»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


30-5-20  ΥΠΑΙΘ 65538/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2035 Β/29-5-20) : Αξιολγηση κατ ιδαν διδαχθντων και στρατεσιμων μαθητν 2019-2020.29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. 33282/ΕΓΚ.163/29-5-20 : Ενημρωση αναφορικ με τη διαδικασα λψης αποφσεων των συλλογικν οργνων των δμων

29-5-20  ΥΠΑΙΘ 65533/Ε3/29-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29-5-20 : Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

29-5-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7748/20 (ΦΕΚ-2034 Β/29-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απφασης Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων,κατ' εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β 1073)», πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β 1529), 6640/29-04-2020 (Β 1635), 6895/06-05-2020 (Β 1755) και 7466/19-05-2020 (Β 1942) μοιες αποφσεις.

29-5-20  ΑΑΔΕ Ε2074/27-5-20  : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1095/27.04.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ υποστηρικτικν εγγρφων για τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων καθς και στους αναγνωρισμνους Διεθνες και Ευρωπακος Οργανισμος

29-5-20  ΑΑΔΕ Ε2073/27-5-20 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. "Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β'2540) Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. - Διαδικασα παραλαβς με απαλλαγ απ Φ.Π.Α. πρτων και βοηθητικν υλν κυριτητας του πλοιοκττη/εφοπλιστ/εκμεταλλευτ στα πλασια εκτλεσης εργασιν ναυπγησης και επισκευς πλοων”

29-5-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.33320/29-5-20 : Επανναρξη λειτουργας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας.

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. 33164/ΕΓΚ.162/29-5-20 : Επαναλειτουργα Παιδικν, Βρεφικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν

29-5-20  ΥΠΥΜΕ 30864/1584/29-5-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

29-5-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/οικ.20799/711/29-5-20 : Επαναλειτουργα Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν Παιδικν Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα και εν γνει των Βρεφικν-Παιδικν-Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων που λειτουργον βσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απφασης (ΦΕΚ 1157/Β')

29-5-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/οικ.20728/709/29-5-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν ΚΔΑΠ

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ. 11102/28-5-20 : Ν. 4674/2020 «Στρατηγικ Αναπτυξιακ Προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, Ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις» Ρυθμσεις θεμτων αδειν δημοσων υπαλλλων

29-5-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.33202/20 (ΦΕΚ-2033 Β/28-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της χρας και επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς των δικν ενπιον των ποινικν δικαστηρων απ 1.6.2020 ως και 21.6.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-5-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2241.2/31377/20 (ΦΕΚ-2032 Β/28-5-20) : Παρταση της περιδου εφαρμογς του ρθρου εξηκοστο τταρτου της απ 13.4.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 84), για την οργανικ σνθεση πλοων ρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 .

29-5-20  ΥΠΑΙΘ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2031 Β/28-5-20) : Ρθμιση απουσιν μαθητν/τριν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικο τους 2019-2020.

29-5-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.18045/576/20 (ΦΕΚ-2029 Β/28-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1775).28-5-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.32909/20 (ΦΕΚ-2028 Β/28-5-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

28-5-20   ΥΠΥΜΕ Α/28720/1522/20-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοις)

28-5-20   ΑΑΔΕ Ε2072/25-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Μεταβολ της διεθυνσης κατοικας φυσικν προσπων με ηλεκτρονικ τρπο κατπιν ρσης των κτακτων μτρων που χουν ληφθε για την απαγρευση της κυκλοφορας

28-5-20  Ν. 4689/20 (ΦΕΚ-103 Α/27-5-20) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κρωση του Μνημονου Διοικητικς Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Δικαιοσνης της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Δικαιοσνης και Δημσιας Τξεως της Κυπριακς Δημοκρατας, τροποποισεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2018/1727 και λλες διατξεις.

28-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.32965/27-5-20 : Πρληψη της νσου των λεγεωνριων στο πλασιο της πανδημας COVID-19

28-5-20   Κ.Υ.Α. K1/63261/20 (ΦΕΚ-2027 Β/27-5-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 2/51692/0022/4.9.2007 (Β 1873) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων «Καθορισμς αμοιβς καθαριστριν των σχολεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης με σμβαση μσθωσης ργου».

28-5-20   Κ.Υ.Α. Κ1/63267/20 (ΦΕΚ-2027 Β/27-5-20) : γκριση πρσθετης χρηματοδτησης για το ργο των σχολικν καθαριστν-τριν κατ το σχολικ τος 2019-2020, λγω αυξημνων αναγκν καθαριτητας των σχολικν μονδων κατ τη διρκεια του ωρολογου προγρμματος, οι οποες προκπτουν απ την επαναλειτουργα των σχολεων και τα ληφθντα μτρα τρησης κοινωνικν αποστσεων για την αποτροπ διδοσης του κορωνοο COVID-19.27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 31858/26-5-20  : Χοργηση βεβαωσης απδειξης ειδικς εμπειρας στο πργραμμα Βοθεια στο Σπτι, σμφωνα με το ρθρο 91 του ν. 4583/2018

27-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 20477/604/27-5-20 : Διευκολνσεις γονων στο πλασιο επαναλειτουργας των σχολεων και των βρεφονηπιακν σταθμν Οδηγες για την εφαρμογ της Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α' 55).»

27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27-5-20 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας- Τροποποηση διατξεων βσει του ν. 4674/2020 ( Α 53) - Τροποποηση διατξεων του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

27-5-20   ΕΦΚΑ 99892/27-5-20 : Διευκρινιστικς οδηγες ως προς την καταβολ των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν μισθολογικς περιδου 02/2020 και 03/2020 και διαχεριση των υποβληθεισν (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 3/2020

27-5-20   ΕΦΚΑ 99857/27-5-20 : Α) Παρταση καταβολς των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν 04/2020 επιχειρσεων που πλττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρσεων με αντικεμενο νοσοκομειακς δραστηριτητες. Β) Υποβολ Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 04/2020.

27-5-20   Κ.Υ.Α. 63314/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2026 Β/27-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας σχολικν μονδων πρωτοβθμιας εκπαδευσης και σχολικν μονδων ειδικς αγωγς και εκπαδευσης μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας τους.

27-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/οικ.30622/3535/27-5-20 : Πιστοποηση καταλληλτητας εκπαιδευτικν μοτοποδηλτων

27-5-20   ΕΦΚΑ 90835/Σ.25379/18-5-20  : Αποδεικτικ Ασφαλιστικς Ενημερτητας του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεθερους Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενους, Αγρτες - Μηχανογραφικ εφαρμογ «σοδα- Ασφλιση Μη Μισθωτν»

27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-20  : Λειτουργα υπηρεσιν του Δημοσου Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

27-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 49707/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2023 Β/26-5-20) : Ρθμιση θεμτων εφαρμογς ρθρου 17 ν. 4649/2019.26-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.32363/20 (ΦΕΚ-2019 Β/26-5-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 ως και 8.6.2020.

26-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 31653/ΕΓΚ.151/25-5-20 : Τροποποισεις διατξεων για την ελληνικ ιθαγνεια βσει του ν. 4674/2020 (Α' 53/11-03-2020)

26-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.32506/25-5-20 : Επικαιροποηση συστσεων εμβολιασμο για παιδι και ενλικες κατ την περοδο της πανδημας SARS-CoV-2

26-5-20   e-ΕΦΚΑ 97186/25-5-20 : Να παρταση των προθεσμιν υποβολς : α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων 01/2020, 02/2020 και 03/2020, για την υπαγωγ των Υπαλλλων - Λειτουργον του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-ΕΦΚΑ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4387/16 β) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ), μισθολογικν περιδων 02/2020μ 03/2020 και 04/2020, για τις επιχειρσεις που υπγοναται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

26-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/49297/1227/25-5-20 : Βιβλο ημερσιων εργασιν ΔΑΣΕ και καταγραφς εργαζομνων δασεργατν αν συστδα25-5-20   ΥΠΑΝΕΠ 52159/25-5-20 : Διευκρινσεις για τους ρους και τους καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος

25-5-20   Κ.Υ.Α. Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ-1996 Β/25-5-20) : Τροποποηση της 3161.22/24685/2020/27-04-2020 (Β' 1704) απφασης των Υπουργν Εσωτερικν Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με θμα: «Πρσληψη κτακτου ναυτικο προσωπικο για κλυψη εκτκτων υπηρεσιακν αναγκν των Πλοηγικν Σταθμν».

25-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Γ4γ/ΓΠ/οικ.32182/25-5-20 : Διευκρινσεις σχετικ με θματα ιατρν υπαθρου.

25-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.32179/22-5-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 μετ την ναρξη λειτουργας των κολυμβητικν δεξαμενν, που αδειοδοτονται σμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β'/1973) «Περ κολυμβητικν δεξαμενν μετ οδηγιν κατασκευς και λειτουργας αυτν»

25-5-20   e-ΕΦΚΑ 96869/25-5-20 : Επκταση εξυπηρτησης ασφαλισμνων του τ. Τομα Ασφ/νων Δημοσου και του τ. Τομα Ασφ/νων Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων σε λα τα Υποκ/τα Μισθωτν του e-ΕΦΚΑ

25-5-20   Ν. 4688/20 (ΦΕΚ-101 Α/24-5-20) : Ειδικς μορφς τουρισμο, διατξεις για την τουριστικ ανπτυξη και λλες διατξεις.

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32011/20 (ΦΕΚ-1994 Β/24-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων, ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 κι ρα 06.00 ως και 1.6.2020 και ρα 06.00.

25-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2231.3/30019/20 (ΦΕΚ-1992 Β/24-5-20) : Παροχ εξ αποστσεως ναυτικς επαγγελματικς κατρτισης και επιμρφωσης στα Κντρα Επιμρφωσης Στελεχν Εμπορικο Ναυτικο (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημσιες Σχολς Εμπορικο Ναυτικο Σωστικν και Πυροσβεστικν Μσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημσια Σχολ Μετεκπαδευσης Θαλαμηπλων Ε.Ν. (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ).

25-5-20   ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 11699/20 (ΦΕΚ-1991 Β/24-5-20) : Οργανισμς της Εθνικς Αρχς Διαφνειας (Ε.Α.Δ.).

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32009/20 (ΦΕΚ-1988 Β/23-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32008/20 (ΦΕΚ-1987 Β/23-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 ως και 31.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-5-20   Π.Δ. 45/20 (ΦΕΚ-100 Α/23-5-20) : Κανονισμς πρσληψης στην Υπηρεσα Εναερων Μσων Πυροσβεστικο Σματος ιδιωτν χειριστν και τεχνικν εναερων μσων με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου.

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.31972/20 (ΦΕΚ-1982 Β/22-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 23.5.2020 ως και την 1.6.2020.23-5-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ11/Φ.29/ΓΠ/οικ.19881/691/22-5-20  : Επαναλειτουργα δομν ανοικτς φροντδας, Κντρων Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ) και Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Νων με Αναπηρα (ΚΔΑΠμεΑ)

23-5-20   ΥΠΑΙΘ Φ.13α/61017/Δ4/22-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εξετσεις μαθητν/-τριν που εμππτουν στις διατξεις του ρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α' 70)

23-5-20   ΑΑΔΕ Α1111/20 (ΦΕΚ-1976 Β/22-5-20) : Παρταση της προθεσμας αποδοχς απρριψης των ηλεκτρονικν αιτσεων απ τις τελωνειακς αρχς για την επιστροφ Ε.Φ.Κ. καυσμων στους δικαιοχους επιστροφς κατ εφαρμογ της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750 Β).

23-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534/20 (ΦΕΚ-1976 Β/22-5-20) : Διαδικασα και δικαιολογητικ για την ναρξη λειτουργας των εφεδρικν σταθμν ηλεκτροπαραγωγς.

23-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. οικ. 24763/20 (ΦΕΚ-1981 Β/22-5-20) : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιουνου 2020 την 29.05.2020.22-5-20   ΑΑΔΕ Α1115/20 (ΦΕΚ-1979 Β/22-5-20) : Παρταση αναστολς λειτουργας της Φορολογικς και Τελωνειακς Ακαδημας της ΑΑΔΕ ως και τις 31.05.2020.

22-5-20   ΒΟΥΛΗ 6028/4163/20 (ΦΕΚ-1980 Β/22-5-20) : Ρθμιση θεμτων που αφορον στην αεροπορικ μετακνηση των Βουλευτν Επαρχας.

22-5-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ.-ΕΟΤ 4636/22-5-20  : ρση της εκ περιτροπς παρεχμενης εργασας των Υπαλλλων του Ελληνικο Οργανισμο Τουρισμο-  Χοργηση ειδικς δειας απουσας ομδων  αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID-19.

22-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/30217/22-5-20  : Επισημνσεις και οδηγες αναφορικ με την εφαρμογ των Π.Δ. 120/1997 (Α' 110) και Π.Δ. 23/1999 (Α' 17)»

22-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31690/20 (ΦΕΚ-1973 Β/21-5-20) : Παρταση ισχος της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26792/24.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 24.4.2020 ως και 7.5.2020” (Β' 1584), ως και τις 7.6.2020.

22-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31689/20 (ΦΕΚ-1972 Β/21-5-20) : Παρταση ισχος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β' 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 7.6.2020.

22-5-20   Κ.Υ.Α. 60720/Ζ1/20 (ΦΕΚ-1971 Β/21-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας της εκπαιδευτικς διαδικασας των Ανωττων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και των δομν των Α.Ε.Ι. μετ την προσωριν απαγρευση λειτουργας τους.

22-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31688/20 (ΦΕΚ-1970 Β/21-5-20) : Επιβολ προσωρινν κυκλοφοριακν μτρων και ρυθμσεων στην περιοχ του Κντρου της Αθνας προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19.

22-5-20   Κ.Υ.Α. Φ.251/60473/Α5/20 (ΦΕΚ-1967 Β/21-5-20) : Τρπος διεξαγωγς των πανελλαδικν εξετσεων 2020, γραπτν προφορικν.

22-5-20   ΥΠΑΝΕΠ 50370/20 (ΦΕΚ-1966 Β/21-5-20) : Δλωση δεδομνων τιμν στην ψηφιακ πλατφρμα e-Καταναλωτς.

22-5-20   ΥΠΑΙΘ Φ.24Α/55608/Δ4/20 (ΦΕΚ-1958 Β/21-5-20) : Καθορισμς του τπου των ττλων του Επαγγελματικο Λυκεου.21-5-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7466/20 (ΦΕΚ-1942 Β/21-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο, με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ' εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β' 1073)», πως τροποποιθηκε με τις υπ' αρ. 6083/15.04.2020 (Β' 1529), 6640/29.04.2020 (Β' 1635) και 6895/06.05.2020 (Β' 1755) μοιες αποφσεις.

21-5-20   Κ.Υ.Α. Β1Α/ΟΙΚ.30201/20 (ΦΕΚ-1940 Β/21-5-20) : Τροποποηση-συμπλρωση της Β1α/οικ.19627/ 19.03.2020 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β 934) με θμα «κτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

21-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/20 (ΦΕΚ-1940 Β/21-5-20) : Καθορισμς οργνων που ασκον μεταβατικ τις αρμοδιτητες, των Επιτροπν Εξτασης Προσφυγν Αυθαιρτων, των Περιφερειακν Επιτροπν Προσβασιμτητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπν των παρ. 3 και 9.α του ρθρου 116 και της Επιτροπς της παρ. 10 του ρθρου 117 του ν. 4495/2017.

21-5-20   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 11655/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1940 Β/21-5-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Λψη Ληξιαρχικν Πρξεων» του πληροφοριακο συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν στην Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση Κοινωνικς Ασφλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

21-5-20   ΥΠΑΙΘ  Φ.6/60539/Δ1/21-5-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τα δικαιολογητικ που αφορον τη διεθυνση μνιμης κατοικας για τις εγγραφς στις σχολικς μονδες Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης το σχολικ τος 2020-2021

21-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/23132/2673/21-5-20 : Δημοσευση της με αριθμ A3/10901/1420/2020 (Β' 1923) υπουργικς αποφσεως

21-5-20   ΥΠΑΝΕΠ 49847/19-5-20 : Διευκρνιση για το περιεχμενο Υπεθυνης Δλωσης ΕΕΤΑΑ

21-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.31586/21-5-20 : λεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας ακτν κολμβησης θερινς περιδου 2020

21-5-20  ΥΠΥΜΕ 29302/2171/20-5-20 : Βεβαωση μετακνησης προς και απ την Αθνα συμμετεχντων στις θεωρητικς γραπτς εξετσεις υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ (περιδου Ιουνου 2020), που διαμνουν σε νησιωτικς περιοχς της Χρας, πλην Κρτης, Εβοιας και Λευκδας

21-5-20  ΑΑΔΕ Ε2071/14-5-20 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη φορολογικ αντιμετπιση, για σκοπος ΦΠΑ, των υπηρεσιν εκπαδευσης που παρχονται δια ζσης εξ αποστσεως

21-5-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.31442/20 (ΦΕΚ-1939 Β/20-5-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19420/18-3-2020 (Β' 931) ως και τις 24.5.2020.

21-5-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900/20 (ΦΕΚ-1938 Β/20-5-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο θατρο μσω δρσεων και προγραμμτων.

21-5-20  ΥΠΑΝΕΠ 50095/20 (ΦΕΚ-1937 Β/20-5-20) : Δετερη (2η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” του αναπτυξιακο νμου 4399/2016.

21-5-20  ΥΠΑΝΕΠ 50088/20 (ΦΕΚ-1936 Β/20-5-20) : Τταρτη (4η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Γενικ Επιχειρηματικτητα» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

21-5-20  ΥΠΑΙΘ 59181/Ζ1/20 (ΦΕΚ-1935 Β/20-5-20) : Ρυθμσεις σχετικ με την εκπαιδευτικ διαδικασα των προγραμμτων σπουδν πρτου και δετερου κκλου, τη διενργεια κλινικν και εργαστηριακν ασκσεων, την πρακτικ σκηση φοιτητν και τη διεξαγωγ των εξετσεων κατ το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2019-2020.20-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 19221/379/19-5-20  : Διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β 1779) και λοιπν μτρων στριξης για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19 για τη σταδιακ επαναλειτουργα της αγορς εργασας

20-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2651/20 (ΦΕΚ-1929 Β/20-5-20) : Παρταση παροχς της υπηρεσας υλης συνταγογρφησης στο Σστημα Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας.

20-5-20   ΕΦΚΑ Σ40/32/92765/ΕΓΚ.20/20-5-20  : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α') περ παροχς δυναττητας υποβολς νας ατησης συνταξιοδτησης στις περιπτσεις αναστολς καταβολς της σνταξης του ρθρ. 37 του ν.3996/2011

20-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/29997/20-5-20  :   Παρταση προθεσμας ανληψης υπηρεσας ιατρν για ειδκευση στα νοσηλευτικ ιδρματα της χρας.

20-5-20   ΑΑΔΕ  Ο/ΔΕΦΚΦ/Α/1054889/19-5-20  : Κοινοποηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β'/15-052020) Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν με θμα «Παρταση χρονικς περιδου διθεσης πετρελαου θρμανσης με μειωμνο συντελεστ Ειδικο Φρου Κατανλωσης ως και την 31η Μαου 2020.

20-5-20   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1054285/ΕΞ2020/15-5-20  : Νο σστημα υποβολς αιτσεων για κδοση Δεσμευτικν Δασμολογικν Πληροφοριν Δ.Δ.Π.

20-5-20   ΥΠΑΙΘ K1/58549/20 (ΦΕΚ-1928 Β/20-5-20) : Ανθεση υλοποησης ργου προμθειας αντισηπτικν στο δρυμα Νεολαας Δι Βου Μθησης..

20-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/10901/1420/20 (ΦΕΚ-1923 Β/19-5-20) : Επικαιροποηση των διατξεων και των παραρτημτων των υπουργικν αποφσεων 50984/7947/2013 (Β' 3056) και οικ. 29898/ 3378/2016 (Β' 1318) και των διατξεων της οικ. 49625/7760/2014 (Β' 2428).

20-5-20   ΑΑΔΕ Α1103/20 (ΦΕΚ-1919 Β/19-5-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β/ 16.1.2014), πως ισχει, σχετικ με την επιβολ προληπτικν διασφαλιστικν του δημοσου συμφροντος μτρων μεσου και επεγοντος χαρακτρα, σμφωνα με τις διατξεις των παραγρφων 5 και 6 του ρθρου 46 του ν. 4174/2013.

20-5-20   Κ.Υ.Α. ΚΓ/Δ11/Γ13868/20 (ΦΕΚ-1919 Β/19-5-20) : Καθιρωση παραβλου για την κδοση επανκδοση δελτου ταυττητας αερολιμνα (ΔΤΑ) προσωπικο εταιρειν και φορων απασχολουμνου σε αερολιμνες στους οποους φορας διαχερισης εναι η Υπηρεσα Πολιτικς Αεροπορας (Υ.Π.Α.)

20-5-20   ΑΑΔΕ Α1104/20 (ΦΕΚ-1895 Β/18-5-20) : Διαδικασα επιστροφς Φρου Προστιθεμνης Αξας.19-5-20   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/215486/148201/3105/1602/20 (ΦΕΚ-1912 Β/19-5-20) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μουσεων και Μνημεων του Κρτους, τους 2020.

19-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.28014/3103/19-5-20 : Παροχ οδηγιν στο πλασιο υλοποησης της διαδικασας ηλεκτρονικς χοργησης της προσωρινς δειας οδγησης

19-5-20   ΑΑΔΕ Ε2070/14-5-20 : Τροποποηση της εγκυκλου Ε.2052/20 "Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ της με αριθμ. 39162/ΕΞ2020 κ.υ.α. με ττλο "Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοιο COVID-19

19-5-20   ΥΠΥΜΕ 28417/1516/19-5-20 : Μεταφορ πολιτν τρτων χωρν για απασχληση σε αγροτικς εργασες στην Ελλδα

19-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 29942/18-5-20 : Διατξεις αναφορικ με τη μετακνηση μαθητν που εμπεριχονται στην, απ 1-5-20 (ΦΕΚ-90 Α) ΠΝΠ

19-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 30012/18-5-20 : Συλλογ στοιχεων δημοτικν παιδικν, βρεφικν και βρεφονηπιακν σταθμν

19-5-20   ΕΦΚΑ 91153/ΕΓΚ.19/19-5-20 : Διαδικασα για την παρδοση –παραλαβ οργανικς μονδας

19-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30869/20 (ΦΕΚ-1909 Β/18-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/16-5-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν (Β’ 1868) ως προς την κατ’ εξαρεση λειτουργα του αναβατρα (τελεφερκ) της νσου Θρας, για το χρονικ διστημα απ 18.5.2020 ως και 24.5.2020.

19-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/28557/20 (ΦΕΚ-1908 Β/18-5-20) : Καθορισμς κτακτης Επιχοργησης του Οκου Νατου για το οικονομικ τος 2020.

19-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 29440/20 (ΦΕΚ-1907 Β/18-5-20) : Εναρξη λειτουργας της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης και Εφαρμογς του Υπουργεου Εσωτερικν

19-5-20   Κ.Υ.Α. Δ11/6385/148/20 (ΦΕΚ-1904 Β/18-5-20) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους.

19-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/27264/20 (ΦΕΚ-1901 Β/18-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. 2252.1.1/25613/2020 απφασης του Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν για την περοδο 01.05.2020 – 31.05.2020"

19-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/20 (ΦΕΚ-1899 Β/18-5-20) : Καθορισμς διαδικασας, δικαιολογητικν και εντπου διαββασης για την γκριση παρεκκλσεων απ τους ισχοντες ρους και περιορισμος δμησης περιοχν

19-5-20   ΦΕΚ-1887 Β/18-5-20 :

Κ.Υ.Α. 60064/1876/20 : Κατρτιση Προγρμματος χοργησης επιταγν αγορς βιβλων τους 2020

ΥΠΕΚΥΠ 17537/989/20 : Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων σχετικ με τις παροχς του κλδου Επικουρικς Ασφλισης του e-ΕΦΚΑ

19-5-20   Κ.Υ.Α. 3430/20 (ΦΕΚ-1885 Β/18-5-20) : Καταβολ ενιαου τλους για το πρτο τρμηνο του τους 2020, στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν

19-5-20   Κ.Υ.Α. 43374/20 (ΦΕΚ-1881 Β/18-5-20) : Εθνικ σχδιο δρσης για την αντιμετπιση των μακροπρθεσμων κινδνων απ την κθεση στο ραδνιο.18-5-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ13/ΟΙΚ.17784/368/20 (ΦΕΚ-1897 Β/18-5-20) : Παρταση ισχος εγκριτικν αποφσεων Ελχιστου Εγγυημνου Εισοδματος και Επιδματος Στγασης.

18-5-20   Κ.Υ.Α. 17779/345/20 (ΦΕΚ-1897 Β/18-5-20) : Πργραμμα προεργασας για 1.100 ανργους νους, ηλικας 18-30 ετν σε επιχειρσεις του ιδιωτικο και δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα στην Περιφρεια Δυτικς Ελλδας.

