»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


15-1-21 ΥΠΑΙΘ 3752/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-68 Β/14-1-21) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα Ειδικν Μαθημτων για το σχολικ τος 2020-2021

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2640/21 (ΦΕΚ-67 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Παλαικστρου του Δμου Ση τεας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β’ 12).

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2643/21 (ΦΕΚ-66 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στις Κοιντητες Στροφς, Αγιοχωρου, Νδας και Ηπου του Δμου Αρριανν της Περιφερειακς Εντητας Ροδπης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2638/21 (ΦΕΚ-65 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Κλλης του Δμου Αμνταιου της Περιφερειακς Εντητας Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.14-1-21 ΑΑΔΕ Ε2009/13-1-21 : Οδηγες σχετικ με την πιστοποηση της φορολογικς κατοικας αλλοδαπς επ των εντπων αιτσεων για την εφαρμογ της Σμβασης Αποφυγς Διπλς Φορολογας μεταξ Ελλδος και Ισπανας, στο εξς Σ.Α.Δ.Φ.Ε.

14-1-21 ΥΠΕΕ 3295/104/14-1-21 : Ανρτηση αναμορφωμνων δασικν χαρτν, σε εφαρμογ της παρ. 10 ρθρου 48 ν. 4685/2020.

14-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.2717/14-1-21 : Σχετικ με την εγγραφ σε οικογενειακ ιατρ.

14-1-21 Κ.Υ.Α. 2329/21 (ΦΕΚ-55 Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Σπερχειδας του Δμου Μακρακμης της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2331/21 (ΦΕΚ-54 Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Σπρτης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2333/21 (ΦΕΚ-53Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 ΑΑΔΕ Ε2007/13-1-21 : Υποβολ τροποποιητικν δηλσεων απδοσης παρακρατομενου φρου στα μερσματα που διανμει η Τρπεζα της Ελλδος στους μετχους της, συνεπεα της Ε. 2107/2019 εγκυκλου.

14-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/1059/21 (ΦΕΚ-48 Β/13-1-21) : Παρταση του χρονικο διαστματος εκκαθρισης για την παροχ φαρμκων αποκλειστικ σε ασφαλισμνους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).

14-1-21 ΑΑΔΕ Α1286/20 (ΦΕΚ-5976 Β/31-12-20) : Διαδικασα κατ’ εξαρεση υπολογισμο του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου της περ. ιη της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το τος 2021.13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2006/8-1-21 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων» (Β' 5831)

13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2005/8-1-21 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1293/23-12-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β') «(Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λ.π.» για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ» (Β' 5882)

13-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 322/13-1-21 : Παρταση εξαιρετικν ρυθμσεων Π.Ν.Π. που σχετζονται με τον κορωνο Covid-19

13-1-21 ΥΠΑΙΘ 3245/Δ2/21 (ΦΕΚ-47 Β/13-1-21) : Διαδικασα αξιολγησης μαθητν Γυμνασου.

13-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2006/21 (ΦΕΚ 46 Β/12-1-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.959/ 7.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 14).

13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2004/11-1-21 :  Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 49 του ν. 4172/2013, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικ με τον καννα περιορισμο των τκων

 

13-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2004/21 (ΦΕΚ-44 Β/12-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

 

13-1-21 Κ.Υ.Α. 2888/21 (ΦΕΚ-43 Β/12-1-21) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

13-1-21 ΑΑΔΕ Α1001/21 (ΦΕΚ-40 Β/12-1-21) : ροι και προποθσεις για τη διαδικασα παραλαβς και παρδοσης των υγραερων και του μεθανου των περιπτσεων ιδ και ιε της παραγρφου 1, του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθς και διαδικασα παρακολοθησης και ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτν.12-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 282/12-1-21  : Δημοσευση ν. 4764/2020 (A 256): α) Θματα ΜΗ.Τ.Ε./ Παρταση ναρξης ισχος διατξεων του π.δ/τος 71/2019 ως 01-09-2021 β) Τροποποηση ρθρου 379 ν. 4412/2016/ Παρταση ισχος υποχρεωτικν δημοσιεσεων περιλψεων διακηρξεων στον τοπικ και περιφερειακ τπο ως 31-12-2021

12-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 91546/24-12-20 : Θματα προσωπικο ΟΤΑ που ρυθμζονται με τις διατξεις του ν.4764/2020

12-1-21 ΥΠΕΣ Φ.130181/63/12-1-21 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την απκτηση της ελληνικς ιθαγνειας απ ανλικα και γαμα τκνα κατ' εφαρμογ των διατξεων του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας

12-1-21 ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/124752/3075/28-12-20 : Περ συμβσεων παροχς υπηρεσιν αποθκευσης πετρελαιοειδν προντων στο πλασιο τρησης εμπορικν αποθεμτων της παρ. 6 του ρθρου 6 ν.3054/2002.

12-1-21 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.1653/21 (ΦΕΚ 39 Β/11-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

12-1-21 Κ.Υ.Α Α1004/21 (ΦΕΚ 38 Β/11-1-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α 1275/15-12-2020 απφασης αναφορικ με τη χοργηση επιδματος θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2020/2021 και τον καθορισμ του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο (Β’ 5576).

12-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1003/21 (ΦΕΚ 37 Β/11-1-2021) : Διαδικασα και προποθσεις καταβολς ποσο σου με το μισυ της μεωσης των μισθωμτων που λαμβνουν εκμισθωτς για μισθματα μηνς Νοεμβρου και εφεξς, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

12-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/ΟΙΚ.666/17/8-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας:  Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

12-1-21 ΥΠΑΙΘ 2694/Ε1/11-1-21 : Πληροφορες για την ανανωση συμβσεων των προσληφθντων ως προσωρινν αναπληρωτν τρμηνης διρκειας για την κλυψη λειτουργικν κενν τα οποα προκπτουν απ λγους συναφες με τη μετδοση και διασπορ του νεο κορωνοο COVID-19 (ρθρο 35 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177Α') και μεση καταγραφ των στοιχεων στο ΟΠΣΥΔ.11-1-21 ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/ΟΙΚ.440/11-1-21 : Παρταση θητεας αιρετν μελν στα Υπηρεσιακ Συμβολια

11-1-21 Κ.Υ.Α. 15996/20 (ΦΕΚ 5948 Β/31-12-2020) : Εφαρμογ των διατξεων των παρ. 3 και 5 του ρθρου 90 του ν. 4636/2019 (Α 169).

11-1-21 Κ.Υ.Α. 54795/2971/20/20 (ΦΕΚ 5946 Β/31-12-2020) : Καθορισμς διαδικασιν για την κδοση γκρισης τπου ΕΕ μηχανοκνητων οχημτων και των ρυμουλκουμνων τους, και των συστημτων, κατασκευαστικν στοιχεων και χωριστν τεχνικν μονδων που προορζονται για τα οχματα αυτ, σμφωνα με τον Κανονισμ (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 30ης Μαου 2018

11-1-21 ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/ΟΙΚ.431/11-1-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

11-1-21 ΕΦΚΑ 6154/ΕΓΚ.3/11-1-21 : Συγκρτηση και λειτουργα Κλιμακων-Ομδων-Υποομδων Εργασας του τους 2021 για την εκκαθριση των εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμ των οφειλμενων αναδρομικν ποσν που αφορον σε αυτς.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1288/21 (ΦΕΚ 31 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου και Ελευσνας της
Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.1293/21 (ΦΕΚ 30 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα 11 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 18 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1286/21 (ΦΕΚ 26 Β/8-1-2021) :  κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Καλυμνων της Περιφερειακς Εντητας Καλμνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1284/21 (ΦΕΚ 25 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Εορδαας, Κοζνης και Βοου της
Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.969/21 (ΦΕΚ 23 Β/8-1-2021): Παρταση ισχος και τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους» (Β' 4810).

8-1-21 ΑΑΔΕ Α.1002/21 (ΦΕΚ 20 Β/8-1-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν «Διαδικασα και δικαιολογητικ Απδοσης Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολς Στοιχεων και ναρξης/Μεταβολς και Διακοπς Επιχειρηματικς Δραστηριτητας» (Β' 19/2014), πως ισχει.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.967/21 (ΦΕΚ 18 Β/7-1-2021): κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Ανθλης του Δμου Λαμιων της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-1.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.965/21 (ΦΕΚ 17 Β/7-1-2021): Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Τοπικ Κοιντητα Κλλης του Δμου Αμνταιου της Περιφερειακς Εντητας Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 5775).

8-1-21 ΥΠΥΜΕ 3395/7-1-21 : Περ διαδικασας δωρες ΕΙΧ οχημτων και μοτοσυκλετν προς φορες του Δημοσου.

8-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 723/8-1-21 : λεγχος των καθυστερσεων κατ τη διαδικασα χοργησης αναρρωτικν αδειν σε υπαλλλους των Δμων, Περιφερειν και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτν Παροχ στοιχεων για το Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 28/1/2021)

8-1-21 ΥΠΑΙΘ 1731/Ε3/8-1-21 : Πλατφρμα δωρεν ελγχου COVID -19 για εκπαιδευτικος

8-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.986/8-1-21 : Συστσεις για την επαναλειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων με μφαση στον εξαερισμ των εσωτερικν χρων τους κατ τη χειμεριν περοδο με απτερο σκοπ τον περιορισμ της διασπορς του ιο SARS CoV-2.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.Δ1α/ΓΠ/οικ.961/21 (ΦΕΚ-16 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου,του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.963/21 (ΦΕΚ-15 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.959/21 (ΦΕΚ-14 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της xρας, της απαγρευσης εισδου στη xρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.7-1-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/2166/7-1-21 : Να παρταση ισχος αδειν οδγησης, Π.Ε.Ι., αδειν σκησης επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν και Δ.Ε.Ε. στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του COVID 19

7-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.259/4-1-21 : Παραχρηση ακιντων Δημοσου Τομα προς Κοι.Σ.Π.Ε. του ν.2716/99 (Α' 96).

7-1-21 Π.Δ.3/20 (ΦΕΚ-3 Α/6-1-21) : Μεταφορ υπηρεσιν και αρμοδιοττων μεταξ Υπουργεων και μετονομασα Γενικν Γραμματειν.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.617/21 (ΦΕΚ-13 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στις Κοιντητες Στροφς, Αγιοχωρου, Νδας και Ηπου του Δμου Αρριανν της Περιφερειακς Εντητας Ροδπης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.615/21 (ΦΕΚ-12 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Παλαικστρου του Δμου Σητεας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.608/21 (ΦΕΚ-11 Β/5-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορω νοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 3 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 11 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 1).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.612/21 (ΦΕΚ-10 Β/5-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.84019/29-12-2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Εορδαας, Κοζνης και Βοου της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 5774).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.610/21 (ΦΕΚ-10 Β/5-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 84017/29-12-2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου και Ελευσνας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 5773).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.606/21 (ΦΕΚ-9 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Αλιρτου - Θεσπιων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 ΑΑΔΕ A1303/20 (ΦΕΚ-5912 Β/31-12-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δλωσης τλους διενργειας ψυχαγωγικν τεχνικν παιγνων με παιγνιχαρτα.5-1-21 ΕΦΚΑ 2023/Σ628/ΕΓΚ.2/5-1-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες.

5-1-21 ΕΦΚΑ 1987/ΕΓΚ.1/5-1-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης στο πλασιο υλοποησης πρσθετων μτρων στριξης εργαζομνων και εργοδοτν τουριστικν καταλυμτων δωδεκμηνης λειτουργας

5-1-21 ΑΑΔΕ Ε2002/30-12-20/21 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 73 του ν. 4764/2020 (Α'256) αναφορικ με την εφαρμογ μηδενικο συντελεστ Φ.Π.Α. στα εμβλια και στα invitro διαγνωστικ ιατροτεχνολογικ προντα για τη νσο COVID-19 καθς και στις υπηρεσες που συνδονται στεν με τα εν λγω αγαθ -Ενσωμτωση Οδηγας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλου

5-1-21 ΑΑΔΕ E2210/29-12-20 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Παροχ οδηγιν λγω της αποχρησης του ΗΒ απ την ΕΕ την 01.01.2021 μετ τη λξη στις 31.12.2020 της μεταβατικς περιδου που προβλπει η Συμφωνα Αποχρησης Εφαρμοστοι καννες στη Β. Ιρλανδα —Συμφωνα Εμπορου και Συνεργασας μεταξ ΕΕ και ΗΒ

5-1-21  Π.Δ. 2/21 (ΦΕΚ-2 Α/5-1-21) : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν.

5-1-21  Π.Δ. 1/21 (ΦΕΚ-1 Α/5-1-21) : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτ Υπουργο και Υφυπουργν.

5-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.295/21 (ΦΕΚ-8 Α/4-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Σπερχειδας του Δμου Μακρακμης της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-1-21  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1/20 (ΦΕΚ-7 Β/4-1-21) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020.

5-1-21 Κ.Υ.Α. 1/1135/21 (ΦΕΚ-5 Β/4-1-21) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (EE L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπς (EE L 5/10-01-2017, σ. 1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπς (EE L 5/ 10-01-2017, σ. 11) σχετικ με την υλοποηση του Ευρωπακο Σχολικο Προγρμματος διανομς φροτων, λαχανικν και γλακτος.

5-1-21  Κ.Υ.Α. οικ.47/9/20 (ΦΕΚ-4 Β/4-1-21) : Επκταση προθεσμας καταβολς δσεων ρυθμσεων επιχειρσεων και εργοδοτν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ 54410/16088/20 (ΦΕΚ-3 Β/4-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα 54721/Δ1/18853/12-11-2018 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β 5322).

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ οικ.42/6/20 (ΦΕΚ-3 Β/4-1-21) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ’ αρ. 15435/913/16-4-2020 υπουργικς απφασης «Διαδικασα χοργησης και περιεχμενο του Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας και της Βεβαωσης Οφειλς του e - Ε.Φ.Κ.Α.» (Β 1559).

5-1-21  ΥΠΑΝΕΠ 1/21 (ΦΕΚ-2 Β/4-1-21) : Κατανομ πιστσεων Προπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2021 στις Περιφρειες.

5-1-21  ΥΠΑΝΕΠ 74/21 (ΦΕΚ-2 Β/4-1-21) : Ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2021.

5-1-21  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/20 (ΦΕΚ-5901 Β/31-12-20) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου, για το τος 2020.

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ 54397/Δ1/16087/20 (ΦΕΚ-5893 Β/31-12-20) : Σσταση Κλιμακων - Ομδων Εργασας στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

5-1-21  Κ.Υ.Α. 54462/1611/20 (ΦΕΚ-5892 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ αρ. 23103/478/2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β2274).

5-1-21  Κ.Υ.Α. 2241.7/87443/20 (ΦΕΚ-5892 Β/31-12-20) : Παρταση της περιδου εφαρμογς των διατξεων του ρθρου τεσσαρακοστο της απ 01.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α90) που κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α104), για την εγγραφ των ανργων ναυτικν στους καταλγους προσφερομνων προς ναυτολγηση και επιδοτομενων ανργων που τηρονται απ το Γραφεο Ερεσης Ναυτικς εργασας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικς Αρχς και λαμβνουν τακτικ επιδτηση, κατ παρκκλιση των διατξεων του π.δ. 228/1998.4-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2/21 (ΦΕΚ-1 Β/2-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 3 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 11 Ιανουριου 2021 και ρα 6:00.

4-1-21  ΠΥΣ 52 της 22.12.2020 (ΦΕΚ-261 Α/31-12-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 33/2006 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα».

4-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ

4-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 92992/31-12-20  : Υποβολ αναλυτικν καταστσεων ληξιπρθεσμων υποχρεσεων προς τρτους (ρθρο 107 του ν. 4714/2020).

4-1-21 ΥΠΥΜΕ 689/4-1-21 : Παρταση ημερομηνας διενργειας του περιοδικο τεχνικο ελγχου για πρτη φορ, ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων ελαφρν οχημτων

4-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 228/4-1-21 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθ.137/2020 γνωμοδτησης του Ε' Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.

4-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 25/1/4-1-21 : Εφαρμογ για το τος 2021 της υπουργικς απφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

4-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.131/4-1-21 : Διαδικασα μετβασης ψυχικ ασθενν σε Μονδες Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης.

4-1-21 ΑΑΔΕ Ε2001/28-12-20 : Στατιστικ κατφλια τους 2021 για την υποβολ δλωσης Intrastat

4-1-21 ΑΑΔΕ Α1289/20 (ΦΕΚ-5855 Β/31-12-20) : Καταβολ οφειλν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα με επιταγς και κρτες πληρωμν.

4-1-21  ΑΑΔΕ Ε2213/31-12-20 (ΑΔΑ: 6ΠΗΞ46ΜΠ3Ζ-15Ζ) : Κοινοποηση των ρθρων 38 και 66 του ν.4758/2020 (Α'242) που αφορον στον τρπο υπολογισμο των τελν κυκλοφορας απ 1-1-2021 βσει της παγκσμιας μεθδου μτρησης εκπομπν ρπων CO2 και στην ηλεκτρονικ δλωση ακινησας.

4-1-21  Κ.Υ.Α. Φ.14/ΦΜ/177657/Δ1/20 (ΦΕΚ-5886 Β/31-12-20) : Υλοποηση προγρμματος "Σχολικ Γεματα” για το χρονικ διστημα Ιανουριος- Ιονιος 2021.

4-1-21  ΑΑΔΕ Α1293/20 (ΦΕΚ-5882 Β/31-12-20) : Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της υπ στοιχεα Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ.» (Β' 516) για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ.

4-1-21  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/20 (ΦΕΚ-5877 Β/31-12-20) : Δενδροκομικ εκμετλλευση καστανοτεμαχων κατ' εφαρμογν του ρθρου 66 του ν. 998/1979 (Α' 289), πως ισχει.

4-1-21  ΥΠΑΝΕΠ 138156/20 (ΦΕΚ-5856 Β/31-12-20) : Τροποποηση των ποσοστν δσμευσης πρων του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Μεταρρθμιση Δημσιου Τομα 2014 2020»

4-1-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/81897/20 (ΦΕΚ 5854 Β/31-12-2020) :  Τρπος ορισμο των τιμν αναφορς που αποτελον ασφαλιστικς τιμς αποζημωσης για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ.

4-1-21  Κ.Υ.Α. A1304/20 (ΦΕΚ-5871 Β/31-12-20) : Καθορισμς της διαδικασας θσης των Επιβατικν Ιδιωτικς Χρσης (ΕΙΧ) οχημτων και μοτοσυκλετν σε ακινησα ηλεκτρονικ, του τπου της δλωσης ακινησας και ρσης αυτς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για τη θση ΕΙΧ οχματος σε ακινησα και την ρση αυτς. Περιπτσεις για τις οποες η κατθεση της ατησης για τη θση σε ακινησα και την ρση αυτς υποβλλεται στη Δ.Ο.Υ.

4-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84485/20 (ΦΕΚ-5870 Β/31-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Στροφς του Δμου Αρριανν της Περιφερειακς Εντητας Ροδπης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-1-21  ΑΑΔΕ Α1302/20 (ΦΕΚ-5865 Β/31-12-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων.

4-1-21  ΑΑΔΕ Α1301/20 (ΦΕΚ-5865 Β/31-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς, των δηλσεων πληροφοριακν στοιχεων, που ορζεται στην παρ. 8 του ρθρου 11 της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

4-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84476/20 (ΦΕΚ-5864 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5487).

4-1-21  Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.7984/20 (ΦΕΚ-5863 Β/31-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Γ.Π./οικ. 6472/9.10.2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Υγεας “Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο” (Β’ 4487).

4-1-21  Κ.Υ.Α. ΓΠ/B1/Β2/84482/20 (ΦΕΚ-5863 Β/31-12-20) : Διαδικασα, ροι και προποθσεις συμψηφισμο αυτματης επιστροφς φαρμακευτικς δαπνης με ποσοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς - Καθορισμς αντατου ποσο για τις δαπνες του τους 2020.

4-1-21  ΑΑΔΕ Α1300/20 (ΦΕΚ-5862 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1138/2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), πως ισχει.

4-1-21  ΥΠΕΚΥΠ 52725/1990/20 (ΦΕΚ-5861 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39278/1823/2018 υπουργικς απφασης «Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β’ και Γ’ κατηγορας» (Β’ 3001), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 59730/2576/2019 υπουργικ απφαση (Β’ 4762).

4-1-21  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ οικ.42711/20 (ΦΕΚ-5860 Β/31-12-20) : Ανακαθορισμς αρμδιας αρχς κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014.

4-1-21  ΥΠΥΜΕ 143021/20 (ΦΕΚ-5859 Β/31-12-20) : Καθορισμς των ρων και προποθσεων για τη δοκιμαστικ κυκλοφορα αυτοκιντων οχημτων και της διαδικασας χοργησης στοιχεων (δεια και πινακδες) δοκιμαστικς κυκλοφορας.

4-1-21  ΥΠ.ΟΙΚ. 149392/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5836 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 67343/EΞ2019/19.6.2019 «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την τρηση και τη διαδικασα καταχρισης στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων των ρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει.

4-1-21  ΥΠ.ΟΙΚ. οικ.2/214819/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5835 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β’ 3240).

4-1-21  Κ.Υ.Α. 57454/4982/20 (ΦΕΚ-5816 Β/30-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικς απφασης «Ρθμιση ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν» (Β 1403), πως αυτ ισχει μχρι σμερα.31-12-20 ΥΠΕΕ 126087/4682/30-12-20 : Καταβολ περιβαλλοντικο τλους για τις πλαστικς σακολες μεταφορς

31-12-20 ΑΑΔΕ Ε2212/29-12-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 3 μρους Α' του ν. 4728/2020 περ αναστολς μτρων αναγκαστικς εκτλεσης σε πληγεσες περιοχς λγω της πορεας του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς», των ρθρων 2 και 5 μρους Α' περ αφορολογτου και ακατσχετου των πσης φσεως ενισχσεων που καταβλλονται στα πληγντα φυσικ νομικ πρσωπα πληγεσες νομικς ονττητες.

