»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2015

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι λγω χωρητικτητας του DVD της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ χουν αφαιρεθε τα εξς θματα με τα αντστοιχα εγγραφ τους :
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τλος, σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4331/15 (ΦΕΚ-69 Α/2-7-15) : Μτρα για την ανακοφιση των Ατμων με Αναπηρα (ΑμεΑ), την απλοποηση της λειτουργας των Κντρων Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ), καταπολμηση της εισφοροδιαφυγς και συναφ ασφαλιστικ ζητματα και λλες διατξεις
Ν. 4330/15 (ΦΕΚ-59 Α/16-6-15) : Τροποποηση διατξεων Κδικα Φορολογας Εισοδματος και λλες διατξεις
Ν. 4329/15 (ΦΕΚ-53 Α/2-6-15) : Εκδοση διαταγς πληρωμς για αξισεις απ διοικητικ σμβαση που χει συναφθε στο πλασιο εμπορικς συναλλαγς και λλες διατξεις
Ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α/14-5-15) : Κρωση της απ 27 Μαρτου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμτητα της Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ και τις ληξιπρθεσμες οφειλς (Α 35) και λλες διατξεις
Ν. 4327/15 (ΦΕΚ-50 Α/14-5-15) : Επεγοντα μτρα για την Πρωτοβθμια, Δευτεροβθμια και Τριτοβθμια Εκπαδευση και λλες διατξεις
Ν. 4326/15 (ΦΕΚ 49 Α/13-5-2015) : Επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της βας στον αθλητισμ και λλες διατξεις.
N. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α/11-5-15) : Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις
ΠΝΠ 30-6-15 (ΦΕΚ 66 Α/30-6-2015 ): Τροποποηση του ρθρου πρτου της απ 28 Ιουνου 2015 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας" (Α 65).
ΠΝΠ 28-6-15 (ΦΕΚ 65 Α/28-6-2015) : Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας.
ΠΝΠ 28-6-15 (ΦΕΚ 64 Α/28-6-2015) : Κατεπεγουσα ρθμιση για την οργνοση
Π.Δ. 39/15 (ΦΕΚ-68 Α/1-7-15) : Αναβολ τακτικν μεταθσεων αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας τους 2015
Π.Δ. 38/15 (ΦΕΚ 63 Α/28-6-2015) : Προκρυξη Δημοψηφσματος για κρσιμο εθνικ θμα.
Π.Δ. 35/15 (ΦΕΚ 56 Α/11-6-2015) : Οργνωση και λειτουργα υπηρεσιν Ποινικο Μητρου
Π.Δ. 34/15 (ΦΕΚ-54 Α/5-6-15) : Οργνωση, Στελχωση και Λειτουργα του Γραφεου Νομοθετικς Πρωτοβουλας του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας
Π.Δ. 33/15 (ΦΕΚ-46 Α/8-5-15) : Τροποποηση του Π.Δ. 347/95 "Εξοπλισμς των πλοων σμφωνα με την Οδηγα 96/98/ΕΚ του Συμβουλου της 20ης Δεκεμβρου 1996 , πως ισχει

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1142/2-7-15 : Διευκρινσεις για θματα ενδοομιλικν συναλλαγν με βση τις διατξεις των ν.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1090759/ΕΞ2015/2-7-15 : Επιβολ τλους επιτηδεματος σε νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες που λειτουργον ορισμνους μνες μσα στη χρση, λγω ναρξης εργασιν εντς της χρσης (υποδωδεκμηνη περοδος)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22678/3-7-15 : Παρταση του χρνου υποβολς αιτσεων για ρθμιση οφειλν προς τους ΟΤΑ και τα νομικ πρσωπα αυτν, σμφωνα με το ν. 4321/15
Κ.Υ.Α. 6000/2/242-Δ/15 (ΦΕΚ-1339 Β/2-7-15) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων αστυνομικν στη Σχολ Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/39834/3060/2-7-15 : Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ-1181 Β "Κανονισμς Δικαιωμτων Επιβατικν τακτικν και κτακτων γραμμν με οδικ μσα δημσιας μεταφορς (Λεωφορεα) και μσα σταθερς τροχις (Ηλεκτρικ Σιδηρδρομο, Μετρ και Τραμ)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/16708/2-7-15 : Εξαρεση των εκκλησιαστικν νομικν προσπων απ την εφαρμογ των διατξεων περ της υποχρωσης αποδοχς απλν, ευκρινν φωτοαντιγρφων εγγρφων (ρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/14)
Κ.Υ.Α. 22479/15 (ΦΕΚ-1335 Β/2-7-15) : Ειδικτερος τρπος σνταξης και δημοσιτητας της ειδικς κθεσης εσδων - δαπανν πολιτικν κομμτων, ενσεων προσπων, επιστημονικν, επαγγελματικν, συνδικαλιστικν οργανσεων και κθε λλης οργνωσης της κοινωνας των πολιτν που συμμετχουν στο δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000929/ΕΞ2015/ΧΠ2243/15 (ΦΕΚ-1343 Β/2-7-15) : Ρθμιση καταβολς επιδομτων - παροχν ΟΑΕΔ κατ τη διρκεια της τραπεζικς αργας βραχεας διαρκεας
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 41267/3423/2-7-15 : Παρταση προθεσμας διενργειας τεχνικο ελγχου
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22598/2-7-15 : Ενημρωση σχετικ με την κδοση εγκυκλου που αφορ στην καταγραφ των αποτελεσμτων εφαρμογς του ρθρου 19 του ν. 4325/15 "Επανασσταση Δημοτικς Αστυνομας " απ τους Δμους της Χρας
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΑ1/30747/1136/15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441) υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση", πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. 187/2014/15 : Τροποποηση του ρθρου 126 "Χυμο φροτων και ορισμνα ομοειδ προιντα" του Κδικα Τροφμων και Ποτν ....
