»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


- - .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΑΡΘΡΑ , απ τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

Το υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην Ηλεκτρονικ Βιβλιοθκη Δμων.
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ,
με τους πιο κτω ττλους εγγρφων.

 

3-4-23   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Μρτιος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Σμα Επισκψιμου Τυροκομεου.    
2. Αδειοδτηση δημοτικν Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ).    
3. Χρσεις γης.    
4. Λειτουργα καταστημτων τις Κυριακς.    
5. Ανανωση της δειας των παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν.    
6. Μεταββαση της δειας παραγωγο και επαγγελματα πωλητ.    
7. Παραστσεις και εκδηλσεις με τη συμμετοχ ζων.    
8. Ιδρματα παιδικς πρνοιας.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024) (03/04/2024)

 

27/3/24  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Μρτιος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συμβσεις χρηματοδοτικς μσθωσης.    
2. Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.    
3. Ενιαο πιστοποιητικ οικονομικς ενημερτητας.    
4. Παρακρτηση φρου μισθωτν υπηρεσιν.    
5. Δλωση στοιχεων ακιντων.    
6. Δημοσιεσεις στον τοπικ τπο.    
7. Επιχοργηση φιλοζωκν σωματεων και σχολικν αθλητικν ομδων.    
8. Επιστροφ αχρεωσττως εισπραχθντων ποσν.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024) (27/03/2024)

 

5-3-24   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Φεβρουριρος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Προπολογισμς τους 2024.    
2. Τλη καθαριτητας σε ακνητα της ΕΤΑΔ ΑΕ.    
3. Καθαριτητα του οδικο δικτου αρμοδιτητας των περιφερειν.    
4. Χρση αιγιαλο και παραλας.    
5. Βεβαωση μη οφειλς ΤΑΠ.    
6. Τλη διαμονς παρεπιδημοντων  και επ των ακαθαρστων εσδων.    
7. Εισφορ σε γη.    
8. ργανο διεξαγωγς της δημοπρασας για την εκμσθωση δημοτικο ακιντου.    
9. Μισθσεις κινηματογρφων και θετρων.    
10. Αναπροσαρμογ μισθματος στις επαγγελματικς μισθσεις.    
11. Εκμσθωση καλλιεργσιμης γης.    
12. Σναψη προγραμματικν συμβσεων.    
13. Ειδικ δνεια.    
14. Χρηματοδοτικ μσθωση.    
15. Διαγραφ χρεν και απαλλαγ απ προσαυξσεις εκπρθεσμης καταβολς.    
16. Επιστροφ αχρεωσττως εισπραχθντων απ τους δμους χρηματικν ποσν.    
17. Τλος ταφς αποβλτων.    
18. Προληπτικ μτρα πυροπροστασας οικοπεδικν και λοιπν ακαλπτων χρων.    
19. Διαχειριστικ σχδια βσκησης.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ // ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024) (05/03/2024)

 

19-2-24    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Φεβρουριος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αναγγελα οικειοθελος αποχρησης μισθωτο.    
2. Προσαξηση βασικο μισθο απ 1/1/2024.    
3. Ωρομσθιο καλλιτεχνικ προσωπικ Δημοτικν Περιφερειακν Θετρων.    
4. Προπηρεσα για μισθολογικ εξλιξη.    
5. Αναδρομικς διορισμς.    
6. Προσωπικ διαφορ.    
7. Οικογενειακ παροχ.    
8. Επδομα θσης ευθνης.    
9. Ωρριο σπουδαστν του Μεταλυκειακο τους – Τξης Μαθητεας.    
10. Αντατο ριο αποδοχν.    
11. Αποδοχς γενικν γραμματων δμων.    
12. Αποδοχς μμισθων δικηγρων.    
13. Χιλιομετρικ αποζημωση.    
14. Δαπνες διανυκτρευσης για μετακινσεις στο εσωτερικ.    
15. Ειδικ παροχ (δεια) προστασας της μητρτητας.    
16. Ποσοστ κλυψης των οργανικν θσεων του φορα προλευσης στο πλασιο του ΕΣΚ.    
17. Αποσπσεις και μετατξεις στη Ρυθμιστικ Αρχ Αποβλτων, Ενργειας και Υδτων (ΡΑΑΕΥ).    
18. Ασφλιση πρακτικ ασκομενων φοιτητν.    
19. Προαιρετικ ασφλιση στο Ταμεο Επικουρικς Κεφαλαιοποιητικς Ασφλισης (ΤΕΚΑ).    
20. Αυτοδκαιη απλυση συνταξιοδοτομενων υπαλλλων.    
21. Προποθσεις απονομς επικουρικς σνταξης.    
22. Ασφαλιστικς κατηγορες μμισθων δικηγρων και μισθωτν μηχανικν.    
23. Μετταξη στον κλδο ΠΕ Επιτελικν Στελεχν.    
24. Μετταξη στο ΑΣΕΠ.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (19/02/2024)

 

6-2-24  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - σχετικ με :

1. Χαρακτρας και νομικ φση των τελν.    
2. Τλος διαμονς παρεπιδημοντων.    
2.1 ψος του τλους.    
2.2 Δικαιοχοι ΟΤΑ.    
2.3 Υπχρεοι.    
2.4 Απδοση του τλους.    
3. Τλος επ των ακαθριστων εσδων των κντρων διασκδασης, εστιατορων και συναφν καταστημτων.    
3.1 Νομικ ρθμιση.    
3.2 Προαιρετικ επιβολ του τλους.    
3.3 Υπολογισμς του τλους.    
3.4 Απδοση του τλους.    
4. λεγχοι – Κυρσεις.    
4.1 λεγχος επιχειρσεων απ τους δμους.    
4.2 Παροχ στοιχεων στους ΟΤΑ.    
4.3 Ποινικς κυρσεις.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-Απφαση διαγραφς του τλους διαμονς παρεπιδημοντων του τλους επ των ακαθαρστων εσδων, κατπιν υποβολς ανακλητικς δλωσης.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (06/02/2024)

 

23-1-24  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Ιανουριος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ασυμββαστο εξαιτας οφειλν.    
2. Παρατηση δημρχου.    
3. Παρατηση και λοιπς περιπτσεις αντικατστασης προδρου, αντιπροδρου και γραμματα του δημοτικο συμβουλου    
4. Αντιδμαρχοι.    
5. Δημοτικς παρατξεις.    
6. Αποζημωση δημοτικν συμβολων.    
7. Απασχληση συνταξιοχων.    
8. Χιλιομετρικ αποζημωση.    
9. ξοδα διανυκτρευσης εκτς δρας.    
10. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης και οικονομικν συμφερντων.    
11. Πειθαρχικ ευθνη αιρετν.    
12. Λειτουργα του δημοτικο συμβουλου.    
13. Αρμοδιτητες της δημοτικς επιτροπς.    
14. Εποπτεα ΟΤΑ.    
15. Αυτοδκαιη κατργηση δημοτικν ΝΠΔΔ και κοινωφελν επιχειρσεων.     

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024)

 

8-1-24  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :

1. Συνταξιοχοι εξ ιδου δικαιματος.    
2. Καταβλητες εισφορς – προς υπρ του e-ΕΦΚΑ.    
3. Απαλλαγς απ την υποχρωση καταβολς ασφαλιστικν εισφορν και του πρου υπρ του e-ΕΦΚΑ.    
4. Αξιοποηση του χρνου ασφλισης.    
5. Γνωστοποηση της απασχλησης.    
6. Απασχληση συνταξιοχων για λγους ψυχοκοινωνικς αποκατστασης και κοινωνικς επαννταξης.   

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 (08/01/2024)

 

13-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :

1. Αντιμισθα δημρχου.    
2. Αντιμισθα αντιδημρχων.    
3. Αντιμισθα προδρου του δημοτικο συμβουλου.    
4. Αποζημωση για τη συμμετοχ στις συνεδρισεις του δημοτικο συμβουλου.    
5. Αποδοχς γενικν γραμματων δμων.    
6. ξοδα διανυκτρευσης.    
6.1 Μετακινσεις στο εσωτερικ.    
6.2 Μετακινσεις στο εξωτερικ.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 (13/12/2023)

 

12-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - σχετικ με :
1. Εισαγωγικς παρατηρσεις επ ορισμνων διατυπσεων του νμου.    
2. Αυτοδικαως καταργομενα την 31/12/2023 δημοτικ νομικ πρσωπα και επιχειρσεις.    
3. Προσωπικ των καταργομενων νομικν προσπων και των λυμενων επιχειρσεων.    
3.1 Διατρηση των σχσεων απασχλησης.    
3.2 Σσταση οργανικν θσεων και κατταξη προσωπικο.    
3.3 Αποδοχς, ασφλιση και βαθμολογικ κατταξη του μεταφερμενου προσωπικο.    
3.4 Προσωπικ που υπηρετε με απσπαση μετακνηση.    
3.5 Τροποποηση του Οργανισμο Εσωτερικς Υπηρεσας του δμου και εκπλρωση των σκοπν των καταργομενων φορων κατ το μεταβατικ χρονικ διστημα.    
4. Δικαιματα και υποχρεσεις των καταργομενων φορων.    
5. Χρηματοδοτομενα συγχρηματοδοτομενα προγρμματα.    
6. Προγρμματα επιδοτομενα απ την Δημσια Υπηρεσα Απασχλησης (ΔΥΠΑ).    
7. Κανονισμς λειτουργας για την σκηση απ το δμο των μεταφερμενων δραστηριοττων.    
8. Διαδημοτικς κοινωφελες επιχειρσεις.    
9. Σσταση επιτροπν.    
10. Απαγρευση σστασης νων δημοτικν ΝΠΔΔ και κοινωφελν επιχειρσεων.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Απφαση δημρχου για τον τρπο σκησης των δραστηριοττων καταργηθντος δημοτικο ΝΠΔΔ λυθεσας κοινωφελος επιχερησης.    
2. Απφαση διαπστωσης του μεταφερμενου στο δμο προσωπικο απ τους καταργομενους την 31/12/2023 φορες.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12/12/2023)

 

6-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :
Ι. Γενικς ρυθμσεις περ των αρμοδιοττων της Δημοτικς Επιτροπς
ΙΙ. Αρμοδιτητες Διοικητικο χαρακτρα
ΙΙΙ. Αρμοδιτητες οικονομικο χαρακτρα
IV. Αδειοδοτικς αρμοδιτητες
V. Αρμοδιτητες σχετικς με τη σναψη και εκτλεση συμβσεων
VI. Λοιπς αρμοδιτητες

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ 1/1/2024 (06/12/2023)

 

29-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - σχετικ με :
1. Κατργηση της οικονομικς επιτροπς, της επιτροπς ποιτητας ζως και της εκτελεστικς επιτροπς.    
2. Αριθμς των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
3. Εκλογ των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
4. Επαναληπτικ συνεδραση για την εκλογ των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
5. λεγχος της εποπτεουσας αρχς.    
6. Αναπλρωση των τακτικν μελν.    
7. Εκλογ αντιπροδρου της δημοτικς επιτροπς.    
8. Συμμετοχ στη δημοτικ επιτροπ χωρς δικαωμα ψφου.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Πρακτικ εκλογς μελν της δημοτικς επιτροπς.    
2. Απφαση δημρχου για τον ορισμ ενς αντιδημρχου ως προδρου της δημοτικς επιτροπς.    
3. Πρακτικ εκλογς αντιπροδρου της δημοτικς επιτροπς.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (29/11/2023)

 

27-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :
1. Πρσκληση για συνεδραση.
2. Κατεπεγουσα συνεδραση.
3. Ημερσια διταξη – κατεπεγοντα θματα.
4. Απαρτα.
5. Ειδικς συνεδρισεις λογοδοσας της δημοτικς αρχς.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2024 (27/11/2023)

 

21-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 - σχετικ με :
1. Σγκληση του συμβουλου για την εκλογ προεδρεου.    
2. Αντικεμενο και χαρακτρας της συνεδρασης – Απαρτα.    
3. Διαδικασα εκλογς του προεδρεου.    
3.1 Δλωση υποψηφιοττων.    
3.2 Ολοκλρωση της εκλογς.    
4. Συνεδραση χωρς πρσκληση.    
5. Επαναληπτικ συνεδραση.    
6. λεγχος της εποπτεουσας αρχς.    
7. Καθαρεση του προδρου απ το δημοτικ συμβολιο.    
8. Υπδειγμα πρακτικο εκλογς του προεδρεου του δημοτικο συμβουλου.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 (21/11/2023)

 

15/11/23  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Νομβριος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Διρκεια ισχος του προπολογισμο.    
2. ξοδα παρστασης προδρων σχολικν επιτροπν.    
3. μοιες ομοειδες δαπνες αν δημοτικ εντητα.    
4. Ανληψη υποχρεσεων για δαπνες απ συμφωνα-πλασιο.    
5. Διενργεια του προσυμβατικο ελγχου μσω του ΕΣΗΔΗΣ.    
6. Μσθωση ιδιωτικν σκαφν απ τους δμους.    
7. Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.  
   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023) (15/11/2023)

 

13-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 - σχετικ με :
1. Αριθμς αντιδημρχων – μισθοι αντιδμαρχοι
2. Ορισμς και θητεα των αντιδημρχων
3. Αρμοδιτητες των αντιδημρχων
4. Εντεταλμνοι σμβουλοι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-Απφαση δημρχου για τον ορισμ αντιδημρχων και τη μεταββαση αρμοδιοττων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - Απφαση διατρησης Δημοτικο ΝΠΔΔ

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 (Ν. 5056/2023) (13/11/2023)

 

24-10-23    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Γνωστοποηση των ρων εργασας και καταχρισ τους στο πληροφοριακ σστημα ΕΡΓΑΝΗ.    
2. Αναγγελα οικειοθελος αποχρησης μισθωτο στο πληροφοριακ σστημα ΕΡΓΑΝΗ.    
3. Παροχ δωρεν στισης και διαμονς.    
4. δεια εκλογν.    
5. Αχρεωσττως καταβληθεσες αποδοχς σε εργαζομνους δημοτικν κοινωφελν επιχειρσεων.    
5. Θεμελωση δικαιματος σνταξης.    
6. Συντξιμη υπηρεσα.    
7. Απασχληση συνταξιοχων.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (24/10/2023)

 

19-9-23   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Σεπτμβριος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αδειοδτηση των κντρων διασκδασης.    
1.1 Κατργηση της σιωπηρς προγκρισης.    
1.2 Κατργηση της σιωπηρς χοργησης της δειας δρυσης και λειτουργας.    
1.3 Κατργηση της σιωπηρς αντικατστασης της δειας.    
2. Δωμτια απδρασης (escape rooms).    
3. Παρταση της ισχος αδειν λειτουργας αθλητικν εγκαταστσεων.    
4. Μεταβατικς ρυθμσεις για τους υφιστμενους κατ την 28/9/2017 παιδικος, βρεφικος και βρεφονηπιακος σταθμος.    
4.1 Σταθμο δμων και δημοτικν ΝΠΔΔ.    
4.2 Σταθμο ΝΠΙΔ.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023) (19/09/2023)

 

11-9-23   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Αγουστος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Δλωση πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης ακνητης περιουσας.    
2. Τκοι εκπρθεσμης καταβολς οφειλν.    
3. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
4. Ειδικ τλος κατανλωσης φυσικο αερου.    
5. Παρνομη διαφμιση.    
6. Τλος διαμονς παρεπιδημοντων  και επ των ακαθαρστων εσδων.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ // ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023) (11/09/2023)

 

5-09-23   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Αγουστος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συμμρφωση της ΕΑΔΗΣΥ και της αναθτουσας αρχς προς τις δικαστικς αποφσεις.    
2. Ανθεση συμβσεων με διαπραγμτευση για την προμθεια και τοποθτηση προκατασκευασμνων σχολικν αιθουσν.    
3. Διαπραγμτευση λγω κατεπεγουσας ανγκης.    
4. Κρτηση 0,02% υπρ του δημοσου.    
5. Επρκεια των επανορθωτικν μτρων.    
6. Σωματεα του ρθρου 78 του Αστικο Κδικα που επιδικουν οικονομικ σκοπ.    
7. Τροποποηση συμβσεων υπηρεσιν για την αναπροσαρμογ της συμβατικς τιμς.    
8. Προλευση των προσφερμενων προντων.    
9. Υπηρεσες καθαρισμο και φλαξης.    
10. Προσυμβατικς λεγχος επ των τροποποισεων της αρχικς σμβασης.    
11. Αποζημωση των μελν γνωμοδοτικν συλλογικν οργνων ανθεσης δημοσων συμβσεων.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023) (05/09/2023)

 

30/8/23  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Αγουστος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Επιχοργηση αθλητικν συλλγων και οργανσεων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα με πανελλνια δρση.    
2. ξοδα κνησης των προδρων δημοτικν κοινοττων.    
3. Απαλλαγς απ τα τλη κυκλοφορας οχημτων.    
4. Απαλλαγς των χρηματοδοτσεων για το πργραμμα «Βοθεια στο σπτι» απ την υποχρωση φορολογικς και ασφαλιστικς ενημερτητας.    
5. Εκτλεση προπολογισμο τους 2023.    
6. Απαλλαγ της εκλογικς αποζημωσης απ φρο και λοιπς κρατσεις.    
7. Τιμολγια υποβαλλμενα με ηλεκτρονικ αλληλογραφα.    
8. Κρτηση 0,02% στις συμβσεις που ανατθενται μσω του ΕΣΗΔΗΣ.    
9. Κληρονμοι αποβιωσντων δικαιοχων.    
10. Απαλλαγς απ το ΦΠΑ.    
11. Αποδοχ των μελετν ργων και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν.    
12. Ειδικ δεια και αντιμισθα των προδρων δημοτικν συμβουλων.    
13. μοιες ομοειδες δαπνες.    
14. Θρμανση νερο κολυμβητικν δεξαμενν.    
15. Περιεχμενο του ελγχου των χρηματικν ενταλμτων και ευθνη του δημοτικο ταμα.    
16. Φορολγηση αναδρομικν που καταβλλονται στους κληρονμους αποβισαντος υπαλλλου.    
17. Κριτρια και συντελεστς μεωσης των καταλογιζμενων απ το Ελεγκτικ Συνδριο ποσν.    
18. Ηλεκτρονικ τιμολγια.    
19. Ασφαλιστικς και λοιπς κρατσεις επ των αποδοχν σε περπτωση κατσχεσης εις χερας τρτου.    
20. Προληπτικς λεγχος προγραμματικν συμβσεων.    
21. Δικαιολογητικ για την καταβολ αποζημωσης στα μλη των επιτροπν διαγωνισμν του Ν 4412/2016.    
22. Αναπροσαρμογ του μισθματος ακιντων που μισθνουν οι φορες του δημσιου τομα για τη στγαση των υπηρεσιν τους.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023) (30/08/2023)

 

8-8-23   ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ (Επικαιροποηση - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023)
Αδειες (Περιγραφ και διρκεια δειας) του προσωπικο των ΟΤΑ Α' βαθμο (Μονιμοι-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ-Εμμισθοι Δικηγροι-Σπουδαστς/Μαθητς), σε μορφ πνακα :
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
Πνακας 1-ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 2-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 3-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ(ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ)    
Πνακας 4-ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 5-ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 6-ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ    
Πνακας 7-ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 8-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 9-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πνακας 10-ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΙΡΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ)
Πνακας 11-ΓΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 12-ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 13-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν 1264/1982 (ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ)    Πνακας 14-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πνακας 14-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Για το πιο πνω αρχεο, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ, με ττλο : ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

7-8-23    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Ιολιος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Διευκολνσεις θετν ανδοχων γονων.    
2. Αποζημωση των γνωμοδοτικν συλλογικν οργνων ανθεσης δημοσων συμβσεων.    
3. Αποδοχς δημοσιογρφων.    
4. Σπουδαστς των ΙΕΚ της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης.    
5. Καταρτιζμενοι των Επαγγελματικν Σχολν Κατρτισης αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.    
6. Αποδοχς καλλιτεχνικο προσωπικο (ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023).    
6.1 Πεδο εφαρμογς της ΚΥΑ 2/9844/ΔΕΠ/2023.    
6.2 Μισθολογικ κατταξη και εξλιξη.    
7. δεια λγω θαντου τκνου.    
8. Ειδικ δεια σε μονογονεκς οικογνειες.    
9. δεια για ετσιο γυναικολογικ λεγχο.    
10. δεια λγω δυσμενν καιρικν συνθηκν.    
11. Εννεμηνη δεια ανατροφς για θετος ανδοχους γονες.    
12. Μεταββαση τμματος της ειδικς παροχς (δειας) προστασας της μητρτητας του ρθρου 142 του Ν 3655/2008 στον πατρα.    
13. δεια φροντιστ χωρς αποδοχς.    
14. δεια γονων και φροντιστν για λγους ανωτρας βας.    
15. Ευλικτες μορφς εργασας γονων και φροντιστν.    
16. Μετατξεις και αποσπσεις προσωπικο της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων, της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων, της Επιτροπς Ανταγωνισμο, της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων, της Ρυθμιστικς Αρχς Αποβλτων, Ενργειας και Υδτων, της Ρυθμιστικς Αρχς Σιδηροδρμων, της Ρυθμιστικς Αρχς Λιμνων και της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς.    
17. Μετταξη λγω συνυπηρτησης.    
18. Μετατξεις και αποσπσεις στην Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς (ΔΙΜΕΑ) του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων.    
19. Ανανεσεις αποσπσεων σε θσεις Επιθεωρητν-Ελεγκτν της Εθνικς Αρχς Διαφνειας.    
20. Απσπαση στο Φορα Διαχερισης Παραδοσιακο Ελαινα μφισσας (ΝΠΙΔ).    
21. Αποσπσεις σε θσεις προσταμνων διεθυνσης του Ελληνικο Οργανισμο Ανακκλωσης.    
22. Μετταξη σε αντερη κατηγορα.    
23. Μετταξη σε αντερη κατηγορα τυφλν υπαλλλων κλδου Τηλεφωνητν.    
24. Ασφαλιστικς εισφορς μμισθων δικηγρων απ 1/1/2023.    
25. Ασφαλιστικς εισφορς μηχανικν απ 1/1/2023.    
26. Ασφλιση πρακτικ ασκομενων σπουδαστν κολλεγων.    
27. Ασφλιση των καταρτιζμενων των Επαγγελματικν Σχολν Κατρτισης αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.    
28. Ασφλιση των πρακτικ ασκομενων σπουδαστν των ΙΕΚ της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (07/08/2023)

 

4-7-23   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Ιονιος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Πρσληψη γενικν γραμματων καθς και ειδικν συμβολων, επιστημονικν συνεργατν και ειδικν συνεργατν.    
2. Ενσωμτωση των ρυθμσεων του Ν 4804/2021.    
3. Πληθυσμιακ δικριση δημοτικν κοινοττων.    
4. Κωλματα και ασυμββαστα των δημοτικν εκλογν της 8ης Οκτωβρου 2023.    
5. Εκλογ νου δημρχου σε περπτωση σμπραξης δημοτικν παρατξεων.    
6. Παρατηση και αναπλρωση δημοτικν συμβολων.    
7. Ειδικ δεια των προδρων των δημοτικν συμβουλων.    
8. Αποζημωση των μελν του δημοτικο συμβουλου για τη συμμετοχ τους στις συνεδρισεις του.    
9. ξοδα κνησης προδρων δημοτικν κοινοττων.    
10. Δαπνη διανυκτρευσης εκτς δρας.    
11. Αντατο ριο ασφαλιστων αποδοχν.    
12. Ασφλιση προδρων δημοτικν συμβουλων.    
13. γκριση κατ’ εξαρεση οδγησης υπηρεσιακν οχημτων.    
14. λεγχος της κνησης υπηρεσιακν οχημτων.    
15. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης.    
16. Χορηγα δημρχου.    
17. Δημοσιτητα και μορφς συνεδρισεων του δημοτικο συμβουλου.    
18. Αδυναμα λψης απφασης απ το δημοτικ συμβολιο.    
19. κτακτες ρυθμσεις για το διστημα της υγειονομικς κρσης.    
20. Θητεα της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως απ 1/1/2024.    
21. Παραπομπ θματος απ την οικονομικ επιτροπ και την επιτροπ ποιτητας ζως στο δημοτικ συμβολιο.    
22. Βεβαισεις μνιμης κατοικας.    
23. γκριση του προπολογισμο δημοτικν ΝΠΔΔ.    
24. γκριση του προπολογισμο δημοτικν κοινωφελν επιχειρσεων.    
25. Κοιντητες Ανανεσιμης Ενργειας.        

