»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


-

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ : ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Π.Ν.Π. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΕΓΓΡΑΦΑ)

 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Πρστιμο για στθμευση σε θση μονμων κατοκων σε δικαιοχο που δεν απκτησε εγκαρως το ειδικ σμα λγω των μτρων για τον COVID-19

«ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΟΥ SARS-COV-2 (COVID-19) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.»
Να επικαιροποιημνη κδοση - Οδηγες και Μτρα αντιμετπισης της Πανδημας απ τον κορονο SARS-CoV-2 στο εργασιακ περιβλλον των Ο.Τ.Α. - Προσθκη του οδηγο Καλν Πρακτικν και Κατευθνσεων, για την Ασφαλ Επαναλειτουργα των Δημοτικν Βρεφονηπιακν Σταθμν - Επικαιροποηση της εκτμησης επαγγελματικο κινδνου. (Πηγ : ΠΟΕ-ΟΤΑ)

Οδηγς Καλν Πρακτικν και Κατευθνσεων, για την Ασφαλ Επαναλειτουργα των Δημοτικν Βρεφονηπιακν Σταθμν (29-5-20) (Πηγ : ΠΟΕ-ΟΤΑ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (Πηγ : ΕΟΔΥ)

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2684/15-4-20 : Κατευθυντριες Γραμμς της Αρχς Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα για τη λψη μτρων ασφλειας στο πλασιο τηλεργασας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (Πηγ : ΠΟΕ-ΟΤΑ)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 (Πηγ : ΚΕΔΕ - Ενημερθηκε 08-04-20)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΝΠ "ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19" - ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (Πηγ : ΚΕΔΕ)

Σημεωμα της νομικς υπηρεσας της ΚΕΔΕ για διευκρινσεις για την διαδικασα ανθεσης Δημοσων Συμβσεων με διαπραγμτευση χωρς δημοσευση (ρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/2016) (Πηγ : ΚΕΔΕ)

Σημεωμα της Νομικς Υπηρεσας της ΚΕΔΕ σχετικ με : (Ι) Εφαρμογ της διατξεως του αρθρ. 37 παρ. 2α του ν. 3801/2009 για τις περιπτσεις που δεν προβλπεται στο νμο αλλ η δαπνη κρνεται λειτουργικ. και (ΙΙ) Αν θεωρεται λειτουργικ η δαπνη για ενημρωση πολιτν - Ανακοινσεις κ.λπ. (Πηγ : ΚΕΔΕ)

Παρατηρσεις αναφορικ με την ΠΝΠ 13-04-2020 (Α’ 84) «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID- 19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» καθ ο μτρο αφορ τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμο (Πηγ : ΚΕΔΕ)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID 19

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Προτσεις ενδυνμωσης των εφαρμοζμενων μτρων για την ανακοφιση ομδων του πληθυσμο που πλττονται απ τις συνπειες του κορωνοο COVID-19

ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10249/3-7-20 : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/20 : Τρηση της νομιμτητας και προστασα των πολιτν αναφορικ με τα μτρα κατ του κορωνοο COVID-19.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - 4/20 : Επιδημιολογικ φαινμενα της νσου του κορωνοο. Παραβαση μτρων για την πρληψη ασθενειν - Εφαρμογ του ρθρου 285 ΠΚ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - 5/20 : Οδηγες σε Εισαγγελικς αρχς για παρμβαση εναντων σων παραβανουν τα μτρα για καταπολμηση της νσου του κορωνοο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - 7/20 : Οδηγες σε Εισαγγελικς αρχς για παρμβαση εναντων σων παραβανουν τα μτρα για καταπολμηση της νσου του κορωνοο.

 

Ν. 4737/20 (ΦΕΚ 204 Α/22-10-2020) : Κρωση της απ 24.9.2020 τροποποησης της απ 26.7.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Κοινωφελος Ιδρματος με την επωνυμα «Κοινωφελς δρυμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνσειου Καρδιοχειρουργικο Κντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19 και λλες διατξεις. --> ρθρο δκατο νατο: Ρυθμσεις για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν λγω του κορωνοο COVID-19 & ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ --> ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 (ρθρα εικοστ βδομος ως τριακοστ τρτο)

N. 4736/20 (ΦΕΚ-200 Α/20-10-20) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/904 σχετικ με τη μεωση των επιπτσεων ορισμνων πλαστικν προντων στο περιβλλον και λοιπς διατξεις. -> ΑΡΘΡΟ 26 : Παρταση ισχος προσωρινν κυκλοφοριακν μτρων -Τροποποηση της παρ. 7 του ρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α' 101)

N.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20) : Τροποποηση του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας, νο πλασιο επιλογς διοικσεων στον δημσιο τομα, ρθμιση οργανωτικν θεμτων της Γενικς Γραμματεας Ιθαγνειας και της Γενικς Γραμματεας Ανθρπινου Δυναμικο Δημσιου Τομα του Υπουργεου Εσωτερικν, ρυθμσεις για την αναπτυξιακ προοπτικ και την ερυθμη λειτουργα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης και λλες διατξεις. à (ΑΡΘΡΑ 59,65 ΚΑΙ 73)

Ν.4728/20 (ΦΕΚ-186 Α/29-9-20) : Επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των καταστροφικν συνεπειν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς», περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

Ν. 4727/20 (ΦΕΚ-184 Α/23-9-20) – ΑΡΘΡΟ 235 : Ψηφιακ Διακυβρνηση (Ενσωμτωση στην Ελληνικ Νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικς Επικοινωνες (Ενσωμτωση στο Ελληνικ Δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2018/1972) και λλες διατξεις.

Ν. 4722/20 (ΦΕΚ-177 Α/15-9-20 - ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ) : Κρωση: α) της απ 10.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας, προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας» (A 157) και β) της απ 22.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020» (Α 161) και λλες διατξεις για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλων επειγντων ζητημτων.

ΠΝΠ 22/22-8-20 (ΦΕΚ-161 Α/22-8-20) : κτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020.
ΠΝΠ 10/(ΦΕΚ 157 Α/10-8-2020) : Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας προστασας απ τη διασπορ του κορωνοου COVID-19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας.

N. 4715/20 (ΦΕΚ-149 Α/1-8-20) : Ρυθμσεις για τη διασφλιση της πρσβασης σε ποιοτικς υπηρεσες υγεας - δρυση και καταστατικ του Οργανισμο Διασφλισης της Ποιτητας στην Υγεα Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), λλες επεγουσες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις.

N. 4714/20 (ΦΕΚ-148 Α/31-7-20) : Φορολογικς παρεμβσεις για την ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας της ελληνικς οικονομας, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορ Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων πληγντων δανειοληπτν λγω των δυσμενν συνεπειν της νσου COVID-19 και λλες διατξεις.

Ν. 4702/20 (ΦΕΚ-130 Α/3-7-20) : Κρωση: α) της απ 23.6.2020 τροποποησης της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες, β) των απ 23.6.2020 Επιμρους Συμβσεων Δωρες για τα ργα ΙΧ και Χ και γ) της απ 23.6.2020 τροποποησης της Επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο VII Τραμα της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας, που κυρθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α' 89), συμπλρωση του ν. 4693/2020 (Α' 116) και λλες διατξεις. --> ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Π.Υ.Σ. 23/20 (ΦΕΚ-125 Α/28-6-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο και Παρακολοθησης της Κυβερνητικς Πολιτικς για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

Ν. 4693/20 (ΦΕΚ-116 Α/17-6-20) : Κρωση της απ 21.5.2020 τροποποησης της απ 3.6.2019 Επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο V της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας που κυρθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α 170) και λλες διατξεις.

Ν. 4690/20 (ΦΕΚ-104 Α/30-5-20) : Κρωση: α) της απ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (A 84) και β) της απ 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα» (Α 90) και λλες διατξεις.
ΠΝΠ 1/1-5-20 (ΦΕΚ-90 Α/1-5-20: Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα.
Ν. 4684/20 (ΦΕΚ-86 Α/25-4-20) : Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (A 75) και λλες διατξεις.

ΠΝΠ 13/13-4-20 (ΦΕΚ-84 Α/13-4-20) : Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

Ν. 4683/20 (ΦΕΚ-83 Α/10-4-20) : Κρωση της απ 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης» (Α 68) και λλες διατξεις.

Ν. 4682/20 (ΦΕΚ-76 Α/3-4-20) : Κρωση: α) της απ 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγοντα μτρα αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο» (Α 42), β) της απ 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (A 55) και γ) της απ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Α 64) και λλες διατξεις.

ΠΝΠ 30/30-3-20 (ΦΕΚ-75 Α/30-3-20) : Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

ΠΝΠ 20/20-3-20 (ΦΕΚ-68 Α/20-3-20) : Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορω νοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

ΠΝΠ 14/14-3-20 (ΦΕΚ-64 Α/14-3-20) : Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

ΠΝΠ 11/11-3-20 (ΦΕΚ-55 Α/11-3-20) : Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοιο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του

ΠΝΠ 25/25-2-20 (ΦΕΚ-42 Α/25-2-20) : Κατεπεγοντα μτρα αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοιο

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2-10-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 63787/1-10-20 : κτακτη επιχοργηση Δμων της Χρας συνολικο ποσο ψους 40.000.000,00€ προς κλυψη κτακτων και επιτακτικν τους αναγκν που προκλθηκαν απ την εμφνιση του κορονοο COVID-19.

ΥΠ.ΕΣ. 60249/22-9-20 : Συνεδρισεις δημοτικο συμβουλου και λοιπν συλλογικν οργνων των δμων κατ το διστημα εφαρμογς των μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο.

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 57759/12-9-20 : Αναστολ λειτουργας σχολικν μονδων λγω COVID-19

ΥΠ.ΕΣ. 57005/9-9-20 : Καταγραφ εσδων και δαπανν λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19.

ΥΠ.ΕΣ. 55728/3-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των δημοτικν βρεφικν, βρεφονηπιακν και παιδικν σταθμν

ΥΠ.ΕΣ. 54099/28-8-20 (ΑΔΑ: Ω89Ο46ΜΤΛ6-ΕΦΙ) : Συμπληρωματικ κτακτη επιχοργηση της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδας για λογαριασμ των Δμων με σκοπ την προμθεια μασκν για μαθητς και εκπαιδευτικ προσωπικ

ΥΠ.ΕΣ. 53031/24-8-20 (ΑΔΑ: ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) : κτακτη επιχοργηση της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδας για λογαριασμ των Δμων με σκοπ την προμθεια μασκν για μαθητς και εκπαιδευτικ προσωπικ

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/: Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29-7-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

ΥΠ.ΕΣ. 46252/22-7-20  : κτακτη κατανομ ποσο 500.000,00€ απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους τους 2020 στον Δμο Δυτικς Λσβου, προς κλυψη κτακτων και επιτακτικν του αναγκν.

ΥΠ.ΕΣ. 45201/20-7-20 : Τετρμηνες συμβσεις για την αντιμετπιση κινδνων που προκπτουν απ την εμφνιση και διασπορ του κορωνοιο COVID-19

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 39259/24-6-20 : Συνοπτικ παρθεση των ρυθμσεων που αφορον δημσιες συμβσεις που συνπτονται απ τους ΟΤΑ και σχετικν διατξεων, στο πλασιο λψης μτρων αποφυγς της διδοσης του κορωνοο COVID-19 των Πρξεων Νομοθετικο Περιεχομνου καθς και γνωστοποηση των νμων με τους οποους κυρθηκαν Γνωστοποηση εγγρφων και Κατευθυντριας Οδηγας αρ.24/15-4-2020 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/4515/24-6-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς και τη λξη των αλλοδαπν διαβατηρων (πολιτογρφηση και εφαρμογ διατξεων του ν.4332/2015)

ΥΠ.ΕΣ. 38784/23-6-20 : Συμπληρωματικ κτακτη κατανομ ποσο 100.000,00€ απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους τους 2020 στον Δμο Ισμου, προς κλυψη κτακτων και επιτακτικν του αναγκν που προκλθηκαν απ την εμφνιση του κορονοο COVID-19.

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/ΟΙΚ.11682/9-6-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

ΥΠ.ΕΣ. 34369/ΕΓΚ.176/3-6-20 : Επαναλειτουργα παιδικν χαρν των ΟΤΑ

ΥΠ.ΕΣ. 33282/ΕΓΚ.163/29-5-20 : Ενημρωση αναφορικ με τη διαδικασα λψης αποφσεων των συλλογικν οργνων των δμων

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29-5-20 : Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 33164/ΕΓΚ.162/29-5-20 : Επαναλειτουργα Παιδικν, Βρεφικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-20 : Λειτουργα υπηρεσιν του Δημοσου Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 30939/22-5-20 : κτακτη κατανομ ποσο 300.000,00€ απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους τους 2020 στην Περιφρεια Θεσσαλας προς κλυψη κτακτων και επιτακτικν της αναγκν που προκλθηκαν απ την εμφνιση του κορονοο COVID-19.

ΥΠ.ΕΣ. 30520/21-5-20 : κτακτη επιχοργηση των Δμων της Χρας συνολικο ποσο ψους 75·000.000,00€ προς κλυψη κτακτων και επιτακτικν τους αναγκν που προκλθηκαν απ την εμφνιση του κορονοο COVID-19.

ΥΠ.ΕΣ. 29942/18-5-20 : Διατξεις αναφορικ με τη μετακνηση μαθητν που εμπεριχονται στην, απ 1-5-20 (ΦΕΚ-90 Α) ΠΝΠ

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-5-20 : Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 29652/15-5-20 : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου

ΥΠ.ΕΣ. 29361/15-5-20 : Παροχ εκ περιτροπς εργασας για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο.

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-20 : Σταδιακ αποκατσταση της λειτουργας των δημοσων υπηρεσιν - Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 28202/8-5-20 : Προθεσμα σκησης και εξτασης διοικητικς προσφυγς κατ των πρξεων της αυτοδιοκησης, σμφωνα με το ρθρο τριακοστ γδοο της απ 20 Μαρτου 2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ)
ΥΠ.ΕΣ. 27660/6-5-20 : Εφαρμογ επειγντων μτρων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο.

ΥΠ.ΕΣ. 27408/ΕΓΚ.114/5-5-20 : Καθαρισμς σχολικν μονδων κατ το διστημα λειτουργας τους για σο διστημα υφσταται κνδυνος διδοσης του κορωνοο COVID-19

ΥΠ.ΕΣ. 27399/5-5-20 : Μη τλεση των εορταστικν εκδηλσεων της 9ης Μαου

ΥΠ.ΕΣ. 27075/4-5-20 : μεσο κστος αντιμετπισης της COVID-19 πανδημας.

ΥΠ.ΕΣ. 26704/ΕΓΚ.99/29-4-20 : Περαιτρω διευκρινσεις επ θεμτων αναφορικ με τη διοκηση και λειτουργα των νομικν προσπων των Ο.Τ.Α.

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-20 : Πρσθετα μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 24943/21-4-20 : Διακριτ παρακολοθηση δαπανν των φορων του υποτομα των ΟΤΑ λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19

ΥΠ.ΕΣ. 24143/15-4-20 : Μη τλεση των εκδηλσεων για την ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης

ΥΠ.ΕΣ. 23667/ΕΓΚ.69/15-4-20 : Απασχληση προσωπικο Δημοτικν Παιδικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν κατ την περοδο του Πσχα - Χοργηση δειας ειδικο σκοπο στους υπαλλλους των Δημοτικν Παιδικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν

ΥΠ.ΕΣ. 22899/ΕΓΚ.58/10-4-20 : Οδηγες για τη δυναττητα σστασης οργανικν θσεων για την παροχ υπηρεσιν «Βοθεια στο Σπτι» σε δμους που δεν υλοποιον το πργραμμα

ΥΠ.ΕΣ. 22494/ΕΓΚ.55/8-4-20 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της ΠΝΠ « Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (ΦΕΚ 75/Α' /30-3-2020).

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-20 : Πρσθετα μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 20203/27-3-20 : Καταγραφ τετρμηνων συμβσεων απ τους ΟΤΑ α και β' βαθμο, στο πλασιο λψης μτρων για την αντιμετπιση του κορονωο.

