»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


3-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10249/3-7-20  : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

3-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10251/3-7-20 : ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ρθρο 49 του ν. 4688/2020)

3-7-20   Κ.Υ.Α. Α/35666/1841/20 (ΦΕΚ-2721 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινς απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με θμα: «Διαγραφ αυτοκιντων απ το on-line μηχανογραφικ σστημα κδοσης αδειν κυκλοφορας (Μητρο αδειν κυκλοφορας) αυτοκνητων οχημτων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν λγω εξαγωγς/ αποστολς σε λλη χρα κατ τον ν. 4254/2014 (Α' 85)» (Β' 2118).

3-7-20   ΥΠ.ΕΣ. 41534/3-7-20 : Παρταση προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης

3-7-20   ΥΠΑΙΘ 85647/Ε3/3-7-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

3-7-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/28296/ΔΠΓΚ/1-7-20 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2021

3-7-20   ΕΦΚΑ 143140/3-7-20 : Παρταση μχρι 10/07/2020 της προθεσμας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ), μισθολογικς περιδου 05/2020

3-7-20   Κ.Υ.Α. 66404/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2697 Β/2-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν «Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν» (Β 1864), πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β 2198) μοια.

3-7-20   N. 4701/20 (ΦΕΚ-128 Α/30-6-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Πλασιο χοργησης μικροχρηματοδοτσεων, ρυθμσεις χρηματοπιστωτικο τομα και λλες διατξεις.

3-7-20   ΑΑΔΕ Ε2101/2-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 32 του ν. 4701/2020 (Α' 128), αναφορικ με την τροποποηση του ρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικ με την ρση ακινησας οχημτων τους 2020 με αναλογικ καταβολ τελν κυκλοφορας

3-7-20   ΕΟΠΥΥ  ΔΒ3Α/Φ115/5/οικ.18178/3-7-20 : Οδηγα σχετικ με την ημερομηνα θερησης των φυσικοθεραπειν απ ελεγκτ ιατρ

3-7-20   ΥΠΕΚΥΠ 26696/791/1-7-20 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Οδηγες για την εφαρμογ της Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α' 55).»

3-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41734/20 (ΦΕΚ-2704 Β/2-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 18.6.2020 ως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420).

3-7-20   ΥΠΕΚΥΠ 24807/Δ1/8171/20 (ΦΕΚ-2703 Β/2-7-20) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασα αξιολγησης και επιλογς του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητεας του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.).

3-7-20   YΠΑΝΕΠ 68030/20 (ΦΕΚ-2702 Β/2-7-20) : Ορισμς αποφαινμενων οργνων στο πλασιο εκτλεσης του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων μσω διενργειας διαδικασιν ανθεσης και εκτλεσης δημοσων συμβσεων.

3-7-20   Κ.Υ.Α. 31589/οικ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-2701 Β/2-7-20) : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2020-2021 στη Σχολ Αξιωματικν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2019-2020 και με κατατακτριες εξετσεις.

3-7-20   Κ.Υ.Α. 31588/οικ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-2701 Β/2-7-20) : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2020-2021 στη Σχολ Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2019-2020.

3-7-20   Κ.Υ.Α. οικ. 29309/20 (ΦΕΚ-2693 Β/2-7-20) : Καταβολ επιδματος αεροθεραπεας σε ανπηρους συνταξιοχους του Δημοσου και του Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για τη θεριν περοδο 2020.

3-7-20   Κ.Υ.Α. Φ.43000/21452/750/20 (ΦΕΚ-2691 Β/2-7-20) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2020.2-7-20   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 392/177772/2-7-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση βεβαισεων απ το Μ.Α.Α.Ε.

2-7-20   ΟΑΕΔ 38673/2-7-20 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων παρχων τουριστικν καταλυμτων και ακτοπλοκν εισιτηρων που επιθυμον να συμμετσχουν στο πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2020-2021

2-7-20   ΑΑΔΕ Ε2094/26-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 65 και 66 του ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α'103/27-5-2020) σχετικ με την αυτοδκαιη περτωση της πτχευσης

2-7-20   ΥΠΑΙΘ 83046/Η2/20 (ΦΕΚ-2687 Β/1-7-20) : Καθορισμς διαδικασας απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ, ειδικτερων προσντων, κριτηρων, οργνου επιλογς τους για τοποθτησ τους σε σχολικς μονδες ενταγμνες σε τυπικ εκπαιδευτικ σστημα και Τμματα Ελληνικς Γλσσας και Πολιτισμο (Τ.Ε.Γ.) της ελληνγλωσσης εκπαδευσης στο εξωτερικ.

2-7-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1156/20 (ΦΕΚ-2681 Β/1-7-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2019 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

2-7-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/38282/20 (ΦΕΚ-2678 Β/1-2-20) : Προτυποποιημνα ντυπα Ελγχου Επιχειρσεων Υγειονομικο Ενδιαφροντος.

2-7-20   ΥΠΑΙΘ 82609/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2686 Β/1-7-20) : ναρξη μαθημτων σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021.

2-7-20   ΥΠΕΚΥΠ οικ. 26399/604/20 (ΦΕΚ-2685 Β/1-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης των εργαζομνων με εξαρτημνη εργασα για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (Β’ 993), πως ισχει.

2-7-20   Κ.Υ.Α. οικ. 26308/768/20 (ΦΕΚ-2684 Β/1-7-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του νου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της ιδοσς του», (Α’ 55).

2-7-20   ΥΠΕΚΥΠ 26400/605/30-6-20 : Διευκρινσεις επ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β' 2274)1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41089/20 (ΦΕΚ-2663 Β/30-6-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, ανεξαρττως σημαας, που προρχονται απ το εξωτερικ, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41081/20 (ΦΕΚ-2662 Β/30-6-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

1-7-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4991/30-6-20 : 1η Εκδοση Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν εξαιτας Ατυχημτων κατ την Οδικ και Σιδηροδρομικ Μεταφορ Επικινδνων Εμπορευμτων σμφωνα με τους Κανονισμος ADR/RID

1-7-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/οικ.37070/20 (ΦΕΚ-2652 Β/30-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4525/15.11.2017 απφασης του Υπουργο Υγεας «Παρταση των Προγραμμτων Προμηθειν Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.ΥΦ.Υ) των ετν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015» (Β’ 4208), ως προς τον χρνο ισχος της παρ. 2.

1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41080/20 (ΦΕΚ-2661 Β/30-6-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020.

1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41015/20 (ΦΕΚ-2660 Β/30-6-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με Τουρκα, Ηνωμνο Βασλειο, Βρεια Μακεδονα, Αλβανα και Σουηδα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ την 1.7.2020 ως και τις 15.7.2020.

1-7-20   Ν.4700/20 (ΦΕΚ-127 Α/29-6-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Ενιαο κεμενο Δικονομας για το Ελεγκτικ Συνδριο, ολοκληρωμνο νομοθετικ πλασιο για τον προσυμβατικ λεγχο, τροποποισεις στον Κδικα Νμων για το Ελεγκτικ Συνδριο, διατξεις για την αποτελεσματικ απονομ της δικαιοσνης και λλες διατξεις.

1-7-20   ΑΑΔΕ Ε2095/26-6-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «Στρατηγικ αναπτυξιακ προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις» (Α' 53/11.03.2020).

1-7-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12961/30-6-20 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου «Μητρου Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης» τους 2020

1-7-20   ΕΦΚΑ 138299/30-6-20 : Παρταση της ασφαλιστικς ικαντητας μη μισθωτν

1-7-20   ΕΦΚΑ 138311/30-6-20 : Διεκπεραωση και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) για την κδοση της Ευρωπακς Κρτας Ασφλισης Ασθενεας

1-7-20   ΑΑΔΕ Ε2099/25-6-20 : Φορολογικ μεταχεριση της εξωκεφαλαιακς εισφορς εταρων ΙΚΕ

1-7-20   ΑΑΔΕ Ε2097/25-6-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1117/19-05-2020 «ροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001» ΑΥΟ (Β' 2070) ΑΔΑ: Ω65446ΜΠ3Ζ-367.

1-7-20   ΑΑΔΕ Ε2096/25-6-20 : Κοινοποηση της αρ. Α.1145/12-6-2020, Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ, περ τροποποησης της αρ. πρ. Α.1203/16-5-2019 (B' 1933/29-05.2019) Απφασης, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσυκλτες.

1-7-20   ΥΠΥΜΕ Δ29Γ/οικ.38602/1139/29-6-20 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ29Γ/23445/636/13-4-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΑΔΑ:9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» ΤΟΥ Ν.4663/2020.

1-7-20   ΥΠ.ΔΙΚ. 2199/20 (ΦΕΚ-2659 Β/30-6-20) : Παρταση ισχος των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α 86) «Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις” (A 75) και λλες διατξεις».

1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41013/20 (ΦΕΚ-2658 Β/30-6-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020

1-7-20   ΥΠΑΙΘ Φ.122.1/86/83263/Ζ2/20 (ΦΕΚ-2657 Β/30-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απφασης του Υπουργο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων με θμα: «α) Διαδικασα συγκρτησης των εκλεκτορικν σωμτων των Α.Ε.Ι., ρθμιση θεμτων εκλογς και εξλιξης καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων, ανανωσης και μονιμοποησης των επ θητεα επκουρων καθηγητν, ελγχου νομιμτητας των διαδικασιν αυτν και λλων θεμτων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α 195), πως ισχει, και του ρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α 129). β) Ανπτυξη και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος ολοκληρωμνης διαχερισης διαδικασιν εκλογς και εξλιξης καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων, ανανωσης και μονιμοποησης των επ θητεα επκουρων καθηγητν, καθς και κατρτισης και τρησης Μητρων εσωτερικν και εξωτερικν μελν» (Β 225).

1-7-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/39226/20 (ΦΕΚ-2656 Β/30-6-20) : Καθορισμς διαδικασας για τη λψη ειδικτητας α) «Επεγουσας και Εντατικς Νοσηλευτικς», β) «Νοσηλευτικς Δημσιας Υγεας/Κοινοτικς Νοσηλευτικς».

1-7-20   Κ.Υ.Α. 66780/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2655 Β/30-6-20) : Παρταση αναστολς λειτουργας του πληροφοριακο συστματος «Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων» του ρθρου 20 του ν. 4557/2018.

1-7-20   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 16658/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2643 Β/30-6-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας στην Κεντρικ νωση Δμων Ελλδος για την λψη αποδεικτικο φορολογικς ενημερτητας.30-6-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Περιεχμενα

1. Επιχειρσεις των οποων ανεστλη απαγορεθηκε προσωριν η λειτουργα και εργαζμενοι αυτν.    
1.1. Αρχικ ρθμιση.    
1.2. Επκταση της ρθμισης.    
2. Επιχειρσεις που επλγησαν δραστικ απ την επιδημα και εργαζμενοι αυτν.    
2.1. Αρχικ ρθμιση.    
2.2. Επκταση της ρθμισης.    
3. Ναυτικο.    
4. Φορολογικς ρυθμσεις.    
5. Παρταση της προθεσμας καταβολς οφειλν των εκμισθωτν-φυσικν προσπων προς τους δμους και τα νομικ τους πρσωπα.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (30/06/2020)

30-6-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

30-6-20   Κ.Υ.Α. 17144/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2645 Β/30-6-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

30-6-20   ΥΠΕΚΥΠ 21462/7289/20 (ΦΕΚ-2644 Β/30-6-20) : Προσθκη αρμοδιτητας σε οργανικ μονδα του e-ΕΦΚΑ.

30-6-20   ΥΠΑΝΕΠ 65717/20 (ΦΕΚ-2646 Β/30-6-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 81550/05.08.2019 υπουργικς απφασης «Κατανομ στους αρμδιους φορες των ποσν των ενισχσεων των επενδυτικν σχεδων που υπγονται στο καθεστς ’’Γενικ Επιχειρηματικτητα’’ του αναπτυξιακο ν. 4399/2016, του τους 2017».

30-6-20   ΥΠΕΚΥΠ 137516/30-6-20 : Χοργηση βεβαωσης για χρση στο ΑΣΕΠ μσω ηλεκτρονικν υπηρεσιν e-ΕΦΚΑ

30-6-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3122.2/39009/20 (ΦΕΚ-2629 Β/29-6-20) : Τοποθτηση πλωτν εξεδρν, επιφνειας μχρι εκατ πενντα (150) τετραγωνικν μτρων, στη θλασσα, χωρς επμβαση στον αιγιαλ, για εποχικ χρση.

30-6-20   ΥΠΑΙΘ 80233/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2629 Β/29-6-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αρ.79942/ΓΔ4/21.5.2019 (Β 2005) απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων, πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 73111/ΓΔ4/17.6.2020 (Β 2397) μοι της με θμα «Τροποποηση της υπ’ αρ. 79942/ ΓΔ4/21.5.2019 (Β 2005) απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων “Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης”».

30-6-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/οικ.26103/1031/30-6-20 : Παρταση της ασφαλιστικς ικαντητας μη μισθωτν

30-6-20   ΥΠΥΜΕ 34845/542/29-6-20 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Τεχνικο Ελγχου κρατν-μελν της Ε.Ε και προθεσμας αρχικο τεχνικο ελγχου.

30-6-20   ΥΠΥΜΕ  Β/36054/1868/29-6-20 :  κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

30-6-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1150/20 (ΦΕΚ-2627 Β/29-6-20) : Διαδικασα καταβολς Φ.Π.Α. για κατασκευαστικς εργασες σε ξενοδοχειακ καταλματα.

30-6-20   ΑΑΔΕ Ε2093/26-6-20 : Δημιουργα νου κωδικο στη θση 44 των διασαφσεων εξαγωγς (εφοδιασμο) - Εφαρμογ Ε.2088/2020 εγκυκλου διαταγς

30-6-20   ΕΦΚΑ 136473/ΕΓΚ.29/29-6-20 : Ψηφιακ διαδικασα απονομς συντξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολ ατησης συνταξιοδτησης, κδοση και κοινοποηση αποφσεων

30-6-20   ΥΠ.ΔΙΚ. 29075/20 (ΦΕΚ-2630 Β/29-6-20) : Δικαιολογητικ αδειοδτησης φορων καταρτσεων για την διαμεσολβηση.

30-6-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.1/38725/20 (ΦΕΚ-2625 Β/29-6-20) : γκριση τροποποησης του Γενικο Κανονισμο Λιμνων υπ’ αρ. 10 «Για τις καταδυτικς εργασες».

30-6-20   Κ.Υ.Α. 864/164642/20 (ΦΕΚ-2623 Β/29-6-20) : Κλυψη εθνικς συμμετοχς για το Πργραμμα στριξης των Μικρν Νησιν του Αιγαου Πελγους, κατ το τος 2020.29-6-20   Π.Δ. 54/20 (ΦΕΚ 126 Α/29-6-2020): Σσταση οργανικν επ θητεα θσεων Συνοριακν Φυλκων Ορισμνου Χρνου.

29-6-20   ΥΠ.ΕΣ. 39259/24-6-20  : Συνοπτικ παρθεση των ρυθμσεων που αφορον δημσιες συμβσεις που συνπτονται απ τους ΟΤΑ και σχετικν διατξεων, στο πλασιο λψης μτρων αποφυγς της διδοσης του κορωνοο COVID-19 των Πρξεων Νομοθετικο Περιεχομνου καθς και γνωστοποηση των νμων με τους οποους κυρθηκαν Γνωστοποηση εγγρφων και Κατευθυντριας Οδηγας αρ.24/15-4-2020 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

29-6-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 16987/20 (ΦΕΚ-2587 Β/26-6-20) : ροι παροχς οικονομικο βοηθματος σε αιτοντες διεθν προστασα - τος 2020.

29-6-20   ΥΠΑΙΘ  82036/Ε3/29-6-20 : Χοργηση ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021 σε εκπαιδευτικος της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

29-6-20   ΟΑΕΔ 37195/29-6-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

29-6-20   Κ.Υ.Α. 2421.1/39192/20 (ΦΕΚ-2605 Β/29-6-20) : Καθορισμς του αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021, στερα απ συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2019-2020.

29-6-20   Π.Υ.Σ. 23/20 (ΦΕΚ-125 Α/28-6-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο και Παρακολοθησης της Κυβερνητικς Πολιτικς για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

29-6-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.40383/20 (ΦΕΚ-2602 Β/28-6-20) : Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-6-20   ΥΠ.ΕΣ. 39908/26-6-20 : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ α' βαθμο

29-6-20   ΥΠ.ΕΣ. 39903/26-6-20  : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολια του προσωπικο των Περιφερειν

29-6-20   ΕΦΚΑ 134900/26-6-20 : Διευκρινιστικς οδηγες ως προς την υποβολ και την καταβολ των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν του Δρου Πσχα 2020

29-6-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.40381/20 (ΦΕΚ-2601 Β/27-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-6-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 9800/20 (ΦΕΚ-2600 Β/27-6-20) : Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19.

29-6-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.21552/681/20 (ΦΕΚ-2599 Β/27-6-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 20.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης» (Α’ 68), πως κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α 83) και ισχει.

29-6-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.40380/20 (ΦΕΚ-2598 Β/26-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στοσνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 29.6.2020 ως και 12.7.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-6-20   Κ.Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/39470/20 (ΦΕΚ-2596 Β/26-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εσωτερικν και του Υφυπουργο Υγεας «Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα» (Β’ 460).

29-6-20   Κ.Υ.Α. Φ.841/ΑΔ.6691/Σ.1205/20 (ΦΕΚ-2595 Β/26-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Φ. 841/38/26939/Σ.5184/23.3.2018 κοινς απφασης του Υπουργο Εθνικς μυνας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου και ειδικν αποζημισεων που καταβλλονται στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων» (Β’ 1119).

29-6-20   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/317955/9566/1276/179/20 (ΦΕΚ-2593 Β/26-6-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 25 του ν. 4373/2016 (Α' 49).26-6-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-6-20 : Σστημα Επιλογς Προσταμνων σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει.

26-6-20   ΥΠΑΙΘ Φ.251/81422/Α5/26-6-20 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ 2020.

26-6-20   ΑΑΔΕ Α1155/20 (ΦΕΚ-2557 Β/26-6-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς πληροφοριν και μηδενικν αναφορν (nil reporting) απ τα Δηλοντα Ελληνικ Χρηματοπιστωτικ Ιδρματα στο πλασιο εφαρμογς του Κοινο Προτπου Αναφορς (ΚΠΑ).

26-6-20   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/4515/24-6-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς και τη λξη των αλλοδαπν διαβατηρων (πολιτογρφηση και εφαρμογ διατξεων του ν.4332/2015)

26-6-20   ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.38109/1950/23-6-20 : Διαδικασα χοργησης αντιγρφου στοιχεων κυκλοφορας λγω απλειας, φθορς κλοπς

26-6-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/ΟΙΚ.12688/24-6-20 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας - Ολοκλρωση διαδικασιν κκλων κινητικτητας 2018 και 2019

26-6-20   ΕΦΚΑ 28/25-6-20 : Ασφλιση σμφωνα με τον Κανονισμ Βαρων και Ανθυγιεινν Επαγγελμτων των απασχολομενων στην καθαριτητα των χρων δημσιας εκπαδευσης

26-6-20   Π.Δ. 53/20 (ΦΕΚ-124 Α/25-6-20) : Κατανομ οργανικν θσεων Εισαγγελων Εφετν στις Εισαγγελες Εφετν της χρας με μεωση των οργανικν θσεων Αντεισαγγελων Εφετν.

26-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/321094/8334/20 (ΦΕΚ-2551 Β/25-6-20) : Αντικατσταση της υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900 (Β’1938) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Πολιτισμο και Αθλητισμο «Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο θατρο μσω δρσεων και προγραμμτων», πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/04.06.2020 (Β’ 2164) μοια απφαση

26-6-20   ΥΠΑΙΘ 77275/Ζ1/20 (ΦΕΚ-2549 Β/25-6-20) : Αντιστοιχες Τμημτων, Εισαγωγικν Κατευθνσεων και Προγραμμτων Σπουδν των Α.Ε.Ι. και των Αντατων Εκκλησιαστικν Ακαδημιν, ακαδημακο τους 2020-2021..25-6-20   ΕΦΚΑ 125301/19-6-20 : Ποσοστ αναπηρας μετ απ σκηση προσφυγς σε ΒΥΕ

25-6-20   ΕΦΚΑ 125312/19-6-20  : λεγχος απ την Επιτροπ Δειγματοληπτικο Ελγχου

25-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129/20 (ΦΕΚ-2547 Β/24-6-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο design μσω δρσεων και προγραμμτων.

25-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128/20 (ΦΕΚ-2546 Β/24-6-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στα εικαστικ μσω δρσεων και προγραμμτων.

25-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133/20 (ΦΕΚ-2545 Β/24-6-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο video game development μσω δρσεων και προγραμμτων.

25-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127/20 (ΦΕΚ-2544 Β/24-6-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στον χορ μσω δρσεων και προγραμμτων.

25-6-20   ΑΑΔΕ Ε2091/22-6-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α' και Β' κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων.»

25-6-20   ΑΑΔΕ Ε2092/24-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων της παραγρφου 1 της υπ' αριθμ. 7330-07/04/2020 (Β' 1426) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος Αδειν Διαμονς, Δελτων Αιτοντων Διεθνος Προστασας και λοιπν προθεσμιν που συνδονται με τη διοικητικ διαδικασα καταγραφς και εξτασης αιτημτων διεθνος προστασας α' και β' βαθμο” πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. ΤΤ 9028-12/05/2020 (Β' 1854) απφαση του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου

25-6-20   ΕΦΚΑ 131641/24-6-20 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν ασφαλιστικν εισφορν επ των αμοιβν ΔΣ

25-6-20   ΕΦΚΑ 131644/24-6-20 : Οδηγες υποβολς αναλυτικν περιοδικν δηλσεων (ΑΠΔ), δρου Πσχα 2020 απ τις πληττμενες επιχειρσεις - Καταβολ ασφαλιστικν εισφορν

25-6-20   ΥΠΕΚΥΠ 25480/755/24-6-20 : Διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-20 (Β 2268) "Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ

25-6-20   ΥΠΥΜΕ 34140/539/22-6-20 : Απαλλαγ απ την καταβολ πρσθετου ειδικο τλους για λγους ανωτρας βας

25-6-20   ΥΠΑΙΘ 79429/Ε2/20 (ΦΕΚ-2548 Β/24-6-20) : Επιλογ Διδακτικο Προσωπικο για τοποθτηση με θητεα σε Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα

25-6-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 62958/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2543 Β/24-6-20) : Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ρθρο 2 του ν. 3723/08

25-6-20   ΥΠΑΙΘ Φ.7/79511//ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2539 Β/24-6-20) : Εφαρμογ της πιλοτικς δρσης "Εργαστρια Δεξιοττων" στην Πρωτοβθμια και Δευτεροβθμια Εκπαδευση24-6-20  ΥΠΕΚΥΠ-ΕΦΚΑ 128198/22-6-20  : Υποβολ αιτσεων για την Κατασκηνωτικ περοδο τους 2020.

