»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2015

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι λγω χωρητικτητας του DVD της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ χουν αφαιρεθε τα εξς θματα με τα αντστοιχα εγγραφ τους :
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τλος, σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. – ΠΥΣ - ΠΝΠ :
Ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α/17-10-15) : Μτρα για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων
Ν. 4338/15 (ΦΕΚ-131 Α/23-10-15) : Κρωση της Σμβασης Παραχρησης του αποκλειστικο δικαιματος διοργνωσης και διεξαγωγς αμοιβαου στοιχματος επ ιπποδρομιν στην Ελλδα για περοδο εκοσι ετν
Ν. 4339/15 (ΦΕΚ-133 Α/29-10-15) : Αδειοδτηση παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης - Ιδρυση συνδεδεμνης με την ΕΡΤ ΑΕ αννυμης εταιρεας για την ανπτυξη δικτου επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς - Ρθμιση θεμτων Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων (ΕΕΤΤ) - Εθνικ Επικοινωνιακ Πολιτικ, Οργνωση της Επικοινωνιακς Διπλωματας - Σσταση Εθνικο Κντρου Οπτικοακουστικν Μσων και Επικοινωνας και Μητρου Επιχειρσεων Ηλεκτρονικν Μσων Ενημρωσης - Τροποποηση διατξεων του ν. 4070/12 (Α 82) και λλες διατξεις
Ν. 4340/15 (ΦΕΚ-134 Α/1-11-15) : Για το πλασιο ανακεφαλαιοποησης των πιστωτικν ιδρυμτων και λλες διατξεις του Υπουργεου Οικονομικν

Π.Δ. 67/15 (ΦΕΚ-110 Α/17-9-15) : Διαδικασα ηλεκτρονικς δημοσευσης αποσπσματος κατασχετριας κθεσης και περιλψεων πρξεων και δηλσεων στην ιστοσελδα δημοσιεσεων πλειστηριασμν του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολομενων - Τομα Ασφλισης Νομικν (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)
Π.Δ. 70/15 (ΦΕΚ-114 Α/22-9-15) : Ανασσταση των Υπουργεων Πολιτισμο και Αθλητισμο, Υποδομν, Μεταφορν και δικτων, Αγροτικς Ανπτυξης και Τρφμων, Ανασσταση του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου και μετονομασα σε Υπουργεο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, Μετονομασα του Υπουργεου Πολιτισμο, Παιδεας και Θρησκευμτων σε Υπουργεο Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων, του Υπουργεου Οικονομας, Υποδομν, Ναυτιλας και Τουρισμο σε Υπουργεο Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο και του Υπουργεου Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας σε Υπουργεο Περιβλλοντος και ενργειας, Μεταφορ Γενικς Γραμματεας Βιομηχανας στο Υπουργεο Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο
Π.Δ. 71/15 (ΦΕΚ-114 Α/22-9-15): Μεταφορ της Γενικς Γραμματεας για την Καταπολμηση της Διαφθορς στο Υπουργεο Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων
Π.Δ. 73/15 (ΦΕΚ-116 Α/23-9-15) : Διορισμς Αντιπροδρου της Κυβρνησης, Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν
Π.Δ. 76/15 (ΦΕΚ-118 Α/25-9-15) : Ορισμς νας ημρας σγκλησης της Βουλς σε Α τακτικ Σνοδο

ΠΝΠ 10/10-9-15 (ΦΕΚ-108 Α/10-9-15) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την απρσκοπτη ναρξη του σχολικο τους 2015-2016 και την ερυθμη λειτουργα των σχολικν μονδων
ΠΝΠ 25/25-9-15 (ΦΕΚ-119 Α/25-9-15) : Τροποποηση του ρθρου 13 του ν. 4111/13 (Α 18)
ΠΝΠ 7/8-10-15 (ΦΕΚ-127 Α/8-10-15) : Ρθμιση κατεπειγντων θεμτων των Υπουργεων Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο, Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων

ΠΥΣ 23/15 (ΦΕΚ-122 Α/6-10-15) : Τροποποηση της 6/17-2-14 ΠΥΣ "Σσταση Κυβερνητικο Συμβουλου Διαχερισης Ιδιωτικο Χρους"
ΠΥΣ 25/15 (ΦΕΚ-128 Α/13-10-15) : Τροποποηση της 5/25-2-15 ΠΥΣ "Ανασνθεση του Κυβερνητικο Συμβουλου Εξωτερικν και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ)"
ΠΥΣ 35/15 (ΦΕΚ-132 Α/23-10-15) : Αξηση των ενιαων θσεων ειδικν συμβολων - ειδικν συνεργατν, στο Πολιτικ Γραφεο του Αντιπροδρου της Κυβρνησης
ΠΥΣ 37/15 : Ανασσταση του Κυβερνητικο Συμβουλου για την Οικονομικ Πολιτικ
ΠΥΣ 38/15 : Σσταση Κυβερνητικο Συμβουλου Κοινωνικς Πολιτικς (ΚΥΣΚΟΙΠ)
ΠΥΣ 39/15 (ΦΕΚ-138 Α/3-11-15) : Συνυπογραφ απ το Ελληνικ Δημσιο των Σχεδων Σμβασης Παραχρησης Αναβθμισης Συντρησης, Διαχερισης και Λειτουργας περιφερειακν αεροδρομων Κρτης, Ηπειρωτικς Ελλδας και Ιονου (Ομδα Α0 και Αιγαου (Ομδα Β)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΟΙΚ. 109817/0092/6-11-15 : Παρταση της ισχος των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 1 του ν. 4024/11
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/ΟΙΚ.34787/9-11-15 : Υποχρωση Απογραφς ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που δεν χουν απογραφε στο Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου - Αποστολ καταλγους επιχορηγομενων απο τον Κρατικ Προυπολογισμ ΝΠΙΔ
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/73/ΟΙΚ.34771/9-11-15 : Υποχρωση ενημρωσης του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου επ των πειθαρχικν υποθσεων που εισγονται στα Πειθαρχικ Συμβολια
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001376/ΕΞ2015/ΧΠ2827/15 (ΦΕΚ-2387 Β/6-11-15) : Τροποποηση της αριθμ. ΓΔΟΠ / 0001258 / ΕΞ2015 / ΧΠ2672/25-9-15 απφασης του Υπουργο Οικονομικν
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/298967/176468/10329/6597/15 (ΦΕΚ-2389 Β/6-11-15) : Χειμεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μνημεων και Μουσεων του Κρτους (2015-2016)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1144341/ΕΞ2015/3-11-15 : 1. Παροχ διευκρινσεων για τις διατξεις των παρ. 2, 3 και 4 του ρθρου 1 του ν. 4330/15 (ΦΕΚ-59 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1144110/ΕΞ2015/5-11-15 : Διευκρινσεις για θματα ανλωσης κεφαλαου προηγουμνων ετν και προσαξησης περιουσας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 38854/5-11-15 : Ολοκληρωμνη Θαλσσια Πολιτικ στις Περιφρειες της Μαρης Θλασσας και της Μεσογεου : Πρσκληση υποβολς προτσεων
ΥΠΥΜΕΔΙ Β6/ΟΙΚ.67649/3391/6-11-15 : Αποδοχ της αριθμ. 162/15 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (δρυση και λειτουργα Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης Μεταφορων (ΣΕΚΑΜ))
ΥΠΕΘ Φ.251/177456/Α5/5-11-15 : Ενημρωση μαθητν της τελευταας τξης ΓΕΛ σχολικο τους 2015-2016 σχετικ με τα εξεταζμενα μαθματα σε πανελλαδικ εππεδο
ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ 2252.2.4/35188/15 : Καθορισμς συνδσεων λιμνων για τις οποες πληρονται οι προυποθσεις της υπ αριθμ. 3323.1/02/08/08 απφασης (Β 530)
ΙΚΑ Σ38/26/ΕΓΚ.49/2-11-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 7 του ν. 4331/15, σχετικ με την αναστολ καταβολς του εξωιδρυματικο επιδματος παραπληγικν - τετραπληγικν . Κατργηση της Φ.11321/1119/79/27-3-13 υ.α.