18-5-20   ΥΠΑΙΘ 57673/Ε4/18-5-20 : Πρσκληση μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε περιοχς ΚΕΣΥ για το 2020-2021.

18-5-20   ΥΠΑΙΘ 58146/Ε3/18-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για τον καθορισμ ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19 δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

18-5-20   ΕΦΚΑ 90845/18-5-20 : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΚΛΑΔΩΝ ΤΕΩΣ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΟ 02/2020».

18-5-20   Π.Δ. 44/20 (ΦΕΚ 99 Α/18-5-2020): Τροποποηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμς Γεωτεχνικο Επιμελητηρου Ελλδας» (Α 6), πως ισχει

18-5-20   ΕΟΠΥΥ  ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.12844/18-5-20 : Οδηγες σχετικ με την διαχεριση των αιτημτων για αποζημωση ειδικν θεραπειν και οπτικν ειδν σε δικαιοχους του Οργανισμο, στα πλασια των κτακτων μτρων για τον κορωνο

18-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 47457/15-5-20  : Δημοσευση του νου Κανονισμο Διενργειας Ελγχων και Ερευνν της Γενικς Διεθυνσης Δημοσιονομικν Ελγχων (ΓΔΔΕ) και αναλυτικ ερωτηματολγια με οδηγες.

18-5-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3480/11-5-20 : κδοση Πρτυπου Υποδεγματος Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν εξαιτας Δασικν Πυρκαγιν για την σνταξη σχεδων απ τους Δμους της χρας

18-5-20   ΥΠΑΙΘ 57932/Ν1/18-5-20  : Ενημρωση για δειες ιδιωτικν εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την ανγκη περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

18-5-20   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 88/123509/14-5-20 : Διευκρινσεις σχετικ με την ανρτηση διοικητικν πρξεων στο δικτυακ τπο ανρτησης "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

18-5-20   ΥΠΑΙΘ  Φ.7/57620/Δ1/18-5-20 : Οδηγες για παρδοση/παραλαβ ηλεκτρονικν συσκευν στις σχολικς μονδες Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης

18-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.30638/15-5-20 : Δυναττητα εργαστηριακς διερενησης του ιο SARS-COV-2 σε ανεπεξργαστα αστικ λματα στα δκτυα αποχτευσης

18-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ. 30637/15-5-20 : Μτρα προφλαξης κατ τη διαδικασα εκκνωσης βθρων και μεταφορς βοθρολυμτων σε αδειοδοτημνη εγκατσταση επεξεργασας λυμτων

18-5-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-5-20 : Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30621/20 (ΦΕΚ-1871 Β/17-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 18.5.2020 και ρα 06:00 ως και 25.5.2020 και ρα 06:00.

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30620/20 (ΦΕΚ-1870 Β/17-5-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 απ τις 18.5.2020 και ρα 06:00 ως και τις 25.5.2020 και ρα 06:00.

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30612/20 (ΦΕΚ-1869 Β/17-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30608/20 (ΦΕΚ-1868 Β/17-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 18.5.2020 ως και 24.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

18-5-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/20 (ΦΕΚ-1867 Β/16-6-20) : Επανναρξη και καννες λειτουργας δομν της καλλιτεχνικς εκπαδευσης.

18-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30606/20 (ΦΕΚ-1866 Β/16-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 16.5.2020 ως και 25.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.16-5-20   Κ.Υ.Α. οικ. 18656/369/20 (ΦΕΚ-1865 Β/16-5-20) : Επανναρξη λειτουργας των εκπαιδευτικν δομν του ΟΑΕΔ και εφαρμογ μτρων αποστασιοποησης μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας.

16-5-20   Κ.Υ.Α. 47458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1864 Β/15-5-20) : Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν.

16-5-20   K.Y.A. οικ. 18657/370/20 (ΦΕΚ-1863 Β/15-5-20) : Τροποποηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841).

16-5-20   ΥΠΑΝΕΠ ΓΔΟΥ/101/20 (ΦΕΚ-1862 Β/15-5-20) : Τροποποηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β1645).

16-5-20   K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.30603/20 (ΦΕΚ-1861 Β/15-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30341/20 (ΦΕΚ-1860 Β/15-5-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και του κατπλου πλοων αναψυχς ως και τις 31.5.2020 και ρα 15.00, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

16-5-20   ΥΠΑΙΘ 57233/Υ1/20 (ΦΕΚ-1859 Β/15-5-20) : Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση.

16-5-20   Κ.Υ.Α. Α1114/20 (ΦΕΚ-1858 Β/15-5-20) : Ρθμιση ειδικν θεμτων για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2 της απ 13.04.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α84).

16-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30340/20 (ΦΕΚ-1857 Β/15-5-20) : Επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και Εισαγγελιν στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 16.5.2020 ως και 31.5.2020 και επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς λειτουργας της Εθνικ Σχολς Δικαστικν Λειτουργν για το χρονικ διστημα απ 16.5.2020 ως και 1.6.2020 και τρπος επαναλειτουργας της απ τις 2.6.2020.

16-5-20   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/20 (ΦΕΚ-1856 Β/15-5-20) : Καθορισμς ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19.

16-5-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ ΤΤ/9028/20 (ΦΕΚ-1854 Β/15-5-20) : Τροποποηση της οικ. 7330/2020 υπουργικς απφασης «Παρταση ισχος Αδειν Διαμονς, Δελτων Αιτοντων Διεθνος Προστασας και λοιπν προθεσμιν που συνδονται με τη διοικητικ διαδικασα καταγραφς και εξτασης αιτημτων διεθνος προστασας α και β βαθμο» (B 1426).

16-5-20   ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/56061/Α5/20 (ΦΕΚ-1853 Β/15-5-20) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και στις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2020-2021.

16-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1110/20 (ΦΕΚ-1851 Β/15-5-20) : Παρταση χρονικς περιδου διθεσης πετρελαου θρμανσης με μειωμνο συντελεστ Ειδικο Φρου Κατανλωσης ως και την 31η Μαου 2020.

16-5-20   ΑΑΔΕ Α1109/20 (ΦΕΚ-1851 Β/15-5-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς πληροφοριν και μηδενικν αναφορν (nil reporting) σχετικ με το τος 2019 απ τα Δηλοντα Ελληνικ Χρηματοπιστωτικ Ιδρματα στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4493/2017 (Α 164) και της αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ (Β 1891).15-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.30590/15-5-20 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

15-5-20   ΥΠΑΙΘ  57118/Ζ1/15-5-20 :  Διευκρινσεις αναφορικ με τη δυναττητα παροχς Ακαδημακς Ταυττητας με ισχ δελτου ειδικο εισιτηρου σε φοιτητς εγγραφμενους μσω κατατακτηρων εξετσεων.

15-5-20   ΥΠΥΜΕ  Α/97933/1493/15-5-20 : Χρση μσκας στα μσα μαζικς μεταφορς.

15-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 29652/15-5-20  : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου

15-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 29361/15-5-20 : Παροχ εκ περιτροπς εργασας για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο.

15-5-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ9/18547/536/15-5-20 :  ροι υλοποησης των προγραμμτων επιμρφωσης εργαζομνων και εργοδοτν που προβλπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (Β' 3001) πως ισχει, καθς και λλων προγραμμτων επιμρφωσης σε θματα υγεας και ασφλειας στην εργασα, στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS-COV-2.

15-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 17860/532/11-5-20 : Ενιαο κεμενο διατξεων "σχετικ με την προστασα των εργαζομνων απ τους κινδνους που συνδονται με την κθεση σε καρκινογνους μεταλλαξιγνους παργοντες κατ την εργασα" τυπη κωδικοποηση

15-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 17859/531-15-5-20 : Ανακονωση δημοσευσης π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α' 50/06.03.2020): «Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις των οδηγιν 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποηση της οδηγας 2004/37/ΕΚ ''σχετικ με την προστασα των εργαζομνων απ τους κινδνους που συνδονται με την κθεση σε καρκινογνους μεταλλαξιγνους παργοντες κατ την εργασα''» (Ε.Ε. L345/27.12.2017, L136/01.06.2018, L225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L164/20.06.2019) Τροποποηση των π.δ. 399/94 (Α' 221) και π.δ. 307/86 (Α' 135) »

15-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.30343/20 (ΦΕΚ-1850 Β/14-5-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 (Β' 1127) ως και τις 31.5.2020 και ρα 12.00.

15-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.30341/20 (ΦΕΚ-1849 Β/14-5-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β 989) ως και τις 31.5.2020 και ρα 15.00.

15-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30344/20 (ΦΕΚ-1848 Β/14-5-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β’ 1587) ως και τις 31.5.2020.

15-5-20   Κ.Υ.Α. 47640/14-05-2020 (ΦΕΚ-1847 Β/14-5-20) : Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο ν. 4399/2016 «Γενικ Επιχειρηματικτητα», «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» και «Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο» του τους 2020.14-5-20   ΥΠΑΙΘ 56108/Ε3/14-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

14-5-20   ΥΠΥΜΕ 27955/425/14-5-20 : Ταξινομσεις μεταχειρισμνων επιβατηγν οχημτων με προηγομενη κυκλοφορα σε κρτος-μλος της Ευρωπακς νωσης (Ε.Ε.) σμφωνα με το ρθρο 53 του ν. 4663/2020 (Α'30).

14-5-20   ΥΠΥΜΕ 26467/407/13-5-20 : Πρσθετο φλλο Δελτου Τεχνικο Ελγχου (ΔΤΕ) οχματος

14-5-20   ΑΑΔΕ Ε2069/13-5-20 : Απαλλαγ απ την παρακρτηση φρου επ τκων ΟΕΔ που αποκτ νομικ πρσωπο ονττητα φορολογικς κτοικος αλλοδαπς.

14-5-20   Κ.Υ.Α. 55591/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-1846 Β/13-5-20) : Τρπος ασφαλος διεξαγωγς κθε εδους εξετσεων σε δημσια και ιδιωτικ σχολεα.

14-5-20   Κ.Υ.Α. K1/55547/20 (ΦΕΚ-1845 Β/13-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας λων των φορων μη τυπικς εκπαδευσης του ρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α 193), των Σχολεων Δετερης Ευκαιρας και των τμημτων του «Μεταλυκειακο τους-τξη μαθητεας» μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας.

14-5-20   ΥΠΑΙΘ Φ9/55323/ΓΓ4/20 (ΦΕΚ-1844 Β/13-5-20) : Επανναρξη λειτουργας του «Μεταλυκειακο τους – Τξη μαθητεας» αποφοτων ΕΠΑ.Λ. περιδου 2019 – 2020.

14-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/20 (ΦΕΚ-1843 Β/13-5-20) : Εργασες για τις οποες απαιτεται γκριση Εργασιν Δμησης Μικρς Κλμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτομενα δικαιολογητικ για την χοργησ της» σε αντικατσταση της 69701/4461/12-10-2018 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Διαδικασα γκρισης και απαιτομενα δικαιολογητικ για εργασες για τις οποες απαιτεται γκριση Εργασιν Δμησης Μικρς Κλμακας (ΕΕΔΜΚ) καθς και συμπλρωση της εργασας α. και τροποποηση της εργασας κη. της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β 4520).13-5-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, σχετικ με :

1. Γενικο γραμματες δμων.    
1.1. Διορισθντες μχρι την 30/6/2019.    
1.2. Διοριζμενοι απ 1/7/2019 και μετ.    
2. Ειδικο σμβουλοι, επιστημονικο συνεργτες και ειδικο συνεργτες.    
2.1. Προσληφθντες μχρι την 30/6/2019.    
2.2. Προσλαμβανμενοι απ 1/7/2019 και μετ.   

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (13/05/2020)

13-5-20    Ν. 4686/20 (ΦΕΚ-96 Α/12-5-20) : Βελτωση της μεταναστευτικς νομοθεσας, τροποποηση διατξεων των νμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και λλες διατξεις.

13-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29889/20 (ΦΕΚ-1840 Β/13-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 13.5.2020 ως και 22.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-5-20    ΕΦΚΑ  87323/ΕΓΚ.18/13-5-20  : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 28 του Ν.4670/2020

13-5-20    ΕΦΚΑ 87146/ΕΓΚ.17/13-5-20 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 49 του ν. 4599/2019 για την ειδικ δεια οδγησης Ε.Δ.Χ. οχματος

13-5-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 4323/13-5-20  : Οδηγες σχετικ με την λειτουργα των Υπηρεσιν που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Μεταναστευτικς Πολιτικς για το διστημα 18.5.2020 - 30.5.2020

13-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29837/20 (ΦΕΚ-1839 Β/13-5-20) : Παρταση ισχος της με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν ως και τις 15.6.2020 και ρα 23.00.

13-5-20    Κ.Υ.Α. 46553/20 (ΦΕΚ-1837 Β/13-5-20) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481).

13-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 28512/20 : Συλλογ στοιχεων για δημοτικος παιδικος, βρεφικος και βρεφονηπιακος σταθμος.

13-5-20    ΑΑΔΕ Α1097/20 (ΦΕΚ-1827 Β/13-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β 2540) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. Διαδικασα παραλαβς με απαλλαγ απ Φ.Π.Α. πρτων και βοηθητικν υλν κυριτητας του πλοιοκττη / εφοπλιστ / εκμεταλλευτ στα πλασια εκτλεσης εργασιν ναυπγησης και επισκευς πλοων.

13-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1107/20 (ΦΕΚ-1824 Β/13-5-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, πως αυτ κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76) με την οποα λαμβνονται «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του».

13-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1105/20 (ΦΕΚ-1821 Β/13-5-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιθηκε και ισχει.

13-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1106/20 (ΦΕΚ-1823 Β/13-5-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, πως αυτ κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), με την οποα λαμβνονται «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του».
13-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1108/20 (ΦΕΚ-1822 Β/13-5-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιθηκε και ισχει.

13-5-20    ΑΑΔΕ Ε2068/30-4-20 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχ για το τος 2020

13-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ.6/55114/Δ1/13-5-20 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2020-2021

13-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ.6/55081/Δ1/13-5-20 : Εγγραφς μαθητν και μαθητριν στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2020-2021

13-5-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.2.1/26655/20 (ΦΕΚ-1819 Β/13-5-20) : Παρταση ισχος της αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απφασης «Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, πλην Ταχυδρομικν Αποστολν, Πλοων Ακτοπλοας κατ Σνδεση και κατ Κατηγορα Πλοου» (Β 718), πως χει τροποποιηθε με την αριθμ. 2252.2.1/30617/18/26-04-2018 απφαση του Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β 1540).

13-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 2493/644/Α1/20 (ΦΕΚ-1813 Β/12-5-20) : Ορισμς της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης και Εφαρμογς Τομων Βιομηχανας, Εμπορου και Προστασας Καταναλωτ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» (ΕΠΑνΕΚ) και ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης του Ε.Π.12-5-20    ΑΑΔΕ Α1102/20 (ΦΕΚ-1812 Β/12-5-20) : Τροποποηση της απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων Α.1024/ 2020 (ΦΕΚ 317Β/6-2-2020) «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ».

12-5-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.16681/516/20 (ΦΕΚ-1812 Β/12-5-20) : Τροποποηση της Δ.15/Δ/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικς απφασης (Β 1077).

12-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 43177/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1812 Β/12-5-20) : Καθορισμς φορων του Υπουργεου Οικονομικν ελεγχμενων απ τη Γενικ Διεθυνση Δημοσιονομικν Ελγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

12-5-20    Κ.Υ.Α. 3999/20 (ΦΕΚ-1811 Β/12-5-20) : Καθορισμς των προποθσεων και των ρων χρηματοδτησης των Δμων απ το Ταμεο Αλληλεγγης, του συστματος διοκησης, της διαδικασας υποβολς αιτσεων για χρηματοδτηση απ το Ταμεο Αλληλεγγης, της διαδικασας και των κριτηρων αξιολγησης των προτσεων, του ελγχου της πορεας εκτλεσης των ργων, της διαδικασας και των δικαιολογητικν εκταμευσης των πρων και κθε λλου σχετικο θματος

12-5-20    Κ.Υ.Α. οικ. ΓΔ2/16764/106/20 (ΦΕΚ-1805 Β/12-5-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας για την κλυψη των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς συμβσεων εργασας.

12-5-20    ΑΑΔΕ Α1095/20 (ΦΕΚ-1804 Β/12-5-20) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ υποστηρικτικν εγγρφων για τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων καθς και στους αναγνωρισμνους Διεθνες και Ευρωπακος Οργανισμος.

12-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29519/20 (ΦΕΚ-1816 Β/12-5-20) : Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19,για το χρονικ διστημα απ 17.5.2020 ως και 5.6.2020.

12-5-20    ΑΑΔΕ Ε2066/8-5-20 : Εξφληση δαπανν για στοιχεα που εκδθηκαν κατ το χρονικ διστημα της τραπεζικς αργας που ορζεται απ την Π.Ν.Π. «Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015) και κθε παρταση αυτς.

12-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 18048/1027/12-5-20 : Επεγουσες οδηγες για τη διαδικασα υποβολς υπεθυνης δλωσης απαλλαγς φυσικν προσπων απ την υποχρωση προσκμισης Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας απ τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

12-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ.251/54305/Α5/12-5-20  : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων ακαδημακο τους 2020-2021.

12-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ.251/54285/Α5/12-5-20 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημακο τους 2020-2021.

12-5-20    ΥΠΕΚΥΠ οικ. 16301/933/20 (ΦΕΚ-1802 Β/12-5-20) : Τπος των Πρξεων Βεβαωσης Οφειλς (Π.Β.Ο.), που εκδδονται ηλεκτρονικ, αρμδιο ργανο για την υπογραφ και διαδικασα επδοσης και αμφισβτησης αυτν.

12-5-20    ΑΑΔΕ Ε2064/6-5-20 : Προσδιορισμς της αναλογας κπτωσης του ΦΠΑ των εισρον για τις εταιρεες συμμετοχν (holding) οι οποες ασκον οικονομικ δραστηριτητα

12-5-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/11528/11-5-20 : ναρξη καθολικς εφαρμογς της Ψηφιοποησης της διαδικασας δλωσης γννησης

12-5-20    ΥΠΑΙΘ-ΥΠ.ΕΣ. 53714/Θ1/11-5-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Καθολικ εφαρμογ του ηλεκτρονικο μητρου Θρησκευτικν και Εκκλησιαστικν Νομικν Προσπων & Θρησκευτικν Λειτουργν του Ν. 4301/2014 στα Ληξιαρχεα λων των Δμων της επικρτειας.11-5-20    Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/20 (ΦΕΚ-1800 Β/11-5-20) : Επκταση της διευκλυνσης ειδικς δειας σε λλες ομδες ευπαθες/αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη απ COVID 19.

11-5-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ.9911/20 (ΦΕΚ-1799 Β/11-5-20) : Παρταση αναστολς πσης φσεως προθεσμιν για υποβολ αιτματος διοικητικς προσφυγς ενπιον της διοκησης.

11-5-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 112000/11-05-2020 : ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

11-5-20    ΑΑΔΕ Ε2067/11-5-20 : Παροχ διευκρινσεων χοργησης της ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς

11-5-20    ΑΑΔΕ Ε2065/30-4-20 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2019

11-5-20    ΥΠΕΚΥΠ οικ.16795/307/20 (ΦΕΚ-1791 Β/11-5-20) : Τροποποηση της 5387/81/5-02-2019 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Πργραμμα δετερης επιχειρηματικς ευκαιρας πντε χιλιδων (5.000) ανργων, πρην αυτοαπασχολουμνων, για την επαννταξ τους στην αγορ εργασας» (Β 314).

11-5-20    ΥΠΥΜΕ οικ. 343/20 (ΦΕΚ-1784 Β/11-5-20) : Εξαρεση απ τις διατξεις του ρθρου 2 της 20319/24-3-2020 (Β 1022) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν.

11-5-20    ΥΠΑΙΘ 215/11-5-20 : Οδηγες για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ. 28237/5.5.2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης (Β' 1699) και του τριακοστο κτου ρθρου της απ 1.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 90).

11-5-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.10042/οικ.16159/442/8-5-20 : Γνωστοποηση των διατξεων του αρ. 23 του ν. 4670/2020

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29116/20 (ΦΕΚ-1781 Β/10-5-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 απ τις 11.5.2020 και ρα 06.00 ως και τις 18.5.2020 και ρα 06.00.

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29114/20 (ΦΕΚ-1780 Β/10-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-5-20    Κ.Υ.Α. οικ.17788/346/20 (ΦΕΚ-1779 Β/10-5-20) : Περαιτρω μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την σταδιακ επαναλειτουργα της αγορς εργασας.

11-5-20    Κ.Υ.Α. οικ. 17787/520/20 (ΦΕΚ-1778 Β/10-5-20) : Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του», (Α’ 55).

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29110/20 (ΦΕΚ-1776 Β/10-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 11.5.2020 ως και 17.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-5-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.16486/500/20 (ΦΕΚ-1775 Β/9-5-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 20-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 68), πως ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.16484/499/20 (ΦΕΚ-1775 Β/9-5-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 3 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19.

11-5-20    Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/28304/20 (ΦΕΚ-1774 Β/9-5-20) : Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ απ ελεγκτ ιατρ.

11-5-20    Κ.Υ.Α. 2212.2/25747/20 (ΦΕΚ-1772 Β/9-5-20) : Τροποποηση της 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β 3263) απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας, Ναυτιλας και Αιγαου «Ρθμιση λεπτομερειν που αφορον στα απαιτομενα δικαιολογητικ και τη διαδικασα για την εγκατσταση στην Ελλδα γραφεων υποκαταστημτων αλλοδαπν ναυτιλιακν επιχειρσεων και υπαγωγ ημεδαπν ναυτιλιακν επιχειρσεων στις διατξεις του ρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α 77)».

11-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.29105/20 (ΦΕΚ- 1771 Β/9-5-20) : Παρταση της Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 21.5.2020.9-5-20    Κ.Υ.Α. 44417/20 (ΦΕΚ-1769 Β/8-5-20) : 2η Τροποποηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β 1291) απφασης «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19».

9-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 2500/6/20 (ΦΕΚ-1768 Β/8-5-20) : Σσταση Ταμεου με την επωνυμα «Ταμεο Εγγυοδοσας Επιχειρσεων COVID-19».

9-5-20    Κ.Υ.Α. 53128/Δ1/20 (ΦΕΚ-1767 Β/8-5-20) : Ηλεκτρονικς εγγραφς στα δημσια νηπιαγωγεα γενικς παιδεας.

9-5-20    ΥΠΑΙΘ Φ4/53112/Δ4/20 (ΦΕΚ-1766 Β/8-5-20) : Προαγωγ - απλυση μαθητν/-τριν ημερσιων και εσπερινν ΕΠΑ.Λ. κατ το σχολικ τος 2019-2020

9-5-20    ΦΕΚ-1765 Β/8-5-20 :
ΥΠΑΙΘ 52826/Δ2/20 : Προαγωγ - Απλυση μαθητν/τριν Γυμνασων και Γενικν Λυκεων κατ το σχολικ τος 2019-2020.
ΥΠΑΙΘ 52840/ΓΔ4/20 : Ρθμιση απουσιν μαθητν/τριν διδακτικο τους 2019-2020.

9-5-20    ΥΠΑΙΘ 52488/ΓΔ4/20 (ΒΕΚ-1764 Β/8-5-20) : Λξη μαθημτων διδακτικο τους 2019-2020.8-5-20    Ν. 4685/20 (ΦΕΚ-92 Α/7-5-20) : Εκσυγχρονισμς περιβαλλοντικς νομοθεσας, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και λοιπς διατξεις.

8-5-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-20 : Σταδιακ αποκατσταση της λειτουργας των δημοσων υπηρεσιν - Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

8-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 28202/8-5-20  : Προθεσμα σκησης και εξτασης διοικητικς προσφυγς κατ των πρξεων της αυτοδιοκησης, σμφωνα με το ρθρο τριακοστ γδοο της απ 20 Μαρτου 2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ)

8-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 2020/26863 (ΦΕΚ-1761 Β/8-5-20) : Ουσιαστικς προποθσεις πολιτογρφησης και δικαιολογητικ που απαιτονται για την κτση της ελληνικς ιθαγνειας απ ομογενες απ χρες της πρην Σοβιετικς νωσης.

8-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 33100/20 (ΦΕΚ-1745 Β/7-5-20) : Κατρτιση δημοσου καταλγου και ρθμιση των ειδικτερων θεμτων που αφορον στις ονττητες που εκδδουν εξωτερικς προειδοποισεις, σμφωνα με το ρθρο 8 της 2126/16-01-2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β 27) «Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του κανονισμο 2017/2394, σχετικ με τη συνεργασα μεταξ των εθνικν αρχν που εναι αρμδιες για την επιβολ της νομοθεσας για την προστασα των καταναλωτν με την κατργηση του κανονισμο 2006/2004 και της κοινς υπουργικς απφασης με αριθμ Ζ1-827/2006 (Β 1086)».