24-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1151/20 (ΦΕΚ-2537 Β/24-6-20) : Παρταση μεωσης συντελεστν Φρου Προστιθμενης Αξας (Φ.Π.Α.) για τα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο.

24-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/54245/779/20 (ΦΕΚ-2520 Β/24-6-20) : Λειτουργα Επιτροπς Καθορισμο Λατομικν Περιοχν

24-6-20  ΟΑΕΔ 6/36335/24-6-20 : Δημσια Πρσκληση 6/2020 - Προς δικαιοχους και παρχους για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο πργραμμα "Επιδτηση Διακοπν Εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο περιδου 2020-2021

24-6-20  ΥΠΥΜΕ Α/35269/1792/22-6-20 :  Παρταση προθεσμας για τη θση σε κυκλοφορα Επιβατηγν Δημοσας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) οχημτων της παρ. 10 του αρ. 106 του ν. 4070/2012 (Α'82), πως ισχει, στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνος).

24-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 64260/20 (ΦΕΚ-2496 Β/23-6-20) : Ζητματα εφαρμογς του ρθρου δκατου εβδμου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 75), πως κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86) και τροποποιθηκε με το ρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α' 111).

24-6-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/16853/23-6-20 : Εγγραφ και επικαιροποηση χρηστν/διαχειριστν στην εφαρμογ - υποσστημα του Πληροφοριακο Συστματος Μητρου Πολιτν για τη δλωση γννησης

24-6-20  Κ.Υ.Α. 9418/20 (ΦΕΚ-2498 Β/23-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2084), πως χει τροποποιηθε με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοιν υπουργικ απφαση (Β’ 2370).

24-6-20  Κ.Υ.Α. 21659/547/20 (ΦΕΚ-2497 Β/23-6-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αρ. 60646/1915/17-2-2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2020-2021, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο» (Β 673).

24-6-20  Κ.Υ.Α. Γ2α/οικ.37824/20 (ΦΕΚ-2495 Β/23-6-20) : Τροποποηση της υπ αρ.Υ4α/147881/25.11.2010 «Ολομερη λειτουργα Νοσοκομεων» κοινς υπουργικς απφασης (Β1851)».

24-6-20  ΥΠΑΙΘ 78054/Δ6/20 (ΦΕΚ-2494 Β/23-6-20) : Ρυθμσεις για τη λειτουργα των Προτπων και Πειραματικν Σχολεων.

24-6-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/305174/1225/20 (ΦΕΚ-2494 Β/23-6-20) : Καθορισμς ημερομηνας ισχος εισιτηρων που εκδθηκαν μχρι 30-3-2020, και λοιπν αναγκαων τεχνικν και διαδικαστικν λεπτομερειν για την εφαρμογ της ρθμισης του ρθρου πεντηκοστο κτου της απ 30-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ).

24-6-20  ΥΠΑΙΘ Κ1/74959/20 (ΦΕΚ-2491 Β/23-6-20) : Κριτρια και διαδικασα για την επιλογ Συμβολων Ψυχολγων στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.).

24-6-20  ΥΠΑΙΘ K1/74955/20 (ΦΕΚ-2491 Β/23-6-20) : Κριτρια και διαδικασα για την επιλογ Συμβολων Σταδιοδρομας στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.).

24-6-20  ΥΠΑΙΘ Κ1/74929/20 (ΦΕΚ-2491 Β/23-6-20) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς εκπαιδευτικο προσωπικο στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

24-6-20  ΥΠΑΙΘ K1/74940/20 (ΦΕΚ-2491 Β/23-6-20) : Κριτρια και διαδικασα για την επιλογ μονμων εκπαιδευτικν προς απσπαση στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.)

24-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΠ/33950/20 (ΦΕΚ-2489 Β/23-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/89005/23.12.2019 υπουργικς απφασης «Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2019, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για την παροχ ιατροτεχνολογικν προντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες/προμηθευτς» (Β’ 4870).23-6-20  ΑΑΔΕ Α1128/20 (ΦΕΚ-2475 Β/22-6-20) : Προσθκη νων Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας.

23-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 61811/ΕΞ2020/18-6-20 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις διατξεις του ρθρου 7Α παρ. 1 και 4 του ν. 2971/01 (ΦΕΚ-285 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει

23-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 38708/ΕΓΚ.208/22-6-20 : Χοργηση πιστοποιητικν Δημοτολογου και αποσπασμτων Ληξιαρχικν Πρξεων μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης

23-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ138/20 (ΦΕΚ-2488 Β/22-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020.

23-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 63890/20 (ΦΕΚ-2486 Β/22-6-20) : 3η Τροποποηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19» (Β 1291).

23-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 24760/550/20 (ΦΕΚ-2484 Β/22-6-20) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας.

23-6-20  Κ.Υ.Α. 77485/Ε2/20 (ΦΕΚ-2483 Β/22-6-20) : Ηλεκτρονικς αιτσεις για τοποθτηση εκπαιδευτικν με θητεα στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα, κατ το σχολικ τος 2020-2021.

23-6-20  ΑΑΔΕ Α1154/20 (ΦΕΚ-2482 Β/22-6-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της «Δλωσης Covid» του ρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

23-6-20  Κ.Υ.Α. 77561/Ζ1/20 (ΦΕΚ-2481 Β/22-6-20) : Διαδικασα ηλεκτρονικς ψηφοφορας για την ανδειξη του Πρτανη και των Αντιπρυτνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελν οργνων των ακαδημακν μονδων των Α.Ε.Ι., καθς και των Διευθυντν Κλινικν, Εργαστηρων και Μουσεων που λειτουργον στο πλασιο ακαδημακν μονδων των Α.Ε.Ι.

23-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 21597/Δ1/7339/20 (ΦΕΚ-2480 Β/22-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 12549/4426/16-3-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Εσωτερικν «Καθορισμς διαδικασας κτακτης πρσληψης επικουρικο προσωπικο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 868), πως ισχει.22-6-20  ΟΑΕΔ 35328/19-6-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2020 - Πργραμμα προεργασας για 500 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στην Περιφρεια Ηπερου.

22-6-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 25018οικ./20 (ΦΕΚ 2474 Β/22-6-2020): Διενργεια της δοκιμασας επρκειας υποψφιων δικηγρων για το τος 2020.

22-6-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 16379/20 (ΦΕΚ-2438 Β/19-6-20) : Ανακαθορισμς αρμδιας αρχς κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, πως ισχει.

22-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.38981/22-6-20 : Εμβλιο BCG και νσος COVID-19

22-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1143/20 (ΦΕΚ-2472 Β/22-6-20) : Απαλλαγ απ τον ΦΠΑ της δωρεν παρδοσης αγαθν και της δωρεν παροχς υπηρεσιν απ υποκειμνους στον ΦΠΑ για την κλυψη της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

22-6-20  Κ.Υ.Α. 61239/20 (ΦΕΚ-2471 Β/22-6-20) : Εφαρμογ της ενσχυσης Φορολογικς Απαλλαγς σε επενδυτικ σχδια που χουν υπαχθε στις διατξεις του ν. 4399/2016.

22-6-20  Κ.Υ.Α. 61238/20 (ΦΕΚ-2471 Β/22-6-20) : Εφαρμογ της ενσχυσης Φορολογικς Απαλλαγς σε επενδυτικ σχδια που χουν υπαχθε στις διατξεις του ν. 3908/2011.

22-6-20  Κ.Υ.Α. A1138/20 (ΦΕΚ-2470 Β/22-6-20) : Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

22-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 38420/ΕΓΚ.206/22-6-20 : Δημοσευση των πρξεων μετταξης σε ΟΤΑ α' και β' βαθμο

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38269/20 (ΦΕΚ-2457 Β/21-6-20 ) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19” (B’ 1177).

22-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/38239/20 (ΦΕΚ-2457 Β/21-6-20) : Κατργηση της υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/17-3-2020 απφασης του Υπουργο Υγεας: «κτακτα μτρα λειτουργας της Κεντρικς Υπηρεσας του Υπουργεου Υγεας για την αποφυγ της διασπορς του κορωνοο COVID - 19»  (Β’ 929).

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38746/20 (ΦΕΚ-2456 Β/20-6-20) : Εκ νου επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς των δικν ενπιον των ποινικν δικαστηρων της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης για το χρονικ διστημα απ 22.6.2020 ως και 15.7.2020.

22-6-20  Κ.Υ.Α. Φ.251/77655/Α5/20 (ΦΕΚ-2455 Β/20-6-20) : Τρπος διεξαγωγς των πανελλαδικν εξετσεων ειδικν και μουσικν μαθημτων και πρακτικν δοκιμασιν που απαιτονται για την εισαγωγ στα ΤΕΦΑΑ, τους 2020.

22-6-20  Κ.Υ.Α. 63719/20 (ΦΕΚ-2454 Β/20-6-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων» (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)» (Β’ 1837).

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38739/20 (ΦΕΚ-2453 Β/20-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 5.7.2020.

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38740/20 (ΦΕΚ-2452 Β/20-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β 1584) ως και τις 5.7.2020.

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38642/20 (ΦΕΚ-2451 Β/19-6-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν σχολικν μονδων των Δμου Ξνθης και Μκης της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης, για το χρονικ διστημα απ 19.6.2020 ως και 27.6.2020.

22-6-20  ΥΠΑΙΘ 74472/Δ2/20 (ΦΕΚ-2450 Β/19-6-20) : Διδασκαλα του διδακτικο/μαθησιακο πεδου Τεχνολογα και Πληροφορικ στο Γυμνσιο.

22-6-20  ΑΑΔΕ Α1145/20 (ΦΕΚ-2450 Β/19-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες.

22-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1146/20 (ΦΕΚ-2449 Β/19-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Ιονιο 2020» (Β 2219).

22-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1147/20 (ΦΕΚ-2449 Β/19-6-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α 55) πως τροποποιθηκε και ισχει, πως αυτ κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), με την οποα λαμβνονται «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

22-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1125/20 (ΦΕΚ-2434 Β/19-6-20) : Απδοση των τελν χαρτοσμου που οφελονται απ υπχρεους σε παρακρτηση των ρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013.19-6-20  ΕΦΚΑ 126826/19-6-20 : Επιλογ Ασφαλιστικς Κατηγορας και απεικνιση στην ΑΠΔ Δημσιου Τομα των ασφαλιστικν εισφορν:
1. Δικηγρων που απασχολονται στο Δημσιο με μμισθη εντολ για Κλδους Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ
2. Μηχανικν και Υγειονομικν για Κλδο Πρνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ,
κατ' εφαρμογ των ρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθς και των ρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020

19-6-20  ΑΑΔΕ Ε2089/15-6-20 : Κοινοποηση της αρ.πρ. Α1121/19.05.2020 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την χοργηση της δειας αποστολς, παραλαβς, εισαγωγς, εξαγωγς καπνο, εισαγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν, κατασκευς, αποστολς, παραλαβς, εισαγωγς, εξαγωγς εξοπλισμο παραγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν καθς και κθε λλο σχετικ ζτημα

19-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/20 (ΦΕΚ 2448 Β/19-06-2020) : γκριση «Τεχνικν Οδηγιν για τη δημιουργα προσωρινν διαδρμων κνησης πεζν, προσωρινν διαδρμων κνησης ποδηλτου και προσωριν δημιουργα περιοχν πιας κυκλοφορας δρμων πιας κυκλοφορας με μεωση του ορου ταχτητας στα τριντα (30) χλμ/ρα, σε τοπικς οδος σε περιοχς κατοικας».

19-6-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-6-20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ και πειθαρχικ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν και των νομικν προσπων δημοσου δικαου

19-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.15094/581/13-4-20 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχληση συνταξιοχων γρατος

19-6-20  ΑΑΔΕ Ε2090/15-6-20 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α.1119 (ΦΕΚ 2138/Β') Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων»

19-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.19167/712/20-5-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 81 του ν. 4676/2020 για την υπαγωγ απασχολομενων συνταξιοχων ΝΑΤ σε εκπαιδευτικ ργο στη Δημσια Ναυτικ Εκπαδευση στις διατξεις του ρθρου 27 του ν.4670/2020

19-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 37874/17-6-20  : Επικαιροποηση οδηγιν παροχς τεχνικς υποστριξης για τον Κμβο Διαλειτουργικτητας του ΥΠ.ΕΣ.

19-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1149/20 (ΦΕΚ 2447 Β/19-06-2020) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιθηκε και ισχει.

19-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. A1141/20 (ΦΕΚ 2445 Β/19-06-2020) : Τροποποηση της υπ αρ. 30/003/000/1026/2016 απφασης «ροι και προποθσεις για την πλρη μετουσωση της αιθυλικς αλκολης, την παρασκευ, διθεση και την εμφιλωση της πλρως μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης» (Β 755).

19-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.23869/998/18-6-20 :  Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 78 του ν.4690/2020.

19-6-20  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/58132/623/18-6-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τις αρμοδιτητες των Συμβουλων Αρχιτεκτονικς (Σ.Α.)

19-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 60970/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2425 Β/18-6-20) : Καθορισμς Εθνικο Μορφτυπου ηλεκτρονικο τιμολογου στο πλασιο των Δημοσων Συμβσεων.

19-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 60967/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2425 Β/18-6-20) : Ηλεκτρονικ Τιμολγηση στο πλασιο των Δημοσων Συμβσεων δυνμει του ν. 4601/2019 (Α 44).

19-6-20  ΑΑΔΕ Α1137/20 (ΦΕΚ-2423 Β/18-6-20) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς δηλσεων φορολογας κεφαλαου, κοινοποησης των πρξεων προσδιορισμο του φρου και λψης πιστοποιητικν των φορολογιν κεφαλαου.

19-6-20  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΦΓ8/28662/20 (ΦΕΚ-2424 Β/18-6-20) : Ορισμς Συστματος Εσωτερικο Ελγχου εντς του Ελεγκτικο Συνεδρου.

19-6-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2132.1/37585/18-6-20 : Ελεγχοι σε πλοα εν πλω για την αποτροπ μετδοσης της πανδημας του κορωνοιο COVID-19 - δημιουργα μπλοκ παραβσεων

19-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38429/20 (ΦΕΚ-2421 Β/18-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν τηςπερ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171),για το χρονικ διστημα απ 18.6.2020 ως και 27.6.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

19-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38424/20 (ΦΕΚ-2420 Β/18-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 18.6.2020 ως και τις 2.7.2020.

19-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38426/20 (ΦΕΚ-2419 Β/18-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και του κατπλου πλοων αναψυχς, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β 2283).18-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/76108/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2418 Β/18-6-20) : Δραστηριτητες στην αγγλικ γλσσα στο Νηπιαγωγεο

18-6-20  Κ.Υ.Α. 59886/ΕΥΚΕ913/20 (ΦΕΚ-2417 Β/18-6-20) : Λειτουργα του Πληροφοριακο Συστματος Σρευσης Ενισχσεων Ησσονος σημασας - (ΠΣΣΕΗΣ)

18-6-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 9126/17-6-20 : Δημσια πρσκληση προς δικαιοχους και παρχους καταλυμτων για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο πργραμμα "Τουρισμς για λους" τους 2020

18-6-20  ΑΑΔΕ Ε2088/15-6-20 : Διευκρινσεις σχετικ με την απαλλαγ μη απ ΦΠΑ κατ την παρδοση καυσμων και λιπαντικν που πραγματοποιονται προς εταιρεες - μεσζοντες, μη εγκατεστημνες στο εσωτερικ της χρας, και προορζονται για τον εφοδιασμ πλοων τα οποα απαλλσσονται σμφωνα με τις διατξεις της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 27 του ν. 2859/00 "Κδικας ΦΠΑ" - Εφαρμογ της απφασης του Δικαστηρου της ΕΕ (υπθεση C-526/13)

18-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΟΙΚ.23973/811/18-6-20 : Οδηγες για την λειτουργα κατασκηνσεων φιλοξενας: - παιδιν ηλικας 6 ως 16 ετν // - Ατμων με Αναπηρες // - Ηλικιωμνων Ατμων και Μτρα πρληψης και αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID–19

18-6-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2132.1/37254/17-6-20 : Ελεγχοι σε πλοα εν πλω για την αποτροπ μετδοσης της πανδημας του κορωνοο COVID-19

18-6-20  ΑΑΔΕ Ε2087/16-6-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 17 των λοιπν διατξεων του ν. 4690/20 (Α 104) σχετικ με τη δωρεν διθεση αιθυλικς αλκολης προς το Υπουργεο Υγεας

18-6-20  Ν. 4693/20 (ΦΕΚ-116 Α/17-6-20) : Κρωση της απ 21.5.2020 τροποποησης της απ 3.6.2019 Επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο V της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας που κυρθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α 170) και λλες διατξεις.

18-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37992/20 (ΦΕΚ-2401 Β/17-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

18-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/20 (ΦΕΚ-2400 Β/17-6-20) : Διαδικασα επιλογς των παρχων Καθολικς Υπηρεσας ηλεκτρικς ενργειας, επιμερισμς των Πελατν και ροι και προποθσεις παροχς της Καθολικς Υπηρεσας, σμφωνα με το δετερο εδφιο της παρ. 5 του ρθρου 58 του ν. 4001/2011, ως ισχει.

18-6-20  ΑΑΔΕ Α1153/20 (ΦΕΚ-2399 Β/17-6-20) : Επιστροφ του φρου εισοδματος φυσικν προσπων.

18-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1148/20 (ΦΕΚ-2398 Β/17-6-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιθηκε και ισχει.

18-6-20  ΥΠΑΙΘ 73111/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2397 Β/17-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β 2005) απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης».

18-6-20  Κ.Υ.Α. Φ11/75710/Δ4/20 (ΦΕΚ-2395 Β/17-6-20) : δρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμς Εργαστηριακν Κντρων για το σχολικ τος 2020-2021.

18-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37920/20 (ΦΕΚ-2394 Β/17-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33457/29.5.2020 κοινς απφασης Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας εκπαιδευτικν δομν του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων απ 1.6.2020 ως και τη λξη του σχολικο, εκπαιδευτικο και ακαδημακο τους 2019-2020» (Β’ 2038).

18-6-20  Κ.Υ.Α. 9022/20 (ΦΕΚ-2393 Β/17-6-20) : Πργραμμα «Τουρισμς για λους» τους 2020.17-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/57387/1452/17-6-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τις ισχουσες προθεσμες του ρθρου 13 του ΠΔ 126/86

17-6-20  ΟΑΕΔ 34346/16-6-20 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2020 : Πργραμμα προεργασας για 1.100 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στην Περιφρεια Δυτικς Ελλδας.

17-6-20  ΥΠΕΚΥΠ  Φ.80320/22183/Δ18/794/17-6-20 : 1η Τροποποηση της Εγκυκλου παροχς διευκρινσεων ως προς την απδοση ΑΜΚΑ απ τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)

17-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.37670/20 (ΦΕΚ-2380 Β/16-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 17.6.2020 ως και 28.6.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-6-20  Κ.Υ.Α. Δ12γ/ΓΠ/οικ.21836/644/20 (ΦΕΚ-2363 Β/16-6-20) : Απδοση νοσηλου - τροφεου για ανασφλιστα και πορα τομα που διαμνουν σε Στγες Υποστηριζμενης Διαβωσης

17-6-20  Π.Δ. 52/20 (ΦΕΚ-115 Α/17-6-20) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 62/2018 «Ρθμιση θεμτων κδοσης Αδειν Ικαντητας Οδηγο Χειριστ Υπηρεσιακν Οχημτων Μηχανημτων του Πυροσβεστικο Σματος και κυκλοφορας αυτν» (Α 121).

17-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37666/20 (ΦΕΚ-2379 Β/16-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36808/14.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και του κατπλου πλοων αναψυχς, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β 2283).

17-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37667/20 (ΦΕΚ-2378 Β/16-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 916).

17-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/134/20 (ΦΕΚ-2377 Β/16-6-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Μιο 2020.

17-6-20  Κ.Υ.Α. 5966/20 (ΦΕΚ-2375 Β/16-6-20) : Υλοποηση του Προγρμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα/ Χρηματοδτηση.

17-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/132/20 (ΦΕΚ-2371 Β/16-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β1457).16-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 36889/15-6-20 : Αναλυτικ κατσταση ληξιπρθεσμων οφειλν σε τρτους

16-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 37260/ΕΓΚ.200/16-6-20 : Στρατηγικ αναπτυξιακ προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης - Σσταση και λειτουργα Αναπτυξιακν Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης - Κοινοποηση διατξεων των ν. 4674/20 (Α 53) και ν. 4690/20 (Α 104)

16-6-20  ΕΦΚΑ 27/16-6-20 : Μεωση ασφαλιστικν εισφορν υπαλλλων που απασχολονται στο Δημσιο Τομα κατ' εφαρμογ του ρθρου 48 του ν. 4670/20

16-6-20  Κ.Υ.Α. 8958/20 (ΦΕΚ-2370 Β/16-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ πρωτκολλα υγειο νομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2084).

16-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1132/20 (ΦΕΚ-2364 Β/16-6-20) : Eσπραξη εσδων υπρ ΤΡΙΤΩΝ απ τις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.).

16-6-20  ΑΑΔΕ Α1131/20 (ΦΕΚ-2364 Β/16-6-20) : Παρταση αναστολς της εκπαιδευτικς λειτουργας (με φυσικ παρουσα) της Φορολογικς και Τελωνειακς Ακαδημας της Α.Α.Δ.Ε. ως και τις 30.6.2020.

16-6-20  ΥΠΑΙΘ 59105/Η2/20 (ΦΕΚ-2356 Β/16-6-20) : Συμπλρωση της υπ' αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικς απφασης «Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης» (Β 2005).

16-6-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 16393/2020/20 (ΦΕΚ-2337 Β/15-6-20) : Υποβολ αιτσεων στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4251/2014, πως ισχει.

16-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/55750/2547/12-6-20 : Περ του κστους δαπνης αναδσωσης στα πλασια υποχρωσης των δικαιοχων επμβασης σε δασικο χαρακτρα εκτσεις

16-6-20  ΑΑΔΕ Ε2085/12-6-20 : Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος σε περπτωση μετασχηματισμο πιστωτικν ιδρυμτων με βση τις διατξεις του ρθρου 16 του ν. 2515/97, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4601/19

16-6-20  ΑΑΔΕ Α1130/20 (ΦΕΚ-2335 Β/15-6-20) : Τπος και Περιεχμενο της Πρξης Διοικητικο Προσδιορισμο Φρου του ρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα.

16-6-20  ΥΠΑΙΘ 48456/Α5/20 (ΦΕΚ-2285 Β/15-6-20) : Εξετσεις – ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικς.

16-6-20  ΑΑΔΕ Ε2086/15-6-20 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β 2276) και του ρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274)

16-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1124/20 (ΦΕΚ-2328 Β/15-6-20) : Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα (ΕαΧ), βσει του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου γδοου του Μρους Δετερου του ν. 4490/2017 (Α 150), για στοιχεα του φορολογικο τους 2018.