ΥΠ.ΕΣ.20930/ΕΓΚ.40/31-3-20 : Ενημρωση για την εφαρμογ του κανονιστικο πλαισου αντιμετπισης του κορωνοιο COVID-19, αναφορικ με την οργνωση και λειτουργα των δμων

ΥΠ.ΕΣ. 4500/24-3-20 : Προγραμματικ Σμβαση του Προγρμματος Βοθεια στο Σπτι

ΥΠ.ΕΣ. 19815/24-3-20 : Παρταση της προθεσμας ανρτησης του "ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ" στον ειδικ διαδικτυακ τπο του ΥΠΕΣ για θματα προσωπικο

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/ΟΙΚ.8196/23-3-20 : Πρσθετα μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

ΥΠ.ΕΣ. 19238/20-3-20 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 24-3-2020) : Α. Πλνο εργασιν κτακτης ανγκης των φορων Τοπικς Αυτοδιοκησης - Παροχ στοιχεων // Β. Παρακολοθηση στελχωσης υπηρεσιν κατ την κτακτη περοδο αντιμετπισης της κρσης λγω COVID-19 (περιχεται και το πλνο σε μορφ .xls)

ΥΠ.ΕΣ 19244/22-3-20 : Λειτουργα των υπηρεσιν των ΟΤΑ α' και ß' βαθμο κατ τη διρκεια εφαρμογς των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.8192/20-3-20 : Εκ περιτροπς εργασα Προσωπικ ασφαλεας

ΥΠ.ΕΣ. 19184/19-3-20 : Εφαρμογ επειγντων μτρων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο.

ΥΠ.ΕΣ. 19016/19-3-20 : Ματαωση παρελσεων

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-20 : Νες ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 18926/18-3-20 : Λειτουργα υπηρεσιν των ΟΤΑ α και β βαθμο κατ τη διρκεια εφαρμογς των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο

ΥΠ.ΕΣ. 18919/18-3-20 : Ενσχυση δημοτικν δομν κοινωνικς πολιτικς και αλληλεγγης - Απασχληση προσωπικο ΟΤΑ και νομικν προσπων αυτν κατ τη διρκεια λψης μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο – COVID 19»

ΥΠ.ΕΣ. 18779/17-3-20 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των απ 11-3-2020 και 14-3-2020 Πρξεων Νομοθετικο Περιεχομνου αναφορικ με δημσιες συμβσεις που συνπτονται απ τους ΟΤΑ - Γνωστοποηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προδρου 29/12-3-2020 εγγρφου του Προδρου της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

ΥΠ.ΕΣ. 18659/ΕΓΚ.23/17-3-20 : Ενσχυση δημοτικν δομν κοινωνικς πολιτικς και αλληλεγγης - Απασχληση προσωπικο ΟΤΑ και νομικν προσπων αυτν κατ τη διρκεια λψης μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοιο - COVID-19

ΥΠ.ΕΣ. 18639/16-3-20 : Ενημρωση επ των ρυθμσεων των απ 11 Μαρτου 2020 (Α 55) και 14 Μαρτου 2020 (Α 64) Πρξεων Νομοθετικο Περιεχομνου, αναφορικ με την οργνωση και λειτουργα των δμων και των περιφερειν

ΥΠ.ΕΣ. 18610/16-3-20 : Επεγοντα μτρα για την πρληψη και την προστασα απ τον κορωνοι - παροχ στοιχεων

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ΟΙΚ.8000/16-3-20 : Επιπρσθετα επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωναιο

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/ΟΙΚ.7945/20 (ΦΕΚ-865 Β/16-3-20) : Καθορισμς ωρν λειτουργας των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)

ΥΠ.ΕΣ. 18318/13-3-20 : Σγκληση συλλογικν οργνων των δμων, των περιφερειν και των εποπτευμενων νομικν τους προσπων, κατ το διστημα λψης των μτρων αποφυγς και διδοσης του κορωνοιο COVID-19

ΥΠ.ΕΣ. 18200/ΕΓΚ.10/13-3-20 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ "Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοιο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/ΟΙΚ.7874/12-3-20 : Επεγοντα μτρα για την πρληψη και την προστασα απ τον κορωνοι

ΥΠ.ΕΣ. 17262/10-3-20 : Αναστολ της λειτουργας των ΚΑΠΗ για τσσερις (4) εβδομδες

 

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.67851/22-10-20 : Συστσεις αναφορικ με την χρση της μσκας στο πλασιο της πανδημας COVID-19

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.57739/18-9-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2, στα Μσα Μαζικς Μεταφορς

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ.55989/10-9-20 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2020 -2021

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.49524/3-8-20 : Επικαιροποηση της Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 Εγκυκλου-Διευκρινσεις για τη χρση κλιματισμο κατ τη θεριν περοδο

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.47244/24-7-20 : Εγκκλιος Προτυποποιημνων Εντπων Ελγχων Επιχειρσεων Υγειονομικο Ενδιαφροντος.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.47415/24-7-20 : Οδηγες ετοιμτητας και διαχερισης κρουσμτων covid-19 σε κρουαζιερπλοια

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.47265/24-7-20 : Συστσεις αναφορικ με την καθολικ χρση της μσκας /ασπδας προσπου σε Καταστματα Υγειονομικο Ενδιαφροντος (τροφμων και ποτν και παροχς υπηρεσιν) στα πλασια της πανδημας COVID-19

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.38981/22-6-20 : Εμβλιο BCG και νσος COVID-19

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35250/5-6-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Υποχρωση υποβολς Ναυτιλιακς Δλωσης Υγεας, MDH στο πλασιο των ενισχυσμνων μτρων δημσιας υγεας λγω της πανδημας SARS-CoV-2

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.33320/29-5-20 : Επανναρξη λειτουργας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.32965/27-5-20 : Πρληψη της νσου των λεγεωνριων στο πλασιο της πανδημας COVID-19

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.32506/25-5-20 : Επικαιροποηση συστσεων εμβολιασμο για παιδι και ενλικες κατ την περοδο της πανδημας SARS-CoV-2

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.32179/22-5-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 μετ την ναρξη λειτουργας των κολυμβητικν δεξαμενν, που αδειοδοτονται σμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β'/1973) «Περ κολυμβητικν δεξαμενν μετ οδηγιν κατασκευς και λειτουργας αυτν»

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.31586/21-5-20 : λεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας ακτν κολμβησης θερινς περιδου 2020

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.30638/15-5-20 : Δυναττητα εργαστηριακς διερενησης του ιο SARS-COV-2 σε ανεπεξργαστα αστικ λματα στα δκτυα αποχτευσης

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ. 30637/15-5-20 : Μτρα προφλαξης κατ τη διαδικασα εκκνωσης βθρων και μεταφορς βοθρολυμτων σε αδειοδοτημνη εγκατσταση επεξεργασας λυμτων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.30590/15-5-20 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.28953/7-5-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας (μσω καθαρισμο και εφαρμογς απολυμαντικν μσων σε επιφνειες) στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 μετ την επιστροφ στις Σχολικς Μονδες και στους φορες που προσφρουν εκπαιδευτικς υπηρεσες

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.28951/7-5-20 : Μεταφορ σορν και τφρας θανντων απ COVID-19

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/27694/8-5-20 : Διασνδεση Κινητν Ομδων Υγεας Ειδικο Σκοπο με το δκτυο της Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.26635/23-4-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας απ ιογενες και λλες λοιμξεις κατ τη χρση κλιματιστικν μονδων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/21912/17-4-20 : Ασφαλς διθεση αστικν λυμτων και υγρν αποβλτων-Προστασα απ τον κορωνο SARS-COV-2

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.25458/16-4-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορονοο SARS-CoV-2 και προστασα αστυνομικο προσωπικο κατ τη διαχεριση κρατουμνων ποπτων επιβεβαιωμνων κρουσμτων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.25450/16-4-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 σε προσωρινος χρους εγκατστασης και διαμονς ΡΟΜΑ

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.25456/16-4-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοιο SARS-CoV-2 κατ τη διαχεριση ανθρωπνων σορν

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.24880/14-4-20 : Καννες υγιεινς κατ τη διαχεριση των τροφμων σε οικιακ εππεδο ενψει της πανδημας του κορωνοο SARS-CoV-2

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.23443/7-4-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορονοο SARS-CoV-2 στις Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2β/ΓΠ/21032/7-4-20 : Παρταση προθεσμας αποστολς στοιχεων ετσιου γκου πωλσεων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.22792/3-4-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορονοο SARS-CoV-2 στις δομς φιλοξενας ασυνδευτων ανηλκων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.22793/3-4-20 : Συστσεις αναφορικ με τη διατροφ και τη σωματικ δραστηριτητα κατ τη διρκεια του περιορισμο της κυκλοφορας και των κοινωνικν επαφν λγω της πανδημας του νου κορωνοο.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.21857/31-3-20 : Μτρα κατ της διασπορς του κορωνοο SARS-COV-2 κατ την υδροληψα μεταφορ και πληση νερο ανθρπινης κατανλωσης με βυτα, δοχεα, πλοα

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.21850/1-4-20 : Γνωστοποηση δημοσευσης τριακοστο δετερου ρθρου της υπ' αριθμ. 30/30-3-20 ΠΝΠ

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.21769/31-3-20 : Συστσεις εμβολιασμο ρουτνας παιδιν κατ την περοδο πανδημας απ SARS-CoV-2

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.21536/30-3-20 : Εφαρμογ μτρων καθαρισμο και απολμανσης σε πλωτ μσα σε περπτωση μεταφορς ποπτου επιβεβαιωμνου κροσματος Covid -19

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.21094/27-3-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του τεσσαρακοστο κτου ρθρου «Πρσληψη ιατρικο προσωπικο νευ ειδικτητας» της απ 20-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ-68 Α)

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.20028/22-3-20 : Σχετικ με την εφαρμογ του τεσσαρακοστο κτου ρθρου «Πρσληψη ιατρικο προσωπικο νευ ειδικτητας» της απ 20-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ 68 Α')

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.19957/20-3-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας απ ιογενες και λλες λοιμξεις κατ τη χρση κλιματιστικν μονδων στις Μονδες Υγεας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.19955/20-3-20 : Εγκκλιος ενταντικοποησης των μτρων Υγιεινς σε επιχειρσεις Αρτοποιεων και σε λες τις επιχειρσεις τροφμων και ποτν.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.19954/20-3-20 : Μτρα καθαρισμο και απολμανσης σε χρους και επιφνειες κατ την εξλιξη της πανδημας του SARS-CoV-2

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.18817/17-3-20 : Εξυπηρτηση πολιτν απ ειδικ θυρδα φαρμακεων λγω ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο COVID-19

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/16481/14-3-20 : Προστασα της Δημσιας Υγεας απ τον κορωνο SARS-COV-2 στα συστματα δρευσης και αποχτευσης

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.18155/14-3-20 : Συστσεις για την αποφυγ επισκεπτηρων σε Κντρα Φυσικς Ιατρικς Αποκατστασης, Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων και Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.18154/14-3-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοο SARS-COV-2 στις επιχειρσεις υγειονομικο ενδιαφροντος

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/16098/14-3-20 : Λψη μτρων προστασας της Δημσιας Υγεας απ τον κορωνο SARS-COV-2 στις εγκαταστσεις εσωτερικο δικτου δρευσης, αποχτευσης υγρν και διαχερισης στερεν αποβλτων των Υγειονομικν Μονδων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.17273/11-3-20 : Μτρα κατ της διασπορς του κορωνοιο SARS-COV-2 σε χρους γυμναστηρων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.17272/11-3-20 : Συστσεις για την αποφυγ ταξιδιν ευπαθν ομδων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2Α/ΟΙΚ.16940/10-3-20 : Πρληψη κατ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 291/9-3-20 : Διθεση αιθουσν εκτς νοσοκομεων για το ργο της αιμοδοσας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.16392/9-3-20 : Συστσεις για την προστασα των ατμων που ανκουν σε ομδες αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID-19 καθς και των μαθητν

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.16393/9-3-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας μσω πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19 σε χρους εργασας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.15447/5-3-20 : Οδηγες σχετικ με τα μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19 στις Σχολικς Μονδες και φορες που προσφρουν εκπαιδευτικς υπηρεσες

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.14947/4-3-20 : Λψη μτρων προστασας της Δημσιας Υγεας στις κολυμβητικς δεξαμενς περιοχς ευθνης σας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.14210/28-2-20 : Μσα Μαζικς Μεταφορς - Τρηση Καννων Υγιεινς

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.14222/28-2-20 : Εγκκλιος εντατικοποησης των μτρων Υγιεινς σε επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος

 

ΥΠΕΚΥΠ 44343/1122/29-10-20 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των μτρων στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο, ξεναγν και τουριστικν συνοδν

ΥΠΕΚΥΠ 40344/2153/5-10-20 : Διευκρινσεις αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 123 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) «Φορολογικς παρεμβσεις για την ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας της ελληνικς οικονομας, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορ Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων πληγντων δανειοληπτν λγω των δυσμενν συνεπειν της νσου COVID-19 και λλες διατξεις»

ΥΠΕΚΥΠ 39683/1259/1-10-20 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο σε περπτωση αναστολς λειτουργας σχολικν μονδων μονδων φροντδας των παιδιν, καθς και τμημτων αυτν λγω κροσματος κορωνοο COVID-19

ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.37939/1665/24-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των δομν παιδικς προστασας, ναντι του κορωνοο COVID-19

ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/32819/1018/10-9-20 : Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Νων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (ΚΗΦΗ) και Στγες Υποστηριζμενης Διαβωσης (ΣΥΔ)

ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.29414/1079/10-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν ΚΔΑΠ, ναντι του κορωναο COVID-19

ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.32927/1031/13-8-20 : Αναστολ επισκεπτηρου σε δομς κλειστς φροντδας για ηλικιωμνους, ΑμεΑ και χρονως πσχοντες

ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.37516/1182/21-9-20: Τρηση των οδηγιν λειτουργας του ΕΟΔΥ απ τις Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) και κατρτιση εξατομικευμνων πρωτοκλλων πρληψης και αντιμετπισης της πανδημας

ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/ΟΙΚ.32117/1357/6-8-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση δειας και επιδματος ασθνειας και μητρτητας (κυοφορας - λοχεας) για το χρονικο διστημα αναστολς των επιχειρσεων λγω των κτακτων μτρων της πανδημας COVID-19

ΥΠΕΚΥΠ 30452/Δ9/1093/24-7-20 : Πρσθετοι ροι υλοποησης των προγραμμτων επιμρφωσης εργαζομνων και εργοδοτν που προβλπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (Β' 3001) πως ισχει, καθς και λλων προγραμμτων επιμρφωσης σε θματα υγεας και ασφλειας στην εργασα, στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS- COV-2.

ΥΠΕΚΥΠ 29408/682/17-7-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274)

ΥΠΕΚΥΠ 29262/948/16-7-20 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα νταξης στον κτακτο μηχανισμ στριξης εργαζομνων και λψης αποζημωσης ειδικο σκοπο, για τους μνες Μιο και Ιονιο 2020, προκειμνου για εργαζμενους και εργαζμενες που βρσκονταν σε νμιμες δειες πως ασθενεας, μητρτητας εξμηνη ειδικ παροχ προστασας της μητρτητας οι οποες ληξαν κατ τη διρκεια αναστολς λειτουργας της επιχερησης με εντολ δημσιας αρχς, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 34 του ν. 4690/2020 (Α' 104).

ΥΠΕΚΥΠ 29056/938/15-7-20 : Οδηγες για τη χοργηση της δειας φροντδας παιδιο σε σχση με τις αναστολς συμβσεων εργασας εργαζομνων λγω των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19

ΥΠΕΚΥΠ 26696/791/1-7-20 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Οδηγες για την εφαρμογ της Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α' 55).»