8-5-20    ΑΑΔΕ Α1093/20 (ΦΕΚ-1742 Β/7-5-20) : Τπος πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου πλοων δετερης κατηγορας του ν. 27/1975, που αφορ την εκμετλλευση πλοων απ 1-1-2020 και μετ.

8-5-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 11258/ΕΞ2020/7-5-20 : κδοση Υπουργικς Απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν.3861/2010.

8-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.28953/7-5-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας (μσω καθαρισμο και εφαρμογς απολυμαντικν μσων σε επιφνειες) στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 μετ την επιστροφ στις Σχολικς Μονδες και στους φορες που προσφρουν εκπαιδευτικς υπηρεσες

8-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1α/ΓΠ/οικ.28951/7-5-20 : Μεταφορ σορν και τφρας θανντων απ COVID-19

8-5-20    ΥΠΥΜΕ Α/26701/1416/7-5-20 : κτακτα μτρα περ της εφαρμογς της υπ' αριθμ. Φ.10035/2523/131/07.09.2016 (Β' 2896) Κ.Υ.Α. συνεπεα της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

8-5-20    ΥΠΕΘΑ  Φ.337/41/197539/Σ.2797/ΕΓΚ.12/8-5-20  : Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν/τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ)] και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), [Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ) και Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)]

8-5-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/40814/1019/7-5-20 : Παρταση προθεσμιν Αναβολ των καταστατικν διαδικασιν στις Κυνηγετικς Οργανσεις (Γενικν Συνελεσεων και εκλογικν διαδικασιν).

8-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/27694/8-5-20 : Διασνδεση Κινητν Ομδων Υγεας Ειδικο Σκοπο με το δκτυο της Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας.

8-5-20    Κ.Υ.Α. 27731/20 (ΦΕΚ-1757 Β/7-5-20) : Μτρα τρησης αποστσεων κατ τις μετακινσεις των μαθητν δημοσων και ιδιωτικν σχολεων και τροποποηση των μτρων προστασας σε επιβατηγ οχματα δημσιας και ιδιωτικς χρσης.

8-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28902/20 (ΦΕΚ-1756 Β/7-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 7.5.2020 ως και 16.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-5-20    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6895/20 (ΦΕΚ-1755 Β/7-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων λειτουργας τους (Β’ 1073)», πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529) και 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) μοιες αποφσεις.

8-5-20    Κ.Υ.Α. 17535/Δ1/6002/20 (ΦΕΚ-1754 Β/7-5-20) : Ηλεκτρονικς Συναλλαγς Ασφαλισμνων του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.

8-5-20    ΑΑΔΕ Α1101/20 (ΦΕΚ-1753 Β/7-5-20) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2019 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

8-5-20    Κ.Υ.Α. 18/20 (ΦΕΚ-1752 Β/7-5-20) : Τροποποηση της 14879/2018 υπουργικς απφασης «Τροποποηση και κωδικοποηση της 42800/05.12.2012 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο, Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ "Χρτης Συχνοττων Επγειας Ψηφιακς Ευρυεκπομπς Τηλεοπτικο Σματος"» (Β’ 4991).7-5-20    ΥΠΥΜΕ 26700/1415/7-5-20 : Συμπληρωματικ μτρα προστασας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για τα Υπηρεσιακ αυτοκνητα και τα αυτοκνητα του Διπλωματικο Σματος (Δ.Σ.), του Προξενικο Σματος (Π.Σ.), του Προσωπικο Πρεσβειν (Π.Π.) και Ξνων Αποστολν (Ξ.Α.).

7-5-20    ΑΑΔΕ Α1100/20 (ΦΕΚ-1751 Β/7-5-20) : Τροποποηση της απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') «Απσυρση απ τη χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων».

7-5-20    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1016/109/248Α/20 (ΦΕΚ-1748 Β/7-5-20) : Παρταση ισχος αδειν εργασας τπου Α' και Β' του προσωπικο ασφαλεας των Ι.Ε.Π.Υ.Α.

7-5-20    ΥΠΥΜΕ Γ4/26254/763/7-5-20 : λεγχοι οχημτων ADR κατπιν επαναλειτουργας των ΚΤΕΟ

7-5-20    ΥΠΑΙΘ 51887/Ε3/6-5-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

7-5-20    ΥΠΥΜΕ 26699/1414/7-5-20 : Παρταση ισχος Δελτων στθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτν)

7-5-20    ΥΠΥΜΕ Γ4/26255/764/6-5-20 : Να μετθεση ημερομηνιν εξτασης και παρταση ισχς πιστοποιητικν ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR/ATP

7-5-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.13008/561/5-5-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περ αξιοποησης παρλληλου χρνου ασφλισης καθς και χρνου παρλληλης απασχλησης.

7-5-20    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 982/115319/4-5-20 : Οδηγες για την εφαρμογ διατξεων του ν. 4061/2012, πως αυτς συμπληρθηκαν τροποποιθηκαν με τις διατξεις των ρθρων 39 και 43 του ν.4673/2020 (A '52)

7-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.28740/6-5-20 : Συμπλρωση Εγκυκλου σε τι αφορ εγκεκριμνα βιοκτνα σκευσματα για την αντιμετπιση των κουνουπιν

7-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/21820/6-5-20 : Διενργεια αεροψεκασμν προνυμφοκτονας Π.Ε. Λρισας και Μαγνησας και Σπορδων για το τος 2020

7-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27660/6-5-20 : Εφαρμογ επειγντων μτρων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο.

7-5-20    ΥΠΥΜΕ 26343/402/6-5-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοο COVID19 στη χρα μας

7-5-20    ΕΦΚΑ 82992/6-5-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/2020

7-5-20    Κ.Υ.Α. 2/18635/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-1740 Β/6-5-20) : Τροποποηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240).

7-5-20    Κ.Υ.Α. 51888/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-1739 Β/6-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας σχολικν μονδων μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας τους.

7-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.28597/20 (ΦΕΚ-1738 Β/6-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου “Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 24.4.2020 ως και 7.5.2020” (Β’ 1584), ως και τις 21.5.2020».6-5-20    ΥΠΑΙΘ 50433/Β4/2-5-20  : Απφαση κατανομς συσκευασμνου αντισηπτικο για την κλυψη των αναγκν δημσιων εκπαιδευτικν δομν της επικρτειας, στο πλασιο υιοθτησης των προληπτικν μτρων αντιμετπισης του κορωναο (COVID-19)».

6-5-20    ΥΠΥΜΕ Δ05/οικ.26188/739/5-5-20 : Δρσεις για την 3η Ιουνου 2020 Παγκσμια Ημρα Ποδηλτου

6-5-20    ΥΠΥΜΕ  26238/1398/6-5-20 : Μτρα προστασας στα μσα μαζικς μεταφορς

6-5-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/41646/1795/5-5-20 : Εφαρμογ της ΚΥΑ περ συνεργασας του Πυροσβεστικο Σματος με τη Δασικ Υπηρεσα κατ την τρχουσα αντιπυρικ περοδο.

6-5-20    ΥΠΑΙΘ 51382/ΓΔ4/5-5-20 : Λειτουργα των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης

6-5-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Γ4α/οικ.27417/20 (ΦΕΚ-1736 Β/6-5-20) : Διαδικασα τοποθτησης ειδικευμνων ιατρν για εξειδκευση στη Λοιμωξιολογα.

6-5-20    Κ.Υ.Α. 10759/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1710 Β/6-5-20) : Τροποποηση της 2029/Η/31-10-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του χρνου και του τρπου απδοσης στον καθολικ προχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμνου απ την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρο κστους παροχς της καθολικς ταχυδρομικς υπηρεσας το οποο δε δναται να υπερβε τα 15 εκ. ευρ αν τος, των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε αναγκαας λεπτομρειας» (Β 4899), πως ισχει.

6-5-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 10726/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1709 Β/6-5-20) : Δημιουργα ασφαλν Διεπαφν Προγραμματισμο Εφαρμογν (Application Programming Interfaces APIs) με σκοπ την ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση συνλων εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων φορων του Δημοσου Τομα.

6-5-20    ΦΕΚ-1708 Β/6-5-20 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27692/20 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπουργικς απφασης σχετικ με τη διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27696/20 : Τροποποηση και συμπλρωση υπουργικς απφασης καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ.

6-5-20    ΦΕΚ-1704 Β/6-5-20 :
Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/27/ΟΙΚ.9413/20 : Τροποποηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εσωτερικν και Επικρατεας «Αντικατσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινς υπουργικς απφασης (Β 539)» (Β 850/13-3-2020).
Κ.Υ.Α. 3161.22/24685/2020/20 : Πρσληψη κτακτου ναυτικο προσωπικο για κλυψη κτακτων υπηρεσιακν αναγκν των Πλοηγικν Σταθμν.

6-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27336/20 (ΦΕΚ-1702 Β/5-5-20) : Καθορισμς διαδικασας εγγραφς, μεταβολς και αναστολς διαγραφς της ατησης εκλογα που επιθυμε να ασκσει το εκλογικ του δικαωμα εκτς της Ελληνικς Επικρτειας, καθς και του τρπου πιστοποησης αυτο.5-5-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4670/2020, σχετικ με :

1. ναρξη καταβολς της σνταξης    
2. Απασχληση συνταξιοχων που ανλαβαν εργασα μχρι και την 12/5/2016 και συνεχζουν την δια απασχληση χωρς διακοπ (καθεστς ισχον ως την 28/2/2021)
3. Απασχληση συνταξιοχων που ανλαβαν αναλαμβνουν εργασα απ 13/5/2016 και εφεξς (καθεστς ισχον απ 28/2/2020)    
3.1. Συνταξιοχοι γρατος    
3.2. Συνταξιοχοι αναπηρας    
3.3. Εξαιρσεις    
3.4. Καταβλητες εισφορς    
3.5. Αξιοποηση του χρνου ασφλισης    
3.6. Γνωστοποηση της απασχλησης    
4. Απασχληση συνταξιοχων για λγους ψυχοκοινωνικς αποκατστασης και κοινωνικς επαννταξης

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4670/20 (05/05/2020)

5-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28237/20 (ΦΕΚ-1699 Β/5-5-20) : Παρταση ισχος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν, πως χει δη παραταθε με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020(Β 1293) μοια απφαση, ως και τις 31.5.2020 και επανναρξη λειτουργας συγκεκριμνων εκπαιδευτικν δομν.

5-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27408/ΕΓΚ.114/5-5-20 : Καθαρισμς σχολικν μονδων κατ το διστημα λειτουργας τους για σο διστημα υφσταται κνδυνος διδοσης του κορωνοο COVID-19

5-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27399/5-5-20 : Μη τλεση των εορταστικν εκδηλσεων της 9ης Μαου

5-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28058/20 (ΦΕΚ-1698 Β/4-5-20) : Συμπλρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/3.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο CΟVID-19 για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 και ρα 06:00 ως και 18.5.2020 και ρα 06:00» (Β’ 1651).

5-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.28050/20 (ΦΕΚ-1697 Β/4-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26340/22.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 22.4.2020 ως και 5.5.2020» (Β’ 1548), ως και τις 12.5.2020.

5-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28051/20 (ΦΕΚ-1696 Β/4-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 ως και 13.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27162/ΕΓΚ.109/4-5-20 : Τροποποισεις ληξιαρχικς νομοθεσας.

5-5-20    ΑΑΔΕ Ε2063/28-4-20 : Υπαγωγ εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης - Οδηγες εφαρμογς της ΠΟΛ.1184/2018 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε.

5-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17239/Δ1/5936/20 (ΦΕΚ-1695 Β/4-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β 3 520/19.9.2019) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

5-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17045/319/20 (ΦΕΚ-1694 Β/4-5-20) : Τροποποηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης των εργαζομνων με εξαρτημνη εργασα για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (Β’ 993).

5-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17321/327/4-5-20 (ΑΔΑ: ΩΒΦΚ46ΜΤΛΚ-ΘΘΛ) : Δυναττητα για νες / συμπληρωματικς δηλσεις και ορθς επαναλψεις επιχειρσεων εργοδοτν και εργαζομνων ειδικν περιπτσεων και ειδικν κατηγοριν και διαδικασα καταβολς της αποζημωσης ειδικο σκοπο των 800 ευρ

5-5-20    ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

5-5-20    ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ4-5-20    ΦΕΚ-1691 Β/4-5-20 :
ΥΠΕΚΥΠ 16394/Δ1/5642/20 : Ψηφιακ διαδικασα απονομς συντξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.
ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/20 : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτσεων επιτρεπτν επεμβσεων σε δασικο χαρακτρα εκτσεων.

4-5-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1-19/24568/20 (ΦΕΚ-1690 Β/4-5-20) : Χοργηση προκαταβολς μισθωμτων για τις συμβσεις παροχς δημσιας υπηρεσας.

4-5-20    ΦΕΚ-1686 Β/4-5-20 :
ΥΠΑΝΕΠ 40597/20 : Σσταση και συγκρτηση Νομοπαρασκευαστικς Επιτροπς για τη σνταξη προσχεδου νμου για την αναμρφωση και τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου που διπει τις Δημσιες Συμβσεις ργων, προμηθειν αγαθν και υπηρεσιν.
Κ.Υ.Α. 0.1708/20 : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο Π.Δ.Ε προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και ωφελουμνων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση στην Απασχληση νεργων νων 25 ως 29 ετν πτυχιοχων θετικς, τεχνολογικς και οικονομικς κατεθυνσης, μσω κατρτισης στον κλδο ΤΠΕ».

4-5-20    Κ.Υ.Α. 0.1707/20 (ΦΕΚ-1680 Β/4-5-20) : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα συμπεριλαμβανομνης και της κατρτισης, σε πενντα ξι (56) Δμους και τριντα επτ (37) Υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας/Φορες Διαχερισης Προστατευμενων Περιοχν.

4-5-20    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1018/104012/20 (ΦΕΚ-1678 Β/4-5-20) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς του εκτελεστικο κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπς, για τα πρτυπα εμπορας του ελαιολδου (ΕΕ L 12, της 14.1.2012, σ.14).

4-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 42669 /30-4-20 : Οδηγες ως προς το μετρολογικ λεγχο οργνων μτρησης καυσμων σε πρατρια

4-5-20    ΥΠΑΙΘ 50917/Ε3/4-5-20 : Γνωστοποηση ΚΥΑ περ μετβασης εκπαιδευτικν απ και προς την εργασα

4-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17312/Δ9/506/4-5-20 : Μτρα για την προστασα της υγεας και ασφλειας των εργαζομνων στους χρους εργασας και την πρληψη της διδοσης του κορωνοο SARS-COV-2 κατ την ρση των περιοριστικν μτρων

4-5-20    ΥΠ.ΕΣ. 27075/4-5-20 : μεσο κστος αντιμετπισης της COVID-19 πανδημας.

4-5-20    ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Α/1049144/ΕΞ2020/4-5-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων τταρτου και βδομου της ΠΝΠ "Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα" (ΦΕΚ Α' 90/01.05.2020) »

4-5-20    ΥΠΥΜΕ 26046/401/4-5-20 : Καννες κοινωνικς αποστασιοποησης σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    ΥΠΕΚΥΠ 17078/505/30-4-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Επλυση ζητημτων που προκπτουν κατ την υποβολ Δηλσεων Εργαζομνων στην ειδικ εφαρμογ του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, και συγκεκριμνα σε ειδικς κατηγορες απασχλησης προκειμνου, οι εργαζμενοι αυτο να γνουν δικαιοχοι της αποζημωσης ειδικο σκοπο.

4-5-20    ΥΠΥΜΕ Α/25423/1342/4-5-20 : Παρταση χρονικο διαστματος διακοπς κυκλοφορας λεωφορεων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ λγω λξης του προβλεπμενου ορου ηλικας κυκλοφορας αυτν, στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    ΥΠΥΜΕ Α3/οικ.26013/2872/4-5-20 : Προποθσεις και περιορισμο για τη διενργεια θεωρητικς και πρακτικς εκπαδευσης, θεωρητικν εξετσεων και δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς στο πλασιο της λψης μτρων λγω του COVID-19

4-5-20    ΥΠΥΜΕ 26028/1391/4-5-20 : Τοποθτηση διαχωριστικο, σε προαιρετικ βση, σε Επιβατηγ Δημσιας Χρσης αυτοκνητα για την προστασα επιβατν και οδηγο ναντι του COVID-19 (κορωνοο).

4-5-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/20 (ΦΕΚ 1657 Β/04-05-2020) : Καθορισμς Συστματος Πιστοποησης Επιμρφωσης.

4-5-20    ΦΕΚ-1658 Β/4-5-20:
Κ.Υ.Α. Α1α/οικ.26985/20 (ΦΕΚ 1658 Β/04-05-2020) : Τροποποηση και συμπλρωση της Α1α/οικ. 21721/31.03.2020 κοινς υπουργικς απφασης, με θμα «Πρσληψη προσωπικο στην Κεντρικ Υπηρεσα του Υπουργεου Υγεας, για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 1126)
ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 10245/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 1658 Β/04-05-2020) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν «Ληξιαρχικς Πρξεις θαντου» και «Πιστοποιητικ Δημοτολογικς Αστικς Κατστασης» του πληροφοριακο συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν, στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕ.Δ.).

4-5-20    Κ.Υ.Α Δ13/οικ.16250/321/20 (ΦΕΚ 1655 Β/04-05-2020) : Τροποποηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β’/2281) κοινς υπουργικς απφασης “Καθορισμς των ρων και των προποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης, πως τροποποιθηκε με την Δ13/ οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’/4837)” και την Δ13/ οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’/2194) κοιν υπουργικ απφαση και ισχει.

4-5-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 14119/20 (ΦΕΚ-1654 Β/4-5-20) : Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ’ εφαρμογ του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικν βεβαισεων νμιμης διαμονς του ρθρου 25 του ν. 4251/2014.

4-5-20    ΠΥΣ 11/20 (ΦΕΚ-91 Α/3-5-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Δημοσων Συμβσεων.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27823/20 (ΦΕΚ-1651 Β/3-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο CΟVID-19, για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 και ρα 06:00 ως και 18.5.2020 και ρα 06:00.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27822/20 (ΦΕΚ-1650 Β/3-5-20) : Παρταση της ισχος του μτρου του προσωρινο περιορισμο του κατπλου ιδιωτικν πλοων (σκαφν) αναψυχς προερχομνων απ το εξωτερικ, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, απ τις 4.5.2020 και ρα 06:00 ως και τις 18.5.2020 και ρα 06:00.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27820/20 (ΦΕΚ-1649 Β/3-5-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, απ τις 4.5.2020 και ρα 06.00 ως και τις 18.5.2020 και ρα 06.00.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27818/20 (ΦΕΚ-1648 Β/3-5-20) : Επιβολ του μτρου του εν μρει προσωρινο περιορισμο της κυκλοφορας των πολιτν στην Επικρτεια, πραν των ορων της οικεας Περιφρειας Περιφερειακς Εντητας, προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, απ τις 4.5.2020 και ρα 06:00 ως τις 18.5.2020 και ρα 06:00.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27815/20 (ΦΕΚ-1647 Β/3-5-20) : Καννες κοινωνικς αποστασιοποησης σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1099/20 (ΦΕΚ-1646 Β/3-5-20) : Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δικαιολογητικν, του τρπου διαββασης αποστολς τους στη Φορολογικ Διοκηση απ τους φορολογομενους τρτους, των εξαιρομενων ΚΑΔ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου δετερου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), με την οποα λαμβνονται μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ94/20 (ΦΕΚ-1645 Β/3-5-20) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19.

4-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27813/20 (ΦΕΚ-1644 Β/3-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 ως και 10.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.2-5-20    ΠΝΠ 1/1-5-20 (ΦΕΚ-90 Α/1-5-20: Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα.

2-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27807/20 (ΦΕΚ-1643 Β/2-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης της τλεσης λειτουργιν και ιεροπραξιν στους θρησκευτικος χρους λατρεας και μτρα προστασας της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19 στους χρους αυτος για το χρονικ διστημα απ 4.5.2020 ως και 16.5.2020.

2-5-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/25613/20 (ΦΕΚ-1642 Β/1-5-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν για την περοδο 01.05.2020 - 31.05.2020.

2-5-20    ΦΕΚ-1641 Β/30-4-20 :
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/25015/20 : Παρταση της περιδου εφαρμογς του ρθρου εξηκοστο δετερου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν.
ΑΑΔΕ Α1094/20 : Τροποποηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β’ 1303) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Εγγραφ νων χρηστν και επανεγγραφ χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες TΑXISnet»
.

2-5-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27805/20 (ΦΕΚ-1640 Β/30-4-20) : Προσωριν απαγρευση λειτουργας και καννες λειτουργας κλδων λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για χρονικ διστημα απ 30.4.2020 ως και 31.5.2020 10.5.2020 κατ περπτωση, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

2-5-20    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/40480/886/20 (ΦΕΚ-1639 Β/30-4-20) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 180036/952/2017 κοινς υπουργικς απφασης (Β2812) «Καθορισμς μτρων και καννων για τη μεωση της κατανλωσης πλαστικν σακολων μεταφορς, σε συμμρφωση με την οδηγα 2015/720/ΕΕ «για την τροποποηση της οδηγας 1994/62/ΕΚ με σκοπ τη μεωση της κατανλωσης λεπτν πλαστικν σακολων μεταφορς» του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της Ευρωπακς νωσης της 29ης Απριλου 2015».

2-5-20    ΥΦΥΠ. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠ. 347/20 (ΦΕΚ-1638 Β/30-4-20) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 179/15-03-2020 απφασης του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Δωρεν μετδοση ενημερωτικν μηνυμτων για την προστασα της δημσιας υγεας και τα μτρα για την αποφυγ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 απ τηλεοπτικος και ραδιοφωνικος σταθμος» (Β 861).

2-5-20    ΥΠΑΝΕΠ 42523/20 (ΦΕΚ-1637 Β/30-4-20) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 37445/9.4.2020 υπουργικς απφασης «Ζητματα εφαρμογς του ρθρου δκατου βδομου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75)» (Β’ 1270).

2-5-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 10268/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1636 Β/30-4-20) : Κατανομ θσεων προσωπικο αν εργασιακ σχση, κατηγορα/βαθμδα και κλδο/ειδικτητα στις οργανικς μονδες του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.30-4-20    ΕΦΚΑ 80430/30-4-20 : Παρταση μχρι 01/06/2020 της προθεσμας υποβολς :
α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 02/2020, για την υπαγωγ των Υπαλλλων-Λειτουργν του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4387/2016.
β) Της συμπληρωματικς Αναλυτικς Περιοδικς Δλωσης (Α.Π.Δ.), μισθολογικς περιδου 03/2020, για τις επιχειρσεις που υπγονται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

30-4-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/25388/30-4-20 : Κατρτιση εκπαιδευτικο προγρμματος για την εξυπηρτηση ΑμεΑ που μετακινονται με Επιβατηγ Πλοα

30-4-20    ΑΑΔΕ Ε2062/29-4-20 :  Κοινοποηση του ν. 4673/2020 («Αγροτικο Συνεταιρισμο και λλες διατξεις», Α'52/11-3-2020) και παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του

30-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 26704/ΕΓΚ.99/29-4-20 : Περαιτρω διευκρινσεις επ θεμτων αναφορικ με τη διοκηση και λειτουργα των νομικν προσπων των Ο.Τ.Α.

30-4-20    ΦΕΚ-1635 Β/30-4-20 :
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6639/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο «Λειτουργα τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και ειδικο ροι (Β’ 1018)», πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 μοια απφαση (Β’ 1295).
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6640/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β’ 1073)», πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 μοια απφαση (Β’ 1529).

30-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27531/20 (ΦΕΚ-1634 Β/30-4-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19419/18.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β’ 930) ως και τις 31.5.2020.

30-4-20    ΦΕΚ-1633 Β/30-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27529/20 : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β’ 857) ως και τις 31.5.2020.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.27530/20 : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ/οικ.20035/22.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β’ 987) ως και τις 31.5.2020.

30-4-20    Κ.Υ.Α. 2500/1/16-γ/20 (ΦΕΚ-1632 Β/30-4-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν (Β’ 871) ως και τις 31.5.2020.

30-4-20    ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13680/376/21-4-20  : Σχετικ με την εφαρμογ του κανονισμο εγκαταστσεων υγραερου σε κτρια που χουν υπαχθε σε διατξεις αναστολς επιβολς κυρσεων

30-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27524/20 (ΦΕΚ-1631 Β/29-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 29.4.2020 ως και 8.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

30-4-20    Κ.Υ.Α. Φ.400/74/193334/Σ.2020/20 (ΦΕΚ-1630 Β/29-4-20) : Τοποθτηση οπλιτν θητεας, πτυχιοχων ιατρικς σε κενς θσεις Πολυδναμων Περιφερειακν Ιατρεων, Περιφερειακν Ιατρεων και Κντρων Υγεας, γονων, απομακρυσμνων και προβληματικν περιοχν.