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2023)

 

6-6-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΠΚ) ΚΑΙ ΟΙKΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΔΟΣ)-, σχετικ με :
1. Υπχρεοι σε υποβολ δηλσεων.    
2. Εξειδκευση ορισμνων κατηγοριν υποχρων.    
2.1 Σζυγοι, εν διαστσει σζυγοι και συμβιοντα πρσωπα.    
2.2 Τακτικ μλη συλλογικν οργνων.    
2.3 Αναπληρωματικ μλη συλλογικν οργνων.    
2.4 Αναπληρωτς προστμενοι.    
2.5 Αναλογικ επκταση της υποχρωσης.    
3. Περιοδικτητα και προθεσμα υποβολς των δηλσεων.    
3.1 Αρχικς δηλσεις.    
3.2. Ετσιες δηλσεις.    
3.3 Προθεσμα διρθωσης συμπλρωσης των δηλσεων.    
4. Ετσιες και μηνιαες καταστσεις υποχρων.    
5. Τπος και περιεχμενο της δλωσης περιουσιακς κατστασης.    
6. Μεταβολς σε δηλωθντα περιουσιακ στοιχεα.    
7. Τρπος υποβολς των δηλσεων.    
8. Συνυποβαλλμενα με τη ΔΠΚ δικαιολογητικ.    
9. Δλωση οικονομικν συμφερντων.    
10. Εκπρθεσμη υποβολ των δηλσεων.    
11. ργανα ελγχου των ΔΠΚ και των ΔΟΣ.    
11.1 Επιτροπ ελγχου.    
11.2 Συντονιστς Ελγχων.    
11.3 Ειδικ ελεγκτικ ργανα.    
12. ρια του ελγχου.    
13. Δημοσιοποηση των δηλσεων περιουσιακς κατστασης.    
14. Μορφς και περιεχμενο του ελγχου.    
15. Γενικς Επτροπος της Επικρατεας στο Ελεγκτικ Συνδριο.    
16. Διαδικασα ελγχου.    
17. λεγχος της απαγρευσης χρηματιστηριακν συναλλαγν.    
18. Καταλογισμς αδικαιολγητου περιουσιακο οφλους.    
19. Ποινικς κυρσεις.    
19.1 Δμευση περιουσιακν στοιχεων.    
19.2 Παρλειψη ηλεκτρονικς καταχρισης της κατστασης υποχρων.    
19.3 Παρλειψη διαββασης δεδομνων εκ μρους χρηματοπιστωτικν οργανισμν και πιστωτικν ιδρυμτων.    
19.4 Παρβαση καθκοντος εχεμθειας.    
19.5 Παρακλυση ελγχου.    
19.6 Παρνομη δημοσιοποηση στοιχεων.    
19.7 Μη υποβολ δλωσης υποβολ ανακριβος δλωσης.    
19.8 Παραβαση της υποχρωσης γνωστοποησης.    
20. Δσμευση και απαγρευση εκποησης περιουσιακν στοιχεων.    
21. Απαγορεσεις συμμετοχς σε εταιρεες.    
22. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης προβλεπμενες απ τους Κδικες Κατστασης Δημοσων και Δημοτικν Υπαλλλων.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΠΚ) ΚΑΙ ΟΙKΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΔΟΣ) (06/06/2023)

 

12-5-23   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Μαος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Δημοτικ αστυνομα.    
2. Δραστηριτητες αρμοδιτητας λλων δημοσων αρχν.    
2.1 Ιδιωτικ γυμναστρια και ιδιωτικς αθλητικς σχολς.    
2.2 Κντρα γιγκα (yoga).    
2.3 Στεγασμνοι και υπαθριοι χροι παιδικς αναψυχς.    
3. Αρχαιολογικο χροι.    
4. Ωρριο λειτουργας καταστημτων.    
5. Δωμτια απδρασης (escape rooms).    
5.1 Ορισμο.    
5.2 Γνωστοποηση λειτουργας.    
5.3 Μεταβατικς ρυθμσεις.    
6. Υπαθριο εμπριο.    
6.1 Φορες λειτουργας των υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων.    
6.2 Μεταβατικς ρυθμσεις για παραγωγος και επαγγελματες πωλητς υπαθριου εμπορου.    
6.3 Διαδικασα χοργησης μνιμης θσης εντς της λακς αγορς.    
6.4 Απλεια της δειας υπαθριου εμπορου λγω οφειλν.    
6.5 Διρκεια λειτουργας των εμποροπανηγρεων.    
6.6 Μεταβατικς ρυθμσεις για διατξεις ψυχαγωγας.    
7. δεια διεξαγωγς αθλητικς συνντησης.    
8. Υπαθριες αθλητικς εκδηλσεις και διοργανσεις δρμου.    
9. Μεταβατικς ρυθμσεις για τις λειτουργοσες κατ την 4/4/2017 Μονδες Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης.       

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΙΟΣ 2023)

 

27-4-23   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Απρλιος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Απδοση τλους διαμονς παρεπιδημοντων και τλους επ των ακαθαρστων εσδων.    
2. Επιβολ τελν και δικαιωμτων των δημοτικν κοιμητηρων.    
3. Ελεγχμενη στθμευση.    
4. Αναπροσαρμογ μισθματος στις επαγγελματικς μισθσεις.    
5. Σναψη προγραμματικν συμβσεων.    
6. Τκοι εκπρθεσμης καταβολς οφειλν.    
7. Διευκολνσεις οφειλετν.    
8. Υπαθρια διαφμιση σε ζνες αεροδρομων.    
9. Παραγραφ και αποσβεστικ προθεσμα.    
10. Δνεια.    
11. Επιχοργηση των δμων και των ΔΕΥΑ για την εξφληση απλρωτων υποχρεσεων.    
12. Αυθαρετη χρση κοινχρηστων χρων απ καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος.    
13. Βεβαωση μη οφειλς ΤΑΠ.    
14. Δλωση Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας.    
15. Αιγιαλς και παραλα.    
16. Διαχειριστικ σχδια βσκησης.    
17. Εμπορα ποσμων υδτων.    
18. Καθορισμς λατομικν περιοχν.    
19. Δελτα δραστηριτητας δηλσεις απραξας λατομεων.    
20. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
21. Παρβολα για τη λψη γενετικο υλικο απ ζα συντροφις.    
22. Προσωριν χρση του κοινχρηστου χρου μχρι την κδοση της δειας.    
23. Τρπος καταβολς του τλους χρσης κοινχρηστων χρων.    
24. Τλος ταφς αποβλτων.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ // ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023) (27/04/2023)

 

22-03-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2023)-

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πνακας 1 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 2.500,00 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)    
Πνακας 2 - ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500,00 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    
Πνακας 3 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    
Πνακας 4 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ    
Πνακας 5 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    
Πνακας 6 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ    
Πνακας 7 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    
Πνακας 8 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
(Τα υποδεγματα χουν ενδεικτικ χαρακτρα)
1. Πρωτογενς ατημα.    
2. Τεκμηριωμνο ατημα του διατκτη προς τον προστμενο οικονομικν υπηρεσιν.    
3. Απφαση ανληψης υποχρωσης.    
4. Πρσκληση για την υποβολ προσφορς σε διαδικασα απ’ ευθεας ανθεσης συμβσεων εκτιμμενης αξας νω των 2.500,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ.    
5. Περληψη διακρυξης ανοικτο διαγωνισμο για δημοσευση στη Διαγεια και στον τοπικ τπο (Σημεωση: Η δημοσευση στον τοπικ τπο ισχει μνο για προμθειες).    
6. Πρακτικ αποσφργισης των προσφορν και ελγχου των δικαιολογητικν συμμετοχς-αξιολγησης των τεχνικν προσφορν, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ (1ο πρακτικ).    
7. Πρακτικ αξιολγησης των οικονομικν προσφορν σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ (2ο πρακτικ).    
8. γγραφο διαββασης προς την οικονομικ επιτροπ του 1ου και του 2ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ.    
9. Απφαση της οικονομικς επιτροπς για την επικρωση του 1ου και του 2ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ.    
10. Πρσκληση της αναθτουσας αρχς στον προσωριν ανδοχο για την υποβολ των δικαιολογητικν κατακρωσης.    
11. Πρακτικ ελγχου των δικαιολογητικν κατακρωσης που υπβαλε ο προσωρινς ανδοχος.    
12. Πρακτικ αποσφργισης των προσφορν, ελγχου των δικαιολογητικν συμμετοχς και αξιολγησης των τεχνικν προσφορν, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς (1ο πρακτικ).    
13. γγραφο διαββασης προς την οικονομικ επιτροπ του 1ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς.    
14. Απφαση της οικονομικς επιτροπς για την επικρωση του 1ου  πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς.    
15. Πρακτικ αξιολγησης των οικονομικν προσφορν και κατταξης των προσφερντων με βση τη συνολικ βαθμολογα τους, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς (2ο πρακτικ).    
16. Απφαση της οικονομικς επιτροπς για την επικρωση του 2ου  πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς.    
17. Συμφωνητικ προμθειας υπηρεσας μετ απ ανοικτ διαγωνισμ.    
18. Συμφωνητικ προμθειας υπηρεσας μετ απ απ’ ευθεας ανθεση.    
19. Υπδειγμα εγγυητικς επιστολς συμμετοχς.    
20. Πρωτκολλο μακροσκοπικο ελγχου και δειγματοληψας.    
21. Πρωτκολλο οριστικς παραλαβς.    
22. Πρωτκολλο απρριψης.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΠΙΝΑΚΑΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (17/03/2023) &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (17/03/2023)

 

17-03-23   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Μρτιος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Κατργηση περιορισμς των σχετικν με τις δημσιες συμβσεις αρμοδιοττων της οικονομικς επιτροπς.    
2.  Δαπνες δημοσιεσεων.    
3. Διαδικασα ενπιον της επιτροπς για τη διαπστωση της επρκειας των επανορθωτικν μτρων.    
4. Δνεια εμπειρα.    
5. Προσυμβατικς λεγχος.    
6. λεγχος δημοσων συμβσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027.    
7. Καττμηση πιστσεων αν δημοτικ εντητα.    
8. Υποδεγματα.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2023)

 

13-3-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΡΘΡΑ 39 και 72 Ν.5027/23) - σχετικ με :
1. Οι ννοιες της «παραγραφς» και της «αποσβεστικς προθεσμας».    
2. Σχολιασμς των νων ρυθμσεων.    
3. Συμπερσματα.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΡΘΡΑ 39,72 Ν.5027/23) (13/03/2023)

 

6-3-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - σχετικ με :
1. Νομοθετικς ρυθμσεις.    
2. Συμβσεις χρηματοδοτικς μσθωσης οχημτων και μηχανολογικο εξοπλισμο.    
3. Τροποποηση συμβσεων κατ την εκτλεσ τους.    
4. Σταδιακ αποδσμευση της εγγησης καλς εκτλεσης.    
5. Παρταση μετθεση του συμβατικο χρνου παρδοσης των υλικν.    
6. Παραλαβ των υλικν.    
7. Συγκρτηση των επιτροπν παραλαβς.    
8. Αντικατσταση και επιστροφ απορριφθντων υλικν.    
9. Παρταση της διρκειας των συμβσεων παροχς υπηρεσιν.    
10. Επιβολ ποινικν ρητρν στις συμβσεις παροχς υπηρεσιν.    
11. Παραλαβ υπηρεσιν.    
12. κπτωση του αναδχου.    
13. Διοικητικ επλυση συμβατικν διαφορν.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (06/03/2023)

 

22/2/23  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Φεβρουριος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Αποζημωση δημοτικν συμβολων.    
2. Μεταφορ αρμοδιοττων απ την οικονομικ επιτροπ στο δημοτικ συμβολιο.    
3. Παραγραφ αξισεων του e-ΕΦΚΑ.    
4. Καταγγελες, αναφορς και αιτματα ελγχου προς το Ελεγκτικ Συνδριο.    
5. Κατργηση ειδικν εισφορν.    
6. Συμβσεις χρηματοδοτικς μσθωσης.    
7. Συγκρτηση επιτροπν παραλαβς ργων, προμηθειν και υπηρεσιν.    
8. Νομικ υποστριξη προσωπικο της δημοτικς αστυνομας.    
9. Ασφαλιστικς εισφορς ξεναγν.    
10. Διαφμιση και προβολ σε μσα ενημρωσης.    
11. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.    
12. Αμοιβς δικαστικν επιμελητν.    
13. Ασφαλιστικς εισφορς εμμσθων δικηγρων και μισθωτν μηχανικν απ 1/1/2023.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023) (22/02/2023)

 

8-2-23    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Ιανουριος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Κδικας Ατομικο Εργατικο Δικαου (ΠΔ 80/2022).    
2. Μετατροπ συμβσεων εργασας ιδιωτικο δικαου μερικς απασχλησης σε συμβσεις πλρους απασχλησης.    
3. Νο Προσοντολγο – Κλαδολγιο (ΠΔ 85/2022).    
4. Αναπλρωση προσταμνου τμματος στη δημοτικ αστυνομα.    
5. Μετθεση της αργας της 1ης Μαου.    
6. Προσαξηση δαπνης διανυκτρευσης.    
7. Παροχ δωρεν στισης και διαμονς.    
8. Ειδικ δεια σε μονογονοκς οικογνειες.    
9. δεια εν μρει με αποδοχς για ανατροφ παιδιο.    
10. Ειδικ παροχ (δεια) προστασας της μητρτητας.    
11. Ενιαο Σστημα Κινητικτητας.    
11.1 Προσωπικ του κλδου ΠΕ Επιτελικν Στελεχν της Διοκησης.    
11.2 Προσωπικ των ΟΤΑ που κηρσσονται σε κατσταση κτακτης ανγκης.    
11.3 Μετατξεις και αποσπσεις για λγους υγεας δοκμων υπαλλλων.    
12. Μετατξεις και αποσπσεις εκτς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
12.1 νστολο προσωπικ της δημοτικς αστυνομας.    
12.2 Μετταξη μετακινηθντων απ το δμο σε νομικ του πρσωπα και αντιστρφως.    
12.3 Μετατξεις και αποσπσεις στο Φορα Διαχερισης Κοινοχρστων εντς του Μητροπολιτικο Πλου Ελληνικο – Αγου Κοσμ.    
12.4 Απσπαση νστολου προσωπικο της δημοτικς αστυνομας σε δημοτικ αστυνομα λλου δμου.    
12.5 Απσπαση δημοτικν αστυνομικν για λγους υγεας.    
13. Μετταξη σε θση αντερης κατηγορας εντς της δημοτικς αστυνομας.    
14. Μετταξη δημοτικν αστυνομικν σε θση λλου κλδου της διας αντερης κατηγορας.    
15. Προαιρετικ συμμετοχ στο Μετοχικ Ταμεο Πολιτικν Υπαλλλων.    
16. Εισφορς υπρ της ΔΥΠΑ (πρην ΟΑΕΔ) απ 1/1/2023.    
17. Κατργηση της εισφορς 1% υπρ του πρην ΤΠΔΥ του πρην ΟΑΕΔ.    
18. Παραγραφ απαιτσεων του e-ΕΦΚΑ.    
19. ριο ηλικας για τη χοργηση μειωμνης σνταξης σε ασφαλισμνους του δημοσου.    
20. Εθνικ σνταξη.    
21. Προποθσεις συνταξιοδτησης λγω αναπηρας ασφαλισμνων του πρην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.    
22. Αντατο ριο επικουρικς σνταξης.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (08/02/2023)

 

7-2-23   ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ (Επικαιροποηση - Ιανουριος 2023)
Αδειες (Περιγραφ και διρκεια δειας) του προσωπικο των ΟΤΑ Α' βαθμο (Μονιμοι-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ-Εμμισθοι Δικηγροι-Σπουδαστς/Μαθητς), σε μορφ πνακα :
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
Πνακας 1-ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 2-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 3-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ(ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ)    
Πνακας 4-ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 5-ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 6-ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ    
Πνακας 7-ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 8-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 9-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πνακας 10-ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΙΡΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ)
Πνακας 11-ΓΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 12-ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 13-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν 1264/1982 (ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ)    Πνακας 14-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πνακας 14-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Για το πιο πνω αρχεο, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ, με ττλο : ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

13-12-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο βιβλο "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΟΤΑ"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1-21 .....22. Απφαση του δημοτικο συμβουλου για την καταβολ σε χρμα των ειδν ατομικς προστασας των εργαζομνων.    
23. Χοργηση δειας ανατροφς σε νεοδιοριζμενο υπλληλο, με τκνο ηλικας 3,5 ετν κατ το χρνο διορισμο.    
24. ρνηση χοργησης εκπαιδευτικς δειας (δεν αφορ υπαλλλους που λαβαν υποτροφα απ το ΙΚΥ).    
25. Απφαση περικοπς αποδοχν υπαλλλου λγω αδικαιολγητης αποχς απ την εργασα του.    
26. Πρξη καταλογισμο αχρεωσττως καταβληθεισν αποδοχν και αποζημισεων.    
27. Αρνητικ σμφωνη γνμη του δημρχου για τη μετταξη την απσπαση υπαλλλου της τεχνικς υπηρεσας της υπηρεσας δμησης στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.
    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

8-12-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Νομβριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. κπτωση δημοτικο συμβολου λγω αποχς απ την σκηση των καθηκντων του.    
2. Πειθαρχικ παραπτματα αιρετν.    
3. Δημοσευση αποφσεων του δημοτικο συμβουλου περ επιβολς αναπροσαρμογς φρων, τελν, δικαιωμτων και εισφορν.    
4. Εκτελεσττητα των αποφσεων που αφορον στη ρθμιση της κυκλοφορας.        

