»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


17-4-24  ΑΑΔΕ Ε2026/16-4-24 : Αντιμετπιση ως προς τον ΦΠΑ του επιδματος θρμανσης που πιστνεται στους λογαριασμος κατανλωσης ηλεκτρικο ρεματος

17-4-24  ΑΑΔΕ Α1055/24 (ΦΕΚ-2284 Β/17-4-24) : Καθορισμς της διαδικασας αμφισβτησης του ελχιστου ετσιου εισοδματος απ επιχειρηματικ δραστηριτητα, του χρνου διενργειας του ελγχου, καθς και ειδικτερων θεμτων για την εφαρμογ των παρ. 3 και 4 του ρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167)

17-4-24  Π.Δ. 22/24 (ΦΕΚ-56 Α/16-4-24) : Τροποποηση διατξεων των π.δ. 100/2003 (Α’ 94) και 211/2005 (Α’ 254)

17-4-24  Π.Δ. 21/24 (ΦΕΚ-56 Α/16-4-24) : Τροποποηση του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2005/36/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 7ης Σεπτεμβρου 2005, σχετικ με την αναγνριση των επαγγελματικν προσντων, και λλες διατξεις» (Α’ 78).16-4-24  ΑΑΔΕ Ε2025/15-4-24 : Απδοση ΦΠΑ επ πλοηγικν δικαιωμτων που εισπρττονται απ πλοα ιδιωτικς χρσεως, αναψυχς αθλητισμο

16-4-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/40054/190/12-4-24 : Λειτουργα της εφαρμογς e-deltia για την ηλεκτρονικ υποβολ των δελτων δραστηριτητας και των δηλσεων απραξας λατομεων και μεταλλεων.

16-4-24  ΥΠ.ΔΙΚ. 24070/15-4-24 : Ταυτοποηση φυσικν προσπων μσω της ειδικς ηλεκτρονικς εφαρμογς του ρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α' 136)

16-4-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.22066/24 (ΦΕΚ-2248 Β/15-4-24) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Μ.Δευτρα, 29 Απριλου 2024 και ρα 06:00.

16-4-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.253/34783/Α5/24 (ΦΕΚ-2237 Β/15-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 υπουργικς απφασης «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση, διαδικασες και ργανα σχετικ με τις πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου απ το 2020 και εφεξς, με το “νο” σστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το ρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).15-4-24  Ν. 5102/24 (ΦΕΚ-55 Α/13-4-24) : Δρσεις δημσιας υγεας - Ρυθμσεις για την ενσχυση του Εθνικο Συστματος Υγεας και λλες διατξεις.

15-4-24  ΥΠΕΚΑ Φ.80020/28027/11-4-24 : Εφαρμογ διατξεων των ρθρων 116, 117, 118, 155 και 156 του ν.5078/2023 (Α'211), ενοποηση των προποθσεων απονομς επικουρικς σνταξης απ τον Κλδο Επικουρικς Ασφλισης του e-ΕΦΚΑ

15-4-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.22024/15-4-24 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει του Πσχα

15-4-24  ΕΦΚΑ 551084/ΕΓΚ.21/15-4-24 : Σνταξη λγω θαντου σε προστατευμενα δικαιοδχα μλη. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχ οδηγιν

15-4-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.153/38054/Α5/24 (ΦΕΚ-2232 Β/12-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 υπουργικς απφασης «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παραγρφου 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272)12-4-24  ΑΑΔΕ Ο3017/10-4-24 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 23, της παρ. 2 του ρθρου 49 και του ρθρου 51 του ν. 5099/2024 [“Λψη μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 19ης Οκτωβρου 2022 σχετικ με την ενιαα αγορ ψηφιακν υπηρεσιν και την τροποποηση της Οδηγας 2000/31/ΕΚ («Πρξη για τις ψηφιακς υπηρεσες») και λλες διατξεις”, Α 48/5-4-2024]

12-4-24  ΕΦΚΑ 530132/10-4-24 : Παροχ οδηγιν για την απδοση και τη λειτουργα του Αριθμο Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης (ΑΜΚΑ)

12-4-24  ΥΠΑΙΘΑ 38837/Ε3/12-4-24 : Παρλευση πρακτου διμνου μετ απ ατηση παρατησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για εξαιρετικος λγους και παροχ συμπληρωματικν οδηγιν

12-4-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 30085/12-4-24 : Εγκκλιος - Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Απριλου 2024

12-4-24  ΑΑΔΕ Ε2024/9-4-24  : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη φορολογικ αντιμετπιση των βραχυχρνιων μισθσεων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο μετ τις τροποποισεις που επλθαν με τις διατξεις του ν.5073/2023

12-4-24  ΔΥΠΑ 4/458864/11-4-24 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2024 - Ειδικ πργραμμα στον δημσιο τομα της υγεας για την πρσληψη 1.300 ανργων ηλικας 55 ετν και νω

12-4-24  ΑΑΔΕ A1050/24 (ΦΕΚ-2220 Β/11-4-24) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και του τρπου επιβολς σφργισης και αποσφργισης των εγκαταστσεων πρατηρων καυσμων σε περπτωση που διαπιστνεται κατοχ, διακνηση και εμπορα νοθευμνων καυσμων λαθρεμπορα καυσμων παρεμπδιση σχετικο ελγχου με χρση βας απειλς, καθς και καθορισμς των ρων και των προποθσεων για τη δημοσιοποηση των στοιχεων των παραβατν, των παραβσεων, των κυρσεων, του τρπου, του χρνου και του μσου δημοσιοποησης, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 119 Α του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).

12-4-24  ΚΥΑ 34773/24 (ΦΕΚ-2218 Β/11-4-24) : σκηση εκλογικο δικαιματος των κρατουμνων κατ τις εκλογς της 9ης Ιουνου 2024 για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου στις δρες που αναλογον στην Ελλδα.

12-4-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/38648/1011/24 (ΦΕΚ-2214 Β/11-4-24) : Καθορισμς συνολικς εγκατεστημνης ισχος σταθμν Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας (Α.Π.Ε.) της παρ. 1 του ρθρου 30 του ν. 5095/2024, κριτριο επιλογς τους, καθορισμς αναλογας παραγωγς αν τεχνολογα σταθμο Α.Π.Ε. και καθορισμς δικαιολογητικν για τη σναψη σμβασης με τιμολγιο ΓΑΙΑ και διαδικασας εξφλησης ληξιπρθεσμων οφειλν των κατχων σνδεσης αγροτικο ρεματος.

12-4-24  Κ.Υ.Α. 6584/24 (ΦΕΚ-2213 Β/11-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 10399/24.05.2022 (Β’ 2621 και διρθωση σφλματος Β’ 2832) κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Τουρισμο.

12-4-24  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 290/96260/24 (ΦΕΚ-2203 Β/11-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 321/133322/20.5.2021 απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Υποβολ ατησης και δικαιολογητικν στην ψηφιακ υπηρεσα του Μητρου Αγροτν και Αγροτικν Εκμεταλλεσεων και κδοση βεβαωσης για τη μετκληση/απασχληση πολιτν τρτων χωρν στην αγροτικ οικονομα» (Β’ 2111), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 289/117173/20.4.2023 (Β’ 2582) μοια απφαση11-4-24  ΑΑΔΕ Ε2023/9-4-24  : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη λειτουργα του ηλεκτρονικο Μητρου υπ την ονομασα «Ενιαο Κεντρικ Μητρο Εφοδιαστικς Αλυσδας καπνο και βιομηχανοποιημνων καπνν» (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.)

11-4-24  ΑΑΔΕ Ε2022/9-4-24 : Συμπληρωματικς οδηγες ως προς την υποχρωση διακανονισμο φρου εισρον για επενδυτικ αγαθ που δεν ετθη σε λειτουργα εντς 5ετας απ την απκτηση του (ρθρο 33 Κδικα ΦΠΑ , ν.2859/2000 Α 248).
11-4-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.21452/10-4-24 : Αναστολ της υποχρεωτικς ναρξης της ιατρικς ειδικτητας στην Ψυχιατρικ με τους ξι (6) μνες στην Παθολογα και τους ξι (6) μνες στη Νευρολογα, πως προβλπεται στην υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ. 48900/27-06¬2019 υ.α. «Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της Ψυχιατρικς» (Β' 2745)

11-4-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.21294/10-4-24 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 3 της υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/10-12-2010 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1918/ Β/2010) «ροι, προποθσεις, ργανα και διαδικασα χοργησης αδειν σκοπιμτητας και αδειν λειτουργας για εγκατσταση και λειτουργα μηχανημτων ιοντιζουσν και μη ιοντιζουσν ακτινοβολιν», πως ισχει.

11-4-24  ΑΑΔΕ Α1054/24 (ΦΕΚ-2197 Β/10-4-24) : Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας και του χρνου υποβολς της Δλωσης Συμβαττητας που συντσσουν οι ονττητες με αντικεμενο δραστηριτητας την εισαγωγ, κατασκευ και εμπορα ΦΗΜ καθς και οι ονττητες που δραστηριοποιονται στον τομα της κατασκευς και της τεχνικς υποστριξης Εμπορικν/Λογιστικν Προγραμμτων Διαχερισης (ERP), αναφορικ με τις απαιτσεις λειτουργας και διασνδεσης τπων ΦΗΜ Εμπορικν/Λογιστικν Προγραμμτων Διαχερισης (ERP) που χρησιμοποιον οι υπχρεες ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) με τπους τερματικν EFT/POS, καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).

11-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 34392/24 (ΦΕΚ-2196 Β/10-4-24) : Κατανομ ποσοστο 50%+10% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος κομμτων για τη διενργεια των εκλογν της 9ης Ιουνου 2024 για την ανδειξη των Μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

11-4-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172/24 (ΦΕΚ-2194 Β/10-4-24) : Παρταση προθεσμιν του ρθρου 1 του Κεφαλαου Τταρτου του ρθρου Πρτου και συμπλρωση της παρ.  3.1. του ρθρου 3 του Κεφαλαου Δετερου του ρθρου Πρτου της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κοινς απφασης των Υπουργν Περιβλλοντος και Ενργειας, Εσωτερικν και Κλιματικς Κρσης και Πολιτικς Προστασας «Κανονισμς Πυροπροστασας Ακιντων εντς πλησον δασικν εκτσεων» (Β’ 3475).

11-4-24  Κ.Υ.Α. 27332/24 (ΦΕΚ-2193 Β/10-4-24) : Ειδικ πργραμμα για την επιχοργηση φορων στον δημσιο τομα της υγεας για την πρσληψη 1.300 ανργων ηλικας 55 ετν και νω.

11-4-24  ΥΠΑΙΘΑ ΓΓΑ/9935/24 (ΦΕΚ-2191 Β/10-4-24) : Καθορισμς για το τος 2024 των ειδικτερων στοιχεων και των λεπτομερειν α) για την ατηση εγγραφς αθλητικο σωματεου με ειδικ αθλητικ αναγνριση στο «Ηλεκτρονικ Μητρο Ερασιτεχνικν Αθλητικν Σωματεων» του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), σε συνδυασμ με το ρθρο 18 του ν. 5085/2024 (Α’ 17), β) για την επικαιροποηση των στοιχεων των δη εγγεγραμμνων στο ηλεκτρονικ μητρο αθλητικν σωματεων, καθς και γ) για τον λεγχο της ατησης εγγραφς /και επικαιροποησης.10-4-24  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ "ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΡΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ"

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΡΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (08/04/2024)

10-4-24  ΕΦΚΑ 528573/ΕΓΚ.19/10-4-24 : Διακοπ ασφλισης λγω θσης εταιρεας σε καθεστς εκκαθρισης

10-4-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2890/οικ.7040/9-4-24 : Επιλογ διοικσεων φορων ΟΜΑΔΑΣ Β' σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 5062/2023, Α' 183

10-4-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1α/ΓΠ/οικ.21224/10-4-24 : Διαχεριση ανθρωπνων σορν, ταφ, εκταφ και μεταφορ σορν τφρας

10-4-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2α/οικ.19399/24 (ΦΕΚ-2188 Β/10-4-24) : Οργνωση και προδιαγραφς λειτουργας Κντρων Εξωσωματικς Μεμβρνης Οξυγνωσης (ECMO).

10-4-24  Κ.Υ.Α. Δ1β/ΓΠ/οικ.9476/24 (ΦΕΚ-2180 Β/9-4-24) : ροι και διαδικασα υλοποησης της δρσης για τη δημσια υγεα «Πρωτογενς Πρληψη» του Εθνικο Προγρμματος πρληψης της Δημσιας Υγεας «Σπρος Δοξιδης» ως προς τα ργα «Σμβουλος Υγεας» και «Healthflix».

10-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 33146/24 (ΦΕΚ-2179 Β/8-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 51712/2021 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς Βιβλων πρξεων εφορευτικν επιτροπν και λοιπν βιβλων ψηφοφορας» (Β’ 3139).

10-4-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 18849/24 (ΦΕΚ-2167 Β/8-4-24) : Εφαρμογ Διαγνωστικο Πρωτοκλλου για τη διγνωση και παρακολοθηση της Οστεοπρωσης.9-4-24  ΕΦΚΑ 498093/ΕΓΚ.17/4-4-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Να κατταξη, απ 01.04.2024, σε ασφαλιστικς κλσεις των αμειβμενων εργαζομνων με κυμαινμενες αποδοχς για το τος 2024, λγω αξησης του νμιμου καττατου ημερομσθιο των εργατοτεχνιτν.

9-4-24  ΥΠΥΜΕ Δ11/91366/28-3-24  : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν τους 2024

9-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 33604/ΕΓΚ.25/8-4-24  : Εφαρμογ των διατξεων του πδ 15/2022 (Α 39) περ προεκλογικς προβολς και ελγχου των οικονομικν των πολιτικν κομμτων και των υποψηφων καθς και των διατξεων του ν. 4255/2014 (Α 89) για τη Διακομματικ Επιτροπ Εκλογν, ενψει των εκλογν της 9ης Ιουνου 2024 για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

9-4-24  ΥΠΑΙΘΑ 36421/ΓΔ4/24 (ΦΕΚ-2177 Β/8-4-24) : Αρμοδιτητες και καθκοντα υπεθυνων αποδεκτν αναφορν στη σχολικ μονδα και τετραμελν ομδων δρσης στις Διευθνσεις Εκπαδευσης για την πρληψη και αντιμετπιση της ενδοσχολικς βας και του εκφοβισμο.

9-4-24  Κ.Υ.Α. 35692/ΓΔ4/24 (ΦΕΚ-2176 Β/8-4-24) : Δημιουργα και λειτουργα Ειδικς Ψηφιακς Πλατφρμας για την αντιμετπιση ενδοσχολικς βας και φαινομνων εκφοβισμο .

9-4-24  ΥΠΕΚΑ Δ15/Δ/27292/24 (ΦΕΚ-2175 Β/8-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/80782/ 12.09.2023 υπουργικς απφασης «Αναστολ καταβολς ασφαλιστικν εισφορν, δσεις και παρατσεις καταβολν για τους πληγντες απ πλημμρες» (Β’ 5415).

9-4-24  Κ.Υ.Α. 36276/ΓΔ4/24 (ΦΕΚ-2174 Β/8-4-24) : Διεξαγωγ σε εθνικ εππεδο εξετσεων διαγνωστικο χαρακτρα για τους/τις μαθητς/τριες της ΣΤ’ τξης των Δημοτικν σχολεων και της Γ’ τξης των Γυμνασων.

9-4-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/36988/970/24 (ΦΕΚ-2173 Β/8-4-24) : Τροποποηση και αντικατσταση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.4.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη του Προγρμματος ’’Φωτοβολτακ στη Στγη’’» (Β’ 2903)

9-4-24  ΥΠΕΘΟΟ 49853/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-2172 Β/8-4-24) : Παρεμπδιση της ελεθερης πρσβασης του κοινο στη θλασσα, τον αιγιαλ και την παραλα, καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας επιβολς διοικητικο προστμου.

9-4-24  Κ.Υ.Α. 692/24 (ΦΕΚ-2164 Β/8-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 568/14.2.2024 κοινς υπουργικς απφασης «Εξειδκευση ζητημτων σχετικ με την λειτουργα της ειδικς ηλεκτρονικς πλατφρμας ’’Πλατφρμα ταυτοποησης κατχων αθλητικν εισιτηρων’’ του ρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)» (Β’ 1120).

9-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 33279/24 (ΦΕΚ-2162 Β/8-4-24) : Καθορισμς i) λεπτομερειν και λοιπν χαρακτηριστικν του ψηφοδελτου επιστολικς ψφου, ii) περιεχομνου εντπου ατησης - υπεθυνης δλωσης του ρθρου 12 του ν. 5083/2024, iii) τπου και διαστσεων φακλων ψηφοφορας επιστολικς ψφου και iv) περιεχομνου ειδικν φακλων ψηφοφορας, κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

9-4-24  Κ.Υ.Α. 27176/24 (ΦΕΚ-2161 Β/8-4-24) : Καθορισμς των ειδικτερων θεμτων σχετικ με τη λειτουργα και την υλοποηση του προγρμματος «Ανακαινζω - Νοικιζω».

9-4-24  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡΙΣΗΣ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 28456/24 (ΦΕΚ-2160 Β/8-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α 66)» (Β’ 2670).8-4-24  Π.Δ. 18/24 (ΦΕΚ-50 Α/6-4-24) : Ορισμς ημρας διεξαγωγς και διρκειας της ψηφοφορας για την εκλογ των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου .

8-4-24  Ν. 5100/24 (ΦΕΚ-49 Α/5-4-24) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλου, της 14ης Δεκεμβρου 2022, σχετικ με την εξασφλιση παγκσμιου ελχιστου επιπδου φορολογας των ομλων πολυεθνικν επιχειρσεων και των εγχριων ομλων μεγλης κλμακας στην Ευρωπακ νωση (Pillar II) και λλες επεγουσες διατξεις

8-4-24  Ν. 5099/24 (ΦΕΚ-48 Α/5-4-24) : Λψη μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 19ης Οκτωβρου 2022 σχετικ με την ενιαα αγορ ψηφιακν υπηρεσιν και την τροποποηση της Οδηγας 2000/31/ ΕΚ («Πρξη για τις ψηφιακς υπηρεσες») και λλες διατξεις

8-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 33553/ΕΓΚ.24/8-4-24 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος, ενψει των εκλογν για την ανδειξη των Ελλνων μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου της 9ης Ιουνου 2024.

8-4-24  ΕΦΚΑ 509835/ΕΓΚ.18/8-4-24  : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της παρ. 9 του ρθρου 109 του ν. 3852/2010, πως ισχει, περ αναδοχς οφειλν απ Ο.Τ.Α.

8-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 33279/8-4-24 : Καθορισμς i) λεπτομερειν και λοιπν χαρακτηριστικν του ψηφοδελτου επιστολικς ψφου, ii) περιεχομνου ντυπου ατησης υπεθυνης δλωσης του ρθρου 12 του ν. 5083/2024, iii) τπου και διαστσεων φακλων ψηφοφορας επιστολικς ψφου και iv) τπου, διαστσεων και περιεχομνου ειδικν φακλων ψηφοφορας, κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου

8-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 33156/5-4-24 : Πληροφορες και οδηγες για τη λειτουργα και τον χρνο ναρξης λειτουργας της ηλεκτρονικς πλης δλωσης υποψηφιοττων για τις εκλογς της 9ης Ιουνου 2024 για την ανδειξη των Ελλνων μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

8-4-24  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 2582/8-4-24 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν ΠΑΣΧΑ 2024

8-4-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.153/27812/Α5/24 (ΦΕΚ-2141 Β/7-4-24) : Καθορισμς πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων υποψηφων Επαγγελματικν Λυκεων και Πρτυπων Επαγγελματικν Λυκεων για πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σχολικο τους 2024 - 2025.

8-4-24  ΥΠΕΘΟΟ 2/40443/ΔΛΓΚ/24 (ΦΕΚ-2136 Β/7-4-24) : Λογιστικς Πολιτικς για τα «Μη - Κυκλοφοροντα Περιουσιακ Στοιχεα Διακρατομενα προς Αρ. Φλλου 2136 ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμς Υπουργεου Οικονομικν» (Α’ 181), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ν. 4972/2022 (Α’ 181), στ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασα Υπουργεου - Σσταση και μετονομασα Γενικν Γραμματειν - ΜεταΠληση και Διακοπεσες Δραστηριτητες» και για τα «Αποθματα».

8-4-24  Κ.Υ.Α. οικ. 46901/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-2120 Β/7-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Ηλεκτρονικ Τιμολγηση στο πλασιο των Δημοσων Συμβσεων δυνμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β’ 3766).

8-4-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 111204/24 (ΦΕΚ-2118 Β/7-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 138529/17.3.2023 απφασης της Υφυπουργο Μετανστευσης και Ασλου «Πλασιο Πρτυπων Καννων Λειτουργας Εποπτευμενων Διαμερισμτων Ημιαυτνομης Διαβωσης Ασυνδευτων Ανηλκων» (Β’ 1615), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 3391/15.01.2024 (Β’ 200) υπουργικ απφαση.

8-4-24  Κ.Υ.Α. 684/24 (ΦΕΚ-2117 Β/7-4-24) : Ηλεκτρονικ υπηρεσα «Δλωση απλειας ελληνικο διαβατηρου».

8-4-24  Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/οικ.18532/24 (ΦΕΚ-2116 Β/7-4-24) : Προσδιορισμς ποσο ψους 3.566.166,00 € και κατανομ αυτο αν υγειονομικ περιφρεια, για την κλυψη της δαπνης που θα προκψει απ την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), πεντηκοστο πρτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), πως τροποποιθηκαν και ισχουν και 90 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), για το χρονικ διστημα απ 01.01.2024 ως 31.03.2024.

8-4-24  Κ.Υ.Α. 2242.10-3/23655/24 (ΦΕΚ-2114 Β/7-4-24) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν, λγω Εορτν Πσχα και Χριστουγννων τους 2024.

8-4-24  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 5453/24 (ΦΕΚ-2113 Β/7-4-24) : Προθεσμα προσκμισης απφασης γκρισης Περιβαλλοντικν ρων, υφιστμενων χιονοδρομικν κντρων της περ. δδ’ της παρ. 3 του ρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155».

8-4-24  Κ.Υ.Α. 96401/24 (ΦΕΚ-2091 Β/7-4-24) : Πρτυπα Τεχη Διαγωνισμν Παραχρησης για την Ανπτυξη, Διαχεριση και Λειτουργα Δημοσως Προσβσιμων Σημεων Επαναφρτισης που περιλαμβνονται σε Σχδια Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων (Σ.Φ.Η.Ο.), σμφωνα με το ρθρο 16 του ν. 4710/2020.

8-4-24  ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2081/Β4-241/24 (ΦΕΚ-2090 Β/7-4-24) : Αποτελσματα της Απογραφς Πληθυσμο-Κατοικιν τους 2021 που αφορον στον Μνιμο Πληθυσμ της Χρας ως και το εππεδο του οικισμο - Διρθωση ως προς τις Δημοτικς Κοιντητες της υπ στοιχεα 2846/Β4-461/21.4.2023 απφασης «Αποτελσματα της Απογραφς Πληθυσμο-Κατοικιν τους 2021 που αφορον στο Μνιμο Πληθυσμ της Χρας» (Β’ 2802).

8-4-24  ΥΠΑΙΘΑ 32515/ΓΔ4/24 (ΦΕΚ-2086 Β/7-4-24) : Λξη μαθημτων σχολικν μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης διδακτικο τους 2023-2024.

8-4-24  ΥΠΕΘΟΟ 5984/24 (ΦΕΚ-2085 Β/7-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 77602/12.7.2021 απφασης «γκριση Ειδικο Προγρμματος Aντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν: στχοι και σστημα διαχερισης» (Β’ 3391).

8-4-24  ΑΑΔΕ Α1047/24 (ΦΕΚ-2072 Β/7-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1162/19.10.2023 κοινς απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και  του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Αποδεικτικ Ενημερτητας ρθρου 12 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’ 206)» (Β’ 6129).

8-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 29842/24 (ΦΕΚ-2071 Β/7-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.131360/12476/ 8-5-2013 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς του τπου και του τρπου τρησης των ληξιαρχικν βιβλων των Ληξιαρχεων» (Β’ 1107), ως προς την αποτπωση των στοιχεων των συμβαλλομνων επ της ληξιαρχικς πρξης συμφνου συμβωσης - απαιτομενες προσαρμογς στο Πληροφοριακ Σστημα «Μητρο Πολιτν» - προσθκη νων προτπων ληξιαρχικν πρξεων.

8-4-24  Κ.Υ.Α. 33210/24 (ΦΕΚ-2057 Β/6-4-24) : Ασκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν που υπηρετον σε πλοα με ελληνικ σημαα, τα οποα ναυλοχον σε ελληνικ λιμνια κατ την ημρα της ψηφοφορας της 9ης Ιουνου 2024 ια την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

8-4-24  ΑΑΔΕ Α1052/24 (ΦΕΚ-2056 Β/5-4-24) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πρξης προσδιορισμο φρου τους 2024 και επομνων

8-4-24  ΑΑΔΕ Α1053/24 (ΦΕΚ-2055 Β/5-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα A. 1278/2019 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ με θμα: «Τροποποηση, συμπλρωση και κωδικοποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1212/2015 απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 2120) - Χοργηση εκπτσεων, μεισεων και αναστολς πληρωμς στον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β’ 3007 και Β’3129)

8-4-24  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/177-με/24 (ΦΕΚ-2053 Β/5-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 3009/2/28-γ’/16.06.1994 απφασης του Υπουργο Δημσιας Τξης «ροι ασφαλος φλαξης πυροβλων πλων, πυρομαχικν, εκρηκτικν υλν και εκρηκτικν μηχανισμν» (Β’ 461).

8-4-24  Κ.Υ.Α. 26860/24 (ΦΕΚ-2052 Β/5-4-24) : Επιδτηση του προγρμματος μθησης σε εργασιακ χρο των μαθητευμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας του ν. 4763/2020, που θα απασχοληθον στο Δημσιο, σε φορες του Δημσιου Τομα, σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κ.λπ. κατ το τος 2024.

8-4-24  Κ.Υ.Α. 32239/24 (ΦΕΚ-2051 Β/5-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Μεταφορ μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες» (Β’ 4217).

8-4-24  Κ.Υ.Α. 26544/24 (ΦΕΚ-2050 Β/5-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 102791/14-12-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Παιδεας και Θρησκευμτων «Κατρτιση Κανονισμο Λειτουργας Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητεας του ΟΑΕΔ» (Β’ 5832).

8-4-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/36044/643/24 (ΦΕΚ-2048 Β/5-4-24) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης» και «Μη Οικιακς Πελτης» για τον μνα Μρτιο του 2024.5-4-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ.6802/5-4-24 : Διαδικασα αξιολγησης προσταμνων για την αξιολογικ περοδο 2023 -Εφαρμογ Επικρωσης Στχων 2023 -Παρταση προθεσμας

5-4-24  ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3747/5-4-24 : Δημοσευση αποφσεων του Συμβουλου της Επικρατεας επ ζητημτων δημοσων συμβσεων γενικτερου ενδιαφροντος, κατ το ρθρο 1 του ν. 3900/2010 (πρτυπες δκες) και ειδικτερα : α) της με αριθμ. 2325/2023 απφασης της Ολομλειας του Συμβουλου της Επικρατεας, β) της με αριθμ. 211/20243 απφασης της Ολομλειας του Συμβουλου της Επικρατεας και γ) της απφασης ΣτΕ Δ' Τμ. 289/2024

5-4-24  Π.Δ. 17/24 (ΦΕΚ 47 Α/4-4-2024): Οργανισμς της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν.

5-4-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.152/35250/Α5/5-4-24 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑ.Λ. τους 2024

5-4-24  ΥΠΥΜΕ 101152/5-4-24 : Διορισμς Συμβολου Ασφαλος Μεταφορς Επικνδυνων Εμπορευμτων απ Πρατρια Παροχς Καυσμων και Ενργειας

5-4-24  ΥΠΕΘΟΟ 2/37910/ΔΛΓΚ/29-2-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Αρχικ Απογραφ Παγων Περιουσιακν Στοιχεων Κεντρικς Διοκησης (αρχικ αναγνριση και επιμτρηση)4-4-24  ΥΠΕΘΑ 34877/Ε2/4-4-24 :  Οδηγες σχετικ με αιτσεις μετταξης/απσπασης εκπαιδευτικν που υποβλλονται μσω του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (Ν.4440/2016)

4-4-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1300/ΟΙΚ.6667/3-4-24 : Δημοσιοποηση θσεων κινητικτητας Α' κκλου 2024 - Υποβολ αιτσεων -2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

4-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 31486/24 (ΦΕΚ-2040 Β/3-4-24) : Καθορισμς της λειτουργας και του χρνου ναρξης λειτουργας της ηλεκτρονικς πλης δλωσης υποψηφιοττων κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

4-4-24  Κ.Υ.Α. 25331/24 (ΦΕΚ-2039 Β/3-4-24) :  γκριση συντελεστν οικογενειακο επιδματος του ΕΛΟΕΝ τους 2023.3-4-24   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Μρτιος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Σμα Επισκψιμου Τυροκομεου.    
2. Αδειοδτηση δημοτικν Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ).    
3. Χρσεις γης.    
4. Λειτουργα καταστημτων τις Κυριακς.    
5. Ανανωση της δειας των παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν.    
6. Μεταββαση της δειας παραγωγο και επαγγελματα πωλητ.    
7. Παραστσεις και εκδηλσεις με τη συμμετοχ ζων.    
8. Ιδρματα παιδικς πρνοιας.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024) (03/04/2024)

3-4-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/252/οικ.6603/3-4-24 : Μετθεση της αργας της 1ης Μαου 2024 για τους εργαζμενους στον δημσιο τομα

3-4-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/36007/1268/3-4-24 : Σχετικ με την εξταση αποδεκτν αιτημτων προδλων σφαλμτων.

