ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


Η εταιρεία μας

Η εταιρεία ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» έχει πολυετή παρουσία στην ελληνική Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση. Ξεκίνησε με την ανάπτυξη και λειτουργία της Νομικής Τράπεζας Πληροφοριών «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» από τον ιδρυτή της εταιρείας Δρ. Ηλία Γ. Τσενέ, έχοντας ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
Η επιτυχής πορεία της στον ευρύτερο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύντομα ώθησε στη δημιουργία της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», μιας Ηλεκτρονικής Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών που καλύπτει το σύνολο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Νομολογίας καθώς και λοιπών σχετικών διοικητικών πληροφοριών.
 

© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.