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

 

1-12-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Νομβριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Καταστματα πλησης κατοικδιων ζων και ωδικν παραδεσιων πτηνν.    
2. Κντρα γιγκα (yoga).    
3. Εγκατσταση και λειτουργα επιχειρσεων εντς Επιχειρηματικν Πρκων.    
4. Υπαθριο εμπριο.    
4.1 Ανανωση υφιστμενων κατ την 1/2/2022 αδειν παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν υπαθριου εμπορου.    
4.2 Μετατροπ υφιστμενων κατ την 1/2/2022 αδειν παραγωγο πωλητ λακν αγορν σε δειες επαγγελματα πωλητ.    
4.3 Διαδικασα «βελτωσης θσης» και «χοργησης θσης» εντς της λακς αγορς, για υφιστμενους κατ την 1/2/2022 αδειοχους πωλητς λακν αγορν.    
5. δεια διεξαγωγς αθλητικς συνντησης.    
6. Παρταση της ισχος προγενστερων αδειν λειτουργας αθλητικν εγκαταστσεων.    
7. Ανκληση της δειας κυκλοφορας αστικο λεωφορεου.    
8. Δωμτια απδρασης (escape rooms). 
   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

 

28-11-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - σχετικ με :
1. Καλ νομοθτηση.
2. Ενδεικτικς περιπτσεις ερμηνευτικν συγκροσεων και διαφοροποισεων.
3. Συμπερσματα.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΑΣΑΦΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (28/11/2022)

 

23-11-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Νομβριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Πληροφοριακ σστημα ΕΡΓΑΝΗ.    
2. Επδομα θσης σε αναπληρωτς προσταμνων.    
3. Υπερωριακ απασχληση εργαζομνων δυνμει ασφαλιστικν μτρων.    
4. Διορισμς πανεπιστημιακν σε θση γενικο γραμματα δμου.    
5. δεια εν μρει με αποδοχς για ανατροφ παιδιο.    
6. Εννεμηνη δεια ανατροφς με αποδοχς.    
7. Ενιαο Σστημα Κινητικτητας.    
7.1. Προσωπικ Αποκεντρωμνων Διοικσεων.    
7.2. Διοικητικ προσωπικ του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.    
7.3. Προσωπικ του κλδου ΠΕ Επιτελικν Στελεχν της Διοκησης.    
8. Μετταξη στο Νομικ Συμβολιο του Κρτους (εκτς Ενιαου Συστματος Κινητικτητας).    
9. ριο ηλικας συνταξιοδτησης απολυμενων μονμων υπαλλλων.    
10. ναρξη συντξιμης υπηρεσας σε περπτωση αναδρομικο διορισμο.    
11. Συνταξιοχοι του δημσιου τομα.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (23/11/2022)

 

16-11-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο βιβλο "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΟΤΑ"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Γνωστοποηση των ρων εργασας σε εργαζμενο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου ορισμνου χρνου (ΠΔ 156/1994).    
2. Αναδρομικς διορισμς μονμου υπαλλλου σε συμμρφωση προς δικαστικ απφαση.    
3. Ανκληση των πρξεων μισθολογικς κατταξης /και χοργησης μισθολογικν κλιμακων, οι οποες εκδθηκαν βσει εσφαλμνως αναγνωρισθντος μεταπτυχιακο διδακτορικο ττλου.    
4. Μισθολογικ κατταξη υπαλλλου, του οποου η σμβαση εργασας μετατρπηκε απ μερικς απασχλησης σε πλρους απασχλησης.    
5. Μισθολογικ κατταξη νεοδιορισθντος μονμου υπαλλλου, απασχολομενου μχρι το διορισμ του με βση τους προσωρινος πνακες κατταξης.    
6. Μισθολογικ κατταξη υπαλλλου στερα απ αναγνριση προπηρεσας.    
7. Βεβαωση του προσταμνου για την καταβολ του επιδματος απομακρυσμνων-παραμεθορων περιοχν.    
8. Βεβαωση του προσταμνου για την καταβολ του επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.    
9. Αναπλρωση προσταμνου διεθυνσης απ προστμενο υποκεμενης οργανικς μονδας.    
10. Αναπλρωση προσταμνου τμματος απ υπλληλο της διας οργανικς μονδας.    
11. Απφαση δημρχου για τον καθορισμ του ημερσιου ωραρου εργασας των υπαλλλων με σμβαση ΙΔΟΧ.    
12. Απφαση χοργησης μειωμνου ωραρου εργασας, χωρς περικοπ αποδοχν, σε  υπαλλλους με πσχοντα παιδι με σζυγο ανπηρο σε ποσοστ 80% και νω.    
13. Εντολ μετακνησης υπαλλλου εκτς δρας στο εσωτερικ.    
14. Εντολ μετακνησης υπαλλλου εκτς δρας στο εξωτερικ.    
15. ρνηση χοργησης της ετσιας κανονικς δειας σε μνιμο υπλληλο υπλληλο ΙΔΑΧ.    
16. Χοργηση υπηρεσιακς δειας αναπλρωσης (ρεπ).    
17. Εντολ για κατ’ οκον λεγχο ασθενοντος υπαλλλου.    
18. Θση σε διαθεσιμτητα λγω νσου μονμου υπαλλλου.    
19. Καταλογισμς των προσαυξημνων αποδοχν που καταβλθηκαν σε υπλληλο κατ τη διρκεια εκπαιδευτικς δειας, σε περπτωση διακοπς της φοτησης μη εμπρθεσμης κατθεσης του ττλου σπουδν.    
20. Διαπιστωτικ πρξη θσης υπαλλλου σε αυτοδκαιη αργα.    
21. Διαπιστωτικ πρξη επαναφορς υπαλλλου στην υπηρεσα, μετ απ τη λξη της αυτοδκαιης αργας. 
   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

9-11-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Νομβριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μεταβολ κωδικν αριθμν.    
2. Χρονικ επκταση της δυναττητας διθεσης ορισμνων κατηγοριν εσδων.    
3. Κριτρια διαφοροποησης των συντελεστν του τλους καθαριτητας.    
4. Ανταποδοτικ τλη σε επιχειρσεις εντς Επιχειρηματικν Πρκων.    
5. Τλος χρσης του υπεδφους κοινχρηστων χρων.    
6. Διαφμιση στην επιφνεια αστικν και υπεραστικν λεωφορεων και σε στγαστρα αναμονς επιβατν.    
7. Τλος 2% στα ακαθριστα σοδα των καζνο και των επιχειρσεων που λειτουργον εντς αυτν.    
8. Εισφορ σε χρμα.    
9. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις επεξεργασας λατομικν ορυκτν.    
10. Τλος ανανεσιμων πηγν ενργειας.    
11. Νος Κδικας Εσπραξης Δημοσων Εσδων (Ν 4978/2022).    
12. Αντιστθμισμα διλευσης του αγωγο καυσμων του Αεροδρομου Αθηνν.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ // ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022) (09/11/2022)

 

2-11-22  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τροποποηση του τπου του προπολογισμο.    
2. Δαπνη του δμου εμππτουσα στις αρμοδιτητες δημοτικο ΝΠΔΔ.    
3. Ηλεκτρονικ τιμολγια.    
4. Παραγραφ αξισεων κατ των δημοτικν επιχειρσεων.    
5. Λογιστικ σχδιο.    
6. Κατργηση της ειδικς εισφορς αλληλεγγης φυσικν προσπων του ρθρου 43Α του Ν 4172/2013.    
7. Δλωση Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας.    
8. Προμθεια σκυροδματος λλων οικοδομικν υλικν.    
9. Νομικ υποστριξη υπαλλλων.    
10.Προγραμματικς συμβσεις με Αναπτυξιακος Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022) (02/11/2022)

 

26-10-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Οκτβριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Δικριση ργου-προμθειας (ανακατασκευ δημοτικο σταδου).    
2. Υπηρεσες καθαρισμο και φλαξης (αποκλεισμς οικονομικν φορων λγω παραβσεων της εργατικς νομοθεσας).    
3. Εγγηση συμμετοχς (υποχρωση υποβολς της πρωττυπης και σε περπτωση παρτασης της ισχος της).    
4. Τεχνικς /και επαγγελματικς ικαντητες των οικονομικν φορων (ελχιστος αριθμς παραδσεων).    
5. Καταλληλτητα σκησης επαγγελματικς δραστηριτητας (μη επιδεκτικ προσφυγς σε δνεια εμπειρα).    
6. Ασυνθιστα χαμηλς προσφορς (σαφνεια της πρσκλησης της αναθτουσας αρχς).    
7. Αναπροσαρμογ τιμν (ρθρο 7 Ν 4965/2022).    
8. κτακτες επιτροπς ομδες εργασας (μη επιτρεπτ η υποκατσταση των επιτροπν διαγωνισμν).    
9. Κριτρια ανθεσης των δημοσων συμβσεων (ανεπτρεπτη η σρευση περισστερων κριτηρων στο πλασιο του διου διαγωνισμο).    
10. Αποσαφνιση και διρθωση των προσφορν (απαγορεεται αν οδηγε σε αντικατσταση της υποβληθεσας προσφορς).    
11. Αξωση αποζημωσης του ρθρου 373 του Ν 4412/2016 (δεν μπορε να ασκηθε απ τον ανδοχο).    
12. Υποκατσταση του αναδχου (επιτρεπτ μνο για τους λγους του ρθρου 132 παρ. 1 περπτ. δ του Ν 4412/2016).    
13. Καταγγελα της σμβασης απ την αναθτουσα αρχ (επιτρεπτ μνο για τους λγους του ρθρου 133 του Ν 4412/2016).

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022)

 

17-10-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Επικαιροποηση του Ενημερωτικο Δελτου της 20/9/2022, με βση την Εγκκλιο του ΥΠΑΝΕΠ 95213/5-10-2022) -

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ (17/10/2022)

 

5-10-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-  :

Η δεια ανατροφς παιδιο μετ τις πρσφατες οδηγες της διοκησης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695/2022) :
Α. Μνιμοι υπλληλοι και υπλληλοι με σχση εργασας ΙΔΑΧ των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ – Υπλληλοι των ΔΕΥΑ
Β. Υπλληλοι με σχση εργασας ΙΔΟΧ και μμισθοι δικηγροι των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ – Υπλληλοι των δημοτικν επιχειρσεων (εκτς ΔΕΥΑ)
Γ. Ειδικ εξμηνη δεια προστασας της μητρτητας

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (05/10/2022)

 

27-9-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (27/09/2022)

 

7-9-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Αγουστος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Αντιδμαρχος σε νησιωτικ δημοτικ κοιντητα.    
2. Διερυνση του αντικειμνου εργασας των ειδικν συμβολων, επιστημονικν συνεργατν και ειδικν συνεργατν.    
3. Πειθαρχικ παραπτματα αιρετν.    
4. κπτωση αιρετν λγω αμετκλητης καταδκης.    
5. Ημερσια διταξη συνεδρασης του δημοτικο συμβουλου.    
6. Λειτουργα των συλλογικν οργνων κατ τη διρκεια της υγειονομικς κρσης.    
7. Αυτεπγγελτη αναζτηση εγγρφων που χουν εκδοθε μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.    
8. Βεβαωση του γνσιου της υπογραφς κατ’ οκον.    
9. Υποδεγματα (προσθκη υποδειγμτων)      

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022)

 

31-8-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Αγουστος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. δεια παρτασης του ωραρου λειτουργας μουσικς σε καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος εντς τουριστικν καταλυμτων.    
2. Βεβαωση του δμου περ της δυναττητας δρυσης καταστματος υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνη θση (ρθρο 28 παρ. 1 Ν 4442/2016).    
3. Υπαθριο εμπριο.    
3.1 Μεταβατικς ρυθμσεις υπαθριου εμπορου.    
3.2 Δικαιολογητικ για την κδοση βεβαωσης δραστηριοποησης στις βραχυχρνιες αγορς.    
4. Λονα πρκ, τσρκο, παγοδρμια.    
5. Μεταβατικς ρυθμσεις για τους υφιστμενους κατ την 28/9/2017 δημοτικος, παιδικος και βρεφονηπιακος σταθμος.    
6. Εποπτεα φιλανθρωπικν σωματεων.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022)

 

24-08-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Αγουστος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Δικαωμα προαρεσης.    
2. Υπηρεσες καθαρισμο και φλαξης.    
3. Κοινωνα κληρονμων.    
4. Δνεια εμπειρα.    
5. Ηλεκτρικ οχματα.    
6. Πρξεις που υπκεινται σε προδικαστικ προσφυγ.    
7. Υποκατσταση του αναδχου.    
8. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022)

 

17-8-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Αγουστος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μεταββαση του δικαιματος εκμετλλευσης περιπτρου.    
2. Υποδομς επαναφρτισης ηλεκτρικν οχημτων σε δημοτικος κοινχρηστους χρους.    
3. Καθορισμς χρων υπαθριας διαφμισης.    
4. Διθεση των εσδων απ το ΤΑΠ.    
5. Παραμον του μισθωτ στο ακνητο μετ τη λξη της επαγγελματικς μσθωσης.    
6. Λατομεα.    
6.1. Παρταση της ισχος των εγκριτικν αποφσεων για τη διενργεια ερευνητικν εργασιν.    
6.2. Αρμοδιτητες οργνων για την εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
7. Προγραμματικς συμβσεις με Αναπτυξιακος Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης.    
8. Εναλλακτικ διαχεριση δημοτικν αποβλτων συσκευασιν.    
9. Παραγραφ απαιτσεων των ΟΤΑ απ καταλογιστικς αποφσεις του Ελεγκτικο Συνεδρου.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022) (17/08/2022)

 

28-7-22  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Ιολιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ανθεση μελετν σε ιδιτες.    
2. Επιχοργηση αθλητικν συλλγων.    
3. Παραγραφ αξισεων κατ των ΟΤΑ (αποζημωση λγω απαλλοτρωσης).    
4. Επισκευ οχημτων.    
5. Οφειλς επιχειρσεων των ΟΤΑ που λονται χουν λυθε.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)

 

26-7-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Ιολιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    λεγχος των ττλων σπουδν για μισθολογικ και βαθμολογικ κατταξη και εξλιξη.    
2.    Ανκληση της ισοτιμας του ττλου σπουδν.    
3.    Αναστολ του συμψηφισμο της προσωπικς διαφορς.    
4.    Αποδοχς μμισθων δικηγρων.    
4.1    Επδομα θσης.    
4.2    Ειδικς εισφορς 2% και 1% της παραγρφου 2 του ρθρου 38 του Ν 3986/2011.    
5.    Επανληψη της πειθαρχικς διαδικασας και απαλλαγ του τελοντος σε αργα υπαλλλου.    
6.    Απσπαση υπαλλλων των τεχνικν υπηρεσιν και των υπηρεσιν δμησης στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
7.    Απσπαση λγω συνυπηρτησης στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
8.    Αυτοδκαιη απλυση υπαλλλων ΙΔΑΧ μετ την κδοση της πρξης συνταξιοδτησης.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (26/07/2022)

 

13-7-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)-

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πνακας 1 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 2.500,00 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)    
Πνακας 2 - ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500,00 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    
Πνακας 3 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    
Πνακας 4 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ    
Πνακας 5 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    
Πνακας 6 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ     
Πνακας 7 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    
Πνακας 8 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Τα υποδεγματα χουν ενδεικτικ χαρακτρα)
1. Πρωτογενς ατημα.    
2. Τεκμηριωμνο ατημα του διατκτη προς τον προστμενο οικονομικν υπηρεσιν.    
3. Απφαση ανληψης υποχρωσης.    
4. Πρσκληση για την υποβολ προσφορς σε διαδικασα απ’ ευθεας ανθεσης συμβσεων εκτιμμενης αξας νω των 2.500,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ.    
5. Περληψη διακρυξης ανοικτο διαγωνισμο για δημοσευση στη Διαγεια και στον τοπικ τπο (Σημεωση: Η δημοσευση στον τοπικ τπο ισχει μνο για προμθειες).    
6. Πρακτικ αποσφργισης των προσφορν και ελγχου των δικαιολογητικν συμμετοχς-αξιολγησης των τεχνικν προσφορν, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ (1ο πρακτικ).    
7. Πρακτικ αξιολγησης των οικονομικν προσφορν σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ (2ο πρακτικ).    
8. γγραφο διαββασης προς την οικονομικ επιτροπ του 1ου και του 2ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ.    
9. Απφαση της οικονομικς επιτροπς για την επικρωση του 1ου και του 2ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ.    
10. Πρσκληση της αναθτουσας αρχς στον προσωριν ανδοχο για την υποβολ των δικαιολογητικν κατακρωσης.    
11. Πρακτικ ελγχου των δικαιολογητικν κατακρωσης που υπβαλε ο προσωρινς ανδοχος.    
12. Πρακτικ αποσφργισης των προσφορν, ελγχου των δικαιολογητικν συμμετοχς και αξιολγησης των τεχνικν προσφορν, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς (1ο πρακτικ).    
13. γγραφο διαββασης προς την οικονομικ επιτροπ του 1ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς.    
14. Πρακτικ αξιολγησης των οικονομικν προσφορν και κατταξης των προσφερντων με βση τη συνολικ βαθμολογα τους, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς (2ο πρακτικ).    
15. Πρωτκολλο απρριψης.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΠΙΝΑΚΑΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (13/07/2022) &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (13/07/2022)

 

6-7-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Ιολιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Υποδεγματα.    
2. Χορηγα δημρχων.    
3. Κατργηση κτακτων ρυθμσεων για τον τρπο συνεδρασης των συλλογικν οργνων των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.    
4. Επικρωση αντιγρφων και βεβαωση του γνσιου της υπογραφς.    
5. Υπεθυνες δηλσεις, εξουσιοδοτσεις και λοιπ γγραφα που εκδδονται μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)

 

22-6-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Ιονιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Χιονοδρομικ κντρα και καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος εντς αυτν.    
2. Μονδες Παιδικς Προστασας και Φροντδας.    
3. Δικαιολογητικ για τη χοργηση, την ανανωση και τη μεταββαση των αδειν παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν υπαθριου εμπορου.    
4. Υπεθυνος προστασας ανηλκων.    
4.1 Κοινοποηση της απφασης ορισμο υπευθνου.    
4.2 Διερυνση του καταλγου αδικημτων που συνιστον κλυμα πρσληψης απασχλησης.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022)

 

16-6-22  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Ιονιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.    Διρκεια ισχος του προπολογισμο.    
2.    Επκταση των διατξεων περ προπολογισμο και δαπανν στις κοινωφελες δημοτικς επιχειρσεις και στις ΔΕΥΑ.    
3.    Εγκατσταση Σταθμν Συμπληρωματικς Κλυψης απ ΟΤΑ.    
4.    Επιχοργηση αθλητικν συλλγων.    
5.    Υπλογοι ΟΤΑ η ΔΕΗ και οι λοιπο προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας.    
6.    Κμβος διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν.    
7.    Ενιαο πιστοποιητικ οικονομικς ενημερτητας.    
8.    Νομικ υποστριξη αιρετν.    
9.    Οικονομικ συνδρομ των ΟΤΑ και των νομικν τους προσπων προς τις υπηρεσες της Ελληνικς Αστυνομας, του Λιμενικο Σματος-Ελληνικς Ακτοφυλακς, του Πυροσβεστικο Σματος καθς και των καταστημτων κρτησης και του ιδρματος Αρωγς Ανηλκων Αρρνων Βλου.    
10.    Κρτηση υπρ της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων (ΕΑΔΗΣΥ).   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022)

 

07-06-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Ιονιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Σσταση της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και κατργηση της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ.    
2. Κρτηση υπρ της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων (ΕΑΔΗΣΥ).    
3. Σχδιο δρσης για τις Πρσινες Δημσιες Συμβσεις.    
4. Οικονομικ και χρηματοοικονομικ επρκεια.    
5. Ασυνθιστα χαμηλς προσφορς.    
6. Προθεσμες ολοκλρωσης των διαγωνιστικν διαδικασιν.    
7. Αποζημωση των μελν των επιτροπν διαγωνισμν.    
8. Διαπραγμτευση για την προμθεια υλικν και υπηρεσιν απαρατητων για την αντιμετπιση της πανδημας.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022)

 

24-5-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Μιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Νες Συλλογικς Συμβσεις Εργασας της ΠΟΕ-ΟΤΑ.    
2. Πρσθετη απασχληση προσωπικο για την αντιμετπιση φυσικν καταστροφν.    
3. Αξηση του καττατου μηνιαου μισθο και του καττατου ημερομισθου απ 1/5/2022.    
4. δειες χωρς αποδοχς αθλητικν εθελοντν.    
5. Αποσπσεις σε γραφεα περιφερειαρχν και αντιπεριφερειαρχν.    
6. Ασφαλιστα πρσωπα στο Ταμεο Επικουρικς Κεφαλαιοποιητικς Ασφλισης (ΤΕΚΑ).    
7. Δικαιολογητικ συνταξιοδτησης μονμων δημοτικν υπαλλλων.    
8. Ψηφιακ διαδικασα απονομς συντξεων.    
9. Τυπικ ασφλιση.    
10. Αναγνριση χρνου ασφλισης για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος    
11. Προθεσμα εξτασης των αιτσεων συνταξιοδτησης και διαδικασα ταχεας απονομς συντξεων.    
12. Εναλλακτικο τρποι διαπστωσης του χρνου ασφλισης.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΙΟΣ 2022)

 

18-5-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ-
Οι προυποθσεις συνταξιοδτησης των υπαλλλων των ΟΤΑ σε πνακες - Μιος 2022, σχετικ με : α) Σνταξη απ το Δημσιο (Π.Δ. 169/2007) μονμων υπαλλλων παλαιν ασφαλισμνων και β) Σνταξη απ το πρην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παλαιν ασφαλισμνων :

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΔ 169/2007) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Πνακας 1 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 2 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 3 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 4 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ  
Πνακας 5 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/1992 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗ (15ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Πνακας 6 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ (20ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 7 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ (20ΕΤΙΑ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 8 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ (20ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 9 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ (20ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 10 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%   
Πνακας 11 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 12 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 13 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 14 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΗ (35 ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1/1/1983 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 15 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΞΑΕΤΗ (36 ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) - ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 16 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΠΤΑΕΤΗ (37 ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 17 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 18 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΠΤΑΕΤΗ (37 ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 19 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/1982, ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΠΕΝΤΑΕΤΗ (35 ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Πνακας 20 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν 3660/2008
Πνακας 21 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΜΟ ΠΑΙΔΙ ΑΝΙΚΑΝΗ ΣΥΖΥΓΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 22 - ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
Πνακας 23 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 24 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ (20ΕΤΗ) ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 25 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 26 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 27 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 28 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 29 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗ (25ΕΤΗ) ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 30 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙ ΑΓΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ  
Πνακας 31 - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν 3660/2008  
Πνακας 32 - ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Πνακας 33 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (15ΕΤΙΑ)
Πνακας 34 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 35 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 36 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (35ΕΤΙΑ) ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 37 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (35ΕΤΙΑ) ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 38 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (35ΕΤΙΑ) ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 39 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2015 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΣ 7.500 ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
Πνακας 40 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
Πνακας 41 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ (ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ)
Πνακας 42 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πνακας 43 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ 11.100 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (37ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010  
Πνακας 44 - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ  
Πνακας 45 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ, ΓΟΝΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ/ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ  
Πνακας 46 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 47 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2010  
Πνακας 48 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 49 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 50 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 51 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2010  
Πνακας 52 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 53 - ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 54 - ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 55 - ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ  
Πνακας 56 - ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2010  
Πνακας 57 - ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2011  
Πνακας 58 - ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012  
Πνακας 59 - ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΣ 7.500 ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  
Πνακας 60 - ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ 10.000 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Πνακας 61 - ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ (18/05/2022) &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ

 

9-5-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Μιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. κτακτη αποδσμευση ειδικευμνων εσδων.    
2. Επιχοργηση των δμων για την εξφληση υποχρεσεων απ διαταγς πληρωμς και δικαστικς αποφσεις.    
3. Παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο και παραλας για το τος 2022.    
4. Βεβαωση μη οφειλς ΤΑΠ.    
5. Προγραμματικς συμβσεις με Αναπτυξιακος Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης.    
6. Χρηματοδοτικ μσθωση.    
7. Ειδικ τλος κατανλωσης φυσικο αερου.    
8. Αναπροσαρμογ μισθματος στις επαγγελματικς μισθσεις ακιντων.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΙΟΣ 2022)

 

4-5-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ-Απρλιος 2022)-
Πνακας 1 - ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν 541/1977 ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΔ 169/2007) ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΕ ΤΟΥ 3660/2008
Πνακας 2 - ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν 541/1977 ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΔ 169/2007) ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΕ ΤΟΥ 3660/2008
Πνακας 3 - ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν 541/1977 ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΕ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)
Πνακας 4 - ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν 541/1977 ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ, ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΕ 3,60%, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3,4% ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1%
Πνακας 5 - ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ  (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΒΑΕ 3,6%)
Πνακας 6 - ΜΟΝΙΜΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΠΔΔ)
Πνακας 7 - ΜΟΝΙΜΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΠΔΔ)
Πνακας 8 - ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΠΔΔ).
Πνακας 9 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/7/2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ,  ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ 12ΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
Πνακας 10 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/7/2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πνακας 11 - ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πνακας 12 - ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πνακας 13  - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΕ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)
Πνακας 14 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΕ 3,6%, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3,4 (ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1%
Πνακας 15 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/7/2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Πνακας 16 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/7/2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ 12ΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
Πνακας 17 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/7/2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πνακας 18 - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πνακας 19 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ
Πνακας 20 - ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΚ, ΤΩΝ ΣΕΚ, ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΑΕ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)
Πνακας 21 - ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ
Πνακας 22 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΣΠΕΑΘ
Πνακας 23 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΙΣΥΤ

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ (04/05/2022) &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ

 

27-4-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19/4/2022 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν 4921/2022) 

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (27/04/2022)

 

19-4-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (19/04/2022)

 

14-4-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-
(Δραστηριτητες αδειοδοτομενες απ τους Δμους και διαδικασες αδειοδτησης (Περιγραφ δραστηριτητας και της αντστοιχης δειας / Προγκριση / Αρμδιο ργανο))

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, με ττλο : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (14/04/2022)

 

14-4-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Απρλιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Υπαθριο εμπριο.
2. Επιχειρσεις εμπορας, ενοικασης και πλησης μεταχειρισμνων ειδν ιματισμο, νδυσης και υπδησης.
3. Κντρα γιγκα (yoga).
4. Τουριστικς επιχειρσεις.
5. Ωρριο λειτουργας θετρων και κινηματογρφων.
6. κδοση βεβαωσης του δμου περ της δυναττητας δρυσης καταστματος (ρθρο 28 του Ν 4442/2016).
7. Αθλητικς εγκαταστσεις και αθλητικς συναντσεις.
8. Αθλητικς εγκαταστσεις εντς του Μητροπολιτικο Πρκου Ελληνικο-Αγου Κοσμ.
9. Αδειοδτηση υφιστμενων κατ την 28/9/2017 δημοτικν παιδικων και βρεφονηπιακν σταθμν.
10. Δημιουργα χρου στθμευσης προς εξυπηρτηση κριου ξενοδοχειακο καταλματος.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022)

 

6-4-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)-
Χρνοι Υπηρεσας (Αναγνωριζμενοι και μη για μισθολογικ κατταξη και εξλιξη του προσωπικο των ΟΤΑ Α' βαθμο (Μονιμοι-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ), σε μορφ πνακα :
Πνακας 1-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ    
Πνακας 2-ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, με ττλο : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (06/04/2022)

 

4-4-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Μρτιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Επδομα απομακρυσμνων-παραμεθορων περιοχν.    
2.    Αμοιβ των μαθητευμενων των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) μαθητεας του ΟΑΕΔ, των ΙΕΚ, των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) και των Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑΛ).    
3.    Εθελοντικ απασχληση.    
4.    Μετατξεις και αποσπσεις εκτς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
4.1 Μετατξεις και αποσπσεις στο Γραφεο Ελληνικο.    
4.2 Απσπαση στη Μνιμη Αντιπροσωπεα της Ελλδος στην Ευρωπακ νωση.    
5.    Ασφλιση μμισθων δικηγρων.    
6.    Ασφλιση μηχανικν.    
7.    Επικουρικ ασφλιση των ασφαλιζμενων για πρτη φορ απ 1/1/2022 και μετ.    
8.    Ανκληση του διορισμο της πρσληψης λγω πλαστν δικαιολογητικν και χρνος ασφλισης.    
9.    Ειδικ αναστολ σκησης καθηκντων για λγους προστασας της δημσιας υγεας.    
10.    Πργραμμα κινητικτητας.       

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)

 

29-3-22  ΝΟΜΟΣ 4849/2021 ΠΕΡΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - σημαντικς ρυθμσεις σχετικ με :

1. Εδη υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων.    
2. Υπαθριο εμπριο σε ιδιωτικος χρους.    
3. Φορες λειτουργας του υπαθριου εμπορου.    
4. Κριτρια χοργησης αδειν και θσεων δραστηριοποησης.    
5. Τλη λακν αγορν.    
6. Χοργηση δειας παραγωγο πωλητ υπαθριου εμπορου.    
7. Χρονικ ισχς των αδειν.    
8. Κατργηση των τριμελν επιτροπν ελγχου των δηλομενων απ τους παραγωγος ποσοττων.    
9. Μεταβατικς ρυθμσεις για την ανανωση των αδειν των παραγωγν πωλητν.    
10. Χοργηση δειας επαγγελματα πωλητ υπαθριου εμπορου.    
11. Μεταβατικς ρυθμσεις για την ανανωση των αδειν των επαγγελματιν πωλητν.    
12. Ολοκληρωμνο Πληροφοριακ Σστημα «Ανοικτ Αγορ» (ΟΠΣΑΑ).    
13. Κατργηση των Επιτροπν Λακν Αγορν.    
14. Μεταβατικς ρυθμσεις για τις λακς αγορς.    
15. ροι σκησης πλανδιου εμπορου.    
16. λεγχος του υπαθριου εμπορου.    
17. Επαναφορ της αρμοδιτητας του Συμβουλου Θετρων και Κινηματογρφων για την αδειοδτηση λονα παρκ, τσρκο, συναυλιν, επιδεξεων, πστας αυτοκινητιδων και παρεμφερν δραστηριοττων.    

 

18-3-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ-
Αδειες (Περιγραφ και διρκεια δειας) του προσωπικο των ΟΤΑ Α' βαθμο (Μονιμοι-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ-Εμμισθοι Δικηγροι-Σπουδαστς/Μαθητς), σε μορφ πνακα :
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
Πνακας 1-ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 2-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 3-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ(ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ)    
Πνακας 4-ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 5-ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 6-ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ    
Πνακας 7-ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 8-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 9-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πνακας 10-ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΙΡΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ)
Πνακας 11-ΓΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 12-ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ    
Πνακας 13-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν 1264/1982 (ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ)    Πνακας 14-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Πνακας 14-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ, με ττλο : ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

10-01-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Ιανουριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. κτακτη παρταση της θητεας των αντιδημρχων.    
2. Ημερομηνα εκλογς του προεδρεου του δημοτικο συμβουλου και των μη οριζμενων απ το δμαρχο μελν της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως.    2
3. σκηση των αρμοδιοττων της επιτροπς ποιτητας ζως σε δμους με πληθυσμ μχρι 10.000 κατοκους.    
4. Εποπτεα ΟΤΑ.    
4.1 Υποχρεωτικς λεγχος νομιμτητας των αποφσεων για την ανθεση δημοσων συμβσεων και για τη σναψη προγραμματικν συμβσεων.    
4.2 Αποκλειστικ προθεσμα σκησης του ελγχου απ την εποπτεουσα αρχ.    
5. Συμπαρασττης του δημτη και της επιχερησης.    
6. Παρατηση και λοιπς περιπτσεις αντικατστασης προδρου, αντιπροδρου και γραμματα του δημοτικο συμβουλου    
7. Κατανομ των αδιθετων εδρν της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως σε ισοψηφοσες παρατξεις.    
8. Ανεξαρτητοποηση διαγραφ δημοτικν συμβολων απ την παρταξ τους.    
9. Λειτουργα της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

 

4-1-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Ιανουριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Αδυναμα ισοσκλισης του προπολογισμο λγω οικονομικς ανισοσκλισης των ανταποδοτικν υπηρεσιν.    
2.    Παρταση της ισχος κτακτων οικονομικν ρυθμσεων που αφορον τις ανταποδοτικς υπηρεσες (δεν περιλαμβνονται στην λη του βιβλου).    
3.    Ενταφιασμς αποτφρωση χωρς ληξιαρχικ πρξη θαντου.    
4.    Παρταση μισθσεων των κινηματογρφων και θετρων.    
5.    Προγραμματικς συμβσεις δημοτικν επιχειρσεων τηλεθρμανσης    
6.    Διαχειριστικ σχδια βσκησης.    
7.    Αποσβεστικ προθεσμα της εισφορς σε χρμα.    
8.    Ειδικ τλος κατανλωσης φυσικο αερου.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

 

4-4-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Μρτιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Επδομα απομακρυσμνων-παραμεθορων περιοχν.    
2.    Αμοιβ των μαθητευμενων των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) μαθητεας του ΟΑΕΔ, των ΙΕΚ, των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) και των Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑΛ).    
3.    Εθελοντικ απασχληση.    
4.    Μετατξεις και αποσπσεις εκτς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
4.1 Μετατξεις και αποσπσεις στο Γραφεο Ελληνικο.    
4.2 Απσπαση στη Μνιμη Αντιπροσωπεα της Ελλδος στην Ευρωπακ νωση.    
5.    Ασφλιση μμισθων δικηγρων.    
6.    Ασφλιση μηχανικν.    
7.    Επικουρικ ασφλιση των ασφαλιζμενων για πρτη φορ απ 1/1/2022 και μετ.    
8.    Ανκληση του διορισμο της πρσληψης λγω πλαστν δικαιολογητικν και χρνος ασφλισης.    
9.    Ειδικ αναστολ σκησης καθηκντων για λγους προστασας της δημσιας υγεας.    
10.    Πργραμμα κινητικτητας.       

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2022)

 

31-12-21  ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (31/12/2021)

 

22-12-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Δεκμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Αυτοδκαιη αργα και καταβολ αποδοχν.    
2.    Αποζημωση του ρθρου 204 του Ν 3584/2007.    
3.    Μεωση των ασφαλιστικν εισφορν κατ το δωδεκμηνο μετ τον τοκετ.    
4.    Αποσπσεις εκτς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
5.    Κινητικτητα σε νεοσστατες υπηρεσες φορων της γενικς κυβρνησης.    
6.    Φορας καταβολς των αποδοχν στους υπαλλλους που μετακινονται κατ το ρθρο 15 του Ν 4257/2014.    
7.    Περιορισμο μετατξεων αποσπσεων εκτς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας. 
  

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

 

16-12-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Δεκμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Δραστηριτητες αρμοδιτητας λλων δημοσων αρχν.    
1.1 Κτηνοτροφικς και πτηνοτροφικς εγκαταστσεις – Ανεπιτρητα παραγωγικ ζα.    
1.2 Τουριστικς επιχειρσεις.    
1.3 Εργαστρια αισθητικς.    
1.4 Μονδες αδυνατσματος και διαιτολογικς μονδες.    
2. Αρχαιολογικ νομοθεσα.    
3. Υπαθριο εμπριο.    
4. Προστασα ανηλκων στους δημοτικος και ιδιωτικος παιδικος, βρεφικος και βρεφονηπιακος σταθμος. 
  

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

 

13-12-21  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Δεκμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ανληψη πολυετν υποχρεσεων.
2. Περιεχμενο του ελγχου που ασκε επ των χρηματικν ενταλμτων ο δημοτικς ταμας.
3. Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.
4. Υπαγωγ σε ΦΠΑ των προγραμματικν συμβσεων που συνπτονται με ΦΟΔΣΑ.
5. Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης σε μισθσεις ακιντων.
6. Ενεργειακς απαιτσεις σε νες μισθσεις αγορς κτιρων.
7. Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης σε αγορς ακιντων.
8. Δαπνες διαφμισης και προβολς σε μσα ενημρωσης.
9. Υπλογοι χρηματικν ενταλμτων προπληρωμς και πγιας προκαταβολς.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

 

09-12-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Δεκμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Χαρακτηρισμς συμβσεων.    
1.1 Αποκατσταση αγροτικς οδοποιας.    
1.2 Ανακατασκευ (βελτωση) αθλητικν εγκαταστσεων (γηπδων).    
2. Συμβσεις νω και κτω των ορων.    
3. Υποδιαρεση της σμβασης σε τμματα.    
4. Παρλειψη δημοσευσης της προκρυξης στην Επσημη Εφημερδα της Ευρωπακς νωσης.    
5. Γεωγραφικο περιορισμο.    
6. Υπηρεσες καθαρισμο και φλαξης.    
7. Τροποποηση της διακρυξης μετ τη δημοσευσ της.    
8. Προθεσμες ολοκλρωσης των διαγωνιστικν διαδικασιν.    
9. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.    
9.1 Αποτελσματα των θετικν Πρξεων του Ελεγκτικο Συνεδρου.    
9.2 Οκοθεν κατπιν αιτσεως ανκληση των θετικν πρξεων των Κλιμακων των Επιτρπων του Ελεγκτικο Συνεδρου.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

 

30-11-21 ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ (30/11/2021)

 

22-11-21 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (22/11/2021), σχετικ με :

1. Εισαγωγ
2. Ο κατ’ εξαρεση προληπτικς λεγχος σμερα
3. Τα επακλουθα της κατργησης του προληπτικο ελγχου
4. Συμπρασμα

 

17-11-21 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.4837/2021) (17/11/2021) , σχετικ με :

1. Υπεθυνος προστασας ανηλκων.    
2. Κλυμα πρσληψης απασχλησης προσωπικο σε φορες παιδικς προστασας.    
3. Κλυμα αδειοδτησης των φορων παιδικς προστασας.    
4. λεγχοι και κυρσεις.

 

3-11-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Νομβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Διερυνση της λης του βιβλου.    
2. λλες μεταβολς.    
2.1 κδοση τοπικν κανονιστικν αποφσεων.    
2.2 Δραστηριτητες αρμοδιτητας λλων δημοσων αρχν.    
2.2.1 Σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης.    
2.2.2 Εκμσθωση θαλσσιων μσων αναψυχς.    
2.2.3 Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (ΚΗΦΗ) και Κντρα Διημρευσης Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ) για ΑμεΑ.    
2.2.4 Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν – Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα.    
2.2.5 Εργαστρια αισθητικς.    
2.2.6 Μονδες αδυνατσματος και διαιτολογικς μονδες.    
2.3 Παραστσεις και εκδηλσεις με τη συμμετοχ ζων.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

 

26-10-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. μισθοι αντιδμαρχοι.    
2. Σγκληση των συλλογικν οργνων κατ το διστημα της υγειονομικς κρσης.    
3. Επικρωση εκτυπσεων των ηλεκτρονικν δημοσων και ιδιωτικν εγγρφων.    
4. Ψηφιοποιημνη ιδιχειρη υπογραφ.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

 

19-10-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Διρκεια της ισχος του προπολογισμο.    
2. Καταλογισμο σε βρος του προσταμνου οικονομικν υπηρεσιν.    
3. Επιχορηγσεις αθλητικν συλλγων.    
4. Επιχοργηση φιλοζωικν σωματεων και οργανσεων.    
5. Απαργραπτο του δικαιματος για τη λψη του εφπαξ βοηθματος του Ν 103/1975.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

 

18-10-21   ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (18/10/2021) , σχετικ με :
1. Τλος ακνητης περιουσας.
2. Ενιαο τλος καθαριτητας και φωτισμο και φρος ηλεκτροδοτομενων χρων.

 

14-10-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μηχανισμς αποτροπς της συσσρευσης ληξιπρθεσμων οφειλν προς τρτους (διερυνση των εξαιρομενων ληξιπρθεσμων οφειλν).
2. Προγραμματικς συμβσεις (προσθκη νου φορα ως κριου συμβαλλμενου μρους).
3. Διαδικασα σναψης αναπτυξιακν δανεων με το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων.
4. Επενδυτικ δνεια του προγρμματος «Ναρχος» του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς.
5. Πρστιμα για παραβσεις του Ν 4830/2021 (δεσποζμενα και αδσποτα ζα συντροφις).
6. Κατργηση ανταποδοτικο τλους για τα δεσποζμενα ζα συντροφις.
7. Κυλικεα σε χρους φιλοξενας αλλοδαπν.
8. Χρηματοδοτσεις απ το Ταμεο Αλληλεγγης του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου.  

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

 

8-10-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Σεπτμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Προωθημνη μισθολογικ εξλιξη των κατχων διδακτορικο μεταπτυχιακο ττλου (Μρος Πρτο, Κεφλαιο Β).    
2. Υπηρεσα για μισθολογικ εξλιξη (Μρος Πρτο, Κεφλαιο Β).    
3. Μεωση των ωρν εργασας με ατηση του υπαλλλου (Μρος Πρτο, Κεφλαιο Β).    
4. Μισθολογικ κατταξη μουσικν των λοιπν, πλην των συμφωνικν, μουσικν συνλων (Μρος Πρτο, Κεφλαιο Γ).    
5. Υγειονομικ ργανα χοργησης αναρρωτικν αδειν σε ασφαλισμνους του πρην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μρος Πρτο, Κεφλαιο ΣΤ).    
6. δεια χωρς αποδοχς για ιδιωτικος λγους και για ανατροφ παιδιο (Μρος Πρτο, Κεφλαιο ΣΤ).    
7. δεια κυσεως και λοχεας σε ασφαλισμνες του πρην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μρος Πρτο, Κεφλαιο ΣΤ).    
8. Κατργηση μετατξεων και αποσπσεων εκτς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (Μρος Δετερο, Κεφλαιο Β).    
9. Ασφλιση των πρακτικ ασκομενων σπουδαστν των ΙΕΚ αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων (Μρος Τρτο, Κεφλαιο Β).    
10. Ασφλιση των αμειβομνων με απδειξη δαπνης ανλογο παραστατικ (Μρος Τρτο, Κεφλαιο Β).    
11. Δικριση παλαιν και νων ασφαλισμνων (Μρος Τρτο, Κεφλαιο Δ).    
12. Επικουρικ ασφλιση των ασφαλιζμενων για πρτη φορ απ 1/1/2022 και μετ (Μρος Τρτο, Κεφλαιο Γ).    
13. Επιστροφ εισφορν εφπαξ παροχς (Μρος Τρτο, Κεφλαιο Η).  

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

 

24-9-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

21-9-21    ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ 1/1/2022 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (21/09/2021), σχετικ με :

1. δρυση Ταμεου Επικουρικς Κεφαλαιοποιητικς Ασφλισης (ΤΕΚΑ).
2. Ασφαλιστα πρσωπα στο ΤΕΚΑ.
3. Ασφαλιστικς εισφορς.
4. Προποθσεις χοργησης της επικουρικς σνταξης.
5. Συνυπολογισμς χρνων επικουρικς ασφλισης.
6. Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης.
7. Αναγνριση χρνου ασφλισης.
8. ψος της μηνιαας επικουρικς σνταξης.
8.1 Σνταξη γρατος.
8.2 Σνταξη αναπηρας.
8.3 Σνταξη λγω θαντου.

 

19-9-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

16-9-21   ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (16/09/2021) - (Σημαντικ ερμηνευτικ παρμβαση του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων) , σχετικ με :
1. Δικριση μεταξ «παλαιν» και «νων» ασφαλισμνων για τους υπαγμενους στη συνταξιοδοτικ νομοθεσα του δημοσου (ΠΔ 169/2007).
2. Δικριση μεταξ «παλαιν» και «νων» ασφαλισμνων για τους υπαγμενους στο πρην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Η ερμηνευτικ παρμβαση του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων.

 

13-9-21   ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4782/2021 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (13/09/2021)

 

30-8-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

24-8-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

11-8-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 

10-8-21  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4820/21 (10/08/2021), σχετικ με :

1. Σημαντικς επισημνσεις.    
2. Προληπτικς λεγχος δαπανν.    
3. λεγχος εσπραξης εσδων.    
4. Κατασταλτικς λεγχος.    
4.1 Κατασταλτικς λεγχος των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ.    
4.1.1 Διαδικασα και περιεχμενο του κατασταλτικο ελγχου.    
4.1.2 Ελλεμματα.    
4.2 Απολογισμς δμων και δημοτικν ΝΠΔΔ.    
4.3 Οικονομικς απολογισμς των φορων που επιχορηγονται χρηματοδοτονται απ φορες της γενικς κυβρνησης.    
4.4 Δημοσιονομικς υπεθυνοι και δημσιοι υπλογοι.    
4.5 Φλαξη δικαιολογητικν διαχερισης – Παραγραφ αξωσης καταλογισμο.    
5. Εσωτερικς λεγχος.    
6. λεγχος των χρηματικν ενταλμτων προπληρωμς.