30-4-20    Κ.Υ.Α. Οικ.16604/3224/20 (ΦΕΚ-1629 Β/29-4-20)  : Οικονομικ Ενσχυση - Αποζημωση Ειδικο Σκοπο.29-4-20    ..... συνχεια στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, σχετικ με :

6. λλειμμα ανταποδοτικν εσδων
7. Απαλλαγ απ δημοτικ τλη
8. Απαλλαγ απ το τλος χρσης κοινχρηστου χρου
9. Μεωση μισθματος και απαλλαγ απ το τλος καθαριτητας
10. Αναστολ εσπραξης οφειλν
11. Υπηρεσες ενημρωσης των πολιτν

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (29/04/2020)

29-4-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-20 : Πρσθετα μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

29-4-20    ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Α/1047847/ΕΞ2020/21-4-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εξφληση τιμολογων αγορς πετρελαου κνησης με τη χρση τραπεζικο μσου πληρωμς απ βιομηχανικς, βιοτεχνικς, ξενοδοχειακς επιχειρσεις, δημσια και ιδιωτικ νοσηλευτικ και προνοιακ ιδρματα.

29-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-20 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 31 «Αντικατσταση ρθρου 35 ν. 4387/2016» του ν. 4670/2020 (Α/43).

29-4-20    ΥΠΥΜΕ 25196/385/29-4-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοο COVID 19 στη χρα μας

29-4-20    ΥΠΥΜΕ  Α3/23659/2693/29-4-20 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης και λοιπς ρυθμσεις στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω του COVID-19

29-4-20    ΥΠΥΜΕ  Α3/οικ.25449/2819/29-4-20 :  Προποθσεις και περιορισμο για τη διενργεια θεωρητικς και πρακτικς εκπαδευσης, θεωρητικν εξετσεων και δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς στο πλασιο της λψης μτρων λγω του COVID-19

29-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27283/20 (ΦΕΚ-1628 Β/28-4-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ/οικ.23093/6.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας (Β’ 1178) ως και τις 3.5.2020.

29-4-20    Κ.Υ.Α. 0.1709/20 (ΦΕΚ-1625 Β/28-4-20) : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και ωφελουμνων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση στην Απασχληση Ανργων ηλικας 30 ως 45 ετν πτυχιοχων θετικς, τεχνολογικς και οικονομικς κατεθυνσης, μσω κατρτισης στον κλδο ΤΠΕ».

29-4-20    Κ.Υ.Α. 418/102900/20 (ΦΕΚ-1621 Β/28-4-20) : Τροποποηση της 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του νμου 3877/2010 (Α160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β 1239).28-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 40406/22-4-20  : μεσο κστος αντιμετπισης της Covid-19 πανδημας

28-4-20    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1047805/ΕΞ2020/28-4-20 : Διευκρινσεις για τις διασαφσεις που αιτονται το ευεργτημα της ποσστωσης

28-4-20    ΑΑΔΕ Ε2054/22-4-20-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ οδηγιν για την ορθ βεβαωση του φρου πλοων δετερης κατηγορας του ν.27/1975, μετ την τροποποηση των διατξεων των ρθρων 12 και 17 του νμου αυτο, καθς και των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 41 του ν.3182/2003 με το ρθρο 58 του ν.4646/2019.

28-4-20    ΥΠΥΜΕ Α/24937/1323/28-4-20 : Παρταση προθεσμιν σε ορισμνες διαδικασες που αφορον τους φορες παροχς συγκοινωνιακο ργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρσεις που διαθτουν ειδικ τουριστικ λεωφορεα, ειδικ τουριστικ λεωφορεα Δημοσας Χρσης ανοικτο τπου, σχολικ λεωφορεα ιδιωτικς χρσης και επιβατηγ ιδιωτικς χρσης (ΕΙΧ) με οδηγ στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοο).

28-4-20    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1047438/ΕΞ2020/27-4-20 : ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Κοινοποηση Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2020/568

28-4-20    ΥΠΑΙΘ 49219/Θ2/28-4-20 : Πρσκληση εκπαιδευτικν των σχολεων της Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων απσπασης:
α) σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων, κατ το σχολικ/ακαδημακ τος 2020-2021, και,
β) σε Σχολεα της Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης και Σχολεα της Δευτεροβθμιας και Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης κατ το διδακτικ τος 2020-2021

28-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2α/οικ.25602/20 (ΦΕΚ-1607 Β/27-4-20) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων δρυσης και λειτουργας των Χρων Εποπτευμενης Χρσης (ΧΕΧ), των θεμτων στελχωσης και στγασης, της δημιουργας, τρησης και λειτουργας του Μητρου Καταγραφς Ληπτν Υπηρεσιν τους, του εδους, του τπου και των προποθσεων δρυσης και λειτουργας των κινητν μονδων και κθε λλου σχετικο θματος.

28-4-20    ΑΑΔΕ Ε2060/23-4-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1071/11-03-2020 Α.Υ.Ο. «Παρταση προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/01» (Β' 1213/8-4-2020)

28-4-20    K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.27014/20 (ΦΕΚ-1614 Β/27-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 27.4.2020 ως και 6.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

28-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 41787/20 (ΦΕΚ-1612 Β/27-4-20) : Προκρυξη της δρσης «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19».

28-4-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 10238/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1611 Β/27-4-20) : Αυθεντικοποηση Χρηστν για τη χρση των ηλεκτρονικν υπηρεσιν της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης ετε μσω των διαπιστευτηρων της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων της Δημσιας Διοκησης ετε μσω των διαπιστευτηρων των Πιστωτικν Ιδρυμτων.

28-4-20    Κ.Υ.Α. 23774/20 (ΦΕΚ-1610 Β/27-4-20) : Διρθρωση και αρμοδιτητες της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης και Εφαρμογς του Υπουργεου Εσωτερικν (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)»

28-4-20    Κ.Υ.Α. 992/20 (ΦΕΚ-1597 Β/27-4-20) : Ρυθμσεις θεμτων που αφορον τις υπαγμενες δρσεις, το εδος ενσχυσης, τους Δικαιοχους και τα ποσοστ ενσχυσης του Μτρου 3.1.6 “Διαφοροποηση και νες μορφς εισοδματος, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020”.27-4-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, σχετικ με :

1. Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου
2. Μεωση μισθματος
3. Απαλλαγ απ το τλος καθαριτητας
4. κπτωση οφειλμενων ποσν
5. Παρταση προθεσμιν καταβολς οφειλν

…… ακολουθον προσεχς περισστερες ερωτσεις – απαντσεις σχετικ με το θμα της Οικονομικς Λειτουργας των ΟΤΑ στη διρκεια της υγειονομικς κρσης …..

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (27/04/2020)

27-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 25802/ΕΓΚ.87/23-4-20  :  Υποβολ στοιχεων των φορων του υποτομα των ΟΤΑ στην εφαρμογ «Σνοψη Μητρου Δεσμεσεων» του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους και της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

27-4-20    ΑΑΔΕ Ε2059/15-4-20 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β') Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β') "Καθορισμς των προποθσεων, των δικαιολογητικν και της διαδικασας επιστροφς του Ε.Φ.Κ. του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κνησης, το οποο χρησιμοποιεται απ τις βιομηχανικς, βιοτεχνικς, ξενοδοχειακς επιχειρσεις και τα δημσια και ιδιωτικ νοσηλευτικ και προνοιακ ιδρματα, καθς και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτο "»

27-4-20    ΑΑΔΕ Ε2058/25-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 6 «Παρταση προθεσμιν εσπραξης του ειδικο φρου κατανλωσης, φρου προστιθμενης αξας και λοιπν επιβαρνσεων», του ν.4684/25.4.2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α'75) και λλες διατξεις»

27-4-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 10243/ΕΞ2020/27-4-20  : Εσωτερικς κανονισμς του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης (Οδηγες) για την ηλεκτρονικ διακνηση, κδοση και διαχεριση εγγρφων26-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26803/20 (ΦΕΚ-1589 Β/25-4-20) : Παρταση ισχος του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

26-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26804/20 (ΦΕΚ-1588 Β/25-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και Εισαγγελιν στο σνολο της Επικρτειας και της Εθνικς Σχολς Δικαστικν Λειτουργν, για το χρονικ διστημα απ 28.4.2020 ως και 15.5.2020.

26-4-20    ΦΕΚ-1587 Β/25-4-20 :
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 89/20 : Τροποποηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β1457).
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26806/20 : Παρταση ισχος του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26805/20 : Καθεστς λειτουργας για το χρονικ διστημα απ 28.4.2020 ως και 15.5.2020 των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω - Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο», στο σνολο της Επικρτειας.25-4-20    Ν. 4684/20 (ΦΕΚ-86 Α/25-4-20) : Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (A 75) και λλες διατξεις.

25-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26798/20 (ΦΕΚ-1586 Β/25-4-20) : Παρταση ισχος του μτρου του προσωρινο περιορισμο του κατπλου ιδιωτικν πλοων (σκαφν) αναψυχς προερχμενων απ το εξωτερικ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

25-4-20    ΦΕΚ-1585 Β/25-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26797/20 : Παρταση ισχος του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 28.4.2020 ως και 3.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26794/20 : Παρταση ισχος του μτρου του προσωρινο περιορισμο της κυκλοφορας των πολιτν προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-4-20    ΦΕΚ-1584 Β/25-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26782/20 : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 24.4.2020 ως και 3.5.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.
Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.26792/20 : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 24.4.2020 ως και 7.5.2020.

25-4-20    Κ.Υ.Α. 337/20 (ΦΕΚ-1583 Β/25-4-20) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 227/2020 (Β’ 948) κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Καθορισμς διαδικασας ανθεσης υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποηση της εκστρατεας στο πλασιο της προστασας της δημσιας υγεας και των μτρων για την αποτροπ της διασπορς του κορωνοο COVID-19».

25-4-20    ΥΠ.ΔΙΚ. 19160/20 (ΦΕΚ-1582 Β/25-4-20) : Μερικ ρση αναστολς λειτουργας των δικαστικν υπηρεσιν του Δικαστικο Μεγρου Ειρηνοδικεου Αθηνν.

25-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 41158/24-4-20 : Οδηγες για την ορθ υλοποηση διαδικασιν για χρηματοδτηση δομν

25-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 39305/15-04-2020 (ΦΕΚ-1581 Β/24-4-20) : Σσταση Επιτροπν για τον λεγχο και την πιστοποηση του φυσικο και οικονομικο αντικειμνου των υποβληθντων αιτημτων των επιχειρσεων για τη χοργηση βεβαωσης που αφορ στο συμψηφισμ αυτματης επιστροφς φαρμακευτικς δαπνης με ποσοστ επ των δαπανν: α) ργων ρευνας και ανπτυξης φαρμακευτικν προντων /και β) επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς για τις δαπνες του τους 2019, κατ’ εφαρμογν της υπ’ αριθμ. 4577/07.02.2020 (Β’ 380) κοινς υπουργικς απφασης.

25-4-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1192/20 (ΦΕΚ-1580 Β/24-4-20) : Παρταση της πιλοτικς εφαρμογς του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου (Μ.Ι.) στο σκλος των καυσμων.

25-4-20    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/20 (ΦΕΚ-1579 Β/24-4-20) : Ορισμς κατηγοριν δαπανν με Διατκτη τον Υπουργ και τον Υφυπουργ λλο ργανο, ορισμς αποφαινμενου οργνου και ορισμς Δευτερευντων Διατακτν στο Υπουργεο Πολιτισμο και Αθλητισμο

25-4-20    Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 (ΦΕΚ-1578 Β-24-4-20) : Τροποποηση της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β'1457) κοινς υπουργικς απφασης «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» και παρταση ως και τις 28.4.2020 της προθεσμας υποβολς των σχετικν αιτσεων.24-4-20    Κ.Υ.Α. 16135/499/20 (ΦΕΚ-1566 Β/24-4-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55).

24-4-20    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398/20 (ΦΕΚ-1562 Β/24-4-20) : Τροποποηση του ρθρου 13 και του παραρτματος VI της αριθ. 146896/2014 κοινς υπουργικς απφασης «Κατηγορες αδειν χρσης και εκτλεσης ργων αξιοποησης των υδτων. Διαδικασα και ροι κδοσης των αδειν, περιεχμενο και διρκεια ισχος τους και λλες συναφες διατξεις» (Β 2878/2014 και Β 3142/2014), πως τροποποιθηκε και ισχει.

24-4-20    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Β/1046800/ΕΞ2020/21-4-20 : κδοση Αδειν Εγκεκριμνου Εξαγωγα για την προτιμησιακ καταγωγ των εμπορευμτων κατ την περοδο ισχος των μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνοιο».

24-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.26635/23-4-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας απ ιογενες και λλες λοιμξεις κατ τη χρση κλιματιστικν μονδων

24-4-20    ΑΑΔΕ Ε2057/23-4-20  : Τροποποηση οδηγιν αναφορικ με την αποδοχ πιστοποιητικν κυκλοφορας A.TR, EUR.1 EUR-MED στο πλασιο των προτιμησιακν εμπορικν συναλλαγν με την Τουρκα κατ τη διρκεια της κρσης Covid -19

24-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 40286/20 (ΦΕΚ-1560 Β/23-4-20) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 (Β 1291) απφασης «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19».23-4-20    ΑΑΔΕ Ε2056/23-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου τρτου της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α') «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ τους.

23-4-20    ΑΑΔΕ Ε2055/23-4-20 :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων πρτου, κτου, δκατου τρτου, δκατου τταρτου, πεντηκοστο τετρτου και εξηκοστο δευτρου της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α') «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις».

23-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 15435/913/20 (ΦΕΚ-1559 Β/23-4-20) : Διαδικασα χοργησης και περιεχμενο του Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας και της Βεβαωσης Οφειλς του e-Ε.Φ.Κ.Α.

23-4-20    ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 76905/ΕΓΚ.16/23-4-20  :    Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 11 της απ 13/04/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ Α' 84)

23-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.26340/20 (ΦΕΚ-1548 Β/22-4-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 22.4.2020 ως και 5.5.2020.

23-4-20    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30835/1524/20 (ΦΕΚ-1536 Β/22-4-20) : Εισαγωγ και μεταφορ ειδικν πλων, αποτρεπτικν μσων και συσκευν εκκνωσης ηλεκτρικς ενργειας, μηχανισμν εκτξευσης χημικν ουσιν και κθε εδους εφοδων βολς αυτν, για την αντιμετπιση περιστατικν προσγγισης ζων της γριας πανδας σε κατοικημνες περιοχς και τη διαχεριση του πληθυσμο τους.

23-4-20    ΟΠΕΚΑ 1622/2/9-4-2020 (ΦΕΚ-1535 Β/22-4-20) : Ανθεση της διαχερισης των αιτσεων για την χοργηση της ετσιας εισοδηματικς ενσχυσης οικογενειν ορεινν και μειονεκτικν περιοχν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 32 παρ. 5 του ν. 4520/2018.

23-4-20    Κ.Υ.Α. 652/98199/20 (ΦΕΚ-1533 Β/22-4-20) : Ανθεση καθηκντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπακο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης σε Υπηρεσες Περιφερειν για ενργειες Τεχνικς Βοθειας του Μτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.

23-4-20    ΥΠΑΙΘ Φ.7Α/ΑΙ/38528/Δ1/20 (ΦΕΚ-1509 Β/22-4-20) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358/τ.Β/13-12-2017) υπουργικς απφασης, με θμα: «ντυπο Ελγχου Προδου μαθητν Δημοτικο Σχολεου».

23-4-20    ΑΑΔΕ Ε2053/15-4-20  : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την υποβολ και την κδοση πιστοποιητικν καταγωγς και ελεθερης κυκλοφορας στο πλασιο προτιμησιακν εμπορικν συναλλαγν κατ τη διρκεια της κρσης COVID-19

23-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ1/83/ΕΓΚ.1/30-1-20 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ν.4604/2019 «Προθηση της ουσιαστικς ιστητας των φλων, πρληψη και καταπολμηση της μφυλης βας Ρυθμσεις για την απονομ Ιθαγνειας Διατξεις σχετικς με τις εκλογς στην Τοπικ Αυτοδιοκηση Λοιπς διατξεις» σε περιφερειακ και τοπικ εππεδο.

23-4-20    ΑΑΔΕ Ε2052/22-4-20 :  Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης & Επενδσεων και Εργασας & Κοινωνικν Υποθσεων με ττλο "Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19."

23-4-20    Κ.Υ.Α. οικ.16073/287/20 (ΦΕΚ-1547 Β/22-4-20) : Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID -19.

23-4-20    ΦΕΚ-1546 Β/22-4-20 :
ΥΠΑΝΕΠ 40587/20 : Τροποποηση του εθνικο πλαισου ωραρου λειτουργας των υπεραγορν τροφμων (super market) απ 25.4.2020 ως και 9.5.2020.
Κ.Υ.Α. οικ.14020/20 : Υποβολ συμπληρωματικν δικαιολογητικν για χοργηση ανανωση δειας διαμονς και επδοση αδειν διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/2014, πως ισχει.

23-4-20    Κ.Υ.Α. 14005/20 (ΦΕΚ-1545 Β/22-4-20)  : Τροποποηση της με αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β 939), πως αυτ παρατθηκε με την με αριθμ. 3332/1.4.2020 (Β 1297), μοια απφαση.

23-4-20    ΥΠΥΜΕ 21706/311/20 (ΦΕΚ-1515 Β/22-4-20) : Τροποποηση της 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β/2017) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με θμα: «Καθορισμς ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας ιδιωτικν πρατηρων υγρν καυσμων για την εξυπηρτηση των οχημτων και μηχανημτων ργων (ιδικτητων συμβεβλημνων με οποιαδποτε μορφ με τον κριο κτοχο του ιδιωτικο πρατηρου), αλλ και των λοιπν λειτουργικν αναγκν των πσης μορφς εργοταξων, μεταλλεων, ορυχεων, λατομεων και λλων εγκαταστσεων προσωρινς λειτουργας, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια».22-4-20    ΦΕΚ-1530 Β/22-4-20 :
Κ.Υ.Α. Γ4α/οικ.25562/20 : Τοποθτηση επικουρικν ιατρν στο Εθνικ Κντρο Αιμοδοσας (Ε.ΚΕ.Α.) για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο (COVID-19) .
Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/οικ.25588/20 : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) .

22-4-20    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6083/20 (ΦΕΚ-1529 Β/22-4-20) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 5248/27.03.2020 απφασης Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β’ 1073)».

22-4-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 9208/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1528 Β/22-4-20) : Τροποποηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 116 Β) με θμα «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο ”Πργραμμα Διαγεια” των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10 Β ν. 3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 ν. 4305/2014)».

22-4-20    ΦΕΚ-1526 Β/22-4-20 :

ΑΑΔΕ Α1088/20 : Παρταση αναστολς λειτουργας της Φορολογικς και Τελωνειακς Ακαδημας της ΑΑΔΕ ως και τις 10.5.2020.

ΑΑΔΕ Α1089/20 : Εξαρεση απ την υποβολ, σμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β') ΑΥΟ πως τροποποιθηκε και ισχει, συμφωνητικν που καταρτζονται μεταξ της εταιρεας SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ με Α.Φ.Μ. 997802345 και των πελατν-προμηθευτν της για τις προμθειες πωλσεων και την προθηση προντων.

22-4-20    ΦΕΚ-1433 Β/16-4-20 :
Κ.Υ.Α. 30408/ΕΞ2020/20 : Τροποποηση της 2/37345/0004/04.06.2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β/04.06.2010) απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν, «Απογραφ του πσης φσεως προσωπικο του δημοσου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α και Β βαθμο», πως ισχει.
ΥΠΥΜΕ Α/15242/824/20 : Τροποποηση της περπτωσης δ’ της παραγρφου 4 του κεφ. Γ της Α2/29542/5347/1991 υπουργικς απφασης (Β 707) «Χοργηση αδειν κυκλοφορας Φ.Ι.Χ. κατ το ν. 1959/19391».

22-4-20    ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID 19

22-4-20    ΕΑΑΔΗΣΥ 2184/22-4-20 : Διευκρινσεις ως προς την επιβολ και απδοση της κρτησης ποσοστο 2,5%ο, υπρ των Μηχανικν Τεχνολογικς Εκπαδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

22-4-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 13850/20 (ΦΕΚ-1506 Β/21-4-20) : Ανακαθορισμς αρμδιας αρχς κδοσης αδειν διαμονς, που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, πως ισχει.

22-4-20    ΑΑΔΕ Α1087/20 (ΦΕΚ-1505 Β/21-4-20) : Τροποποηση της ΠΟΛ 1063/2018 περ πληροφρησης της Φορολογικς Αρχς ως προς τις συναλλαγς αγορν με ηλεκτρονικ μσα πληρωμν.

22-4-20  ΥΠΥΜΕ Γ9/οικ.18728/574/20 (ΦΕΚ-1435 Β/16-4-20) : Τροποποηση της Γ9/46447/2397/19 (Β 2303) υπουργικς απφασης «ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο».

22-4-20   ΑΑΔΕ Ε2051/16-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 65 ως και 72 του ν.4676 «Εκσυγχρονισμς θεσμικο πλαισου για τις θαλσσιες ενδομεταφορς και λοιπς διατξεις» (ΦΕΚ Α' 67/19.3.2020) αναφορικ με τροποποισεις του ν. 4256/2014 (Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις).

22-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 40108/21-4-20 : Διευκρινσεις επ του εγγρφου με ΑΠ 39645/16.04.2020

22-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 39645/16-4-20 :  Διευκρινσεις στην ΥΑ με ΑΠ 37445/9.04.2020 (ΦΕΚ 1270/Β)21-4-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, σχετικ με :

1. Επδομα ανθυγιεινς και επικνδυνης εργασας
2. δεια νευ αποδοχν
3. Καταβολ αποδοχν
4. Χοργηση γλακτος στους εργαζμενους

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (21/04/2020)

21-4-20    ΥΠΥΜΕ 20271/546/20 (ΦΕΚ-1494 Β/21-4-20) : Σσταση και συγκρτηση της Επιτροπς Υδατοδρομων και καθορισμς του ργου και των αρμοδιοττων της.

21-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 33393/20 (ΦΕΚ-1497 Β/21-4-20) : Συγχρηματοδτηση του Προγρμματος με ττλο: «Ανπτυξη των δυνατοττων διαχερισης των Εθνικν Συστημτων Ασλου και Μετανστευσης» (Programme G -Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems), με Διαχειριστ Προγρμματος (Programme Operator) την Υπηρεσα Διαχερισης Ευρωπακν και Αναπτυξιακν Προγραμμτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργεου Προστασας του Πολτη, με πρους του Χρηματοδοτικο Μηχανισμο Ευρωπακο Οικονομικο Χρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιδου 2014-2021 και Εθνικος πρους του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων - ΠΔΕ.

21-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 24943/21-4-20 : Διακριτ παρακολοθηση δαπανν των φορων του υποτομα των ΟΤΑ λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19

21-4-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17201/0021/16-4-20 : Επεγουσες οδηγες για τη διαδικασα προθησης των κανονιστικν διοικητικν πρξεων που εκδδονται με τη σμπραξη του Υπουργο Οικονομικν

21-4-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/20 (ΦΕΚ-1482 Β/21-4-20) : Τροποποηση της ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/27-7-16 (Β 2471) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/11 (Α 209)", πως χει τροποποιηθε και ισχει, ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 4ης, 11ης και 12ης Ομδας

21-4-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 39642/ΕΞ2020/21-4-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παρταση της προθεσμας απδοσης λογαριασμο Χρηματικν Ενταλμτων Προπληρωμς (ΧΕΠ)17-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/21912/17-4-20 : Ασφαλς διθεση αστικν λυμτων και υγρν αποβλτων-Προστασα απ τον κορωνο SARS-COV-2

17-4-20    Κ.Υ.Α. 39683/20 (ΦΕΚ-1481 Β/17-4-20) : Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων.

17-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25779/20 (ΦΕΚ-1480 Β/17-4-20) : Τροποποηση της Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β’ 944).

17-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25780/20 (ΦΕΚ-1479 Β/17-4-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο του κατπλου ιδιωτικν πλοων (σκαφν) αναψυχς προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως και τις 27.4.2020 και ρα 23.00.

17-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 39733/20 (ΦΕΚ-1478 Β/17-4-20) : Διαμρφωση εθνικο πλαισου ωραρου των υπεραγορν τροφμων (super market) τη Μεγλη Παρασκευ 17.4.2020.

17-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25771/20 (ΦΕΚ-1477 Β/17-4-20) : Κυρσεις σε περπτωση παρβασης των μτρων περιορισμο της κυκλοφορας των πολιτν προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19 κατ την περοδο απ 18.4.2020 ως 20.4.2020.

17-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25773/20 (ΦΕΚ-1476 Β/17-4-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 (Β’ 1127) ως και τις 15.5.2020 και ρα 12.00.