3-4-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/34343/Α5/3-4-23 : Πανελλαδικς εξετσεις 2024 Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ).

3-4-24  ΥΠ.ΕΣ. 31709/ΕΓΚ.311/1-4-24 : Ευρωεκλογς 9ης Ιουνου 2024-Βασικς ρυθμσεις του ν.5083/2024 «Εκλογ ευρωβουλευτν, διευκλυνση εκλογων μσω επιστολικς ψφου, εκκαθριση εκλογικν καταλγων και λοιπς διατξεις του Υπουργεου Εσωτερικν» (Α' 12)

3-4-24  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/97516/3-4-24  : Δημοσευση της υπουργικς απφασης Δ30/Α3/71830/2024 (Β' 1737)

3-4-24  ΕΦΚΑ 490574/ΕΓΚ.16/3-4-24 : Προσθκη αρμοδιοττων στα Τμματα Ασφλισης και Εισφορν των Τοπικν Διευθνσεων και στις Διοικητικς Επιτροπς του e ΕΦΚΑ αναφορικ με την κατταξη σε ασφαλιστικ κλση και τον καθορισμ των ημερν ασφλισης κατ μνα, των μελν Σωματεων, Συνεργατικν και Ασφαλιστικν Συνεταιρισμν των κεφαλαων Η', Θ', Γ ,ΙΑ' και ΙΓ' του Κανονισμο Ασφλισης του τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

3-4-24  ΑΑΔΕ Α1049/24 (ΦΕΚ 2035 Β/2-4-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1138/12.6.2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

3-4-24  ΑΑΔΕ Α1048/24 (ΦΕΚ 2035 Β/2-4-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1138/12.6.2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

3-4-24  ΕΦΚΑ 486354/3-4-24 : Ασφλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικο που στελεχνει επαγγελματικ πλοα αναψυχς και επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια

3-4-24  ΔΥΠΑ 3/686/2-4-24 :  ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο3/2024 - Ειδικ πργραμμα απασχλησης ανργων, πρην εργαζμενων της εταιρεας με την επωνυμα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και εν γνει σων συμπεριλαμβνονται στην περ. β' της παρ.9 του ρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α'94).

3-4-24  Κ.Υ.Α. 26076/24 (ΦΕΚ-2031 Β/2-4-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 17173/11.09.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Κλιματικς Κρσης και Πολιτικς Προστασας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτης αρωγς, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ τις πλημμρες που εκδηλθηκαν απ την 4η ως την 11η Σεπτεμβρου 2023 στη χρα» (Β’ 5404).

3-4-24   ΔΥΠΑ 395040/29-3-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Λξη του Προγρμματος μθησης στην εκπαιδευτικ δομ και ναρξη και λξη του Προγρμματος μθησης σε εργασιακ χρο των Πειραματικν Επαγγελματικν Σχολν (ΠΑ.Σ.) Μαθητεας της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για το σχολικ τος 2023-20242/4/24  ΥΠ.ΕΣ. 30971/ΕΓΚ.303/2-4-24 : Λειτουργα Δημοτικς Επιτροπς

2/4/24  ΥΠΕΚΑ Φ.80320/25192/1-4-24 : Οδηγες για την απδοση και τη λειτουργα του Αριθμο Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης (ΑΜΚΑ)

2/4/24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.19039/2-4-24 : Εμβολιασμς ναντι του κοκκτη-Συστσεις της Εθνικς Επιτροπς Εμβολιασμν

2/4/24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2α/οικ.19276/2-4-24 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της υπ στοιχεα Γ2α/10666/04-032024 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β' 1485)

2/4/24  ΥΠ.ΕΣ. 31037/1-4-24 : Καθορισμς ειδικο γνωρσματος και λοιπν χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφοφορας κατ τις εκλογς της 9ης Ιουνου 2024 για την ανδειξη των Ελλνων μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

2/4/24  ΥΠ.ΕΣ. 30836/1-4-24 : Τραπεζικο λογαριασμο πολιτικν κομμτων, συνασπισμν κομμτων και υποψηφων στις εκλογς της 9ης Ιουνου 2024 για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

2/4/24  ΥΠ.ΕΣ. 30254/29-3-24 : Πρωτοβουλα σγκλησης δημοτικο συμβουλου

2/4/24  ΑΑΔΕ Α1045/24 (ΦΕΚ-2025 Β/1-4-24) : Εφαρμογ του ειδικο καθεσττος τελειοποησης προς επανεισαγωγ.

2/4/24  ΑΑΔΕ Ε2021/27-3-24 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο, σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α 248), με ισχ για το τος 2024.

2/4/24 ΥΠΕΘΟΟ 46673/ΕΞ2024/1-4-24 : Ερμηνευτικ εγκκλιος για την παρ. 12 του ρθρου 5 του ν.5092/2024 «ροι αξιοποησης της δημσιας περιουσας στις παραθαλσσιες περιοχς και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α' 33)

2/4/24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/33888/542/24 (ΦΕΚ-2027 Β/1-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απφασης «Παρταση των προθεσμιν των παρ. 4 και 10 του ρθρου 26 “Προσβασιμτητα χωρς φραγμος για τα τομα με αναπηρα και τα εμποδιζμενα τομα” του ν. 4067/2012 “Νος Οικοδομικς Κανονισμς”» (Β’ 7028).

2/4/24  Κ.Υ.Α. 86984/24 (ΦΕΚ-2019 Β/1-4-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΕΔ5/4/339/14.9.1984 κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα χοργησης δειας σκησης επαγγλματος σε διπλωματοχους Μηχανικος ανωττων σχολν του εσωτερικο και ιστιμων ανωττων σχολν του εξωτερικο» (Β’  713) .1/4/24  ΥΠΕΚΑ 25058/24 (ΦΕΚ-1974 Β/29-3-24) : Καθορισμς καττατου μισθο και καττατου ημερομισθου για τους υπαλλλους και τους εργατοτεχντες λης της χρας.

1/4/24  ΑΑΔΕ Α1046/24 (ΦΕΚ-1971 Β/29-3-24) :  Καθορισμς της διαδικασας τρησης των μτρων δουσας επιμλειας απ τα πρσωπα των ρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), κατ τη διθεση και τη διακνηση ενεργειακν προντων στα Πρατρια Καυσμων, του τρπου διαπστωσης των παραβσεων, των αρμδιων Υπηρεσιν, του χρνου, του τρπου και των προποθσεων δημοσιοποησης των παραβατν, κατ’ εφαρμογ της παρ. 9 του ρθρου 78Α του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα (ν. 2960/2001, Α’265).

1/4/24  ΥΠ.ΠΟΛ. 126889/24 (ΦΕΚ-1969 Β/29-3-24) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μνημεων και Μουσεων του Κρτους, τους 2024

1/4/24  Κ.Υ.Α. 117624/24 (ΦΕΚ-1968 Β/29-3-24) : Καθορισμς τιμολογιακς πολιτικς για το σνολο των αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων και μουσεων που ανκουν στο Δημσιο και διαχειρζεται το Υπουργεο Πολιτισμο.

1/4/24  ΥΠΕΚΑ 24595/24 (ΦΕΚ-1966 Β/29-3-24) : Α. Τροποποηση του Mρους Α «Εφαρμογ Συστματος Ψηφιακς Κρτας Εργασας - Υποχρωση Καταχρησης Ψηφιακν Στοιχεων σχετιζμενων με το ωρριο απασχλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων. Β. Τροποποηση του Mρους Β «Στοιχεα απ τα οποα διαπιστνεται εν ο εργαζμενος χει μα απ τις ιδιτητες της περ. α’ του ρθρου 2 της Διεθνος Συμβσεως της Διεθνος Διασκψεως της Ουασινγκτνος, που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων. Γ. Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331 Δ1.13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).29/3/24  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ E/980/28-3-24 (ΑΔΑ: 6Ψ1Φ46ΜΓΨ7-ΚΙΟ) : Παρταση προθεσμας εγγραφς και ανανωσης εγγραφς στο ηλεκτρονικ Μητρο 'Εντυπου Τπου (Μ.Ε.Τ) και στο ηλεκτρονικ υπομητρο περιφερειακο και τοπικο τπου της Γενικς Γραμματεας Επικοινωνας και Ενημρωσης

29/3/24 ΥΠ.ΕΣ. 29842/28-3-24 :  Τροποποηση της αριθμ. Φ.131360/12476/08-05-2013 (Β' 1107) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς του τπου και του τρπου τρησης των ληξιαρχικν βιβλων των Ληξιαρχεων», ως προς την αποτπωση των στοιχεων των συμβαλλομνων επ της ληξιαρχικς πρξης συμφνου συμβωσης απαιτομενες προσαρμογς στο Πληροφοριακ Σστημα «Μητρο Πολιτν» προσθκη νων προτπων ληξιαρχικν πρξεων.

29/3/24  ΔΥΠΑ 824/25/24 (ΦΕΚ-1961 Β/283-24) : Κατρτιση Μητρου Επιλξιμων Παρχων Επιδοτομενης Συνεχιζμενης Επαγγελματικς Κατρτισης σμφωνα με το ρθρο 37 του ν. 4921/2022

29/3/24  ΥΠΑΙΘΑ 30289/Δ3/24 (ΦΕΚ-1954 Β/28-3-24) : Καθορισμς των «Γραπτς Εξεταζμενων» μαθημτων στις απολυτριες εξετσεις της Δ’ τξης των Λυκεων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλασιο της Τρπεζας Θεμτων Διαβαθμισμνης Δυσκολας, της εξεταστας λης και του τρπου αξιολγησης αυτν κατ το σχολικ τος 2023-2024 βσει του ρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

29/3/24  ΥΠΥΜΕ 85129/24 (ΦΕΚ-1953 Β/28-3-24) : Τροποποηση των ρθρων 1 και 2 του π.δ. 1161/1977 «Περ των μεγστων ορων διαστσεων και βαρν των αυτοκιντων οχημτων, αρθρωτν οχημτων, ρυμουλκομενων υπ αυτοκιντων και συρμν» (Α’ 380).28/3/24  ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 24376/28-3-24 : Διευκρινιστικ Εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2024 απ τις Περιφερειακς Εντητες της χρας.

28/3/24  ΑΑΔΕ Ε2020/7-3-24 : Αυτματη αποστολ της δειας παρδοσης στα εισαγωγικ καθεσττα- Αυτματη οριστικοποηση των διασαφσεων εισαγωγς

28/3/24  ΥΠΑΙΘΑ Κ7/30694/24 (ΦΕΚ-1904 Β/28-3-24) : Ρυθμσεις θεμτων και λεπτομερειν σχετικ με την εφαρμογ της διαδικασας αξιολγησης του ργου των εκπαιδευτν επαγγελματικς κατρτισης των Δημσιων Σχολν Αντερης Επαγγελματικς Κατρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας, Θρησκευμτων και Αθλητισμο.

28/3/24  ΑΑΔΕ Α1044/24 (ΦΕΚ-1903 Β/28-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1123/07-08-2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμς βιβλων καταχρισης εισπρακτων και επιστρεπτων ποσν κατ τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 30 και της παρ. 5 του ρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α’ 206)» (Β’ 5037).

28/3/24  Κ.Υ.Α. 8484/οικ.Φ.708.2/24 (ΦΕΚ-1902 Β/28-3-24) : Αξιολγηση Κινδνου και Κατταξη των οικονομικν δραστηριοττων/εγκαταστσεων σε εππεδα επικινδυντητας - μεθοδολογα σχεδιασμο, προγραμματισμο και συχντητα ελγχων στο πλασιο της εποπτεας οικονομικν δραστηριοττων/εγκαταστσεων στις διατξεις πυροπροστασας αρμοδιτητας Πυροσβεστικο Σματος.27/3/24  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Μρτιος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συμβσεις χρηματοδοτικς μσθωσης.    
2. Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.    
3. Ενιαο πιστοποιητικ οικονομικς ενημερτητας.    
4. Παρακρτηση φρου μισθωτν υπηρεσιν.    
5. Δλωση στοιχεων ακιντων.    
6. Δημοσιεσεις στον τοπικ τπο.    
7. Επιχοργηση φιλοζωκν σωματεων και σχολικν αθλητικν ομδων.    
8. Επιστροφ αχρεωσττως εισπραχθντων ποσν.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024) (27/03/2024)

27-3-24  ΕΦΚΑ 434120/22-3-24 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τον υπολογισμ χρνου υπηρεσας προσωπικο των Ενπλων Δυνμεων και Σωμτων Ασφαλεας στο διπλσιο και την αναγνριση του χρνου αυτο, ως χρνου πραγματικς συντξιμης υπηρεσας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 και 22 παρ.3 του Ν.3865/2010

27-3-24  ΥΠΥΜΕ 70969/24 (ΦΕΚ-1890 Β/26-3-24) : γκριση της πρτης αναθερησης εβδομντα εννα (79) και της δετερης αναθερησης δεκαοκτ (18) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα Δημσια ργα και Μελτες.

27-3-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/22519/1221/24 (ΦΕΚ-1871 Β/26-3-24) : Παρταση προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 214 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμς, απλοποηση και αναμρφωση του ρυθμιστικο πλαισου των δημοσων συμβσεων, ειδικτερες ρυθμσεις προμηθειν στους τομες της μυνας και της ασφλειας και λλες διατξεις για την ανπτυξη, τις υποδομς και την υγεα» (Α’ 36).

27-3-24  ΥΠΕΚΑ 20269/24 (ΦΕΚ-1813 Β/26-3-24) : Καθορισμς ψους κρατσεων ρθρου 9 του ν. 4826/2021 (Α’ 160) για το τος 2024.

27-3-24  Κ.Υ.Α. Φ.114/497810/24 (ΦΕΚ-1893 Β/26-3-24) : Καθορισμς των δικαιολογητικν για την ρση της απαγρευσης των δικαιοπραξιν σε παραμεθριες περιοχς, και των ειδικτερων κριτηρων που αξιολογονται και ρθμιση λοιπν σχετικν θεμτων.

27-3-24  Κ.Υ.Α. Α1043/24 (ΦΕΚ-1859 Β/26-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1018/31.01.2022 κοινς απφασης «Καθορισμς αρμοδων αρχν για τη διαχεριση, ενημρωση και παρακολοθηση του Ενιαου Κεντρικο Μητρου Εφοδιαστικς Αλυσδας καπνο και βιομηχανοποιημνων καπνν (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπν λεπτομερειν για την εφαρμογ και λειτουργα του» (Β’ 440).

27-3-24  ΑΑΔΕ Α1041/24 (ΦΕΚ-1845 Β/26-3-24) : Ορισμς των αρμοδων υπηρεσιν και ρθμιση της διαδικασας τρησης και υποβολς δεδομνων πληρωμν απ τους παρχους υπηρεσιν πληρωμν, σμφωνα με το ρθρο 15Δ του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4987/2022, Α’ 206), με το οποο ενσωματθηκε η οδηγα (ΕΕ) 2020/284 του Συμβουλου της 18ης Φεβρουαρου 2020.

27-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70A/60/οικ.5420/24 (ΦΕΚ-1836 Β/26-3-24) : Μετθεση της αργας της 1ης Μαου 2024 για τους εργαζμενους στον δημσιο τομα.

27-3-24  Κ.Υ.Α. 25070/24 (ΦΕΚ-1832 Β/26-3-24) : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ το Ηλεκτρονικ Μητρο Αποβλτων (ΗΜΑ) του ν. 4819/2021 στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023.26-3-24  ΠΥΣ 5/24 (ΦΕΚ-45 Α/22-3-24) : Εξειδκευση στχων του Ενοποιημνου Σχεδου Κυβερνητικς Πολιτικς (Ε.Σ.ΚΥ.Π.) για το τος 2023, καθορισμς των υπηρεσιν των υπουργεων και των εποπτευμενων φορων τους, των συγκεκριμνων ποσοτικν στχων και των κριτηρων, σμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του ρθρου 23 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).

26-3-24  ΕΦΚΑ 440643/26-3-24 : Ειδικς αργες διατραπεζικν συναλλαγν Παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν εργοδοτν, ελεθερων επαγγελματιν, αυτοαπασχολομενων και αγροτν και δσεων ρυθμσεων.

26-3-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.17150/24 (ΦΕΚ-1860 Β/26-3-24) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα 8 Απριλου 2024 και ρα 06:00.

26-3-24  Κ.Υ.Α. 95391/2024/24 (ΦΕΚ-1807 Β/22-3-24) : Καθορισμς των ειδικν δικαιολογητικν, αν κατηγορα εθνικς θερησης εισδου, και των απαιτομενων δικαιολογητικν για την χοργηση και την ανανωση των αδειν διαμονς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 5038/2023 (Α’ 81).

26-3-24  K.Y.A. 21258/24 (ΦΕΚ-1806 Β/22-3-24) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την δωρεν με μειωμνο εισιτριο μετακνηση: α) των Ατμων με Αναπηρες και β) των πολυτκνων και των μελν των οικογενειν τους, για τo τος 2024, με τα μσα συγκοινωνας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικν και υπεραστικν ΚΤΕΛ που εναι μλη των ομοσπονδιν Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.22-3-24  ΕΦΚΑ 426839/21-3-24 : Συμπλρωση οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 114 του ν. 5078/2023 περ απασχλησης συνταξιοχων λγω γρατος/αναπηρας: α) κατργηση του ελγχου των αποδοχν/εισοδματος εργαζμενων/αυτοαπασχολομενων συνταξιοχων λγω αναπηρας, β) αξιοποηση του χρνου εργασας/αυτοαπασχλησης.

22-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 27243/21-3-24 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2025-2028 του υποτομα των ΟΤΑ.

22-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1δ/ΓΠ/οικ.17209/21-3-24 : Παγκσμια Ημρα Στοματικς Υγεας (World Oral Health Day) 20η Μαρτου 2024

22-3-24  Π.Δ. 15/24 (ΦΕΚ 43 Α/22-3-2024): Οργανισμς Ταμεου Επικουρικς Κεφαλοποιητικς Ασφλισης.

22-3-24  ΕΦΚΑ 427223/21-3-24 : Ανκληση της αρ. 49/2023 εγκυκλου (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ)

22-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/58/οικ.5760/24 (ΦΕΚ-1804 Β/22-3-24) : Καθορισμς ζητημτων σχετικ με την προστασα των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα στο πλασιο των διαδικασιν στοχοθεσας και αξιολγησης του Μρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112)

22-3-24  Κ.Υ.Α. Δ3(α)/15626/24 (ΦΕΚ-1801 Β/22-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(α) 63708/1-12-2023 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας και των υπχρεων προς υποβολ στοιχεων, του περιεχομνου των στοιχεων, των κυρσεων για την περπτωση μη συμμρφωσς τους, καθς και των τεχνικν και οργανωτικν λεπτομερειν για τη λειτουργα του Ηλεκτρονικο Συστματος Παρακολοθησης Διακνησης Φαρμκων κατ’ εφαρμογ του ρθρου 14 και 32 παρ. 3 του ν. 5057/2023 (Α’ 164)» (Β’ 6803)

22-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.16863/21-3-24 : Αποστολ στοιχεων ποιτητας του νερο ανθρπινης κατανλωσης που διατθεται απ τους υπεθυνους φορες δρευσης για το τος 202321-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ.5808/21-3-24 : Διαδικασα αξιολγησης προσταμνων για την αξιολογικ περοδο 2023 - Εφαρμογ Επικρωσης Στχων 2023

21-3-24  ΑΑΔΕ Α1039/24 (ΦΕΚ 1790 Β/19-3-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1215/28-12-2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2024» (Β' 7475).

21-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ A1/οικ.13956/24 (ΦΕΚ 1734 Β/19-3-2024): Οργνωση και λειτουργα της Κατασκνωσης των Υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας.20-3-24  ΥΠΑΙΘΑ 28857/Ε3/20-3-24 : Οδηγες αναφορικ με τη διαδικασα αξιολγησης εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικν μονδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)- ναρξη διαδικασας αξιολγησης για το Πεδο Β

20-3-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 95528/20-3-24 : Ανανωση Ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (ΔΑΔΠ) Ασυνδευτων Ανλικων

20-3-24  Κ.Υ.Α. 87298/24 (ΦΕΚ-1788 Β/19-3-24) : Καταβολ ενιαου τλους για το τταρτο τρμηνο του τους 2023 στους Δμους, εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας σμφωνα με το ρθρο 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

20-3-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/26669/268/24 (ΦΕΚ-1785 Β/19-3-24) : Πλασιο διενργειας των Αρχιτεκτονικν Διαγωνισμν και γενικ των διαγωνισμν μελετν με απονομ βραβεων

20-3-24  ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/71830/24 (ΦΕΚ-1737 Β/19-3-24) : Επικαιροποηση διατξεων της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικς απφασης «δεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων» (Β’ 3056)

20-3-24  ΦΕΚ-1733 Β/19-3-24 :
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/25/24 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 33/29.6.2022 κοινς υπουργικς απφασης «Επανεξταση αιτσεων χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3350).
ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 8347/ΕΞ2024/24 : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Μητρο Επικοινωνας Πολιτν» σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης
ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 8348/ΕΞ2024/24 : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Ενιαα Ψηφιακ Πλη gov.gr» του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης

20-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.5643/24 (ΦΕΚ-1794 Β/19-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/11.01.2023 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς του περιεχομνου των κατηγοριν στοχοθεσας και ρθμιση θεμτων διαδικασας και μεθοδολογας καθορισμο και αναθερησης στχων και δεικτν μτρησης του ρθρου 9 του ν. 4940/2022» (Β’ 46).

20-3-24  Κ.Υ.Α. 25047/K1/24 (ΦΕΚ-1776 Β/19-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 140304/K1/3-11-2021 κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα των εξετσεων για την πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο για πολτες τρτων χωρν, προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος-Καθορισμς ποσο παραβλου υπρ του Ελληνικο Δημοσου των υποψηφων και αποζημωσης των απασχολουμνων στις εξετσεις» (Β’ 5125).

20-3-24  Κ.Υ.Α. 23907/24 (ΦΕΚ 1758 Β/19-3-2024): Καθορισμς ημερν μετακνησης εκτς δρας αιρετν Δμων και Περιφερειν.

20-3-24  Κ.Υ.Α. 69559/24 (ΦΕΚ 1735 Β/19-3-2024): Δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση της ηλεκτρονικς πλατφρμας για τα Σχδια Βισιμης Αστικς Κινητικτητας (Σ.Β.Α.Κ.).

20-3-24  Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/8385/24 (ΦΕΚ 1726 Β/19-3-2024): Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της περ. Γ της παρ. 11 του ρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α' 297).19-3-24  Ν. 5095/24 (ΦΕΚ-40 Α/15-3-24) :  Ενσχυση δικηγορικς λης: Ρυθμσεις για τα κληρονομητρια, τις αποδοχς και αποποισεις κληρονομιν, τις εγγραφς και τις εξαλεψεις συναινετικν προσημεισεων υποθηκν και τις νορκες βεβαισεις και για το Ταμεο Χρηματοδοτσεως Δικαστικν Κτιρων και την πληρωμ των υποθσεων νομικς βοθειας και λοιπς επεγουσες ρυθμσεις.

19-3-24  ΕΦΚΑ ΕΓΚ.11/22-2-24 (ΑΔΑ: 9ΑΖΗ46ΜΑΠΣ-35Π - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Καταβολ πρου, μη ανταποδοτικο χαρακτρα, υπρ e-Ε.Φ.Κ.Α. των συνταξιοχων εξ ιδου δικαιματος, οι οποοι απασχολονται με σχση εργασας δημοσου δικαου: • Σε Φορα της Γενικς Κυβρνησης και χουν συμπληρσει το 62ο τος της ηλικας τους. • Σε Φορα εκτς της Γενικς Κυβρνησης, ανεξρτητα απ την ηλικα τους.Απεικνιση πρου στην Α.Π.Δ Δημοσου Να Κωδικοποηση για τους συνταξιοχους κτω των 62 ετν (που απασχολονται σε φορα της Γενικς Κυβρνησης) ως προς τους κλδους Κριας και Επικουρικς Ασφλισης.

19-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/57/οικ.5630/19-3-24 : Εφαρμογ στοχοθεσας αξιολγησης ν.4940/2022: Εξειδκευση των διορθωτικν μτρων που δνανται να λβουν οι Επιτροπς Εποπτεας Αξιολγησης του ρθρου 15 του ν.4940/2022 (Α' 112)

19-3-24  ΥΠΕΘΟΟ  2/13620/ΔΕΠ/5-3-24 : Μισθολογικ εξλιξη για υπαλλλους, που υπηρετον σε φορες του δημοσου τομα με προσωριν διαταγ.

19-3-24  ΥΠΕΚΑ 80020/24 : Εφαρμογ διατξεων ρθρου 22 ν. 4997/2022 «Προσδιορισμς ακαθριστου συνολικο ποσο επικουρικς σνταξη-  Προσθκη παρ. 4 στο ρθρο 120 του ν.4623/2019»

19-3-24  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/3/98-ιβ/247 (ΦΕΚ-1761 Β/19-3-24) : ξοδος και επανεσοδος αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν κατχων αδειν διαμονς, η ισχς των οποων χει λξει και αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν που χουν αιτηθε τη λψη αρχικς δειας διαμονς

19-3-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25187/460/24 (ΦΕΚ-1684 Β/15-3-24) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης» και «Μη Οικιακς Πελτης» για τον μνα Φεβρουριο του 2024

19-3-24  ΑΑΔΕ Α1042/24 (ΦΕΚ-1723 Β/15-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1157/12.10.2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) Καθορισμς του χρνου και της διαδικασας αναβθμισης των Μσων Πληρωμν, που χρησιμοποιον οι ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), απ τους Παρχους Μσων Πληρωμν (NSPs), για την ολοκλρωση της διαδικασας διασνδεσης αυτν με τα Ταμειακ Συστματα, καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1021/2023 (Β’ 1826) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ» (Β’ 5994).

19-3-24  ΑΑΔΕ Α1040/24 (ΦΕΚ-1723 Β/15-3-24) : Καθορισμς του περιεχομνου, της διαδικασας, του τρπου και του χρνου υποβολς των Δηλσεων Πληροφοριν αναφορικ με υπηρεσες τεχνικς υποστριξης Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που παρχονται στις υπχρεες ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, για την τρηση του Μητρου Παρεχμενων Υπηρεσιν Τεχνικς Υποστριξης Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ).15-3-24  ΥΠΥΜΕ 79210/14-3-24 : Σναψη συμβσεων μσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκιντου με οδηγ απ νομικ πρσωπα και ιδως απ τουριστικ γραφεα, ως μισθωτς

15-3-24  ΕΦΚΑ 399743/ΕΓΚ.14/15-3-24 : Ασφλιση ιδιοκτητν τουριστικν καταλυμτων κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α'/20-12-23)

15-3-24  ΔΥΠΑ 348517/14-3-24 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 348517/Νο 2/2024 - Ειδικ πργραμμα απασχλησης 53 ανργων α)πυρπληκτων ρητινεργατν και β) πτυχιοχων αντατων εκπαιδευτικν ιδρυμτων Πανεπιστημιακο και Τεχνολογικο Τομα σε Υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας (Ε'κκλος)

15-3-24  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-3-24: Εφαρμογ του Κανονισμο Πυροπροστασας Ακιντων εντς και πλησον δασικν εκτσεων

15-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.16059/15-3-24 : Υγειονομικο λεγχοι εμφιαλωτηρων νερο και λεγχος εμφιαλωμνων νερν που κυκλοφορον στο εμπριο κατ το πρτο εξμηνο του τους 2024. Αποστολ των αποτελεσμτων ελγχου.

15-3-24  ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/26689/388/24 (ΦΕΚ-1672 Β/14-3-24) : γκριση 1ης επικαιροποησης προγρμματος μτρων για την επτευξη τη διατρηση της καλς περιβαλλοντικς κατστασης στα θαλσσια δατα

15-3-24  ΥΠΑΙΘΑ 25451/Δ6/24 (ΦΕΚ-1671 Β/14-3-24) :  Ρθμιση θεμτων σχετικ με την εισαγωγ μαθητν σε Πρτυπα Σχολεα, Πειραματικ Σχολεα και Εκκλησιαστικ Σχολεα14-3-24  Ν. 5094/24 (ΦΕΚ-39 Α/13-3-24) : Ενσχυση του Δημσιου Πανεπιστημου - Πλασιο λειτουργας μη κερδοσκοπικν παραρτημτων ξνων πανεπιστημων και λλες διατξεις.

14-3-24  Κ.Υ.Α. Ε/731/24 (ΦΕΚ-1667 Β/13-3-24) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα E297/21.4.2023 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Πργραμμα οικονομικς ενσχυσης των ιδιωτικν επιχειρσεων που συνιστον παρχους περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης περιφερειακς εμβλειας» (Β’ 2670).

14-3-24  Κ.Υ.Α. Δ30/Δ5α/75798/24 (ΦΕΚ-1666 Β/13-3-24) :  Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των αυτοκινητοδρμων και εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 202413-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/56/οικ.5373/13-3-24 : Εφαρμογ στοχοθεσας και διενργεια αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4940/2022 - Ενημρωση για απεργα αποχ

13-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 23771/24 (ΦΕΚ 1661 Β/12-3-2024): Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων, λευκν ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς της 9ης Ιουνου 2024 για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.