ΥΠΕΚΑΑ Φ.21250/22916/1019/15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. Φ.80000/10025/2091/12 απφασης για τον λεγχο, βεβαωση και εσπραξη των εσδων του Τομα Πρνοιας Υπαλλλων Εμπορικν Καταστημτων του ΤΑΠΙΤ απ τον Τομα Επικουρικς Ασφλισης Υπαλλλων Εμπορικν Καταστημτων του ΤΕΑΙΤ (ΦΕΚ-1463 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1131/15 (ΦΕΚ-1324 Β/1-7-15) : Συμπλρωση - Τροποποηση της ΠΟΛ.1163/3-7-13 (ΦΕΚ-1675 Β) "Οροι και διαδικασα εσπραξης - επιστροφς για την εφαρμογ του ηλεκτρονικο παραβλου" πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1140/15 (ΦΕΚ-1326 Β/1-7-15) : Παρταση προθεσμιν σκησης ενδικοφανν πρσφυγν και αιτσεων αναστολς ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης λγω της "Τραπεζικ αργα βραχεας διαρκεας (ΦΕΚ-65 Α/28-6-15)
ΥΠΠΑΠΕ 1725/71868/15, ΦΕΚ-1323 Β/1-7-15 : Τροποποηση της με αριθμ. 1111/46876/15 υ.α. περ διαδικασας υποβολς και εξτασης αιτσεων μεταβολν σον αφορ στη χοργηση δικαιωμτων βασικς ενσχυσης το 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1141/30-6-15 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4256/14 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" και παροχ σχετικν διευκρινσεων
ΥΠ.ΥΓ. Α3Β/ΟΙΚ.49910/2-7-15 : Διασφλιση επρκειας αματος κατ τους καλοκαιρινος μνες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1089843/ΕΞ2015/29-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση της διανομς αφορολγητου αποθεματικο που χει σχηματιστε απ την αυτματη υπερτμηση απ αναγκαστικ απαλλοτρωση ακιντου, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22465/1-7-15 : Οδηγες για την εφαρμογ της ΚΥΑ 21775/15 (ΦΕΚ-1290 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1139/30-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των αμοιβν των μελν προσωπικν εταιρειν (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικν εταιρειν μετ την κδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλου μας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Φ1089508/ΕΞ2015/29-6-15 : Διευκρινσεις ως προς τη συμπλρωση του εντπου δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων (Ν).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ1138/30-6-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος αλλοδαπν εταιρειν ιδιοκτησας ακιντου στην Ελλδα, μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/44337/0004/1-7-15 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για την επανασναψη ατομικν συμβσεων μσθωσης ργου για την καθαριτητα κτιρων που στεγζονται υπηρεσες του Υπουργεου Οικονομικν.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0009806/985Β/ΕΞ2015/26-6-15 : Διευκρινσεις για την διαδικασα των δημοπρασιν που θα διενεργηθον απ 1/6/2015 απ τις Περιφερειακς Δ/νσεις Δημσιας Περιουσας, οι οποες αφορον σε μσθωση των κοινοχρστων χρων αιγιαλο-παραλας, σε εφαρμογ των διατξεων της υπαριθ. ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015 (578 Β) ΚΥΑ καθς και της υπαριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-2015 (828 Β), τροποποιητικ αυτς.
ΕΑΑΔΗΣΥ 9/30-6-15 : Καταπολμηση της διαφθορς κατ τη διεξαγωγ δημοσων διαγωνισμν.
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22175/ΕΓΚ.22/29-6-15 : Καταγραφ των αποτελεσμτων εφαρμογς του ρθρου 19 του ν.4325/2015 (Α 47) "Επανασσταση Δημοτικς Αστυνομας" απ τους Δμους της Χρας.
ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΛ.1136/15 : Παρταση προθεσμιν καταβολς βεβαιωμνων χρεν στη Φορολογικ Διοκηση λγω της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Τραπεζικ αργα βραχεας διαρκεας" (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1137/15 : Καταβολ οφειλν στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεα με μετρητ κατ τη διρκεια της τραπεζικς αργας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000901/ΕΞ2015/ΧΠ2217/15 (ΦΕΚ 1303 Β/30-6-2015) : Τροποποηση της υπαριθμ. 41403/Β1563/28.9.2012 απφασης του Υπουργο Οικονομικν (Β 2795).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1135/30-6-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων εισοδματος οικονομικο τους 2015 των υπχρεων της παραγρφου 4 του ρθρου 2 (Ο.Ε, Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγρφου 1 του ρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του 2013 και λγει εντς του τους 2014-Τροποποηση της ΠΟΛ.1085/2015 Απφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
ΙΚΑ Ε10/3/30-6-15 : Παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν και δσεων που λγει 30/6/2015.
ΥΠΠΑΠΕ 126805/3387/30-6-15 : Περ καταβολς παραβλου για την εξταση αντιρρσεων ενπιον της Ε.Ε.Δ.Α. απ φυσικ νομικ πρσωπο χοντος ννομο συμφρον.
ΚΥΑ Α/40580/3128/30-6-15 : Δωρεν μετακνηση και διαγραφ διοικητικν προστμων ανργων με τα μσα μαζικς μεταφορς.
ΚΥΑ Α/40569/3119/15 : Κατ εξαρεση δωρεν μετακνηση επιβατικο κοινο με τα μσα του Ομλου ΟΑΣΑ.
ΥΠΠΑΠΕ ΔΠΠ/2048/30-6-15 : Εντατικοποηση ελγχων της σννομης λειτουργας αντλιν υγρν καυσμων και διανομων υγραερου κνησης.
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 39013/3322/30-6-15 : Χρση εντπων παραβλων στα δημσια και ιδιωτικ ΚΤΕΟ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1134/25-6-15 : Απαλλαγ της χρσης φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο για την κδοση αποδεξεων λαινικν συναλλαγν απ διαγνωστικ εργαστρια.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/43758/0025/15 (ΦΕΚ 1289 Β/29-6-2015) : ροι και προποθσεις για συνχιση ισχος της εγγησης του Ελληνικο Δημοσου σε περιπτσεις αναστολς καταβολς δσεων δανεων που χουν χορηγηθε σε ιδιωτικς επιχειρσεις.
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21711/29-6-15 : Ευρωπακ Πργραμμα Διαπεριφερειακς Συνεργασας INTERREG EYROPE 2014-2020: Πρσκληση υποβολς προτσεων για ργα διαπεριφερειακς συνεργασας.
ΥΠΠΑΠΕ 124398/2038-29-6-15 : ντυπο βεβαωσης παραβσεων ν.4039/2012.
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 45354/29-6-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την πληρωμ παραβλων μετ την κδοση της Πρξς Νομοθετικο Περιεχομνου για την Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας (65Α).
ΟΑΕΕ ΔΙΠΣΥΝ/Φ.1/1/1123885/25-6-15 : Εισοδηματικ κριτρια χοργησης του ΕΚΑΣ, τους 2015.
ΒΟΥΛΗ 9319/5901/15 (ΦΕΚ 62 Α/28-6-2015) : Για τη δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβρνησης Απφασης της Ολομλειας της Βουλς των Ελλνων για τη διεξαγωγ Δημοψηφσματος για κρσιμο εθνικ θμα σμφωνα με το ρθρο 44 παρ. 2 εδ. α του Συντγματος.
ΥΠ.ΥΓ. Γ5/44129/15 (ΦΕΚ 1267 Β/26-6-2015) : γκριση του Θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο ατου Ν.3816/2010, πως τροποποιθηκε και ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1133/25-6-15 : Οφειλ τελν κυκλοφορας για επιβατικ αυτοκνητα οχματα που δεν τελον υπ την φυσικ κατοχ των ιδιοκτητν τους
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/68/ΟΙΚ.21236/25-6-15 : Ασκηση ιδιωτικο ργου κατ τη διρκεια ανατροφς τκνου
ΙΚΑ 26/26-6-15 : Εκδοση του Κδικα για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1087150/ΕΞ2015/25-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση των αμοιβν που καταβλλονται σε αλλοδαπς εταιρεες για την παραχρηση του δικαιματος εκμετλλευσης ταινιν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1087176/ΕΞ2015/25-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση των μισθωμτων που καταβλλονται σε εταιρεες του ν. 1665/86 στα πλασια σμβασης χρηματοδοτικς μσθωσης ακιντου που συνφθη πριν την 1-1-2014, κατ τη διρκεια της μεταβατικς περιδου μχρι και την 31-12-2018
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21394/25-6-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα LIFE: Πρσκληση υποβολς προτσεων 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1087089/ΕΞ2015/25-6-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τον προσδιορισμ του εισοδματος νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα της περ. γ του ρθρου 45 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Α/1082846/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-1245 Β/24-6-15) : Κανονισμς Υπηρεσιακν Ταυτοττων Τελωνειακν Υπαλλλων της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/15 (ΦΕΚ-1257 Β/25-6-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014 φυσικν προσπων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων των ρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/25-6-15 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 4 του ν. 4330/15 (ΦΕΚ-59 Α/16-6-15)
ΥΠΠΑΠΕ 422/2015/25-6-15 : Λειτουργα των Κντρων Συγκντρωσης ροδκινων και νεκταρινιν
Κ.Υ.Α. 12935/15 (ΦΕΚ-1247 Β/24-6-15) : Επανασσταση του ΙΓΜΕ και Μετονομασα του ΕΚΒΑΑ
ΥΠΕΚΑΑ 29158/1202/25-6-15 : Διευκρινσεις επ της προβλεπομνης απ την παρ. 2β του ρθρου 38 του ν. 3986/11 ειδικς εισφορς 1% υπρ ΟΑΕΔ
Κ.Υ.Α. Φ.43000/19292/447/15 (ΦΕΚ-1211 Β/23-6-15) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2015
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/13052/15 (ΦΕΚ-1204 Β/23-6-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/15 απφασης "Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμο, τους 2015" (ΦΕΚ-544 Β)
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 68293/24-6-15 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με τη διαγραφ απ το ΓΕΜΗ Εταιρειν
ΥΠΕΚΑΑ 20716/23-6-15 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομννω κατ το θρος
ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/18604/422/24-6-15 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 61 του ν. 4278/14 (ΦΕΚ-157 Α)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/67/ΟΙΚ.20725/23-6-15 : Εφαρμογ των ρυθμσεων της παρ. 8 του ρθρου 3 του ν. 4325/15 "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση Αδικιν και λλες διατξεις" περ αναστολς καθηκντων
K.Y.A. 20622/15 (ΦΕΚ-1198 Β/23-6-15) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του Ν. 4316/14 (Α 270)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.15/11/18221/15 (ΦΕΚ-1224 Β/23-6-15) : Κατργηση της διοικητικς διαδικασας υποβολς ατησης πολτη για την σκηση πειθαρχικς εξουσας απ τον Υπουργ Διοικητικς Μεταρρθμιση και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, η οποα εντχθηκε στα ΚΕΠ με την υπουργικ απφαση αριθμ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/φ.15/8/16321/07 (ΦΕΚ-1048 Β)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.37/ΟΙΚ.17735/15 : Τροποποηση απφασης συγκρτησης Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.37/ΟΙΚ.17736/15 : Τροποποηση και συμπλρωση απφασης σστασης και συγκρτησης Πρωτοβθμιου κοινο Πειθαρχικο Συμβουλου του πρην Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και των φορων του
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/15-6-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ-261 Α/17-12-14)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1124/15, ΦΕΚ-1196 Β/22-6-15 : Καθορισμς της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/13), ΦΕΚ-170 Α), σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσιο Μητρο του Ν. 3693/08, ΦΕΚ-174 Α
Κ.Υ.Α. Α1Α/ΟΙΚ.45972/15 (ΦΕΚ-1197 Β) : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Κατασκνωσης Υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας, τους 2015
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/65/ΟΙΚ.20270/19-6-15 : Ανακονωση Προκρυξης για την πλρωση θσεων Εθνικο Εμπειρογνμονα στο European Training Foundation (ETF)
ΙΚΑ 27/22-6-15 : Α. Κοινοποηση διατξεων ρθρου 6, ν. 4225/14 / Β. Ενεργοποηση χρνου ασφλισης απ εξαργυρσεις Εργοσμων / Γ. Χοργηση βεβαισεων για φορολογικ χρση στους αμειβμενους με Εργσημο / Δ. Υπολογισμς ποσο σνταξης των αμειβομνων με Εργσημο
ΙΚΑ Α42/5/19-6-15 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Πσχα οδηγν ταξ, τους 2015
ΟΑΕΔ 50153/22-6-15 : Εγκκλιος εισαγωγς μαθητν στις ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/27733/3213/15 (ΦΕΚ-1181 Β/19-6-15) : Κανονισμς Δικαιωμτων Επιβατν τακτικν και κτακτων γραμμν με οδικ μσα δημσιας μεταφορς (Λεωφορεα) και μσα σταθερς τροχις (Ηλεκτρικ Σιδηρδρομο, Μετρ και Τραμ)
ΥΠΕΚΑΑ ΔΕΑΦ/1075889/ΕΞ2015/15 : Τροποποηση της αριθμ. Δ12/1100217/ΕΞ2014 (Β 1848) κ.υ.α. σχετικ με τη διανομ κοινωνικο μερσματος
ΥΠΕΚΑΑ Γ3γ/οικ.42429/15 : Τροποποιση και συμπλρωση της υπ αριθμ. ΓΠ/οικ.56432/28-6-14 (ΦΕΚ-1753 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων και διαδικασιν πρσβασης στο σστημα φαρμακευτικς περθαλψης ανασφαλστων και οικονομικ αδυντων πολιτν"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1126/17-6-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 251 του ν. 4281/14 σχετικ με την απαλλαγ των μικρν επιχειρσεων και παροχ σχετικν διευκρινσεων
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3763/111/15 (ΦΕΚ-1163 Β/18-6-15) : Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση γκρισης τπου οχημτων Ειδικς Χρσης - Ειδικο Σκοπο και διαδικασα ταξινμησης
ΟΑΕΔ 1361/28/15 (ΦΕΚ-1169 Β/18-6-15) : Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικ κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις τους 2015 (ΛΑΕΚ 1-25 τους 2015)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/16-6-15 : Τλη χαρτοσμου κατ την εξφληση των πρσθετων φρων και προστμων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1083083/ΕΞ2015/17-6-15 : Χαρακτηρισμς του ανταλλγματος (μσθωμα) που αποκτον οι ΟΤΑ απ την παραχρηση του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν ως εισοδματος απ ακνητη περιουσα σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 39 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/1/ΟΙΚ.19935/18-6-15 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΔ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1123/18-6-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των εσδων απ δδακτρα που αποκτον τα νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα δημοσου ιδιωτικο δικαου
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19150/4-6-15 : Προγραμματισμς και απολογισμς της διαφημιστικς προβολς των δημοσων φορων
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.19710/16-6-15 : Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα σμφωνα με το κεφ. Α του Ν. 4305/14
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20398/16-6-15 : Επαναφορ Σχολικν Φυλκων στους Δμους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1122/15-6-15 : Διευκρινσεις ως προς την εφαρμογ των ρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/14 Απφασης του Γ.Γ. Δημοσων Εσδων, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με την ΠΟΛ. 1054/15 απφαση της Γενικς Γραμματως Δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1081788/ΕΞ2015/16-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση αποζημωσης για πρωρη παση της γεωργικς δραστηριτητας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1121/15-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση των μερισμτων που λαμβνουν νομικ πρσωπα απ την κοινοπραξα στην οποα συμμετχουν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1081633/ΕΞ2015/15-6-15 : Καταχριση στο ντυπο δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων (Ν) της τμηματικς κπτωσης της κτακτης ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ν. 4093/12
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1120/15-6-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4328/15 περ τροποποησης των διατξεων του Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν. 4172/13)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1081689/ΕΞ2015/15-6-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ των δηλσεων φορολογας εισοδματος απ τα διαλυμενα νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες του ρθρου 45 του ν. 4172/13, για τα οποα δεν επιβλλεται απ το νμο εκκαθριση τα υπ εκκαθριση νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες, καθς και με τη βεβαωση προκαταβολς φρου εισοδματος σε περπτωση διακοπς εργασιν λξης της εκκαθρισης των προσπων αυτν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15-6-15 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης Οικονομικο τους 2016
Κ.Υ.Α. 16573/4691/15 (ΦΕΚ-1126 Β/12-6-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 20230/0050/01 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων "Επκταση του νου συστματος πληρωμς Ν. 2303/95 και στις συντξεις και βοηθματα που καταβλει το ΙΚΑ-....
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/ΟΙΚ.17192/15 : Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των προς μετταξη μεταφορ υπαλλλων που συμμετχουν στην εθελοντικ κινητικτητα του ρθρου 15 του ν. 4325/15 (Α 47), των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους καθς και του τρπου μοριοδτησς τους
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/431/ΟΙΚ.17284/15 : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς αιτσεων και προσδιορισμς των κριτηρων κατταξης και του τρπου μοριοδτησης των διοριστων που περιλαμβνονται σε οριστικος πνακες που δημοσιεθηκαν μετ την 1-1-2009 και υποβλλουν ατηση συμμετοχς σε να προκρυξη σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 του ν. 4325/15
ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/16/ΟΙΚ.23735/15-6-15 : Διευκρινσεις επ του υπ αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/15/ΟΙΚ.23163/15-6-15 Γενικο εγγρφου περ εκδσεως Νοσοκομειακν γνωματεσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1118/15 : Τροποποηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1178/10 (ΦΕΚ-1916 Β) "Εγγραφ νων χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες Taxisnet"
ΥΠ.ΥΓ. Γ5/34043/15 (ΦΕΚ 1117 Β/11-6-2015) : Αντικατσταση των παραγρφων 1 και 2 και των παραρτημτων της υπαριθμ. Υ9/οικ.53768/ΦΕΚ 1796/Β/2014 υπουργικς απφασης με θμα "Καθορισμς ελχιστων ποσοστιαων ορων συνταγογρφησης φαρμκων δραστικν ουσιν οι οοες δεν τελον υπ καθεστς προστασας και καθορισμς ορου δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων", που αφορ στον καθορισμ ορου δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων.
ΥΠΠΑΠΕ 63448/880/Φ.58/12-6-15 : Ανθεση και Διενργεια Περιοδικν Επιθεωρσεων-Υποχρεωτικ Συμπλρωση Στοιχεων για τις Προς Επιθερηση Εγκαταστσεις.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1080132/ΕΞ2015/2-6-15 : Φορολογικ αντιμετπιση των επιδοτσεων -επιχορηγσεων στα πλασια ατομικς επιχειρηματικς δραστηριτητας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1119/10-6-15 : Εφαρμογ της απαλλακτικς διταξης του ρθρου 27.1δ &ε του Κδικα ΦΠΑ σε σχση με το ρθρο 14 του διου Κδικα για τον τπο παροχς των υπηρεσιν.
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19845/ΕΓΚ.17/11-6-15 : Περιεχμενο και διαδικασα δημιουργας και τρησης Μητου νπδδ και επιχειρσεων των δμων και περιφερειν.
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/5/12005/11-6-15 : Εκπαδευση Αξιωματικν των Σωμτων Ασφαλεας και Πολιτικν Υπαλλλων με την 67η Εκπαιδευτικ Σειρ (2014-2015) της Σχολς Εθνικς Αμυνας (ΣΕΘΑ)
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΚΠ/ΟΙΚ.586/ΕΓΚ.9/11-6-15 : Συλλογ στατιστικν στοιχεων τους 2014 που αφορον στις αναθσεις συμβσεων δημοσων ργων, σε εφαρμογ του ρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ-64 Α/16-3-07)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1117/10-6-15 : Ρθμιση οφειλν των διατξεων των ρθρων 1-17 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15), πως ισχει και τροποποηση διατξεων των ρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περ προστμων εκπρθεσμης καταβολς
ΟΑΕΕ 10/10-6-15 : Να παρταση προθεσμας για την υποβολ ατησης υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
ΟΑΕΕ 9/10-6-15 : Επιλογ κατταξης σε καττερη ασφαλιστικ κατηγορα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/10-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τον προσδιορισμ του εισοδματος που αποκτται απ ατομικ αγροτικ ειπχειρηματικ δραστηριτητα
ΥΠΠΑΠΕ 3371/64689/11-6-15 : Εγκκλιος για την ηλεκτρονικ καταχριση και υποβολ αιτσεων για γκριση χοργησης δειας αλευσης εκτς ελληνικν χωρικν υδτων
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19734/10-6-15 : Εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Συμβολια Επιλογς Προισταμνων και στα Υηρεσιακ Συμβολια των Περιφερειν κατ το τος 2015
Κ.Υ.Α. ΥΠΟΠΑΙΘ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΔ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 146151 / 7188/725 / 416/15 (ΦΕΚ-1089 Β/9-6-15) : Εγκριση πρσληψης πτυχιοχων φυσικς αγωγς (ΠΦΑ) με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν που υλοποιον Προγρμματα Αθλησης για Ολους (Π.Α.γ.Ο) τους 2015
Κ.Υ.Α. 24990/366/15 (ΦΕΚ-1092 Β/10-6-15) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2015 και 2016
Κ.Υ.Α. 861/15, (ΦΕΚ-1094 Β/10-6-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ.494/15 (ΦΕΚ-577 Β/9-4-15) υ.α. ..
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1114/15, ΦΕΚ-1093 Β/10-6-15 : Τροποποηση της απφασης ΠΟΛ.1004/15 περ του πιστοποιητικο του ρθρου 54Α ΤΟΥ Ν. 4174/13
IKA E41/104/10-6-15 : Ελεγχος καταβλητων εισφορν Ιδιωτικν Οικοδομικν Εργων
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΚΠ/ΟΙΚ.545/15 : Συμπλρωση του πνακα τιμν των ρθρων στα Τιμολγια Η/Μ Εργασιν - Η/Μ Εγκαταστσεις Εργων, Οδοποιας - Εγκαταστσεις Φωτισμο Οδν
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 15/15 : Τροποποηση του ρθρου 67 "Μλι" του Κδικα Τροφμων και Ποτν" ...
ΙΚΑ Γ99/37/ΕΓΚ.26/10-6-15 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων των εγγρφων που υποβλλονται στο Δημσιο (ρθρο 1 του Ν. 4050/14) ...
ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/15/ΟΙΚ.23163/10-6-15 : Εκδοση ιατρικν γνωματεσεων απ Νοσοκομεα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1078315/ΕΞ2015/5-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση επιδματος βιβλιοθκης που καταβλλεται απ 1-1-2014 και εφεξς
ΥΠ.ΥΓ. Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42873/15 : Κατρτιση και τρηση καταλγου - διαδικασα τοποθτησης επικουρικν γιατρν
ΥΠ.ΥΓ. Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42875/15 : Χαρακτηρισμς ως γονων, απομακρυσμνων , νησιωτικν και προβληματικν περιοχν για την παροχ κιντρων στους επικουρικος ιατρος
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/21/16839/4-6-15 : Εκπαιδευτικ πργραμμα υψηλο επιπδου για νους επαγγελματες σε Αντιπροσωπεες της Ε.Ε. (Junior Professionals in Delegations 2016)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 713/18189/9-6-15 : Εγκριση κατ εξαρεση οδγησης Κρατικν Αυτοκιντων απ ιδιτες και μλη εθελοντικν οργανσεων πυροπροστασας κατ τη διρκεια της αντιπυρικς περιδου
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 56901/15 (ΦΕΚ-1075 Β/8-6-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 15729/14 (ΦΕΚ-944 Β) υ.α. "Διαδικασα εξτασης των αιτσεων αναμρφωσης του κστους επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1071858/ΕΞ2015/25-5-15 : Οδηγες σχετικ με τη φορολογικ αντιμετπιση των αμοιβν της αποζημωσης εξδων που καταβλλονται σε υπαλλλους που μετακινονται σε λλες υπηρεσες κατ εντολ του Δημοσου
Κ.Υ.Α. 2820/62814/15 (ΦΕΚ-1068 Β/8-6-15) : Εγκριση δαπνης για το Πργραμμα στριξης των μικρν Νησιν του Αιγαου Πελγους κατ το τος 2015
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11209/15, ΦΕΚ-1076 Β/8-6-15: Επαναφορ υπαλλλων ΕΟΤ σε συνιστμενες προσωποπαγες θσεις κατ εφαρμογ του Ν. 4325/15
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1077373/ΕΞ2015/2-6-15 : Εκδοση διοικητικν πρξεων βσει Υπεθυνης Δλωσης στην οποα ο φορολογομενος θα δηλνει τη μη υποχρεσ του για την υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος
ΙΚΑ Γ31/04/201/ΕΓΚ.25/8-6-15 : Διαχεριση υποθσεων ΚΕΑΟ κατ την Προπτωχευτικ Διαδικασα Εξυγανσης των ρ. 99-106ια του ΣΤ Κεφαλαου του Πτωχευτικο Κδικα
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42883/8-6-15 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα
Κ.Υ.Α. 24005/355/15 : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ κατ το σχολικ τος 2014-2015, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα
Κ.Υ.Α. 17711/15 : Κατανομ του ποσοστο 35% επ των εισπραττμενων εσδων απ τα παρβολα που διατθενται για την κλυψη δαπανν των υπηρεσιν του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης και των Αποκεντρωμνων Διοικσεων που χειρζονται θματα ιθαγνειας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17999/15 : Εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Συμβολια Επιλογς Προισταμνων και στα Υπηρεσιακ Συμβολια των Περιφερειν κατ το τος 2015
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10041/22535/525/15 : Εγκριση χοργησης προμθειας απ διθεση ενσμων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) και του Τομα Επικουρικς Ασφλισης Δικηγρων (ΤΕΑΔ) για το τος 2014
Κ.Υ.Α. 39067/15 (ΦΕΚ-1067 Β/5-6-15) : Διαδικασα της ειδικς πραγματογνωμοσνης του ρθρου 110Α του Ποινικο Κδικα
Κ.Υ.Α. 2042/29553/15 (ΦΕΚ-1065 Β/5-6-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 425/42522/13 (ΦΕΚ-1239 Β) κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας / Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα"
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10Α του ν. 3861/10, πως προστθηκε με τα ρρθα 15 του ν. 4305/14
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1112/15 (ΦΕΚ-1055 Β/5-6-15) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης εκχρησης μισθωμτων ακνητης περιουσας φυσικν προσπων στο Δημσιο, δικαιολογητικ που συνυποβλλονται και διαδικασα βεβαωσης των μισθωμτων που εκχωρονται
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/17739/5-6-15 : Εκδοση Υπουργικς Απφασης για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10Β του ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4305/14
ΕΤΕΑ 72144/5-6-15 : Τροποποηση ρθρου 19 ν. 4321/15 περ ληξιπρθεσμων οφειλν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1115/5-6-15 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 3 και 6 του ν. 4328/15
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/17740/5-6-15 : Εκδοση κδικα για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 11.1/2588/15 : Συμπλρωση της υπ αριθμ. 11.1/1460 απφασης "Σσταση Κινητν Μονδων Πρτης Υποδοχς" (ΦΕΚ - 1066 Β/29-4-13)
Κ.Υ.Α. 125560/2306/15 : Επανακαθορισμς τελν για την χοργηση δειας εμπορας ειδν της γριας πανδας και της αυτοφυος χλωρδας
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10041/20277/453/15 (ΦΕΚ-1031 Β/3-6-15) : Υλοποηση προγρμματος επιδοτομενου παραθερισμο των συνταξιοχων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) τους 2015
Κ.Υ.Α. Φ.10034/28/15 (ΦΕΚ-1036 Β/3-6-15) : Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2015
Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-1044 Β/4-6-15) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΔΠ/0005159/586Β/ΕΞ2015/15 απφασης παραχρησης, με αντλλαγμα του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α βαθμο, (ΦΕΚ-578 Β)
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 29896/1098/4-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την "Μρκα" και την "Εμπορικ Ονομασα" στις δειες κυκλοφορας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18990/ΕΓΚ.16/4-6-15 : Ενημρωση περ διατξεων του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α/11-5-15) "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση της Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.41797/15 (ΦΕΚ-1043 Β/4-6-15) : Συμπλρωση της με αριθμ.πρωτ. 38733/14 υ.α. (ΦΕΚ-1144 Β/2014) "Ρθμιση θεμτων αποζημωσης φαρμκων"
ΙΚΑ Γ36/02/154/ΕΓΚ.24/4-6-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 5 του ν. 4329/15 που αφορον στην παρταση της προθεσμας υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΑ/1075426/ΕΞ2015/2-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση περιστασιακν αμοιβν που καταβλλει γυναικεος συνεταιρισμς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1113/2-6-15 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/13 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/4/ΟΙΚ.17204/2-6-15 : Επανασσταση κλδων και επαναφορ προσωπικο σμφωνα με τα ρθρα 17 και 18 του ν. 4325/15 "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-47 Α)
ΥΠ.ΥΓ. Α3Β/3663/15 (ΦΕΚ-959 Β/28-5-15) : Εγκριση περιεχομνου εντπων "Ιστορικ αιμοδτη" και "Επιπλοκς που σχετζονται με την αιμοληψα"
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/34164/ΔΠΓΚ/15 (ΦΕΚ-1014 Β/2-6-15) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων της διαδικασας επιστροφς, απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, των αδιαθτων υπολοπων συσταθντων γραμματων παρακατθεσης, απ συντελεσθεσες απαλλοτρισεις για την πληρωμ νων δαπανν απαλλοτρωσης Δημοσων Φορων
ΥΠΕΚΑΑ Β/7/ΟΙΚ.24535/1200/2-6-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4321/15
ΥΠΕΚΑΑ Φ.80500/ΟΙΚ.22426/6122/15 (ΦΕΚ-989 Β/28-5-15) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.80000/12120/923/11-7-12 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας με θμα "Σσταση κοινο Πειθαρχικο Συμβουλου για τους φορες ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, ΝΑΤ και ΤΕΑΠΑΣΑ, αρμοδιτητας της ΓΓΚΑ", πως τροποποιθηκε και ισχει
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.41066/29-5-15 : Εφαρμογ υγειονομικν ελγχων σμφωνα με το "Ευρωπαικ Εγχειρδιο Προτπων Υγιεινς και Επιδημιολογικς Επιτρησης Μεταδοτικν Νοσημτων σε Επιβατηγ Πλοα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/28-5-15 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1020/15 απφασης ΓΓΔΕ
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 514.1/4046/21-5-15 : Εκδοση δειας χειριστ ταχπλοου σκφους
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8946/27-5-15 : Διευκρινιστικς οδηγες για την εφαρμογ του Ν. 4324/15 (ΦΕΚ-44 Α/29-4-15)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/.9/41/ΟΙΚ.16433/27-5-15 : Παρταση και σναψη νων ατομικν συμβσεων καθαριτητας, σμφωνα με το ρθρο 49 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α)
ΥΠΠΑΠΕ 873/55993/15 (ΦΕΚ-942 Β/26-5-15) : Κατανομ βοσκοτπων στους κτηνοτρφους της χρας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18028/27-5-15 : Παρταση του χρνου υποβολς αιτσεων για ρθμιση οφειλν προς τους ΟΤΑ και τα νομικ πρσωπα αυτν, σμφωνα με το ν. 4321/15
ΥΠΠΑΠΕ 124581/2774/26-5-15 : Περ της διαδικασας ρσης ανκλησης αποφσεων αναδσωσης – Διευκρινσεις
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0007849/820Β/ΕΞ2015/26-5-15 : Υπολογισμς ανταλλγματος που καταβλλεται στο Δημσιο, για την παραχρηση απλς αιγιαλο και παραλας σε μορες ξενοδοχειακς επιχειρσεις
ΥΠΕΚΑΑ 78236/5573/26-5-15 : Κατταξη υπαλλλων σε "νους" "παλαιος" ασφαλισμνους
ΙΚΑ ΤΟ1/652/2/26-5-15 : Κοινοποηση εγγρφων οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ με θματα διαδοχικς ασφλισης ΕΤΕΑ –ΤΑΠΙΛΤΑΤ
ΙΚΑ ΤΟ1/652/1/26-5-15 : Κοινοποηση εγγρφων οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ με παροχ διευκρινσεων ως προς την διαδικασα απονομς σνταξης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/5011604/ΕΞ2015/26-5-15 : Παροχ πληροφοριν σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς ΦΠΑ αρχαιολογικν αντικειμνων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0007818/ΕΞ2015/26-5-15 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 13 του ν. 2971/01 (285Α)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/ΟΙΚ.16414/27-5-15 : Δικαιματα πολιτν - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Ν. 4325/15
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1110/15 : Παρταση της προθεσμας υποβολς ατησης για υπαγωγ στη ρθμιη των ρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/15, πως ισχουν
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/ΟΙΚ.16235/26-5-15 : Να εφαρμογ απογραφς - Παροχ Κωδικο ΔΙΠΑΑΔ απ την εφαρμογ
ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.20992/Δ15.325/25-5-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 29 παρ. 1 του ν. 4325/15 (Α 47). Υπαγωγ εργαζομνων Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης στο ΕΤΕΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1106/19-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διευκρινσεις για τη ρθμιση οφειλν των διατξεων των ρθρων 1 -17 του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3343/20-5-15 : Παροχ Πσιμου Υδατος στις καταστροφς : Θεσμικ πλασιο - Ρλοι και αρμοδιτητες εμπλεκμενων φορων - Διασφλιση ποιτητας παροχς πσιμου δατος
Κ.Υ.Α. Δ6/Α/Φ1/ΟΙΚ.22220/1082/15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ.494/7-4-15 (Β 577) υ.α. "Καθορισμς εισοδηματικν και περιουσιακν στοιχεων των δικαιοχων, τα απαιτομενα δικαιολογητικ, τον χρνο υποβολς τους, τους φορες, τις υπηρεσες και τις διαδικασες ελγχου και πιστοποησης των δικαιοχων, τη σμπραξη με φορες του δημοσου και ιδιωτικο τομα και κθε λλη λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρυθμσεων των ρθρων 1 ως 4 του Ν. 4320/15 ....
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17625/22-5-15 : Επαναφορ των Σχολικν Φυλκων στους Δμους (Υπδειγμα πρξης κατταξης)
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 53402/18-5-15 : Σχετικ με την εφαρμογ της ΥΑ 33749/26-3-15 (ΦΕΚ-623 Β) "Αντικατσταση των παρ. 4 και 5 του ρθρου 115 : Σμανση και τρηση πινακδων απ τους κατχους δειας λιανικς εμπορας υγρν καυσμων και υγραερου κνησης και πεπιεσμνου αερου (CNG) (πρατρια) της ΥΑ Α2/718/14 (ΦΕΚ-2090 Β)
ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/ΟΙΚ.20701/25-5-15 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1109/20-5-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 20 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α) περ ποινικς δωξης λγω μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο (ρθρο 25 ν. 1882/90) και λοιπ συναφ θματα
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17625/22-5-15 : Επαναφορ των Σχολικν Φυλκων στους Δμους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/19-5-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 7 του ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α) "Κρωση της απ 27 Μαρτου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμττηα της "Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρθεσμες οφειλς" (Α 35) και λλες διατξεις"
Κ.Υ.Α. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.175811/1455/15 (ΦΕΚ-920 Β/21-5-15) : Τροποποηση απφασης περ καθορισμο τλους, καθς και κθε σχετικς λεπτομρειας με αυτ, για ενεργς, αποθεματικς και αργοσες παραχωρσεις μεταλλεων και για δειες μεταλλευτικν ερευνν
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17602/ΕΓΚ.15/22-5-15 : Λειτουργα παιδικν χαρν των ΟΤΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0007650/ΕΞ2015/21-5-15 : Παροχ διευκρινσεων για τη διαδικασα των δημοπρασιν απ τους ΟΤΑ α βαθμο σε εφαρμογ της ΚΥΑ (ΔΔΠ 0005159/586Β/ΕΞ2015, ΦΕΚ-578 Β/9-4-15, πως τροποποιθηκε με την ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015 (ΦΕΚ-828 Β/12-5-15)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16456/15 : Περιεχμενο και διαδικασα δημιουργας και τρησης Μητρου Επιχειρσεων των Δμων και των Περιφερειν
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/15 : Περιεχμενο και διαδικασα δημιουργας και τρησης Μητρου νπδδ των δμων και των περιφερειν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1108/15 (ΦΕΚ-917 Β/21-5-15) : Τροποποηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β) "Ειδικ θματα και λεπτομρειες εφαρμογς της ρθμισης ληξιπροθσμων οφειλν στη φορολογικ διοκηση του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α)" μετ την τροποποηση - συμπλρωση των ρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/15 με τα ρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α)
ΥΠ.ΥΓ. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.37952/21-5-15 : Ανπτυξη ενιαας πλατφρμας προγραμματισμο ραντεβο σε εθνικ εππεδο
ΥΠΕΚΑΑ Φ.11221/3077/81/11-5-15 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με τη δυναττητα συνυπολογισμο του χρνου επιδτησης ανεργας απ τον ΟΑΕΔ για τη συμπλρωση της ειδικς προυπθεσης των 750 ημερν ασφλισης την τελευταα πενταετα για τη χοργηση μειωμνης σνταξης λγω γρατος
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Δ/ΟΙΚ.37833/21-5-15 : Ελεγχος ποιτητας νερν κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας θαλασσων υδτων
ΙΚΑ Α02/1102/57/21-5-15 : Εναρξη λειτουργας ηλεκτρονικς υπηρεσας απογραφς προσταευομνων μελν (σζυγος και τκνα) και απδοσης ασφαλιστικς ικαντητας (ηλεκτρονικ θερηση των βιβλιαρων υγεας)
ΕΟΠΥΥ 19307/20-5-15 : Μηνιαα υποβολ δαπανν νοσηλεας Ευρωπαων ασφαλισμνων με τα αντστοιχα συνοδευτικ γγραφα στη ΜΕΔΕΚ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16154/20-5-15 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8325/5-5-15 : Αποδοχ γνωμοδτησης ΝΣΚ 54/15 (Εκπροσπηση εργαζομνων στο Διοικητικ Συμβολιο των Δημοτικν Κοινωφελν Επιχειρσεων)
ΥΠΠΑΠΕ Ε8/2514/55965/20-5-15 : Κοινοποηση υ.α. για την επιθερηση των εν χρσει ψεκαστικν μηχανημτων
ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.30468/15 (ΦΕΚ-869 Β/19-5-15) : Συμπλρωση της υ.α. αριθμ. ΓΠ/61771/11-7-14 "Διατξεις τιμολγησης φαρμκων"
ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Γ/Φ302.10/ΟΙΚ.18411/19-5-15 : Συμπληρωματικς οδηγιες αναφορικ με διαδικασες μετβασης για προγραμματισμνη περθαλψη σε κρτη - μλη ΕΕ εκτς
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΜ/ΟΙΚ.12001/ΕΓΚ.8/19-5-15 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 16 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-10-14)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15438/15 (ΦΕΚ-883 Β/19-5-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 7173/26-2-15 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, αναφορικ με την κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα, των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
K.Y.A. 19068/819/15 (ΦΕΚ-878 Β/19-5-15) : Παρταση της προβλεπμενης απ το ρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α) προθεσμας για τη δυναττητα υποβολς αιτσεων απ δικαιοχους επιδτησης επιτοκου απ τον πρην ΟΕΚ, ενψει της επιμκυνσης των δανεων που οι ανωτρω λαβαν απ πιστωτικ ιδρματα
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16773/ΕΓΚ.14/15-5-15 : Επανασσταση Δημοτικς Αστυνομας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38/ΟΙΚ.14652/14-5-15 : Εξυπηρτηση αναγκν τομα καθαριτητας βσει του ρθρου 49 του ν. 4325/15
ΙΚΑ Σ48/38/ΕΓΚ.22/15-5-15 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) απ 1-1-15
ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/Γ188/ΟΙΚ.16479(δις)/6-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Προυποθσεις , διαδικασες εισαγωγς και τρπος πληρωμς των κλινικν και ιδρυμτων χρονων παθσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1104/15 (ΦΕΚ-844 Β/14-5-15: Διαγραφ αχρεστητης οφειλς ΦΠΑ βσει δλωσης και περαιτρω επιστροφ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1101/15 (ΦΕΚ-843 Β/14-5-15) : Τπος και περιεχμενο της πρξης διοικητικο προσδιορισμο του τλους επιτηδεματος οικονομικο τους 2013 σε νομικ πρσωπα και λοιπ θματα για την επιβολ και την εσπραξ του
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/5-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ημερομηνα μεταβολς Διοικητικο Συμβουλου ΑΕ
ΚΥΑ. 43848/15 (ΦΕΚ 829 Β/13-5-2015) : Τροποποηση απφασης εφαρμογς, Ενιαο Πργραμμα Προμηθειν (Ε.Π.Π.) τους 2014.
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/ΟΙΚ.14150/13-5-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4325/10 "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις (ΦΕΚ-47 Α)
ΟΑΕΔ 38263/13-5-15 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/15 : Πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΑ/1064795/ΕΞ2015/11-5-15 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της ΠΟΛ.1234/14 για την καταβολ του επιδματος βιβλιοθκης απ 1-1-2014 και εφεξς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1095/15 (ΦΕΚ-822 Β/12-5-15) : Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1002/14 (ΦΕΚ-3Β/5-1-15) "Κατηγορες οντοττων που απαλλσσονται απ τη χρησιμοποηση φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν. Αναγραφ πρσθετων στοιχεων στα εκδιδμενα στοιχεα λιανικς πλησης ορισμνων κατηγοριν υπηρεσιν αγαθν. Δλωση διακοπς λειτουργας φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο λγω τεχνικο προβλματος" πως τροποποιθηκε
Κ.Υ.Α. 175700/15 (ΦΕΚ-827 Β/12-5-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ1Α/οικ.13316/14 κ.υ.α. "Κατανομ τους 2014 ποστητας 133.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/02, πως ισχει"
ΥΠΠΑΠΕ 2834/52781/13-5-15 : Εφαρμογ της ΚΥΑ αριθμ. 414/2354/15 (ΦΕΚ-97 Β) σχετικ με τις "προυποθσεις, ρους και διαδικασα για τη διενργεια αλιευτικο τουρισμο απ επαγγελματες αλιες"
ΕΤΕΑ 60197/12-5-15 : Ν. 4324/15 - Τροποποηση ν. 4321/15 περ ληξιπρθεσμων οφειλν
Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015/12-5-15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΔΠ/0005159/586Β/ΕΞ2015/7-4-15, απφασης παραχρησης, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α βαθμο (ΦΕΚ-578 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1103/11-5-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη φορολογικ αντιμετπιση της ανγερσης κτσματος βελτισεων και επεκτσεων με δαπνες του μισθωτ σε ακνητο κυριτητας του εκμισθωτ , με βση τις διατξεις του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1102/11-5-15 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2014
ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.32194/15 (ΦΕΚ-824 Β/12-5-15) : Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/ΟΙΚ.13632/8-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διατξεις νομοσχεδου "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση Αδικιν και λλες διατξεις" περ αυτοδκαιης δυνητικς θσης σε αργα και περ επιβολς της ποινς της οριστικς πασης
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16003/12-5-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικττηα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (COSME, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την ενσχυση της ανταγωνιστικτητας και της βιωσιμτητας του τομα του τουρισμο
ΥΠΠΑΠΕ Γ4/2315/51456/8-5-15 : Προυποθσεις γκρισης απογραφς σε μεταχειρισμνους ελκυστρες προερχμενους απ χρες της ΕΕ με κινητρες αντιρρυπαντικς τεχνολογας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/ΟΙΚ.13632/8-5-15 : Διατξεις νομοσχεδου "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση Αδικιν και λλες διατξεις" περ αυτοδκαιης δυνητικς θσης σε αργα και περ επιβολς της ποινς της οριστικς πασης
ΥΠΠΑΠΕ 1213/36812/15 (ΦΕΚ-790 Β/6-5-15) : Καθιρωση συστματος εποπτεας των Συνοριακν Σταθμν Κτηνιατρικο Ελγχου (ΣΥΚΕ) και των σημεωση εισδου με βση την απφαση της Επιτροπς 94/641/ΕΚ
Κ.Υ.Α. 13801/656/15, ΦΕΚ-816 Β/7-5-15 : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδν σε παιδικς κατασκηνσεις δυνμει με των προβλεπμενων του εδαφου γ της παρ. 6 του ρθρου 34 του Ν. 4144/13 σχετικ με τον Ενιαο Λογαριασμ για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν" (ΕΛΕΚΠ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1061927/ΕΞ2015/5-5-15 : Παρακρτηση φρου σε τκους υπερημερας που καταβλλονται σε νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1099/5-5-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τον υπολογισμ των δσεων κατ την υποβολ των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3133.1/01/15, ΦΕΚ-775 Β/4-5-15) : Καθορισμς τρπου υπολογισμο της ημερομηνας απ την οποα το επαγγελματικ πλοο αναψυχς, οφελει να αποδσει στις αρμδιες υπηρεσς της Φορολογικς Τελωνειακς διοκησης α) τον ΦΠΑ για την εισαγωγ την απκτηση που του αναλογε και β) τους αναλογοντες δασμος και επιβαρνσεις καθς και τον ειδικ φρο κατανλωσης των καυσμων, λιπαντικν και λοιπν αγαθν για τους οποους τυχε απαλλαγς, λγω μη εκπλρωσης της υποχρωσεης εκτλεσης του ελχιστου αριθμο ημερν ναλωσης και κθε σχετικο θματος

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.