 

9-8-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

22-7-21  ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4808/2021 (22/07/2021), σχετικ με:

1. Διαλεμματα εργασας.    
2. Μειωμνο ωρριο γονων που υπκεινται στην εργατικ νομοθεσα.    
3. Ημρες υποχρεωτικς αργας για το προσωπικ που υπκειται στην εργατικ νομοθεσα.    
4. Μετθεση του χρονικο ορου εξντλησης της ετσιας κανονικς δειας για το προσωπικ που υπκειται στην εργατικ νομοθεσα.    
5. δεια γμου.    
6. δεια πατρτητας.    
7. Ειδικ δεια σε μονογονεκς οικογνειες.    
8. δεια ιατρικς υποβοηθομενης αναπαραγωγς.    
9. δεια νευ αποδοχν σε προσωπικ που υπκειται στην εργατικ νομοθεσα.    
10. δεια για ασθνεια εξαρτμενων μελν.    
11. δεια μητρτητας για τις τεκμαιρμενες και θετς μητρες που υπκεινται στην εργατικ νομοθεσα.    
12. δεια για προγεννητικς εξετσεις.    
13. δεια ανατροφς σε γονες που διπονται απ την εργατικ νομοθεσα.    
14. Ειδικ εξμηνη δεια προστασας της μητρτητας για μητρες που διπονται απ την εργατικ νομοθεσα.    
15. δεια ανατροφς με μερικ επιδτηση του ΟΑΕΔ.    
16. δεια φροντιστ χωρς αποδοχς.    
17. δεια γονων και φροντιστν για λγους ανωτρας βας.    
18. Ευλικτες μορφς εργασας γονων και φροντιστν.    
19. δεια για την παρακολοθηση της σχολικς επδοσης των παιδιν σε προσωπικ που διπεται απ την εργατικ νομοθεσα.    
20. Ειδικ γονικ δεια με αποδοχς για πσχοντα παιδι.    
21. Γονικ δεια χωρς αποδοχς λγω νοσηλεας παιδιν.    
22. Συνδικαλιστικ δεια των εργαζομνων σε δημοτικς επιχειρσεις.  
 

 

5-7-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

21-6-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

3-6-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

26-5-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 

17-5-21    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ (17/05/2021), σχετικ με:

1. Διθεση των ΚΑΠ επενδυτικν δαπανν (πρην ΣΑΤΑ) για την πληρωμ λειτουργικν δαπανν.    
2. Χρηματοδτηση των δμων για την εξφληση υποχρεσεων απ διαταγς πληρωμς και τελεσδικες δικαστικς αποφσεις.    
3. Διθεση ανταποδοτικν εσδων για την κλυψη εκτκτων αναγκν σχετιζμενων με την πανδημα και, αντιστρφως, διθεση ανειδκευτων εσδων για την κλυψη λειτουργικν αναγκν των ανταποδοτικν υπηρεσιν.    
4. Απαλλαγς απ δημοτικος φρους και τλη.    
5. Χρση αιγιαλο και παραλας.    
5.1 Απ’ ευθεας παραχρηση σε μορα ενοικιαζμενα επιπλωμνα δωμτια-διαμερσματα.    
5.2 ψος ανταλλγματος.    
5.3 Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.    
5.4 Προθεσμα ολοκλρωσης των διαδικασιν παραχρησης απ τους δμους.    
6. Τλος επ των ακαθαρστων εσδων των κντρων διασκδασης.    
7. Τλη και δικαιματα δημοτικο νεκροταφεου.    
8. Πρστιμα του ΚΟΚ.    
8.1 Διαγραφ βεβαιωμνων προστμων σε βρος επιχειρσεων ενοικασης οχημτων.    
8.2 Ελαφρ προσωπικ ηλεκτροκνητα οχματα.    
9. Παρταση μισθσεων ακιντων.    
10. Αυτματα μηχανματα παραλαβς και παρδοσης ταχυδρομικν αντικειμνων.    
11. Διαγραφ μικρν οφειλν.

14-5-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

28-4-21    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (28/04/2021), σχετικ με :
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ
1. Κατργηση της αναστολς σκησης της επαγγελματικς δραστηριτητας για τους δημρχους που χουν την ιδιτητα του δικηγρου.    
2. Μεταθσεις και αποσπσεις αιρετν.    
3. Χρση υπηρεσιακν οχημτων.    
4. Αργα των αιρετν σε περπτωση παραπομπς για κακοργημα.    
5. Εκλογ του συμπαρασττη του δημτη και της επιχερησης.    
6. Διαγραφ μλους απ δημοτικ παρταξη.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Αναπλρωση προσταμνων Γενικς Διεθυνσης Διεθυνσης.    
2. Αυτοδκαιη αργα.    
3. Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν αποδοχν.    
4. Ενιαο Σστημα Κινητικτητας.    
4.1 Μετταξη σε κλδο καττερης κατηγορας.    
4.2 Ποσοστ κλυψης των οργανικν θσεων του φορα προλευσης.    
5. Κατληψη θσεων προσταμνου Γενικς Διεθυνσης απ υπαλλλους ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου.

16-3-21    ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ Ν.4782/21 (14/03/2021), σχετικ με :

Περιεχμενα
Μρος πρτο-Γενικς παρατηρσεις.
Μρος δετερο-Οι σημαντικς μεταβολς και η ναρξη της εφαρμογς τους.
1. Δικριση των μελετν απ τις γενικς υπηρεσες.    
2. Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Δημοσων Συμβσεων.    
3. Δημοσευση διακηρξεων στον τοπικ τπο.    
4. Ονομαστικοποηση των μετοχν αλλοδαπν ανωνμων εταιρειν.  
5. Λγος υποχρεωτικο αποκλεισμο οικονομικν φορων εξαιτας σοβαρν παραβσεων της εργατικς νομοθεσας.    
6. Εγγηση συμμετοχς.    
7. Αποδεικτικ φορολογικς και ασφαλιστικς ενημερτητας.    
8. Κατργηση του Τυποποιημνου Εντπου Υπεθυνης Δλωσης (ΤΕΥΔ).  
9. Χρνος υπογραφς του ΕΕΕΣ και πρσθετη διευκρινιστικ δλωση των στοιχεων που περιχονται σε αυτ.    
10. Προλευση των προσφερμενων προντων.    
11. Κατργηση της κλρωσης για τη συγκρτηση των επιτροπν.    
12. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.    
12.1 Κατργηση του δημσιου χαρακτρα της διαδικασας αποσφργισης.    
12.2 Αποσφργιση των προσφορν ταν κριτριο κατακρωσης εναι η χαμηλτερη τιμ.    
12.3 Αποσφργιση των προσφορν ταν κριτριο κατακρωσης δεν εναι αποκλειστικ η χαμηλτερη τιμ.    
13. Αποσαφνιση και διρθωση των προσφορν.    
14. Κατακρωση μεγαλτερης μικρτερης ποστητας.    
15. Ισοδναμες προσφορς.    
16. Πρσκληση για την υποβολ των δικαιολογητικν κατακρωσης.  
17. Οριστικοποηση της κατακυρωτικς απφασης.    
18. Χρση του ΕΣΗΔΗΣ.    
19. Ενστσεις, προσφυγς και νδικα μσα πριν απ την υπογραφ της σμβασης.    
20. Δικαστικ προστασα σε διαδικασες σναψης συμβσεων μχρι 30.000,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ, που αρχζουν απ 1/9/2021.    
21. νδικα μσα κατ των αποφσεων της ΑΕΠΠ.    
22. Κατργηση του συνοπτικο διαγωνισμο.    
23. Εγγηση συμμετοχς στο συνοπτικ διαγωνισμ.    
24. Επιτροπ διαπραγμτευσης.    
25. Ανθεση του ανεκτλεστου αντικειμνου της σμβασης προμθειας, μετ απ κπτωση του αναδχου κατ τη διρκεια εκτλεσης αυτς.    
26. Συμβσεις σσονος αξας.    
27. Χρηματικ ριο απ’ ευθεας ανθεσης συμβσεων.    
28. Διαδικασα της απ’ ευθεας ανθεσης συμβσεων.    
29. Απ’ ευθεας ανθεση μσω συστημτων ηλεκτρονικς αγορς (e-marketplace).    
30. Εγγηση καλς εκτλεσης.    
31. Εγγυσεις προκαταβολς και καλς λειτουργας.    
32. Παρταση και μετθεση του χρνου παρδοσης στις συμβσεις προμηθειν.    
33. Παραλαβ των αγαθν στις συμβσεις προμηθειν.    
34. Παραλαβ των υπηρεσιν στις συμβσεις παροχς γενικν υπηρεσιν.    
35. κπτωση του αναδχου.    
36. Επιτροπς αξιολγησης ενστσεων που υποβλλονται απ τον ανδοχο κατ την εκτλεση της σμβασης.    
37. Φκελος σμβασης προμθειας υπηρεσας

 

16-3-21    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ» σχετικ με τις «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
** Το ως νω ΒΙΒΛΙΟ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ, με ττλο :

--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ννοια καταστημτων και επιχειρσεων υγειονομικο ενδιαφροντος.   
2. Οι αρμοδιτητες των δμων για τα καταστματα και τις επιχειρσεις υγειονομικο ενδιαφροντος.   
2.1 δρυση και λειτουργα καταστημτων.   
2.2 λεγχος καταστημτων και επιχειρσεων.   
2.3 κδοση τοπικν κανονιστικν αποφσεων.   
3. Δραστηριτητες υγειονομικο και μη ενδιαφροντος αρμοδιτητας των δμων. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
1. Κτηνοτροφικς και πτηνοτροφικς εγκαταστσεις-Ανεπιτρητα παραγωγικ ζα (αρμδια αρχ: η ΔΑΟΚ της οικεας Περιφερειακς Εντητας. Για τα ανεπιτρητα παραγωγικ ζα αρμδιος εναι ο δμος).   
2. Επιχειρσεις αρτοποιας (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Ανπτυξης της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
3. Τουριστικς επιχειρσεις, τουριστικο λιμνες και καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος, παιδτοποι και κολυμβητικς δεξαμενς εντς αυτν (αρμδια αρχ: οι υπηρεσες του Υπουργεου Τουρισμο. Για τη δημιουργα θσης στθμευσης προς εξυπηρτηση κριου ξενοδοχειακο καταλματος, αρμδιος εναι ο δμος η περιφρεια).   
3.1 Εδη τουριστικν επιχειρσεων.   
3.2 Γνωστοποηση λειτουργας αδειοδτηση τουριστικν επιχειρσεων.   
3.3 Αστικ περιγηση πλεων με τουριστικ λεωφορεα – Τουριστικ τρανα.   
3.4 Τουριστικο λιμνες.   
3.5 Δημιουργα χρου στθμευσης προς εξυπηρτηση κριου ξενοδοχειακο καταλματος.   
4. Μονδες τροφμων οικοτεχνικς παρασκευς (αρμδια αρχ : η ΔΑΟΚ της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
5. Πολυλειτουργικ αγροκτματα (αρμδια αρχ: ο Ελληνικς Γεωργικς Οργανισμς ΔΗΜΗΤΡΑ. Για χρους εστασης / παρασκευς γευμτων απαιτεται η υποβολ γνωστοποησης).   
6. Εργαστρια αισθητικς (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Υγεας της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
7. Μονδες αδυνατσματος και διαιτολογικς μονδες (αρμδια αρχ : η Διεθυνση Υγεας της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
8. Καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος επ θαλασσοπλοοντων πλοων (αρμδια αρχ : η λιμενικ αρχ του λιμνα αφετηρας του πλοου).   
9. Καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος και υπαθριες εμπορικς δραστηριτητες σε χερσαους χρους τοπικς αρμοδιτητας των Οργανισμν Λιμνων και των Λιμενικν Ταμεων καθς και επ μνιμα αγκυροβολημνων πλοων πλωτν ναυπηγημτων (αρμδια αρχ : Οργανισμς Λιμνα Λιμενικ Ταμεο για τους χερσαους χρους, λιμενικ αρχ για τα πλοα ναυπηγματα).   
10. Σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης – Ναυαγοσστες (αρμδια αρχ: η οικεα λιμενικ αρχ).   
11. Ιδιωτικ γυμναστρια και ιδιωτικς αθλητικς σχολς (αρμδια αρχ: η υπηρεσα αθλητισμο της οικεας Περιφερειακς Εντητας. Για το κυλικεο την κολυμβητικ δεξαμεν εντς του γυμναστηρου της αθλητικς σχολς αρμδιος εναι ο οικεος δμος).   
12. Κατασκηνσεις για παιδι και ηλικιωμνους (αρμδια αρχ : η Διεθυνση Δημσιας Υγεας και Κοινωνικς Μριμνας της οικεας Περιφερειακς Εντητας. Για το κυλικεο την κολυμβητικ δεξαμεν εντς της κατασκνωσης αρμδιος εναι ο οικεος δμος).   
13. Παρασκευαστρια κρεοπωλεων (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Αγροτικς Οικονομας και Κτηνιατρικς της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
14. δειες χρσης νερο /και εκτλεσης ργων αξιοποησης υδατικν πρων (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Υδτων της οικεας Αποκεντρωμνης Διοκησης. Υποδοχ και προθηση αιτσεων απ ΟΤΑ α και β βαθμο).   
15. Στεγασμνοι χροι παιδικς αναψυχς (αρμδια αρχ : η Διεθυνση Ανπτυξης της οικεας Περιφερειακς Εντητας. Για τη λειτουργα καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος εντς του χρου παιδικς αναψυχς υποβλλεται στο δμο η γνωστοποηση της ΚΥΑ 16228/2017).   
16. Παραγωγ μπρας για επιτπια κατανλωση σε καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος (αρμδια αρχ : η κατ τπο αρμδια τελωνειακ αρχ).   
17. Οινολογικ εργαστρια (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Αγροτικς Οικονομας και Κτηνιατρικς της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
18. Μονδες υδατοκαλλιργειας (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Αγροτικν Υποθσεων της οικεας Αποκεντρωμνης Διοκησης).   
19. Εκμσθωση θαλσσιων μσων αναψυχς (αρμδια αρχ: η οικεα λιμενικ αρχ).   
20. Επιχειρσεις εκτροφς, αναπαραγωγς και εμπορας ζων συντροφις-Καταφγια αδσποτων ζων (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Αγροτικς Οικονομας και Κτηνιατρικς της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
21. Ζωολογικο κποι (αρμδια αρχ: η οικεα Περιφρεια).   
22. Τοποθτηση πλωτς θαλσσιας εξδρας (αρμδια αρχ: ο Γενικς Γραμματας Λιμνων, Λιμενικς Πολιτικς και Ναυτιλιακν Επενδσεων του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς).   
23. Στεγνοκαθαριστρια, πλυντρια και συναφες επιχειρσεις (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Ανπτυξης της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
24. Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων-Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Δημσιας Υγεας και Κοινωνικς Μριμνας της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
25. Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν – Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα.   
26. Αντερες σχολς καλλιτεχνικς εκπαδευσης (δραματικς τχνης, χορο, κινηματογραφας-τηλερασης) – Ερασιτεχνικς σχολς χορο (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Δημσιας Υγεας και Κοινωνικς Μριμνας η Διεθυνση Δια Βου Μθησης, Απασχλησης, Εμπορου και Τουρισμο της οικεας Περιφρειας).   
27. Νεκροταφεα μικρν ζων (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Κτηνιατρικς της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
28. Παραγωγ αναψυκτικν, παραγωγ μεταλλικο νερο και λλων εμφιαλωμνων νερν και δραστηριτητες συσκευασας (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Ανπτυξης της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
29. Τυχερ παγνια με παιγνιομηχανματα μσω διαδικτου και τεχνικ - ψυχαγωγικ παγνια με παιγνιομηχανματα (αρμδια αρχ: η Επιτροπ Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων).   
30. Βιομηχανες-βιοτεχνες, επαγγελματικ εργαστρια και μηχανολογικς εγκαταστσεις (αρμδια αρχ : η Διεθυνση Ανπτυξης της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
31. Κντρα αποθκευσης και διανομς (αρμδια αρχ : η Διεθυνση Ανπτυξης της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   
32. Εγκατσταση, λειτουργα και συντρηση ανελκυστρων (αρμδιες αρχς: η Διεθυνση Ανπτυξης της οικεας Περιφερειακς Εντητας και η αρμδια υπηρεσα του οικεου δμου).   
33. Καταστματα πλησης σκλων και γατν (αρμδια αρχ: η Διεθυνση Αγροτικς Οικονομας και Κτηνιατρικς της οικεας Περιφερειακς Εντητας).   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
1. Ενσωμτωση Κοινοτικν Οδηγιν για την ελεθερη εγκατσταση και παροχ υπηρεσιν.   
2. Επαγγελματικ ελευθερα και κατργηση αδικαιολγητων περιορισμν στην πρσβαση και σκηση επαγγελμτων.   
3. Το ρυθμιστικ πλασιο σκησης οικονομικν δραστηριοττων του Ν 4442/2016.   
3.1 Πεδο εφαρμογς του Ν 4442/2016.   
3.2 Δραστηριτητες υποκεμενες σε καθεστς γνωστοποησης και δραστηριτητες υποκεμενες σε καθεστς γκρισης.   
3.3 ννοια της γνωστοποησης και λοιπ στοιχεα αυτς.   
3.4 ννοια της γκρισης και λοιπ στοιχεα αυτς.   
3.5 Μεταβολ του φορα σκησης της δραστηριτητας.   
3.6 Τρηση προτπων.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
1. Προποθσεις σχετικς με το πρσωπο του φορα σκησης της δραστηριτητας.   
1.1 Ηλικα και δικαιοπρακτικ ικαντητα των φυσικν προσπων.   
1.2 Σσταση και νμιμη εκπροσπηση νομικο προσπου.   
1.3 Καταδκη για λιποταξα ανυποταξα.   
1.4 Ειδικς προποθσεις για τα καταστματα του ΠΔ 180/1979.   
2. Προποθσεις σκησης του επαγγλματος του κομμωτ-κουρα και του τεχντη περιποησης χεριν και ποδιν (manicure-pedicure).   
3. Προποθσεις σκησης του επαγγλματος του κρεοπλη.   
4. Προποθσεις σκησης οικονομικς δραστηριτητας απ αλλοδαπος.   
4.1 Πολτες των κρατν μελν της Ευρωπακς νωσης.   
4.2 Ομογενες.   
4.3 Πρσφυγες.   
4.4 Λοιπο αλλοδαπο.   
5. Δημοτικ ενημερτητα.   
6. Φορολογικς υποχρεσεις.   
7. Παρβολο   
8. Πιστοποιητικ υγεας   
9. Εκπαδευση προσωπικο επιχειρσεων τροφμων και ποτν.   
10. Αστυνομικ δεια εργασας σε καταστματα του ΠΔ 180/1979.   
11. Χρσεις γης.   
12. Αρχιτεκτονικ περιβλλον.   
13. Φυσικ περιβλλον.   
14. Δση.   
15. Αγροτικ γη υψηλς παραγωγικτητας.   
16. Αρχαιολογικο χροι.   
17. Αιγιαλς και παραλα.   
18. Οικματα λλες εγκαταστσεις σκησης της δραστηριτητας.   
19. Αυθαρετες κατασκευς.   
20. Βεβαωση κριας χρσης.   
21. Υπγεια - εξστες.   
22. Πυροπροστασα.   
23. Καταστματα σε πολυκατοικες.   
24. Παραμεθριες περιοχς.   
25. Χωροθετικς απαγορεσεις και περιορισμο.   
26. Κυκλοφοριακ σνδεση εγκαταστσεων – Εσοδος – ξοδος  οχημτων.   
27. Αρχεα επιχειρσεων.   
28. Σστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Ανλυση Κινδνων και Κρσιμων Σημεων Ελγχου).   
29. Συλλογ βιοαποβλτων.   
30. Ωρριο λειτουργας.   
30.1 Κντρα διασκδασης, μπαρ, λσχες και καφετερες.   
30.2 Εμπορικ καταστματα.   
30.3 Λοιπ καταστματα.   
30.4 Προαιρετικ λειτουργα τις Κυριακς.   
30.5 Ειδικς περιπτσεις.   
31. Απαγρευση καπνσματος και λλοι περιορισμο σχετικο με τον καπν.   
31.1 Εννοιολογικο προσδιορισμο.   
31.2 Χροι που απαγορεεται το κπνισμα.   
31.3 Υποχρεσεις υπευθνων.   
31.4 Εξαιρομενοι της απαγρευσης καπνσματος χροι.   
31.5 Λοιπς απαγορεσεις και περιορισμο.   
31.6 Υπηρεσες και ργανα ελγχου.   
31.7 Πρστιμα και λοιπς κυρσεις.   
31.8 Βιβλο αναφορς του Ν 3868/2010 και του Ν 4633/2019.   
32. Μτρα προστασας των ανηλκων.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Δυναμικτητα των επιχειρσεων μαζικς εστασης.   
2. Χροι στθμευσης των κντρων διασκδασης.   
3. Καταστματα Ολυμπιακν εγκαταστσεων.   
4. Καταστματα της Κεντρικς Αγορς του Δμου Αθηναων και του Οργανισμο Κεντρικς Αγορς Αθηνν.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. ννοια της προγκρισης και αποτελσματα αυτς.   
2. Δραστηριτητες υποκεμενες σε καθεστς προγκρισης.   
3. Διαδικασα της προγκρισης και απαιτομενα δικαιολογητικ.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Πεδο εφαρμογς.   
2. Διαδικασα της γνωστοποησης.   
2.1 κδοση βεβαωσης του δμου περ της δυναττητας δρυσης του καταστματος στη συγκεκριμνη θση.   
2.2 Υποβολ της γνωστοποησης.   
3. Τρηση φακλου δικαιολογητικν στο χρο σκησης της  δραστηριτητας.   
4. Μεταβολ της γνωστοποησης.   
5. Θατρα και κινηματογρφοι – δεια παρστασης.   
6. Μηχανματα αυτματης παρασκευς /και πλησης τροφμων και ποτν.   
7. Παρασκευ και πληση καφ σε διερχμενους πελτες.   
8. Πληση τυποποιημνων τροφμων και ποτν απ εμπορικ καταστματα.   
9. Κυρσεις.   
10. Μεταβατικς ρυθμσεις.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ)
1. Κντρα διασκδασης.   
1.1 ννοια.   
1.2 Διαδικασα και δικαιολογητικ για τη χοργηση της δειας δρυσης και λειτουργας.   
1.3 Ισχς της δειας.   
1.4 Αντικατσταση της δειας.   
2. Παιδτοποι.   
2.1 ννοια.   
2.2 Διαδικασα και δικαιολογητικ για τη χοργηση της δειας δρυσης και λειτουργας.   
2.3 Αντικατσταση της δειας.   
2.4 Πιστοποιητικ συμμρφωσης και βεβαισεις περιοδικο κτακτου ελγχου.   
2.5 Κυρσεις.   
3. Κολυμβητικς δεξαμενς.   
4. Πληση και μεταφορ πσιμου νερο.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Ανκληση των αδειν δρυσης και λειτουργας.   
2. Διακοπ της λειτουργας καταστημτων που υπγονται σε καθεστς γνωστοποησης.   
3. Ανκληση της δειας απαγρευση λειτουργας με απφαση του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων.   
4. Απαγρευση λειτουργας για λγους προστασας της δημσιας υγεας.   
5. Ειδικς ρυθμσεις για παραβσεις σχετικς με την υγιειν και ασφλεια των τροφμων.   
6. Αφαρεση της δειας διακοπ της λειτουργας των καταστημτων του ΠΔ 180/1979 και των παιδτοπων.   
6.1 ννοια.   
6.2 Προσωριν αφαρεση της δειας προσωριν διακοπ λειτουργας καταστημτων του ΠΔ 180/1979.   
6.3 Προσωριν αφαρεση της δειας λειτουργας παιδοτπων.   
6.4 Οριστικ αφαρεση της δειας οριστικ διακοπ λειτουργας επιχειρσεων του ΠΔ 180/1979.   
6.5 Ποινικς κυρσεις.   
6.6 Οριστικ αφαρεση της δειας λειτουργας παιδοτπων.   
7. Σφργιση καταστημτων και εγκαταστσεων.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. Ατηση θεραπεας.   
2. Ειδικ διοικητικ προσφυγ.   
3. Αναστολ εκτλεσης.   
4. Δημοσευση και κοινοποηση των αποφσεων της εποπτεουσας αρχς.   
5. Διοικητικ προσφυγ κατ των αποφσεων του Συντονιστ της Αποκεντρωμνης Διοκησης.   
6. Υποχρωση συμμρφωσης.   
7. Προσφυγ στα διοικητικ δικαστρια.   
8. Προσωριν δικαστικ προστασα (ατηση αναστολς).   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1. ροι λειτουργας μουσικς χρσης μουσικν οργνων.   
2. Γνωστοποηση της χρσης μουσικς και δεια παρτασης ωραρου.   
3. Κυρσεις.   
4. Μεταβατικς ρυθμσεις.   