13-3-24  Κ.Υ.Α. Φ.43000/οικ.18828/24 (ΦΕΚ 1659 Β/12-3-2024): Καθορισμς ψους ημερσιου τροφεου κατασκηνσεων τους 2024.

13-3-24  Κ.Υ.Α. οικ. 18551/24 (ΦΕΚ 1658 Β/12-3-2024): Ειδικ Σμα Ιατρν (Ε.Σ.Ι.) του Κντρου Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

13-3-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/17300/16/24 (ΦΕΚ 1624 Β/11-3-2024): Συγκρτηση και ορισμς των μελν του Συμβουλου των Ενεργειακ Ουδτερων Πλεων, σμφωνα με το ρθρο 36 του ν. 5069/2023 (Α' 193).

13-3-24  ΥΠΕΘΟΟ 38567/ΕΞ2024/13-3-24 : Υποχρωση κδοσης ηλεκτρονικο τιμολογου

13-3-24  ΥΠΕΘΟΟ 4891/12-3-24 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ για την γκριση και Χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2024 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2025 - 202812-3-24  ΕΦΚΑ 13/11-3-24  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 131 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α' 211) περ κατργησης της προθεσμας υποβολς ατησης απ τα φυσικ πρσωπα της παραγρφου 1 του ρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) για την απαλλαγ τους απ την αλληλγγυα ευθνη καταβολς ασφαλιστικν οφειλν νομικν προσπων

12-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/88/οικ.5298/12-3-24 : Πολυετς προγραμματισμς ανθρπινου δυναμικο δημσιας διοκησης 2025- 2028.

12-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 22445/7-3-24 : Επικαιροποηση της βσης δεδομνων του ΥΠΕΣ για τις διεθνες συνεργασες των Δμων και Περιφερειν της Χρας - (Παρταση προθεσμας υποβολς στοιχεων ως 5 Απριλου 2024).

12-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.15226/12-3-24 : Προγρμματα ολοκληρωμνης διαχερισης των κουνουπιν, σχδιο δρσης, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2024

12-3-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 21078/12-3-24 : Εγκκλιος Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Μαρτου 2024

12-3-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/26374/Α5/12-3-24 : Ενημρωση για την κδοση προκρυξης διαγωνισμο για την εισαγωγ υποψηφων στις σχολς Αξιωματικν και Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημακο τους 2024-2025.

12-3-24  ΑΑΔΕ Α1038/24 (ΦΕΚ 1653 Β/11-3-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1275/2013 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν «Βεβαωση οφειλς ρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α' 170), πως ισχει» (Β' 3398).

12-3-24  Κ.Υ.Α. οικ.2/108192/ΔΕΠ/24 (ΦΕΚ 1635 Β/11-3-2024): Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας του ρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176) των υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας και των εποπτευμενων φορων του» (Β' 2611).

12-3-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 8350/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 1643 Β/11-3-2024): Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Αναπηρικν Επιδομτων και Οικονομικν Ενισχσεων» του Οργανισμο Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.

12-3-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ οικ. 75166/24 (ΦΕΚ 1596 Β/11-3-2024): Ανακαθορισμς της αρμδιας αρχς κδοσης των αδειν διαμονς που προβλπονται στις διατξεις του ρθρου 100 του ν. 5038/2023 (Α' 81), καθς και ρθμιση ειδικτερων ζητημτων για την κδοσ τους.

12-3-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 75147/24 (ΦΕΚ 1596 Β/11-3-2024): Καθορισμς εγγρφων ββαιης χρονολογας που αποδεικνουν την επταετ συνεχ διαμον στη χρα πολτη τρτης χρας που αιτεται τη χοργηση δειας διαμονς για εξαιρετικος λγους, καθς και στοιχεων που τεκμηρινουν τη γονικ σχση πολτη τρτης χρας με τον ανλικο ημεδαπ, σμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του ρθρου 134 του ν. 5038/2023 (Α' 81).11-3-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ/ΕΠΕΑ/26201/171/24 (ΦΕΚ-1650 Β/11-3-24) : Πργραμμα για τη βελτωση της ενεργειακς απδοσης επιχειρσεων του τριτογενος τομα

11-3-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/24986/452/24 (ΦΕΚ-1601 Β/11-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας (Β’ 603), για την επκταση χοργησης επιδτησης της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας οικιακν καταναλωτν και καταναλωτν ειδικν τιμολογων τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο του τους 2023 και για την επκταση χοργησης επιδτησης της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας καταναλωτν ειδικν τιμολογων τους μνες Ιανουριο και Φεβρουριο του τους 2024

11-3-24  Κ.Υ.Α. Α1037/24 (ΦΕΚ-1588 Β/11-3-24) : ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης της προκαταβολς και επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων της περ. στ’της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα για το τος 2024, ποσοστ και κριτρια της προκαταβολς, δικαιοχα προκαταβολς και επιστροφς πρσωπα, κριτρια για τον προσδιορισμ των ποσοττων πετρελαου κινητρων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, αρμδια για την επιστροφ του ειδικο φρου κατανλωσης αρχ καθς και τρπος ελγχου της νμιμης χρσης αυτο

11-3-24  ΑΑΔΕ Ε2016/6-3-24 : Διευκρινσεις για τη φορολογικ μεταχεριση της υπεραξας που προκπτει απ τη μεταββαση μετοχν εισηγμνων σε χρηματιστηριακ αγορ στην περπτωση που χουν μεσολαβσει εταιρικς πρξεις δισπασης (stock split) συννωσης (reverse stock split) μετοχν, καθς και για την εφαρμογ του τρτου, τταρτου και πμπτου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου 42 του ν.4172/2013 (Α'167), πως αυτ προστθηκαν με το ρθρο 28 του ν.5024/2023 (Α'41)

11-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 22474/7-3-24 : Υποβολ των Αναλυτικν Καταστσεων Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων προς τρτους του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α' τρμηνο του 2024.

11-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/14396/7-3-24 : ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ8-3-24 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/13264/24 (ΦΕΚ 1536 Β/8-3-2024) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκα ταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α' 214).

8-3-24 Κ.Υ.Α. 617/24 (ΦΕΚ 1535 Β/8-3-2024) : Ηλεκτρονικ υπηρεσα «Υποβολ αναφορς καταγγελας σε θματα πυροπροστασας επιχειρσεων και εγκαταστσεων».

8-3-24 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24 (ΦΕΚ 1530 Β/8-3-2024) : Επικαιροποιημνο Μοντλο Ενεργειν Συμμρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικς επιθεωρσεις.

8-3-24 Κ.Υ.Α. 18361/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/24 (ΦΕΚ 1527 Β/7-3-2024) : Ηλεκτρονικ ατηση ιδιοκττη/ειδικο διαχειριστ για κδοση δειας επισκευς κτηρου και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς με καθορισμνη τιμ αν τ.μ. εμβαδο πληγεσας στθμης κτηρου απ τις πλημμρες του Σεπτεμβρου 2023.

8-3-24 ΥΠ.ΑΝ. 18680/24 (ΦΕΚ 1520 Β/7-3-2024) : Καθορισμς κατηγοριν προντων που εντσσονται στο «καλθι του νοικοκυριο», καθορισμς συχντητας αποστολς του καταλγου προντων απ τους υπχρεους, ορισμς της αρμδιας αρχς ελγχου, καθορισμς διαδικασας εσπραξης των προστμων και λοιπ ειδικτερα ζητματα για την εφαρμογ του ρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α' 136) - Τροποποηση της υπ' αρ. 75926/25-08-2023 (Β' 5222) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

8-3-24 ΥΠΕΘΟΟ 3706/24 (ΦΕΚ 1506 Β/7-3-2024) : Σνταξη και υποβολ ενδιμεσης κθεσης προδου Τομεακν και Περιφερειακν Προγραμμτων Ανπτυξης (Τ.Π.Α./Π.Π.Α.) του Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης (Ε.Π.Α.) προγραμματικς περιδου 2021-2025.

8-3-24 Π.Δ. 12/24 (ΦΕΚ 35 Α/7-3-2024) : Μετονομασα του Τμματος Φιλοσοφικν και Κοινωνικν Σπουδν της Φιλοσοφικς Σχολς του Πανεπιστημου Κρτης σε Τμμα Φιλοσοφας, μεταβολ του γνωστικο του αντικειμνου και ρθμιση ειδικτερων θεμτων.7-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 22338/ΕΓΚ.4677/6-3-24 : Επικαιροποηση Μητρου ν.π.δ.δ. και επιχειρσεων των δμων και περιφερειν των ρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014

7-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1α/ΓΠ/οικ.14223/7-3-24 : Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων 2024. Χρονοδιγραμμα και Συστσεις.

7-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2δ/ΓΠ/10490/4-3-24 : Εσπραξη αμοιβς για την επσκεψη πολιτν κρατν - μελν Ε.Ε./Ε.Ο.Χ./Ελβετας και υπηκων τρτων χωρν, μη μονμων κατοκων Ελλδας, στα τακτικ εξωτερικ ιατρεα και στα τμματα επειγντων περιστατικν των Νοσοκομεων.

7-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2α/οικ.13530/24 (ΦΕΚ-1491 Β/6-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ2α/οικ.25602/16-4-2020 απφασης του Υπουργο Υγεας «Καθορισμς των ρων και των προποθσεων δρυσης και λειτουργας των Χρων Εποπτευμενης Χρσης (ΧΕΧ), των θεμτων στελχωσης και στγασης, της δημιουργας, τρησης και λειτουργας του Μητρου Καταγραφς Ληπτν Υπηρεσιν τους, του εδους, του τπου και των προποθσεων δρυσης και λειτουργας των κινητν μονδων και κθε λλου σχετικο θματος» (Β’ 1607)6-3-24  ΕΦΚΑ 12/6-3-24 : Χοργηση παρταση ασφαλιστικς ικαντητας για το ασφαλιστικ τος απ 1/3/2024 ως 28/2/2025

6-3-24  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/24273/1300/5-3-24 : Οδηγες εφαρμογς διατξεων του ρθρου 27 του ν.5069/2023 (Α' 193) που αφορ στην κατργηση της υποχρωσης εγκατστασης δικτου αερων καυσμων κατ παρκκλιση των οριζμενων στο π.δ. 420/1987

6-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 21745/ΕΓΚ.248/5-3-24 : Διευκρινσεις ως προς την κδοση των διαπιστωτικν πρξεων κατργησης/διατρησης των σχολικν επιτροπν των δμων

6-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/ΟΙΚ.14007/5-3-24 : Κεντρικ επεξεργασα και διαχεριση των συλλεγομνων μονδων αματος των Υπηρεσιν Αιμοδοσας

6-3-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.13412/1-3-24 : Μετθεση ναρξης ισχος της υπ στοιχεα Γ.Π.οικ.4489/23-01-2024 Εγκυκλου «Εξετσεις Ιατρικν και Οδοντιατρικν Ειδικοττων και Εξειδικεσεων» (ΑΔΑ: 6ΥΜΧ465ΦΥΟ-Δ9Ρ), ως προς την πλρη εφαρμογ της.5-3-24   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Φεβρουριρος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Προπολογισμς τους 2024.    
2. Τλη καθαριτητας σε ακνητα της ΕΤΑΔ ΑΕ.    
3. Καθαριτητα του οδικο δικτου αρμοδιτητας των περιφερειν.    
4. Χρση αιγιαλο και παραλας.    
5. Βεβαωση μη οφειλς ΤΑΠ.    
6. Τλη διαμονς παρεπιδημοντων  και επ των ακαθαρστων εσδων.    
7. Εισφορ σε γη.    
8. ργανο διεξαγωγς της δημοπρασας για την εκμσθωση δημοτικο ακιντου.    
9. Μισθσεις κινηματογρφων και θετρων.    
10. Αναπροσαρμογ μισθματος στις επαγγελματικς μισθσεις.    
11. Εκμσθωση καλλιεργσιμης γης.    
12. Σναψη προγραμματικν συμβσεων.    
13. Ειδικ δνεια.    
14. Χρηματοδοτικ μσθωση.    
15. Διαγραφ χρεν και απαλλαγ απ προσαυξσεις εκπρθεσμης καταβολς.    
16. Επιστροφ αχρεωσττως εισπραχθντων απ τους δμους χρηματικν ποσν.    
17. Τλος ταφς αποβλτων.    
18. Προληπτικ μτρα πυροπροστασας οικοπεδικν και λοιπν ακαλπτων χρων.    
19. Διαχειριστικ σχδια βσκησης.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ // ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024) (05/03/2024)

5-3-24  Ν. 5092/24 (ΦΕΚ-33 Α/4-3-24) : ροι αξιοποησης της δημσιας περιουσας στις παραθαλσσιες περιοχς και λλες διατξεις

5-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 20931/ΕΓΚ.240/4-3-24 : Οδηγες για την εφαρμογ του ν.5089/2024 ΦΕΚ Α' 27/16.02.2024 «Ιστητα στον πολιτικ γμο, τροποποηση του Αστικο Κδικα και λλες διατξεις» προς τους Δμους, τα Ληξιαρχεα και τις Ελληνικς Προξενικς Αρχς.

5-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/ΤΑ/Φ. 1/1/4790/29-2-24 : Διαχεριση και διαδικασα εκκαθρισης των αρχεων των διοικητικν αρχν της Χρας.

5-3-24  K.Y.A. Γ2α/10666/24 (ΦΕΚ 1485 Β/5-3-2024): Χειρουργικς επεμβσεις και λλες επεμβατικς πρξεις που διενεργονται πραν του τακτικο ωραρου λειτουργας των νοσοκομεων του Εθνικο Συστματος Υγεας (Ε.Σ.Υ.) και απαιτον παραμον στο νοσοκομεο πραν της ημερσιας νοσηλεας.

5-3-24  K.Y.A. 602/24 (ΦΕΚ 1460 Β/4-3-2024): Χοργηση βεβαωσης μνιμης κατοικας μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.gr ΕΨΠ).

5-3-24  ΥΠΕΚΑ 15102/24 (ΦΕΚ 1406 Β/4-3-2024): Μετθεση της υποχρεωτικς αργας της 1ης Μαου 2024 σε λλη εργσιμη ημρα.

5-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 17409/24 (ΦΕΚ-1450 Β/4-3-24) : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που παραχωρονται απ τα δημοτικ συμβολια στα πολιτικ κμματα, τους συνασπισμος πολιτικν κομμτων, τους συνδυασμος υποψηφων και τις Επιτροπς Υποστριξης του ρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογικ προβολ τους, καθς και λλων λεπτομερειν

5-3-24  K.Y.A. ΓΓΑ/6202/24 (ΦΕΚ-1481 Β/4-3-24) : Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρονικς πλατφρμας για την υποστριξη του ργου της Διαρκος Επιτροπς Αντιμετπισης της Βας σμφωνα με το ρθρο 8 του ν. 5085/2024 (Α’ 17)4-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/18/οικ.4500/1-3-24 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων στο Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο

4-3-24  ΕΦΚΑ 327529/4-3-24 : Αξιοποηση στην κρια σνταξη απ τον e-ΕΦΚΑ παρλληλου χρνου ασφλισης στα πρην Ταμεα ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ μχρι 31.12.2006 και στο Ταμεο Πρνοιας Ξενοδχων (ΤΠΞ) μχρι 31.07.2008 στον πρ. ΟΑΕΕ

4-3-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 18146/4-3-24 : Εγκκλιος Οδηγα - Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του Παραρτματος XI του Προσαρτματος Α' του ν. 4412/2016 (Α' 147)

4-3-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/42/οικ.3892/24 (ΦΕΚ-1403 Β/4-3-24) : Κατανομ δικαιοχων διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 61 του ν. 5039/2023 «Μτρα στριξης των συγγενν των θυμτων και των πληγντων του σιδηροδρομικο δυστυχματος των Τεμπν της 28ης Φεβρουαρου 2023, συνταξιοδοτικ διταξη, ρυθμσεις για την ενσχυση της ασφλειας των συγκοινωνιν, διατξεις για την ενσχυση της ανπτυξης, παρεμβσεις για τον εκσυγχρονισμ της τουριστικς νομοθεσας και λλες επεγουσες διατξεις» (Α’ 83).

4-3-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1036/24 (ΦΕΚ-1400 Β/1-3-24) : Μη επιβολ τκων εκπρθεσμης καταβολς φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975 (Α’ 77) φορολογικο τους 2024, ως την 4η Μαρτου 2024 λγω τεχνικς αδυναμας ανκτησης της Ταυττητας Οφειλς

4-3-24  Κ.Υ.Α. 3898/24 (ΦΕΚ-1398 Β/1-3-24) : Καθορισμς του χρνου ναρξης της παραγωγικς λειτουργας της ειδικς εφαρμογς της παρ. 8 του ρθρου 99 του ν. 5079/2023 (Α’ 215) των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα της, της απαρατητης διαλειτουργικτητας, τον καθορισμ των δικαιοχων και των συνεργαζμενων επιχειρσεων, καθς και τον τρπο καταβολς της ενσχυσης, τα ποσ ενσχυσης και κθε λλη σχετικ λεπτομρεια.

4-3-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/21828/1642/24 (ΦΕΚ-1393 Β/1-3-24) : Διαδικασα απληψης βιομζας στο πλασιο του σχεδου προστασας Δασν

4-3-24  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/14831/24 (ΦΕΚ-1391 Β/1-3-24) : Απασχληση εξ ιδου δικαιματος συνταξιοχων του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης.

4-3-24  Κ.Υ.Α. 14761/24 (ΦΕΚ-1390 Β/1-3-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοιν υπουργικ απφαση με θμα «Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2023 και 2024» (Β’ 2189).

4-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 17075/24 (ΦΕΚ-1389 Β/1-3-24) : Ρθμιση θεμτων κτσης δημοτικτητας σμφωνα με τις προβλψεις του ν. 5089/2024 (Α’ 27)

4-3-24  ΑΑΔΕ Α1031/24 (ΦΕΚ-1389 Β/1-3-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1113/26-07-2023 απφασης Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «ροι και προποθσεις για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης ενωσιακν οχημτων, την παρακολοθηση και τη λειτουργα αυτς» (Β’ 4860)1-3-24  ΤΕΚΑ 1/29-2-24  : Προαιρετικ υπαγωγ μη μισθωτν ασφαλισμνων στην επικουρικ ασφλιση του ΤΕΚΑ

1-3-24  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Φ.80000/16750/27-2-24 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 119 ν.5078 / 2023 και παροχ οδηγιν για  εφαρμογ του

1-3-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 15673/1-3-24 : Εγκκλιος εφαρμογς της υπ στοιχεα 74617/ΕΞ2021/23.06.2021 απφασης αναφορικ με τις ζημις σε γγειο κεφλαιο

1-3-24  ΑΑΔΕ Α1035/24 (ΦΕΚ-1377 Β/29-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1157/12.10.2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς του χρνου και της διαδικασας αναβθμισης των Μσων Πληρωμν, που χρησιμοποιον οι ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), απ τους Παρχους Μσων Πληρωμν (NSPs), για την ολοκλρωση της διαδικασας διασνδεσης αυτν με τα Ταμειακ Συστματα, καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1021/2023 (Β’ 1826) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ».

1-3-24  ΑΑΔΕ Α1034/24 (ΦΕΚ-1376 Β/29-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1073/2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Απσυρση απ τη χρση και οριστικ παση Ειδικν Ασφαλν Φορολογικν Διατξεων Σμανσης Στοιχεων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σνολο των οντοττων. Παση χρσης απλν Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ) για τις ονττητες εστασης που λειτουργον με σερβρισμα σε τραπεζοκαθσματα και ορισμς υποχρωσης χρσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορου ΦΤΜ Εστιατορου ΑΔΗΜΕ Εστιατορου» (Β’ 4516 και Β’4606)

1-3-24  ΥΠ.ΕΣ. 15478/24 (ΦΕΚ-1368 Β/29-2-24) : Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων της παρ. 10 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας.28-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.6/21383/Δ1/28-2-24 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2024-25

28-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.6/21380/Δ1/28-2-24 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2024-25

28-2-24  ΑΑΔΕ Ο3010/23-2-24 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 23, 33, 42, 54, 55, 56 και 58 του ν. 5087/2024 (Λ' 25) «Ενσχυση της πρτυπης κτηνοτροφας, ρυθμσεις για την αλιεα και τις υδατοκαλλιργειες, διατξεις για τη φυτογεα, τα βιοκτνα προντα και την ποιτητα τροφμων, διατξεις για την τνωση της αγροτικς ανπτυξης και λλες επεγουσες διατξεις».

28-2-24  ΑΑΔΕ Ο3009/23-2-24 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμν 6216/2023 (ΦΕΚ Β' 2300/07.04.2023) κοινς υπουργικς απφασης σχετικ με τη λειτουργα της δημσιας βσης δεδομνων και του ειδικο μητρου Οργανσεων Κοινωνας των Πολιτν (Ο.Κοι.Π.) και παροχ οδηγιν σχετικ με τη διαδικασα χοργησης της απαλλαγς απ τα τλη κυκλοφορας

28-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 17729/23-2-24 : Παροχ διευκρινσεων επ της αποσβεστικς προθεσμας για τη βεβαωση και επ του χρνου παραγραφς προς εσπραξη της εισφορς σε χρμα του ρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α' 33), καθς και των οφειλν απ πρστιμα Κ.Ο.Κ.

28-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.12/21077/Δ1/24 (ΦΕΚ-1362 Β/27-2-24) : Ρυθμσεις για το νο Αναβαθμισμνο πργραμμα ολομερου Δημοτικο Σχολεου και Νηπιαγωγεου, για το σχολικ τος 2024-25.

28-2-24  Κ.Υ.Α. 603/24 (ΦΕΚ 1360 Β/26-2-2024) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 449/28.12.2023 (Β’ 7710) κοινς απφασης των Υπουργν Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρατεας περ λειτουργας Διαδικτυακς Πλης του Εθνικο Τυπογραφεου.

28-2-24  ΥΠΥΜΕ 54607/24 (ΦΕΚ 1358 Β/26-2-2024) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 143021/2020 (Β’ 5859) υπουργικς απφασης σχετικ με τα στοιχεα δοκιμαστικς κυκλοφορας (ΔΟ.Κ.).

28-2-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 5885/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 1322 Β/26-2-2024) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «ΥΠΕΣ - Πλη Αιτσεων Εγγραφς για την Επιστολικ Ψφο» του Υπουργεου Εσωτερικν μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.27-2-24  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2333.2/14945/27-2-24 : Σχδια εγκατστασης ραδιοεπικοινωνιν GMDSS σε ελληνικ πλοα παροχ διευκρινσεων

27-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.12032/26-2-24 : Ζητονται στοιχεα αναφορικ με την ανοσα ναντι της ιλαρς των επαγγελματιν υγεας και παρχονται οδηγες σχετικ με τη νσο για τους χρους παροχς φροντδας υγεας

27-2-24  ΥΠΑΙΘΑ 20931/A5/27-2-24 : Εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Α' περιδου 2024 -Υποβολ αιτσεων συμμετοχς, Συντονιστς, Βοηθο Συντονιστς, Εξεταστικ Κντρα, Εππτες Εξεταστικν Κντρων, Επιτροπς Εξεταστικν Κντρων και Ομδες Επιτηρητν

27-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 17409/23-2-24 : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που παραχωρονται απ τα δημοτικ συμβολια στα πολιτικ κμματα, τους συνασπισμος πολιτικν κομμτων, τους συνδυασμος υποψηφων και τις Επιτροπς Υποστριξης του ρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α'220), για την προεκλογικ προβολ τους, καθς και λλων λεπτομερειν.

27-2-24  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3153.7/13128/2024/24 (ΦΕΚ 1298 Β/26-2-2024) : Καθορισμς των κριτηρων, των προποθσεων και των απαιτομενων δικαιολογητικν για την εγγραφ στο μητρο κατασκευαστν, συντηρητν, επισκευαστν ξλινων παραδοσιακν σκαφν.26-2-24  Ν. 5090/24 (ΦΕΚ-30 Α/23-2-24) : Παρεμβσεις στον Ποινικ Κδικα και τον Κδικα Ποινικς Δικονομας για την επιτχυνση και την ποιοτικ αναβθμιση της ποινικς δκης - Εκσυγχρονισμς του νομοθετικο πλαισου για την πρληψη και την καταπολμηση της ενδοοικογενειακς βας

26-2-24  ΑΑΔΕ Ε2015/21-2-24 : ναρξη ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων των συστημτων παρακολοθησης εισρον εκρον των φορολογικν αποθηκν και αποθηκν τελωνειακς αποταμευσης στο Πληροφοριακ Σστημα Παρακολοθησης Εισρον Εκρον της ΑΑΔΕ

26-2-24  ΑΑΔΕ Ε2014/21-2-24 : Εναρξη λειτουργας του Μητρου Δεξαμενν Ενεργειακν Προντων Πλωτν Μσων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

26-2-24  ΑΑΔΕ Ε2013/21-2-24 : Κοινοποηση Σστασης αριθ. 1/2023 της Μεικτς Επιτροπς της Περιφερειακς Σμβασης για πανευρωμεσογειακος προτιμησιακος καννες καταγωγς της 7ης Δεκεμβρου 2023 για τη χρση των πιστοποιητικν κυκλοφορας εμπορευμτων που εκδδονται ψηφιακ

26-2-24  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/20894/465/26-2-24 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σχετικ με τον προσδιορισμ κοινχρηστης οδο στο πλασιο μελετν Ειδικν Πολεοδομικν Σχεδων (περ. γ της παρ. 1 του ρθρου 8 του ν. 4447/2016)

26-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/54/οικ.3851/24 (ΦΕΚ-1280 Β/26-2-24) : Εξειδκευση των διορθωτικν μτρων που δνανται να λβουν οι Επιτροπς Εποπτεας Αξιολγησης του ρθρου 15 του ν. 4940/2022 (Α’ 112)

26-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/18993/396/24 (ΦΕΚ-1277 Β/26-2-24) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2024.

26-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.11079/24 (ΦΕΚ-1276 Β/26-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/29-08-2018 υπουργικς απφασης «Σσταση, μετονομασα ιατρικν ειδικοττων, καθορισμς χρνου και περιεχομνου σκησης για την απκτηση ττλου ειδικτητας» (Β’ 4138).

26-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 15765/24 (ΦΕΚ-1274 Β/26-2-24) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2024

26-2-24  Κ.Υ.Α. 30257/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-1271 Β/23-2-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 46834/19-05-2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων. Κατηγορες επενδσεων, διαδικασα και δικαιολογητικ αιτματος διαπστωσης ολοκλρωσης της επνδυσης, χρνος διακρτησης της επνδυσης και παρακολοθηση αυτς, διακοπ μεταβολ στην επνδυση μετ τη διαπστωση ολοκλρωσης αυτς, για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα (Β’ 3393)

26-2-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.11619/24 (ΦΕΚ-1270 Β/23-2-24) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 25 Μαρτου 2024 και ρα 06:0023-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.1/19577/ΓΔ4/23-2-24 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των υπ' αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-72020 (B' 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β' 456) Υπουργικν Αποφσεων αναφορικ με την ασφαλ διενργεια μαθητικν οδικν μετακινσεων

23-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 17075/22-2-24 : Ρθμιση θεμτων κτσης δημοτικτητας σμφωνα με τις προβλψεις του ν. 5089/2024 (Α' 27)

23-2-24  ΑΑΔΕ Ε2012/21-2-24 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της υπ στοιχεα Α. 1210/22-12¬2023 απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν «Διαδικασα χοργησης απαλλαγς απ τον ειδικ φρο κατανλωσης που αναλογε στην ποστητα ουδτερης αιθυλικς αλκολης γεωργικς προλευσης κθε εδους αλκοολοχου αποστγματος προντος απσταξης, τα οποα παραλαμβνονται απ ποτοποιος που λειτουργον εκτς καθεσττος αναστολς για την κλυψη των απωλειν (φυρν), οι οποες οφελονται στη φση των εν λγω υλν, κατ' εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α 265)» (Β 7586).