16-6-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/20 (ΦΕΚ-2316 Β/15-6-20) : Τροποποηση των ρθρων 3, 4 και 15 και του Πνακα χωροθτησης του Παραρτματος της υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης,Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την εγκατσταση και τη λειτουργα ργων και δραστηριοττων ’’Συστημτων Περιβαλλοντικν Υποδομν’’» (Β 436).15-6-20  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ–ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ–ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (15/06/2020)

15-6-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/175Α/20 (ΦΕΚ-2336 Β/15-6-20) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς σκοπευτικν πλων.

15-6-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7750/20 (ΦΕΚ-2303 Β/15-6-20) : Πρτυπος Κανονισμς Συνιδιοκτησας και Λειτουργας ξενοδοχεων συνιδιοκτησας.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Β1Α/ΟΙΚ.35223/20 (ΦΕΚ-2321 Β/15-6-20) : Τροποποηση της υπ'αρ. Β1α/οικ.19627/19-3-20 κ.υ.α. "Εκτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοιο" (Β 394), πως τροποποιθηκε και ισχει

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ 21457/418/20 (ΦΕΚ-2333 Β/15-6-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14237/17 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με θμα : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1459 ανργων νων, ηλικας 18-247 ετν (Β 3379)

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/ΟΙΚ.18271/585/20 (ΦΕΚ-2332 Β/15-6-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ15/Δ/οικ.16486/500/7-5-20 υ.α. (Β 1775)

15-6-20  ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ.115/4/ΟΙΚ.15945/15-6-20 : Χοργηση αποζημωσης λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2020

15-6-20  ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 118267/ΕΓΚ.26/12-6-20 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις που χει ανασταλε η λειτουργα πλττονται σημαντικ (βσει ΚΑΔ) απ τα κτακτα μτρα αντιμετπισης του κορωνοιο

15-6-20  ΑΑΔΕ Ε2084/12-6-20 : Παροχ διευκρινσεων στους εντασσμενους περιγραφικ (χωρς ΚΑΔ) των αποφσεων που χουν εκδοθε στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των επιπτσεων απ τον κορωνοι - COVID 19

15-6-20  ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 118328/ΕΓΚ.25/12-6-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παρταση προθεσμας καταβολς δσεων αυτοαπασχολομενων -ελευθρων επαγγελματιν ρθμισης

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36848/20 (ΦΕΚ-2284  Β/14-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32909/28.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β 2028) ως και τις 30.6.2020.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36808/20 (ΦΕΚ-2283 Β/14-6-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και του κατπλου πλοων αναψυχς, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID‐19.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36847/20 (ΦΕΚ-2282 Β/14-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β 2094) για το χρονικ διστημα απ 15.6.2020 ως και 30.6.2020.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36855/20 (ΦΕΚ-2281 Β/14-6-20) : Επιβολ του μτρου του υποχρεωτικο ιατρικο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ την αλλοδαπ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36806/20 (ΦΕΚ-2280 Β/14-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36811/20 (ΦΕΚ-2279 Β/14-6-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με Τουρκα και Ηνωμνο Βασλειο, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020.

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ 22043/Δ1/7451/20 (ΦΕΚ-2278 Β/14-6-20) : Τροποποηση της υπαρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β3520) «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36857/20 (ΦΕΚ-2277 Β/14-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/131/20 (ΦΕΚ-2276 Β/14-6-20) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020.

15-6-20  Κ.Υ.Α. 23101/476/20 (ΦΕΚ-2275 Β/14-6-20) : Τροποποηση της υπ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Περαιτρω μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και τη σταδιακ επαναλειτουργα της αγορς εργασας» (Β 1779).

15-6-20  Κ.Υ.Α. 23103/478/20 (ΦΕΚ-2274 Β/14-6-20) : Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ 22804/Δ1/7772/20 (ΦΕΚ-2273 Β/14-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β 3520) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ 21919/7423/20 (ΦΕΚ-2272 Β/14-6-20) : Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση εξδων κηδεας απ τον e- ΕΦΚΑ.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36810/20 (ΦΕΚ-2271 Β/13-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 15.6.2020 ως και 28.6.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-6-20  Κ.Υ.Α. 8825/20 (ΦΕΚ-2270 Β/13-6-20) : Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19.

15-6-20  ΑΑΔΕ Α1139/20 (ΦΕΚ-2269 Β/13-6-20) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου».

15-6-20  Κ.Υ.Α. 23102/477/20 (ΦΕΚ-2268 Β/13-6-20) : Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ.

15-6-20  Κ.Υ.Α. 2231.2-6/35739/20 (ΦΕΚ-2267 Β/12-6-20) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν/ Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικ τος 2020-2021.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.34618/20 (ΦΕΚ-2264 Β/12-6-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την κλυψη αναγκν φορων του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο στις επιμρους εκπαιδευτικς δομς.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.34620/20 (ΦΕΚ-2264 Β/12-6-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.21056/658/20 (ΦΕΚ-2264 Β/12-6-20) : Καθορισμς διαδικασας, τρπου και χρνου επιλογς για την καταβολ μειωμνων ασφαλιστικν εισφορν μηνς Απριλου 2020 απ αυτοτελς απασχολομενους και ελεθερους επαγγελματες.

15-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 60732/20 (ΦΕΚ-2262 Β/12-6-20) : γκριση εκτλεσης εργασιν κατεδφισης των κτιρων υπ’ αρ. 294 μχρι και 298 που αποτυπνονται στο τοπογραφικ διγραμμα του Παραρτματος Β του ν. 4663/2020 (Α 30).

15-6-20  ΥΠΑΙΘ 73226/Δ6/20 (ΦΕΚ-2261 Β/12-6-20) : Εισαγωγ μαθητν/τριν και σχετικς ρυθμσεις στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικ τος 2020-2021.

15-6-20  Κ.Υ.Α. 73160/Δ6/20 (ΦΕΚ-2260 Β/12-6-20) : Ηλεκτρονικς αιτσεις για εισαγωγ στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Φ.251/71246/Α5/20 (ΦΕΚ-2253 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 221893/Β1/16/27.12.2016 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Οικονομικν «Καθορισμς αποζημωσης των απασχολουμνων στις πανελλαδικς εξετσεις Γενικν Λυκεων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικ των ασχολομενων με τις εισιτριες εξετσεις των ειδικν κατηγοριν και των διαδικασιν επιλογς των εισαγομνων στην τριτοβθμια εκπαδευση καθς και των Αναβαθμολογητν των γραπτν - δοκιμων των προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων ΓΕΛ» (Β 4268).

15-6-20  Κ.Υ.Α. 2812.50/30139/20 (ΦΕΚ-2237 Β/11-6-20) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του επιδματος στισης των σπουδαστν των Ακαδημιν Εμπορικο Ναυτικο (Α.Ε.Ν.) του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς για το εκπαιδευτικ τος 2019-2020.

15-6-20  Π.Δ. 51/20 (ΦΕΚ-112 Α/12-6-20) : Σσταση Πυροσβεστικν Κλιμακων12-6-20  Ν. 4692/20 (ΦΕΚ-111 Α/12-6-20) : Αναβθμιση του Σχολεου και λλες διατξεις

12-6-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (12/06/2020)

12-6-20  ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ  117675/Σ190/ΕΓΚ.24/12-6-20 : Α. Στριξη επιχειρσεων με αντικεμενο νοσοκομειακς δραστηριτητες - Κοινοποηση των διατξεων του πμπτου ρθρου της απ 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν.4690/2020 // Β. Καταληκτικ ημερομηνα υπαγωγς στη ρθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλτες αυτοαπασχολομενους, ελεθερους επαγγελματες και αγρτες (ρθρα 2 και 3). Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν.4690/2020.

12-6-20  ΥΠΥΜΕ Α/34497/1766/12-6-20  : Προποθσεις για τη διενργεια της ειδικς θεωρητικς εξτασης για την ειδικ δεια οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου στο πλασιο λψης μτρων προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

12-6-20  ΟΑΕΔ 33668/12-6-20 : Ημερομηνα λξης του Προγρμματος Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2019-2020 Παρταση της προθεσμας υποβολς αιτσεων παρχων τουριστικν καταλυμτων για συμμετοχ στο Πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2019-2020

12-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/21308/ΔΕΠ/3-6-20 : Καταβολ επιδομτων σε υπαλλλους που απουσιζουν με δεια ειδικο σκοπο και με ειδικ δεια ευπαθν ομδων

12-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/72354/Α5/11-6-20 : Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2020.

12-6-20  Κ.Υ.Α. 14720/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 2255 Β/12-6-2020): Χοργηση αποσπασμτων ληξιαρχικν πρξεων και πιστοποιητικν δημοτολογου μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.

12-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/67155/Α5/20 (ΦΕΚ 2246 Β/11-6-2020): Τροποποηση της υπ' αρ. Φ.153/79899/Α5/ 21.05.2019 κοινς απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων (Β' 1904 και 1940) «Πρσβαση αποφοτων Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστ θσεων του συνολικο αριθμο εισακτων σε Σχολς, Τμματα και Εισαγωγικς κατευθνσεις Τμημτων των Πανεπιστημων, …».

12-6-20  Κ.Υ.Α. 23083/Φ.700.19/20 (ΦΕΚ 2233 Β/11-6-2020): γκριση της υπ' αρ. 19/2020 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα «Διαδικασα επιβολς διοικητικν προστμων για παραβσεις επ κανονιστικν διατξεων νομοθεσας πυροπροστασας».

12-6-20  Κ.Υ.Α. 72350/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2254 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων, Υγεας και Εσωτερικν «Τρπος επαναλειτουργας σχολικν μονδων μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας τους» (Β’ 1739).

12-6-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11341/20 (ΦΕΚ-2252 Β/11-6-20) : Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.).

12-6-20  Κ.Υ.Α. 57856/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2250 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β1457).

12-6-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 8626/20 (ΦΕΚ-2248 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απφασης Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β’ 1073)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

12-6-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 25006/20 (ΦΕΚ-2228 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39782οικ./1997 απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης «Ρθμιση λεπτομερειν που αφορον τη διενργεια διαγωνισμο Δικαστικν Επιμελητν» (Β’ 358).

12-6-20  ΑΑΔΕ ΔΔΑΔΑ/A/1064198/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2227 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ2020/13.3.2020 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ: «Μτρα κατ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 σε χρους λειτουργας των υπηρεσιν της Α.Α.Δ.Ε.» (Β 858).

12-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.18268/583/20 (ΦΕΚ-2225 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ. 13412/327/27-3-2020 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1077), πως αυτ ισχει μετ την τροποποησ της με την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ/οικ. 16681/516/5-5-2020 απφαση του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1812).

12-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.21058/659/20 (ΦΕΚ-2225 Β/11-6-20) : Καθορισμς διαδικασας, τρπου και χρνου επιλογς για την καταβολ μειωμνων ασφαλιστικν εισφορν μηνς Μαου 2020 απ αυτοτελς απασχολομενους και ελεθερους επαγγελματες.11-6-20  ΑΑΔΕ Ε2082/9-6-20 : Κοινοποηση της αριθμ. 239/19 γνωμοδτησης του Β' τμματος του ΝΣΚ σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των αποθεματικν που σχηματσθηκαν απ τα πλεονσματα των αγροτικν συνεταιρισμν με βση τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 2810/00 και του ρθρου 23 του ν. 4384/16

11-6-20  ΑΑΔΕ Ε2078/5-6-20 : κδοση αποδεικτικο ενημερτητας βεβαωσης οφειλς απ πρσωπα στα οποα χει χορηγηθε παρταση καταβολς αναστολ εσπραξης, στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των επιπτσεων απ τον κορωνο –COVID 19

11-6-20  ΑΑΔΕ Ε2083/10-6-20 : Διευκρινσεις για το χειρισμ των αναρτηθντων στην προσωποποιημνη πληροφρηση ποσν συμψηφισμο κατ 25% με λλες οφειλς σε περπτωση ολοσχερος εξφληση οφειλν ΦΠΑ» του ρθρου 3 της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α) «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις», πως κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α)»

11-6-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35250/5-6-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Υποχρωση υποβολς Ναυτιλιακς Δλωσης Υγεας, MDH στο πλασιο των ενισχυσμνων μτρων δημσιας υγεας λγω της πανδημας SARS-CoV-2

11-6-20   ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/67067/Α5/20 (ΦΕΚ-2221 Β/11-6-20) : Συμπλρωση της υπ' αρ. Φ.253.1/56061/Α5/ 14-5-2020 υπουργικς απφασης με θμα: Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και στις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2020-2021 (Β 1853).

11-6-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35859/20 (ΦΕΚ-2220 Β/10-6-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν σχολικν μονδων του Δμου Ξνθης της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης, για το χρονικ διστημα απ 10.6.2020 ως και 20.6.2020.

11-6-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1135/20 (ΦΕΚ-2219 Β/10-6-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Ιονιο 2020.10-6-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (10/06/2020)

10-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 35367/9-6-20 : Προκρυξη 10Κ/2018 - Γνωστοποηση κδοσης απφασης κατανομς διοριστων ΠΕ και  διθεση προσωπικν τους στοιχεων στους φορες

10-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 35381/9-6-20 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2020 ως 30-6-2020 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2020 ως 31-3-2020.

10-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/70562/Α5/9-6-20 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση

10-6-20  ΥΠΥΜΕ Α/30869/1586/9-6-20 : Οριστικ διαγραφ ολοσχερς καταστραμμνων αχρηστεμνων οχημτων τλους κκλους ζως (ΟΤΚΖ) απ το Μητρο αδειν κυκλοφορας οχημτων του Υπουργεου, κατ παρκκλιση του π.δ. 116/04 (Α 81)

10-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35524/9-6-20 : Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν των αιτοντων μετταξη στον κλδο ιατρν ΕΣΥ

10-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35498/20 (ΦΕΚ-2218 Β/9-6-20) : Κατργηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35114/5.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β’ 2190).

10-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35463/20 (ΦΕΚ-2217 Β/9-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς “Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19” (Β’ 2168).

10-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35444/20 (ΦΕΚ-2216 Β/9-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 9.6.2020 ως και τις 23.6.2020.

10-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.35445/20 (ΦΕΚ-2215 Β/9-6-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν σχολικν μονδων του Δμου Τοπερου της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης, για το χρονικ διστημα απ 9.6.2020 ως και 19.6.2020.

10-6-20  Κ.Υ.Α. 2242.10/ 32718/2020 (ΦΕΚ-2209 Β/6-6-20) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινς απφασης των Υπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης της ναυτικς εργασας για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19» (B 1128).9-6-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/ΟΙΚ.11682/9-6-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

9-6-20   Ν. 4691/20 (ΦΕΚ-108 Α/9-6-20) : Ρυθμσεις αρμοδιτητας  του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για την αναβθμιση και τον εκσυγχρονισμ του αγροτικο τομα και λλες διατξεις

9-6-20   ΥΠΑΙΘ Φ.152/70425/Α5/9-6-20 : Συμπλρωση της Φ.152/66842/Α5/2-6-20 "Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες Ημερησων και Εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2020

9-6-20   ΑΑΔΕ Ε2079/5-6-20 : Διαδικασα υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Α του ν. 4172/13, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα, στο πλασιο της κρσης της πανδημας COVID-19

9-6-20   ΑΑΔΕ Ε2080/5-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ-104 Α) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμνα αγαθ και υπηρεσες και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

9-6-20   ΥΠΥΜΕ Β1/ΟΙΚ.33322/979/9-6-20 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Κοινοποηση Κανονισμο (ΕΕ) 2020/698 - Προσωριν μτρα λγω COVID-19 σχετικ με κρτες οδηγο ταχογρφους και κοινοτικς δειες

9-6-20   ΥΠΥΜΕ Δ30/Β3/13153/1633/5-6-20 : Διευκρινσεις για τα εκπαιδευτικ οχματα μη χρηματοδοτικ μσθωση

9-6-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.34701/4-6-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Πργραμμα Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2020

9-6-20   ΥΠ.ΕΣ. 35139/ΕΓΚ.185/8-6-20 : Επιπλον οδηγες για δημιουργα πιστοποιητικο εγγτερων συγγενν

9-6-20   ΕΦΚΑ 112058/9-6-20 : Μεταφορ αρμοδιοττων τ. ΟΓΑ στις Περιφερειακς και Τοπικς Υπηρεσες Μισθωτν του e-ΕΦΚΑ για θματα χοργησης ασφαλιστικς ικαντητας και παροχν σε χρμα8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35122/20 (ΦΕΚ-2212 Β/7-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β 2094) για το χρονικ διστημα απ 8.6.2020 και ρα 12.00 ως και 15.6.2020 και ρα 12.00.

8-6-20  Κ.Υ.Α. 1α/ΓΠ/οικ.35120/20 (ΦΕΚ-2211 Β/7-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς “Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19” (Β’ 2168) .

8-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2202 Β/6-6-20) : Ρυθμσεις βαθμολογας τριμνων στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2019-2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Φ.153/67750/A5/20 (ΦΕΚ-2201 Β/6-6-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αρ.Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 (Β 422) υπουργικς απφασης «Σσταση ατομικν και συλλογικν οργνων για τις Πανελλαδικς εξετσεις κατχων απολυτηρου ημερσιων και εσπερινν ΕΠΑΛ».

8-6-20  Κ.Υ.Α. 56476/20 (ΦΕΚ-2201 Β/6-6-20) : Τροποποηση της υπ αρ. 129345/24.11.2017 (Β’ 4124) «Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του α.ν. 4399/2016, “Γενικ Επιχειρηματικτητα”, “Νες ανεξρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχσεις μηχανολογικο εξοπλισμο”  και “Επενδσεις μεζονος μεγθους”, του τους 2017» πως χει τροποποιηθε και ισχει.

8-6-20  ΥΠΥΜΕ οικ. Α/32481/1681/20 (ΦΕΚ-2200 Β/6-6-20) : Καθορισμς συγκεκριμνου κομστρου ορισμνων διαδρομν με επιβατηγ δημσιας χρσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκνητα στο νομ Αττικς, την Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης και τη Δημοτικ Εντητα Καβλας κατ το χρονικ διστημα απ 01.06.2020 ες 31.10.2020 με βση τη μεωση του συντελεστ ΦΠΑ απ 24% σε 13%.

8-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. Α/32546/1683/20 (ΦΕΚ-2200 Β/6-6-20) : Καθορισμς του ελχιστου τιμματος μσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχματα που εκμισθνονται, με οδηγ, ολικς μσω προκρατσεως, κατ το χρονικ διστημα απ 01.06.2020 ες 31.10.2020 συνεπεα της μεωσης του συντελεστ Φ.Π.Α. απ 24% σε 13% για συγκεκριμνες υπηρεσες.

8-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/32602/20 (ΦΕΚ-2199 Β/6-6-20) : Ορισμς των Υγειονομικν Περιφερειν (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικν Αρχν Αγορν (Κ.Α.Α.), βσει της παρ. 2 του ρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχ κεντρικν δραστηριοττων αγορν και ειδικτερα για την προμθεια Ιατροτεχνολογικν Προντων (Μτρων Ατομικς Προστασας), για την κλυψη αναγκν των φορων αρμοδιτητς τους.

8-6-20  Κ.Υ.Α. 56468/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2198 Β/5-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν «Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν» (Β’ 1864).

8-6-20  Κ.Υ.Α. 4111.08.01/1592/20 (ΦΕΚ-2197 Β/5-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)»(Β'6124).

8-6-20  ΑΑΔΕ Α1129/20 (ΦΕΚ-2196 Β/5-6-20) : Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α και Β κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων.

8-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.18269/584/20 (ΦΕΚ-2195 Β/5-6-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 20.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 68), πως ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου της διασπορς του κορωνοο Covid - 19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

8-6-20  ΑΑΔΕ Α1127/20 (ΦΕΚ-2194 Β/5-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Α.1476/20-12-2019 (Β'4907) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2020.

8-6-20  Π.Δ. 49/20 (ΦΕΚ-107 Α/6-6-20) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2017/159 (Ε.Ε.) του Συμβουλου της 19ης Δεκεμβρου 2016.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35115/20 (ΦΕΚ-2191 Β/5-6-20) : Παρταση ισχος της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 21.6.2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35114/20 (ΦΕΚ-2190 Β/5-6-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας μεταναστν «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη θση «ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του Δμου Παιονας Κιλκς, για το χρονικ διστημα απ 5.6.2020 ως και 19.6.2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35113/20 (ΦΕΚ-2189 Β/5-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32363/25.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου “Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 ως και 8.6.2020” (B’ 2019), ως και τις 14.6.2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35112/20 (ΦΕΚ-2188 Β/5-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β’ 1584) ως και τις 21.6.2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. 0.2171/20 (ΦΕΚ-2186 Β/5-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 0.1503/27-3-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα για 36.500 τομα σε Δμους, Περιφρειες, Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας Περιφερειν (ΚΚΠΠ)/συναφες φορες, Υπηρεσες Υπουργεων και λλων φορων» (Β 1256).

8-6-20  Κ.Υ.Α. 21576/20 (ΦΕΚ-2185 Β/5-6-20) : Καθορισμς ζητημτων που αφορον στον τπο και στο περιεχμενο του ενιαου εντπου πρσκλησης με ανληψη ευθνης/φιλοξενας για τους σκοπος χοργησης θερησης εισδου Σνγκεν για επιχειρηματικ/επαγγελματικ σκοπ (Business Invitation).5-6-20  ΥΠΥΜΕ Α3/27334/3056/5-6-20 :  Τροποποηση της με αριθμ Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλου αναφορικ με τον αριθμ των υποψηφων αν επιτροπ δοκιμασας προσντων και συμπεριφορς

5-6-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 3588/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2171 Β/5-6-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα Δελτων Αστυνομικς Ταυττητας» της Ελληνικς Αστυνομας στο πληροφοριακ σστημα e-ΚΕΠ μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

5-6-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 13586/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2171 Β/5-6-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα Δελτων Αστυνομικς Ταυττητας» της Ελληνικς Αστυνομας στο πληροφοριακ σστημα «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης Κοινωνικς Ασφλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

5-6-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 13587/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2171 Β/5-6-20) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Στοιχεα Δελτων Αστυνομικς Ταυττητας» και «Στοιχεα Διαβατηρων» της Ελληνικς Αστυνομας στο πληροφοριακ σστημα του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α» μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

5-6-20  Κ.Υ.Α. 2/18649/0025/20 (ΦΕΚ-2169 Β/5-6-20) : Διαδικασα ηλεκτρονικς βεβαωσης και διαγραφς οφειλν εγγυημνων απ το Ελληνικ Δημσιο.

5-6-20  ΑΑΔΕ Ε2077/3-6-20 : Οδηγες για τη φορολογικ μεταχεριση των προνοιακν παροχν σε χρμα που χορηγε ο ΟΠΕΚΑ σε τομα με αναπηρα.

5-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/69037/Α5/5-6-20 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες.

5-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34781/20 (ΦΕΚ-2168 Β/4-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/22377/0025/20 (ΦΕΚ-2167 Β/4-6-20) : Παροχ της Εγγησης του Ελληνικο Δημοσου στην Ευρωπακ νωση ψους 342.618.750,00 € στο πλασιο του κανονισμο 2020/672 του Ευρωπακο Συμβουλου σχετικ με την θσπιση ευρωπακο μσου προσωρινς στριξης για τον μετριασμ των κινδνων ανεργας σε κατσταση κτακτης ανγκης (SURE) λγω της επιδημικς κρηξης της νσου COVID-19.