31-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84251/20 (ΦΕΚ-5834 Β/30-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Καλυμνων της Περιφερειακς Εντητας Καλμνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-12-20 Κ.Υ.Α. Β2β/ΓΠ/84249/20 (ΦΕΚ-5833 Β/30-12-20) : Καθορισμς δαπανν εμβολων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

31-12-20 Κ.Υ.Α. 92543/20 (ΦΕΚ-5832 Β/30-12-20) : Καθορισμς δσεων και κατανομ ποσο συνολικο ψους 21.018.920,00€ σε Δμους της Χρας, ναντι δικαιομενων επιχορηγσεων απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους (ΚΑΠ), για την κλυψη λειτουργικν αναγκν των Δημοτικν Επιχειρσεων δρευσης-Αποχτευσης.

31-12-20 ΑΑΔΕ Α1287/20 (ΦΕΚ-5831 Β/30-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1011/16-1-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β 85), πως ισχει.

31-12-20 ΑΑΔΕ A1285/20 (ΦΕΚ-5831 Β/30-12-20) : Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων.

31-12-20 ΑΑΔΕ Α1282/20 (ΦΕΚ-5830 Β/30-12-20) : Παρταση ως 31/03/2021 της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν ΦΗΜ, σμφωνα με τα οριζμενα στην απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ Α.1024/2020 «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), πως ισχει.

31-12-20 Κ.Υ.Α. Φ32/143943/20 (ΦΕΚ-5826 Β/30-12-20) : Μτρα στριξης σιδηροδρομικν επιβατικν μεταφορν που πλττονται εξαιτας μτρων κρατικς παρμβασης για τον περιορισμ των επιπτσεων της πανδημας COVID-19.

31-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 148348/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5825 Β/30-12-20) : Παρταση προθεσμιν εξτασης αιτσεων εξδικης επλυσης φορολογικν διαφορν της Επιτροπς Εξδικης Επλυσης Φορολογικν Διαφορν του ρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α 148).

31-12-20 Κ.Υ.Α. 62429/20 (ΦΕΚ-5823 Β/30-12-20) : Μτρα διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 1.1.2021 ως και 31.3.2021.

31-12-20 Κ.Υ.Α. 143777/20 (ΦΕΚ-5822 Β/30-12-20) : Μτρα στριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλττονται εξαιτας μτρων κρατικς παρμβασης για τον περιορισμ των επιπτσεων της πανδημας COVID-19.

31-12-20 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/175-ια/20 (ΦΕΚ-5821 Β/30-12-20) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς σκοπευτικν πλων της περ. ε της παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 2168/1993, λγω των μτρων για την αποτροπ διδοσης του κορωνοο COVID-19.

31-12-20 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/51391/20 (ΦΕΚ-5821 Β/30-12-20) : Τροποποηση (3η) της υπ στοιχεα ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/31.10.2018 κοινς υπουργικς απφασης «Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018» (Β 2315) κοινς υπουργικς απφασης, με περιεχμενο «Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)» (Β 4898), πως ισχει.

31-12-20 ΑΑΔΕ Α1288/20 (ΦΕΚ-5790 Β/30-12-20) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2021.

31-12-20 Κ.Υ.Α. 147269/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5789 Β/30-12-20) : Επιλξιμες κατηγορες επενδσεων, χρνος διατρησς τους στην Ελλδα, διαδικασα απδειξης της επνδυσης και παρακολοθηση της διατρησης της, επνδυσης για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα.

31-12-20 ΥΠΑΙΘ 173678/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-5787 Β/30-12-20) : Τρπεζα Θεμτων Διαβαθμισμνης Δυσκολας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

31-12-20 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/177-ε/20 (ΦΕΚ-5784 Β/30-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 3009/2/28-γ’/16.6.1994 απφασης του Υπουργο Δημσιας Τξης «ροι ασφαλος φλαξης πυροβλων πλων, πυρομαχικν, εκρηκτικν μηχανισμν» (Β’ 461)».

31-12-20 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/178-α/20 (ΦΕΚ-5784 Β/30-12-20) : Παρταση ισχος των αδειν οπλοφορας της περ. β’ της παρ. 3 του ρθρου 10 του ν. 2168/ 1993, λγω μτρων για την αποτροπ διδοσης του κορωνοο COVID-19.30-12-20 ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/10/οικ.23947/30-12-20  :  Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 Επκταση χρονικο διαστματος διενργειας της αξιολγησης Συμπλρωση Εκθσεων Αξιολγησης απ τους Αξιολογητς Β'

30-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 83978/20 (ΦΕΚ 5791 Β/30-12-2020) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.80588/14.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης “κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00” (Β' 5486)» (Β' 5509).

30-12-20 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1146783/ΕΞ2020/29-12-20 : Αποστολ Εγχειριδου -Οδηγο σχετικ με τη διαμρφωση της δασμολογητας αξας εμπορευμτων κατ την εισαγωγ

30-12-20 ΑΑΔΕ  ΔΔΘΕΚΑ/Α/1146545/ΕΞ2020/29-12-20 : Ενσωμτωση στο σστημα Διαχεριση Δασμολογου Υποσστημα TARIC του μηδενικο συντελεστ Φ.Π.Α. σε εμβλια και in vitro διαγνωστικ ιατροτεχνολογικ προντα για την πρληψη και τη διγνωση της νσου COVID-19 καθς και την υπαγωγ στον υπερμειωμνο συντελεστ Φ.Π.Α. ειδν για την εξυπηρτηση ατμων με αναπηρα ρασης

30-12-20 ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1146494/ΕΞ2020/29-12-20 : Η Τελωνειακ παρμβαση στην επιβολ των Δικαιωμτων Διανοητικς Ιδιοκτησας - Επικαιροποηση κανονιστικο πλαισου

30-12-20 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/20 (ΦΕΚ-5756 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 74603/1815/30.07.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για την κδοση, τροποποηση επκταση των αδειν του ρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησων ανταποδοτικν τελν για τη χρση των αδειν αυτν, και καθορισμς προστμων για μη καταβολ εκπρθεσμη καταβολ των ετσιων ανταποδοτικν τελν» (Β' 3151).

30-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30-12-20 : Διευκρινιστικ εγκκλιος επ του ρθρου 160 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α'245), του ρθρου 135 του ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α' 92) και λοιπν θεμτων

30-12-20 ΑΑΔΕ Ε2209/24-12-20 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α'207) αναφορικ με την επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο COVID19 στη ρθμιση οφειλν του εξωδικαστικο μηχανισμο του ν.4469/2017

30-12-20 ΥΠΕΚΥΠ 37882/1073/20 (ΦΕΚ-5764 Β/29-12-20) : Κατρτιση Προγρμματος Χοργησης Επιταγν Θεματος Χειμερινς Περιδου 2020-2021.

30-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. 53178/1346/20 (ΦΕΚ-5764 Β/29-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β 3888) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, περ ειδικο προγρμματος απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α 205).

30-12-20 Κ.Υ.Α. 4111.08-01/3755/20 (ΦΕΚ-5766 Β/29-12-20) : Καθορισμς του ποσο που καταβλλεται για το μτρο του Μεταφορικο Ισοδναμου για το τος 2021.

30-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/132763/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5769 Β/29-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν “Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης” (Β’ 3238) .

30-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/731732/22038/12328/3019/20 (ΦΕΚ-5770 Β/29-12-20) : Παρταση θητεας οργνων διοκησης αθλητικν σωματεων.

30-12-20 Κ.Υ.Α. 20065/20 (ΦΕΚ-5771 Β/29-12-20) : Μτρα Στριξης επιχειρσεων τουριστικν γραφεων και Τουριστικν Επιχειρσεων Οδικν Μεταφορν (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθτουν τουριστικ λεωφορεα Δ.Χ. και τουριστικ τρνα.

30-12-20 Κ.Υ.Α. 2711/20 (ΦΕΚ-5772 Β/29-12-20) : Σστημα Διαχερισης και Ελγχου των Εθνικν Προγραμμτων των Ταμεων Ασλου, Μετανστευσης και νταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικς Ασφλειας (TEA/ISF) για την προγραμματικ περοδο 2014-2020 και λλες διατξεις.

30-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84017/20 (ΦΕΚ-5773 Β/29-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου και Ελευσνας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

30-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84019/20 (ΦΕΚ-5774 Β/29-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Εορδαας, Κοζνης και Βοου της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

30-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84021/20 (ΦΕΚ-5775 Β/29-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Τοπικ Κοιντητα Κλλης του Δμου Αμνταιου της Περιφερειακς Εντητας Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.29-12-20 ΠΥΣ 50 της 22-12-2020 (ΦΕΚ-260 Α/28-12-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο και Διαχερισης Εμβολιασμο για τον Κορωνο COVID- 19.

29-12-20 ΥΠΥΜΕ 140082/22-12-20 : Εκτλεση δρομολογων υπεραστικν μεταφορν

29-12-20 ΒΟΥΛΗ 13762/9534/20 (ΦΕΚ-5763 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005 (Β’ 1827) απφασης της Προδρου της Βουλς των Ελλνων, πως ισχει.

29-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123779/1582/20 (ΦΕΚ-5762 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Υπηρεσα Διακοπτμενου Φορτου, τπος και περιεχμενο Συμβσεων Διακοπτμενου Φορτου και καθορισμς συντελεστν διαφοροποησης αν κατηγορα Μονδων Παραγωγς, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 143Α και 143Β του ν. 4001/2001, πως προστθηκαν με την παρ. 11 του ρθρου 17 του ν. 4203/2013» (Β’ 2997).

29-12-20 ΥΠΑΝΕΠ 137315/20 (ΦΕΚ-5761 Β/28-12-20) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2020, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2021 και ρθμιση σχετικν θεμτων.

29-12-20 Κ.Υ.Α. 52831/1581/20 (ΦΕΚ-5759 Β/28-12-20) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

29-12-20 ΥΠΕΚΥΠ οικ.53124/1344/20 (ΦΕΚ-5734 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινς υπουργικ απφασης «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Δεκμβριο» (Β’ 5391).

29-12-20 Κ.Υ.Α. 2654/356295/20 (ΦΕΚ-5732 Β/28-12-20) : Καθορισμς των Δμων και Συνδσμων Δμων που χρηματοδοτονται για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισς τους, καθς και του ψους χρηματοδτησης για το τος 2020.

29-12-20 Κ.Υ.Α. 3025/355910/20 (ΦΕΚ-5731 Β/28-12-20) : γκριση δαπανν μισθοδοσας προσωπικο που προσλαμβνεται για την κλυψη εποχικν λλων περιοδικν πρσκαιρων αναγκν απ την επιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου της χρας (διερενηση, πρληψη, επιτρηση, λεγχος, εκρζωση, κτακτες επεμβσεις) στο πλασιο εφαρμογς των ισχυουσν ειδικν κτηνιατρικν διατξεων, για το τος 2021.

29-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/79948/20 (ΦΕΚ-5728 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4525/15.11.2017 υπουργικς απφασης με θμα «Παρταση των Προγραμμτων Προμηθειν Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) των ετν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015» (Β’ 4208) ως προς το χρνο ισχος της παρ. 2.

29-12-20 ΥΠΑΙΘ 174545/Ε3/20 (ΦΕΚ-5727 Β/28-12-20) : ναρξη δρσης «Ταχρρυθμης επιμρφωσης εκπαιδευτικν στην εξ αποστσεως εκπαδευση».28-12-20 ΕΦΚΑ 349657/Σ109752/ΕΓΚ.54/28-12-20  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικ με την επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο σε καθεστς ρθμισης ασφαλιστικν οφειλν.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2208/24-12-20 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που προκπτει για εργαζμενο εταρο μτοχο απ νομικ πρσωπο νομικ ονττητα με τη μορφ δικαιωμτων προαρεσης απκτησης μετοχν, καθς και με τη μορφ μετοχν που του χορηγονται στο πλασιο προγραμμτων δωρεν διθεσης μετοχν, στα οποα τθεται ως προπθεση η επτευξη συγκεκριμνων στχων η επλευση συγκεκριμνου γεγοντος.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2207/24-12-20 : Φορολογικ μεταχεριση κτακτου εσδου λγω κπτωσης σε ποσοστ 25% επ του ΦΠΑ και των ρυθμισμνων οφειλν, με βση τις διατξεις των ρθρων 1 και 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2206/24-12-20  : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη διενργεια αποσβσεων με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α' 167), πως ισχει μετ την τροποποησ του με τα ρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α' 201) και του ρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α' 142)

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2205/24-12-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 26 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), πως ισχει μετ την τροποποησ της με το ρθρο 15 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201), για τη φορολογικ μεταχεριση των επισφαλν απαιτσεων.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2204/24-12-20 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 298 του ν. 4738/2020 (Α' 207) για την απαλλαγ των εισοδημτων του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) απ την ειδικ εισφορ αλληλεγγης για τα φορολογικ τη 2020 και 2021.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2203/23-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 18, 20, 27, 41, 64,66, 67, 68 και 80 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α' 235/26-11-2020)

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2202/18-12-20 : Οδηγες για το καθεστς ενωσιακς/κοινς διαμετακμισης ως προς τις σιδηροδρομικς μεταφορς

28-12-20 Π.Δ.107/20 (ΦΕΚ-258 Α/27-12-20) : Περ κλεισματος κλπων και χραξης ευθειν γραμμν βσης στη θαλσσια περιοχ του Ιονου και των Ιονων Νσων μχρι το Ακρωτριο Ταναρο της Πελοποννσου.

28-12-20 ΠΥΣ 48 της 7-12-2020 (ΦΕΚ-257 Α/24-12-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα Κυβερνητικς Επιτροπς Στρατηγικο Σχεδιασμο και Επιχειρησιακς Εποπτεας για την Περιστολ του Λαθρεμπορου στα προντα που υπκεινται σε Ειδικ Φρο Κατανλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φρο Κατανλωσης (Φ.Κ.).

28-12-20 Ν. 4763/20 (ΦΕΚ-254 Α/21-12-20 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Εθνικ Σστημα Επαγγελματικς Εκπαδευσης, Κατρτισης και Δι Βου Μθησης, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 28ης Ιουνου 2018 σχετικ με τον λεγχο αναλογικτητας πριν απ τη θσπιση νας νομοθετικς κατοχρωσης των επαγγελμτων (EE L 173), κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Ομοσπονδιακς Δημοκρατας της Γερμανας για το Ελληνογερμανικ δρυμα Νεολαας και λλες διατξεις.

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.83418/20 (ΦΕΚ-5726 Β/24-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.80588/14.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης “κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.83416/20 (ΦΕΚ-5725 Β/24-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.82293/18.12.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5588).

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.83414/20 (ΦΕΚ-5724 Β/24-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.81746/18.12.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου, Ελευσνας και Μνδρας-Ειδυλλας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5581).

28-12-20 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 5230/20 (ΦΕΚ-5723 Β/24-12-20) : Ρθμιση τεχνικν και οργανωτικν ζητημτων για τη λειτουργα του Συστματος και της Πλατφρμας Διαχερισης Συνεδριν Εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19, της διαδικασας επιβεβαωσης της προγραμματισμνης συνεδρας, των απαιτομενων διασυνδσεων του Συστματος και της Πλατφρμας με λλα πληροφοριακ συστματα, της διαδικασας αυθεντικοποησης, καθς και κθε αναγκαας τεχνικς λλης λεπτομρειας.

28-12-20 Κ.Υ.Α. 15785/20 (ΦΕΚ-5722 Β/24-12-20) : Xρηματοδτηση για αποζημισεις απ προκληθεσες ζημες για το τος 2020 και παρελθντων ετν στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με τις παραγρφους 3 και 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) .

28-12-20 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 42656/20 (ΦΕΚ-5722 Β/24-12-20) : Τροποποηση της απφασης «Υλοποηση του Προγρμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα/Χρηματοδτηση» (Β 3077).

28-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/82824/ΔΛΤΠ(Α)/20 (ΦΕΚ-5721 Β/24-12-20) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικς προκαταβολς στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (ΔΕΗ ΑΕ), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της χρσης τους 2021 για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης.

28-12-20 Κ.Υ.Α. 4111.08-01/3743/20 (ΦΕΚ-5720 Β/24-12-20) : Πιλοτικ εφαρμογ του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου στη μεταφορ καυσμων στα νησι για το τος 2020.

28-12-20 ΒΟΥΛΗ 13733/9507/20 (ΦΕΚ-5719 Β/24-12-20) : Παρταση της προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, Α 51/1997), πως ισχει, και παρταση της θητεας των υφιστμενων αιρετν εκπροσπων και των αναπληρωτν τους στο Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολιο της Βουλς, λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

28-12-20 Κ.Υ.Α. 90719/20 (ΦΕΚ-5718 Β/24-12-20) : Συμπληρωματικ χοργηση οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς.

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.83217/20 (ΦΕΚ-5717 Β/24-12-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας, που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημοσας υγεας και την διαμρφωση θετικς πεποθησης και ενεργο συμμετοχς των πολιτν στον εμβολιασμ ναντι του κορωνοο COVID-19 .

28-12-20 Κ.Υ.Α. 174955/Z1/20 (ΦΕΚ-5716 Β/24-12-20) : Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας χοργησης βραβεου Αριστεας απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν σε πτυχιοχους τριτοβθμιας εκπαδευσης.

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/49300/1927/20 (ΦΕΚ-5715 Β/24-12-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις- εργοδτες τουριστικν καταλυμτων δωδεκμηνης λειτουργας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α 148), πως προστθηκε με το ρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α 214).

28-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.82636/20 (ΦΕΚ-5714 Β/24-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5487).

28-12-20 ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.51901/1650/20 (ΦΕΚ-5711 Β/24-12-20) : Παρταση της προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α βαθμο νομικν τους προσπων, που προβλπεται στο ρθρο 14 της υπ στοιχεα Π1γ/οικ.81551/25.6.2007 υπουργικς απφασης (Β’ 1136).24-12-20 ΥΠ.ΕΣ. 91473/24-12-20 : Δλωση επιθυμας εμβολιασμο απ το προσωπικ παροχς υπηρεσιν «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

24-12-20 ΑΑΔΕ Ε2201/14-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 32 και 96 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α'/6.11.2020), με της οποες τροποποιθηκε η παρ. 5 του ρθρου 150 του ν . 2960/2001.

24-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 146996/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5698 Β/24-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 41403/Β1563/28-09-2012 (Β 2795) απφασης του Υπουργο Οικονομικν.

24-12-20 ΥΠΕΚΥΠ Φ.60010/53024/2093/23-12-20  : BREXIT - Υποχρωση κδοσης Πιστοποιητικο Προσωρινς Αντικατστασης (Π.Π.Α.) σε ασφαλισμνους Ελληνικν Φορων Κοινωνικς Ασφλισης, δικαιοχων Συμφωνας Αποχρησης (Σ.Α.)

24-12-20 ΥΠΥΜΕ 140659/23-12-20  : Περ της διακνησης των αποφσεων του Υπουργεου Εσωτερικν για τη χοργηση, επιστροφ και μεταφορ συμβατικν πινακδων σε υπηρεσιακ αυτοκνητα και μοτοσικλτες κατ' εφαρμογ του ισχοντος θεσμικο πλαισου.

24-12-20 Π.Δ. 106/20 (ΦΕΚ-255 Α/23-12-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Οργανισμς Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου.

24-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 146847/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5694 Β/23-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 67343/EΞ2019/19.6.2019 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την τρηση και τη διαδικασα καταχρισης στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων των ρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).

24-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527/20 (ΦΕΚ-5693 Β/23-12-20) : Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 «Καθορισμς ειδικο πλαισου προτεραιτητας στη χοργηση οριστικν Προσφορν Σνδεσης για σταθμος ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ απ τον Διαχειριστ του Δικτου, κατ παρκκλιση κθε λλης γενικς ειδικς διταξης, συμπεριλαμβανομνων των διατξεων του ρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’ 122), του ν. 3894/2010 (Α’ 204), του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και της παραγρφου 6 του ρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθς και του πρτου και τρτου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), σμφωνα με το ρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» (Β’ 940).

24-12-20 Κ.Υ.Α. οικ.23430/20 (ΦΕΚ-5691 Β/23-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β 1386).

24-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/123472/3359/20 (ΦΕΚ-5690 Β/23-12-20) : Παρταση προθεσμας για την απφαση παραχρησης της παρ. 1 του ρθρου 3 του π.δ. 126/1986 (Α 44), πως ισχει.

24-12-20 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/47818/1854/20 (ΦΕΚ-5687 Β/23-12-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν, λγω αναστολς καταγγελας των συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που επλγησαν απ τον μεσογειακ κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020 .23-12-20 N. 4764/20 (ΦΕΚ-256 Α/23-12-20) : Ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την ενσχυση των μσων μαζικς μεταφορς, την επιτχυνση της απονομς των συντξεων, τη ρθμιση οφειλν προς τους Oργανισμος Tοπικς Aυτοδιοκησης και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

23-12-20 ΥΠΑΙΘ 173952/Ε3/22-12-20  : Διευκρινσεις επ της δειας εξετσεων εκπαιδευτικν

23-12-20 Κ.Υ.Α. 13210/20 (ΦΕΚ-5685 Β/23-12-20) : Καταβολ ενιαου τλους για το τρτο τρμηνο του τους 2020 και χρηματοδτηση για αποζημισεις απ προκληθεσες ζημες για το τος 2020 στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α 27).

23-12-20 ΥΠ.ΕΣ. 90454/22-12-20 : Μερικ τροποποηση της κυα οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2021.

23-12-20 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1144152/ΕΞ2020/21-12-20 : Ενημρωση για τη μεωση συντελεστ ΦΠΑ για διφορα παρασκευσματα - Τροποποηση του παραρτματος ΙΙΙ του Κδικα Φ.Π.Α

23-12-20 Κ.Υ.Α. 143327/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5643 Β/22-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς σε πληγντες απ τις πλημμρες και τον ανεμοστρβιλο της 17ης ως και της 19ης Σεπτεμβρου 2020, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λευκδας της Περιφρειας Ιονων Νσων.