23-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 17088/ΕΓΚ.198/22-2-24 : Παροχ διευκρινσεων για τις μεταδημοτεσεις λγω υποψηφιτητας στις εκλογς της 8ης Οκτωβρου 2023

23-2-24  Κ.Υ.Α. Α1030/24 (ΦΕΚ-1266 Β/22-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1014/25.01.2024 (Β’ 743) κοινς απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ, ως προς τις προθεσμες υποβολς, τροποποησης διρθωσης αιτσεων και επιβεβαωσης στοιχεων, για τη χοργηση μεωσης του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) σε ασφαλισμνες κατοικες φυσικν προσπων, για το τος 202422-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 8788/30-1-24 : Επικαιροποηση της βσης δεδομνων του ΥΠΕΣ για τις διεθνες συνεργασες των Δμων και Περιφερειν της Χρας

22-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 15159/22-2-24 : Εγκκλιος - Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Φεβρουαρου 2024

22-2-24  ΑΑΔΕ Ε2011/21-2-24 : Να προθεσμα προσκμισης δικαιολογητικν για την απαλλαγ απ τα τλη κυκλοφορας τους 2024, λγω αναπηρας αφενς για τα οχματα που δεν διορθθηκε ως σμερα η εικνα τους στο πληροφοριακ σστημα οχημτων (ΠΣΟ) και αφετρου περιπτσεις αναπρων που ληγε η απφαση απαλλαγς την 31/12/2023 λγω λξης της γνωμτευσης του ΚΕΠΑ ( της ΑΣΥΕ)

22-2-24  Κ.Υ.Α. 52248/24 (ΦΕΚ-1256 Β/21-2-24) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646/27.12.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας, Υποδομν και Μεταφορν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Προκρυξη της Δρσης με ττλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», που θα υλοποιηθε με την υποστριξη του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας» (Β’ 6789)

22-2-24  ΦΕΚ-1258 Β/21-2-24 :
ΥΠ.ΕΣ. 15764/24 : Προσθκη πεδου Αριθμο Φορολογικο Μητρου (ΑΦΜ) στο υποσστημα δημοτολογου του Μητρου Πολιτν
ΥΠ.ΕΣ. 15796/24 : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.131360/12476/08-05-2013 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς του τπου και του τρπου τρησης των ληξιαρχικν βιβλων των Ληξιαρχεων» (Β’ 1107), ως προς την αποτπωση των στοιχεων γονων και συζγων επ των ληξιαρχικν πρξεων γννησης και γμου - απαιτομενες προσαρμογς στο Πληροφοριακ Σστημα «Μητρο Πολιτν» - προσθκη νων προτπων ληξιαρχικν πρξεων
ΥΠ.ΕΣ. 15808/24 : Τροποποηση περιεχομνου εκδιδμενων πιστοποιητικν απ τα Δημοτολγια

22-2-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13027/24 (ΦΕΚ-1255 Β/21-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’66)» (Β’2670)

22-2-24  Κ.Υ.Α. Ε/414/24 (ΦΕΚ-1254 Β/21-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Ε/234/08-02-2024 κοινς απφασης του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ και του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν «Πργραμμα ενσχυσης των ιδιωτικν επιχειρσεων πρακτορεων εφημερδων και περιοδικν» (Β’ 938)

22-2-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/19058/138/24 (ΦΕΚ-1252 Β/21-2-24) : Προκρυξη του Προγρμματος με ττλο «Αλλζω συσκευ για τις επιχειρσεις», που θα υλοποιηθε στο πλασιο της Δρσης «Εξοικονομ - Επιχειρντας» με την υποστριξη του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας.21-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2878/οικ.3732/21-2-24  :  Διαδικασα επιλογς Υπηρεσιακο Γραμματα Υπουργεου - Οδηγες για τη συμπλρωση του σχετικο Πιστοποιητικο Υπηρεσιακν Μεταβολν.

21-2-24  ΔΥΠΑ 242293/21-2-24  : 1η Τροποποηση Δημσιας Πρσκλησης Νο 17/2022 «Πργραμμα προεργασας για ανργους νους, ηλικας 18-30 ετν»

21-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 14215/14-2-24  : Συνδρομ των κτηνιατρικν υπηρεσιν στο ργο των αρχν ελγχου των παραβσεων του ρθρου 35 του ν.4830/2021(Α'169), εφσον αυτ ζητηθε.

21-2-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/17917/131/24 (ΦΕΚ-1233 Β/21-2-24)  : Τροποποηση (6η) της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινς υπουργικς απφασης της Προκρυξης του προγρμματος «Εξοικονομ 2021».

21-2-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 6197/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-1231 Β/21-2-24) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Διαχεριση Ηλεκτρονικν Τιμολογων» σε φορες του Δημοσου, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης

21-2-24  Κ.Υ.Α. 14913/24 (ΦΕΚ-1230 Β/21-2-24) : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ τον Κμβο Διαλειτουργικτητας οικονομικν στοιχεων τοπικς αυτοδιοκησης στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023

21-2-24  ΦΕΚ-1193 Β/20-2-24 :
Κ.Υ.Α. 14894/24 : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ το Μητρο Πολιτν του ν. 4483/2017 στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023
Κ.Υ.Α. 14899/24 : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ το Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ.) στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023
Κ.Υ.Α. 14893/24 : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ το Εθνικ Μητρο Ζων Συντροφις (ΕΜΖΣ) στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023.20-2-24   Κ.Υ.Α. 194/24 (ΦΕΚ 1167 Β/19-2-2024) : Προσθκη στοιχεων της ακαδημακς ταυττητας του ρθρου 287 του ν. 4957/2022, που αποθηκεονται στο ψηφιακ αποθετριο εγγρφων του ρθρου 80 ν. 4954/2022, διαδικασα επαλθευσης και ανκλησης, απαιτομενες διαλειτουργικτητες με λλα πληροφοριακ συστματα και μητρα του δημσιου τομα και τεχνικ και οργανωτικ μτρα για την ασφλεια της επεξεργασας των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.

20-2-24   Κ.Υ.Α. 146/40686/24 (ΦΕΚ 1151 Β/19-2-2024) : Κανονισμς Κρατικν Οικονομικν Ενισχσεων.19-2-24    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Φεβρουριος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αναγγελα οικειοθελος αποχρησης μισθωτο.    
2. Προσαξηση βασικο μισθο απ 1/1/2024.    
3. Ωρομσθιο καλλιτεχνικ προσωπικ Δημοτικν Περιφερειακν Θετρων.    
4. Προπηρεσα για μισθολογικ εξλιξη.    
5. Αναδρομικς διορισμς.    
6. Προσωπικ διαφορ.    
7. Οικογενειακ παροχ.    
8. Επδομα θσης ευθνης.    
9. Ωρριο σπουδαστν του Μεταλυκειακο τους – Τξης Μαθητεας.    
10. Αντατο ριο αποδοχν.    
11. Αποδοχς γενικν γραμματων δμων.    
12. Αποδοχς μμισθων δικηγρων.    
13. Χιλιομετρικ αποζημωση.    
14. Δαπνες διανυκτρευσης για μετακινσεις στο εσωτερικ.    
15. Ειδικ παροχ (δεια) προστασας της μητρτητας.    
16. Ποσοστ κλυψης των οργανικν θσεων του φορα προλευσης στο πλασιο του ΕΣΚ.    
17. Αποσπσεις και μετατξεις στη Ρυθμιστικ Αρχ Αποβλτων, Ενργειας και Υδτων (ΡΑΑΕΥ).    
18. Ασφλιση πρακτικ ασκομενων φοιτητν.    
19. Προαιρετικ ασφλιση στο Ταμεο Επικουρικς Κεφαλαιοποιητικς Ασφλισης (ΤΕΚΑ).    
20. Αυτοδκαιη απλυση συνταξιοδοτομενων υπαλλλων.    
21. Προποθσεις απονομς επικουρικς σνταξης.    
22. Ασφαλιστικς κατηγορες μμισθων δικηγρων και μισθωτν μηχανικν.    
23. Μετταξη στον κλδο ΠΕ Επιτελικν Στελεχν.    
24. Μετταξη στο ΑΣΕΠ.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (19/02/2024)

19-2-24  Ν. 5089/24 (ΦΕΚ-27 Α/16-2-24) : Ιστητα στον πολιτικ γμο, τροποποηση του Αστικο Κδικα σε λλες διατξεις

19-2-24  Ν. 5087/24 (ΦΕΚ-25 Α/16-2-24) : Ενσχυση της πρτυπης κτηνοτροφας, ρυθμσεις για την αλιεα και τις υδατοκαλλιργειες, διατξεις για τη φυτογεα, τα βιοκτνα προντα και την ποιτητα τροφμων, διατξεις για την τνωση της αγροτικς ανπτυξης και λλες επεγουσες διατξεις

19-2-24  ΑΑΔΕ Ε2010/16-2-24 :  Παροχ διευκρινσεων περ των εκδιδμενων παραστατικν πλησης με βση τις διατξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγς που διενεργονται μσω Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ) και εξοφλονται μσω EFT/POS, κατ' εφαρμογ της υπ στοιχεα Α.1098/2022 (Β' 3940) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ.

19-2-24  ΥΠΕΘΟΟ 26173/16-2-24 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2025-2028

19-2-24  ΑΑΔΕ 1027/24 (ΦΕΚ-1134 Β/16-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1098/13-7-2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν (πρωτκολλο επικοινωνας) και λοιπς λειτουργες, για τη διασνδεση μεταξ Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν και EFT/POS τερματικν. Υλοποηση επ της αρχς “εσπραξη μσω κρτας - υποχρεωτικ κδοση απδειξης απ Φ.Η.Μ.”» (Β’ 3940).

19-2-24  Κ.Υ.Α. 25457/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-1128 Β/16-2-24) : Ρθμιση τεχνικν και λεπτομερειακν θεμτων για τη λειτουργα του Μητρου Παρακολοθησης Ιδιωτικο Χρους και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για τη λειτουργα του Μητρου του ρθρου 50 του ν. 5072/2023 (Α’ 198)

19-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 10186/24 (ΦΕΚ-1126 Β/16-2-24) : Τροποποηση του ρθρου 14 παρ.2 της υπ’ αρ. 38733/6.5.2014 υπουργικς απφασης «Ρθμιση Θεμτων τιμολγησης φαρμκων» (Β’ 1144).

16-2-24  ΥΠΑΙΘΑ 16870/ΓΔ5/16-2-24 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Διευκρινσεις σχετικ με την διαδικασα αξιολγησης του ργου των εκπαιδευτικν και των μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ16-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/17851/1354/16-2-24 :  Υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2024

16-2-24  ΥΠΥΜΕ 47613/16-2-24 : Περιοδικς τεχνικς λεγχος οχημτων ιστορικο ενδιαφροντος

16-2-24  K.Y.A. 568/24 (ΦΕΚ 1120 Β/15-2-2024) : Εξειδκευση ζητημτων σχετικ με την λειτουργα της ειδικς ηλεκτρονικς πλατφρμας «Πλατφρμα ταυτοποησης κατχων αθλητικν εισιτηρων» του ρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17).

16-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 10285/24 (ΦΕΚ 1118 Β/15-2-2024) : Δικαιολογητικ που απαιτονται για τη χοργηση, τη μεταββαση και την ανανωση της δειας παραγωγο και επαγγελματα πωλητ και των αντστοιχων θσεων δικαιωμτων δραστηριοποησης στο υπαθριο εμπριο. Τροποποηση της υπ’ αρ. 14883/16-02-2023 (Β’ 822) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων.

16-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 12925/24 (ΦΕΚ 1115 Β/15-2-2024) : Εξειδκευση κατηγοριν προντων για τα οποα προβλπεται ανακονωση ανατιμσεων προντων και καθορισμς του περιεχομνου της ανακονωσης, της διαδικασας αποστολς της, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων και λλων λεπτομερειν για την εφαρμογ του ρθρου 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161) - Τροποποηση της υπ’ αρ. 92566/11-10-2023 (Β’ 5928) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

16-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 12924/24 (ΦΕΚ 1115 Β/15-2-2024) : Εξειδκευση κατηγοριν προωθητικν ενεργειν της παρ. 1, εκπτσεων, πιστσεων και λλων παροχν της παρ. 2, κατηγοριν προντων που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς των παρ. 2 και 3, διαδικασα ελγχου και επιβολς των κυρσεων των παρ. 6 και 7, κλιμκωση των προστμων και λλες αναγκαες λεπτομρειες για την εφαρμογ του ρθρου 38 του ν. 5082/2024 (Α’ 9) - Τροποποηση της υπ’ αρ. 6969/30-01-2024 (Β’ 640) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

16-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/6295/24 (ΦΕΚ 1100 Β/15-2-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(α)οικ.82331/ 22.11.2019 απφασης του Υπουργο Υγεας «Διατξεις τιμολγησης φαρμκων» (Β’ 4274), πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ3(α) οικ.79525/15.12.2020 (Β’ 5511) απφαση του Υπουργο Υγεας .15-2-24  Ν. 5086/24 (ΦΕΚ-23 Α/14-2-24) : Εθνικ Αρχ Κυβερνοασφλειας και λοιπς διατξεις

15-2-24  ΑΑΔΕ Α1025/24 (ΦΕΚ-1063 Β/14-2-24) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2023

15-2-24  ΕΦΚΑ 10/15-2-24 :  Καταβολ Πρου υπρ e-ΕΦΚΑ, των συνταξιοχων «εξ ιδου δικαιματος» οι οποοι παρλληλα ασφαλζονται ως Μη Μισθωτο, Ελ. Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενοι και Αγρτες.

15-2-24  ΑΑΔΕ Ε2009/12-2-24 : Κοινοποηση διατξεων κανονισμν και παροχ οδηγιν αναφορικ με την ναρξη λειτουργας της Φσης 4.1 του συστματος EMCS απ τις 13.02.2024

15-2-24  ΑΑΔΕ Ε2008/12-2-24 : Παροχ διευκρινσεων επ συνθων ερωτημτων σχετικ με τη διαχεριση οφειλν κατ' εφαρμογ διατξεων του πτωχευτικο δικαου

15-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 14420/15-2-24 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2024 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν (ανταποδοτικο χαρακτρα, υπ την μορφ αντιτμου και λοιπν αντικαταβολν)

15-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2874/οικ.3069/24 (ΦΕΚ-1070 Β/15-2-24) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα ΔΙΔΑΔ/Φ.35/ 2565/οικ.38046/1.11.2019 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς του τπου, της δομς και του περιεχομνου του πιστοποιητικο υπηρεσιακν μεταβολν για τη διαδικασα επιλογς Υπηρεσιακο Γραμματα Υπουργεου» (Β’ 4061).

15-2-24  Κ.Υ.Α. 12923/24 (ΦΕΚ-1069 Β/15-2-24) : Καθορισμς των προδιαγραφν και του τπου του εξοπλισμο της Δημοτικς Αστυνομας .

15-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2δ/9021/24 (ΦΕΚ-1068 Β/15-2-24) : Αποστολ αρχεων κστους νοσηλεας ασθενν απ τα δημσια νοσοκομεα στο Κντρο Τεκμηρωσης και Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν.14-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2876/οικ.3221/14-2-24 : Επιλογ διοικσεων φορων ΟΜΑΔΑΣ Β' σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 5062/2023, Α' 183

14-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.9418/14-2-24 : Γνωστοποηση αναπροσαρμογς τιμς διθεσης εμβολου ναντι του κτρινου πυρετο στο πλασιο εφαρμογς εγκυκλων περ ταξιδιωτικς ιατρικς13-2-24  ΕΦΚΑ 9/13-2-24 : Χοργηση εφπαξ παροχς σε κληρικος (ρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α/2012-2023)

13-2-24  ΕΦΚΑ 8/13-2-24 : Αναπροσαρμογ απ 1/1/2024: α) του ανωττου ορου ασφαλιστων αποδοχν, β) των ποσν ασφαλιστικν κατηγοριν, κλδου εφπαξ παροχν (πρνοιας), του e-ΕΦΚΑ μμισθων δικηγρων Δημοσου και μισθωτν μηχανικν-υγειονομικν, που απασχολονται στο Δημσιο Τομα με σχση εργασας δημοσου δικαου και γ) των ποσν ασφαλιστικν κατηγοριν, κλδου επικουρικς ασφλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., μμισθων δικηγρων Δημοσου και μισθωτν μηχανικν, που απασχολονται στο Δημσιο Τομα με σχση εργασας δημοσου δικαου

13-2-24  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 9760/7-2-24  : Εγκκλιος εφαρμογς του β' κκλου της πρτης αρωγς

13-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/15195/A5/13-2-24 : Ενημρωση για την κδοση προκρυξης διαγωνισμο για την εισαγωγ ιδιωτν στις σχολς Αξιωματικν και Αστυφυλκων της Ελληνικς Αστυνομας με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων του ΥΠΑΙΘΑ.

13-2-24  ΒΟΥΛΗ 2142/1495/24 (ΦΕΚ-22 Α/12-2-24) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς «Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς- Μρος Κοινοβουλευτικ (Α’ 106/1987) και Μρος Β’ (Α’ 51/1997), πως ισχουν».

13-2-24  ΥΠΕΘΟΟ A1023/24 (ΦΕΚ 1054 Β/13-2-2024) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ, ποστητες και διαδικασα παραλαβς πετρελαου θρμανσης με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. απ το Ευρωπακ Κντρο για την Ανπτυξη της Επαγγελματικς Κατρτισης (CEDEFOP) στο πλασιο Συμφωνας δρας με την Κυβρνηση της Ελληνικς Δημοκρατας.

13-2-24  Κ.Υ.Α. Α1022/24 (ΦΕΚ 1042 Β/13-2-2024) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 94/2021/6.3.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Περιβλλοντος και Ενργειας, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Φορολογικ σμανση πετρελαου εσωτερικς κασης πλοων και ντζελ πλοων με εθνικ ιχνηθτη μοριακς τεχνολογας, μθοδοι δοκιμς για τον προσδιορισμ του και σχετικς τεχνικς απαιτσεις» (Β’ 1339).

13-2-24  Κ.Υ.Α. 10608/24 (ΦΕΚ-1041 Β/12-2-24) : Τροποποηση της υπ’  αρ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, περ ειδικο προγρμματος απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας, σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205)

13-2-24  Κ.Υ.Α. 12779/24 (ΦΕΚ-1040 Β/12-2-24) : Καθορισμς διαδικασας υποβολς ατησης της παρ. 1 του ρθρου 8 του ν. 5083/2024 για λογαριασμ εκλογων απ τις αρμδιες ελληνικς Προξενικς Αρχς12-2-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 12284/24 (ΦΕΚ-1037 Β/12-2-24) : Καθορισμς διαδικασας εγγραφς, μεταβολς και ακρωσης της ατησης εγγραφς στους ειδικος εκλογικος καταλγους επιστολικς ψφου, του τρπου πιστοποησης του εκλογα, ζητημτων προστασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα και κθε λλου θματος σχετικο με την εφαρμογ των παρ. 1, 2 και 3 του ρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12).

12-2-24  Κ.Υ.Α. 20264/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-1006 Β/12-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 127754/ΕΞ2022/ 9-9-2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς της διαδικασας, των δικαιολογητικν και του ελγχου των προποθσεων για την απαλλαγ απ τον φρο εισοδματος επ κερδν απ αγροτικ επιχειρηματικ δραστηριτητα και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των προβλψεων αυτν σμφωνα με τα ρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθς και του τπου και του ελχιστου περιεχομνου των συμβσεων συμβολαιακς γεωργας για την εφαρμογ των ως νω ρθρων» (Β’ 4760).

12-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137867/9290/23 (ΦΕΚ-962 Β/9-2-24) : Κριτρια αξιολγησης του ουσιδους μη χαρακτρα μεταβολς των περιβαλλοντικν επιπτσεων σε περιπτσεις διαφοροποησης περιβαλλοντικ αδειοδοτημνων λιμενικν ργων της 3ης ομδας της κατταξης του ρθρου 1 του ν. 4014/2011.

12-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 12261/ΕΓΚ.162/9-2-24 : Αιρετο δμων : καθκοντα, δικαιματα, υποχρεσεις

12-2-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.8574/24 (ΦΕΚ-1004 Β/9-2-24) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 26 Φεβρουαρου 2024 και ρα 06:00.

12-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/2247/24 (ΦΕΚ-1003 Β/9-2-24) : Αναδιανομ κενν θσεων των ειδικευομνων νοσηλευτν, χρονικς περιδου λψεως νοσηλευτικς ειδικτητας 2020-2021 στις νοσηλευτικς ειδικτητες: της «Επεγουσας και Εντατικς Νοσηλευτικς», της «Νοσηλευτικς Δημσιας Υγεας/Κοινοτικς Νοσηλευτικς», της «Παθολογικς Νοσηλευτικς», της «Νοσηλευτικς Παδων», της «Χειρουργικς Νοσηλευτικς», της «Νοσηλευτικς Ψυχικς Υγεας» και της «Ογκολογικς Νοσηλευτικς» και κατανομ αυτν αντστοιχα, αν Υγειονομικ Περιφρεια και Νοσοκομεα

12-2-24  Κ.Υ.Α. 40408/24 (ΦΕΚ-1002 Β/9-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/78654/257/2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν «Προκρυξη της Δρσης “e-Astypalea”» (Β’ 3961)

12-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9227/319/24 (ΦΕΚ-999 Β/9-2-24) : 5η Τροποποηση Ρυθμιστικς Απφασης θρας για την κυνηγετικ περοδο 2023-2024.

12-2-24  ΥΠΕΘΟΟ A1021/24 (ΦΕΚ-988 Β/9-2-24) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ, ποστητες και διαδικασα παραλαβς αλκοολοχων ποτν και καπνικν προντων με απαλλαγ απ τις δασμοφορολογικς επιβαρνσεις απ το Ευρωπακ Κντρο για την Ανπτυξη της Επαγγελματικς Κατρτισης (CEDEFOP) στο πλασιο Συμφωνας δρας με την Κυβρνηση της Ελληνικς Δημοκρατας

12-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/11523/213/24 (ΦΕΚ-980 Β/9-2-24) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης» και «Μη Οικιακς Πελτης» για τον μνα Ιανουριο του 2024

12-2-24  Κ.Υ.Α. 8501/24 (ΦΕΚ-959 Β/9-2-24) : Καθορισμς των ανργων ως δικαιοχων δωρεν μετακνησης με τα μσα μαζικς μεταφορς στις περιοχς αρμοδιτητας ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ), των κριτηρων και της διαδικασας χοργησης της απαλλαγς απ την καταβολ κομστρου, για το τος 2024

12-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 6197/24 (ΦΕΚ-950 Β/9-2-24) : Σσταση Εθνικο Μητρου Ασθενν με Νεοπλασματικς Ασθνειες, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).9-2-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 49414/9-2-24 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 193 του ν. 5078/2023.

9-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756/9-2-24 : Διευκρινσεις για την υπεθυνη δλωση του ρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75)

9-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.8601/9-2-24 : Συστσεις της Εθνικς Επιτροπς Εμβολιασμν για τον εμβολιασμ ναντι της ιλαρς

9-2-24  ΥΠΕΘΟΟ 19169/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 946 Β/9-2-2024) : Καθορισμς εντπων δημοσευσης των ρθρων 14 και 21 του ν. 5072/2023 (Α’ 198) .

9-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 10865/24 (ΦΕΚ 944 Β/9-2-2024) : Σσταση και συγκρτηση Επιτροπν αποσφργισης προσφορν και παραλαβς του ργου «Καμπνια ενημρωσης των εκλογων για τις εκλογς της 9ης Ιουνου 2024, για την ανδειξη των Ελλνων μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου και τις αλλαγς που επλθαν απ την ψφιση του ν. 5083/2024».

9-2-24  ΥΠΕΘΟΟ 2050/24 (ΦΕΚ 943 Β/9-2-2024) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ), τους 2024.

9-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137868/9291/24 (ΦΕΚ 874 Β/7-2-2024) : Κριτρια αξιολγησης του ουσιδους μη χαρακτρα μεταβολς των περιβαλλοντικν επιπτσεων σε περιπτσεις διαφοροποησης περιβαλλοντικ αδειοδοτημνων ργων εξορυκτικν και συναφν δραστηριοττων της 5ης Ομδας της κατταξης του ρθρου 1 του ν. 4014/2011.

9-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2670/οικ.1503/24 (ΦΕΚ 874 Β/7-2-2024) : Σσταση και συγκρτηση Επιτροπς για την υποστριξη της Ομδας Εργασας για την επεξεργασα και αναμρφωση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ καθς και του Κδικα Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων.

9-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/250/οικ.2728/8-2-24 : Παρταση προθεσμιν καταχρισης στοιχεων στην εφαρμογ για την παρακολοθηση των πειθαρχικν υποθσεων «e-Peitharxika» της Εθνικς Αρχς Διαφνειας

9-2-24  Κ.Υ.Α. Ε/234/24 (ΦΕΚ-938 Β/8-2-24): Πργραμμα ενσχυσης των ιδιωτικν επιχειρσεων πρακτορεων εφημερδων και περιοδικν

9-2-24  Κ.Υ.Α. 2335/24 (ΦΕΚ-937 Β/8-2-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν “γκριση Ειδικο Προγρμματος Φυσικν Καταστροφν: στχοι και σστημα διαχερισης” (Β’ 2112).

9-2-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 9806/24 (ΦΕΚ-936 Β/8-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/23.6.2021 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)»(Β’ 2670).8-2-24  Κ.Υ.Α. ΓΓΑ/3648/24 (ΦΕΚ 929 Β/7-2-2024): Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος εποπτεας αθλητικν εγκαταστσεων.

8-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5β/ΓΠ/οικ.6241/24 (ΦΕΚ 910 Β/7-2-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π. οικ.27057/ 5-4-2019 υπουργικς απφασης “Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της Εργαστηριακς Γενετικς” (Β’ 1355).7-2-24  ΥΠΑΙΘΑ ΓΓΑ/3153/24 (ΦΕΚ 872 Β/7-2-2024) : Σχεδιασμς και καθορισμς του κανονιστικο πλαισου (ρων και προποθσεων) της διαδικασας διενργειας επιτπιων ελγχων σε Φορες υλοποησης Προγραμμτων και Εκδηλσεων θλησης για λους.

7-2-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1020/24 (ΦΕΚ 865 Β/6-2-2024) : ναρξη εφαρμογς και τρπος λειτουργας των οριζμενων στην παρ. 2 του ρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) για την υποβολ δηλσεων και τον προσδιορισμ του φρου απ τη διαββαση δεδομνων που διενεργον οι υπχρεες ονττητες της παρ. 1 του ρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) στην ψηφιακ πλατφρμα myDATA.

7-2-24  Κ.Υ.Α. οικ. ΓΓΑ/3386/24 (ΦΕΚ 863 Β/6-2-2024) : Καθορισμς του πλαισου, ρων, προποθσεων, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στο ρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδτησης στις δικαιοχες αθλητικς ομδες.

7-2-24  Κ.Υ.Α. 9331/24 (ΦΕΚ 862 Β/6-2-2024) : Τροποποηση σχεδου δρσης για την Εθνικ Στρατηγικ για τις Δημσιες Συμβσεις περιδου 2021-2025 - Τροποποηση της υπ’ αρ. 58305/ 25-05-2021 (Β’ 2182) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υγεας, Δικαιοσνης, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας.

7-2-24  ΕΦΚΑ 6/31-1-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  : Να Ηλεκτρονικ Υπηρεσα Βεβαωση Απογραφς Ασφαλισμνου με Ττλο Κτσης6-2-24  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - σχετικ με :

1. Χαρακτρας και νομικ φση των τελν.    
2. Τλος διαμονς παρεπιδημοντων.    
2.1 ψος του τλους.    
2.2 Δικαιοχοι ΟΤΑ.    
2.3 Υπχρεοι.    
2.4 Απδοση του τλους.    
3. Τλος επ των ακαθριστων εσδων των κντρων διασκδασης, εστιατορων και συναφν καταστημτων.    
3.1 Νομικ ρθμιση.    
3.2 Προαιρετικ επιβολ του τλους.    
3.3 Υπολογισμς του τλους.    
3.4 Απδοση του τλους.    
4. λεγχοι – Κυρσεις.    
4.1 λεγχος επιχειρσεων απ τους δμους.    
4.2 Παροχ στοιχεων στους ΟΤΑ.    
4.3 Ποινικς κυρσεις.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-Απφαση διαγραφς του τλους διαμονς παρεπιδημοντων του τλους επ των ακαθαρστων εσδων, κατπιν υποβολς ανακλητικς δλωσης.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (06/02/2024)

6-2-24  ΕΦΚΑ 7/5-2-24 : Καταβολ Πρου υπρ e- ΕΦΚΑ των απασχολομενων συνταξιοχων “εξ ιδου δικαιματος” Απεικνιση Πρου στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.) e-ΕΦΚΑ Κοινν Επιχειρσεων και Οικοδομοτεχνικν ργων // Χρση τριψφιων τπων αποδοχν για υποβολ Α.Π.Δ. εργοδοτν Οικοδομοτεχνικν ργων

6-2-24  ΔΥΠΑ 148/03/16.01.2024/24 (ΦΕΚ 766 Β/2-2-2024) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2262/52/2022 απφασης του Διοικητικο Συμβουλου της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης «Πργραμμα επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις ΛΑΕΚ 1-49 τους 2022» (Β’ 2280).5-2-24  Ν. 5085/24 (ΦΕΚ-17 Α/2-2-24) : Κρωση της απ 11.12.2023 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα απαγρευσης διθεσης εισιτηρων και παρουσας θεατν σε αγνες ποδοσφαρου για επιτακτικος λγους προστασας της δημσιας τξης και ασφλειας» (Α 203) - Λψη μτρων για την αποτροπ και αντιμετπιση της βας στο πλασιο αθλητικν συναντσεων και λοιπς ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας, Θρησκευμτων και Αθλητισμο

5-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/5-2-24 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2023: Ενργειες Γ’ Σταδου - Συμπλρωση Εντπων Σφυγμο Ομδας & Αξιολγηση Υπαλλλων απ τους Αξιολογητς μσω της ηλεκτρονικς εφαρμογς

5-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ οικ. 4154/24 (ΦΕΚ 828 Β/5-2-2024): Εφαρμογ δεικτν παρακολοθησης Θεραπευτικν Πρωτοκλλων Συνταγογρφησης.

5-2-24  Κ.Υ.Α. 10449/Z1/24 (ΦΕΚ 826 Β/5-2-2024): Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας χοργησης βραβεου Αριστεας απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν σε πτυχιοχους ΑΕΙ για τα ακαδ. τη 2023-24, 2024-25, 2025-26.

5-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/Γ.Π./οικ.3410/24 (ΦΕΚ 765 Β/2-2-2024): Μθοδος υπολογισμο και εφαρμογς του μηχανισμο αυτματης επιστροφς (Clawback) για τη δαπνη των φαρμκων υψηλο κστους της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 3816/2010 των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (νοσοκομειακ και εξωνοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθς και των λοιπν φαρμκων που χορηγονται απ τα φαρμακεα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/Δ3(Α)/ΓΠ/οικ.6661/24 (ΦΕΚ-823 Β/2-2-24) : Αποστολ κατ’ οκον φαρμακευτικν ιδιοσκευασμτων για θεραπεα σοβαρν ασθενειν απ τα φαρμακεα Ε.Ο.Π.Υ.Υ

5-2-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/11755/91/24 (ΦΕΚ-821 Β/2-2-24) : Τροποποηση (2η) της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807/18.05.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη του προγρμματος “Εξοικονομ 2023"» (Β’ 3323)

5-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔ ΕΥ/9912/332/24 (ΦΕΚ-821 Β/2-2-24) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτσεων επιτρεπτν επεμβσεων σε δασικο χαρακτρα εκτσεις.