 

15-2-21  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

(Επιλογ απ τη συνδρομητικ εφαρμογ ερωταποκρσεων της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)  - Συντκτης των απαντσεων: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,

σχετικ με :

ΔΑΠΑΝΕΣ
Α. ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Β. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Γ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΣΟΔΑ
Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Β. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Γ. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
Ειδικ δεια αιρετν.    
ξοδα παρστασης προδρου δημοτικο ΝΠΔΔ.    
ξοδα παρστασης αντιπροδρου δημοτικο ΝΠΔΔ.    
ξοδα κνησης προδρων κοινοττων.    
Αποζημωση συμμετοχς σε συνεδρισεις.    
Αποζημωση των μελν ΔΣ δημοτικν ΝΠΔΔ.    

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Α. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Β. ΙΔΡΥΣΗ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διοικητικ συμβολιο σχολικν επιτροπν.    
Διοικητικ συμβολιο των ΔΕΥΑ.    
Εντλματα προπληρωμς δημοτικο ΝΠΙΔ.    
Χρηματοδτηση σχολικν επιτροπν.    
Εκκαθριση κοινωφελος επιχερησης. 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τοποθτηση πινακδων πληροφρησης.    
Βεβαωση μνιμης κατοικας.    
Πργραμμα απασχλησης του ΟΑΕΔ.    
Εγγραφ παιδιν σε δημοτικος παιδικος σταθμος.    
Ασυμββαστα υπαλλλων.    
Αξιολγηση υπαλλλων.    
Μισθσεις ιδιωτικν ακιντων.    
Κατθεση εσδων.    
Προσλψεις κτακτου προσωπικο.    

 

27-1-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

21-1-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

14-1-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 

12-11-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

6-11-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

29-10-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 

21-10-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

13-10-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

9-10-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

1-10-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 

8-9-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

7-9-20   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ (Ευρετριο Θεμτων) ΝΕΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ --> ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, σχετικ με :

ΔΑΠΑΝΕΣ / ΕΣΟΔΑ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ κλπ.

 

31-8-20   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

27-8-20   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

18-8-20   ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (19/08/2020), σχετικ με :
1. Υπχρεοι φορες.
2. Ελεγχμενες συμβσεις.
2.1 Αρχικς συμβσεις.
2.2 Τροποποιητικς συμβσεις.
3. Παρλειψη ελγχου.
4. Υπολογισμς της αξας της σμβασης.
5. Κρσιμος χρνος για την υπαγωγ μη της σμβασης σε προληπτικ λεγχο.
6. Διαδικασα και περιεχμενο του ελγχου.
7. Προσφυγ ανκλησης.
8. Προσφυγ αναθερησης.
9. ρση αμφισβτησης αμφιβολας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2020- ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

30-6-20   ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (30/06/2020), σχετικ με :

1. Επιχειρσεις των οποων ανεστλη απαγορεθηκε προσωριν η λειτουργα και εργαζμενοι αυτν.    
1.1. Αρχικ ρθμιση.    
1.2. Επκταση της ρθμισης.    
2. Επιχειρσεις που επλγησαν δραστικ απ την επιδημα και εργαζμενοι αυτν.    
2.1. Αρχικ ρθμιση.    
2.2. Επκταση της ρθμισης.    
3. Ναυτικο.    
4. Φορολογικς ρυθμσεις.    
5. Παρταση της προθεσμας καταβολς οφειλν των εκμισθωτν-φυσικν προσπων προς τους δμους και τα νομικ τους πρσωπα.

15-6-20   ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ–ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (15/06/2020)

12-6-20   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (12/06/2020)

10-6-20   ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (10/06/2020)

14-5-20   ΣΧΟΛΙΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ :
ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ο Ν.4412/2016 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ;
Την 4η Μαου 2020 δημοσιεθηκε στην εφημερδα της κυβρνησης (ΦΕΚ 1686/Β) η 40597/2020 Απφαση του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων, με την οποα συγκροτθηκε νομοπαρασκευαστικ επιτροπ με αντικεμενο: «Τη μελτη και εισγηση των αναγκαων νομοθετικν ρυθμσεων με σκοπ τη σνταξη προσχεδου νμου για την αναμρφωση και τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου που διπει τις Δημσιες Συμβσεις ργων, προμηθειν αγαθν και υπηρεσιν»....... (βλ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ --> ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (14/05/2020))
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Την 23η Απριλου 2020 δημοσιεθηκε στην εφημερδα της κυβρνησης (ΦΕΚ 1559/Β) η να υπουργικ απφαση που αφορ στο αποδεικτικ ασφαλιστικς ενημερτητας του e-ΕΦΚΑ...... (βλ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ --> ΝΟΜΟΣ 4412/2016 - ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ? (14/05/2020))   

13-5-20     ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (13/05/2020), σχετικ με :

1. Γενικο γραμματες δμων.    
1.1. Διορισθντες μχρι την 30/6/2019.    
1.2. Διοριζμενοι απ 1/7/2019 και μετ.    
2. Ειδικο σμβουλοι, επιστημονικο συνεργτες και ειδικο συνεργτες.    
2.1. Προσληφθντες μχρι την 30/6/2019.    
2.2. Προσλαμβανμενοι απ 1/7/2019 και μετ.   

5-5-20     ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4670/20 (05/05/2020), σχετικ με :

1. ναρξη καταβολς της σνταξης    
2. Απασχληση συνταξιοχων που ανλαβαν εργασα μχρι και την 12/5/2016 και συνεχζουν την δια απασχληση χωρς διακοπ (καθεστς ισχον ως την 28/2/2021)
3. Απασχληση συνταξιοχων που ανλαβαν αναλαμβνουν εργασα απ 13/5/2016 και εφεξς (καθεστς ισχον απ 28/2/2020)    
3.1. Συνταξιοχοι γρατος    
3.2. Συνταξιοχοι αναπηρας    
3.3. Εξαιρσεις    
3.4. Καταβλητες εισφορς    
3.5. Αξιοποηση του χρνου ασφλισης    
3.6. Γνωστοποηση της απασχλησης    
4. Απασχληση συνταξιοχων για λγους ψυχοκοινωνικς αποκατστασης και κοινωνικς επαννταξης

 

29-4-20     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (29/04/2020), (συνχεια στο απ 27/04/2020 ενημερωτικ σημεωμα), σχετικ με :

6. λλειμμα ανταποδοτικν εσδων
7. Απαλλαγ απ δημοτικ τλη
8. Απαλλαγ απ το τλος χρσης κοινχρηστου χρου
9. Μεωση μισθματος και απαλλαγ απ το τλος καθαριτητας
10. Αναστολ εσπραξης οφειλν
11. Υπηρεσες ενημρωσης των πολιτν

27-4-20     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (27/04/2020), σχετικ με :

1. Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου
2. Μεωση μισθματος
3. Απαλλαγ απ το τλος καθαριτητας
4. κπτωση οφειλμενων ποσν
5. Παρταση προθεσμιν καταβολς οφειλν

…… ακολουθον προσεχς περισστερες ερωτσεις – απαντσεις σχετικ με το θμα της Οικονομικς Λειτουργας των ΟΤΑ στη διρκεια της υγειονομικς κρσης …..

21-4-20     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (21/04/2020), σχετικ με :

1. Επδομα ανθυγιεινς και επικνδυνης εργασας
2. δεια νευ αποδοχν
3. Καταβολ αποδοχν
4. Χοργηση γλακτος στους εργαζμενους

9-4-20        ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΗΜΩΝ (09/04/2020)

7-4-20        ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α-ΒΑΘΜΟΥ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (07/04/2020), σχετικ με :

Τμμα Δετερο - Θματα οικονομικς λειτουργας
1. Εκτλεση του προπολογισμο.  
2. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου
3. Αναστολ καταβολς και μεωση μισθωμτων
4. Απαλλαγς επιχειρσεων απ δημοτικ τλη
5. Δαπνες εκδηλσεων που ματαιθηκαν
6. Αναστολ εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν και παρταση προθεσμιν
7. Δαπνες ανταποδοτικν υπηρεσιν
8. Εκτελεσττητα αποφσεων

1-4-20        ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α-ΒΑΘΜΟΥ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (01/04/2020), σχετικ με :

Τμμα πρτο - Θματα προσωπικο
1. Ειδικς δειες και διευκολνσεις για την αντιμετπιση της υγειονομικς κρσης.    
2. δεια ειδικο σκοπο.    
2.1 Δικαιοχοι.
2.2 Διρκεια.    
2.3 σκηση του δικαιματος απ τους γονες.    
2.4 Δικαιολογητικ για τη χοργηση της δειας και σχετικ διαδικασα.    
2.5 Αποδοχς.    
3. Μειωμνη ημερσια απασχληση.    
4. Αναρρωτικ δεια ειδικο σκοπο.    
5. Ειδικ δεια απουσας και λοιπ μτρα διευκλυνσης ευπαθν ομδων.    
6. Προσωριν κατργηση μεταβολ του πενθημρου εργασας.    
7. ρια πρσθετης απασχλησης του νστολου προσωπικο της δημοτικς αστυνομας.    
8. Αναστολ της λειτουργας υπηρεσιν και αποδοχς του απασχολομενου σε αυτς προσωπικο.    

20-3-20        ΝΟΜΟΣ 4674/2020 (20/03/2020), σχετικ με :

 1.  Λξη διοικητικς υποστριξης
 2.  Επιχειρησιακ προγρμματα
 3.  Ισοσκλιση ανταποδοτικν υπηρεσιν
 4.  Αποδσμευση των ΚΑΠ επενδυτικν δαπανν (πρην ΣΑΤΑ)
 5.  Ειδικ δεια και αντιμισθα προδρων δημοτικν συμβουλων
 6.  μισθοι αντιδμαρχοι
 7.  μισθοι ειδικο σμβουλοι
 8.  Δημοτικ νομικ πρσωπα δημοσου και ιδιωτικο δικαου
 9.  Γενικο γραμματες δμων
 10.  Ειδικο συνεργτες με ιδιτητα δημοσιογρφου
 11.  Κλειστ ακνητα
 12.  Διαγραφ οφειλν απ μεταβολς της επιφνειας της χρσης των ακιντων
 13.  γκριση κατ’ εξαρεση οδγησης οχημτων
 14.  Πιστοποηση της υγεας των νεοδιοριζμενων υπαλλλων με αναπηρα
 15.  Μετταξη, απσπαση μετακνηση προσωπικο ανταποδοτικν υπηρεσιν

10-01-20       ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (10/01/2020), σχετικ με :

 

1. Πληροφοριακ σστημα ΕΡΓΑΝΗ.
1.1 ργα εκτελομενα με αυτεπιστασα.
1.2 Πρακτικ σκηση σπουδαστν/φοιτητν.

2. Συρρο αποδοχν και εξδων παρστασης.
3. Μισθολογικ αναγνριση μεταπτυχιακο ττλου απ υπαλλλους κατηγορας ΔΕ.
4. Μισθολογικ αποτελσματα απ την αναγνριση μεταπτυχιακο ττλου.
5. Αναγνριση προπηρεσας.
6. Προσωπικ διαφορ.
7. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.
8. Οικογενειακ παροχ.
9. Αναπληρωτς γενικο διευθυντς.
10. Αναπλρωση προσταμνων.
11. Αποζημωση υπαλλλων λγω λσης της σχσης εργασας (ρθρο 204 Ν 3584/2007).
12. Μισθολογικ κατταξη των μετατασσομνων σε αντερη κατηγορα.

 

07-01-20     ΑΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ (07/01/2020)

12-11-19      ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (12/11/2019), σχετικ με :

1. Μεταφορ αρμοδιοττων του δημοτικο συμβουλου στην οικονομικ επιτροπ :
Α. Μετακνηση αιρετν και ιδιωτν εκτς δρας
Β. Ετσιο πργραμμα προσλψεων
Γ. Σναψη και εκτλεση δημοσων συμβσεων
Δ. Πληρεξοσιοι δικηγροι
Ε. Διαγραφ χρεν και απαλλαγ απ προσαυξσεις
ΣΤ. Διευκολνσεις οφειλετν
Ζ. Εποπτεα νομικν προσπων του δμου

2. σκηση αρμοδιοττων της επιτροπς ποιτητας ζως απ το δημοτικ συμβολιο.
3. Εξειδκευση πιστσεων.

 

22-10-19     ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ» σχετικ με τη «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
** Το ως νω ΒΙΒΛΙΟ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ, με ττλο :

 

--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

1. Δημοτικς αρχς.
2. Ορκωμοσα και εγκατσταση των δημοτικν αρχν.
2.1 Ανδειξη και εγκατσταση των δημοτικν αρχν.
2.2 Ορκωμοσα των δημοτικν αρχν.
3. Αποποηση της εκλογς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

1. ννοια κωλματος ασυμββαστου.
2. Κωλματα εκλογιμτητας.
2.1 Βουλευτς.
2.2 Θρησκευτικο λειτουργο.
2.3 Δικαστικο λειτουργο.
2.4 Αξιωματικο των ενπλων δυνμεων και των σωμτων ασφαλεας.
2.5 Μλη Ανεξρτητων Αρχν.
2.6 Συμπαρασττης του δημτη και της επιχερησης.
2.7 Εππτης ΟΤΑ.
2.8 Πρσωπα διοκησης δημοσων και δημοτικν νομικν προσπων και επιχειρσεων.
2.9 Προστμενοι γενικν διευθνσεων και διευθνσεων.
2.10 Κλυμα λγω σμβασης.
2.11 Γενικο γραμματες δμων και δικηγροι με μμισθη εντολ.
2.12 Δημοτικο υπλληλοι.
2.13 κπτωση απ αιρετ αξωμα.
2.14 Παρλληλη υποψηφιτητα.
3. Ακρωση της εκλογς λγω κωλματος.
4. Αναστολ σκησης καθηκντων επαγγελματικς δραστηριτητας.
4.1 Δικηγροι.
4.2 Συμβολαιογρφοι.
4.3 Καθηγητς Πανεπιστημων και ΤΕΙ.
4.4 Δικαστικο επιμελητς.
5. Δραστηριτητες που δεν αποτελον κλυμα ασυμββαστο.
5.1 Ιατροδικαστς.
5.2 Υποθηκοφλακες.
6. Παρατηση για τη συμμετοχ στις εκλογς.
7. Επνοδος στην υπηρεσα παραιτηθντων υπαλλλων και μμισθων δικηγρων.
8. Ασυμββαστα.
8.1 Γενικ ασυμββαστα.
8.2 Σρευση αιρετν ιδιοττων στο διο πρσωπο.
8.3 Ασυμββαστο εξαιτας οφειλν.
8.4 Αγορ, εκποηση και εκμσθωση δημοτικν ακιντων.
8.5 κπτωση λγω ασυμββαστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

1. Παρατηση δημρχου και εκλογ νου.
2. Παρατηση και αναπλρωση δημοτικν συμβολων.
3. Παρατηση και αντικατσταση αντιδημρχων.
4. Παρατηση και αντικατσταση προδρου, αντιπροδρου και γραμματα του δημοτικο συμβουλου.
5. Παρατηση μελν της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως.
6. Παρατηση και αντικατσταση συμβολων και προδρων κοινοττων.
7. Λοιπς περιπτσεις παρατησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Αριθμς αντιδημρχων.
2. Ορισμς και θητεα των αντιδημρχων.
3. Αρμοδιτητες των αντιδημρχων.
4. Εντεταλμνοι σμβουλοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

1. ννοια της δημοτικς παρταξης και νομικ φση των πρξεν της.
2. Σμπραξη δημοτικν παρατξεων.
3. Ανεξαρτητοποηση και διαγραφ μελν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1. Μεταββαση αρμοδιοττων.
2. Εξουσιοδτηση υπογραφς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1. Γενικο γραμματες δμων και συνδσμων ΟΤΑ.
1.1 Διορισμς.
1.2 Καθκοντα.
1.3 Αποδοχς.
1.4 Ασφλιση.
1.5 Διορισμς συνταξιοχων.
2. Ειδικο σμβουλοι, επιστημονικο συνεργτες και ειδικο συνεργτες.
2.1 Πρσληψη.
2.2 Προσντα πρσληψης.
2.3 Λση της σμβασης εργασας.
2.4 Ασυμββαστα.
2.5 Αντικεμενο εργασας.
2.6 Αποδοχς.
2.7 Ασφλιση.
2.8 Πλρωση των θσεων με απσπαση.
3. Ιδιατεροι γραμματες δημρχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ, ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

1. Αντιμισθα δημρχου.
2. Αντιμισθα αντιδημρχου.
3. Αντιμισθα προδρου του δημοτικο συμβουλου.
4. ξοδα παρστασης προδρου και αντιπροδρου δημοτικν ΝΠΔΔ.
5. ξοδα παρστασης προδρου και αντιπροδρου συνδσμων ΟΤΑ.
6. Αποζημωση προδρου αντιπροδρου δημοτικν κοινωφελν επιχειρσεων.
7. Αποζημωση του προδρου του διοικητικο συμβουλου των ΔΕΥΑ.
8. Πλρης απασχληση μλους του διοικητικο συμβουλου των ΔΕΥΑ.
9. Αποζημωση μελν του διοικητικο συμβουλου ανωνμων εταιρειν των ΟΤΑ.
10. Αντιμισθα προδρου και αντιπροδρου των ΦΟΔΣΑ.
11. Αποζημωση για τη συμμετοχ στις συνεδρισεις συλλογικν οργνων.
11.1 Δημοτικ συμβολιο.
11.2 Διοικητικ συμβολια δημοτικν ιδρυμτων και ΝΠΔΔ.
11.3 Διοικητικ συμβολιο και εκτελεστικ επιτροπ των συνδσμων.
11.4 Διοικητικ συμβολιο κοινωφελν δημοτικν επιχειρσεων.
11.5 Διοικητικ συμβολιο των ΔΕΥΑ.
12. Συνταξιοχοι που καταλαμβνουν θση αιρετο οργνου μετ την 12/5/2016.
13. ξοδα κνησης και εκτς δρας αποζημωση.
13.1 ροι και προποθσεις της μετακνησης.
13.2 ξοδα κνησης εκτς δρας.
13.2.1 Εδος μεταφορικο μσου.
13.2.2 Καταβαλλμενα ξοδα.
13.3 Ημερσια αποζημωση και ξοδα διανυκτρευσης.
13.3.1 Μετακνηση στο εσωτερικ.
13.3.2 Μετακνηση στο εξωτερικ.
13.4 Δικαιολογητικ και κρατσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