23-12-20 Κ.Υ.Α. 1410/349277/20 (ΦΕΚ-5644 Β/22-12-20) : Καθορισμς τεχνικν λεπτομερειν και διαδικαστικν θεμτων σχετικ με τη γνωστοποηση δρυσης και τη γνωστοποηση λειτουργας μονδων υδατοκαλλιργειας καθς και την επιβολ σε αυτς κυρσεων, σμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τον ν. 4282/2014 (Α’ 182).

23-12-20 Κ.Υ.Α. 2009/351458/20 (ΦΕΚ-5645 Β/22-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του νμου 3877/2010 (Α’ 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β’ 1239).

23-12-20 Κ.Υ.Α. 145889/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5647 Β/22-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς, για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ς Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας.

23-12-20 Κ.Υ.Α. 35772/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5648 Β/22-12-20) : Καθορισμς του ψους, του χρνου και της διαδικασας καταβολς στον Φορα Καθολικς Ταχυδρομικς Υπηρεσας του επαληθευμνου καθαρο κστους παροχς της καθολικς ταχυδρομικς υπηρεσας απ την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων για τα τη 2013 ως 2018, των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε αναγκαας λεπτομρειας, σμφωνα με τον ν. 4053/2012, πως ισχει.22-12-20 ΥΠΥΜΕ 138329/22-12-20 : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων ελαφρν οχημτων

22-12-20 ΑΑΔΕ Ε2200/2-12-20 : Εισαγωγς και παραδσεις αντικειμνων και υλικν που προορζονται να χρησιμοποιηθον να ενσωματωθον σε αλιευτικ πλοα τα οποα διαθτουν επαγγελματικ δεια αλιεας και δραστηριοποιονται κυρως στην ανοικτ θλασσα - Διευκρινσεις και οδηγες για την απαλλαγ απ το φρο προστιθεμνης αξας και την τρηση τελωνειακν διατυπσεων εξαγωγς

22-12-20 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/85252/21-12-20 (ΑΔΑ: ΨΕ2Φ4653ΠΩ-92Ι – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Τροποποηση Ηλεκτρονικο Αρχεου Εκδοθντων Εισιτηρων Επιβατν και Αποδεξεων Μεταφορς Οχημτων Συστημτων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.-Μεταφορικο Ισοδναμου

22-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.82669/18-12-20 (ΑΔΑ: ΨΝΖ6465ΦΥΟ-ΞΟΧ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 κατ τη διρκεια της χειμερινς περιδου και της περιδου των χριστουγεννιτικων εορτν.

22-12-20 ΕΦΚΑ 343897/22-12-20  : Καταβολ Αδειοδωροσμου Χριστουγννων 2020 (Γ' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

22-12-20 ΥΠΥΜΕ 137662/22-12-20  : Παροχ διευκρινσεων περ της οριστικς διαγραφς ΟΤΚΖ απ το μητρο αδειν κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν κατ το π.δ. 116/2004 (Α' 81).

22-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21-12-20 : Προετοιμασα για την ανρτηση του δασικο χρτη

22-12-20 ΒΟΥΛΗ 13613/9402/20 (ΦΕΚ-5642 Β/21-12-20) : Παρταση της προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, Α’ 51/1997), πως ισχει, και την παρταση της θητεας των υφιστμενων αιρετν εκπροσπων και των αναπληρωτν τους στο Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολιο της Βουλς λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

22-12-20 ΒΟΥΛΗ 13602/9392/20 (ΦΕΚ-5641 Β/21-12-20) : Επαναπροσδιορισμς ποσο και δικαιοχων της υπ’ αρ. 12117/8045/11-12-2013 απφασης του Προδρου της Βουλς (Β 3211), πως ισχει, για το διστημα απ 9-12-2019 ως 15-12-2020.

22-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81693/20 (ΦΕΚ-5640 Β/21-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Υγεας και Εσωτερικν και θμα «Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1177).

22-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1280/20 (ΦΕΚ-5639 Β/21-12-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

22-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1279/20 (ΦΕΚ-5638 Β/21-12-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76).

22-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 145125/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5636 Β/21-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 20725/Β.979/10-5-2011 απφασης «Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), πως ισχει.

22-12-20 ΑΑΔΕ Α1278/20 (ΦΕΚ-5636 Β/21-12-20) : Παρταση προθεσμας

22-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1276/20 (ΦΕΚ-5635 Β/21-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου κληρονομιν, δωρεν και γονικν παροχν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς εντς των μηνν Νοεμβρου και Δεκεμβρου 2020.

22-12-20 Κ.Υ.Α. 35467/20 (ΦΕΚ-5600 Β/21-12-20) : Παροχ διοικητικς πληροφρησης και συνδρομς σε λληνες πολτες, μονμους κατοκους εξωτερικο, απ προξενικς αρχς του Υπουργεου Εξωτερικν με τηλεδισκεψη.

22-12-20 Κ.Υ.Α. Δ3(α)/70993/20 (ΦΕΚ-5599 Β/21-12-20) : Διθεση κιντρου απδοσης στο προσωπικ Ε.Ο.Φ. στα πλασια της εφαρμογς του ρθρου 52 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) .

22-12-20 Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/οικ.80486/20 (ΦΕΚ-5595 Β/21-12-20) : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).20-12-20 ΥΠΕΚΥΠ 52713/1576/21-12-20 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο κατ την περοδο των Χριστουγννων

20-12-20 Κ.Υ.Α. 144214/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 5601 Β/21-12-2020) :  Καθορισμς αριθμο φυσικν προσπων τα οποα θα απασχοληθον στο Υπουργεο Οικονομικν με συμβσεις μσθωσης ργου, για την εξταση εκκρεμν αιτημτων κατπτωσης της εγγησης του Ελληνικο Δημοσου.

20-12-20 Κ.Υ.Α. Α1273/20 (ΦΕΚ 5597 Β/21-12-2020) :   Αναστολ και παρταση των προθεσμιν της παρ. 4 του ρθρου κτου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 75) ως προς την σκηση ενδικοφανος προσφυγς και αιτματος αναστολς καθς και την εξταση της ενδικοφανος προσφυγς του ρθρου 63 του ν. 4174/2013.

20-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1272/20 (ΦΕΚ 5597 Β/21-12-2020) :  Παρταση μεωσης συντελεστν Φρου Προστιθμενης Αξας (Φ.Π.Α.) για τα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο.

20-12-20 Κ.Υ.Α. 0.5270/20 (ΦΕΚ 5584 Β/18-12-2020 ) :  Τροποποηση της υπ' αρ. 8.8766/24.9.2018 (Β' 4221) κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα κοινωφελος χαρακτρα σε Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομς προσωρινς υποδοχς φιλοξενας μσω Δμων, Περιφερειν και της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς Γ'κκλος».

20-12-20 Κ.Υ.Α. Α1275/20 (ΦΕΚ-5576 Β/17-12-20 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Χοργηση επιδματος θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2020/2021 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο.

20-12-20 ΕΦΚΑ 342535/ΕΓΚ.53/21-12-20 : Χοργηση Βεβαωσης Απογραφικς Δλωσης σε περιπτσεις επανεγγραφς στον e-ΕΦΚΑ -Να ηλεκτρονικ υπηρεσα για Μη Μισθωτος, Ελεθερους Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενους και Αγρτες»

20-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.82295/20 (ΦΕΚ-5591 Β/20-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της χρας, της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5487).19-12-20 ΥΠ.ΕΣ. 89572/20 (ΦΕΚ-5590 Β/19-12-20) : Συμπληρωματικ χοργηση οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς.

19-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.82293/20 (ΦΕΚ-5588 Β/18-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

19-12-20 Κ.Υ.Α. 134622/20 (ΦΕΚ-5587 Β/18-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 85490/10.08.2020 κοινς απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Σσταση στη Γενικ Γραμματεα ρευνας και Τεχνολογας του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων, Εθνικο Μητρου Νεοφυν Επιχειρσεων. Προποθσεις εγγραφς και κριτρια υπαγωγς των επιχειρσεων στο ως νω Μητρο» (Β’ 3668).

19-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. 52241/1567/20 (ΦΕΚ-5586 Β/18-12-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του», (Α’ 55), πως ισχει.

19-12-20 ΥΠΥΜΕ 128145/20 (ΦΕΚ-5583 Β/18-12-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας ιδιωτικν πρατηρων υγρν καυσμων για την εξυπηρτηση των ιδικτητων μισθωμνων φορτηγν αυτοκιντων μεταφορικν εταιρειν.

19-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81746/20 (ΦΕΚ-5581 Β/18-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου, Ελευσνας και Μνδρας - Ειδυλλας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.18-12-20 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVlD-19, την ενσχυση των μσων μαζικς μεταφορς, την επιτχυνση της απονομς των συντξεων, τη ρθμιση οφειλν προς τους οργανισμος τοπικς αυτοδιοκησης και λλες κατεπεγουσες διατξεις"

18-12-20  ΑΑΔΕ Ε2199/15-12-20 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ της υπ' αριθμ. Α.1071/31-01-2019 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ «Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β'/24-03-2017) Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ενεργειακν προντων, ροι και προποθσεις για την αναγνριση των απωλειν αυτν»» (ΦΕΚ 806 Β'/07-03-2019).

18-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.82111/18-12-20 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει των Εορτν

18-12-20  ΥΠΥΜΕ 134876/18-12-20  : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων οχημτων του νομο Αττικς

18-12-20  N. 4761/20 (ΦΕΚ-248 Α/13-12-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Αναδιοργνωση του Ταμεου Αρχαιολογικν Πρων και Απαλλοτρισεων και μετονομασα του σε Οργανισμ Διαχερισης και Ανπτυξης Πολιτιστικν Πρων, προβολ της πολιτιστικς κληρονομις στο εξωτερικ, ρυθμσεις για το Ιστορικ Μουσεο Κρτης και το μουσεο «Φοβος Ανωγειανκης» και λλες διατξεις.

18-12-20 Κ.Υ.Α. 86066/20 (ΦΕΚ-5571 Β/17-12-20) : Μερικ τροποποηση της υπ αρ. 46735/2020 (Β3170) απφασης «Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2021 - μερικ τροποποηση της υπ αρ. 7028/2004 απφασης (Β253)».

18-12-20 Κ.Υ.Α. 125310/20 (ΦΕΚ-5570 Β/17-12-20) : Καθορισμς διαδικασας εφοδιασμο δικαιοχων με το ειδικ σμα του ρθρου 3 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) για την εφαρμογ του κιντρου της δωρεν στθμευσης για την ανπτυξη της ηλεκτροκνησης.

18-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.81816/18-12-20  : Συστσεις για τον εξαερισμ εσωτερικν χρων κατ τη χειμεριν περοδο υπ το πρσμα της πανδημας του ιο SARS CoV-2

18-12-20 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/671/22908/18-12-20  : Οδηγες προς τους φορες προλευσης και υποδοχς για την υλοποηση του Κκλου Κινητικτητας τους 2020, στο πλασιο του ΕΣΚ

18-12-20 ΟΑΕΔ 76493/18-12-20 : Ημερομηνα λξης λειτουργας της ηλεκτρονικς πλατφρμας του ΟΑΕΔ για την καταβολ της κτακτης μηνιαας αποζημωσης εποχικ εργαζομνων του τουριστικο και επισιτιστικο κλδου χωρς δικαωμα υποχρεωτικς επαναπρσληψης

18-12-20 ΟΑΕΔ 76375/17-12-20 : Ημερομηνα λξης λειτουργας της ηλεκτρονικς πλατφρμας του ΟΑΕΔ για την καταβολ της εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε κθε μη επιδοτομενο μακροχρνια νεργο

18-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81699/20 (ΦΕΚ-5579 Β/17-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης “κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).

18-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81697/20 (ΦΕΚ-5578 Β/17-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.80191/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχοται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β’ 5487).

18-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1274/20 (ΦΕΚ-5577 Β/17-12-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για το μνα Δεκμβριο 2020.

18-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/119064/4379/20 (ΦΕΚ-5523 Β/17-12-20) : Καθορισμς εγκατεστημνης ισχος, αν τεχνολογα /και κατηγορα σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατομενης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν και ελχιστου αριθμο ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν για το 2020, αντατης επιτρεπμενης τιμς προσφορς για κθε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν και τλους συμμετοχς σε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν, με βση τις παρ. 3 και 6 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016.          

18-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1267/20 (ΦΕΚ-5520 Β/17-12-20) : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παρ. 6 και 7 του ρθρου 65 του ν. 4172/ 2013 για το φορολογικ τος 2019.

18-12-20 Κ.Υ.Α. οικ.49926/14976/20 (ΦΕΚ-5517 Β/17-12-20) : Διαδικασα παροχς συμβουλευτικν υπηρεσιν σε εγγεγραμμνους ανργους και επιχειρσεις απ τον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδισκεψη.17-12-20 ΕΦΚΑ Σ23/10/338398/17-12-20 : Χοργηση προσωρινς σνταξης με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης

17-12-20 ΥΠ.ΕΣ. 88541/16-12-20 : Αναζτηση στοιχεων προσωπικο που παρχουν υπηρεσες «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

17-12-20 ΕΦΚΑ Σ60/34/337754/ΕΓΚ.52/16-12-20 : Αναπροσαρμογ των ποσοστν αναπλρωσης απ 1/10/2019 και επανυπολογισμς των συντξεων.

17-12-20 ΥΠΕΚΥΠ  Δ15/Δ/οικ.51646/2034/17-12-20 : Ρθμιση καταβολς ασφαλιστικν εισφορν του ΟΑΕΕ πρην ΤΑΠΕΑΠΙ - Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 37 του ν.4756/2020

17-12-20 ΕΦΚΑ 338446/17-12-20  : Περοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικν περιδων απ 01/2021 ως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021

17-12-20 ΥΠΥΜΕ 133119/17-12-20 : κδοση Κρτας Ελγχου Καυσαερων (ΚΕΚ)

17-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. 51083/2612/20 (ΦΕΚ-5515 Β/16-12-20) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου καταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγννων 2020.

17-12-20 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/45742/1748/20 (ΦΕΚ-5515 Β/16-12-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες που εντσσονται στο ανοιχτ πργραμμα εκατ χιλιδων (100.000) νων επιδοτομενων θσεων εργασας.

17-12-20 Κ.Υ.Α. 123462/20 (ΦΕΚ-5514 Β/16-12-20) : Καθορισμς ψους και διαδικασας χοργησης αποζημωσης για την παροχ δικαιματος μετακνησης με πλρη μερικ απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου στα μσα μαζικς μεταφορς τους 2020.

17-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. 50807/1279/20 (ΦΕΚ-5512 Β/16-12-20) : Καθορισμς των ανργων ως δικαιοχων δωρεν μετακνησης με τα μσα μαζικς μεταφορς στις περιοχς αρμοδιτητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης της απαλλαγς απ την καταβολ κομστρου, για τα τη 2020 και 2021.

17-12-20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 325/2020 (ΦΕΚ-252 Α/16-12-20) : Περ εκμισθσεων, εκποισεων και εν γνει διαχειρσεως της περιουσας της Εκκλησας της Ελλδος.

17-12-20 N. 4762/20 (ΦΕΚ-251 Α/16-12-20) : Κρωση του κρατικο προπολογισμο οικονομικο τους 2021.16-12-20 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Εκσυγχρονισμς του συστματος προσλψεων στον δημσιο τομα και ενσχυση του Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.)

16-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/80755/16-12-20 :  Παρακολοθηση της ποιτητας του νερο ανθρπινης κατανλωσης ως προς τις ραδιενεργς ουσες που περιχει, μετ απ την αξιολγηση, απ την ΕΕΑΕ, των αποτελεσμτων μετρσεων των ετν 2018-2020

16-12-20 Π.Δ. 105/20 (ΦΕΚ-250 Α/15-12-20) : Τροποποηση του π.δ. 292/2001 «Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας επιλογς υποψηφων Επαγγελματιν Οπλιτν».

16-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/ΓΠ/78520/20 (ΦΕΚ-5511 Β/15-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ Γ5/63587/2015 απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018» (Β 1803).

16-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/οικ.79525/20 (ΦΕΚ-5511 Β/15-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(α)οικ.82331/22.11.2019 απφασης με θμα: «Διατξεις τιμολγησης φαρμκων» (Β’ 4274).

16-12-20 Κ.Υ.Α. 3246/335062/20 (ΦΕΚ-5510 Β/15-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 απφασης: «Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του μτρου της απσταξης ονου σε περπτωση κρσης που πραγματοποιεται στο πλασιο του ρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδτηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β 2764).15-12-20 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 35186/ΕΞ2020/15-12-20 :  Παρταση υποβολς στοιχεων δαπανν των ετν 2015-2019 προθεσμα υποβολς στοιχεων δαπανν τους 2020 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων [ρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλι ρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]

15-12-20 ΥΠΑΙΘ Φ.1/169781/Δ1/15-12-20 : Οδηγες για τη διαδικασα ολοκλρωσης της δρυσης και λειτουργας Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μσω της Πρξης: «νταξη Ευλωτων κοινωνικν ομδων (ΕΚΟ) στα σχολεα-Τξεις Υποδοχς, σχολικ τος 2020-2021» με Κωδικ ΟΠΣ 5069864 στο Επιχειρησιακ Πργραμμα «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020

15-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.80588/20 (ΦΕΚ 5509 Β/15-12-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 5486).

15-12-20 ΕΦΚΑ 334389/7-12-20  : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια περιοχν που επλγησαν απ φυσικς καταστροφς

15-12-20 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/129703/15-12-20 : Δετερη τροποποηση της με αριθμ πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλου ως προς την περαιτρω παρταση στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του CΟVID - 19

15-12-20 ΑΑΔΕ Ε2197/10-12-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των παρ. 1,2 και 3 του ρθρου 13 «Παροχς σε εδος» καθς και των περ. β' , ιγ' και ιστ' του ρθρου 14 «Απαλλαγς εισοδματος απ μισθωτ εργασα και συντξεις» του ν.4172/2013 (Α' 167) (Κδικας Φορολογας Εισοδματος, ΚΦΕ), πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 4 του ν.4646/2019 (Α'201) και του ρθρου 6 του ν. 4710/2020, αντιστοιχα (Α142)

15-12-20 ΑΑΔΕ Ε2198-11-12-20 :  Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α207) αναφορικ με τηνεπαννταξη  πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο COVID19 στις ρυθμσεις οφειλν των ρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των ρθρων 98-109 του ν.4611/2019

15-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.51431/2218/14-12-20 :  Αναστολ Λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ).

15-12-20  ΑΑΔΕ Α1270/20 (ΦΕΚ-5508 Β/14-12-20) : Διαδικασα για την απδοση Αριθμο Φορολογικο Μητρου στους αιτοντες διεθν προστασα.

15-12-20  Κ.Υ.Α. 87417/20 (ΦΕΚ-5507 Β/14-12-20) : Καθορισμς ποσοστο και διαδικασας απδοσης ποσο απ το Ελληνικ Δημσιο σε Δμους της χρας και στον τακτικ προπολογισμ του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ως αντισταθμιστικ ωφελματα απ τη λιμενικ και εμπορευματικ δραστηριτητα της ΟΛΠ Α.Ε.

15-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1269/20 (ΦΕΚ-5503 Β/14-12-20) : Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δικαιολογητικν, του τρπου αποστολς διαββασς τους στη Φορολογικ Διοκηση απ τους φορολογομενους τρτους, των εξαιρομενων ΚΑΔ καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ της παρ. 3α του ρθρου 35 του ν. 4753/2020 «Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την προθηση της δκαιης μεταχερισης και της διαφνειας για τους επιχειρηματικος χρστες επιγραμμικν υπηρεσιν διαμεσολβησης (L 186), ρυθμσεις για τη Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, την Επιτροπ Ανταγωνισμο, τη λειτουργα της αγορς και λοιπς διατξεις» (Α 227).

15-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1268/20 (ΦΕΚ-5503 Β/14-12-20) : Μεταβολ του χρονικο διαστματος που λαμβνεται υπψη για τη μεωση του κκλου εργασιν για την εφαρμογ της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α 227).

15-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1266/20 (ΦΕΚ-5501 Β/14-12-20) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2021 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα.

15-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 34148/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5496 Β/14-12-20) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Υπηρεσα στοιχεων ιδιοκτητν και ζων συντροφις» του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων στην Ελληνικ Αστυνομα του Υπουργεου Προστασας του Πολτη.14-12-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/35068/ΕΞ2020/14-12-20  : Συνοπτικς Οδηγς για την Ψηφιακ Δλωση Γννησης

14-12-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 12189/26-11-20 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  :  1η Εκδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν και μεσης/Βραχεας Διαχερισης των Συνεπειν απ την Εκδλωση Χιονοπτσεων και Παγετο με την κωδικ ονομασα «ΒΟΡΕΑΣ», στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης".

14-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1α/ΓΠ/οικ.80262/11-12-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 κατ τη διαχεριση και μεταφορ ανθρωπνων σορν τφρας θανντων απ COVID-19

14-12-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14-12-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 26η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

14-12-20  ΥΠΥΜΕ 128553/14-12-20  : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων στο πλασιο λψης μτρων που αφορον στην πρληψη, την προστασα και την αναγκαιτητα περιορισμο της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνος).

14-12-20  Κ.Υ.Α. 49876/14967/20 (ΦΕΚ-5497 Β/14-12-20) : Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση του επιδματος ασθνειας ατυχματος απ τον e-ΕΦΚΑ.

14-12-20  Κ.Υ.Α. 139756/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5497 Β/14-12-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινς υπουργικς απφασης «Ηλεκτρονικ διακνηση δικαιολογητικν δαπανν» (Β' 2726).

14-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80193/20 (ΦΕΚ-5488 Β/12-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4018).

14-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80195/20 (ΦΕΚ-5488 Β/12-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 71348/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4908) .

14-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80191/20 (ΦΕΚ-5487 Β/12-12-20) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80189/20 (ΦΕΚ-5486 Β/12-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00.