5-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 8144/24 (ΦΕΚ-796 Β/2-2-24) : κδοση της προβλεπμενης στην παρ. 8 του ρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος απ το Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογ των Συντονιστν των Αποκεντρωμνων Διοικσεων.

5-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 6312/24 (ΦΕΚ-794 Β/2-2-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 109904/2023 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης «Καθορισμς των στοιχεων που τηρονται στο Μητρο Ενσεων Καταναλωτν (Μ.Ε.Κ.), των υποχρεσεων των ενσεων καταναλωτν για τα τηρομενα βιβλα, των στοιχεων που απαιτονται για την εγγραφ τους στο Μητρο, των υποχρεσεων επικαιροποησης των στοιχεων και τη διαγραφ τους απ το Μητρο σε εφαρμογ των ρθρων 10γ, 10δ και 10ζ του ν. 2251/1994 (Β’ 6822)».2-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 9277/2-2-24 : Οδηγες προς τις αναθτουσες αρχς σχετικ με την εφαρμογ του Εκτελεστικο Κανονισμο (ЕЕ) 2019/1780 για τα ηλεκτρονικ ντυπα (e-Forms) για τη δημοσευση προκηρξεων και γνωστοποισεων στον τομα των δημσιων συμβσεων

2-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 9883/ΕΓΚ.141/1-2-24 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α' και β' βαθμο: Τποι και ενργειες υλοποησης και γκρισης1-2-24  ΑΑΔΕ Α1017/24 (ΦΕΚ 745 Β/31-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1199/2016 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων «Τπος και περιεχμενο της “Δλωσης Αποθεμτων Μετταξης” ντυπο 012 Φ.Π.Α.» (Β’ 4344).

1-2-24  ΑΑΔΕ Α1016/24 (ΦΕΚ 745 Β/31-1-2024): Καθορισμς διαδικασιν για την υποβολ και αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν που υποβλλονται απ Φορες Εκμετλλευσης Πλατφρμας σμφωνα με το ρθρο 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και προσδιορισμς των αρμδιων υπηρεσιν.

1-2-24  Κ.Υ.Α. 8139/24 (ΦΕΚ 744 Β/31-1-2024): Ρυθμσεις για την αποδοχ μσων πληρωμς με κρτα και λλα μσα πληρωμν - Τροποποηση της υπ’ αρ. 119899/13-12-2023 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και Ανπτυξης «Ρυθμσεις για την αποδοχ μσων πληρωμς με κρτα και λλα μσα πληρωμν Αντικατσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν “Ρθμιση υποχρωσης αποδοχς πληρωμν με κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/2016, Α’ 240” (Β’ 1445)» (Β’ 7115).

1-2-24  Κ.Υ.Α. Α1014/24 (ΦΕΚ 743 Β/31-1-2024): Χοργηση μεωσης του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικες φυσικν προσπων που ασφαλζονται για σεισμ, πυρκαγι και πλημμρα, σμφωνα με την παρ. 7Ζ του ρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α 287).

1-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10481/193/24 (ΦΕΚ 742 Β/31-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/6.8.2010 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου» (Β’ 1403).

1-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10469/192/24 (ΦΕΚ 742 Β/31-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 120637/2107/21.11.2023 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς του τρπου υπολογισμο του μηχανισμο διακμανσης και των συντελεστν του Ειδικο τιμολογου της παρ. 2 του ρθρου 138Α του ν. 4951/2022 Επισμανση Προντων Προμθειας και Λογαριασμν Κατανλωσης Ηλεκτρικς Ενργειας» (Β’ 6600) .

1-2-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 6953/24 (ΦΕΚ 741 Β/31-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

1-2-24  ΑΑΔΕ 1015/24 (ΦΕΚ 735 Β/31-1-2024): Αυτματη δημιουργα και υποβολ ψηφιακς δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) στις περιπτσεις ψηφιακς υποβολς δλωσης φρου δωρες και γονικς παροχς ακιντων μσω της εφαρμογς myPROPERTY.

1-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3α/ΓΠ/οικ.6388/1-2-24 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 2071/1992

1-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1292/1452/1-2-24 : Εναρξη 2ου κτακτου Κκλου Κινητικτητας τους 2024 (Ρυθμιστικ Αρχ Αποβλτων, Ενργειας & Υδτων), στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.

1-2-24  ΑΑΔΕ Ο3004/25-1-24 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 46 του ν.5082/2024 «Ενσχυση του Εθνικο Συστματος Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης και λλες επεγουσες διατξεις» (Α' 9).31-1-24  Κ.Υ.Α. 520/24 (ΦΕΚ 658 Β/31-1-2024): Ηλεκτρονικ χοργηση βεβαωσης φοτησης μαθητ/τριας.

31-1-24  ΕΦΚΑ 146543/ΕΓΚ.6/31-1-24 : Να Ηλεκτρονικ Υπηρεσα Βεβαωση Απογραφς Ασφαλισμνου με Ττλο Κτσης

31-1-24  ΥΠΕΚΑ Φ.80020/7246/31-1-24 : Απασχληση συνταξιοχων, ρθρο 114 του ν. 5078/2023 αιρετο που λαμβνουν αντιμισθα. Εφαρμογ του νομοθετικο πλαισου30-1-24  Π.Δ. 7/24 (ΦΕΚ 14 Α/29-1-2024) : Τροποποηση του π.δ. 86/1998 «Αλιεα οστρκων» (Α’ 78).

30-1-24  ΕΦΚΑ 4/30-1-24 : Ασφαλιστικς εισφορς τους 2024 Μη Μισθωτν, Ελ. Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολουμνων, Αγροτν.

30-1-24  ΑΑΔΕ Ε2006/26-1-24 : Στατιστικ κατφλια τους 2024 για την υποβολ δλωσης Intrastat

30-1-24  ΥΠΥΜΕ 28232/25-1-2 : Αντικατσταση ΕΔΧ αυτοκιντων ΤΑΞΙ λγω συμπλρωσης ορου ηλικας

30-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 6969/24 (ΦΕΚ 640 Β/30-1-2024): Εξειδκευση κατηγοριν προωθητικν ενεργειν της παρ. 1, εκπτσεων, πιστσεων και λλων παροχν της παρ. 2, κατηγοριν προντων που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς των παρ. 2 και 3, διαδικασα ελγχου και επιβολς των κυρσεων των παρ. 6 και 7, κλιμκωση των προστμων και λλες αναγκαες λεπτομρειες για την εφαρμογ του ρθρου 38 του ν. 5082/2024 (Α’ 9).

30-1-24  Κ.Υ.Α. 14750/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 639 Β/30-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα 38609/ΕΞ2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης, παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, λμνης και πλεσιμου ποταμο.

30-1-24  ΑΑΔΕ Α1013/24 (ΦΕΚ 637 Β/30-1-2024): Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2024, στις περιπτσεις που αποτελον αντικεμενο λαθρεμπορας διακινονται υπ καθεστς αναστολς και δεν χει καθοριστε η τιμ λιανικς πλησης αυτν.

30-1-24  ΥΠΑΙΘΑ 8778/Ν1/24 (ΦΕΚ 633 Β/29-1-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 219434/Α5/ 21.12.2016 υπουργικς απφασης «Ημρες διακοπν και αργιν φροντιστηρων και κντρων ξνων γλωσσν» (Β’ 4212).

30-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 6968/24 (ΦΕΚ 631 Β/29-1-2024) : Περιορισμς του ψους λειτουργικο κστους της παρ. 1, διαδικασα ελγχου και επιβολς των κυρσεων των παρ. 4 και 5, κλιμκωση των προστμων και λλες αναγκαες λεπτομρειες για την εφαρμογ του ρθρου 39 του ν. 5082/2024 (Α’ 9).

30-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7289/24 (ΦΕΚ 631 Β/29-1-2024) : Σσταση και συγκρτηση Επιτροπς παραλαβς υλικο που αφορ στην καμπνια ενημρωσης για τα ζα συντροφις.

30-1-24  Κ.Υ.Α. Α1011/24 (ΦΕΚ 617 Β/26-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1263/ 23-12-2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ με θμα «Τρηση Ηλεκτρονικο Μητρου Επιτηδευματιν Αλκοολοχων Ποτν και εφαρμογ Ηλεκτρονικο Συστματος Ταυτοποησης Αλκοολοχων Ποτν» (Β’ 6317).

30-1-24  ΥΠΥΜΕ Δ30/A3/18594/24 (ΦΕΚ 590 Β/26-1-2024) : Συμπλρωση, τροποποηση και επικαιροποηση των υπ’αρ. 29898/3378/2016 (Β’ 1318) και 30063/4796/2013 (Β’ 2643) υπουργικν αποφσεων.

30-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 5186/24 (ΦΕΚ 556 Β/26-1-2024): Πρτυπα καταστατικ για τη σσταση εταιρειν μσω της Υπηρεσας μιας Στσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικς Υπηρεσας μιας Στσης (e-ΥΜΣ).

30-1-24  ΥΠΥΜΕ ΝΟ/ΟΛ/00/13/58/00/17090/24 (ΦΕΚ 536 Β/26-1-2024): Συμπλρωση της υπ στοιχεα ΔΝΣγ/oικ.19875/ ΦΝ393/15.3.2017 απφασης Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς εξαιρσεων απ την απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο και εναλλακτικ οδικ δκτυο των αυτοκινητοδρμων και οδν ταχεας κυκλοφορας» (Β’ 1218).

30-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 780/24 (ΦΕΚ 512 Β/26-1-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικς απφασης «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β’ 677).29-1-24  Ν. 5083/24 (ΦΕΚ-12 Α/26-1-24) : Εκλογ ευρωβουλευτν, διευκλυνση εκλογων μσω επιστολικς ψφου, εκκαθριση εκλογικν καταλγων και λοιπς διατξεις του Υπουργεου Εσωτερικν

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/249/ΟΙΚ.1932/29-1-24 : Λειτουργα δημοσων υπηρεσιν λγω κτακτων καιρικν συνθηκν την 30η/1/2024

29-1-24  ΑΑΔΕ Ε2005/26-1-24 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ στην εσταση

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7988/26-1-24 : Εναρξη μεταφορς προσωπικο νομικν προσπων τα οποα καταργθηκαν σμφωνα με τα ρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α' 163) και εχαν αναπτξει Ψηφιακ Οργανγραμμα, στους οικεους δμους

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 8182/ΕΓΚ.98/26-1-24 : Λειτουργα Δημοτικο Συμβουλου

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ.1888/29-1-24 : ναρξη διαδικασας καθορισμο στχων τους 2024 - Δημοσευση εγχειριδου στοχοθεσας σμφωνα με τις προβλψεις του ν. 4940/2022

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 8156/ΕΓΚ.96/26-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθ. 96 για τις υποχρεσεις των περιφερειακν συμβολων, την αντικατσταση και την αναπλρωση των συμβολων

29-1-24  ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Β/130/οικ.2443/26-1-24 : Διευκρινσεις σχετικ με τις Προποθσεις και την διαδικασα εισαγωγς δικαιοχων σε συμβεβλημνα Θεραπευτρια Χρνιων Παθσεων (ΘΧΠ) και Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ)

29-1-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.5408/24 (ΦΕΚ-561 Β/26-1-24) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 12 Φεβρουαρου 2024 και ρα 06:00

29-1-24  Κ.Υ.Α. 13131/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-560 Β/26-1-24) : Ρθμιση τεχνικν και λλων θεμτων για την ντληση στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν των οφειλν του νομικο προσπου που χει τεθε σε λση εκκαθριση χει πασει να υφσταται σε ατηση συνυπεθυνων προσπων, σμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του ρθρου 7 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 75 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) και το ρθρο 64 του ν. 5072/2023 (Α’ 198).

29-1-24  ΑΑΔΕ Α1012/24 (ΦΕΚ-559 Β/26-1-24) :  Παρταση της προθεσμας υποβολς των ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν παραδσεων αγαθν και παροχν υπηρεσιν - αποθεμτων στη διθεση συγκεκριμνου πελτη σε λλο κ-μ (ΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν αποκτσεων αγαθν και λψεων υπηρεσιν (ΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 26.01.2024 καθς και των δηλσεων ειδικο φρου πολυτελεας και φρου στη συγκντρωση κεφαλαου με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 26.01.2024 και 27.01.2024.26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 8050/ΕΓΚ.94/26-1-24 :  Λειτουργα δημοτικν κοινοττων

26-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7784/218/24-1-24 : Διευκρινσεις σχετικ με τον υπολογισμ του αντισταθμιστικο περιβαλλοντικο τλους υπρ του Πρσινου Ταμεου, της παρ. 1 του ρθρου 32 του ν. 4759/2020 (Α' 245)

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7490/23-1-24 : Παροχ στοιχεων απολογιστικο κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2023 ως 31-12-2023, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν. Ενημρωση υλοποησης Δυναμικο Συστματος Αγορν (Δ.Σ.Α.).

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7477/25-1-24 : Περαιτρω διευκρινσεις για την εκλογ των αντιπροσπων των δμων στη γενικ συνλευση των Περιφερειακν Ενσεων Δμων

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1289/οικ.1815/26-1-24 : Εναρξη Α' κκλου κινητικτητας τους 2024, στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ)- Υποβολ αιτημτων.

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7579/ΕΓΚ.91/25-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθ.91/2024 για τον περιφερειακ συμπαρασττη του πολτη και της επιχερησης- επιλογ- καταστατικ θση- αρμοδιτητες

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.1766/25-1-24 : Οργανισμο Πανεπιστημων25-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7427/ΕΓΚ.1368/24-1-24 : Υποβολ Στοιχεων Υπολοπων Απαιτσεων 31ης.12.2023

25-1-24  ΕΦΚΑ 95539/23-1-24  : Προσδιορισμς Α.Ε.Π. τους 2023.

25-1-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/8068/Α5/25-1-24 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων ακαδημακο τους 2024-2025.24-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 2/3206/ΔΕΠ/23-1-24 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 36 και 39 του Κεφαλαου Α' του Μρους Δ' του ν.5079/2023 (Α' 215) «Οργανωτικς και διαδικαστικς διατξεις για την ανπτυξη, παρεμβσεις για την ενσχυση της δκαιης αναπτυξιακς μετβασης και λλες επεγουσες διατξεις.»

24-1-24  ΕΦΚΑ 103706/ΕΓΚ.3/23-1-24 : Σσταση, Συγκρτηση και Λειτουργα Κλιμακων Ομδων Εργασας στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το τος 2024 για την εκκαθριση των εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης

24-1-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1009/24 (ΦΕΚ-465 Β/24-1-24) : Διατμηση δελτων TIR και Μεμονωμνων Εγγυσεων με Ττλους για το τος 2024.

24-1-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 1374/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 366 Β/22-1-2024) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Ρλοι και δικαιματα υπαλλλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακ Συστματα» στο πληροφοριακ σστημα «Ολοκληρωμνο σστημα Διαχερισης Δικαστικν Υποθσεων Πολιτικς και Ποινικς Δικαιοσνης (ΟΣΔΔΥΠΠ)» του Υπουργεου Δικαιοσνης, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

24-1-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 1373/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 366 Β/22-1-2024) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Ρλοι και δικαιματα υπαλλλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακ Συστματα» του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης, σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.23-1-24    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Ιανουριος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ασυμββαστο εξαιτας οφειλν.    
2. Παρατηση δημρχου.    
3. Παρατηση και λοιπς περιπτσεις αντικατστασης προδρου, αντιπροδρου και γραμματα του δημοτικο συμβουλου    
4. Αντιδμαρχοι.    
5. Δημοτικς παρατξεις.    
6. Αποζημωση δημοτικν συμβολων.    
7. Απασχληση συνταξιοχων.    
8. Χιλιομετρικ αποζημωση.    
9. ξοδα διανυκτρευσης εκτς δρας.    
10. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης και οικονομικν συμφερντων.    
11. Πειθαρχικ ευθνη αιρετν.    
12. Λειτουργα του δημοτικο συμβουλου.    
13. Αρμοδιτητες της δημοτικς επιτροπς.    
14. Εποπτεα ΟΤΑ.    
15. Αυτοδκαιη κατργηση δημοτικν ΝΠΔΔ και κοινωφελν επιχειρσεων.     

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024)

23-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4812/18-1-24 : Ερτημα για αρμδιο ργανο συγκρτησης επιτροπν παραλαβς και παρακολοθησης συμβσεων προμθειας αγαθν και παροχς γενικν υπηρεσιν.

23-1-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/7175/Α5/23-1-24 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημακο τους 2024-2025.

23-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.4489/23-1-24 : Εξετσεις Ιατρικν και Οδοντιατρικν Ειδικοττων και Εξειδικεσεων.

23-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 11082/23-1-24 : Πληρωμ δαπανν μισθοδοσας και λοιπν αποζημισεων

23-1-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1008/24 (ΦΕΚ-447 Β/23-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1180/6.8.2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «ροι και διατυπσεις για την παραλαβ με απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που χρησιμοποιεται: α) αυτοσια για την παραγωγ φαρμκων που προορζονται για ανθρπινη και κτηνιατρικ χρση και β) για την παρασκευ πρτων υλν των φαρμκων αυτν, υπ την προπθεση τι αυτ αποτελε αναπσπαστο μρος της διαδικασας παραγωγς τους, κατ’ εφαρμογ της περ. δ) της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β 3751)

23-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/63013/2023/24 (ΦΕΚ 425 Β/22-1-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. Γ5/63587/2015 απφασης του Υπουργο Υγεας «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018» (Β’ 1803).

23-1-24  Κ.Υ.Α. 59660/24 (ΦΕΚ-403 Β/22-1-24) : Δημιουργα της ηλεκτρονικς υπηρεσας των ρθρων 155 και 156 του ν. 4620/2019 (Α 96) για την πραγματοποηση επιδσεων εγγρφων της ποινικς διαδικασας με ηλεκτρονικ μσα

23-1-24  Κ.Υ.Α. 11709/24 (ΦΕΚ-402 Β/22-1-24) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν, αρμοδων οργνων, ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων, με εγκατσταση διατξεων παροχς (σημεα ανεφοδιασμο) συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG), συμπιεσμνου βιομεθανου και συμπιεσμνου μεγματος φυσικο αερου - βιομεθανου σε τροχοφρα οχματα, πως, 1. πρατρια αμιγς συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) 2. μικτ πρατρια α. υγρν καυσμων, υγραερου (LPG) και συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) β. υγραερου (LPG) και συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) γ. υγρν καυσμων και συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)

23-1-24  ΥΠ.ΜΕΤ. & ΑΣΥΛΟΥ 24621/22-1-24 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 97 του ν. 5079/2023 και των ρθρων 190-194 του ν. 5078/2023

23-1-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/6014/116/24 (ΦΕΚ-432 Β/22-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603/23/20.12.2023 (Β’ 7253) κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας με ττλο «Χοργηση επιδματος θρμανσης στον ηλεκτρισμ για τη χειμεριν περοδο 2023-2024 απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο»

23-1-24  ΥΠΕΘΟΟ A1006/24 (ΦΕΚ-412 Β/22-1-24) : Καθορισμς α) των ρων, της διαδικασας, του τρπου και των οργνων σφργισης και αποσφργισης εγκατστασης, β) της ννοιας της εγκατστασης, γ) της διαδικασας, των ρων και των προποθσεων δημοσιοποησης των στοιχεων των παραβατν, των εγκαταστσεων, των παραβσεων, των επιβαλλμενων κυρσεων, του τρπου, του χρνου και του μσου δημοσιοποησης αυτν και δ) των ρων και προποθσεων για την εφαρμογ των κριτηρων βαρτητας της παρβασης, σε περπτωση που διαπιστνεται τι φυσικ νομικ πρσωπο κατχει, παρασκευζει, εμφιαλνει διαθτει αιθυλικ αλκολη αλκοολοχα ποτ του ρθρου 80 του ν. 2960/2001, κατ παρβαση της τελωνειακς νομοθεσας περ λαθρεμπορας των ενωσιακν και εθνικν διατξεων περ αιθυλικς αλκολης, αλκοολοχων ποτν και τροφμων, κατ’ εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 119Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265)

23-1-24  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Δ15/Δ/3201/24 (ΦΕΚ-410 Β/22-1-24) : Αναπροσαρμογ ανωττου ορου ασφαλιστων αποδοχν και ποσν ασφαλιστικν κατηγοριν απ 1.1.2024.22-1-24  Ν. 5082/24 (ΦΕΚ-9 Α/19-1-24) : Ενσχυση του Εθνικο Συστματος Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης και λλες επεγουσες διατξεις

22-1-24  ΥΠΕΕ YΠEN/ΔΠΔ/6438/471/19-1-24 : Οδηγες χειρισμο θεμτων που ανκυψαν κατ' ακολουθαν της υπ' αριθμ. 710/2020 απφασης της Ολομελεας του ΣτΕ.

22-1-24  ΔΥΠΑ 1/94325/22-1-24 : Πρσκληση συμμετοχς σε Ολοκληρωμνη Δρση Κατρτισης και Απασχλησης ανργων ηλικας 25 ως 45 ετν

22-1-24  Κ.Υ.Α. 1037/24 (ΦΕΚ-358 Β/19-1-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 14235/10.09.2020 κοινς απφασης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» (Β 4037)19-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 6120/ΕΓΚ.73/19-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 73 για τη λειτουργα και τις αρμοδιτητες της περιφερειακς επιτροπς

19-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 6110/ΕΓΚ.72/19-1-24 : Εκλογ νων οργνων διοκησης των Περιφερειακν Ενσεων Δμων και της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδας για τη δημοτικ περοδο 2024-2028

19-1-24  ΕΦΚΑ 79922/ΕΓΚ.2/19-1-24 : Προποθσεις αναζτησης των 100 ημερν ασφλισης στην τελευταα πενταετα για τη χοργηση μειωμνης σνταξης λγω γρατος, εφσον δεν συμπληρνονται κατ τα τη 2020 /και 2021. Κοινοποηση της διταξης του ρθ. 121 του ν. 5078/2023, με παροχ οδηγιν.

19-1-24  ΑΑΔΕ Α1007/24 (ΦΕΚ-351 Β/18-1-24) : Καθορισμς διαδικασας νταξης νων αγροτν στο ειδικ καθεστς του ρθρου 41 του Κδικα ΦΠΑ και απνταξης απ αυτ

19-1-24  ΑΑΔΕ Α1005/24 (ΦΕΚ-349 Β/18-1-24) : Καθορισμς της Μσης Σταθμισμνης Τιμς (Μ.Σ.Τ.) λιανικς πλησης των προντων λεπτοκομμνου καπνο που προορζονται για την κατασκευ χειροποητων (στριφτν) τσιγρων και των λλων καπνν που προορζονται για κπνισμα για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας επιβολς του Φ.Π.Α. για το τος 2024.18-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 3754/17-1-24 : Εγκκλιος - Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Ιανουαρου 2024

18-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/52 /οικ.1199/18-1-24 : Ενημερωτικ Φυλλδια για τη διενργεια της Αξιολγησης σμφωνα με τις προβλψεις του ν.4940/2022

18-1-24  ΥΠΑΙΘΑ 5420/Ε3/18-1-24 : Υποβολ αιτσεων παρατησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικο τους 2023-2024 και παροχ διευκρινσεων σχετικ με τις αιτσεις παρατησης μσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικος λγους.

18-1-24  ΥΠΥΜΕ 12922/24 (ΦΕΚ 311 Β/17-1-2024): Τροποποηση της υπ’ αρ. 50579/18-2-2022 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς των ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, συντρηση, λειτουργα και του τρπου εισαγωγς των στοιχεων στο Μητρο Εισαγμενων Μεταχειρισμνων Οχημτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του ρθρου 51 “Σσταση Μητρου Εισαγμενων Μεταχειρισμνων Οχημτων”, του ν. 4784/2021 (Α 40), καθς και κθε λλη σχετικ αναγκαα λεπτομρεια» (Β 1183).

18-1-24  Κ.Υ.Α. 3177/24 (ΦΕΚ 244 Β/16-1-2024) : Ρυθμσεις για τη σσταση και συγκρτηση κλιμακων κρατικς αρωγς για την εκτμηση και καταγραφ ζημιν απ τις πλημμρες Σεπτεμβρου 2023.

18-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΚ/Φ.ΕΠΑΔ/475/24 (ΦΕΚ 234 Β/16-1-2024): Σσταση συγκρτηση Επιτροπς Παρακολοθησης και Παραλαβς για την παροχ υπηρεσιν υποστριξης της εφαραμογς και της παρακολοθησης του ργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» με κωδικ MIS:5190859 και ειδικτερα την παροχ υπηρεσιν Συμβολου Τεχνικς Υποστριξης (ΤΜΗΜΑ 1).

18-1-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 854/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-246 Β/17-1-24) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Αναζτηση/Δσμευση/Επιστροφ e-παραβλου απ Φορα» στο πληροφοριακ σστημα «Εθνικ Μητρο Ζων Συντροφις» του Υπουργεου Εσωτερικν μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης17-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 5039/ΕΓΚ.48/16-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 48 για τη σγκληση, τη συνεδραση, την απαρτα και τη λψη απφασης του περιφερειακο συμβουλου

17-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.3096/16-1-24 : Ανακονωση δημοσευσης - Παρχονται διευκρινσεις αναφορικ με την υπαγωγ αιτημτων στις μεταβατικς διατξεις για την απκτηση ττλου ιατρικς εξειδκευσης στην Αναπτυξιακ Παιδιατρικ.

17-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4513/15-1-24 : Τακτικ Επιχοργηση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμο της χρας, τους 2024.

17-1-24  ΥΠΑΙΘΑ 5302/ΓΔ5/17-1-24 : Οδηγες αναφορικ με την διαδικασα αξιολγησης εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικν μονδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) - ναρξη διαδικασας αξιολγησης για το πεδο Α2 των σχολικν μονδων και για το πεδο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

17-1-24  Κ.Υ.Α. 1259/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 237 Β/16-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα 45877ΕΞ2023/ 20.10.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Δικαιοσνης και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Εφαρμογ Πλατφρμας Νομικο Ελγχου Εγγραπτων Πρξεων (ρθρο 16 του ν. 2664/1998)» (Β’ 6130).

17-1-24  ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/Δ/ΚΑΠΑ/137395/2404/23 (ΦΕΚ 7776 Β/31-12-2023): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.1.2022 κοινς υπουργικς απφασης «Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2022» (Β’ 481).

17-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/1775/6/24 (ΦΕΚ-223 Β/16-1-24) : Καθορισμς της διαδικασας και των στοιχεων που περιλαμβνονται στις ετσιες ενημερσεις και στα σχδια ανπτυξης γεωθερμικο δυναμικο (ΣΑΓΔ) αρμοδιτητας των Αποκεντρωμνων Διοικσεων της Χρας16-1-24  Π.Δ. 3/24 (ΦΕΚ-3 Α/15-1-24) :  Τροποποηση και συμπλρωση του π.δ. 75/2011 «Περιφερειακς Ενσεις Δμων και Κεντρικ νωση Δμων Ελλδος» (Α’ 182).

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΟΚοιΠ/996/16-1-24 : Ενημρωση για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4873/2021 και τη λειτουργα των νων βσεων δεδομνων για τις Ο.Κοι.Π του Υπουργεου Εσωτερικν

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4835/ΕΓΚ.43/16-1-24  : Τα Νομικ Πρσωπα, οι σνδεσμοι και οι επιχειρσεις της πρωτοβθμιας Τοπικς Αυτοδιοκησης ορισμς και συγκρτηση των οργνων διοκησς τους

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4690/16-1-24 : Γνωστοποηση δημοσευσης Προεδρικο Διατγματος στην Εφημερδα της Κυβερνσεως

16-1-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 17314/12-1-24 : Εφαρμογ της υπ' αρ. 378422/4.8.2023 (Β' 5080) κυα με θμα: Συμπλρωση της υπ' αρ. 30825/2014 απφασης των Υπουργν Εξωτερικν και Εσωτερικν «Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για τη χοργηση εθνικν θεωρσεων εισδου και για την χοργηση και ανανωση ττλου διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/2014» (Β' 1528)

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4551/ΕΓΚ.37/15-1-24 : Εκλογ νων οργνων της νωσης Περιφερειν Ελλδας (ΕΝ.Π.Ε.)

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4476/ΕΓΚ.36/15-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθ. 36 για τη συγκρτηση και λειτουργα των επιτροπν του περιφερειακο συμβουλου - Αποφασιστικς και Γνωμοδοτικς επιτροπς

16-1-24  Κ.Υ.Α. 187/2023/24 (ΦΕΚ 229 Β/16-1-2024): Αντικατσταση των ρθρων 145 «Ελεθερα αλκολης ποτ (Γενικς διατξεις)», 146 «Τεχνητ Ελεθερα Αλκολης Ποτ», 147 «Ελεθερα Αλκολης Ποτ απ Φυσικος Χυμος Φροτων» και 148 «Ροφματα» του Κδικα Τροφμων και Ποτν (Κ.Τ.Π.) [απφαση ΑΧΣ 1100/1987 (Β’ 788)] και κατργηση των αποφσεων Α.Χ.Σ. 90/2015 (Β’ 2239), 372/2002, (Β’ 1534), 480/1994 (Β’ 944), 185/1994 (Β’ 618), 1683/1990 (Β’ 790) και 630/1988 (Β’ 436).