ΥΠΕΚΥΠ 26400/605/30-6-20 : Διευκρινσεις επ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β' 2274)

ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/οικ.26103/1031/30-6-20 : Παρταση της ασφαλιστικς ικαντητας μη μισθωτν

ΥΠΕΚΥΠ 25480/755/24-6-20 : Διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-20 (Β 2268) "Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ

ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΟΙΚ.23973/811/18-6-20 : Οδηγες για την λειτουργα κατασκηνσεων φιλοξενας: - παιδιν ηλικας 6 ως 16 ετν // - Ατμων με Αναπηρες // - Ηλικιωμνων Ατμων και Μτρα πρληψης και αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID–19

ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/οικ.20799/711/29-5-20 : Επαναλειτουργα Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν Παιδικν Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα και εν γνει των Βρεφικν-Παιδικν-Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων που λειτουργον βσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απφασης (ΦΕΚ 1157/Β')

ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/οικ.20728/709/29-5-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν ΚΔΑΠ

ΥΠΕΚΥΠ 20477/604/27-5-20 : Διευκολνσεις γονων στο πλασιο επαναλειτουργας των σχολεων και των βρεφονηπιακν σταθμν Οδηγες για την εφαρμογ της Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α' 55).»

ΥΠΕΚΥΠ Δ11/Φ.29/ΓΠ/οικ.19881/691/22-5-20 : Επαναλειτουργα δομν ανοικτς φροντδας, Κντρων Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ) και Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Νων με Αναπηρα (ΚΔΑΠμεΑ)

ΥΠΕΚΥΠ 19221/379/19-5-20 : Διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β 1779) και λοιπν μτρων στριξης για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19 για τη σταδιακ επαναλειτουργα της αγορς εργασας

ΥΠΕΚΥΠ Δ9/18547/536/15-5-20 : ροι υλοποησης των προγραμμτων επιμρφωσης εργαζομνων και εργοδοτν που προβλπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (Β' 3001) πως ισχει, καθς και λλων προγραμμτων επιμρφωσης σε θματα υγεας και ασφλειας στην εργασα, στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS-COV-2.

ΥΠΕΚΥΠ 17321/327/4-5-20 (ΑΔΑ: ΩΒΦΚ46ΜΤΛΚ-ΘΘΛ) : Δυναττητα για νες / συμπληρωματικς δηλσεις και ορθς επαναλψεις επιχειρσεων εργοδοτν και εργαζομνων ειδικν περιπτσεων και ειδικν κατηγοριν και διαδικασα καταβολς της αποζημωσης ειδικο σκοπο των 800 ευρ

ΥΠΕΚΥΠ 17312/Δ9/506/4-5-20 : Μτρα για την προστασα της υγεας και ασφλειας των εργαζομνων στους χρους εργασας και την πρληψη της διδοσης του κορωνοο SARS-COV-2 κατ την ρση των περιοριστικν μτρων

ΥΠΕΚΥΠ 17078/505/30-4-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Επλυση ζητημτων που προκπτουν κατ την υποβολ Δηλσεων Εργαζομνων στην ειδικ εφαρμογ του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, και συγκεκριμνα σε ειδικς κατηγορες απασχλησης προκειμνου, οι εργαζμενοι αυτο να γνουν δικαιοχοι της αποζημωσης ειδικο σκοπο.

ΥΠΕΚΥΠ 17078/505/30-4-20 : Επλυση ζητημτων που προκπτουν κατ την υποβολ Δηλσεων Εργαζομνων στην ειδικ εφαρμογ του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, και συγκεκριμνα σε ειδικς κατηγορες απασχλησης προκειμνου, οι εργαζμενοι αυτο να γνουν δικαιοχοι της αποζημωσης ειδικο σκοπο.

ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-20 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 31 «Αντικατσταση ρθρου 35 ν. 4387/2016» του ν. 4670/2020 (Α/43).

ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.15243/587/14-4-20 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρου δκατου της ΠΝΠ « Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις .

ΥΠΕΚΥΠ 15207/271/13-4-20 : Διευκρινσεις επ της με αριθμ οικ. 14199/249/5-4-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων-εργοδοτν πσης φσεως εκπαιδευτικν δομν του ιδιωτικο τομα, στους οποους χει επιβληθε το μτρο της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας με εντολ δημσιας αρχς για την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19. Εξ αποστσεως εργασα (τηλεκπαδευση / τηλεκατρτιση) εκπαιδευτικν και λοιπς διατξεις» (ΦΕΚ 1217 Β')

ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/ΟΙΚ.14180/611/8-4-20 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου τεσσαρακοστο της απ 20-3-20 ΠΝΠ ( 68 Α) σχετικ με τη λειτουργα των υγειονομικν επιτροπν

ΥΠΕΚΥΠ 14676/253/7-4-20 : Διευκρινσεις επ τη με αριθμ,. 12998/232/20 ΚΥΑ (Β 1078) για μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα, για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοιο COVID-19 και λοιπ μτρα στριξης

ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/14013/Δ16/407/6-4-20 : Παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν μηνν Φεβρουριου και Μαρτου 2020 και δσεων ρθμισης.
ΥΠΕΚΥΠ Φ.10042/ΟΙΚ.14386/342/6-4-20 : Σχετικ με τις ασφαλιστικς εισφορς επ του ποσο της κτακτης οικονομικς ενσχυσης του ρθρου 4 της ΠΝΠ 75/30-3-20

ΥΠΕΚΥΠ 14011/245/2-4-20 : Διευκρινσεις σχετικ με την υλοποηση προγραμμτων αντιμετπισης της ανεργας και στριξης εργαζομνων και ελεθερων επαγγελματιν, καθς και επιστημνων ελεθερων επαγγελματιν

ΥΠΕΚΥΠ 2/286/2-4-20 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συμμετοχ στη δρση: «Ειδικ πργραμμα τηλεκατρτισης με πιστοποηση για επιστμονες πληττμενους απ τον covid-19 που εντσσονται στους 6 βασικος επιστημονικος κλδους της χρας βσει ΚΑΔ οριζμενων απ το Υπουργεο Οικονομικν»

ΥΠΕΚΥΠ 14012/246/2-4-20 : Διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β'1078) για τη μη υπαγωγ στο μτρο της λψης της αποζημωσης ειδικο σκοπο μισθωτν των φορων Γενικς Κυβρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., κλπ.

ΥΠΕΚΥΠ 13867/416/1-4-20 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με δικαωμα λψης της αποζημωσης ειδικο σκοπο απ εργαζμενους με συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου που λθηκαν πρωρα εντς του χρονικο διαστματος απ 1/3/2020 ως και 20/3/2020

ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.13865/Δ16/397/31-3-20 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 41 του ν.4670/2020 (Α'43)

ΥΠΕΚΥΠ 13738/413/31-3-20 : Διευκρινσεις επ της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων επιχειρσεων-εργοδοτν του ιδιωτικο τομα, που χουν αριθμ μητρου εργοδτη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποων χει ανασταλε η επιχειρηματικ τους δραστηριτητα, βσει ΚΑΔ, με εντολ δημσιας αρχς πλττονται σημαντικ βσει ΚΑΔ κριας δραστηριτητας δευτερεουσας βσει των ακαθριστων εσδων τους 2018, πως ορζονται απ το Υπουργεο Οικονομικν, για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (1078 Β')

ΥΠΕΚΥΠ 13308/466/23-3-20 : Εφαρμογ του ρθρου δκατου τρτου της ΠΝΠ της 20-3-20 (ΦΕΚ-68 Α) - Διατξεις για την σκηση καθηκντων ιατρο εργασας

ΥΠΕΚΥΠ 266/22-3-20 : κτακτα μτρα για την προστασα αστγων και τον περιορισμ διδοσης του κορωνοο

ΥΠΕΚΥΠ 12783/Δ1/4494/19-3-20 : Σχεδιασμς εργασιν κτακτης ανγκης στην Κεντρικ Υπηρεσα του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε. για την παροχ εκ περιτροπς και εξ αποστσεως εργασα.

ΥΠΕΚΥΠ 261/18-3-20 : Λψη αναγκαων μτρων απ Δμους με καταυλισμος Ρομ

ΥΠΕΚΥΠ 3599/18-3-20 : «Ενημρωση των Κοινωνικν Συμπρξεων σχετικ με την ομαλ και ασφαλ διεξαγωγ διανομν τροφμων και την υποστριξη των ωφελουμνωνΤΕΒΑ»

ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/ΟΙΚ.12488/554/17-3-20 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρου 6 της ΠΝΠ "Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοιο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του

ΥΠΕΚΥΠ 12339/404/12-3-20 : κτακτα και προσωριν μτρα στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19

ΥΠΕΚΥΠ 12066/Δ12341/11-3-20 : Οδηγες σχετικ με τα μτρα πρληψης κατ της διασπορς λομωξης απ το νο κορωνοι 2019-NCOV στα Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (ΚΗΦΗ)

ΥΠΕΚΥΠ Δ12Α/Φ.29/ΓΠ/ΟΙΚ.12063/339/11-3-20 : Μτρα πρληψης για την αποφυγ διδοσης του ιο COVID-19

ΥΠΕΚΥΠ 94243/9-3-20 : Ενημρωση σχετικ με τη λομωξη απ τον ι SARS-CoV-2

 

ΑΑΔΕ Ε2168/20-10-20 : Καταχρηση της αποζημωσης ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το φορολογικ τος 2019

ΑΑΔΕ Ε2159/2-10-20 : Κοινοποηση της υπ'αριθμ. 2499/258466/18-09-2020 (Β'4129) ΚΥΑ για την απσταξη ονων λγω κρσης.

ΑΑΔΕ Ε2157/2-10-20 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. Α.1207/17-9-2020 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ «Τροποποηση της αρ. Α.1203/16-5-2019 (ΦΕΚ Β' 1933/29.5.2019) Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες» (ΦΕΚ 4175 Β'/28-9-2020).

ΑΑΔΕ Ε2154/2-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α' 186) σχετικ με την καταβολ δσεων του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων για το τος 2020.

ΑΑΔΕ Ε2152/25-9-20 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν αναφορικ με την χρση του υπερμειωμνου συντελεστ ΦΠΑ στις μσκες προστασας για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19 και την προστασα απ αυτν

ΑΑΔΕ Ε2144/1-9-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 14119/2020-24/04/2020 (Β' 1654) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ' εφαρμογ του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 και των ειδικν βεβαισεων νμιμης διαμονς του ρθρου 25 του ν.4251/2014.”

ΑΑΔΕ Ε2141/27-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α' 104 ) «Κρωση: α) της απ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες επεγουσες διατξεις» (Α'84) και β) της απ 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα» (Α'90) και λλες διατξεις» και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ τους.

ΑΑΔΕ Ε2135/12-8-20 : Κοινοποηση διατξεων του τρτου ρθρου «Εισαγωγ μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης» της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγοστου 2020 (Α' 157).

ΑΑΔΕ Ε2124/31-7-20 : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπς για την τροποποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικ με την απαλλαγ απ τους εισαγωγικος δασμος και τον ΦΠΑ κατ την εισαγωγ, η οποα χορηγεται για τα εμπορεματα που εναι αναγκαα για την καταπολμηση των επιπτσεων της ξαρσης της νσου COVID-19 κατ τη διρκεια του 2020Παρταση προθεσμας

ΑΑΔΕ Ε2119/27-7-20 : Τροποποηση της Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) "Παροχ οδηγιν για την εισαγωγ και εξαγωγ εμπορευμτων με σκοπ τη διευκλυνση του εμπορου λγω των γενικτερων μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνο".

ΑΑΔΕ Α1174/20 (ΦΕΚ-3095 Β/24-7-20) : Απδοση Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.) σε πολτες τρτης χρας που απασχολονται σε αγροτικς εργασες σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου τεσσαρακοστο δετερου του Μρους Θ της απ 01.05.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 90), πως κυρθηκε με τις διατξεις του ρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α104)

ΑΑΔΕ Ε2113/22-7-20 : Εφαρμογ των διατξεων περ φορολογικς κατοικας και μνιμης εγκατστασης σμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους καννες των Συμβσεων Αποφυγς Διπλς Φορολογας Εισοδματος και Κεφαλαου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετπιση ζητημτων διασυνοριακν εργαζομνων σμφωνα με τις διατξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλασιο της κρσης που προκλθηκε λγω της πανδημας COVID-19.

ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1086363/ΕΞ2020/20-7-20 : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΟΝΤΑ

ΑΑΔΕ Ε2110/14-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 11341-11/06/2020 (Β' 2252) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.)

ΑΑΔΕ Ε2109/14-7-20 : Παροχ διευκρινσεων χοργησης της ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς μετ την δημοσευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β' 2787/10.07.2020)

ΑΑΔΕ Ε2105/1-7-20 : Συμπλρωση της εγκυκλου υπ' αριθμ. Ε2050/20 με θμα την παροχς οδηγιν, στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοιο COVID-19, κατ την εκτλεση τελωνειακν εργασιν

ΑΑΔΕ Ε2091/22-6-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α' και Β' κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων.»

ΑΑΔΕ Ε2092/24-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων της παραγρφου 1 της υπ' αριθμ. 7330-07/04/2020 (Β' 1426) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος Αδειν Διαμονς, Δελτων Αιτοντων Διεθνος Προστασας και λοιπν προθεσμιν που συνδονται με τη διοικητικ διαδικασα καταγραφς και εξτασης αιτημτων διεθνος προστασας α' και β' βαθμο” πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. ΤΤ 9028-12/05/2020 (Β' 1854) απφαση του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου

ΑΑΔΕ Α1128/20 (ΦΕΚ-2475 Β/22-6-20) : Προσθκη νων Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας.

ΑΑΔΕ Ε2087/16-6-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 17 των λοιπν διατξεων του ν. 4690/20 (Α 104) σχετικ με τη δωρεν διθεση αιθυλικς αλκολης προς το Υπουργεο Υγεας

ΑΑΔΕ Ε2086/15-6-20 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β 2276) και του ρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274)

ΑΑΔΕ Ε2084/12-6-20 : Παροχ διευκρινσεων στους εντασσμενους περιγραφικ (χωρς ΚΑΔ) των αποφσεων που χουν εκδοθε στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των επιπτσεων απ τον κορωνοι - COVID 19

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/21308/ΔΕΠ/3-6-20 : Καταβολ επιδομτων σε υπαλλλους που απουσιζουν με δεια ειδικο σκοπο και με ειδικ δεια ευπαθν ομδων

ΑΑΔΕ Ε2078/5-6-20 : κδοση αποδεικτικο ενημερτητας βεβαωσης οφειλς απ πρσωπα στα οποα χει χορηγηθε παρταση καταβολς αναστολ εσπραξης, στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των επιπτσεων απ τον κορωνο –COVID 19

ΑΑΔΕ Ε2083/10-6-20 : Διευκρινσεις για το χειρισμ των αναρτηθντων στην προσωποποιημνη πληροφρηση ποσν συμψηφισμο κατ 25% με λλες οφειλς σε περπτωση ολοσχερος εξφληση οφειλν ΦΠΑ» του ρθρου 3 της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α) «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις», πως κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α)»

ΑΑΔΕ Ε2079/5-6-20 : Διαδικασα υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Α του ν. 4172/13, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα, στο πλασιο της κρσης της πανδημας COVID-19

ΑΑΔΕ Ε2080/5-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ-104 Α) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμνα αγαθ και υπηρεσες και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

ΑΑΔΕ Ε2072/25-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Μεταβολ της διεθυνσης κατοικας φυσικν προσπων με ηλεκτρονικ τρπο κατπιν ρσης των κτακτων μτρων που χουν ληφθε για την απαγρευση της κυκλοφορας

ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Α/1054889/19-5-20 : Κοινοποηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β'/15-052020) Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν με θμα «Παρταση χρονικς περιδου διθεσης πετρελαου θρμανσης με μειωμνο συντελεστ Ειδικο Φρου Κατανλωσης ως και την 31η Μαου 2020.

ΑΑΔΕ Ε2070/14-5-20 : Τροποποηση της εγκυκλου Ε.2052/20 "Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ της με αριθμ. 39162/ΕΞ2020 κ.υ.α. με ττλο "Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοιο COVID-19

ΑΑΔΕ Ε2067/11-5-20 : Παροχ διευκρινσεων χοργησης της ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς

ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Α/1049144/ΕΞ2020/4-5-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων τταρτου και βδομου της ΠΝΠ "Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα" (ΦΕΚ Α' 90/01.05.2020) »

ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Β/1046800/ΕΞ2020/21-4-20 : κδοση Αδειν Εγκεκριμνου Εξαγωγα για την προτιμησιακ καταγωγ των εμπορευμτων κατ την περοδο ισχος των μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνοιο».