(ΦΕΚ-2364 Β/4-11-15) :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27524/15 : Επιλογ των Συντονιστν των Αποκεντρωμνων Διοικσεων
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10034/Δ9/ΟΙΚ.46598/12718/15 : Λειτουργα της Διαχειριστικς Επιτροπς του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας του ΟΓΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5023150/ΕΞ2015/4-11-15 : Ατελς εισαγωγ ειδν για δωρεν διανομ σε ευπαθες κοινωνικς ομδες
ΟΑΕΕ 22/4-11-15 : Αναστολ προυποθσεων υπαγωγς στην Πγια ρθμιση ληξιπρθεσμων ασφαλιστικν οφειλν ν. 4152/13
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4973/118692/15 (ΦΕΚ-2369 Β/4-11-15) : Κατανομ τροφμων Εθνικο Προγρμματος Δωρεν διανομς Ρυζιο Parboiled σε απρους της Χρας, 2015
ΥΠΕΕ 45954/26-10-15 : Εφαρμογ της υ.α. 299/14 (ΦΕΚ-57 Β) "Ελεγχος ργων και εργασιν δμησης"
ΥΠΥΜΕΔΙ Α2/58553/2961/30-10-15 : Ταξινμηση ΦΙΧ αγροτικν αυτοκιντων
ΥΠΕΕ 34255/23-10-15 : Κοινοποηση εγγρφων σχετικ με τις αρμοδιτητες του Κεντρικο Συμβουλου Εκκλησιαστικς Αρχιτεκτονικς (ΚΕΣΕΑ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1244/3-11-15 : Συντελεστς ΦΠΑ στις υπηρεσες εκτπωσης βιβλων, εφημερδων και περιοδικν καθς και στην παρδοση αυτν, ως τελικν αγαθν
ΦΕΚ-2358 Β/3-11-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1240/15 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων για διασταρωση πληροφοριν, πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1241/15 : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ των οποωην η καταληκτικ προθεσμα υποβολς εναι η 30-10-2015
ΦΕΚ-137 Α/3-11-15 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΘΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/70/33171/15 : Ανακονωση Προκρυξης για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ
ΥΠΕΕ 33658/30-10-15 : Χρσεις εντς κοινχρηστων χρων του ρυμοτομικο σχεδου
ΥΠΕΘ 175039/Ζ1/3-11-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 6 της με ημερομηνα 7 Οκτωβρου 2015 ΠΝΠ, με ττλο "Ρθμιση κατεπειγντων θεμτων των Υπουργεων Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο, Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, Υποδομν Μεταφορν και Δικτων και Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων" (ΦΕΚ-127 Α)
Π.Υ.Σ. 36/15 (ΦΕΚ-135 Α/2-11-15) : Ρθμιση θεμτων κατ εφαρμογ των παρ. 2 και 5(γ) του ρθρου 7 του Ν. 3864/10 (Α 119), πως αντικαταστθηκαν με το ρθρο 1 του Ν. 4340/15 (Α 134)
Κ.Υ.Α. Φ.35/ΟΙΚ.63186/3187/15 (ΦΕΚ-2333 Β/30-10-15) : Παροχ κιντρου στο διαχειριστ σιδηροδρομικς υποδομς (ΟΣΕ ΑΕ) για τη μεωση του κστους χρσης της υποδομς και του επιπδου των τελν υποδομς, για τα τη 2015-2019
Κ.Υ.Α. 12118/15 (ΦΕΚ-2338 Β/30-10-15) : Διρθρωση της Υπηρεσας Ασλου του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης για τη διαχεριση και υλοποηση του προγρμματος του Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και Ενταξης για την προγραμματικ περοδο 2014-2020
ΟΓΑ 7/30-10-15 : Αναγνριση χρνου Δημσιας Υπηρεσας ασφαλισμνων του Κλδου Κριας Ασφλισης Αγροτν του ΟΓΑ
ΥΠΕΘ 173476/Ζ1/30-10-15 : Μετεγγραφς Ακαδημαικο Ετους 2015-2016
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 71360/ΕΓΚ.40/2-11-15 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων του π.δ. 106/07, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 42 του ν. 4071/12, σχετικ με την "Ελεθερη κυκλοφορα και διαμον στην ελληνικ επικρτεια των πολιτν της Ευρωπαικς Ενωσης και των μελν των οικογενειν τους"
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1708/115158/15 (ΦΕΚ-2337 Β/30-10-15) : Λεπτομρειες εφαρμογς του ενωσιακο μτρου ενσχυσης ιδιωτικς αποθεματοποησης τυριν
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ./49/ΟΙΚ.33271/15 (ΦΕΚ-2340 Β/30-10-15) : Καθορισμς ειδικν ορων ηλικας διορισμο προσωπικο της Τρπεζας της Ελλδος
Κ.Υ.Α. 76297/15 (ΦΕΚ-2346 Β/30-10-15) : Καθορισμς αμοιβν δικαστικν επιμελητν
Κ.Υ.Α. 15004/9660/15 (ΦΕΚ-2345 Β/30-10-15) : Εγκριση ταχρρυθμου εκπαιδευτικο προγρμματος Ειδικν Φρουρν της Βουλς των Ελλνων
ΥΠ.ΥΓ. Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.83217/15 (ΦΕΚ-2344 Β/30-10-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Α1β//4841/79 Υγειονομικς Διταξης "Περ της ποιτητας των εμφιαλωμνων νερν" (ΦΕΚ-696 Β), πως χει τροποποιηθε με τις υπ αριθμ. πρωτ. 1263/99 κ.υ.α. (ΦΕΚ-1070 Β) και Γ1(δ)/ΓΠ/οικ.80012/15 υ.α. (ΦΕΚ-2273 Β/2015)
ΥΠ.ΥΓ. Γ5(Α)/70068/15 (ΦΕΚ-2332 Β/30-10-15) : Κατργηση της υπ αριθμ. Γ5/34043 (ΦΕΚ-1117 Β/2015) υ.α. και καθιρωση νων ελχιστων ποσοστιαων στχων συνταγογρφησης γενοσμων φαρμκων κατ γκο και ορων στη φαρμακευτικ δαπνη εκστου ιατρο ανλογα με την ειδικτητα, τον αριθμ των ασθενν για τους οποους συνταγογραφε και την περιφερειακ εντητα της χρας και επαναφορ σε ισχ και τροποποηση της υπ αριθμ. Υ9/οικ.53768/ (ΦΕΚ-1796 Β/2014) υ.α.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1242/27-10-15 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε με μριμνα του Δημοσου ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1241/30-10-15 : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ των οποων η καταληκτικ προθεσμα υποβολς εναι η 30-10-15
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 16/15 (ΦΕΚ-2326 Β/29-10-15) : Μτρα και μσα πυροπροστασας εκπαιδευτηρων
ΕΟΠΥΥ 41118/30-10-15 : Σχετικ με αποζημισεις μετακινσεων αεροπορικς για συνοδος ασθενν
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3747/23-10-15 : Κοινοποηση των ΑΥΟ υπ αριθμ. 30/003/000/3621/15 και 30/003/000/3622/15 που αφορον στον τομα του ζθου
ΦΕΚ-2330 Β/29-10-15 :
Κ.Υ.Α. Γ5(Β)ΓΠ/ΟΙΚ.82829/15 : Ρυθμσεις επαγγλματος φαρμακοποιο - Ιδρυση φαρμακεου
ΥΠ.ΥΓ. Γ5(Α)/ΟΙΚ.82163/15 : Τροποποηση και συμπλρωσης της Γ5(α)/οικ.69976/15 υ.α. (ΦΕΚ-1958 β) "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1239/15 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1131/13 (ΦΕΚ-1499 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΟΡΓΑ/1139240/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2329 Β/29-10-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Δ6Α/1058824/ΕΞ2014/14 (Β 865, 1079 και 1846) απφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργεου Οικονομικν, ως προς τη σσταση, ανασυγκρτηση και ανακαθορισμ των αρμοδιοττων υπηρεσιν που θα ασκον αρμοδιτητες που μεταφρονται στη ΓΓΔΕ απ το ΣΔΟΕ, καθς και ως προς τη Γ Χημικ Υπηρεσα Αθηνν της Γενικς Διεθυνσης Γενικο Χημεου του Κρτους
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3744/22-10-15 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4337/15 (νομοθεσα ζθου - αμπελοοινικ νομοθεσα)
ΥΠΥΜΕΔΙ 65244/5451/27-10-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την ακολουθητα διαδικασα περ υποχρεωτικο ορισμο φυσικο προσπου ως Υπεθυνου Λειτουργας μικτο αμιγος πρατηρου υγραερου σε σχση με τα απαιτομενα δικαιολογητικ για τη χοργηση της δειας λειτουργας αυτο, ετε σε σχση με τα δικαιολογητικ για τη τροποποηση της δειας λειτουργας πρατηρου υγρν καυσμων, μσω της διαδικασας γκρισης σχεδιαγραμμτων και τη μετατροπ του σε μικτ πρατριο
ΥΠΥΜΕΔΙ 65243/5450/27-10-15 : Υποβολ ετσιων Εκθσεων παραγωγο αποβλτων
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.82734/29-10-15 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 2016
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/24/ΟΙΚ.33643/26-10-15 : Βραχυπρθεσμο πργραμμα πρακτικς σκησης, "ERASMUS for Public Administration"
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10035/43106/Δ9/11802/15 (ΦΕΚ-2316 Β/27-10-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Φ.10035/ΟΙΚ.20244/2722/14 απφασης "Καθορισμς ωραρου εργασας υπαλλλων του ΟΑΕΕ"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1139502/26-10-15 : Εκπτωση δαπανν που αφορον σε εξφληση συναλλαγν με ΔΕΚΟ δημοτικς επιχειρσεις προκειμνου για την προμθεια ηλεκτρικο ρεματος και νερο