5-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1126/20 (ΦΕΚ-2166 Β/4-6-20) : Παρταση προθεσμας καταβολς των βεβαιωμνων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα οφειλν που λγουν εντς του Μαου 2020, των προσπων των διατξεων του βδομου εδαφου του ρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α 104) και των διατξεων του πρτου εδαφου της παραγρφου 3 του ρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α 104).

5-6-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 284/20 (ΦΕΚ-2165 Β/4-6-20): Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ.45858/1799/Φ.150/2013 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων «Περιορισμς του αριθμο των προς παροχ δικαιωμτων χρσης ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς Εθνικς και Περιφερειακς κλυψης και καθορισμς του εδους της διαγωνιστικς διαδικασας σμφωνα με το ρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4070/2012)» (Β’ 2359,), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

5-6-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/20 (ΦΕΚ-2164 Β/4-6-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900 (Β’1938) κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο θατρο μσω δρσεων και προγραμμτων».

5-6-20  Κ.Υ.Α. 20938/406/20 (ΦΕΚ-2163 Β/4-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 55247/1294/23-10-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ξι χιλιδων (6.000) ανργων ηλικας ως 39 ετν, αποφοτων τριτοβθμιας εκπαδευσης, σε κλδους ξυπνης εξειδκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικς δραστηριτητας» (Β' 4800).

5-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/31509/20 (ΦΕΚ-2163 Β/4-6-20) : Καθορισμς αντατου ποσο για παροχς κινητς τηλεφωνας στελεχν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας.4-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1123/20 (ΦΕΚ-2160 Β/4-6-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων φρου κληρονομιν, δωρεν και γονικν παροχν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς εντς των μηνν Μαρτου, Απριλου και Μαου 2020.

4-6-20  Κ.Υ.Α. 13637/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2160 Β/4-6-20) : νταξη της διαδικασας υποβολς αιτσεων για κδοση Ευρωπακς Κρτας Ασφλισης Ασθενεας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) - Καθορισμς εντπου διοικητικς διαδικασας.

4-6-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/32065/20 (ΦΕΚ-2159 Β/4-6-20) : Καθορισμς κτακτης επιχοργησης του Οκου Νατου για το οικονομικ τος 2020.

4-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1121/20 (ΦΕΚ-2137 Β/3-6-2020): Καθορισμς ρων και προποθσεων για την χοργηση της δειας αποστολς, παραλαβς, εισαγωγς, εξαγωγς καπνο, εισαγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν, κατασκευς, αποστολς, παραλαβς, εισαγωγς, εξαγωγς εξοπλισμο παραγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν καθς και κθε λλο σχετικ ζτημα.

4-6-20  ΟΑΕΔ 31795/4-6-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

4-6-20  ΑΑΔΕ Ε2076/1-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 6 «Παρταση προθεσμιν καταβολς φορολογικν επιβαρνσεων που αναλογον σε προντα καφ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α')

4-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/3-6-20 : Διευκρινσεις - Οδηγες εφαρμογς της διταξης της παρ. 8 του ρθρου 45, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 32 του ν. 4688/20 (Α 101)

4-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34439/20 (ΦΕΚ-2146 Β/3-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 5.6.2020 ως και 14.6.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34429/20 (ΦΕΚ-2144 Β/3-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 5.6.2020 ως και τις 15.6.2020.

4-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/66335/Α5/20 (ΦΕΚ-2142 Β/3-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Φ251/25089/Α5/20-2-2020 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση, διαδικασες και ργανα σχετικ με τις πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου απ το 2020 και εφεξς, με το “νο” σστημα του ν. 4186/2013 (Α 193), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α 70) και με το ρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α 167)» (Β 643).

4-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 55966/20 (ΦΕΚ-2142 Β/3-6-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 9301/28.1.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων (Β 276) για την κατανομ πιστσεων Προπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2020 στις Περιφρειες.

4-6-20  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 26915/ΟΙΚ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-2128 Β/3-6-20) : Κανονισμς λειτουργας Ομδων Συστημτων μη Επανδρωμνων Αεροσκαφν ΟΣμηΕΑ (Π.Σ.).

4-6-20  Κ.Υ.Α. Α1116/20 (ΦΕΚ-2127 Β/3-6-20) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων καθς και της διαδικασας για την επιστροφ/ διαγραφ του Ειδικο Φρου Κατανλωσης και των λοιπν συνεισπραττμενων, σμφωνα με τον Εθνικ Τελωνειακ Κδικα, επιβαρνσεων κρασιο μικρν οινοπαραγωγν.3-6-20  Κ.Υ.Α. 21036/1737/20 (ΦΕΚ-2141 Β/3-6-20) : Καθορισμς επιδματος εορτν Πσχα 2020 και χρνος καταβολς αυτο. Προσδιορισμς του επιδματος εορτν Πσχα που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ και διαδικασα πληρωμς του.

3-6-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/20 (ΦΕΚ-2139 Β/3-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-4-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την καταβολ και πιστοποηση της πληρωμς τελν, παγων και αναλογικν, υπρ του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο» στα Κτηματολογικ Γραφεα και στα Υποκαταστματα κατ τον ν. 4512/2018 (Α 5)» (Β 1397) .

3-6-20  ΑΑΔΕ Α1119/20 (ΦΕΚ-2138 Β/3-6-20) : Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων.

3-6-20  Κ.Υ.Α. ΚΓ/Δ11/Γ/15307/20 (ΦΕΚ-2129 Β/3-6-20) : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2020 και ρυθμσεις απαλλαγν .

3-6-20  ΥΠΥΜΕ οικ. Γ4/29303/861/20 (ΦΕΚ-2107 Β/2-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απφασης του Υπουργο Συγκοινωνιν «Περ της διαδικασας εκδσεως των εγκρσεων, για κυκλοφορα στην Ελλδα αυτοκιντων οχημτων κ.λπ.» Β1318).

3-6-20  ΥΠΑΙΘ 67882/Ζ1/3-6-20 : Στεγαστικ επδομα ακαδημακο τους 2019-2020.

3-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 34369/ΕΓΚ.176/3-6-20 : Επαναλειτουργα παιδικν χαρν των ΟΤΑ

3-6-20  ΥΠΑΙΘ 65386/Δ2/20 (ΦΕΚ-2121 Β/3-6-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 52826/Δ2/08-05-2020 απφασης της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Προαγωγ Απλυση μαθητν Γυμνασων και Γενικν Λυκεων κατ το σχολικ τος 2019-2020» (Β' 1765).

3-6-20  ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.30265/ΦΝ/393/20 (ΦΕΚ-2119 Β/3-6-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ 393/2017 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς εξαιρσεων απ την απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο και εναλλακτικ οδικ δκτυο των αυτοκινητοδρμων και οδν ταχεας κυκλοφορας» (Β1218).

3-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.34086/20 (ΦΕΚ-2115 Β/2-6-20) : Συμπλρωση της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/31.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς "Επιβολ του μτρου του κατ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ την αλλοδαπ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19" (Β 2089).

3-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/59928/Α5/20 (ΦΕΚ-2109 Β/2-6-20) : Συμπλρωση της υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 απφασης της Υπουργο Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παραγρφου 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Β 272)».

3-6-20  ΥΠΥΜΕ Α3/27145/2997/2-6-20 : Ρυθμσεις αναφορικ με την παρταση ισχος των αδειν οδγησης και των Π.Ε.Ι. και τη δυναττητα ανανωσς τους στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων λγω του COVID-19

3-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34084/20 (ΦΕΚ-2114 Β/2-6-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το Κατρ προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 55559/20 (ΦΕΚ-2113 Β/2-6-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 166/2.1.2020 (Β 2) απφασης για την ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2020.

3-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.17/65182/Δ1/20 (ΦΕΚ-2112 Β/2-6-20) : Ορισμς Σχολικν Μονδων που εντσσονται στο Σστημα Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν της Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης απ το σχολικ τος 2020 - 2021.

3-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34060/20 (ΦΕΚ-2111 Β/2-6-20) : Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020.

3-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 53717/20 (ΦΕΚ-2097 Β/2-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 41075/16-04-2018 απφασης του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης “Συμφωνες - πλασιο τους 2018 που συνπτονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1 β) του ρθρου 41 του ν. 4412/2016” Β 1419) πως τροποποιθηκε και ισχει με τις υπ’ αρ. 65201/18-06-2018 (Β 2628) και 18534/12-02-2019 (Β 674) υπουργικς αποφσεις.

3-6-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.18043/574/20 (ΦΕΚ-2096 Β/2-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β 1044) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως αυτ ισχει μετ την τροποποησ της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ.13937/337/6.4.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1384).2-6-20  ΥΠΥΜΕ Α/32183/1661/2-6-20 : Θματα τιμολογου Επιβατικν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων απ 01.06.2020 ως 31.10.2020 συνεπεα μεωσης του συντελεστ Φ.Π.Α. απ 24% σε 13% για συγκεκριμνες υπηρεσες.

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ251/66336/Α5/1-6-20 : Πανελλαδικς εξετσεις 2020 Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ) με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σστημα.

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/66793/Α5/2-6-20  : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2020

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/66842/Α5/2-6-20  : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες Ημερησων και Εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2020.

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/66299/A5/1-6-20  : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας.

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ1/65376/Δ1/29-5-20  : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2020-2021 σε δημοτικ σχολεα της χρας Α' Φση

2-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33475/20 (ΦΕΚ-2095 Β/1-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 2.6.2020 ως και τις 8.6.2020.

2-6-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.18044/575/20 (ΦΕΚ-2076 Β/30-5-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 3 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως κυρθηκε και ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19.1-6-20  Ν. 4690/20 (ΦΕΚ-104 Α/30-5-20) : Κρωση: α) της απ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (A 84) και β) της απ 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα» (Α 90) και λλες διατξεις.

1-6-20  ΥΠΥΜΕ 31178/1770/1-6-20 : Παρταση προθεσμας εφαρμογς των με αριθμ. πρωτ. οικ 20418/1228 (ΑΔΑ:ΩΩΡΞ465ΧΘΞ-Τ5Ω) και οικ 23042/1342 (ΑΔΑ:ΩΩΑ5465ΧΘΞ-ΟΔΓ) εγκυκλων σχετικ με τα κυκλοφοροντα και ανριθμα φορτηγ αυτοκνητα μικτο βρους μχρι 4 τνων για μεταφορ προντων τροφοδοσας

1-6-20  K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.33474/20 (ΦΕΚ-2094 Β/31-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1.6.2020 κι ρα 06.00 ως και 8.6.2020 και ρα 12.00.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33466/20 (ΦΕΚ-2093 Β/31-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων και καθεστς λειτουργας, για το χρονικ διστημα απ 1.6.2020 ως και 15.7.2020, των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω - Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο», στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33473/20 (ΦΕΚ-2092 Β/31-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30341/15.5.2020 (Β’ 1860), κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ως και τις 15.6.2020 και ρα 15.00.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33471/20 (ΦΕΚ-2091 Β/31-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β’ 989) κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ως και τις 15.6.2020 και ρα 15.00.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 31226/1613/20 (ΦΕΚ-2090 Β/31-5-20) : Καθορισμς του ψους των τπων κομστρου μετακνησης με τα μσα των εταιρειν παροχς συγκοινωνιακο ργου, στην περιοχ αρμοδιτητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.),κατ το χρονικ διστημα απ 01.06.2020 ες 31.10.2020, με βση τη μεωση του συντελεστ ΦΠΑ απ 24% σε 13%.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 31201/1611/20 (ΦΕΚ-2090 Β/31-5-20) : Καθορισμς ψους των τπων κομστρου μετακνησης με τα μσα των εταιρειν παροχς συγκοινωνιακο ργου, στην περιοχ αρμοδιτητας του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. κατ το χρονικ διστημα απ 01.06.2020 ες 31.10.2020.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33470/20 (ΦΕΚ-2089 Β/31-5-20) : Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ την αλλοδαπ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 1016/109/183-κ/20 (ΦΕΚ-2088 Β/31-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4892/1/76-γ/17-05-2010 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικς Ασφλισης και Προστασας του Πολτη «Καθορισμς ττλων επαγγελματικς κατρτισης που απαιτονται για την κδοση αδειν εργασας του ρθρου 3 του ν. 2518/1997, πως αντικαταστθηκε με τις διατξεις του ν. 3707/2008» (Β 664).

1-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1122/20 (ΦΕΚ-2088 Β/31-5-20) : Παρταση της προθεσμας του δετερου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου κτου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α75) ως προς την εξταση της ενδικοφανος προσφυγς του ρθρου 63 του ν. 4174/2013.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33465/20 (ΦΕΚ-2087 Β/31-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33464/20 (ΦΕΚ-2086 Β/30-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 1.6.2020 ως και 7.6.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33452/20 (ΦΕΚ-2085 Β/30-5-20) : Μτρα για την ασφαλ επαναλειτουργα των βρεφικν, βρεφονηπιακν και παιδικν σταθμν και τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 1881/20 (ΦΕΚ-2084 Β/30-5-20) : Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 20788/610/20 (ΦΕΚ-2083 Β/30-5-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως προς την οργνωση τουχρνου και του τπου εργασας, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχο-μνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55).

1-6-20  Κ.Υ.Α. 6500/1/23/20 (ΦΕΚ-2082 Β/30-5-20) : Τρπος επανναρξης της εκπαιδευτικς διαδικασας Σχολν της Αστυνομικς και της Πυροσβεστικς Ακαδημας, μετ την προσωριν απαγρευση λειτουργας τους.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 2500/1/16-δ/20 (ΦΕΚ-2082 Β/30-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν (Β 871) ως και τις 17.7.2020.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33463/20 (ΦΕΚ-2081 Β/30-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β 857), ως και τις 15.6.2020.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33462/20 (ΦΕΚ-2081 Β/30-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β 987), ως και τις 15.6.2020.

1-6-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 8027/20 (ΦΕΚ-2080 Β/30-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων» (Β’ 1073), πως τροποποιθηκε και ισχει.

1-6-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1605/Α36/20 (ΦΕΚ-2079 Β/30-5-20) : Παρταση της επιδτησης ενοικου συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν στγασης κατοκων περιοχν των Περιφερειακν Ενοττων Κεφαλληνας και Ιθκης που επλγησαν απ το σεισμ της 26ης Ιανουαρου 2014.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 23ΓΓΔΔ-22735/20 (ΦΕΚ-2078 Β/30-5-20) : Προποθσεις και διαδικασα διαπστευσης ανταποκριτν ξνου τπου στην Ελλδα.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.20110/692/20 (ΦΕΚ-2077 Β/30-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 10643/359/4-3-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Εσωτερικν, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρατεας «Καθορισμς της διαδικασας χοργησης τηςετσιας εισοδηματικς ενσχυσης οικογενειν ορεινν και μειονεκτικν περιοχν, αρμοδι- τητας ΟΠΕΚΑ και του αντστοιχου εντπου της που διεκπεραινεται και μσω των ΚΕΠ» (Β779).

1-6-20  Κ.Υ.Α. ΔΔΟ/Α/89819/1372/Φ.4/20 (ΦΕΚ-2075 Β/30-5-20) : Απλοστευση και νταξη διαδικασιν αρμοδιτητας της Διεθυνσης Οδικς Κυκλοφορας και Ασφλειας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν στο Σστημα των Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.).

1-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 12730/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2073 Β/30-5-20) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Δικαιοσνης και των αντστοιχων εντπων που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).

1-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. (0)37159_20/20 (ΦΕΚ-2071 Β/30-5-20) : Μεταββαση αρμοδιτητας καθορισμο ειδικο επιτοκου καταθσεων σε νομικ φυσικ πρσωπα στον Αναπληρωτ Πρεδρο του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων.

1-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1117/20 (ΦΕΚ-2070 Β/30-5-20) : ροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ τα εδφια ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001.

1-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 50116/20 (ΦΕΚ-2065 Β/30-5-20) : Κανονισμς ασφλειας και ελγχου εξοπλισμο και διατξεων ψυχαγωγας .

1-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.20/60676/Δ4/20 (ΦΕΚ-2042 Β/30-5-20) : Καθορισμς Τομων και Ειδικοττων αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α 83) για το σχολικ τος 2020-2021.

1-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1118/20 (ΦΕΚ-2041 Β/30-5-20) : Αναστολ εφαρμογς των διατξεων της υπ’ αρ.απφασης Α.1018/2020 «Εξειδκευση και απδειξη της πλρωσης του κριτηρου της χρσης και εκμετλλευσης στις εκμισθσεις επαγγελματικν πλοων αναψυχς».

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33457/20 (ΦΕΚ-2038 Β/30-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας εκπαιδευτικν δομν του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων απ 1.6.2020 ως και τη λξη του σχολικο, εκπαιδευτικο και ακαδημακο τους 2019-2020.

1-6-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/20 (ΦΕΚ-2037 Β/30-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν “Επανναρξη και καννες λειτουργας δομν της καλλιτεχνικς εκπαδευσης” (Β 1867).

1-6-20  Κ.Υ.Α. 10302/20 (ΦΕΚ-2036 Β/30-5-20) : Διαδικασα χοργησης ταξιδιωτικν εγγρφων σε δικαιοχους καθεσττος του πρσφυγα, σε δικαιοχους επικουρικς προστασας καθς και σε αιτοντες διεθν προστασα.

1-6-20  ΥΠΑΙΘ 65538/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2035 Β/29-5-20) : Αξιολγηση κατ ιδαν διδαχθντων και στρατεσιμων μαθητν 2019-2020.29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. 33282/ΕΓΚ.163/29-5-20 : Ενημρωση αναφορικ με τη διαδικασα λψης αποφσεων των συλλογικν οργνων των δμων

29-5-20  ΥΠΑΙΘ 65533/Ε3/29-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29-5-20 : Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

29-5-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7748/20 (ΦΕΚ-2034 Β/29-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απφασης Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων,κατ' εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β 1073)», πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β 1529), 6640/29-04-2020 (Β 1635), 6895/06-05-2020 (Β 1755) και 7466/19-05-2020 (Β 1942) μοιες αποφσεις.

29-5-20  ΑΑΔΕ Ε2074/27-5-20  : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1095/27.04.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ υποστηρικτικν εγγρφων για τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων καθς και στους αναγνωρισμνους Διεθνες και Ευρωπακος Οργανισμος

29-5-20  ΑΑΔΕ Ε2073/27-5-20 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. "Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β'2540) Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. - Διαδικασα παραλαβς με απαλλαγ απ Φ.Π.Α. πρτων και βοηθητικν υλν κυριτητας του πλοιοκττη/εφοπλιστ/εκμεταλλευτ στα πλασια εκτλεσης εργασιν ναυπγησης και επισκευς πλοων”

29-5-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.33320/29-5-20 : Επανναρξη λειτουργας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας.

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. 33164/ΕΓΚ.162/29-5-20 : Επαναλειτουργα Παιδικν, Βρεφικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν

29-5-20  ΥΠΥΜΕ 30864/1584/29-5-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

29-5-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/οικ.20799/711/29-5-20 : Επαναλειτουργα Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν Παιδικν Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα και εν γνει των Βρεφικν-Παιδικν-Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων που λειτουργον βσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απφασης (ΦΕΚ 1157/Β')

29-5-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/οικ.20728/709/29-5-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν ΚΔΑΠ

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ. 11102/28-5-20 : Ν. 4674/2020 «Στρατηγικ Αναπτυξιακ Προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, Ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις» Ρυθμσεις θεμτων αδειν δημοσων υπαλλλων

29-5-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.33202/20 (ΦΕΚ-2033 Β/28-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της χρας και επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς των δικν ενπιον των ποινικν δικαστηρων απ 1.6.2020 ως και 21.6.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-5-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2241.2/31377/20 (ΦΕΚ-2032 Β/28-5-20) : Παρταση της περιδου εφαρμογς του ρθρου εξηκοστο τταρτου της απ 13.4.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 84), για την οργανικ σνθεση πλοων ρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 .

29-5-20  ΥΠΑΙΘ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2031 Β/28-5-20) : Ρθμιση απουσιν μαθητν/τριν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικο τους 2019-2020.

29-5-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.18045/576/20 (ΦΕΚ-2029 Β/28-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1775).28-5-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.32909/20 (ΦΕΚ-2028 Β/28-5-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

28-5-20   ΥΠΥΜΕ Α/28720/1522/20-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοις)

28-5-20   ΑΑΔΕ Ε2072/25-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Μεταβολ της διεθυνσης κατοικας φυσικν προσπων με ηλεκτρονικ τρπο κατπιν ρσης των κτακτων μτρων που χουν ληφθε για την απαγρευση της κυκλοφορας

28-5-20  Ν. 4689/20 (ΦΕΚ-103 Α/27-5-20) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κρωση του Μνημονου Διοικητικς Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Δικαιοσνης της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Δικαιοσνης και Δημσιας Τξεως της Κυπριακς Δημοκρατας, τροποποισεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2018/1727 και λλες διατξεις.

28-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.32965/27-5-20 : Πρληψη της νσου των λεγεωνριων στο πλασιο της πανδημας COVID-19

28-5-20   Κ.Υ.Α. K1/63261/20 (ΦΕΚ-2027 Β/27-5-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 2/51692/0022/4.9.2007 (Β 1873) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων «Καθορισμς αμοιβς καθαριστριν των σχολεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης με σμβαση μσθωσης ργου».

28-5-20   Κ.Υ.Α. Κ1/63267/20 (ΦΕΚ-2027 Β/27-5-20) : γκριση πρσθετης χρηματοδτησης για το ργο των σχολικν καθαριστν-τριν κατ το σχολικ τος 2019-2020, λγω αυξημνων αναγκν καθαριτητας των σχολικν μονδων κατ τη διρκεια του ωρολογου προγρμματος, οι οποες προκπτουν απ την επαναλειτουργα των σχολεων και τα ληφθντα μτρα τρησης κοινωνικν αποστσεων για την αποτροπ διδοσης του κορωνοο COVID-19.27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 31858/26-5-20  : Χοργηση βεβαωσης απδειξης ειδικς εμπειρας στο πργραμμα Βοθεια στο Σπτι, σμφωνα με το ρθρο 91 του ν. 4583/2018

27-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 20477/604/27-5-20 : Διευκολνσεις γονων στο πλασιο επαναλειτουργας των σχολεων και των βρεφονηπιακν σταθμν Οδηγες για την εφαρμογ της Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α' 55).»

27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27-5-20 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας- Τροποποηση διατξεων βσει του ν. 4674/2020 ( Α 53) - Τροποποηση διατξεων του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

27-5-20   ΕΦΚΑ 99892/27-5-20 : Διευκρινιστικς οδηγες ως προς την καταβολ των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν μισθολογικς περιδου 02/2020 και 03/2020 και διαχεριση των υποβληθεισν (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 3/2020

27-5-20   ΕΦΚΑ 99857/27-5-20 : Α) Παρταση καταβολς των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν 04/2020 επιχειρσεων που πλττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρσεων με αντικεμενο νοσοκομειακς δραστηριτητες. Β) Υποβολ Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 04/2020.