17-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25772/20 (ΦΕΚ-1475 Β/17-4-20) : Παρταση της ισχος του ρθρου πρτου της κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν με αριθμ. 23095/6.4.2020 (Β’ 1179).

17-4-20    ΦΕΚ-1474 Β/17-4-20 :
Κ.Υ.Α. 2193/Β1/491/20 : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 7313/1818/29.11.2016 κοινς υπουργικς απφασης «Σσταση Ταμεου Χαρτοφυλακου με την επωνυμα ’’ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ’’» (Β 3905).
ΑΑΔΕ Α1092/20 : Παρταση της προθεσμας υποβολς της «Κατστασης Συμφωνητικν παραγρφου 16 ρθρου 8 ν. 1882/1990» Α’ τριμνου 2020.

17-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25770/20 (ΦΕΚ-1473 Β/17-4-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/18-3-2020 (Β’ 931) ως και τις 20.5.2020.

17-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/οικ.25768/20 (ΦΕΚ-1472 Β/17-4-20) : Παρταση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 10.5.2020.

17-4-20    ΦΕΚ-1471 Β/16-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25762/20 : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 16.4.2020 ως και 25.4.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25763/20 : Παρταση ισχος της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας (Β 1178) ως και τις 28.4.2020.

17-4-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1-1/23751/20 (ΦΕΚ-1470 Β/16-4-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α’ 75) για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν.

17-4-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30661/816/20 (ΦΕΚ-1469 Β/16-4-20) : Πνακας Διατμησης Δασικν Προντων, διαχειριστικο τους 2020.

17-4-20    K.Y.A. οικ.15687/282/20 (ΦΕΚ-1468 Β/16-4-20) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης ψους τετρακοσων (400) ευρ σε μη επιδοτομενους μακροχρνια ανργους.

17-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/23136/20 (ΦΕΚ-1467 Β/16-4-20) : Διαδικασα νταξης πορων και ανασφλιστων ασθενν με χρνια νεφρικ ανεπρκεια τελικο σταδου που δεν χουν ενταχθε σε μνιμη τακτικ θση σε Μονδα Τεχνητο Νεφρο (Μ.Τ.Ν.) δημσιου νοσοκομεου, σε συμβεβλημνες μονδες αιμοκθαρσης του ιδιωτικο τομα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικν κλινικν και Μονδες Χρνιας Αιμοκθαρσης (Μ.Χ.Α.) και διαδικασα αποζημωσης των Μονδων.

17-4-20    Κ.Υ.Α. Α1091/20 (ΦΕΚ-1466 Β/16-4-20): Τροποποηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων “Ηλεκτρονικ πλατφρμα για την υλοποηση του προσωρινο μτρου ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 και διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος” (Β 1135).

17-4-20    Κ.Υ.Α. οικ.14918/267/20 (ΦΕΚ-1463 Β/16-4-20) : Επιδτηση της Μαθητεας/Πρακτικς σκησης στο χρο εργασας των μαθητευομνων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας του ν. 3475/2006, που απασχολονται στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κατ το τος 2020.

17-4-20    ΦΕΚ-1462 Β/16-4-20 :
ΥΠ.ΕΞ 18732/20 : Κατρτιση καταλγου Αρχν Εξωτερικς Υπηρεσας του Υπουργεου Εξωτερικν, σμφωνα με το ρ. 49 παρ. 1 εδ. β της ΠΝΠ της 30.03.2020.
Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/819/Α321/20 : Ορισμς νας προθεσμας υποβολς ατησης για τη χοργηση συνδρομς αποκατστασης περιβλλοντος χρου πληγντων κτηρων, επ ιδιωτικν ακιντων, απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς, καθς και της Δημοτικς Εντητας Αγων Θεοδρων και της Δημοτικς Κοιντητας Ισθμας του Δμου Λουτρακου-Περαχρας- Αγων Θεοδρων, της Περιφερειακς Εντητας Κορινθας της Περιφρειας Πελοποννσου.16-4-20    ΥΠΥΜΕ Δ22/οικ.1989/20 (ΦΕΚ-1437 Β/16-4-20) : Τροποποηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β 4607) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με θμα: «γκριση εβδομντα (70) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα Δημσια ργα και Μελτες». Προσαρμογ στη με αρ. Γ10/2019 σμφωνη Γνμη της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων.

16-4-20    ΑΑΔΕ Ε2050/16-4-20 : Παροχ οδηγιν, στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, κατ την εκτλεση τελωνειακν εργασιν

16-4-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17012/ΔΠΓΚ/15-4-20  : Διακριτ παρακολοθηση δαπανν φορων Γενικς Κυβρνησης λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19

16-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 38886/20 (ΦΕΚ-1458 Β/16-4-20) : Διαμρφωση εθνικο πλαισου ωραρου των υπεραγορν τροφμων (super market) τη Μεγλη Παρασκευ 17.4.2020.

16-4-20    Κ.Υ.Α. 39162/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1457 Β/16-4-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19.

16-4-20    ΥΠΑΙΘ 1473/9-4-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  : Εγκκλιος με διευκρινσεις σχετικ με την τρηση και ανρτηση Απουσιολογιν / Παρουσιολογων των αναπληρωτν εκπαιδευτικν/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολονται στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων Πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικς μονδες (πλην ΚΕΣΥ) κατ την περοδο εφαρμογς μτρων αντιμετπισης κορωνοο.

16-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.10042/οικ.15161/349/16-4-20 : Ασφαλιστικς εισφορς κριας σνταξης των μισθωτν που υπγονται στην ασφλιση του πρην Δημοσου (νυν e-ΕΦΚΑ) Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 23 του ν.4670/2020 (Α'43)

16-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 24143/15-4-20 : Μη τλεση των εκδηλσεων για την ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης

16-4-20    ΥΠΑΙΘ 47102/E2/16-4-20 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2020-2021

16-4-20    ΥΠΑΙΘ 47105/Ε4/16-4-20  : Αποσπσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.) σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2020-2021.

16-4-20    ΥΠΑΙΘ 47130/E2/16-4-20  :  Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικ, Καλλιτεχνικ και Εκκλησιαστικ Σχολεα για το διδακτικ τος 2020-2021.

16-4-20    ΑΑΔΕ Ε2049/15-4-20 : Κοινοποηση Απφασης αριθ. ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) και παροχ οδηγιν αναφορικ με τα παραστατικ πωλσεων που υποβλλονται ηλεκτρονικ απ τους δικαιοχους για την επιστροφ του Ε.Φ.Κ. καυσμων.

16-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.25458/16-4-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορονοο SARS-CoV-2 και προστασα αστυνομικο προσωπικο κατ τη διαχεριση κρατουμνων ποπτων επιβεβαιωμνων κρουσμτων

16-4-20    ΕΑΑΔΗΣΥ 2133/15-4-20 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 24 (Απφαση 01/15-04-2020 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων)  : Ειδικ ζητματα ανθεσης και διαχερισης δημοσων συμβσεων, στο πλασιο της αντιμετπισης της υγειονομικς κρσης του ιο COVID-19, καθς και των μτρων για την αποτροπ της διασπορς του

16-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.25450/16-4-20  : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 σε προσωρινος χρους εγκατστασης και διαμονς ΡΟΜΑ

16-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.25456/16-4-20  : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοιο SARS-CoV-2 κατ τη διαχεριση ανθρωπνων σορν

16-4-20    ΕΦΚΑ 74909/16-4-20  : Να παρταση μχρι 01/06/2020 της προθεσμας υποβολς:
α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων μισθολογικς περιδου 01/2020, για την υπαγωγ των Υπαλλλων-Λειτουργν του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4387/2016.
β) Της συμπληρωματικς Αναλυτικς Περιοδικς Δλωσης μισθολογικς περιδου 02/2020, για τις επιχειρσεις που υπγονται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

16-4-20    ΦΕΚ-1426 Β/15-4-20 :
ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 7330/20 : Παρταση ισχος Αδειν Διαμονς, Δελτων Αιτοντων Διεθνος Προστασας και λοιπν προθεσμιν που συνδονται με τη διοικητικ διαδικασα καταγραφς και εξτασης αιτημτων διεθνος προστασας α’ και β’ βαθμο.
Κ.Υ.Α. 2252.1.1/23305/20 : Χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δετερου της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 30/03/2020 (Α’ 75).

16-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 14638/Δ1/4991/20 (ΦΕΚ-1424 Β/15-4-20) : Τροποποηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β/19-9-2019) «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

16-4-20    Κ.Υ.Α. 2421.1/21777/20 (ΦΕΚ-1423 Β/15-4-20) : Καθορισμς των προσντων, των προποθσεων, των κατηγοριν των υποψηφων, των κωλυμτων κατταξης και των διαδικασιν για την εισαγωγ στις Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς και Δοκμων Λιμενοφυλκων με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων.

16-4-20    Π.Δ. 40/20 (ΦΕΚ-85 Α/15-4-20) : Οργανισμς του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

16-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25426/20 (ΦΕΚ-1431 Β/15-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 15.4.2020 ως και 24.4.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-4-20    ΒΟΥΛΗ 5208/3672/20 (ΦΕΚ-1429 Β/15-4-20) : Αναστολ, παρταση προθεσμιν και λλες διατξεις που αφορον σε δημσιες συμβσεις ργων αρμοδιτητας της Βουλς των Ελλνων για το χρονικ διστημα απ 15.4.2020 ως και 31.5.2020, προς περιορισμ της περαιτρω μετδοσης του κορωνοο COVID-19.

16-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25305/20 (ΦΕΚ-1421 Β/15-4-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και κατπλου πλοων αναψυχς προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως και τις 15.5.2020 και ρα 15.00.

16-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25139/20 (ΦΕΚ-1420 Β/15-4-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με αριθ- μ Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β 989) ως και τις 15.5.2020 και ρα 15.00.

16-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25134/20 (ΦΕΚ-1419 Β/15-4-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν με αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β’ 916) ως και τις 15.5.2020 και ρα23.00.

16-4-20    ΦΕΚ-1413 Β/15-4-20 :
ΕΕΤΤ 930/16/20 : Τροποποηση της απφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 928/ 46/18-03-2020 «Επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο» .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/876/7.4.2020 : Αναστολ της εξαγορς μεριδων ΟΣΕΚΑ, την 10η Απριλου, την 13η Απριλου και την 24η Δεκεμβρου 2020.

16-4-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 8011/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1408 Β/15-4-20) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν του πληροφοριακο συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕ.Δ.).

16-4-20    ΦΕΚ-1395 Β/15-4-20 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/14549/20 : Τροποποηση του ρθρου 15 της με αριθμ. οικ. 3457/14-1-2014 (Β’ 64) απφασης, πως αντικαταστθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 (Β 2141) και τροποποιθηκε με την Δ3(α)οικ.58586/2018 (Β 3189) και την Δ3(α)92015/2018 (Β 6222).
ΥΠ.ΕΣ. 16872/20 : Διθεση βασικν στοιχεων του Μητρου Πολιτν απ τα δεδομνα του πληροφοριακο συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν στη Γενικ Γραμματεα Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.15-4-20    ΑΑΔΕ Ε2048/15-4-20  : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων δετερου και εβδομηκοστο πμπτου της απ 13/04/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 84)

15-4-20    Κ.Υ.Α. 350/20 (ΦΕΚ-1418 Β/15-4-20) : Διαδικασα πληρωμν της υπ αριθμ. πρωτοκλλου 286/02.04.2020 πρσκλησης 2/2020, ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ.

15-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 14675/469/20 (ΦΕΚ-1378 Β/14-4-20) : Τροποποηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς ψους προστμων που επιβλλονται απ τους Επιθεωρητς Εργασιακν Σχσεων του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ)».

15-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/10553/Δ16/οικ.265/15-4-20 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 44 του ν.4670/2020, σχετικ με τις παροχς του Κλδου Επικουρικς Ασφλισης ΕΤΕΑΕΠ.

15-4-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/36253/928/15-4-20 : Νες Οδηγες σχετικ με την προσαρμογ των ΔΑ.Σ.Ε. και την διαδικασα παραχρησης εκμετλλευσης συστδων 2020.

15-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.15147/Δ16/438/15-4-20  : Γνωστοποηση των ρυθμσεων του ρθρου 63 του ν.4680/2020 (Α' 72), σχετικ με την νταξη ασφαλισμνων και συνταξιοχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ στον Κλδο Επικουρικς Ασφλισης του e-ΕΦΚΑ

15-4-20    ΥΠΥΜΕ Φ.450/ΟΙΚ.23802/703/14-4-20 : Ταχογρφος - Προσωριν εξαρεση απ διατξεις του κανονισμο (ΕΚ) 561/06 για το διστημα απ 18 Απριλου 2020 ως και 31 Μαου 2020 λγω πανδημας COVID-19

15-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 23667/ΕΓΚ.69/15-4-20 : Απασχληση προσωπικο Δημοτικν Παιδικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν κατ την περοδο του Πσχα - Χοργηση δειας ειδικο σκοπο στους υπαλλλους των Δημοτικν Παιδικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν

15-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 23624/ΕΓΚ.67/14.4.2020 : Συμβουλευτικ Οργανα Δμων

15-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.25136/20 (ΦΕΚ-1392 Β/14-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευ-σης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171),για το χρονικ διστημα απ 14.4.2020 ως και 23.4.2020, για προληπτικος λγους δημσιαςυγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-4-20    Κ.Υ.Α. 38560/20 (ΦΕΚ-1391 Β/14-4-20) : Παρταση αναστολς εφαρμογς της παρ. 8 του ρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α 57) και των κατ’εξουσιοδτηση αυτς κοινν υπουργικν αποφσεων, περ ωραρου τροφοδοσας των επιχειρσεων, της παρ. 1 του ρθρου πρτου της απ 14.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 64), πως χει αντικατασταθε με την παρ. 1 του ρθρου εικοστο της απ 20.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 68).

15-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2649/20 (ΦΕΚ-1390 Β/14-4-20) : Σσταση και βασικς παρμετροι λειτουργας του Εθνικο Μητρου Ασθενν απ τον κορωνο CΟVID-19, σμφωνα με τα οριζμενα στις διατξεις των ρθρων 29 της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ) «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις»(Α 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α 43).

15-4-20    ΦΕΚ-1388 Β/14-4-20 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1085/20 : Τροποποηση της Α.1074/2020 απφασης (ΦΕΚ 1159 Β’) και συμπλρωση του Πνακα Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας επιχειρσεων.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1086/20 : Τροποποηση της Α.1075/2020 απφασης (ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλρωση του Πνακα Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας επιχειρσεων.

15-4-20    ΦΕΚ-1387 Β/14-4-20 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1083/20 : Τροποποηση της Α.1072/2020 απφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλρωση του Πνακα Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας επιχειρσεων.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1084/20 : Τροποποηση της Α.1073/2020 απφασης (ΦΕΚ 1158/Β') και συμπλρωση του Πνακα Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας επιχειρσεων.

15-4-20    Κ.Υ.Α. 22766/20 (ΦΕΚ-1386 Β/14-4-20) : Ειδικ Αναπτυξιακ Πργραμμα ΟΤΑ α και β βαθμο, συνδσμων Δμων και Νομικν Προσπων: ΟΤΑ Πργραμμα Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση «Αντνης Τρτσης».

15-4-20    ΦΕΚ-1384 Β/14-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.13937/337/20 : Τροποποηση της αριθ. Δ.15/Δ7οικ.13226/325/26-3-2020 (Β’ 1044) απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων»
Κ.Υ.Α. 8721/ΕΞ2020/20 : Μτρα Διευκλυνσης Ηλεκτρονικς κδοσης και Παραλαβς Πιστοποιητικν -Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν».14-4-20    ΕΦΚΑ 74095/Σ.20097/ΕΓΚ.15/14.04.2020 : Μειωμνες ασφαλιστικς εισφορς μηνν Φεβρουαρου και Μαρτου 2020 για Ελεθερους Επαγγελματες και Αυτοαπασχολομενους.

14-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ13/οικ.14717/303/20 (ΦΕΚ-1379 Β/14-4-20) : Παρταση ισχος Εγκριτικν Αποφσεων Ελχιστου Εγγυημνου Εισοδματος και Επιδματος Στγασης.

14-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.18702/20 (ΦΕΚ-1356 Β/14-4-20) : Σσταση Μητρου Εγκαυματιν, θυμτων δασικν πυρκαγιν, και ορισμς διαδικασας διθεσης προντων.

14-4-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 3063/20 (ΦΕΚ-1382 Β/14-4-20) : Καθορισμς λειτουργας του «Μητρου Ελληνικν και Ξνων Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρου Μελν Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιονται σε θματα διεθνος προστασας, μετανστευσης και κοινωνικς νταξης εντς της ληνικς Επικρτειας.

14-4-20    ΥΠ.ΔΙΚ. 17865/20 (ΦΕΚ-1361 Β/14-4-20) : Αναστολ λων των προβλεπμενων στις 110723/ 12.10.1994 (Β 788) και 123818/15.11.1994 (Β 861) αποφσεις διαδικασιν εκλογς των αιρετν εκπροσπων των δικαστικν υπαλλλων στα Υπηρεσιακ Συμβολια.

14-4-20    ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 167/1/20 (ΦΕΚ-1355 Β/17-4-20) : Αναπροσαρμογ των ποσν υποχρεωτικς ασφλισης επαγγελματικς αστικς ευθνης των (αντ)ασφαλιστικν διαμεσολαβητν και αναθεηση του αφορντος αυτ μγιστου επιτρεπτο ποσο απαλλαγς του ασφαλιστ.

14-4-20    ΥΠΥΜΕ ΑΣ10/3816/44/20 (ΦΕΚ-1341 Β/13-4-20) : γκριση Παραρτημτων II και III του Γενικο Κανονισμο Κινσεως - Μρος Β (Κανονισμς Κυκλοφορας και Ελιγμν).

14-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.15243/587/14-4-20 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρου δκατου της ΠΝΠ « Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις .

14-4-20    ΥΠΥΜΕ 23696/350/14-4-20 : Ταξινμηση μεταχειρισμνων επιβατηγν οχημτων

14-4-20    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1044241/ΕΞ2020/13-4-20 : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

14-4-20    ΑΑΔΕ 30/003/000/1545/10-4-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. 30/003/000/332/22-01-2020 (Β' 309) Απφασης του Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «ροι, προποθσεις και διαδικασες υπ τις οποες επιτρπεται η ανμιξη αιθυλικς αλκολης με λλη πρτη λη με σκοπ την εν συνεχεα οξοποησ της, ως και η ανμιξη ξυδιο απ αλκολη με ξδια των υπολοπων κατηγοριν».

14-4-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 9347/ΕΞ2020/14-4-20 : Οδηγες νταξης υπηρεσιν στην Ενιαα Ψηφιακ Πλης (gov.gr)

14-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.24880/14-4-20 : Καννες υγιεινς κατ τη διαχεριση των τροφμων σε οικιακ εππεδο ενψει της πανδημας του κορωνοο SARS-CoV-2

14-4-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 38435/ΕΞ2020/14-4-20 :  Παροχ οδηγιν επ διατξεων δημοσιονομικο χαρακτρα του ν. 4622/2019

14-4-20    ΠΝΠ 13/13-4-20 (ΦΕΚ-84 Α/13-4-20) : Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

14-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.24767/20 (ΦΕΚ-1346 Β/13-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171), για το χρονικ διστημα απ 13.4.2020 ως και 22.4.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19.

14-4-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2231.2-13/22758/20 (ΦΕΚ-1345 Β/13-4-20) : Παροχ εξ αποστσεως Ναυτικς Επαγγελματικς Εκπαδευσης στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο/ Πλοιρχων - Μηχανικν.

14-4-20    Κ.Υ.Α. 4113.80-02/1137/20 (ΦΕΚ-1344 Β/13-4-20) : Τροποποηση της αριθμ. 568/2019 κοινς απφασης «Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη Δρση “Μεταφορικ Ισοδναμο’’ (Μ.Ι.) για το τος 2019 (Β’ 819)».

14-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 15207/271/13-4-20 : Διευκρινσεις επ της με αριθμ οικ. 14199/249/5-4-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων-εργοδοτν πσης φσεως εκπαιδευτικν δομν του ιδιωτικο τομα, στους οποους χει επιβληθε το μτρο της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας με εντολ δημσιας αρχς για την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19. Εξ αποστσεως εργασα (τηλεκπαδευση / τηλεκατρτιση) εκπαιδευτικν και λοιπς διατξεις» (ΦΕΚ 1217 Β')13-4-20    ΥΠΥΜΕ Δ29Γ/23445/636/13-4-20 : Εγκκλιος του μρους Α "Ιδρυση, Λειτουργα και Εκμετλλευση Αεροδρομων επ υδτινων επιφανειν" του ν. 4663/20

13-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/ΟΙΚ.13648/330/13-4-20 : Ασφαλιστικς εισφορς κριας σνταξης μισθωτν που υπγονται στην ασφλιση του e-ΕΦΚΑ - Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 34 του ν. 4670/20 (Α 43)

13-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/ΟΙΚ.14180/611/8-4-20 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου τεσσαρακοστο της απ 20-3-20 ΠΝΠ ( 68 Α) σχετικ με τη λειτουργα των υγειονομικν επιτροπν

13-4-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.21124/20 (ΦΕΚ-1288 Β/10-4-20) : Διαδικασα τοποθτησης ειδικευμνων ιατρν για εξειδκευση στην επεγουσα ιατρικ

13-4-20    ΑΑΔΕ Ε2047/9-4-20 : Παροχ οδηγιν για την κδοση τελωνειακν αποφσεων κατ την περοδο ισχος των μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνοιο

13-4-20    ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 9134/ΕΞ2020/10-4-20 : Ηλεκτρονικ διακνηση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων μεταξ των φορων του δημσιου τομα και πολιτν και επιχειρσεων11-4-20    ΦΕΚ-1303 Β/11-4-20 :
Κ.Υ.Α. Α1081/20 : Τροποποηση των ημερομηνιν αναστολς των παραγρφων 1 και 3 του ρθρου κτου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (75 Α').
ΑΑΔΕ Α1082/20 : Εγγραφ νων χρηστν και επανεγγραφ χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες TAXISnet.

11-4-20    ΦΕΚ-1302 Β/11-4-20 :
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.24404/20 : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω - Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο», στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 11.4.2020 ως και 27.4.2020.
Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.24407/20 : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με τα νησι προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-4-20    K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.24403/20 (ΦΕΚ-1301 Β/11-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας λων των Δικαστηρων και Εισαγγελιν στο σνολο της Επικρτειας και της Εθνικς Σχολς Δικαστικν Λειτουργν, για το χρονικ διστημα απ 11.4.2020 ως και 27.4.2020.

11-4-20    Ν. 4683/20 (ΦΕΚ-83 Α/10-4-20) : Κρωση της απ 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης» (Α 68) και λλες διατξεις.

11-4-20    Π.Δ. 39/20 (ΦΕΚ-82 Α/10-4-20) : Τροποποηση και συμπλρωση των διατξεων του π.δ. 351/1991 «Τροποποηση, συμπλρωση και κωδικοποηση σε ενιαο κεμενο των διατξεων που ισχουν για τη σσταση, οργνωση και λειτουργα των υπηρεσιν της Προεδρας της Δημοκρατας» (Α 121), πως ισχουν.

11-4-20    ΑΠΟΦ.ΒΟΥΛΗΣ 5131/3607/20 (ΦΕΚ-81 Α/10-4-20) : Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς, Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ 106/ Α/24.6.1987) και Μρος Β(ΦΕΚ 51/Α/10.4.1997), πως ισχουν.

11-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.24409/20 (ΦΕΚ-1300 Β/10-4-20) : Επιβολ του μτρου της αναστολς λειτουργας των λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171) και κθε μορφς σκησης πλανδιου εμπορου της περ. 3 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 στην Περιφρεια Θεσσαλας, για χρονικ διστημα απ τη δημοσευση της παροσας ως και 24.4.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-4-20    K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.24406/20 (ΦΕΚ-1299 Β/10-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 12.4.2020 ως και 27.4.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-4-20    Κ.Υ.Α. 2650/20 (ΦΕΚ-1298 Β/10-4-20) : Ρθμιση ειδικτερων τεχνικν ζητημτων για τη λειτουργα του Εθνικο Μητρου Ασθενν απ τον κορωνο CΟVID-19, σμφωνα με τα οριζμενα στις διατξεις των ρθρων εικοστο νατου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ) «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α 43).

11-4-20    ΦΕΚ-1297 Β/10-4-20 :
Κ.Υ.Α. Φ.2420989001/ΑΣ3661/20 : γκριση δαπνης διανυκτρευσης σε ξενοδοχεο Ελλνων πολιτν προς επαναπατρισμ.
Κ.Υ.Α. 3332/2020/20 : Παρταση ισχος των διατξεων της αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 939).

11-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.24361/20 (ΦΕΚ-1296 Β/10-4-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της κοινς απφασης των υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Υγεας και Οικονομικν με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 22817/3.4.2020 (B’ 1177) με ττλο “Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19”.