ΚΥΑ 122900/0092/15 (ΦΕΚ-2325 Β/27-10-15) :Υπαγωγ στα ρια ηλικας των πινκων 1 και 2 του ρθρου 1 του ν. 4336/15
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5042/116548/15 (ΦΕΚ-2323 Β/27-10-15) : Καθορισμς των ειδικν ρων εμφιαλσεως των ονων
ΥΠΕΘ 171088/Ζ1/15 (ΦΕΚ-2320 Β/27-10-15) : Τροποποηση της με αρ. 143456/ζ1/15 (ΦΕΚ-2011 Β) υ.α. σχετικ με "Ρθμιση θεμτων Μετεγγραφν στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα, τις Αντατες Εκκλησιαστικς Ακαδημες και τις Αντερες Σχολς Τουριστικς Εκπαδευσης"
ΙΚΑ Φ09/138/26-10-15 : Εφαρμογ ν. 4281/14 περ Δηλσεως Περιουσιακς Κατστασης για το Διοικητικ Προσωπικ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που απασχολεται σε Ελεγκτικ - Εισπρακτικ Καθκοντα, για το τος 2014
ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/36355/1232/27-10-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 14, παρ. 1-4, και του ρθρου 21 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α) - Παροχ διευκρινσεων για διατξεις του ν. 3863/10 (ΦΕΚ-115 Α)
ΥΠΕΚΑΑ Β7/ΟΙΚ.39759/1983/27-10-15 : Εγκκλκιος για τις διατξεις ληξιπρθεσμων οφειλν του ν. 4336/15
ΥΠΕΘ Φ.1/1376/170835/Δ1/26-10-15 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2015-2016 σε δημοτικ σχολεα της χρας
ΥΠΕΚΑΑ Φ.11321/ΟΙΚ.47523/1570/15 (ΦΕΚ-2311 Β/26-10-15) : Σταδιακ αξηση των ορων ηλικας συνταξιοδτησης μχρι την 1-1-2200, σμφωνα με τους πνακες της περπτωσης 6, της υποπαρ. Ε3, της παρ. Ε, του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α)
ΦΕΚ-2312 Β/26-10-15 :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 52/15 : Σνθεση και αρμοδιτητες της Επιτροπς Πιστωτικν και Ασφαλιστικν Θεμτων και της Επιτροπς Μτρων Εξυγανσης της Τρπεζας της Ελλδος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 98/15 : Τροποποηση της Πρξης ΣΝΠ 96/15 σχετικ με τα μσα και διαδικασες εφαρμογς της νομισματικς πολιτικς απ την Τρπεζα της Ελλδος
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 76275/15 (ΦΕΚ-2306 Β/26-10-15) : Συμπλρωση - Τροποποηση της με αριθμ 67514/15 απφασης "Τρπος διενργειας διαγωνισμο υποψηφων δικηγρων (Β 2014)
ΥΠΥΜΕΔΙ 64429/5366/26-10-15 : Διαδικασα διενργειας στα ΚΤΕΟ του τεχνικο ελγχου οχημτων
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.81918/26-10-15 :Οδηγες για την Εποχικ γρππη 2015-2016 - Αντιγριπικς Εμβολιασμς
ΥΠΕΘ Φ.361.22/152/159720/Ε3/15 (ΦΕΚ-2296 Β/23-10-15) : Καθορισμς της διαδικασας, υποβολς αιτσεων και επιλογς Προισταμνων νηπιαγωγεων και Προισταμνων δημοτικν σχολεων
ΥΠΕΘ Φ.151/170408/Α5/26-10-15 : Εισαγωγ στη Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2016-2017
ΥΠΥΜΕΔΙ 63739/5141/23-10-15 : Τεχνικς λεγχος μοτοσικλετν, επιβατικν ιδιωτικς χρσης (ΕΙΧ) οχημτων και φορτηγν ιδιωτικς χρσης (ΦΙΧ) οχημτων με μικτ βρος μχρι και 3,5 τνους
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 37371/23-10-15 : Δημιουργα μηχανισμο για τη διασφλιση γκαιρης παροχς οικονομικν στοιχεων που σχετζονται με δαπνες μεταναστευτικν - προσφυγικν ρον
ΕΕΕΠ 163/4/15 (ΦΕΚ-2295 Β/23-10-15 ) : Καθορισμς της διαδικασας της εκ των προτρων γκρισης για τη διθεση και διακνηση κθε εδους εξοπλισμο διεξαγωγς τυχερν παιγνων, πλην παιγινιοχρτων, της παρ. 4 του ρθρου 52Α του ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1237/21-10-15 : Ελεγχος παραγραφμενων υποθσεων των φορολογιν κεφαλαου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1137818/ΕΞ2015/21-10-15 : Φορολογικ μεταχεριση των Ιδιτυπων Μεταφορικν Εταιρειν του ν. 383/76, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1137822/ΕΞ2015/21-10-15 : Φορολογικ μεταχεριση των Κοινωνικν Συνεταιρισμν Περιορισμνης Ευθνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1137382/ΕΞ2015/21-10-15 : Φορολογικ μεταχεριση των συνδρομν που εισπρττουν οι Κοινωνικς Συνεταιριστικς Επιχειρσεις απ τα μλη τους, καθς και των χορηγιν και συνδρομν προς αυτς
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 108817/23-10-15 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με τη λση, θση σε εκκαθριση και διαγραφ προσωπικν εταιρειν απ το ΓΕΜΗ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4596/111414/15 (ΦΕΚ-2285 Β/22-10-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 3398/91703/15 απφασης σχετικ με τη Δυναττητα μεταποησης των αποσυρμενων προιντων απ τους δικαιοχους της δωρεν διανομς στο πλασιο εφαρμογς του κατ εξουσιοδτηση Κανονισμο (ΕΕ) 1031/14 πως ισχει σχετικ με τη θσπιση συμπληρωματικν προσωρινν κτακτων μτρων στριξης στους παραγωγος ορισμνων οπωροκηπευτικν" ...
ΦΕΚ-2293 Β/22-10-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 106349/15 : Παρταση της διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των υποβληθντων δικαιολογητικν για την ανανωση των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/66688/0004/15 : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. 2/58088/0004/15 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς της διαδικασας και ρθμιση ειδικτερων θεμτων για τη μετακνηση υπαλλλων απ υπηρεσες της Ειδικς Γραμματεας του ΣΔΟΕ στη Γενικ Γραματεα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1235/21-10-15 : Φορολογικ μεταχεριση υπεραξας που αποκτ νομικ πρσωπο νομικ ονττητα απ πληση και επαναμσθωση (sale and lease back) ακιντου, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/67851/ΔΠΔΣΜ/22-10-15 : Δημιουργα μηχανισμο για τη διασφλιση γκαιρης παροχς απ Υπουργεα, Αποκεντρωμνες Διοικσεις και λοιπος φορες Γενικς Κυβρνησης, οικονομικν στοιχεων που σχετζονται με δαπνες μεταναστευτικν - προσφυγικν ρον
Κ.Υ.Α. 68019/15 (ΦΕΚ-2272 Β/21-10-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 30825/14 κ.υ.α. "Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για τη χοργηση εθνικν θεωρσεων εισδου και για την χοργηση και ανανωση ττλου διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/14
ΥΠ.ΥΓ. Γ1(Φ)/ΓΠ/ΟΙΚ.80012/15 (ΦΕΚ-2273 Β/21-10-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Α1β/4841/79 Υγειονομικ Διταξης "Περ της ποιτητας των εμφιαλωμνων νερν" πως χει τροποποιηθε
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 36995/22-10-15 : Εορτασμς Εθνικς Αντστασης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1231/21-10-15 : Διευκρινσεις ως προς την προθεσμα υποβολς της δλωσης φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων που μετασχηματζονται με βση τις διατξεις του ν. 2166/93, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1137110/ΕΞ2015/21-10-15 : Πρσθετες διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1056/15 εγκυκλου μας, σχετικ με τον φορολογικ χειρισμ του υπλοιπου του λογαριασμο "Προβλψεις για επισφαλες απαιτσεις" που σχηματσθηκε με βση τις προισχσασες διατξεις του ν. 2238/94
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 36993/22-10-15 : Εορτασμς ημρας Ενπλων Δυνμεων

ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1136614/ΕΞ2015/21-10-15 : Φορολογικ μεταχεριση αννυμων εταιρειν ΟΤΑ που λειτουργον ως Φορες Διαχερισης Στερεν Αποβλτων (ΦΟΔΣΑ), με βση τις διατξεις του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1232/21-10-15 : Φορολογικ μεταχεριση εισπραττμενων μερισμτων ημεδαπς μητρικς εταιρεας απ αλλοδαπ θυγατρικ της με δρα σε τρτη χρα με την οποα υφσταται ΣΑΔΦ
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/ΟΙΚ.63961/3213/20-10-15 : Διαββαση προς τις αρμδιες περιφερειακς υπηρεσες Μεταφορν των διαπιστομενων εκ μρους των ελεγκτικν οργνων πλον σοβαρν παραβσεων των κοινοτικν καννων, πως αναφρονται στο Παρρτημα IV του Κοινοτικο Κανονισμο 1071/2009/ΕΚ για την σκηση του επαγγλματος του οδικο μεταφορα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΒ/1136663/ΕΞ2015/21-10-15 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρωση τεκμηρωσης των τριν ενδοομιλικν συναλλαγν των εταιρειν επενδσεων σε ακνητη περιουσα (ΑΕΕΑΠ) του ν. 2778/99