27-5-20   Κ.Υ.Α. 63314/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2026 Β/27-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας σχολικν μονδων πρωτοβθμιας εκπαδευσης και σχολικν μονδων ειδικς αγωγς και εκπαδευσης μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας τους.

27-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/οικ.30622/3535/27-5-20 : Πιστοποηση καταλληλτητας εκπαιδευτικν μοτοποδηλτων

27-5-20   ΕΦΚΑ 90835/Σ.25379/18-5-20  : Αποδεικτικ Ασφαλιστικς Ενημερτητας του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεθερους Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενους, Αγρτες - Μηχανογραφικ εφαρμογ «σοδα- Ασφλιση Μη Μισθωτν»

27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-20  : Λειτουργα υπηρεσιν του Δημοσου Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

27-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 49707/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2023 Β/26-5-20) : Ρθμιση θεμτων εφαρμογς ρθρου 17 ν. 4649/2019.26-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.32363/20 (ΦΕΚ-2019 Β/26-5-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 ως και 8.6.2020.

26-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 31653/ΕΓΚ.151/25-5-20 : Τροποποισεις διατξεων για την ελληνικ ιθαγνεια βσει του ν. 4674/2020 (Α' 53/11-03-2020)

26-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.32506/25-5-20 : Επικαιροποηση συστσεων εμβολιασμο για παιδι και ενλικες κατ την περοδο της πανδημας SARS-CoV-2

26-5-20   e-ΕΦΚΑ 97186/25-5-20 : Να παρταση των προθεσμιν υποβολς : α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων 01/2020, 02/2020 και 03/2020, για την υπαγωγ των Υπαλλλων - Λειτουργον του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-ΕΦΚΑ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4387/16 β) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ), μισθολογικν περιδων 02/2020μ 03/2020 και 04/2020, για τις επιχειρσεις που υπγοναται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

26-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/49297/1227/25-5-20 : Βιβλο ημερσιων εργασιν ΔΑΣΕ και καταγραφς εργαζομνων δασεργατν αν συστδα25-5-20   ΥΠΑΝΕΠ 52159/25-5-20 : Διευκρινσεις για τους ρους και τους καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος

25-5-20   Κ.Υ.Α. Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ-1996 Β/25-5-20) : Τροποποηση της 3161.22/24685/2020/27-04-2020 (Β' 1704) απφασης των Υπουργν Εσωτερικν Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με θμα: «Πρσληψη κτακτου ναυτικο προσωπικο για κλυψη εκτκτων υπηρεσιακν αναγκν των Πλοηγικν Σταθμν».

25-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Γ4γ/ΓΠ/οικ.32182/25-5-20 : Διευκρινσεις σχετικ με θματα ιατρν υπαθρου.

25-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.32179/22-5-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 μετ την ναρξη λειτουργας των κολυμβητικν δεξαμενν, που αδειοδοτονται σμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β'/1973) «Περ κολυμβητικν δεξαμενν μετ οδηγιν κατασκευς και λειτουργας αυτν»

25-5-20   e-ΕΦΚΑ 96869/25-5-20 : Επκταση εξυπηρτησης ασφαλισμνων του τ. Τομα Ασφ/νων Δημοσου και του τ. Τομα Ασφ/νων Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων σε λα τα Υποκ/τα Μισθωτν του e-ΕΦΚΑ

25-5-20   Ν. 4688/20 (ΦΕΚ-101 Α/24-5-20) : Ειδικς μορφς τουρισμο, διατξεις για την τουριστικ ανπτυξη και λλες διατξεις.

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32011/20 (ΦΕΚ-1994 Β/24-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων, ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 κι ρα 06.00 ως και 1.6.2020 και ρα 06.00.

25-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2231.3/30019/20 (ΦΕΚ-1992 Β/24-5-20) : Παροχ εξ αποστσεως ναυτικς επαγγελματικς κατρτισης και επιμρφωσης στα Κντρα Επιμρφωσης Στελεχν Εμπορικο Ναυτικο (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημσιες Σχολς Εμπορικο Ναυτικο Σωστικν και Πυροσβεστικν Μσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημσια Σχολ Μετεκπαδευσης Θαλαμηπλων Ε.Ν. (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ).

25-5-20   ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 11699/20 (ΦΕΚ-1991 Β/24-5-20) : Οργανισμς της Εθνικς Αρχς Διαφνειας (Ε.Α.Δ.).

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32009/20 (ΦΕΚ-1988 Β/23-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32008/20 (ΦΕΚ-1987 Β/23-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 ως και 31.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-5-20   Π.Δ. 45/20 (ΦΕΚ-100 Α/23-5-20) : Κανονισμς πρσληψης στην Υπηρεσα Εναερων Μσων Πυροσβεστικο Σματος ιδιωτν χειριστν και τεχνικν εναερων μσων με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου.

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.31972/20 (ΦΕΚ-1982 Β/22-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 23.5.2020 ως και την 1.6.2020.23-5-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ11/Φ.29/ΓΠ/οικ.19881/691/22-5-20  : Επαναλειτουργα δομν ανοικτς φροντδας, Κντρων Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ) και Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Νων με Αναπηρα (ΚΔΑΠμεΑ)

23-5-20   ΥΠΑΙΘ Φ.13α/61017/Δ4/22-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εξετσεις μαθητν/-τριν που εμππτουν στις διατξεις του ρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α' 70)

23-5-20   ΑΑΔΕ Α1111/20 (ΦΕΚ-1976 Β/22-5-20) : Παρταση της προθεσμας αποδοχς απρριψης των ηλεκτρονικν αιτσεων απ τις τελωνειακς αρχς για την επιστροφ Ε.Φ.Κ. καυσμων στους δικαιοχους επιστροφς κατ εφαρμογ της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β).

23-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534/20 (ΦΕΚ-1976 Β/22-5-20) : Διαδικασα και δικαιολογητικ για την ναρξη λειτουργας των εφεδρικν σταθμν ηλεκτροπαραγωγς.

23-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. οικ. 24763/20 (ΦΕΚ-1981 Β/22-5-20) : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιουνου 2020 την 29.05.2020.22-5-20   ΑΑΔΕ Α1115/20 (ΦΕΚ-1979 Β/22-5-20) : Παρταση αναστολς λειτουργας της Φορολογικς και Τελωνειακς Ακαδημας της ΑΑΔΕ ως και τις 31.05.2020.

22-5-20   ΒΟΥΛΗ 6028/4163/20 (ΦΕΚ-1980 Β/22-5-20) : Ρθμιση θεμτων που αφορον στην αεροπορικ μετακνηση των Βουλευτν Επαρχας.

22-5-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ.-ΕΟΤ 4636/22-5-20  : ρση της εκ περιτροπς παρεχμενης εργασας των Υπαλλλων του Ελληνικο Οργανισμο Τουρισμο-  Χοργηση ειδικς δειας απουσας ομδων  αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID-19.

22-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/30217/22-5-20  : Επισημνσεις και οδηγες αναφορικ με την εφαρμογ των Π.Δ. 120/1997 (Α' 110) και Π.Δ. 23/1999 (Α' 17)»

22-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31690/20 (ΦΕΚ-1973 Β/21-5-20) : Παρταση ισχος της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26792/24.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 24.4.2020 ως και 7.5.2020” (Β' 1584), ως και τις 7.6.2020.

22-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31689/20 (ΦΕΚ-1972 Β/21-5-20) : Παρταση ισχος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β' 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 7.6.2020.

22-5-20   Κ.Υ.Α. 60720/Ζ1/20 (ΦΕΚ-1971 Β/21-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας της εκπαιδευτικς διαδικασας των Ανωττων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και των δομν των Α.Ε.Ι. μετ την προσωριν απαγρευση λειτουργας τους.

22-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31688/20 (ΦΕΚ-1970 Β/21-5-20) : Επιβολ προσωρινν κυκλοφοριακν μτρων και ρυθμσεων στην περιοχ του Κντρου της Αθνας προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19.

22-5-20   Κ.Υ.Α. Φ.251/60473/Α5/20 (ΦΕΚ-1967 Β/21-5-20) : Τρπος διεξαγωγς των πανελλαδικν εξετσεων 2020, γραπτν προφορικν.

22-5-20   ΥΠΑΝΕΠ 50370/20 (ΦΕΚ-1966 Β/21-5-20) : Δλωση δεδομνων τιμν στην ψηφιακ πλατφρμα e-Καταναλωτς.

22-5-20   ΥΠΑΙΘ Φ.24Α/55608/Δ4/20 (ΦΕΚ-1958 Β/21-5-20) : Καθορισμς του τπου των ττλων του Επαγγελματικο Λυκεου.21-5-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7466/20 (ΦΕΚ-1942 Β/21-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο, με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ' εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β' 1073)», πως τροποποιθηκε με τις υπ' αρ. 6083/15.04.2020 (Β' 1529), 6640/29.04.2020 (Β' 1635) και 6895/06.05.2020 (Β' 1755) μοιες αποφσεις.

21-5-20   Κ.Υ.Α. Β1Α/ΟΙΚ.30201/20 (ΦΕΚ-1940 Β/21-5-20) : Τροποποηση-συμπλρωση της Β1α/οικ.19627/ 19.03.2020 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β 934) με θμα «κτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

21-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/20 (ΦΕΚ-1940 Β/21-5-20) : Καθορισμς οργνων που ασκον μεταβατικ τις αρμοδιτητες, των Επιτροπν Εξτασης Προσφυγν Αυθαιρτων, των Περιφερειακν Επιτροπν Προσβασιμτητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπν των παρ. 3 και 9.α του ρθρου 116 και της Επιτροπς της παρ. 10 του ρθρου 117 του ν. 4495/2017.

21-5-20   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 11655/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1940 Β/21-5-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Λψη Ληξιαρχικν Πρξεων» του πληροφοριακο συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν στην Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση Κοινωνικς Ασφλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

21-5-20   ΥΠΑΙΘ  Φ.6/60539/Δ1/21-5-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τα δικαιολογητικ που αφορον τη διεθυνση μνιμης κατοικας για τις εγγραφς στις σχολικς μονδες Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης το σχολικ τος 2020-2021

21-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/23132/2673/21-5-20 : Δημοσευση της με αριθμ A3/10901/1420/2020 (Β' 1923) υπουργικς αποφσεως

21-5-20   ΥΠΑΝΕΠ 49847/19-5-20 : Διευκρνιση για το περιεχμενο Υπεθυνης Δλωσης ΕΕΤΑΑ

21-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.31586/21-5-20 : λεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας ακτν κολμβησης θερινς περιδου 2020

21-5-20  ΥΠΥΜΕ 29302/2171/20-5-20 : Βεβαωση μετακνησης προς και απ την Αθνα συμμετεχντων στις θεωρητικς γραπτς εξετσεις υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ (περιδου Ιουνου 2020), που διαμνουν σε νησιωτικς περιοχς της Χρας, πλην Κρτης, Εβοιας και Λευκδας

21-5-20  ΑΑΔΕ Ε2071/14-5-20 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη φορολογικ αντιμετπιση, για σκοπος ΦΠΑ, των υπηρεσιν εκπαδευσης που παρχονται δια ζσης εξ αποστσεως

21-5-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.31442/20 (ΦΕΚ-1939 Β/20-5-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19420/18-3-2020 (Β' 931) ως και τις 24.5.2020.

21-5-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900/20 (ΦΕΚ-1938 Β/20-5-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο θατρο μσω δρσεων και προγραμμτων.

21-5-20  ΥΠΑΝΕΠ 50095/20 (ΦΕΚ-1937 Β/20-5-20) : Δετερη (2η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” του αναπτυξιακο νμου 4399/2016.

21-5-20  ΥΠΑΝΕΠ 50088/20 (ΦΕΚ-1936 Β/20-5-20) : Τταρτη (4η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Γενικ Επιχειρηματικτητα» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

21-5-20  ΥΠΑΙΘ 59181/Ζ1/20 (ΦΕΚ-1935 Β/20-5-20) : Ρυθμσεις σχετικ με την εκπαιδευτικ διαδικασα των προγραμμτων σπουδν πρτου και δετερου κκλου, τη διενργεια κλινικν και εργαστηριακν ασκσεων, την πρακτικ σκηση φοιτητν και τη διεξαγωγ των εξετσεων κατ το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020.20-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 19221/379/19-5-20  : Διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β 1779) και λοιπν μτρων στριξης για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19 για τη σταδιακ επαναλειτουργα της αγορς εργασας

20-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2651/20 (ΦΕΚ-1929 Β/20-5-20) : Παρταση παροχς της υπηρεσας υλης συνταγογρφησης στο Σστημα Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας.

20-5-20   ΕΦΚΑ Σ40/32/92765/ΕΓΚ.20/20-5-20  : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α') περ παροχς δυναττητας υποβολς νας ατησης συνταξιοδτησης στις περιπτσεις αναστολς καταβολς της σνταξης του ρθρ. 37 του ν.3996/2011

20-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/29997/20-5-20  :   Παρταση προθεσμας ανληψης υπηρεσας ιατρν για ειδκευση στα νοσηλευτικ ιδρματα της χρας.

20-5-20   ΑΑΔΕ  Ο/ΔΕΦΚΦ/Α/1054889/19-5-20  : Κοινοποηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β'/15-052020) Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν με θμα «Παρταση χρονικς περιδου διθεσης πετρελαου θρμανσης με μειωμνο συντελεστ Ειδικο Φρου Κατανλωσης ως και την 31η Μαου 2020.

20-5-20   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1054285/ΕΞ2020/15-5-20  : Νο σστημα υποβολς αιτσεων για κδοση Δεσμευτικν Δασμολογικν Πληροφοριν Δ.Δ.Π.

20-5-20   ΥΠΑΙΘ K1/58549/20 (ΦΕΚ-1928 Β/20-5-20) : Ανθεση υλοποησης ργου προμθειας αντισηπτικν στο δρυμα Νεολαας Δι Βου Μθησης..

20-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/10901/1420/20 (ΦΕΚ-1923 Β/19-5-20) : Επικαιροποηση των διατξεων και των παραρτημτων των υπουργικν αποφσεων 50984/7947/2013 (Β' 3056) και οικ. 29898/ 3378/2016 (Β' 1318) και των διατξεων της οικ. 49625/7760/2014 (Β' 2428).

20-5-20   ΑΑΔΕ Α1103/20 (ΦΕΚ-1919 Β/19-5-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β/ 16.1.2014), πως ισχει, σχετικ με την επιβολ προληπτικν διασφαλιστικν του δημοσου συμφροντος μτρων μεσου και επεγοντος χαρακτρα, σμφωνα με τις διατξεις των παραγρφων 5 και 6 του ρθρου 46 του ν. 4174/2013.

20-5-20   Κ.Υ.Α. ΚΓ/Δ11/Γ13868/20 (ΦΕΚ-1919 Β/19-5-20) : Καθιρωση παραβλου για την κδοση επανκδοση δελτου ταυττητας αερολιμνα (ΔΤΑ) προσωπικο εταιρειν και φορων απασχολουμνου σε αερολιμνες στους οποους φορας διαχερισης εναι η Υπηρεσα Πολιτικς Αεροπορας (Υ.Π.Α.)

20-5-20   ΑΑΔΕ Α1104/20 (ΦΕΚ-1895 Β/18-5-20) : Διαδικασα επιστροφς Φρου Προστιθεμνης Αξας.19-5-20   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/215486/148201/3105/1602/20 (ΦΕΚ-1912 Β/19-5-20) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μουσεων και Μνημεων του Κρτους, τους 2020.

19-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.28014/3103/19-5-20 : Παροχ οδηγιν στο πλασιο υλοποησης της διαδικασας ηλεκτρονικς χοργησης της προσωρινς δειας οδγησης

19-5-20   ΑΑΔΕ Ε2070/14-5-20 : Τροποποηση της εγκυκλου Ε.2052/20 "Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ της με αριθμ. 39162/ΕΞ2020 κ.υ.α. με ττλο "Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοιο COVID-19

19-5-20   ΥΠΥΜΕ 28417/1516/19-5-20 : Μεταφορ πολιτν τρτων χωρν για απασχληση σε αγροτικς εργασες στην Ελλδα

19-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 29942/18-5-20 : Διατξεις αναφορικ με τη μετακνηση μαθητν που εμπεριχονται στην, απ 1-5-20 (ΦΕΚ-90 Α) ΠΝΠ

19-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 30012/18-5-20 : Συλλογ στοιχεων δημοτικν παιδικν, βρεφικν και βρεφονηπιακν σταθμν

19-5-20   ΕΦΚΑ 91153/ΕΓΚ.19/19-5-20 : Διαδικασα για την παρδοση –παραλαβ οργανικς μονδας

19-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30869/20 (ΦΕΚ-1909 Β/18-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/16-5-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν (Β’ 1868) ως προς την κατ’ εξαρεση λειτουργα του αναβατρα (τελεφερκ) της νσου Θρας, για το χρονικ διστημα απ 18.5.2020 ως και 24.5.2020.

19-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/28557/20 (ΦΕΚ-1908 Β/18-5-20) : Καθορισμς κτακτης Επιχοργησης του Οκου Νατου για το οικονομικ τος 2020.

19-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 29440/20 (ΦΕΚ-1907 Β/18-5-20) : Εναρξη λειτουργας της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης και Εφαρμογς του Υπουργεου Εσωτερικν

19-5-20   Κ.Υ.Α. Δ11/6385/148/20 (ΦΕΚ-1904 Β/18-5-20) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους.

19-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/27264/20 (ΦΕΚ-1901 Β/18-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. 2252.1.1/25613/2020 απφασης του Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν για την περοδο 01.05.2020 – 31.05.2020"

19-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/20 (ΦΕΚ-1899 Β/18-5-20) : Καθορισμς διαδικασας, δικαιολογητικν και εντπου διαββασης για την γκριση παρεκκλσεων απ τους ισχοντες ρους και περιορισμος δμησης περιοχν

19-5-20   ΦΕΚ-1887 Β/18-5-20 :

Κ.Υ.Α. 60064/1876/20 : Κατρτιση Προγρμματος χοργησης επιταγν αγορς βιβλων τους 2020

ΥΠΕΚΥΠ 17537/989/20 : Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων σχετικ με τις παροχς του κλδου Επικουρικς Ασφλισης του e-ΕΦΚΑ

19-5-20   Κ.Υ.Α. 3430/20 (ΦΕΚ-1885 Β/18-5-20) : Καταβολ ενιαου τλους για το πρτο τρμηνο του τους 2020, στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν

19-5-20   Κ.Υ.Α. 43374/20 (ΦΕΚ-1881 Β/18-5-20) : Εθνικ σχδιο δρσης για την αντιμετπιση των μακροπρθεσμων κινδνων απ την κθεση στο ραδνιο.18-5-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ13/ΟΙΚ.17784/368/20 (ΦΕΚ-1897 Β/18-5-20) : Παρταση ισχος εγκριτικν αποφσεων Ελχιστου Εγγυημνου Εισοδματος και Επιδματος Στγασης.

18-5-20   Κ.Υ.Α. 17779/345/20 (ΦΕΚ-1897 Β/18-5-20) : Πργραμμα προεργασας για 1.100 ανργους νους, ηλικας 18-30 ετν σε επιχειρσεις του ιδιωτικο και δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα στην Περιφρεια Δυτικς Ελλδας.

18-5-20   ΥΠΑΙΘ 57673/Ε4/18-5-20 : Πρσκληση μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε περιοχς ΚΕΣΥ για το 2020-2021.

18-5-20   ΥΠΑΙΘ 58146/Ε3/18-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για τον καθορισμ ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19 δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

18-5-20   ΕΦΚΑ 90845/18-5-20 : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΚΛΑΔΩΝ ΤΕΩΣ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΟ 02/2020».

18-5-20   Π.Δ. 44/20 (ΦΕΚ 99 Α/18-5-2020): Τροποποηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμς Γεωτεχνικο Επιμελητηρου Ελλδας» (Α 6), πως ισχει

18-5-20   ΕΟΠΥΥ  ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.12844/18-5-20 : Οδηγες σχετικ με την διαχεριση των αιτημτων για αποζημωση ειδικν θεραπειν και οπτικν ειδν σε δικαιοχους του Οργανισμο, στα πλασια των κτακτων μτρων για τον κορωνο

18-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 47457/15-5-20  : Δημοσευση του νου Κανονισμο Διενργειας Ελγχων και Ερευνν της Γενικς Διεθυνσης Δημοσιονομικν Ελγχων (ΓΔΔΕ) και αναλυτικ ερωτηματολγια με οδηγες.

18-5-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3480/11-5-20 : κδοση Πρτυπου Υποδεγματος Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν εξαιτας Δασικν Πυρκαγιν για την σνταξη σχεδων απ τους Δμους της χρας

18-5-20   ΥΠΑΙΘ 57932/Ν1/18-5-20  : Ενημρωση για δειες ιδιωτικν εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την ανγκη περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

18-5-20   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 88/123509/14-5-20 : Διευκρινσεις σχετικ με την ανρτηση διοικητικν πρξεων στο δικτυακ τπο ανρτησης "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

18-5-20   ΥΠΑΙΘ  Φ.7/57620/Δ1/18-5-20 : Οδηγες για παρδοση/παραλαβ ηλεκτρονικν συσκευν στις σχολικς μονδες Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης

18-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.30638/15-5-20 : Δυναττητα εργαστηριακς διερενησης του ιο SARS-COV-2 σε ανεπεξργαστα αστικ λματα στα δκτυα αποχτευσης

18-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ. 30637/15-5-20 : Μτρα προφλαξης κατ τη διαδικασα εκκνωσης βθρων και μεταφορς βοθρολυμτων σε αδειοδοτημνη εγκατσταση επεξεργασας λυμτων

18-5-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-5-20 : Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30621/20 (ΦΕΚ-1871 Β/17-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 18.5.2020 και ρα 06:00 ως και 25.5.2020 και ρα 06:00.

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30620/20 (ΦΕΚ-1870 Β/17-5-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 απ τις 18.5.2020 και ρα 06:00 ως και τις 25.5.2020 και ρα 06:00.

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30612/20 (ΦΕΚ-1869 Β/17-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30608/20 (ΦΕΚ-1868 Β/17-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 18.5.2020 ως και 24.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

18-5-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/20 (ΦΕΚ-1867 Β/16-6-20) : Επανναρξη και καννες λειτουργας δομν της καλλιτεχνικς εκπαδευσης.

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30606/20 (ΦΕΚ-1866 Β/16-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 16.5.2020 ως και 25.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.16-5-20   Κ.Υ.Α. οικ. 18656/369/20 (ΦΕΚ-1865 Β/16-5-20) : Επανναρξη λειτουργας των εκπαιδευτικν δομν του ΟΑΕΔ και εφαρμογ μτρων αποστασιοποησης μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας.

16-5-20   Κ.Υ.Α. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1864 Β/15-5-20) : Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν.