11-4-20    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 5890/20 (ΦΕΚ-1295 Β/10-4-20) : Τροποποηση της αριθμ. 5052/24.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Λειτουργα τουριστικν καταλυμτων, κατ' εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και ειδικο ροι (Β 1018)».

11-4-20    Κ.Υ.Α. Α1080/20 (ΦΕΚ-1294 Β/10-4-20) : Τροποποηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων, «Ηλεκτρονικ πλατφρμα για την υλοποηση του προσωρινο μτρου ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 και διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος» (Β’ 1135).

11-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.24343/20 (ΦΕΚ-1293 Β/10-4-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν με αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β 956) ως και τις 10.5.2020.

11-4-20    ΦΕΚ-1292 Β/10-4-20 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1078/20 : Παρταση καταβολς βεβαιωμνων στη Φορολογικ Διοκηση οφειλν που λγουν 31.03.2020, των φυσικν προσπων α) που συμπληρνουν μχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστ τος της ηλικας τους β) που παρουσιζουν βαρι αναπηρα σε ποσοστ ογδντα τοις εκατ (80%) και νω, ως τις 24.4.2020.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1079/20 : Παρταση προθεσμας καταβολς των βεβαιωμνων στη Φορολογικ Διοκηση οφειλν που λγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρσεων και φυσικν προσπων που δικαιονται το ευεργτημα της κπτωσης ποσοστο εκοσι πντε τοις εκατ (25%) του ρθρου πρτου της απ 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) ως και 21.4.2020.

11-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 37674/20 (ΦΕΚ-1291 Β/10-4-20) : Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19.

11-4-20    Κ.Υ.Α. 14920/491/20 (ΦΕΚ-1290 Β/10-4-20) : Συμπλρωση της αριθμ. 14556/448/07.04.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας (Β1208) «Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου εργασας και της δειας ειδικο σκοπο του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του» (Α 55)».

11-4-20    ΑΠΟΦ. ΒΟΥΛΗΣ 1147/20 (ΦΕΚ-1289 Β/10-4-20) : Αναστολ εφαρμογς αποφσεων Προδρου της Βουλς «Καθορισμς αντατου αν υπλληλο αριθμο των ωρν που απαιτονται για την εξυπηρτηση των αναγκν της λειτουργας του Κοινοβουλου πραν του κανονικο ωραρου εργασας και προσδιορισμς δικαιοχων» και «καθορισμο συνολικο αριθμο των ωρν υπερωριακς απασχολσεως των επιστημονικν συνεργατν των Βουλευτν και Ελλνων Βουλευτν του Ευρωπακο Κοινοβουλου» για τον μνα Απρλιο 2020, ενψει κτακτων και επειγουσν περιστσεων.10-4-20    Κ.Υ.Α. Δ30/Δ5α/21231/2482/20 (ΦΕΚ-1276 Β/10-4-20) : Τροποποηση της Δ30/Δ5α/81473/9813/2020 (Β 58) κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των αυτοκινητοδρμων και εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2020».

10-4-20    ΦΕΚ-1285 Β/10-4-20 :
ΥΠΑΝΕΠ 32923/20 : Οργνωση και καθορισμς λειτουργας των υπηρεσιν Γ.Ε.ΜΗ. που συστθηκαν με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του ρθρου 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
ΥΠΑΝΕΠ 33100/20 : Κατρτιση δημοσου καταλγου και ρθμιση των ειδικτερων θεμτων που αφορον στις ονττητες που εκδδουν εξωτερικς προειδοποισεις, σμφωνα με το ρθρο 8 της 2126/16-01-2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 27) «Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο 2017/2394, σχετικ με τη συνεργασα μεταξ των εθνικν αρχν που εναι αρμδιες για την επιβολ της νομοθεσας για την προστασα των καταναλωτν με την κατργηση του Κανονισμο 2006/2004 και της κοινς υπουργικς απφασης Ζ1- 827/2006 (Β’ 1086)».

10-4-20    Κ.Υ.Α. 1016/14/62/20 (ΦΕΚ-1275 Β/9-4-20) : Καθορισμς των οργνων, της διαδικασας ελγχου διαπστωσης των παραβσεων των κατεπειγντων μτρων αντιμετπισης της διασπορς του κορωνοιου COVID 19, βεβαωσης και εσπραξης των σχετικν προστμων, της διθεσης των εσδων απ τα επιβληθντα πρστιμα, καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των εν λγω μτρων.

10-4-20    Κ.Υ.Α. 14025/747/20 (ΦΕΚ-1263 Β/9-4-20) : Πργραμμα προεργασας για 500 ανργους νους, ηλικας 18-30 ετν σε επιχειρσεις του ιδιωτικο και δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα στην Περιφρεια Ηπερου.

10-4-20    ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΛ/Α/1043783/ΕΞ2020/10-4-20 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν αναφορικ με τη διαδικασα επιστροφς φρων κατπιν ελγχου λγω της εφαρμογς των κτακτων μτρων για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19

10-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.13994/339/20 (ΦΕΚ-1265 Β/9-4-20) : Καθορισμς διαδικασας, τρπου και χρνου επιλογς για την καταβολ μειωμνων ασφαλιστικν εισφορν απ αυτοτελς απασχολομενους και ελεθερους επαγγελματες.

10-4-20    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2206/89750/20 (ΦΕΚ-1259 Β/9-4-20) : Μορφ, περιεχμενο, διαδικασα τρησης, εγγραφς, επικαιροποησης και διαγραφς απ το Μητρο Αγροτικν Συνεταιρισμν και λλων συλλογικν φορων (ΕΜΑΣ) του ρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α 52).

10-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 33486/20 (ΦΕΚ-1258 Β/9-4-20) : Διαδικασα κοινοποησης στον Οργανισμ Βιομηχανικς Ιδιοκτησας (OBI) της ναρξης παρασκευς στην Ελλδα προντος φαρμκου που προστατεεται με συμπληρωματικ πιστοποιητικ προστασας για τα φρμακα, σμφωνα με τον Κανονισμ (ΕΕ) 2019/933 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ης Μαου 2019 για την τροποποηση του Κανονισμο (ΕΚ) ριθμ. 469/2009 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και Συμβουλου της 6ης Μαου 2009 περ του συμπληρωματικο πιστοποιητικο προστασας για τα φρμακα (ΣΠΠΦ).

10-4-20    Κ.Υ.Α. 0.1503/20 (ΦΕΚ-1256 Β/9-4-20) : Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα για 36.500 τομα σε Δμους, Περιφρειες, Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας Περιφερειν (ΚΚΠΠ)/συναφες φορες, Υπηρεσες Υπουργεων και λλων φορων.

10-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 36938/20 (ΦΕΚ-1274 Β/9-4-20) : Διαμρφωση εθνικο πλαισου ωραρου των εμπορικν καταστημτων λιανικς πλησης τροφμων την Κυριακ 12.4.2020.

10-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.24113/20 (ΦΕΚ-1273 Β/9-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της παρ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 9.4.2020 ως και 18.4.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19.

10-4-20    Κ.Υ.Α. 24112/20 (ΦΕΚ-1272 Β/9-4-20) : Τροποποηση της κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986) ως προς τον προσωριν περιορισμ της κυκλοφορας των πολιτν προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19.

10-4-20    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28426/1077/20 (ΦΕΚ-1248 Β/9-4-20) : Κατανομ τους 2020 ποστητας 132.500 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002.

10-4-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.10034/8609/194/20 (ΦΕΚ-1237 Β/9-4-20) : Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προποθσεων συμμετοχς στα Προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2020.

10-4-20    Κ.Υ.Α. 2/10223/0025/20 (ΦΕΚ-1230 Β/9-4-20) : κδοση συλλεκτικν νομισματικν προντων με τα ελληνικ αναμνηστικ κρματα κυκλοφορας των 2€, κοπς 2020 (κρτα blister & Proof coin σε κουτ), με θμα: α) «2.500 ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και β) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ».

10-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 22899/ΕΓΚ.58/10-4-20 : Οδηγες για τη δυναττητα σστασης οργανικν θσεων για την παροχ υπηρεσιν «Βοθεια στο Σπτι» σε δμους που δεν υλοποιον το πργραμμα

10-4-20    ΥΠΥΜΕ 23083/1222/10-4-20 : Παρταση ισχος των αδειν σκησης επαγγλματος οδικο μεταφορα

10-4-20    ΥΠΥΜΕ 23086/1223/9-4-20 : Παρταση ισχος Δελτων στθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτν)

10-4-20    ΕΦΚΑ 72295/10-4-20 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Πσχα 2020 (Α' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

10-4-20    ΑΑΔΕ Α1070/20 (ΦΕΚ-1267 Β/9-4-20) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2019, των λοιπν εντπων και των ικαιολογητικν εγγρφων που συνυποβλλονται με αυτ.

10-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 37445/20 (ΦΕΚ-1270 Β/9-4-20) : Ζητματα εφαρμογς του ρθρου δκατου εβδμου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75).

10-4-20    ΑΑΔΕ Ε2046/9-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου πρτου της απ 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α') «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» με το οποο τροποποιεται το ρθρο 2 της απ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α') με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ του

10-4-20    ΑΑΔΕ Ε2045/8-4-20 : Κοινοποηση Απφασης (EE) C2020/491 της Επιτροπς για την εισαγωγ στη χρα μας με απαλλαγ απ δασμ και Φ.Π.Α. ειδν που προορζονται για την αντιμετπιση της υγειονομικς κρσης λγω της πανδημας του κορονοο COVID 199-4-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΗΜΩΝ

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΗΜΩΝ (09/04/2020)

9-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 37593/9-4-20 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρωση πλησης εφημερδων στα εμπορικ καταστματα λιανικς πλησης τροφμων, τη δλωση αποθεμτων κρατος αιγοπροβτων και αυγν και λοιπς ρυθμσεις

9-4-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 13221/20 (ΦΕΚ-1223 Β/9-4-20) : Καθορισμς πλαισου προδιαγραφν του προγρμματος «ESTIA II» για τη στγαση αιτοντων διεθν προστασα».

9-4-20    ΕΦΚΑ 63504/20 (ΦΕΚ-1221 Β/9-4-20) : Συμπλρωση της 59679/12-3-2020 (ΦΕΚ 831 Β) διαπιστωτικς πρξης του Διοικητ του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) «Υπαγωγ των Περιφερειακν Υπηρεσιν Συντονισμο και Υποστριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην ννοια της «χωριστς επιχειρησιακς μονδας ανεξαρττως υπεθυνης για τη σναψη συμβσεων της διας ορισμνων κατηγοριν αυτν» του ρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του ν. 4412/2016.

9-4-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.22817/20 (ΦΕΚ-1177 Β/6-4-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19.

9-4-20    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8045/8/1-α/20 (ΦΕΚ-1206 Β/7-4-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Ορισμς ανεξρτητων επιχειρησιακν μονδων, υποκεμενων υπαγμενων στην Ελληνικ Αστυνομα, του Υπουργεου Προστασας του Πολτη, κατ το ρθρο 6, παρ. 2 εδφιο δ του ν. 4412/2016, πως ισχει.

9-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/13787/598/20 (ΦΕΚ-1218 Β/8-4-20) : Παρταση μχρι 30/4/2020 της αναβολς των συνεδρισεων των Υγειονομικν Επιτροπν των Κντρων Πιστοποησης Αναπηρας (Κ.Ε.Π.Α.) για την εξταση αιτσεων πιστοποησης αναπηρας.

9-4-20    ΦΕΚ 1213 Β/8-4-2020 :

Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.22461/20 : κτακτη οικονομικ ενσχυση στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1071/20 : Παρταση προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.

9-4-20    ΥΠΥΜΕ 280/20 (ΦΕΚ 1212 Β/8-4-2020): Εξαρεση απ τις διατξεις του ρθρου 2 της 20319/24-3-2020 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν.

9-4-20    Κ.Υ.Α. 14199/249/20 (ΦΕΚ-1217 Β/8-4-20) : Μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων-εργοδοτν πσης φσεως εκπαιδευτικν δομν του ιδιωτικο τομα, στους οποους χει επιβληθε το μτρο της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας με εντολ δημσιας αρχς για την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19. Εξ αποστσεως εργασα (τηλεκπαδευση / τηλεκατρτιση) εκπαιδευτικν και λοιπς διατξεις

9-4-20    Κ.Υ.Α. 133/20 (ΦΕΚ-1216 Β/8-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς μερικς αναστολς λειτουργας της Κεντρικς Υπηρεσας του Νομικο Συμβουλου του Κρτους και του περιορισμο λειτουργας των υπηρεσιακν μονδων αυτο ως και 26-04-2020 για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της μετδοσς του.

9-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 35839/20 (ΦΕΚ-1215 Β/8-4-20) : Αναβολ διενργειας διαγωνισμν, παρταση προθεσμιν και λλες διατξεις, για δημσιες συμβσεις ργων αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας ρευνας και Τεχνολογας του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων, για το χρονικ διστημα ως και 15-5-2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

9-4-20    ΥΠΥΜΕ Γ8/65481/3100/20 (ΦΕΚ-1214 Β/8-4-20) : Τροποποηση της 32031/3643/13/2014 υπουργικς απφασης «Ρθμιση ζητημτων σχετικν με την ταξινμηση και τον περιοδικ λεγχο των οχημτων μεταφορς ευπαθν τροφμων που υπγονται στις διατξεις της Συμφωνας ΑΤΡ για τις διεθνες μεταφορς καθς και την κδοση του Πιστοποιητικο ΑΤΡ» (ΦΕΚ 2499/Β’/2014). 

9-4-20    ΥΠΑΝΕΠ  37396/9-4-20 : Εγκκλιος ενημρωσης Δημοσων Υπηρεσιν και Οργανισμν σχετικ με την εφαρμογ της Οδηγας (ΕΕ) 2015/1535, η οποα ενσωματθηκε στην ελληνικ ννομη τξη με το Προεδρικ Διταγμα 81/2018 (ΦΕΚ151/τ. Α/21.08.2018) «για την καθιρωση μιας διαδικασας πληροφρησης στον τομα των τεχνικν προδιαγραφν και των καννων σχετικ με τις υπηρεσες της κοινωνας των πληροφοριν».

9-4-20    ΥΠΥΜΕ 23042/1342/9-4-20 : κτακτη ρθμιση θεμτων ανριθμων φορτηγν αυτοκιντων μικτο βρους μχρι 4 τνων για μεταφορ προντων τροφοδοσας

9-4-20    ΥΠΥΜΕ Α/22970/1220/9-4-20 : κτακτα μτρα για τα πρσωπα που διαθτουν Τουριστικ Τρανα και τα Σχολικ Λεωφορεα Ιδιωτικς Χρσης οχματα Διευκρινσεις επ θεμτων μεταφορς επιβατν στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19.

9-4-20    ΥΠΥΜΕ Α14/οικ.22635/697/7-4-20 : Κοινοποηση υ.α. αριθμ. Α14/οικ.17100/505/2020 (Β’ 1129) Χοργηση δειας ΦΙΧ σε μη κερδοσκοπικ πρσωπα

9-4-20    ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/22559/2576/8-4-20 : Μη επιβολ διοικητικν κυρσεων σε κατχους ισπανικς δειας οδγησης, Πιστοποιητικν Επαγγελματικς Ικαντητας (ΠΕΙ), (ADR), βεβαωση οδηγο κλπ λγω παρτασης της χρονικς ισχος τους

9-4-20    ΥΠ.ΔΙΚ. 8235/7-4-20 : Λψη μτρων υγειονομικο ενδιαφροντος

9-4-20    ΑΑΔΕ-ΓΧΚ 30/004/000/1494/8-4-20 : Προσωριν αναστολ Επιθεωρσεων και Δειγματοληψιν Καυσμων Πλοων Οδηγας (ΕΕ) 2016/802 στο πλασιο πρληψης εξπλωσης του Covid-19

9-4-20    ΑΑΔΕ-ΓΧΚ 30/004/000/1493/8-4-20 : Δειγματοληψα καυσμων οχημτων απ τα πρατρια σμφωνα με το σστημα παρακολοθησης ποιτητας καυσμων (Σ.Π.Π.Κ. F.Q.M.S.) για τα τη 2020-2021

9-4-20    ΥΠΑΙΘ 1473/9-4-20 : Εγκκλιος με διευκρινσεις σχετικ με την τρηση και ανρτηση Απουσιολογιν / Παρουσιολογων των αναπληρωτν εκπαιδευτικν/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολονται στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων Πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικς μονδες (πλην ΚΕΣΥ) κατ την περοδο εφαρμογς μτρων αντιμετπισης κορωνοο.

9-4-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.1-1/22248/8-4-20 : Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης της ναυτικς εργασας για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-198-4-20    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 (Πηγ : ΚΕΔΕ - Ενημερθηκε 08-04-20)

8-4-20   ΥΠ.ΕΣ. 22494/ΕΓΚ.55/8-4-20 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της ΠΝΠ « Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (ΦΕΚ 75/Α' /30-3-2020).

8-4-20   ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ 71281/ΕΓΚ.13/8-4-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παρταση προθεσμας καταβολς δσεων ρθμισης αυτοαπασχολομενων ελευθρων επαγγελματιν

8-4-20   ΕΦΚΑ 71306/8-4-20 : Σχετικ με ασφαλιστικς εισφορς επ του ποσο της κτακτης οικονομικς ενσχυσης του ρθρου 4 της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου με θμα «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις»

8-4-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.23450/20 (ΦΕΚ-1209 Β/7-4-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με θμα «Επιβολ του μτρου του εν μρει προσωρινο περιορισμο κυκλοφορας κθε τπου πλοων και σκαφν καθς και του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο CΟVID-19 για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 και ρα 06:00 ως και 21.4.2020 και ρα  06:00» (Β’ 944).

8-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.23451/20 (ΦΕΚ-1210 Β/7-4-20) : Προσωριν απαγρευση λειτουργας και καννες λειτουργας κλδων λακν αγορν της παρ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ τη δημοσευση της παροσας ως και τις 30.4.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.23452/20 (ΦΕΚ-1211 Β/7-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της παρ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171),για χρονικ διστημα απ 7.4.2020 ως και 16.4.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-4-20    ΥΠ.ΕΣ. 22134/ΕΓΚ.49/7-4-20 : Εναρξη Διακνησης Εγγρφων μεταξ Υπουργεου Εσωτερικν και των Εποπτευμενων Φορων μσω του Πληροφοριακο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων (ΣΗΔΕ) "ΙΡΙΔΑ" (www.iridacloud.gov.gr)

8-4-20    Κ.Υ.Α. 14556/448/20 (ΦΕΚ-1208 Β/7-4-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου εργασας και της δειας ειδικο σκοπο του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του» (Α’ 55).

8-4-20    ΑΑΔΕ Α1077/20 (ΦΕΚ-1207 Β/7-4-20) : Μεταβολ της διεθυνσης κατοικας φυσικν προσπων με ηλεκτρονικ τρπο για την χρονικ περοδο ισχος των κτακτων μτρων που χουν ληφθε για την απαγρευση της κυκλοφορας.

8-4-20    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 16109/οικ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-1205 Β/7-4-20) : Εκπαδευση Πυροσβεστν Πενταετος Υποχρωσης επιτυχντων-επιλαχντων της παρ. 3 του ρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α’ 61)

8-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 14676/253/7-4-20 : Διευκρινσεις επ τη με αριθμ,. 12998/232/20 ΚΥΑ (Β 1078) για  μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα, για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοιο COVID-19 και λοιπ μτρα στριξης

8-4-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1037/20 (ΦΕΚ 1183 Β/7-4-2020): γκριση μεταββασης και χοργησης δειας κατοχς μβικα μικρο αποσταγματοποιο (διμερου) στον Αγροτικ Συνεταιρισμ Αμπελοκαλλιεργητν Μπρλου.7-4-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α-ΒΑΘΜΟΥ, (σε συνχεια του απ 01/04/2020 ενημερωτικο σημειματος σχετικ με θματα προσωπικο) σχετικ με :

Τμμα Δετερο-Θματα οικονομικς λειτουργας
1. Εκτλεση του προπολογισμο.    
2. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.
3. Αναστολ καταβολς και μεωση μισθωμτων.
4. Απαλλαγς επιχειρσεων απ δημοτικ τλη.
5. Δαπνες εκδηλσεων που ματαιθηκαν.
6. Αναστολ εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν και παρταση προθεσμιν.
7. Δαπνες ανταποδοτικν υπηρεσιν.
8. Εκτελεσττητα αποφσεων.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α-ΒΑΘΜΟΥ-ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (07/04/2020)

7-4-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.23443/7-4-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορονοο SARS-CoV-2 στις Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων

7-4-20   ΥΠΑΝΕΠ 1904/Β2/323/20 (ΦΕΚ-1197 Β/7-4-20) : Σσταση Ταμεου με την επωνυμα «Ταμεο Εγγυοδοσας (ΤΕ)».

7-4-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/174-α/20 (ΦΕΚ-1154 Β/3-4-20) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς κυνηγετικν πλων.

7-4-20   ΥΠ.ΕΣ. 22119/ΕΓΚ.48/7-4-2020 : Ορισμς Αντιδημρχων

7-4-20   Κ.Υ.Α. 13348/20 (ΦΕΚ-1199 Β/7-4-20) : ροι παροχς υλικν συνθηκν υποδοχς υπ το πργραμμα «ΕSTIA II» για τη στγαση αιτοντων διεθν προστασα.

7-4-20   ΦΕΚ-1198 Β/7-4-20 :
ΥΠΑΝΕΠ 35024/20 : Τροποποηση της 69395/1-7-2019 (Β’ 2764) υπουργικς απφασης «Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων" του αναπτυξιακο ν. 4399/2016».
ΥΠΑΝΕΠ 35028/20 : Τροποποηση τη 139383/21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικς απφασης «Τρτη (3η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων “Γενικ Επιχειρηματικτητα” του αναπτυξιακο ν. 4399/2016».

7-4-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/20455/20 (ΦΕΚ-1196 Β/7-4-20) : Εφαρμογ κλειστο προπολογισμο για τα φρμακα για την ηπαττιδα C (απευθεας δρντα αντιικ).

7-4-20   Κ.Υ.Α. 474/92444/20 (ΦΕΚ-1195 Β/7-4-20) : Μεθοδολογα προγραμματισμο επσημων ελγχων σε εγκαταστσεις επιχειρσεων τροφμων και σε επιχειρσεις πρωτογενος παραγωγς της περπτ. α της παρ. 2 του ρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α 95) - Αξιολγηση κινδνου και κατταξ τους σε βαθμ επικινδυντητας.

7-4-20   Κ.Υ.Α. 23095/20 (ΦΕΚ-1179 Β/6-4-20) : Επιβολ πρσθετων περιοριστικν μτρων στους Δμους Μυκνου και Θρας προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-4-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.23093/20 (ΦΕΚ-1178 Β/6-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης της τλεσης κθε εδους λειτουργιν και ιεροπραξιν στους θρησκευτικος χρους λατρεας για το χρονικ διστημα απ 12.4.2020 ως και 20.4.2020.

7-4-20   ΥΠΥΜΕ 22002/313/6-4-20 : Μη επιβολ διοικητικν κυρσεων σε Ιταλος οδηγος λγω παρτασης της χρονικς ισχος των Διπλωμτων οδγησης ελαφρν, των Πιστοποιητικν Επαγγελματικς Ικαντητας (Π.Ε.Ι.) βαρων μηχανοκνητων οχημτων και των αντστοιχων Δελτων Τεχνικο Ελγχου.

7-4-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2β/ΓΠ/21032/7-4-20 : Παρταση προθεσμας αποστολς στοιχεων ετσιου γκου πωλσεων

7-4-20   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1042277/ΕΞ2020/6-4-20 : Απαγρευση εξαγωγς απολυμαντικν προντων ν. 4681/20 (ΦΕΚ-74 Α/2020)6-4-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/14013/Δ16/407/6-4-20 :  Παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν μηνν Φεβρουριου και Μαρτου 2020 και δσεων ρθμισης.

6-4-20   ΥΠ.ΟΙΚ.  2/οικ.16422/ΔΕΠ/6-4-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 4 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 30-3-2020 (ΦΕΚ 75Α') «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.»