1. Ασφλιση δημρχων.
1.1 Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 12/11/2012, μη τελοντες σε δεια νευ αποδοχν.
1.2 Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 12/11/2012, τελοντες σε δεια νευ αποδοχν.
1.3 Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μετ την 12/11/2012.
1.4 Δμαρχοι με ιδιτητα συνταξιοχου.
1.5 Δμαρχοι με την ιδιτητα του δικηγρου.
2. Ασφλιση αντιδημρχων.
3. Ασφλιση προδρων δημοτικν συμβουλων.
4. Λοιπο αιρετο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

1. Ειδικ δεια.
1.1 Δμαρχοι.
1.2 Αντιδμαρχοι.
1.3 Πρεδροι δημοτικν συμβουλων.
1.4 Πρεδροι συνδσμων ΟΤΑ.
1.5 Πρεδροι δημοτικν νομικν προσπων.
1.6 Μλη του διοικητικο συμβουλου της ΚΕΔΕ και πρεδροι των ΠΕΔ.
1.7 Πρεδροι κοινοττων.
1.8 Δημοτικο σμβουλοι.
1.9 Κοινς ρυθμσεις για λες τις ειδικς δειες των αιρετν.
2. Μεταθσεις και αποσπσεις.
3. Χρση υπηρεσιακο αυτοκιντου.
4. Υποστριξη τυφλο αντιδημρχου.
5. Διευκολνσεις αιρετν ΑμεΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

1. Υποβολ και δημοσιοποηση δηλσεων περιουσιακς κατστασης.
1.1 Υπχρεοι.
1.2 ργανα ελγχου.
1.3 Προθεσμα υποβολς της δλωσης και περιοδικτητα αυτς.
1.4 Δημοσιοποηση των δηλσεων.
1.5 Μη υποβολ δλωσης υποβολ ανακριβος δλωσης.
1.6 Δλωση οικονομικν συμφερντων.
2. Συμμετοχ σε εταιρεες.
3. Τπος διαμονς.
4. Απουσα.
5. Σγκρουση συμφερντων.
6. Κλυμα συμμετοχς στη συνεδραση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

1. Αστικ ευθνη.
2. Πειθαρχικ ευθνη.
2.1 Πειθαρχικ δικαιοδοσα και πειθαρχικς ποινς.
2.2 Παραγραφ πειθαρχικν παραπτωμτων.
2.3 Πειθαρχικ διαδικασα.
2.4 κτιση της πειθαρχικς ποινς της αργας και συνπειες αυτς.
3. Ποινικ ευθνη για χρη προς το δημσιο.
4. Περιουσιακ ευθνη για χρη προς το δημσιο.
5. Ποινικ ευθνη για μη καταβολ ασφαλιστικν εισφορν.
6. Ποινικ ευθνη για βλβη του φυσικο περιβλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

1. κπτωση εξαιτας καταδκης.
2. Αργα λγω ποινικς καταδκης παραπομπς για κακοργημα.
3. κπτωση λγω εκλογικν παραβσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΩΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

1. Αναπλρωση του δημρχου.
2. Αναπλρωση του αντιδημρχου.
3. Αναπλρωση του προδρου του δημοτικο συμβουλου.
4. Αναπλρωση του προδρου και των τακτικν μελν της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως.
5. Αναπλρωση του προδρου συμβουλου κοιντητας.
6. Αναπλρωση προδρου και τακτικν μελν του διοικητικο συμβουλου των δημοτικν ΝΠΔΔ.
7. Αναπλρωση προδρου και τακτικν μελν του διοικητικο συμβουλου των δημοτικν κοινωφελν επιχειρσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΧΟΡΗΓΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΗ) ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 12/11/2012

1. ννοια της χορηγας δημρχων.
2. Προποθσεις θεμελωσης του δικαιματος χορηγας.
2.1 Απαιτομενη υπηρεσα.
2.2 ρια ηλικας.
2.3 Αναγνωριζμενη υπηρεσα.
3. Προσμτρηση του χρνου δημαρχιακς υπηρεσας σε δημσια υπαλληλικ υπηρεσα.
4. Απαγορεσεις και περιορισμο στην καταβολ της χορηγας.
5. Ποσ χορηγας.
6. Επιζν σζυγος και τκνα.
7. Αναστολ και απλεια του δικαιματος χορηγας.
8. Δικαιολογητικ για τον κανονισμ χορηγας.
9. Επικουρικ ασφλιση και ασφλιση πρνοιας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εκλογ προεδρεου του δημοτικο συμβουλου.
1.1 Σγκληση του συμβουλου για την εκλογ προεδρεου.
1.2 Αντικεμενο και χαρακτρας της συνεδρασης – Απαρτα.
1.3 Διαδικασα εκλογς του προεδρεου.
1.3.1 Ανδειξη των υποψηφων.
1.3.2 Ολοκλρωση της εκλογς.
1.4 Συνεδραση χωρς πρσκληση.
1.5 Επαναληπτικ συνεδραση.
1.6 λεγχος της εποπτεουσας αρχς.
1.7 Καθαρεση του προδρου απ το δημοτικ συμβολιο.
2. Νμιμη συγκρτηση και σνθεση του δημοτικο συμβουλου.
3. Σγκληση του δημοτικο συμβουλου.
4. Πρσκληση για συνεδραση.
5. Κατεπεγουσα συνεδραση.
6. Ημερσια διταξη – κατεπεγοντα θματα.
7. Τπος και χρνος συνεδρισεων.
8. Δημοσιτητα των συνεδρισεων.
9. Απαρτα.
10. Συζτηση.
11. Αναβολ και διακοπ της συνεδρασης.
12. Διαδικασα λψεως των αποφσεων.
13. Αρθμηση, δημοσευση και κοινοποηση των αποφσεων.
14. Πρακτικ συνεδρισεων.
15. Επιτροπς του δημοτικο συμβουλου.
16. Κανονισμς λειτουργας του δημοτικο συμβουλου.
17. Εκλογικο περιορισμο στη λειτουργα του δημοτικο συμβουλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Αριθμς των μελν.
2. Εκλογ των μελν.
3. Εκλογ αντιπροδρου.
4. Λειτουργα της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως.
4.1 Σγκληση των επιτροπν.
4.2 Πρσκληση σε συνεδραση.
4.3 Ημερσια διταξη – κατεπεγοντα θματα.
4.4 Τπος και δημοσιτητα των συνεδρισεων.
4.5 Απαρτα.
4.6 Αποφσεις και πρακτικ.
5. Μεταββαση αρμοδιοττων του δημοτικο συμβουλου στην οικονομικ επιτροπ και στην επιτροπ ποιτητας ζως.
6. Παραπομπ θματος απ την οικονομικ επιτροπ και την επιτροπ ποιτητας ζως στο δημοτικ συμβολιο.
7. σκηση αρμοδιοττων της επιτροπς ποιτητας ζως απ το δημοτικ συμβολιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (επιλεκτικ αναφορ)

1. Εκπροσπηση του δμου.
1.1 ννοια.
1.2 Υπογραφ αλληλογραφας.
1.3 Υπογραφ συμβσεων.
1.3 Δικαστικ εκπροσπηση του δμου.
1.4 Παραλαβ δικογρφων.
1.4.1 Δικγραφα του Κδικα Διοικητικς Δικονομας.
1.4.2 Δικγραφα του Κδικα Πολιτικς Δικονομας.
1.5 Αναγγελα εκχρησης απαιτσεων κατ του δμου.
1.6 Χοργηση στοιχεων και πληροφοριν.
1.6.1 Πρσβαση των δημοτικν συμβολων στα δημοτικ αρχεα και στοιχεα.
1.6.2 Χοργηση στους συνδυασμος κατστασης οφειλετν.
1.6.3 Πρσβαση σε δημσια και ιδιωτικ γγραφα.
1.6.4 Ειδικς περιπτσεις χοργησης στοιχεων.
1.6.5 Περιβαλλοντικς πληροφορες.
1.7 Επικρωση αντιγρφων και βεβαωση του γνσιου της υπογραφς.
2. Εκτλεση των αποφσεων των συλλογικν οργνων.
3. κδοση πιστοποιητικν και βεβαισεων.
3.1 Πιστοποιητικ προσωπικς και οικογενειακς κατστασης.
3.2 Πιστοποιητικ οικονομικς αδυναμας (απορας).
3.3 Βεβαισεις μνιμης κατοικας.
3.4 Λοιπ πιστοποιητικ και βεβαισεις.
3.5 Ψευδες βεβαισεις και πιστοποιητικ.
4. γκριση των δαπανν και διθεση των πιστσεων (ανληψη υποχρεσεων).
4.1 ννοια της διθεσης των πιστσεων και εμπλεκμενα ργανα.
4.2 Διαδικασα διθεσης των πιστσεων αν κατηγορα.
4.3 Ανληψη υποχρεσεων.
4.3.1 ννοιες της ανληψης υποχρεσεων και του διατκτη.
4.3.2 Προστμενος οικονομικν υπηρεσιν.
4.3.3 Χρνος ανληψης των υποχρεσεων.
4.3.4 Διαδικασα ανληψης των υποχρεσεων.
4.3.5 Περιεχμενο της απφασης ανληψης των υποχρεσεων.
4.3.6 Δαπνες πγιου χαρακτρα.
4.3.7 Ανατροπ αναλψεων και διαγραφ δεσμεσεων.
4.3.8 Πολυετες υποχρεσεις.
4.3.9 κυρες αναλψεις υποχρεσεων.
5. Υπηρεσα Δμησης.
6. Απ’ ευθεας ανθεση δημοσων συμβσεων προμηθειν και γενικν υπηρεσιν.
6.1 ννοια και προποθσεις.
6.2 Διαδικασα.
7. Απ’ ευθεας εκμσθωση κινητν πραγμτων.
8. Πρωτκολλο διοικητικς αποβολς.
9. Προσωριν διακοπ της λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος.
10. Πειθαρχικ δικαιοδοσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

1. Απαλλαγ αντιγρφων απ την υποχρωση επικρωσης.
2. Δειγματοληπτικς λεγχος των μη επικυρωμνων αντιγρφων.
3. Περιπτσεις επικρωσης αντιγρφων, ργανα και προποθσεις αυτς.
3.1 Περιπτσεις επικρωσης αντιγρφων.
3.2 Προποθσεις επικρωσης αντιγρφων.
3.3 Αρμοδιτητα επικρωσης.
3.4 Αποτελσματα της επικρωσης.
4. Ειδικς κατηγορες εγγρφων.
4.1 γγραφα του Υπουργεου Οικονομικν (Απφ. ΓΓΔΕ Δ.ΟΡΓ.Δ/1186555/ΕΞ 2016/2016, ΦΕΚ 4447/Β).
4.2 Τηλεομοιοτυπες (FAX).
4.3 Αποδεικτικ φορολογικς και ασφαλιστικς ενημερτητας.
4.4 Ηλεκτρονικ γγραφα ψηφιακς υπογεγραμμνα.
4.5 γγραφα του ΓΕΜΗ.
4.6 Αντγραφα ποινικο μητρου.
4.7 γγραφα του Υπουργεου Εσωτερικν.
5. γγραφα υπαγμενα στη Σμβαση της Χγης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1. ννοια της βεβαωσης του γνσιου της υπογραφς.
2. Αρμδια ργανα για τη χοργηση της βεβαωσης.
3. Περιεχμενο και μορφ της βεβαωσης.
4. Προποθσεις χοργησης της βεβαωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

1. Περιεχμενο της κρατικς εποπτεας.
2. ργανα σκησης της κρατικς εποπτεας.
3. Υποχρεωτικς λεγχος νομιμτητας των πρξεων των συλλογικν οργνων.
4. Αυτεπγγελτος λεγχος νομιμτητας.
5. Επιτπιοι λεγχοι.
6. Ατηση θεραπεας.
7. Ειδικ διοικητικ προσφυγ.
8. Αναστολ εκτλεσης.
9. Δημοσευση και κοινοποηση των αποφσεων της εποπτεουσας αρχς.
10. Διοικητικ προσφυγ κατ των αποφσεων του Συντονιστ της Αποκεντρωμνης Διοκησης.
11. Υποχρωση συμμρφωσης.
12. Δημοτικ Λιμενικ Ταμεα.
13. Εκτελεσττητα των αποφσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Απολογισμς πεπραγμνων της δημοτικς αρχς.
2. Αναφορς και προτσεις των δημοτν και των κατοκων.
3. Συνλευση των κατοκων της κοιντητας.
4. Τοπικ δημοψφισμα.
4.1 Αντικεμενο του δημοψηφσματος και περιορισμο στη διεξαγωγ του.
4.2 Πρωτοβουλα για τη διεξαγωγ και διαδικασα προκρυξης του  δημοψηφσματος.
4.3 λεγχος της εποπτεουσας αρχς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ργο του συμπαρασττη.
2. Επιλογ του συμπαρασττη.
3. Αντιμισθα και ειδικ δεια του συμπαρασττη.
4. Ασφλιση του συμπαρασττη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ

1. Συγκρτηση του διοικητικο συμβουλου.
2. Λειτουργα του διοικητικο συμβουλου.
3. Εκτελεστικ επιτροπ.
4. Ευθνες των οργνων διοκησης.
5. Ειδικς κατηγορες δημοτικν ΝΠΔΔ.
5.1 Σχολικς επιτροπς.
5.2 Δημοτικ λιμενικ ταμεα.
6. Δημοσευση των αποφσεων συγκρτησης των διοικητικν συμβουλων.
7. Σνδεσμοι δμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Συγκρτηση του διοικητικο συμβουλου.
2. Λειτουργα του διοικητικο συμβουλου.
3. Απασχληση στην επιχερηση μελν του διοικητικο συμβουλου.
4. γκριση αποφσεων του διοικητικο συμβουλου.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Γενικς ρυθμσεις.
2. Κντρα Πρληψης των Εξαρτσεων και Προαγωγς της Ψυχοκοινωνικς Υγεας.
3. Δκτυα δμων και περιφερειν.
4. Αστικς εταιρεες για την εφαρμογ ενωσιακν προγραμμτων κοινωνικοοικονομικς παρμβασης (ρθρο γδοο Ν 2372/1996).
5. Ευρωπακο μιλοι Εδαφικς Συνεργασας (ΕΟΕΣ).
6. Ενεργειακς Κοιντητες.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1. Συγκρτηση του διοικητικο συμβουλου.
2. Λειτουργα του διοικητικο συμβουλου.
3. γκριση αποφσεων του διοικητικο συμβουλου.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Δημοτικς (μονομετοχικς) αννυμες εταιρεες.
2. Λοιπς αννυμες εταιρεες.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1. ννοια του κοινωφελος ιδρματος.
2. Διοκηση και εποπτεα των κοινωφελν ιδρυμτων.

 

9-5-19         ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4605/2019, 4608/2019 ΚΑΙ 4609/2019 ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν. 4412/16) (09/05/2019)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγικς παρατηρσεις.
2. Οι σημαντικτερες ρυθμσεις των νμων 4605/2019, 4608/2019 και 4609/2019.
Ι. Κρτηση υπρ της ΕΑΑΔΗΣΥ.
ΙΙ. ΚΗΜΔΗΣ και Διαγεια.
ΙΙΙ. Δικαιολογητικ κατακρωσης.

α. Ονομαστικοποηση μετοχν ανωνμων εταιρειν (για συμβσεις νω του 1.000.000,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ).
β. Αντγραφα δικαιολογητικν.
γ. Αποδεικτικ εκπροσπησης των νομικν προσπων.
δ. Αντγραφο ποινικο μητρου.
ε. Πιστοποιητικ του ΣΕΠΕ.
στ. Πιστοποιητικ σχετικ με την πτχευση, την εκκαθριση και την αναγκαστικ διαχεριση.
ζ. νορκες βεβαισεις.
η. Υπεθυνες δηλσεις.
θ. Αποδεικτικ φορολογικς και ασφαλιστικς ενημερτητας.
ι. Πιστοποιητικ επιμελητηρου.

IV. Εξωχριες εταιρεες.
V. Εγγηση συμμετοχς.
VI. Χρνος συνδρομς των ρων συμμετοχς.
VII. Προθεσμες υποβολς των προσφορν στις διαδικασες ανθεσης συμβσεων κτω των ορων.

α. Ανοικτο διαγωνισμο.
β. Κλειστο διαγωνισμο.
γ. Συνοπτικο διαγωνισμο.
δ. Ανταγωνιστικ διαδικασα με διαπραγμτευση.

VIII . Χρνος ισχος των προσφορν.
ΙΧ. Εξαιρσεις απ την υποχρωση υποβολς ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
Χ. Ημερομηνα υπογραφς του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
ΧΙ. Προλευση των προσφερομνων προντων.

α. Χρα κατασκευς των προντων.
β. Επιχειρηματικ μονδα κατασκευς των προντων.
γ. Υπεθυνη δλωση του προσφροντος.

ΧΙΙ. Προθεσμες ολοκλρωσης των διαγωνιστικν διαδικασιν.
ΧIΙΙ. γκριση των πρακτικν του διαγωνισμο.
XΙV. Βαθμολγηση των προσφορν.
ΧV.  Πρσκληση για την υποβολ των δικαιολογητικν κατακρωσης.
XVI. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
XVII. Εξαιρσεις απ την υποχρεωτικ χρση του ΕΣΗΔΗΣ.
XVIII. Εξαρεση απ την υποχρεωτικ χρση ψηφιακς υπογραφς.
ΧIΧ. Κατργηση της προσφυγς στην εποπτεουσα αρχ.
ΧΧ. Ανασταλτικ αποτλεσμα ενστσεων.
ΧΧΙ. Δικαστικ προστασα σε διαδικασες σναψης συμβσεων μχρι 60.000,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ.
XXII. Εξαιρσεις απ το ανασταλτικ αποτλεσμα της προσφυγς ενπιον της ΑΕΠΠ.
ΧΧΙΙΙ. Διαπραγμτευση χωρς δημοσευση προκρυξης.
ΧΧΙV. Ποινικ μητρο στην απ’ ευθεας ανθεση.
ΧΧV. Παραλαβ προμηθειν.
ΧΧVI. Παραλαβ υπηρεσιν.
XXVII. Επλυση συμβατικν διαφορν.

α. Διοικητικ προσφυγ.
β. Δικαστικ επλυση διαφορν απ 01/07/2019.

XXVIII. Προσυμβατικς λεγχος τροποποιητικν και συμπληρωματικν συμβσεων.
α. Συμπληρωματικς συμβσεις ργων.
β. Τροποποιητικς συμβσεις.

3. Λοιπ ζητματα.
Ι. Δικαιομενοι συμμετοχς.
ΙΙ. ρση των λγων αποκλεισμο.
ΙΙΙ. Πιστοποιητικ ποιτητας.
IV. νωση οικονομικν φορων και δνεια εμπειρα.
V. Παρβολο για την σκηση προσφυγς ενπιον της ΑΕΠΠ.
VI. Επκταση των αποτελεσμτων της απφασης της ΑΕΠΠ.29-3-19        ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (29/03/2019)

 


 


20-2-19        ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20/02/2019)28-1-19       Ο ΝΟΜΟΣ 4412/2016 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (28/01/2019), σχετικ με :
Α. Δικαιολογητικ κατακρωσης
Β. Πρωτκολλα παραλαβς υπηρεσιν και
Γ. Πρσκληση για την υποβολ προσφορς21-1-19        ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (21/01/2019)14-1-19      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (14/01/2019)7-1-19        ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2019 (07/01/2019)26-11-18     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 204 Ν.3584/07) (26/11/2018)ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Θεσσαλονκη - Αθνα) του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ - Ν. 4555/18

--> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  --> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ - Ν. 4555/18 (08/10/2018)20-8-18      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ-ΜΕΡΟΣ Α-B (20/08/2018), σχετικ με :

1. Υπχρεοι.    
2. Ετσιοι κατλογοι υποχρων.    
3. Υποχρεσεις πιστωτικν ιδρυμτων.    
4. ργανα ελγχου.    
4.1 Ειδικ Επιτροπ Ελγχου.    
4.2 Αρχ Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης.    
4.3 Γενικς Επιθεωρητς Δημσιας Διοκησης.    
4.4 Σμα Επιθεωρητν Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης.    
4.5 Εισαγγελικς λειτουργς.    
5. Περιοδικτητα και προθεσμα υποβολς της δλωσης.   

6. Τπος και περιεχμενο της δλωσης περιουσιακς κατστασης  
7. Συνυποβαλλμενα με τη δλωση δικαιολογητικ
8. Τρπος υποβολς της δλωσης
9. Υποχρεσεις συμβολαιογρφων
10. Δημοσιοποηση των δηλσεων περιουσιακς κατστασης
11. Περιεχμενο του ελγχου
12. Καταλογισμς αθμιτου περιουσιακο οφλους
13. Μη υποβολ δλωσης υποβολ ανακριβος δλωσης
14. Παρακλυση ελγχου – μη σννομη δημοσευση δλωσης
15. Ειδικς απαγορεσεις
16. Αποστρηση πολιτικν δικαιωμτων
17. Δσμευση και απαγρευση εκποησης περιουσιακν στοιχεων
18. Δλωση οικονομικν συμφερντων
19. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης των δημοσων και δημοτικν υπαλλλων

 

29-6-18      ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΡΟΣ Α-Β (29/06/2018), σχετικ με :

1. Νομοθετικ πλασιο.    
2. Πεδο εφαρμογς.    
3. κταση και περιεχμενο των απαγορεσεων και των περιορισμν στην εξωυπηρεσιακ απασχληση των υπαλλλων.    
4. ννοια του ιδιωτικο ργου.    
5. Διαδικασα χοργησης της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
6. Προποθσεις χοργησης της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
7. Περιεχμενο της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
8. Απασχληση χωρς δεια.    