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1230/14-10-15 : Διευκρινσεις για διφορα θματα που ανακπτουν κατ την υποβολ των πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης ακνητης περιουσας
ΠΚ 7/29-9-15 : Παρταση χρνου ισχος της ΕΓΣΣΕ 2014
ΥΠΥΜΕΔΙ 50916/1971/21-10-15 : Εγκκλιος ενημρωσης σχετικ με την εφαρμογ της νομοθεσας αναφορικ με τα Οχματα Ειδικς Χρσης - Ειδικο σκοπο
ΕΛΑΣ 7002/2/335-ΜΔ/15 - ΦΕΚ-2261 Β/20-10-15 : Σσταση οργανικν θσεων αστυφυλκων γενικν καθηκντων, κατργηση οργανικν θσεων ειδικν φρουρν
ΥΠ.ΟΙΚ. 89/15 15 - ΦΕΚ-2261 Β/20-10-15: Τροποποηση του ρθρου 149 του ΚΤΠ (απφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΚΕ-788 Β) πως ισχει, καθς και τροποποηση της απφασης ΑΧΣ 437/04 (ΦΕΚ-1834 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. 90/15 15 - ΦΕΚ-2261 Β/20-10-15: Τροποποηση των ρθρων 145, 146, 147 και 148 του ΚΤΠ (αυο 1100/87, ΦΕΚ-788 Β) πως ισχει, τροποποηση των αποφσεων ΑΧΣ 372/02 (ΦΕΚ-1534 Β) και ΑΧΣ 347/91 (ΦΕΚ-667 Β) και κατργηση της απφασης ΑΧΣ 1183/79 (ΦΕΚ-791 Β)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 67758/16-10-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθορυ 8 παρ. 23 του ν. 4332/15 (ρθρο 19 του ν. 4251/14)
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1678/111284/15 (ΦΕΚ-2257 Β/20-10-15) : Λεπτομρειες εφαρμογς της υπ αριθμ. 175180/11 (Β 1721) κ.υ.α. και ρυθμσεις σχετικ με τη διαδικτυακ σνδεση επιχειρσεων του γαλακτοκομικο τομα στο πληροφοριακ σστημα ΑΡΤΕΜΙΣ
ΥΠΕΚΑΑ 46454/Δ9/12694/15 (ΦΕΚ-2262 Β/20-10-15) : Παρταση της προθεσμας του ρθρου 4 , στοιχεο (v) , περ. 1ιι της υπ αριθμ. 29502/85/1-9-14 (ΦΕΚ-2390 Β/8-9-14) απφασης του Υπουργο Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 5072/6/25-2-13 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ-449 Β/25-2-13), περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ αριθμ. 28153/126/28-8-13 απφαση του (ΦΕΚ-2163 Β/30-8-13)", πως ισχει για το τος 2015
ΙΚΑ Σ40/125/ΕΓΚ.48/19-10-15 : Ο χρνος εκτς υπηρεσας που αναγνωρζεται σμφωνα με το ρθρο 25 του ν. 2190/94 ως χρνος προυπηρεσας για τους επαναπροσληφθντες εργαζμενους στην ΕΑΣ ΑΒΕΕ, δεν συνυπολογζεται στο κατ περπτωση τιθμενο αντατο ριο αναγνωριστων πλασματικν χρνων, πως αυτο ορζονται με την παρ. 6 του ρθρου 40 του ν. 3996/11 - Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του ν. 4278/14
ΥΠΕΘ Φ.50/1309/166026/Δ1/20-10-15 : Υποστριξη των Ολομερων Σχολεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1227/1-10-15 : Πρσθετες διευκρινσεις για θματα ενδοομιλικν συναλλαγν με βση τις διατξεις των ν. 4172/13 και ν. 4174/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1228/15 (ΦΕΚ-2253 Β/19-10-15) : Εξουσιοδτηση υπογραφς "Με εντολ Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων" των πρξεων προσδιορισμο του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων και των αποφσεων χοργησης κπτωσης μεωσης του φρου
ΥΠΥΜΕΔΙ 63131/5086/19-10-15 : Διαδικασα διενργειας στα ΚΤΕΟ τεχνικο ελγχου οχημτων κατ την 16η Οκτωβρου 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. 89/15 - ΦΕΚ-2239 Β/17-10-15 : Τροποποηση του ρθρου 149 του ΚΤΠ πως ισχει, καθς και τροποποηση της απφασης ΑΧΣ 437/04 (ΦΕΚ-1834 Β/9-12-04)
ΥΠ.ΟΙΚ. 90/15 - ΦΕΚ-2239 Β/17-10-15 : Τροποποηση των ρθρων 145, 146, 147 και 148 του ΚΤΠ πως ισχει, τροποποηση των αποφσεων ΑΧΣ 372/02 (ΦΕΚ-1534 Β και ΑΧΑ 347/91 (ΦΕΚ-667 Β) και κατργηση της απφασης ΑΧΣ 1183/79 (ΦΕΚ-791 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3621/15 - ΦΕΚ-2231 Β/16-10-15 : Τροποποηση της ΑΥΟ υπ αριθμ. Φ.318/216/2002 "Οροι και προυποθσεις για την χοργηση ειδικς δειας παραγωγς μπρας απ εστιατρια, μπαρ, κλπ. για επιτπια κατανλωση. Καθορισμς ρων λειτουργας και εποπτεας των εν λγω επιχειρσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3622/15 - ΦΕΚ-2231 Β/16-10-15 : Τροποποηση της αριθμ. 3000102/34/0098/9-1-91 απφασης του Υπ.Οικονομικν "Καθορισμς ρων και διατυπσεων για παρδοση βνης σε περπτωση εξαγωγς ζθου στην αλλοδαπ απ βνη φορολογημνη"
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3623/15- ΦΕΚ-2231 Β/16-10-15 : Τροποποηση των αποφσεων υπ αριθμ. 3002475/383/0029/10 "Λειτουργα αποσταγματοποιεων" και 30/077/2131/11 "Παραγωγ και διθεση αλκοολοχων ποτν"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1218/15 (ΦΕΚ-2230 Β/15-10-15) : Εφαρμογ Ηλεκτρονικο Συστματος για την κδοση, διθεση και λεγχο της διακνησης των ονομαστικν / αριθμημνων εισιτηρων σε αγνες του επαγγελματικο αθλητισμο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 11294/15 - ΦΕΚ-2225 Β/15-10-15 : Ιδρυση Αυτοτελος Κλιμακου Ασλου αρμδιου για τη μετεγκατσταση αιτοντων διεθν προστασα
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 70888/15 ΦΕΚ-2225 Β/15-10-15 : Κατηγοριοποηση δη εκκρεμν αιτσεων και αιτσεων που υποβλλονται μετ την ναρξη ισχος του ν. 4336/15 (Α 94/14-8-15), που προβλπεται απ την παρ. 4 του ρθρου 13 του ν. 3869/10" (Α 130/3-8-10)
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣΙΩΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2233.1-19/28072/15 (ΦΕΚ-2229 Β/15-10-15) : Επανακαθορισμς τπου χορηγομενων πιστοποιητικν απ το ΚΕΣΕΝ/Πλοιρχων και το ΚΕΣΕΝ/Μηχανικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/5021934/ΕΞ2015/16-10-15 : Δνονται διευκρινσεις σχετικ με την αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/5019105/ΕΞ2015/10-9-15 απφαση αναπληρωτ Υπ.Οικονομικν (διαδικασα εφαρμογς του καθεσττος της προσωρινς εισαγωγς στα ιδιωτικ σκφη αναψυχς με σημαα Τρτης Χρας τα οποα εφοδιζονται απ την αρμδια Τελωνειακ Αρχ με "Δελτο Κινησης")
ΥΠΥΜΕΔΙ 57485/4684/19-10-15 : Ενημρωση αρμοδων αρχν κατ εφαρμογ του ρθρου 3, παρ. 1 (στ) της υ.α. 41557/5065/13 - Περιπτσεις ασυμβαττητας μεταξ προσκομισθντος ΔΤΕ κατ την προσλευση οχματος σε ΚΤΕΟ και στοιχεων που τηρονται στο ΜΣ ΚΤΕΟ του Υπουργεου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1229/15-10-15 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1213/22-9-15 "Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ εκμσθωση του δικαιματος εκμετλλευσης περιπτρου"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛΔ/1133839/ΕΞ2015/2-10-15 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 39 του ν. 2238/94
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1214/15 (ΦΕΚ-2224 Β/15-10-15) : Παρταση της προθεσμας που ορζεται στο τελευταο εδφιο της παρ. 7 του ρθρου 3 της υπ αριθμ. ΠΟΛ.1124/15 απφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. για τα νομικ πρσωπα του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 65Α του ν. 4174/13
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.79180/15-10-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Τροποποηση Εθνικο Προγρμματος Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1206/15 (ΦΕΚ-2215 Β/15-10-15) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32743/8-10-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 4257/14
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 35525/15 (ΦΕΚ-2217 Β/15-10-15) : Κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα για τη διενργεια των βουλευτικν εκλογν της 20ης Σεπτεμβρου 2015
ΕΠΑΘ 148/10/15 (ΦΕΚ-2219 Β/15-10-15) : Τροποποηση του Κδικα Δεοντολογας του Ν. 4224/13
ΥΠΥΜΕΔΙ 62005/512/15 (ΦΕΚ-2220 Β/15-10-15) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για την υποβολ στοιχεων σε ηλεκτρονικ μορφ στο Ψηφιακ Μητρο Υποδομν του Υπουργεου Υποδομων, Μεταφορν και Δικτων
K.Y.A. 2231.2-6/29138/2015/15 (ΦΕΚ-2222 Β/15-10-15) : Αξηση του αριθμο εισαγομνων στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το ακαδημαικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.79180/15-10-15 : Τροποποηση Εθνικο Προγρμματος Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2015