6-4-20   ΑΑΔΕ Ε2043/6-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων πρτου, δετερου, τρτου, τταρτου, πμπτου, κτου, δκατου, εξηκοστο τρτου και εξηκοστο νατου της απ 30/3/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α'75) και του ρθρου τριακοστ γδοο παργραφος 5 της απ 20/3/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 68)

6-4-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/12293/Δ16/317/3-4-20 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των ρθρων 42, 46 και 49 του ν. 4670/20, σχετικ με θματα χρνου ασφλισης στους Κλδους Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν του e-ΕΦΚΑ (πρ. ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμ οφειλν με παροχς απ τους κλδους αυτος και κδοση Ενιαου Κανονισμο αν Κλδο

6-4-20   ΥΠ.ΕΣ. 21733/6-4-20 : Εκδοση προκρυξης θσεων προσωπικο των Δμων για την παροχ υπηρεσιν "Βοθεια στο Σπτι"

6-4-20   Κ.Υ.Α. 7584/20 (ΦΕΚ-1136 Β/3-4-20) : Συμπλρωση της 368/18 (Β 352) κ.υ.α. με θμα : "Αδειες διαμονς πολιτν τρτων χωρν, οι οποοι εισρχονται στην Ελλδα για φοτηση σε Σχολς Εκπαδευσης χειριστν, μηχανικν και μελν πληρματος θαλμου επιβατν αεροσκαφν, οι οποες λειτουργον με γκριση της Αρχς Πολιτικς Αεροπορας, καθς και δειες διαμονς σε πολτες τρτων χωρν οι οποοι εισρχονται στην Ελλδα για εργασα, ως επαγγελματες πιλτοι - εκπαιδευτς χειριστν αεροσκαφν στις ανωτρω Σχολς εκπαδευσης

6-4-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/20 (ΦΕΚ-1173 Β/6-4-20) : Διαδικασες σνταξης, διθεσης και συντρησης ψηφιακο χρτη - Ανθεση της ανπτυξης, τρησης, ενημρωσης και λειτουργας του Ενιαου Ψηφιακο Χρτη

6-4-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.10042/ΟΙΚ.14386/342/6-4-20 : Σχετικ με τις ασφαλιστικς εισφορς επ του ποσο της κτακτης οικονομικς ενσχυσης του ρθρου 4 της ΠΝΠ 75/30-3-20

6-4-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.21857/31-3-20 : Μτρα κατ της διασπορς του κορωνοο SARS-COV-2 κατ την υδροληψα μεταφορ και πληση νερο ανθρπινης κατανλωσης με βυτα, δοχεα, πλοα

6-4-20   ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 8556/ΕΞ2020/6-4-20 : Παροχ οδηγιν για την αξιοποηση απ δημσιους Φορες της διαδικτυακς υπηρεσας "Χοργηση Αποδεικτικο Φορολογικς Ενημερτητας" μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της ΓΓΠΣΔΔ

6-4-20   ΕΦΚΑ 69845/3-4-20 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Πσχα οδηγν ταξ, τους 2020

6-4-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1069/20 (ΦΕΚ-1176 Β/6-4-20) : Παρταση υποβολς δλωσης απδοσης παρακρατομενων φρων για τις αμοιβς των πληρωμτων των εμπορικν πλοων

6-4-20   ΑΑΔΕ Α1065/20 (ΦΕΚ-1175 Β/6-4-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς στοιχεων και πληροφοριν της ΠΟΛ.1033/14 απφασης, τα οποα διαβιβζονται στην ΑΑΔΕ απ ιδιωτικ θεραπευτρια, σμφωνα με το ρθρο 15 του ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)

6-4-20    Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.13591/476/20 (ΦΕΚ-1174 Β/6-4-20) : Τροποποηση της αριθμ. Δ11/οικ.21568/620/18 κ.υ.α. "Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν του προγρμματος χρηματοδτησης των Δμων και των νομικν τους προσπων απ το Υπουργεο Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης με σκοπ την δρυση νων τμημτων βρεφεικς, παιδικς και βρεφονηπιακς φροντδας", πως τροποποιθηκε και ισχει

6-4-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/ΟΙΚ.14032/571/3-4-20 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρου 27 του ν. 4670/20 για την απασχληση συνταξιοχων γρατος και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους4-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.22824/20 (ΦΕΚ-1168 Β/4-4-20) : Παρταση ισχος της κοινς υπουργικς απφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β 986), πως συμπληρθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.03.2020 κοιν υπουργικ απφαση (Β 1040).

4-4-20    Ν. 4682/20 (ΦΕΚ-76 Α/3-4-20) : Κρωση: α) της απ 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγοντα μτρα αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο» (Α 42), β) της απ 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (A 55) και γ) της απ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Α 64) και λλες διατξεις.

4-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.22821/20 (ΦΕΚ-1167 Β/3-4-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ/οικ.21268/28.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν με θμα “Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 28.3.2020 ως και 11.4.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19” (Β’ 1081).

4-4-20    ΦΕΚ-1166 Β/3-4-20 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.22819/20 : Επιβολ των μτρων εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο ομδας προσπων εισερχμενων στην Επικρτεια απ χρα υψηλς μετδοσης της νσου, για το χρονικ διστημα απ 22.3.2020 ως και 4.4.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.22820/20 : Επιβολ των μτρων εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο ομδας προσπων εισερχμενων στην Επικρτεια απ χρα υψηλς μετδοσης της νσου, για το χρονικ διστημα απ 26.3.2020 ως και 9.4.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

4-4-20    Κ.Υ.Α. 4111.08-01/1002/20 (ΦΕΚ-1165 Β/3-4-20) : Καθορισμς του ποσο που καταβλλεται για το μτρο του Μεταφορικο Ισοδναμου για το τος 2020.

4-4-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16250/ΔΛΤΠ/20 (ΦΕΚ-1164 Β/3-4-20) : Σσταση λογαριασμο στην Τρπεζα της Ελλδος για την εσπραξη δωρεν προς αποπληρωμ εκτκτων δαπανν για την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

4-4-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 35516/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-1162 Β/3-4-20) : Τροποποηση της 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικς απφασης (Β 130) «Ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982», πως χει τροποποιηθε απ την με αριθμ. 31636 ΕΞ 2020/16-03-2020 υπουργικ απφαση (Β 869), και της με αριθμ. 18749 ΕΞ 2020/20-02-2020 υπουργικς απφασης Β 532) «Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982».

4-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 13564/Δ1/4770/20 (ΦΕΚ-1161 Β/3-4-20) : Τροποποηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως τροποποιθηκε και ισχει.3-4-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1075/20 (ΦΕΚ-1160 Β/3-4-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

3-4-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1074/20 (ΦΕΚ-1159 Β/3-4-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

3-4-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1073/20 (ΦΕΚ-1158 Β/3-4-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

3-4-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1072/20 (ΦΕΚ-1157 Β/3-4-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

3-4-20   ΥΠΕΚΥΠ 14011/245/2-4-20 : Διευκρινσεις σχετικ με την υλοποηση προγραμμτων αντιμετπισης της ανεργας και στριξης εργαζομνων και ελεθερων επαγγελματιν, καθς και επιστημνων ελεθερων επαγγελματιν

3-4-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.22792/3-4-20  : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορονοο SARS-CoV-2 στις δομς φιλοξενας ασυνδευτων ανηλκων

3-4-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.22793/3-4-20 : Συστσεις αναφορικ με τη διατροφ και τη σωματικ δραστηριτητα κατ τη διρκεια του περιορισμο της κυκλοφορας και των κοινωνικν επαφν λγω της πανδημας του νου κορωνοο.

3-4-20   ΥΠΑΙΘ 43223/Ε4/3-4-20 : Μεταθσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σχολικο τους 2019-2020.

3-4-20   ΟΑΕΔ 23525/3-4-20 : Διαδικασα διενργειας ελγχων στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω κορωνοο

3-4-20   ΕΦΚΑ 69416/Σ.18643/ΕΓΚ.14/3-4-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορον σε μτρα για την προστασα των εργαζομνων μερικς απασχλησης και για την αντιμετπιση της αδλωτης εργασας

3-4-20   Κ.Υ.Α. Α1076/20 (ΦΕΚ-1135 Β/2-4-20) : Ηλεκτρονικ πλατφρμα για την υλοποηση του προσωρινο μτρου ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 και διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος.

3-4-20    ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/οικ.12248/553/2-3-20 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 14 και του ρθρου 15 του ν.4670/2020 σχετικ με την κδοση μσω του Συστματος Ηλεκτρονικς Συνταγογρφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ιατρικν βεβαισεων και γνωματεσεων και υποβολς αιτσεων για τη χοργηση παροχν σε χρμα.

3-4-20    ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/Γ31/οικ.8608/16-3-20 : Σχετικ με αναστολ λειτουργας Επιτροπν Εξωσωματικς Γονιμοποησης ΕΟΠΥΥ

3-4-20    Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.2619/Α325/20 (ΦΕΚ-1133 Β/2-4-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων χοργησης αποζημωσης αποκατστασης χρου και νμιμης περφραξης, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2β ν. 4626/2019 (Α 141), για την αποκατσταση των ζημιν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς.

3-4-20    Κ.Υ.Α. 3205/20 (ΦΕΚ-1132 Β/2-4-20) : Διαπστωση εκτκτων αναγκν του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου και εφαρμογ του ρθρου 109 του ν. 4674/2020 «Στρατηγικ αναπτυξιακ προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις»  (Α’ 53), για τη διαδικασα πρσληψης προσωπικο με Συμβσεις Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου Χρνου στο Υπουργεο Μετανστευσης και Ασλου.

3-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 13272/Δ1/4607/20 (ΦΕΚ-1131 Β/2-4-20) : Τροποποηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

3-4-20    ΥΠΥΜΕ Α14/οικ.17100/505/20 (ΦΕΚ-1129 Β/2-4-20) : Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας για τη χοργηση δειας κυκλοφορας φορτηγο ιδιωτικς χρσης σε κατηγορες προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα.

3-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 14012/246/2-4-20 : Διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β'1078) για τη μη υπαγωγ στο μτρο της λψης της αποζημωσης ειδικο σκοπο μισθωτν των φορων Γενικς Κυβρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., κλπ.

3-4-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-20 : Πρσθετα μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο2-4-20    Κ.Υ.Α. 2242.10/21372/2020/20 (ΦΕΚ-1128 Β/2-4-20) : Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης της ναυτικς εργασας για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

2-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.22261/20 (ΦΕΚ-1127 Β/2-4-20) : Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ την αλλοδαπ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

2-4-20    Κ.Υ.Α. Α1040/20 (ΦΕΚ-1119 Β/2-4-20) : Τροποποηση της ΠΟΛ 1177/2018 «ροι και προυποθσεις για τη διενργεια δραστηριτητας των πλοων κυρως στην ανοιχτ θλασσα για σκοπος χοργησης απαλλαγν απ το φρο προστιθμενης αξας»

2-4-20    Κ.Υ.Α. Α1Α/ΟΙΚ.21721/20 (ΦΕΚ-1126 Β/2-4-20) : Πρσληψη προσωπικο στην Κεντρικ Υπηρεσα του Υπουργεου Υγεας, για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοιο COVID-19

2-4-20    ΕΕΤΤ 928/46/20 (ΦΕΚ-1123 Β/2-4-20) : Επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

2-4-20    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1041277/ΕΞ2020/2-4-20 : Εξαγωγ εξοπλισμο ατομικς προστασας κοινοποηση εκτελεστικο κανονισμο (ΕΕ) 2020/426, για την τροποποηση του εκτελεστικο κανονισμο (ΕΕ) 2020/402

2-4-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/21150/1-4-2020 : Παρατσεις πιστοποιητικν πλοων λγω των μτρων αντιμετπισης του COVID-19.

2-4-20    ΑΑΔΕ Ε2042/27-3-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : «Κρωση της απ 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την αξηση του ποσο του Κοινωνικο Μερσματος για το τος 2019, την παρταση ισχος του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν και την παρταση της προθεσμας κατργησης Υποθηκοφυλακεων και Κτηματολογικν Γραφεων» (Α' 212) και λλες διατξεις.» (ΦΕΚ Α' 32/14.2.2020).1-4-20    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α-ΒΑΘΜΟΥ- σχετικ με :

Τμμα πρτο - Θματα προσωπικο
1. Ειδικς δειες και διευκολνσεις για την αντιμετπιση της υγειονομικς κρσης.    
2. δεια ειδικο σκοπο.    
2.1 Δικαιοχοι.
2.2 Διρκεια.    
2.3 σκηση του δικαιματος απ τους γονες.    
2.4 Δικαιολογητικ για τη χοργηση της δειας και σχετικ διαδικασα.    
2.5 Αποδοχς.    
3. Μειωμνη ημερσια απασχληση.    
4. Αναρρωτικ δεια ειδικο σκοπο.    
5. Ειδικ δεια απουσας και λοιπ μτρα διευκλυνσης ευπαθν ομδων.    
6. Προσωριν κατργηση μεταβολ του πενθημρου εργασας.    
7. ρια πρσθετης απασχλησης του νστολου προσωπικο της δημοτικς αστυνομας.    
8. Αναστολ της λειτουργας υπηρεσιν και αποδοχς του απασχολομενου σε αυτς προσωπικο.   

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α-ΒΑΘΜΟΥ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (01/04/2020)

1-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.22124/20 (ΦΕΚ-1117 Β/1-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω - Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο», στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 3.4.2020 ως και 10.4.2020.

1-4-20    ΥΠΑΝΕΠ 34077/20 (ΦΕΚ-1116 Β/1-4-20) : Ρθμιση επιμρους ζητημτων για την εφαρμογ του ρθρου εικοστο πρτου απ της 20.03.2020 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο  COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης» (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2020).

1-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.21888/20 (ΦΕΚ-1115 Β/1-4-20) : Επιβολ του μτρου της αναγκαστικς διθεσης στο δημσιο ξενοδοχειακο καταλματος για την κλυψη κτακτων αναγκν προσωρινς διαμονς ομδας προσπων εισερχμενων στην Επικρτεια απ χρες υψηλς μετδοσης της νσου, για το χρονικ διστημα απ 22.3.2020 ως και 9.4.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

1-4-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.21961/20 (ΦΕΚ-1114 Β/1-4-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν της παραγρφου 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για χρονικ διστημα απ 1.4.2020 ως και 10.4.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-4-20    ΥΠΕΚΥΠ 13867/416/1-4-20  : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με δικαωμα λψης της αποζημωσης ειδικο σκοπο απ εργαζμενους με συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου που λθηκαν πρωρα εντς του χρονικο διαστματος απ 1/3/2020 ως και 20/3/2020

1-4-20    ΕΑΔΔΗΣΥ 1867/1-4-20 : Ειδικ Ανακονωση της Ευρωπακς Επιτροπς ως προς τη σναψη δημοσων συμβσεων που σχετζονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19-Νετερες Διευκρινσεις

1-4-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.13865/Δ16/397/31-3-20  : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 41 του ν.4670/2020 (Α'43)

1-4-20   ΥΠΥΜΕ 21656/1115/1-4-20  : Συμπληρωματικ μτρα για τη μεταφορ επιβατν για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοο).«Αντικατσταση ρθρου 76 ν.4387/2016»

1-4-20   ΥΠΕΚΥΠ  Δ15/Δ/11898/305/26-3-20 : Οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς

1-4-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.13032/335/Δ16/31-3-20 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 40 του ν.4670/2020 (Α ’43) με τις οποες αντικαθστανται καταστατικς διατξεις του ΜΤΠΥ

1-4-20   ΥΠ.ΕΣ. 20203/27-3-20 : Καταγραφ τετρμηνων συμβσεων απ τους ΟΤΑ α και β' βαθμο, στο πλασιο λψης μτρων για την αντιμετπιση του κορονωο.

1-4-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.21850/1-4-20 : Γνωστοποηση δημοσευσης τριακοστο δετερου ρθρου της υπ' αριθμ. 30/30-3-20 ΠΝΠ

1-4-20   ΥΠΕΚΥΠ 13738/413/31-3-20 : Διευκρινσεις επ της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων επιχειρσεων-εργοδοτν του ιδιωτικο τομα, που χουν αριθμ μητρου εργοδτη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποων χει ανασταλε η επιχειρηματικ τους δραστηριτητα, βσει ΚΑΔ, με εντολ δημσιας αρχς πλττονται σημαντικ βσει ΚΑΔ κριας δραστηριτητας δευτερεουσας βσει των ακαθριστων εσδων τους 2018, πως ορζονται απ το Υπουργεο Οικονομικν, για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (1078 Β')

1-4-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.21769/31-3-20 : Συστσεις εμβολιασμο ρουτνας παιδιν κατ την περοδο πανδημας απ SARS-CoV-2

1-4-20   ΕΦΚΑ 68084/31-3-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 3 της απ 11.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου με θμα «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID 19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του

1-4-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1068/20 (ΦΕΚ-1113 Β/31-3-20) : Παρταση καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν στο πλασιο των κατεπειγντων μτρων αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του, κατπιν του πρτου ρθρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου ΦΕΚ 75 Α.

1-4-20   ΥΠ.ΕΞ. 085/ΑΣ1724/20 (ΦΕΚ-1112 Β/31-3-20) : Αναβολ, αναστολ, παρταση προθεσμιν σε διαγωνιστικς διαδικασες, για το χρονικ διστημα απ 31.03.2020 ως 11.05.2020, προς περιορισμ διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-4-20   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 125/20 (ΦΕΚ-1111 Β/31-3-20) : γκριση λειτουργας του Εθνικο Τυπογραφεου τα σαββατοκριακα του μηνς Απριλου 2020 και κατ τις αργες της Μεγλης Παρασκευς και της Δευτρας του Πσχα.

1-4-20   ΥΠΑΝΕΠ 32492/20 (ΦΕΚ-1110 Β/31-3-20) : Τροποποηση της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968 Β) υπουργικς απφασης «Αντικατσταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β) υπουργικς απφασης με ττλο ”Τροποποηση και αντικατσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β) υπουργικς απφασης «Εθνικο καννες επιλεξιμτητας δαπανν για τα προγρμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – λεγχοι νομιμτητας δημοσων συμβσεων συγχρηματοδοτομενων πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 απ Αρχς Διαχερισης και Ενδιμεσους Φορες – Διαδικασα ενστσεων επ των αποτελεσμτων αξιολγησης πρξεων»”».

1-4-20   Κ.Υ.Α. 25859/898/20 (ΦΕΚ-1090 Β/31-3-20) : Τροποποηση της 67262/2140/27-2-2019 κοινς υπουργικς απφασης «Κλυψη των συνδικαλιστικν οργανσεων καθς και των ινστιτοτων ερευνητικν και εκπαιδευτικν κντρων της αντιπροσωπευτικς τριτοβθμιας οργνωσης των εργαζομνων, σμφωνα με της υποπεριπτσεις δδ) και εε) περπτωσης β) της παρ. 6 του ρθ. 34 του ν. 4144/2013, για τα τη 2019-2022» (Β732).31-3-20   ΥΠ.ΕΣ.20930/ΕΓΚ.40/31-3-20 : Ενημρωση για την εφαρμογ του κανονιστικο πλαισου αντιμετπισης του κορωνοιο COVID-19, αναφορικ με την οργνωση και λειτουργα των δμων

31-3-20   ΥΠΥΜΕ 21496/1099/31-3-20 : Εκτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης και Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων

31-3-20   ΕΦΚΑ 12/31-3-20 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις που χει ανασταλε η λειτουργα πλττονται σημαντικ (βσει ΚΑΔ) απ τα κτακτα μτρα αντιμετπισης του κορωνοιο και στους εργαζμενους αυτν

31-3-20   ΠΝΠ 30/30-3-20 (ΦΕΚ-75 Α/30-3-20) : Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

31-3-20   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/2/ΟΙΚ.9585/31-3-20 : Διευκρινσεις σχετικ με το πεδο εφαρμογς του ρθρου 57 με ττλο "Παρταση Προθεσμιν ΕΚΠΥ της ΠΝΠ της 20-3-20 (ΦΕΚ-68 Α)"

31-3-20   ΦΕΚ-1086 Β/30-3-20 :
ΥΠΑΙΘ 39753/Θ1/20 : Παρταση της προθεσμας της παρ. 2 του ρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α 42) για την πρσληψη των Ιεροδιδασκλων Ισλαμικς θρησκεας για να (1) τος.
ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛ. 12889/20 : Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ' εφαρμογ του ν. 4251/2014 (Α 80) και του π.δ. 106/2007 (Α 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικν βεβαισεων νμιμης διαμονς του ρθρου 25 του ν. 4251/2014
ΑΑΔΕ Α1057/20 : Παρταση αναστολς λειτουργας Φορολογικς και Τελωνειακς Ακαδημας της ΑΑΔΕ για το χρονικ διστημα απ της λξεως της Α1046/ 12-3-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Β'856) ως και 10.4.2020.

31-3-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1066/20 (ΦΕΚ-1083 Β/30-3-20) : Παρταση καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν στα πλασια των κατεπειγντων μτρων αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

31-3-20   ΕΦΚΑ 31012/11-2-20 :  Πιστοποηση φορων για την ντληση της γνωστοποησης αποτελσματος αναπηρας

31-3-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/31928/847/31-3-20 : Παρταση προθεσμιν - Αναβολ των καταστατικν διαδικασιν στις Κυνηγετικς Οργανσεις (Γενικν Συνελεσεων και εκλογικν διαδικασιν).30-3-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.21536/30-3-20 : Εφαρμογ μτρων καθαρισμο και απολμανσης σε πλωτ μσα σε περπτωση μεταφορς ποπτου επιβεβαιωμνου κροσματος Covid -19

30-3-20   ΟΑΕΔ 22829/30-3-20 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3701/55/22.11.2011 (Β'/3018) απφασης του ΔΣ σχετικ με το Σστημα Επικοινωνας και Εγγραφς Ανργων στον ΟΑΕΔ με την υπ ’αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απφαση του Δ.Σ

30-3-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.21285/20 (ΦΕΚ-1082 Β/29-3-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας με αρ. 2867/Υ1/16-3-2020 (Β’ 872) ως τις 11.4.2020.

30-3-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.21268/20 (ΦΕΚ-1081 Β/28-3-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 28.3.2020 ως και 11.4.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

30-3-20   Κ.Υ.Α. 124/20 (ΦΕΚ-1080 Β/28-3-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς, μερικς αναστολς λειτουργας της Κεντρικς Υπηρεσας του Νομικο Συμβουλου του Κρτους και του περιορισμο λειτουργας των υπηρεσιακν μονδων αυτο ως και 10-04-2020 για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της μετδοσς του

30-3-20   Κ.Υ.Α. Α1064/20 (ΦΕΚ-1079 Β/28-3-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων φρου συγκντρωσης κεφαλαου, τελν χαρτοσμου, περιβαλλοντικο τλους πλαστικς σακολας, φρου διαμονς και δηλσεων φρου κληρονομιν, δωρεν, γονικν παροχν και κερδν απ τυχερ παγνια με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς εντς των μηνν Μαρτου και Απριλου 2020.

30-3-20   Κ.Υ.Α. 12998/232/20 (ΦΕΚ-1078 Β/28-3-20) : Μτρα στριξης εργαζομνων επιχειρσεων- εργοδοτν του ιδιωτικο τομα, που χουν αριθμ μητρου εργοδτη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποων χει ανασταλε η επιχειρηματικ τους δραστηριτητα, βσει ΚΑΔ, με εντολ δημσιας  αρχς πλττονται σημαντικ βσει ΚΑΔ κριας δραστηριτητας δευτερεουσας βσει των ακαθριστων εσδων τους 2018, πως ορζονται απ το Υπουργεο Οικονομικν, για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

30-3-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/20250/26-3-20 : Υποδεγματα Αιτσεων και Βεβαισεων Συστημτων ΗΣΚΘΕΕΑ / και Καταγραφς / Καταμτρησης

30-3-20   ΥΠΑΙΘ 41410/Ε3/30-3-20 : Διευκρινσεις για την υποβολ αιτσεων παρατησης εκπ/κν

30-3-20   ΥΠ.ΕΣ. 4500/24-3-20 : Προγραμματικ Σμβαση του Προγρμματος Βοθεια στο Σπτι

30-3-20   ΑΑΔΕ Α1041/20 (ΦΕΚ-1051 Β/27-3-20) : Τροποποηση της Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933/ 29.05.2019) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες.

30-3-20   ΥΠΑΝΕΠ-ΓΓΕ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 33652/27-3-20 : Διευκρινσεις ως προς την προσωριν απαγρευση λειτουργας των κλδων των λακν αγορν της παρ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017, που εμπεριχουν μετακνηση απ Περιφρεια σε Περιφρεια, σε λη την Επικρτεια απ τη Δευτρα, 23 Μαρτου 2020 ως και το Σββατο 25 Απριλου 2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας και λοιπς ρυθμσεις

30-3-20   ΥΠ.ΕΣ. 20284/27-3-20 : «Οικοδμηση της Ευρπης δια μσου των συνρων»: Βραβεο για Ευρωπακος Ομλους Εδαφικς Συνεργασας 2020

30-3-20   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ28-3-20   Ν. 4681/20 (ΦΕΚ-74 Α/27-3-20) : Κρωση της απ 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπεγουσες ρυθμσεις επταξης ακιντων για την αποφυγ διακινδνευσης της δημσιας τξης και υγεας» (Α 28) και της απ 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολ της υποβολς αιτσεων χοργησης ασλου» (Α 45) και λλες διατξεις.

