ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


Οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» επικεντρώνονται στην ηλεκτρονική νομική πληροφόρηση καλύπτοντας την Εθνική Νομοθεσία και Νομολογία καθώς και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή. Επιπλέον, η «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» επιθυμώντας να καλύψει πλήρως τις ανάγκες νομικής και διοικητικής πληροφόρησης, διαθέτει και το δευτερεύον δίκαιο καθώς και ερμηνευτικά κείμενα (π.χ. αποφάσεις διοικήσεων οργανισμών, εγκυκλίους, γνωμοδοτήσεις διαφόρων υπουργείων, κλπ.).
Διατηρώντας πάντοτε ως κύριο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών – συνδρομητών, η «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών της, τόσο μέσω Διαδικτύου με καθημερινή ενημέρωση, όσο και μέσω τακτικών εκδόσεων και αποστολών DVD/CD.
Η παροχή τεχνικής βοήθειας τόσο στη χρήση της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», όσο και στην αναζήτηση κειμένων και λοιπών πληροφοριών συμπληρώνει το φάσμα των ολοκληρωμένων παρεχομένων υπηρεσιών.

© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.