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 4009/15-10-15 : Ενσωμτωση του Καταλγου της Ενιαας Ονοματολογας και Κωδικοποησης των Εργαστηριακν Εξετσεων (ΚΕΟΚΕΕ) στα εγκατεστημνα πληροφοριακ συστματα των εργαστηρων των Φορων Παροχς Υπηρεσιν Υγεας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.2.1/20/ΟΙΚ.32289/14-10-15 : Προγραμματισμς εκπαιδευτικν προγραμμτων δια βου επιμρφωσης δημοσων υπαλλλων στη γαλλικ γλσσα
Κ.Υ.Α. 8986/15 (ΦΕΚ-2208 Β/14-10-15) : Καθορισμς των δικαιολογητικν που θα προσκομζονται στις γραμματεες των αρμδιων κατ τπο Ειρηνοδικεων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του ρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαρ. Α4 του ν. 4336/15, ΦΕΚ-94 Α/14-8-15)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1219/15 (ΦΕΚ-2205 Β/13-10-15) : Επιλογ προς λεγχο δηλσεων που υποβλλονται σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 13 ως 17 του ν. 3296/04 και λεγχος αυτν
ΥΠΕΘ Φ.151/162401/Α5/14-10-15 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγρφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημαικ τος 2015-2016
ΥΠΕΕ 41896/12-10-15 : Εφαρμογ των Διατξεων του ρθρου 3 του ν. 4315/14 (ΦΕΚ-269 Α) σχετικ με τις προυποθσεις αυτοδκαιης ρσης απαλλοτρωσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1226/9-10-15 : Κοινοποηση διατξεων και παροχ οδηγιν για τις τροποποισεις των ρυθμσεων των διατξεων : α) των ρθρων 1-17 του ν. 4321/15, β) του ρθρου 51 του ν. 4305/14, γ) του ρθρου 43 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ) και δ) της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρτου ρθρου του ν. 4152/13
ΙΚΑ 47/12-10-15 : Α. Να τρμηνη παρταση της προθεσμας υποβολς αιτσεων για την αναγνριση στην ασφλιση του ΙΚα-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ χρνου απασχλησης σε προγρμματος απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων / Β. Διευκρινσεις για την εφαρμογ της διταξης του ρθρου 248 του ν. 4281/14 και της Φ.11321/19937/1443/20-11-14 υ.α.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5873/110709/13-10-15 : Εφαρμογ ενωσιακν διατξεων για τη διακνηση και την εμπορα των προιντων του τομα αλιεας και υδατοκαλλιργειας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1225/6-10-15 : Διακοπ εργασιν επιχειρσεων Φορτηγν Ιδιωτικς Χρσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/5021516/ΕΞ2015/30-9-15 : Εκδοση της δειας παρδοσης και βεβαωση - εσπραξη των οικονομικν επιβαρνσεων και εξδων (ΔΕΤΕ) στο νο περιβλλον των ηλεκτρονικν πληρωμν
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/61245/13-10-15 : Δραστηριτητα γαλακτοπωλεου με χωρς καθσματα
ΕΟΠΥΥ 38631/13-10-15 : Σχετικ με χοργηση επιδματος αεροθεραπεας σε συνταξιοχους του ΟΑΕΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1224/12-10-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τους εφαρμοστους συντελεστς ΦΠΑ στα νησι και στις υπηρεσες των ξενοδοχεων απ 1η Οκτωβρου 2015
ΟΠΕΚΕΠΕ 108423/12-10-15 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς του Μτρου 1.1.3 "Πρωρη συνταξιοδτηση αγροτν του ΠΑΑ 2007-2013
ΙΚΑ ΤΟ1/652/29/12-10-15 : Θματα συνταξιοχων τ. ΤΕΑΠΕΤΕ οι οποοι ελμβαναν ταυτχρονα κρια σνταξη απ το ΙΚα-ΕΤΑΜ - Παρχονται οδηγες
ΟΑΕΕ ΔΙΕΣ/Φ10/116/1620687/12-10-15 : Τροποποηση ρυθμσεων ν. 4152/13 (Πγια ρθμιση), ν. 4305/14 και ν. 4321/15
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 35373/12-10-15 : Εορτασμς της ημρας των Ηνωμνων Εθνν
ΥΠΕΚΑΑ 42292/Δ9/11590/15 (ΦΕΚ-2165 Β/8-10-15) : Καθορισμς ωραρου επικοινωνας με τους πολτες για το Μητρο Κοινωνικς Οικονομας
ΥΠΥΜΕΔΙ 61191/4921/9-10-15 : Διαδικασα διενργειας στα ιδιωτικ ΚΤΕΟ εκπρθεσμου τεχνικο ελγχου σε συγκεκριμνες ημερομηνες που δεν θα εναι δυνατ η πρσβαση στη διαδικτυακ πλη της ΓΓΠΣ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1223/8-10-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 8 του νου ΚΦΕ (ν. 4172/13)
Κ.Υ.Α. 72386/15 (ΦΕΚ-2170 Β/9-10-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 111376/31-12-11 (Β 13/2012) : απφασης¨"Καθορισμς δικαιωμτων Συμβολαιογρφων"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1222/6-10-15 : Κοινοποηση των διατξεων των περιπτσεων 8α και 8β της υποπαρ. Δ1 (τροποποηση διατξεων του ν.δ. 356/74 - ΚΕΔΕ) της παρ. Δ (ρυθμσεις θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Οικονομικν) του Μρους Β του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α/14-8-15)
ΥΠΕΕ Φ.151/158965/Α5/9-10-15 : Πιστοποηση αναπηρας απ τα ΚΕΠΑ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5812/109432/9-10-15 : Οδηγες εφαρμογς της υπ αριθμ. 5632/104626/29-9-15 Απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
ΙΚΑ Α12/902/19/8-10-15 : Υποχρωση προσκμισης στις υπηρεσες μας πρωτοτπων Δελτων Ασφαλιστικς Ταυττητας και Εισφορν (ΔΑΤΕ) και μετ την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 1 του ν. 4250/14
ΥΠΕΕ 152442/15 (ΦΕΚ-2156 Β/7-10-15) : Πρτυπες περιβαλλοντικς δεσμεσεις για το εδος ργου με α/α 14β "Κντρα Αποτφρωσης Νεκρν" της 12ης Ομδας "Ειδικ Εργα και δραστηριτητες" (Παρρτημα ΧΙΙ) της υπ αριθμ. 1958/12 (Β 21) υ.α.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1221/6-10-15 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2015-2016, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας
Κ.Υ.Α. 2514/15 (ΦΕΚ-2161 Β/7-10-15) : Σστημα Διαχερισης και Ελγχου των Ταμεων Ασλου Μετανστευσης και Ενταξης (AMF) και Εσωτερικς Ασφλειας (ISF) για την προγραμματικ περοδο 2014-2020
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/72/ΟΙΚ.31510/7-10-15 : Αμεσες ενργειες των Υπηρεσιν για την εφαρμογ της δυνητικς αργας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1220/5-10-15 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 64 του ν. 4172/13, ταν οι φορες Γενικς Κυβρνησης καταβλλουν ποσ για εξφληση δαπνης αγορς φαρμκων η προμθεια των οποων αφορ ασφαλισμνους ταμεων
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 34890/7-10-15 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλες της Αθνας και της Θεσσαλονκης
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 34889/7-10-15 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940
ΙΚΑ 46/7-10-15 : Κοινοποηση διατξεων της υποπαρ. Ε1 της παρ. Ε του ν. 4336/15 που αφορον τροποποηση των νμων 4152/13 (Α 107), 4305/14 (Α 237) και 4321/15 (Α 32)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1216/15 (ΦΕΚ-2143 Β/6-10-15) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης - πρξης διοικητικο προσδιορισμο Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) τους 2015 και επομνων
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 34583/5-10-15 : Οδηγες κατρτισης ΜΠΔΣ 2016-2019 προς τα ενταγμνα στο ΜΦΓΚ Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου της Τοπικς Αυτοδιοκησης
ΥΠΕΘ 151387/Δ2/15 (ΦΕΚ-2139 Β/5-10-15) : Καθορισμς εξεταστας λης των μαθημτων για τις πανελλαδικς εξετσεις που θα διενεργηθον το 2016 με το καταργομενο σστημα εισαγωγς στην τριτοβθμια εκπαδευση για τους αποφοτους Ημερσιου Γενικο Λυκεου σχολικο τους 2014-2015 και προηγομενων ετν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/5020798/ΕΞ2015/5-10-15 : Οδηγες για την εφαρμογ της αριθμ. ΠΟΛ.1194/15 (ΦΕΚ-1968 Β) απφασης ΓΓΔΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1210/15-9-15 : Εντυπα εφαρμογς της Σμβασης Διπλς Φορολογας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατεας και της Δημοκρατας της Μολδαβας
ΥΠΠΕΘ Φ.151/155629/Α5/5-10-15 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001292/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2131 Β/2-10-15) : Τροποποηση της αριθμ. ΓΔΟΠ/0001258/ΕΞ2015/ΧΠ2672/25-9-15 απφασης του Υπ.Οικονομικν (Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1217/24-9-15 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α) που αφορον σε τροποποηση του ν. 4172/13 (ΚΦΕ)