9. Ειδικς ρυθμσεις.    
9.1 Εκμετλλευση οχημτων δημσιας χρσης.    
9.2 Συγχρηματοδοτομενες πρξεις του ΕΣΠΑ.    
9.3 Διδακτικ προσωπικ του ΕΚΔΔΑ.    
10. Ενδεικτικς απαγορεσεις.    
10.1 Εκπαιδευτς υποψηφων οδηγν.    
10.2 Μητρα εργοληπτικν επιχειρσεων και μελετητν.    
10.3 Ιδιωτικ σχολεα, κολλγια, ιδιωτικ ΙΕΚ, Κντρα Δια Βου Μθησης, Φροντιστρια και Κντρα ξνων γλωσσν.    
10.4 Ειδικ δεια οδγησης ΕΔΧ αυτοκιντου.    
10.5 Φοροτεχνικο υπλληλοι του Υπουργεου Οικονομικν.    
10.6 Υδραυλικο, ηλεκτρολγοι, ψυκτικο, χειριστς μηχανημτων ργου, συντηρητς εγκαταστσεων κασης, τεχντες μηχανολογικν εγκαταστσεων, ηλεκτροσυγκολλητς και οξυγονοκολλητς.    
10.7 Προσωπικ των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ.    
10.8 Κρατικς Ορχστρες Αθηνν και Θεσσαλονκης.    
10.9 Ενεργειακο Επιθεωρητς.    
10.10 Αντερες Σχολς Δραματικς Τχνης.    
11. σκηση ιδιωτικο ργου και απαγρευση της πολυθεσας.

22-5-18     ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5.869.41 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (22/05/2018)

10-5-18     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (10/05/2018)

7-5-18       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (07/05/2018), περιλαμβνονται οι  μεταβολς επιγραμματικ και παραλεπονται τα ρθρα  που αφορον τις κοιντητες των δμων, τις περιφρειες και τους ΦΟΔΣΑ, ειδικτερα : 
1. Χαρακτηρισμς και κατηγοριοποηση δμων (ρθρα 1 και 2).
2. Δημοτικ περοδος (ρθρο 5).
3. Κωλματα και ασυμββαστα (ρθρο 10).
4. Ασυμββαστο εξαιτας οφειλν (ρθρο 11).
5. Κατρτιση συνδυασμν (ρθρο 13).
6. κυρα ψηφοδλτια (ρθρο 25).
7. Κατανομ εδρν (ρθρο 27).
8. Παρατηση αιρετν (ρθρο 40).
9. Αντιδμαρχοι (ρθρο 68).
10. Εκλογ νου δημρχου (ρθρο 69).
11. Εκλογ προεδρεου δημοτικο συμβουλου (ρθρο 71).
12. Μεταββαση αρμοδιοττων του δημοτικο συμβουλου στην οικονομικ επιτροπ (ρθρο 72).
13. Δημοτικς παρατξεις (ρθρο 73).
14. Σγκληση του δημοτικο συμβουλου (ρθρο 74).
15. Επιτροπς του δημοτικο συμβουλου (ρθρο 75).
16. Οικονομικ Επιτροπ και Επιτροπ Ποιτητας Ζως (ρθρο 76).
17. Δημοτικ Επιτροπ διαβολευσης (ρθρο 78).
18. Αυτοτελς Υπηρεσα Εποπτεας ΟΤΑ (ρθρο 106).
19. Εππτης ΟΤΑ (ρθρο 107).
20. Επιτροπ Συντονισμο και Ελγχου Εποπτεας ΟΤΑ (ρθρο 112).
21. Υποχρεωτικς λεγχος νομιμτητας (ρθρο 113).
22. Αυτεπγγελτος λεγχος νομιμτητας (ρθρο 114).
23. Ειδικ διοικητικ προσφυγ (ρθρο 115).
24. Δημοσευση των αποφσεων του Εππτη ΟΤΑ (ρθρο 118).
25. Αστικ ευθνη (ρθρο 121).
26. Πειθαρχικ ευθνη (ρθρο 122).
27. κπτωση εξαιτας καταδκης (ρθρο 125).
28. Αυτοδκαιη αργα (ρθρο 126).
29. Ιδιζουσα δωσιδικα των αιρετν και εξαρεση αυτν απ την αυτφωρη διαδικασα (ρθρα 124 και 129 παρ. 4).
30. Δημοτικο Διαμεσολαβητς (ρθρα 149-171).
31. Επιχειρησιακ Πργραμμα και προπολογισμς (ρθρα 172 και 174).
32. Υποστριξη των δμων απ τη ΜΟΔ ΑΕ (ρθρο 175).
33. Προγραμματικς συμβσεις (ρθρο 176).
34. Διαδημοτικς σνδεσμος τεχνικς υπηρεσας (ρθρο 177).
35. Υπηρεσα Δμησης (ρθρο 178).
36. Συμμετοχ σε αννυμες εταιρεες (ρθρα 179 και 180).
37. Πρατρια καυσμων (ρθρο 181).
38. Τλος καθαριτητας (ρθρο 182).
39. Κριτρια κατανομς των ΚΑΠ (ρθρα 183 και 184).
40. Ψφιση του προπολογισμο (ρθρο 186).
41. Τεχνικ πργραμμα (ρθρο 188).
42. Εκμσθωση ακιντων (ρθρο 193).
43. Λογαριασμς οικονομικς ενσχυσης ΟΤΑ (ρθρα 196 και 197).
44. Κλειστ ακνητα (ρθρο 207).

24-4-18     ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (24/04/2018), σχετικ με :

1. Νομικ καθεστς
2. Εννοια
3. Προστμενοι οικονομικν υπηρεσιν
4. Χρνος ανληψης των υποχρεσεων
5. Διαδικασα ανληψης υποχρεσεων
6. Περιεχμενο του εγγρφου ανληψης της υποχρωσης
7. Δαπνες μη προβλεπμενες απ το νμο
8. Μητρο δεσμεσεων
9. Δαπνες πγιου χαρακτρα
10. Δαπνες του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
11. Υπλοιπα ανειλημμνων υποχρεσεων προηγουμνων ετν
12. Τμηματικς πληρωμς
13. Ανατροπ αναλψεων και διαγραφ δεσμεσεων
14. Πολυετες υποχρεσεις
15. λεγχος της πορεας των πιστσεων
16. Δαπνες απ την εκτλεση δικαστικν αποφσεων
17. Υποχρεσεις υπηρεσιν – ευθνες οργνων

 

27-3-18   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 (27/03/2018), σχετικ με :

1. Δμαρχοι    
1.1. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 12/11/2012
Α. Μη τελοντες σε ειδικ δεια νευ αποδοχν    Β. Τελοντες σε ειδικ δεια νευ αποδοχν
1.2. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μετ την 12/11/2012
1.3. Δμαρχοι με ιδιτητα συνταξιοχου
1.4. Δμαρχοι με την ιδιτητα του δικηγρου
2. Αντιδμαρχοι
3. Πρεδροι δημοτικν συμβουλων

 

7-3-18     ΛΑΤΟΜΕΙΑ (27/02/2018)(συνχεια και ολοκλρωση του απ 27-2-18 ενημερωτικο δελτου), σχετικ με :

........

12. Εκμσθωση λατομεων.    
12.1 Τπος και διρκεια της σμβασης.    
12.2 Μισθματα.    
12.3 Διαδικασα εκμσθωσης δημοσων και δημοτικν λατομεων.    
12.4 Υπομσθωση.    
13. Προστασα και αποκατσταση του περιβλλοντος των λατομεων.    
14. Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρομηχανολογικο και λοιπο εξοπλισμο.
15. Απαλλοτρισεις.    
16. Υποχρεσεις του εκμεταλλευτ λατομεου.    
17. Αναστολ και διακοπ εργασιν – Λση της μισθωτικς σμβασης.    
18. Διοικητικς προσφυγς.    
19. Δικαστικ επλυση διαφορν.    
20. Μεταβατικς διατξεις.    
i. Εκμσθωση δημοσων λατομεων και ρθμιση διαφρων θεμτων.    
ii. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
iii. Ερευνητικς εργασες.    
iv. Κατργηση της δειας εκμετλλευσης.    
v. Παρταση μισθωτικν συμβσεων.    
vi. Καταγγελα αναθερηση συμβσεων.    
vii. Εκκρεμες αιτσεις.    
viii. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις.    
ix. Λειτουργοντα λατομεα μαρμαρσκονης, μαρμαροψηφδας και ανθρακικο ασβεστου.    
x. Λατομεα σε καθεστς περιβαλλοντικς αποκατστασης.    
xi. Εκμσθωση τμματος ενιαου λατομικο χρου.    
xii. Μεταβολ των χρσεων γης.    
xiii. Μισθματα παλαιν συμβσεων.    
xiv. Εγγυητικ επιστολ για την αποκατσταση του περιβλλοντος.    
xv. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
xvi. Ισχς προγενστερων κανονιστικν πρξεων.    

 

27-2-18      ΛΑΤΟΜΕΙΑ (27/02/2018), σχετικ με :

1. ννοια και διακρσεις.    
2. Δικαωμα εκμετλλευσης.    
3. Καθορισμς λατομικν περιοχν αδρανν υλικν.
4. Χωροθτηση, τροποποηση των ορων, αποχαρακτηρισμς των λατομικν περιοχν αδρανν υλικν και ργα υποδομς εντς αυτν.    
5. Απαγορεσεις εκμετλλευσης λατομεων αδρανν υλικν.    
6. ρευνα για τον εντοπισμ κοιτασμτων βιομηχανικν ορυκτν, μαρμρων και φυσικν λθων.    
7. Εκμετλλευση λατομεων βιομηχανικν ορυκτν, μαρμρων και φυσικν λθων.    
8. Εκμετλλευση λατομεων αδρανν υλικν.    
9. Εκμετλλευση λατομεων σε διεκδικομενες δασικς περιοχς.    
10. Τεχνικ μελτη εκμετλλευσης.    
11. Παρνομη εκμετλλευση.    
...... θα ακολουθσει ενημρωση του παρντος ενημερωτικο δελτου με τα πιο κτω θματα :

12. Εκμσθωση λατομεων.    
12.1 Τπος και διρκεια της σμβασης.    
12.2 Μισθματα.    
12.3 Διαδικασα εκμσθωσης δημοσων και δημοτικν λατομεων.    
12.4 Υπομσθωση.    
13. Προστασα και αποκατσταση του περιβλλοντος των λατομεων.    
14. Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρομηχανολογικο και λοιπο εξοπλισμο.
15. Απαλλοτρισεις.    
16. Υποχρεσεις του εκμεταλλευτ λατομεου.    
17. Αναστολ και διακοπ εργασιν – Λση της μισθωτικς σμβασης.    
18. Διοικητικς προσφυγς.    
19. Δικαστικ επλυση διαφορν.    
20. Μεταβατικς διατξεις.    
i. Εκμσθωση δημοσων λατομεων και ρθμιση διαφρων θεμτων.    
ii. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
iii. Ερευνητικς εργασες.    
iv. Κατργηση της δειας εκμετλλευσης.    
v. Παρταση μισθωτικν συμβσεων.    
vi. Καταγγελα αναθερηση συμβσεων.    
vii. Εκκρεμες αιτσεις.    
viii. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις.    
ix. Λειτουργοντα λατομεα μαρμαρσκονης, μαρμαροψηφδας και ανθρακικο ασβεστου.    
x. Λατομεα σε καθεστς περιβαλλοντικς αποκατστασης.    
xi. Εκμσθωση τμματος ενιαου λατομικο χρου.    
xii. Μεταβολ των χρσεων γης.    
xiii. Μισθματα παλαιν συμβσεων.    
xiv. Εγγυητικ επιστολ για την αποκατσταση του περιβλλοντος.    
xv. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
xvi. Ισχς προγενστερων κανονιστικν πρξεων.    

 

31-1-18      ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (31/01/2018), σχετικ με :

 

1. Υπαθριες αγορς
1.1. Λαικς αγορς
1.2. Αγορς καταναλωτν
1.3. Εμποροπανηγρεις
1.4. Χριστουγεννιτικες και Πασχαλινς αγορς
1.5. Κυριακτικες αγορς
1.6. Αλλες υπαθριες αγορς
1.7. Πωλητς υπαθριου εμπορου που εναι δικαιοχοι του προγρμματος "Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης"
2. Πρστιμα για παρνομη σκηση υπαθριου εμπορου

 

25-1-18      ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (25/01/2018), σχετικ με :

1. Ακνητα μη υποκεμενα στο ΤΑΠ

2. Βεβαωση μη οφειλς ΤΑΠ

 

10-1-18      ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (10/01/2018), σχετικ με :

1. Εναρξη μισθολογικν αποτελεσμτων
2. Χρνος υπηρεσας για μισθολογικ κατταξη
3. Προσωπικ διαφορ
4. Τυπικ προσν

4-1-18        ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ (04/01/2018)21-12-17   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4483/2017 (21/12/2017), σχετικ με :

1. Νομικ ρθμιση.
2. Προαιρετικ επιβολ του τλους.
3. Υπολογισμς του τλους.
4. Απδοση του τλους.
5. λεγχος επιχειρσεων απ τους δμους.
6. Παροχ στοιχεων στους ΟΤΑ.
7. Πρστιμα.
8. Ποινικς κυρσεις.

 

11-12-17   ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (11/12/2017), σχετικ με :

 

1. Δικαιοχοι.
2. Οφειλς που ρυθμζονται.
3. Υποβολ της ατησης του οφειλτη.
4. Περιεχμενο της ατησης και υποβλητα δικαιολογητικ.
5. Συντονιστς.
6. λεγχος της ατησης και διαδικασα διαπραγμτευσης.
7. Διορισμς εμπειρογνμονα.
8. Υποχρεωτικο καννες της αναδιρθρωσης των οφειλν.
9. Δεσμευτικτητα της σμβασης αναδιρθρωσης των οφειλν.
10. Επικρωση της σμβασης απ το δικαστριο.
11. Παραγραφ.
12. Αναστολ εκτελσεως.
13. Ανατροπ ακρωση της συμφωνας.
14. Ειδικο καννες για τις απαιτσεις του δημοσου και των φορων κοινωνικς ασφλισης.
15. Πιστωτς με απαιτσεις μικρο ψους.
16. Ειδικ διαδικασα για συνολικς οφειλς μχρι 50.000 ευρ.

 

7-12-17     ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (07/12/2017), σχετικ με :

 

1. Ορισμο

2. Χρση του αιγιαλο και της παραλας

3. Παραχρηση του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο και παραλας

 

30-11-17   .... συνχεια της απ 28-11-17 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στις 23 & 24 Νοεμβρου 2017, ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" , σχετικ με :

 

.......
13. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.
14. Κρση των αποτελεσμτων του διαγωνισμο.
15. Πρσκληση για την υποβολ δικαιολογητικν κατακρωσης.    
16. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
17. Διευκρινσεις επ της διακρυξης.
18. Υπογραφ προσφορς.
19. νσταση κατ της διακρυξης – Λοιπς ενστσεις.
20. Παρβολο προδικαστικς προσφυγς.
21. Απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
22. Τροποποηση συμβσεων.
23. Παραλαβ υπηρεσιν.
24. Δικαιολογητικ πληρωμς.
25. Κρτηση υπρ της ΑΕΠΠ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 & 24 /11/2017 (28/11/2017)

28-11-17   ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 & 24 /11/2017 (28/11/2017), σχετικ με :

1. ννοια των τεχνικν προδιαγραφν.
2. Κατρτιση και γκριση των τεχνικν προδιαγραφν.
3. Δημοσιεσεις στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. Δικαιομενοι συμμετοχς.
5. Λγοι αποκλεισμο απ δημσιες συμβσεις.
6. Αντγραφα δικαιολογητικν.
7. Επιστροφ εγγησης συμμετοχς.
8. Ποινικ μητρο.
9. Παραβσεις της εργατικς νομοθεσας.
10. Εθνικ Μητρο Παραγωγν.
11. Προθεσμα υποβολς προσφορν (συμβσεις κτω των ορων).
12. ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ
....... ακολουθον και τα εξς θματα τα οποα θα αναρτηθον σντομα :
13. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.
14. Κρση των αποτελεσμτων του διαγωνισμο.
15. Πρσκληση για την υποβολ δικαιολογητικν κατακρωσης.    
16. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
17. Διευκρινσεις επ της διακρυξης.
18. Υπογραφ προσφορς.
19. νσταση κατ της διακρυξης – Λοιπς ενστσεις.
20. Παρβολο προδικαστικς προσφυγς.
21. Απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
22. Τροποποηση συμβσεων.
23. Παραλαβ υπηρεσιν.
24. Δικαιολογητικ πληρωμς.
25. Κρτηση υπρ της ΑΕΠΠ.

 

3-11-17       ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (03-11-2017), σχετικ με :

1. Ορισμο.    
2. Διαχειριστικ σχδια βσκησης.    
3. Δικαωμα χρσης της βοσκς και καταβλητο μσθωμα.    
4. Μεταβατικς ρυθμσεις που ισχουν μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης.    
4.1 Κατανομ βοσκοτπων.
4.2 λεγχος της κατανομς των βοσκσιμων γαιν και διαδικασα μσθωσης αυτν.    
4.3 Καταβολ μισθματος και λοιπς υποχρεσεις των κτηνοτρφων.    
4.4 ψος μισθματος.    
5. Δημοτικς βοσκσιμες εκτσεις που δεν εντσσονται στα διαχειριστικ σχδια βσκησης και το δικαωμα βοσκς ορζεται απ το δμο.   
5.1 Διθεση βοσκοτπων.    
5.2 Δικαιοχοι χρσης βοσκοτπων.    
5.3 Καθορισμς του δικαιματος βοσκς.    
5.4 Αυθαρετη βσκηση.    
5.5 Δικαωμα βοσκς σε βελτιωθντες βοσκσιμους τπους (ρθρα 8 Ν 994/79  και 7 παρ. 2 Ν 2307/95).


25-8-17    ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του απ 22-8-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (22/08/2017) - με ενσωμτωση του Τμματος Δευτρου : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - σχετικ με : 

Τμμα Δετερο : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων

1. Δμαρχοι (Α. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 21/11/2012 - Β. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μετ την 12/11/2012) 

2. Αντιδμαρχοι 

3. Πρεδροι δημοτικν συμβουλων

4. Δμαρχοι, αντιδμαρχοι και πρεδροι δημοτικν συμβουλων με ιδιτητα συνταξιοχου (Ι. Κατληψη αιρετο αξιματος μχρι την 12/5/2016 - ΙΙ. Κατληψη αιρετο αξιματος μετ την 12/5/2016 - ΙΙΙ. Παρατηση απ την αντιμισθα - IV. Ασφλιση αιρετν συνταξιοχων)

22-8-17   ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (22/08/2017), σχετικ με :

Τμμα Πρτο : Αντιμισθα

1. Δμαρχοι

2. Αντιδμαρχοι

3. Πρεδροι Δημοτικν Συμβουλων

4. Συνταξιοχοι

.... Ακολουθε Τμμα Δετερο : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων, το οποο θα αναρτηθε τις επμενες ημρες ....


2-8-17   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠ 01/01/2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2-8-2017) σχετικ με :

Α. Ασφλιση μχρι 31/12/2016.

Β. Ασφλιση απ 1/1/2017 και μετ.

Ι. Μηχανικο με παρλληλη προαιρετικ ασφλιση.

ΙΙ. Μηχανικο χωρς παρλληλη προαιρετικ ασφλιση

Πνακες Ασφαλιστικν Εισφορν απ 1-1-2017 Μονμων Μηχανικν


1-8-17      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 (28/07/2017), σχετικ με :

1. Εισφορς μονμων υπαλλλων και εμμσθων δικηγρων

2. Ασφαλιστικς εισφορς εμμσθων δικηγρων
--> Α. Δικηγροι με παρλληλη ασφλιση στο πρην ΕΤΑΑ και στο δημσιο (Υποχρεωτικ - Προαιρετικ ασφλιση)
--> Β. Δικηγροι χωρς παρλληλη ασφλιση (Παλαιο - Νοι Ασφαλισμνοι)

Πνακες ασφαλιστικν εισφορν των εμμσθων δικηγρων απ 1/1/2017


20-7-17      ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΕΛΣΥΝ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΜ.VII TM. 160/2017) (20/07/2017)


17-7-17      ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 4479/17 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (17/07/2017), σχετικ με :

1. Οι επιπτσεις της Απφασης της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου στις αυτοδικαως παραταθεσες συμβσεις

2. Οι ρυθμσεις του Ν. 4479/17

2.1. Τροποποηση των Οργανισμν Εσωτερικς Υπηρεσας

2.2. Εγκριση των προσλψεων

2.3. Παρατασιοχοι

2.4. Ανθεση εργασιν καθαριτητας σε τρτους


14-7-17      ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του απ 6-7-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)), με ενσωμτωση των Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα) , σχετικ με :

Κεφλαιο Γ : Λοιπ Θματα

1. Συνπειες της απσπασης στην υπηρεσιακ και μισθολογικ κατσταση

2. Φορας καταβολς των αποδοχν στους αποσπασμνους

3. Παρατσεις αποσπσεων

4. Μετακινσεις υπαλληλων


Κεφλαιο Δ : Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα

1. Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα της διας κατηγορας (Μνιμοι υπλληλοι - Υπλληλοι με σχση εργασας αορστου χρνου)

2. Μετταξη σε αντερο κλδο (Μνιμο προσωπικ - Προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου)


11-7-17      ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (11/07/2017), σχετικ με :

1. Κατευθυντρια Οδηγα 20/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ
2. Δικαιολογητικ στην απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
2.1 Απσπασμα ποινικο μητρου.
2.2 Αποκλεισμς απ δημσιες συμβσεις με υπουργικ απφαση.
2.3 Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.
2.4 Αποδεικτικ ασφαλιστικς ενημερτητας.
2.5 Δικαιολογητικ νομιμοποησης.
3. Συμπρασμα.


10-7-17      ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο απ 6-7-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)), με ενσωμτωση του Κεφαλαου Β (Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας) , σχετικ με :

.... Κεφλαιο Β : Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κιν&e