14-12-20  ΥΠΑΙΘ Φ36/168674/Δ1/20 (ΦΕΚ-5485 Β/11-12-20) : Ρυθμσεις βαθμολογας Α τριμνου στα Δημοτικ Σχολεα, για το σχολικ τος 2020-2021.11-12-20  Ν. 4760/20 (ΦΕΚ-247 Α/11-12-20) : Ρυθμσεις σωφρονιστικς νομοθεσας, διατξεις για το Ταμεο Προνοας Απασχολουμνων στα Σματα Ασφαλεας και λοιπς διατξεις αρμοδι- τητας Υπουργεου Προστασας του Πολτη και Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου.
11-12-20  Ν. 4759/20 (ΦΕΚ-245 Α/9-12-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Εκσυγχρονισμς της Χωροταξικς και Πολεοδομικς Νομοθεσας και λλες διατξεις.

11-12-20  ΥΠ.ΕΣ. 87194/ΕΓΚ.487/11-12-20  : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διρκεια της ισχος του προπολογισμο» του ν.3463/2006 απ τους δμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 απ τις περιφρειες.

11-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 131207/20 (ΦΕΚ-5481 Β/11-12-20) : 5η Τροποποηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β’ 1291) απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19».

11-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 126730/20 (ΦΕΚ-5422 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπαρ. 61674/11.06.2019 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομας και Ανπτυξης «Προκρυξη ΣΤ’ Κκλου Δρσης “Επιχοργηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμ Πρατηρων Υγρν Καυσμων”» (Β2385).

11-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 126712/20 (ΦΕΚ-5422 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Β2-829Α/2013 κοινς υπουργικς απφασης «Διθεση πιστσεων απ το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων για τη Δρση ενσχυσης “Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων”» (Β’ 540).

11-12-20  Π.Δ. 104/20 (ΦΕΚ-246 Α/11-12-20) : Eιδικ προσντα απογραφς ναυτικν.

11-12-20  ΥΠΥΜΕ 127829/11-12-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) μετ την ρση των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19

11-12-20  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/119196/1353/11-12-20  : Διευκρινσεις ως προς τις αρμοδιτητες των Συμβουλων Αρχιτεκτονικς (Σ.Α.) σε σχση με τις αρμοδιτητες των πρην Επιτροπν Πολεοδομικο και Αρχιτεκτονικο Ελγχου (Ε.Π.Α.Ε)

11-12-20  ΑΑΔΕ Ε2196/9-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 1-265 και 308 του ν. 4738/2020 «Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27¬10-2020)

11-12-20  ΥΠΕΚΥΠ 50828/1936/9-12-20 : Ανακονωση δημοσευσης π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α' 244/07.12.2020): «Προστασα των εργαζομνων απ κινδνους που διατρχουν λγω της κθεσς τους σε βιολογικος παργοντες κατ την εργασα σε συμμρφωση με την οδηγα 2000/54/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, πως χει τροποποιηθε με τις οδηγες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπς (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020»

11-12-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809/20 (ΦΕΚ-5462 Β/10-12-20) : Καθορισμς του πλαισου, ροι, προποθσεις, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στην παρ. 4 του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) κτακτης οικονομικς ενσχυσης στα δικαιοχα ερασιτεχνικ αθλητικ σωματεα.

11-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/79099/ΔΛΤΠ/20 (ΦΕΚ-5461 Β/10-12-20) : Παρταση της ισχος των διατξεων της παρ. 6, του τεσσαρακοστο τρτου ρθρου της απ 20.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 68), πως κυρθηκε με τον ν. 4683/ 2020 (Α’ 83).

11-12-20  Κ.Υ.Α. οικ. 50055/1267/20 (ΦΕΚ-5460 Β/10-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 46153/1151/9-11-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Οικονομικν «κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας στις πληγεσες περιοχς απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα “Ιανς” και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020» (Β 5007).

11-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 126147/20 (ΦΕΚ-5459 Β/10-12-20) : Συγκρτηση της Επιτροπς Προστασας Ανηλκων του ρθρου 7α «Ψυχικ Υγεα των ανλικων καταναλωτν» του ν. 2251/1994 (Α 191) για την προστασα των καταναλωτν.

11-12-20  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/A321/20 (ΦΕΚ-5458 Β/10-12-20) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτηρων πληγντων απ τον σεισμ της 30ης Οκτωβρου 2020, σε πε-ριοχς των Περιφερειακν Ενοττων Σμου, Ικαρας και Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου.

11-12-20  ΥΠΕΕ 126538/20 (ΦΕΚ-5457 Β/10-12-20) : Σστημα διαχερισης καταγγελιν βιομηχανικν προντων και εγκαταστσεων αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Βιομηχανας.

11-12-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5994/20 (ΦΕΚ-5455 Β/10-12-20) : 1η Τροποποηση της υπ’ αρ. 11510/14/12/2016 απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων με ττλο «Πλασιο εφαρμογς της Δρσης 1.1.1. «Δρσεις Κατρτισης και Ανπτυξης Δεξιοττων νια νους γεωργος και μικρς γεωργικς εκμεταλλεσεις» του Μτρου 1 «Δρσεις μετδοσης Γνσεων και Ενημρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020» (Β’ 4113).

11-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/ΓΠ/οικ.76740/20 (ΦΕΚ-5454 Β/9-12-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 απφασης του Υπουργο Υγεας «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), πως τροποποιθηκε και ισχει.

11-12-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/686454/20690/4167/394/20 (ΦΕΚ-5443 Β/9-12-20) : γκριση Κανονισμο Οργνωσης Διοικητικν Υπηρεσιν - Κατστασης Προσωπικο και Συναφν Θεμτων της Εθνικς Αθλητικς Ομοσπονδας Ατμων με Αναπηρες.

11-12-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2243/333582/20 (ΦΕΚ-5432 Β/9-12-20) : Καθορισμς των τπων και των τεχνικν προδιαγραφν κατασκευς θερμοκηπων και θαλμων καλλιργειας μανιταριν καθς και θερμοκηπων και θαλμων θερμοκηπιακο τπου φαρμακευτικς κνναβης και διαδικασα γκρισης και ελγχου αυτν.

11-12-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2244/333595/20 (ΦΕΚ-5430 Β/9-12-20) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν κατασκευς διχτυοκηπων και διαδικασα γκρισης μελτης, κατασκευς, εγκατστασης και λεγχου αυτν.

11-12-20  ΕΦΚΑ Α/316376/20 (ΦΕΚ-5419 Β/9-12-20) : Συμπλρωση της υπ’ αρ. 59679/12.3.2020 διαπιστωτικς πρξης του Διοικητ του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης(e-Ε.Φ.Κ.Α.) περ υπαγωγς των Περιφερειακν Υπηρεσιν Συντονισμο και Υποστριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην ννοια της«χωριστς επιχειρησιακς μονδας ανεξαρτ-τως υπεθυνης για τη σναψη συμβσεων τηςδιας ορισμνων κατηγοριν αυτν» του εδα-φου β της παρ. 2 του ρθρου 6 του ν. 4412/2016(Β 831).10-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.50631/2077/10-12-20  : Γνωστοποηση διατξεων ρθρων 44 και 45 του ν.4756/2020

10-12-20  ΥΠΥΜΕ 125925/10-12-20  : Συμπληρωματικς οδηγες για τη διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα στον Δμο Χερσονσου

10-12-20  ΥΠΥΜΕ οικ.59388/940/20 (ΦΕΚ-5407 Β/9-12-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου λειτουργοντων συνεργεων και υπευθνων τεχνιτν αυτν, σταθμν οχημτων, λιπαντηρων, πλυντηρων και λοιπν συναφν εγκαταστσεων εξυπηρτησης οχημτων και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας.

10-12-20  ΑΑΔΕ Ε2195/7-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 39 «Υπολογισμς τλους ταξινμησης με βση την ευρωπακ και την παγκσμια μθοδο μτρησης εκπομπν ρπων CO2 -Τροποποηση του ρθρου 121 του ν. 2960/2001» και του ρθρου 65 «Επιστροφ καταβληθντος τλους ταξινμησης οχημτων που εξγονται σε τρτες χρες αποστλλονται σε λλο κρτος μλος της Ε.Ε. -προσθκη παρ. 11 στο ρθρο 130 του ν. 2960/2001» του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ 242/Α'), «Περιστολ του λαθρεμπορου Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων και λλες διατξεις».

10-12-20  ΑΑΔΕ Α1261/20 (ΦΕΚ-5433 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1099/2019 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων που αφορ τον καθορισμ του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του φρου και της ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατονται στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις.

10-12-20  Κ.Υ.Α. Α1257/20 (ΦΕΚ-5412 Β/9-12-20) : Προποθσεις, διαδικασα και δικαιολογητικ για την κλυψη των πσης φσεως δαπανν νοσηλεας και αποθεραπεας υπαλλλων της Ανεξρτητης Αρχς δημοσων Εσδων λγω επθεσης σε βρος τους κατ τη διρκεια και εξαιτας εκτλεσης των υπηρεσιακν καθηκντων.

10-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.79405/20 (ΦΕΚ-5450 Β/9-12-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν υπαθριων αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 10.12.2020 ως και 16.12.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

10-12-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/392/20 (ΦΕΚ-5449 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β 5047), πως ισχει.

10-12-20  Κ.Υ.Α. 956/20 (ΦΕΚ-5448 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημσιας υγεας και τη λψη μτρων για την αποτροπ διασπορς του κορωνοο COVID - 19 και της διαδικασας διθεσης των σχετικν πιστσεων» (Β’ 4754).

10-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/117845/4332/20 (ΦΕΚ-5447 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13-12-2017 υπουργικς απφασης «Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016» (Β 4488), πως τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα ΑΠΕΕΚ/Α/ Φ1/οικ.172858/22-03-2018 (Β 1263), ΑΠΕΕΚ/Α/ Φ1/οικ.179988/09-10-2018 (Β 4850) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27-02-2019 (Β 779) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46810/1974/18-05-2020 (Β 2062) αποφσεις και ισχει.

10-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338/20 (ΦΕΚ-5447 Β/9-12-20) : Ανθεση υλοποησης ηλεκτρονικς πλατφρμας του Ηλεκτρονικο Μητρου της παρ. 2 του ρθρου 53 του ν. 4495/2017 και τλους ανταπδοσης.9-12-20  ΕΦΚΑ Σ23/7/ΕΓΚ.50/16-11-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν.4387/2016, πως αντικαταστθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 26 του Ν.4670/2020 περ διαδοχικς ασφλισης

9-12-20  ΑΑΔΕ Ε2194/4-12-20  : Παροχ Οδηγιν για τη δυναττητα ιδας χρσης των αντισηπτικν στους χρους εργασας των βιομηχανιν παραγωγς τους.

9-12-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 6901/8-12-20  : Καταχρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχεων δημοσων συμβσεων που ανατθενται κατ παρκκλιση εθνικν διατξεων, λγω της μεσης μμεσης συνφεις τους με την αντιμετπιση του ιο COVID-19 και την αποτροπ περαιτρω διασπορς του

9-12-20  Κ.Υ.Α. 7017/7/61/20 (ΦΕΚ 5405 Β/9-12-2020): Καθορισμς των κατηγοριν δικαιοχων, των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για τη δωρεν με μειωμνο εισιτριο μετακνηση αυτν για τα τη 2020 και 2021 με τα μσα συγκοινωνας του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Α.Σ.Θ.

9-12-20  Κ.Υ.Α. Β2β/Γ.Π.οικ.78317/20 (ΦΕΚ 5404 Β/9-12-2020): Καθορισμς δαπανν εμβολων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασα και προποθσεις.

9-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 130119/20 (ΦΕΚ-5400 Β/8-12-20) : κτη (6η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων “Γενικ Επιχειρηματικτητα” του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

9-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 130121/20 (ΦΕΚ-5399 Β/8-12-20) : Τταρτη (4η) προκρυξη καθεσττος «Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

9-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 130092/20 (ΦΕΚ-5398 Β/8-12-20) : Τταρτη (4η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» του αναπτυξιακο νμου 4399/2016.

9-12-20  ΥΠΑΙΘ 166485/Ζ2/20 (ΦΕΚ-5397 Β/8-12-20) : Διαδικασα υποβολς και εξτασης ενστσεων κατ των πρξεων προσδιορισμο οφειλς για την εσπραξη του ποσοστο επτ τοις εκατ (7%) επ των εισοδημτων των Καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) απ την σκηση επιχειρηματικς δραστηριτητας ατομικς μσω εταιρας σε εφαρμογ της περ. ιγ της παρ. 3 του ρθρου 23 του ν. 4009/2011.

9-12-20  ΒΟΥΛΗ 13109/9001/20 (ΦΕΚ-5396 Β/8-12-20) : Παρταση της υπ’ αρ. 6028/4163/21-5-2020 απφασης του Προδρου της Βουλς των Ελλνων μχρι τις 30-6-2021.

9-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.77678/20 (ΦΕΚ-5394 Β/8-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/19-10-2020 απφασης του Υπουργο Υγεας «Ρθμιση οφειλν απ rebate και clawback» (Β4613).

9-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 333517/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5393 Β/8-12-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικς απφασης «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο “Πργραμμα Διαγεια” των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β του ν. 3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4305/2014)» (Β 116).8-12-20  ΕΦΚΑ 326768/Σ103395/ΕΓΚ.51/8-12-20 : Α. Κοινοποηση διατξεων του ν. 4756/2020 που αφορον κοινωνικοασφαλιστικς και λλες ρυθμσεις //  Β. Κοινοποηση διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ. Β702-122020) Κ.Υ.Α..

8-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 128643/3-12-20  : Οδηγες ως προς τον μετρολογικ λεγχο ταξμετρων σε ΕΔΧ οχματα (ταξ)

8-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/117825/5710/7-12-20  : Διευκρινσεις επ εγκυκλου - Δυναττητα χρσης τμημτων δασικν οδν, αντιπυρικν λωρδων και λλων τεχνικν ργων, για την εκτλεση κοινωφελν ργων

8-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. & ΑΝΑΠΤ. 128074/2-12-20 : «Δετερη διαβολευση τεχνικν προδιαγραφν για κδους απορριμμτων»

8-12-20  ΑΑΔΕ Ε2193/4-12-20 : Διευκρινσεις επ της εγκυκλου Ε.2175/2020, που αναφρεται σε αναστολ του τλους στη συνδρομητικ τηλεραση.

8-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.15982/596/7-12-20 : Επανυπολογισμς συντξεων απ 01.10.2019 λγω αξησης των ποσοστν αναπλρωσης

8-12-20  Κ.Υ.Α. οικ. 49989/1266/20 (ΦΕΚ-5391 Β/7-12-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Δεκμβριο.

8-12-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6000/2/143-ιθ/20 (ΦΕΚ-5389 Β/7-12-20) : Προσντα και τρπος επιλογς των αστυνομικν χειριστν και τεχνιτν στελεχωμνων αεροσκαφν και χειριστν και τεχνικν μη στελεχωμνων αεροσκαφν της Υπηρεσας «Εναρια Μσα Σωμτων Ασφαλεας» (Ε.Μ.Σ.Α.).

8-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 130022/20 (ΦΕΚ-5387 Β/7-12-20) : Καθορισμς αντατων ορων τιμν πλησης αγαθν και παροχς υπηρεσιν, λγω της κατστασης εκτκτου ανγκης που προκλεσε η πανδημα του κορωνοο COVID-19.7-12-20  Π.Δ. 102/20 (ΦΕΚ-244 Α/7-12-20) : Προστασα των εργαζομνων απ κινδνους που διατρχουν λγω της κθεσς τους σε βιολογικος παργοντες κατ την εργασα σε συμμρφωση με την οδηγα 2000/54/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, πως χει τροποποιηθε με τις οδηγες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπς (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020)

7-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33864/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5386 Β/7-12-20) : Τροποποηση του καταστατικο της αννυμης εταιρεας «Κοινωνα της Πληροφορας Α.Ε.» και κωδικοποηση αυτο.

7-12-20  Ν. 4758/20 (ΦΕΚ-242 Α/4-12-20) : Περιστολ του λαθρεμπορου - Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων και λλες διατξεις.

7-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.50100/2148/7-12-20 : Αναστολ Λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ).

7-12-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/20 (ΦΕΚ-5357 Β/7-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β3675) απφασης του Υφυπουργο Πολιτισμο και Αθλητισμο σχετικ με τον καθορισμ των ειδικτερων στοιχεων για την ατηση εγγραφς και τον λεγχο αυτς των αθλητικν σωματεων με ειδικ αθλητικ αναγνριση στο Ηλεκτρονικ Μητρο Ερασιτεχνικν Αθλητικν Σωματεων του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α148).

7-12-20  ΑΑΔΕ Ε2191/5-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του νμου 4758 /2020 (242 Α') «Περιστολ του λαθρεμπορου-Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων».

7-12-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

7-12-20  ΑΑΔΕ Ε2192/5-12-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4758/2020 (Α' 242) «Περιστολ του λαθρεμπορου-Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων

7-12-20  ΥΠ.ΕΣ. 84400/3-12-20 : Ενσχυση των κλιμακων ελγχου τρησης των μτρων αποφυγς διασπορς κορωνοο -COVID 19.

7-12-20  Κ.Υ.Α. 165788/Ζ2/20 (ΦΕΚ-5351 Β/5-12-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Διαδικασα εσπραξης ποσοστο επ του εισοδματος καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης των Α.Ε.Ι. που προρχεται απ την σκηση επιχειρηματικς δραστηριτητας και τρπος εσπραξης εκκρεμν οφειλν παρελθντων ετν» (Β 2271).

7-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.78363/20 (ΦΕΚ-5350 Β/5-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο CΟVID - 19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα 7 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 14 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00.

7-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33652/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5348 Β/5-12-20) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» και «Επιβεβαωση στοιχεων Φυσικο Προσπου» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

7-12-20  ΑΑΔΕ Α1265/20 (ΦΕΚ-5346 Β/4-12-20) : Τροποποηση-Συμπλρωση των υπ στοιχεα ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφσεων του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων περ Αποδεικτικο Ενημερτητας και Βεβαωσης οφειλς του ρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), πως ισχουν.

7-12-20  ΑΑΔΕ Α1264/20 (ΦΕΚ-5345 Β/4-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της «Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας» και της δλωσης λσης της μσθωσης του ρθρου 9, καθς και της προθεσμας της παρ. 8 του ρθρου 11 της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει.

7-12-20  ΕΛΑΣ 1029/8/18-κ/20 (ΦΕΚ-5344 Β/4-12-20) : Δημσιες Υπαθριες Συναθροσεις.4-12-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/οικ. 22308/4-12-20  : Οδηγες προς τους ενδιαφερμενους υπαλλλους του Κκλου του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2020

4-12-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/4-12-20  : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 Υποβολ Απψεων/Αντιρρσεων επ της Συμβουλευτικς Συνντευξης απ τους Αξιολογομενους - Υποβολ Εκθσεων Αξιολγησης απ τους Αξιολογητς - Α' Παρακολοθηση διαδικασας αξιολγησης απ τις Διευθνσεις Διοικητικο/Προσωπικο

4-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 129284/4-12-20  : Να διαδικασα σστασης Ι.Κ.Ε.

4-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/44386/1710/3-12-20  : Οριοθτηση πληγεισν απ φυσικ καταστροφ περιοχν

4-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33495/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5336 Β/3-12-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Πιστοποιητικ Δημοτολογικς Αστικς Κατστασης» του πληροφοριακο συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν, στο Αντατο Συμβολιο Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

4-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 70955/20 (ΦΕΚ-5342 Β/3-12-20) : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιανουαρου 2021 την 22.12.2020.

4-12-20  Κ.Υ.Α. 128460/20 (ΦΕΚ-5342 Β/3-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 47640/14.05.2020 «Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο νμου 4399/2016 “Γενικ Επιχειρηματικτητα”, “Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” και “Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο” του τους 2020» (Β’ 1847) με προσθκη ποσο για το καθεστς «Επενδσεις Μεζονος Μεγθους».

4-12-20  Κ.Υ.Α. Δ11/30630/1184/20 (ΦΕΚ-5319 Β/3-12-20) : Καταβολ οικονομικς ενσχυσης στις οικογνειες των ατμων που απλεσαν τη ζω τους κατ τη διρκεια και εξαιτας των πλημμυρικν φαινομνων της 10ης Ιουλου 2019 στον Δμο Προποντδος Νομο Χαλκιδικς.3-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.76584/20 (ΦΕΚ-5335 Β/3-12-20) : Ορισμς διατκτη και αποφαινμενου οργνου για δαπνες και δημσιες συμβσεις που πτο- νται των αρμοδιοττων της Γενικς Γραμματεας Δημσιας Υγεας.

3-12-20  K.Y.A. Δ13/οικ.47713/1029/20 (ΦΕΚ-5310 Β/3-12-20) : Τροποποηση και κωδικοποηση της υπ' αρ. 604/24-4-2015 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου ενεργειν που συγχρηματοδοτονται απ το Ταμεο Ευρωπακς Βοθειας προς τους Απρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (Β' 770) πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ23/ οικ/48512/3922/27-10-2016 (Β' 3459) και την υπ στοιχεα Δ13/οικ/48838/2486/14-9-2018 (Β' 4290) και ισχει» .

3-12-20  ΥΠΥΜΕ 99368/20 (ΦΕΚ-5309 Β/3-12-20) : Τροποποηση/συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ15/οικ/17467/15.11.1995 υπουργικς απφα- σης, πως ισχει, περ επιβολς εισφορς των ενδιαφερομνων για εγγραφ, κατταξη και αναθερηση εγγραφς στα Μητρα ΜΕΚ, ΜΕΕΠ και Μελετητν.

3-12-20  ΥΠΕΘΑ Φ.700/141/480329/Σ.799/20 (ΦΕΚ-5308 Β/3-12-20) : Παροχ δικαιματος υγειονομικς περθαλψης στους υφιστμενους και διατελσαντες διοικητς και υποδιοικητς και τους συνταξιοχους πολιτiκος υπαλλλους της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν (ΕΥΠ), καθς και στα μλη των οικογενειν τους, στο 251 Γενικ Νοσοκομεο Αεροπορας (251 ΓΝΑ), στο 424 Γενικ Στρατιωτικ Νοσοκομεο Εκπαιδεσεως (424 ΓΣΝΕ) και στο 404 Γενικ Στρατιωτικ Νοσοκομεο (404 ΓΣΝ).  