ΟΠΕΚΕΠΕ 105441/1-10-15 : Εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασιν για το καθεστς των μικρν καλλιεργητν το τος 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1212/15 (ΦΕΚ-2120 Β/1-10-15) : Ενιαος Φρος Ιδιοκτησας (ΕΝΦΙΑ) - Διαδικασα χοργησης εκπτσεων, μεισεων και αναστολς πληρωμς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1215/1-10-15 : Κατργηση μεωσης συντελεστν ΦΠΑ σε ορισμνα νησι - Κοινοποηση κ.υ.α. Υπουργν Οικονομικν και Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης (ΦΕΚ-2115 Β/30-9-15)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30841/16-9-15 : Λειτουργα παιδικν χαρν
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 606/628/44614/23-9-15 : Χρηματοδτηση Σχολικν Επιτροπν για το διδακτικ τος 2015-2016
ΥΠΥΜΕΔΙ 59057/4754/309-15 : Παρταση της πρτης καταληκτικς προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 18Α του ν. 3446/06 (Α 49) πως αυτ προστθηκε με την υποπαρ. Δ8 "Ρθμιση του ν. 3446/06 (Α 49) της παρ. Δ του ρθρου 2 του Μρους Β του ν. 4336/15 (Α 94)
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 12244/7978/15 (ΦΕΚ-2113 Β/30-9-15) : Περιεχμενο του ειδικο εντπου δλωσης περιουσιακς κατστασης κατ το ρθρο 2 του ν. 3213/03, πως αντικαταστθηκε απ το ρθρο 223 του ν. 4281/14, καθς και του εντπου δλωσης οικονομικν συμφερντων κατ το ρθρο 229 του ν. 4281/14
ΥΠ.ΟΙΚ. 0010707/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-2115 Β/30-9-15) : Σταδιακ κατργηση των μεισεων των συντελεστν ΦΠΑ στα νησι του Αιγαου
ΟΑΕΔ 73939/30-8-15 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2015, στις κατηγορες του ρθρου 22 του ν. 1836/89 πως ισχει
ΟΓΑ 6/30-9-15 : Συνταξιοδτηση λγω γρατος στο 62ο τος με σαρντα (40) τη ασφλισης - Δυναττητα αναγνρισης πλασματικν χρνων
K.Υ.Α. 70905/15 (ΦΕΚ-2110 Β/29-9-15) : Παρταση ισχος της υπ αριθμ. 49214/15 κ.υ.α. "Αναστολ πρξεων αναγκαστικς εκτλεσης, καταβολς δικαστικν παραβλων, εγγυοδοσιν και χρηματικν ποσν απ μετατροπ ποινν" (Β 1525), η οποα χει δη παραταθε μχρι τις 30 Σεπτεμβρου 2015 με την υπ αριθμ. 57384/15 μοια (Β 1867)
ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.38230/1304/29-9-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 2, παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 62868/29-9-15 : Αποδεικτικ γλωσσομθειας προγρμματος σπουδν επαγγελματικς κατρτισης
ΥΠΕΚΑΑ Δ24Α/Φ/ΓΠ/ΟΙΚ.42890/804/29-9-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4331/15 (ΦΕΚ-69 Α)
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.58457/ΦΝ463.2/ΕΓΚ.12/25-9-15 : Δημοσευση υπουργικς απφασης για τη μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ στην ανθεση δημοσων συμβσεων του Ν. 3316/05
ΥΠΑΙΕΘ Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-15 : Οδηγες σχετικ με την κλυψη κενν θσεων διευθυντν - υποδιευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας - Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και υπευθνων τομων ΕΚ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/5020395/ΕΞ2015/25-9-15 : Προσωριν εισαγωγ εμπορευματοκιβωτων
ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2131.5/24001/28-9-15 : Διενργεια εξετσεων υποψφιων χειριστν ταχπλοων σκαφν - Αδειες χειριστν ταχπλοων σκαφν
ΥΠΠΕΕ 34378/25-9-15 : Σχετικ με αγροτικς αποθκες εντς ορων οικισμν (ρθρο 30 του ν. 4269/14)
ΥΠΠΕΕ 40468/23-9-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 3 του ν. 4315/14 (ΦΕΚ-269 Α) σχετικ με τις προυποθσεις αυτοδκαιης ρσης απαλλοτρωσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1204/15 (ΦΕΚ-2077 Β/23-9-15) : Καταβολ οφειλν στις ΔΟΥ με επιταγς μετρητ
ΦΕΚ-2100 Β/25-9-15) :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001258/ΕΞ2015/ΧΠ2672/15 : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001259/ΕΞ2015/ΧΠ2673/15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΓΔΟΠ / 0001154 / ΕΞ2015/ΧΠ2254 (Β 1841) απφασης Υπουργο Οικονομικν
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.73712/25-9-15 : Εντυπο αιτσεως οριστικοποησης εγγραφς σε ΔΙΕΚ του ν. 4186/13, αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1213/22-9-15 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ εκμσθωση του δικαιματος εκμετλλευσης περιπτρου
ΥΠΠΑΠΕ 29928/22-9-15 : Σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 16 του ρθρου 32 του ΝΟΚ (πως τροποποιθηκε και ισχει με το ρθρο 3 του ν. 4315/14)
ΥΠ.ΥΓ. Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.73142/24-9-15 : Λειτουργα των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/13, αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1211/22-9-15 : Διενργεια αποσβσεων επ της αξας των Φορτηγν Δημσιας Χρσης (ΦΔΧ) αυτοκιντων (οχημτων), πως αυτ προσδιορστηκε απ την Εκτιμητικ Επιτροπ του ρθρου 7 του ν. 3887/10
ΥΠΑΙΕΘ Φ.50/1169/149005/Δ1/23-9-15 : Λειτουργα των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2015-2016
ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ1/15 (ΦΕΚ-2076 Β/22-9-15) : Καθορισμς σειρς τξης των Υπουργεων
ΥΠΟΠΑΙΘ 144526/Ε2/15 (ΦΕΚ-2071 Β/21-9-15) : Ορισμς κριτηρων επιλογς για την πρσληψη ωρομσθιου προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, εξειδικευμνου στην διδασκαλα των μαθημτων του Κινηματογρφου, Κλασικο και Σγχρονου Χορο και Κνησης - Χορο στα Καλλιτεχνικ Σχολεα
ΟΑΕΕ 21/21-9-15 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς των Περιφερειν Ηπερου, Στερες Ελλδας, Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης και Κεντρικς Μακεδονας και επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα
ΥΠΟΠΑΙΘ 141579/Ζ1/15 : Επανακαθορισμς του ποσο συμμετοχς στις δαπνες σπουδν για τους φοιτητς των προπτυχιακν και μεταπτυχιακν προγραμμτων σπουδν του ΕΑΠ απ το ακαδημαικ τος 2016-2017
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 55898/2162/15 (ΦΕΚ-21-9-15) : Εγκκλιος ενημρωσης αναφορικ με τους τπους των Οχημτων Ειδικς Χρσης - Ειδικο Σκοπο
Κ.Υ.Α. 127589/2880/15 (ΦΕΚ-2051 Β/18-9-15) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν
Κ.Υ.Α. Φ.420/27/82176/Σ.262/15 (ΦΕΚ-2043 Β/18-9-15) : Προσωριν απαλλαγ απ τον λεγχο της στρατολογικς κατστασης, των Ελλνων του εξωτερικο (πλην των λιποτακτν), οι οποοι θα λθουν στην Ελλδα για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος
ΥΠΟΠΑΙΘ Κ1/145092/15 (ΦΕΚ-2052 Β/18-9-15) : Ορισμς του Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλμενος μρος για τη χρηματοδτηση των κατ τπους σχολικν επιτροπν
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ2/46251/6889/15 (ΦΕΚ-2053 Β/18-9-15) : Παρταση ισχος της υπ αριθμ. Φ.105/57156/6227/15 "Οροι και προυποθσεις ελγχου, οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων ADR απ εξουσιοδοτημνους φορες στη Νησιωτικ Ελλδα"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1209/17-9-15 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 της ΥΠΟΠΑΡ. Δ4 ΤΗΣ παρ. Δ του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (Α 94) σχετικ με την προσαξηση ποσν φρου και εισφορς πλοων Α Κατηγορας με αναπροσαρμογ των συντελεστν φρου και εισφορς αυτν για την πενταετα 2016-2020
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10070/37992/1301/15 (ΦΕΚ-2058 Β/18-9-15) : Απδοση ετσιας εισφορς τους 2013 και 2014 του πρου απ το αγγελισημο του Τομα Ασφλισης Φωτοειδησεογρφων και Εικονοληπτν Επικαρων Τηλερασης (ΤΑΦΕΕΤ) και του Τομα Ασφλισης Ανταποκριτν Ξνου Τπου (ΤΑΑΞΤ) του Κλου Κριας Ασφλισης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον Τομα Υγεας Ιδιοκτητν, Συντακτν και Υπαλλλων Τπου (ΤΥΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Κ.Υ.Α. 39200/15 (ΦΕΚ-2057 Β/18-9-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 41624/2057/10 κ.υ.α. (Β 1625), σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2013/56/ΕΕ "για την τροποποηση της οδηγας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, σχετικ με τις ηλεκτρικς στλες και τους συσσωρευτς και τα απβλητα ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν ....
