιωτικ διαφορ. Εν προκειμνω, δεν αποδεχθηκε τι η εκκαλοσα προβη σε οποιαδποτε πρξη εκτελσεως σε βρος της κινητς περιουσας της πρωτοφειλτριας.  Η κδοση δε, διαταγς πληρωμς με επιταγ προς εκτλεση,  δεν συνιστ απ μνη της πρξη αναγκαστικς εκτλεσης. Δεκτ η νσταση διζσεως. Απορρπτει την φεση.

30-12-21 ΕλΣυν (Ολ) 1377/21 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ανδειξη ζητματος επιλεξιμτητας δαπανν συγχρηματοδοτομενων απ εθνικος και ενωσιακος πρους - Πρπει να τυγχνουν σεβασμο οι θεμελιδεις δικαικς αρχς που διπουν την εθνικ και την ενωσιακ ννομη τξη, ως η αρχ της προστασας της δικαιολογημνης εμπιστοσνης, της οποας η ισχς αναγνωρζεται και διασφαλζεται ως κοιν αξιακ αγαθ και απ τις δο. Απορρπτει.

24-12-21 ΕφΑθ 1870/21 : ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ. Περπτωση υπαλλλου σε τραπεζικ εταιρα στον τεχνικ κλδο - Ατημα για την αναδρομικ βαθμολογικ και μισθολογικ  του εξλιξη, βσει της προβλεπμενης απ τον Κανονισμ, πλασματικς προθησης για υπαλλλους κατχους πτυχων ΑΕΙ. Αλλοδαπο ττλοι σπουδν -  Προσκμιση απ τον ενγοντα βεβαωσης επαγγελματικς ισοδυναμας απ το ΣΑΕΠ, και χι του ΔΟΑΤΑΠ - Γνωμ ΝσΚ, με την οποα κρθηκε ομφωνα τι ο αλλοδαπς ττλος σπουδν, για τον οποο προσκομζεται βεβαωση απ το ΣΑΕΠ, μπορε να αξιολογηθε για τη βαθμολογικ εξλιξη υπαλλλου. Αναγνωρζεται στον ενγοντα πλασματικς χρνος υπηρεσας τεσσρων ετν και η υποχρωση της εναγομνης να του καταβλει διαφορς αποδοχν, το ποσ των οποων επαναπροσδιορζει το παρν Δικαστριο. Δεκτ η φεση.

24-12-21 ΕφΑθ 757/21 : ΟΣΕ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 25%. Αναδρομικ περαιτρω μεωση των αποδοχν του εφεσβλητου (βσει των Ν. 4024/2011 και Ν. 4093/2012),  ο οποος εργστηκε με την ιδιτητα του αναπληρωτ νομικο συμβολου - στην εναγομνη (ΟΣΕ) -   Η εναγομνη εναι δημσια επιχερηση, υπ την ννοια του ρθρου 1§§1,2 ν.3429/2005 και, ως εκ τοτου, το προσωπικ της, ρα και ο εφεσβλητος, ενπιπτε στο ρθρο 31 του ν. 4024/2011 και του ν. 4093/2012 - τσι λοιπν, οι μηνιαες αποδοχς του, σε σχση με τις αποδοχς που ελμβανε τον Οκτβριο του 2011 πρεπε να μειωθον, χι μως πραν του 25% αυτν. Επομνως, η εναγομνη προβη μη νμιμα στις περικοπς, καθς υπερβη το  αντατο ριο μεωσης του 25%. Απορρπτει την φεση.

17-12-21 ΕφΑθ 1054/21 : ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Αποζημωση κατασκευαστ απ το Δημσιο, στο πλασιο σμβασης παραχρησης ργου για τη μελτη, κατασκευ και εκμετλλευση αυτοκινητδρομου. Διαιτητικ απφαση - Αγωγ ακυρσεως του Δημοσου, με την οποα ζητε λγω υπρβασης εξουσας, να ακυρωθε η διαιτητικ απφαση - Η σκηση της αγωγς δεν αναστλλει την εκτλεση της διαιτητικς απφασης. Ατηση αναστολς εκτλεσης - Δεν πιθανολογεται εν προκειμνω, τι θα ευδοκιμσει η εκκρεμς αγωγ του Δημοσου για την ακρωση της διαιτητικς αποφσεως, αλλ, οτε και κνδυνος βλβης αυτο πιθανολογεται. Απορρπτει την ατηση.

17-12-21 ΕφΘεσ 1163/21 : ΤΡΑΠΕΖΑ - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΕ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΤΗ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ - ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ. Απαιτσεις τρπεζας απ πιστσεις σε ΑΕ , με εγγυητ τον δη αποβισαντα Αντιπροδρ της και πατρα του εκκαλοντος. Αγωγ διρρηξης της γονικς παροχς απ τον εγγυητ στον εκκαλοντα γιο του. Κατ' αρχς κρθηκε τι οι τρεις πρτοι εναγμενοι αποποιθηκαν την κληρονομι του αδελφο τους, αμσως μετ την σκηση της αγωγς κι ως εκ τοτου δεν τθεται θμα αναγκαστικς ομοδικας.  Αποδεχθηκε, τι ο οφειλτης της ενγουσας τρπεζας, γνριζε τι η επδικη απαλλοτρωση θα τον καθιστοσε αφεργγυο. Τλος, η γνση του εκκαλοντος, δεν απαιτεται, διτι πρκειται για απαλλοτρωση απ χαριστικ αιτα. Απορρπτει την φεση.

10-12-21 ΤριμΕφΑθ 2456/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΩΛΗΣΗ - ΤΙΜΗΜΑ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Διαφορ απ σμβαση με την οποα η ενγουσα ανλαβε, για λογαριασμ της εναγομνης, την κατασκευ, προμθεια και συντρηση εφαρμογν για τραπεζικ προντα - Κρση τι η νδικη αγωγ, στο κριο ατημα περ επιδικσεως εργολαβικς αμοιβς,  παρσταται, ως μη νμιμη, διτι πρκειται για σμβαση οριστικς παραχωρσεως της χρσεως λογισμικο, στην οποα εφαρμζονται οι διατξεις για την πληση. Στην πρτη επικουρικ βση της αγωγς δε, γνεται μεν επκληση συμβσεως πωλσεως,ωστσο το τμημα, μεινε απροσδιριστο. Καταχρηστικ τλος, κρνεται και η αξωση της ενγουσας για την επιδκαση της συμφωνηθεσας ποινικς ρτρας. Απορρπτει την αγωγ - Δεκτ η απ 12.6.2018 φεση.

10-12-21 ΕφΠειρ 486/21 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ - ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. Περπτωση τροχαου ατυχματος, συνεπεα του οποου προκλθηκε αρχικ ο σοβαρς τραυματισμς και εν συνεχεα ο θνατος του αρχικς ενγοντος - πεζο, ταν αυτς παρασρθηκε απ το δκυκλο μοτοποδλατο που οδηγοσε η ανλικη θυγατρα των παρεμπιπτντως  εναγομνων. Προκπτει τι το νδικο ατχημα οφελεται σε συγκλνουσα αμελ συμπεριφορ, τοι σε ποσοστ 60% για την οδηγ και σε ποσοστ 40% για τον πεζ. Οι ενγουσες, ως κληρονμοι, δικαιονται τη χρηματικ ικανοποηση που καθορστηκε πρωτοδκως - προ του θαντου του αρχικς ενγοντος -κατ την κληρονομικ τους μερδα. Περαιτρω,  οι ενγουσες δικαιονται και χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης. Δεκτ η απ 17-2-2020 φεση.

3-12-21 ΜονΕφΑθ 1824/21 : ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΑΕΙ -  Π.Δ 34/95 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΛΗΞΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ. Μσθωση κυλικεου εντς των εγκαταστσεων του εναγμενου ΝΠΔΔ, κατπιν διενργειας δημσιου πλειοδοτικο διαγωνισμο - Αγωγ του μισθωτ με ατημα να αναγνωριστε τι η επδικη μσθωση υπγεται στις διατξεις του π.δ 34/95 και αξωση για διαφυγντα κρδη λγω μη γκαιρης παρδοσης σ' αυτν του μισθου. Απορριπτο, ως αβσιμο, το ατημα περ διαφυγντων κερδν. Επσης, το εναγμενο που κατστη ΑΕΙ , δεν υπγεται στις ρυθμσεις του π.δ. 34/1995 των εμπορικν μισθσεων. Δεκτ ωστσο, γινε το ατημα του ενγοντος για μεωση της ποινικς ρτρας, η οποα εναι δυσανλογα μεγλη. Δεκτ εν μρει η φεση.

3-12-21 ΜονΕφΠειρ 326/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΝΑΤ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. Αξωση αμοιβς της ενγουσας εταιρας, η οποα, δυνμει συμβσεως ργου, με το εναγμενο Ταμεο, παρεχε σ' αυτ υπηρεσες συντρησης και υποστριξης σχετικ με τη λειτουργα πληροφοριακο συστματος αυτο - ρνηση του ΕΣ να θεωρσει το πρτο τιμολγιο λγω μη νομιμτητας της διαδικασας -  Προκπτει η ακυρτητα της σμβασης, καθς οι παρεχμενες υπηρεσες ενπιπταν στα καθκοντα του προσωπικο της Διεθυνσης Πληροφορικς του Ταμεου - Το εναγμενο Ταμεο που εξοικονμησε, ωστσο, τη συμφωνηθεσα αμοιβ, πρπει να την αποδσει στην ενγουσα. Προσωριν εκτελεσττητα απφασης. Απορρπτει την φεση.

3-12-21 ΑΕΠ 1301/21  : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΕΠΠ.

26-11-21 ΜονΕφΠειρ 409/21 : ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ - ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣE ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Περπτωση οριστικς ανθεσης της επιμλειας των ανλικων τκνων στη μητρα τους, εκτς απ το μρος της επιμλειας που αφορ σε ζητματα υγεας και περθαλψης των τκνων και δη σε σοβαρ θματα υγεας. Ρυθμζει το δικαωμα επικοινωνας του πατρα με τα ανλικα τκνα του. Προσδιορζει τη μηνιαα διατροφ που θα καταβλει ο εναγμενος για τα τκνα του. Δεκτ η φεση.

26-11-21 ΜονΕφΑθ 1012/21 : ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Διαδοχικς συμβσεις εργασας ιδιωτικο δικαου στον Δημσιο Τομα - ΠΔ.164/04. Περπτωση διοικητικν υπαλλλων στο ΝΣΚ στα πλασια προγρμματος εργασιακς εμπειρας ανργων, με αλλεπλληλες συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου. Μορφς της σμβασης μαθητεας. Δεν συντρχει εν προκειμνω περπτωση εφαρμογς του ρθρου 11 του π.δ. 164/2004, αφο οι επδικες συμβσεις καταρτστηκαν κατ το τος 2007 και μετ - Οτε κατ' εφαρμογ της Οδηγας 1999/70/ΕΚ μπορον να χαρακτηριστον οι επδικες συμβσεις ως ενιαα σμβαση εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου. Δεκτ η φεση - Απορρπτει την αγωγ.

19-11-21 ΑρΠγος (Α2) 1249/21 : ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ. Προποθσεις ανκλησης γονικς παροχς ως δωρες - ρθρο 1509 ΑΚ - Τθεται το ζτημα της ορθς μη εφαρμογς της διταξης αυτς, αναφορικ με το χαρακτρα της νδικης παραχρησης της αναιρεσεουσας προς την αναιρεσβλητη, ως γονικς παροχς που δεν υπκειται σε ανκληση κατ’ ρθρο 505 ΑΚ. Κρση τι η προσβαλλμενη απφαση διλαβε ασφες και ανεπαρκες αιτιολογες  που δημιουργον αμφιβολα σχετικ με το σκοπ της παροχς αλλ και την ανγκη της αναιρεσβλητης, την οποα επεδωξε αυτ να καλψει. Δεκτς ο λγος της ατησης αναρεσης λγω λλειψης νμιμης βσης. Αναιρε την 1939/2018 απφαση του Εφετεου Θεσσαλονκης.

19-11-21 ΠολΠρωτΘεσ 13152/21 : ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ. Ιδιγραφη διαθκη - Αγωγ με ατημα την αναγνριση της ακυρτητας διαθκης, για το λγο τι δεν συντχθηκε, οτε υπογρφηκε απ το διαθτη. Γραφολογικς πραγματογνωμοσνες που προσκομζουν οι διδικοι - Δικαστικ πραγματογνωμοσνη. Περπτωση συγκριτικο υλικο που απχει 26 χρνια απ το χρνο σνταξης της διαθκης. Κρνει τι ο διαθτης μποροσε να γρψει χωρς να επηρεζεται απ την νοια η γραφικ του ικαντητα. Προκπτει τι οι γραφολογικς εκθσεις, που προσκομζει ο ενγων δεν κρνονται πειστικς. Αποδεικνεται τι και η γραφ και η υπογραφ επ της διαθκης τθηκε απ τον διο το διαθτη. Απορρπτει την αγωγ.

12-11-21 ΣτΕ (Ε') 526/21 : ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Οικοδομικς Συνεταιρισμς - Η αναγκαστικ απαλλοτρωση κηρυσσμενης ως “αναδασωτας” κτασης εναι υποχρεωτικ για τη Διοκηση μνον ταν σκοπς της κρυξης εναι η πρσδοση σε αυτν δασικο χαρακτρα που δεν εχε προηγουμνως. Εν προκειμνω, προκπτει τι κατ το χρνο της παραχρησης, το τος 1930, της μεζονος κτασης, αυτ καλυπτταν απ δσος πεκης, η επδικη δε, κταση δεν απβαλε το δασικ της χαρακτρα με την ΥΑ, για την δεια εκποησς της στον Οικοδομικ Συνεταιρισμ. Σιωπηρ απρριψη αιτσεως περ ανακλσεως. Ωστσο, η Διοκηση πρεπε να εξετσει εν οι ιδιοκτησες των αιτοντων βρσκονται εντς του τμματος που καταστρφηκε απ πυρκαγι το 1974  και, σε καταφατικ περπτωση, αν συντρχουν οι προποθσεις για την εξαγορ την απαλλοτρωση αυτν. Η εν λγω παρλειψη της Διοκησης παρσταται μη νμιμη - Εν μρει δεκτ η ατηση ακρωσης.

5-11-21 ΤρΕφΑθ 1168/21 : ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ννοια δλιας αποσπσεως εργατικο δυναμικο - Παροχ εργασας που συνσταται στην αποκλυψη προστατευομνων εμπορικν λλων βιομηχανικν απορρτων του παλαιο εργοδτη. Εν προκειμνω, σαφς προκπτει τι ο εναγμενος ενργησε κατ τρπο αθμιτο, καθς προβη σε συστηματικ και βσει σχεδου, απσπαση, αφενς εξειδικευμνων υπαλλλων απ την ενγουσα, προσχωρντας με αυτος σε ανταγωνιστικ αυτς ασφαλιστικ εταιρα και αδιαφορντας για την προφαν ζημα που θα προκαλετο στην ενγουσα, αφετρου (σε απσπαση) ασφαλισμνων της ενγουσας. Αποδεχθηκε τι η συμπεριφορ του εναγομνου εκτς απ αντισυμβατικ, υπρξε και αδικοπρακτικ - Προσβολ της εμπορικς της πστης και του κλονισμο της εμπορικς φμης της ενγουσας. Προσδιορζει την ελογη χρηματικ ικανοποηση στο ποσ των 5.000 ευρ. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Δεκτ η φεση.

5-11-21 ΜονΕφΑΘ 742/21 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ - ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ - ΔΙΚΑΙΟΧΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Περπτωση παρσυρσης πεζο απ μοτοσυκλτα - Αγωγ συγγενν (σζυγος, τκνα, νφες και εγγνια)  για χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης. Κρση τι το νδικο τροχαο ατχημα οφελεται σε συγκλνουσα υπαιτιτητα και των δο προσπων, τοι σε ποσοστ 60% για τον πεζ και ποσοστ 40% για τον οδηγ της δκυκλης μοτ/τας. Περαιτρω, κρνεται τι η σζυγος του θανντος, δικαιοται χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης, ακμη και αν βρσκεται σε κατσταση νοιας που δεν μπορε να επικοινωνε με το περιβλλον της και δεν θυμται το θανντα σζυγ της - σφαλε το πρωτοβθμιο Δικαστριο. Εν κατακλιδι, οι ενγοντες υπστησαν ψυχικ οδνη και πρπει να επιδικασθε σ’ αυτος χρηματικ ικανοποηση. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Δεκτς οι εφσεις.

29-10-21 ΜονΕφΑΘ 3277/21 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ασφαλιστικς εταιρες και ασφαλιστικο σμβουλοι - Καταγγελα της μεταξ τους σχσης  - ννοια σπουδαου λγου - Ειδικτερα, περπτωση καταγγελας απ ασφ. εταιρες των συμβσεων που χουν συνψει με ασφ. σμβουλο,  λγω αντισυμβατικς και αντιεπαγγελματικς συμπεριφορς του τελευταου, συνισταμνης στη μη συμμρφωσ του με τις μεθδους και τους κανονισμος πωλσεων των εναγομνων εταιρειν. Εν προκειμνω, δεν αποδεχθηκε τι οι εναγμενες με τις καταγγελες θιξαν τον ενγοντα στον επαγγελματικ κοινωνικ του κκλο - Δεν κρνεται λοιπν, τι μπορε να γνει λγος για παρνομη προσβολ της προσωπικτητας του ενγοντος. Απορρπτει την φεση.

29-10-21 ΤρΕφΠειρ 350/21 : ΝΑΥΑΓΙΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ - ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αγωγς Δμου για αποζημωση και χρηματικ ικανοποηση ηθικς βλβης απ περιβαλλοντικ ζημα, προκληθεσα απ ναυγιο, κατ της κυρας του πλοου και της διαχειρστριας , αλλ και κατ του ασφαλιστικο οργανισμο. Δε νομιμοποιεται στην γερση της αποζημιωτικς αξισεως ο παρκτιος ΟΤΑ, ταν δεν επικαλεται βλβη ττοιου δικαιματος εννμου συμφροντς του, δεδομνου τι μνη η υποβθμιση  του φυσικο περιβλλοντος δεν αρκε, αφο δεν αποτελε αντικεμενο ιδιωτικο δικαιματος - Για τη νομιμοποησ του ο ενγων δεν επικαλστηκε την επλευση συγκεκριμνης βλβης σε δικ του ιδιωτικ δικαωμα. Απ το επμαχο λοιπν, ναυγιο δεν επλθε προσβολ του ενγοντος, οτε η δυσφμηση της Νσου (και χι του Δμου) Θρας. Αμφτερες οι νδικες αγωγς ταν απαρδεκτες. Δεκτ η φεση - Απορρπτει τις αγωγς.

29-10-21 ΜονΕφΠειρ 439/21 : ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ - ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΕΦΕΣΗ - ΛΟΓΟΙ. Εν προκειμνω τα ανλικα τκνα χουν δη ενηλικιωθε, αλλ οι προποθσεις επιδικσεως διατροφς τους και ο καθορισμς της κτασης και του ψους αυτς κρνονται απ το χρνο γερσης της αγωγς, που ταν ανλικα. φεση - Λγοι - Ενψει του τι λοι οι λγοι της νδικης εφσεως  ανγονται στην εσφαλμνη εκτμηση των αποδεξεων, ο ισχυρισμς των δη εφεσβλητων περ αοριστας των λγων της εφσεως εναι απορριπτος. Κρση τι ο εκκαλν -εναγμενος οφελει να καταβλλει στο υι του το ποσ των 550 ευρ και στη θυγατρα του το ποσ των 520 ευρ, ως μηνιαα διατροφ τους. Δεκτ η φεση.

29-10-21 ΜονΕφΑΘ 873/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Περπτωση διαδοχικν καταγγελιν συμβσεως εργασας του ενγοντος, ο οποος εργαζταν ως σερβιτρος σε κατστημα του εναγομνου που λειτουργοσε εποχικ - Αγωγ για να αναγνωριστε η ακυρτητα της τελευταας καταγγελας και αξωση για μισθος υπερημερας, προσαξηση απασχλησης σε Κυριακς, αργες και νκτα και για επιδματα εορτν. Κρση περ ακυρτητας της συμβσεως εργασας του ενγοντος, ο οποος εργαζταν χωρς να εναι εφοδιασμνος με βιβλιριο/πιστοποιητικ υγεας. Στην περπτωση καταγγελας κυρης σμβασης εργασας οφελεται, η εκ του νμου προβλεπμενη αποζημωση απλυσης, αλλ ο εργοδτης δεν περιρχεται σε υπερημερα.Δεκτ εν μρει η αγωγ. Δεκτ η απ 11.06.2020 φεση κατ της υπ'αρθμ. 1896/19 απφασης του ΜονΠρωτΑθηνν.

22-10-21  ΕλΣυν Ολ 1389/21 : ΜΝΗΜΟΝΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ. Προδικαστικ ερτημα. Οι ρυθμσεις της υποπαραγρφου Β.4 της παραγρφου Β του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, με τις οποες καταργθηκαν τα επιδματα εορτν (Χριστουγννων, Πσχα) και το επδομα αδεας για τους συνταξιοχους του Δημοσου δεν παραβιζει τη δκαιη ισορροπα μεταξ των απαιτσεων του γενικο συμφροντος και της προστασας των δικαιωμτων των συνταξιοχων του δημοσου και, συνεπς, δεν αντκειται στην κατοχυρωμνη απ το ρθρο 25 παρ. 1δ του Συντγματος αρχ της αναλογικτητας, οτε στο ρθρο 1 του (πρτου) Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ. Επσης, η διταξη αυτ δεν αντκειται οτε στα ρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 του Συντγματος και 25 παρ. 4 αυτο, οτε στις συνταγματικς διατξεις για το ειδικ συνταξιοδοτικ καθεστς των δημοσων λειτουργν, υπαλλλων και στρατιωτικν και την απορρουσα απ αυτς αρχ της αναλογας αποδοχν ενεργεας και σνταξης, πως ισχει για κθε κατηγορα. Μειοψηφα. Παραπμπει.

22-10-21  ΕλΣυν Ολ 1386/21: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΦΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΤΕΘΕΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΙΟ  –  ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. ταν το Ελεγκτικ Συνδριο κατ τον προσυμβατικ του λεγχο εξτασε ρητς να ζτημα, η κρση του αυτ γενν δικαιολογημνη εμπιστοσνη που προστατεεται δεσμεουσα τα διοικητικ ελεγκτικ ργανα πλην ad hoc αντθετης μεταγενστερης νομολογας του Δικαστηρου της Ευρωπακς νωσης αναμφβολου περιεχομνου. Αν το Ελεγκτικ Συνδριο κατ τον προσυμβατικ του λεγχο δεν εξτασε ρητς να ζτημα που αναδεχθηκε στη συνχεια κατ την σκηση διοικητικο ελγχου ττε, εφσον η σμβαση εκτελστηκε και προκυψαν δικαιματα υπρ του διαχειριστ των κοινοτικν πρων του αναδχου, η εμπιστοσνη αυτν προστατεεται ως δικαιολογημνη μνον αν το αναδειχθν ζτημα απ τη διοικητικ αρχ ταν εξ εκενων που ως ουσιδες υπγετο προδλως στην ελεγκτικ δικαιοδοσα του Ελεγκτικο Συνεδρου κατ την σκηση του προσυμβατικο του ελγχου. Αν μως το αναδειχθν απ τη διοικητικ αρχ ζτημα δεν φρει τα ανωτρω χαρακτηριστικ, τοι εναι εξ εκενων που δεν ανγονται σε παραβισεις αρχν πως η δημοσιτητα, η διαφνεια, η ιστητα και ο ελεθερος ανταγωνισμς, ττε, αναλγως και των ειδικοτρων συνθηκν της περπτωσης, μπορε να μη γεννται δικαιολογημνη εμπιστοσνη οπτε επιτρπεται πως η εν λγω αρχ ενεργσει ελεθερα τον λεγχ της. Δχεται.

22-10-21  ΕλΣυν Ολ 1384/21 : ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΗΕΠΙΤΡΟΠΩΝ. Οι θετικς πρξεις των Κλιμακων ( κατ περπτωση των Επιτρπων) του Ελεγκτικο Συνεδρου, στο πλασιο διενργειας του προσυμβατικο ελγχου παργουν οριστικτητα και δεν δναται να ανατραπον ετε οκοθεν ετε κατπιν υποβολς αιτσεως εκ μρους των ενδιαφερομνων, ακμα και σε περπτωση, που εκ των υστρων τεθον υπψη τους οψιφαν γεγοντα, τα οποα ανατρπουν το πραγματικ θεμλιο της κρσης τους, καθς η αρμοδιτητ τους χει εξαντληθε. Μειοψηφες. Επιλει το εισαχθν, με την 519/2021 απφαση του Εβδμου Τμματος, ζτημα.

22-10-21 ΕλΣυν Ολ 1477/21 : ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΩΝ. Προδικαστικ ερωτματα. Η παρακρτηση της ΕΑΣ απ τις συντξεις των δημοσων λειτουργν και υπαλλλων, για τη χρηματοδτηση του ελλεμματος του συνταξιοδοτικο κεφαλαου, κατ το χρονικ διστημα απ την υπαγωγ τους στον Ε.Φ.Κ.Α. ως τις 31.12.2018, δεν ενσωματνεται με συνπεια και συνεκτικτητα στη μεταρρθμιση του ν. 4387/2016, επιπροσθτως δε, δεν αιτιολογεται η αναγκαιτητα διατρησς της για τον σκοπ για τον οποο θεσμοθετθηκε, οτε η επιλογ των βαρυνομνων με την παρακρτησ της προσπων και, ως εκ τοτου εξακολουθε, για το εν λγω χρονικ διστημα, να αντκειται στην αρχ της ιστητας ενπιον του νμου και της ιστητας στα δημσια βρη, καθς και στην αρχ της αναλογικτητας. Eξλλου, η ως νω παρακρτηση για την ενσχυση του ΑΚΑΓΕ, τοι Αποθεματικο Εθνικς Σνταξης που χει συσταθε για τη διασφλιση της μακροπρθεσμης βιωσιμτητας του συνταξιοδοτικο συστματος, κατ το χρονικ διστημα απ την 1.1.2019 και εφεξς, δεν αντκειται, ως εκ της εντεθεν μεταβολς του προορισμο της Εισφορς, προς τα ρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντγματος και τις απ αυτ απορρουσες αρχς. Μειοψηφες. Παραπμπει.

22-10-21 ΠολΠρωτΑθ 1809/21 : ΙΚΕ - ΙΔΡΥΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Περπτωση εναγντων - δημιουργν λογισμικο υπολογιστ, οι οποοι για τη χρηματοδτηση της εμπορικς τους εκμετλλευσης, μεταββασαν μρος των δικαιωμτων τους επ του λογισμικο στους εναγμενους. Αγωγ με ατημα την αναγνριση της εικονικτητας της εταιρικς συμμετοχς των εναγομνων στη συσταθεσα ΙΚΕ. Δκαιο πνευματικς ιδιοκτησας. δρυση Ιδιωτικς Κεφαλαιουχικς Εταιρας - Εταιρικ μερδια - Κεφαλαιακς εισφορς - Σε περπτωση ανεξφλητων εταιρικν μεριδων, καταρχς ο διαχειριστς προβανει μεσα σε αντστοιχη μεωση του κεφαλαου και σε ακρωση των εταιρικν μεριδων, στε να μην υπρχουν ανεξφλητα μερδια. Εν παραλεψει να προβε σε μεωση υπχει ποινικ ευθνη και η απφαση για μεωση λαμβνεται κατ νμο απ τους εταρους. Ως εκ τοτου, το Δικαστριο δεν εναι δυνατ να υποκαταστσει τα εταιρικ ργανα, λαμβνοντας στη θση αυτν τις σχετικς αποφσεις. Απορρπτει την αγωγ.

22-10-21 ΕφΠειρ 440/21 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Οροφοκτησα - Κανονισμς πολυκατοικας - Εκμσθωση ισογεου καταστματος που λειτουργε ως εστιατριο κατ παρβαση του Κανονισμο. Προσβολ προσωπικτητας των ιδιοκτητν-εναγντων,  απ τη στρηση της δυναττητας χρσης κοινχρηστου χρου και απλαυσης ενς ρεμου περιβλλοντος. Καθαρεση αυθαρετων κατασκευν απ την μισθτρια του καταστματος - Ως εκ τοτου χει ελευθερωθε η χρση ολκληρου του δημοτικο κοινχρηστου χρου μπροσθεν του καταστματος και δεν τθεται ζτημα παρεμπδισης της χρσης του απ τους ενγοντες. Κρση τι οι ενγοντες απ τις παρνομες και υπατιες πρξεις των εναγομνων (θρυβοι, στρηση χρσης κοινχρηστου χρου και εκπομπ οσμν), υπστησαν ηθικ βλβη και δικαιονται χρηματικ ικανοποηση ποσο 2.500 ευρ ο καθνας. Δεκτ η φεση - Δεκτ εν μρει η αγωγ.

15-10-21  ΕλΣυν Ολ 1376/21 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΟΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.  Μεταξ των αυτεπαγγλτως ερευνμενων πλημμελειν της αναιρεσιβαλλομνης που δναται να εξετσει αυτεπαγγλτως ο αναιρετικς δικαστς περιλαμβνονται και σες, αν δεν εξετζονταν και διορθνονταν κατ' αναρεση παρ το τι προκπτουν ευθως εκ της αναιρεσιβαλλομνης, θα θεταν την εθνικ ννομη τξη σε σγκρουση με την ενωσιακ, παραβιζοντας την επ του ρθρου 28 παρ. 2 του Συντγματος, με τη σχετικ ερμηνευτικ δλωση στο ρθρο αυτ, απορρουσα υποχρωση της εθνικς δικαιοσνης να διασφαλζει την αποτελεσματικτητα του δικαου της νωσης. Στην προκειμνη περπτωση, ο Κανονισμς 1260/1999 του Συμβουλου προβλεψε τι να χρηματοδοτομενο ργο («πρξη») διατηρε το δικαωμ του στη χρηματοδτηση μνον εν, επ διστημα πντε ετν, απ την ημερομηνα κδοσης της απφασης της αρμδιας εθνικς αρχς, σχετικ με την κοινοτικ χρηματοδτησ του δεν υποστε σημαντικ τροποποηση. μως, με την εθνικ απφαση υπαγωγς του επδικου ργου στην κοινοτικ χρηματοδτηση επιβλθηκε στον τελικ αποδκτη αναιρεσεοντα ο ρος να μη μεταβλει τη χρση της ενισχυμενης επνδυσης για χρονικ διστημα πντε ετν απ την ολοκλρωσ της, οπτε αυτς προσκροει στον ως νω Κανονισμ με την οποα ορζεται διαφορετικ αφετηρα της πενταετος υποχρωσης. Το Δικαστριο κρνει τι θα παραβιαζταν η αρχ της αποτελεσματικτητας του ενωσιακο δικαου αν αφετο χωρς κρωση η διαπιστομενη ως νω παραβαση απ εθνικ πρξη του ενωσιακο καννα, δοθντος μλιστα τι αυτ προκπτει ευθως απ την απλ ανγνωση της αναιρεσιβαλλομνης. Μειοψηφα. Δχεται.

15-10-21 ΤριμΕφΑθ 909/21ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΑΓΩΓΗ. Αγωγ κατ του συνδκου πτωχεσεως - Δικαωμα εκποησης σημτων απ τον σνδικο - Πλειστηριασμς - Ακυρτητα. Σμβαση παραχρησης χρσης και υπ αρεση μεταββασης σημτων. Εν προκειμνω, προκπτει τι το ιδιωτικ συμφωνητικ εχε ως αντικεμενο την παραχρηση της δειας χρσης των σημτων απ την αρχικ δικαιοχο αννυμη εταιρεα. Καθσον λοιπν, στις νδικες αγωγς δεν γνεται επκληση καταχρισης στα οικεα μητρα σημτων, της μεταββασης των επδικων ημεδαπν σημτων, οτε δε και υποβολς σχετικς δλωσης στην οικεα Υπηρεσα πριν την κρυξη της πτχευσης της αννυμης εταιρεας, δεν εναι δυνατς ο αποχωρισμς του δικαιματος κυριτητας επ των σημτων, εφσον δη κατ την κρυξη της πτχευσης δεν εχε καταχωρισθε η συγκεκριμνη μεταββαση στο οικεο μητρο. Απρριψη των ενδκων αγωγν ως μη νομμων. Απορρπτει την φεση.

8-10-21 ΕφΑθ 1006/21 : ΝΠΙΔ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Απαιτσεις για αποζημωση εργαζομνου-ενγοντος, που απασχολθηκε ως ηλεκτρολγος - μηχανικς, δυνμει διαδοχικν συμβσεων ορισμνου χρνου στο εναγμενο ΝΠΙΔ, το οποο ανκει στον ευρτερο δημσιο τομα. Εφαρμογ των μνημονιακν διατξεων και στο προσωπικ του εναγομνου με κατργηση δρων και επιδομτων. Θσπιση με το ν. 4014/2011 του νου, ενιαου μισθολγιου των δημοσων υπαλλλων. Η διταξη  του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, με την οποα καταργθηκαν τα δρα εορτν και το επδομα αδεας, δεν αντκειται στην αρχ της αναλογικτητας, οτε στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α. Τλος, η επδικη διταξη δεν αντκειται, οτε στα ρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντγματος. Κρση τι πρπει να καταβληθε ως αποζημωση στον ενγοντα το χρηματικ ποσ των 14.356,80 ευρ. Δχεται την απ 5-10-2020 φεση.

8-10-21 ΕγκΑΠ 11/21 : COVID-19 - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - ννομη προστασα δημοσων λειτουργν που στοχοποιονται απ «αντιεμβολιαστς».

8-10-21 ΜονΠρωτΚαβλας 70/21 : ΟΕ - ΛΥΣΗ - ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ -  ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ. Ατηση λσης ΟΕ - Εκοσια δικαιοδοσα - Μη γνσιες διαφορς - Διαδικασα διαμεσολβησης - γγραφο ενημρωσης - Περπτωση μη προσκομιδς του σχετικο ενημερωτικο εγγρφου - Δυναττητα συμπλρωσης της σχετικς τυπικς παρλειψης.  Δεν ασκεται εν προκειμνω κποια επδραση απ το γεγονς τι το προσκομισθν γγραφο φρει ημερομηνα μεταγενστερη της κατθεσης της ατησης, αλλ και, απ το γεγονς τι χει υπογραφε μνο απ τον διδικο και χι και απ τον πληρεξοσιο δικηγρο του.

30-9-21   ΣτΕ (Στ') 1078/21 :  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Περπτωση αναγκαστικς απαλλοτρισεως για την εκτλεση του ργου της διαπλτυνσης και δινοιξης οδο - Προκπτει η σπουδαιτητα της εν λγω οδο στην προσβαλλμενη πρξη, τοι τι θα διευκολνει την πρσβαση βαρων και μη οχημτων, κυρως δε των πυροσβεστικν, στους οικισμος της ευρτερης περιοχς της Μνης. Δεν απαιτετο η κδοση προεγκρσεως χωροθετσεως του ργου. Με επαρκ λοιπν, αιτιολογα ως προς την παρξη της δημσιας ωφλειας, αποφασσθηκε, ως κατλληλο μτρο για την ικανοποηση του σκοπο της εν λγω απαλλοτρισεως να διρχεται η νδικη οδς διαμσου του ακιντου του αιτοντος, αφο, μλιστα εξετσθηκε η προταθεσα απ τον διο εναλλακτικ πρταση, εν ψει δε και του τι, πντως, το ακνητο αυτ δεν ταν ρτιο και οικοδομσιμο. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

30-9-21 ΜονΠρωτΑθ 337/21 :  ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΚΛΟΠΗ - ΑΘΩΩΣΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ.Περπτωση εξαναγκαστικς καταγγελας της αορστου χρνου εργασιακς συμβσεως της ενγουσας. Περπτωση αξιποινης συμπεριφορς του μισθωτο και απαλλαγ αυτο. Εν προκειμνω, η ενγουσα αθωθηκε για το αδκημα της κλοπς, εν προκπτει και ο  σκοπς της εναγμενης να την εξαναγκσει αθμιτα σε παρατηση με την σκηση ψυχολογικς πεσης. Κρση τι η καταγγελα της σμβασης εργασας της ενγουσας εναι κυρη ως καταχρηστικ και η εναγμενη, οφελει να καταβλει στην ενγουσα, χι μνο τις δεδουλευμνες αποδοχς, αλλ και αποδοχς υπερημερας. Τλος, λγω της απειλς η ενγουσα δικαιοται χρηματικ ικανοποηση, ποσο 3.000 ευρ, το οποο κρνεται ελογο. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

29-9-21 ΕλΣυν ΙΙτμ 1134/21 : ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Η επδοση διαδικαστικν εγγρφων που απευθνονται σε νομικ πρσωπο, διενεργεται απ το αρμδιο προς τοτο ργανο στο κατστημα της υπηρεσας του νομικο προσπου και στον κατ τον νμο το καταστατικ τον οικεο οργανισμ, νμιμο εκπρσωπο αυτο. Εναι δε νμιμη η κλτευση του νομικο προσπου, ταν στην σχετικ κθεση επδοσης της κλσης προς συζτηση αναφρεται ρητς η ιδιτητα του προσπου που την παραλαμβνει, στε να μπορε να διαπιστωθε αν η επδοση γινε πργματι στον νμιμο εκπρσωπο του νομικο αυτο προσπου. Ειδικτερα, ταν το προς ο η επδοση νομικ πρσωπο εναι Νοσοκομεο, η κλση για παρσταση κατ τη συζτηση πρπει να επιδδεται στον Διοικητ αυτο σε εξουσιοδοτημνο απ αυτν πρσωπο, στη δε κθεση επδοσης πρπει να αναγρφεται το ονοματεπνυμο και η ιδιτητα του παραλαβντος την κλση προσπου, στε να μπορε να ελεγχθε αν η επδοση χει διενεργηθε νομοτπως. Αν απ το περιεχμενο της κθεσης επδοσης δεν προκπτει, πως επιβλλουν οι ισχουσες διατξεις, τι το πρσωπο που παρλαβε την οικεα κλση ταν ο Διοικητς του Νοσοκομεου νομμως εξουσιοδοτημνο απ αυτν πρσωπο και, συνεπς, νομιμοποιομενο να παραλαμβνει αντ’ αυτο τα απευθυνμενα προς το Νοσοκομεο γγραφα, η κλτευση δεν εναι νμιμη. Παραλαβ κλσης απ ιατρ, Διευθυντ του Χειρουργικο Τμματος του Νοσοκομεου. Κηρσσει απαρδεκτη τη συζτηση.

29-9-21 ΕλΣυν ΙΙτμ 1133/21 : ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. Εν ο διδικος, κατ τον χρνο της κλτευσης, εναι αγνστου διαμονς και δεν υπρχει νομμως διορισμνος αντκλητος, η επδοση της κλσης προς συζτηση γνεται στον Δμαρχο της τελευταας γνωστς κατοικας διαμονς του. Θεωρεται δε γνωστος ο τπος διαμονς του διαδκου ταν υφσταται αντικειμενικ αδυναμα ανερεσς του μετ απ καταβολ κθε δυνατς προσπθειας, απαιτομενου, ως εκ τοτου, για το κρος της κλτευσης του διαδκου ως αγνστου διαμονς, να βεβαινεται, στο οικεο αποδεικτικ σε επισυναπτμενο σε αυτ ιδιατερο γγραφο, τι το επιδδον ργανο κατβαλε κθε δυνατ προσπθεια για την ανερεσ του και αυτ απβη καρπη. Σε αντθετη περπτωση, η κλτευση εναι κυρη. Η κλτευση της ασκοσας το κρινμενο δικγραφο ως αγνστου διαμονς, με τοιχοκλληση της σχετικς κλσης σε ειδικ χρο του δημοτικο καταστματος Δμου, τπου της τελευταας γνωστς κατοικας της, δεν εναι νμιμη, καθσον η επδοση δεν γινε στον διο τον Δμαρχο της τελευταας γνωστς κατοικας της, εν, σε κθε περπτωση, στο οικεο «αποδεικτικ ανρτησης» το αρμδιο για τη διενργεια της επδοσης ργανο δεν βεβαινει τι κατβαλε κθε προσπθεια ανερεσς της, ετε συλλγοντας πληροφορες απ γειτονικ συγγενικ πρσωπα, ετε αναζητντας το νομ της στον τηλεφωνικ κατλογο της συγκεκριμνης περιοχς, ετε συλλγοντας πληροφορες απ δημσιες αρχς, πως για παρδειγμα, απ την αστυνομικ αρχ της περιοχς, στε να αιτιολογεται αντικειμενικ αδυναμα ανερεσης της μετ απ καταβολ κθε δυνατς προσπθειας που να δικαιολογε την κλτευσ της ως αγνστου διαμονς. Κηρσσει απαρδεκτη τη συζτηση.

29-9-21 ΕλΣυν ΙΙτμ 323/21 : ΕΦΕΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΗΨΗ ΕΤΕΡΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Δεν απαγορεεται η σωρευτικ καταβολ της οικονομικς ενσχυσης τετραπληγας παραπληγας με εκ παραλλλου καταβαλλμενο επδομα αναπηρας, το οποο συνιστ διακριτ παροχ, εφ’ σον το ποσ αυτο υπολεπεται της οικονομικς ενσχυσης τετραπληγας παραπληγας, πλην μως η τελευταα καταβλλεται μειωμνη κατ το μισυ. Στην προσβαλλμενη πρξη και στα στοιχεα βσει των οποων αυτ εκδθηκε, δεν γνεται οποιαδποτε μνεα του ποσο τερου επιδματος το οποο η εκκαλοσα ελμβανε και δεν προκπτει τι αυτ δεν δικαιοτο να εισπρττει την οικονομικ ενσχυση τετραπληγας παραπληγας στω μειωμνη κατ το μισυ. Δχεται.

29-9-21 ΕλΣυν ΙΙτμ 254/21 : ΕΦΕΣΗ – ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.ΔΙ.Π/ ΠΡΩΗΝ ΒΟΗΘΩΝ Α.Ε.Ι.. Οι διατξεις της περπτωσης 18 της υποπαραγρφου Γ.1 της παραγρφου Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, με τις οποες μειθηκαν οι αποδοχς των εν ενεργεα μελν Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., συνεπς και οι εναρμονιζμενες με εκενες του Κλδου Ι, Βαθμδας Α, αποδοχς των Βοηθν Α.Ε.Ι., κατ’ επκταση δε και οι συντξιμες αποδοχς των πρην Βοηθν Α.Ε.Ι., αντκεινται προς τις συνταγματικς διατξεις των ρθρων 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 1 και 4 και καθστανται ως εκ τοτου ανσχυρες. Επιπλον, οι ανωτρω διατξεις αντκεινται και στις διατξεις του ρθρου 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. Παραπμπει στην Ολομλεια του Δικαστηρου.

24-9-21 ΕφΠειρ 408/21 : ΟΛΠ - ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ - ΟΦΕΙΛΗ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΑΝΑΚΟΠΗ. Σμβαση πλησης πλοων με αγοραστ τον ΟΛΠ - Οφειλ - Εκτλεση - Ανακοπ. Υπαναχρηση απ τη σμβαση. Απσβεση του δικαιματος της υπαναχρησης της ανακπτουσας, καθς δεν ασκθηκε μσα σε ελογη προθεσμα, δεδομνου τι η δλωση υπαναχρησης λαβε χρα 18 χρνια μετ απ τη σναψη των νδικων συμβσεων πλησης, παρ το γεγονς τι υπρχε αντιδικα ανμεσα στα νδικα μρη. Επσης, αποδεικνεται τι οι καθ’ων στη δλωση υπαναχρησης της ανακπτουσας δεν μειναν αδρανες και δεν την αποδχθηκαν, αλλ μεσα την απρριψαν. Δεκτ η φεση - Απορρπτει  την ανακοπ.

24-9-21 ΕφΑθ 845/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ. Καταγγελα  σμβασης δικαιχρησης (franchise), δυνμει της οποας η ενγουσα εχε παραχωρσει στην αντισυμβαλλμεν της το δικαωμα εκμετλλευσης του εμπορικο της σματος, καθς και της τεχνογνωσας της, λειτουργντας να απ τα καταστματα του δικτου της - Ισχυρισμο ενγουσας περ παραβασης των ρων της σμβασης απ τους εναγομνους, οι οποοι δεν  τηροσαν τους καννες υγιεινς και ασφλειας. Στοιχεα ορισμνου της αγωγς. Στοιχειοθτηση αδικοπρακτικς ευθνης. Καταγγελα σμβασης ορισμνου χρνου. ννοια σπουδαου λγου. ννοια καταχρηστικς εκμετλλευσης της σχσης οικονομικς εξρτησης. Προκπτει τι ο λγος για τον οποο η δικαιοπροχος εταιρα προβη στην καταγγελα της νδικης σμβασης, ταν σπουδαος. Δεκτ εν μρει η φεση.

23-9-21 ΕλΣυν Ι τμ 896/21 : ΦΕΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ.Ο.Υ. – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΛΛΕΙΜΜΑ – ΕΝΝΟΙΑ ΖΗΜΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Καταλογισμς με απφαση του Οικονομικο Επιθεωρητ της Α.Α.Δ.Ε.. Καταλογιστικ απφαση που εκδδεται απ ργανο το οποο δεν χει εκ του νμου ττοια αρμοδιτητα εναι ακυρωτα. Στην ρευνα της νομιμτητας και του κρους της καταλογιστικς απφασης, στην οποα προβανει και αυτεπαγγλτως το Δικαστριο επιλαμβανμενο φεσης κατ αυτς, περιλαμβνεται η ρευνα της αρμοδιτητας του καταλογσαντος οργνου, διτι ανγεται στο νμω βσιμο της φεσης. Παρλειψη εισαγωγς εσδων στη δημσια διαχεριση. Κρνει τι ο προσδιορισμς της αστικς ευθνης του εκκαλοντος ως αστικς ευθυνμενου υπαλλλου Δ.Ο.Υ. για την αποκατσταση της επελθοσας ζημας, εφσον συντρχουν οι απαιτομενες προποθσεις, αποτελε αντικεμενο δκης ενπιον του Ελεγκτικο Συνεδρου, που ανογεται κατπιν αιτσεως του Γενικο Επιτρπου της Επικρατεας, και δεν εμππτει στην αρμοδιτητα Οικονομικο Επιθεωρητ, δη της Α.Α.Δ.Ε.. Κατ συνπεια, η προσβαλλμενη καταλογιστικ απφαση εκδθηκε απ αναρμδιο ργανο και για το λγο αυτ που εξετζεται και αυτεπαγγλτως πρπει να ακυρωθε. Δχεται.

23-9-21 Ελ.Συν I τμ 897/21 : ΕΦΕΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Α. Δ.Ο.Υ. – ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΘΕΥΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Παρνομες επιστροφς ΦΠΑ σε επιχειρσεις.  Νθος αντικειμενικ ευθνη υπολγου και συνευθυνμενων προσπων. Προποθσεις και διαδικασα επιστροφς ΦΠΑ. Σε περπτωση που εκταμιεονται απ Δ.Ο.Υ. χρηματικ ποσ κατπιν απφασης επιστροφς ΦΠΑ λγω ενδοκοινοτικς παρδοσης, χωρς τη συνδρομ των αναγκαων προς τοτο προποθσεων, προκαλεται λλειμμα στην οικεα διαχεριση. Ο καταλογισμς του ελλεμματος διενεργεται απ τον αρμδιο Οικονομικ Επιθεωρητ σε βρος του υπολγου της διαχερισης καθς και σε βρος κθε «συνευθυνμενου», δηλαδ κθε υπεθυνου για τη διαπστωση της συνδρομς των προποθσεων επιστροφς του φρου υπηρεσιακο οργνου, εφσον αυτς κατ παρβαση των απορρεουσν απ τα καθκοντ του υποχρεσεων ως προς τη διενργεια ελγχου, συνετλεσε με πρξεις παραλεψεις του στην κδοση των πρξεων επιστροφς Φ.Π.Α. αχρεωσττως και κατ συνπεια στη δημιουργα ελλεμματος κατ τρπο στε η εκταμευση συντελεται με εκτελεστικς απλς ενργειες. Εν μρει πλημμελς η αιτιολογα της επμαχης καταλογιστικς πρξης (παρβαση ουσιδους τπου της διαδικασας κδοσς της). Επιπλον, απαλλσσει απ το σνολο των προσαυξσεων εκπρθεσμης καταβολς, δεδομνου τι ο εκκαλν δεν επδειξε βαρεα αμλεια κατ την σκηση των καθηκντων του. Δχεται εν μρει.

17-9-21 ΔιοικΕφΑΘ (Ακυρ) 360/21ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΟΡΙΑ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Κρυξη κτασης αναδασωτας - Ατηση ακρωσης. Χαρακτηρισμς κτασης ως δασικς. Προηγομενη ακραση - Η τρηση του τπου της προηγομενης ακρασης,δεν απαιτεται στις περιπτσεις κατ τις οποες λαμβνεται δυσμενς για τον διοικομενο διοικητικ μτρο βσει αντικειμενικν δεδομνων, πως εναι η κρυξη κτασης ως αναδασωτας. Εν προκειμνω, δημιουργεται ασφεια ως προς το εμβαδν και τα ρια της επδικης κτασης και κλονζεται η αιτιολογα της προσβαλλμενης απφασης ως προς τη θεμελωση του δασικο χαρακτρα της επδικης κτασης, διτι καθσταται δηλο αν ο Γενικς Γραμματας θα εχε εμμενει στην κρση του περ του δασικο χαρακτρα. Δεκτ η ατηση.

16-9-21 ΜονΠρωτΠειρ 937/21 : ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ - ΑΜΟΙΒΗ - ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ. Αμοιβ λγω επιθαλσσιας αρωγς. Διεθνς Σμβαση του Λονδνου για την επιθαλσσια αρωγ. Ασφ.μτρα - Ατηση συντηρητικς κατσχεσης. Πιθανολογεται εν προκειμνω, τι συντρχουν οι προποθσεις για τη γννηση του δικαιματος ελογης αμοιβς των αιτοντων απ νμιμη επιθαλσσια αρωγ, δεδομνου τι οι υπηρεσες,  που παρασχθηκαν ταν υπηρεσες επιθαλσσιας αρωγς, και χι ρυμολκησης, αφο δημιουργθηκε μεσος και σπουδαος κνδυνος, ο οποος, μως, αποφεχθηκε απ τις σωστικς υπηρεσες του πληρματος των πλοων των πρτης και δετερης των αιτουσν. Επιβλλεται δε, να διαταχθε το αιτομενο ασφαλιστικ μτρο της συντηρητικς κατσχεσης των περιουσιακν στοιχεων της καθ’ ης, μεταξ των οποων και του ενδκου πλοου. Δεκτ η ατηση.