16-5-20   K.Y.A. οικ. 18657/370/20 (ΦΕΚ-1863 Β/15-5-20) : Τροποποηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841).

16-5-20   ΥΠΑΝΕΠ ΓΔΟΥ/101/20 (ΦΕΚ-1862 Β/15-5-20) : Τροποποηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β1645).

16-5-20   K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.30603/20 (ΦΕΚ-1861 Β/15-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30341/20 (ΦΕΚ-1860 Β/15-5-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και του κατπλου πλοων αναψυχς ως και τις 31.5.2020 και ρα 15.00, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

16-5-20   ΥΠΑΙΘ 57233/Υ1/20 (ΦΕΚ-1859 Β/15-5-20) : Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση.

16-5-20   Κ.Υ.Α. Α1114/20 (ΦΕΚ-1858 Β/15-5-20) : Ρθμιση ειδικν θεμτων για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2 της απ 13.04.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α84).

16-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30340/20 (ΦΕΚ-1857 Β/15-5-20) : Επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και Εισαγγελιν στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 16.5.2020 ως και 31.5.2020 και επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς λειτουργας της Εθνικ Σχολς Δικαστικν Λειτουργν για το χρονικ διστημα απ 16.5.2020 ως και 1.6.2020 και τρπος επαναλειτουργας της απ τις 2.6.2020.

16-5-20   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/20 (ΦΕΚ-1856 Β/15-5-20) : Καθορισμς ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19.

16-5-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ ΤΤ/9028/20 (ΦΕΚ-1854 Β/15-5-20) : Τροποποηση της οικ. 7330/2020 υπουργικς απφασης «Παρταση ισχος Αδειν Διαμονς, Δελτων Αιτοντων Διεθνος Προστασας και λοιπν προθεσμιν που συνδονται με τη διοικητικ διαδικασα καταγραφς και εξτασης αιτημτων διεθνος προστασας α και β βαθμο» (B 1426).

16-5-20   ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/56061/Α5/20 (ΦΕΚ-1853 Β/15-5-20) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και στις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2020-2021.

16-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1110/20 (ΦΕΚ-1851 Β/15-5-20) : Παρταση χρονικς περιδου διθεσης πετρελαου θρμανσης με μειωμνο συντελεστ Ειδικο Φρου Κατανλωσης ως και την 31η Μαου 2020.

16-5-20   ΑΑΔΕ Α1109/20 (ΦΕΚ-1851 Β/15-5-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς πληροφοριν και μηδενικν αναφορν (nil reporting) σχετικ με το τος 2019 απ τα Δηλοντα Ελληνικ Χρηματοπιστωτικ Ιδρματα στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4493/2017 (Α 164) και της αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ (Β 1891).15-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.30590/15-5-20 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

15-5-20   ΥΠΑΙΘ  57118/Ζ1/15-5-20 :  Διευκρινσεις αναφορικ με τη δυναττητα παροχς Ακαδημακς Ταυττητας με ισχ δελτου ειδικο εισιτηρου σε φοιτητς εγγραφμενους μσω κατατακτηρων εξετσεων.

15-5-20   ΥΠΥΜΕ  Α/97933/1493/15-5-20 : Χρση μσκας στα μσα μαζικς μεταφορς.

15-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 29652/15-5-20  : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου

15-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 29361/15-5-20 : Παροχ εκ περιτροπς εργασας για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο.

15-5-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ9/18547/536/15-5-20 :  ροι υλοποησης των προγραμμτων επιμρφωσης εργαζομνων και εργοδοτν που προβλπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (Β' 3001) πως ισχει, καθς και λλων προγραμμτων επιμρφωσης σε θματα υγεας και ασφλειας στην εργασα, στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS-COV-2.

15-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 17860/532/11-5-20 : Ενιαο κεμενο διατξεων "σχετικ με την προστασα των εργαζομνων απ τους κινδνους που συνδονται με την κθεση σε καρκινογνους μεταλλαξιγνους παργοντες κατ την εργασα" τυπη κωδικοποηση

15-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 17859/531-15-5-20 : Ανακονωση δημοσευσης π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α' 50/06.03.2020): «Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις των οδηγιν 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποηση της οδηγας 2004/37/ΕΚ ''σχετικ με την προστασα των εργαζομνων απ τους κινδνους που συνδονται με την κθεση σε καρκινογνους μεταλλαξιγνους παργοντες κατ την εργασα''» (Ε.Ε. L345/27.12.2017, L136/01.06.2018, L225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L164/20.06.2019) Τροποποηση των π.δ. 399/94 (Α' 221) και π.δ. 307/86 (Α' 135) »

15-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.30343/20 (ΦΕΚ-1850 Β/14-5-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 (Β' 1127) ως και τις 31.5.2020 και ρα 12.00.

15-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.30341/20 (ΦΕΚ-1849 Β/14-5-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β 989) ως και τις 31.5.2020 και ρα 15.00.

15-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30344/20 (ΦΕΚ-1848 Β/14-5-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β’ 1587) ως και τις 31.5.2020.

15-5-20   Κ.Υ.Α. 47640/14-05-2020 (ΦΕΚ-1847 Β/14-5-20) : Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο ν. 4399/2016 «Γενικ Επιχειρηματικτητα», «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» και «Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο» του τους 2020.14-5-20   ΥΠΑΙΘ 56108/Ε3/14-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

14-5-20   ΥΠΥΜΕ 27955/425/14-5-20 : Ταξινομσεις μεταχειρισμνων επιβατηγν οχημτων με προηγομενη κυκλοφορα σε κρτος-μλος της Ευρωπακς νωσης (Ε.Ε.) σμφωνα με το ρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α'30).

14-5-20   ΥΠΥΜΕ 26467/407/13-5-20 : Πρσθετο φλλο Δελτου Τεχνικο Ελγχου (ΔΤΕ) οχματος

14-5-20   ΑΑΔΕ Ε2069/13-5-20 : Απαλλαγ απ την παρακρτηση φρου επ τκων ΟΕΔ που αποκτ νομικ πρσωπο ονττητα φορολογικς κτοικος αλλοδαπς.

14-5-20   Κ.Υ.Α. 55591/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-1846 Β/13-5-20) : Τρπος ασφαλος διεξαγωγς κθε εδους εξετσεων σε δημσια και ιδιωτικ σχολεα.

14-5-20   Κ.Υ.Α. K1/55547/20 (ΦΕΚ-1845 Β/13-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας λων των φορων μη τυπικς εκπαδευσης του ρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α 193), των Σχολεων Δετερης Ευκαιρας και των τμημτων του «Μεταλυκειακο τους-τξη μαθητεας» μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας.

14-5-20   ΥΠΑΙΘ Φ9/55323/ΓΓ4/20 (ΦΕΚ-1844 Β/13-5-20) : Επανναρξη λειτουργας του «Μεταλυκειακο τους – Τξη μαθητεας» αποφοτων ΕΠΑ.Λ. περιδου 2019 – 2020.

14-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/20 (ΦΕΚ-1843 Β/13-5-20) : Εργασες για τις οποες απαιτεται γκριση Εργασιν Δμησης Μικρς Κλμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτομενα δικαιολογητικ για την χοργησ της» σε αντικατσταση της 69701/4461/12-10-2018 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Διαδικασα γκρισης και απαιτομενα δικαιολογητικ για εργασες για τις οποες απαιτεται γκριση Εργασιν Δμησης Μικρς Κλμακας (ΕΕΔΜΚ) καθς και συμπλρωση της εργασας α. και τροποποηση της εργασας κη. της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β 4520).13-5-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, σχετικ με :

1. Γενικο γραμματες δμων.    
1.1. Διορισθντες μχρι την 30/6/2019.    
1.2. Διοριζμενοι απ 1/7/2019 και μετ.    
2. Ειδικο σμβουλοι, επιστημονικο συνεργτες και ειδικο συνεργτες.    
2.1. Προσληφθντες μχρι την 30/6/2019.    
2.2. Προσλαμβανμενοι απ 1/7/2019 και μετ.   

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (13/05/2020)

13-5-20    Ν. 4686/20 (ΦΕΚ-96 Α/12-5-20) : Βελτωση της μεταναστευτικς νομοθεσας, τροποποηση διατξεων των νμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και λλες διατξεις.

13-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29889/20 (ΦΕΚ-1840 Β/13-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 13.5.2020 ως και 22.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-5-20    ΕΦΚΑ  87323/ΕΓΚ.18/13-5-20  : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 28 του Ν.4670/2020

13-5-20    ΕΦΚΑ 87146/ΕΓΚ.17/13-5-20 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 49 του ν. 4599/2019 για την ειδικ δεια οδγησης Ε.Δ.Χ. οχματος

13-5-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 4323/13-5-20  : Οδηγες σχετικ με την λειτουργα των Υπηρεσιν που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Μεταναστευτικς Πολιτικς για το διστημα 18.5.2020 - 30.5.2020

13-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29837/20 (ΦΕΚ-1839 Β/13-5-20) : Παρταση ισχος της με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν ως και τις 15.6.2020 και ρα 23.00.

13-5-20    Κ.Υ.Α. 46553/20 (ΦΕΚ-1837 Β/13-5-20) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481).

13-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 28512/20 : Συλλογ στοιχεων για δημοτικος παιδικος, βρεφικος και βρεφονηπιακος σταθμος.

13-5-20    ΑΑΔΕ Α1097/20 (ΦΕΚ-1827 Β/13-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β 2540) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. Διαδικασα παραλαβς με απαλλαγ απ Φ.Π.Α. πρτων και βοηθητικν υλν κυριτητας του πλοιοκττη / εφοπλιστ / εκμεταλλευτ στα πλασια εκτλεσης εργασιν ναυπγησης και επισκευς πλοων.

13-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1107/20 (ΦΕΚ-1824 Β/13-5-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, πως αυτ κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76) με την οποα λαμβνονται «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του».

13-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1105/20 (ΦΕΚ-1821 Β/13-5-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιθηκε και ισχει.

13-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1106/20 (ΦΕΚ-1823 Β/13-5-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, πως αυτ κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), με την οποα λαμβνονται «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του».
13-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1108/20 (ΦΕΚ-1822 Β/13-5-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιθηκε και ισχει.

13-5-20    ΑΑΔΕ Ε2068/30-4-20 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχ για το τος 2020

13-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ.6/55114/Δ1/13-5-20 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2020-2021

13-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ.6/55081/Δ1/13-5-20 : Εγγραφς μαθητν και μαθητριν στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2020-2021

13-5-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.2.1/26655/20 (ΦΕΚ-1819 Β/13-5-20) : Παρταση ισχος της αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απφασης «Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, πλην Ταχυδρομικν Αποστολν, Πλοων Ακτοπλοας κατ Σνδεση και κατ Κατηγορα Πλοου» (Β 718), πως χει τροποποιηθε με την αριθμ. 2252.2.1/30617/18/26-04-2018 απφαση του Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β 1540).

13-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 2493/644/Α1/20 (ΦΕΚ-1813 Β/12-5-20) : Ορισμς της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης και Εφαρμογς Τομων Βιομηχανας, Εμπορου και Προστασας Καταναλωτ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» (ΕΠΑνΕΚ) και ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης του Ε.Π.12-5-20    ΑΑΔΕ Α1102/20 (ΦΕΚ-1812 Β/12-5-20) : Τροποποηση της απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων Α.1024/ 2020 (ΦΕΚ 317Β/6-2-2020) «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ».

12-5-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.16681/516/20 (ΦΕΚ-1812 Β/12-5-20) : Τροποποηση της Δ.15/Δ/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικς απφασης (Β 1077).

12-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 43177/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1812 Β/12-5-20) : Καθορισμς φορων του Υπουργεου Οικονομικν ελεγχμενων απ τη Γενικ Διεθυνση Δημοσιονομικν Ελγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

12-5-20    Κ.Υ.Α. 3999/20 (ΦΕΚ-1811 Β/12-5-20) : Καθορισμς των προποθσεων και των ρων χρηματοδτησης των Δμων απ το Ταμεο Αλληλεγγης, του συστματος διοκησης, της διαδικασας υποβολς αιτσεων για χρηματοδτηση απ το Ταμεο Αλληλεγγης, της διαδικασας και των κριτηρων αξιολγησης των προτσεων, του ελγχου της πορεας εκτλεσης των ργων, της διαδικασας και των δικαιολογητικν εκταμευσης των πρων και κθε λλου σχετικο θματος

12-5-20    Κ.Υ.Α. οικ. ΓΔ2/16764/106/20 (ΦΕΚ-1805 Β/12-5-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας για την κλυψη των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς συμβσεων εργασας.

12-5-20    ΑΑΔΕ Α1095/20 (ΦΕΚ-1804 Β/12-5-20) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ υποστηρικτικν εγγρφων για τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων καθς και στους αναγνωρισμνους Διεθνες και Ευρωπακος Οργανισμος.

12-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29519/20 (ΦΕΚ-1816 Β/12-5-20) : Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19,για το χρονικ διστημα απ 17.5.2020 ως και 5.6.2020.

12-5-20    ΑΑΔΕ Ε2066/8-5-20 : Εξφληση δαπανν για στοιχεα που εκδθηκαν κατ το χρονικ διστημα της τραπεζικς αργας που ορζεται απ την Π.Ν.Π. «Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015) και κθε παρταση αυτς.

12-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 18048/1027/12-5-20 : Επεγουσες οδηγες για τη διαδικασα υποβολς υπεθυνης δλωσης απαλλαγς φυσικν προσπων απ την υποχρωση προσκμισης Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας απ τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

12-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ.251/54305/Α5/12-5-20  : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων ακαδημακο τους 2020-2021.

12-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ.251/54285/Α5/12-5-20 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημακο τους 2020-2021.

12-5-20    ΥΠΕΚΥΠ οικ. 16301/933/20 (ΦΕΚ-1802 Β/12-5-20) : Τπος των Πρξεων Βεβαωσης Οφειλς (Π.Β.Ο.), που εκδδονται ηλεκτρονικ, αρμδιο ργανο για την υπογραφ και διαδικασα επδοσης και αμφισβτησης αυτν.

12-5-20    ΑΑΔΕ Ε2064/6-5-20 : Προσδιορισμς της αναλογας κπτωσης του ΦΠΑ των εισρον για τις εταιρεες συμμετοχν (holding) οι οποες ασκον οικονομικ δραστηριτητα

12-5-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/11528/11-5-20 : ναρξη καθολικς εφαρμογς της Ψηφιοποησης της διαδικασας δλωσης γννησης

12-5-20    ΥΠΑΙΘ-ΥΠ.ΕΣ. 53714/Θ1/11-5-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Καθολικ εφαρμογ του ηλεκτρονικο μητρου Θρησκευτικν και Εκκλησιαστικν Νομικν Προσπων & Θρησκευτικν Λειτουργν του Ν. 4301/2014 στα Ληξιαρχεα λων των Δμων της επικρτειας.11-5-20    Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/20 (ΦΕΚ-1800 Β/11-5-20) : Επκταση της διευκλυνσης ειδικς δειας σε λλες ομδες ευπαθες/αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη απ COVID 19.

11-5-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ.9911/20 (ΦΕΚ-1799 Β/11-5-20) : Παρταση αναστολς πσης φσεως προθεσμιν για υποβολ αιτματος διοικητικς προσφυγς ενπιον της διοκησης.

11-5-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 112000/11-05-2020 : ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

11-5-20    ΑΑΔΕ Ε2067/11-5-20 : Παροχ διευκρινσεων χοργησης της ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς

11-5-20    ΑΑΔΕ Ε2065/30-4-20 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2019

11-5-20    ΥΠΕΚΥΠ οικ.16795/307/20 (ΦΕΚ-1791 Β/11-5-20) : Τροποποηση της 5387/81/5-02-2019 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Πργραμμα δετερης επιχειρηματικς ευκαιρας πντε χιλιδων (5.000) ανργων, πρην αυτοαπασχολουμνων, για την επαννταξ τους στην αγορ εργασας» (Β 314).

11-5-20    ΥΠΥΜΕ οικ. 343/20 (ΦΕΚ-1784 Β/11-5-20) : Εξαρεση απ τις διατξεις του ρθρου 2 της 20319/24-3-2020 (Β 1022) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν.

11-5-20    ΥΠΑΙΘ 215/11-5-20 : Οδηγες για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ. 28237/5.5.2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης (Β' 1699) και του τριακοστο κτου ρθρου της απ 1.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 90).

11-5-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.10042/οικ.16159/442/8-5-20 : Γνωστοποηση των διατξεων του αρ. 23 του ν. 4670/2020

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29116/20 (ΦΕΚ-1781 Β/10-5-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 απ τις 11.5.2020 και ρα 06.00 ως και τις 18.5.2020 και ρα 06.00.

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29114/20 (ΦΕΚ-1780 Β/10-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-5-20    Κ.Υ.Α. οικ.17788/346/20 (ΦΕΚ-1779 Β/10-5-20) : Περαιτρω μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την σταδιακ επαναλειτουργα της αγορς εργασας.

11-5-20    Κ.Υ.Α. οικ. 17787/520/20 (ΦΕΚ-1778 Β/10-5-20) : Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του», (Α’ 55).

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29110/20 (ΦΕΚ-1776 Β/10-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 11.5.2020 ως και 17.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-5-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.16486/500/20 (ΦΕΚ-1775 Β/9-5-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 20-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 68), πως ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.16484/499/20 (ΦΕΚ-1775 Β/9-5-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 3 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19.

11-5-20    Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/28304/20 (ΦΕΚ-1774 Β/9-5-20) : Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ απ ελεγκτ ιατρ.

11-5-20    Κ.Υ.Α. 2212.2/25747/20 (ΦΕΚ-1772 Β/9-5-20) : Τροποποηση της 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β 3263) απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας, Ναυτιλας και Αιγαου «Ρθμιση λεπτομερειν που αφορον στα απαιτομενα δικαιολογητικ και τη διαδικασα για την εγκατσταση στην Ελλδα γραφεων υποκαταστημτων αλλοδαπν ναυτιλιακν επιχειρσεων και υπαγωγ ημεδαπν ναυτιλιακν επιχειρσεων στις διατξεις του ρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α 77)».

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.29105/20 (ΦΕΚ- 1771 Β/9-5-20) : Παρταση της Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 21.5.2020.9-5-20    Κ.Υ.Α. 44417/20 (ΦΕΚ-1769 Β/8-5-20) : 2η Τροποποηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β 1291) απφασης «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19».

9-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 2500/6/20 (ΦΕΚ-1768 Β/8-5-20) : Σσταση Ταμεου με την επωνυμα «Ταμεο Εγγυοδοσας Επιχειρσεων COVID-19».

9-5-20    Κ.Υ.Α. 53128/Δ1/20 (ΦΕΚ-1767 Β/8-5-20) : Ηλεκτρονικς εγγραφς στα δημσια νηπιαγωγεα γενικς παιδεας.

9-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ4/53112/Δ4/20 (ΦΕΚ-1766 Β/8-5-20) : Προαγωγ - απλυση μαθητν/-τριν ημερσιων και εσπερινν ΕΠΑ.Λ. κατ το σχολικ τος 2019-2020

9-5-20    ΦΕΚ-1765 Β/8-5-20 :
ΥΠΑΙΘ 52826/Δ2/20 : Προαγωγ - Απλυση μαθητν/τριν Γυμνασων και Γενικν Λυκεων κατ το σχολικ τος 2019-2020.
ΥΠΑΙΘ 52840/ΓΔ4/20 : Ρθμιση απουσιν μαθητν/τριν διδακτικο τους 2019-2020.

9-5-20    ΥΠΑΙΘ 52488/ΓΔ4/20 (ΒΕΚ-1764 Β/8-5-20) : Λξη μαθημτων διδακτικο τους 2019-2020.8-5-20    Ν. 4685/20 (ΦΕΚ-92 Α/7-5-20) : Εκσυγχρονισμς περιβαλλοντικς νομοθεσας, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και λοιπς διατξεις.

8-5-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-20 : Σταδιακ αποκατσταση της λειτουργας των δημοσων υπηρεσιν - Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

8-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 28202/8-5-20  : Προθεσμα σκησης και εξτασης διοικητικς προσφυγς κατ των πρξεων της αυτοδιοκησης, σμφωνα με το ρθρο τριακοστ γδοο της απ 20 Μαρτου 2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ)

8-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 2020/26863 (ΦΕΚ-1761 Β/8-5-20) : Ουσιαστικς προποθσεις πολιτογρφησης και δικαιολογητικ που απαιτονται για την κτση της ελληνικς ιθαγνειας απ ομογενες απ χρες της πρην Σοβιετικς νωσης.

8-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 33100/20 (ΦΕΚ-1745 Β/7-5-20) : Κατρτιση δημοσου καταλγου και ρθμιση των ειδικτερων θεμτων που αφορον στις ονττητες που εκδδουν εξωτερικς προειδοποισεις, σμφωνα με το ρθρο 8 της 2126/16-01-2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β 27) «Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του κανονισμο 2017/2394, σχετικ με τη συνεργασα μεταξ των εθνικν αρχν που εναι αρμδιες για την επιβολ της νομοθεσας για την προστασα των καταναλωτν με την κατργηση του κανονισμο 2006/2004 και της κοινς υπουργικς απφασης με αριθμ Ζ1-827/2006 (Β 1086)».

8-5-20    ΑΑΔΕ Α1093/20 (ΦΕΚ-1742 Β/7-5-20) : Τπος πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου πλοων δετερης κατηγορας του ν. 27/1975, που αφορ την εκμετλλευση πλοων απ 1-1-2020 και μετ.

8-5-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 11258/ΕΞ2020/7-5-20 : κδοση Υπουργικς Απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν.3861/2010.

8-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.28953/7-5-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας (μσω καθαρισμο και εφαρμογς απολυμαντικν μσων σε επιφνειες) στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 μετ την επιστροφ στις Σχολικς Μονδες και στους φορες που προσφρουν εκπαιδευτικς υπηρεσες

8-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1α/ΓΠ/οικ.28951/7-5-20 : Μεταφορ σορν και τφρας θανντων απ COVID-19

8-5-20    ΥΠΥΜΕ Α/26701/1416/7-5-20 : κτακτα μτρα περ της εφαρμογς της υπ' αριθμ. Φ.10035/2523/131/07.09.2016 (Β' 2896) Κ.Υ.Α. συνεπεα της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

8-5-20    ΥΠΕΘΑ  Φ.337/41/197539/Σ.2797/ΕΓΚ.12/8-5-20  : Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν/τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ)] και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), [Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ) και Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)]

8-5-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/40814/1019/7-5-20 : Παρταση προθεσμιν Αναβολ των καταστατικν διαδικασιν στις Κυνηγετικς Οργανσεις (Γενικν Συνελεσεων και εκλογικν διαδικασιν).

8-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/27694/8-5-20 : Διασνδεση Κινητν Ομδων Υγεας Ειδικο Σκοπο με το δκτυο της Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας.

8-5-20    Κ.Υ.Α. 27731/20 (ΦΕΚ-1757 Β/7-5-20) : Μτρα τρησης αποστσεων κατ τις μετακινσεις των μαθητν δημοσων και ιδιωτικν σχολεων και τροποποηση των μτρων προστασας σε επιβατηγ οχματα δημσιας και ιδιωτικς χρσης.