3-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.76251/20 (ΦΕΚ-5307 Β/3-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/05-11-2020 υπουργικς απφασης με θμα «Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας εσπραξης των οφειλμε νων ποσν αυτματης επιστροφς (claw back) του ρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικν προντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς τον ΕΟΠΥΥ τους 2019».

3-12-20  ΥΠΥΜΕ 117626/3-12-20 : Αναστολ λειτουργας Δημσιων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ της χρας

3-12-20  ΥΠΥΜΕ 117818/3-12-20  : Κανονισμς 1071/2009 - Παρταση κτακτων μτρων λγω πανδημας κορωνοο COVID 19

3-12-20  Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.47599/612/20 (ΦΕΚ-5302 Β/3-12-20) : Κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης σε Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορων παροχς υπηρεσιν κοινωνικς φροντδας, οικονομικο τους 2020.

3-12-20  ΕΦΚΑ 321487/1-12-20 :  Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν Ταξ, τους 2020

3-12-20  Κ.Υ.Α. 136901/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5301 Β/2-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας .

3-12-20  Κ.Υ.Α. 136902/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5301 Β/2-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 9ης Αυγοστου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

3-12-20  Κ.Υ.Α. 136906/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5301 Β/2-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 σε περιοχς της Δ.Ε. Ν. Αγχιλου του Δμου Βλου και του Δμου Αλμυρο της Περιφερειακς Εντητας Μαγνησας και σε περιοχς του Δμου Φαρσλων της Περιφερειακς Εντητας Λρισας, της Περιφρειας Θεσσαλας.

3-12-20  ΥΠΑΙΘ Φ.164201/Α5/20 (ΦΕΚ-5300 Β/2-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της Ατησης - Δλωσης των μαθητν ΓΕ.Λ. για τις πανελλαδικς εξετσεις του 2021.

3-12-20  ΥΠΑΙΘ 164202/Α5/20 (ΦΕΚ-5300 Β/2-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της Ατησης - Δλωσης των μαθητν ΕΠΑ.Λ. για τις πανελλαδικς εξετσεις του 2021.

3-12-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18512/20 (ΦΕΚ-5299 Β/2-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9800/26-06-2020 υπουργικς απφασης «Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19» (Β 2600), πως ισχει.

3-12-20  Κ.Υ.Α. οικ.49250/2712/20 (ΦΕΚ-5298 Β/2-12-20) : Επκταση προθεσμας καταβολς δσεων ρυθμσεων επιχειρσεων και εργοδοτν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID -19.

3-12-20  ΑΑΔΕ A1260/20 (ΦΕΚ-5296 Β/2-12-20) : Τροποποηση και συμπλρωση- της υπ στοιχεα 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008-(Β’ 2149) απφασης του Υπουργο Οικονομας και Οικονομικν «Καθορισμς νας Εθνικς Ονοματολογας Οικονομικν Δραστηριοττων (Κ.Α.Δ. 2008)», πως ισχει.2-12-20  Ν. 4757/20 (ΦΕΚ-240 Α/1-12-20) : Σσταση, λειτουργα και αρμοδιτητες Αρχς Πολιτικς Αεροπορας, ρθμιση ζητημτων Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν.

2-12-20   ΑΑΔΕ Ε2190/1-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 1 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α' 214/6-11¬2020) περ προσθκης ρθρων 4Α ως 4Κ στο ν. 3869/2010 για την επιτχυνση της εκδκασης εκκρεμν υποθσεων ρθμισης οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

2-12-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.49488/1934/2-12-20 : Οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς

2-12-20   ΑΑΔΕ Ε2189/26-11-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A' 167) μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α' 133)

2-12-20  ΥΠΕΚΥΠ 49500/1498/2-12-20 : Οδηγες για τη χοργηση της εξμηνης ειδικς παροχς προστασας της μητρτητας σε σχση με την ετσια κανονικ δεια στο πλασιο αναστολς λειτουργας επιχερησης με εντολ δημσιας αρχς λγω των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID -19

2-12-20  ΥΠΕΚΥΠ 49093/Δ1/14746/20 (ΦΕΚ-5292 Β/1-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 43378/Δ1/12994/22-10-2020 υπουργικς απφασης «Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοι- χεα οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υποθσεων “Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)” (Β’ 3520), πως ισχει, για το τος 2020» (Β’ 4708).

2-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/20 (ΦΕΚ-5291 Β/1-12-20) : Κανονισμς Βεβαισεων Παραγωγο Ηλεκτρικς Ενργειας απ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαισεων Παραγωγο Ηλεκτρικς Ενργειας Ειδικν ργων Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγ Hλεκτρισμο-Θερμτητας Υψηλς Απδοσης (ΣΗΘΥΑ).

2-12-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/79835/2020 (ΦΕΚ-5290 Β/1-12-20) : Καθορισμς 4ης κτακτης επιχοργησης του Οκου Νατου για τη χοργηση αποζημωσης ειδικο σκοπο για το οικονομικ τος 2020.

2-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33501/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5289 Β/1-12-20) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσστημα Κοινωφελν Περιουσιν» του Υπουργεου Οικονομικν.

2-12-20  Κ.Υ.Α. οικ. 46618/8957/20 (ΦΕΚ-5287 Β/1-12-20) : Διαδικασα/τρπος διασταρωσης/προσδιορισμο στοιχεων για την κλυψη ημερν της δειας ειδικο σκοπο απ τον κρατικ Π/Υ.

2-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/20 (ΦΕΚ-5287 Β/1-12-20) : Κατασκευς και εγκαταστσεις στους δημσιους κοινχρηστους χρους για τις οποες δεν απαιτεται οικοδομικ δεια .

2-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.77282/20 (ΦΕΚ-5284 Β/1-12-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς υπαθριας αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 2.12.2020 ως και8.12.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

2-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557/20 (ΦΕΚ-5283 Β/1-12-20) : Τροποποηση των Προδιαγραφν Σνταξης των Μελετν Διαχερισης Πρκων και Αλσν.1-12-20   ΥΠΥΜΕ 114979/1-12-20 : Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. 15816/1092/3-6-2020 εγκυκλου (ΑΔΑ: 63Γ77465ΧΘΞ-ΞΗ8) περ υποχρεωτικς εγκατστασης συστματος δια-μανδλωσης (INTERLOCK) σε λειτουργοντα πρατρια αμιγς υγραερου (LPG) και σε μικτ πρατρια υγρν καυσμων και υγραερου (LPG).

1-12-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.49131/2123/30-11-20  : Αναστολ Λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ).

1-12-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/Δ17/οικ.48704/1994/01.12.20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλου

1-12-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 2930/30-11-20 : Εκκρεμες και νες μισθσεις ακιντων για την στγαση μεταναστν

1-12-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77845/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5279 Β/30-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης» (Β’ 3238).

1-12-20   Κ.Υ.Α. 136042/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5278 Β/30-11-20) : Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας διαχερισης εκκρεμν αιτσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμσεις οφειλν υπερχρεωμνων προσπων και λλες διατξεις» (Α 130).

1-12-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ οικ.14320/20 (ΦΕΚ-5269 Β/30-11-20) : Τροποποηση της απφασης «Καθορισμς πλαισου προδιαγραφν του προγρμματος «ESTIA ΙΙ» για τη στγαση αιτοντων διεθν προστασα».
1-12-20   ΑΣΕΠ 24045/01/18.11.2020 (ΦΕΚ-5262 Β/30-11-20) : Ετσια κθεση του ΑΣΕΠ, τους 2019.30-11-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 24η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

30-11-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/113269/712/20 (ΦΕΚ-5277 Β/30-11-20) : Διαχεριση και καθορισμς κνησης του Ειδικο Λογαριασμο υπ την επωνυμα «Πρσινο Ταμεο - Ταμεο Διαχερισης Ενεργειακς Απδοσης» για τη χρηματοδτηση προγραμμτων και λλων μτρων βελτωσης της ενεργειακς απδοσης, καθς και δρσεων για την ανπτυξη της αγορς παροχς ενεργειακν υπηρεσιν.

30-11-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 23/13532/20 (ΦΕΚ-5272 Β/30-11-20) : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Δομν Προσωρινς Υποδοχς και Δομν Προσωρινς Φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν ανιθαγενν, που λειτουργον με μριμνα της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης.

30-11-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ12α/Φ.29/ΓΠ/οικ.47879/1455/20 (ΦΕΚ-5258 Β/30-11-20) : Αναβολ συνεδρισεων των υγειονομικν επιτροπν των ΚΕ.Π.Α. και παρταση καταβολς των συντξεων αναπηρας και των προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα.

30-11-20   ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/113159/30-11-20 : Τροποποηση της με αριθμ πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλου ως προς την περαιτρω παρταση στο πλασιο των νετερων κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

30-11-20   ΥΠΥΜΕ 113171/30-11-20 : Τεχνικς Ηλεκτρολογικν Συστημτων, Εγκαταστσεων και Δικτων.

30-11-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.22066/30-11-20 : Ορισμς μελν του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου

30-11-20   ΑΑΔΕ Ε2188/26-11-20 :  Παροχ διευκρινσεων για την επιβολ μη τελν χαρτοσμου επ τκων ομολογιακο δανεου του ν.3156/2003.

30-11-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.76633/20 (ΦΕΚ-5257 Β/29-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B’ 4018).

30-11-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.76635/20 (ΦΕΚ-5257 Β/29-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71348/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επεν- δσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4908).    

30-11-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.76631/20 (ΦΕΚ-5256 Β/29-11-20) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

30-11-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.76629/20 (ΦΕΚ-5255 Β/28-11-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 7 Δεκεμβρου 2020.

30-11-20   Π.Δ. 98/20 (ΦΕΚ-236 Α/28-11-20) : Οργανισμς της Προεδρας της Κυβρνησης.27-11-20   N. 4756/20 (ΦΕΚ-235 Α/26-11-20) : Μτρα ενσχυσης των εργαζομνων και ευλωτων κοινωνικν ομδων, κοινωνικοασφαλιστικς ρυθμσεις και διατξεις για την ενσχυση των ανργων.

27-11-20   ΥΠΥΜΕ 102843/20 (ΦΕΚ 5234 Β/26-11-2020): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ22/οικ. 1989/ 12-3-2020 (Β' 1437) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν, με θμα: «γκριση εβδομντα (70) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα δημσια ργα και μελτες». Προσαρμογ στην υπ' αρ. Γ10/2019 σμφωνη γνμη της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων.

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/296/20 (ΦΕΚ-5251 Β/27-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047), πως ισχει.

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. A1259/20 (ΦΕΚ-5250 Β/27-11-20) : Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων για την εφαρμογ της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 35 του ν. 4753/2020, με ττλο: «Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την προθηση της δκαιης μεταχερισης και της διαφνειας για τους επιχειρηματικος χρστες επιγραμμικν υπηρεσιν διαμεσολβησης (L186), ρυθμσεις για τη Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, την Επιτροπ Ανταγωνισμο, τη λειτουργα της αγορς και λοιπς διατξεις» (Α 227).   

27-11-20   ΕΦΚΑ 315958/27-11-20 : Παρταση μχρι 04/12/2020 της προθεσμας υποβολς Α.Π.Δ. εργοδοτν κοινν επιχειρσεων και οικοδομοτεχνικων ργων μισθολογικς περιδου Οκτωβρου 2020

27-11-20   ΑΑΔΕ Ε2187/24-11-20 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2020-2021

27-11-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.76273/20 (ΦΕΚ-5249 Β/26-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απφασης του Υπουργο Υγεας “Εξειδκευση των αναγκαων χαρακτηριστικν διαγνωστικς επρκειας των ιατροτεχνολογικν προντων ταχων ελγχων αντιγνων SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμς φορων δημσιων και ιδιωτικν, που δνανται να χρησιμοποιον αντστοιχου τπου ιατροτεχνολογικ προντα για διαγνωστικος επιδημιολογικος σκοπος και κατηγορες προσπων που υποβλλονται στον συγκεκριμνο τπο διαγνωστικο ελγχου” (Β’ 5198).

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. οικ.2/77555/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5248 Β/26-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β 3240).

27-11-20   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26465/Α321/20 (ΦΕΚ-5247 Β/26-11-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την χοργηση της κτακτης εφπαξ ενσχυσης με τη μορφ επιδματος στους πληγντες απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020.

27-11-20   Κ.Υ.Α. οικ. 48713/1232/20 (ΦΕΚ-5246 Β/26-11-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Νομβριο.

27-11-20   Κ.Υ.Α. οικ. 48690/1476/20 (ΦΕΚ-5245 Β/26-11-20) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας, για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

27-11-20   ΥΠΑΙΘ 161800/Ζ1/20 (ΦΕΚ-5244 Β/26-11-20) : Καθορισμς της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη του Αντιπροδρου της Ακαδημας Αθηνν, κατ το χρονικ διστημα ισχος των κτακτων μτρων για τον περιορισμ του κινδνου περαιτρω διασπορς που κορωνοο COVID-19.

27-11-20   ΑΑΔΕ A.1258/20 (ΦΕΚ-5243 Β/26-11-20) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου υποβολς των δηλσεων της αποκλειστικς χρσης της ηλεκτρονικς τιμολγησης μσω Παρχου και της αποδοχς της ηλεκτρονικς τιμολγησης μσω Παρχου, καθς και κθε λλο ειδικτερο θμα συμπεριλαμβανομνης της παρακολοθησης εφαρμογς των εν λγω υποχρεσεων για την εφαρμογ του ρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, πως ισχει.

27-11-20   ΥΠΑΙΘ Φ25γ/160706/Δ4/20 (ΦΕΚ-5239 Β/26-11-20) : Οργνωση, λειτουργα και υλοποηση για το σχολικ τος 2020-2021 της Εναλλακτικς Ενισχυτικς Διδασκαλας στα μαθματα «Να Ελληνικ» και «Μαθηματικ» των Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλασιο της πρξης «Μια Να Αρχ στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστριξη σχολικν μονδων ΕΠΑ.Λ.».26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77556/ΔΠΓΚ/26-11-20 : Κατανομ πιστσεων Κρατικο Προπολογισμο 2021 σε αναλυτικ εππεδο

26-11-20   ΥΠ.ΕΣ. 81639/26-11-20 : Οδηγες για την αποτπωση των εσδων των κοινωφελν επιχειρσεων στις βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν Παροχ γνμης Παρατηρητηρου επ του σχεδου προπολογισμο τους 2021

26-11-20   ΥΠ.ΕΣ. 81519/25-11-20 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2020 ως 31-12-2020, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν.

26-11-20   ΥΠΑΝΕΠ 125192/25-11-20 :  2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την προετοιμασα του σχεδιασμο των Προγραμμτων 2021-2027

26-11-20   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20 (ΦΕΚ-5229 Β/26-11-20) : Προκρυξη του προγρμματος «Εξοικονομ - Αυτονομ», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

26-11-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18130/26-11-20 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Χ.Τ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.17672/18.11.2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΣΤΗ ΣΕΛ. 5)

26-11-20   ΥΠΥΜΕ 109574/25-11-20 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Ελεγκτν Δημσιων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ ενψει των κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

26-11-20   K.Y.A. Γ4β/ΓΠ/οικ.75357/20 (ΦΕΚ-5227 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β460) κοινς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα» πως αυτ τροποποιθηκε εκ νου με την υπ στοιχεα Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β2596).

26-11-20   ΥΠΑΝΕΠ 123351/20 (ΦΕΚ-5226 Β/25-11-20) : Κατργηση του ρθρου 114 της υπαρ. 91354/30-8-2017 υπουργικς απφασης (Β 2983).

26-11-20   K.Y.A. οικ. 48222/1215/20 (ΦΕΚ-5225 Β/25-11-20) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης ψους τετρακοσων (400) ευρ σε μη επιδοτομενους μακροχρνια ανργους.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/285/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β 1645), πως ισχει.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/286/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/3.7.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β 2729), πως ισχει.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/287/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β 4471), πως ισχει.

26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1254/20 (ΦΕΚ-5223 Β/25-11-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76) με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1255/20 (ΦΕΚ-5223 Β/25-11-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76) με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

26-11-20   Κ.Υ.Α. 1359/319740/20 (ΦΕΚ-5205 Β/25-11-20) : Επαναπροσδιορισμς του ψους και επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της πγιας προκαταβολς του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων.25-11-20  ΟΑΕΔ 72751/25-11-20 : Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177).

25-11-20  ΥΠΥΜΕ 109376/25-11-20 : 1) Ταξινμηση μεταχειρισμνων ΕΙΧ οχημτων και μοτοσυκλετν απ χρες του εξωτερικο 2) ρση ακινησας οχημτων

25-11-20  ΑΑΔΕ Ε2185/18-11-20 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης Φ.Π.Α. (ντυπο 050 Φ.Π.Α. κδοση 2016 Φ2 TAXIS)

25-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/161649/Α5/25-11-20 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημακ τος 2021-22

25-11-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/295/20 (ΦΕΚ 5207 Β/25-11-2020): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β' 5047), πως ισχει.

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1256/20 (ΦΕΚ 5206 Β/25-11-2020): Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Kατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α' 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

25-11-20  ΑΑΔΕ Ε2186/23-11-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 290, 291 και 294 του ν.4738/2020 (Α 207 27.10.2020)

25-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25-11-20 : Διευκρινσεις επ ερωτημτων σας που αφορον την εφαρμογ της διταξης της παρ. 10 του ρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) για την αυτεπγγελτη αναμρφωση των δασικν χαρτν και της εκδοθεσας κατ' εξουσιοδτηση του ως νω νμου υπ' αριθμ. 64663/2956/2020 (Β'2773) Υπουργικς Απφασης.

25-11-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.ΕΜΔ/33150/ΕΞ2020/ΕΓΚ.1/24-11-20 : Οργνωση και τρηση του Εθνικο Μητρου Διαδικασιν (ρ. 90 του ν. 4727/2020) Ενργειες προπαρασκευαστικς φσης

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1251/20 (ΦΕΚ-5204 Β/24-11-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Νομβριο 2020.

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1252/20 (ΦΕΚ-5203 Β/24-11-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Οκτβριο 2020.

25-11-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/78562/2020 (ΦΕΚ-5201 Β/24-11-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας Υπηρεσας του ρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α 207) για την περοδο ως και 31.12.2020.

25-11-20  ΥΠΑΙΘ 160442/Ζ1/20 (ΦΕΚ-5200 Β/24-11-20) : Διεξαγωγ κατατακτριων εξετσεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021.

25-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77464/20 (ΦΕΚ-5199 Β/24-11-20) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2020.

25-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.75342/20 (ΦΕΚ-5198 Β/24-11-20) : Εξειδκευση των αναγκαων χαρακτηριστικν διαγνωστικς επρκειας των ιατροτεχνολογικν προντων ταχων ελγχων αντιγνων SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμς φορων δημσιων και ιδιωτικν, που δνανται να χρησιμοποιον αντστοιχου τπου ιατροτεχνολογικ προντα για διαγνωστικος επιδημιολογικος σκοπος και κατηγορες προσπων που υποβλλονται στον συγκεκριμνο τπο διαγνωστικο ελγχου.

25-11-20  ΥΠΥΜΕ 101737/20 (ΦΕΚ-5191 Β/24-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 7135/81/29-1-2019 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν, πως ισχει, με θμα «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου των λειτουργοντων “Πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας, πρατηρων υγρν και αερων καυσμων, των στεγασμνων σταθμν αυτοκιντων με αντλες καυσμων, καθς και των παντς εδους πρατηρων παροχς καυσμων δημοσας και ιδιωτικς χρσης”» (Β714)και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια.

25-11-20  Κ.Υ.Α. οικ.45214/2418/20 (ΦΕΚ-5176 Β/23-11-20) : 2η Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ.32085/1771/07.08.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν μεταφορν, βσει ΚΑΔ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) κοιν υπουργικ απφαση και ισχει.24-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.74363/19-11-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων 2020-2021

24-11-20  ΥΠΑΙΘ 160915/Ν1/24-11-20 : Εγκκλιες οδηγες για την σκηση του εποπτικο ρλου των Δ/νσεων Εκπαδευσης σε θματα διορισμο και απλυσης ιδιωτικν εκπαιδευτικν απ ιδιωτικς σχολικς μονδες της κατ τπο αρμοδιτητς τους

24-11-20  ΥΠΑΙΘ 160875/Ν1/24-11-20 : Εγκκλιες Οδηγες για τον ορισμ Διευθυντν, Προσταμνων και Υποδιευθυντν ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης

24-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/160563/Α5/23-11-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ) - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασα εισαγωγς του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α') πως ισχει (ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ).

24-11-20  ΥΠΑΙΘ 160229/23-11-20 : Εγκκλιες οδηγες για την υποβολ αιτημτων παρεκκλσεων στα Ξνα Σχολεα της ημεδαπς που ακολουθον το ελληνικ πργραμμα σπουδν.

24-11-20  Π.Δ. 97/20 (ΦΕΚ-234 Α/24-11-20) : Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο των διατξεων των ρθρων 10, 15 και 38 της Οδηγας (ΕΕ) 2017/2397 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 12ης Δεκεμβρου 2017 σχετικ με την αναγνριση των επαγγελματικν προσντων στην εσωτερικ ναυσιπλοα και την κατργηση των Οδηγιν 91/672/ΕΟΚ και 96/50/ ΕΚ του Συμβουλου.

24-11-20  ΥΠΕΚΥΠ οκ. 46716/28/20 (ΦΕΚ-5168 Β/23-11-20) : Κανονισμς Λειτουργας Εσωτερικο Ελγχου της Μονδας Εσωτερικο Ελγχου του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων.

24-11-20  ΑΑΔΕ Α1253/20 (ΦΕΚ-5180 Β/23-11-20) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

24-11-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 17723/20 (ΦΕΚ-5180 Β/23-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απφασης της Υπουργο Τουρισμο «Καθορισμς προδιαγραφν Γηπδων Γκολφ» (Β’ 2905).23-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/160568/Α5/23-11-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ τους 2021.

23-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 79903/20-11-20 : κτακτη επιχοργηση των Δμων της Χρας συνολικο ποσο ψους 50.000.000,00€ προς κλυψη κτακτων και επιτακτικν τους αναγκν που προκλθηκαν απ την εμφνιση του κορονοο COVID-19.