15-9-21 ΕλΣυν Ιτμ. 728/21 : ΑΝΑΚΟΠΗ – ΜΗ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ. Ανακοπ με την οποα ζητεται η ακρωση κθεσης αναγκαστικς κατσχεσης με την οποα κατασχθηκε, να ακνητο της ανακπτουσας λγω μη εξφλησης βεβαιωμνων χρεν αυτς προς το Δημσιο. Η μη περιλευση τυχν καθυστερημνη περιλευση της ατομικς ειδοποισεως στον οφειλτη, η οποα θα εχε ως αποτλεσμα να απωλσει ο τελευταος στδιο δικαστικς προστασας πριν απ τη λψη συγκεκριμνου μτρου εκτελσεως, πως η κατσχεση κινητν ακιντων του, οδηγε σε ακρωση της πρξης αυτς εκτελσεως, εφσον ο οφειλτης επικαλεσθε το γεγονς της μη περιλευσης της μη γκαιρης περιλευσης σ’ αυτν της ατομικς ειδοποησης. Στην υπ κρση περπτωση δεν προκπτει απ καννα στοιχεο του φακλου τι η ανακπτουσα εχε λβει με οποιοδποτε τρπο γνση της ως νω ταμειακς βεβαωσης και της βεβαιωθεσας οφειλς της, προτο της επιβληθε η νδικη κατσχεση, με αποτλεσμα να στερηθε στδιο δικονομικς προστασας προ της λψεως του τελευταου αυτο επαχθος μτρου. Δχεται.

15-9-21 ΕλΣυν Ιτμ. 727/21 : ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΕΛ.ΣΥΝ. ΚΥΡΙΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ. Εφσον το δικαστριο, στο οποο εκκρεμε το κριο νδικο βοθημα, απεκδεται οριστικ της εξουσας του να αποφανθε επ της διαφορς, εκδδοντας ανκκλητη απφαση με την οποα παραπμπει, λγω λλειψης δικαιοδοσας, το νδικο αυτ βοθημα σε λλο δικαιοδοτικ ργανο, η τυχν δη εκδοθεσα απφαση του δικαστηρου τοτου επ της αιτσεως αναστολς εκτλεσης της προσβληθεσας διοικητικς πρξης παει να ισχει. Υπ τα δεδομνα αυτ, το Ελεγκτικ Συνδριο, στο οποο χει παραπεμφθε και εκκρεμε το κριο νδικο βοθημα, η εκδκαση του οποου ανκει στη δικαιοδοσα του, δεν κωλεται να αποφανθε επ νου αιτματος αναστολς ασκηθντος ενπιν του κατ της διας πρξης, ως του αποφανθε με οριστικ τελεσδικη κρση του επ της κριας διαφορς. Επιπλον, μετ τη χοργηση αναστολς εκτλεσης του νμιμου ττλου, η οποα συνιστ τη νμιμη αιτα κδοσης της πρξης ταμειακς βεβαωσης, το ατημα για παροχ προσωρινς δικαστικς προστασας κατ της τελευταας χει καταστε νευ αντικειμνου, διτι δεν συντρχει πλον περπτωση να υποστε ο αιτν οικονομικ βλβη, καθσον η παση πρξεων αναγκαστικς εκτλεσης χει δη επιτευχθε με την αναστολ εκτλεσης του νμιμου ττλου. Κρνει τι η χορηγηθεσα με απφαση της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου αναστολ εκτλεσης απφασης του Ι Τμματος συνεπγεται την αδρανοποηση του νομμου ττλου. Απορρπτει.

13-9-21 ΕλΣυν Ολ 523/21 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. Αθωωτικ απφαση του ποινικο δικαστηρου πρπει να προσκομζεται ενπιον του Τμματος του Ελεγκτικο Συνεδρου, στη δικαιοδοσα του οποου ανκει η εξταση της υπθεσης επ της ουσας. Απφαση ποινικο δικαστηρου που προσκομζεται το πρτον στην κατ’ αναρεση δκη ενπιον του Ελεγκτικο Συνεδρου δεν λαμβνεται υπψη, καθσον δι’ αυτς δεν προσπτεται στην αναιρεσιβαλλμενη απφαση νομικ πλημμλεια περιλαμβανμενη σε αυτς που μπορε να στοιχειοθετσουν λγο παραδεκτς προβαλλμενο με το κτακτο νδικο μσο της ατησης αναιρσεως. Ο αναιρεσεων κηρχθηκε αθος του εγκλματος της τλεσης απτης ιδιατερα μεγλης ζημας σε βρος των οικονομικν συμφερντων των Ευρωπακν Κοινοττων για τα δια πραγματικ περιστατικ που αποτλεσαν το πραγματικ της επιβληθεσας δημοσιονομικς διρθωσης, πλην μως απαραδκτως προσκομζει την σχετικ δικαστικ απφαση, το πρτον, στην αναιρετικ δκη. Μειοψηφα. Απορρπτει.

13-9-21 ΕλΣυν Ολ 505/21 : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ. Το Τμμα, αποφαινμενο επ προσφυγς ανκλησης, οφελει να περιορισθε κατ’ αρχν στην εξταση των προβαλλμενων ενπιον αυτο λγων ανκλησης, μνον δε κατ’ εξαρεσιν, κατ τα γενικς κρατοντα επ δικν, δναται το διο οκοθεν να εγερει, συντρχοντος λγου δημσιας τξης, λγο αυτεπαγγλτως ερευνμενο. Αντθετη εκδοχ, πραν του τι θα αντρεπε το σστημα κατανομς της ελεγκτικς και της δικαιοδοτικς λειτουργας που εγκατστησε ο ν. 4700/2020, θα εχε ως αποτλεσμα οι ενπιον του Τμματος, και της Ολομελεας ακμη, διδικοι να καταλαμβνονται απ αιφνιδιασμ αν, χωρς να τους δδεται η δυναττητα μυνας, θα διαπστωναν απ την ανγνωση της απφασης που εκδθηκε στη διεξαχθεσα με δικ τους πρωτοβουλα δκη, τι τελικς ο διακωλυτικς λγος της υπογραφς της σμβασης δεν ταν αυτς αυτο επ των οποων επιχειρηματολγησαν στο ακροατριο αλλ λλος λλοι τους οποους αγνοοσαν. Στην υπ κρση περπτωση, το βδομο Τμμα, κρνοντας μη νμιμο ρο της διακρυξης, σχετικ με την απατηση να προσκομσουν οι προσφροντες οικονομικο φορες, προς απδειξη της τεχνικς ικαντητς τους, συμβατικ κεμενα των παροχν υπηρεσιν που επικαλονται, υπερβη την εξουσα που υπχει κατ την εκδκαση προσφυγν ανκλησης, διτι με αυτεπγγελτη ρευνα του πραγματικο ανδειξε το πρτον και καθ' υποκατσταση της αιτιολογας του Κλιμακου, ναν νο διακωλυτικ λγο σναψης της σμβασης που δεν αναφρεται στην πρξη του τελευταου. Ο λγος δε αυτς δεν δναται, εν ψει του συνλου των περιστσεων, να χαρακτηρισθε ως ττοιας σοβαρτητας που να στοιχειοθετσει λγο δημοσας τξης. Εν ψει δε της κρσης αυτς του Τμματος, οι δη προσφεγοντες στερθηκαν σταδου δικαστικς προστασας, δεδομνου τι με τα δικγραφα της προσφυγς ανκλησης και της παρμβασης ουδνα λγο προβαλαν αναφορικ με το ζτημα της νομιμτητας των συμβσεων, ως αποδεικτικν μσων. Απορρπτει.

10-9-21 ΕφΑθ 612/21 ΟΙΚΟΔΟΜΗ  ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ - ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Εκτλεση ργου ανγερσης οικοδομς κατ το σστημα της αντιπαροχς - Αγοραπωλησα διαμερισμτων και σναψη σμβασης στεγαστικο δανεου των εναγντων με την εναγμενη Τρπεζα - Ευθνη της δανεστριας Τρπεζας, διτι προχρησε σε εκταμιεσεις του δανεου σε συνεννηση με την εργολπτρια και εν αγνοα των εναγντων - Αγωγ αποζημωσης. Αποτλεσμα της συμπεριφορς της εναγομνης ταν η κατ το μγιστο μρος εκταμευση του χορηγηθντος δανεου, μολοντι η επδικη οικοδομ εχε ανλθει μνο στο στδιο των επιχρισμτων, τοι σε ποσοστ 45% της κατασκευς της. Κρνεται τι η εναγομνη παραβασε, δι των προστηθντων υπαλλλων της, την υποχρωση πστης και προστασας των συμφερντων των εναγντων. Η ζημα της πρτης ενγουσας συνσταται στο ποσ των 74.300 ευρ, που καταβλθηκε επιπλον απ το οφειλμενο κατ τις εκταμιεσεις. Πρπει επσης, να αναγνωρισθε η υποχρωση της εναγομνης να καταβλει σε καστο εκ των εναγντων το ποσ των 3.000 ευρ για την ηθικ τους βλβη. Δεκτ η υπ στ. Β' φεση.

10-9-21  ΕφΑθ 395/21 : ΔΑΝΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Αγωγ με την οποα η ενγουσα ιστορε τι εν ταν ανλικη, οι γονες της, υπγραψαν στο νομα της ως εκ τρτου συμβαλλμενης εγγυτριας δο συμβσεις τοκοχρεωλυτικν δανεων, με πισττρια την εναγμενη τρπεζα, χωρς ωστσο οι γονες της να εχαν εφοδιαστε με σχετικ δεια του Δικαστηρου - Κρση πρωτοδκως τι οι συμβσεις εγγησης εναι κυρες και επιδκαση χρηματικς ικανοποησης στην ενγουσα. Προκπτει εν προκειμνω, η αβλεψα των προστηθντων υπαλλλων της εναγμενης - εκκαλοσας Τρπεζας, εξαιτας της οποας η ενγουσα - εφεσβλητη φερταν να οφελει ως εγγυτρια τα επδικα δνεια, χωρς μως να χει αναλβει γκυρα την εγγυητικ ευθνη. Ωστσο, δεν προκυψε τι η εναγμενη εκκαλοσα Τρπεζα συνψε δολως τις νδικες εγγυητικς συμβσεις. Κρση τι σφαλε  το πρωτοβθμιο Δικαστριο που κρινε τι η ενγουσα υπστη ηθικ βλβη - Απορρπτει την αγωγ ως προς το κεφλαιο αυτ. Δεκτ η φεση.

6-9-21 ΕλΣυν Ι τμ. 726/21:ΕΦΕΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. φεση με την οποα ζητεται η ακρωση πρξης, με την οποα καταλογστηκε, μεταξ λλων, εις βρος του εκκαλοντος, υπαλλλου Γενικο Νοσοκομεου ποσ, το οποο φρεται τι αυτς εισπραξε αχρεωσττως ως επδομα θσης ευθνης, με την αιτιολογα τι ασκοσε καθκοντα Προσταμνου της Υποδιεθυνσης Οικονομικο Τμματος του Νοσοκομεου, χωρς προηγομενη επιλογ του απ το αρμδιο υπηρεσιακ συμβολιο. Για την καταβολ του επιδματος θσης ευθνης σε προσταμνους οργανικν μονδων Διεθυνσης, Υποδιεθυνσης κλπ των Νοσοκομεων, απαιτεται, κατ καννα, η επιλογ των προσταμνων απ το οικεο υπηρεσιακ συμβολιο για πλρη θητεα. Μχρι να πληρωθε η θση του Προσταμνου, η καταβολ του επιδματος θσης ευθνης καταβλλεται στους αναπληρωτς προσταμνους οργανικς μονδας, εφσον η αναπλρωσ τους διενεργεται, σμφωνα με το ρθρο 87 του Υπαλληλικο Κδικα ετε αυτοδικαως (παρ.1 εδ. α) ετε με πρξη του οργνου που εναι αρμδιο για την τοποθτηση προσταμνων (παρ. 1 εδ. β) ετε με πρξη του οργνου που εναι αρμδιο για τον διορισμ (παρ. 3). Προβλπεται, ωστσο, ειδικ για τα νοσοκομεα και προς τον σκοπ της απρσκοπτης συνχειας της δημσιας υπηρεσας τους στον τομα της δημσιας υγεας, η ανθεση, με πρξη του Διοικητ του Νοσοκομεου, σε υπλληλο του Νοσοκομεου καθηκντων προσωρινο προσταμνου οργανικν μονδων Διεθυνσης, Υποδιεθυνσης και Νοσηλευτικο Τομα, στην περπτωση κνωσης σστασης ττοιας θσης, μχρι την πλρωση της θσης αυτς για πλρη θητεα (αρ. 7 παρ. 8 εδαφ. 14 του ν. 3328/2005), χωρς δηλαδ να απαιτεται προηγομενη απφαση υπηρεσιακο συμβουλου, αλλ μνο σχετικ απφαση του Διοικητ του Νοσοκομεου. Νομμως ανατθηκαν προσωρινς καθκοντα Προσταμνου στον εκκαλοντα με απφαση της Διοικητ του Νοσοκομεου, χωρς προηγομενη απφαση υπηρεσιακο συμβουλου, αφο εφαρμοστα, εν προκειμνω, ταν η ανωτρω διταξη και συνεπς νομμως ελμβανε το σχετικ επδομα θσης ευθνης κατ το κρσιμο χρονικ διστημα. Δχεται.

6-9-21 ΕλΣυν Ι τμ. 722/21 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ. Ανακοπ που ασκεται κατ μη εκτελεστν πρξεων της διοκησης, τοι κατ πληροφοριακν εγγρφων εσωτερικν πρξεων της διοκησης, εναι απορριπτα ως απαρδεκτη, εν για τον διο λγο απορρπτεται ως απαρδεκτη και η ατηση περ αναστολς εκτλεσης αυτν. Πλην, στην υπ κρση υπθεση παραδεκτς ζητεται η αναστολ εκτλεσης ατομικς ειδοποησης καταβολς – υπερημερας, με αναγραφμενη παραλπτρια την αιτοσα, διτι εν προκειμνω η ειδοποηση δεν αποτελε απλ πληροφοριακ, στερομενο εκτελεσττητας, γγραφο, αφο μνο απ και με την κδοση και την κοινοποησ της στην αιτοσα η τελευταα πληροφορθηκε για τις εκδοθεσες ταμειακς βεβαισεις εις βρος της θανοσας πρτης εξαδλφης της, για οφειλ, για την καταβολ της οποας, σμφωνα με την ως νω ειδοποηση, βαρνεται η δια ως κληρονμος της, η δε κδοση και κοινοποηση της σχετικς ατομικς ειδοποησης αποτελε την αναγκαα προπθεση για τη νμιμη λψη οποιουδποτε μτρου αναγκαστικς εκτλεσης σε βρος της. Επκληση προσωπικν και οικονομικν δεδομνων. Δχεται.

3-9-21 ΕφΑθ 424/21ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΠΡΟΣΤΗΣΗ. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Απρρητο τηλεφωνικν συνδιαλξεων - Περπτωση παρνομης παγδευσης κινητν τηλεφνων του ενγοντος, με την εγκατσταση γνωστου παρεσακτου λογισμικο - Ευθνη της παρχου εταιρας τηλεπικοινωνιακν υπηρεσιν απ παραλεψεις των προστηθντων υπαλλλων της. Η εναγομνη αρνθηκε την ευθνη της επικαλομενη hacking στο δκτυο της, πλην μως και ο ισχυρισμς αυτς απορρφθηκε ως αβσιμος. Οι εναγμενοι λοιπν, ευθνονται και για την παραβαση του συνταγματικ κατοχυρωμνου δικαιματος του ενγοντος στο απρρητο των τηλεφωνικν του επικοινωνιν και την παρνομη παρακολοθηση αυτν.  Περαιτρω, με τις ενργειες και παραλεψεις των εναγομνων και των προστηθντων τους υπαλλλων, ο ενγων υπστη προσβολ της προσωπικτητς του και δικαιοται χρηματικ ικανοποηση ψους 30.000 €. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Δεκτ η φεση.

3-9-21 ΕφΑθ 116/21 : ΕΥΔΑΠ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΜΝΗΜΟΝΙΟ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Μεωσεις αποδοχν εργαζομνων στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ μετ την εφαρμογ των μνημονιακν Ν.3833/10, 3845/10 και 4024/11 - Απρριψη της αγωγς των εργαζομνων ως νομικ αβσιμης. Κατ'αρχς, η αγωγ κρνεται μη νμιμη, καθσον η εφεσβλητη αννυμη εταιρα ΕΥΔΑΠ Α.Ε,  συνιστ δημσια επιχερηση κατ την ννοια του ρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 3429/2005, δηλαδ, επιχερηση με δημσιο κοινωφελ χαρακτρα, τον οποο δεν αρκε να της στερσει η εφαρμογ επ' αυτς και των διατξεων περ ανωνμων εταιριν και, επομνως, δεν εξαιρεται των νμων 3833/2010, 3845/2010 και 2024/2011. Συνεπς, το πρωτοβθμιο δικαστριο δεν σφαλε. Επσης, εναι σαφς τι υφστατο λγος δημοσου συμφροντος, καθσον οι περικοπς λαβαν χρα στο πλασιο της γενικς προσπθειας της χρας να αποφγει τη χρεοκοπα.Τλος, η περικοπ των αποδοχν των εκκαλοντων δεν πσχει αντισυνταγματικτητας και δεν αντκειται στην ΕΣΔΑ. Απορρπτει την φεση.

27-8-21 ΕφΑθ 123/21ΜΙΣΘΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΜΙΣΘΩΜΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Μσθωση για τη στγαση υπηρεσιν του Δημοσου (Ειρηνοδικεου) - Διρκεια μσθωσης - Μσθωμα - Αναπροσαρμογ - Απατηση οφειλμενων μισθωμτων. Εν προκειμνω, η μσθωση παρατθηκε σιωπηρ μετ τη λξη της, χωρς μως να καταστε αορστου χρνου και ληξε ταν ο ενγων απατησε μεγαλτερο μσθωμα και εναντιθηκε με αυτν τον τρπο στη συνχισ της. Κρνεται τι ο δετερος λγος φεσης τι στους μισθωμνους χρους δεν περιλαμβνεται ο οικοπεδικς χρος των 850 τ.μ., ο οποος χρησιμοποιεται ως χρος στθμευσης αυτοκιντων και κατ συνπεια δεν μπορε να συνυπολογιστε κατ τον αντικειμενικ προσδιορισμ της αξας του μσθιου ακιντου, πρπει να γνει δεκτς ως ουσιαστικ βσιμος. Η υπ κρση αγωγ πρεπε να απορριφθε. Δεκτ η φεση.

25-8-21 ΜονΠρωτΑθ 248/21 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Περπτωση απλυσης 68 υπαλλλων - Προβολ ακυρτητας της καταγγελας - Προστασα μλων συνδικαλιστικν οργανσεων. Μνημνιο Συνεννησης. Ν.4046/12 - Κατργηση ρητρν μονιμτητας. Ε.Σ.Σ.Ε.  ννοια ομαδικν απολσεων. Δεν αποτελε λγο απλυσης η συμπλρωση απ τον προστατευμενο συνδικαλιστ των προποθσεων για τη λψη πλρους σνταξης γρατος. Εν προκειμνω, η εναγμενη πριν την επδοση των επδικων καταγγελιν των συμβσεων εργασας αορστου χρνου δεν μερμνησε να λβει σχετικ δεια της Επιτροπς του ρθρου 15 του ν. 1264/1982. Δεδομνης λοιπν, της ακυρτητας της καταγγελας της σμβασης εργασας εκστου των εναγντων, η εναγομνη, απ 1.1.2019, κατστη υπερμερη ως εργοδτρια και πρπει να καταβλει μισθος υπερημερας.

6-8-21 ΕφΠειρ 329/21ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ - ΓΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Συμβσεις στεγαστικν δανεων σε ελβετικ φργκο - Μεταβολ της συναλλαγματικς ισοτιμας μεταξ ευρ και ελβετικο φργκου. λεγχος ΓΟΣ - Προστασα καταναλωτν - Καταχρηστικς ρτρες. Αρχς της διαφνειας. Εν προκειμνω, κρθηκε τι πρπει να εξαφανιστε η εκκαλουμνη, κατ το μρος που κανε δεκτ ως ουσα βσιμη την αγωγ των εναγντων, με βση τις διατξεις του Ν. 2251/1994 και ακολοθως υποχρωσε την εναγομνη να προβε στο συνυπολογισμ λων των χρεσεων και καταβολν των εναγντων με βση την ισοτιμα ελβετικο φργκου-ευρ κατ τον χρνο εκταμευσης του δανεου. Δεκτ η φεση.

6-8-21 ΔιοικΠρωτΑθ 1547/21ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Προσφυγ κατ πρξης επιβολς προστμου για τη μη αναγραφ υπαλλλων σε ισχοντα πνακα προσωπικο μεσιτικο γραφεου. Στο δελτο ελγχου που  συντχθηκε κατ τον επιτπιο λεγχο, βεβαινεται μεν η παρουσα των συγκεκριμνων προσπων στο χρο, ωστσο δεν εξειδικεεται εν υπρξε οποιαδποτε παραδοχ των διων δλωση τρτων προσπων για την εργασιακ σχση, οτε εν κατελφθησαν να εκτελον συγκεκριμνες εργασες, δεδομνου τι η απλ παρουσα εκε δεν αποτελε απδειξη της απασχλησς τους. Δεκτ η προσφυγ.

30-7-21 ΕφΘεσ 297/21ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. ΠΡΟΝΟΜΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.977 ΚΠΟΛΔ - ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Οφειλ απ σμβαση τοκοχρεωλυτικο στεγαστικο δανεου - Υποθκη - Πλειστηριασμς - Ανακοπ κατ του πνακα κατταξης. ταν ασκεται ανακοπ κατ πλεινων αναγγελθντων και καταταγντων δανειστν,  αυτο ως καθν η ανακοπ συνδονται με τον δεσμ της απλς ομοδικας. Σκψεις επ των διατξεων των ρθρων 977 και 977Α ΚΠολΔ. Το παρν Δικαστριο τσσεται υπρ της ποψης τι στο 10% του πλειστηρισματος κατατσσονται μνον οι μη προνομιοχες απαιτσεις. Κρνεται τι πρπει να απορριφθε η ανακοπ κατ το μρος της με το οποο ζητεται η μεταρρθμιση του πνακα κατταξης αναφορικ με τη μη κατταξη στο 10% του πλειστηρισματος του μρους των προνομιοχων απαιτσεων της ανακπτουσας που δεν ικανοποιθηκε απ την προνομιακ τους κατταξη στο 25% και 65% του πλειστηρισματος. Δεκτ η φεση.

30-7-21 ΕιρΑθ 118/21 : ΕΕ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΑΝΑΚΟΠΗ. Διαταγ πληρωμς για οφειλμενες δσεις αποζημωσης απολσεως - Λγοι ανακοπς. Η αξωση του καθ’ου που αφορ τις δο δσεις της οφειλμενης νμιμης αποζημωσης απολσεως, εναι χρηματικ απατηση που εμππτει στη διταξη του ρθρου 623 του ΚΠολΔ και μπορε να διεκδικηθε μσω της διαδικασας κδοσης διαταγς πληρωμς. Επσης, η διαταγ πληρωμς που εκδθηκε κατ του νομικο προσπου εταιρας (ΟΕ ΕΕ) δναται να στηρξει εγκρως διαδικασα αναγκαστικς εκτλεσης και κατ του ομρρυθμου εταρου που εχε αποχωρσει απ την εταιρα πριν απ το χρονικ σημεο κδοσης της, εφσον αφορ σε εταιρικ χρη που εχαν γεννηθε κατ το χρνο πριν απ την αποχρηση του εταρου. Τλος, η παρλειψη του καθορισμο του τρπου υπολογισμο των οφειλμενων τκων δεν δημιουργε ακυρτητα της επιταγς. Απορρπτει την ανακοπ.

23-7-21 ΕφΠειρ 212/21 : ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΜΙΣΘΩΣΗ - ΛΗΞΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ. Περπτωση μσθωσης κυλικεου σε ΕΠΑΛ - Διρκεια μσθωσης  - Οφειλ μισθωμτων - Υπολογισμς των οφειλομνων - Αμφισβτηση της ορθτητας του υπολογισμο του αριθμο των φοιτοντων μαθητν κατ την επδικη περοδο - Προκπτει τι οι βεβαισεις του Διευθυντ εναι καθλα αξιπιστες, χουν συνταχθε με επιμλεια και οι υπολογισμο που χουν γνει αποδεικνουν το αληθς και πραγματικ των αξισεων του εφεσβλητου εναντον της εκκαλοσας. Απορρπτει την φεση.

23-7-21  ΠολΠρωτΑθ 3/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ. Σμβαση δικαιχρησης (franchising) - Χαρακτηριστικ και φση. Περπτωση κτακτης καταγγελας εκ μρους της δικαιοδχου που ανγεται σε σπουδαο λγο. Εν προκειμνω,  αποδεικνεται τι η εναγμενη δικαιοπροχος καθριζε χι μνο τις αρχικς τιμς πωλσεως των προντων της προς τη δικαιοδχο, αλλ προβαινε περαιτρω και σε καθορισμ των τελικν τιμν μεταπωλσεως των εν λγω προντων, μολοντι μλιστα τροποποιθηκε η επμαχη σμβαση δικαιχρησης. Παρνομη η συμπεριφορ της εναγομνης, συνιστμενη στον εξ αντικειμνου περιορισμ του ελεθερου ανταγωνισμο, με αποτλεσμα την κατπτωση της προβλεπμενης απ την δια σμβαση ποινικς ρτρας. Επδικαση και χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης ποσο 20.000 ευρ που δικαιοται η πρτη ενγουσα.

16-7-21 ΑΕΠΠ 707/21 : ΦΩΤΟΣΑΡΩΣΗ/ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ. Δχεται.

16-7-21 ΑΕΠΠ 660/21 : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ – ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΕΠΠ. Απορρπτει.

16-7-21 ΣτΕ (Ολ) 51/21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Οι αιτοντες προβλλουν τι κατ παρβαση της συνταγματικς αρχς της ιστητας καθορσθηκαν για κποιες ειδικτητες διπλωματοχου Μηχανικο ορισμνα επαγγελματικ δικαιματα χωρς να καθορισθον παρλληλα και για την ειδικτητα του Χημικο Μηχανικο. Η αρχ της ιστητας δεν αποκλεει τον καθορισμ ορισμνων κοινν επαγγελματικν δικαιωμτων για πλεονες ειδικτητες διπλωματοχου Μηχανικο, εφ’ σον για κθε μα απ αυτς συντρχει η προπθεση της επρκειας γνσεων στον βαθμ που εναι αναγκαος. Απαρδεκτος ο σχετικς λγος ακυρσεως, διτι το ΣτΕ, ασκντας ακυρωτικ λεγχο, συσχετζει γνωστικ αντικεμενα βασιζμενο στη λογικ και στα διδγματα της κοινς περας. Δεν δναται, μως, το Δικαστριο να υπερβε τα ρια του ακυρωτικο ελγχου και να αποφανθε, με κρση επιστημονικ και τεχνικ, περ της επρκειας των γνσεων ειδικτητας διπλωματοχου Μηχανικο. Απορρπτει.

9-7-21 ΓνωμΝΣΚ 112/21ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΥΚ. Ερωτται εν δημσιος υπλληλος κωλεται κατ’ εφαρμογ των διατξεων της παρ.2 του ρθρου 32 του Υπαλληλικο Κδικα (ν.3528/2007) να συμμετχει α) ως απλ μλος σε Κοινωνικ Συνεταιριστικ Επιχερηση και β) με οποιαδποτε ιδιτητα (ως απλ μλος ως μλος διοκησης) σε Ενεργειακ Κοιντητα./---/  Το Νομικ Συμβολιο του Κρτους (Τμμα Ε) γνωμοδοτε, ομφωνα, τι σε λα τα σκλη του εξεταζμενου ερωτματος πρπει να δοθε απντηση αρνητικ.

9-7-21 ΣτΕ (Β') 713/21 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ - ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΟΣΟ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΔΗΛΩΣΗ.Το γεγονς τι χρειαζταν περαιτρω λεγχος και τι ενδεχομνως η φορολογικ αρχ προβαινε σε ειδικτερους ελγχους μνο εν υπρχε το σχετικ κνητρο (εισφορ χρηματικο ποσο στο κεφλαιο εταιρεας), μποροσε να οδηγσει σε επκταση του χρνου παραγραφς της φορολογικς αξωσης του Δημοσου απ 5ετα σε 10ετα. Ο λγος αναιρσεως σχετικ με την παραγραφ των αξισεων εναι απορριπτος ως απαρδεκτος κατ την διταξη του ρθρου 53 παρ. 3 Π.Δ. 18/89. Απορρπτει.

9-7-21 ΜονΠρωτΠειρ 846/21ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ. Απατηση εξφλησης εργολαβικς αμοιβς  απ την εκτλεση εργασιν σε πλοο της εναγομνης - Κατσχεση και πλειστηριασμς του πλοου  - Αναζτηση εξδων της εκτλεσης και ειδικτερα των εξδων φλαξης του κατεσχεμνου πλοου απ τον επισπεδοντα - ενγοντα. Τα ξοδα φλαξης κατασχεμνου πλοου, του οποου χει απαγορευθε ο αππλους, συνιστον ξοδα εκτλεσης που προαφαιρονται απ το πλειστηρασμα. Εν προκειμνω, ωστσο, δεν αναφρεται στο αγωγικ δικγραφο το εν και κατ πσο τα σχετικ ξοδα αφαιρθηκαν απ το πλειστηρασμα. Η υπ κρση αγωγ πρπει ν’ απορριφθε ως απαρδεκτη λγω της αοριστας της.

2-7-21 ΜονΠρωτΑθ 88/21 ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ - ΜΙΣΘΟΙ. Περπτωση εργαζομνων με σμβαση ορισμνου χρνου, που προσλφθηκαν με διαδοχικς συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου στην Υπηρεσα Ασλου. Πιθανολογεται τι το καθ’ ου, αρνομενο τη σναψη των συμβσεων εργασας με τις αιτοσες, ενργησε κατ παρβαση του κανονιστικο πλαισου της προκρυξης, του ρθρου 21 του ν. 2190/1994 και του ρθρου 103 του Συντγματος, διτι παραβασε τις αρχς της σης μεταχερισης και της ιστητας. Επομνως, το καθ' ου ταν υπχρεο ν' αποδεχτε τις υπηρεσες των αιτουσν απ την 1.5.2020, μη αποδεχμενο δε τις υπηρεσες των αιτουσν, χει καταστε υπερμερος εργοδτης και συνεπς οφελει στις τελευταες μισθος υπερημερας. Δεκτ η ατηση.

25-6-21 ΠολΠρωτΑθ 719/21ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΠΔ.219/91. Διαφορ στο πλασιο εμπορικς συνεργασας και ειδικτερα απ συμφωνητικ διαφημιστικς πρακτορεας, με το οποο η ενγουσα ανλαβε ναντι αμοιβς την διαφημιστικ προθηση των προντων της εναγομνης. Χαρακτηριστικ σμβασης εμπορικς αντιπροσωπεας. Εν προκειμνω, η σμβαση δεν ταν σμβαση εμπορικς αντιπροσωπεας, κατ το ΠΔ 219/91, καθσον, ο εμπορικς αντιπρσωπος εκτελε βοηθητικς εργασες διαμεσολβησης στο νομα και για λογαριασμ του διου του αντιπροσωπευομνου, με αντικεμενο μλιστα αποκλειστικ την πληση την αγορ εμπορευμτων και χι και την παροχ υπηρεσιν προς τον εντολα τους, πως εν προκειμνω. Ως εκ τοτου, το ΠΔ 219/91 στην προκειμνη σμβαση δεν μπορε να τχει οτε ευθεας, οτε αναλογικς εφαρμογς. Συνεπς μη νμιμα εναι λα τα αιτματα της αγωγς, για αποζημωση πελατεας και διαφυγντα κρδη. Απορρπτει την αγωγ.

18-6-21 ΠολΠρωτΑθ 1088/21 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ - ΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ. Αγωγ αποζημωσης για διαφυγν κρδος στο πλασιο εμπορικς συνεργασας πρωθησης προντων - καλλυντικν, στην ελληνικ, κυπριακ και γερμανικ αγορ. Στοιχεα ορισμνου του δικογρφου - Αρκε να αναφρονται λα εκενα τα περιστατικ, απ τα οποα προκπτει τι ο ενγων θα εισπραττε απ την επαγγελματικ του δραστηριτητα, με πιθαντητα κατ τη συνηθισμνη και κανονικ πορεα των πραγμτων, το ζητομενο με την αγωγ του ποσ αποζημωσης. Ισχυρισμο εναγντων περ ευθνης της εναγομνης ως καταστατικς διαχειρστριας της ιδιωτικς κεφαλαιουχικς εταιρας. Αοριστα δικογρφου τσι στε να μην δναται το Δικαστριο να διερευνσει την τυχν πλημμελ διαχεριση εκ μρους της εναγμενης διαχειρστριας. Απορρπτει την αγωγ.

18-6-21 ΕιρΝ.Ιωνας 7/21ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΛΟΓΟΙ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Απατηση απ τιμολγια πλησης- δελτα αποστολς  - Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ - Ατηση αναστολς. Σε περπτωση εξαφανσεως κατπιν ασκσεως ενδκου μσου της προσωρινς εκτελεστς απφασης, ο νικητς διδικος μπορε αντ της αγωγς να ζητσει την κδοση διαταγς πληρωμς, με βση την απατηση απ τον αδικαιολγητο πλουτισμ. Επσης, μνη η σκηση αναρεσης κατ της τελεσδικης απφασης που αναγνωρζει την απατηση δεν αποκλεει την κδοση διαταγς πληρωμς, αφο δεν καθιστ την απατηση υπ αρεση η υπ ρο. Απορρπτει και το λγο περ καταχρηστικς υποβολς της ατησης για την κδοση της διαταγς πληρωμς. Τλος, δεν πιθανολογεται τι η τυχν εκτλεση της ανακοπτμενης διαταγς πληρωμς θα προκαλσει ανεπανρθωτη βλβη στην αιτοσα. Απορρπτει την ατηση.

18-6-21 ΔιοικΠρωτΛιβαδεις 16/21 : ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Επιβολ διοικητικο προστμου ποσο 3.000 ευρ και αναστολ της λειτουργας του καταστματος - mini market, για 15 ημερολογιακς ημρες, λγω λειτουργας του πραν του νομμου ωραρου. Κρνει τι η αναστολ λειτουργας της νδικης επιχερησης για 15 ημρες και η συνακλουθη αποστρηση της αιτοσας απ τα σοδα, καθς και η υποχρωση μεσης καταβολς του ποσο των 3.000,00 ευρ, παρσταται ικαν να επιφρει σ’ αυτν ανεπανρθωτη βλβη.  Δεκτ η ατηση - Χορηγε την αναστολ εκτλεσης της προσβαλλμενης πρξης, μχρι τη δημοσευση οριστικς απφασης επ της εκκρεμος κατ’ αυτς προσφυγς.

17-6-21 ΕλΣυν Ολ 201/21 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ – ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛ.ΣΥΝ. – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΓΩΓΗ. Ως διαφορ σχετικ με τον λεγχο των λογαριασμν κατ την ννοια του εδαφου στ' του ρθρου 98 παρ. 1 του Συντγματος νοεται κθε αμφισβτηση που γεννται ταν στερα απ λεγχο των λογαριασμν δημσιας δοσοληψας λεγχο υπεθυνων σε δημσια λογοδοσα προσπων διαμορφνεται νομικ κατσταση ως προς την οποα να απ τα μρη που εμπλκονται σ’ αυτν εγερει παραδεκτς αξωση δικαστικς προστασας. Ττοια νομικ κατσταση διαμορφνεται ιδως ταν στερα απ λογιστικς επαληθεσεις διαπιστνεται τι τα στοιχεα που περιχονται σε λογαριασμ δημσιας διαχερισης εναι εσφαλμνα ατελ οι συναλλαγς που καταγρφονται σ’ αυτν μη νμιμες κατ τρπο που να στοιχειοθετεται λλειμμα στον λογαριασμ και συνακλουθα να απαιτεται η τακτοποηση αυτο με την ικανοποηση αξισεων εις βρος υπχρεων σε λογοδοσα προσπων. Κατφαση δικαιοδοσας ΕΛ.ΣΥΝ.. Πλην μως κρνει τι η αγωγ εναι απαρδεκτη, δεδομνου τι με τα ρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ δεν ρυθμζονται οι σχσεις αποζημιωτικς ευθνης μεταξ φορων δημσιας εξουσας. Μειοψηφες. Δχεται.

14-6-21 ΠολΠρωτΘεσ 4108/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Περπτωση εικονικς σναψης σμβασης δανεου μεταξ της εναγμενης εταιρας και της ενγουσας- εργαζμενης αυτς και ττε συζγου του βασικο μετχου της εταιρας. Προκπτει τι η σναψη της νδικης σμβασης στχευσε στην εξυπηρτηση των συμφερντων και ικανοποηση του  ιδρυτ και  βασικο της μετχου, με τη μορφ της νευ νομικς υποχρωσης διαρκος χρηματοδτησς του. Επρκειτο συνεπς για εικονικ και ως εκ τοτου κυρη δανειακ σμβαση. Πλην, μως,  η εικονικ δικαιοπραξα υπκρυπτε δωρε προς την ενγουσα μσω της εταιρας, με πρθεση καταστρατγησης των φορολογικν διατξεων προς διευκλυνση της αγορς ακιντου στο νομα της ενγουσας. Τλος, η επιδιωχθεσα απ την εναγμενη εσπραξη απατησης απ το δνειο εντσσεται στο πλασιο της αντιπαρθεσης, που ξεκνησε μεταξ των δο συζγων και μεταφρθηκε στους κλπους της εναγμενης οικογενειακς κατ' ουσαν επιχερησης. Δεκτ η αγωγ.

4-6-21 ΕφΠειρ 227/21ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ - ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ - ΓΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Στεγαστικ δνεια «libor» ξνου νομσματος και δη ελβετικο φργκου - Δραματικ μεταβολ της ισοτιμας των δο νομισμτων. Προσυμβατικ στδιο και υποχρεσεις τραπεζν. λεγχος καταχρηστικτητας των ΓΟΣ. Προκπτει τι στο αγωγικ δικγραφο εκτθεντο με πληρτητα λα τα κατ νμο στοιχεα για τη θεμελωση της εκ του ρθρου 388 του ΑΚ αξωσης των εναγντων και το Πρωτοβθμιο Δικαστριο οδηγομενο στην αντθετη κρση σφαλε. Κρση τι  λοι οι ροι των συμβσεων, αρχικν και πρσθετων και οι επμαχοι, χουν διατυπωθε με σαφνεια. Δεκτ η φεση - Εξαφανζει την εκκαλουμνη, αποκλειστικ, κατ το μρος της που απρριψε το ατημα περ αναπροσαρμογς της σχετικς παροχς των εναγντων, με βση τις διατξεις των ρθρων 388 και 288 του ΑΚ, ως μη νμιμο και το ατημα περ ακυρτητας των επμαχων ρων των πρξεων μετατροπς της οφειλς σε ελβετικ φργκο, ως καταχρηστικν, ως ουσιαστικ αβσιμο - Απορρπτει την αγωγ ως προς το  αντστοιχο μρος της.

28-5-21 ΣτΕ (Δ') 549/21 : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΗΣΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ - Ν.1892/90. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Απρριψη ατησης χοργησης δειας αγορς ιδιωτικς νσου αρχαιολογικο χαρακτρα. Προστασα ιδιωτικν νσων νησδων, οι οποες χουν καθοριστε ως αρχαιολογικς ζνες - Δεν μπορον να αποτελσουν αντικεμενο των δικαιοπραξιν εν ζω, εμπργματων ενοχικν δικαιωμτων του ρθρου 28 του Ν.1892/90. Κρση τι η διταξη του ρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 1892/90, εναι σμφωνη προς το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ, πως και η τεθεσα με το ρθρο 3 της προσβαλλμενης ΚΥΑ απαγρευση δικαιοπραξιν.  Η προβλεπμενη δε, αυτ επμβαση στο δικαωμα της ιδιοκτησας επ ιδιωτικν νσων, θεμιτς περιορζει την εξουσα του ιδιοκττη. Απορρπτει τις αιτσεις.

28-5-21  ΤρΕφΠειρ 217/21ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν.3869/10 - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ. Απατηση τρπεζας απ σμβαση στεγαστικο δανεου - Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ - φεση. Ατηση υπαγωγς και ρθμιση της επδικης οφειλς με βση το Ν.3869/10. Μεταββαση ακιντου του οφειλτη με γονικ παροχη - Αξωση προς διρρηξη καταδολιευτικς δικαιοπραξας. Κρση τι δεν υφσταται πλον ννομο συμφρον, οτε  της ενγουσας τρπεζας, οτε  της ειδικς διαδχου αυτς,  για διρρηξη της  δικαιοπραξας, με την οποα η πρτη εναγμενη μεταββασε λογω γονικς παροχς στην δετερη εναγμενη θυγατρα της  το διαμρισμα, αφο δεν δνανται, οι εφεσβλητες,  λγω της ρθμισης αυτς, να επισπεσουν αναγκαστικ εκτλεση  σε βρος του  ακιντου αυτο  προς ικανοποηση της απαιτσες τους. Δεκτ η φεση.

27-5-21 ΕλΣυν Ολ 599/21 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Με την καταλογιστικ πρξη δια της οποας ως συνπεια της ανκλησης διορισμο δημσιου υπαλλλου αναζητεται το σνολο των ληφθεισν απ αυτν αποδοχν απ του διορισμο του, θγονται θεμελιδη δικαιματα ως η εργασα, διτι απαξινεται πλρως η εργασα ως πραγματικ προσφορ υπηρεσας που ο καταλογισθες κατβαλε, αλλ και η περιουσα αυτο διτι με τον καταλογισμ παρεμβανει μονομερς η κρατικ εξουσα στην περιουσα του καταλογισθντος αποσπντας στοιχεα αυτς. Ο εν λγω καταλογισμς εφσον κατ τα ανωτρω στοιχειοθετε μτρο που επιδικει μεν θεμιτ σκοπ αλλ που θγει επεμβανει σε θεμελιδες δικαωμα αποτελε περιορισμ στρηση δικαιματος κατ την ννοια του ρθρου 25 παρ. 1 του Συντγματος και του ρθρου 1 του (πρτου) Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ και συνεπς υπκειται στην αρχ της αναλογικτητας. Μειοψηφες. Ακυρνει καταλογισμ. Δχεται.

27-5-21 ΕλΣυν Ολ 504/21 : ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Προδικαστικ ερτημα. Το Δικαστριο αποφανεται: (i) Επ του ερωτματος αν η δρυση Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης, η ανληψη απ αυτν της υποχρωσης καταβολς των συντξεων στους δημσιους λειτουργος και υπαλλλους και o τρπος χρηματοδτησς τους, σμφωνα με τον ν. 4387/2016, πως τροποποιθηκε, παραβιζει το Σνταγμα, η κρση του Δικαστηρου εναι τι δεν υφσταται ζτημα αντισυνταγματικτητας των σχετικν ρυθμσεων, εν δεν τθεται και ζτημα αντθεσης στο Σνταγμα σε υπερνομοθετικς ισχος καννες του τρπου ορισμο και υπολογισμο των συντξεν τους, πως ορσθηκαν στον ν. 4387/2016 πως τροποποιθηκε, εφσον η σνταξη που προκπτει ανταποκρνεται στις απαιτσεις της ελογης αναλογας. (ii) Επ του ερωτματος αν οι διατξεις των ρθρων 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 με τις οποες επιβλθηκε εισφορ αλληλεγγης στις συντξεις των πρην δημοσων λειτουργν και υπαλλλων, πολιτικν και στρατιωτικν και, συνακλουθα, οι διατξεις των ρθρων 44 παρ. 10 του ν. 3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν. 4002/2011, με τις οποες αυξθηκε το ψος της, αντκεινται, μετ την νταξ τους στο ενιαο συνταξιοδοτικ σστημα του ν. 4387/2016 πως τροποποιθηκε, σε συνταγματικς διατξεις, η κρση του Δικαστηρου εναι τι για το χρονικ διστημα ως τις 31.12.2018 αντκεινται στα ρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντγματος και στις απ αυτ απορρουσες αρχς. (iii) Το Δικαστριο απχει να αποφανθε επ των ερωτημτων της ορθς εφαρμογς απ το Τμμα των κριθντων με την ΕλΣΟλ. 244/2017 και της συμβαττητας της εισφορς αυτς με υπερνομοθετικς ισχος καννες για το χρονικ διστημα απ 1.1.2019. (iv) Η υπθεση πρπει να παραπεμφθε, κατ λοιπ, προς εκδκαση στο III Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου.

21-5-21 ΝΣΚ 52/21 : ΕΦΚΑ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ - Ν.3869/10. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Απαλλαγ μη απ την υποχρωση προσκμισης αποδεικτικο ασφαλιστικς ενημερτητας απ τον e-ΕΦΚΑ του εκκαθαριστ, που διορζεται απ το δικαστριο με την οριστικ απφαση δικαστικς ρθμισης οφειλν του ν. 3869/2010, για πρξεις συναλλαγς που αφορον την περιουσα του οφειλτη, καθς και κθε συναλλαγ του με το Δημσιο στο πλασιο της εκκαθρισης του ν. 3869/2010. 

21-5-21 EφΠειρ 255/21 : ΙΑΤΡΟΙ - Δ.Υ.Π.Ε - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Περπτωση  ιατρν που αρχικ εχαν προσληφθε απ το ΙΚΑ και μεταφρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ακολοθως στο δη εφεσβλητο ΝΠΔΔ - Δ.Υ.Π.ε, με  συμβσεις εξαρτημνης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου  χρνου -  Απλυση, διτι ο νομοθτης ρισε, με το ρθρο 26 του Ν. 4461/2017, τι οι ιατρο των ρθρων 16 και 17 του Ν. 4238/2014, οφελουν να πασουν το  ελευθριο επγγελμ τους  μχρι την 31.12.2018. Ισχυρισμο εκκαλοντων περ αντισυνταγματικτητας και προσβολς της ΕΣΔΑ, εν ζτησαν ν' αναγνωριστε τι η απλυσ τους εναι κυρη. Δεν κρνεται ωστσο, τι  συντρχει υπρβαση του πρσφορου μτρου για την πραγματοποηση του σκοπο δημοσου συμφροντος, αλλ οτε  κρνεται τι συνιστ παραβαση του Συντγματος και του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Τλος, η απλυση επρχεται αυτοδικαως, χωρς το κρος της να εξαρτται απ τη διαπιστωτικ πρξη. Δχεται την φεση μνο ως προν τον τρτο λγο της - Απορρπτει την αγωγ ως προς το υπ στοιχεο IV κεφλαιο της.

14-5-21 ΜονΠρωτΠειρ 334/21ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ  ΒΛΑΒΗ.  Περπτωση πρσκρουσης ταχπλοου σκφους που οδηγοσε ο πρτος εναγμενος, ιδιοκτησας της δετερης εναγομνης, με αθλητ ιστιοσανδας, προκαλντας του σοβαρ σωματικ βλβη και υλικς ζημις. Κρνεται απορριπτο το ατημα των εναγομνων περ διενργειας ιατρικς πραγματογνωμοσνης, προκειμνου να διαπιστωθε η κατσταση της υγεας του ενγοντος, καθς αυτ προκπτει απ δημσια γγραφα. Αποζημωση και κονδλια αυτς - Απ την εις βρος του ενγοντος αδικoπραξα και το βαρ τραυματισμ του, ο ενγων υπστη ψυχικ λγος και στενοχρια και γι' αυτ το λγο δικαιοται και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Δεκτ εν μρει η αγωγ ως προς τους πρτο και δετερη των εναγομνων.

14-5-21  ΕφΠειρ 228/21 : ΠΛΟΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΙΟ - ΕΥΘΥΝΗ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. Διαφορ απ την εκτλεση εργασιν συντρησης και επισκευς πλοου, πλοιοκτησας της ενγουσας απ την εναγμενη εταιρα που χει την εκμετλλευση ναυπηγεου - Αδυναμα εκτλεσης των προγραμματισμνων εργασιν εξαιτας λειτουργικο προβλματος του ναυπηγεου. Διεθνς δικαιοδοσα - Εφαρμοστο δκαιο. Η ενγουσα πλοιοκττρια  εναι το υποκεμενο των δικαιωμτων και υποχρεσεων, που απορρουν απ την επδικη σμβαση και χι η διαχειρστρια εταιρα που υπγραψε τη σμβαση ργου. Κρση τι η εναγομνη φερε την ευθνη για την καλ λειτουργα του ναυπηγεου,  στε το λειτουργικ πρβλημα, που ματαωσε την εκπλρωση της παροχς της απ την σμβαση ργου, να καταλογζεται σε υπαιτιτητα της, αφο δεν προκπτει τι οφελεται σε τυχαο γεγονς ανωτρα βα. Ωστσο, ουδεμα αθμιτη απκρυψη /και ψευδς παρσταση κρσιμων γεγοντων λαβε χρα εκ μρους της εναγομνης και εν γνει απατηλ συμπεριφορ της. Η αγωγ πρπει να γνει εν μρει δεκτ κατ την πρτη κρια βση της απ την ενδοσυμβατικ ευθνη της εναγομνης. Δεκτ εν μρει η φεση.

7-5-21 ΑρΠγος (Α1) 483/21ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ. Σμβαση δικαιχρησης - Παραχρηση απ την αναιρεσεουσα του δικαιματος χρσης αποκλειστικ και σε σχση με την ανπτυξη και λειτουργα κτηματομεσιτικν γραφεων απ τους δικαιοδχους αναιρεσβλητους - Επλευση δυσμενν οικονομικν εξελξεων - Καταγγελα της σμβασης δικαιχρησης - ννοια σπουδαου λγου. γκυρη και νμιμη, εν προκειμνω, η - σε προγενστερο του συμβατικ ορισθντος - καταγγελα απ τους εναγμενους, αφο εχε καταστε επαχθς και μη ανεκτ για καθνα απ' αυτος η συνχιση της σμβασης δικαιχρησης και οι λγοι της καταγγελας των επδικων συμβσεων δικαιχρησης, εμππτουν στην ννοια του “σπουδαου λγου”. Κρση τι οι ενργειες των αναιρεσβλητων, οι οποοι ταν εξλθαν απ το δκτυο της αναιρεσεουσας, παυσαν να εμφανζονται ως μλη της και να χρησιμοποιον την εμπορικ επωνυμα της κι παυσαν να χρησιμοποιον το λογισμικ της, δεν αποτελον αθμιτο ανταγωνισμ. Απορρπτει την ατηση αναιρσεως.

27-4-21 ΕφΠειρ 224/21 : ΙΑΤΡΟΙ ΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Δ.Υ.Π.Ε - ΑΠΟΔΟΧΕΣ - Ν.4093/12- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΦΕΣΗ. Περπτωση ιατρν - εναγντων που, κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 17 του ν. 4238/14, μεταφρθηκαν απ το ΙΚΑ και εντχθηκαν στο εκκαλον ΝΠΔΔ-Δ.Υ.Π.Ε - Απαιτσεις εναγντων, δη εφεσιβλτων, απ διαφορς αποδοχν που προκπτουν, αφενς διτι το εκκαλον τους χει καταβλει αποδοχς και επιδματα Επιμελητν ΑΙ αντ Διευθυντν, αφετρου δε, τους χει καταβλει αποδοχς, εφαρμζοντας τη δυνμει του Ν. 4093/12 αντισυνταγματικ περικοπ των αποδοχν τους. ννοια διοικητικν διαφορν ουσας. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο κρινε τι το εκκαλον πρεπε να καταβλλει στους εφεσβλητους τις μικτς αποδοχς τους, ως εχαν προ των περικοπν του Ν. 4093/12. Η αγωγ λοιπν, που χει ρεισμα ως προς την κρια βση της στις διατξεις του Ν. 3205/03, Ν. 4472/17 και 70 του ΚΠολΔ, θα πρπει να γνει δεκτ εν μρει. Τοκοφορα οφειλν του Δημοσου. Δεκτ εν μρει η φεση.

27-4-21 ΕφΠειρ 211/21 : ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ- ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Απατηση τκνου απ την υποχρωση διατροφς του πατρα του - Επιβολ απ την ανακπτουσα/εφεσβλητη κατσχεσης εις χερας του καθ’ ου η νδικη ανακοπ, ως τρτου - εργοδτη του πατρα της, επ του ημσεος των ληξιπρθεσμων και των μελλοντικν απαιτσεων που προρχονται απ το μισθ του οφειλτη πατρα της - Μη υποβολ δλωσης απ τον καθ’ ου για την παρξη της κατασχεθεσας απατησης εντς της προθεσμας των 8 ημερν, λογιζμενη ως αρνητικ δλωση - Ανακοπ κατ της δλωσης. Απρριψη του ισχυρισμο περ καταχρηστικς ασκσεως της νδικης ανακοπς. Η σιωπηρ αρνητικ δλωση του καθ’ ου, ως τρτου, εναι ανακριβς και η νδικη ανακοπ πρπει να γνει δεκτ εν μρει. Επσης, συντρεχε λγος συμψηφισμο κατ να μρος των δικαστικν εξδων και επιβολς του υπολοπου σε βρος του καθ ου η ανακοπ. Δεκτ η φεση κατ το μρος που αφορ τα δικαστικ ξοδα.

23-4-21 ΕιρΑμαρουσου 2/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΟΦΕΙΛΗ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.  Διαφορ απ σμβαση δανεου, δυνμει της οποας ο ενγων παρδωσε χρηματικ ποσ ως προσωπικ δνειο στον εναγμενο, με τη συμφωνα για αποπληρωμ του σε τρεις ορισθεσες δσεις, το οποο ωστσο παραμνει ανεξφλητο.  Ουσιδη στοιχεα του δικογρφου της αγωγς απδοση δανεου. Απρριψη της νστασης του εναγομνου περ καταχρηστικς σκησης δικαιματος εκ μρους του ενγοντος, καθς τα σα αναφρει  περ αδρνειας του ενγοντος, ενψει και της ανοχς που αυτς επδειξε δικαιολογημνα, λγω της συγγενικς του σχσης με τον εναγμενο (θεος - ανηψις), δεν συνιστον περιστατικ που καθιστον την σκηση του δικαιματος του καταχρηστικ. Επσης, απορριπτα και η νσταση του εναγομνου τι η επδικη αξωση του ενγοντος χει αποσβεσθε λγω συμψηφισμο με αξισεις του απ αμοιβ  παροχς λογιστικν υπηρεσιν στον ενγοντα, καθς δεν αποδεχθηκε. Δεκτ η αγωγ.

23-4-21 ΕφΠειρ 213/21ΕΣΠΑ - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΤΟΚΟΣ. Αγωγ του υπ ειδικ εκκαθριση πιστωτικο ιδρματος - ενγοντος, απ σμβαση δανεου σε μικρς επιχειρσεις, με την παροχ εγγησης και επιδτησης ολκληρου του επιτοκου δανεισμο, που συνψε με την πρτη εναγμενη υπρ της οποας εγγυθηκε η κτη εναγμενη/εκκαλοσα, ως του ποσοστο 80%. Στοιχεα ορισμνου του αγωγικο αιτματος περ καταβολς τκων, απ την εγγυτρια - Μεταξ των προνομων του Δημοσου, που χει η εκκαλοσα (εγγυτρια), εναι και αυτ της ναρξης οφειλς τκων απ την επδοση της αγωγς. Κρση τι η αγωγ ως προς την κτη εναγμενη – εκκαλοσα, πρπει να γνει εν μρει δεκτ και να υποχρεωθε η τελευταα, να καταβλει στο ενγον, ως εγγυτρια του πρτου εναγμενου, το ποσ των 40.330,57 ευρ, με το τκο υπερημερας 6%. Δεκτ η φεση.

17-4-21 ΑρΠγος (Δ') 59/21ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ . Ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων. Ατηση αναιρσεως απ δανειολπτη. Περπτωση υπαιτιτητας του αιτοντος που εχε τη μορφ του ενδεχμενου δλου - Ωστσο, η νσταση των αναιρεσιβλτων περ δλιας περιελεσεως του αιτοντος σε αδυναμα, εναι αριστη, κι ως εκ τοτου το δευτεροβθμιο Δικαστριο κρνοντς την ως ορισμνη, παραβασε, ευθως, με εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ τις ουσιαστικο δικαου διατξεις των ρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010, διτι αρκστηκε σε λιγτερα στοιχεα. Τλος, στην περπτωση μεταβιβσεως απ τον οφειλτη περιουσιακο του στοιχεου, κατ την τελευταα τριετα πριν απ την υποβολ της αιτσεως, θα πρπει αυτ να συνδεται, μεσα μμεσα, με την περιλευσ του σε μνιμη αδυναμα πληρωμν, στε να θεμελιωθε η δλια συμπεριφορ του. Δεκτ η αναρεση.

10-4-21  ΕφΠειρ 186/21ΟΤΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΑΧ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. Περπτωση εργαζμενης σε ΟΤΑ με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου - Πλασττητα ττλου σπουδν - Πειθαρχικ παρπτωμα  - Απφαση Πειθαρχικο Συμβουλου με την οποα επιβλθηκε στην ενγουσα η ποιν της οριστικς πασης  και ακολοθως καταγγελα της συμβσεως εργασας της. Αγωγ για την αναγνριση ακυρτητας της καταγγελας και για την επιδκαση μισθν υπερημερας. Δικαιοδοσα πολιτικν δικαστηρων. Η απφαση του πειθαρχικο συμβουλου εναι εκτελεστ διοικητικ πρξη - Δυναττητα του Δικαστηρου να ελγξει παρεμπιπτντως τη νομιμτητα  της - Η ουσιαστικ του κρση περ της επιβλητας ποινς δεν ελγχονται στα πλασια του ελγχου νομιμτητας. Κρση τι το Πειθαρχικ Συμβολιο με την απφασ του, ορθ ερμνευσε κι εφρμοσε το νμο, στε οι λγοι ακυρτητας της απφασης, που αναφρονται στην παραγραφ των πειθαρχικν αδικημτων, μη εφαρμογ ευνοκτερων διατξεων, εσφαλμνη ερμηνεα κι εφαρμογ του νμου και παραβαση της αρχς της αναλογικτητας πρπει να απορριφθον. Δεκτ η φεση - Απορρπτει την αγωγ.

10-4-21 ΕφΠειρ 157/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Διαφορ απ σμβαση δανεου που συνφθη αρχς του τους  2000  μεταξ των διαδκων - κδοση διαταγς πληρωμς απ τον εναγμενο και επιβολ αναγκαστικς κατσχεσης ακιντου  του ενγοντος το οποο εκπλειστηριστηκε - Ποινικη καταδκη του εναγομνου για τοκογλυφα. Κρση τι ο εναγμενος  εισπραξε, πραν του νομμου, 69.551 ευρ κατ το οποο και ζημιθηκε ο ενγων , τελντας σε βρος του τελευταου το γκλημα της τοκογλυφας για το οποο δη ο εναγμενος χει καταδικασθε αμετακλτως. Επιδκαση και χρηματικς ικανοποησης ποσο 3.000 ευρ. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Δεκτ η φεση.

2-4-21  ΣτΕ (ΕΑ) 48/21ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΑΕΠΠ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. Διαγωνισμς για την εξυπηρτηση 50 δρομολογιακν γραμμν, με σναψη συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας - Απρριψη της προσφορς της αιτοσας απ την Επιτροπ του Διαγωνισμο - γκριση του πρακτικο της Επιτροπς με ΥΑ - σκηση απ την αιτοσα προδικαστικς προσφυγς ενπιον της Α.Ε.Π.Π., η οποα απερρφθη ως απαρδεκτη - Ατηση αναστολς της απορριπτικς της Α.Ε.Π.Π απφασης. Παραδεκτ της σκησης της ατησης αναστολς. Μη νμιμη η κρση της Α.Ε.Π.Π., σμφωνα με την οποα η προδικαστικ προσφυγ της αιτοσας ασκθηκε απαραδκτως, διτι δεν φερε ηλεκτρονικ υπογραφ, αλλ την ψηφιοποιημνη ιδιχειρη υπογραφ του νομμου εκπροσπου της προσφεγουσας εταιρας. Ειδικτερα, εφσον, στο ρθρο 362 του ν. 4412/2016 και στο ρθρο 8 του π.δ. 39/2017 δεν χει περιληφθε ειδικ πρβλεψη, δεν μπορε, για λγους ασφαλεας δικαου, να θεωρηθε τι για τις προδικαστικς προσφυγς που δεν υποβλλονται μσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και, ως εκ τοτου, δεν διπονται απ τις ειδικς διατξεις, απαιτεται να φρει η προδικαστικ προσφυγ ηλεκτρονικ υπογραφ. Δεκτ η ατηση - Πρπει να ανασταλε η εκτλεση της προσβαλλομνης 157, 158/2021 αποφσεως της Α.Ε.Π.Π.

2-4-21 ΕφΠειρ 175/21ΔΗΜΟΙ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Αγωγ εργαζομνων με διαδοχικς συμβσεις εργασας στον εφεσβλητο Δμο, με ατημα να αναγνωριστε τι συνδονται µε µα ενιαα σµβαση εξαρτηµνης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου, καθς στην πραγµατικτητα αυτο κλυπταν πγιες, διαρκες και µνιµες ανγκες του. Ωστσο, κρθηκε ως μη νμιμη η αγωγ, διτι οι νδικες συμβσεις εργασας των εκκαλοντων με τον εφεσβλητο, το οποο εναι ΟΤΑ, ρα συνιστ ΝΠΔΔ, χουν συναφθε υπ την ισχ των διατξεων του ρθρου 103 του Συντ. και του ρθρου 21 του ν. 2190/1994, καθς αφορον την απασχληση των εκκαλοντων σε μη νομοθετημνες θσεις του εφεσβλητου δμου και για τον λγο αυτ καταρτστηκαν υποχρεωτικ για ορισμνο χρνο, με αποτλεσμα να μην μπορε να θεωρηθον ως συμβσεις εργασας αορστου χρνου, ενψει και του τι δεν συντρχουν για τους εκκαλοντες οι προποθσεις του ρθρου 11 §§1,2 εδ. σ’ και β', 3 και 5 του π.δ. 164/04. Απορρπτει την φεση.

27-3-21 ΜονΠρωτΑθ 131/21 : ΤΕΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Περπτωση εργαζομνων/εργαστηριακν συνεργατν σε ΤΕΙ, με διαδοχικς συμβσεις εξαρτημνης εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, για την κλυψη πγιων και διαρκν διδακτικν αναγκν του εναγμενου - Αγωγ με ατημα να αναγνωριστε τι καθεμα απ τις ενγουσες συνδεται με το εναγμενο με μα ενιαα σμβαση εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου. Προκπτει τι η ορισμνη χρονικ διρκεια των επδικων αλλεπλληλων συμβσεων εργασας των εναγουσν γινε με πρθεση καταστρατγησης των διατξεων του N. 2112/1920, με συνπεια να καθσταται κυρος ο ρος των συμβσεων ως προς το χρονικ περιορισμ της διρκειας τους και το σνολο των διαδοχικν συμβσεων τους με το εναγμενο να συνιστ μα ενιαα σμβαση εξαρτημνης εργασας για κθε ενγουσα, με ναρξη την ημερομηνα της αρχικς πρσληψης καθεμας. Δεκτ η αγωγ.

27-3-21 ΣτΕ (Ε') 167/21 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΗΜΟΣ. Ζητεται απ τον αιτοντα Δμο, η ακρωση του ΠΔ με το οποο χαρακτηρζεται η περιοχ του Κυπαρισσιακο κλπου, κυρως ως περιοχ προστασας της φσης (ΠΠΦ) και κποια τμματ της ως ΠΦΣ. Η ενιαα αυτ ρθμιση για τη συνολικς προστατευμενη περιοχ εισγεται νομμως με ΠΔ. Εν κατακλεδι, το προσβαλλμενο διταγμα κεται εντς των ορων της νομοθετικς εξουσιοδτησης και οι ρυθμσεις του δεν αντκεινται στην αρχ της αναλογικτητας. Πρπει να απορριφθε ως αβσιμος ο λγος ακυρσεως, με τον οποο προβλλεται τι η θσπιση της ΖΑΤ και των απαγορεσεων στις χρσεις γης πλσσει τα δικαιματα του αιτοντος Δμου, ως ιδιοκττη διαφρων εκτσεων που εμππτουν στις ρυθμσεις του ΠΔ, και αντκειται στα ρθρα 17 και 106 του Συντ. 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την ατηση.

20-3-21  ΜονΠρωτΠειρ 231/21 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΣΝΕ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ. Αγωγ ναυτικο, ο οποος εργστηκε σε πλοο πλοιοκτησας της εναγομνης, με την ειδικτητα του θαλαμηπλου - Αξισεις για υπερωριακ αμοιβ και διαφορ της αναλογας των δρων των εορτν. Εφαρμοστα ΣΣΝΕ. Αποδοχς που αποτελον τον «ειθισμνο» μισθ. ννοια ''επιμισθου''. Εν προκειμνω, η εναγμενη διατενεται τι κατβαλε στον αντδικ της, πλον των νομμων αποδοχν και επιδομτων, κτακτη αμοιβ (“επιμσθιο”) σαν αντλλαγμα της παρεχμενης εργασας. Δεκτς γενομνης της νστασης εξοφλσεως ως εν μρει ουσιαστικ βσιμης, πρπει η κρινμενη αγωγ να γνει εν μρει δεκτ.

12-3-21  ΕφΠειρ 132/21ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ- ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΡΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Κοινχρηστοι και κοινκτητοι χροι οικοδομς - Επισκευ του κοινο - Κανονισμς - Δαπνες. Περπτωση πρωτοκλλου αυτοψας της τεχνικς υπηρεσας Δμου, με το οποο κρθηκε τι το επμαχο κτσμα δεν χει καταστε επικινδνως ετοιμρροπο απ στατικ και δομικ ποψη (τοι δεν εναι προς κατεδφιση), πλην μως κλθηκαν οι συνιδιοκττες, αφο λβουν λες τις απαιτομενες εγκρσεις και δειες και διενεργηθε λεγχος στατικς επρκειας του κτιρου, προκειμνου να προβον στην πλρωση εντοπισμνων ρωγμν. Οι κλμακες και οι διδρομοι ενς ορφου οικοδομς, η οποα χει υπαχθε στο καθεστς του Ν. 3741/1929 εναι κοινχρηστες. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο αναγνρισε την υποχρωση του πρτου εναγομνου - εκκαλοντος να καταβλει σε καστο των εναγντων το συνολικ ποσ των 5.349,03 ευρ - Επιδκαση και των τκων υπερημερας. Απορρπτει την φεση.

5-3-21 ΣτΕ Ολ 49/21ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ- ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Απφαση – Πλασιο. κδοση αλλοδαπο - Ρσου υπηκου κατ προτεραιτητα στις δικαστικς Αρχς της Γαλλας, των ΗΠΑ και τλος της Ρωσας για εγκλματα απτης, υπεξαρεσης, ξεπλματος χρματος, δρντας στο πλασιο εγκληματικς οργνωσης, κατπιν Ευρωπακο Εντλματος Σλληψης, το οποο εκδθηκε απ τις δικαστικς αρχς της Γαλλας. Το Συμβολιο Εφετν δχθηκε τι το αποδιδμενο γκλημα εναι απ εκενα για τα οποα επιτρπεται η κδοση. Αρμοδιτητα του Υπουργο Δικαιοσνης – Ο Υπουργς Δικαιοσνης, δεν κωλεται να διατξει την κδοση ( την παρδοση) του εκζητομενου στις δικαστικς αρχς και των τριν, εν προκειμνω, εκζητοντων Κρατν, καθορζοντας τη σειρ προτεραιτητας μεταξ αυτν – Αιτιολογα της απφασης σχετικ με τους λγους για τους οποους προκρθηκαν ως χρες εκδσεως του αιτοντος η Γαλλα και οι ΗΠΑ. Δυναττητα εκτλεσης μη Ευρωπακο Εντλματος Σλληψης, η ισχς του οποου χει λξει. Το δικαωμα των αιτοντων στην οικογενειακ τους ζω – Αβσιμος ο λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται τι η προσβαλλμενη απφαση παραβιζει το προστατευμενο απ το ρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣΔΑ δικαωμα των αιτοντων σε σεβασμ της οικογενειακς τους ζως – Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

5-3-21 Εγκ ΕισΑρΠγου 3/21 : ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Εισαγγελικο χειρισμο αναφορικ με καταγγελες για αξιποινες συμπεριφορς κατ της γενετσιας ελευθερας. Σε κθε περπτωση τονζεται τι εναι αυτονητη η καθ’ λη τη διαδικαστικ πορεα της υπθεσης, μχρι την κδοση καταδικαστικς απφασης, διαφλαξη του τεκμηρου της αθωτητας του κατηγορουμνου του υππτου.

26-2-21 ΕφΠειρ  16/21ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ.  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Αναγνωριστικ αγωγ κυριτητας ακιντου - Διεκδκηση απ το Δημσιο, ιδιοκτησας του οποου εμφανεται το επδικο ακνητο στην ανακριβ, πως αποδεχθηκε, κτηματολογικ εγγραφ. Ειδικτερα, δεν αποδεικνεται τι το επδικο ακνητο και η ευρτερη περιοχ περιλαμβανταν σε δημσια δασικ κταση, η δε καταχρησ του ως Δημσιο Κτμα γινε, χωρς καμα αναφορ στο δασικ του χαρακτρα. Εξλλου, ο δασικς χαρακτρας του ακιντου δεν απκλειε την κτση επ’ αυτο κυριτητας εκ μρους ιδιωτν με κτακτη χρησικτησα συμπληρωθεσα μχρι την 11.9.1915. Επσης, δεν αποδεχθηκε τι το επδικο ταν οθωμανικ κτμα τι υπρξε λιβδι βοσκτοπος τι ταν αδσποτο. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο, αναγνρισε τον ενγοντα ως κριο του επιδκου με αιτα κτσης την κτακτη χρησικτησα και διταξε τη διρθωση της ανακριβος πρτης κτηματολογικς εγγραφς. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

26-2-21 Γνωμ ΝΣΚ 12/21 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΣ. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τθενται τα ζητματα : α) Εν, η διταξη της περπτωσης λθ της παραγρφου 1 του ρθρου 1 του ν. 3213/03, που εξαιρε, απ την υποχρωση Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης και Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων, τα φυσικ πρσωπα αλλοδαπν επιχειρσεων που συνπτουν δημσιες συμβσεις και φρουν οποιαδποτε απ τις αναφερμενες, στη διταξη αυτ, ιδιτητες, αλλ δεν χουν τη μνιμη κατοικα τους στην Ελλδα, μπορε να εφαρμοσθε αναλογικ σε λες τις λοιπς περιπτσεις της παρ. 1 του ρθρου 1 του παραπνω νμου, ως προς τα : 1) αλλοδαπ φυσικ πρσωπα που χουν τη μνιμη κατοικα τους στην Ελλδα και 2) αλλοδαπ φυσικ πρσωπα των ελληνικν επιχειρσεων, που συνπτουν δημσιες συμβσεις, αλλ δεν χουν τη μνιμη κατοικα τους στην Ελλδα. β) Απ ποιες διατξεις προσδιορζονται εννοιολογικ οι ροι «εταροι», «βασικο μτοχοι», «εκτελεστικ μλη οργνου διοκησης» και «διευθυντικ στελχη» στην παραπνω διταξη του ν. 3213/03.-ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

19-2-21 ΕφΠειρ 64/21ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚA ΔΑΝΕΙΑ - ΓΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 360 ΗΜΕΡΩΝ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ. ΕΓΓΥΗΤΗΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Σμβαση ανοιχτο επιχειρηματικο δανεου - Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς - Λγοι. γγραφη απδειξη του συνλου της απατησης. Με βση την επδικη σμβαση, ο υπολογισμς των τκων απ την καθ’ ης λμβανε χρα με βση τος 360 ημερν - Ο εν λγω, μως τρπος υπολογισμο των τκων δεν αποτλεσε αντικεμενο διαπραγμτευσης και συμφωνας,  εν η καθ’ ης δεν γνωστοποησε στην ανακπτουσα εγγυτρια, τον παραπνω τρπο επιβρυνσης της, αλλ αντιθτως τον επβαλε, ως κτι δεδομνο και ανεπδεκτο διαπραγμτευσης, παρ τη συνδρομ στο πρσωπ της της ιδιτητας του καταναλωτ κατ την ννοια του Ν. 2251/1994. Η παρνομη και καταχρηστικ αυτ χρση ημερολογιακο τους 360 ημερν κατ’ εφαρμογ του κυρου αυτο ΓΟΣ, επδρασε στη διαμρφωση του τελικς οφειλμενου ποσο και συνεπς η απατηση της καθ’ ης δεν εναι εκκαθαρισμνη. Ορθς το Πρωτοβθμιο Δικαστριο δχθηκε την νδικη ανακοπ των εφεσιβλτων και ακρωσε την προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς. Απορρπτει την φεση.

19-2-21 Γνωμ ΝΣΚ 7/21 ΕΦΚΑ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  - ΠΑΡΑΤΑΣΗ  - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ. Τθενται τα ερωτματα εν : 1. Ο e-ΕΦΚΑ, ως εκμισθωτς ακιντου, δναται να συνψει συμφωνα για παρταση υφιστμενης μσθωσης, κατπιν ατησης της μισθτριας εταιρεας ετε α) βσει συμβατικο ρου ετε β) βσει των διατξεων του ρθρου 41 του ν. 4605/2019 και να καταρτσει σμβαση παρτασης της μσθωσης, χωρς περιορισμ ως προς τον χρνο κατρτισς της. 2. Σε περπτωση που η συμφωνα για παρταση της μσθωσης λβει χρα πολ πριν τη λξη της υφιστμενης μσθωσης, ποιος πρπει να εναι ο χρνος εκπνησης της επιβαλλμενης μελτης για την εκτμηση της μισθωτικς αξας του μισθου και τον καθορισμ του μισθματος. 3. Νομιμοποιεται η μισθτρια, σε περπτωση που αιτηθε παρταση βσει των ευνοκν διατξεων του ρθρου 41 του ν. 4605/2019, να κνει στη συνχεια χρση του συμβατικο ρου που προβλπει δυναττητα παρτασης κατ οκτ (8) επιπλον τη και να ζητσει να παρταση της μσθωσης.4. Εναι νμιμο το ατημα της μισθτριας εταιρεας για παρταση της μσθωσης κατ οκτ (8) επιπλον τη, πραν του συμφωνηθντος συμβατικο χρνου με μνη σμφωνη γνμη του Δ.Σ. του Φορα.

12-2-21 ΔιοικΠρωτΑθ 11434/20 : ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ.  λεγχοι που διεξγονται στις επιχειρσεις, τσο απ τους Επιθεωρητς Σ.ΕΠ.Ε., σο και απ τις αρμδιες Ελεγκτικς Υπηρεσες του πρην Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και δη του Ε.Φ.Κ.Α. - καθ’ ου. Το πρστιμο αδλωτης εργασας επιβλλεται κατ δσμια αρμοδιτητα των Ελεγκτικν οργνων, χωρς αυτ να αντκειται στις συνταγματικς αρχς και το ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Οι  παραβσεις δε, ερεδονται στην απλ διαπστωση του αντικειμενικο γεγοντος της μη αναγραφς εργαζομνου σε πνακα προσωπικο της επιχερησης. Εν προκειμνω, με το νδικο δελτο ελγχου βεβαινεται μεν η παρουσα αδλωτου προσπου στο χρο της επιχερησης, ωστσο, σε αυτ δεν αναφρονται τα πραγματικ εκενα περιστατικ, τα οποα διαπστωσαν τα ελεγκτικ ργανα τι συντρεχαν και θεμελινουν την ιδιτητα του εργαζομνου. Το Δικαστριο κρνει τι δεν αποδεχθηκε τι το εν λγω πρσωπο που τυγχνει και στρατιωτικς, τελοσε σε σχση εξαρτημνης εργασας με τον  εργοδτη - προσφεγοντα. Δεκτ η προσφυγ.

12-2-21 ΔιοικΠρωτΑθ 9847/20ΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟΥ. Πρξη επιβολς προστμου για τη μη αναγραφ στον Πνακα Προσωπικο απασχολομενης υπαλλλου - Η προσφεγουσα ισχυρζεται τι δεν υφστατο σχση εξαρτημνης εργασας - Το Δικαστριο κρνει τι δεν πρκειται για μισθωτ υπλληλο στην επιχερηση της προσφεγουσας, αλλ για ελεθερο επαγγελματα και ως εκ τοτου, η προσφεγουσα δεν ταν υποχρεωμνη να την εγγρψει στον πνακα προσωπικο. Δεκτ η προσφυγ.

6-2-21  ΕφΠειρ 9/21ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Περιστατικ τραυματισμο ενγοντος-φιλθλου, λγω εκρξεως αυτοσχδιας κροτδας κατ τη διρκεια αγνα καλαθοσφαρισης. Ισχυρισμο ενγοντος τι κατ τον αθλητικ αγνα, η εναγομνη ομδα παρλειψε να λβει τα ενδεικνυμενα μτρα προστασας των φιλθλων και συγκεκριμνα τι η ιδιωτικ εταιρα φλαξης, δεν διενργησε τους κατλληλους ελγχους κατ την εσοδο των θεατν στο στδιο. Αδικοπρακτικ ευθνη - Ωστσο, στην πρκληση του ως νω τραυματισμο συνυπατιος εναι και ο διος ο ενγων, ο οποος δεν κατβαλε την απαιτομενη προσοχ και επιμλεια, κατ ποσοστ που προσδιορζεται σε 70%. Κονδλια αποζημωσης  - Ιατρικς δαπνες - Αναπηρα - ννοια κατ'ρθρο 931 ΑΚ . Χρηματικ ικανοποηση, λγω της ηθικς βλβης του ενγοντος ποσο 25.000 ευρ. Δεκτ η υπ στοιχεο Α φεση.

29-1-2021 ΜονΠρωτΠειρ 46/21ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ. ΕΦΕΣΗ. Περπτωση ατυχματος στη θλασσα με συνπεια το θνατο δτη απ την παρσυρσ του απ το σκφος του εναγομνου - Προποθσεις αποζημωσης λγω στρησης διατροφς της ενγουσας - συζγου του αποβισαντος, η οποα δεν χει εισοδματα απ λλη αιτα, δεν εργζεται και ανατρφει το ανλικο τκνο της. Αποδεικνεται τι η ενγουσα, με το θνατο του συζγου της, στερθηκε τη συμβολ του στις οικογενειακς ανγκες, της χορηγθηκε, μως, σνταξη χηρεας, ποσο 596,19 ευρ μηνιαως, το οποο υπερκαλπτει το ποσοστ συνεισφορς του αποβισαντος συζγου της. Απορρπτει την υπ στοιχεο Α' αγωγ - Απορρπτει την παρεμππτουσα αγωγ.

29-1-2021 ΠολΠρωτΠειρ 3821/20ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ. Ατηση αναγνρισης αλλοδαπς διαδικασας αφερεγγυτητας. Δομ και τη λειτουργα του ομλου επιχειρσεων. Με το ισχον καθεστς του ΠτΚ κρνεται ανφικτη η κρυξη σε πτχευση του ομλου με μια ενιαα διαδικασα αφερεγγυτητας. Ο νος Κανονισμς 848/2015,  περιχει κεφλαιο για τη διαδικασα αφερεγγυτητας των μελν ομλου εταιρειν. Ωστσο, κθε εταιρα – μλος του ομλου, πως εν προκειμνω η αιτοσα, διατηρε ξεχωριστ νομικ προσωπικτητα,  με αποτλεσμα, να χει μνο αυτ πτωχευτικ ικαντητα, κατ το ημεδαπ δκαιο (πως και κατ το ενωσιακ), και χι ο μιλος ως σνολο. Συνεπς, η αναγνριση της εν λγω αλλοδαπς διαδικασας αφερεγγυτητας, ακμη κι αν θελε κριθε παραδεκτ, προσκροει στην εθνικ δημσια τξη. Απορρπτει την ατηση.

22-1-21  ΕφΠειρ 22/21ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΗΘΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Διαφορ απ τη σμβαση τοκου δανεου που συνφθη μεταξ του ενγοντος και των εναγομνων, αδελφο και ανιψιο του, για τη χρηματοδτηση των σπουδν του τελευταου στο εξωτερικ. Λγω δε, της στενς συγγενικς σχσης των διαδκων υπρξε ηθικ αδυναμα να αποκτηθε γγραφο. Επιτρεπτ εμμρτυρης απδειξης - Το αντικεμενο της νδικης σμβασης, δεν υπερβανει το ποσ των 30.000 ευρ, κατ την σκηση της αγωγς, που εναι ο κρσιμος χρνος, οπτε εναι επιτρεπτ η απδειξη της δανειακς σμβασης με μρτυρες. σον αφορ στο χρνο επιστροφς του ποσο του δανεου, δεν προκυψε απ καννα αποδεικτικ στοιχεο τι συμφωνθηκε αυτς εντς διετας - Ετσι, ως χρνος απδοσης του δανεου, θεωρεται νας μνας μετ την επδοση της νδικης αγωγς, χρνο, απ τον οποο οφελονται και τκοι υπερημερας. Δεκτ η φεση -  Δεκτ εν μρει η αγωγ μνο ως προς τον πρτο εναγμενο.

22-1-21 ΕφΠειρ 27/21ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΚΟΝΔΥΛΙΑ. Διαφορ απ επαγγελματικ μσθωση λγω πραγματικο ελαττματος του μσθιου που εμπδισε τη συμφωνημνη χρση του - Αξισεις μισθωτ για θετικ, αποθετικ ζημα και ηθικ βλβη. Αποδεικνεται τι εξαιτας της οφειλμενης στο πραγματικ ελττωμα αδυναμας του ενγοντος να λειτουργσει την επιχερησ του εντς του μισθου για μια τριετα, πως εχε συμφωνηθε, αυτς  υπστη θετικ ζημα - Απορρπτει την αξωση του ενγοντος για ποσ που αφοροσαν την αγορ αναλσιμων ειδν. Η αξωση για επιδκαση διαφυγντων κερδν εναι απορριπτα ως κατουσαν αβσιμη, γιατ ο ενγων δεν επικαλεται, οτε προσκομζει φορολογικ δλωση λλα φορολογικ στοιχεα. Κρση τι ο ενγων δικαιοται ως αποζημωση το συνολικ ποσ 5.809,68 ευρ. Δχεται την φεση - Δχεται εν μρει την αγωγ.

15-1-21 ΠολΠρωτΑθ 2565/20ΑΕ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΔΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ. Αγωγ εταιρας εκμετλλευσης Μεταλλεου κατ του Αντιπροδρου του ΔΣ της - Διευθνοντος συμβολου - εναγομνου, λγω της αδικοπρακτικς - κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας - συμπεριφορς του στη διαδικασα εκπροσπησης και σναψης συμβσεων προμθειας υπηρεσιν με κυπριακ εταιρα και με αντικεμενο την παροχ συμβουλευτικν και εκπαιδευτικν υπηρεσιν, σχετικ με τη λψη πιστοποισεων προτπων ποιτητας. Κανονισμς προμηθειν ενγουσας - Δικαωμα του Αντιπρορου και Διευθνοντος συμβολου της, να υπογρφει συμβσεις με αντικεμενο ως 1.000.000 ευρ, χωρς τη σμπραξη λλου μλους του ΔΣ. Επιδσεις και κοινοποισεις στα κρτη μλη της ΕΕ - Κανονισμς 1393/2007. Κρνεται αναγκαο να διαταχθε η διενργεια πραγματογνωμοσνης, με διορισμ 2 πραγματογνωμνων.

8-1-21 Ναυτοδικεο Πειρ 16/20ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ - νος ΠΚ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  - ΜΟΛΟΤΟΦ - ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. Περπτωση στρατιωτικο/νατη που συμμετεχε σε πορεα και ο οποος ριχνε κοκτιλ μολτοφ σε αστυνομικος. Νος ΠΚ. Θεμελωση του εγκλματος της κρηξης. Κατοχ εκρηκτικν υλν  - Με το νο ΠΚ πλον γινε πλημμλημα. Εδος εκρηκτικο μηχανισμο αποτελε και η  ''βμβα Μολτοφ''. Στην υπ κρση υπθεση μως, προκυψε τι ο κατηγορομενος ριχνε απλς κοκτιλ μολτοφ που δεν προκαλον κρηξη και ρα δεν πληροται η αντικειμενικ υπσταση της προκεμενης αξιποινης πρξης. Το Συμβολιο κρνει ομφωνα τι δεν θα πρπει να γνει κατηγορα σε βρος του κατηγορομενου για την αξιποινη πρξη της κρηξης απ κοινο, της κατασκευς, κατοχς και χρσης εκρηκτικν υλν απ κοινο. Περαιτρω, το Συμβολιο ομφωνα βελτινει την κατηγορα σε αππειρα απλς σωματικς βλβης σε βρος αστυνομικν. Εν κατακλεδι, προκπτουν επαρκες ενδεξεις ενοχς για την παραπομπ του κατηγορομενου για α) διατραξη κοινς ειρνης β) αππειρα απλς σωματικς βλβης, γ) αντσταση, δ) παρνομη οπλοφορα και ε) οπλοχρησα. Τλος, το Συμβολιο ομφωνα αποφανεται τι θα πρπει να αρθε ο περιοριστικς ρος της υποχρωσης εμφνισης στο ΑΤ του κατηγορουμνου.

31-12-20  ΔιοικΠρωτΑθ 16877/20ΤΑΠΑΕΕ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ. Προσφυγ-αγωγ εταιρας γενικν ασφαλσεων, οι εργαζμενοι της οποας υπγοντο στην ασφλιση του ΤΑΠΑΕΕ, δη ΕΦΚΑ, με ατημα την επιστροφ πρσθετων επιβαρνσεων εισφορν, πραν εκενων που υπολογζονται επ της μισθοδοσας του προσωπικο της. Ισχυρισμς προσφεγουσας τι η διταξη του ρθρου 23 του καταστατικο του Ταμεου παραβιζει ευθως τις συνταγματικς διατξεις. Κρνεται τι ο ως νω ισχυρισμς της προσφεγουσας πρπει να απορριφθε ως νμω αβσιμος, διτι με τη συγκεκριμνη διταξη δεν θεσπζεται νας κοινωνικς προς, αλλ πρσθετη εργοδοτικ εισφορ, πραν της υπολογιζμενης επ της μισθοδοσας του προσωπικο της, η οποα συνδεται με την επτευξη των οικονομικν της αποτελεσμτων, καθορζοντας συνολικ να ελχιστο ποσ εργοδοτικν εισφορν που καλεται να καταβλει η εταιρεα για την ασφλιση του προσωπικο της. Απορρπτει την προσφυγ – αγωγ.

31-12-20  ΔιοικΠρωτΑθ 7839/20 : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΗΣ. Περπτωση τραυματισμο ενγουσας σε πεζογφυρα - Αγωγ κατ του Δμου και του Λιμενικο Ταμεου για χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης απ παρνομες παραλεψεις των οργνων των εναγομνων. Αστικ ευθνη Δημοσου κατ' ρθρο 105 ΕισΝΑΚ. Εν προκειμνω, εν και αποδεικνεται ο τραυματισμς στο αριστερ πδι της ενγουσας, δεν αποδεικνεται, αφενς η παρξη κακοτεχνας στην επμαχη πεζογφυρα κατ το χρνο του ατυχματος, αφετρου ο συσχετισμς του τραυματισμο της ενγουσας με τις τυχν υπρχουσες κακοτεχνες στην επδικη πεζογφυρα. Το Δικαστριο κρνει τι δεν προκπτει ευθνη των οργνων του εναγμενου Ταμεου απ τυχν παρνομη παρλειψη τους. Απορρπτει την αγωγ.

31-12-20 ΕιρΑθ 412/20ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤ'ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ. Το δικαωμα ετσιας δειας μετ' αποδοχν του εργαζομνου - Ενωσιακ δκαιο. Υπολογισμς χρνου απασχλησης ο οποος λαμβνεται υπψη προς εξερεση του αριθμο των ημερν τις οποες ο εργαζμενος δικαιοται να λβει ως κανονικ δεια. ννοια βραχεας διαρκεας ασθνειας. Ακμη και σε περπτωση λσης της εργασιακς σχσης λγω θαντου του εργαζμενου το δικαωμα για δεια δεν απλλυται, αλλ μετατρπεται σε χρηματικ αποζημωση και καταβλλεται στους κληρονμους του θανντος, ακμη και αν ο εργαζμενος δεν εχε υποβλει ατηση για χοργηση δειας. Δεκτ η αγωγ.

31-12-20 ΕφΠειρ 748/20ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ. Περπτωση σµβασης εργασας αορστου χρνου δηµοσιογρφου-συντκτριας σε δηµοτικ επιχερηση ραδιοφωνας - Αξωση διαφορν καταβαλλοµνων απ τις καταβλητες µηνιαες της αποδοχς, με βση την εφαρμοστα κλαδικ ΣΣΕ. Η ιδιτητα μλους  συνδικαλιστικν οργανσεων, εναι στοιχεο προσδιοριστικ των υποκειμενικν ορων της κανονιστικς ισχος κλαδικς ομοιοεπαγγελματικς ΣΣΕ, που δεν χει κηρυχθε, αρμοδως, γενικς υποχρεωτικ και αποτελε προπθεση της γενσεως των απ αυτν εκατρωθεν δικαιωμτων και υποχρεσεων - Αρκε να συνγεται η ιδιτητα αυτ απ το δικγραφο της αγωγς. Δεκτ εν μρει η αγωγ. Μη νμιμο το ατημα της εναγομνης περ εφαρμογς του τκου 6%, διτι ο νομοθτης θλησε την επκταση του προνομου του Δημοσου, σχετικ με το ποσοστ του τκου κθε οφειλς του, μνο στους ΟΤΑ και χι στις δημοτικς επιχειρσεις. Δεκτ η φεση.

31-12-20 ΜονΠρωτΑθ 4452/20ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ. Υλοποηση ευρωπακο προγρμματος «Ενσχυση της Διαδικασας του Ασλου» - Πρσληψη προσωπικο Πανεπιστημιακς Εκπαδευσης με συμβσεις ορισμνου χρνου - Ανανωση συμβσεων. Εν προκειμνω, οι ανανεσεις των συμβσεων των αιτοντων εμππτουν στην εξαρεση του ρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 164/2004, καθς η πρσληψ τους αφοροσε την υλοποηση συγκεκριμνου ευρωπακο προγρμματος. Παρανμως το καθο δεν προβη στις παρατσεις των συμβσεων των αιτοντων, συμπεριφορ που συνιστ και προσβολ της προσωπικτητας τους, καθσον μνο αυτο ανμεσα σε πολ μεγλο αριθμ συναδλφων τους κρθηκαν τι δεν δικαιονταν παρταση. Δεκτ εν μρει η ατηση.

24-12-2020 ΕιρΠεριστερου 19/20ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Περπτωση τηλεφωνικν κλσεων για σκοπος εμπορικς προθησης διαφμισης προντων - Επεξεργασα προσωπικν δεδομνων  - Προσβολ προσωπικτητας - Ηθικ βλβη. Εν προκειμνω, αποδεικνεται τι η πρτη των εναγομνων, με την παρνομη και υπατια συμπεριφορ των προστηθντων υπαλλλων της, προκλεσε στον ενγοντα ψυχικ ανασττωση, αφο παρ τις διαμαρτυρες του, τον ενοχλοσε τηλεφωνικ για να ικανοποισει τους εμπορικος της σκοπος και γι' αυτ το λγο πρπει να του επιδικαστε ελογη χρηματικ ικανοποηση. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

24-12-2020 ΜονΠρωτΠειρ 1506/20 : ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Περιστατικ εκναλωσης γυμνο πλοου - Συμφωνες πλοιοκττη και ναυλωτ για την παρδοση και την παραλαβ του πλοου. Δλωση εφοπλισμο - Η τρηση των διατυπσεων δημοσιτητας του εφοπλισμο χει απλς αποδεικτικ και χι συστατικ χαρακτρα.  Καταγγελα της  σμβασης εφοπλισμο - Ωστσο η αιτοσα δεν προβη αμσως σε δλωση ανκλησης του εφοπλισμο, με συνπεια η καθς να προβε μετ τη σχετικ ανκληση σε κδοση της προσβαλλμενης διαταγς πληρωμς για την επιδκαση σε αυτν αποζημωση χρσης, η οποα κρνεται τι υπερβανει προφανς  τα ρια που επιβλλονται απ την καλ πστη και ασκεται καταχρηστικ. Δεκτ η ατηση αναστολς.

17-12-20 ΕφΑθ 3056/20 :  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΝΠΔΔ - ΟΤΑ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΙΣΟΤΗΤΑ. Βαθμολογικ και μισθολογικ μεταχεριση των υπηρετοντων στο Δημσιο Τομα, στους OTA και στα ΝΠΔΔ δικηγρων. Κρνεται τι,τσο η διταξη της ΚΥΑ 2/17132/0022/28.12.12, με την οποα γινε κατταξη των δικηγρων που υπηρετον στους φορες αυτος σε βαθμος αναλγως του δικαστηρου στο οποο εναι διορισμνοι, σο και η διταξη του ρθρου 1 παρ. Γ', αριθμς 9 του Ν. 4093/12, με την οποα καταργεται το χρονοεπδομα για τους δικηγρους των φορων αυτν, εναι ανσχυρες ως αντισυνταγματικς, αφο εισγουν αδικαιολγητη δυσμεν δικριση εις βρος των δικηγρων που υπηρετον στους OTA και τα ΝΠΔΔ, μεταξ των οποων και οι εφεσβλητοι, δεδομνου τι με αυτς εισγεται διαφορετικ μεταχεριση μεταξ δικηγρων και με τη μορφ χαριστικο μτρου, τοι ειδικς υπρ των δικηγρων που υπηρετον στις Ανεξρτητες Αρχς, στην Επιτροπ Κεφαλαιαγορς και στην Επιτροπ Λογιστικς Τυποποησης και Ελγχων. Απορρπτει την φεση.

17-12-20 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 252/20ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΠΠ. Δημσιες συμβσεις - Περπτωση ργου ασφαλτστρωσης οδο - Οικονομικς προσφορς διαγωνιζμενων - Προπολογισμς του ργου - Κλυψη κτακτων περιστσεων - Εσφαλμνες εκτιμσεις. Προβολ απ την αιτοσα πλημμλειας στην προσφορ λλου διαγωνιζομνου,  η οποα ωστσο συντρχει και στο πρσωπ της διας, δεδομνου τι η τελευταα δεν χθη προς κρση ενπιον της ΑΕΠΠ. Αιτιολογα προσβαλλμενης απφασης. Δχεται την ατηση. Αναστλλει την εκτλεση της 665/20 απφαση της ΑΕΠΠ - Απορρπτει την παρμβαση. Αναπμπει την υπθεση στην ΑΕΠΠ.

17-12-20 ΕφΠειρ 656/20 : ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ. ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ. Αξωση υπαλλλου γραφεου - πωλητ σε αντιπροσωπεα αυτοκιντων, για επδομα ανθυγιεινς εργασας χειριστ Η/Υ. Κλαδικ ομοιοεπαγγελματικ ΣΣΕ. Προκπτει εν προκειμνω, τι ο ενγων προβαινε σε απλ χρση Η/Υ, προς διευκλυνση της εργασας του, στο πλασιο της τεχνολογικς εξλιξης, με αποτλεσμα η ανερεση των κωδικν κθε ανταλλακτικο να εναι απλοστερη και ταχτερη, και οι παραγγελες να διαβιβζονται μσω του Η/Υ. λλωστε, η συγκεκριμνη εργασα ταν χρονικ περιορισμνη, μην υπερβανοντας σε διρκεια τα 20 περπου λεπτ της ρας αν ημρα. Επομνως, ο ενγων δεν δικαιοται το επδομα ανθυγιεινς εργασας που προβλπεται για τους χειριστς Η/Υ. Δεκτ η φεση - Απορρπτει την αγωγ.

11-12-20 ΣτΕ (Δ') 2387/20ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΝΗΠΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Διαγραφ ανεμβολαστων νηπων απ τους παιδικος σταθμος - Σνταγμα - Προστασα της δημσιας υγεας - Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν. Ατηση ακρωσης απ τους γονες νηπου, για το οποο χει αποφασισισθε απ τη Διοκηση η απομκρυνσ του λγω μη ολοκλρωσης του προγρμματος εμβολιασμο του. Κρση τι η θσπιση του επμαχου μτρου δεν παραβιζει τις συνταγματικς αρχς, οτε και ΧΘΔΕΕ. Περαιτρω, κρθηκε τι η εγγραφ νηπου σε δημοτικ παιδικ σταθμ μπορε, κατ' αρχν, να ανακληθε, εφσον διαπιστωθε τι δεν συντρχει κποια απ τις προποθσεις εγγραφς , πως εν προκειμνω, που η κρη των αιτοντων δεν χει εμβολιαστε με το σνολο των προβλεπμενων για την ηλικα της εμβολων. Συνεπς, οι προσβαλλμενες πρξεις εναι νομμως και επαρκς αιτιολογημνες. Απορρπτει την ατηση.

11-12-20  ΕφΑθ 5435/20ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 415 ΑΚ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Καταγγελα σμβασης εργασας αορστου χρνου στους ομλους επιχειρσεων - Περπτωση πρσληψης του ενγοντος σε λλη εταιρεα του ιδου ομλου, στο Βουκουρστι.  Προκπτει τι η εργασιακ σχση του εκκαλοντος - ενγοντος με την εφεσβλητη - εναγομνη, στην πραγματικτητα δεν λθηκε, αλλ μεταφρθηκε στην συνδεδεμνη με την εφεσβλητη - εναγομνη εταιρεα στη Ρουμανα. Επσης συνγεται η γενικτερη συμφωνα τους, περ μη περιστολς των λαμβανομνων απ την ελληνικ εταιρα παροχν του ενγοντος. Ωστσο παρ τη δσμευση της εφεσβλητης της πρτης φεσης τι δεν θα θιγον τα εργασιακ του δικαιματα, η αλλοδαπ εταιρα δεν τα αναγνρισε. Κατ συνπεια η εφεσβλητη ευθνεται κατ’ αρθρο 415 ΑΚ για την αποκατσταση κθε ζημας του εκκαλοντος. Αβσιμο το ατημα του εκκαλοντος για την επιδκαση σε αυτν χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Απορρπτει τις εφσεις.

4-12-20 ΣτΕ (Ε') 1525/20 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ. ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ. Οικιστικ αποκατσταση μελν Οικοδομικν Συνεταιρισμν  - Πολεοδμηση κτασης - Δασικς χαρακτρας της επμαχης κτασης, αλλ μη αναδασωτα - Συνταγματικ προστασα δασικν εκτσεων - Θση σε ισχ του Σ.1975 και χρνος απκτησης του ιδιοκτησιακο δικαιματος απ το Συνεταιρισμ. Εν προκειμνω, η Διοκηση, εν δεν εκδλωσε ποτ με σαφνεια την πρθεση να εφαρμσει το συνταγματικ καννα της απαγρευσης πολεοδμησης της επμαχης δασικο χαρακτρα εκτσεως κατ το χρονικ διστημα των τεσσρων δεκαετιν που μεσολβησαν απ τη θση σε ισχ του Σ. του 1975, πως θα φειλε, παραλλλως, μως, δεν προβαινε οτε στην πολεοδμησ της, περαιτρω δε, δεν αποσαφνισε τις προθσεις της, οτε ταν υποβλθηκε η ατηση των αιτοντων, επ της οποας παρλειψε να αποφανθε. Κρση περ μη νομιμτητας της σιωπηρς ρνησης της Διοκησης. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση.

4-12-20 ΣυμβΠλημΑθηνν 2165/20ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - Νος ΠΚ. Κακουργηματικ απιστα σε βρος Τραπεζικν Ιδρυμτων - Αντισυνταγματικτητα της διταξης του ρ. 405 παρ. 1 εδ. β νΠΚ, ως παραβιζουσα την αρχ της ιστητας και ως περιορζουσα αδικαιολγητα το δικαωμα πρσβασης στη δικαιοσνη, με περαιτρω αποτλεσμα να μην εξαλεφεται το αξιποινο για το γκλημα της κακουργηματικς απιστας σε βρος τραπεζικν ιδρυμτων απ μνη τη μη υποβολ γκλησης δλωσης συνχισης της διαδικασας κατ’ αρ. 6 παρ. 2 Ν. 4637/19.

27-11-20 ΜονΠρωτΘεσ 8538/20ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ. Ο σκοπς της διατξεως του ρθρου 38 του Ν. 4488/17 περ οικειοθελος αποχρησης του μισθωτο - Το τεκμριο που προβλπεται τι η σμβαση εργασας θεωρεται τι χει λυθε με τακτη καταγγελα εναι μαχητ. Ο εργοδτης που χει και το βρος απδειξης μπορε να αποδεξει τι υπρξε οικειοθελς αποχρηση του μισθωτο. Εν προκειμνω, ακμη και αν θεωρηθε τι η αναγγελα αποχρησης γινε εκπρθεσμα, εναι σαφς τι στην επδικη περπτωση δεν τθεται ζτημα αναληθος δλωσης οικειοθελος αποχρησης εκ μρους του εργοδτη. τσι εν προκειμνω, το ως νω μαχητ τεκμριο, δεν θα μποροσε να τχει εφαρμογς στην κρινμενη υπθεση και  η αξωση του ενγοντος για καταβολ πλρους αποζημωσης πρπει ν' απορριφθε.

27-11-20 ΕφΠειρ 672/20ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ - ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Προποθσεις ατησης αναψηλφησης δικαστικς απφασης. Ατηση αναψηλφησης εφετειακς απφασης λγω παρξης νου εγγρφου. ννοια νων εγγρφων. ννοια ανωτρας βας, απ την οποα ταν αδνατη η γκαιρη προσκομιδ των νων κρσιμων εγγρφων. Εν προκειμνω, προκπτει τι το γγραφο που επικαλονται ως νο οι αιτοντες- ενγοντες, εχε προσκομισθε εγκαρως απ τους εναγμενους – εφεσβλητους – καθων η αναψηλφηση, τσο στο ΜονΠρωτ, σο και στο Εφετεο και συνεκτιμθηκε με τα λοιπ αποδεικτικ μσα. Συνακλουθα, το γγραφο αυτ δεν δναται να χαρακτηρισθε  ως νο γγραφο. Επιβολ στους αιτοντες  χρηματικς ποινς 1.000 ευρ, για το λγο τι σκησαν  προδλως αβσιμη αναψηλφηση. Απορρπτει.

20-11-20 ΕφΠειρ 500/20ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ.  Αγωγ αποζημωσης και χρηματικς ικανοποησης της ενγουσας εργοδτριας ναυτιλιακς εταιρεας, με βση τις διατξεις περ αδικοπραξιν, σε βρος του υπαλλλο της - εναγμενου, ο οποος, με την ειδικτητα του λογιστ και ταμα, προβη σε εσφαλμνες λογιστικς καταχωρσεις υπεξαιρντας χρηματικ ποσ. Απορρπτει τον ισχυρισμ του εναγομνου τι, ναι μεν γιναν λανθασμνες λογιστικς εγγραφς εκ μρους του, αλλ αυτ οφελεται στο φρτο εργασας και δεν εχε πρθεση υπεξαρεσης. Το Δικαστριο οδηγεται στην κρση τι η ενγουσα εταιρεα, υπστη ηθικ βλβη, καθς διαψεστηκε η εμπιστοσνη της στον τελευταο και επιδικζει, πραν της αποζημισεως, το ποσ των 5.000 ευρ, ως χρηματικ ικανοποηση. Δεκτ η φεση - Δεκτ εν μρει η αγωγ.

20-11-20 ΕφΠειρ 499/20ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ. Προποθσεις δικαιματος πλρους συμπληρωματικς διατροφς συζγου, μετ την αμετκλητη λση του γμου. Απορρπτει τον ισχυρισμ, του εναγμενου, τι αυτς βαρνεται με τα ξοδα διατροφς και της νας συζγου του, η οποα εν και αντιμετωπζει πρβλημα υγεας, δεν αποδεχθηκε, τι αυτ την καθιστ ανκανη για εργασα . Το δικαστριο, λαμβνοντας υπψη την απορα της ενγουσας και την ευπορα του εναγμενου, κρνει τι συντρχουν οι προποθσεις για τη γννηση αξωσης συμπληρωματικς διατροφς της ενγουσας, την  οποα προσδιορζει στο ποσ των 150 ευρ το μνα. Απορρπτει την φεση.

13-11-20 ΕφΛαρ 393/20ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Σχση εργασας υπαλλλων Υποθηκοφυλακεων - Οι υπλληλοι του μισθου υποθηκοφυλακεου δεν συνδονται με δημοσιοπαλληλικ λλη εργασιακ σχση με το Δημσιο, αλλ μετ του μισθου υποθηκοφλακα με σμβαση εργασας, προσλαμβανμενοι και μισθοδοτομενοι απ τον διο. Δικαιοδοσα πολιτικν δικαστηρων. Κρση τι η η νδικη αγωγ, νομμως απευθνεται κατ της εναγμενης μισθης υποθηκοφλακα, με την οποα η ενγουσα συνδεταν με σμβαση εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου. σφαλε το πρωτοβθμιο δικαστριο που απρριψε την αγωγ λγω λλειψης παθητικς νομιμοποησης της εναγομνης. Δεκτ η φεση.

13-11-20 ΔιοικΕφΑθ 1338/20ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ - Ν.3049/02. Περπτωση κατρτισης κρατικο συμβολαου εκχωρσεως και μεταβιβσεως. Διαδικασα αποκρατικοποισεων - Σκοπς των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 10 του Ν 3049/02, εναι η απαλλαγ λων των συμβσεων που πραγματοποιονται στο πλασιο ιδιωτικοποισεως κρατικν εταιριν απ λα τα βρη, τλη, φρους, εισφορς και δικαιματα κθε φσης υπρ του Δημοσου τρτων και, συνεπς, τυχν αντθετη ερμηνευτικ εκδοχ, τι δηλαδ υφσταται υποχρωση καταβολς αναλογικν δικαιωμτων κατ την κατρτιση των εν λγω συμβσεων, θα εχε ως αποτλεσμα τον ανεπτρεπτο περιορισμ του ρυθμιστικο πεδου της εν λγω διατξεως. Δικαιματα υπρ τρτων -  ννοια του «τρτου» της απαλλακτικς διατξεως. Δεκτ η φεση.

6-11-2020 ΔιοικΠρωτΑθ 5492/20ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΛΣΥΝ.  Αστικ ευθνη Δημοσου κατ' ρθρο 105 ΕισΝΑΚ, απ την ρνηση των αρμδιων οργνων του ΕλΣυν να θεωρσουν χρηματικ εντλματα που εξδωσε Δμος για την εκτλεση ργου. Μχρι ο νομοθτης να ρυθμσει ειδικς την ευθνη του Δημοσου απ πρξεις οργνων της δικαστικς λειτουργας, το ρθρο 105 ΕισΝΑΚ χει ανλογη εφαρμογ σε περπτωση πρκλησης ζημας απ πρξεις των κρατικν οργνων, η οποα μπορε να αποδοθε σε πρδηλο σφλμα τους. Το Δικαστριο κρνει τι πρπει να ανασταλε η προδος της παροσας δκης μχρι να δημοσιευθον οι αποφσεις του ΣτΕ, επ των σχετικν, με τις πρξεις της Επιτροπς του ρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/10, αγωγν. Αναστλλει τη δκη.

6-11-20 ΕφΑθ 2924/20ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Αξισεις δεδουλευμνων αποδοχν του ενγοντος, εργαζομνου της πρτης εναγμενης, σε βρος της δετερης εναγμενης, αποκτσας, μετ απ μεταββαση της επιχερησης της πρτης σε αυτν.  ννοια μεταββασης επιχερησης. Κρση τι εφσον η δετερη εναγμενη ως «διδοχος», ανλαβε πργματι μα οργνωση εργασας που εχε δημιουργσει η πρτη εναγμενη, υπρξε μεταββαση της επιχερησης, στε η δετερη εναγομνη, να ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον ναντι του ενγοντος. Περαιτρω κρθηκε τι η τρτη εναγμενη, διοικοσα την πρτη και πρεδρος του ΔΣ της δετερης,  χρησιμοποησε καταχρηστικ τη νομικ προσωπικτητα των δο πρτων εναγμενων, με πρθεση καταστρατγησης του νμου και με αποτλεσμα την κατφαση της προσωπικς ευθνης της για την καταβολ των νδικων απαιτσεων του ενγοντος. Δεκτ εν μρει η αγωγ. Απορρπτει την φεση.

30-10-20 ΔιοικΕφΑθ 3048/20 : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Αρ.105 ΕισΝΑΚ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Περπτωση χρηματικς ικανοποησης προς αποκατσταση της θετικς ζημας που υπστη η εκκαλοσα εταιρα, εξαιτας της παρνομης παρλειψης των αρμοδων οργνων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, να συμπεριλβουν στον οικεο κτηματολογικ πνακα, τα επικεμενα – συστατικ που ανκουν στο ακνητο ιδιοκτησας της που απαλλοτριθηκε. Δεδικασμνο - Με την απφαση του πολιτικου Δικαστηρου, με την οποα αναγνωρζονται οι δικαιοχοι αποζημωσης και το ψος αυτς, δεν δημιουργεται δεδικασμνο ως προς την παρξη ανυπαρξα υποχρωσης προς αποζημωση για τα τμματα του ακιντου που δεν περιλφθηκαν στον κτηματολογικ πνακα. Το Δικαστριο κρνει τι θεμελινεται αξωση της εταιρας στηριζμενη στο ρθρο 105 του ΕισΝΑΚ. Συνεκδικζει τις εφσεις. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

30-10-20 ΕφΘεσ 986/20ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ -AIRBNB - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.  Περπτωση βραχυχρνιας μσθωσης τουριστικς παυλης, κατ παρβαση του Κανονισμο συνιδιοκτησας, που επιτρπει τη χρση των ακιντων του συγκροτματος μνο ως κατοικες. Ποινικ ρτρα. Το προσκον τλος δικαστικο ενσμου. Κρνεται τι οι βραχυχρνιες μισθσεις του επμαχου ακιντου της εκκαλοσας δεν φρουν τα χαρακτρα αστικς μσθωσης κατοικας και ταν αντθετες με τον Κανονισμ λειτουργας του συγκροτματος. Οι περιορισμο του Κανονισμο εναι δεσμευτικο για την εκκαλοσα, ακμη και αν οι αυθαρετες ενργειες της θεωρηθε τι δεν χουν την οποιαδποτε επιβλαβ συνπεια για το συγκρτημα κατοικιν. Υποχρενει την εκκαλοσα να πασει και να μην επαναλβει στο μλλον την επαγγελματικ χρση της ιδιοκτησας της ως τουριστικο καταλματος. 

30-10-20 ΔιοικΕφΑθ 2706/20ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΦ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΟΥ -  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σμβαση παροχς υπηρεσιν φλαξης του κτιρου του ΕΟΦ  με ανδοχο την ενγουσα - Παρβαση ουσιδους στοιχεου της σμβασης, αφο η ανδοχος απασχλησε εργαζμενους κτω των 25 ετν - Μη καταβολ απ τον ΕΟΦ της αξας των υπηρεσιν. Ο ασκομενος προληπτικς λεγχος της νομιμτητας των δαπανν του Κρτους απ το  ΕΣ, δεν αποτελε σκηση δικαιοδοτικς εξουσα. Ληφθντος υπψιν τι ο εναγμενος Οργανισμς δεν προβλλει νσταση ακυρτητας της επμαχης σμβασης παρ μνο παρβαση συμβατικν ρων και τι η ενγουσα εκτλεσε τις παρασχεθεσες υπηρεσες φλαξης, κρνει τι, μη νομμως ο εναγμενος Οργανισμς αρνεται να καταβλει στην ενγουσα την αξα των εν λγω υπηρεσιν νομιμοτκως. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

23-10-20 ΕιρΑθ 433/20ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - COVID 19. Ασφ. μτρα - Διαφορ απ συμβσεις εισανωγς στην Ελλδα  αυτοκιντων και ανταλλακτικν - Σστημα επιλεκτικς διανομς - Καταγγελα των συμβσεων - Λση - Η πανδημα του COVID-19 ως γεγονς ανωτρας βας. Κρνεται τι ο COVID -19 συνιστ γεγονς απρβλεπτο και αναπφευκτο, η ενιασια λοιπν, προθεσμα προειδοποησης, ανεστλη απ 11/3/2020 μχρι και 31/5/2020 και ως εκ τοτου η καταγγελα των συμβσεων εξουσιοδοτημνου διανομα & επισκευαστ χουν παραταθε χρονικ για χρονικ διστημα σο με την παρξη της ανωτρας βας. Επομνως και η ευλογοφανς ρνηση της καθς να αποδσει στην αιτοσα τα πργματα, δεν αποτελε προσβολ της νομς. Απορρπτει την ατηση.

23-10-20  ΕφΑθ 4719/20 : ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ. ΘΕΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΔΙΑΘΗΚΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ.  Αγωγ αναγνωριστικ του ενγοντος, ως μοναδικο εξ αδιαθτου κληρονμου του θετο πατρα του και της ακυρτητας ιδιγραφης διαθκης, βσει της οποας η εναγμενη αποδχθηκε την κληρονομι, την οποα και κατχει. Εκτλεση αλλοδαπς απφασης υιοθεσας ενηλκου. Αναρεση και παραπομπ στο παρν Δικαστριο. Η δημσια τξη, ως ανασχετικς παργων εφαρμογς του αλλοδαπο δικαου. Εν προκειμνω, καθσταται προφανς τι ο ενγων δεν απδειξε την παρξη δεσμν οικογενειακο χαρακτρα με το θετ πατρα του. Οι ουσιαστικς προποθσεις για την τλεση της υιοθεσας θα κριθον για τον αποβισαντα με βση το ελληνικ δκαιο, εν για τον ενγοντα κατ το Αλβανικ - Κρνεται τι η ισχς της επμαχης αλλοδαπς απφασης δεν αναγνωρζεται στην Ελλδα. Απορρπτει την φεση.

23-10-20 ΜονΠρωτΘεσ 2/20 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ. Περπτωση παρσυρσης και θαντωσης πεζο απ μοτοσυκλτα που οδηγοσε ο πρτος εναγμενος - Συνυπαιτιτητα σε ποσοστ 60% για τον οδηγ και 40% για τον πεζ. Χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης - Η ννοια του ρου «οικογνεια του θματος». Δικαωμα της ενγουσας - συντρφου του θανντος σε χρηματικ ικανοποηση - Η συμβωση δο προσπων για μεγλο χρονικ διστημα χωρς γμο σημανει την παρξη «οικογενειακς ζως», με συνπεια τα πρσωπα αυτ να αποτελον οικογνεια υπ την ννοια του αρ. 932 εδ. γ ΑΚ. Πρπει η αγωγ να γνει εν μρει δεκτ.

15-10-20 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 656/20 :  ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923. Προποθσεις χαρακτηρισμο κτασης ως δασικς -  Κρυξη αναδσωσης - Αιτιολογα απφασης. Ατηση ακρωσης. Δεδομνου τι η επδικη κταση  βρσκεται εντς του περιγρμματος του πργματι προφισταμνου του τους 1923 οικισμο «Σταμτα – Σπτα», στω και μη νομμως αυτο οριοθετηθντος,η επδικη κταση εμππτει εντς της κηρυχθεσας αναδασωτας με την προσβαλλμενη απφαση μεζονος εκτσεως και μη νομμως κηρχθηκε αυτ αναδασωτα. Εξλλου, το Δασαρχεο δεν εκφρει ειδικς αιτιολογημνη κρση σχετικς με το δασικ χαρακτρα της επδικης κτασης. Δεκτ η ατηση ακρωσης.

15-10-20 ΤρΕφΚακουργΑθ 1864/20ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΘΩΩΣΗ. Εικονικ φορολογικ στοιχεα για ανπαρκτες συναλλαγς. Διορισμς λογιστ - φοροτεχνικο πραγματογνμονα - Σνταξη κθεσης για να αποδειχθε τι οι συναλλαγς πραγματοποιθηκαν, απ την αγορ των πρτων υλν, λλες μεταποιθηκαν, λλες παρμειναν ως λη στις αποθκες της επιχερησης και λλες βρσκονταν σε τοιμα προντα που δεν εχαν πωληθε. Συμπρασμα πραγματογνμονα τι γιναν πραγματικ οι συναλλαγς, αφο υπρχε αξηση των πωλσεων και αξηση των αποθεμτων. Το Δικαστριο χει σοβαρς αμφιβολες αναφορικ με την ανυπαρξα συναλλαγν των κατηγορουμνων, δεδομνου τι μνη η ανυπαρξα του εκδτη η μη σννομη φορολογικ συμπεριφορ των εκδοτν δεν μπορε χωρς τη συνδρομ και λλων επιβαρυντικν στοιχεων να οδηγσουν στην παραδοχ τι οι εν λγω συναλλαγς ταν εικονικς και πρπει οι κατηγορομενοι να κηρυχθον αθοι.

9-10-20 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 77/20ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ - Ν.4172/13 - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ.  Περπτωση υπαλλλου ιδιωτικο δικαου της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας - Απρριψη αιτματος επαναφορς στην υπηρεσα μετ τη διαθεσιμτητα του Ν. 4172/2013 - Αμετκλητη καταδκη του αιτοντος για το αδκημα της πλαστογραφας με τριετ αναστολ - Κρση τι νομμως απορρφθηκε το ατημα επαναφορς,  διτι, η  αναβωση της υπαλληλικς σχσεως, κωλεται, εν προκειμνω, λγω της αμετκλητης καταδκης του αιτοντος που συνιστ, σοβαρ και σπουδαο λγο για την καταγγελα της συμβσεως εργασας. Απορρπτει την ατηση.

9-10-20 ΕφΑθ 43/20ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. Περπτωση εργαζομνης, που προσλφθηκε απ την πρτη ΑΕ και στη συνχεια παραχωρθηκε για να εργαστε στη δετερη ασφαλιστικ εταιρα, δυνμει σμβασης ργου μεταξ των δο εταιριν - Απλυση της εργαζομνης απ τη δετερη εταιρα - Αγωγ της εργαζομνης για διαφορς αποδοχν, με ατημα να αναγνωριστε ως εργοδτρι της η δετερη εταιρα και η σμβασ της ως αορστου χρνου. Κρση τι  δεν επρκειτο για ργο, αλλ για δανεισμ εργαζομνων που τοποθετθηκαν στην εναγομνη - μμεση εργοδτρια - εταιρα, για να απασχοληθον προσωριν σε αυτν - Υποχρωση εναγομνης να καταβλει στην ενγουσα διαφορς αποδοχν. Περαιτρω, η επδικη σμβαση μετατρπηκε σε σμβαση εργασας αορστου χρνου με την εναγομνη, καταγγελθεσα ακρως, πλην μως το σχετικ ατημα της αγωγς πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτο, επειδ παρλθε πρακτη η τρμηνη αποσβεστικ προθεσμα. 

9-10-20 ΕιρΑθ 2/20 : Ν. 4605/19 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ. Ψηφιακ πλατφρμα προστασας της κριας κατοικας του Ν. 4605/19. ννοια κριας κατοικας. Περπτωση αιτοντος με επιλξιμου απ την πλατφρμα, ο οποος επικαλεται, εσφαλμνη εκτμηση κρσιμων για την επιλεξιμτητ του στοιχεων και αιτεται απ το Ειρηνοδικεο την προστασα της κριας κατοικας του. Ατηση του ρθρου 77 του Ν. 4605/19 - Στοιχεα ορισμνου της ατησης. Προκπτει εν προκειμνω, τι η εσφαλμνη εκτμηση απ τη πλατφρμα, ως προς τη μη επιδεκτικτητα ρθμισης της οφειλς του αιτοντος, υπρξε επακλουθο της αρχικς εσφαλμνης εκτμησης τι ο αιτν δεν διαθτει κρια κατοικα. Δεκτ η ατηση - Καθορισμς του σχεδου της ρθμισης.

2-10-20 ΔιοικΠρωτΑθ 489/20ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ - Ν.4024/11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Περπτωση εναγντων μνιμων δημοσων υπαλλλων, υπηρετοντων σε Διευθνσεις του Υπουργεου Οικονομικν και της ΑΑΔΕ. Υπερβλλουσα μεωση του ρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011. Αρχ της ιστητας. Προποθσεις αστικς ευθνης του Δημοσου βσει του ρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Κρθηκε τι η μη επκταση στους ενγοντες της εν λγω υπερβλλουσας μεωσης δεν αντκειται στην αρχ της ιστητας, οτε στην αρχ της αξιοκρατας, καθς οι ενγοντες δεν τελον υπ τις διες συνθκες, οτε με τους δη υπηρετοντες, κατ τον χρνο ναρξης της ισχος του Νμου, οτε και με τις περιοριστικ αναφερμενες στα ρθρα 188 του Ν. 4261/14 και 14 του Ν. 4350/15 κατηγορες υπαλλλων. Επομνως, δεν συντρχει παρανομα των οργνων του εναγμενου και δεν στοιχειοθετεται ευθνη αυτο προς αποζημωση. Απορρπτει την αγωγ.

2-10-20 ΔιοικΕφΑΘ 59/20 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. Ν.5638/32 (αρ. 2) σε συνδυασμ με το Ν.2961/01 (αρ.25 παρ.2) - Απαλλαγ των συνδικαιοχων απ το φρο κληρονομας σε περπτωση θαντου ενς συνδικαιοχου, υπ την προπθεση τι χει τεθε ο πρσθετος ρος στους κοινος λογαριασμος στα κοιν χαρτοφυλκια, τι μετ το θνατο συνδικαιοχου οι καταθσεις περιρχονται αυτοδικαως στους επιζντες - Η εν λγω πρβλεψη του πρσθετου ρου, ισχει και για τους κοινος λογαριασμος που βρσκονται στην αλλοδαπ. Με την επμαχη διταξη δεν παραβιζεται το δκαιο της ΕΕ. Τλος, ο ισχυρισμς για λλειψη αιτιολογας των πρξεων, παραδεκτς μεν τθεται για πρτη φορ ενπιον του Δικαστηρου, απορρπτεται δε ως αβσιμος.  Κρση τι νμιμα επιβλθηκε σε βρος των προσφευγντων ο νδικος φρος. Απορρπτει την προσφυγ.

2-10-20 ΜονΠρωτΑθ 70/20ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΚΧΑ - ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - Ν.4512/18 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Μεταβολ της υπηρεσιακς κατστασης των υπηρετοντων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δικηγρων με μμισθη εντολ και μεταφορ τους στον νεοσυσταθν ΝΠΔΔ (Εθνικ Κτηματολγιο) βσει του Ν.4512/18 - Επιλογ περιορισμνου αριθμο δικηγρων που θα συνχιζαν να παρχουν τις υπηρεσες τους υπ το διο καθεστς, εν οι λοιπο, επ ποιν απολσεως,  υποχρεθηκαν σε μετατροπ των συμβσεν τους σε εξαρτημνης εργασας υπαλλλους ΠΕ Νομικς. Η ρθμιση του ρθρου 19 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4512/18 εμφανζει πρβλημα συνταγματικτητας, καθς η επμαχη μεταβολ της υπηρεσιακς κατστασης των δικηγρων γινε χωρς την επκληση κποιου λγου δημοσου συμφροντος. Αυτ συνιστ ανεπτρεπτη νομοθετικ επμβαση που παραβιζει την αρχ της αναλογικτητας, της ιστητας και της ελεθερης ανπτυξης της προσωπικτητας. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Προσωριν εκτελεστ η απφαση.

25-9-20 ΔιοικΕφΑΘ (Ακυρ) 559/20 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΥ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Αποκλεισμς του αιτοντος απ τη διαδικασα πλρωσης θσεων Προσταμνων, με την αιτιολογα τι αυτς υπαιτως δεν εχε προβε στην αξιολγηση των υφισταμνων του - Ισχυρισμς αιτοντος τι δεν προβη στην ως νω αξιολγηση, λγω της συμμετοχς του σε κηρυχθεσα απεργα. Ενψει της συνταγματικς προστασας του δικαιματος της απεργας και του τεκμηρου νομιμτητας αυτς, πρπει να γνει δεκτ τι η μη εκπλρωση απ μρους του της υποχρωσης αξιολγησης, δεν κωλει τη συμμετοχ του στις διαδικασες επιλογς Προσταμνων, ταν αυτ οφελεται στη συμμετοχ του σε απεργιακ κινητοποηση. Κρνεται λοιπν τι η παρλειψη του αιτοντος οφειλμενη στη συμμετοχ του στην απεργα, δεν εκλυε τη συμμετοχ του στη διαδικασα επιλογς του ιδου ως Προσταμνου, πως, μη νομμως, κρθηκε με τις προσβαλλμενες αποφσεις. Δεκτ η ατηση.

25-9-20 ΔιοικΕφΑΘ (Ακυρ) 1103/20 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.  Περπτωση οριστικς πασης υπαλλλου ΙΔΑΧ, λγω τλεσης του πειθαρχικο παραπτματος της αδικαιολγητης αποχς απ την εκτλεση των καθηκντων του. Αιτιολογα της προσβαλλμενης απφασης. Περιστατικ σκησης του δικαιματος επσχεσης εργασας εκ μρους του αιτοντος, λγω μη καταβολς σε αυτν δεδουλευμνων αποδοχν, εξαιτας μη νομοθετικο καθορισμο τους - Απφαση της ΕΔΑΑΠ για την καταβολ στον αιτοντα των αποδοχν του και κλση αυτο να αναλβει τα καθκοντ του - Εμμον του αιτοντος στην ασκηθεσα επσχεση εργασας του και σκηση αγωγς  - Απφαση του ΕφΑΘ και κρση περ νομιμτητας της επσχεσης εργασας του αιτοντος. Ως εκ τοτου, η αιτιολογικ στριξη της προσβαλλμενης πρξης κλονζεται σοβαρς, διτι η απφαση αυτ, αν και επιγενμενη της προσβαλλμενης πρξης, εναι συνεκτιμητα απ το Πειθαρχικ Συμβολιο, καθσον αφορ τη νομιμτητα του δικαιματος της επσχεσης εργασας. Δεκτ η ατηση.

25-9-20 ΜονΠρωτΘεσ 6042/20ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Δικαωμα πληροφρησης μετχων ΑΕ -  Οι χρηματοοικονομικς καταστσεις απεικονζουν και αποτυπνουν την ακριβ χρηματοοικονομικ εικνα της ΑΕ και η γκρισ τους αποτελε αποκλειστικ αρμοδιτητα της ΓΣ της - Η μη γκριση ισολογισμν της ΑΕ δεν συνιστ απ μνη της κατχρηση δικαιματος. Εν προκειμνω η ικανοποηση του επιδιωκμενου σκοπο, τοι της πληροφρησης του αιτοντος, ταν δυνατ με την σκηση λλων δικαιωμτων, εν η καταψφιση χρηματοοικονομικν καταστσεων και εν συνεχεα η ατηση για λση της εταιρας τελον σε νομικ και πραγματικ δυσαναλογα με το δικαωμα πληροφρησης. Συνεπς, συντρχει περπτωση καταχρηστικς σκησης του κρινμενου δικαιματος απ τον αιτοντα, καθς παραβιζεται η αρχ της αναλογικτητας. Απορρπτει την ατηση.

18-9-20 ΔιοικΕφΑθ 657/20 : ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Ατηση ακρωσης κατ απφασης αναδσωσης λγω πυρκαγις. Προποθσεις χαρακτηρισμο κτασης ως δασικς. Οικισμο προφιστμενοι του 1923 - Ισχυρισμς αιτοντων - ιδιοκτητν τι οι επδικες εκτσεις χουν περιληφθε πολ πριν το τος 1975, εντς της ζνης και εντς των ορων του οικισμο της Σταμτας, προφιστμενου του τους 1923, γεγονς που τις καθιστ μη δασικς. κδοση προδικαστικς αποφσεως προκειμνου να προσδιοριστε η θση του οικισμο και να αποτυπωθον τα ρια του. Προκυψε λοιπν, τι οι επδικες εκτσεις βρσκονται εντς του περιγρμματος του πργματι προφισταμνου του 1923 οικισμο «Σταμτα – Σπτα», στω και μη νομμως οριοθετηθντος. Ως εκ τοτου, οι επδικες εκτσεις μη νομμως κηρχθηκαν αναδασωτες. Δεκτ η ατηση ακυρσεως.

18-9-20 ΜονΠρωτΘεσ 2850/20 : ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ  - ΠΥΣ 6/12 - ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αγωγ εργαζομνων της βιομηχανικς ζνης Θεσσαλονκης - Ισχς ΣΣΕ - Μεωση των αποδοχν των εναγντων με την ΠΥΣ 6/12.  Κρση τι μετ τη λξη της ισχος της απ 14.09.2010 εθνικς ομοιοεπαγγελματικς ΣΣΕ, δυνμει της ΠΥΣ 6/2012, στις 14.02.2013, εγκρως συμφωνθηκε μεταξ της εναγμενης, εργοδτριας, και των εναγντων εργαζομνων, με τροποποιητικς συμβσεις, μεωση των αποδοχν τους, καθς κτοτε, δεν χει συναφθε λλη δεσμευτικ ΣΣΕ, οτε εκδθηκε σχετικ ΔΑ. Απορρπτει και την επικουρικ αιταση των εναγντων για αντισυνταγματικτητα της ΠΥΣ, καθς οι επμαχες ρυθμσεις εντσσονται σε να ευρτερο σστημα μτρων του Μνημονου, που ελφθησαν υπ λως εξαιρετικς περιστσεις. Απορρπτει την αγωγ, τσο ως προς την κρια βση της, σο και ως προς την επικουρικ, ως νμω αβσιμη.

18-9-20  ΕφΠειρ 401/20ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΑ - ΜΙΣΘΩΜΑ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Μσθωση ΙΚΑ για τη στγαση τοπικο ιατρεου - Διρκεια μσθωσης - ψος μισθματος - Αγωγ των συνεκμισθωτν για οφειλμενα μισθματα. Καθολικ διαδοχ του ΙΚΑ απ τον ΕΟΠΥΥ, που υπεισλθε στην επδικη μσθωση.  Προστασα εμπορικν μισθσεων - Υπγονται και οι μισθσεις ακιντων με εκμισθωτ ΝΠΔΔ ΟΤΑ - Επ εκμισθσεως σε ΝΠΔΔ  ΟΤΑ ακιντου, για δραστηριτητα που εμππτει στις προστατευτικς διατξεις του ΠΔ 34/95, πως η στγαση ιατρεου, εναι επικρατστερες οι διατξεις του ΠΔ 34/95. Δνεται το δικαωμα στις Διοικσεις Υγειονομικς Περιφρειας να καταγγελουν μονομερς τη μσθωση, σε περπτωση μη επτευξης συμφωνας ως προς το ψος του μισθματος, χι μως και να καθορσουν μονομερς το μσθωμα. Απρριψη φεσης.

11-9-20  ΔιοικΠρωτΚομοτηνς 324/20ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ. Φορολογα εισοδματος απ την εκμετλλευση επαγγελματικο αλιευτικο σκφους με βση τις ειδικς διατξεις του Ν.27/75  - Η  πρσοδος την οποα ο πλοιοκττης αποκτ απ την διθεση του αλιεματος φορολογεται μνο βσει των εν λγω ειδικν διατξεων περ φορολογας πλοων και χι ως εισδημα απ αγροτικ επιχερηση κατ το ρθρο 22 του ΚΦΕ. Δεκτ η προσφυγ.

11-9-20 ΜονΕφΑθ 249/20 : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ. Βασικ χαρακτηριστικ της σμβασης εμπορικς αντιπροσωπεας - Καταγγελα της σμβασης - Τακτικ και κτακτη - Προποθσεις - Δικαωμα σε αποζημωση.  Εν προκειμνω, δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε αντισυμβατικ συμπεριφορ και πρξη αθμιτου ανταγωνισμο εκ μρους του ενγοντος σε βρος της εναγομνης και ως εκ τοτου, δεν αποδεχθηκε τι συντρεχε σπουδαος λγος καταγγελας της νδικης σμβασης - Λγω της καταχρηστικς, χωρς υπαιτιτητα του ενγοντος καταγγελας της σμβασης απ την εναγομνη, αυτς δικαιοται τη νμιμη αποζημωση - Αποκατσταση και της ηθικς βλβης του ενγοντος. Απορρπτει την φεση.

11-9-20  ΜονΕφΠειρ 371/20ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. Περπτωση θανατηφρου ατυχματος κατ τη διακυβρνηση σκφους, που ανατθηκε στο θανντα απ το δετερο εναγμενο - Αγωγ συγγενν για χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης. Ευθνη νομικο προσπου απ πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Εν προκειμνω, αποδεικνεται τι η πρκληση του θανατηφρου ατυχματος  οφελεται σε υπαιτιτητα του δετερου εναγομνου, οργνου της πρτης, που δεν επδειξε την απαιτομενη επιμλεια και παρλειψε να λβει τα αναγκαα μτρα. Προκπτει τι σφαλε το πρωτοβθμιο δικαστριο κρνοντας τον θανντα συνυπατιο του νδικου ατυχματος κατ ποσοστ 30%. Ορθς, μως, κρθηκε πρωτοδκως τι οι ζημιογνες παραλεψεις του δετερου εναγομνου, δεν μπορον να καταλογιστον στον συνδιαχειριστ της πρτης εναγομνης, τρτο εναγμενο. Απορρπτει την φεση των εναγομνων-εκκαλοντων, ως ουσιαστικ αβσιμη.

4-9-20 ΕφΑθ 279/20 : ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Απαιτσεις απ συμβσεις εξαρτημνης εργασας - Δσμευση δημσιας κατθεσης εις χερας τρτου - ρση της δσμευσης - Προποθσεις. Ανακοπ - Λγοι. Νμω αβσιμοι οι λγοι με τους οποους οι ανακπτοντες προβλλουν ακυρτητα της δσμευσης της επδικης δημσιας κατθεσης κατ το υπερβλλον την κρια οφειλ ποσ, ως επιβληθεσας κατ παρβαση των διατξεων του ρθρου 14 του Ν. 2593/97 και της αρχς της αναλογικτητας. Νομμως δε επιβλλονται τα προληπτικ μτρα χωρς κλση του θιγμενου σε προηγομενη ακραση, το δικαωμα στην οποα διασφαλζεται με την προβλεπμενη υποχρωση της φορολογικς αρχς να κοινοποιε στον φορολογομενο την πρξη της επιβολς σε συνδυασμ με το  δικαωμα του τελευταου να ζητσει με ατηση στον Υπουργ Οικονομικν την ολικ μερικ ανκληση των μτρων. Απορρπτει την φεση.

4-9-20 ΕφΠατρν 32/20 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αξωση τιμματος απ διαδοχικς συμβσεις πλησης - νσταση εξφλησης απ τον εναγμενο - Απδειξη. Αντνσταση.  Ο οφειλτης χρηματικς απαιτσεως εναγμενος, εν ισχυρισθε απσβεση με καταβολ του χρους του, αρκε να επικαλεσθε και σε περπτωση αμφισβητσεως να αποδεξει τη γενμενη καταβολ χωρς να εναι ανγκη να επικαλεσθε και αποδεξει και τι αυτ αφορ το επδικο χρος. Ο δε δανειστς, αμυνμενος, δικαιοται, κατ’ αντνσταση, να ισχυριστε τι η προβαλλμενη απ τον οφειλτη καταβολ δεν αφορ στο επδικο, αλλ σε λλο χρος του προς αυτν. Εν προκειμνω, η εναγμενη, η οποα  φρει το σχετικ βρος απδειξης, οτε προβαλε πραγματικ περιστατικ, οτε απδειξε με κποιο αποδεικτικ μσο τι η καταβολ γινε για την εξφληση του επδικου χρους. Απορρπτει την φεση.

4-9-20 ΕφΠειρ 368/20ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ. Αποζημωση λγω απαλλοτρωσης για λγους δημσιας ωφλειας και συγκεκριμνα για την εκτλεση  ργου βελτωσης επαρχιακς οδο - Αναγνριση δικαιοχων  αποζημωσης - Κρσιμος χρνος, κατ τον οποο εξετζεται η πραγματικ αξα του απαλλοτριωμνου ακιντου για τον οριστικ προσδιορισμ της αποζημωσης - Η αποζημωση πρπει να εναι «πλρης» και να ανταποκρνεται στην πραγματικ αξα του απαλλοτριωμνου ακιντου, κατ το χρνο συζτησης, για τον οριστικ προσδιορισμ. Ατημα περ καθορισμο ιδιατερης αποζημωσης για τα εκτς απαλλοτρωσης εναπομνοντα τμματα των ακιντων. Προσδιορισμς της αμοιβς του δικηγρου του δικαιοχου σε ποσοστ επ της καθοριζομνης αποζημωσης.

28-8-20 Γνωμ ΑρΠγου 7/20ρευνα βιβλων Υποθηκοφυλακεων και Κτηματολογικν Γραφεων παρ τρτων μη δικηγρων.

28-8-20 ΕιρΑιγιαλ 13/20ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ - ΕMAIL. Σμβαση αιτιδους αναγνρισης χρους μσω e-mail. Στοιχεα ορισμνου σχετικς αγωγς. νσταση εξφλησης  - Εφσον αποδεικνεται εν προκειμνω, τι η εναγομνη εχε εξοφλσει μρος της επδικης οφειλς της, η αποστολ του μηνματος ηλεκτρονικς αλληλογραφας δεν δναται να θεωρηθε τι γινε προς αναγνριση ενς μερικς εξοφλημνου χρους. Εφσον δεν αποδεχθηκε η σναψη της επδικης σμβασης, η υπ κρση αγωγ θα πρπει να απορριφθε ως αβσιμη.

25-8-20 ΣτΕ (Ολ) 1439/20ΔΙΚΗ ΠΙΛΟΤΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. Πρτυπη δκη. Η θεσπισθεσα με τη διταξη του ρθρου 14 παρ. 2 περ. α του ν. 4387/16 ρθμιση της συνχισης καταβολς των συντξεων, πως εχαν διαμορφωθε την 31.12.2014 με τους Ν. 4051/12 και 4093/12, για το χρονικ διστημα απ την ναρξη ισχος του Ν. 4387/16, τοι απ 12.5.2016 και εφεξς, εναι σμφωνη με το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ (υπ' αρ. 1891/19 απφαση της Ολ του ΣτΕ). Επσης, η διταξη του ρθρου 14 παρ. 2 περ. α του ν. 4387/16 δεν καταλαμβνει ρυθμιστικ και το χρονικ διστημα απ 1.1.2013 ως 11.5.2016, για το οποο ισχουν τα κριθντα με τις 2287-2288/15 αποφσεις της Ολ του ΣτΕ (Αντθετη μειοψηφα). Ειδικτερα, για το χρονικ διστημα απ 1.1.2013 μχρι 10.6.2015, οι συνπειες των εν λγω αποφσεων, ισχουν μνο για σους εχαν δη ασκσει σχετικς αγωγς πριν την 10-6-2015. Ο χρονικς περιορισμς της ισχος των αποτελεσμτων που θεσαν οι 2287-2288/15 αποφσεις της Ολ του ΣτΕ, καταλαμβνει και τη διαπιστωθεσα αντθεση αυτν προς το ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει τις παρεμβσεις. Παραπμπει, κατ τα λοιπ, την αγωγ προς εκδκαση στο ΔιοικΠρωτΑθηνν.

25-8-20 ΜονΠρωτΒολ 230/20ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟ Ν.4469/17 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Καταγγελα σμβασης χρηματοδοτικς μσθωσης και κδοση επιταγς προς πληρωμ. Υπαγωγ της αιτοσας μισθτριας στον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων του Ν. 4469/17 - Μη νμιμη η ατηση της μισθτριας περ προσωρινς ρθμισης της κατστασης, καθτι η απαγρευση πρξεων εκτλεσης λγω υπαγωγς της επιχερησης στο Ν. 4469/17, δεν καταλαμβνει και την αναγκαστικ εκτλεση βσει εκτελεστο ττλου, για την απδοση στην καθς των μισθων ακιντων. Απορρπτει την ατηση.

7-8-20 ΜονΠρωτΚαλαμτας 49/20ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς απ σμβαση δανεου - Περπτωση καταχρηστικς σκησης δικαιματος εκ μρους της καθς η ανακοπ - εκκαλοσας τρπεζας, καθς εν αναμενταν η δικαστικ απφαση, με την οποα (απφαση) γινε δεκτ η ατηση υπαγωγς της εφεσβλητης στο Ν.3869/10 και ορστηκαν μηδενικς καταβολς, η εκκαλοσα, υπβαλε ενπιον του Ειρηνοδικεου, να σχεδν μνα μετ τη συζτηση, ατηση κδοσης διαταγς πληρωμς, για την απατησ της. Απορρπτει την φεση.

7-8-20 ΜονΠρωτΘεσ 3563/20ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. κδοση ΕΔΠ -  Διαδικασα - Δλωση αντιρρσεων του οφειλτη. Η εμπρθεσμη υποβολ της δλωσης αντιρρσεων επιφρει ως ννομη συνπεια την οριστικ ρση της ισχος της ευρωπακς διαταγς πληρωμς και τη λξη της απορρουσας απ αυτν εκκρεμοδικας, με συνπεια η υπθεση με αντικεμενο τη διγνωση της αξωσης, στην οποα αναφρεται, να μεταφρεται αυτματα στην κατ’ αντιδικα διαγνωστικ διαδικασα του κρτους- μλους προλευσης. Συμφωνα παρκτασης.  νσταση συμψηφισμο  - Στοιχεα ορισμνου. Απορρπτει την φεση.

7-8-20 ΠολΠρωτΑθ 1768/20ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ - ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ανθρωποκτονα απ πρθεση - Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης λγω ψυχικς οδνης στη σζυγο και τα τκνα του θανντος.  Ζτημα αντισυνταγματικτητας της επιβολς, με το ρθρο 42 του Ν.4640/19, δικαστικο ενσμου στις αναγνωριστικς αγωγς ενπιον  του Πολυμελος Πρωτοδικεου, που εισχθησαν προς συζτηση μετ την 1η.1.2020 - Αντθεση της ως νω διταξης με το ρθρο 4 παρ. 1 και 20 παρ.1 του Συντγματος. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

7-8-20 ΤρΕφΑθ 488/20ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΟΕ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ. Διαφορ απ απαιτσεις τρπεζας απ αλληλχρεο λογαριασμ που διατηροσε η πτωχεσασα ΟΕ -  Διαδικασα επαλθευσης απαιτσεων - Δικαωμα προβολς αντιρρσεων απ την πισττρια τρπεζα. Ικανοποηση πιστωτν - Υπαγωγ ενγγυων πιστωτν στη διαδικασα της εξλεγξης των πιστσεων. Τοκογονα απαιτσεων. Απορρπτει φεση.

31-7-20 ΠολΠρωτΑθ 1880/20 : ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΚΗΣ. Προποθσεις σκησης του δικαωματος του εναγομνου να αρνηθε να απαντσει στη να αγωγ, μχρι να καταβληθον τα ξοδα της προηγομενης δκης. Στοιχεα ορισμνου της νστασης. Εν προκειμνω, προκπτει τι εν και οφελεται το συνολικ ποσ των 11.282,00 ευρ, εντοτοις πρπει να καταβληθε στις εναγμενες, το αιτομενο απ αυτς ποσ, τοι το συνολικ ποσ των 10.720,00 ευρ. Εφσον, λοιπν, ζητονται με ακριβ προσδιορισμ τους τα προβλεπμενα απ τον Κδικα περ Δικηγρων ξοδα και η ενγουσα δεν αμφισβητε τις διαδικαστικς πρξεις της πρτης δκης, δεν απαιτεται καμα λλη εκκαθρισ τους. Δεκτ η ατηση.

31-7-20 ΜονΠρωτΗρακλεου 127/20ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η κτακτη διαδικασα της ειδικς διαχερισης των ρθρων 68 επ. του Ν. 4307/14, εναι παραπτωχευτικ και η λειτουργα της επιχερησης κατ τη διρκεια της ως νω διαδικασας αποτελε πρωταρχικ σκοπ. Αναλογικ εφαρμογ των διατξεων του ΠτΚ, που ρητς οι διατξεις του ως νω νμου παραπμπουν στον ΠτΚ - Στοιχεα της ατησης υπαγωγς - ννοια πασης πληρωμν. Εκοσια δικαιοδοσα - Αρμοδιτητα δικαστηρου. Δεκτ η ατηση.

31-7-20 ΜονΠρωτΑθ 4284/20ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΑΘΕΤΗΣΗ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. Επαγγελματικ συμμσθωση - ΕΠΕ - Οφειλ μισθωμτων. Σμβαση αναγνρισης χρους υπρ της ενγουσας απ τους εναγομνους συνεταρους της ΕΠΕ, για ξοδα στα οποα εχε προβε η ενγουσα για ανακατασκευς στο μσθιο. Προσβολ προσωπικτητας. Προποθσεις αδικοπραξας. Η υπ κρση αγωγ τυγχνει απορριπτα ως μη νμιμη, καθς δεν πληρονται οι προποθσεις εφαρμογς των ρθρων 57, 59, 914, 919 και 932 ΑΚ, αφο μνη η απ τους εναγμενους αθτηση της συμβατικς υποχρωσς τους να καταβλουν αφενς στην ενγουσα την οφειλ τους απ τη σμβαση αναγνρισης χρους και αφετρου στην εκμισθτρια τα οφειλμενα μισθματα, δεν αποτελε απ μνη της αδικοπραξα, οτε και πρξη δυνμενη να πλξει την προσωπικτητα της ενγουσας. Απορρπτει.

24-7-20 ΔιοικΠρωτΠειρ Α920/20ΑΕ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΠΗ.  Ανακοπ με ατημα την ακρωση ταμειακς βεβαωσης σε βρος ΑΕ απ φορολογα εισοδματος και ατομικς ειδοποησης προ ποινικς δωξης προς τον ανακπτοντα, για ληξιπρθεσμες οφειλς, με την ιδιτητ του ως Προδρου του ΔΣ της εταιρεας. Νομιμοποηση δικηγρου. σκηση δετερης ανακοπς - Για τη νμιμη σκηση δετερης ανακοπς δεν απαιτεται να χει καταστε τελεσδικη η απορριπτικ για τυπικ λγο απφαση επ της αρχικς ανακοπς, αλλ' αρκε η εν λγω τελεσιδικα να χει επλθει μχρι τη συζτηση της δετερης ανακοπς ενπιον του δικαστηρου. Το Δικαστριο κρνει αναγκαο να αναβλλει, προκειμνου ο ανακπτων να προσκομσει αποδεικτικ κοινοποησης σε αυτν της Α8503/2017 απφασης του ΜονΔιοικΠρωτΠειραι, καθς και βεβαωση περ μη σκησης ενδκων μσων κατ της απφασης.

24-7-20 ΜονΠρωτΠειρ 1114/20ΠΩΛΗΣΗ - ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗΜΑ. ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διαφορ απ τη μη καταβολ του τιμματος, διαδοχικν συμβσεων πλησης εμπορευμτων που συνψε η ενγουσα αλλοδαπ εταιρα, η οποα  δραστηριοποιεται στον τομα της εμπορας προντων εξοπλισμο πλοων με την εναγμενη ελληνικ εταιρα. Διεθνς δικαιοδοσα. Ζητματα εφαρμοστου δικαου - Καν. 593/2008 - Εφαρμοστο το ελληνικ δκαιο, ως το δκαιο της χρας, που προκπτει τι συνδεται με τις επδικες συμβσεις προδλως στεντερα. Εφαρμογ της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν. Εικονικτητα και πληση - Καθσταται σαφς τι η αγοραπωλησα των επδικων εμπορευμτων πραγματοποιθηκε απ την εναγομνη εταιρεα, η δε χρση της εταιρικς επωνυμας της «αδελφς» εταιρεας εξυπηρετοσε τις λογιστικς και φορολογικς σκοπιμτητες της ελληνικς εταιρεας. Συνεπς, αποδεχθηκε τι οι επδικες συμβσεις πλησης υπρξαν εικονικς ως προς στο πρσωπο του αγοραστ, καθς τα αποτελσματα των συμβσεων θα επρχονταν υπρ του καλυπτομνου αληθινο αγοραστ, δηλαδ της εναγομνης. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

17-7-20 ΠολΠρωτΑθ 643/20ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Προσβολ της προσωπικτητας, που συντελεται στο διαδκτυο, μσω ηλεκτρονικν ιστοσελδων λλων διαδικτυακν ιστοτπων - Ευθνη ιδιοκττη διαδικτυακο ιστοτπου - Παραδεκτ αγωγς αποζημωσης - Ν.1178/81 - Υποχρωση γγραφης, εξδικης πρσκλησης του ενγοντος προς τους εναγομνους, ιδιοκττες του ιστοτπου, προκειμνου να αποκαταστσουν την προσβολ, με την καταχριση στην ιστοσελδα ανακλητικς δλωσης. Εν προκειμνω, ο ενγων δεν προσκομζει την εν λγω εξδικη δλωση κι ως εκ τοτου η αγωγ πρπει ν' απορριφθε ως απαρδεκτη.

10-7-20 ΠολΠρωτΘεσ 2569/20ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ - ΓΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Διαφορ απ την καταγγελα συμβσεων στεγαστικο δανεου σε ελβετικ φργκο - Ατημα εναγουσν να αναγνωριστε η ακυρτητα των καταγγελιν ως καταχρηστικν. Προστασα καταναλωτ. Προκπτει τι η συμπεριφορ της εναγμενης τρπεζας και ειδικτερα το γεγονς  τι αυτ αδιαφοροσε για την κλυψη των ληξιπρθεσμων οφειλν και τη μερικ εξφληση των δανεων, με τον προτεινμενο απ τις ενγουσες τρπο, δηλαδ μσω συμψηφισμο με το προν της ρευστοποησης των καταθσεων που οι δο πρτες ενγουσες τηροσαν σε κοινος λογαριασμος τους, δεν εναι ττοια που θα μποροσε να προσδσει «καταχρηστικτητα» στην καταγγελα. Επσης, προκπτει τι η εναγμενη προβη στις επδικες καταγγελες μετ απ αναμον ξι ολκληρων μηνν κατ τις οποες οι δανειολπτριες ταν υπερμερες. Απορρπτει την αγωγ.

10-7-20 ΓνωμΝΣΚ (Ολ)  8/20 ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.  Τθεται το ζτημα εν η αξωση για την καταβολ της αποζημωσης του ρθρου 55 του πδ. 410/88 σε υπλληλο ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου του Δημοσου, που η σμβασ της λθηκε στις 15-12-2014 και για την πληρωμ της οποας υπβαλε σχετικ ατηση στην υπηρεσα στις 11-1-2018, υπκειται σε διετ πενταετ παραγραφ. Το Νομικ Συμβολιο του Κρτους γνωμοδοτε, κατ πλειοψηφα, τι η αξωση της υπαλλλου για τη χοργηση της αποζημωσης του ρθρου 55 του πδ. 410/88, υπγεται στην πενταετ παραγραφ της παρ. 1 του ρθρου 140 του ν.4270/14 και ομφωνα τι η πενταετς παραγραφ ρχισε την 1η-1-2015, διεκπη την 11η -1- 2018 και ρχισε ξαν την 12η-7-2018.

3-7-20 ΔιοικΕφΑθ 2160/20ΑΕΙ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΠΔΔ. Διαδικασα εξλιξης  Αναπληρωτ Καθηγητ  στη βαθμδα του Καθηγητ - Ατηση εξαρεσης μλους της Τριμελος Εισηγητικς Επιτροπς λγω συγγνειας με τον εκκαλοντα - Αρνητικ κρση για την εξλιξη του εκκαλοντος - Παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του εναγομνου νπδδ, συνεπεα των οποων θεμελινεται ευθνη του τελευταου προς αποζημωση, κατ ρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ - Αποκατσταση ηθικς βλβης. Ειδικτερα, το Δικαστριο κρνει τι η διαδικασα, η οποα ρχισε με την υποβολ της υποψηφιτητας του εκκαλοντος και δεν ολοκληρθηκε μχρι την σκηση της νδικης αγωγς του, δηλαδ παρ την προδο περπου πντε ετν, εναι παρνομη, διτι παρλθε ο ελογος χρνος εντς του οποου πρεπε αυτ να ολοκληρωθε, ως ττοιος δε θεωρεται, εν προκειμνω, οι 21 μνες. Δεκτ η φεση.

3-7-20 Γνωμ ΝΣΚ 68/20 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Γνωμοδοτε, ομοφνως, τι δεν εναι δυνατ η μετταξη στη Βουλ, κατπιν ατησς της, της δικαστικς υπαλλλου, που και υπηρετοσε με απσπαση κατ την 20-1-2019, αφενς μεν διτι απ τις κρσιμες διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 18 του ν. 4440/2016, η εφαρμογ των οποων επεκτθηκε και στους υπηρετοντες με απσπαση στη Βουλ, εξαιρονται, μεταξ λλων, οι δικαστικο υπλληλοι, αφετρου δε διτι, σμφωνα με τις ειδικς ρυθμσεις του, εκδοθντος κατ’ επιταγ του ρθρου 92 του Συντ. Κδικα Δικαστικν Υπαλλλων, η Βουλ, ως θεσμικ ργανο του Κρτους, δεν περιλαμβνεται στις υπηρεσες στις οποες δνανται να μετατσσονται δικαστικο υπλληλοι.

3-7-20 ΓνωμΝΣΚ 69/20 : ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ - ΙΔΙΩΤΕΣ. Γνωμοδοτε, ομφωνα, ως εξς : Αυτοπρσωπη ρευνα στα δημσια βιβλα που τηρονται στα Υποθηκοφυλακεα μπορε να διενεργεται χι μνο απ δικηγρους, αλλ και απ τους ενδιαφερομνους πολτες, αναφορικ με τους ττλους ιδιοκτησας τους, απ τους συμβολαιογρφους και, σον αφορ στα υποθηκοφυλακεα Αθηνν, Πειραις και Θεσσαλονκης, απ τους ειδικ εξουσιοδοτημνους προς τοτο υπαλλλους τους και απ τους δικαστικος επιμελητς, αποκλειστικ προς εξερεση περιουσιακν στοιχεων οφειλετν εναντον των οποων χουν εντολ να διενεργσουν κατσχεση λλη πρξη εκτελσεως.

 

 

 

 

 

 

 

2021 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.