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 90947/15 - ΦΕΚ-2021 Β/17-9-15 : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανθεση των δημοσων συμβσεων εκπνησης μελετν και παροχς συναφν υπηρεσιν του ν. 3316/05
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 90951/15 - ΦΕΚ-2021 Β/17-9-15 : Μετθεση ημερομηνας ναρξης υποχρεωτικς χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμος μεταφορς μαθητν
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/142457/Α5/15 (ΦΕΚ-2029 Β/17-9-15) : Καθορισμς πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων αποφοτων Επαγγελματικο Λυκεου για πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση
ΥΠΕΣΔΑ 10049/15 (ΦΕΚ-2022 Β/17-9-15) : Μεταββαση αρμοδιοττων του αναπληρωτ Υπουργο Εσ.Δ.Α. (αρμδιου για θματα Μεταναστευτικς Πολιτικς) στην Διευθντρια και στους Προισταιμνους Αναπληρωτς Προισταμνους των Τμημτων Διαχερισης και Εφαρμογς Προγραμμτων, Οικονομικο και Συντονισμο της Υπηρεσας Ασλου .....
ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/ΟΙΚ.35269/18-9-15 : Συμπληρωματικς οδηγες για χοργηση λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ για το τος 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1208/16-9-15 : Εκχρηση μισθωμτων απ κληρονμο
Κ.Υ.Α. 32728/15 (ΦΕΚ-2067 Β/18-9-15) : Εγκριση χρηματοδτησης στην Περιφρεια Νοτου Αιγαου για την κλυψη της δαπνης, προσφγων - θυμτων του ναυαγου που λαβε χρα στο Φαρμακονσι, την 13η Σεπτεμβρου 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/58088/0004/15 (ΦΕΚ-2068 Β/18-9-15) : Καθορισμς της διαδικασας και ρθμιση ειδικτερων θεμτων για τη μετακνηση υπαλλλων απ υπηρεσες της Ειδικς Γραμματεας του Σματος Δωξης Οικονομικο Εγκλματος στη Γενικ Γραμματεα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32781/18-9-15 : Προβολ πολιτικν κομμτων και υποψηφων κατ την προεκλογικ περοδο
Κ.Υ.Α. 3/5262/15 (ΦΕΚ-2065 Β/18-9-15) : Σσταση Ανοιχτς Δομς Φιλοξενας αιτοντων συλο, ευλωτων ομδων πολιτν τρτων χωρν στον Ελαινα Αττικς
ΥΠΟΠΑΙΘ 146606/ΓΓ4/15 (ΦΕΚ-2064 Β/18-9-15) : Διθεση εκπαιδευτικν της δευτεροβθμιας εκπαδευσης στα Δημσια ΙΕΚ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5019715/ΕΞ2015/18-9-15 : Σχετικ με επιστροφ ΕΦΚ καυσμων σε δικαιοχους απαλλαγς σκαφν βσει αποδεξεων εσδων που εκδδουν τα πρατρια υγρν καυσμων μετ την κατργηση της υποχρωσης κδοσης δελτων αποστολς δελτων αποστολς – τιμολογων
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32773/ΕΓΚ.39/17-9-15 : Επικαιροποηση του Υποτομα "S1313 ΟΤΑ" του Μητρου Φορων Γενικς Κυβρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
ΥΠΟΠΑΙΘ 146689/Ε1/18-9-15 : Τροποποηση εγκυκλου αδειν εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
ΥΠΠΑΠΕ 128117/4031/18-9-15 : Περ δυναττητας κατασκευς συνοδν ργων ΑΠΕ (οδοποια) εντς προστατευμενων περιοχν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠΑ/0013814/2018Α/ΕΞ2015/15-9-15 : Διερενηση αποφσεων καθορισμο επανακαθορισμο οριογραμμν αιγιαλο, παραλας, παλαιο αιγιαλο, χθης, παρχθιας ζνης και παλαις χθης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1207/16-9-15 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 26 του ν. 4251/14 (ΦΕΚ-80 Α) ¨Κδικας Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης και λοιπς διατξεις"
Κ.Υ.Α. 1510/99678/15 (ΦΕΚ-2031 Β/17-9-15) : Ρθμιση θεμτων του Κδικα Τροφμων και Ποτν
ΥΠ.ΥΓ. Α3Α/ΟΙΚ.71911/18-9-15 : Ασκηση κλινικο ργου απ ιατρος Πανεπιστημιακος Υπτροφους, που απασχολονται σε Πανειστημιακς Κλινικς εγκατεστημνες σε Νοσοκομεα του ΕΣΥ
ΦΕΚ-2037 Β/17-9-15 :
Κ.Υ.Α. 145586/17-9-2015/Κ1/15 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2015-2016
Κ.Υ.Α. 145582/17-9-2015/Κ1/15 : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΥΓ. Γ3Γ/65273/15 (ΦΕΚ-2036 Β/17-9-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Γ3γ/οικ.96176/4-11-14 (ΦΕΚ-3040 Β) υ.α. "Μτρα Ελγχου των Δαπανν Ιδιωτικν Κλινικν"
Κ.Υ.Α. 40906/587/15 (ΦΕΚ-2035 Β/17-9-15) : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/29/29422/15 (ΦΕΚ-2020 Β/17-9-15) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς ατησης μσω των ΚΕΠ για τη διθεση ΦΕΚ σε ντυπη μορφ απ το Εθνικ Τυπογραφεο
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/146224/Α5/17-9-15 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2015-2016 με την ειδικ κατηγορα Αλλοδαπν - Αλλογενν και αποφοτων λυκεων αντστοιχων σχολεων κρατν - μελν της ΕΕ μη ελληνικς καταγωγς
ΥΠΠΑΠΕ 3382/100752/17-9-15 : Υγειονομικο και λλοι ροι που εφαρμζονται στις μη εμπορικο χαρακτρα μετακινσεις ζων συντροφις
ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 15278/15 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 13289/15 (Β 1716) υπουργικς απφασης "Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρισης δημοσιεσεων" πως τροποποιθηκε....
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32593/17-9-15 : Στοιχεα προσωπικο Περιφερειν
Κ.Υ.Α. 2736/96655/15 (ΦΕΚ-1997 Β/15-9-15) : Πργραμμα για την παρακολοθηση και την υποβολ εκθσεων σχετικ με την αντοχ των ζωονοσογνων και συμβιωτικν βακτηρων στις αντιμικροβιακς ουσες για το τος 2015
ΥΠ.ΥΓ. 3349/15 (ΦΕΚ-1992 Β/15-9-15) : Παρταση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν Υγεας (ΠΠΥΥ) του τους 2010 και των Προγραμμτων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ) των ετν 2011 και 2012
ΥΠΟΠΑΙΘ 143456/Ζ1/15 - ΦΕΚ-2011 Β/16-9-15 : Ρθμιση θεμτων Μετεγγραφν στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα, τις Αντατες Εκκλησιαστικς Ακαδημες και τις Αντερες Σχολς Τουριστικς Εκπαδευσης
ΥΠΟΠΑΙΘ 143458/Ζ1/15 - ΦΕΚ-2011 Β/16-9-15 : Μεταφορ θσεων φοτησης στελεχν Ενπλων Δυνμεων και Σωμτων Ασφαλεας
ΥΠΟΠΑΙΘ 143460/Ζ1/15 : Ρθμιση θεμτων της παρ. 7 του ρθρου 22 του ν. 4332/15 (ΦΕΚ-76 Α)
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,ΑΝΘΡΩΠ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 67514/15 (ΦΕΚ-2014 Β/16-9-15) : Τρπος διενργειας διαγωνισμο υποψφιων δικηγρων
Κ.Υ.Α. 67001/15 (ΦΕΚ-2016 Β/16-9-15) : Καθορισμς παραβλου διαγωνισμο υποψφιων δικηγρων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1205/15-9-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α/14-8-15) αναφορικ με το ΦΠΑ και παροχ σχετικν διευκρινσεων
ΥΠΕΚΑΑ 432/15-9-15 : Διαββαση γνωμοδτησης του Συμβουλου της Επικρατεας σχετικ με τη Δημσια Πρσκληση 2/2015
ΥΠΕΣΔΑ 32370/15-9-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τις στλες "Εκτιμσεις 2015" και Ισολογισμς (Εκτμηση 31-12-2015)" του δελτου "Σχδιο Προυπολογισμο 2016" των περιφερειν που υποβλλεται στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν
ΥΠΕΣΔΑ 32369/15-9-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τις στλες Εκτιμσεις 2015 και "Ισολογισμς (Εκτιμηση 31-12-2015)" του δελτου "Σχδιο Προυπολογισμο 2016" των δμων που υποβλλεται στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν
ΥΠΠΑΠΕ 3538/96400/15 (ΦΕΚ-1989 Β/15-9-15) : Κατανομ τροφμων "Εθνικο Προγρμματος Δωρεν διανομς Ρυζιο Parboiled σε απρους της Χρας
ΥΠΠΑΠΕ 8689/99147/15-9-15 : Διαδικασα απλοστευσης και προτυποποησης των διοικητικν διαδικασιν δρυσης και λειτουργας επιχερησης επαγγελματικς χρσης βιοκτνων σκευασμτων με σκοπ την καταπολμηση εντμων και τρωκτικν σε κατοικημνους χρους σε εφαρμογ της ΚΥΑ 323/4883/15
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1200/15 : Καθορισμς διαδικασας αναστολς του ΑΦΜ για διενργεια ενδοκοινοτικν συναλλαγν
ΕΕΕΠ 168/6/15 (ΦΕΚ-1959 Β/11-9-15) : Εγκριση θεμτων σχετικ με τον Κανονισμ Ελγχου Παιγνων και τη λειτουργα του Σματος Ελεγκτν Παιγνων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1192/15 (ΦΕΚ-1967 Β/11-9-15) : Τροποποηση της αριθμ, Δ.759/440/2003 (ΦΕΚ-729 Β) ΑΥΟ "Διαδικασα καταβολς ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικς αποκτσεις καινοργιων θαλσσιων μεταφορικν μσων"
ΦΕΚ-1968 Β/11-9-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1194/15 : Διαδικασα απαλλαγς απ το ΦΠΑ εισαγωγς αγαθν που προορζονται να εξαχθον να παραδοθον σε υποκεμενο στο ΦΠΑ πρσωπο εγκατεστημνο σε λλο Κρτος - Μλος της Ευρωπαικς Ενωσης
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/140132/Α5/15 (ΦΕΚ-1975 Β/14-9-15) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/12-11-2010 (ΦΕΚ-1794 Β) υ.α. "Πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης που υπγονται στην κατηγορα των πασχντων απ σοβαρς ασθνειες σε ποσοστ 5% καθ υπρβαση του αριθμο εισακτων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α)", πως τροποποιθηκε και ισχει
ΙΚΑ 43/16-9-15 : Σχετικ με τη χρση του προγρμματος Διαγεια στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΙΚΑ 42/14-9-15 : Υπαγωγ στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : α) Των συμμετεχντων σε προγρμματα κοινωνικς επαννταξης και επαγγελματικς εκπαδευσης του Κντρου Θεραπεας Εξαρτημνων Ατομν (ΚΕΘΕΑ) που απασχολονται για το σκοπ αυτ σε παραγωγικς μονδες του και β) Των αναπληρωτν και ωρομσθιων εκπαιδευτικν που διδσκουν σε Σχολεα Δετερης Ευκαιρας, κατ εφαρμογ του Ν. 4331/15
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32148/ΕΓΚ.38/15-9-15 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων
ΥΠΟΠΑΙΘ 143467/Ε1/15-9-15 : Υποβολ ενστσεων κατ των πινκων αναπληρωτν εκπαιδευτικν Α/θμιας Εκπαδευσης σχολ. τους 2015-2016
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.. 31661/4-9-15 : Εγγραφ πιστσεων προυπολογισμο τρχοντος τους για την κλυψη επενδυτικν δαπανν και δαπανν βελτωσης, συντρησης και αποκατστασης οδικο δικτου
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31662/4-9-15 : Οδηγες εγγραφς πιστσεων στον ΚΑΕ 0512 "Φρος Ζθου" (ρθρο 9 ΝΔ 703/70, ρθρο 12 Ν. 1080/80)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1202/15 (ΦΕΚ-1957 Β/11-9-15) : Επκταση και Τροποποηση της λειτουργας του Συστματος Μητρων Τραπεζικν Λογαριασμν και Λογαριασμν Πληρωμν
ΥΠ.ΥΓ. Γ5(Α)/ΟΙΚ.69976/15 (ΦΕΚ-1958 Β/11-9-15) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 11694/7552/15 (ΦΕΚ-1955 Β/11-9-15) : Περιεχμενο του εντπου αναλυτικς κατστασης εσδων - δαπανν των υποψφιων και αιρετν αντιπροσπων της Βουλς των Ελλνων και του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
ΙΚΑ 41/11-9-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 10 του ν. 4331/15 (ΦΕΚ-69 Α) σχετικ με τις προυποθσεις συνταξιοδτησης λγω αναπηρας στην περπτωση που η αναπηρα εκδηλνεται πριν απ την πρτη υπαγωγ στην ασφλιση - Κατργηση ρθρου 9 ν. 3863/10
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.70447/11-9-15 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος - παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2015-2016
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.32/1106/142065/Δ1/11-9-15 : Λειτουργα του Ολομερου Νηπιαγωγεου για το σχολικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1203/10-9-15 : Τροποποηση και συμπλρωση των διατξεων του ρθρου 62Α του ΚΕΔΕ σχετικ με τη ρθμιση χρεν πτωχν και υπ εξυγανση συνδιαλλαγ οφειλετν του Δημοσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1178/15 (ΦΕΚ-1940 Β/9-9-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1006/31-12-13 (ΦΕΚ-19 Β) απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων "Διαδικασα και δικαιολογητικ Απδοσης Αριθμο Φορολογικο Μητρου (ΑΦΜ) / Μεταβολς Στοιχεων και Εναρξης / Μεταβολς και Διακοπς Επιχειρηματικς Δραστηριτητας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31630/9-9-15 : Εξαρεση απ την αναστολ προσλψεων και υπηρεσιακν μεταβολν λγω εκλογν
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31810/10-9-15 : Προθεσμες διαδικασας κατρτισης, ψφις και ολοκλρωσης του ελγχου νομιμτητας των προυπολογισμν των ΟΤΑ
ΥΠΕΚΑΑ 413/9-9-15 : Απουσα ωφελουμνων προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα για την σκηση του εκλογικο δικαιματος στις προσεχες εκλογς
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.3/1105/141440/Δ1/10-9-15 : Λειτουργα σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2015-2016 - Ενημρωση και οδηγες
ΥΠΠΑΠΕ 37996/8-9-15 : Σχετικ με το ρθρο 10 περ. 16α του ν. 4315/14 (περιπτσεις μεταβατικς ισχος παρ. 3 του ρθρου 3 του ΠΔ 23-2/6-3-87 "Κατηγορες και περιεχμενο χρσεων γης")
ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.39349/1341/10-9-15 : Γνωστοποηση διατξεων της παρ. 31 του ρθρου 1 του ν. 4334/15 (ΦΕΚ-80 α), πως αναριθμθηκε σε παρ. 30 με την παρ. 2 της υποπαρ. Ε2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α)
ΥΠΠΑΠΕ Ε8/3831/97210/9-9-15 : Οδηγες βαθμονμησης σε εν χρσει ψεκαστικ μηχανματα απ τους αγρτες
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.3645/ΔΒ10/15 (ΦΕΚ-1894 Β/8-9-15) : Καθορισμς ελχιστων υποχρεωτικν απαιτσεων για τη σνταξη μελετν αποκατστασης κτιρων που χουν υποστε βλβες απ πλημμρες και την κδοση των σχετικν αδειν επισκευς
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 91187/15 (ΦΕΚ-1928 Β/9-9-15) : Καθορισμς της διρθρωσης της Ειδικς Υπηρεσας Βισιμης Ανπτυξης και Υποδομν ΣΔΙΤ, σμφωνα με το ρθρο 46 του ν. 4314/14
Κ.Υ.Α. 31636/15 (ΦΕΚ-1931 Β/9-9-15) : Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ αριθμ. 24001/11-6-13 κ.υ.α. (1449 Β/14-6-13), πως ισχει (μεταφορ μαθητν)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1201/15 (ΦΕΚ-1930 Β/9-9-15) : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς του οφειλμενου φρου κατ την πρτη εφαρμογ της διταξης της περ. ιβ της παρ. 1 του ρθρου 22 του Κδικα ΦΠΑ
ΙΚΑ 40/10-9-15 : Οδηγς Ορθς Διοικητικς Συμπεριφορς
ΙΚΑ ΤΟ1/652/22/9-8-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Κοινοποηση γγραφων οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ "Με την παρακρτηση ποσοστο 6% απ τις καταβαλλμενες επικουρικς συντξεις για υγειονομικ περθαλψη των συνταξιοχων του ΕΤΕΑ"

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.