»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -17-6-19   Κ.Υ.Α. 1510/19 (ΦΕΚ-2332 Β/14-6-19) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και του χρνου προβολς, κατ την προεκλογικ περοδο, των πολιτικν κομμτων και των συνασπισμν συνεργαζομνων κομμτων που συμμετχουν στις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019, απ τους δημσιους και ιδιωτικος ενημερωτικος ραδιοφωνικος και τηλεοπτικος σταθμος επγειας μετδοσης ελεθερης λψης, καθς και τους φορες παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν μσω δορυφρου, καθς και των αναγκαων λεπτομερειν για τις εμφανσεις των υποψηφων βουλευτν και των οριζομνων εκπροσπων των ανωτρω πολιτικν κομμτων και συνασπισμν συνεργαζμενων κομμτων στα παραπνω ραδιοτηλεοπτικ μσα

17-6-19   Κ.Υ.Α. 45378/19 (ΦΕΚ-2328 Β/14-6-19) : Ασκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν που υπηρετον σε πλοα με ελληνικ σημαα, τα οποα ναυλοχον κατ την ημρα της ψηφοφορας σε ελληνικ λιμνια, κατ τις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

17-6-19   Κ.Υ.Α. 45379/19 (ΦΕΚ-2329 Β/14-6-19) : Ασκηση εκλογικο δικαιματος των κρατουμνων κατ τις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

17-6-19    Κ.Υ.Α. 61654/19 (ΦΕΚ-2324 Β/14-6-19) : Τροποποηση της 130060/17 (Β 4158) κ.υ.α. "Απλοπλοιημνη διαδικασα ρθμισης οφειλν επιχειρσεων που δεν ξεπερνον συνολικ το ποσ των πενντα χιλιδων ευρν (50.000,00 ευρ) στο πλασιο υπαγωγς τους στο ν. 4469/17 "Εξωδικαστικς Μηχανισμς Ρθμισης Οφειλν Επιχειρσεων και λλες διατξεις (Α 62)"

17-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 45704/ΕΓΚ.56/14-6-19 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος, ενψει των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

17-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 45516/14-6-19 : Καθορισμς ρων λειτουργας και βαθμο νταξης των μεγαφωνικν εγκαταστσεων των εκλογικν κντρων κλπ. των κομμτων και των συνασπισμν συνεργαζομνων κομμτων, καθορισμς τρπου χρσης των χρων που διατθενται στα πολιτικ κμματα και σε συνασπισμος συνεργαζομνων κομμτων για την προεκλογικ προβολ τους και λλων λεπτομερειν, κατ την προεκλογικ περοδο των γενικν βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

17-6-19    ΥΠ.ΕΣ. 45112/13-6-19 : Προκρυξη των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 201914-6-19   ΑΑΔΕ Ε2109/13-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 98-109 του Μρους Β "Ρθμιση οφειλν προς τη φορολογικ διοκηση" του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 α) και της Α1196/19 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ-1762 Β), πως ισχουν, καθς και παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ αυτν

14-6-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/ΟΙΚ.22433/14-6-19 : Α. Αναστολ προσλψεων και υπηρεσιακν μεταβολν / Β. Ανκληση και απαγρευση χοργησης κανονικν αδειν / Γ. Διευκολνσεις υπαλλλων για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος

14-6-19   ΦΕΚ-2316 Β/13-6-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 45230/19 : Τροποποηση της 14135/19 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν (Β 672) "Συγκρτηση Διακομματικς Επιτροπς Βουλευτικν Εκλογν τους 2019"

ΥΠ.ΟΙΚ. 65685/ΕΞ2019/19 : Παρταση του προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ρθρο 2 του ν. 3723/0813-6-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/19 (ΦΕΚ-2305 Β/12-6-19) : Παρταση λειτουργας οργνων και επιτροπν της παραγρφου 2 του ρθρου 26 και της παραγρφου 5 του ρθρου 125 του ν. 4495/2017 (Α' 167), πως ισχει.

13-6-19   ΥΠΥΜΕ Γ9/46447/2397/19 (ΦΕΚ-2303 Β/12-6-19) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προυποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο

13-6-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/316/725222/13-6-19 : Ασφ--λιση στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιοχων που αμεβονται με Παραστατικ Παρεχμενων Υπηρεσιν (ττλο κτσης - πρην απδειξη επαγγελματικς δαπνης) για πνευματικ συγγενικ δικαιματα

13-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 44261/7-6-19 : Εκδοση υποδεγματος διακρυξης για την ανθεση συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταφορς μαθητν, με το Δυναμικ Σστημα Αγορν (ΣΔΑ)

13-6-19    K.Y.A. Φ.43000/16779/1237/19 (ΦΕΚ-2296 Β/12-6-19) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 201912-6-19   Ν. 4620/19 (ΦΕΚ-96 Α/11-6-19) : Κρωση του Κδικα Ποινικς Δικονομας

12-6-19   Ν. 4619/19 (ΦΕΚ-95 Α/11-6-19) : Κρωση του Ποινικο Κδικα

12-6-19   Π.Δ. 56/19 (ΦΕΚ-97 Α/11-6-19) : Διλυση της Βουλς, προκρυξη εκλογς Βουλευτν και σγκληση της νας βουλς

12-6-19   ΕΦΚΑ Σ22/7/12-6-19 : Δυναττητα μη συνυπολογισμο χρνου ασφλισης ενταχθντα στον ΕΦΚΑ φορα, στον οποο υπρχουν οφειλς απ ασφαλιστικς εισφορς

12-6-19   ΕΦΚΑ 32/12-6-19 : Ασφλιση κατ τη διρκεια χοργησης ειδικς επιδτησης ανεργας σε πρην εργαζμενους της επιχερησης "Ελληνικ Βιομηχανα Ζχαρης ΑΕ (ΕΒΖ ΑΕ)

12-6-19   ΥΠΕΕ ....49374/898/31-5-19 : Προστασα - οριοθτηση - αποκατσταση υδατορεμτων

12-6-19   ΦΕΚ-2271 Β/11-6-19 :

Κ.Υ.Α. Α1167/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1161/17 περ προγρμματος δημοσων κληρσεων απ την Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων

Κ.Υ.Α. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/19 : Διαδικασα εσπραξης ποσοστο επ του εισοδματος καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης των ΑΕΙ που προρχεται απ την σκηση επιχειρηματικς δραστηριτητας και τρπος εσπραξης εκκρεμν οφειλν παρελθντων ετν

12-6-19   ΦΕΚ-2272 Β/11-6-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42970/19 : Εκπαδευση στην Ιατρικ Ειδικτητα της Δερματολογας και Αφροδισιολογας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42972/19 : Εκπαδευση στην Ιατρικ Εξειδκευση της Κλινικς Μικροβιολογας

12-6-19    ΕΦΚΑ 723898/12-6-19 : Χειρισμς θεμτων που αφορον την ασφαλιστικ ικαντητα

12-6-19   ΥΠΕΘ 95242/Μ1/12-6-19 : Εγκκλιες Οδηγες για τον ορισμ Διευθυντν, Προισταμνων και Υποδιευθυντν ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης, σχολικο τους 2019-2020

12-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2Α/ΟΙΚ.40101/19 : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων δρυσης και λειτουργας των Χρων Εποπτευμενης Χρσης (ΧΕΧ), των ζητημτων στελχωσης και στγασης, της δημιουργας, τρησης και λειτουργας του Μητρου Καταγραφς Ληπτν Υπηρεσιν τους και κθε λλης λεπτομρειας

12-6-19  K.Y.A. Β/οικοθ.25141/2355/19 (ΦΕΚ 2276 Β/11-6-2019) : Διαχεριση, διθεση και κατανομ των ποσν της κρτησης της περπτωσης β1 της παρ. 1 του ρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α45), η οποα προστθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993.