16-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 2/215/ΔΠΓΚ/24 (ΦΕΚ 208 Β/16-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/181062/ ΔΠΓΚ/17.11.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο και ανπτυξη του βασικο σχεδου λογαριασμν του λογιστικο πλαισου της Γενικς Κυβρνησης» (Β’ 5881).

 

16-1-24  Κ.Υ.Α. 683/24 (ΦΕΚ-201 Β/15-1-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Τουρισμο και Επικρτειας «Πργραμμα “τουρισμς για λους” τους 2020» (Β’ 2393), πως ισχει

16-1-24  ΥΠΑΙΘΑ K5/149570/24 (ΦΕΚ 158 Β/13-1-2024) : Ειδικς Κανονισμς Λειτουργας Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ειδικς Αγωγς που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Επαγγελματικς Εκπαδευσης, Κατρτισης και Δια Βου Μθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.) του Υπουργεου Παιδεας, Θρησκευμτων και Αθλητισμο.

16-1-24  Κ.Υ.Α. 449/23 (ΦΕΚ 7710 Β/31-12-2023) : Λειτουργα Διαδικτυακς Πλης του Εθνικο Τυπογραφεου για: α) Ψηφιακ Υπηρεσα Υποβολς Εγγρφων προς δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως προς ανθεση εκτυπωτικς εργασας και β) Ψηφιακ Υπηρεσα Αναζτησης ΦΕΚ.15-1-24  ΕΦΚΑ 1/15-1-24 : Νο νομικ πλασιο για την απασχληση συνταξιοχων εξ ιδου δικαιματος (λγω γρατος/αναπηρας), με την αντικατσταση του ρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85). Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχ οδηγιν

15-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/4295/74/15-1-24 : Διευκρινσεις σχετικ με την λειτουργα των Ειδικν Επιτροπν Επικινδνως Ετοιμρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του ν.4787/2021

15-1-24  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 2776/15-1-24 : Εφαρμογ για το τος 2024 της υπουργικς απφασης 2432/12.01.2024 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (ΦΕΚ Β'155, ΑΔΑ: 9Π6Φ46ΝΛΔΓ-ΝΙΨ-2).

15-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.1229/24 (ΦΕΚ-162 Β/15-1-24) : Ρθμιση σε δσεις των οφειλμενων ποσν αυτματης επιστροφς (claw back) φαρμακευτικν εταιρειν/ΚΑΚ προς τον ΕΟΠΥΥ για το τος 2022.

15-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.867/24 (ΦΕΚ-160 Β/15-1-24) : Τροποποηση ναρξης ισχος του ρθρου 16 ν. 4999/2022 (Α’ 225), σχετικ με τον καθορισμ ομδων νοσοκομεων και θσεων ιατρν για απκτηση ειδικτητας

15-1-24  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 2432/24 (ΦΕΚ-155 Β/12-1-24) :  Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β’ και Γ’ κατηγορας.

15-1-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.2081/24 (ΦΕΚ-154 Β/12-1-240 : Παρταση ισχος της υπ’  αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 29 Ιανουαρου 2024 και ρα 06:00.

15-1-24  Κ.Υ.Α. Γ2α/οικ.2043/24 (ΦΕΚ-152 Β/12-1-24) : Σσταση και λειτουργα της Ενιαας Λστας Χειρουργεων.

15-1-24  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡΙΣΗΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 1386/24 (ΦΕΚ-149 Β/12-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν.4797/2021 (Α’66)» (Β’ 2670).12-1-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 13539/ΕΓΚ.1/12-1-24  : Εφαρμογ των ρθρων 66Α ως 66ΚΔ (Κεφλαιο Γ' Εθνικ Σστημα Επιτροπεας Ασυνδευτων Ανηλκων) του ν. 4939/2022 (Α' 111), πως αυτ προστθηκαν με τα ρθρα 7 ως 30 του νμου 4960/2022 «Εθνικ Σστημα Επιτροπεας και Πλασιο Φιλοξενας Ασυνδευτων Ανηλκων και λλες διατξεις του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου» (Α' 145)»11-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ.690/11-1-24 : Εναρξη καταχρισης στοιχεων στην εφαρμογ για την παρακολοθηση των πειθαρχικν υποθσεων «e-Peitharxika» της Εθνικς Αρχς Διαφνειας

11-1-24  ΕΦΚΑ 38301-10-1-24 : Συμμετοχ σε επιμορφωτικ προγρμματα του ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ των Προσταμνων των Γενικν Διευθνσεων, των Προσταμνων των ΠΥΣΥ και του/ης Συντονιστ/ριας ΚΕΑΟ

11-1-24  ΑΑΔΕ Ε2001/29-12-23/24 : Παροχ διευκρινσεων για την παραγραφ απαιτσεων κατ του Δημοσου που πηγζουν απ φρο, τλος εισφορ που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, καθς και απ κθε λλη διταξη νμου, για τις οποες χει εκδοθε ττλος πληρωμς.

11-1-24  ΕΑΔΗΣΥ 302/10-1-24 : Δημοσευση νομοθετικν και κανονιστικν διατξεων, που πτονται ζητημτων δημοσων συμβσεων. Υποχρεσεις αναθετουσν αρχν και οικονομικν φορων.

11-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/247/οικ.622/10-1-24 : Ενεργοποηση Μητρου Συμβολων Ακεραιτητας του ν. 4795/2021 (Α'62) - Διαδικασα εγγραφς στο Μητρο10-1-24  ΑΑΔΕ Α.1004/24 (ΦΕΚ 134 Β/9-1-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1033/ 28.1.2014 (Β’ 276) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τις υποχρεσεις των επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης για παροχ πληροφοριν σμφωνα με το ρθρο 15 του ν. 4987/2022 (Α’ 206).

10-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.1176/24 (ΦΕΚ 133 Β/9-1-2024) : Ορισμς αποφαινμενου οργνου για δημσιες συμβσεις προμθειας μονοκλωνικν αντισωμτων λοιπν φαρμκων για την αντιμετπιση της νσου COVID-19.

10-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 2978/ΕΓΚ.547/10-1-24 : 'Ελεγχος Πινκων Στοχοθεσας Οικονομικν Αποτελεσμτων.

10-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 63/24 (ΦΕΚ 122 Β/9-1-2024) : Κατανομ πιστσεων Προπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2024 στις Περιφρειες.

10-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 1001/5-1-24 : Ενημρωση για την ναρξη της παραγωγικς λειτουργας του Εργαστριου Φλαξης και Ανλυσης Γενετικο Υλικο Ζων Συντροφις (ΕΦΑΓΥΖΣ) εκκνηση της προθεσμας επιβολς διοικητικν κυρσεων.

10-1-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 86/8-1-24 : Ολοκλρωση καταχρησης των στοιχεων των κτιρων στα οποα στεγζονται φορες και κρσιμες λειτουργες της παρ.1 του ρθρου 14 του ν.4270/2014, καθς και κρσιμες εν γνει λειτουργες του ιδιωτικο τομα, στην ψηφιακ πλατφρμα «АПОГРАФΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ».

10-1-24  Κ.Υ.Α. 45318/23 (ΦΕΚ 7676 Β/31-12-2023) : Οδηγς αρχν δεοντολογας και συμπεριφορς των μελν των επιτροπν και κλιμακων κρατικς αρωγς.9-1-24  Κ.Υ.Α. Α1003/24 (ΦΕΚ-80 Β/8-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1156/12.10.2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας και του χρνου υποβολς της Δλωσης Συμμρφωσης, αναφορικ με τις απαιτσεις λειτουργας και διασνδεσης με την ΑΑΔΕ, των Μσων Πληρωμν ηλεκτρονικς μεταφορς κεφαλαων στο σημεο πλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρχων Υπηρεσιν Πληρωμν και Παρχων Μσων Πληρωμν ημεδαπς αλλοδαπς, που χρησιμοποιον οι υπχρεες ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.).» (Β’ 5993)

9-1-24  Κ.Υ.Α. 297/23 (ΦΕΚ-79 Β/8-1-24) : Πργραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» τους 2024

9-1-24  Κ.Υ.Α. 463/24 (ΦΕΚ-78 Β/8-1-24) : Προσθκη στοιχεων της υπηρεσας «My Auto», που αποθηκεονται στο ψηφιακ αποθετριο εγγρφων του ρθρου 80 του ν. 4954/2022, διαδικασα επαλθευσης και ανκλησης, απαιτομενες διαλειτουργικτητες με λλα πληροφοριακ συστματα και μητρα του δημσιου τομα και τεχνικ και οργανωτικ μτρα για την ασφλεια της επεξεργασας των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.

9-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/137854/7831/23 (ΦΕΚ-7650 Β/31-12-23) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης - Ημερσιο Τιμολγιο» και «Οικιακς Πελτης - Ημερσιο και Νυχτεριν Τιμολγιο» για τον μνα Δεκμβριο του 2023

9-1-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1059/οικ.Φ.700.19/8-1-24 : Τροποποηση ψους διοικητικν προστμων για παραβσεις επ κανονιστικν διατξεων πυροπροστασας

9-1-24  Κ.Υ.Α. ΓΓΑ/363269/23 (ΦΕΚ 7606 Β/31-12-2023) : γκριση κατανομς και πλρωσης υφιστμενων θσεων εποχικο προσωπικο κατηγορας Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), για την υλοποηση Προγραμμτων και Εκδηλσεων θλησης για λους των ΟΤΑ Α’ βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν για την περοδο 2023-2024».8-1-24  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :

1. Συνταξιοχοι εξ ιδου δικαιματος.    
2. Καταβλητες εισφορς – προς υπρ του e-ΕΦΚΑ.    
3. Απαλλαγς απ την υποχρωση καταβολς ασφαλιστικν εισφορν και του πρου υπρ του e-ΕΦΚΑ.    
4. Αξιοποηση του χρνου ασφλισης.    
5. Γνωστοποηση της απασχλησης.    
6. Απασχληση συνταξιοχων για λγους ψυχοκοινωνικς αποκατστασης και κοινωνικς επαννταξης.   

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 (08/01/2024)

8-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 1835/ΕΓΚ.12/8-1-24  : Λειτουργα δημοτικν παρατξεων

8-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 516/4-1-24 : Υποβολ των Επικυρωμνων Προπολογισμν τους 2024 των φορων του υποτομα των ΟΤΑ στον Κμβο Διαλειτουργικτητας.

8-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 110990/22-12-23 : γκριση του προγρμματος διαχερισης και αξιοποησης της περιουσας των δμων και των περιφερειν για το τος 2024.

8-1-24  ΑΑΔΕ Α1002/24 (ΦΕΚ-64 Β/5-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1110/5.8.2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ηλεκτρονικ υποβολ δλωσης φρου μεταββασης ακιντων - “Δλωση Φ.Μ.Α.”» (Β’ 4334)

8-1-24  ΑΑΔΕ Α1001/24 (ΦΕΚ-64 Β/5-1-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1158/4.11.2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς και επικαιροποηση τπου και περιεχομνου εντπων της Φορολογικς Διοκησης» (Β’ 5703), ως προς το ντυπο της δλωσης Δ600.

8-1-24  Κ.Υ.Α. 45316/23 (ΦΕΚ-7616 Β/31-12-23) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για τη συγκρτηση, το ργο και τη λειτουργα των επιτροπν κρατικς αρωγς και τον τρπο καταγραφς και αποτμησης ζημιν του ν. 4797/2021 (Α’ 66)

8-1-24  Κ.Υ.Α. ΥΚΟΙΣΟ/113727/23 (ΦΕΚ-7607 Β/31-12-23) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για τη χωρικ και χρονικ επκταση της πιλοτικς λειτουργας του προγρμματος «Κομβον Πανικο» (Panic Button).

8-1-24  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 264/4/23 (ΦΕΚ-7607 Β/31-12-23) : Ρθμιση θεμτων για τη διαδικασα μεταφορς εκκρεμοττων νομικο ελγχου απ καταργομενα Υποθηκοφυλακεα (μμισθα και μισθα) στα Κτηματολογικ Γραφεα και Υποκαταστματα του Φορα Ελληνικ Κτηματολγιο.5-1-24  ΑΑΔΕ Ε2002/28-12-23 (ΑΔΑ: 6ΕΘΔ46ΜΠ3Ζ-9ΨΜ /5-1-2024) : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 45 και 53 του ν. 5073/2023 (Α' 204) αναφορικ με τον φρο κατανλωσης σε ηλεκτρικ θερμαινμενα προντα χωρς καπν και την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ Φ.Π.Α. σε αγαθ και υπηρεσες, αντστοιχα, του ρθρου 102 του ν. 5079/2023 ( Α’ 215) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ Φρου Προστιθμενης Αξας στα μη αλκοολοχα ποτ και τη μεταβατικ διατρηση συντελεστν Φ.Π.Α. καθς και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους.

5-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2866/οικ.289/4-1-24 : Νο σστημα επιλογς διοικσεων φορων του δημοσου τομα, ενσχυση της αποτελεσματικτητας και λοιπς διατξεις (Ν. 5062/2023, Α' 183)

5-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1283/15952/5-1-24 : ναρξη 1ου κτακτου Κκλου Κινητικτητας τους 2024 (Υπουργεο Εθνικς Οικονομας & Οικονομικν), στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.

5-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ/ΚΑΠΑ/136924/2394/23 (ΦΕΚ 7602 Β/31-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/ 100628/1904/21.10.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2021» (Β’ 5029).

5-1-24  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.1/89445/2023/23 (ΦΕΚ 7581 Β/31-12-2023) : Επιλογ και κατταξη Αξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Υγειονομικο προερχμενων απ ιδιτες Ιατρος, με εφαρμογ του συστματος μοριοδτησης των υποψηφων.

5-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493/23 (ΦΕΚ 7569 Β/31-12-2023) : Επιμερισμς σε μα περισστερες Δημοτικς Κοιντητες του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. και υβριδικο σταθμο για τα τη 2021 και 2022, κατ’ εφαρμογ της παρ. 8 του ρθρου 87 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (Β’ 2172) κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας.

5-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 126344/23 (ΦΕΚ 7568 Β/31-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 94084/30.9.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Προκρυξη Καθεσττος Ενισχσεων «Αγροδιατροφ - Πρωτογενς Παραγωγ και Μεταποηση Γεωργικν Προντων - Αλιεα - Υδατοκαλλιργεια» του ν. 4887/2022.

5-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 126345/23 (ΦΕΚ 7542 Β/31-12-2023): Τροποποηση της υπ' αρ. 126997/28.12.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Προκρυξη Καθεσττος Ενισχσεων “Επιχειρηματικτητα 360” του αναπτυξιακο νμου 4887/2022» (Β' 6872).4-1-24  Κ.Υ.Α. 109/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-2 Β/3-1-24) : Λειτουργα πλατφρμας «Ηλεκτρονικς Φκελος Ακιντου» για την διενργεια εμπραγμτων δικαιοπραξιν επ ακιντων -Αντικατσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Περιβλλοντος και Ενργειας, Ψηφιακς Διακυβρνησης, Επικρατεας και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Πιλοτικ Λειτουργα πλατφρμας “Ηλεκτρονικς Φκελος Ακιντου” για την διενργεια εμπραγμτων δικαιοπραξιν επ ακιντων.» (Β’ 1396).

4-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 126418/23 (ΦΕΚ 7588 Β/31-12-2023) : Τροποποηση των υπ’ αρ. 74086/21-07-2022 και 45997/17-05-2023 υπουργικν αποφσεων που αφορον την 1η και 2η προκρυξη του Καθεσττος Ενισχσεων «Μεταποηση - Εφοδιαστικ Αλυσδα» του α.ν. 4887/2022.

4-1-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1210/23 (ΦΕΚ 7586 Β/31-12-2023) : Διαδικασα χοργησης απαλλαγς απ τον ειδικ φρο κατανλωσης που αναλογε στην ποστητα ουδτερης αιθυλικς αλκολης γεωργικς προλευσης κθε εδους αλκοολοχου αποστγματος προντος απσταξης, τα οποα παραλαμβνονται απ ποτοποιος που λειτουργον εκτς καθεσττος αναστολς για την κλυψη των απωλειν (φυρν), οι οποες οφελονται στη φση των εν λγω υλν, κατ’ εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

4-1-24  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3436/391873/23 (ΦΕΚ 7582 Β/31-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 3915/144646/23-10-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικο ροι εμφιλωσης ονων» (Β’4976).

4-1-24  Κ.Υ.Α. 45317/23 (ΦΕΚ 7576 Β/31-12-2023) : Κατρτιση, τρηση και λειτουργα του εθνικο μητρου στελεχν επιτροπν κρατικς αρωγς του ρθρου 17 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

4-1-24  Κ.Υ.Α. ΥΠ/1440/23 (ΦΕΚ 7575 Β/31-12-2023) : Ελχιστες υποχρεσεις προς τις οποες οφελουν να συμμορφνονται οι επιχειρσεις για α) την εξασφλιση της μγιστης δυνατς διαθεσιμτητας υπηρεσιν φωνητικν επικοινωνιν και υπηρεσιν πρσβασης στο διαδκτυο που παρχονται μσω των δημσιων δικτων ηλεκτρονικν επικοινωνιν, σε περπτωση καταστροφικς βλβης του δικτου σε περιπτσεις ανωτρας βας και β) την εξασφλιση ατελς της αδιλειπτης πρσβασης σε υπηρεσες κτακτης ανγκης και αδιλειπτης διαββασης προειδοποισεων του κοινο.

4-1-24  Κ.Υ.Α. 4113.80-02/1501/23 (ΦΕΚ 7574 Β/31-12-2023) : Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη Δρση «Μεταφορικ Ισοδναμο (Μ.Ι.) για το τος 2023».

4-1-24  Κ.Υ.Α. 8038/23/22-ρκη/23 (ΦΕΚ 7573 Β/31-12-2023) : Παρταση λειτουργας Προαναχωρησιακν Κντρων Κρτησης Αλλοδαπν για το τος 2024.

4-1-24  ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΣΥΝΟΧΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 112972/23 (ΦΕΚ 7567 Β/31-12-2023) : Καθορισμς των προποθσεων, της διαδικασας απονομς και της διρκειας ισχος του Σματος Ιστητας σε επιχειρσεις απ τη Γενικ Γραμματεα Ιστητας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων του Υπουργεου Κοινωνικς Συνοχς και Οικογνειας.

4-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 108912/23 (ΦΕΚ-7549 Β/31-12-23) : Εξαρεση Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου Ο.Τ.Α. α’ βαθμο, απ την αυτοδκαιη κατργηση του ρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163).3-1-24  Καττατα ρια των ρθρων 5 (Βιβλο Ι) και 235 (Βιβλο ΙΙ) του ν. 4412/2016 (2024-2025)

3-1-24  ΑΑΔΕ Ο3074/31-12-23 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης υπ'αριθ. 54/2021 της Α Τακτικς Ολομλειας του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Ν.Σ.Κ.) σε ερτημα για την επδραση οριστικς δικαστικς απφασης επ ατησης υπαγωγς οφειλν στο ν. 3869/2010 (Α' 130) σε κατσχεση εις χερας τρτου.

3-1-24  ΑΑΔΕ Ο3002/29-12-23 : Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 1 και 3 του ρθρου 48, της παρ. 6 του ρθρου 57, του ρθρου 64, της παρ. 7 του ρθρου 99, της παρ. 2 του ρθρου 100 και του ρθρου 123 του ν. 5079/2023 «Οργανωτικς και διαδικαστικς διατξεις για την ανπτυξη, παρεμβσεις για την ενσχυση της δκαιης αναπτυξιακς μετβασης και λλες επεγουσες διατξεις» (Α' 215/22.12.2023)

3-1-24  ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 125926/23 (ΦΕΚ 7511 Β/31-12-2023) : Σσταση και Συγκρτηση Θεματικο Δικτου Δημοσων Συμβσεων στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

3-1-24  ΑΑΔΕ Ο3003/29-12-23 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 77, 105 παρ. 2, 106 ως 109, 110 παρ. 15 και 16, 115, 123 παρ. 3, 151 παρ. 6, 152 παρ. 6, 178 παρ. 1, 179, 180, 183 και 195 παρ. 1, 3 και 4 του ν. 5078/2023 «Αναμρφωση επαγγελματικς ασφλισης, εξορθολογισμς ασφαλιστικς νομοθεσας, συνταξιοδοτικς ρυθμσεις, σστημα διορισμο και προσλψεων των εκπαιδευτικν της δημσιας υπηρεσας απασχλησης και λοιπς διατξεις» (Α' 211).

3-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.40217/24-7-23 (ΑΔΑ: 6ΤΨ8465ΦΥΟ-4Ν2-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Επικαιροποηση των συστσεων για τον φυσικ αερισμ, τον εξαερισμ και τον κλιματισμ ιδιωτικν και δημσιων δομν υγεας και κλειστν δομν κοινωνικς φροντδας

3-1-24  Κ.Υ.Α. 51/Κ6/24 (ΦΕΚ-1 Β/2-1-24): Σστημα Πιστοποησης αποφοτων ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας και Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

3-1-24  Κ.Υ.Α. Α1217/23 (ΦΕΚ-7535 Β/31-12-23) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του τλους ανθεκτικτητας στην κλιματικ κρση, του τρπου προσδιορισμο των προσπων που εναι υπχρεα στην απδοση του τλους, του χρνου και της διαδικασας επιβολς και απδοσς του, του περιεχομνου, της διαδικασας και του τρπου κδοσης του ειδικο στοιχεου - απδειξης εσπραξης του, καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας

3-1-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 553695/23 (ΦΕΚ-7533 Β/31-12-23) : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Κλειστν Ελεγχμενων Δομν2-1-24  Κ.Υ.Α. 113367/23 (ΦΕΚ 7514 Β/31-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/ 2-12-2016 (Β’ 3888) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, περ ειδικο προγρμματος απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205).

2-1-24  Κ.Υ.Α. 9994/23 (ΦΕΚ 7510 Β/31-12-2023) : Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων, διαδικασας υποβολς ατησης, κδοσης και παραλαβς της ακαδημακς ταυττητας και λοιπς τεχνικς λεπτομρειες εφαρμογς της διταξης του ρθρου 287 του ν. 4957/2022.

2-1-24  ΥΠΥΜΕ 362897/23 (ΦΕΚ 7483 Β/29-12-2023) : Κανονισμς Δικαιωμτων Επιβατν τακτικν και κτακτων γραμμν με οδικ μσα δημσιας μεταφορς (λεωφορεα, τρλε) και μσα σταθερς τροχις (μετρ, τραμ).

2-1-24  Κ.Υ.Α. ΓΓΑ/361241/23 (ΦΕΚ 7479 Β/29-12-2023) : Συμπλρωση - τροποποηση της υπ’ αρ. 65456/ 10.02.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Πολιτισμο και Αθλητισμο «Καθορισμς του πλαισου, ροι, προποθσεις, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στο ρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδτησης στις δικαιοχες αθλητικς ομδες για το τος 2023» (Β’ 704).

2-1-24  Κ.Υ.Α. Γ2α/ΓΠ/οικ.69424/23 (ΦΕΚ 7478 Β/29-12-2023) : Παραχρηση 50 κλινν νοσηλεας και κλινν αυξημνης φροντδας και εντατικς θεραπεας του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1-1-2024 ως και 31-3-2024.

2-1-24  Κ.Υ.Α. οικ.114037/23 (ΦΕΚ 7477 Β/29-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση των ρων, προποθσεων, απαιτομενων δικαιολογητικν, της διαδικασας για τη χοργηση του δικαιματος κπτωσης σε οφειλς προς τη φορολογικ διοκηση και τους φορες κοινωνικς ασφλισης, το εδος των οφειλν που υπκεινται σε κπτωση, τη διαδικασα χρηματοδτησης της απλειας των ασφαλιστικν εισφορν και λοιπ ζητματα για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795).

2-1-24  ΑΑΔΕ Α1215/23 (ΦΕΚ 7475 Β/29-12-2023) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2024.

2-1-24  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 264/8/23 (ΦΕΚ 7471 Β/29-12-2023) : Ηλεκτρονικ υποβολ αιτσεων διρθωσης πρδηλων σφαλμτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικ Γραφεα και στα Υποκαταστματα του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο».

2-1-24  Κ.Υ.Α. Γ6α/ΓΠ/69252/23 (ΦΕΚ 7470 Β/29-12-2023) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας της παρ. 1 του ρθρου 6 του ν. 5057/2023 (Α’ 164) περ της παραμονς των ειδικευομνων νοσηλευτν Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου χρνου, ως την 29.02.2024.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 24283/23 (ΦΕΚ 7470 Β/29-12-2023) : Καθορισμς των προδιαγραφν, των τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των εγκαταστσεων των επισκψιμων τυροκομεων, μορφ και τπος του Σματος Επισκψιμου Τυροκομεου.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 113582/23 (ΦΕΚ 7469 Β/29-12-2023) : Καθορισμς ρων και προποθσεων χοργησης του ειδικο βοηθματος της παρ. 6 του ρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79).

2-1-24  Κ.Υ.Α. 24322/23 (ΦΕΚ 7467 Β/29-12-2023) : Διαδικασα πληρωμς δικαιοχων προγρμματος τουρισμς για λους 2022 - 2025 του ρθρου 45Α του ν. 4933/2022 (Α 99), πως προστθηκε με το ρθρο 7 του ν. 5061/2023 (Α’ 179).

2-1-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1216/23 (ΦΕΚ 7465 Β/29-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1143/2023 (Β’ 5599) απφασης Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν περ παρτασης καταβολς και αναστολς εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν.

2-1-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.69228/23 (ΦΕΚ 7463 Β/29-12-2023) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 15 Ιανουαρου 2024 και ρα 06:00.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 56921οικ/23 (ΦΕΚ 7462 Β/29-12-2023) : Προσωριν σστημα ανταμοιβν δικαστικν υπαλλλων.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 113573/23 (ΦΕΚ 7459 Β/29-12-2023) : Παρταση χρονικο διαστματος του πρτου και δετερου εδαφου του ρθρου 19 του ν. 4659/2020 (Α’ 21).

2-1-24  Κ.Υ.Α. 113054/23 (ΦΕΚ 7448 Β/29-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40494/3.5.2022 απφασης των Υφυπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Περιβλλοντος και Ενργειας «Προποθσεις δρυσης και λειτουργας μονδων Παιδικς Προστασας και Φροντδας (ΜοΠΠ) απ Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα» (Β’ 2302), πως τροποποιθηκε και ισχει.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 113019/23 (ΦΕΚ 7448 Β/29-12-2023) : Χοργηση προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α’ βαθμο Νομικν τους Προσπων, που προβλπεται στο ρθρο 14 της υπ στοιχεα Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 (Β’ 1136) υπουργικς απφασης.

2-1-24  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/3/98-β/23 (ΦΕΚ 7417 Β/28-12-2023) : ξοδος και επανεσοδος αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν κατχων αδειν διαμονς, η ισχς των οποων χει λξει και αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν που χουν αιτηθε τη λψη αρχικς δειας διαμονς.29-12-23 ΕΦΚΑ 55/29-12-23 : Αναπροσαρμογ απ 01.01.2024 των ποσν του εφπαξ βοηθματος για ξοδα κηδεας και των επιδομτων ασθενεας και μητρτητας, που αποδδει το τ. Ταμεο Ασφαλσεως Ξενοδοχοπαλλλων π. ΤΑΞΥΞ-ΕΦΚΑ

29-12-23  ΕΦΚΑ 54/29-12-23  : Αναπροσαρμογ απ 01.01.2024 των ποσν του εφπαξ βοηθματος για ξοδα κηδεας και των επιδομτων ασθενεας και μητρτητας, που αποδδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΦΚΑ».

29-12-23  Π.Υ.Σ. 34/23 (ΦΕΚ 217 Α/29-12-2023) : Τροποποηση της υπ' αρ. 28/30.8.2022 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα Κυβερνητικς Επιτροπς για την Κοινωνικ νταξη των Ρομ» (Α' 183).

29-12-23  ΥΠΕΚΑ 113169/23 (ΦΕΚ 7421 Β/28-12-2023): Α. Τροποποηση του μρους Α «Α. Εφαρμογ Συστματος Ψηφιακς Κρτας Εργασας Υποχρωση Καταχρησης Ψηφιακν Στοιχεων σχετιζμενων με το ωρριο απασχλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ' αρ. 49758/ 26-5-2022 (Β' 2668) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων. Β. Τροποποηση του μρους Β «Β. Στοιχεα απ τα οποα διαπιστνεται εν ο εργαζμενος χει μα απ τις ιδιτητες της περ. α' του ρθρου 2 της Διεθνος Συμβσεως της Διεθνος Διασκψεως της Ουασινγκτνος, που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 2269/1920 (Α' 145)» της υπ' αρ. 90972/ 15-11-2021 (Β'5393) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων. Γ. Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520).

 28-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 111003/22-12-23 : Προσαρμογ των εγγραφν των Δμων στην εφαρμογ του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ) ενψει της κατργησης των οικεων Ν.Π.Δ.Δ & Κοινωφελν Επιχειρσεων σμφωνα με τα ρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α' 163)

28-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110936/ΕΓΚ.1334/28-12-23 : Εξφληση ρθμιση οφειλν των αιρετν των δημοτικν αρχν ρθρο 11 του ν. 4804/2021

28-12-23  ΑΑΔΕ Ε2089/22-12-23  : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη χοργηση αποδεικτικο ενημερτητας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 12 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ΚΦΔ, ν.4987/2022, A' 206) και τα οριζμενα στην Α.1162/2023 (Β' 6129) Κοιν Απφαση του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ και στο ρθρο 11 της ΠΟΛ 1274/2013 (Β' 3398) του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων μετ την τροποποηση με την Α. 1163/2023 (Β' 6137) απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ.

28-12-23  ΑΑΔΕ Ε2088/28-12-23  : Κοινοποηση α) Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4987/2022, Κρωση Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, (Α' 206)) με πλαγιτιτλους και β) επικαιροποιημνου παραρτματος με τις συναφες αποφσεις και εγκυκλους που χουν εκδοθε αν ρθρο αυτο

28-12-23 ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 44525/23 (ΦΕΚ 7393 Β/27-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α' 66)» (Β' 2670).

28-12-23 ΦΕΚ 7389 Β/27-12-2023

Κ.Υ.Α. Ε/1214/23 : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Ε/118/24-02-2023 απφασης του Υπουργο Επι-κρατεας και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «ναρξη λειτουργας του Μητρου ντυπου Τπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β' 1146), πως ισχει.

Κ.Υ.Α. Ε/1215/23  : Τροποποηση της υπ στοιχεα Ε/115/28-02-2023 απφασης του Υπουργο Επικρατεας και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Καθορισμς δικαιολογητικν καταχρισης στο Μητρο Ηλεκτρονικο Τπου (Μ.Η.Τ), βσει του ρθρου 10 του ν. 5005/2022 (Α' 236)» (Β' 1144).

28-12-23 Κ.Υ.Α. 125021/23 (ΦΕΚ 7388 Β/27-12-2023) : Προθεσμα καταχρισης εγκατεστημνων ανελκυστρων.

28-12-23 ΥΠΕΚΑ 112803/23 (ΦΕΚ 7383 Β/27-12-2023) : Τροποποηση της υπ' αρ. 73066/2022 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «γκριση Εθνικς Στρατηγικς για την Υγεα και Ασφλεια στην Εργασα 2022-2027» (Β' 4359).

28-12-23 Κ.Υ.Α. 125002/23 (ΦΕΚ 7382 Β/27-12-2023) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2023, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2024 και ρθμιση σχετικν θεμτων.27-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110822/ΕΓΚ.1333/27-12-23 : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

27-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110610/ΕΓΚ.1331/23-12-23 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 1331 για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΕΠΑΡΧΟΥΣ

27-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110599/ΕΓΚ.1330/23-12-23 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 1330 για την εκλογ προεδρεου του Περιφερειακο Συμβουλου και την εκλογ μελν της Περιφερειακς Επιτροπς για το πρτο μισυ της περιφερειακς περιδου

27-12-23  ΑΑΔΕ Ε2086/18-12-23  : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τα δικαιολογητικ που απαιτονται για τις εξαιρσεις απ την καταβολ του ειδικο φρου επ των ακιντων (ΕΦΑ), πως αυτ επικαιροποιθηκαν με την Α.1089/2023 Απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ (Β3960)

27-12-23  ΑΑΔΕ Ε2085/18-12-23 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων των παρ. 3 και 8 του ρθρου 49 του ν.4172/2013 (Α 167)

27-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Γ1γ/ΓΦ/13Β/18Α/20/ΣΤ/ΓΠ/41324/22-12-23 : Διαδικασες ανπτυξης και υλοποησης δρσης ευαισθητοποησης και ενημρωσης παιδιν, εφβων και νων με αναπηρα για την ιστιμη πρσβαση σε Μονδες και Υπηρεσες Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας, με θμα “ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ ΠΛΕΙΑΔΕΣ”

27-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1γ/ΓΦ/3.3/12Β/13/18/ΑΖ/ΓΠ/48164/22-12-23 : Ανπτυξη, οργνωση και υλοποηση παρμβασης του Υπουργεου Υγεας σε εθνικ εππεδο, με θμα: “Πργραμμα Πρληψης και Προαγωγς Υγεας Παιδιν και Εφβων ΔΙΩΝΗ”, για τον παιδικ μαθητικ πληθυσμ, για το σχολικ τος 2023-2024

27-12-23 ΥΠΕΣ 109496/23 (ΦΕΚ 7369 Β/27-12-2023) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2023.

27-12-23 ΥΠΥΠΜΕ 378266/23 (ΦΕΚ 7274 Β/22-12-2023) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) υγροποιημνου φυσικο αερου (LNG) για την κνηση αυτοκιντων οχημτων, ετε εκ κατασκευς ετε εκ μετασκευς καθς και ροι και προποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν.

27-12-23 ΑΣΕΠ 128/23 (ΦΕΚ 7336 Β/22-12-2023) : Ζητματα που αφορον στη διαδικασα επιλογς διοικσεων φορων του δημοσου τομα.

27-12-23 Κ.Υ.Α. 1209/23 (ΦΕΚ 7332 Β/22-12-2023) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς δλωσης απδοσης του τλους διαμονς παρεπιδημο-ντων και του τλους επ των ακαθαρστων εσδων των κντρων διασκδασης, εστιατορων και συναφν καταστημτων της παρ. 1 του ρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136) καθς και κθε αναγκαα λεπτομρεια για -την εσπραξη των εν λγω τελν.

27-12-23 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/136162/2333/23 (ΦΕΚ 7330 Β/22-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου» (Β' 1403) πως ισχει - Εισαγωγ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου Κ.Ο.Τ. Γ - Τιμολογου Πολυτκνων.

27-12-23 Κ.Υ.Α 189878/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 7328 Β/22-12-2023) : Κανονισμς Λειτουργας των Βασικν Διαπραγματευτν Αγορς.

27-12-23 Κ.Υ.Α. Φ.80320/109864/23 (ΦΕΚ 7280 Β/22-12-2023) : Αριθμς Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης.

27-12-23 ΑΑΔΕ Α1203/23 (ΦΕΚ 7301 Β/22-12-2023): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1064/ 12.4.2017 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδικ Διοικητικ Διαδικασα Ενδικοφανς προσφυγ), καθορισμς λεπτομερειν για τη λειτουργα της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστα διαδικασα και τον τρπο κδοσης των αποφσεων αυτς και ρθμιση ζητημτων καταβολς και αναστολς καταβολς του οφειλμενου ποσο σε περπτωση σκησης ενδικοφανος προσφυγς» (Β' 1440).

27-12-23 ΑΑΔΕ Α1201/23 (ΦΕΚ 7300 Β/22-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1104/2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Διαδικασα επιστροφς Φρου Προστιθεμνης Αξας» (Β' 1895).23-12-23  Ν. 5079/23 (ΦΕΚ-215 Α/22-12-23) : Οργανωτικς και διαδικαστικς διατξεις για την ανπτυξη, παρεμβσεις για την ενσχυση της δκαιης αναπτυξιακς μετβασης και λλες επεγουσες διατξεις.

23-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110575/ΕΓΚ.1328/23-12-23 : Διαδικασα εκλογς μελν και συγκρτησης της δημοτικς επιτροπς

23-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110556/ΕΓΚ.1327/23-12-23 : Διαδικασα εκλογς μελν και συγκρτηση προεδρεου δημοτικο συμβουλου22-12-23  ΕΦΚΑ 53/22-12-23 : Πργραμμα επιδτησης ασφαλιστικν εισφορν ρθρου 9 ν.4997/2022, για επιχειρσεις ιδιωτικο τομα, λγω μετατροπς συμβσεων μισθωτς εργασας μερικς απασχλησης σε πλρους απασχλησης - Προσδιορισμς ασφαλιστικν εισφορν υπρ e-Ε.Φ.Κ.Α.- Απεικνιση της ασφλισης στην Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α.

22-12-23  ΕΦΚΑ 52/22-12-23  : Αναπροσαρμογ, απ 01.01.2024, των ορων των ημερσιων μισθν και των τεκμαρτν ημερομισθων των ασφαλιστικν κλσεων.

22-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ. Δ1α/ΓΠ/οικ.68438/22-12-23 : Υπενθμιση Εγκυκλου Οδηγιν για την Εποχικ Γρπη 2023-2024 και τον Αντιγριπικ Εμβολιασμ

22-12-23  ΑΑΔΕ Ο3073/20-12-23 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 58 και 62 του ν. 5075/2023 (Α’ 206) με ττλο «Αναδιρθρωση Πολιτικς Προστασας Εθνικς Μηχανισμς Εναριας Δισωσης και Αεροδιακομιδν και λλες επεγουσες διατξεις για την κρατικ αρωγ».

22-12-23  ΥΠΕΚΑ 111743/23 (ΦΕΚ 7269 Β/22-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 110359/22-11-2022  κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα επι-χοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 3.000 ανργων ηλικας 56 ετν και νω, που ολο-κλρωσαν το πργραμμα επιχοργησης για την απασχληση μακροχρνια ανργων, ηλικας 55-67 ετν» (Β’ 6015).

22-12-23  Κ.Υ.Α. 112410/23 (ΦΕΚ 7265 Β/21-12-2023) :  Τροποποηση της υπ’ αρ. 79435/ 07.09.2023 κοινς υπουργικς απφασης «Ολοκληρωμ-νη Δρση Κατρτισης και Απασχλησης 15.000 ανργων, ηλικας 25 ως 45 ετν» (Β’ 5363).

22-12-23  ΥΠΕΘΟΟ Α12207/23 (ΦΕΚ 7264 Β/21-12-2023) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2024 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα.

22-12-23  Κ.Υ.Α. Γ2δ/ΟΙΚ.68058/23 (ΦΕΚ 7262 Β/21-12-2023)  : Ρθμιση θαμτων σχετικ με τη λειτουργα του Συστματος Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν.

22-12-23 Κ.Υ.Α. Γ2δ/67340/23 (ΦΕΚ 7261 Β/21-12-2023) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ2δ/21693/ 09.04.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Ορι-σμς νοσοκομεου που τθεται σε πλρη εφαρ-μογ το Σστημα Κοστολγησης Νοσοκομεια-κν Υπηρεσιν (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β’ 1435).

22-12-23 Π.Υ.Σ. 33/23 (ΦΕΚ 212 Α/21-12-2023) : Τροποποηση της παρ. 2 της υπ'αρ. 39/2.11.2015 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Συνυπογραφ απ το Ελληνικ Δημσιο των Σχεδων Σμβασης Παραχρησης Αναβθμισης Συντρησης, Διαχερισης και Λειτουργας περιφερειακν αεροδρομων Κρτης Ηπειρωτικς Ελλδος και Ιο-νου (Ομδα Α) και Αιγαου (Ομδα В)» (Α' 138).

22-12-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603/23 (ΦΕΚ 7253 Β/21-12-2023) : Χοργηση επιδματος θρμανσης στον ηλεκτρισμ για τη χειμεριν περοδο 2023-2024 απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο

22-12-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ ΜΕΑΑΠ/125261/1546/23 (ΦΕΚ 7210 Β/21-12-2023) : Παρταση της προθεσμας υποχρεωτικς εκπνησης «Σχεδων Αστικς Προσβασιμτητας» της παρ. 10 του ρθρου 121 του ν. 4819/2021 (Α' 129).

22-12-23  ΥΠ.ΟΙΚ. 120724/14-12/23 (ΦΕΚ 7207 Β/21-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ 24.2.2017 υπουργικς απφασης «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β’677).

22-12-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 53748/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 7183 Β/20-12-2023) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Αυθεντικοποηση Χρηστν oAuth 2.0.PA - Υπαλλλων» σε φορες του δημοσου τομα, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.21-12-23  Ν. 5078/23 (ΦΕΚ-211 Α/20-12-23) : Αναμρφωση επαγγελματικς ασφλισης, εξορθολογισμς ασφαλιστικς νομοθεσας, συνταξιοδοτικς ρυθμσεις, σστημα διορισμο και προσλψεων των εκπαιδευτικν της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης και λοιπς διατξεις

21-12-23  ΥΠΕΘΟΟ 2/113345/ΔΠΓΚ/20-12-23 :  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

21-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 109663/20-12-23 : Εφαρμογ της διταξης του αρ. 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010 κατ την γκριση αποφσεων συμβουλων ΟΤΑ περ ψφισης του προπολογισμο και των συνοδευτικν του.

21-12-23  Κ.Υ.Α. 111521/23 (ΦΕΚ-7203 Β/20-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 78564/26-8-2022 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα προεργασας για 10.000 ανργους νους, ηλικας 18-30 ετν» (Β’ 4530)

21-12-23  Κ.Υ.Α. 105903/23 (ΦΕΚ 7132 Β/19-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 90348/28-12-2022 κοινς υπουργικς απφασης «Σσταση ειδικο δεσμευμνου λογαριασμο, καθορισμς διαδικασας χρηματοδτησης του ειδικο λογαριασμο στο Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για το ργο “Πργραμμα βελτωσης οδικς ασφλειας στο εθνικ και επαρχιακ οδικ δκτυο”» (Β’ 6793).20-12-23  ΥΠΑΙΘΑ 146621/Δ2/20-12-23 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2023-2024

20-12-23  Κ.Υ.Α. 539638/23 (ΦΕΚ-7143 Β/20-12-23) : Μηχανισμς υποβολς και διαχερισης παραπνων ασυνδευτων ανηλκων στο πλασιο της επιτροπεας

20-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 121428/23 (ΦΕΚ-7133 Β/19-12-23) : Καθορισμς κατηγοριν προντων που εντσσονται στο «καλθι του Α Βασλη», καθορισμς συχντητας αποστολς του καταλγου προντων απ τους υπχρεους, ορισμς της αρμδιας αρχς ελγχου, καθορισμς διαδικασας εσπραξης των προστμων και λοιπ ειδικτερα ζητματα για την εφαρμογ του ρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230).19-12-23  Ν. 5077/23 (ΦΕΚ 209 Α/18-12-2023) : Κρωση του Κρατικο Προπολογισμο οικονομικο τους 2024.

19-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 109105/ΕΓΚ.1317/19-12-23 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετ την κατργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελν επιχειρσεων των δμων (ν. 5056/2023)

19-12-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/51/οικ.20955/19-12-23 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2023: Προετοιμασα Αξιολογσεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο Προσωπικο στην ηλεκτρονικ εφαρμογ

19-12-23  ΕΦΚΑ 788339/19-12-23 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Χριστουγννων 2023 (Γ' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

19-12-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 54001/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-7129 Β/18-12-23) : ναρξη παραγωγικς λειτουργας Υπομητρων και Ψηφιακν Υπηρεσιν του Εθνικο Μητρου Ζων Συντροφις.

19-12-23  Κ.Υ.Α. 110291/23 (ΦΕΚ-7128 Β/18-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 90097/29-09-2022 κοινς υπουργικς απφασης: «A. Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3.000 ανργων που ανκουν σε δσκολα εξυπηρετσιμες πληθυσμιακς ομδες. Β. Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 7.000 ανργων που αντιμετωπζουν εμπδια στην νταξη επαννταξ τους στην αγορ εργασας» (Β’ 5106)18-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ οικ.67138/18-12-23 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει των Εορτν

18-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 108588/ΕΓΚ.1314/18-12-23 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

18-12-23  ΕΑΔΗΣΥ 5282/14-12-23 : Η προμθεια ανακατασκευασμνων προντων (refurbished) και η κυκλικ οικονομα στις δημσιες συμβσεις

18-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.67071/18-12-23 : Λψη μτρων προστασας/αντιμετπισης αρθροπδων Υγειονομικς σημασας (κοριο)

18-12-23  Κ.Υ.Α. 428/23 (ΦΕΚ-7122 Β/18-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Επικρατεας «ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη Δρση «Ψηφιακς Μετασχηματισμς Μικρομεσαων Επιχειρσεων» (Β’ 2798)

18-12-23  Κ.Υ.Α. 119899/23 (ΦΕΚ-7115 Β/18-12-23) : Ρυθμσεις για την αποδοχ μσων πληρωμς με κρτα και λλα μσα πληρωμν - Αντικατσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν «Ρθμιση υποχρωσης αποδοχς πληρωμν με κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)» (Β’ 1445)

18-12-23  Κ.Υ.Α. ΓΓΑ/362256/23 (ΦΕΚ-7116 Β/18-12-23) : Καθορισμς ψους οικονομικς επιβρβευσης διακρσεων τους 2020, προποθσεις, απαιτομενα δικαιολογητικ, διαδικασα και κθε λλο συναφς θμα για την εκκαθριση και την καταβολ αυτς

18-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 105203/23 (ΦΕΚ-7094 Β/16-12-23) :  Καθορισμς του περιεχομνου, της συχντητας και του χρνου ναρξης υποβολς των στοιχεων των Ο.Τ.Α. και των νομικν τους προσπων στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης deiktesOTA.gov.gr του Υπουργεου Εσωτερικν, καθς και του περιεχομνου, του υπολογισμο και του χρνου δημοσευσης των δεικτν μτρησης και αξιολγησης των επιδσεων αυτν

18-12-23  Κ.Υ.Α. 110089/23 (ΦΕΚ-7093 Β/15-12-23) : Καθορισμς της διαδικασας καταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγννων 2023 και ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων σε αναστολ σμβασης εργασας, στις επιχειρσεις που δραστηριοποιονται στον κλδο της Γουνοποιας και οι οποες πλττονται απ τις συνπειες του πολμου στην Ουκρανα, που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ

18-12-23  Κ.Υ.Α. 110091/23 (ΦΕΚ-7093 Β/15-12-23) : Καθορισμς της διαδικασας καταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγννων 2023 και ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων σε αναστολ Σμβασης εργασας, στις επιχειρσεις που δραστηριοποιονται σε περιοχς που πλττονται απ πυρκαγις λλες φυσικς καταστροφς, που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ

18-12-23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.66851/23 (ΦΕΚ-7092 Β/15-12-23) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 1 Ιανουαρου 2024 και ρα 06:00.

18-12-23  ΥΠΕΘΟΟ 181225/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-7083 Β/15-12-23) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την εφαρμογ του ρθρου 17 (παρ. 1, 2 και 3) του ν. 5024/2023 (Α’ 41), αναφορικ με τα μη ρτια μη οικοδομσιμα τμματα δημοσων ακιντων, που εναι μορα βιοτεχνικν, βιομηχανικν, αγροτικν, κτηνοτροφικν και τουριστικν επιχειρσεων και για τα οποα (τμματα) ζητεται η εξαγορ τους

18-12-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 53196/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 7031 Β/13-12-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Πληροφοριακ Συστματα ΔΥΠΑ» της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.15-12-23  Κ.Υ.Α. 538595/23 (ΦΕΚ-7063 Β/15-12-23) : Καθορισμς τρτων χωρν που χαρακτηρζονται ως ασφαλες και κατρτιση εθνικο καταλγου κατ τα οριζμενα στο ρθρο 91 του ν. 4939/2022 (Α’ 111).

15-12-23  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 41195/23 (ΦΕΚ-7060 Β/14-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/23.6.2021 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670)

15-12-23  ΔΥΠΑ 4548/110/23 (ΦΕΚ-7059 Β/14-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1430/26/2022 απφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Προγρμματα αναβθμισης δεξιοττων και επανακατρτισης σε κλδους υψηλς ζτησης με μφαση στις ψηφιακς και πρσινες δεξιτητες», (Β’ 1446) πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 6440/129/2022 (Β’ 6511) και την υπ’ αρ. 3413/84/2023 (Β’ 5948) απφαση ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α., περ επιχοργησης της Δ.ΥΠ.Α για την υλοποηση του ργου «Προγρμματα αναβθμισης δεξιοττων και επανακατρτισης σε κλδους υψηλς ζτησης με μφαση στις ψηφιακς και πρσινες δεξιτητες και υλοποηση των δρσεων δημοσιτητας απ την Επιτελικ Δομ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» κωδικς ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δρσης 16913

15-12-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔ Ε/131390/7540/23 (ΦΕΚ-7056 Β/14-12-23) :  Ρθμιση θεμτων που αφορον το Πρσινο Τλος που επιβλλεται επ του πετρελαου εσωτερικς κασης (diesel) της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2690/2001 (Α’ 265), εξαιρουμνου αυτο που χρησιμοποιεται ως κασιμο θρμανσης, σμφωνα με το ρθρο  158 του ν. 4759/2020 (Α’ 204).

15-12-23  ΕΦΚΑ 769734/14-12-23 : Μη καταβολ Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2023

15-12-23  Κ.Υ.Α. 2/109984/ΔΛΤΠ(Α)/23 (ΦΕΚ-7030 Β/13-12-2023) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικς προκαταβολς στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (εφεξς ΔΕΗ ΑΕ), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της χρσης τους 2024 για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης.

15-12-23  ΥΠΥΜΕ 382742/14-12-23 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 9, του ρθρου 3 και της παρ. 1, του ρθρου 9 της υπ' αριθ. 2805/2021 «ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο» (Β' 99) υπουργικς απφασης για οχματα κατηγορας Ο1 και Ο2.

15-12-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 53197/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-7036 Β/13-12-23) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Πργραμμα “Προσωπικς Βοηθς για τομα με αναπηρα”» του Οργανισμο Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης

15-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 117314/23 (ΦΕΚ-7012 Β/13-12-23) : Παρταση προθεσμας δικαιματος τρησης διπλογραφικν βιβλων μχρι του ορου των ακαθαρστων εσδων που προβλπονται για τα απλογραφικ βιβλα για τους λογιστς φοροτεχνικος που κατεχαν κατ τη δημοσευση του ν. 4152/2013 επαγγελματικ ταυττητα Γ’ τξης του δευτρου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 16 του π.δ. 340/1998.

15-12-23  Κ.Υ.Α. Α1196/23 (ΦΕΚ-7012 Β/13-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1178/2023 κοινς απφασης των Υφυπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Ενσωμτωση στο εθνικ δκαιο της Εκτελεστικς Απφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπς της 17.1.2022 για τον καθορισμ του ACCUTRACETMPLUS ως κοινο δεκτη φορολογικς σμανσης του πετρελαου θρμανσης και των πετρελαων εσωτερικς κασης πλοων και ντζελ πλοων, καθς και του φωτιστικο πετρελαου (κηροζνη θρμανσης), μθοδοι δοκιμς για τον προσδιορισμ του και σχετικς τεχνικς απαιτσεις» (Β’ 6523).14-12-23  Ν. 5076/23 (ΦΕΚ-207 Α/13-12-23) : Επιτχυνση των διαδικασιν ολοκλρωσης του Ελληνικο Κτηματολογου: Διεκπεραωση εκκρεμοττων στις μεταγραφς ακιντων και ενσχυση της επιχειρησιακς λειτουργας του νομικο προσπου δημοσου δικαου με την επωνυμα «Ελληνικ Κτηματολγιο» - Απλοποηση και επιτχυνση των διαδικασιν μεταββασης ακιντων - Ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης

14-12-23  ΥΠ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 109806/14-12-23  : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

14-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 107414/ΕΓΚ.1303/13-12-23  : Διευκρινσεις ως προς την κδοση των διαπιστωτικν πρξεων κατργησης/ λσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελν επιχειρσεων των δμων

14-12-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/139828/Α5/23 (ΦΕΚ-7022 Β/13-12-23) : Συντελεστς Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) σχολν, τμημτων εισαγωγικν κατευθνσεων, καθς και Συντελεστς Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) ειδικν μαθημτων, μουσικν μαθημτων και πρακτικν δοκιμασιν για την συμμετοχ των υποψηφων των πανελλαδικν εξετσεων στη διαδικασα επιλογς για εισαγωγ στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο, απ το ακαδημακ τος 2024-2025 και εφεξς.

14-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 120369/14-12-23 : Εγκκλιος-Οδηγα προς τις αναθτουσες αρχς που εντσσονται, ως αγοραστς, στις συμφωνες πλασιο που προκηρσσει η Γενικ Διεθυνση Δημοσων Συμβσεων (ΓΔΔΣ), ως Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν (ΕΚΑΔ), δυνμει των διατξεων της περ. β της παρ. 1 του ρθρου 41 του ν. 4412/2016

14-12-23  Κ.Υ.Α. 53538/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-7037 Β/13-12-23) : Τροποποηση της υπ’  αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Καθορισμς των τεχνικν προδιαγραφν για τα εσωτερικ δκτυα ηλεκτρονικν επικοινωνιν και τροποποηση του ρθρου 30 (εσωτερικς ηλεκτρικς εγκαταστσεις) του Κτιριοδομικο Κανονισμο» (Β’ 2776)

14-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 120195/14-12-23 : Εγκκλιος - Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/16 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Δεκεμβρου 202313-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :

1. Αντιμισθα δημρχου.    
2. Αντιμισθα αντιδημρχων.    
3. Αντιμισθα προδρου του δημοτικο συμβουλου.    
4. Αποζημωση για τη συμμετοχ στις συνεδρισεις του δημοτικο συμβουλου.    
5. Αποδοχς γενικν γραμματων δμων.    
6. ξοδα διανυκτρευσης.    
6.1 Μετακινσεις στο εσωτερικ.    
6.2 Μετακινσεις στο εξωτερικ.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 (13/12/2023)

13-12-23  Ν. 5075/23 (ΦΕΚ-206 Α/12-12-23) : Αναδιρθρωση Πολιτικς Προστασας - Εθνικς Μηχανισμς Εναριας Δισωσης και Αεροδιακομιδν και λλες επεγουσες διατξεις για την κρατικ αρωγ

13-12-23  ΕΦΚΑ 50/8-12-23 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη διαχεριση του Δομημνου Ηλεκτρονικο Εγγρφου (SED) Ρ5000 «Περοδοι Ασφλισης/Κατοικας» κατ το προσυνταξιοδοτικ στδιο

13-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 106924/ΕΓΚ.1302/12-12-23 : Εγκκλιος υπ' αριθ. 1302/2023 για τη συγκρτηση και λειτουργα της μητροπολιτικς επιτροπς Θεσσαλονκης για το πρτο μισυ της περιφερειακς περιδου

13-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 106906/ΕΓΚ.1301/12-12-23  : Εγκκλιος υπ' αριθ. 1301/2023 για τη συγκρτηση και λειτουργα των μητροπολιτικν επιτροπν Αττικς για το πρτο μισυ της περιφερειακς περιδου

13-12-23  ΥΠΕΚΑ 109254/12-12-23 :  Εργασα και αναπληρωματικ ανπαυση κατ τις τρεις τελευταες Κυριακς του τους 2023 (αρ.16 του ν.4177/2013)

13-12-23  Κ.Υ.Α. 4208/23 (ΦΕΚ-6973 Β/11-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΠ. οικ. 65011/11.11.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρατεας «Ηλεκτρονικ χοργηση αποτελεσμτων διαγνωστικν εργαστηριακν εξετσεων ασθενος» (Β’ 5940)

13-12-23  Κ.Υ.Α. 4207/23 (ΦΕΚ-6972 Β/11-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΠ. οικ. 65012/11.11.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρατεας «Ηλεκτρονικ χοργηση βεβαωσης νοσηλεας εξτασης ασθενος στα δημσια νοσοκομεα και τις ιδιωτικς κλινικς της χρας» (Β’ 5941).12-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - σχετικ με :
1. Εισαγωγικς παρατηρσεις επ ορισμνων διατυπσεων του νμου.    
2. Αυτοδικαως καταργομενα την 31/12/2023 δημοτικ νομικ πρσωπα και επιχειρσεις.    
3. Προσωπικ των καταργομενων νομικν προσπων και των λυμενων επιχειρσεων.    
3.1 Διατρηση των σχσεων απασχλησης.    
3.2 Σσταση οργανικν θσεων και κατταξη προσωπικο.    
3.3 Αποδοχς, ασφλιση και βαθμολογικ κατταξη του μεταφερμενου προσωπικο.    
3.4 Προσωπικ που υπηρετε με απσπαση μετακνηση.    
3.5 Τροποποηση του Οργανισμο Εσωτερικς Υπηρεσας του δμου και εκπλρωση των σκοπν των καταργομενων φορων κατ το μεταβατικ χρονικ διστημα.    
4. Δικαιματα και υποχρεσεις των καταργομενων φορων.    
5. Χρηματοδοτομενα συγχρηματοδοτομενα προγρμματα.    
6. Προγρμματα επιδοτομενα απ την Δημσια Υπηρεσα Απασχλησης (ΔΥΠΑ).    
7. Κανονισμς λειτουργας για την σκηση απ το δμο των μεταφερμενων δραστηριοττων.    
8. Διαδημοτικς κοινωφελες επιχειρσεις.    
9. Σσταση επιτροπν.    
10. Απαγρευση σστασης νων δημοτικν ΝΠΔΔ και κοινωφελν επιχειρσεων.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Απφαση δημρχου για τον τρπο σκησης των δραστηριοττων καταργηθντος δημοτικο ΝΠΔΔ λυθεσας κοινωφελος επιχερησης.    
2. Απφαση διαπστωσης του μεταφερμενου στο δμο προσωπικο απ τους καταργομενους την 31/12/2023 φορες.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12/12/2023)

12-12-23  Ν. 5073/23 (ΦΕΚ-204 Α/11-12-23) : Μτρα για τον περιορισμ της φοροδιαφυγς και λλες επεγουσες διατξεις

12-12-23  ΠΝΠ 11-12-23 (ΦΕΚ-203 Α/11-12-23) : κτακτα μτρα απαγρευσης διθεσης εισιτηρων και παρουσας θεατν σε αγνες ποδοσφαρου για επιτακτικος λγους προστασας της δημσιας τξης και ασφλειας.

12-12-23  ΕΦΚΑ 744709/11-12-23 : Τροποποηση ρθμισης Τρεχουσν και Καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που επλγησαν απ πλημμρες Σεπτεμβρου 2023

12-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 118680/11-12-23 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση εγγραφς στο Γ.Ε.ΜΗ. Κοινωνας Δικαιματος Αστικο, Ημιαστικο και Υπεραστικο λεωφορεου Δημοσας Χρσεως (Δ.Χ.) ενταγμνης σε εταιρεες ΚΤΕΛ ΑΕ.