23-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 79721/20-11-20 : Τοποθτηση και χρση ταχογρφου σε απορριμματοφρα οχματα που ανκουν σε Δμους - Θματα ασφλειας και προστασας

23-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 131255/ΕΞ2020/17-11-20 : Επιβεβαωση ορθτητας πολεοδομικν στοιχεων

23-11-20  Κ.Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.74404/20 (ΦΕΚ-5104 Β/19-11-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Καθορισμς αποζημωσης των ιδιωτν ιατρν, που προσφρουν τις υπηρεσες τους στο Δημσιο κατ’ εφαρμογ του ρθρου δετερου της απ 25.2.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 42), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α 76), πως αντικαταστθηκε αρχικς με το ρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 5 αυτο αντικαταστθηκε εκ νου με το ρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α 227), καθς και κατ’ εφαρμογ του ρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας ναντι του COVID-19.

23-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32671/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 5162 Β/23-11-2020): Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

23-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32672/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 5162 Β/23-11-2020): Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

23-11-20  Κ.Υ.Α. 157811/K1/20 (ΦΕΚ 5161 Β/23-11-2020): Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο για πολτες τρτων χωρν, προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος.

23-11-20  ΑΠΔΠΧ 5/20 : Επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα στο πλασιο της διαχερισης του COVID-19.

23-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 80242/20-11-20 : Διατξεις για διοικητικ μτρα και πειθαρχικ δκαιο υπαλλλων ΟΤΑ α' βαθμο

23-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 122577/20 (ΦΕΚ-5160 Β/22-11-20) : Αυτοματοποιημνες καταχωρσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικς λεγχος του ρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α 167).

23-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.74017/20 (ΦΕΚ-5160 Β/22-11-20) : Ορισμς Υπηρεσας Ψηφιακς Διακυβρνησης και Υπευθνου Ψηφιακν Δρσεων, σμφωνα με τα ρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α 184).

23-11-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/77898/2020/20 (ΦΕΚ-5159 Β/22-11-20) : Χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α 207).

23-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 123468/20 (ΦΕΚ-5157 Β/21-11-20) : Ζητματα εφαρμογς του ρθρου 17 της απ 30-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) για την περοδο Νοεμβρου 2020 και μεταγενστερα.

23-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74727/20 (ΦΕΚ-5155 Β/20-11-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.71354/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β’ 4911).

23-11-20  ΒΟΥΛΗ 12729/8705/20 (ΦΕΚ-5153 Β/20-11-20) : Αναβολ διεξαγωγς και παρταση προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/1997), πως ισχει, λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

23-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.73781/20 (ΦΕΚ-5152 Β/20-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Υ1/ΓΠ/114971/11.02.2014 (Β’388) απφασης του Υφυπουργο Υγεας «Μτρα, ροι και διαδικασες για την πρληψη και τον λεγχο των λοιμξεων που συνδονται με τη νοσηλεα των ασθενν στους Χρους Παροχς Υγεας» (Β’ 388).

23-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./188/20240/20 (ΦΕΚ-5151 Β/20-11-20) : Κατανομ προσωπικο στο Ε.Κ.Α.Β - Υπουργεο Yγεας.

23-11-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.73777/20 (ΦΕΚ-5150 Β/20-11-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την αποζημωση δικαιοχων λγω διθεσης χρων και του προσωπικο τους, καθς και του προσωπικο του ρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κλυψη κτακτων αναγκν δημσιας υγεας που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

23-11-20  Κ.Υ.Α. 47100/1176/20 (ΦΕΚ-5139 Β/19-11-20) : Καθορισμς του αριθμο των μαθητευομνων και σπουδαστν των δομν Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακ τος - Τξη Μαθητεας και ΙΕΚ), που δνανται να πραγματοποισουν Μαθητεα σε φορες του Δημοσου Τομα κατ το σχολικ τος 2020-2021.

23-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ12γ/ΓΠ45568/1356/20 (ΦΕΚ-5114 Β/19-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Π4α/οικ.4633/29.9.1993 υπουργικς απφασης «Προδιαγραφς λειτουργας κντρων αποθεραπεας - αποκατστασης για την παροχ ιατρικν και λοιπν φροντδων καθς και για τη διημρευση των ατμων που περιγρφονται στην παρ. 1 του ρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β 789/1993).

23-11-20  Π.Δ. 96/20 (ΦΕΚ-232 Α/20-11-20) : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του π.δ. 1/2017 «Οργανισμς της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν (Ε.Υ.Π.)» (Α 2).20-11-20  Κ.Υ.Α. Δ30/A3/99139/20 (ΦΕΚ-5141 Β/19-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Ανθεση στη Διεθυνση Διαβατηρων του Αρχηγεου της Ελληνικς Αστυνομας της εκτπωσης των αδειν οδγησης που εκδδονται απ τις Υπηρεσες Μεταφορν και Επικοινωνιν των Νομαρχιακν Αυτοδιοικσεων της χρας» (Β 1697).

20-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 118632/20 (ΦΕΚ-5111 Β/19-11-20) : Κατταξη σε βαθμος επικινδυντητας βιομηχανικν προντων και οικονομικν φορων για την κατρτιση του προγρμματος ελγχων εποπτεας της αγορς».

20-11-20  Κ.Υ.Α. Α1249/20 (ΦΕΚ-5106 Β/19-11-20) : Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης ενεργειακν προντων. Απαιτσεις συμμρφωσης, λειτουργας και καταγραφς των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Εδος και περιεχμενο των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ.

20-11-20  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 9575/19-11-20 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

20-11-20  ΑΑΔΕ Ε2183/16-11-20 : Δικαιολογητικ που, λγω των συνεπειν της πανδημας Covid-19, γνονται δεκτ για την απδειξη του φορολογητου εισοδματος απ συντξεις αλλοδαπς, κατ την υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος κατπιν πρσκλησης στο πλασιο διασταυρσεων κατπιν κδοσης πρξης διοικητικο προσδιορισμο με βση στοιχεα που χει στη διθεσ της η Φορολογικ Διοκηση.

20-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19-11-20  : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακ Απδοση Κτιρων».

20-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ4/ΓΠ/οικ.74407/20 (ΦΕΚ-5148 Β/19-11-20) : Αναγκαστικ διθεση κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας, εγκαταστσεων και θαλμων, στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, για την κλυψη της κτακτης και επιτακτικς ανγκης δημσιας υγεας, απ την ξαρση του κορωνοο COVID-19.19-11-20  Κ.Υ.Α. 32066/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5123 Β/19-11-20) : Ζητματα οργνωσης και τρησης του Εθνικο Μητρου Διαδικασιν, κατ' εφαρμογ του ρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α 184).

19-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74341/20 (ΦΕΚ-5103 Β/19-11-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 71354/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4911).

19-11-20  Κ.Υ.Α. 131993/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5101 Β/19-11-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα 104120/ΕΞ2020/18-9-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα καταβολς συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν πληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α 148)» (Β 4095).

19-11-20  Π.Δ. 95/20 (ΦΕΚ-230 Α/19-11-20) : Ρθμιση θεμτων εκπαδευσης των δοκμων αστυφυλκων της εκπαιδευτικς σειρς 2020-2022.18-11-20  Ν. 4753/20 (ΦΕΚ-227 Α/18-11-20) : Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την προθηση της δκαιης μεταχερισης και της διαφνειας για τους επιχειρηματικος χρστες επιγραμμικν υπηρεσιν διαμεσολβησης (L 186), ρυθμσεις για τη Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, την Επιτροπ Ανταγωνισμο, τη λειτουργα της αγορς και λοιπς διατξεις.

18-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 47793/367/19-11-20 : Αντικατσταση της υπ αριθμ. 34341/5991/18.09.2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων , απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν.4706 ( A' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2014( Α’ 177)» (Β'4014), πως τροποποιθηκε με την υπ αριθμ. 42407/8205/ 2020ΦΕΚ Β'4581/2020 απφαση (Β’ 4581)

18-11-20  ΕΦΚΑ 306179/19-11-20 : Διαδικτυακ Υπηρεσα κδοσης ενιαου Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημνους Φορες, Υπηρεσες, Πρσωπα (ΚΕΠ, Δημσιες Υπηρεσες, Υπηρεσες Φορων Γενικς Κυβρνησης, Τραπεζικ Ιδρματα, Συμβολαιογρφους) και εργοδτες κοινν επιχειρσεων

18-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 78608/17-11-20 : Στοιχεα για μισθματα κτιρων (Ιανουαρου-Δεκεμβρου 2020).

18-11-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/32607/ΕΞ2020/19-11-20 : Κατργηση τηλεομοιοτυπας (FAX) στο Δημσιο Πεδο εφαρμογς προπαρασκευαστικς ενργειες υπχρεων φορων

18-11-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 17672/18-11-20 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.17518/17.11.2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΣΤΗ ΣΕΛ. 5) : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Χ.Τ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

18-11-20  ΥΠΑΙΘ 158104/Ε3/18-11-20 : Ενημρωση για τις προποθσεις χοργησης δειας ειδικο σκοπο στους εκπαιδευτικος/ μλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

18-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.10043/3556/206/17-11-20 : Απντηση σε πρτασ σας σχετικ με τη δυναττητα συνταξιοδτησης απ τον e-ΕΦΚΑ (πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) μητρων ανηλκων τκνων

18-11-20  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/73549/20 (ΦΕΚ-5098 Β/18-11-20) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκαταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α 214).

18-11-20  Κ.Υ.Α. 131954/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5099 Β/18-11-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

18-11-20  ΥΠΑΙΘ 142524/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4716 Β/26-10-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των κλδων ΠΕ23 Ψυχολγων και ΠΕ30 Κοινωνικν Λειτουργν για το σχολικ τος 2020-2021 στο πλασιο της Πρξης: «Υποστριξη σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης απ Ψυχολγους και Κοινωνικος Λειτουργος» για την αντιμετπιση των συνεπειν του COVID- 19.18-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.47270/2074/17-11-20 : Συμπληρωματικς Οδηγες επ της Εγκυκλου με θμα: «Αναστολ Λειτουργας των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν ανοικτς δομν φροντδας: Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρων Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)»

18-11-20  ΕΦΚΑ 304941/18-11-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την κατταξη σε ασφαλιστικς κλσεις των αμειβομνων μισθωτν με κυμαινμενες αποδοχς τεκμαρτ ημερομσθια

18-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 111428/21-10-20 : Παρταση Γενικν Συνελεσεων Συνελεσεων των Εταρων

18-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ.  131576/ΕΞ2020/18-11-20 : Ανατροπς αναλψεις υποχρεσεων και απορρφηση πιστσεων οικονομικο τους 2020

18-11-20  ΥΠΥΜΕ 102049/18-11-20 : Απαλλαγ απ την καταβολ πρσθετου ειδικο τλους για λγους ανωτρας βας

18-11-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/282/20 (ΦΕΚ-5081 Β/17-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13-11-2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β 5047).

18-11-20  Κ.Υ.Α. 47284/359/20 (ΦΕΚ-5080 Β/17-11-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 34341/5991/18-09-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α 177)» (Β 4014), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απφαση (Β 4581).

18-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 131207/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5079 Β/17-11-20) : Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982.

18-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.73325/20 (ΦΕΚ-5060 Β/17-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020» (Β’ 4899).

18-11-20  Κ.Υ.Α. Φ16/154871/ΓΓ4/20 (ΦΕΚ-5057 Β/17-11-20) : Οικονομικ ενσχυση μαθητευομνων μαθητεας για τη μεωση της διασπορς του COVID 19.

18-11-20  ΥΠΥΜΕ 94916/20 (ΦΕΚ-5056 Β/17-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α 38080/1941/28.07.2020 (Β’ 3253) «Κυκλοφορα Επιβατηγν Δημοσας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) οχημτων στους Λεωφορειδρομους στην πλη της Θεσσαλονκης».17-11-20  ΕΚΔΔΑ 4604/20 (ΦΕΚ-5053 Β/17-11-20) : Καθορισμς του τπου δλωσης και του τρπου εγγραφς των εισακτων στην Εθνικ Σχολ Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

17-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 73365/3-11-20  : Παροχ μσων ατομικς προστασας και μτρα προληπτικς ιατρικς σε επιβλποντες μηχανικος

17-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 78411/17-11-20 : Παροχ στους υπεθυνους επικοινωνας των φορων Τ.Α νων κωδικν πρσβασης για τον ειδικ διαδικτυακ τπο του ΥΠ.ΕΣ για θματα προσωπικο

17-11-20  ΥΠΥΜΕ 100677/17-11-20 : 1) Ταξινμηση μικρν φορτηγν οχημτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t προερχμενων απ χρες του εξωτερικο 2) Κυκλοφορα αποχαρακτηρισμνων ΕΔΧ οχημτων
3) ρση ακινησας μικρν φορτηγν οχημτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t 4) Παρταση διρκειας ισχος των φλλων δοκιμν και των πιστοποιητικν γκρισης και ταξινμηση οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t

17-11-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 14171/17-11-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διευκρινιστικς οδηγες σε συνχεια της υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/134/οικ.21190/13.11.2020 νετερης εγκυκλου του Υπουργεου Εσωτερικν

17-11-20  Κ.Υ.Α. οικ. 46939/1171/20 (ΦΕΚ-5048 Β/16-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 42774/1072/20-10-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις-εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τον μνα Οκτβριο» (Β 4706), ως προς τις Περιφερειακς Εντητες Κοζνης, Καστορις, Σερρν, Ροδπης, Θεσσαλονκης, Ιωανννων και Λρισας.

17-11-20  ΒΟΥΛΗ 12593/8602/20 (ΦΕΚ-5050 Β/16-11-20) : Ανασυγκρτηση του Επιστημονικο Συμβουλου της Βουλς των Ελλνων.

17-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 47166/1180/20 (ΦΕΚ-5051 Β/16-11-20) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας.

17-11-20  Κ.Υ.Α. οικ. 47167/1181/20 (ΦΕΚ-5051 Β/16-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ» (Β’ 2268).

17-11-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 162100/16-11-20 : Παροχ διευκολνσεων γονων - στελεχν Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. λγω αναστολς λειτουργας σχολικν μονδων

17-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77829/15-11-20 : Αντιρρησες Συνεδισης (Εναλλακτικ Υπηρεσα)16-11-20  ΥΠΑΙΘ 156651/Ε3/16-11-20 : Παραμον εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ/ ΕΒΠ στις περιοχς υπηρτησς τους

16-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.73263/16-11-20 : Επικαιροποηση συστσεων εμβολιασμο για παιδι και ενλικες κατ την 2η ξαρση της πανδημας SARS-CoV-2

16-11-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 32141/13-11-20 : Διθεση εγκεκριμνων πιστοποιητικν ηλεκτρονικς υπογραφς στο πλασιο υλοποησης του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων

16-11-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/281/20 (ΦΕΚ-5047 Β/14-11-20) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020.

16-11-20  ΕΛΑΣ 1029/8/18/20 (ΦΕΚ-5046 Β/14-11-20) : Δημσιες υπαθριες συναθροσεις.

16-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72991/20 (ΦΕΚ-5045 Β/14-11-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4911).

16-11-20  ΥΠΑΙΘ 155689/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-5044 Β/14-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120126/ΓΔ4/12-09-2020 κοινς απφασης της Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων με θμα: «Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση για το σχολικ τος 2020-21» (Β’ 3882).

16-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72989/20 (ΦΕΚ-5043 Β/14-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020» (Β’ 4899).

16-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/109117/1523/20 (ΦΕΚ-5024 Β /13-11-20) : Καθορισμς ποστητας και ποιτητας σμριδας Νξου που θα παραληφθε το τος 2020, καθς και εργατικο δικαιματος εξρυξης και μεταφορς σμριδας Νξου για το τος 2020.

16-11-20  Κ.Υ.Α 31548/20 (ΦΕΚ-5021 Β/13-11-20) : Καθορισμς των επιλξιμων δαπανν, των κατηγοριν των οπτικοακουστικν ργων, της διαδικασας και του χρνου ελγχου της τρησης των ρων και προποθσεων των διατξεων του ρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθς και των προποθσεων, των ρων και της διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου αυτο.

16-11-20  Κ.Υ.Α. οικ. 46153/1151/20 (ΦΕΚ-5007 Β/13-11-20) : κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας στις πληγεσες περιοχς απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020.

16-11-20  Π.Δ. 93/20 (ΦΕΚ-219 Α/13-11-20) : Ρθμιση θεμτων προσωπικο και οργνωσης Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας.13-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 121114/1311-20 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη χρση του Πληροφοριακο Συστματος Σρευσης Κρατικν Ενισχσεων σσονος Σημασας (ΠΣΣΕΗΣ)

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77440/ΕΓΚ.427/13-11-20 : Λειτουργα συλλογικν οργνων των περιφερειν κατ τη διρκεια εφαρμογς των μτρων περιορισμο της διασπορς του Covid 19 και κατ το διστημα εφαρμογς των κτακτων μτρων απ 7 ως 30 Νοεμβρου 2020

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77137/11-11-20 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων Περιφερειν στον Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν

13-11-20  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/50108/20 (ΦΕΚ-5006 Β/13-11-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων παραλαβς απ τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασας και εξφλησης λογαριασμν φαρμκων απ ιδιωτικ φαρμακεα συμβεβλημνα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελχη Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς.

13-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 46609/343/12-11-20 - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 46980/195/20 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΚΥΠ : Κοιν Απφαση Υπουργν Οικονομικν και Εργασας & Κοινωνικν Υποθσεων αριθ. 34341/5991/18-9-2020 (ΦΕΚ Β' 4014/2020) «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων , απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177)» και Τροποποηση αυτς με την ΚΥΑ αριθ. οικ.42407/8205/16-10-2020 (ΦΕΚ Β' 4581/16-10-2020) - Τροποποηση της αριθ. 34341/5991/18-9-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας & Κοινωνικν Υποθσεων «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων , απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177)» (Β' 4014)

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 74652/20 (ΦΕΚ-5004 Β/13-11-20) : Επιχοργηση Δμων για την εξφληση υποχρεσεων απ διαταγς πληρωμς και τελεσδικες δικαστικς αποφσεις.

13-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.72844/13-11-20 : Υπενθμιση αναφορικ με τα μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 στα Μσα Μαζικς Μεταφορς

13-11-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 14043/12-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Γραμματεας Υποδοχς Αιτοντων συλο, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77233/ΕΓΚ.426/13-11-20 : Ενημρωση για την οργνωση και λειτουργα των δμων κατ το διστημα εφαρμογς των μτρων για τον περιορισμ της διδοσης της πανδημας

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77221/ΕΓΚ.423/13-11-20 : Προσδιορισμς νου χρνου ναρξης σκησης μεταβιβαζμενων αρμοδιοττων στους διοικητικ υποστηριζμενους δμους και λξης της διοικητικς υποστριξης - Υπηρεσες Δμησης δμων

13-11-20  ΥΠΥΜΕ 96840/12-11-20 : Δυναττητα εξ' αποστσεως εκπαδευσης για την κατρτιση συμβολων ασφαλος μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων

13-11-20  ΥΠΥΜΕ 97131/12-11-20 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα.

13-11-20  Κ.Υ.Α. 129652/EΞ2020/20 (ΦΕΚ-5003 Β/12-11-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στον Δμο Αλμυρο της Περιφερειακς Εντητας Μαγνησας της Περιφρειας Θεσσαλας.

13-11-20  Κ.Υ.Α. 129640/EΞ2020/20 (ΦΕΚ-5003 Β/12-11-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας.

13-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ13/οικ.45861/992/20 (ΦΕΚ-5001 Β/12-11-20) : Παρταση ισχος εγκριτικν αποφσεων ελχιστου εγγυημνου εισοδματος και επιδματος στγασης.

13-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72687/20 (ΦΕΚ-4999 Β/12-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020» (Β’ 4899).

13-11-20  Κ.Υ.Α. 120338/20 (ΦΕΚ-4998 Β/12-11-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19-6-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13-5-2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β 1481)” (Β 1837)» (Β 2454).

13-11-20  Κ.Υ.Α. οικ.121/ΦΑ.12/20 (ΦΕΚ-4995 Β/12-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 34/Φ.Α.12/11.02.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Επικρατεας (Β’ 672) με την οποα τροποποιεται η υπ' αριθμ. 39734/207/23.05.2018 Κοιν απφαση των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης και Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων για τη Δρση “Κουπνι Υπερυψηλς Ευρυζωνικτητας (Superfast Broadband)” (Β’ 1907).

13-11-20  Κ.Υ.Α. 87600/20 (ΦΕΚ-4994 Β/12-11-20) : Αποζημωση Εμπορικν Πτσεων Απριλου -Μαου 2020.

13-11-20  Κ.Υ.Α. Δ12γ/ΓΠ/οικ.44991/1349/20 (ΦΕΚ-4991 Β/12-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Προποθσεις δρυσης και λειτουργας Στεγν Υποστηριζμενης Διαβωσης Ατμων με Αναπηρες» (Β’ 1160).

13-11-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 301/107172/20 (ΦΕΚ-4990 Β/12-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 123/22078/4-2-2019 κοινς απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ διατξεων του Καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικ με τη λειτουργα Οργανσεων Παραγωγν προντων υδατοκαλλιργειας» (Β 463).12-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 46621/1415/12-11-20 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο σε περπτωση αναστολς λειτουργας σχολικν μονδων μονδων φροντδας των παιδιν Συστσεις για τη διευκλυνση των γονων σε περπτωση κατ’ οκον περιορισμο του παιδιο

12-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/οικ.13016/562/12-11-20 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4387/2016, πως χουν αντικατασταθε με τις διατξεις του ρθρου 26 του ν. 4670/2020 περ διαδοχικς ασφλισης

12-11-20  ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/96821/12-11-20 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των ντονων καιρικν φαινομνων που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Κρτης τους μνες Οκτβριο και Νομβριο του τρχοντος τους

12-11-20  ΥΠΑΙΘ 154697/E2/12-11-20 : Διευκρινσεις επ των αιτσεων οριστικς τοποθτησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπηρετον με θητεα σε Πρτυπα και Πειραματικ σχολεα

12-11-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72309/20 (ΦΕΚ-4980 Β/11-11-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς υπαθριας αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 11.11.2020 ως και 17.11.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

12-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1248/20 (ΦΕΚ-4984 Β/11-11-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

12-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2α/οικ.71463/20 (ΦΕΚ-4983 Β/11-11-20) : Κατανομ θσεων εξειδικευμενων ιατρν, για εξειδκευση στις Μονδες Εντατικς Θεραπεας (Μ.Ε.Θ.) της χρας.

12-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/38117/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4982 Β/11-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240).

12-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.70808/20 (ΦΕΚ-4981 Β/11-11-20) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας εσπραξης των οφειλμενων ποσν αυτματης επιστροφς (claw back) του ρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικν προντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς τον ΕΟΠΥΥ τους 2019.

12-11-20  Κ.Υ.Α. 113278/20 (ΦΕΚ-4973 Β/11-11-20) : Προδιαγραφς και απαιτσεις για τους εξοπλισμος (συσκευς διατξεις) επεξεργασας νερο ανθρπινης κατανλωσης που παρχεται στα εσωτερικ δκτυα δρευσης κτιρων.11-11-20  ΕΦΚΑ 296156/ΕΓΚ.49/11-11-20  : Πργραμμα επιδτησης 100.000 νων θσεων εργασας - Προσδιορισμς ασφαλιστικν εισφορν Απεικνιση της ασφλισης

11-11-20  ΥΠΥΜΕ Γ5/94792/11-11-20 : Πολυμερς Συμφωνα M330 για την παρταση πιστοποιητικν εκπαδευσης οδηγν ADR και πιστοποιητικν κατρτισης συμβολων ασφαλος μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων

11-11-20  ΥΠΥΜΕ Β1/94195/10-11-20 : Κανονισμς 1071/2009 κτακτα μτρα λγω πανδημας κορωνοο COVID 19 - Παρταση ισχος αδειν σκησης επαγγλματος οδικο μεταφορα εμπορευμτων και επιβατν

11-11-20  ΥΠΥΜΕ 93964/10-11-20 : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων λων των αυτοκιντων οχημτων πλην φορτηγν και λεωφορεων με Μγιστη Αποδεκτ Μζα Φορτωμνου Οχματος (ΜΑΜΦΟ) >3,5 t λγω αναστολς λειτουργας των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

11-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 124695/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4967 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 20725/Β.979/10.5.2011 απφασης «Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), πως ισχει.

11-11-20  ΑΑΔΕ Ε2182/9-11-20 : Φορολγηση δωρες/γονικς παροχς χρηματικν ποσν για την αγορ πρτης κατοικας

11-11-20  ΑΑΔΕ Ε2181/5-11-20: Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικς πωλσεις.

11-11-20  ΥΠΑΙΘ 383/10-11-20 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων για την εφαρμογ της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης (ΦΕΚ Β' 4899) σχετικ με τη διεξαγωγ της πρακτικς σκησης φοιτητν.

11-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.46293/2035/10-11-20 : ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ» ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

11-11-20  ΠΥΣ 43/20 (ΦΕΚ-218 Α/10-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 43/11-12-2019 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο Μεγλων ργων Υποδομς».

11-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 116665/20 (ΦΕΚ-4968 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικς απφασης «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β 677), πως εκστοτε ισχει.

11-11-20  ΑΑΔΕ A1244/20 (ΦΕΚ-4964 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27.09.2018 απφασης Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «δρυση και λειτουργα των Ελευθρων Ζωνν», πως ισχει.

11-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/138715/Δ1/20 (ΦΕΚ-4961 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/18-8-2020 υπουργικς απφασης με θμα «Υλοποηση του προγρμματος “Σχολικ Γεματα” στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2020-2021» (Β3606).

11-11-20  Κ.Υ.Α. 125696/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4959 Β/10-11-20) : Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρου 2018 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου.

11-11-20  K.Y.A. 116329/20 (ΦΕΚ-4959 Β/10-11-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 83013/4.8.2020 κοινς υπουργικς απφασης για την ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2020 (Β’ 3239).10-11-20  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/93594/10-11-20 : Δημοσευση της με αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (Β' 4899) κοινς υπουργικς αποφσεως

10-11-20  ΥΠΥΜΕ 93092/Σ.6218/10-11-20 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» ΤΟΥ Ν.4663/2020 - Διευκρινσεις σχετικ με τις διατξεις της παρ.1(ζ) του ρθρου 7 του ν.4663/2020 περ παραχρησης χρσης χρου ως υδατοδρομου

10-11-20  ΟΑΕΔ 69793/10-11-20 : Τροποποηση ρων και προποθσεων χοργησης του βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολουμνων στους ασφαλισμνους του e-ΕΦΚΑ (τως Ε.Τ.Α.Α.) (παρ. 2 του ρθρ. 44 του ν.3986/2011, πως ισχει)»

10-11-20  ΟΑΕΔ 69791/10-11-20 : Τροποποηση ρων και προποθσεων χοργησης του βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολουμνων στους ασφαλισμνους του e-ΕΦΚΑ (τ. Ο.Α.Ε.Ε. και τ.Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε) (παρ. 2 του ρθρ. 44 του ν.3986/2011, πως ισχει)

10-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/69310/20 (ΦΕΚ-4949Β/10-11-20) : Καθορισμς σνθεσης και τρπου λειτουργας της Επιτροπς Διαπραγμτευσης Αμοιβν και Τιμν Ιατροτεχνολογικν Προντων του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

10-11-20  K.Y.A. Δ11/οικ.45036/1973/20 (ΦΕΚ-4948 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ11/οικ. 32940/1376/14.8.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας υλοποησης του προγρμματος οικονομικς στριξης οικογενειν, με παιδι προσχολικς ηλικας» (Β 3538), πως ισχει.

10-11-20  K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.71608/20 (ΦΕΚ-4946 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020» Β’ 4899).

10-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71606/20 (ΦΕΚ-4945 Β/9-11-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4911).

10-11-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 20783/20 (ΦΕΚ-4944 Β/9-11-20) : Καθορισμς εντπου σμβασης πλησης και μεταββασης επιχειρηματικν απαιτσεων (παρ. 14 και 16 του ρθρου 10 του ν. 3156/2003).

10-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/152782/Δ1/20 (ΦΕΚ-4943 Β/9-11-20) : νταξη νων σχολικν μονδων στο πργραμμα “Σχολικ Γεματα” για το σχολικ τος 2020-2021.

10-11-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.71551/20 (ΦΕΚ-4940 Β/9-11-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την προμθεια ιατροτεχνολογικν προντων ταχων μοριακν ελγχων (rapid test) για την διενργεια ελγχων νσησης απ τον κορωνο COVID-19.

10-11-20  Κ.Υ.Α. 152503/Υ1/20 (ΦΕΚ-4941 Β/9-11-20) : Καθορισμς θεμτων και ψους αποζημωσης δικαιοχων φυσικν προσπων, ενταγμνων στο Μητρο «Αξιολογητν, Επιτηρητν, Ελεγκτν, Επιθεωρητν, Εμπειρογνωμνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εκτλεση εργασιν του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατ την παρ. 2 του ρθρου 19 του ν. 4115/2013.

10-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 31368/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4941 Β/9-11-20) : Ορισμς της Αρχς Εγγραφς και των εντεταλμνων εκπροσπων αυτς για την παροχ υπηρεσιν ταυτοποησης σε εγκεκριμνους παρχους υπηρεσιν εμπιστοσνης, προς τον σκοπ της κδοσης εγκεκριμνων πιστοποιητικν ηλεκτρονικς υπογραφς για την υλοποηση του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων, της διαδικασας παροχς υπηρεσιν ταυτοποησης και των ρλων στελεχν των φορων του δημσιου τομα για την παροχ των ανωτρω υπηρεσιν.

10-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 127519/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4939 Β/9-11-20) : Καθορισμς των θεμτων λειτουργας της Επιτροπς Εξδικης Επλυσης Φορολογικν Διαφορν .

10-11-20  ΕΛ.ΣΥΝ. ΦΓ8/55081/20 (ΦΕΚ-4938 Β/9-11-20) : Διαδικασα Ελγχου απ το Ελεγκτικ Συνδριο της παρξης, της λειτουργας και της αποτελεσματικτητας Συστματος Εσωτερικο Ελγχου στους φορες που υπγονται στην ελεγκτικ του δικαιοδοσα.

10-11-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.71272/20 (ΦΕΚ-4936 Β/9-11-20) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Β1.α/οικ.22461/03.04.2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Υγεας με θμα «κτακτη οικονομικ ενσχυση στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο» (Β’ 1213).

10-11-20  Κ.Υ.Α. 4892/1/127-ριη/20 (ΦΕΚ-4935 Β/9-11-20) : Mεταφορ στο ελληνικ δκαιο της Εκτελεστικς Οδηγας (ΕΕ) 2019/68 της Επιτροπς της 16ης Ιανουαρου 2019 «για τη θσπιση τεχνικν προδιαγραφν για τη σμανση των πυροβλων πλων και των ουσιωδν συστατικν μερν τους δυνμει της Οδηγας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλου σχετικ με τον λεγχο της απκτησης και της κατοχς πλων» και λλες διατξεις.

10-11-20  ΦΕΚ-4929 Β/9-11-20 :
--> Συμπλρωση της υπ στοιχεα ΔΧΠ0000184ΕΞ2019/Χ.Π. 37/22-01-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Οικονομας και Ανπτυξης και Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ την πλημμρα της 15ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς» (Β230).
--> Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 16ης και 17ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Πιερας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας.
--> Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 25ης, 26ης και 27ης Ιανουαρου του 2019 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Δρμας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης.

10-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1246/20 (ΦΕΚ-4926 Β/9-11-20) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στους Δμους Ανατολικς Σμου και Δυτικς Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω της ισχυρς σεισμικς δνησης που εκδηλθηκε στην περιοχ στις 30-10-2020.

10-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518/20 (ΦΕΚ-4924 Β/9-11-20) : Καθορισμς των προδιαγραφν και του περιεχομνου των σχεδων δρσης ειδν και τπων οικοτπων.9-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.45385/1986/9-11-20 : Αναστολ Λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν ανοικτς δομν φροντδας: Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρων Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

9-11-20  ΥΠΑΙΘ 152821/ΓΔ5/9-11-20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ)

9-11-20  Κ.Υ.Α. 2241.7/73380/20 (ΦΕΚ-4916 Β/9-11-20) : Παρταση της περιδου εφαρμογς των διατξεων του ρθρου τεσσαρακοστο της απ 1.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 90) που κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104), για την εγγραφ των ανργων ναυτικν στους καταλγους προσφερομνων προς ναυτολγηση και επιδοτομενων ανργων που τηρονται απ το Γραφεο Ερεσης Ναυτικς Εργασας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικς Αρχς και λαμβνουν τακτικ επιδτηση, κατ παρκκλιση των διατξεων του π.δ. 228/1998.

9-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.70598/20 (ΦΕΚ-4915 Β/9-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05.02.2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ.» (Β 320).

9-11-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.70594/20 (ΦΕΚ-4915 Β/9-11-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την κλυψη δαπανν για υλικ, υπηρεσες και εξοπλισμ των Νοσοκομεων, των Δ.Υ.Πε. και λοιπν φορων στο πλασιο αντιμετπισης της διδοσης του κορωνοο.

9-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(γ)/οικ.68931/20 (ΦΕΚ-4912 Β/9-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(γ)/οικ.59603/01-08-2018 (Β’ 3934) απφασης με θμα «Επανακαθορισμς τιμν πλησης ναρκωτικν φαρμκων του Κρατικο Μονοπωλου ».

9-11-20  Ν. 4745/20 (ΦΕΚ-214 Α/6-11-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Ρυθμσεις για την επιτχυνση της εκδκασης εκκρεμν υποθσεων του ν. 3869/2010, σμφωνα με τις επιταγς της παρ. 1 του ρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την ελογη διρκεια της πολιτικς δκης, τροποποισεις του Κδικα Δικηγρων και λλες διατξεις.

9-11-20  ΑΑΔΕ Α1243/20 (ΦΕΚ-4914 Β/9-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Β 3579).

9-11-20  ΥΠΥΜΕ 91491/9-11-20 : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων στο πλασιο λψης μτρων που αφορον στην πρληψη, την προστασα και την αναγκαιτητα περιορισμο της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνος).

9-11-20  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΛ/Η/1130255/ΕΞ2020/5-11-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ζτημα της κδοσης και κοινοποησης καταλογιστικν πρξεων εντς των προβλεπμενων προθεσμιν παραγραφς

9-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.71404/9-11-20 : Συστσεις αναφορικ με την χρση της μσκας προσπου σε Καταστματα Υγειονομικο Ενδιαφροντος (τροφμων και ποτν και παροχς υπηρεσιν) στο πλασιο της πανδημας COVID-19

9-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

9-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 75317/8-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID 19

9-11-20  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/90777/6-11-20 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης, Π.Ε.Ι., αδειν σκησης επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν και Δ.Ε.Ε. στο πλασιο των νων κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

9-11-20  ΑΑΔΕ Ε2180/5-11-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.)."

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71354/20 (ΦΕΚ-4911 Β/8-11-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71352/20 (ΦΕΚ-4910 Β/7-11-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ τις 9.11.2020 ως και τις 30.11.2020.

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71350/20 (ΦΕΚ-4909 Β/7-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B’ 4018).

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71348/20 (ΦΕΚ-4908 Β/7-11-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71346/20 (ΦΕΚ-4907 Β/7-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).

9-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 127469/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4906 Β/7-11-20) : Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Β 130).

9-11-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/106871/930/20 (ΦΕΚ-4904 Β/7-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν «Προκρυξη της Δρσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323/07.08.2020).

9-11-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 53410/20 (ΦΕΚ-4903 Β/7-11-20) : Αναστολ λειτουργας λων των δικαστικν και εισαγγελικν υπηρεσιν του Δικαστικο Μεγρου Αγρινου.

9-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/181/20556/20 (ΦΕΚ-4902 Β/7-11-20) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Υγεας τους 2020.

9-11-20  Κ.Υ.Α. 87618/20 (ΦΕΚ-4901 Β/7-11-20) : Μτρα στριξης ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρσεων τουριστικν γραφεων και Τουριστικν Επιχειρσεων Οδικν Μεταφορν (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθτουν τουριστικ λεωφορεα δημσιας χρσης (Δ.Χ. ).

9-11-20  ΥΠΑΙΘ 151978/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4900 Β/7-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120126/ΓΔ4/12-09-2020 υπουργικς απφασης «Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση για το σχολικ τος 2020-2021» (Β’ 3882).

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71342/20 (ΦΕΚ-4899 Β/6-11-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020.

9-11-20  ΥΠΥΜΕ 84962/20 (ΦΕΚ-4896 Β/6-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. Α/79574/5488/16/15.12.2017 υπουργικς απφασης «Ιατρικ πιστοποιητικ της παραγρφου 4 του ρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χοργηση ανανωση ειδικς δειας οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκιντου και την οδγηση ολικς εκμισθωμνου Επιβατη γο Ιδιωτικς Χρσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκιντου κατ το ν. 4093/2012 (Α’ 222)» (Β’ 4587).6-11-20  ΥΠΑΙΘ 151926/Ε3/6-11-20 : Βεβαισεις κνησης εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

6-11-20  ΥΠΑΙΘ  Φ.350/68/151839/Ε3/6-11-20 : Εφορευτικς Επιτροπς για τις Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ)

6-11-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 13795/6-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

6-11-20  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1129805/ΕΞ2020/4-11-20 : Φορολογικ μεταχεριση ανεσπρακτων δεδουλευμνων αποδοχν εργαζομνων που καταβλθηκαν σε αυτος το φορολογικ τος 2019 και για τις οποες ο παρακρατομενος φρος αποδθηκε στο φορολογικ τος 2017.

6-11-20  ΥΠΑΙΘ  Φ.350/66/151441/Ε3/20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ)

6-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 125944/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4884 Β/5-11-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Διοικητικν Μτρων και Κυρσεων.

6-11-20  Κ.Υ.Α. 17020/20 (ΦΕΚ-4883 Β/5-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο με ττλο «Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19 (Β’2270)» πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 10340/07.07.20 (Β 2765) μοια απφαση.5-11-20  ΥΠΥΜΕ 89363/5-11-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

5-11-20  ΑΑΔΕ Ε2179/2-11-20 : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπς της 28ης Οκτωβρου για την τροποποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπς σχετικ με την απαλλαγ απ τους εισαγωγικος δασμος και τον ΦΠΑ κατ την εισαγωγ, η οποα χορηγεται για τα εμπορεματα που εναι αναγκαα για την καταπολμηση των επιπτσεων της ξαρσης της νσου COVID-19 κατ τη διρκεια του 2020Παρταση προθεσμας

5-11-20  ΑΑΔΕ Ε2178/3-11-20  : Κοινοποηση των ρθρων 10 και 15 του νμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α'/31.07.2020) Τροποποηση του ρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α') και οδηγες εφαρμογς

5-11-20  ΑΑΔΕ Ε2177/29-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 21 του νμου 4736 /2020 (ΦΕΚ 200 /Α') "Εξαιρσεις και απαλλαγς απ το περιβαλλοντικ τλος και την απαγρευση ταξινμησης για παλαι ρυπογνα οχματα”

5-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.70907/5-11-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στην ΠΕ Σμου μετ το σεισμ της 29/10/2020

5-11-20  ΑΑΔΕ Ε2176/3-11-20 : Κοινοποηση των εγκυκλων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν α) Γ6/49808/1516/06.10.2020 «Προσωριν μτρα για τη θση σε κυκλοφορα μοτοσικλετν, επιβατικν οχημτων, φορτηγν και λεωφορεων» και β) 65019/12.10.2020 «Διευκρινσεις για προσωριν μτρα θσης σε κυκλοφορα μοτοσικλετν, επιβατικν οχημτων, φορτηγν και λεωφορεων» εγκυκλων οδηγιν του.

5-11-20  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2685/22.10.2020 (ΦΕΚ-4879 Β/4-11-20) : Υποβολ απ τα πιστωτικ ιδρματα στοιχεων για τις συναλλαγς τους στη διατραπεζικ αγορ για στατιστικος λγους - Αντικατσταση της υπ’ αρ. 2644/6.9.2011 Πρξης του Διοικητ της Τρπεζας της Ελλδος.

5-11-20  Κ.Υ.Α. Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/20 (ΦΕΚ-4863 Β/4-11-20) : Διαδικασα καθορισμο, οριοθτησης και οργνωσης, των απαιτομενων δικαιολογητικν, του τρπου λειτουργας και διαχερισης του Επιχειρηματικο Πρκου Μεμονωμνης Μεγλης Μονδας (ΕΠΜΜΜ).

5-11-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 26750/20 (4852 Β/4-11-20) : Τροποποηση του Κανονισμο Λειτουργας της Αρχς Προσφυγν.

5-11-20  ΑΑΔΕ A1247/20 (ΦΕΚ-4843 Β/4-11-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων τελν και λοιπν φορολογιν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 31η Οκτωβρου 2020, για τους υπχρεους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας και ανκουν στη χωρικ αρμοδιτητα της Δ.Ο.Υ. Σμου.

5-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.70466/20 (ΦΕΚ-4842 Β/4-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.65549/14.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου - «ΒΙΑΛ» του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 14.10.2020 ως και 21.10.2020» (Β’ 4533), ως και τις 11.11.2020.

5-11-20  Κ.Υ.Α. 114517/20 (ΦΕΚ-4840 Β/4-11-20) : Δετερη τροποποηση της υπ’ αρ. 71383/8-7-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2020-2021, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020» (Β 2774).

5-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 30369/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4840 Β/4-11-20) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Αναζτηση, δσμευση και επιστροφ e-Παραβλου», «Στοιχεα e-παραβλου για Φορες» και «Δημιουργα e-παραβλου και Ανκτηση τπων παραβλων» σε φορες του Δημοσου Τομα και τρπεζες μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕ.Δ.).

5-11-20  Κ.Υ.Α. 149937/Z1/20 (ΦΕΚ-4838 Β/4-11-20) : Καθορισμς της διαδικασας διανομς των διδακτικν συγγραμμτων προς τους φοιτητς των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθς και λοιπ θματα σχετικ με τη διαδικασα υποβολς δηλσεων στο πληροφοριακ σστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021.

5-11-20  ΑΑΔΕ Α1245/20 (ΦΕΚ-4837 Β/4-11-20) : Εμπρθεσμη υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλσεων απδοσης παρακρατομενων φρων εισοδματος.4-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 45628/414/4-11-20 : Διευκρινσεις αναφορικ με το εδος της εργασιακς σχσης και την ασφλιση των διανομων που απασχολονται σε επιχειρσεις ψηφιακν υπηρεσιν διαμεσολβησης και αμεβονται με παραστατικ παρεχμενων υπηρεσιν (πρην ττλος κτσης).

4-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/Δ17/25153/1309/03.11.2020 : Απντηση στα ερωτματ σας περ συνδυαστικς εφαρμογς των ρθρων 19 και 36Α του ν. 4387/2016

4-11-20  ΑΑΔΕ Ε2175/3-11-20 : Κοινοποηση των διατξεων του αρ. 12 του ν. 4728/2020 (Α' 186)

4-11-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2849/309055/4-11-20 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4061/2012 (Α'66) για τα ακνητα τα οποα παραχωρθηκαν βσει της ΠΥΣ 95/1975 (Α'98)

4-11-20  ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/11662/ΕΓΚ.382/23-10-20 - ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ : Παροχ οδηγιν σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς και τη λξη των διαβατηρων Αλβανας κατ τις διαδικασες απκτησης της ελληνικς ιθαγνειας (πολιτογρφηση και εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)

4-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 116452/4-11-20 : Διευκρινσεις για τα κτακτα μτρα που ελφθησαν για την προστασα της δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, πως αυτ περιγρφονται στις υπ' αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.69863 και 69919 02.11.2020 κοινς υπουργικς αποφσεις Β' 4829 και 4831

4-11-20  ΥΠΥΜΕ Β1/87998/4-11-20 : Κανονισμς 1071/2009 Ν.3887/2010 - Δικαιολογητικ κδοσης δειας οδικο μεταφορα εμπορευμτων3-11-20  Κ.Υ.Α. 120726/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4707 Β/23-10-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Καθορισμς του ψους του μισθματος παραχρησης αποκλειστικς χρσης επ της ζνης τμημτων της ζνης του αιγιαλο και του θαλασσου χρου, σμφωνα με τη διταξη της παρ. 1 του ρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α32), μπροσθεν των εγκαταστσεων των ναυπηγεων Σκαραμαγκ και του τρπου αναπροσαρμογς του.

3-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 45296/1845/3-11-20 : κτακτα μτρα για την υλοποηση των προγραμμτων επιμρφωσης εργαζομνων και εργοδοτν που προβλπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (Β' 3001) πως ισχει, καθς και λλων προγραμμτων επιμρφωσης σε θματα υγεας και ασφλειας στην εργασα, στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS COV-2.

3-11-20  ΥΠΑΙΘ 149641/Ε2/3-11-20 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2020-2021.

3-11-20  ΥΠΑΙΘ  149629/Ε2/3-11-20 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2020-2021

3-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.70075/3-11-20 : Απλοστευση διαδικασας εγγραφς σε οικογενειακ ιατρ.

3-11-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 6195/3-11-20 : Δημοσευση ν. 4738/2020 (A 207). Τροποποηση ρθρου 73 ν. 4412/2016

3-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

3-11-20  ΑΑΔΕ Ε2174/23-10-20 : Κοινοποηση Α.1178/20.07.2020 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) Τροποποηση της ΠΟΛ.1006/2015 απφασης Γ.Γ.Δ.Ε περ θσπισης διαδικασας θσης εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος Μλος της Ε.Ε (τελωνειακ καθεστς 42)

3-11-20  ΑΑΔΕ Ε2171/27-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α' 148/31-7-2020) περ κτακτης αυτοδκαιης παρτασης διαδικασιν ειδικς διαχερισης (ρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014)

3-11-20  ΥΠΑΙΘ 149130/Ζ1/2-11-20 : Μετεγγραφς / Μετακινσεις Ακαδημακο τους 2020-2021

3-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69919/20 (ΦΕΚ-4831 Β/2-11-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στις Περιφερειακς Εντητες Θεσσαλονκης και Σερρν προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-11-20  Κ.Υ.Α. 44921/1377/20 (ΦΕΚ-4830 Β/2-11-20) : Επκταση, σε λη την Επικρτεια, της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

3-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69863/20 (ΦΕΚ-4829 Β/2-11-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19.2-11-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 6156/2-11-20  : Διενργεια διαδικασας διαβολευσης επ των ρων των υπ κδοση υποδειγμτων τευχν διακρυξης ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημσιων συμβσεων ργων με αξιολγηση μελτης κατ' εφαρμογ του ρθρου 50 του ν. 4412/2016 και με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς για την Κατασκευ και Λειτουργα Μονδας Επεξεργασας Αστικν Στερν Αποβλτων

2-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/Δ17/40179/1709/02.11.2020 : Διευκρινσεις σχετικ με τις οδηγες που χουν δοθε με το υπ’ αριθμ. Φ.1500/19412/716/16.09.2020 γγραφ μας

2-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 123369/ΕΞ2020/29-10-20 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ του ρθρου 36 του ν.2459/1997

2-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69548/20 (ΦΕΚ-4811 Β/1-11-20) : Αναστολ διενεργεας αρχαιρεσιν για την ανδειξη οργνων Διοκησης των Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου του Υπουργεου Υγεας.

2-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69543/20 (ΦΕΚ-4810 Β/31-10-20) : Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 - 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.

2-11-20  Κ.Υ.Α. 3004/9/15/20 (ΦΕΚ-4809 Β/31-10-20) : Προκρυξη χρηματικς αμοιβς για τη σλληψη δραστν αξιοπονων πρξεων.

2-11-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/20 (ΦΕΚ-4807 Β/30-10-20) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/ 27.6.2019 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντιτμου επσκεψης οργανωμνων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων και μουσεων - Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου» (B 2666), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοιν υπουργικ απφαση (Β 3976).

2-11-20  ΥΠΑΙΘ 148236/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4806 Β/30-10-20) : Ρθμιση θεμτων μετεγγραφν ειδικν κατηγοριν και κατ’ εξαρεση μετεγγραφν/μετακινσεων στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα και στις Αντατες Εκκλησιαστικς Ακαδημες.

2-11-20  Κ.Υ.Α. Α1241/20 (ΦΕΚ-4804 Β/30-10-20) : Παρταση της προθεσμας του δετερου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου κτου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Π.Ν.Π.) (Α’ 75) ως προς την εξταση της ενδικοφανος προσφυγς του ρθρου 63 του ν. 4174/2013.

2-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 29810/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4798 Β/30-10-20) : Διαδικασα αυθεντικοποησης υπαλλλων του δημοσου τομα σε ψηφιακς δημσιες υπηρεσες.

2-11-20  ΑΑΔΕ Α1242/20 (ΦΕΚ-4797 Β/30-10-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς με καταληκτικ προθεσμα υποβολς την 30 Οκτωβρου 2020 για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας και ανκουν στη χωρικ αρμοδιτητα της Δ.Ο.Υ. Σμου.

2-11-20  Κ.Υ.Α. Α1237/20 (ΦΕΚ-4795 Β/30-10-20) : Ανακαθορισμς του χρνου επικαιροποησης των δημοσιοποιομενων καταστσεων ληξιπρθεσμων οφειλν για το τος 2020 .

2-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ οικ. 6677/20 (ΦΕΚ-4792 Β/30-10-20) : Σσταση Εθνικο Μητρου Εμβολιασμν, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α 43).

2-11-20  ΑΑΔΕ Ε2173/30-10-20 : Αλληλγγυα ευθνη διοικοντων του ρθρου 50 του ν.4174/2013,πως τροποποιθηκε και ισχει.30-10-20  Κ.Υ.Α. 144302/K1/20 (ΦΕΚ-4785 Β/30-10-20) : Καθορισμς ποσο παραβλου υπρ του Ελληνικο Δημοσου υποψηφων αλλοδαπν, για συμμετοχ στη διαδικασα πιστοποησης της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος .

30-10-20  Κ.Υ.Α. 4111.08.01/1758/20 (ΦΕΚ-4784 Β/30-10-20) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης υπ’ αρ. 4796/2018 «Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)» (Β’ 6124).

30-10-20  ΑΑΔΕ Ε2172/26-10-20  : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2020-2021, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

30-10-20  ΑΑΔΕ Ε2170/27-10-20 : Απαλλαγ ακιντων μικρν ακριτικν νησιν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων κατ τις διατξεις του ρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α' 181)

30-10-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 53409/20 (ΦΕΚ-4783 Β/29-10-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β’ 3871) απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης, σχετικ με ζητματα που αφορον συναινετικ εγγραφ, ανκληση, εξλειψη και μεταρρθμιση προσημεωσης υποθκης.

30-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 122120/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4780 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 67343/EΞ2019/19.6.2019 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την τρηση και τη διαδικασα καταχρισης στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων των ρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).

30-10-20  Κ.Υ.Α. 1647/299960/20 (ΦΕΚ-4779 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β’ 1239).

30-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69239/20 (ΦΕΚ-4777 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4709).

30-10-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/70759/20 (ΦΕΚ-4775 Β/29-10-20) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες.

30-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/245/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Αγουστο 2020 .

30-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/246/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).29-10-20  Ν. 4738/20 (ΦΕΚ-207 Α/27-10-20) : Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις.

29-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 44343/1122/29-10-20  : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των μτρων στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο, ξεναγν και τουριστικν συνοδν

29-10-20  ΑΑΔΕ Ε2169/23-10-20 : Σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των εισοδημτων που αποκτον οι αμειβμενοι προπονητς και οι εκπαιδευτς των Διαιτητν Ομαδικν Αθλημτων απ τις Ομοσπονδες

29-10-20  ΕΦΚΑ  279014/29-10-20 : Χρση τριψφιων τπων αποδοχν για υποβολ Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτν κοινν επιχειρσεων.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178/29-10-20  : Εγκκλιος για την αποστολ στοιχεων για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1.1.2021 ως 31.12.2023.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71435/ΕΓΚ.389/27-10-20 : Οδηγες για συγχνευση Ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71430/27-10-20 : Επιλογ προσταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης και Διεθυνσης στους ΟΤΑ β' βαθμο με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71306/27-10-20 : γκριση προσλψεων προσωπικο στους Δμους, στις Περιφρειες καθς και στα Νομικ Πρσωπα της Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας, στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων για το τος 2021.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71274/27-10-20 : Πρσθετα προσντα, επιβεβαωση των θσεων τακτικο προσωπικο των φορων της Τοπικς Αυτοδιοκησης που εγκρθηκαν απ την Επιτροπ ΠΥΣ 33/2006 στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων τους 2020 και αποστολ των σχετικν δικαιολογητικν.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 20003/27-10-20 :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεα, Πολιτισμς, Τουρισμς και Αθλητισμς» με ττλο: «Ελλδα 1821- Ελλδα 2021»

29-10-20  ΑΑΔΕ Δ/ΟΡΓ/Α/1125859/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4738 Β/26-10-20) : Οργανισμς της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.).

29-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.350/54/147139/Ε3/20 (ΦΕΚ-4758 Β/29-10-20) : Ρυθμσεις σχετικ με τις Εφορευτικς Επιτροπς για τη διεξαγωγ εκλογικς διαδικασας με ηλεκτρονικ ψηφοφορα για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων στα υπηρεσιακ συμβολια των εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.).

29-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68952/20 (ΦΕΚ-4757 Β/28-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β4709).

29-10-20  ΒΟΥΛΗ 11867/8112/20 (ΦΕΚ-4756 Β/27-10-20) : γκριση συνχισης λειτουργας προγρμματος εκμθησης ξνων γλωσσν για τα μλη της Βουλς των Ελλνων.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1238/20 (ΦΕΚ-4755 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1011/16-1-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β 85), πως ισχει.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1239/20 (ΦΕΚ-4755 Β/27-10-20) : Παρταση, ως 31-12-2020, της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν Φ.Η.Μ., σμφωνα με τα οριζμενα στην υπ στοιχεα Α.1024/2020 απφαση του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των Φ.Η.Μ.» (Β 317), πως ισχει.

29-10-20  Κ.Υ.Α. 840/20 (ΦΕΚ-4754 Β/27-10-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημσιας υγεας και τη λψη μτρων για την αποτροπ διασπορς του κορωνοο COVID - 19 και της διαδικασας διθεσης των σχετικν πιστσεων.

29-10-20  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.19759/Α321/20 (ΦΕΚ-4753 Β/27-10-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την χοργηση της κτακτης εφπαξ ενσχυσης με τη μορφ επιδματος στους πληγντες απ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1240/20 (ΦΕΚ-4753 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) απφασης Γ.Γ.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει, περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α’170), σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ ορκωτος ελεγκτς λογιστς και ελεγκτικς εταιρεες εγγεγραμμνους στο δημσιο Μητρο του ν. 4449/2017 (Α’ 7) .

29-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1236/20 (ΦΕΚ-4751 Β/27-10-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

29-10-20  Κ.Υ.Α. 43889/1815/20 (ΦΕΚ-4750 Β/27-10-20) : Επιβολ κυρσεων στο πλασιο εφαρμογς των κτακτων μτρων στριξης των ευπαθν ομδων εργαζμενων του ιδιωτικο τομα για την αντιμετπιση της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του τπου εργασας, σμφωνα με τις περ. β) ως και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011)και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινν υπουργικν αποφσεων.

29-10-20  ΥΠΑΙΘ 145154/Α5/20 (ΦΕΚ-4749 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικς απφασης «Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας», πως τροποποιθηκε και ισχει (Β’ 218) .

29-10-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18145/Α36/20 (ΦΕΚ-4746 Β/27-10-20) : Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ: 1. τις πλημμρες της 9ης Αυγοστου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας. 2. τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων: α) Καρδτσας, Λρισας, Μαγνησας και Τρικλων της Περιφρειας Θεσσαλας,β) Κορινθας της Περιφρειας Πελοποννσου,γ) Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας» και 3. τις πλημμρες και τον ανεμοστρβιλο της 17ης ως και 19ης Σεπτεμβρου 2020, σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Κεφαλληνας, Ζακνθου, Ιθκης και Λευκδας της Περιφρειας Ιονων Νσων.27-10-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΘΑ/ΔΑΑ/598899/18517/10174/27-10-20 : Διευκρινιστικ εγκκλιος επ των παρ.2 και 3 του ρθρου 14 του ν.2725/1999, πως το ρθρο αυτ αντικαταστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4726/2020.

27-10-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 5997/27-10-20 : Επικαιροποηση της Εντητας για την Παρακολοθηση Νομοθεσας Δημοσων Συμβσεων (ενωσιακς και εθνικς) στην Εθνικ Βση Δεδομνων Δημοσων Συμβσεων

27-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68641/20 (ΦΕΚ-4743 Β/26-10-20) : Αναστολ διενργειας παρελσεων εθνικς εορτς 28ης Οκτωβρου κατ το τος 2020.

27-10-20  Π.Δ. 91/20 (ΦΕΚ-206 Α/27-10-20) : Σσταση μνιμης διαιτησας στο Δικηγορικ Σλλογο Αθηνν.

27-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 121476/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4739 Β/26-10-20) : Παρταση της προθεσμας για την αποεπνδυση του Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας απ τις συστημικς τρπεζες, σμφωνα με το ρθρο 8 του ν. 3864/2010.

27-10-20  ΑΑΔΕ Α1231/20 (ΦΕΚ-4735 Β/26-10-20) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φρου κατ την ξοδο και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για την εφαρμογ του ρθρου 66Α του ν. 4172/2013.

27-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 43110/1078/20 (ΦΕΚ-4702 Β/23-10-20) : Μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο, ξεναγν και τουριστικν συνοδν.26-10-20  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ/51772/21-10-20  : Οδηγες σχετικ με την αποστολ εγγρφων για δημοσευση στο Φλλο της Εφημερδας της Κυβερνσεως (ΦΕΚ)

26-10-20  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  Γ/43387/8-9-20  : Δημοσιεσεις πρξεων στην Εφημερδα της Κυβερνσεως με προθεσμα προτεραιτητα.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68306/20 (ΦΕΚ-4715 Β/24-10-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68304/20 (ΦΕΚ-4714 Β/24-10-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ τις 26.10.2020 ως και τις 8.11.2020.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68310/20 (ΦΕΚ-4713 Β/24-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19. (Β’ 3402)».

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68300/20 (ΦΕΚ-4712 Β/24-10-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (B’ 4018)».

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68302/20 (ΦΕΚ-4711 Β/24-10-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 .

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68308/20 (ΦΕΚ-4710 Β/24-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67924/20 (ΦΕΚ-4709 Β/23-10-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

26-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 43378/Δ1/12994/20 (ΦΕΚ-4708 Β/23-10-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοιχεα οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως ισχει, για το τος 2020.

26-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 42774/1072/20 (ΦΕΚ-4706 Β/23-10-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τον μνα Οκτβριο.

26-10-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/177-α/20 (ΦΕΚ-4705 Β/23-10-20) : Τροποποηση των: α) υπ στοιχεα 3009/2/20-στ’/07.01.1994 «Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν χοργησης αδειν αγορς και κατοχς κυνηγετικν πλων και συναφ θματα» (Β’ 41), β) υπ στοιχεα 3009/2/28-γ’/16.06.1994 «ροι ασφαλος φλαξης πυροβλων πλων, πυρομαχικν, εκρηκτικν υλν και εκρηκτικν μηχανισμν» (Β’ 461), γ) υπ στοιχεα 3009/2/23-α’/31.08.1994 «Δικαιολογητικ και διαδικασα κδοσης των προβλεπμενων απ τις διατξεις του ν. 2168/1993 και ν. 456/1976 αδειν» (Β’ 696), δ) υπ στοιχεα 3009/2/27-γ’/21.09.1994 «Τηρομενα βιβλα και υποχρεσεις εμπρων πλων, πυρομαχικν, περιστρφων- πιστολων, εκρηκτικν υλν κ.λπ. αντικειμνων του ν. 2168/1993» (Β’ 795), ε) υπ στοιχεα 3009/2/ 26-α’/18.06.1994 «Τηρομενα βιβλα και υποχρεσεις φυσικν νομικν προσπων που ασχολονται με την κατασκευ, μετασκευ, συναρμολγηση, επεξεργασα επισκευ εκρηκτικν υλν, πλων, πυρομαχικν κ.λπ. αντικειμνων του ν. 2168/1993» (Β’ 513) και στ) υπ στοιχεα
3009/2/84-δ’/27.07.2004 «ροι, προποθσεις και διαδικασα χαρακτηρισμο πλων και λοιπν αντικειμνων του ν. 2168/1993, ως συλλεκτικν, ιστορικν οικογενειακν κειμηλων. Χοργηση αδειν εισαγωγς, εμπορας  και κατοχς των αντικειμνων αυτν» (Β’ 1208), αποφσεων Υπουργο Δημσιας Τξης.

26-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.65047/20 (ΦΕΚ-4704 Β/23-10-20) : ροι και προποθσεις ακοσιας νοσηλεας σε ιδιωτικς ψυχιατρικς κλινικς

26-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2850/20 (ΦΕΚ-4701 Β/23-10-20) : Καθορισμς πλαισου εφαρμογς του Μτρου 21 «κτακτη προσωριν στριξη στους γεωργος των τομων που πλττονται ιδιατερα απ τις επιπτσεις της πανδημας COVID-19».

26-10-20  Κ.Υ.Α. 22066/20 (ΦΕΚ-4699 Β/23-10-20) : Καθορισμς του τπου του Δελτου Αιτοντος Διεθν Προστασα.

26-10-20  Κ.Υ.Α. 138811/Α2/20 (ΦΕΚ-4691 Β/23-10-20) : Ανθεση εξειδικευμνων υπηρεσιν συμβολων για τη μελτη και εκτλεση συμβσεων δημοσων ργων που υλοποιονται απ το Εθνικ Μετσβιο Πολυτεχνεο.

26-10-20  Κ.Υ.Α. 5556/Β1/1310/20 (ΦΕΚ-4676 Β/22-10-20) : 4η τροποποηση της υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινς υπουργικς απφασης «Σσταση Ταμεου Χαρτοφυλακου με την επωνυμα “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”» (Β 3905).23-10-20  ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/11662/ΕΓΚ.382/23-10-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς και τη λξη των διαβατηρων Αλβανας κατ τις διαδικασες απκτησης της ελληνικς ιθαγνειας (πολιτογρφηση και εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)

23-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-20 :  Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

23-10-20  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Πρστιμο για στθμευση σε θση μονμων κατοκων σε δικαιοχο που δεν απκτησε εγκαρως το ειδικ σμα λγω των μτρων για τον COVID-19 (βλ. γγραφο --> ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

23-10-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/176-α/20 (ΦΕΚ-4686 Β/23-10-20) : ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης αδειν εισαγωγς, εμπορας, διθεσης, κατοχς και οπλοφορας πυροβλων πλων και πυρομαχικν της κατηγορας Α, καθς και μακρκαννων πυροβλων πλων της κατηγορας Β, του Παραρτματος Ι του ν. 2168/1993 (Α 147) .

23-10-20  Κ.Υ.Α. 16192/20 (ΦΕΚ-4687 Β/23-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2084), πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) κοινς υπουργικς αποφσεις.

23-10-20  ΑΑΔΕ Α1229/20 (ΦΕΚ-4684 Β/23-10-20) : Τπος και περιεχμενο της πρξης εκτιμμενου προσδιορισμο φρου εισοδματος φυσικν προσπων, ειδικς εισφορς αλληλεγγης, τλους επιτηδεματος και φρου πολυτελος διαβωσης.

23-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67845/20 (ΦΕΚ-4682 Β/22-10-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και της Εισαγγελας της Περιφερειακς Εντητας Καστορις για το χρονικ διστημα απ 23.10.2020 ως και 6.11.2020.

23-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67723/20 (ΦΕΚ-4681 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.64450/11.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4484).

23-10-20  ΥΠΑΙΘ 143869/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4679 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 138389/Ζ1/13-10-2020 απφασης αναφορικ με τον καθορισμ της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη Γενικο Γραμματα της Ακαδημας Αθηνν για το χρονικ διστημα που υφσταται κνδυνος διασπορς κορωνοο SARS-COV-2.22-10-20  Ν. 4737/20 (ΦΕΚ 204 Α/22-10-2020) : Κρωση της απ 24.9.2020 τροποποησης της απ 26.7.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Κοινωφελος Ιδρματος με την επωνυμα «Κοινωφελς δρυμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνσειου Καρδιοχειρουργικο Κντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19 και λλες διατξεις.

22-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/20 (ΦΕΚ-4656 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατταξη ργων και δραστηριοττων της 4ης Ομδας.

22-10-20  ΑΑΔΕ Ε2168/20-10-20 : Καταχρηση της αποζημωσης ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το φορολογικ τος 2019

22-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.67851/22-10-20 : Συστσεις αναφορικ με την χρση της μσκας στο πλασιο της πανδημας COVID-19

22-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.67848/22-10-20 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 34 του Ν.4715/2020

22-10-20  ΥΠ.ΕΣ.  ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-20 :  Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 Συμπλρωση Εκθσεων Αξιολγησης απ τους Αξιολογητς Α' Υποβολ Απψεων-Αντιρρσεων επ της Συμβουλευτικς Συνντευξης απ τους αξιολογομενους Δυναττητα διορθσεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο / Προσωπικο Προθηση αννυμων ερωτηματολογων

22-10-20  ΥΠΑΙΘ 143849/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4654 Β/21-10-20) : Κλυψη διδακτικν ωρν λγω καταλψεων των σχολικν μονδων.

22-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67334/20 (ΦΕΚ-4653 Β/21-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.65549/14.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου - «ΒΙΑΛ» τ&