12-6-19   ΥΠΟΙΑΝ Γ2Γ/ΓΠ/31442/19 (ΦΕΚ-2274 Β/11-6-19) : Τροποποηση / συμπλρωση  της Γ2γ/ΓΠ/76110/18 υ.α. με θμα : "Καθορισμς και εξειδκευση του τρπου και των τεχνικν λεπτομερειν σχετικ με την εκδλωση θετικς αρνητικς δλωσης κθε εν ζω ατμου ως προς την προσφορ οργνων του για μεταμσχευση" ΦΕΚ Β 4695

12-6-19   Κ.Υ.Α. Δ12Α/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.25280/613/19  (ΦΕΚ-2279 Β/11-6-19) : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2019

12-6-19   ΕΦΚΑ 31/12-6-19 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 40 του ν. 4611/19 (Α 73) σχετικ με την παρακρτηση οφειλν απ σνταξη

12-6-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.47777/5174/12-6-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου πμπτου του ν. 4618/19 (Α 89/10-6-19)

12-6-19   ΦΕΚ-2289 Β/11-6-19 :

Κ.Υ.Α. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44338/19 : Ενιαο πλασιο οργνωσης και λειτουργας των Κντρων Ψυχικς Υγεας

Κ.Υ.Α. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44342/19 : Ενιαο πλασιο οργνωσης και λειτουργα των Κοινοτικν Κντρων Ψυχικς Υγεας Παιδιν και Εφβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.)

12-6-19   Κ.Υ.Α. Φ.253.1/91555/A5/19 (ΦΕΚ-2288 Β/11-6-19) : Καθορισμς αποζημωσης των συμμετεχντων στις ειδικς εξετσεις για εισαγωγ στα μουσικ τμματα των Πανεπιστημων

12-6-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/42487/19 (ΦΕΚ-2284 Β/11-6-19) : Καθορισμς των ελχιστων απαιτομενων προσντων και της διαδικασας εκπαδευσης και πιστοποησης των επιθεωρητν και ελεγκτν των Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων (Τ.Κ.Ε.Π.) αν τομα επιθερησης και ελγχου που διενεργον, της διαδικασας για τη διενργεια επιθεωρσεων και ελγχου πλοων, του εδους και του ερους της ευθνης των επιθεωρητν και ελεγκτν πλοων, καθς και κθε λλους σχετικο θματος και λοιπν διατξεων για τη λειτουργα, στελχωση και λεγχο του ργου των Τ.Κ.Ε.Π.

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2106/10-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 1, 3 και 6 του ρθρου 12 της "Σμβασης δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Γενικο Νοσοκομεου Παδων Πεντλης και των συνεκτελεστν της διαθκης της Ελισβετ Παπαγιαννοπολου" για την αναδιαρρθμιση και ανακανιση της Β' Παιδιατρικς - Νευρολογικς Κλινικς του Β' ορφου του Γενικο Νοσοκομεου Παδων Πεντλης που κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4613/19 (ΦΕΚ-78 Α)

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2105/10-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 51,78, 80 και 81 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α)

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2104/10-6-19 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 10 του ρθρου 64 του ν. 4172/13, πως αυτς τθηκαν με την παρ. 13 του ρθρου 115 του ν. 4549/18, αναφορικ με τη φορολογικ μεταχεριση των μη διανεμηθντων κερδν νομικν προσπων νομικν οντοττων σε περπτωση αλλαγς κατηγορας βιβλων απ διπλογραφικ σε απλογραφικ

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2103/10-6-19 : Φορολογικ μεταχεριση ιδιωτν μεταφραστν του Υπουργεου Εξωτερικν οι οποοι παρχουν υπηρεσες μσω της Μεταφραστικς Υπηρεσας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσες του Δημοσου

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2098/3-6-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Δασμολογικ κατταξη και συντελεστς ΦΠΑ παρασκευασμτων κατλληλων για τη διατροφ του ανθρπου της ΔΚ2106

12-6-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.47247/5152/11-6-19 : Διενργεια ειδικν δοκιμασιν δοκιμασας προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν απ ενρξεως του τρτου μεταβατικο σταδου του ν. 4599/19

 11-6-19   Π.Δ. 55/19 (ΦΕΚ-93 Α/11-6-19) : Τροποποηση του π.δ. 81/12 "Ιεραρχα, προαγωγς, μετατξεις, αποστρατεα, ειδικς υποχρεσεις και απαγορεσεις προσωπικο Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς" (Α 139)

11-6-19   Π.Δ. 54/19 (ΦΕΚ-92 Α/11-6-19) : Προλευση, προσντα, επιλογ και εξλιξη των κληρικν της Ελληνικς Αστυνομας

11-6-19   Π.Δ. 53/19 (ΦΕΚ-91 Α/11-6-19) : Τροποποηση οργανικν διατξεων της Ελληνικς Αστυνομας

11-6-19   Π.Δ. 52/19 (ΦΕΚ-90 Α/11-6-19) : Δικονομικο καννες επ υποθσεων δικαιοδοσας Μουφτδων Θρκης - Σσταση, οργνωση και λειτουργα Διεθυνσης Υποθσεων Δικαιοδοσας Μουφτ στις Μουφτεες Θρκης

11-6-19   ΑΑΔΕ Α1218/19 (ΦΕΚ-2264 Β/11-6-19) : Οροι και προυποθσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου των περ. ιζ' και ιη', της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01, κατ την παρδοση αυτο προς κατανλωση

11-6-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/375/ΟΙΚ.20724/19 (ΦΕΚ-2257 Β/10-6-19) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/18 (Β 883) απφασης "Καθορισμς της διαδικασας αμοιβαας μετταξης υπαλλλων μσω του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας"

11-6-19   ΦΕΚ-2258 Β/10-6-19 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 19296/1750/19 : Τροποποηση της 13097/661/17 (Β 1403 και Β 1892) υ.α. με θμα "Ρθμιση ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος του τ. ΟΕΚ και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν"

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1214/19 : Επκταση του Καταστματος Αφορολογτων, Αδασμολγητων και Φορολογημνων Ειδν και της Αποθκης αυτο της ΚΑΕ ΑΕ στον Αερολιμνα Ακτου

11-6-19   ΦΕΚ-2260 Β/10-6-19 :

Κ.Υ.Α. 25890/Δ1/912891/19 : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος τους 2019, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους

ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ...297961/24466/23833/8176/19 : Καθορισμς αποζημωσης δικηγρων του Δημοσου - Προδδρων Επιτροπν του ρθρου 19 παρ. 6 του ν. 3028/02 του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο, για το τος 2019

11-6-19    ΥΠΥΜΕ Α/43618/1925/19 (ΦΕΚ-2251 Β/10-6-19) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση του ψηφιακο Μητρου του ρθρου 18 και των ηλεκτρονικν εφαρμογν των ρθρων 13 και 20 του ν. 4530/18 (Α 59)

11-6-19    Κ.Υ.Α. 1922/19 (ΦΕΚ-2241 Β/10-6-19) : Τροποποηση της 4796/18 (Β 6124) κ.υ.α. "Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (ΜΙ) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)"

11-6-19   ΦΕΚ-2243 Β/10-6-19 :

Κ.Υ.Α. 3652/19 : Αποφαινμενα και γνωμοδοτοντα ργανα του Τομα Μακεδονας και Θρκης, του Υπουργεου Εσωτερικν κατ την ανθεση και εκτλεση δημοσων συμβσεων εκπνησης μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν

Κ.Υ.Α. Α1217/19 : Καθορισμς των στοιχεων που διαβιβζονται στις αρμδιες Ελεγκτικς Υπηρεσες Τελωνεων (ΕΛΥΤ) καθς και η συχντητα και ο τρπος διαββασς τους, στο πλασιο επιβολς Ειδικο Φρου Κατανλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικ αριο

11-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572/19 (ΦΕΚ-2245 Β/10-6-19) : Παρταση προθεσμας της υποβολς δλωσης του ρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/95, απ τους δικαιοχους εμπργματων λλων εγγραπτων δικαιωμτων

11-6-19   Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/41873/19 (ΦΕΚ-2239 Β/10-6-19) : Καθορισμς ψους επιδματος "Ασθενεας" σε δικαιομενους ασφαλισμνους του Οκου Νατου για το ος 2019

11-6-19   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 7320/19 (ΦΕΚ-2238 Β/10-6-19) : Ρθμιση θεμτων λειτουργας των Αυτοτελν Γραφεων Προστασας Ανηλκων Θυμτων "Σπτου του Παιδιο" - Δομημνο πρωτκολλο εξτασης ως μρτυρα του ανλικου θματος

11-6-19   Κ.Υ.Α. 34054/Φ.32.1/19 (ΦΕΚ-2237 Β/10-6-19) : Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας και του χρνου απδοσης των χρηματικν απαιτσεων του Ελληνικο Δημοσου και λοιπν φορων, των σχετικν με την παρακατθεση στο Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων και του τρπου απδοσης και διαφλαξης απ αυτ των χρηματικν ποσν και των εγγρφων που αφορον δικαιματα τρτων, του τπου των πιστοποιητικν, των σχετικν με την επιστροφ των χρηματικν ποσν στους δικαιοχους, των απαιτομενων ηλεκτρονικν διαδικασιν και κθε λλης σχετικς λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1-6 του ν. 4312/14 "Ρθμιση δεσμευμνων κατασχεμνων χρηματικν απαιτσεων και μετρητν και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-260 Α)

11-6-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/114/ΟΙΚ.22399/11-6-19 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2019

11-6-19   ΥΠΥΜΕ Α/47452/2096/11-6-19 : Δημοσευση της υπ' αριθμ. οικ. Α/26380/1145/19 υ.α. στο ΦΕΚ-1958 Β με θμα "Τροποποηση της υπ' αριθμ. 19800/82 (Β 455) απφασης του Υπουργο Συγκοινωνιν "Πινακδες αριθμο κυκλοφορας αυτοκιντων οχημτων και ρυμουλκομενων, πως ισχει"

11-6-19   ΥΠΟΙΑΝ 61665/11-6-19 : Οδηγες για τη δλωση μεσων δαπανν προσωπικο σε συγχρηματοδοτομενες πρξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σμφωνα με το ρθρο 12 του ΥΠΑΣΥΔ

11-6-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.46330/5080/7-6-19 : Εκδοση απφασης αναφορικ με την παρταση της προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 4599/19

11-6-19   ΦΕΚ-2227 Β/10-6-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.40760/19 : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.4270/ 19.01.2017 απφασης, με περιεχμενο τη μεταββαση αρμοδιοττων και του δικαιματος υπογραφς εγγρφων «Με εντολ Υπουργο» στον Γενικ Γραμματα Δημσιας Υγεας του Υπουργεου Υγεας (ΦΕΚ Β' 95), πως χει τροποποιηθε και ισχει.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/40290/19 : Μεταφορ εναπομεναντος ποσο απ κρια κατηγορα της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/ 15-06-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουρ¬γο Υγεας με θμα: «Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2018, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες/προμηθευτς (Β' 2276)» σε λλη υποκατηγορα, πως ισχει.

11-6-19   Ν. 4618/19 (ΦΕΚ-89 Α/10-6-19) : Κρωση των επιμρους συμβσεων για τα ργα V και VI της απ 06-09-2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος "Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος" και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της Υγεας

11-6-19    ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 6105/11-6-19 : Εγκκλιος αποστολς σε Ιδιωτικς Κατασκηνσεις παιδιν και παιδιν ΑΜΕΑ ασφαλισμνου Οκου Νατου σε λη την επικρτεια για την καλοκαιριν περοδο 2019

11-6-19    Κ.Υ.Α. 2903.18-1/41347/19 (ΦΕΚ-2220 Β/10-6-19) : Ρθμιση θεμτων οργνωσης, διαδικασας και εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 11 του Μρους Β του ν. 4404/16 (Α 126) - Χοργηση νων προθεσμιν της περ. β της παρ. 1 και της παρ. 5 αυτο

11-6-19    Κ.Υ.Α. 1/7433/19 (ΦΕΚ-2219 Β/10-6-19)  : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Κντρων Υποδοχς και Ταυτοποησης και Κινητν Μονδων Υποδοχς και Ταυτοποησης

11-6-19    ΥΠΕΚΑΚΑ 26100/98/7-6-19 : Αναβθμιση του Πληροφοριακο Συστματος ΕΡΓΑΝΗ κατ' εφαρμογ των νομοθετικν ρυθμσεων του ρθρου 48 του ν. 4611/19 (Α 73)

11-6-19    Ν. 4617/19 (ΦΕΚ-88 Α/10-6-19) : Κρωση του Πρωτοκλλου της Ναγκγια σχετικ με την πρσβαση στους γενετικος πρους και τον δκαιο και ιστιμο καταμερισμ των οφελν που απορρουν απ τη χρησιμοποισ τους, στη Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν για τη βιοποικιλτητα και λλες διατξεις10-6-19   ΑΑΔΕ 30/003/000/2692/4-6-19 : Κοινοποηση των Κανονισμν (ΕΕ) 2019/33 και 2019/34 της Επιτροπς για την συμπλρωση και εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου

10-6-19   ΥΠΕΕ 183185/1282/7-6-19 : Οδηγες εφαρμογς επ γνωμοδτησης του ΤΣΔ για τον χαρακτηρισμ εκτσεων της παρ. 5α ρθρου 3 ν. 998/79

10-6-19   ΕΦΚΑ Σ60/14/704781/7-6-19 : Αιτσεις συνταξιοχων σχετικ με την κδοση αποφσεων για τον επανυπολογισμ των συντξεων που διενεργθηκε σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4387/16

10-6-19   Κ.Υ.Α. 108000/19 (ΦΕΚ-2131 Β/6-6-19) : Τροποποηση της 16701/14 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Παιδεας και Θρησκευμτων και Τουρισμο "Ιδρυση Δημσιων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης αρμοδιτητας Υπουργεου Τουρισμο" (Β 2107)

10-6-19   ΒΟΥΛΗ 8558/4797/19 (ΦΕΚ-2190 Β/7-6-19) : Καθορισμς των ειδικτερων ζητημτων, που αφορον στον λεγχο του τρπου διθεσης των επιχορηγσεων της Βουλς των Ελλνων

10-6-19   ΦΕΚ-2185 Β/7-6-19 :

Κ.Υ.Α. 8934/19 : Μονδες ψυχικς υγεας εκτλεσης των μτρων θεραπεας ατμων που απαλλσσονται απ την ποιν λγω ψυχικς διανοητικς διαταραχς, αν τπο μονδας και Υγειονομικ Περιφρεια

ΥΠΥΜΕ  ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.39367/ΦΝ466/19 : Τροποποηση της απφασης μεταββασης αρμοδιοττων Αναθτουσας Αρχς και Προσταμνης Αρχς στις συμβσεις δημοσων ργων του ν.4412/2016 αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν.