28-3-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.13412/327/20 (ΦΕΚ-1077 Β/27-3-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 20.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 68) με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID -19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

28-3-20   K.Y.A. 21168/20 (ΦΕΚ-1076 Β/27-3-20) : Καθορισμς τρπου αποζημωσης των αναγκαστικ διατιθμενων προς χρση για τη δημσια υγεα, υλικν και εγκαταστσεων.

28-3-20   K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.21170/20 (ΦΕΚ-1075 Β/27-3-20) : Παραχρηση των εγκαταστσεων λων των θαλμων, κλινν νοσηλεας και κλινν αυξημνης φροντδας του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

28-3-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.21159/20 (ΦΕΚ-1074 Β/27-3-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας λων των Δικαστηρων και Εισαγγελιν στο σνολο της Επικρτειας και της Εθνικς Σχολς Δικαστικν Λειτουργν, για το χρονικ διστημα απ 28.3.2020 ως και 10.4.2020.

28-3-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 5248/20 (ΦΕΚ-1073 Β/27-3-20) : Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων,κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων λειτουργας τους.

28-3-20   ΑΑΔΕ Α1052/20 (ΦΕΚ-1072 Β/27-3-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων που προβλπονται απ την ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. περ Υποβολς Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και την ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232 /4.12.2017) απφαση του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων περ βραχυχρνιας μσθωσης ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο.

28-3-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28729/1081/20 (ΦΕΚ-1062 Β/27-3-20) : Συγκρτηση των Επιτροπν: α) Επιμερισμο του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. και Υβριδικο σταθμο και β) Εξτασης Ενστσεων, κατ’ εφαρμογ της περ. i) της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α 129) και της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29-05-2019 κοινς υπουργικς απφασης (Β 2172), πως ισχουν.

28-3-20   ΥΠΕΚΥΠ 12642/Δ1/4472/20 (ΦΕΚ-1033 Β/26-3-20) : Καθορισμς δαπανν για τις οποες ορζει ο Υπουργς Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων διατκτη τον διο λλο ργανο, ορισμς δευτερευντων διατακτν για αντστοιχες δαπνες, ορισμς αποφαινμενου οργνου.27-3-20   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 (Πηγ : ΚΕΔΕ)

27-3-20   ΑΑΔΕ Ε2041/26-3-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1056/20-03-2020 Α.Υ.Ο. (Β' 1020) «Τροποποηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ' αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 (Β' 2694) «ροι και διατυπσεις για την μετουσωση και την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που παραλαμβνεται απ βιομηχανες και βιοτεχνες, κατ' εφαρμογ της περιπτσεως β' της παραγρφου 1 του ρθρου 83 του ν.2960/2001», πως ισχει».

27-3-20   ΥΠΑΙΘ Φ.152/41134/Α5/27-3-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ τους 2020.

27-3-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/13033/336/Δ16/27-3-20 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 45 του ν.4670/2020 (Α'43) με τις οποες αντικαθστανται οι διατξεις του ρθρου 97 του ν.4387/2016

27-3-20   ΥΠΑΙΘ Φ.152/41144/Α5/27-3-20 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικς εξετσεις ΕΠΑΛ τους 2020, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση.

27-3-20   ΥΠΑΙΘ Φ.251/41150/Α5/27-3-20 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ τους 2020, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση.

27-3-20   ΥΠΑΙΘ Φ.251/41148/Α5/27-3-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. // ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασα εισαγωγς του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α').

27-3-20   ΥΠΑΙΘ Φ.251/41145/Α5/27-3-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (μαθητς απφοιτοι) // ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασα εισαγωγς του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α').

27-3-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.21094/27-3-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του τεσσαρακοστο κτου ρθρου «Πρσληψη ιατρικο προσωπικο νευ ειδικτητας» της απ 20-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ-68 Α)

27-3-20   Κ.Υ.Α. 20797/20 (ΦΕΚ-1040  Β/26-3-20) : Συμπλρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινς υπουργικς απφασης - «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο της κυκλοφορας των πολιτν προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο OVID-19» (Β’ 986).

27-3-20   ΕΦΚΑ 64440/20 (ΦΕΚ-1038 Β/26-3-20) : Υποβολ στοιχεων απ πιστωτικ ιδρματα,εταιρεες πρακτρευσης και δικαιοχους φυσικ νομικ πρσωπα προς διασταρωση των εκχωρημνων απαιτσεων επ ανεξφλητων τιμολογων των ληξιπροθσμων υποχρεσεων του Κλδου Υγεας των ΦΚΑ που εντχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

27-3-20   Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.13242/461/20 (ΦΕΚ-1039 Β/26-3-20) : Τροποποηση της Δ11/οικ. 8523/236/17.02.2020 απφασης «Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος γννησης» (Β’ 490).

27-3-20   Κ.Υ.Α. 40824/Ζ1/20 (ΦΕΚ-1041 Β/26-3-20) : Προσωριν στγαση φοιτητν των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπν επισκεπτν των Α.Ε.Ι. που βρσκονται στην Ελλδα μσω ευρωπακν διεθνν προγραμμτων συνεργασιν, οι οποοι στεγζονται με φροντδα των Α.Ε.Ι. /και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμνα δεν δνανται να διαμενουν σε κατοικα στην ημεδαπ, με μριμνα του Ιδρματος Νεολαας και Δι Βου Μθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

27-3-20   ΦΕΚ-1043 Β/26-3-20 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1061/20 : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ρθρου πμπτου της απ 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α) πρξης νομοθετικο περιεχομνου με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1062/20 : Τροποποηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Α) και του συνημμνου Πνακα Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας επιχειρσεων.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1063/20 : Τροποποηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950Α) και του συνημμνου Πνακα Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας επιχειρσεων.

27-3-20   Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.13226/325/20 (ΦΕΚ-1044 Β/26-3-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 3 της απ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19.

27-3-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/20 (ΦΕΚ-1045 Β/26-3-20) : Προσθκη νων κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμς των Τ.Α., επαναπροσδιορισμς των κατηγοριν σταθμν 11, 29 και 30 και τροποποηση των Τ.Α. του Πνακα 1 της περπτωσης β της παρ. 1 του ρθρου 4 του ν. 4414/2016, σμφωνα με τις παρ. 5, 6 και 7 του ρθρου 4 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α 149) και τροποποηση των τιμν του Επιτοκου Αναγωγς των κατηγοριν σταθμν, σμφωνα με την παρ. 10 του ρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α 149), πως ισχει.

27-3-20   Π.Δ. 38/20 (ΦΕΚ-73 Α/26-3-20) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 36/2019 «Κανονισμς πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου, στο Πυροσβεστικ Σμα, ως πυροσβεστν εποχικς απασχλησης» (Α 62).

27-3-20   ΕΦΚΑ 66432/26-3-20 : Παρταση μχρι 30/4/2020 της προθεσμας υποβολς: α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων μισθολογικς περιδου 01/2020 για την υπαγωγ των Υπαλλλων Λειτουργν του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-ΕΦΚΑ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν 4387/2016. β) Της υποβολς συμπληρωματικς Αναλυτικς Περιοδικς Δλωσης μισθολογικς περιδου 2/2020 για τις επιχειρσεις που υπγονται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

27-3-20   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 2950/26-3-20 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν ΠΑΣΧΑ 202026-3-20   ΥΠ.ΕΣ. 19815/24-3-20 : Παρταση της προθεσμας ανρτησης του "ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ" στον ειδικ διαδικτυακ τπο του ΥΠΕΣ για θματα προσωπικο

26-3-20   ΑΑΔΕ Ε2040/18-3-20 : Εφαρμογ της Α.1032/30.οι.2020 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε

26-3-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/ΟΙΚ.11442/292/26-3-20 : Ασφαλιστικς εισφορς κριας σνταξης ελευθρων επαγγελματιν, αυτοτελς απασχολομενων και αγροτν απ 1/1/2020 - Γνωστοποηση των ρθρων 35 και 36 του ν. 4670/20

26-3-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/ΟΙΚ.12708/557/26-3-20 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 28 του ν. 4670/20

26-3-20   ΑΑΔΕ Ε2039/24-3-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου εικοστο τρτου "Εισαγωγ μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης" της ΠΝΠ της 20ης Μαρτου 2020 (Α68)

26-3-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 19880/20 (ΦΕΚ-1034 Β/26-3-20) : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Απριλου 2020 την 27-3-20

26-3-20   ΥΠΕΚΥΠ 13308/466/23-3-20 : Εφαρμογ του ρθρου δκατου τρτου της ΠΝΠ της 20-3-20 (ΦΕΚ-68 Α) - Διατξεις για την σκηση καθηκντων ιατρο εργασας

26-3-20   ΥΠΥΜΕ 20522/291/24-3-20 : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας Δημοσων Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19

26-3-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26-3-20 : Οδηγες για την υποβολ ΔΑΣΕ για παραχρηση εκμετλλευσης συστδων διαχειριστικο τους 2020

26-3-20   ΑΑΔΕ Ε2034/19-3-20 : Ηλεκτρονικ χοργηση βεβαωσης περ μη οφειλς τελν κυκλοφορας μσω TAXISnet24-3-20   ΥΠΑΝΕΠ-ΓΓΕ & ΠΡΟΣΤ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 32440/23-3-20 : Συνδυαστικς υποχρεσεις σχετικ με την εφαρμογ των μτρων πως ορζονται με τις Πρξεις Νομοθετικο Περιεχομνου ΦΕΚ A 64/2020 & Α 68/2020 καιτην ΚΥΑ ΦΕΚ Β859/2020, για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 στις επιχειρσεις υπεραγορν (super market)

24-3-20   ΥΠ.ΕΣ. 19724/20 (ΦΕΚ-1024 Β/24-3-20) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2020.

24-3-20   ΥΠΑΝΕΠ 32859/20 (ΦΕΚ-1023 Β/24-3-20) :  Τροποποηση του εθνικο πλαισου ωραρου λειτουργας των εμπορικν καταστημτων λιανικς πλησης τροφμων απ 26-03-2020 ως και 25-04-2020.

24-3-20   ΥΠΥΜΕ 20319/20 (ΦΕΚ-1022 Β/24-3-20) : Αναβολ διενργειας διαγωνισμν, παρταση προθεσμιν και λλες διατξεις, για το χρονικ διστημα απ 24.3.2020 ως και 30.4.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

24-3-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1056/20 (ΦΕΚ-1020 Β/24-3-20) : Τροποποηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/17.12.2008 (Β 2694) «ροι και διατυπσεις για την μετουσωση και την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που παραλαμβνεται απ βιομηχανες και βιοτεχνες, κατ’ εφαρμογ της περιπτσεως β της παραγρφου 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001», πως ισχει.

24-3-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 5052/20 (ΦΕΚ-1018 Β/24-3-20) : Λειτουργα τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και ειδικο ροι.

24-3-20   Κ.Υ.Α. 2945/20 (ΦΕΚ-1016 Β/24-3-20) : Σσταση Δομν Προσωρινς Υποδοχς Πολιτν Τρτων Χωρν ανιθαγενν, οι οποοι χουν αιτηθε διεθν προστασα.

24-3-20   Κ.Υ.Α. 3686/20 (ΦΕΚ-1009 Β/24-3-20) : Παροχ νομικς συνδρομς σε αιτοντες διεθν προστασα.

24-3-20   K.Y.A.  Β1A/οικ.19627 (ΦΕΚ-934 Β/19-3-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : κτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

24-3-20  ΥΠΕΚΥΠ 266/22-3-20 : κτακτα μτρα για την προστασα αστγων και τον περιορισμ διδοσης του κορωνοο

24-3-20  ΥΠΥΜΕ 10042/668/20 (ΦΕΚ-1007 Β/24-3-20) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης 29820/1983 «Καθορισμς και λλων περιπτσεων που χορηγεται δεια κυκλοφορας σε μηχανοκνητα οχματα χωρς τη σνταξη πρακτικο επιθερησης του οχματος» (Β' 512).

24-3-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2433.4/19880/24-3-20 : «Εγκκλιος Πολιτικς Ασφαλεας Πληροφοριακν Συστημτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.»

24-3-20  Κ.Υ.Α. 74/20 (ΦΕΚ-1010 Β/24-3-20) : Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς και τροποποηση των δικαιολογητικν για την γκριση δομικν κατασκευν κεραας στο ηλεκτρονικ σστημα “e-δειες” σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 23 του ν. 4635/2019 «Επενδω στην Ελλδα και λλες διατξεις» (Α 167).

24-3-20  ΑΑΔΕ Ε2037/23-3-20 : Κοινοποηση των διατξεων του τρτου ρθρου της απ 20/3/2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α'68/2020)

24-3-20  ΑΑΔΕ Ε2038/23-3-20 : Κοινοποηση διατξεων του Α' μρους «Ρυθμσεις για τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας, του ρθρου 1 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου: «Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης

24-3-20  ΥΠΥΜΕ 20418/1228/24-3-20 : κτακτη ρθμιση θεμτων φορτηγν αυτοκιντων μικτο βρους μχρι 4 τνων για μεταφορ προντων τροφοδοσας

24-3-20  ΥΠΥΜΕ 20345/1085/24-3-20 : Παρταση προθεσμιν σε ορισμνες διαδικασες που αφορον τους φορες παροχς συγκοινωνιακο ργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ) και τις επιχειρσεις που διαθτουν ειδικ τουριστικ λεωφορεα και επιβατηγ ιδιωτικς χρσης (ΕΙΧ) με οδηγ στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοο).

24-3-20  ΥΠΥΜΕ Γ4/20131/624/23-3-20: Παρταση ισχος φλλων δοκιμν και πιστοποιητικν γκρισης οχματος μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω της εμφνισης του COVID-19

24-3-20  ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1039695/ΕΞ2020/24-3-20: Ενσωμτωση των μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ, στο σστημα TARIC Διαχεριση Δασμολογου σμφωνα με την τροποποηση του παρατματος Φ.Π.Α., για ορισμνα εδη ατομικς υγιεινς και προστασας των δασμολογικν κλσεων 2207, 2828, 3307, 3401,3402, 3808, 3824,3926,4015,4018 και 6307

24-3-20  ΒΟΥΛΗ 4554/3188/20 (ΦΕΚ-1002 Β/24-3-2020): Τροποποηση διατξεων του κανονισμο λειτουργας της Επιτροπς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν της Βουλς των Ελλνων (κατ' ρθρον 149 παρ. 3 του κανονισμο της Βουλς, μρος ΒΦΕΚ 51/Α/1997), πως ισχει.

24-3-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 2513/2/12Α/20 (ΦΕΚ-997 Β/24-3-20) : Παρταση χρνου ανανωσης αδειν κυκλοφορας μοτοποδηλτων.

24-3-20  ΑΑΔΕ Α1049/20 (ΦΕΚ-996 Β/24-3-20) : Παρταση ισχος της αναστολς εφαρμογς της Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949 Β) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβς των πληρωμτων των εμπορικν πλοων.

24-3-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4927/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-969 Β/21-3-20) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στην Κεντρικ νωση Δμων Ελλδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

24-3-20  Ν. 4680/20 (ΦΕΚ-72 Α/23-3-20) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 14ης Δεκεμβρου 2016 για τις δραστηριτητες και την εποπτεα των Ιδρυμτων Επαγγελματικν Συνταξιοδοτικν Παροχν (Ι.Ε.Σ.Π.) και λλες διατξεις.

24-3-20  ΥΠΕΚΥΠ 13031/Δ1/4551/20 (ΦΕΚ-994 Β/23-3-20) : Τροποποηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει

24-3-20  ΥΠΕΚΥΠ 12997/231/20 (ΦΕΚ-993 Β/23-3-20) : Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης των εργαζομνων με εξαρτημνη εργασα για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19

24-3-20  ΑΑΔΕ Α1055/20 (ΦΕΚ-992 Β/23-3-20) : Τροποποηση της αριθμ. Α.1048/16-3-2020 (ΦΕΚ 910/Β/17-3-2020) απφασης Διοικητ Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Δωρεν διθεση αιθυλικς αλκολης στο Υπουργεο Υγεας προς το σκοπ παρασκευς αντισηπτικο στο πλασιο των μτρων για την πρληψη της εμφνισης και την αντιμετπιση της διδοσης του κορωνοο».23-3-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.20275/23-3-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στην ΠΕ Πρβεζας μετ το σεισμ της 21/03/2020

23-3-20   ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 7335/ΕΞ2020/23-3-20 : Επεγουσες οδηγες για την εφαρμογ των ψηφιακν υπηρεσιν ηλεκτρονικς υπεθυνης δλωσης και εξουσιοδτησης στην Ενιαα Ψηφιακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr)

23-3-20   ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 7334/ΕΞ2020/23-3-20 : Μητρο Ψηφιακν Υπηρεσιν - Ενργειες για την ναρξη λειτουργας της Ενιαας Ψηφιακς Πλης Δημσιας Διοκησης (gov.gr)

23-3-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/ΟΙΚ.8196/23-3-20 : Πρσθετα μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

23-3-20   ΥΠ.ΕΣ. 19238/20-3-20 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 24-3-2020) : Α. Πλνο εργασιν κτακτης ανγκης των φορων Τοπικς Αυτοδιοκησης - Παροχ στοιχεων // Β. Παρακολοθηση στελχωσης υπηρεσιν κατ την κτακτη περοδο αντιμετπισης της κρσης λγω COVID-19 (περιχεται και το πλνο σε μορφ .xls)

23-3-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ. 20042/20 (ΦΕΚ 989 Β/22-3-2020): Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με την Τουρκα και το Ηνωμνο Βασλειο προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

23-3-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20040/20 (ΦΕΚ 988 Β/22-3-2020): Απαγρευση λειτουργας των κλδων των λακν αγορν της παραγρφου 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποους απαιτεται μετακνηση απ Περιφρεια σε Περιφρεια σε λη την Επικρτεια απ τη Δευτρα, 23 Μαρτου 2020 ως και το Σββατο, 25 Απριλου 2020.

23-3-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20035/20 (ΦΕΚ 987 Β/22-3-2020): Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας τουριστικν καταλυμτων συνεχος λειτουργας, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 23.3.2020 26.3.2020, κατ περπτωση, ως και 30.4.2020.

23-3-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20036/20 (ΦΕΚ 986 Β/22-3-2020): Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο της κυκλοφορας των πολιτν προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19.

23-3-20    Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.20030/20 (ΦΕΚ 985 Β/22-3-2020): Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.03.2020 ως και 21.04.2020

23-3-20    Κ.Υ.Α. Α1047/20 (ΦΕΚ-979 Β/21-3-20) : Οροι και διαδικασα εσπραξης - επιστροφς για την εφαρμογ του ηλεκτρονικο παραβλου

23-3-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123154/5481/20 (ΦΕΚ-972 Β/21-3-20) : Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/21322/1338/18 απφασης του Υπουργο και Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας "Εγκριση του Κανονισμο Προσωπικο του Ελληνικο Οργανισμο Ανακκλωσης (ΕΟΑΝ)" (Β 1370)

23-3-20    ΥΠΑ ΓΚ/Δ3/Β/9115/20 (ΦΕΚ-973 Β/21-3-20) : Εγκριση του περιεχομνου του εκπαιδευτικο προγρμματος, της διαδικασας, του τπου πιστοποησης της υποχρεωτικς και επαναληπτικς εκπαδευσης για το προσωπικ του φορα λειτουργα του υδατοδρομου και για το προσωπικ των φορων που δραστηριοποιονται στο υδατοδρμιο, καθς και κθε αναγκαας με την παρεχμενη εκπαδευση λεπτομρεια

23-3-20    ΟΠΕΚΑ 1617/3/27-2-2020 (ΦΕΚ-966 Β/21-3-20) : Ανθεση της διαχερισης των υποθσεων που αφορον σε αιτσεις επιδματος γννησης.22-3-20    ΥΠ.ΕΣ  19244/22-3-20 :  Λειτουργα των υπηρεσιν των ΟΤΑ α' και ß' βαθμο κατ τη διρκεια εφαρμογς των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

22-3-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.20028/22-3-20 : Σχετικ με την εφαρμογ του τεσσαρακοστο κτου ρθρου «Πρσληψη ιατρικο προσωπικο νευ ειδικτητας» της απ 20-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ 68 Α')

22-3-20    ΥΠ.ΕΣ. 19184/19-3-20 :  Εφαρμογ επειγντων μτρων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο.

22-3-20    ΥΠ.ΕΣ. 19205/20-5-20  : Σημαιοστολισμς για τον εορτασμ της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821

22-3-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οκ.20021/20 (ΦΕΚ-956 Β/21-3-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας των βρεφονηπιακν και παιδικν σταθμν, νηπιαγωγεων, σχολικν μονδων, ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων, κντρων ξνων γλωσσν, φροντιστηρων και πσης φσεως εκπαιδευτικν δομν, φορων και ιδρυμτων, δημοσων και ιδιωτικν, κθε τπου και βαθμο της χρας, προσωρινς απαγρευσης των εκπαιδευτικν εκδρομν εντς και εκτς της χρας και προσωρινς απαγρευσης μετακινσεων και επισκψεων μαθητν, φοιτητν, σπουδαστν και εκπαιδευτικν, καθς και προσωρινς απαγρευσης λειτουργας ελληνγλωσσων σχολικν μονδων και πσης φσεως εκπαιδευτικν δομν του εξωτερικο για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 10.4.2020.

22-3-20    ΥΠΥΜΕ  A3/οικ.16110/1967/20 (ΦΕΚ-952 Β/21-3-20) : Καθορισμς των αρμοδων οργνων για τη χοργηση της προσωρινς δειας οδγησης των ρθρων 42 ως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), των προδιαγραφν του εντπου, των αναγραφμενων στο ντυπο πληροφοριν και της διαδικασας χοργησης.

22-3-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ. 20015/20 (ΦΕΚ-951 Β/21-3-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας Ιδιωτικν Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΙΚΤΕΟ), στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 23.3.2020
ως και 31.3.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

22-3-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1054/20 (ΦΕΚ-950 Β/21-3-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α),με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

22-3-20    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1053/20 (ΦΕΚ-949 Β/21-3-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

22-3-20    Κ.Υ.Α. 227/20 (ΦΕΚ-948 Β/21-3-20) : Καθορισμς διαδικασας ανθεσης υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποηση της εκστρατεας στο πλασιο της προστασας της δημσιας υγεας και των μτρων για την αποτροπ της διασπορς του κορωνοο COVID- 19.

22-3-20    ΑΑΔΕ Α1051/ΦΕΚ-947 Β/21-3-20) : Τροποποηση της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β) «Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν», πως ισχει.

22-3-20    ΥΠΑΝΕΠ 31927/20 (ΦΕΚ-945 Β/21-3-20) : Τροποποηση του εθνικο πλαισου ωραρου λειτουργας των εμπορικν καταστημτων λιανικς πλησης τροφμων, λειτουργα τους κατ τις Κυριακς καθς και καθιρωση υποχρωσης αυτν προς πληση εφημερδων.21-3-20    ΠΝΠ 20/20-3-20 (ΦΕΚ-68 Α/20-3-20) : Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορω νοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

21-3-20    Ν. 4678/20 (ΦΕΚ-70 Α/20-3-20) : Τροποποηση διατξεων του ν. 2168/1993 (Α 147) «Ρθμιση θεμτων που αφορον πλα, πυρομαχικ, εκρηκτικς λες, εκρηκτικος μηχανισμος και λλες διατξεις», εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την Οδηγα (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 17ης Μαου 2017 για την τροποποηση της Οδηγας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλου σχετικ με τον λεγχο της απκτησης και της κατοχς πλων και θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπακς Επιτροπς.

21-3-20    Ν. 4679/20 (ΦΕΚ-71 Α/20-3-20) : Εμπορικ σματα - ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσγγιση των νομοθεσιν των κρατν - μελν περ σημτων και της Οδηγας 2004/48/ΕΚ σχετικ με την επιβολ των δικαιωμτων διανοητικς ιδιοκτησας και λλες διατξεις

21-3-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20009/20 (ΦΕΚ-944 Β/20-3-20) : Επιβολ του μτρου του εν μρει προσωρινο περιορισμο κυκλοφορας κθε τπου πλοων και σκαφν καθς και του αππλου και κατπλου ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο CΟVID-19, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 και ρα 06:00 ως και 21.4.2020 και ρα 06:00.

21-3-20    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 211345/21-03-20 : Επκταση μτρων διευκλυνσης ευπαθν ομδων

21-3-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 2928/20-3-20 : Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης και διασπορς του κορωνοο COVID-19 στις Υπηρεσες του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

21-3-20    ΕΦΚΑ 65531/ΕΓΚ.10/20-3-20 : Υπαγωγ των υπαλλλων λειτουργν του Δημοσου και των στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ,Α.) και απεικνιση της ασφλισς τους στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4387/2016, πως αυτς τροποποιθηκαν και συμπληρθηκαν απ τις διατξεις του Ν.4670/2020
21-3-20    Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20006/20 (ΦΕΚ-943 Β/20-3-