ΑΑΔΕ Ε2057/23-4-20 : Τροποποηση οδηγιν αναφορικ με την αποδοχ πιστοποιητικν κυκλοφορας A.TR, EUR.1 EUR-MED στο πλασιο των προτιμησιακν εμπορικν συναλλαγν με την Τουρκα κατ τη διρκεια της κρσης Covid -19

ΑΑΔΕ Ε2056/23-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου τρτου της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α') «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ τους.

ΑΑΔΕ Ε2055/23-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων πρτου, κτου, δκατου τρτου, δκατου τταρτου, πεντηκοστο τετρτου και εξηκοστο δευτρου της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α') «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις».

ΑΑΔΕ Ε2053/15-4-20 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την υποβολ και την κδοση πιστοποιητικν καταγωγς και ελεθερης κυκλοφορας στο πλασιο προτιμησιακν εμπορικν συναλλαγν κατ τη διρκεια της κρσης COVID-19

ΑΑΔΕ Ε2052/22-4-20 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης & Επενδσεων και Εργασας & Κοινωνικν Υποθσεων με ττλο "Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19."

ΑΑΔΕ Ε2050/16-4-20 : Παροχ οδηγιν, στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, κατ την εκτλεση τελωνειακν εργασιν

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17012/ΔΠΓΚ/15-4-20 : Διακριτ παρακολοθηση δαπανν φορων Γενικς Κυβρνησης λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19

ΑΑΔΕ Ε2049/15-4-20 : Κοινοποηση Απφασης αριθ. ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) και παροχ οδηγιν αναφορικ με τα παραστατικ πωλσεων που υποβλλονται ηλεκτρονικ απ τους δικαιοχους για την επιστροφ του Ε.Φ.Κ. καυσμων.

ΑΑΔΕ Ε2048/15-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων δετερου και εβδομηκοστο πμπτου της απ 13/04/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 84)

ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1044241/ΕΞ2020/13-4-20 : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

ΑΑΔΕ Ε2047/9-4-20 : Παροχ οδηγιν για την κδοση τελωνειακν αποφσεων κατ την περοδο ισχος των μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνοιο

ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΛ/Α/1043783/ΕΞ2020/10-4-20 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν αναφορικ με τη διαδικασα επιστροφς φρων κατπιν ελγχου λγω της εφαρμογς των κτακτων μτρων για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19

ΑΑΔΕ Ε2046/9-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου πρτου της απ 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α') «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» με το οποο τροποποιεται το ρθρο 2 της απ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α') με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ του

ΑΑΔΕ Ε2045/8-4-20 : Κοινοποηση Απφασης (EE) C2020/491 της Επιτροπς για την εισαγωγ στη χρα μας με απαλλαγ απ δασμ και Φ.Π.Α. ειδν που προορζονται για την αντιμετπιση της υγειονομικς κρσης λγω της πανδημας του κορονοο COVID 19

ΑΑΔΕ-ΓΧΚ 30/004/000/1494/8-4-20 : Προσωριν αναστολ Επιθεωρσεων και Δειγματοληψιν Καυσμων Πλοων Οδηγας (ΕΕ) 2016/802 στο πλασιο πρληψης εξπλωσης του Covid-19

ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1042277/ΕΞ2020/6-4-20 : Απαγρευση εξαγωγς απολυμαντικν προντων ν. 4681/20 (ΦΕΚ-74 Α/2020)

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/οικ.16422/ΔΕΠ/6-4-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 4 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α') «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.»

ΑΑΔΕ Ε2043/6-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων πρτου, δετερου, τρτου, τταρτου, πμπτου, κτου, δκατου, εξηκοστο τρτου και εξηκοστο νατου της απ 30/3/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α'75) και του ρθρου τριακοστ γδοο παργραφος 5 της απ 20/3/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 68)

ΑΑΔΕ Ε2042/27-3-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : «Κρωση της απ 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την αξηση του ποσο του Κοινωνικο Μερσματος για το τος 2019, την παρταση ισχος του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν και την παρταση της προθεσμας κατργησης Υποθηκοφυλακεων και Κτηματολογικν Γραφεων» (Α' 212) και λλες διατξεις.» (ΦΕΚ Α' 32/14.2.2020).

ΑΑΔΕ Ε2039/24-3-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου εικοστο τρτου "Εισαγωγ μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης" της ΠΝΠ της 20ης Μαρτου 2020 (Α68)

ΑΑΔΕ Ε2037/23-3-20 : Κοινοποηση των διατξεων του τρτου ρθρου της απ 20/3/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α'68/2020)

ΑΑΔΕ Ε2038/23-3-20 : Κοινοποηση διατξεων του Α' μρους «Ρυθμσεις για τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας, του ρθρου 1 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου: «Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης

ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1039695/ΕΞ2020/24-3-20: Ενσωμτωση των μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ, στο σστημα TARIC Διαχεριση Δασμολογου σμφωνα με την τροποποηση του παρατματος Φ.Π.Α., για ορισμνα εδη ατομικς υγιεινς και προστασας των δασμολογικν κλσεων 2207, 2828, 3307, 3401,3402, 3808, 3824,3926,4015,4018 και 6307

ΑΑΔΕ Ε2033/19-3-20 : Παροχ οδηγιν για την εισαγωγ και εξαγωγ εμπορευμτων με σκοπ τη διευκλυνση του εμπορου λγω των γενικτερων μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνοο.

ΑΑΔΕ ΔΥΠΗΔΕΔ/ΣΤ/1038341/ΕΞ2020/17-3-20 : ναρξη παραγωγικς λειτουργας της διαδικτυακς υπηρεσας για την εφαρμογ του προγρμματος «Επδομα Στγασης»

ΑΑΔΕ Ε2030/16-3-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 17 «Διθεση κατασχεμνης δημευμνης αιθυλικς αλκολης προς τον σκοπ της παρασκευς αντισηπτικο» του ν. 4675/2020 (Α’ 54).

ΥΠ.ΟΙΚ. 31836/17-3-20 : Περιορισμς των ωρν εισδου κοινο και μτρα κατ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19 σε χρους λειτουργας των υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν

 

ΥΠΥΜΕ 51958/831/1-10-20 : Απαλλαγ απ την καταβολ πρσθετου ειδικο τλους για λγους ανωτρας βας

ΥΠΥΜΕ Α/οικ.57604/2881/30-9-20 : κτακτα μτρα περ χρσεως στοιχεων δοκιμαστικς κυκλοφορας (ΔΟΚ).

ΥΠΥΜΕ Α/57494/2880/30-9-20 : Ταξινμηση αστικν λεωφορεων μισθωμνων απ το ΚΤΕΛ Ν. Αττικς Α.Ε. και το ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονκης Α.Ε. για την εκτλεση συγκοινωνιακο ργου εντς της περιοχς αρμοδιτητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., αντστοιχα.

ΥΠΥΜΕ A3/Οικ.51281/6094/27-8-20 : Παρταση ισχος Δελτων Εκπαδευσης Εξτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω της εμφνισης του COVID-19

ΥΠΥΜΕ Β41250/2123/: κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

ΥΠΥΜΕ Γ475/ΟΙΚ.47725/2398/20 : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των οδικν συνδσεων με Αλβανα, Βρεια Μακεδονα και Τουρκα

ΥΠΥΜΕ Γ475/45025/2285/20/24-7-20 (ΑΔΑ: ΩΙΜΣ465ΧΘΞ-ΚΝ5) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των οδικν συνδσεων με Αλβανα, Βρεια Μακεδονα και Τουρκα

ΥΠΥΜΕ Α3/Οικ.39839/4369/15-7-20 : Τροποποηση της με αριθμ Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλου αναφορικ με τα μτρα διεξαγωγς των θεωρητικν εξετσεων υποψηφων οδηγν

ΥΠΥΜΕ Γ5/οικ.42005/1250/10-7-20 : Διευκρινσεις για ισχοντα μτρα στους εργαζμενους στις διεθνες οδικς μεταφορς εμπορευμτων και επιβατν, για τον περιορισμ διδοσης του κορωνοο.

ΥΠΥΜΕ 41730/645/7-7-20 : Παργραφος 1 του ρθρου 4 του Καν. (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 25ης Μαου 2020

ΥΠΥΜΕ 33258/516/7-7-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις για τον τεχνικ λεγχο οχημτων μετ την επαναλειτουργα των ΚΤΕΟ μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοιο COVID-19 στη χρα μας

ΥΠΥΜΕ 34845/542/29-6-20 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Τεχνικο Ελγχου κρατν-μελν της Ε.Ε και προθεσμας αρχικο τεχνικο ελγχου.

ΥΠΥΜΕ Β/36054/1868/29-6-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

ΥΠΥΜΕ Α/35269/1792/22-6-20 : Παρταση προθεσμας για τη θση σε κυκλοφορα Επιβατηγν Δημοσας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) οχημτων της παρ. 10 του αρ. 106 του ν. 4070/2012 (Α'82), πως ισχει, στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνος).

ΥΠΥΜΕ Α/34497/1766/: Προποθσεις για τη διενργεια της ειδικς θεωρητικς εξτασης για την ειδικ δεια οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου στο πλασιο λψης μτρων προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

ΥΠΥΜΕ Β1/ΟΙΚ.33322/979/9-6-20 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Κοινοποηση Κανονισμο (ΕΕ) 2020/698 - Προσωριν μτρα λγω COVID-19 σχετικ με κρτες οδηγο ταχογρφους και κοινοτικς δειες

ΥΠΥΜΕ Α3/27334/3056/5-6-20 : Τροποποηση της με αριθμ Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλου αναφορικ με τον αριθμ των υποψηφων αν επιτροπ δοκιμασας προσντων και συμπεριφορς

ΥΠΥΜΕ Α3/27145/2997/2-6-20 : Ρυθμσεις αναφορικ με την παρταση ισχος των αδειν οδγησης και των Π.Ε.Ι. και τη δυναττητα ανανωσς τους στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων λγω του COVID-19

ΥΠΥΜΕ Α/32183/1661/2-6-20 : Θματα τιμολογου Επιβατικν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων απ 01.06.2020 ως 31.10.2020 συνεπεα μεωσης του συντελεστ Φ.Π.Α. απ 24% σε 13% για συγκεκριμνες υπηρεσες.

ΥΠΥΜΕ 31178/1770/1-6-20 : Παρταση προθεσμας εφαρμογς των με αριθμ. πρωτ. οικ 20418/1228 (ΑΔΑ:ΩΩΡΞ465ΧΘΞ-Τ5Ω) και οικ 23042/1342 (ΑΔΑ:ΩΩΑ5465ΧΘΞ-ΟΔΓ) εγκυκλων σχετικ με τα κυκλοφοροντα και ανριθμα φορτηγ αυτοκνητα μικτο βρους μχρι 4 τνων για μεταφορ προντων τροφοδοσας

ΥΠΥΜΕ 30864/1584/29-5-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

ΥΠΥΜΕ Α/28720/1522/20-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοις)

ΥΠΥΜΕ 29302/2171/20-5-20 : Βεβαωση μετακνησης προς και απ την Αθνα συμμετεχντων στις θεωρητικς γραπτς εξετσεις υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ (περιδου Ιουνου 2020), που διαμνουν σε νησιωτικς περιοχς της Χρας, πλην Κρτης, Εβοιας και Λευκδας

ΥΠΥΜΕ Α/97933/1493/15-5-20 : Χρση μσκας στα μσα μαζικς μεταφορς.

ΥΠΥΜΕ Α/26701/1416/7-5-20 : κτακτα μτρα περ της εφαρμογς της υπ' αριθμ. Φ.10035/2523/131/07.09.2016 (Β' 2896) Κ.Υ.Α. συνεπεα της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

ΥΠΥΜΕ 26700/1415/7-5-20 : Συμπληρωματικ μτρα προστασας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για τα Υπηρεσιακ αυτοκνητα και τα αυτοκνητα του Διπλωματικο Σματος (Δ.Σ.), του Προξενικο Σματος (Π.Σ.), του Προσωπικο Πρεσβειν (Π.Π.) και Ξνων Αποστολν (Ξ.Α.).

ΥΠΥΜΕ Γ4/26254/763/7-5-20 : λεγχοι οχημτων ADR κατπιν επαναλειτουργας των ΚΤΕΟ

ΥΠΥΜΕ 26699/1414/7-5-20 : Παρταση ισχος Δελτων στθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτν)

ΥΠΥΜΕ Γ4/26255/764/6-5-20 : Να μετθεση ημερομηνιν εξτασης και παρταση ισχς πιστοποιητικν ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR/ATP

ΥΠΥΜΕ 26343/402/6-5-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοο COVID19 στη χρα μας

ΥΠΥΜΕ 26238/1398/6-5-20 : Μτρα προστασας στα μσα μαζικς μεταφορς

ΥΠΥΜΕ 26046/401/4-5-20 : Καννες κοινωνικς αποστασιοποησης σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

ΥΠΥΜΕ Α/25423/1342/4-5-20 : Παρταση χρονικο διαστματος διακοπς κυκλοφορας λεωφορεων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ λγω λξης του προβλεπμενου ορου ηλικας κυκλοφορας αυτν, στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

ΥΠΥΜΕ Α3/οικ.26013/2872/4-5-20 : Προποθσεις και περιορισμο για τη διενργεια θεωρητικς και πρακτικς εκπαδευσης, θεωρητικν εξετσεων και δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς στο πλασιο της λψης μτρων λγω του COVID-19

ΥΠΥΜΕ 26028/1391/4-5-20 : Τοποθτηση διαχωριστικο, σε προαιρετικ βση, σε Επιβατηγ Δημσιας Χρσης αυτοκνητα για την προστασα επιβατν και οδηγο ναντι του COVID-19 (κορωνοο).
ΥΠΥΜΕ 25196/385/29-4-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοο COVID 19 στη χρα μας

ΥΠΥΜΕ Α3/23659/2693/29-4-20 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης και λοιπς ρυθμσεις στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω του COVID-19

ΥΠΥΜΕ Α3/οικ.25449/2819/29-4-20 : Προποθσεις και περιορισμο για τη διενργεια θεωρητικς και πρακτικς εκπαδευσης, θεωρητικν εξετσεων και δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς στο πλασιο της λψης μτρων λγω του COVID-19

ΥΠΥΜΕ Α/24937/1323/28-4-20 : Παρταση προθεσμιν σε ορισμνες διαδικασες που αφορον τους φορες παροχς συγκοινωνιακο ργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρσεις που διαθτουν ειδικ τουριστικ λεωφορεα, ειδικ τουριστικ λεωφορεα Δημοσας Χρσης ανοικτο τπου, σχολικ λεωφορεα ιδιωτικς χρσης και επιβατηγ ιδιωτικς χρσης (ΕΙΧ) με οδηγ στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοο).

ΥΠΥΜΕ Φ.450/ΟΙΚ.23802/703/14-4-20 : Ταχογρφος - Προσωριν εξαρεση απ διατξεις του κανονισμο (ΕΚ) 561/06 για το διστημα απ 18 Απριλου 2020 ως και 31 Μαου 2020 λγω πανδημας COVID-19

ΥΠΥΜΕ 23083/1222/10-4-20 : Παρταση ισχος των αδειν σκησης επαγγλματος οδικο μεταφορα

ΥΠΥΜΕ 23086/1223/9-4-20 : Παρταση ισχος Δελτων στθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτν)

ΥΠΥΜΕ 23042/1342/9-4-20 : κτακτη ρθμιση θεμτων ανριθμων φορτηγν αυτοκιντων μικτο βρους μχρι 4 τνων για μεταφορ προντων τροφοδοσας

ΥΠΥΜΕ Α/22970/1220/9-4-20 : κτακτα μτρα για τα πρσωπα που διαθτουν Τουριστικ Τρανα και τα Σχολικ Λεωφορεα Ιδιωτικς Χρσης οχματα Διευκρινσεις επ θεμτων μεταφορς επιβατν στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19.