10-6-19   Κ.Υ.Α. 42371/19 (ΦΕΚ-2183 Β/7-6-19) : Τροποποηση της 77100/18 (ΦΕΚ-5971 Β) κ.υ.α. "περ Σστασης και Συγκρτησης Επιτροπς Παρακολοθησης και Υλοποησης Χωρικο και Αναπτυξιακο Σχεδιασμο Τοπικο και Περιφερειακο Επιπδου στο Υπουργεο Εσωτερικν"

10-6-19   Κ.Υ.Α. Φ.840/40/37608/Σ.9794/19 (ΦΕΚ-2170 Β/7-6-19) : Κλυψη δαπανν απκτησης πτυχων ξνων γλωσσν απ τα στελχη των Ενπλων Δυνμεων, καθορισμς τρπου καταβολς και απαιτομενων δικαιολογητικν

10-6-19   Κ.Υ.Α. ΔΟΥ/ΟΙΚ.2979/Φ.911/19 (ΦΕΚ-2180 Β/7-6-19) : Μτρα Περιορισμο Κυκλοφορας Οχημτων στο Κντρο της Αθνας Περιδου 2019-2020

10-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521/19 (ΦΕΚ-2218 Β/8-6-19) : Προσδιορισμς Διοικητικν Κυρσεων σε παραβτες ΟΤΑ α' βαθμο

10-6-19    ΥΠΥΜΕ 44662/454/19 (ΦΕΚ-2192 Β/7-6-19) : Καθορισμς των αρμοδων οργνων, των ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πσης φσεως σταθμν αυτοκιντων εντς και εκτς εγκεκριμνων σχεδων πλεων, καθς και των ρων και προυποθσεων για την κυκλοφοριακ σνδεση των ανωτρω εγκαταστσεων και επιχειρσεων με εθνικς, επαρχιακς, δημοτικς και κοινοτικς οδος

10-6-19   ΦΕΚ-2167 Β/7-6-19 :

Κ.Υ.Α. 24696/Δ1/8657/19 : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2019

ΥΠΕΚΑΚΑ 24869/1507/19 : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 13-2-2019 ΣΣΕ "Για τους ρους αμοιβς και εργασας των ηλεκτρολγων που απασχολονται στα τεχνικ γραφεα ανελκυστρων λης της χρας"

10-6-19    Κ.Υ.Α. 43726/19 (ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19) : Παροχ μσων ατομικς προστασας σε υπαλλλους των ΟΤΑ α και β βαθμο και των νομικν προσπων αυτν και μτρα προληπτικς ιατρικς

10-6-19    Κ.Υ.Α. 93685/Α2/19 (ΦΕΚ-2217 Β/8-6-19) : Εξειδκευση εποχικν αναγκν και προσδιορισμς του αριθμο του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, που απαιτεται για την κλυψη τους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 9 του ν. 3812/09

10-6-19   ΦΕΚ-2200 Β/7-6-19 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 25353/490/19 : Καθορισμς αριθμο θσεων σε Φορες Πρνοιας , που πληρονται απ τομα που προστατεονται απ τον ν. 2643/98 και κατανομ των θσεων αυτν

Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/41832/19 : Καθορισμς ψους επιδματος "οκοι ενδιατησης και περθαλψης" σε δικαιομενους ασφαλισμνους του Οκου Νατου για το τος 2019

10-6-19   ΦΕΚ-2211 Β/8-6-19 :

Κ.Υ.Α. Φ.400/128/216134/Σ.3897/19 : Τοποθτηση οπλιτν θητεας, πτυχιοχων ιατρικς σε κενς θσεις περιφερειακν ιατρεων γονων, απομακρυσμνων και προβληματικν περιοχν

ΥΠ.ΕΣ. 43388/19 : Υπουργικ απφαση βσει της εξουσιοδοτικς διταξης του ρθρου 31 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4604/19 (Α 50)

ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/305082/6745/2159/720/19 : Παρταση προθεσμας διεξαγωγς εξετσεων Ανωτρων Σχολν Δραματικς Τχνης και Αντερων Σχολν Χορο

10-6-19   Κ.Υ.Α. 43650/19 (ΦΕΚ-2213 Β/8-6-19) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων, της διαδικασας, των δικαιολογητικν, και κθε αναγκαας λεπτομρειας για τη χοργηση και την ανκληση των αδειν δρυσης και λειτουργας παιδτοπων

10-6-19   ΥΠΥΜΕ ΑΣ16.2/22932/183/19 (ΦΕΚ-2195 Β/7-6-19) : Τροποποηση της ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/12 υ.α. "Απφαση του Υπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων για τη διαδικασα, τα δικαιολογητικ και κθε λλη σχετικ λεπτομρεια για την υποβολ ατησης στην Αρχ για γκριση θσης σε λειτουργα - χρση υποσυστματος και γκριση θσης σε λειτουργα οχματος σειρ οχημτων" (Β 1812)

10-6-19   Κ.Υ.Α. 25878/ΕΓ352/19 (ΦΕΚ-2199 Β/7-6-19) : Εγκριση για τη δημιουργα Οργανωμνου Χρου Προσωρινς Μετεγκατστασης Ειδικν Κοινωνικν Ομδων στο Δμο Φαρσλων

10-6-19   Κ.Υ.Α. Φ.337/77/215974/Σ.3857/19 (ΦΕΚ-2205 Β/8-6-19) : Καθορισμς ειδικο ποσοστο αριθμο εισακτων για την εισαγωγ μαθητν και αποφοτων Λυκεων περιοχν πληγεισν απ τις καταστροφικς πλημμρες της 15ης Νοεμβρου 2017 και απ τις καταστροφικς πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα -Αντατες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν

10-6-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/74/ΟΙΚ.21299/19 (ΦΕΚ-2204 Β/8-6-19) : Κατανομ διακριθντων αθλητν/τριν κατηγορας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

10-6-19   ΒΟΥΛΗ 7916/4380/19 (ΦΕΚ-2187 Β/7-6-19) : Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο Λειτουργας της Επιτροπς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν της Βουλς των Ελλνων (ρθρο 149 παρ. 3 του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β '- ΦΕΚ-51 Α/1997) πως ισχει

10-6-19   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.25156/974/19 (ΦΕΚ-2193 Β/7-6-19) : Τροποποηση της αριθμ. Δ11/οικ.21568/620/18 κ.υ.α. "Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν του προγρμματος χρηματοδτησης των Δμων και των νομικν τους προσπων απ το Υπουργεο Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης με σκοπ την δρυση νων τμημτων βρεφικς, παιδικς και βρεφονηπιακς φροντδας" (1409 Β), πως ισχει

10-6-19   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.25150/557/19 (ΦΕΚ-2194 Β/7-6-19) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ13/ΟΙΚ.33475/1935/18 (ΦΕΚ-2281 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης, πως τροποποιθηκε με την  υπ' αριθμ. Δ13/οικ.54653/2701/18 (Β 4837)"

10-6-19   ΦΕΚ-2198 Β/7-6-19 :

Κ.Υ.Α. Φ.951.1/29/1177/144/Σ.2907/19 : Τροποποηση της 2412/Φ.951/360/431347/84 κ.α. Υφυπουργν Εθνικς Αμυνας και Οικονομικν "Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων του ΜΤΣ" (Β 74)

Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.22785/896/19 : Προυποθσεις και διαδικασα εγγραφς στον Ειδικ Κατλογο Πιστοποιημνων κοινωνικν λειτουργν του ΣΚΛΕ, τρπος και ψους αμοιβς τους

10-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/52532/2192/10-6-19 : Σχετικ με διαχωρισμ οριζοντων ιδιοκτησιν χωρς αλλαγ χρσης

10-6-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/19 (ΦΕΚ-2172 Β/7-6-19) : Επιμερισμς ειδικο τλους στους οικιακος καταναλωτς σε περιοχς που λειτουργον σταθμο ΑΕΠ και Υβριδικο σταθμο, σμφωνα με το ρθρο 25 του ν. 3468/16, πως ισχει

10-6-19   Κ.Υ.Α. 97/19 (ΦΕΚ-2169 Β/7-6-19) : Υλοποηση Προγρμματος Εγγυοδοσας Δανεων Επιχειρσεων Παραγωγς Οπτικοακουστικν ργων

10-6-19   Κ.Υ.Α. 43109/19 (ΦΕΚ-2159 Β/7-6-19) : Κοιν υπουργικ απφαση βσει της εξουσιοδοτικς διταξης του ρθρου 32 παρ. 4 του ν. 4604/19 (Α 50)

10-6-19   Κ.Υ.Α. 1886/19 (ΦΕΚ-2157 Β/7-6-19) : 1η τροποποηση της κ.υ.α. για τον προσδιορισμ των λειτουργικν μορφν και κατηγοριν των τουριστικν καταλυμτων και λοιπν τουριστικν εγκαταστσεων που εντσσονται σε προγρμματα αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων

10-6-19   K.Y.A. 6000/2/261/Z/19 (ΦΕΚ-2202 Β/7-6-19) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων στις σχολς Αστυφυλκων και Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2019-2020, στερα απ τη συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολ. τους 2018-2019

10-6-19   ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 157/6/19 / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3/842/19 (ΦΕΚ-2136 Β/7-6-19) : Ειδικτεροι ροι και προυποθσεις για την παροχ πστωσης απ τα πιστωτικ ιδρματα για την αγορ κινητν αξιν σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 6 του ν. 4141/13

10-6-19   ΑΑΔΕ Ε2102/3-6-19 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α1202/20-5-19 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "Εφαρμογ του συστματος ιχνηλασιμτητας προιντων καπνο"

10-6-19   Ν. 4616/19 (ΦΕΚ-86 Α/7-6-19) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Δημοκρατας του Αζερμπαιτζν για την προστασα του περιβλλοντος και λλες διατξεις7-6-19    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κρωση του Πρωτοκλλου της Ναγκγια σχετικ με την πρσβαστη στους γενετικος πρους και τον δκαιο και ιστιμο καταμερισμ των οφελν που απορρουν απ τη χρησιμοποησ τους, στη Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν για τη Βιοποικιλτητα και λλες διατξεις

7-6-19    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κρωση της Συμφωνας μεταξ Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Δημοκρατας του Αζερμπαιτζν για την προστασα του περιβλλοντος και λλες διατξεις

7-6-19    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.43741/ΦΝ393/29-5-19 : Σμανση οδικο δικτου που απαγορεεται η διλευση στα οχματα νω των 3,5 τνων

7-6-19    Κ.Υ.Α. Κ1/87231/19 (ΦΕΚ-2146 Β/7-6-19) : Σστημα πιστοποησης επαγγελματικς επρκειας Κομμωτν - Κουρων και Τεχνιτν Περιποησης Χεριν και Ποδιν

7-6-19    ΥΠΥΜΕ Π/110/44485/4911/19 (ΦΕΚ-2143 Β/7-6-19) : Τροποποηση των υ.α. 29898/3378/16 (Β 1318) και 30063/4796/13 (Β 2643)

7-6-19    ΦΕΚ-2140 Β/7-6-19 :

ΥΠΥΜΕ Α/23523/1032/19 : Τροποποηση της οικ. Α/61515/5281/14 υ.α. με θμα "Ρθμιση θεμτων περ πινακδων αριθμο κυκλοφορας Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων"

ΥΠΥΜΕ 44464/452/19 : Τροποποηση της οικ. 7135/81/19 (ΦΕΚ-714 Β/2019) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν, με θμα "Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου των λειτουργοντων "Πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας, πρατηρων υγρν και αερων καυσμων, των στεγασμνων σταθμν αυτοκιντων με αντλες καυσμων, καθς και των παντς εδους πρατηρων παροχς καυσμων δημοσας και ιδιωτικς χρσης" και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια

7-6-19   ΦΕΚ-2139 Β/7-6-19 :

Κ.Υ.Α. Δ12Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24381/589/19 : Τροποποηση της Δ12α/ΓΠ/οικ.68856/2202/18 κ.υ.α. "Ανθεση αρμοδιτητας χοργησης προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρας, επιδματος στεγαστικς συνδρομς και επιδματος ομογενν προσφγων στον Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμς διοικητικς διαδικασας, ρων και προυποθσεων" (ΦΕΚ-5855 Β)

Κ.Υ.Α. Δ12Α/ΓΠ/19144/466/19 : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας των κατασκηνσεων για Ατομα με Αναπηρες για το τος 2019

7-6-19   Κ.Υ.Α. Κ1/85151/19 (ΦΕΚ-2117 Β/6-6-19) : Τροποποηση της Κ1/118932/17 (Β 2440) υ.α. με θμα : "Ρθμιση θεμτων επιδτησης και ασφλισης της Μαθητεας των σπουδαστν των δημσιων και ιδιωτικν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)

7-6-19   ΥΠΕΘ 88264/Θ2/19 (ΦΕΚ-2122 Β/6-6-19) : Προσαρμογ των διατξεων που διπουν τα προ¬σντα, τα κριτρια και τη διαδικασα επιλογς Διευθυντν/ντριν και Υποδιευθυντν/ντριν των Σχολεων της δημσιας δευτεροβθμι¬ας εκπαδευσης του Κεφαλαου Γ' του Μρους Α' του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α') στις ιδιατερες συνθκες των λειτουργοντων υπ ενιαα διεθυνση Εκκλησιαστικν Γυμνασων και Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων και των Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων της Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης για την επιλογ των Διευθυντν/ντριν και Υποδιευθυντν/ντριν αυτν.

7-6-19   Κ.Υ.Α. Α/11574/638/18/19 (ΦΕΚ-2118 Β/6-6-19) : Διαγραφ αυτοκιντων απ το on-line  μηχανογραφικ σστημα κδοσης αδειν κυκλοφορας (μητρο αδειν κυκλοφορας) αυτοκιντων οχημτων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν λγω εξαγωγς / αποστολς σε λλη χρα κατ το ν. 4254/14 (Α 85)

7-6-19   ΑΑΔΕ Ε2100/4-6-19 : Οδηγες εφαρμογς της Α1179/19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "α) Τροποποηση των διατξεων των ρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικς απφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β' 3/8.1.1988). β) Διαδικασα επιστροφς του ΦΠΑ για πρξεις που διενργησαν οι εκμεταλλευτς πλοων παρκτιας αλιεας απ 26.10.2018"

7-6-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 3101/6-6-19 : Διαβολευση επ του σχεδου του ελληνικο κειμνου του Εκτελεστικο Κανονισμο για τα eforms προς αντικατσταση του Κανονισμο των eNotices

7-6-19   Κ.Υ.Α. 57382/19 (ΦΕΚ-2119 Β/6-6-19) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης "Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως" τους 2019-2020, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπαικ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020

7-6-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/41159/19 (ΦΕΚ-2129 Β/6-6-19) : Κατηγορες ιατροτεχνολογικν προιντων και υγειονομικο υλικο στις οποες επιτρπεται πρσθετη χρωση των δικαιοχων στην περπτωση που επιθυμον παροχ ειδικο υλικο

7-6-19    ΦΕΚ-2132 Β/6-6-19 :

Κ.Υ.Α. 90271/Κ1/19 : Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο πολιτν τρτων χωρν προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος και Πιστοποηση της επρκειας της ελληνικς γλσσας για πολιτογρφηση.
Κ.Υ.Α. 90252/Κ1/19 : Καθορισμς ποσο παραβλων υπρ του Ελληνικο Δημοσου υποψηφων αλλοδαπν, για συμμετοχ: α) στη διαδικασα πιστοποησης της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος και β) στη διαδικασα πιστοποησης της γνσης της ελληνικς γλσσας, προκειμνου να αποκτσουν πιστοποιητικ επρκειας της ελληνικς γλσσας για πολιτογρφηση.