8-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28902/20 (ΦΕΚ-1756 Β/7-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 7.5.2020 ως και 16.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-5-20    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6895/20 (ΦΕΚ-1755 Β/7-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων λειτουργας τους (Β’ 1073)», πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529) και 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) μοιες αποφσεις.

8-5-20    Κ.Υ.Α. 17535/Δ1/6002/20 (ΦΕΚ-1754 Β/7-5-20) : Ηλεκτρονικς Συναλλαγς Ασφαλισμνων του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.

8-5-20    ΑΑΔΕ Α1101/20 (ΦΕΚ-1753 Β/7-5-20) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2019 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

8-5-20    Κ.Υ.Α. 18/20 (ΦΕΚ-1752 Β/7-5-20) : Τροποποηση της 14879/2018 υπουργικς απφασης «Τροποποηση και κωδικοποηση της 42800/05.12.2012 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο, Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ "Χρτης Συχνοττων Επγειας Ψηφιακς Ευρυεκπομπς Τηλεοπτικο Σματος"» (Β’ 4991).7-5-20    ΥΠΥΜΕ 26700/1415/7-5-20 : Συμπληρωματικ μτρα προστασας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για τα Υπηρεσιακ αυτοκνητα και τα αυτοκνητα του Διπλωματικο Σματος (Δ.Σ.), του Προξενικο Σματος (Π.Σ.), του Προσωπικο Πρεσβειν (Π.Π.) και Ξνων Αποστολν (Ξ.Α.).

7-5-20    ΑΑΔΕ Α1100/20 (ΦΕΚ-1751 Β/7-5-20) : Τροποποηση της απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') «Απσυρση απ τη χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων».

7-5-20    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1016/109/248Α/20 (ΦΕΚ-1748 Β/7-5-20) : Παρταση ισχος αδειν εργασας τπου Α' και Β' του προσωπικο ασφαλεας των Ι.Ε.Π.Υ.Α.

7-5-20    ΥΠΥΜΕ Γ4/26254/763/7-5-20 : λεγχοι οχημτων ADR κατπιν επαναλειτουργας των ΚΤΕΟ

7-5-20    ΥΠΑΙΘ 51887/Ε3/6-5-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

7-5-20    ΥΠΥΜΕ 26699/1414/7-5-20 : Παρταση ισχος Δελτων στθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτν)

7-5-20    ΥΠΥΜΕ Γ4/26255/764/6-5-20 : Να μετθεση ημερομηνιν εξτασης και παρταση ισχς πιστοποιητικν ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR/ATP

7-5-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.13008/561/5-5-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περ αξιοποησης παρλληλου χρνου ασφλισης καθς και χρνου παρλληλης απασχλησης.

7-5-20    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 982/115319/4-5-20 : Οδηγες για την εφαρμογ διατξεων του ν. 4061/2012, πως αυτς συμπληρθηκαν τροποποιθηκαν με τις διατξεις των ρθρων 39 και 43 του ν.4673/2020 (A '52)

7-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.28740/6-5-20 : Συμπλρωση Εγκυκλου σε τι αφορ εγκεκριμνα βιοκτνα σκευσματα για την αντιμετπιση των κουνουπιν

7-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/21820/6-5-20 : Διενργεια αεροψεκασμν προνυμφοκτονας Π.Ε. Λρισας και Μαγνησας και Σπορδων για το τος 2020

7-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27660/6-5-20 : Εφαρμογ επειγντων μτρων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο.

7-5-20    ΥΠΥΜΕ 26343/402/6-5-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοο COVID19 στη χρα μας

7-5-20    ΕΦΚΑ 82992/6-5-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/2020

7-5-20    Κ.Υ.Α. 2/18635/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-1740 Β/6-5-20) : Τροποποηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240).

7-5-20    Κ.Υ.Α. 51888/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-1739 Β/6-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας σχολικν μονδων μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας τους.

7-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.28597/20 (ΦΕΚ-1738 Β/6-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου “Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 24.4.2020 ως και 7.5.2020” (Β’ 1584), ως και τις 21.5.2020».6-5-20    ΥΠΑΙΘ 50433/Β4/2-5-20  : Απφαση κατανομς συσκευασμνου αντισηπτικο για την κλυψη των αναγκν δημσιων εκπαιδευτικν δομν της επικρτειας, στο πλασιο υιοθτησης των προληπτικν μτρων αντιμετπισης του κορωναο (COVID-19)».

6-5-20    ΥΠΥΜΕ Δ05/οικ.26188/739/5-5-20 : Δρσεις για την 3η Ιουνου 2020 Παγκσμια Ημρα Ποδηλτου

6-5-20    ΥΠΥΜΕ  26238/1398/6-5-20 : Μτρα προστασας στα μσα μαζικς μεταφορς

6-5-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41646/1795/5-5-20 : Εφαρμογ της ΚΥΑ περ συνεργασας του Πυροσβεστικο Σματος με τη Δασικ Υπηρεσα κατ την τρχουσα αντιπυρικ περοδο.

6-5-20    ΥΠΑΙΘ 51382/ΓΔ4/5-5-20 : Λειτουργα των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης

6-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Γ4α/οικ.27417/20 (ΦΕΚ-1736 Β/6-5-20) : Διαδικασα τοποθτησης ειδικευμνων ιατρν για εξειδκευση στη Λοιμωξιολογα.

6-5-20    Κ.Υ.Α. 10759/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1710 Β/6-5-20) : Τροποποηση της 2029/Η/31-10-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του χρνου και του τρπου απδοσης στον καθολικ προχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμνου απ την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρο κστους παροχς της καθολικς ταχυδρομικς υπηρεσας το οποο δε δναται να υπερβε τα 15 εκ. ευρ αν τος, των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε αναγκαας λεπτομρειας» (Β 4899), πως ισχει.

6-5-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 10726/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1709 Β/6-5-20) : Δημιουργα ασφαλν Διεπαφν Προγραμματισμο Εφαρμογν (Application Programming Interfaces APIs) με σκοπ την ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση συνλων εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων φορων του Δημοσου Τομα.

6-5-20    ΦΕΚ-1708 Β/6-5-20 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27692/20 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπουργικς απφασης σχετικ με τη διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27696/20 : Τροποποηση και συμπλρωση υπουργικς απφασης καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ.

6-5-20    ΦΕΚ-1704 Β/6-5-20 :
Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/27/ΟΙΚ.9413/20 : Τροποποηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εσωτερικν και Επικρατεας «Αντικατσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινς υπουργικς απφασης (Β 539)» (Β 850/13-3-2020).
Κ.Υ.Α. 3161.22/24685/2020/20 : Πρσληψη κτακτου ναυτικο προσωπικο για κλυψη κτακτων υπηρεσιακν αναγκν των Πλοηγικν Σταθμν.

6-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27336/20 (ΦΕΚ-1702 Β/5-5-20) : Καθορισμς διαδικασας εγγραφς, μεταβολς και αναστολς διαγραφς της ατησης εκλογα που επιθυμε να ασκσει το εκλογικ του δικαωμα εκτς της Ελληνικς Επικρτειας, καθς και του τρπου πιστοποησης αυτο.5-5-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4670/2020, σχετικ με :

1. ναρξη καταβολς της σνταξης    
2. Απασχληση συνταξιοχων που ανλαβαν εργασα μχρι και την 12/5/2016 και συνεχζουν την δια απασχληση χωρς διακοπ (καθεστς ισχον ως την 28/2/2021)
3. Απασχληση συνταξιοχων που ανλαβαν αναλαμβνουν εργασα απ 13/5/2016 και εφεξς (καθεστς ισχον απ 28/2/2020)    
3.1. Συνταξιοχοι γρατος    
3.2. Συνταξιοχοι αναπηρας    
3.3. Εξαιρσεις    
3.4. Καταβλητες εισφορς    
3.5. Αξιοποηση του χρνου ασφλισης    
3.6. Γνωστοποηση της απασχλησης    
4. Απασχληση συνταξιοχων για λγους ψυχοκοινωνικς αποκατστασης και κοινωνικς επαννταξης

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4670/20 (05/05/2020)

5-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28237/20 (ΦΕΚ-1699 Β/5-5-20) : Παρταση ισχος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν, πως χει δη παραταθε με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020(Β 1293) μοια απφαση, ως και τις 31.5.2020 και επανναρξη λειτουργας συγκεκριμνων εκπαιδευτικν δομν.

5-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27408/ΕΓΚ.114/5-5-20 : Καθαρισμς σχολικν μονδων κατ το διστημα λειτουργας τους για σο διστημα υφσταται κνδυνος διδοσης του κορωνοο COVID-19

5-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27399/5-5-20 : Μη τλεση των εορταστικν εκδηλσεων της 9ης Μαου

5-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28058/20 (ΦΕΚ-1698 Β/4-5-20) : Συμπλρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/3.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο CΟVID-19 για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 και ρα 06:00 ως και 18.5.2020 και ρα 06:00» (Β’ 1651).

5-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.28050/20 (ΦΕΚ-1697 Β/4-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26340/22.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 22.4.2020 ως και 5.5.2020» (Β’ 1548), ως και τις 12.5.2020.

5-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28051/20 (ΦΕΚ-1696 Β/4-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 ως και 13.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27162/ΕΓΚ.109/4-5-20 : Τροποποισεις ληξιαρχικς νομοθεσας.

5-5-20    ΑΑΔΕ Ε2063/28-4-20 : Υπαγωγ εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης - Οδηγες εφαρμογς της ΠΟΛ.1184/2018 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε.

5-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17239/Δ1/5936/20 (ΦΕΚ-1695 Β/4-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β 3 520/19.9.2019) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

5-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17045/319/20 (ΦΕΚ-1694 Β/4-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης των εργαζομνων με εξαρτημνη εργασα για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (Β’ 993).

5-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17321/327/4-5-20 (ΑΔΑ: ΩΒΦΚ46ΜΤΛΚ-ΘΘΛ) : Δυναττητα για νες / συμπληρωματικς δηλσεις και ορθς επαναλψεις επιχειρσεων εργοδοτν και εργαζομνων ειδικν περιπτσεων και ειδικν κατηγοριν και διαδικασα καταβολς της αποζημωσης ειδικο σκοπο των 800 ευρ

5-5-20    ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

5-5-20    ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ4-5-20    ΦΕΚ-1691 Β/4-5-20 :
ΥΠΕΚΥΠ 16394/Δ1/5642/20 : Ψηφιακ διαδικασα απονομς συντξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.
ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/20 : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτσεων επιτρεπτν επεμβσεων σε δασικο χαρακτρα εκτσεων.

4-5-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1-19/24568/20 (ΦΕΚ-1690 Β/4-5-20) : Χοργηση προκαταβολς μισθωμτων για τις συμβσεις παροχς δημσιας υπηρεσας.

4-5-20    ΦΕΚ-1686 Β/4-5-20 :
ΥΠΑΝΕΠ 40597/20 : Σσταση και συγκρτηση Νομοπαρασκευαστικς Επιτροπς για τη σνταξη προσχεδου νμου για την αναμρφωση και τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου που διπει τις Δημσιες Συμβσεις ργων, προμηθειν αγαθν και υπηρεσιν.
Κ.Υ.Α. 0.1708/20 : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο Π.Δ.Ε προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και ωφελουμνων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση στην Απασχληση νεργων νων 25 ως 29 ετν πτυχιοχων θετικς, τεχνολογικς και οικονομικς κατεθυνσης, μσω κατρτισης στον κλδο ΤΠΕ».

4-5-20    Κ.Υ.Α. 0.1707/20 (ΦΕΚ-1680 Β/4-5-20) : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα συμπεριλαμβανομνης και της κατρτισης, σε πενντα ξι (56) Δμους και τριντα επτ (37) Υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας/Φορες Διαχερισης Προστατευμενων Περιοχν.

4-5-20    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1018/104012/20 (ΦΕΚ-1678 Β/4-5-20) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς του εκτελεστικο κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπς, για τα πρτυπα εμπορας του ελαιολδου (ΕΕ L 12, της 14.1.2012, σ.14).

4-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 42669 /30-4-20 : Οδηγες ως προς το μετρολογικ λεγχο οργνων μτρησης καυσμων σε πρατρια

4-5-20    ΥΠΑΙΘ 50917/Ε3/4-5-20 : Γνωστοποηση ΚΥΑ περ μετβασης εκπαιδευτικν απ και προς την εργασα

4-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17312/Δ9/506/4-5-20 : Μτρα για την προστασα της υγεας και ασφλειας των εργαζομνων στους χρους εργασας και την πρληψη της διδοσης του κορωνοο SARS-COV-2 κατ την ρση των περιοριστικν μτρων

4-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27075/4-5-20 : μεσο κστος αντιμετπισης της COVID-19 πανδημας.

4-5-20    ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Α/1049144/ΕΞ2020/4-5-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων τταρτου και βδομου της ΠΝΠ "Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα" (ΦΕΚ Α' 90/01.05.2020) »

4-5-20    ΥΠΥΜΕ 26046/401/4-5-20 : Καννες κοινωνικς αποστασιοποησης σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17078/505/30-4-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Επλυση ζητημτων που προκπτουν κατ την υποβολ Δηλσεων Εργαζομνων στην ειδικ εφαρμογ του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, και συγκεκριμνα σε ειδικς κατηγορες απασχλησης προκειμνου, οι εργαζμενοι αυτο να γνουν δικαιοχοι της αποζημωσης ειδικο σκοπο.

4-5-20    ΥΠΥΜΕ Α/25423/1342/4-5-20 : Παρταση χρονικο διαστματος διακοπς κυκλοφορας λεωφορεων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ λγω λξης του προβλεπμενου ορου ηλικας κυκλοφορας αυτν, στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    ΥΠΥΜΕ Α3/οικ.26013/2872/4-5-20 : Προποθσεις και περιορισμο για τη διενργεια θεωρητικς και πρακτικς εκπαδευσης, θεωρητικν εξετσεων και δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς στο πλασιο της λψης μτρων λγω του COVID-19

4-5-20    ΥΠΥΜΕ 26028/1391/4-5-20 : Τοποθτηση διαχωριστικο, σε προαιρετικ βση, σε Επιβατηγ Δημσιας Χρσης αυτοκνητα για την προστασα επιβατν και οδηγο ναντι του COVID-19 (κορωνοο).

4-5-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/20 (ΦΕΚ 1657 Β/04-05-2020) : Καθορισμς Συστματος Πιστοποησης Επιμρφωσης.

4-5-20    ΦΕΚ-1658 Β/4-5-20:
Κ.Υ.Α. Α1α/οικ.26985/20 (ΦΕΚ 1658 Β/04-05-2020) : Τροποποηση και συμπλρωση της Α1α/οικ. 21721/31.03.2020 κοινς υπουργικς απφασης, με θμα «Πρσληψη προσωπικο στην Κεντρικ Υπηρεσα του Υπουργεου Υγεας, για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1126)
ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 10245/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1658 Β/04-05-2020) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν «Ληξιαρχικς Πρξεις θαντου» και «Πιστοποιητικ Δημοτολογικς Αστικς Κατστασης» του πληροφοριακο συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν, στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕ.Δ.).

4-5-20    Κ.Υ.Α Δ13/οικ.16250/321/20 (ΦΕΚ 1655 Β/04-05-2020) : Τροποποηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β’/2281) κοινς υπουργικς απφασης “Καθορισμς των ρων και των προποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης, πως τροποποιθηκε με την Δ13/ οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’/4837)” και την Δ13/ οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’/2194) κοιν υπουργικ απφαση και ισχει.

4-5-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 14119/20 (ΦΕΚ-1654 Β/4-5-20) : Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ’ εφαρμογ του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικν βεβαισεων νμιμης διαμονς του ρθρου 25 του ν. 4251/2014.

4-5-20    ΠΥΣ 11/20 (ΦΕΚ-91 Α/3-5-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Δημοσων Συμβσεων.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27823/20 (ΦΕΚ-1651 Β/3-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο CΟVID-19, για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 και ρα 06:00 ως και 18.5.2020 και ρα 06:00.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27822/20 (ΦΕΚ-1650 Β/3-5-20) : Παρταση της ισχος του μτρου του προσωρινο περιορισμο του κατπλου ιδιωτικν πλοων (σκαφν) αναψυχς προερχομνων απ το εξωτερικ, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, απ τις 4.5.2020 και ρα 06:00 ως και τις 18.5.2020 και ρα 06:00.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27820/20 (ΦΕΚ-1649 Β/3-5-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, απ τις 4.5.2020 και ρα 06.00 ως και τις 18.5.2020 και ρα 06.00.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27818/20 (ΦΕΚ-1648 Β/3-5-20) : Επιβολ του μτρου του εν μρει προσωρινο περιορισμο της κυκλοφορας των πολιτν στην Επικρτεια, πραν των ορων της οικεας Περιφρειας Περιφερειακς Εντητας, προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, απ τις 4.5.2020 και ρα 06:00 ως τις 18.5.2020 και ρα 06:00.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27815/20 (ΦΕΚ-1647 Β/3-5-20) : Καννες κοινωνικς αποστασιοποησης σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1099/20 (ΦΕΚ-1646 Β/3-5-20) : Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δικαιολογητικν, του τρπου διαββασης αποστολς τους στη Φορολογικ Διοκηση απ τους φορολογομενους τρτους, των εξαιρομενων ΚΑΔ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου δετερου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), με την οποα λαμβνονται μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ94/20 (ΦΕΚ-1645 Β/3-5-20) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27813/20 (ΦΕΚ-1644 Β/3-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 ως και 10.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.2-5-20    ΠΝΠ 1/1-5-20 (ΦΕΚ-90 Α/1-5-20: Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα.

2-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27807/20 (ΦΕΚ-1643 Β/2-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης της τλεσης λειτουργιν και ιεροπραξιν στους θρησκευτικος χρους λατρεας και μτρα προστασας της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19 στους χρους αυτος για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 ως και 16.5.2020.

2-5-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/25613/20 (ΦΕΚ-1642 Β/1-5-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν για την περοδο 01.05.2020 - 31.05.2020.

2-5-20    ΦΕΚ-1641 Β/30-4-20 :
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/25015/20 : Παρταση της περιδου εφαρμογς του ρθρου εξηκοστο δετερου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν.
ΑΑΔΕ Α1094/20 : Τροποποηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β’ 1303) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Εγγραφ νων χρηστν και επανεγγραφ χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες TΑXISnet»
.

2-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27805/20 (ΦΕΚ-1640 Β/30-4-20) : Προσωριν απαγρευση λειτουργας και καννες λειτουργας κλδων λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για χρονικ διστημα απ 30.4.2020 ως και 31.5.2020 10.5.2020 κατ περπτωση, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

2-5-20    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/40480/886/20 (ΦΕΚ-1639 Β/30-4-20) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 180036/952/2017 κοινς υπουργικς απφασης (Β2812) «Καθορισμς μτρων και καννων για τη μεωση της κατανλωσης πλαστικν σακολων μεταφορς, σε συμμρφωση με την οδηγα 2015/720/ΕΕ «για την τροποποηση της οδηγας 1994/62/ΕΚ με σκοπ τη μεωση της κατανλωσης λεπτν πλαστικν σακολων μεταφορς» του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της Ευρωπακς νωσης της 29ης Απριλου 2015».

2-5-20    ΥΦΥΠ. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠ. 347/20 (ΦΕΚ-1638 Β/30-4-20) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 179/15-03-2020 απφασης του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Δωρεν μετδοση ενημερωτικν μηνυμτων για την προστασα της δημσιας υγεας και τα μτρα για την αποφυγ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 απ τηλεοπτικος και ραδιοφωνικος σταθμος» (Β 861).

2-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 42523/20 (ΦΕΚ-1637 Β/30-4-20) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 37445/9.4.2020 υπουργικς απφασης «Ζητματα εφαρμογς του ρθρου δκατου βδομου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75)» (Β’ 1270).

2-5-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 10268/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1636 Β/30-4-20) : Κατανομ θσεων προσωπικο αν εργασιακ σχση, κατηγορα/βαθμδα και κλδο/ειδικτητα στις οργανικς μονδες του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.30-4-20    ΕΦΚΑ 80430/30-4-20 : Παρταση μχρι 01/06/2020 της προθεσμας υποβολς :
α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 02/2020, για την υπαγωγ των Υπαλλλων-Λειτουργν του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4387/2016.
β) Της συμπληρωματικς Αναλυτικς Περιοδικς Δλωσης (Α.Π.Δ.), μισθολογικς περιδου 03/2020, για τις επιχειρσεις που υπγονται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

30-4-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/25388/30-4-20 : Κατρτιση εκπαιδευτικο προγρμματος για την εξυπηρτηση ΑμεΑ που μετακινονται με Επιβατηγ Πλοα

30-4-20    ΑΑΔΕ Ε2062/29-4-20 :  Κοινοποηση του ν. 4673/2020 («Αγροτικο Συνεταιρισμο και λλες διατξεις», Α'52/11-3-2020) και παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του

30-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 26704/ΕΓΚ.99/29-4-20 : Περαιτρω διευκρινσεις επ θεμτων αναφορικ με τη διοκηση και λειτουργα των νομικν προσπων των Ο.Τ.Α.

30-4-20    ΦΕΚ-1635 Β/30-4-20 :
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6639/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο «Λειτουργα τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και ειδικο ροι (Β’ 1018)», πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 μοια απφαση (Β’ 1295).
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6640/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β’ 1073)», πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 μοια απφαση (Β’ 1529).

30-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27531/20 (ΦΕΚ-1634 Β/30-4-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/18.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β’ 930) ως και τις 31.5.2020.

30-4-20    ΦΕΚ-1633 Β/30-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27529/20 : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β’ 857) ως και τις 31.5.2020.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.27530/20 : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ/οικ.20035/22.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β’ 987) ως και τις 31.5.2020.

30-4-20    Κ.Υ.Α. 2500/1/16-γ/20 (ΦΕΚ-1632 Β/30-4-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν (Β’ 871) ως και τις 31.5.2020.

30-4-20    ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13680/376/21-4-20  : Σχετικ με την εφαρμογ του κανονισμο εγκαταστσεων υγραερου σε κτρια που χουν υπαχθε σε διατξεις αναστολς επιβολς κυρσεων

30-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27524/20 (ΦΕΚ-1631 Β/29-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 29.4.2020 ως και 8.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

30-4-20    Κ.Υ.Α. Φ.400/74/193334/Σ.2020/20 (ΦΕΚ-1630 Β/29-4-20) : Τοποθτηση οπλιτν θητεας, πτυχιοχων ιατρικς σε κενς θσεις Πολυδναμων Περιφερειακν Ιατρεων, Περιφερειακν Ιατρεων και Κντρων Υγεας, γονων, απομακρυσμνων και προβληματικν περιοχν.