ΥΠΥΜΕ Α14/οικ.22635/697/7-4-20 : Κοινοποηση υ.α. αριθμ. Α14/οικ.17100/505/2020 (Β’ 1129) Χοργηση δειας ΦΙΧ σε μη κερδοσκοπικ πρσωπα

ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/22559/2576/8-4-20 : Μη επιβολ διοικητικν κυρσεων σε κατχους ισπανικς δειας οδγησης, Πιστοποιητικν Επαγγελματικς Ικαντητας (ΠΕΙ), (ADR), βεβαωση οδηγο κλπ λγω παρτασης της χρονικς ισχος τους

ΥΠΥΜΕ 22002/313/6-4-20 : Μη επιβολ διοικητικν κυρσεων σε Ιταλος οδηγος λγω παρτασης της χρονικς ισχος των Διπλωμτων οδγησης ελαφρν, των Πιστοποιητικν Επαγγελματικς Ικαντητας (Π.Ε.Ι.) βαρων μηχανοκνητων οχημτων και των αντστοιχων Δελτων Τεχνικο Ελγχου.

ΥΠΥΜΕ 21656/1115/1-4-20 : Συμπληρωματικ μτρα για τη μεταφορ επιβατν για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοο).«Αντικατσταση ρθρου 76 ν.4387/2016»

ΥΠΥΜΕ 21496/1099/31-3-20 : Εκτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης και Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων

ΥΠΥΜΕ 20522/291/24-3-20 : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας Δημοσων Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19

ΥΠΥΜΕ 20418/1228/24-3-20 : κτακτη ρθμιση θεμτων φορτηγν αυτοκιντων μικτο βρους μχρι 4 τνων για μεταφορ προντων τροφοδοσας

ΥΠΥΜΕ 20345/1085/24-3-20 : Παρταση προθεσμιν σε ορισμνες διαδικασες που αφορον τους φορες παροχς συγκοινωνιακο ργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρσεις που διαθτουν ειδικ τουριστικ λεωφορεα και επιβατηγ ιδιωτικς χρσης (ΕΙΧ) με οδηγ στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοο).

ΥΠΥΜΕ Γ4/20131/624/23-3-20: Παρταση ισχος φλλων δοκιμν και πιστοποιητικν γκρισης οχματος μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω της εμφνισης του COVID-19

ΥΠΥΜΕ 19758/1397/19-3-20 : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου (Δ.Τ.Ε.) που εκδδονται απ Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (Κ.Τ.Ε.Ο) και των Καρτν Ελγχου Καυσαερων (Κ.Ε.Κ.) που εκδδονται απ Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (Κ.Τ.Ε.Ο) εξουσιοδοτημνα, για το σκοπ αυτ, συνεργεα επισκευς και συντρησης αυτοκιντων οχημτων.

ΥΠΥΜΕ Φ450/οικ.19828/611/19-3-20 : Ταχογρφος Προσωριν εξαρεση απ διατξεις του κανονισμο 561/2006

ΥΠΥΜΕ Α/19597/1031/20-3-20 : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνος).

ΥΠΥΜΕ Γ4/19185/590/18-3-20 : Παρταση ισχος πιστοποιητικν επαγγελματικς κατρτισης οδηγν μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων, αναβολ εξετσεων στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω της εμφνισης του COVID-19-

ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.18813/2233/16-3-20 : Αναβολ διενργειας θεωρητικν εξετσεων, δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς και μαθημτων θεωρητικς και πρακτικς εκπαδευσης υποψηφων οδηγν και οδηγν στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω της εμφνισης του COVID-19

ΥΠΥΜΕ Α3/18539/2218/16-3-20 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης και ΠΕΙ στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω της εμφνεισης του COVID-19

ΥΠΥΜΕ 18845/1311/16-3-20 : Αναβολ της διεξαγωγς των θεωρητικν γραπτν εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ - περιδου Μαρτου 2020

ΥΠΥΜΕ 18719/1310/16-3-20 : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου (ΔΤΕ) που εκδδονται απ Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ)

ΥΠΥΜΕ Γ4/17174/535/12-3-20 : Μετθεση ημερομηνιν εξτασης και παρταση ισχος πιστοποιητικν ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR/ATP

 

ΥΠΑΙΘ 354/20-10-20 : Παροχ οδηγιν για τη διεξαγωγ κατατακτριων εξετσεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021 σχετικ με τα μτρα προστασας απ τον κνδυνο διασπορς του κορωνοο, που εφαρμζονται στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα (Α.Ε.Ι.).

ΥΠΑΝΕΠ 109137/16-10-20 : Διευκρινσεις για τους καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στην ΠΕ Κοζνης, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID19, πως περιγρφονται στην υπ' αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910-15.10.2020 κοιν υπουργικ απφαση Β'4566 για υπηρεσες που δεν αποτελον αμιγς εμπορικς δραστηριτητες

ΥΠΑΝΕΠ 108674/15-10-20 : Διευκρινσεις για τους καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, πως περιγρφονται στην υπ’ αριθμ. Α1α/ΓΠ/οικ. 64450/11.10.2020 κοιν υπουργικ απφαση Β'4484

ΥΠΑΙΘ 136503/Ε3/8-10-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠΑΙΘ 131383/Δ6/30-9-20 : Οδηγες για παρδοση/παραλαβ των ηλεκτρονικν συσκευν που θα χρησιμοποιηθον απ τους εκπαιδευτικος των σχολικν μονδων, κατπιν δωρες απ την εταιρεα «Quest», χρονοδιγραμμα και περιεχμενο επιμορφωτικς δρσης

ΕΦΚΑ 238542/2-10-20 : Να παρταση μχρι 30/04/2021 της προθεσμας καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν περιδων απασχλησης Φεβρουαρου, Μαρτου και Απριλου 2020.

ΕΦΚΑ 232355/29-9-20 : Παρταση μχρι 09/10/2020:

α) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουνου, Ιουλου και Αυγοστου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, ενταχθντων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικος εργαζμενους με δικαωμα μη επαναπρσληψης.

β) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουλου και Αυγοστου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν και ακτοπλοκν μεταφορν του ρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α'148) ενταγμνων μη στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΕΦΚΑ 219732/18-9-20 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα εξυπηρτησης απ τις υπηρεσες του e-ΕΦΚΑ

ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11817/22-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11653/21-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

ΥΠΑΙΘ 126181/Ε1/22-9-20 : Πρσκληση υποψφιων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης για υποβολ ατησης-δλωσης προτμησης περιοχν για πρσληψη ως προσωρινν αναπληρωτν τρμηνης (κατ'ελχιστον) διρκειας για την κλυψη λειτουργικν κενν τα οποα προκπτουν απ λγους συναφες με τη μετδοση και διασπορ του νου κορωνοο COVID-19 (ρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α'), κατ το σχολικ τος 2020-2021.

ΕΦΚΑ 219559/Σ326/ΕΓΚ.40/18-9-20 : Καταληκτικ ημερομηνα υπαγωγς στη ρθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλτες αυτοαπασχολομενους, ελεθερους επαγγελματες και αγρτες (ρθρα 2 και 3) - Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 32 του ν.4722/2020.

ΕΦΚΑ 218767/ΕΓΚ.39/18-9-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης στο πλασιο υλοποησης: • του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», • των μτρων οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων, με χωρς, δικαωμα επαναπρσληψης & • των επιπρσθετων μτρων στριξης εργαζομνων και εργοδοτν, που δραστηριοποιονται σε τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν και ακτοπλοκν μεταφορν, ενταγμνων μη, στο Μηχανισμ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

ΕΦΚΑ 181147/7-8-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση δειας και επιδματος ασθνειας και μητρτητας (κυοφορας-λοχεας) για το χρονικ διστημα αναστολς των επιχειρσεων λγω των κτακτων μτρων της πανδημας COVID-19

ΥΠΑΙΘ 117396/Ε3/8-9-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΕΦΚΑ 196050/28-8-20 : Παρταση μχρι 18/09/2020: α) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουνου και Ιουλου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, ενταχθντων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικος εργαζμενους με δικαωμα μη επαναπρσληψης. // β) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουλου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν μεταφορν του ρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’148) μη ενταγμνων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΥΠΑΝΕΠ 82134/31-7-20 : Οδηγες πραγματοποησης πληρωμν σε πρξεις ΕΚΤ που αφορον στη λειτουργα δομν για το διστημα επιβολς μτρων για την αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID 19.

ΕΦΚΑ 173837/31-7-20 : Παρταση μχρι 31/08/2020 της προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς των Α.Π.Δ. Ιουνου 2020 και καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν της διας μισθολογικς περιδου για : α) εργαζμενους ενταχθντες τον μνα Ιονιο 2020 στο Μηχανισμ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικ εργαζμενους με δικαωμα επαναπρσληψης, για τους οποους ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας τους τον Ιονιο 2020 και γ) εποχικ εργαζμενους χωρς δικαωμα επαναπρσληψης, οι οποοι επαναπροσλφθησαν με μερικ απασχληση τον Ιονιο 2020 απ εργοδτες του τουριστικο και επισιτιστικο κλδου.

ΥΠΑΙΘ 85647/Ε3/3-7-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΕΦΚΑ 134900/26-6-20 : Διευκρινιστικς οδηγες ως προς την υποβολ και την καταβολ των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν του Δρου Πσχα 2020

ΕΦΚΑ 131644/24-6-20 : Οδηγες υποβολς αναλυτικν περιοδικν δηλσεων (ΑΠΔ), δρου Πσχα 2020 απ τις πληττμενες επιχειρσεις - Καταβολ ασφαλιστικν εισφορν

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2132.1/37585/18-6-20 : Ελεγχοι σε πλοα εν πλω για την αποτροπ μετδοσης της πανδημας του κορωνοιο COVID-19 - δημιουργα μπλοκ παραβσεων

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2132.1/37254/17-6-20 : Ελεγχοι σε πλοα εν πλω για την αποτροπ μετδοσης της πανδημας του κορωνοο COVID-19

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/57387/1452/17-6-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τις ισχουσες προθεσμες του ρθρου 13 του ΠΔ 126/86

ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 118267/ΕΓΚ.26/12-6-20 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις που χει ανασταλε η λειτουργα πλττονται σημαντικ (βσει ΚΑΔ) απ τα κτακτα μτρα αντιμετπισης του κορωνοιο

ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 117993/ΕΓΚ.25/12-6-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παρταση προθεσμας καταβολς δσεων αυτοαπασχολομενων ελευθρων επαγγελματιν ρθμισης

ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ 117675/Σ190/ΕΓΚ.24/12-6-20 : Α. Στριξη επιχειρσεων με αντικεμενο νοσοκομειακς δραστηριτητες - Κοινοποηση των διατξεων του πμπτου ρθρου της απ 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν.4690/2020 // Β. Καταληκτικ ημερομηνα υπαγωγς στη ρθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλτες αυτοαπασχολομενους, ελεθερους επαγγελματες και αγρτες (ρθρα 2 και 3). Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν.4690/2020.

ΟΑΕΔ 33668/12-6-20 : Ημερομηνα λξης του Προγρμματος Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2019-2020 Παρταση της προθεσμας υποβολς αιτσεων παρχων τουριστικν καταλυμτων για συμμετοχ στο Πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2019-2020

ΕΑΑΔΗΣΥ Α21/20 : Διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, πως ισχει, επ διατξεων σχεδου νμου «Κρωση: α) της απ 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις" (A' 84) και β) της απ 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα" (Α'90) και λλες διατξεις», που προτενεται απ το Υπουργεο Υγεας.

ΥΠΑΙΘ 65533/Ε3/29-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΟΠΕΚΕΠΕ 33091/28-5-20 : μεση επιχοργηση μσω κρατικς ενσχυσης στον τομα της παραγωγς Ανθων και λεπτομρειες εφαρμογς Προσωρινο Πλαισου με βση την ανακονωση της Επιτροπς της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωριν Πλασιο), πως τροποποιθηκε και ισχει.

ΕΑΑΔΗΣΥ Α20/20 : Διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, πως ισχει, επ διατξεων του ν. 4684/2020 «Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις" (Α' 75)».

ΕΦΚΑ 99892/27-5-20 : Διευκρινιστικς οδηγες ως προς την καταβολ των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν μισθολογικς περιδου 02/2020 και 03/2020 και διαχεριση των υποβληθεισν (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 3/2020

ΕΦΚΑ 99857/27-5-20 : Α) Παρταση καταβολς των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν 04/2020 επιχειρσεων που πλττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρσεων με αντικεμενο νοσοκομειακς δραστηριτητες. Β) Υποβολ Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 04/2020.

ΥΠΑΝΕΠ 52159/25-5-20 : Διευκρινσεις για τους ρους και τους καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος

ΥΠ.ΤΟΥΡ.-ΕΟΤ 4636/22-5-20 : ρση της εκ περιτροπς παρεχμενης εργασας των Υπαλλλων του Ελληνικο Οργανισμο Τουρισμο- Χοργηση ειδικς δειας απουσας ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID-19.

ΥΠΑΝΕΠ 49847/19-5-20 : Διευκρνιση για το περιεχμενο Υπεθυνης Δλωσης ΕΕΤΑΑ

ΥΠΑΙΘ 58146/Ε3/18-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για τον καθορισμ ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19 δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.12844/18-5-20 : Οδηγες σχετικ με την διαχεριση των αιτημτων για αποζημωση ειδικν θεραπειν και οπτικν ειδν σε δικαιοχους του Οργανισμο, στα πλασια των κτακτων μτρων για τον κορωνο

ΥΠΑΙΘ 57932/Ν1/18-5-20 : Ενημρωση για δειες ιδιωτικν εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την ανγκη περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠΑΙΘ Φ.7/57620/Δ1/18-5-20 : Οδηγες για παρδοση/παραλαβ ηλεκτρονικν συσκευν στις σχολικς μονδες Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης

ΥΠΑΙΘ 56108/Ε3/14-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 4323/13-5-20 : Οδηγες σχετικ με την λειτουργα των Υπηρεσιν που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Μεταναστευτικς Πολιτικς για το διστημα 18.5.2020 - 30.5.2020

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 112000/11-05-2020 : ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΥΠΑΙΘ 215/11-5-20 : Οδηγες για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ. 28237/5.5.2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης (Β' 1699) και του τριακοστο κτου ρθρου της απ 1.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 90).

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/40814/1019/7-5-20 : Παρταση προθεσμιν Αναβολ των καταστατικν διαδικασιν στις Κυνηγετικς Οργανσεις (Γενικν Συνελεσεων και εκλογικν διαδικασιν).

ΥΠΑΙΘ 51887/Ε3/6-5-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΕΦΚΑ 82992/6-5-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/2020

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41646/1795/5-5-20 : Εφαρμογ της ΚΥΑ περ συνεργασας του Πυροσβεστικο Σματος με τη Δασικ Υπηρεσα κατ την τρχουσα αντιπυρικ περοδο.

ΥΠΑΙΘ 51380/Δ2/5-5-20  : Ενημρωση σχετικ με τις οδηγες της Επιτροπς Αντιμετπισης Εκτκτων Συμβντων Δημσιας Υγεας απ λοιμογνους παργοντες.

ΥΠΑΙΘ 51382/ΓΔ4/5-5-20 : Λειτουργα των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης

ΥΠΑΙΘ 50917/Ε3/4-5-20 : Γνωστοποηση ΚΥΑ περ μετβασης εκπαιδευτικν απ και προς την εργασα

ΥΠΑΙΘ 50433/Β4/2-5-20 : Απφαση κατανομς συσκευασμνου αντισηπτικο για την κλυψη των αναγκν δημσιων εκπαιδευτικν δομν της επικρτειας, στο πλασιο υιοθτησης των προληπτικν μτρων αντιμετπισης του κορωναο (COVID-19)».

ΕΦΚΑ 80430/30-4-20 : Παρταση μχρι 01/06/2020 της προθεσμας υποβολς :
α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 02/2020, για την υπαγωγ των Υπαλλλων-Λειτουργν του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4387/2016.

β) Της συμπληρωματικς Αναλυτικς Περιοδικς Δλωσης (Α.Π.Δ.), μισθολογικς περιδου 03/2020, για τις επιχειρσεις που υπγονται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α16/20 : Διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, πως ισχει, επ διατξεων σχεδου νμου που αφορ στην κρωση της απ 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις” (A' 84), καθς και προτεινμενων λοιπν διατξεων που αφορον δημσιες συμβσεις οι οποες προτενονται απ το Υπουργεο Ανπτυξης και Επενδσεων.

ΥΠΑΝΕΠ 40406/22-4-20 : μεσο κστος αντιμετπισης της Covid-19 πανδημας

ΥΠΑΝΕΠ 41158/24-4-20 : Οδηγες για την ορθ υλοποηση διαδικασιν για χρηματοδτηση δομν

ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 76905/ΕΓΚ.16/23-4-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 11 της απ 13/04/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ Α' 84)

ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α14/20 : Διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, πως ισχει, επ διατξεων σχεδου νμου «Κρωση της απ 20.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης"(Α' 68) και λλες διατξεις», που προτενεται απ το Υπουργεο Υγεας.

ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α10/20 : Ατημα για διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επ διατξεων σχεδου νμου «Κρωση α) της απ 25.2.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπεγοντα μτρα αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο" (Α' 42), β) της απ 11.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του" (A' 55) και γ) της απ 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID-19” (Α' 64)» που προτενεται απ το Υπουργεο Υγεας.

ΥΠΕΘΑ Φ.415/861/Σ.55/21-4-20 (ΑΔΑ: 6ΗΥΓ6-Μ0Φ) : Οπλτες Βραχεας Ανακατταξης (ΟΒΑ)

ΥΠΑΝΕΠ 40108/21-4-20 : Διευκρινσεις επ του εγγρφου με ΑΠ 39645/16.04.2020

ΥΠΑΝΕΠ 39645/16-4-20 (ΑΔΑ: Ω11746ΜΤΛΡ-Ο49) :  Διευκρινσεις στην ΥΑ με ΑΠ 37445/9.04.2020 (ΦΕΚ 1270/Β)

ΥΠΑΙΘ 1473/9-4-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Εγκκλιος με διευκρινσεις σχετικ με την τρηση και ανρτηση Απουσιολογιν / Παρουσιολογων των αναπληρωτν εκπαιδευτικν/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολονται στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων Πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικς μονδες (πλην ΚΕΣΥ) κατ την περοδο εφαρμογς μτρων αντιμετπισης κορωνοο.

ΕΑΑΔΗΣΥ 2133/15-4-20 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 24 (Απφαση 01/15-04-2020 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων) : Ειδικ ζητματα ανθεσης και διαχερισης δημοσων συμβσεων, στο πλασιο της αντιμετπισης της υγειονομικς κρσης του ιο COVID-19, καθς και των μτρων για την αποτροπ της διασπορς του

ΕΦΚΑ 74909/16-4-20 : Να παρταση μχρι 01/06/2020 της προθεσμας υποβολς: α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων μισθολογικς περιδου 01/2020, για την υπαγωγ των Υπαλλλων-Λειτουργν του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4387/2016. β) Της συμπληρωματικς Αναλυτικς Περιοδικς Δλωσης μισθολογικς περιδου 02/2020, για τις επιχειρσεις που υπγονται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/36253/928/15-4-20 : Νες Οδηγες σχετικ με την προσαρμογ των ΔΑ.Σ.Ε. και την διαδικασα παραχρησης εκμετλλευσης συστδων 2020.

ΕΦΚΑ 74095/Σ.20097/ΕΓΚ.15/14.04.2020 : Μειωμνες ασφαλιστικς εισφορς μηνν Φεβρουαρου και Μαρτου 2020 για Ελεθερους Επαγγελματες και Αυτοαπασχολομενους.

ΥΠΑΙΘ 45051/Z1/10-4-20 : Δηλσεις διανομ διδακτικν συγγραμμτων εαρινο εξαμνου ακαδημακο τους 2019-2020

ΥΠΑΝΕΠ 37593/9-4-20 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρωση πλησης εφημερδων στα εμπορικ καταστματα λιανικς πλησης τροφμων, τη δλωση αποθεμτων κρατος αιγοπροβτων και αυγν και λοιπς ρυθμσεις

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.1-1/22248/8-4-20 : Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης της ναυτικς εργασας για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/34513/1564/8-4-20 : Υλοποηση του Προγρμματος της Δασοπροστασας στα πλασια των μτρων περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

ΥΠ.ΔΙΚ. 8235/7-4-20 : Λψη μτρων υγειονομικο ενδιαφροντος

ΥΠΑΝΕΠ 37396/9-4-20 : Εγκκλιος ενημρωσης Δημοσων Υπηρεσιν και Οργανισμν σχετικ με την εφαρμογ της Οδηγας (ΕΕ) 2015/1535, η οποα ενσωματθηκε στην ελληνικ ννομη τξη με το Προεδρικ Διταγμα 81/2018 (ΦΕΚ151/τ. Α/21.08.2018) «για την καθιρωση μιας διαδικασας πληροφρησης στον τομα των τεχνικν προδιαγραφν και των καννων σχετικ με τις υπηρεσες της κοινωνας των πληροφοριν».

ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ 71281/ΕΓΚ.13/8-4-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παρταση προθεσμας καταβολς δσεων ρθμισης αυτοαπασχολομενων ελευθρων επαγγελματιν

ΕΦΚΑ 71306/8-4-20 : Σχετικ με ασφαλιστικς εισφορς επ του ποσο της κτακτης οικονομικς ενσχυσης του ρθρου 4 της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου με θμα «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις»

ΥΠ.ΤΟΥΡ. 4701/18-3-20 : Περιορισμς εισδου κοινο στις υπηρεσες του Υπουργεου Τουρισμο

ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 8556/ΕΞ2020/6-4-20 : Παροχ οδηγιν για την αξιοποηση απ δημσιους Φορες της διαδικτυακς υπηρεσας "Χοργηση Αποδεικτικο Φορολογικς Ενημερτητας" μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της ΓΓΠΣΔΔ

ΕΦΚΑ 69845/3-4-20 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Πσχα οδηγν ταξ, τους 2020

ΟΑΕΔ 23525/3-4-20 : Διαδικασα διενργειας ελγχων στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω κορωνοο

ΕΦΚΑ 69416/Σ.18643/ΕΓΚ.14/3-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορον σε μτρα για την προστασα των εργαζομνων μερικς απασχλησης και για την αντιμετπιση της αδλωτης εργασας

ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/Γ31/οικ.8608/16-3-20 : Σχετικ με αναστολ λειτουργας Επιτροπν Εξωσωματικς Γονιμοποησης ΕΟΠΥΥ

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/21150/1-4-2020 : Παρατσεις πιστοποιητικν πλοων λγω των μτρων αντιμετπισης του COVID-19.

ΕΑΔΔΗΣΥ 1867/1-4-20 : Ειδικ Ανακονωση της Ευρωπακς Επιτροπς ως προς τη σναψη δημοσων συμβσεων που σχετζονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19-Νετερες Διευκρινσεις

ΕΦΚΑ 68084/31-3-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 3 της απ 11.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου με θμα «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID 19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του

ΕΦΚΑ 12/31-3-20 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις που χει ανασταλε η λειτουργα πλττονται σημαντικ (βσει ΚΑΔ) απ τα κτακτα μτρα αντιμετπισης του κορωνοιο και στους εργαζμενους αυτν

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/31928/847/31-3-20 : Παρταση προθεσμιν - Αναβολ των καταστατικν διαδικασιν στις Κυνηγετικς Οργανσεις (Γενικν Συνελεσεων και εκλογικν διαδικασιν).

ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/2/ΟΙΚ.9585/31-3-20 : Διευκρινσεις σχετικ με το πεδο εφαρμογς του ρθρου 57 με ττλο "Παρταση Προθεσμιν ΕΚΠΥ της ΠΝΠ της 20-3-20 (ΦΕΚ-68 Α)

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/20250/26-3-20 : Υποδεγματα Αιτσεων και Βεβαισεων Συστημτων ΗΣΚΘΕΕΑ / και Καταγραφς / Καταμτρησης

ΥΠΑΙΘ 41410/Ε3/30-3-20 : Διευκρινσεις για την υποβολ αιτσεων παρατησης εκπ/κν

ΥΠΑΝΕΠ-ΓΓΕ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 33652/27-3-20 : Διευκρινσεις ως προς την προσωριν απαγρευση λειτουργας των κλδων των λακν αγορν της παρ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017, που εμπεριχουν μετακνηση απ Περιφρεια σε Περιφρεια, σε λη την Επικρτεια απ τη Δευτρα, 23 Μαρτου 2020 ως και το Σββατο 25 Απριλου 2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας και λοιπς ρυθμσεις

ΕΦΚΑ 66432/26-3-20 : Παρταση μχρι 30/4/2020 της προθεσμας υποβολς: α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων μισθολογικς περιδου 01/2020 για την υπαγωγ των Υπαλλλων Λειτουργν του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-ΕΦΚΑ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν 4387/2016. β) Της υποβολς συμπληρωματικς Αναλυτικς Περιοδικς Δλωσης μισθολογικς περιδου 2/2020 για τις επιχειρσεις που υπγονται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26-3-20 : Οδηγες για την υποβολ ΔΑΣΕ για παραχρηση εκμετλλευσης συστδων διαχειριστικο τους 2020

ΥΠΑΝΕΠ-ΓΓΕ & ΠΡΟΣΤ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 32440/23-3-20 : Συνδυαστικς υποχρεσεις σχετικ με την εφαρμογ των μτρων πως ορζονται με τις Πρξεις Νομοθετικο Περιεχομνου ΦΕΚ A 64/2020 & Α 68/2020 και την ΚΥΑ ΦΕΚ Β859/2020, για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 στις επιχειρσεις υπεραγορν (super market)

ΥΠΑΙΘ 117/17-3-20 : Οδηγες ως προς την εφαρμογ της με αρ. πρωτ.ΔΙα/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β'783) στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα σχετικ με την πρακτικ σκηση φοιτητν.

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 211345/21-03-20 : Επκταση μτρων διευκλυνσης ευπαθν ομδων

ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 2928/20-3-20 : Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης και διασπορς του κορωνοο COVID-19 στις Υπηρεσες του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

ΕΑΑΔΗΣΥ 1722/20-3-20 : Διευκρινσεις της Ευρωπακς Επιτροπς ως προς τη σναψη δημοσων συμβσεων που σχετζονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID19

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 46987/17-3-20 : Επιπρσθετα επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠΑΝΕΠ-ΓΓΕ-ΠΡΟΣΤ.ΚΑΤΑΝ. 5/18-3-20 : «Διευκρινσεις για την επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 18.3.2020 ως και 31.3.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, πως δημοσιετηκε με το ΦΕΚ Β915-17-03-2020».

ΑΠΔΠΧ Γ/ΕΞ/2085/18-3-20 : Δελτο Τπου για την επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα στο πλασιο της διαχερισης του COVID-19

ΟΑΕΔ 21484/17-3-20 : Επιπρσθετα επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 171740/17-3-20  : Διευκρινσεις σχετικ με τη λειτουργα υπηρεσιν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΥΠΑΙΘ 38545/Ε1/17-3-20 : Δυναττητα ηλεκτρονικς υποβολς αιτσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρξεις ΑΣΕΠ

ΕΑΑΔΗΣΥ 1648/17-3-20 : Μερικ αναστολ της λειτουργας της ΕΑΑΔΗΣΥ - Προσαρμογ σμφωνα με νετερη εγκκλιο

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 401/84852/16-3-20 : Διεξαγωγ εκλογν και θητεα ΔΣ των Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων (ΟΕΒ) στο πλασιο των μτρων κατ της εξπλωσης του κορωνοιο COVID-19

ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1822/16-3-20 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ της υπηρεσας τηλεδισκεψης e:Presence.gov.gr

ΕΑΑΔΗΣΥ 19ΕΣ/16-3-20 : Μερικ αναστολ της λειτουργας της ΕΑΑΔΗΣΥ

ΥΠ.ΔΙΚ. 15791/20 (ΦΕΚ-784 Β/10-3-20) : Αναστολ λειτουργας δικαστικν υπηρεσιν Δικαστικο Μεγρου του Ειρηνοδικεου Αθηνν

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69239/20 (ΦΕΚ-4777 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4709).

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/245/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Αγουστο 2020 .

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/246/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68952/20 (ΦΕΚ-4757 Β/28-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β4709).

Κ.Υ.Α. 840/20 (ΦΕΚ-4754 Β/27-10-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημσιας υγεας και τη λψη μτρων για την αποτροπ διασπορς του κορωνοο COVID - 19 και της διαδικασας διθεσης των σχετικν πιστσεων.

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/246/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Αγουστο 2020 .

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/246/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1236/20 (ΦΕΚ-4751 Β/27-10-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

Κ.Υ.Α. 43889/1815/20 (ΦΕΚ-4750 Β/27-10-20) : Επιβολ κυρσεων στο πλασιο εφαρμογς των κτακτων μτρων στριξης των ευπαθν ομδων εργαζμενων του ιδιωτικο τομα για την αντιμετπιση της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του τπου εργασας, σμφωνα με τις περ. β) ως και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011)και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινν υπουργικν αποφσεων.

ΥΠΑΙΘ 142524/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4716 Β/26-10-20) : Ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των κλδων ΠΕ23 Ψυχολγων και ΠΕ30 Κοινωνικν Λειτουργν για το σχολικ τος 2020-2021 στο πλασιο της Πρξης: «Υποστριξη σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης απ Ψυχολγους και Κοινωνικος Λειτουργος» για την αντιμετπιση των συνεπειν του COVID- 19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68306/20 (ΦΕΚ-4715 Β/24-10-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68304/20 (ΦΕΚ-4714 Β/24-10-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ τις 26.10.2020 ως και τις 8.11.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68310/20 (ΦΕΚ-4713 Β/24-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19. (Β’ 3402)».

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68300/20 (ΦΕΚ-4712 Β/24-10-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (B’ 4018)».

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68302/20 (ΦΕΚ-4711 Β/24-10-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 .

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68308/20 (ΦΕΚ-4710 Β/24-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67924/20 (ΦΕΚ-4709 Β/23-10-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

ΥΠΕΚΥΠ 43378/Δ1/12994/20 (ΦΕΚ-4708 Β/23-10-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοιχεα οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως ισχει, για το τος 2020.

Κ.Υ.Α. οικ. 42774/1072/20 (ΦΕΚ-4706 Β/23-10-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τον μνα Οκτβριο.

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2850/20 (ΦΕΚ-4701 Β/23-10-20) : Καθορισμς πλαισου εφαρμογς του Μτρου 21 «κτακτη προσωριν στριξη στους γεωργος των τομων που πλττονται ιδιατερα απ τις επιπτσεις της πανδημας COVID-19».

Κ.Υ.Α. 16192/20 (ΦΕΚ-4687 Β/23-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2084), πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) κοινς υπουργικς αποφσεις.

ΑΑΔΕ Α1229/20 (ΦΕΚ-4684 Β/23-10-20) : Τπος και περιεχμενο της πρξης εκτιμμενου προσδιορισμο φρου εισοδματος φυσικν προσπων, ειδικς εισφορς αλληλεγγης, τλους επιτηδεματος και φρου πολυτελος διαβωσης.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67845/20 (ΦΕΚ-4682 Β/22-10-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και της Εισαγγελας της Περιφερειακς Εντητας Καστορις για το χρονικ διστημα απ 23.10.2020 ως και 6.11.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67723/20 (ΦΕΚ-4681 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.64450/11.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4484).

ΥΠΑΙΘ 143869/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4679 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 138389/Ζ1/13-10-2020 απφασης αναφορικ με τον καθορισμ της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη Γενικο Γραμματα της Ακαδημας Αθηνν για το χρονικ διστημα που υφσταται κνδυνος διασπορς κορωνοο SARS-COV-2.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67334/20 (ΦΕΚ-4653 Β/21-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.65549/14.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου - «ΒΙΑΛ» του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 14.10.2020 ως και 21.10.2020» (Β’ 4533), ως και τις 4.11.2020.

ΑΑΔΕ Α1230/20 (ΦΕΚ-4620 Β/20-10-20) : Καθορισμς του τρπου, χρνου, καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την υποβολ της «Δλωσης COVID» στις περιπτσεις που χει επλθει μεωση μισθματος τουλχιστον τριντα τοις εκατ (30%).

ΑΑΔΕ ΔΕΦΚ/Ε/1123676/ΕΞ2020/15-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 10 του ν.4728/2020 «Επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των καταστροφικν συνεπειν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς», περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.» (ΦΕΚ 186Α', 29.09.2020)

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66294/20 (ΦΕΚ-4588 Β/17-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64704/12.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4494).

Κ.Υ.Α. Α1228/20 (ΦΕΚ-4582 Β/16-10-20) : Ρθμιση ειδικν θεμτων με ειδικτερους ρους και προποθσεις για την εφαρμογ των διατξεων σχετικ με τη μερικ καταβολ μισθωμτων στο πλασιο των μτρων που σχετζονται με τη διασπορ του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65912/20 (ΦΕΚ-4568 Β/15-10-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και των Εισαγγελιν της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης για το χρονικ διστημα απ 16.10.2020 ως και 29.10.2020

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65910/20 (ΦΕΚ-4566 Β/15-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4484).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65552/20 (ΦΕΚ-4534 Β/14-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64862/12.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προ- στασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου του Δμου Ανατολικς Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020» (Β’ 4500).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65549/20 (ΦΕΚ-4533 Β/14-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου «ΒΙΑΛ» του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 14-10-2020 ως και 21-10-2020.

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/233/20 (ΦΕΚ-4471 Β/11-10-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020.

ΥΠΑΙΘ 138389/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4505 Β/13-10-20) : Καθορισμς της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη του Γενικο Γραμματα της Ακαδημας Αθηνν για το χρονικ διστημα που υφσταται κνδυνος διασπορς κορωνοο SARS- COV-2.

Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.64615/20 (ΦΕΚ-4503 Β/13-10-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για πρσληψη και κλυψη μισθοδοσας επικουρικο προσωπικο στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο .

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64862/20 (ΦΕΚ-4500 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου του Δμου Ανατολικς Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 13-10-2020 ως και 25-10-2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64856/20 (ΦΕΚ-4499 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς - πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64854/20 (ΦΕΚ-4498 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64860/20 (ΦΕΚ-4497 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.62436/5.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κατσικ του Δμου Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ 5.10.2020 ως και 12.10.2020» (Β 4389), ως και τις 25.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64858/20 (ΦΕΚ-4496 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.63545/7.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δολιανν του Δμου Πωγωνου της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ τις 7.10.2020 ως και τις 12.10.2020» (Β’ 4429), ως και τις 25.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64866/20 (ΦΕΚ-4495 Β/12-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.59624/25.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου «Μτρα Προσωρινο Περιορισμο Επιβεβαιωμνων θετικν κρουσμτων κορωνοο COVID-19»(Β’ 4138).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64704/20 (ΦΕΚ-4494 Β/12-10-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64679/20 (ΦΕΚ-4493 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557)

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64694/20 (ΦΕΚ-4492 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσ- πων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66489/20 (ΦΕΚ-4491 Β/12-10-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσι- ων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66484/20 (ΦΕΚ-4490 Β/12-10-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ τις 13.10.2020 ως και τις 25.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64700/20 (ΦΕΚ-4489 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β 4018).

ΥΠ.ΟΙΚ. 114633/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4488 Β/12-10-20) : Τροποποηση του περιεχομνου της ατησης του ρθρου 75 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

Κ.Υ.Α. οικ. 6472/20 (ΦΕΚ-4487 Β/12-10-20) : Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64450/20 (ΦΕΚ-4484 Β/11-10-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1225/20 (ΦΕΚ-4469 Β/9-10-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την προαιρετικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς τουλχιστον του 30% του συνολικο μισθματος για τον μνα Οκτβριο 2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63545/20 (ΦΕΚ-4429 Β/7-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δολιανν του Δμου Πωγωνου της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ τις 7.10.2020 ως και τις 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63548/20 (ΦΕΚ-4428 Β/7-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην Περιφερειακ Εντητα Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου και στην Περιφερειακ Εντητα Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας, απ 7.10.2020 και ρα 22:00 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63044/20 (ΦΕΚ-4407 Β/6-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Πολυκστρου στη θση «Να Καβλα» του Δμου Παιονας της Περιφερειακς Εντητας Κιλκς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 6.10.2020 ως και 19.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62436/20 (ΦΕΚ-4389 Β/5-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κατσικ του Δμου Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ 5.10.2020 ως και 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62402/20 (ΦΕΚ-4388 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας-στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3772), ως και τις 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62410/20 (ΦΕΚ-4387 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς - πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3773), ως και τις 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62407/20 (ΦΕΚ-4386 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3774), ως και τις 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62421/20 (ΦΕΚ-4385 Β/5-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου και στην Περιφερειακ Εντητα Αχαας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας απ 6.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

ΥΠΑΙΘ 132695/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4383 Β/5-10-20) : Ρυθμσεις σχετικ με την οργνωση της εκπαιδευτικς διαδικασας των προγραμμτων σπουδν δετερου κκλου των Α.Ε.Ι. κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021.

Κ.Υ.Α 110674/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4381 Β/5-10-20) : Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν ληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

Κ.Υ.Α. Β2Α/1Α/57429/20 (ΦΕΚ-4332 Β/5-10-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στο Εθνικ Κντρο Αιμοδοσας για τη διενργεια προμηθειν, την πρσληψη προσωπικο, την αγορ υλικν και μσων προστασας, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61918/20 (ΦΕΚ-4328 Β/2-10-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμ-νης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61933/20 (ΦΕΚ-4327 Β/2-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σκαραμαγκ στη θση «Προβλτα 4» του Δμου Χαδαρου της Περιφερειακς Εντητας Δυτικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 2.10.2020 ως και 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61940/20 (ΦΕΚ-4326 Β/2-10-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61939/20 (ΦΕΚ-4325 Β/2-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 3.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61927/20 (ΦΕΚ-4324 Β/2-10-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς» (Β’ 4134).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61695/20 (ΦΕΚ-4323 Β/2-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768/18.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κουτσχερου του Δμου Λαρισαων για το χρονικ διστημα απ 18.9.2020 ως και 2.10.2020» (Β 4015), ως και τις 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ12/οικ.38064/1202/20 (ΦΕΚ-4321 Β/2-10-20) : Σσταση επιτροπν με σκοπ την προστασα απ τον κορωνο Covid-19 των φιλοξενουμνων σε Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (Μ.Φ.Η.) και λοιπς κλειστς δομς φιλοξενας ευπαθν ομδων του πληθυσμο.

Κ.Υ.Α. οικ.40000/1269/20 (ΦΕΚ-4316 Β/2-10-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), για την Περιφρεια Αττικς, ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.61419/20 (ΦΕΚ-4277 Β/1-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Κθνου της Περιφερειακς Εντητας Κας-Κθνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου απ 2.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο

ΥΠΕΚΥΠ 39436/994/20 (ΦΕΚ-4270 Β/1-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID-19» (Β’ 1547 και Β’1841), κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει.

ΥΠΑΙΘ 131451/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4264 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινς απφασης της Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων με θμα: «Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση για το σχολικ τος 2020-2021» (Β' 3882).

ΑΑΔΕ Α1220/20 (ΦΕΚ-4263 Β/30-9-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων τελν και λοιπν φορολογιν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 30η Σεπτεμβρου 2020.

Κ.Υ.Α. 39363/1537/20 (ΦΕΚ-4262 Β/30-9-20) : Λεπτομρειες εφαρμογς και χρνος ισχος των περ. β) ως και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει, για «ευπαθες ομδες εργαζομνων» του ιδιωτικο τομα της οικονομας.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60588/20 (ΦΕΚ-4260 Β/30-9-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60943/20 (ΦΕΚ-4259 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινς απφασης τωνΥπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδ-σεων, Προστασας του Πολτη, Εθνικς μυνας,Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλη-τισμο, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλαςκαι Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησηςαποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολοτης Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3958).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60936/20 (ΦΕΚ-4258 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων,Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων,Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρωντης προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετνπου πραγματοποιονται μσω της διενργειαςπομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 16η.9.2020 ως καιτην 30η.9.2020, προς περιορισμ της διασπορςτου κορωνοο COVID-19» (Β’ 3952).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60583/20 (ΦΕΚ-4257 Β/30-9-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην τωνκρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορςτου κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 1η.10.2020 ως και τις 12.10.2020 .

ΥΠ.ΟΙΚ-ΑΑΔΕ Α1215/20 (ΦΕΚ-4254 Β/30-9-20) : Παρταση των προθεσμιν που προβλπονται στις διατξεις των παρ. 51 και 53α του ρθρου 72 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας(Κ.Φ.Δ.).

Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.37618/1492/20 (ΦΕΚ-4253 Β/30-9-20) : Παρταση προθεσμας καταβολς ασφαλιστικνεισφορν για τις επιχειρσεις και εργοδτες γιατις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.37618/1492/20 (ΦΕΚ-4253 Β/30-9-20) : Παρταση προθεσμας καταβολς ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις και εργοδτες γιατις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60549/20 (ΦΕΚ-4219 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων,Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και ΝησιωτικςΠολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονταιαπ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60551/20 (ΦΕΚ-4218 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60038/20 (ΦΕΚ-4214 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β 2111), ως και τις 31.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60019/20 (ΦΕΚ-4213 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60031/20 (ΦΕΚ-4208 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020» (Β 3666), ως και τις 12.10.2020

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60025/20 (ΦΕΚ-4207 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 54308/3.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020» (Β’ 3703), ως και τις 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60012/20 (ΦΕΚ-4206 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.56878/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020» (Β 3954), ως και τις 12.10.2020 .

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60007/20 (ΦΕΚ-4205 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56870/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λρου, για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020» (Β’ 3953), ως και τις 12.10.2020.

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/225/20 (ΦΕΚ-4185 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ/134/16.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Μιο 2020» (Β 2377).

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/224/20 (ΦΕΚ-4184 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β 1457), πως ισχει.

ΥΠ.ΟΙΚ. A1214/20 (ΦΕΚ-4181 Β/28-9-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Σεπτμβριο 2020.

ΥΠ.ΟΙΚ. 107420/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4180 Β/28-9-20) : Σσταση Ομδας Εργασας για την υποστριξη της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν Υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν στις υποχρεσεις της ως Δικαιοχου της Δρσης «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19».

ΥΠ.ΟΙΚ. A1213/20 (ΦΕΚ-4180 Β/28-9-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την προαιρετικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς τουλχιστον του 30% του συνολικο μισθματος για το μνα Σεπτμβριο 2020.

ΥΠΕΚΥΠ 37453/963/20 (ΦΕΚ-4172 Β/28-9-20) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59624/20 (ΦΕΚ-4138 Β/26-9-20) : Μτρα προσωρινο περιορισμο επιβεβαιωμνων θετικν κρουσμτων κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59630/20 (ΦΕΚ-4137 Β/25-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σερρν στη θση «Πρην Γεωργικ Σχολ» του Δμου Σερρν της Περιφερειακς Εντητας Σερρν της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59632/20 (ΦΕΚ-4136 Β/25-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Θβας στη θση «Κλωστριο Σακρογλου» του Δμου Θηβαων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59628/20 (ΦΕΚ-4135 Β/25-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 15.9.2020 ως και 30.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3927).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59626/20 (ΦΕΚ-4134 Β/25-9-20) : κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς.

Κ.Υ.Α. 2252.1.1/62809/20 (ΦΕΚ-4133 Β/25-9-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/62809/20 (ΦΕΚ-4132 Β/25-9-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 525/266139/20 (ΦΕΚ-4131 Β/25-9-20) : Παρεκκλσεις απ τις διατξεις των υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 κοινν αποφσεων του Υπουργο και της Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, λγω των ειδικν συνθηκν που επικρατον στη Χρα εξαιτας της πανδημας COVID-19 .

Κ.Υ.Α. 7036/20 (ΦΕΚ-4130 Β/25-9-20) : Διαδικασα πρσληψης προσωπικο στη Γενικ Γραμματεα Πολιτικς Προστασας με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε εφαρμογ της παρ. 3 του αρ. 10 της απ 22-08-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 161), απαιτομενα προσντα, διρκεια απασχλησης και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια.

Κ.Υ.Α. οικ. 6177/20 (ΦΕΚ-4126 Β/24-9-20) : Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58891/20 (ΦΕΚ-4100 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 55821/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν “κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς” (Β’ 3957)» (Β’ 4019).

ΑΑΔΕ Α1209/20 (ΦΕΚ-4099 Β/23-9-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων που προβλπονται απ την υπ στοιχεα ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει, περ υποβολς της Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας, της «Δλωσης COVID» για τους μνες Μρτιο ως και Σεπτμβριο και απ την υπ στοιχεα ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. περ βραχυχρνιας μσθωσης ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58924/20 (ΦΕΚ-4098 Β/23-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.56614/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3928).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58901/20 (ΦΕΚ-4097 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56415/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β’ 3951).

Κ.Υ.Α. 14803/20 (ΦΕΚ-4096 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 11677/23.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο «κτακτη οικονομικ ενσχυση των κατ’ εξαρεση λειτουργοντων τουριστικν καταλυμτων» (Β’ 3073).

Κ.Υ.Α. 104120/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4095 Β/23-9-20) : Διαδικασα καταβολς συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν πληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

ΥΠ.ΟΙΚ. 99667/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4066 Β/22-9-20) : Σσταση Ομδας Εργασας για την υποστριξη της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν Υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν στις υποχρεσεις της ως Δικαιοχου της Δρσης «Ενσχυση με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19».

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/223/20 (ΦΕΚ-4077 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιολιο 2020» (Β’ 3948).

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/219/20 (ΦΕΚ-4074 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729) .

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/218/20 (ΦΕΚ-4073 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β 1645).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58069/20 (ΦΕΚ-4072 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1177).

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/222/20 (ΦΕΚ-4051 Β/21-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 3867).

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.57987/20 (ΦΕΚ-4050 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα ΔΙα/Γ.Π.οικ. 54984/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας-στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β' 3772), ως και τις 5.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.58015/20 (ΦΕΚ-4046 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα ΔΙα/Γ.Π.οικ. 54988/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β' 3774), ως και τις 5.10.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58004/20 (ΦΕΚ-4047 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς-πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3773), ως και τις 5.10.2020

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55821/20 (ΦΕΚ-4019 Β/20-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 56924/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς» (Β’ 3957).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57833/20 (ΦΕΚ-4018 Β/20-9-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57831/20 (ΦΕΚ-4017 Β/20-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν των σχολικν μονδων της Περιφερειακς Εντητας Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για προληπτικος λγους προστασας της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 21.9.2020 ως και 25.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55825/20 (ΦΕΚ-4016 Β/18-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.56435/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εθνικς μυνας, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχεισεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 3958).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57768/20 (ΦΕΚ-4015 Β/18-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοου COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κουτσχερου του Δμου Λαρισαων για το χρονικ διστημα απ 18.9.2020 ως και 2.10.2020.

Κ.Υ.Α. 44564/20 (ΦΕΚ-4012 Β/18-9-20) : Παρταση ισχος μτρων διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς Πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 21.9.2020 ως και 31.12.2020.

Κ.Υ.Α. 37095/1436/20 (ΦΕΚ-4011 Β/18-9-20) : Καθορισμς ννοιας «ευπαθν ομδων εργαζομνων» του ιδιωτικο τομα της οικονομας ναντι των συνεπειν μετδοσης του COVID-19, καθς και των απαιτουμνων ιατρικν πιστοποιητικν για την εφαρμογ της διταξης του ρθρου ογδου της απ 22.08.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 161) .

Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/250 (ΦΕΚ-4011 Β/18-9-20) : Καθορισμς ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19.

Κ.Υ.Α. 2252.1.1/59502/20 (ΦΕΚ-4008 Β/18-9-20) : Συμπληρωματικ χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δετερου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α75), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α 86)

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57225/20 (ΦΕΚ-3965 Β/16-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.31665/1214/20 (ΦΕΚ-3962 Β/16-9-20) : Καθορισμς ρων υπαγωγς και διαδικασα εφαρμογς της παρ. 3 του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α 148) για την κλυψη απ τον Κρατικ Προπολογισμ των εργοδοτικν ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων - εργοδοτν που δραστηριοποιονται στον κλδο των ακτοπλοκν μεταφορν.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/51389/20 (ΦΕΚ-3961 Β/16-9-20) : Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ απ ελεγκτ ιατρ.

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1906/20 (ΦΕΚ-3959 Β/16-9-20) : ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση της Δρσης (δ) του Μτρου 3.1.9 - «Προσωριν παση των αλιευτικν δραστηριοττων ως συνπεια της επιδημικς κρηξης της Covid-19»,της Ενωσιακς Προτεραιτητας 1, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56435/20 (ΦΕΚ-3958 Β/15-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56924/20 (ΦΕΚ-3957 Β/15-9-20) : κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς.

Κ.Υ.Α. 36124/1194/20 (ΦΕΚ-3945 Β/15-9-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως ισχει.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56906/20 (ΦΕΚ-3955 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56878/20 (ΦΕΚ-3954 Β/15-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56870/20 (ΦΕΚ-3953 Β/15-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λρου, για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56344/20 (ΦΕΚ-3952 Β/15-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 16η.9.2020 ως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56415/20 (ΦΕΚ-3951 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56428/20 (ΦΕΚ-3950 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σννκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 16η.9.2020 ως και τις 30.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56425/20 (ΦΕΚ-3949 Β/15-9-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/217/20 (ΦΕΚ-3948 Β/15-9-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιολιο 2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56614/20 (ΦΕΚ-3928 Β/14-9-20): Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56418/20 (ΦΕΚ-3927 Β/14-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 15.9.2020 ως και 30.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56393/20 (ΦΕΚ-3925 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020» (Β’ 3703), ως και τις 30.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56379/20 (ΦΕΚ-3924 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020» (Β 3666), ως και τις 30.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56369/20 (ΦΕΚ-3923 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51354/14-8-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας, για το χρονικ διστημα απ 14-8-2020 ως και 31-8-2020» (Β 3428), ως και τις 30-9-2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56363/20 (ΦΕΚ-3922 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 30.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56327/20 (ΦΕΚ-3921 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6-6-2020 ως και 9-7-2020» (Β 2111), ως και τις 30-9-2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56332/20 (ΦΕΚ-3920 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπο στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» ( Β’ 3557).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56318/20 (ΦΕΚ-3919 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56308/20 (ΦΕΚ-3883 Β/13-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

ΥΠΑΙΘ 120126/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-3882 Β/12-9-20) : Παροχ σγχρονης εξ αποστσεως εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021.

ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 18602/20 (ΦΕΚ-3881 Β/11-9-20) : Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55169/20 (ΦΕΚ-3879 Β/11-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της Χρας απ 16.9.2020 ως και 31.10.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55160/20 (ΦΕΚ-3877 Β/11-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων και καθεστς λειτουργας, για το χρονικ διστημα απ 16.9.2020 ως και 31.10.2020, των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω-Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα “Ελληνικ Κτηματολγιο”, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. 35955/923/20 (ΦΕΚ-3873 Β/11-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις-εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τους μνες Αγουστο και Σεπτμβριο 2020» κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 3770).

ΥΠ.ΔΙΚ. 43252/20 (ΦΕΚ-3871 Β/10-9-20) : Παρταση της υπαρ. 2199/30-6-2020 (Β 2659) απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης με θμα: ”Παρταση ισχος των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις" (Α’ 75) και λλες διατξεις»“.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55962/20 (ΦΕΚ-3870 Β/10-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 11η.9.2020 και ρα 6.00 π.μ. ως και 25η.9.2020 και ρα 6.00 π.μ., προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55964/20 (ΦΕΚ-3869 Β/10-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 11.9.2020 ως και 25.9.2020.

ΥΠΑΝΕΠ ΓΔΟΥ/207/20 (ΦΕΚ-3867 Β/10-9-20) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020.

Γ.Γ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 10189/20 (ΦΕΚ-3840 Β/9-9-20) : Κρυξη σε κατσταση κτακτης ανγκης πολιτικς προστασας για λγους δημσιας υγεας της Περιφερειακς Εντητας Λσβου, της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και ειδικτερα για τον περιορισμ της διασπορς και των επιπτσεων της νσου COVΙD-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55339/20 (ΦΕΚ-3780 Β/8-9-20) : Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑΛ, Κολλεγων, Κντρα Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, δημοσων και ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 - 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.3.6/56767/20 (ΦΕΚ-3776 Β/8-9-20) : Περοδος εφαρμογς του μτρου για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54988/20 (ΦΕΚ-3774 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7-9-2020 ως και 21-9-2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54986/20 (ΦΕΚ-3773 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς-πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54984/20 (ΦΕΚ-3772 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας- στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020.

Κ.Υ.Α. 34236/860/20 (ΦΕΚ-3770 Β/7-9-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τους μνες Αγουστο και Σεπτμβριο 2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54841/20 (ΦΕΚ-3767 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 3582).

Κ.Υ.Α. οικ. 28700/1559/20 (ΦΕΚ-3765 Β/7-9-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν στο πλασιο υλοποησης του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μτρων οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων.

Κ.Υ.Α. 11033/20 (ΦΕΚ-3709 Β/4-9-20) : Καταβολ επιχοργησης στην Περιφρεια Βορεου Αιγαου για την ανληψη δρσεων που σχετζονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54600/20 (ΦΕΚ-3708 Β/4-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς υπαθριας αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 4.9.2020 ως και 13.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. 115744/Ζ1/20 (ΦΕΚ-3707 Β/4-9-20) : Λειτουργα των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54338/20 (ΦΕΚ-3704 Β/3-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 12.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54308/20 (ΦΕΚ-3703 Β/3-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020.

ΥΠ.ΟΙΚ. 94102/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3701 Β/3-9-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 1.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα».

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54028/20 (ΦΕΚ-3667 Β/2-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52824/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β’ 3571).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54035/20 (ΦΕΚ-3666 Β/2-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54005/20 (ΦΕΚ-3665 Β/2-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λσβου για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53696/20 (ΦΕΚ-3639 Β/1-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3577).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53623/20 (ΦΕΚ-3638 Β/1-9-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.53353/20 (ΦΕΚ-3637 Β/1-9-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο .

ΑΑΔΕ Α1192/20 (ΦΕΚ-3636 Β/1-9-20) : Να προθεσμα υποβολς για αρχικ και τροποποιητικ «Δλωση Covid» του ρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. για τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.53452/20 (ΦΕΚ-3630 Β/1-9-20) : Μτρα προστασας για το σχολικ και εκπαιδευτικ τος 2020-2021. Τρπος ασφαλος λειτουργας φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης, κατρτισης, μαθητεας και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, δημοσων και ιδιωτικν.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53441/20 (ΦΕΚ-3629 Β/31-8-20) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3577).

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1200/20 (ΦΕΚ-3612 Β/31-8-20) : Παρταση και αναστολ εσπραξης βεβαιωμνων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα οφειλν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμιν καταβολς και αναστολ εσπραξης στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID – 19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/20 (ΦΕΚ-3611 Β/29-8-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52973/20 (ΦΕΚ-3583 Β/28-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52963/20 (ΦΕΚ-3582 Β/28-8-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52965/20 (ΦΕΚ-3578 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52976/20 (ΦΕΚ-3577 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52971/20 (ΦΕΚ-3576 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51354/ 14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορω νοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.» (Β’ 3428), ως και τις 15.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.529657/20 (ΦΕΚ-3575 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β 2111), ως και την 15η.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52969/20 (ΦΕΚ-3574 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 15.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52831/20 (ΦΕΚ-3573 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 1η.9.2020 ως και τις 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52842/20 (ΦΕΚ-3572 Β/28-8-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 1η.9.2020 ως και τις 15.9.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52824/20 (ΦΕΚ-3571 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52835/20 (ΦΕΚ-3557 Β/27-8-20) : Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52761/20 (ΦΕΚ-3540 Β/26-8-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 26.8.2020 ως και 3.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορω νοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52541/20 (ΦΕΚ-3522 Β/25-8-20) : Κατργηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51363/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β’ 3436).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52543/20 (ΦΕΚ-3521 Β/25-8-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας των δημοτικν Κντρων Ανοιχτς Προστασας Ηλικιωμνων (Κ.Α.Π.Η.).

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1191/20 (ΦΕΚ-3506 Β/25-8-20) : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν, της διαδικασας προσδιορισμο των δικαιοχων του ευεργετματος, των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ των περιπτσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του ρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλασιο χοργησης μικροχρηματοδοτσεων, ρυθμσεις χρηματοπιστωτικο τομα και λλες διατξεις.» (Α' 128).

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1193/20 (ΦΕΚ-3505 Β/24-8-20) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικ με τα μτρα στριξης των εκμισθωτν απ τη μη εσπραξη μισθωμτων κατ’ επιταγ νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. 0.3176/20 (ΦΕΚ-3504 Β/24-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 8.8766/24.9.2018 (Β 4221) κοινς υπουργικς απφασης με θμα: «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», πως χει τροποποιηθε και ισχει.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52333/20 (ΦΕΚ-3503 Β/24-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην Περιφερειακ Εντητα Χανων της Περιφρειας Κρτης απ 25.8.2020 ως και 1.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52297/20 (ΦΕΚ-3500 Β/24-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας – Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52221/21.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας» (Β’ 3483).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52221/20 (ΦΕΚ-3483 Β/21-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.52119/20 (ΦΕΚ-3482 Β/21-8-20): Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51356/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στους Δμους Πρου και Αντιπρου της Περιφερειακς Εντητας Πρου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 24.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3427).

ΥΠΥΜΕ 179/20 (ΦΕΚ 3481 Β/21-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προσωρινν κυκλοφοριακν μτρων και ρυθμσεων στην περιοχ του Κντρου της Αθνας προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1970).

ΦΕΚ 3472 Β/20-8-2020 :

Κ.Υ.Α. 33294/817/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ» (Β’ 2268), πως ισχει.

Κ.Υ.Α. 33272/816/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841), κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει.

Κ.Υ.Α. 107981/Ζ1/20 (ΦΕΚ 3473 Β/20-8-2020) :  Μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα (Α.Ε.Ι.) κατ την περοδο της επαναληπτικς εξεταστικς περιδου Σεπτεμβρου του ακαδημακο τους 2019-2020.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51862/20 (ΦΕΚ 3459 Β/19-8-2020) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50669 /10.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην τοπικ κοιντητα Αμπελνα του Δμου Τυρνβου της Περιφερειακς Εντητας Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας, για το χρονικ διστημα απ 10.8.2020 ως και 20.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3345).

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/199/20 (ΦΕΚ 3460 Β/19-8-2020) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιονιο 2020.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51892/20 (ΦΕΚ 3461 Β/19-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Μυκνου της Περιφερειακς Εντητας Μυκνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου καθς και στην Περιφερειακ Εντητα Χαλκιδικς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 21.8.2020 ως και 31.8.2020, προς περιορισμ διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51655/20 (ΦΕΚ 3450 Β/18-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β’ 2111), ως και την 31η.8.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51549/20 (ΦΕΚ 3439 Β/17-8-2020) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν.4497/2017 (Α' 171), για το χρονικ διστημα απ 17.8.2020 ως και 26.8.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51356/20 (ΦΕΚ 3427 Β/14-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στους Δμους Πρου και Αντιπρου της Περιφερειακς Εντητας Πρου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 24.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51354/20 (ΦΕΚ 3428 Β/14-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51360/20 (ΦΕΚ 3429 Β/14-8-2020) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντηες και Δμους της Χρας

Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51352/20 (ΦΕΚ 3430 Β/14-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων,Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο Εσωτερικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3330).

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51363/20 (ΦΕΚ 3436 Β/14-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων κορωνοου COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δρμας της Περιφερειακς Εντητας Δρμας, της Περιφερειακς Εντητας Δρμας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51358/20 (ΦΕΚ 3437 Β/14-8-2020) : Επιβολ του μτρου του προληπτικο εργαστηριακο ελγχου σε εργαζμενους μονδων φροντδας ηλικιωμνων, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51365/20 (ΦΕΚ 3438 Β/15-8-2020) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν ΟΙκονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας» (Β' 3429).

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50896/20 (ΦΕΚ 3402 Β/14-8-2020) : Επιβολ του μτρου του κατ' οικον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51246/20 (ΦΕΚ 3001 Β/13-8-2020) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51212/20 (ΦΕΚ 3395 Β/13-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Αναστολ επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων»

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51242/20 (ΦΕΚ 3396 Β/13-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50682/10.08.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με συγκεκριμνες χρες, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51236/20 (ΦΕΚ 3397 Β/13-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων με την Τουρκα, την Αλβανα και τη Βρεια Μακεδονα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 »

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51220/20 (ΦΕΚ 3398 Β/13-8-2020) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασιας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Πρου της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.8.2020 ως και 17.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 » (Β' 3326)

Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51244/20 (ΦΕΚ 3399 Β/13-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50676/10.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19 » (Β' 3346)

Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51240/20 (ΦΕΚ 3400 Β/13-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου-ΒΙΑΛ για το χρονικ διστημα απ 13.8.2020 ως και 25.8.2020

ΦΕΚ 3371 Β/12-8-20 :

Κ.Υ.Α. 22964/1285/20 : Προσδιορισμς της διαδικασας για την κλυψη των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς συμβσεων εργασας.

Κ.Υ.Α. 32085/1771/20 : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλαδους των αεροπορικν μεταφορν, βσει ΚΑΔ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α'148)

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50886/20 (ΦΕΚ 3364 Β/11-8-2020) : Αναστολ πραγματοποησης πολιστικν, ψυχαγωγικν και συναφν εκδηλσεων με την παρουσα ορθων θεατ συμμετεχντων

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50680/20 (ΦΕΚ 3363 Β/11-8-2020) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 31.8.2020.

Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50682/20 (ΦΕΚ 3362 Β/11-8-2020) : Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με συγκεκριμνες χρες προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50678/20 (ΦΕΚ 3361 Β/11-8-2020) : Ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες περιφρειες, περιφερειακς εντηες και δμους της Χρας

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50676/20 (ΦΕΚ 3346 Β/10-10-2020) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50669/20 (ΦΕΚ 3345 Β/10-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην τοπικ κοιντητα Αμπελν του Δμου Τυρνβου της Περιφερειακς Εντητας Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας, για το χρονικ διστημα απ 10.8.2020 ως και 20.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50451/20 (ΦΕΚ 3332 Β/9-8-2020) : Αναστολ θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50361/20 (ΦΕΚ 3331 Β/9-8-2020) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19»(Β' 3165)

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50176/20 (ΦΕΚ 3330 Β/8-8-2020) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50420/20 (ΦΕΚ 3326 Β/7-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργεας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμ Πρου της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.8.2020 ως και 17.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50178/20 (ΦΕΚ-3302 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χραμσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50174/20 (ΦΕΚ-3301 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3009).

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49625/20 (ΦΕΚ-3247 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 3009).

Κ.Υ.Α. 2242.10/50452/2020/20 (ΦΕΚ 3243 Β/04-08-2020) : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου εξηκοστο τρτου της απ 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19, που κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86)».

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924/20 (ΦΕΚ-3232 Β/4-8-20) : Παρταση προθεσμιν των παρ. 1 και 2 του ρθρου 47 του ν. 4423/2016.

Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49329/20 (ΦΕΚ-3224 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.48967/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας σε κλειστος χρους στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β'3162).

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/193/20 (ΦΕΚ-3223 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48940/20 (ΦΕΚ-3168 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 31.8.2020 .

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48996/20 (ΦΕΚ-3167 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48998/20 (ΦΕΚ-3166 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46164/20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B’ 3009).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48976/20 (ΦΕΚ-3165 Β/31-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Α1182/20 (ΦΕΚ-3164 Β/31-7-20) : Παρταση των προθεσμιν που προβλπονται με τις διατξεις των παρ. 51 και 53α του ρθρου 72 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (Κ.Φ.Δ.).

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.49000/20 (ΦΕΚ-3163 Β/31-7-20) : Aναστολ επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48967/20 (ΦΕΚ-3162 Β/31-7-20) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας σε κλειστος χρους στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48929/20 (ΦΕΚ-3161 Β/31-7-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

<