7-6-19    ΑΑΔΕ Ε2099/3-6-19 : Φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς ΦΠΑ χρεσεων σε λογαριασμος κατανλωσης φυσικο αερου

7-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Β/30414/5-6-19 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 4 "Επιτροπς Ιδιωτικν Κλινικν", 6 "Γενικς προυποθσεις δειας δδρυσης και λειτουργας" και 25 "Επιστημονικ διεθυνση ιδιωτικς κλινικς" του ν. 4600/19 (Α 43)6-6-19   Κ.Υ.Α. Γ2Γ/ΓΠ/4262/19 (ΦΕΚ-2113 Β/5-6-19) : Καθορισμς του ψους του ειδικο τλους επ καστης σμβασης που υπογρφεται και αφορ σε κεντρικος διαγωνισμος που χουν διενεργηθε απ την ΕΚΑΠΥ καθς και λοιπν λεπτομερειν εφαρμογς της περπτωσης β του ρθρου 22Α του ν. 4472/17, πως χει τροποποιηθε και ισχει σμερα

6-6-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/9/ΟΙΚ.21661/6-6-19 : Οδηγες για τρπο και διαδικασα απδοσης δαπανν για χρση αποκλειστικς/κο νοσοκμου

6-6-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/100/ΟΙΚ.21662/6-6-19 : Εκδοση οδηγιν σχετικ με απδοση αποζημισεων για μετακινσεις ασθενν δικαιοχων του Οργανισμο, καθς και των συνοδν αυτν, σμφωνα με τον Ενιαο Κανονισμ Παροχν Υγεας (ΦΕΚ-4898 Β/2018)

6-6-19   ΑΑΔΕ Ε2101/3-6-19 : Κοινοποηση της αρ.πρ. Α1203/19 απφασης, Διοικητ ΑΑΔΕ, αναφορικ με τα δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες

6-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.60000/3857/265/21-5-19 : Υπολογισμς της σνταξης του ν. 4387/16 (Α 85) σε συνδυασμ με τις διατξεις περ συνυπολογισμο των Ευρωπαικν Κανονισμν 883/2004 και 987/2009 και των αντστοιχων διατξεων των Διμερν Συμβσεων Κοινωνικς Ασφλισης

6-6-19   ΕΦΚΑ 30/6-6-19 : Καταβολ σνταξης σε οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν

6-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 42712/4-6-19 : Υποβολ Σχεδου Προγραμματισμο Προσλψεων Τακτικο Προσωπικο Φορων Τοπικς Αυτοδιοκησης για τα τη 2020-2023

6-6-19   ΦΕΚ-2091 Β/5-6-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1210/19 : Παρταση προθεσμας υποβολς ατησης για υπαγωγ στη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν στη Φορολογικ Διοκηση των ρθρων 98 ως 109 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α), πως ισχει

ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Α/1076821/ΕΞ2019/19 : Καθορισμς Τπου και Περιεχομνου των δελτων Υπηρεσιακν Ταυτοττων των Υπαλλλων της ΑΑΔΕ

6-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 2019/0011294/19 (ΦΕΚ-2104 Β/5-6-19) : Ουσιαστικς προυποθσεις πολιτογρφησης και δικαιολογητικ που απαιτονται για την κτση της ελληνικς ιθαγνειας απ ομογενες απ χρες της πρην Σοβιετικς Ενωσης

6-6-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.1/40153/19 (ΦΕΚ-2098 Β/5-6-19) : Διαδικασα επιλογς Δοκμων, Λιμενοφυλκων, με εφαρμογ του συστματος μοριοδτησης των υποψηφων

6-6-19    ΥΠΕΕ 182166/1282/19 (ΦΕΚ-2100 Β/5-6-19) : Πνακας Διατμησης Δασικν Προιντων, διαχειριστικο τους 2019

6-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48125/1579/19 (ΦΕΚ-2102 Β/5-6-19) : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς διαδικασας επιβολς προστμων σχετικ με την τρηση των κριτηρων αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν και αναπροσαρμογ ανωττου ορου προστμων, σμφωνα με το ρθρο 32Η του ν. 3468/06

6-6-19    ΕΦΚΑ 29/5-6-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των μετχων ΚΤΕΛ ΑΕ

6-5-19   ΑΑΔΕ Ε2095/3-6-19 : Κοινοποηση διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 27 του ν. 4596/19 (Α 32), αναφορικ με το χρνο κδοσης του φορολογικο παραστατικο για την αποζημωση (αμοιβ) που καταβλλεται σε δικηγρο υπηρεσας

6-5-19    ΥΠΕΘ Φ.151/90546/Α5/5-6-19 : Οδηγες για την εξταση του μαθματος : Αρχιτεκτονικ Σχδιο5-6-19   ΥΠΕΘ Φ.251/90464/Α5/5-6-19 : Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2019

5-6-19   ΕΟΦ Ο-31/19 (ΦΕΚ-2072 Β/4-6-19) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Ο-833/08 απφασης ΔΣ/ΕΟΦ περ καθορισμο των κατευθυντηρων γραμμν της ΕΕ σχετικ με τις Αρχς και τους Καννες Καλς Παραγωγς για τα φρμακα και τα δοκιμαζμενα φρμακα ανθρπινης χρσης, πως χει τροποποιηθε ..... --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

5-6-19   Κ.Υ.Α. 1167/110677/19 (ΦΕΚ-2060 Β/4-6-19) : Ανθεση αρμοδιοττων ΟΠΕΚΕΠ ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπαικο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης σε φορες των Περιφερειν, των ΠΕ και των Αποκεντρωμνων Διοικσεων

5-6-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/18252/19 (ΦΕΚ-2083 Β/4-6-19) : Τροποποηση της ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.2/58/οικ.19975/10 απφασης "Σστημα Πιστοποησης της Επιμρφωσης" πως ισχει

5-6-19    ΑΑΔΕ Ε2094/3-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 20 του ν. 4613/19 (ΦΕΚ-78 Α) για τις προθεσμες καταχρισης στο e-Μητρο Πλοων και παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4569/18 (ΦΕΚ-179 Α) και του ν. 4256/14 (ΦΕΚ-92 Α) πως ισχει σμερα

5-6-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10034/ΟΙΚ.23019/815/19 (ΦΕΚ-2077 Β/4-6-19) : Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προυποθσεων συμμετοχς στα Προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2019

5-6-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.14/ΟΙΚ.21169/4-6-19 : Εφαρμογ του Ευρωπαικο Κανονισμο 2018/1724 για τη δημιουργα της Ενιαας Ψηφιακς Πλης (Single Digital Gateway) - Ορισμς εκπροσπων

5-6-19    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/47304/5841/19 (ΦΕΚ 2041 Β/4-6-2019) : Καθορισμς: α) των απαιτομενων αν ειδικ¬τητα προσντων (κριων, πρσθετων επικου¬ρικν), β) των κριτηρων κατταξης, γ) της προ¬θεσμας υποβολς αιτσεων των υποψηφων και του τρπου υποβολς τους, δ) των απαιτομενων δικαιολογητικν και ε) της διαδικασας επι¬λογς του προσωπικο, για την πλρωση εκοσι εννα (29) συνολικ θσεων τακτικο προσωπι¬κο κδοση Προκρυξης θσεων προσωπικο στον Ε.Ο.ΑΝ.

5-6-19    Κ.Υ.Α. Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.40569/19 (ΦΕΚ-2044 Β/4-6-19) : Τροποποηση και συμπλρωση της απφασης Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β' 661) των Υπουργν Οικονομικν και Υγεας και Πρνοιας «Καθορισμς του τρπου οργνωσης και λειτουργας των Μονδων Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης (Οικοτροφεα, Ξεννες) και των Προγραμμτων Προστατευμνων Διαμερισμτων του ρθρου 9 του ν.2716/1999», πως ισχει τροποποιηθεσα με τις αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β' 1426) και Γ3β/Γ.Π.15911/21.02.2018 (Β' 1157) αποφσεις των Υπουργν Οικονομικν και Υγεας.

5-6-19    ΑΑΔΕ Ε2097/3-6-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με διοικητικς κυρσεις που προβλπονται στο δετερο εδφιο της παρ. 2 του ρθρου 65Α του ν. 4174/13 για τους ορκωτος ελεγκτς λογιστς και τις ελεγκτικς εταιρεες

5-6-19    ΑΑΔΕ Ε2096/31-5-19 : Κοινοποηση διατξεων του πρτου ρθρου, των ρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτματος Α του ν. 4612/19 (77 Α) και των ρθρων 1 (ρθρο 12 της σμβασης) και 3 του ν. 4613/19 (78 Α) για θματα φορολογας κεφαλαου4-6-19    ΥΠΥΜΕ Α3/40465/4596/4-6-19 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2γ του ρθρου 10 του ν. 4599/19

4-6-19    ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/264/683479/4-6-19 : Ασφλιση των μεταφραστν της Μεταφραστικς Υπηρεσας του Υπουργεου Εξωτερικν

4-6-19    Κ.Υ.Α. 42863/438/19 (ΦΕΚ-2040 Β/4-6-19) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και των τεχνικν προδιαγραφν για την εγκατσταση συσκευν φρτισης συσσωρετυν ηλεκτροκνητων οχημτων (σημεα επαναφρτισης), στις εγκαταστσεις εξυπηρτησης οχημτων, σε δημοσων προσβσιμα σημεα επαναφρτισης κατ μκος του αστικο, υπεραστικο και εθνικο οδικο δικτου καθς και σε χρους στθμευσης δημσιων και ιδιωτικν κτιρων

4-6-19    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.1/40151/2019/19 (ΦΕΚ-2045 Β/4-6-19) : Επιλογ και κατταξη Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς, με εφαρμογ του συστματος μοριοδτησης των υποψηφων

4-6-19   ΥΠΕΘ Φ.253.1/80988/Α5/19 (ΦΕΚ-1867 Β/27-5-19 - ΕΠΑΝΑΚΤΥΠΩΣΗ) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2019-2020

4-6-19    ΦΕΚ-2027 Β/3-6-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/οικ.39525/19 : Τροποποηση της 4525/15-11-2017 (ΦΕΚ 4208 Β') υπουργικς απφασης με θμα «Παρταση των Προγραμμτων Προμηθειν Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015» ως προς το χρνο ισχος της παρ. 2.
ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580/19 : Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20-03-2019 υπουργικς απφασης «Ορισμς του Φορα Σωρευτικς Εκπροσπησης Τελευταου Καταφυγου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμς των υποχρεσεων, του πλαισου λειτουργας του και των χρεσεων που επιβλει για την παροχ των υπηρεσιν του, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 1020 Β').

4-6-19    ΑΑΔΕ Ε2091/30-5-19 : Φορολογικ μεταχεριση οφειλν που επανατιμολογονται σε συνδεδεμνη εταιρεα κατπιν παρατησης απ το δικαωμα εισπραξς τους βσει αμοιβαας συμφωνας, πριν την ναρξη ισχος των διατξεων του ν. 4172/13

4-6-19    ΑΑΔΕ Ε2092/3-6-19 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη μεωση του συντελεστ φορολογας και παρακρτησης φρου μερισμτων απ 15% σε 10%, με βση τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 65 του ν. 4603/19

4-6-19     ΑΑΔΕ Ε2093/3-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων του δκατου ρθρου και του ρθρου 36 της "Σμβασης Παραχρησης του Εργου της Μελτης - Κατασκευς - Χρηματοδτησης - Λειτουργας - Συντρησης και Εκμετλλευσης του Νου Διεθνος Αερολιμνα Ηρακλεου Κρτης και Μελτη - Κατασκευ και Χρηματοδτηση των Οδικν του Συνδσεων" που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 4612/19 (ΦΕΚ-77 Α)

4-6-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΑΠΕΕΚ/50234/1658/3-6-19 : Διευκρινσεις εφαρμογς διατξεων του ρθορυ 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν. 4602/19, και του ρθρου 7 παρ. 8Β του ν. 4414/163-6-19    ΕΦΚΑ 28/3-6-19 : Πργραμμα καταβολς μειωμνης εργοδοτικς εισφορς κριας σνταξης για μισθωτος ως 25 ετν, κατ' εφαρμογ του ν. 4583/18

3-6-19    ΕΑΑΔΗΣΥ 3005/3-6-19 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς σε επεξεργσιμη μορφ αρχεων αναθεωρημνων διακηρξεων ργων, μελετν και ργων με το σστημα μελτης - κατασκευς

3-6-19    ΦΕΚ-1999 Β/31-5-19 :

Κ.Υ.Α.  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38349/2518/19 : Τροποποηση της κ.υ.α. 20232/10 σχετικ με τη "Ρθμιση θεμτων τεχνικο και λεπτομερειακο χαρακτρα για την δρυση και λειτουργα κντρων αποτφρωσης νεκρν"

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38329/2517/19 : Τροποποηση της κ.υ.α. 4932/17 σχετικ με τη "Ρθμιση θεμτων τεχνικο και λεπτομερειακο χαρακτρα για την δρυση και λειτουργα κντρων αποτφρωσης οστν νεκρν"

Κ.Υ.Α. 1179/19 : α) Τροποποηση των διατξεων των ρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικς απφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β' 3/8.1.1988). ß) Διαδικασα επιστροφς του ΦΠΑ για πρξεις που διενργησαν οι εκμεταλλευτς πλοων παρκτιας αλιεας απ 26.10.2018.

3-6-19     ΥΠ.ΟΙΚ. Α1211/19 (ΦΕΚ-2007 Β/31-5-19) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2018 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13

3-6-19    ΥΠΕΘ 79942/ΓΔ4/19 (ΦΕΚ-2005 Β/31-5-19) : Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης31-5-19   ΦΕΚ-1995 Β/31-5-19 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38818/1989/19 : Τροποποηση της 14058/12.3.2014 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς: «Ρθμιση θεμτων για την ανρτηση των αναμορφωμνων κτηματολογικν πινκων και διαγραμμτων στην ιστοσελδα της εταιρεας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικς ττλος ''ΕΚΧΑ Α.Ε.'')» (Β' 673), πως ισχει.
ΑΑΔΕ Α1208/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β' 3293) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ για τον καθορισμ των καταλγων σχετικ με τις Δηλωτες Δικαιοδοσες, δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 4 εδφιο γ' του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετχουσες Δικαιοδοσες, δυνμει του διου ρθρου και του ρθρου 9 παρ. 5 περπτ. β' εδφιο γ' του ν. 4170/2013 (Α' 163), ναντι της Ελλδας, πως χει τροποποιηθε με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) μοια απφαση και ισχει.