30-4-20    Κ.Υ.Α. Οικ.16604/3224/20 (ΦΕΚ-1629 Β/29-4-20)  : Οικονομικ Ενσχυση - Αποζημωση Ειδικο Σκοπο.29-4-20    ..... συνχεια στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, σχετικ με :

6. λλειμμα ανταποδοτικν εσδων
7. Απαλλαγ απ δημοτικ τλη
8. Απαλλαγ απ το τλος χρσης κοινχρηστου χρου
9. Μεωση μισθματος και απαλλαγ απ το τλος καθαριτητας
10. Αναστολ εσπραξης οφειλν
11. Υπηρεσες ενημρωσης των πολιτν

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (29/04/2020)

29-4-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-20 : Πρσθετα μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

29-4-20    ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Α/1047847/ΕΞ2020/21-4-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εξφληση τιμολογων αγορς πετρελαου κνησης με τη χρση τραπεζικο μσου πληρωμς απ βιομηχανικς, βιοτεχνικς, ξενοδοχειακς επιχειρσεις, δημσια και ιδιωτικ νοσηλευτικ και προνοιακ ιδρματα.

29-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-20 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 31 «Αντικατσταση ρθρου 35 ν. 4387/2016» του ν. 4670/2020 (Α/43).

29-4-20    ΥΠΥΜΕ 25196/385/29-4-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοο COVID 19 στη χρα μας

29-4-20    ΥΠΥΜΕ  Α3/23659/2693/29-4-20 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης και λοιπς ρυθμσεις στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω του COVID-19

29-4-20    ΥΠΥΜΕ  Α3/οικ.25449/2819/29-4-20 :  Προποθσεις και περιορισμο για τη διενργεια θεωρητικς και πρακτικς εκπαδευσης, θεωρητικν εξετσεων και δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς στο πλασιο της λψης μτρων λγω του COVID-19

29-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27283/20 (ΦΕΚ-1628 Β/28-4-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ/οικ.23093/6.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας (Β’ 1178) ως και τις 3.5.2020.

29-4-20    Κ.Υ.Α. 0.1709/20 (ΦΕΚ-1625 Β/28-4-20) : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και ωφελουμνων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση στην Απασχληση Ανργων ηλικας 30 ως 45 ετν πτυχιοχων θετικς, τεχνολογικς και οικονομικς κατεθυνσης, μσω κατρτισης στον κλδο ΤΠΕ».

29-4-20    Κ.Υ.Α. 418/102900/20 (ΦΕΚ-1621 Β/28-4-20) : Τροποποηση της 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του νμου 3877/2010 (Α160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β 1239).28-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 40406/22-4-20  : μεσο κστος αντιμετπισης της Covid-19 πανδημας

28-4-20    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1047805/ΕΞ2020/28-4-20 : Διευκρινσεις για τις διασαφσεις που αιτονται το ευεργτημα της ποσστωσης

28-4-20    ΑΑΔΕ Ε2054/22-4-20-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ οδηγιν για την ορθ βεβαωση του φρου πλοων δετερης κατηγορας του ν.27/1975, μετ την τροποποηση των διατξεων των ρθρων 12 και 17 του νμου αυτο, καθς και των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 41 του ν.3182/2003 με το ρθρο 58 του ν.4646/2019.

28-4-20    ΥΠΥΜΕ Α/24937/1323/28-4-20 : Παρταση προθεσμιν σε ορισμνες διαδικασες που αφορον τους φορες παροχς συγκοινωνιακο ργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρσεις που διαθτουν ειδικ τουριστικ λεωφορεα, ειδικ τουριστικ λεωφορεα Δημοσας Χρσης ανοικτο τπου, σχολικ λεωφορεα ιδιωτικς χρσης και επιβατηγ ιδιωτικς χρσης (ΕΙΧ) με οδηγ στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοο).

28-4-20    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1047438/ΕΞ2020/27-4-20 : ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Κοινοποηση Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2020/568

28-4-20    ΥΠΑΙΘ 49219/Θ2/28-4-20 : Πρσκληση εκπαιδευτικν των σχολεων της Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων απσπασης:
α) σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων, κατ το σχολικ/ακαδημακ τος 2020-2021, και,
β) σε Σχολεα της Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης και Σχολεα της Δευτεροβθμιας και Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης κατ το διδακτικ τος 2020-2021

28-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2α/οικ.25602/20 (ΦΕΚ-1607 Β/27-4-20) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων δρυσης και λειτουργας των Χρων Εποπτευμενης Χρσης (ΧΕΧ), των θεμτων στελχωσης και στγασης, της δημιουργας, τρησης και λειτουργας του Μητρου Καταγραφς Ληπτν Υπηρεσιν τους, του εδους, του τπου και των προποθσεων δρυσης και λειτουργας των κινητν μονδων και κθε λλου σχετικο θματος.

28-4-20    ΑΑΔΕ Ε2060/23-4-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1071/11-03-2020 Α.Υ.Ο. «Παρταση προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/01» (Β' 1213/8-4-2020)

28-4-20    K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.27014/20 (ΦΕΚ-1614 Β/27-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 27.4.2020 ως και 6.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

28-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 41787/20 (ΦΕΚ-1612 Β/27-4-20) : Προκρυξη της δρσης «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19».

28-4-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 10238/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1611 Β/27-4-20) : Αυθεντικοποηση Χρηστν για τη χρση των ηλεκτρονικν υπηρεσιν της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης ετε μσω των διαπιστευτηρων της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων της Δημσιας Διοκησης ετε μσω των διαπιστευτηρων των Πιστωτικν Ιδρυμτων.

28-4-20    Κ.Υ.Α. 23774/20 (ΦΕΚ-1610 Β/27-4-20) : Διρθρωση και αρμοδιτητες της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης και Εφαρμογς του Υπουργεου Εσωτερικν (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)»

28-4-20    Κ.Υ.Α. 992/20 (ΦΕΚ-1597 Β/27-4-20) : Ρυθμσεις θεμτων που αφορον τις υπαγμενες δρσεις, το εδος ενσχυσης, τους Δικαιοχους και τα ποσοστ ενσχυσης του Μτρου 3.1.6 “Διαφοροποηση και νες μορφς εισοδματος, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020”.27-4-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, σχετικ με :

1. Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου
2. Μεωση μισθματος
3. Απαλλαγ απ το τλος καθαριτητας
4. κπτωση οφειλμενων ποσν
5. Παρταση προθεσμιν καταβολς οφειλν

…… ακολουθον προσεχς περισστερες ερωτσεις – απαντσεις σχετικ με το θμα της Οικονομικς Λειτουργας των ΟΤΑ στη διρκεια της υγειονομικς κρσης …..

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (27/04/2020)

27-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 25802/ΕΓΚ.87/23-4-20  :  Υποβολ στοιχεων των φορων του υποτομα των ΟΤΑ στην εφαρμογ «Σνοψη Μητρου Δεσμεσεων» του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους και της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

27-4-20    ΑΑΔΕ Ε2059/15-4-20 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β') Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β') "Καθορισμς των προποθσεων, των δικαιολογητικν και της διαδικασας επιστροφς του Ε.Φ.Κ. του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κνησης, το οποο χρησιμοποιεται απ τις βιομηχανικς, βιοτεχνικς, ξενοδοχειακς επιχειρσεις και τα δημσια και ιδιωτικ νοσηλευτικ και προνοιακ ιδρματα, καθς και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτο "»

27-4-20    ΑΑΔΕ Ε2058/25-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 6 «Παρταση προθεσμιν εσπραξης του ειδικο φρου κατανλωσης, φρου προστιθμενης αξας και λοιπν επιβαρνσεων», του ν.4684/25.4.2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α'75) και λλες διατξεις»

27-4-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 10243/ΕΞ2020/27-4-20  : Εσωτερικς κανονισμς του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης (Οδηγες) για την ηλεκτρονικ διακνηση, κδοση και διαχεριση εγγρφων26-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26803/20 (ΦΕΚ-1589 Β/25-4-20) : Παρταση ισχος του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

26-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26804/20 (ΦΕΚ-1588 Β/25-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και Εισαγγελιν στο σνολο της Επικρτειας και της Εθνικς Σχολς Δικαστικν Λειτουργν, για το χρονικ διστημα απ 28.4.2020 ως και 15.5.2020.

26-4-20    ΦΕΚ-1587 Β/25-4-20 :
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 89/20 : Τροποποηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β1457).
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26806/20 : Παρταση ισχος του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26805/20 : Καθεστς λειτουργας για το χρονικ διστημα απ 28.4.2020 ως και 15.5.2020 των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω - Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο», στο σνολο της Επικρτειας.25-4-20    Ν. 4684/20 (ΦΕΚ-86 Α/25-4-20) : Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (A 75) και λλες διατξεις.

25-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26798/20 (ΦΕΚ-1586 Β/25-4-20) : Παρταση ισχος του μτρου του προσωρινο περιορισμο του κατπλου ιδιωτικν πλοων (σκαφν) αναψυχς προερχμενων απ το εξωτερικ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

25-4-20    ΦΕΚ-1585 Β/25-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26797/20 : Παρταση ισχος του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 28.4.2020 ως και 3.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26794/20 : Παρταση ισχος του μτρου του προσωρινο περιορισμο της κυκλοφορας των πολιτν προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-4-20    ΦΕΚ-1584 Β/25-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26782/20 : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 24.4.2020 ως και 3.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.
Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.26792/20 : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 24.4.2020 ως και 7.5.2020.

25-4-20    Κ.Υ.Α. 337/20 (ΦΕΚ-1583 Β/25-4-20) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 227/2020 (Β’ 948) κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Καθορισμς διαδικασας ανθεσης υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποηση της εκστρατεας στο πλασιο της προστασας της δημσιας υγεας και των μτρων για την αποτροπ της διασπορς του κορωνοο COVID-19».

25-4-20    ΥΠ.ΔΙΚ. 19160/20 (ΦΕΚ-1582 Β/25-4-20) : Μερικ ρση αναστολς λειτουργας των δικαστικν υπηρεσιν του Δικαστικο Μεγρου Ειρηνοδικεου Αθηνν.

25-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 41158/24-4-20 : Οδηγες για την ορθ υλοποηση διαδικασιν για χρηματοδτηση δομν

25-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 39305/15-04-2020 (ΦΕΚ-1581 Β/24-4-20) : Σσταση Επιτροπν για τον λεγχο και την πιστοποηση του φυσικο και οικονομικο αντικειμνου των υποβληθντων αιτημτων των επιχειρσεων για τη χοργηση βεβαωσης που αφορ στο συμψηφισμ αυτματης επιστροφς φαρμακευτικς δαπνης με ποσοστ επ των δαπανν: α) ργων ρευνας και ανπτυξης φαρμακευτικν προντων /και β) επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς για τις δαπνες του τους 2019, κατ’ εφαρμογν της υπ’ αριθμ. 4577/07.02.2020 (Β’ 380) κοινς υπουργικς απφασης.

25-4-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1192/20 (ΦΕΚ-1580 Β/24-4-20) : Παρταση της πιλοτικς εφαρμογς του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου (Μ.Ι.) στο σκλος των καυσμων.

25-4-20    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/20 (ΦΕΚ-1579 Β/24-4-20) : Ορισμς κατηγοριν δαπανν με Διατκτη τον Υπουργ και τον Υφυπουργ λλο ργανο, ορισμς αποφαινμενου οργνου και ορισμς Δευτερευντων Διατακτν στο Υπουργεο Πολιτισμο και Αθλητισμο

25-4-20    Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 (ΦΕΚ-1578 Β-24-4-20) : Τροποποηση της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β'1457) κοινς υπουργικς απφασης «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» και παρταση ως και τις 28.4.2020 της προθεσμας υποβολς των σχετικν αιτσεων.24-4-20    Κ.Υ.Α. 16135/499/20 (ΦΕΚ-1566 Β/24-4-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55).

24-4-20    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398/20 (ΦΕΚ-1562 Β/24-4-20) : Τροποποηση του ρθρου 13 και του παραρτματος VI της αριθ. 146896/2014 κοινς υπουργικς απφασης «Κατηγορες αδειν χρσης και εκτλεσης ργων αξιοποησης των υδτων. Διαδικασα και ροι κδοσης των αδειν, περιεχμενο και διρκεια ισχος τους και λλες συναφες διατξεις» (Β 2878/2014 και Β 3142/2014), πως τροποποιθηκε και ισχει.

24-4-20    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Β/1046800/ΕΞ2020/21-4-20 : κδοση Αδειν Εγκεκριμνου Εξαγωγα για την προτιμησιακ καταγωγ των εμπορευμτων κατ την περοδο ισχος των μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνοιο».

24-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.26635/23-4-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας απ ιογενες και λλες λοιμξεις κατ τη χρση κλιματιστικν μονδων

24-4-20    ΑΑΔΕ Ε2057/23-4-20  : Τροποποηση οδηγιν αναφορικ με την αποδοχ πιστοποιητικν κυκλοφορας A.TR, EUR.1 EUR-MED στο πλασιο των προτιμησιακν εμπορικν συναλλαγν με την Τουρκα κατ τη διρκεια της κρσης Covid -19

24-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 40286/20 (ΦΕΚ-1560 Β/23-4-20) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 (Β 1291) απφασης «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19».23-4-20    ΑΑΔΕ Ε2056/23-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου τρτου της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α') «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ τους.

23-4-20    ΑΑΔΕ Ε2055/23-4-20 :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων πρτου, κτου, δκατου τρτου, δκατου τταρτου, πεντηκοστο τετρτου και εξηκοστο δευτρου της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α') «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις».

23-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 15435/913/20 (ΦΕΚ-1559 Β/23-4-20) : Διαδικασα χοργησης και περιεχμενο του Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας και της Βεβαωσης Οφειλς του e-Ε.Φ.Κ.Α.

23-4-20    ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 76905/ΕΓΚ.16/23-4-20  :    Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 11 της απ 13/04/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ Α' 84)

23-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.26340/20 (ΦΕΚ-1548 Β/22-4-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 22.4.2020 ως και 5.5.2020.

23-4-20    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30835/1524/20 (ΦΕΚ-1536 Β/22-4-20) : Εισαγωγ και μεταφορ ειδικν πλων, αποτρεπτικν μσων και συσκευν εκκνωσης ηλεκτρικς ενργειας, μηχανισμν εκτξευσης χημικν ουσιν και κθε εδους εφοδων βολς αυτν, για την αντιμετπιση περιστατικν προσγγισης ζων της γριας πανδας σε κατοικημνες περιοχς και τη διαχεριση του πληθυσμο τους.

23-4-20    ΟΠΕΚΑ 1622/2/9-4-2020 (ΦΕΚ-1535 Β/22-4-20) : Ανθεση της διαχερισης των αιτσεων για την χοργηση της ετσιας εισοδηματικς ενσχυσης οικογενειν ορεινν και μειονεκτικν περιοχν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 32 παρ. 5 του ν. 4520/2018.

23-4-20    Κ.Υ.Α. 652/98199/20 (ΦΕΚ-1533 Β/22-4-20) : Ανθεση καθηκντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπακο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης σε Υπηρεσες Περιφερειν για ενργειες Τεχνικς Βοθειας του Μτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.

23-4-20    ΥΠΑΙΘ Φ.7Α/ΑΙ/38528/Δ1/20 (ΦΕΚ-1509 Β/22-4-20) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358/τ.Β/13-12-2017) υπουργικς απφασης, με θμα: «ντυπο Ελγχου Προδου μαθητν Δημοτικο Σχολεου».

23-4-20    ΑΑΔΕ Ε2053/15-4-20  : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την υποβολ και την κδοση πιστοποιητικν καταγωγς και ελεθερης κυκλοφορας στο πλασιο προτιμησιακν εμπορικν συναλλαγν κατ τη διρκεια της κρσης COVID-19

23-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ1/83/ΕΓΚ.1/30-1-20 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ν.4604/2019 «Προθηση της ουσιαστικς ιστητας των φλων, πρληψη και καταπολμηση της μφυλης βας Ρυθμσεις για την απονομ Ιθαγνειας Διατξεις σχετικς με τις εκλογς στην Τοπικ Αυτοδιοκηση Λοιπς διατξεις» σε περιφερειακ και τοπικ εππεδο.

23-4-20    ΑΑΔΕ Ε2052/22-4-20 :  Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης & Επενδσεων και Εργασας & Κοινωνικν Υποθσεων με ττλο "Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19."

23-4-20    Κ.Υ.Α. οικ.16073/287/20 (ΦΕΚ-1547 Β/22-4-20) : Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID -19.

23-4-20    ΦΕΚ-1546 Β/22-4-20 :
ΥΠΑΝΕΠ 40587/20 : Τροποποηση του εθνικο πλαισου ωραρου λειτουργας των υπεραγορν τροφμων (super market) απ 25.4.2020 ως και 9.5.2020.
Κ.Υ.Α. οικ.14020/20 : Υποβολ συμπληρωματικν δικαιολογητικν για χοργηση ανανωση δειας διαμονς και επδοση αδειν διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/2014, πως ισχει.

23-4-20    Κ.Υ.Α. 14005/20 (ΦΕΚ-1545 Β/22-4-20)  : Τροποποηση της με αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β 939), πως αυτ παρατθηκε με την με αριθμ. 3332/1.4.2020 (Β 1297), μοια απφαση.

23-4-20    ΥΠΥΜΕ 21706/311/20 (ΦΕΚ-1515 Β/22-4-20) : Τροποποηση της 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β/2017) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με θμα: «Καθορισμς ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας ιδιωτικν πρατηρων υγρν καυσμων για την εξυπηρτηση των οχημτων και μηχανημτων ργων (ιδικτητων συμβεβλημνων με οποιαδποτε μορφ με τον κριο κτοχο του ιδιωτικο πρατηρου), αλλ και των λοιπν λειτουργικν αναγκν των πσης μορφς εργοταξων, μεταλλεων, ορυχεων, λατομεων και λλων εγκαταστσεων προσωρινς λειτουργας, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια».22-4-20    ΦΕΚ-1530 Β/22-4-20 :
Κ.Υ.Α. Γ4α/οικ.25562/20 : Τοποθτηση επικουρικν ιατρν στο Εθνικ Κντρο Αιμοδοσας (Ε.ΚΕ.Α.) για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο (COVID-19) .
Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/οικ.25588/20 : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) .

22-4-20    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6083/20 (ΦΕΚ-1529 Β/22-4-20) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 5248/27.03.2020 απφασης Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β’ 1073)».

22-4-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 9208/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1528 Β/22-4-20) : Τροποποηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 116 Β) με θμα «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο ”Πργραμμα Διαγεια” των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10 Β ν. 3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 ν. 4305/2014)».

22-4-20    ΦΕΚ-1526 Β/22-4-20 :

ΑΑΔΕ Α1088/20 : Παρταση αναστολς λειτουργας της Φορολογικς και Τελωνειακς Ακαδημας της ΑΑΔΕ ως και τις 10.5.2020.

ΑΑΔΕ Α1089/20 : Εξαρεση απ την υποβολ, σμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β') ΑΥΟ πως τροποποιθηκε και ισχει, συμφωνητικν που καταρτζονται μεταξ της εταιρεας SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ με Α.Φ.Μ. 997802345 και των πελατν-προμηθευτν της για τις προμθειες πωλσεων και την προθηση προντων.

22-4-20    ΦΕΚ-1433 Β/16-4-20 :
Κ.Υ.Α. 30408/ΕΞ2020/20 : Τροποποηση της 2/37345/0004/04.06.2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β/04.06.2010) απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν, «Απογραφ του πσης φσεως προσωπικο του δημοσου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α και Β βαθμο», πως ισχει.
ΥΠΥΜΕ Α/15242/824/20 : Τροποποηση της περπτωσης δ’ της παραγρφου 4 του κεφ. Γ της Α2/29542/5347/1991 υπουργικς απφασης (Β 707) «Χοργηση αδειν κυκλοφορας Φ.Ι.Χ. κατ το ν. 1959/19391».

22-4-20    ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID 19

22-4-20    ΕΑΑΔΗΣΥ 2184/22-4-20 : Διευκρινσεις ως προς την επιβολ και απδοση της κρτησης ποσοστο 2,5%ο, υπρ των Μηχανικν Τεχνολογικς Εκπαδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

22-4-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 13850/20 (ΦΕΚ-1506 Β/21-4-20) : Ανακαθορισμς αρμδιας αρχς κδοσης αδειν διαμονς, που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, πως ισχει.

22-4-20    ΑΑΔΕ Α1087/20 (ΦΕΚ-1505 Β/21-4-20) : Τροποποηση της ΠΟΛ 1063/2018 περ πληροφρησης της Φορολογικς Αρχς ως προς τις συναλλαγς αγορν με ηλεκτρονικ μσα πληρωμν.

22-4-20  ΥΠΥΜΕ Γ9/οικ.18728/574/20 (ΦΕΚ-1435 Β/16-4-20) : Τροποποηση της Γ9/46447/2397/19 (Β 2303) υπουργικς απφασης «ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο».

22-4-20   ΑΑΔΕ Ε2051/16-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 65 ως και 72 του ν.4676 «Εκσυγχρονισμς θεσμικο πλαισου για τις θαλσσιες ενδομεταφορς και λοιπς διατξεις» (ΦΕΚ Α' 67/19.3.2020) αναφορικ με τροποποισεις του ν. 4256/2014 (Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις).

22-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 40108/21-4-20 : Διευκρινσεις επ του εγγρφου με ΑΠ 39645/16.04.2020

22-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 39645/16-4-20 :  Διευκρινσεις στην ΥΑ με ΑΠ 37445/9.04.2020 (ΦΕΚ 1270/Β)21-4-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, σχετικ με :

1. Επδομα ανθυγιεινς και επικνδυνης εργασας
2. δεια νευ αποδοχν
3. Καταβολ αποδοχν
4. Χοργηση γλακτος στους εργαζμενους

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (21/04/2020)

21-4-20    ΥΠΥΜΕ 20271/546/20 (ΦΕΚ-1494 Β/21-4-20) : Σσταση και συγκρτηση της Επιτροπς Υδατοδρομων και καθορισμς του ργου και των αρμοδιοττων της.

21-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 33393/20 (ΦΕΚ-1497 Β/21-4-20) : Συγχρηματοδτηση του Προγρμματος με ττλο: «Ανπτυξη των δυνατοττων διαχερισης των Εθνικν Συστημτων Ασλου και Μετανστευσης» (Programme G -Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστ Προγρμματος (Programme Operator) την Υπηρεσα Διαχερισης Ευρωπακν και Αναπτυξιακν Προγραμμτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργεου Προστασας του Πολτη, με πρους του Χρηματοδοτικο Μηχανισμο Ευρωπακο Οικονομικο Χρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιδου 2014-2021 και Εθνικος πρους του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων - ΠΔΕ.

21-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 24943/21-4-20 : Διακριτ παρακολοθηση δαπανν των φορων του υποτομα των ΟΤΑ λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19

21-4-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17201/0021/16-4-20 : Επεγουσες οδηγες για τη διαδικασα προθησης των κανονιστικν διοικητικν πρξεων που εκδδονται με τη σμπραξη του Υπουργο Οικονομικν

21-4-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/20 (ΦΕΚ-1482 Β/21-4-20) : Τροποποηση της ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-16 (Β 2471) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρ