ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


DVD : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Πρόκειται για μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των περιεχομένων του WEB-SITE στο DVD. Τα περιεχόμενά του, οι τρόποι αναζήτησης και η θεματοποίηση του υλικού είναι όμοια με τα αντίστοιχα του WEB-SITE.
Το DVD περιέχει :

* 70.000 νομοθετήματα και υπουργικές αποφάσεις
* 140.000 δικαστικές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων σε πλήρες κείμενο
* 5.000 κανονισμούς της ΕΕ
* 2.800 αποφάσεις ΔΕΚ
* 58.000 εγκυκλίους, Γν.ΝΣΚ, ΣΣΕ και λοιπά έγγραφα

Η συνδρομή είναι ετήσια (αρχίζει το μήνα εγγραφής και τελειώνει τον αντίστοιχο μήνα του επόμενου έτους).
Η άδεια λειτουργίας του DVD ισχύει αποκλειστικά για ένα μόνο Η/Υ.
Για Υπηρεσίες ή γραφεία που επιθυμούν την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών, μπορούν, με μικρή επιβάρυνση, να εγκαταστήσουν το DVD σε δίκτυο.
Το DVD ανανεώνεται κάθε δίμηνο με την αποστολή νέου δίσκου.
© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.