12-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 117990/23 (ΦΕΚ-6967 Β/11-12-23) : Καθορισμς κατηγοριν προντων που εντσσονται στο «καλθι του νοικοκυριο», καθορισμς συχντητας αποστολς του καταλγου προντων απ τους υπχρεους, ορισμς της αρμδιας αρχς ελγχου, καθορισμς διαδικασας εσπραξης των προστμων και λοιπ ειδικτερα ζητματα για την εφαρμογ του ρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) - Τροποποηση της υπ’ αρ. 75926/25-08-2023 (Β’ 5222) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

12-12-23  ΥΠ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 105896/23 (ΦΕΚ-6954 Β/11-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Π4α/οικ.4633/29.9.1993 υπουργικς απφασης «Προδιαγραφς λειτουργας κντρων αποθεραπεας - αποκατστασης για την παροχ ιατρικν και λοιπν φροντδων καθς και για τη διημρευση των ατμων που περιγρφονται στην παρ. 1 του ρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β’ 789), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 20745/09.03.2023(Β’ 1390).   

12-12-23  Κ.Υ.Α. 47312/23 (ΦΕΚ-6944 Β/11-12-23) : Εξειδκευση της διαδικασας υποβολς, παραλαβς και παρακολοθησης της αναφορς σε φορες του δημσιου και του ιδιωτικο τομα κατ το ρθρο 10 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) δυνμει του εδαφου α’ της παρ. 4 του ρθρου 24 του διου νμου11-12-23  ΕΑΔΗΣΥ 5164/7-12-23 : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 28 (Απφαση υπ' αριθ. 4/2023 της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων)  - Εμπιστευτικς πληροφορες κατ τη διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων

11-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 103389/30-11-23 : Υπενθμιση λξης προθεσμας συμμρφωσης δημοτικν παιδικν, βρεφικν και βρεφονηπιακν σταθμν προς τις διατξεις του π.δ. 99/2017

11-12-23  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 796/378954/23 (ΦΕΚ-6940 Β/8-12-23) :  Απλοστευση της διαδικασας για την κδοση βεβαωσης εγγραφς στο Μητρο Αγροτν και Αγροτικν Εκμεταλλεσεων

11-12-23  ΑΑΔΕ Α1197/23 (ΦΕΚ-6940 Β/8-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1235/28.06.2019 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Τπος και περιεχμενο της πρξης επιβολς προστμου στις περιπτσεις εκπρθεσμης υποβολς δλωσης στοιχεων ακιντων» (Β’ 2926).

11-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5β/ΓΠ/13625/2022/23 (ΦΕΚ-6892 Β/8-12-23) : Κδικας Δεοντολογας Οδοντοτεχνιτν

11-12-23  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22774/23 (ΦΕΚ-6867 Β/8-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 απφασης του Υπουργο Τουρισμο «Καθορισμς προδιαγραφν δρυσης και κανονισμο λειτουργας Χιονοδρομικν Κντρων» (Β’ 3739).8-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 105430/7-12-23 : Καταβολ προπληρωμς μισθοδοσας μηνς Ιανουαρου τους 2024 και δεδουλευμνων αποδοχν του προσωπικο των καταργομενων νομικν προσπων (αρ. 27 και 29 ν.5056/2023).

8-12-23  ΥΠΕΚΑ 108117/8-12-23 : Οδηγες για την εφαρμογ του συντελεστ αξησης κριων συντξεων της παρ. 4 του ρθρου 14 του ν.4387/2016 απ 01.01.2024

8-12-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1272 /οικ.20278/7-12-23 :  Ενημρωση σχετικ με τη διενργεια του επμενου κκλου κινητικτητας τον Ιανουριο του 2024

8-12-23  ΥΠΥΜΕ 373378/7-12-23 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (κακοκαιρα «Elias»).

8-12-23  Κ.Υ.Α. 178914/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-6865 Β/8-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 188204/ΕΞ2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινς υπουργικς απφασης «Ηλεκτρονικ διακνηση δικαιολογητικν δαπανν»

8-12-23  Κ.Υ.Α. 527962/23 (ΦΕΚ 6860 Β/7-12-2023) : Καταβολ ενιαου τλους για το πρτο, δετερο και τρτο τρμηνο του τους 2023 στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας σμφωνα με το ρθρο 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

8-12-23  ΑΑΔΕ Α1195/23 (ΦΕΚ 6859 Β/7-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1137/06.09.2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς του περιεχομνου, της διαδικασας, του τρπου και του χρνου υποβολς των Δηλσεων Μσων Πληρωμν αναφορικ με τερματικ αποδοχς καρτν πληρωμν και λοιπν μσων πληρωμν, ημεδαπν αλλοδαπν Παρχων Υπηρεσιν Πληρωμν Παρχων Μσων Πληρωμν, που χρησιμοποιον οι υπχρεες ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, για την τρηση του Μητρου Μσων Πληρωμν» (Β’ 5380).

8-12-23  Κ.Υ.Α. Φ.11321/οικ.104985/23 (ΦΕΚ 6856 Β/7-12-2023) : Συντελεστς της παρ. 4 του ρθρου 14 του ν. 4387/2016 για το τος 2024.

8-12-23  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3406/368489/23 (ΦΕΚ 6854 Β/7-12-2023) : Διθεση πλεονζουσας αλιευτικς ικαντητας, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 51 του ν. 5035/2023 (Α’ 76).

8-12-23  ΦΕΚ-6853 Β/7-12-23 :
ΥΠΕΘΟΟ 2/105330/ΔΠΓΚ/23 (ΦΕΚ 6853 Β/7-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/181062/ΔΠΓΚ/ 17.11.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο και ανπτυξη του βασικο σχεδου λογαριασμν του λογιστικο πλαισου της Γενικς Κυβρνησης» (Β’ 5881).
ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 51617/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6853 Β/7-12-2023) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.
ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 51616/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6853 Β/7-12-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Youth Pass» της Κοινωνας της Πληροφορας ΑΕ μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.

 7-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 105246/6-12-23  : Υποβολ των Αναλυτικν Καταστσεων Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ' τρμηνο του 2023.

7-12-23  Δ.ΥΠ.Α. 22/ 1426614/7-12-23  : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2023 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΔΥΠΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

7-12-23  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 38113/23 (ΦΕΚ-6852 Β/6-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617/ΕΞ2021/23.06.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670)6-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :
Ι. Γενικς ρυθμσεις περ των αρμοδιοττων της Δημοτικς Επιτροπς
ΙΙ. Αρμοδιτητες Διοικητικο χαρακτρα
ΙΙΙ. Αρμοδιτητες οικονομικο χαρακτρα
IV. Αδειοδοτικς αρμοδιτητες
V. Αρμοδιτητες σχετικς με τη σναψη και εκτλεση συμβσεων
VI. Λοιπς αρμοδιτητες

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ 1/1/2024 (06/12/2023)

6-12-23  ΥΠΕΘΟΟ 2/109581/ΔΛΤΠ/5-12-23 :  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.44532/25-8-23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6/12/2023) : Παρακολοθηση της ποιτητας του νερο ανθρπινης κατανλωσης σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13 της υπ' αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3525)

6-12-23  ΕΑΔΗΣΥ 5140/5-12-23  :  Ενημρωση για κδοση των Κανονισμν (ΕΕ) που τροποποιον τα καττατα ρια εφαρμογς των Οδηγιν 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.

6-12-23  Κ.Υ.Α. 402/23 (ΦΕΚ-6849 Β/5-12-23) : Τροποποηση υπ’  αρ. 169/05-09-2023 κοινς υπουργικς απφασης «Τεχνικς λεπτομρειες οργνωσης και εφαρμογς των υποστηρικτικν μτρων για τους νους ηλικας δεκαοκτ (18) και δεκαεννα (19) ετν του ρθρου 47 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)» (Β’ 5420)

6-12-23  ΥΠΕΘΟΟ Α1193/23 (ΦΕΚ-6845 Β/5-12-23) : α) Τροποποηση της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-4-2018 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν «Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.  2960/2001 αντιστοχως  - Τροποποηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β’  2785)» (Β’  1624).β) Παρταση προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001

6-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 109904/23 (ΦΕΚ-6822 Β/4-12-23) : Καθορισμς των στοιχεων που τηρονται στο Μητρο Ενσεων Καταναλωτν (Μ.Ε.Κ.), των υποχρεσεων των ενσεων καταναλωτν για τα τηρομενα βιβλα, των στοιχεων που απαιτονται για την εγγραφ τους στο Μητρο, των υποχρεσεων επικαιροποησης των στοιχεων και τη διαγραφ τους απ το Μητρο σε εφαρμογ των ρθρων 10γ, 10δ και 10ζ του ν. 2251/1994.5-12-23  Ν. 5072/23 (ΦΕΚ-198 Α/4-12-23) : Δνεια: Διαφνεια, ανταγωνισμς, προστασα των ευλωτων - Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγ του προγρμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και λλες επεγουσες διατξεις

5-12-23  ΑΑΔΕ Α1191/23 (ΦΕΚ-6838 Β/4-12-23) : α) Τροποποηση της υπ’  αρ. 30/003/000/817/21-02-2018 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ «Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α’ και Β’ κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων» (Β’ 914).β) Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α’ και Β’ κατηγορας, των αποσταγματοποιν καθς και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων4-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 103635/ΕΓΚ.1275/1-12-23 : Ορκωμοσα νων Δημοτικν αρχν, Αποποηση εκλογς, Αντικατσταση και αναπλρωση δημοτικν συμβολων, συμβολων και προδρων δημοτικν κοινοττων

4-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 103732/ΕΓΚ.1276/1-12-23 : ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

4-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 101818/27-11-23 : Υποβολ Οικονομικν Καταστσεων ετν 2021 και 2022.

4-12-23  ΑΑΔΕ Ο3068/30-11-23 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 59 και ρθρου 68 του ν. 5069/2023 (Α" 193) με ττλο «ροι δμησης, κατασκευς, επιτρεπμενες χρσεις γης για κντρα δεδομνων, χωροταξικς και πολεοδομικς ρυθμσεις, αξιοποηση πρων Πρσινου Ταμεου, λοιπς περιβαλλοντικς και ενεργειακς διατξεις και λλες επεγουσες ρυθμσεις.»

4-12-23  Κ.Υ.Α. Δ3(α)/63708/23 (ΦΕΚ-6803 Β/1-12-23) : Καθορισμς της διαδικασας και των υπχρεων προς υποβολ στοιχεων, του περιεχομνου των στοιχεων, των κυρσεων για την περπτωση μη συμμρφωσς τους, καθς και των τεχνικν και οργανωτικν λεπτομερειν για τη λειτουργα του Ηλεκτρονικο Συστματος Παρακολοθησης Διακνησης Φαρμκων κατ’ εφαρμογ του ρθρου 14 και 32 παρ. 3 του ν. 5057/2023 (Α’ 164)

4-12-23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.64266/23 (ΦΕΚ-6802 Β/1-12-23) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 18 Δεκεμβρου 2023 και ρα 06:00

4-12-23  ΑΑΔΕ Α1190/23 (ΦΕΚ-6801 Β/1-12-23) : Εγγραφ νων χρηστν και επανεγγραφ χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες για τις οποες απαιτεται η χρση Κωδικν TAXISnet

4-12-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/125322/2161/23 (ΦΕΚ-6800 Β/1-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/2.1.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Χοργηση επιδτησης, απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης, της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας μη οικιακν καταναλωτν ηλεκτρικς ενργειας με παροχς ισχος μχρι και 35 kVA, καταναλωτν ηλεκτρικς ενργειας, που χουν κρια δραστηριτητα με Κωδικ Αριθμ Δραστηριτητας (ΚΑΔ) 10.71, καθς και καταναλωτν ηλεκτρικς ενργειας με παροχ αγροτικς χρσης.» (Β’ 3), πως ισχει, για την επκταση χοργησης επιδτησης για τους μνες Ιολιο, Αγουστο, Σεπτμβριο και Οκτβριο του τους 2023

4-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.63907/23 (ΦΕΚ-6799 Β/1-12-23) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα Ενδοκρινολογα - Διαβτης - Μεταβολισμς

4-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 110372/23 (ΦΕΚ-6753 Β/1-12-23) : Τροποποηση των Παραρτημτων του ρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

4-12-23  Κ.Υ.Α. Γ6α/ΓΠ/59516/23 (ΦΕΚ-6714 Β/30-11-23) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας της παρ. 1 του ρθρου 6 του ν. 5057/2023 (Α’ 164) περ της παραμονς των ειδικευομνων νοσηλευτν Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου χρνου, ως την 31η.12.2023.

4-12-23  Κ.Υ.Α. 102832/23 (ΦΕΚ-6710 Β/29-11-23) : Καθορισμς οδικο δικτου και χιλιομτρων αυτο για την αποκομιδ απορριμμτων απ τους δμους1-12-23 Π.Δ. 92/23 (ΦΕΚ 194 Α/1-12-2023) :  Τροποποηση του π.δ. 78/2004 «Σσταση διπλματος Προσταμνου Οικονομικο Αξιωματικο Εμπορικο Ναυτικο, ειδικ προσντα υποψηφων για την απκτησ του, παρεχμενο απ αυτ δικαωμα υπηρεσας στα πλοα, τροποποηση του Β.Δ. 70/1971 (Α' 32) πως χει τροποποιηθε με το Π.Δ. 586/1978 (Α' 125) και τροποποηση του Π.Δ. 114/2001 (Α' 105)» (Α' 59), του β.δ. 70 της 28.1/10.2.1971 «Περ ειδικν προσντων υποψηφων προς απκτησιν αποδεικτικν ναυτικς ικαντητος κλδου προσωπικο γενικν υπηρεσιν» (Α' 32) και του π.δ. 394/1986 «Ειδικ προσντα υποψηφων για απκτηση αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας υπηρεσας διαμερισμτων και παρεχμενο δικαωμα υπηρεσας στα πλοα» (Α' 176).

1-12-23 ΥΠΕΘΟΟ Α1188/23 (ΦΕΚ 6720 Β/30-11-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1143/2023 (Β' 5599) απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν περ παρτασης καταβολς και αναστολς εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν.

1-12-23 ΥΠΕΣ 103036/23 (ΦΕΚ 6719 Β/30-11-2023) : Εξαρεση Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου και δημοτικν κοινωφελν επιχειρσεων Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (O.T.A.) α' βαθμο, απ την αυτοδκαιη κατργηση/λση των ρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α' 163).

1-12-23 ΥΠΑΙΘ Φ.Β1/136693/Κ3/23 (ΦΕΚ 6716 Β/30-11-2023) : Καθορισμς του τπου και του βασικο περιεχομνου της σμβασης μαθητεας των δομν επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης των επιπδων 3 και 5 του Εθνικο Πλαισου Προσντων.30-11-23 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123445/2142/23 (ΦΕΚ 6709 Β/29-11-2023) : Διαδικασα χοργησης και καταβολς επενδυτικς ενσχυσης μσω του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων, για το ργο «ΥΠ2. Συστματα BESS συνολικο ψους 520MW - "stand alone" συστματα αποθκευσης ηλεκτρικς ενργειας» που χει ενταχθε στο Ταμεο Ανκαμψης και Αν-θεκτικτητας (κωδικς ΟΠΣ ΤΑ 5216889 - ΑΔΑ: ΨΠΓΓΗ-ΗΕΦ).

30-11-23 ΑΑΔΕ Α1185/23 (ΦΕΚ 6708 Β/29-11-2023) : Καθορισμς διαδικασας ταυτχρονης απδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρθμου σε φυσικ πρσωπα.29-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - σχετικ με :
1. Κατργηση της οικονομικς επιτροπς, της επιτροπς ποιτητας ζως και της εκτελεστικς επιτροπς.    
2. Αριθμς των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
3. Εκλογ των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
4. Επαναληπτικ συνεδραση για την εκλογ των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
5. λεγχος της εποπτεουσας αρχς.    
6. Αναπλρωση των τακτικν μελν.    
7. Εκλογ αντιπροδρου της δημοτικς επιτροπς.    
8. Συμμετοχ στη δημοτικ επιτροπ χωρς δικαωμα ψφου.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Πρακτικ εκλογς μελν της δημοτικς επιτροπς.    
2. Απφαση δημρχου για τον ορισμ ενς αντιδημρχου ως προδρου της δημοτικς επιτροπς.    
3. Πρακτικ εκλογς αντιπροδρου της δημοτικς επιτροπς.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (29/11/2023)

29-11-23  ΥΠ.ΕΣ. 102775/ΕΓΚ.1271/28-11-23 : Κατργηση νομικν προσπων των ΟΤΑ α' βαθμο και μεταφορ οργανικν μονδων και θσεων προσωπικο στους δμους

29-11-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/136784/Α5/29-11-23 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικς Εξετσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τους 2024, για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση.

29-11-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ251/136798 /Α5/29-11-23 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024 (μαθητς απφοιτοι) / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 5 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασα εισαγωγς του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α') πως ισχει (μαθητς απφοιτοι).

29-11-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ.152/136804/Α5/29-11-23 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024 / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

29-11-23  ΥΠΕΘΟΟ 176022/ΕΞ2023/29-11-23 : Ανατροπς αναλψεις υποχρεσεων και απορρφηση πιστσεων οικονομικο τους 2023

29-11-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/122608/3959/23 (ΦΕΚ-6706 Β/28-11-23) : 4η Τροποποηση Ρυθμιστικς Απφασης θρας για την κυνηγετικ περοδο 2023-2024.28-11-23  Ν. 5069/23 (ΦΕΚ-193 Α/28-11-23) : ροι δμησης, κατασκευς, επιτρεπμενες χρσεις γης για κντρα δεδομνων, χωροταξικς και πολεοδομικς ρυθμσεις, αξιοποηση πρων Πρσινου Ταμεου, λοιπς περιβαλλοντικς και ενεργειακς διατξεις και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

28-11-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/17/οικ.19671/27-11-23 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ αναλυτικν συμπληρωματικν στοιχεων επ των εκκρεμν πειθαρχικν υποθσεων στο Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο

28-11-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 50004/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6666 Β/27-11-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο Π.Σ. «Πθεν σχες» του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης, μσω της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.

28-11-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.62944/23 (ΦΕΚ-6701 Β/28-11-23) : Καθορισμς διαδικασας προκρυξης, υποβολς υποψηφιοττων και κριτηρων μοριοδτησης, αξιολγησης και επιλογς για θσεις Διευθυντ, Επιμελητ Α’ και Επιμελητ Β’ κλδου ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ

28-11-23  ΥΠΕΘΟΟ 2/108109/ΔΠΓΚ/27-11-23 : Κατανομ πιστσεων κρατικο προπολογισμο 2024 σε αναλυτικ εππεδο

28-11-23  Κ.Υ.Α. 358265/23 (ΦΕΚ-6700 Β/27-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/7.7.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν «Προκρυξη της Δρσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κκλος» (Β’ 3981)27-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :
1. Πρσκληση για συνεδραση.
2. Κατεπεγουσα συνεδραση.
3. Ημερσια διταξη – κατεπεγοντα θματα.
4. Απαρτα.
5. Ειδικς συνεδρισεις λογοδοσας της δημοτικς αρχς.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2024 (27/11/2023)

27-11-23  Κ.Υ.Α. 50534/23 (ΦΕΚ 6669 Β/27-11-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 1609/ΕΞ2022/17.01.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Επικρατεας «Καθορισμς ρων λειτουργας του Εθνικο Μητρου Ζων Συντροφις και των Υπομητρων του» (Β’ 203).

27-11-23  ΥΠ.ΕΣ. 99911/21-11-23 : λεγχος νομιμτητας συμβσεων που χρηματοδοτονται απ Ενωσιακος Πρους.

27-11-23  ΥΠΑΙΘΑ ΓΓΑ/359683/23 (ΦΕΚ-6670 Β/27-11-23) : Λειτουργα του Ηλεκτρονικο Μητρου προπονητν της περ. β) της παρ. 1 του ρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

27-11-23  ΑΑΔΕ Α1184/23 (ΦΕΚ-6665 Β/27-11-23) : Ηλεκτρονικ υποβολ δλωσης φρου κληρονομις μσω Δ.Ο.Υ. -«Δλωση φρου κληρονομις μσω Δ.Ο.Υ.»- και καθορισμς των δικαιολογητικν των δηλσεων φρου κληρονομις.24-11-23  ΑΑΔΕ Ε2068/23-11-23 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την ορθ εφαρμογ της Ε. 2066/2023 εγκυκλου του Διοικητ ΑΑΔΕ με ττλο «Φορολογικ αντιμετπιση απ πλευρς ΦΠΑ των συμβολαων επ διαφορς (Contract For Differences-CFD)»

24-11-23  ΥΠΑΙΘΑ οικ. ΓΓΑ/359360/23 (ΦΕΚ-6609 Β/23-11-23) : Σχεδιασμς και καθορισμς του κανονιστικο πλαισου (ρων και προποθσεων) της διαδικασας διενργειας επιτπιων ελγχων σε Ομοσπονδες, Ενσεις, Σωματεα και διεξαγωγς αθλητικν διοργανσεων αυτν.23-11-23  ΑΑΔΕ Ε2067/21-11-23 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη χρησιμοποηση απ 1.11.2023 της βεβαωσης που χει χορηγηθε κατ' εφαρμογ της Κ.Υ.Α των Υπουργν Οικονομικν και Γεωργας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β 236), για την απκτηση επενδυτικν αγαθν, για τα οποα μειθηκε δυνμει του ρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α 164) ο συντελεστς ΦΠΑ που εφαρμζεται στην παρδοση εισαγωγ αυτν.

23-11-23  ΕΦΚΑ 638532/10-11-23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-11-23) : ΑΦΕΤΗΡΙΑ TOY ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

23-11-23  ΕΦΚΑ 616259/15-11-23 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ (ρθρο 11Α του Ν. 4387/2016, πως προστθηκε στο ρθρο 11 του νμου αυτο με το ρθρο 26 του Ν. 4997/2022)

23-11-23  Κ.Υ.Α. 97527/07-11-2023 (ΦΕΚ-6613 Β/23-11-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 51151/20.5.2023 απφασης «Πργραμμα κοινωνικο τουρισμο για συνταξιοχους e-ΕΦΚΑ πρην ΟΑΕΕ περιδου 2023-2024» (Β’ 3420)

23-11-23  Κ.Υ.Α. 512222/20-11-2023 (ΦΕΚ-6611 Β/23-11-23) : Καθορισμς των προποθσεων και των ρων χρηματοδτησης των δικαιοχων της παρ. 2 του ρθρου 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) απ το Ταμεο Αλληλεγγης, του συστματος διοκησης, της διαδικασας υποβολς αιτσεων για χρηματοδτηση απ το Ταμεο Αλληλεγγης, της διαδικασας και των κριτηρων αξιολγησης των προτσεων, του ελγχου της πορεας εκτλεσης των ργων, της διαδικασας και των δικαιολογητικν εκταμευσης των πρων και κθε λλου σχετικο θματος

23-11-23  Κ.Υ.Α. 99619/23 (ΦΕΚ-6603 Β/22-11-23) :  Ημιαυτνομη διαβωση σε διαμερσματα ατμων δεκαπντε ετν και νω που διαβιον σε Μονδες Παιδικς Προστασας και Φροντδας22-11-23  ΥΠΕΚΑ Δ15/Δ/102188/23 (ΦΕΚ-6602 Β/21-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/80782/12.09.2023 υπουργικς απφασης «Αναστολ καταβολς ασφαλιστικν εισφορν, δσεις και παρατσεις καταβολν για τους πληγντες απ πλημμρες» (Β’ 5415).

22-11-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/23 (ΦΕΚ-6600 Β/21-11-23) : Καθορισμς του τρπου υπολογισμο του μηχανισμο διακμανσης και των συντελεστν του Ειδικο τιμολογου της παρ. 2 του ρθρου 138Α του ν. 4951/2022 - Επισμανση Προντων Προμθειας και Λογαριασμν Κατανλωσης Ηλεκτρικς Ενργειας.

22-11-23  Κ.Υ.Α. 2/104505/ΔΕΠ/23 (ΦΕΚ-6599 Β/21-11-23) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αποδοχν του καλλιτεχνικο προσωπικο παραστατικν τεχνν θετρου, χορο και κινηματογρφου το οποο απασχολεται προσλαμβνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευμενα νομικ πρσωπα αυτν, τα λοιπ νομικ πρσωπα δημοσου δικαου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθς και τα νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.).» (Β 1077)21-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 - σχετικ με :
1. Σγκληση του συμβουλου για την εκλογ προεδρεου.    
2. Αντικεμενο και χαρακτρας της συνεδρασης – Απαρτα.    
3. Διαδικασα εκλογς του προεδρεου.    
3.1 Δλωση υποψηφιοττων.    
3.2 Ολοκλρωση της εκλογς.    
4. Συνεδραση χωρς πρσκληση.    
5. Επαναληπτικ συνεδραση.    
6. λεγχος της εποπτεουσας αρχς.    
7. Καθαρεση του προδρου απ το δημοτικ συμβολιο.    
8. Υπδειγμα πρακτικο εκλογς του προεδρεου του δημοτικο συμβουλου.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 (21/11/2023)

21/11/23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/50/οικ.19175/20-11-23 : Ολοκλρωση της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2022 - Οριστικοποηση εκθσεων αξιολγησης παρελθντων ετν

21/11/23  Ν. 5067/23 (ΦΕΚ-189 Α/20-3-23) : Εφαρμογ διατξεων του Κανονισμο (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 29ης Απριλου 2021 σχετικ με την πρληψη της διδοσης τρομοκρατικο περιεχομνου στο διαδκτυο και λοιπς ρυθμσεις του Υπουργεου Δικαιοσνης20/11/23  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 9188/20-11-23 (ΑΔΑ: 90Μ3469ΗΞΞ-411- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023

20/11/23  ΥΠΥΜΕ Β4/οικ.346591/16-1-23 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση ν. 5058/2023 (Α’ 170) και υ.α. αριθμ. Β4/οικ.328479/2023 (Β’6366) - Μσθωση οχημτων χωρς οδηγ για οδικς εμπορευματικς μεταφορς

20/11/23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.61006/23 (ΦΕΚ-6564 Β/17-11-23) :  Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 4 Δεκεμβρου 2023 και ρα 06:00

20/11/23  Κ.Υ.Α. Γ1α/ΓΠ/οικ.60731/23 (ΦΕΚ-6560 Β/17-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/ 16.06.2022 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας «Α) Καθορισμς και εξειδκευση κιντρων για την ενθρρυνση εγγραφς των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ. Β) Καθορισμς και εξειδκευση συνεπειν «αντικιντρων» για τη μη εγγραφ των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ. Γ) Καθορισμς και εξειδκευση κιντρων για την τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν. Δ) Καθορισμς και εξειδκευση συνεπειν «αντικιντρων» για τη μη τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν» (Β’ 3020), πως τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22.09.2022 (Β’ 5026), Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/1.12.2022 (Β’ 6300) και Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27.03.2023 (Β’ 2126) μοιες αποφσεις - Εκ νου μετθεση του χρνου ναρξης του συστματος συνεπειν («αντικιντρων») για τη μη εγγραφ των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ και μετθεση του χρνου ναρξης του συστματος συνεπειν («αντικιντρων») για τη μη τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν

20/11/23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/119216/2095/23 (ΦΕΚ-6559 Β/17-11-23) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης - Ημερσιο Τιμολγιο» και «Οικιακς Πελτης - Νυχτεριν Τιμολγιο» για τον μνα Νομβριο του 2023

20/11/23  Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/52292/23 (ΦΕΚ-6558 Β/17-11-23) : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).17-11-23 ΥΠ.ΑΝ. 107168/23 (ΦΕΚ 6554 Β/16-11-2023) : Προντα για τα οποα προβλπεται η δυναττητα επισμανσης περ συμμετοχς στην πρωτοβουλα «Μνιμη μεωση τιμς» και καθορισμς της διαδικασας αποστολς και διαχερισης των εγγρφων δεσμεσεων, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων και λλων λεπτομερειν για την εφαρμογ του ρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α' 161) - Τροποποηση της υπ' αρ. 92568/10-10-2023 (Β' 5927) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

17-11-23 ΥΠ.ΑΝ. 105865/23 (ΦΕΚ 6553 Β/16-11-2023) : Περιστολ φαινομνων αθμιτης κερδοφορας. Καθορισμς της διαδικασας ελγχου και της επιβολς κυρσεων των παρ. 4 και 5 του ρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α' 136), κλιμκωση των προστμων, εξειδκευση των κατηγοριν των αγαθν που εναι απαρατητα για τη διατροφ και τη διαβωση των καταναλωτν και λλες λεπτομρειες που αφορον στην εφαρμογ του ιδου ρθρου - Τροποποηση της υπ' αρ. 80372/08-09-2023 (B' 5383) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.16/11/23  ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ροι δμησης, κατασκευς, επιτρεπμενες χρσεις γης για κντρα δεδομνων, χωροταξικς και πολεοδομικς ρυθμσεις, αξιοποηση πρων Πρσινου Ταμεου και λοιπς περιβαλλοντικς και ενεργειακς διατξεις

16/11/23  Κ.Υ.Α. Α1178/23 (ΦΕΚ 6523 Β/16-11-2023) : Ενσωμτωση στο εθνικ δκαιο της Εκτελεστικς Απφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπς της 17.1.2022 για τον καθορισμ του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινο δεκτη φορολογικς σμανσης του πετρελαου θρμανσης και των πετρελαων εσωτερικς κασης πλοων και ν&t