31-5-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.44687/4921/31-5-19 : Εκδοση αποφσεων αναφορικ με την παρταση της προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 4599/19

31-5-19   ΥΠΕΕ ....48581/2075/ΕΓΚ.2/30-5-19 : Εγκκλιος Δ' τμματος ν. 4495/17

31-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.19310/513/19 (ΦΕΚ-1997 Β/31-5-19) : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα στο Δμο Ευρτα της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου

31-5-19   ΥΠΥΜΕ Α/26380/1145/19 (ΦΕΚ-1958 Β/30-5-19) : Τροποποηση της 19800/82 (Β 455) απφασης του Υπουργο Συγκοινωνιν "Πινακδες αριθμο κυκλοφορας αυτοκιντων οχημτων και ρυμουλκομενων", πως ισχει

31-5-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3946/27-5-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εκδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2019

31-5-19   ΟΑΕΔ 5/45207/31-5-19 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2019 - Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο περιδου 2019-2020

31-5-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.42126/4611/31-5-19 : Επ τπου στροφ με κνηση προς τα πσω (χοργηση αδειν οδγησης - να ειδικ δοκιμασα)

31-5-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/8/ΟΙΚ.20829/31-5-19 : Συνχεια της εγκυκλου σχετικ με τη διαχεριση αιτημτων δικαιοχων ειδικν θεραπειν παιδιν - εφβων και ενηλκων

31-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.40957/31-5-19 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

31-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 41521/ΕΓΚ.50/23-5-19 : Διατξεις του ρθρου 249 του ν. 4555/18

31-5-19   ΥΠΕΘ 86646/Ζ1/30-5-19 : Στεγαστικ επδομα ακαδημαικο τους 2018-2019

31-5-19   ΦΕΚ-1984 Β/30-5-19 :

Κ.Υ.Α. 21830/οικ.Φ.109.1/19 : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2019-2020 στη Σχολ Ανθυποπυραγν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2018-2019 και με κατατακτριες εξετσεις.
Κ.Υ.Α. 21831/οικ.Φ.109.1/19 : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2019-2020 στη Σχολ Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2018-2019.
ΥΠ.ΟΙΚ. 57312/ΕΞ2019/19 : Τροποποηση της 41403/Β' 1563/28.9.2012 απφασης του Υπουργο Οικονομικν (Β' 2795).

31-5-19   Κ.Υ.Α. 37815/19 (ΦΕΚ-1980 Β/30-5-19) : Τροποποηση της 25732/83 απφασης των Νομαρχν Θεσσαλονκης, Σερρν, Εβρου, Φλρινας, Εβοιας, Αιτωλοακαρνανας, Ηλεας, Κυκλδων και Φθιτιδας (ΦΕΚ-755 Β) πως ισχει, με την οποα συστθηκε ο Σνδεσμος Δμων και Κοινοττων Ιαματικν Πηγν Ελλδας - Τρπος υπολογισμο εισφορν των μελν του Συνδσμου

31-5-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/ΟΙΚ.20280/19 (ΦΕΚ-1970 Β/30-5-19) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν τους 2019

31-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ 24641/2258/30-5-19 : Εγκκλιος σχετικ με "Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ

31-5-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1152/19 (ΦΕΚ-1934 Β/29-5-19) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ-1237 Β) ΑΥΟΟ "Οροι και διατυπσεις παραλαβς φορτηγν αυτοκιντων και βσει αυτν προκειμνου να διασκευαστον σε οχματα των δασμολογικν κλσεων 87.02, 87.04 και 87.05"

31-5-19   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.19344/19 (ΦΕΚ 1938 Β/29-5-2019) : Σσταση και Συγκρτηση Διυπουργικς Ομδας Εργασας Υπουργεων Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης30-5-19   Κ.Υ.Α. 51953/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-1952 Β/30-5-19) : Συμπληρωματικς καθορισμς αποζημωσης για νους πληγντες απ τις πλημμρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρου 2016 σε περιοχς της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου

30-5-19   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.20609/470/19 (ΦΕΚ-1935 Β/29-5-19) : Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγρμματος Τεχνικς Βοθειας και διαδικασες για τη δημιουργα και τρηση καταλγου προμηθευτν για την ανθεση και υλοποησης ενεργειν Τεχνικς Βοθειας στο πλασιο του Επιχειρηματικο Προγρμματος Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτεεται απ το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ)

30-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 41268/ΕΓΚ.46/30-5-19 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων των επαναληπτικν δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 2ας Ιουνου 2019

30-5-19   ΥΠΕΘ 86390/Ε2/30-5-19 : Οδηγες για τον καθορισμ του αριθμο των οργανικν θσεων του διδακτικο προσωπικο των Πρτυπων και των Πειραματικν σχολεων και την τοποθτηση των νεοδιριστων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης του ρθρου 73 του ν. 4589/19

30-5-19   ΥΠΕΘ 86104/Ε3/30-5-19 : Χοργηση - ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2019-2020 σε εκπαιδευτικος της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

30-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24815/30-5-19 : Οδηγες για τη σωστ διαχεριση των αντιμικροβιακν παραγντων (παλαιτερων και  νων) στο νοσοκομειακ χρο

30-5-19   ΕΚΔΔΑ 4448/19 (ΦΕΚ-1929 Β/29-5-19) : Τροποποηση Κανονισμο Διαχερισης Μητρου Κριου Διδακτικο Προσωπικο

30-5-19    ΑΑΔΕ Α1203/19 (ΦΕΚ-1933 Β/29-5-19) : Δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες

30-5-19    Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Ε/7/16836/19 (ΦΕΚ-1939 Β/29-5-19) : Καθορισμς της διαδικασας μεταφορς του προσωπικο του ρθρου 23 του ν. 4587/18

30-5-19    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1077611/ΕΞ2019/24-5-19 : Προσωριν απαγρευση εξαγωγν (επανεξαγωγν) - Φαρμακευτικ προιντα

30-5-19    ΥΠΥΜΕ 29946/321/29-5-19 : Δημοσευση υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/6-3-19 (Β 1003) του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν "Καθορισμς τρπου, διαδικασας και πιστοποησης διενργειας του Τεχνικο Ελγχου (περιοδικο, κτακτου, εκουσου) των οχημτων στα Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ)"

30-5-19    ΥΠΕΘ Φ.152/84669/Α5/28-5-19 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες Ημερησων και Εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2019

30-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 40802/22-5-19 : Δυναττητα ρθμισης οφειλν προς ΟΤΑ α' βαθμο29-5-19   ΑΑΔΕ Α1197/19 (ΦΕΚ-1911 Β/28-5-19) : Διαδικασα βεβαωσης εσδων υπρ Δημοσου και τρτων και διαδικασα μεωσης εσδων με ηλεκτρονικ μσα, μσω των υπηρεσιν της διαλειτουργικτητας, κατ' εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 2 του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ-90 Α) (Κδικας Εσπραξης Δημοσων Εσδων)

29-5-19   ΑΑΔΕ Ε2089/24-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4608/19 (ΦΕΚ-66 Α)

29-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/68278/1516/28-5-19 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με τον τρπο αντιμετπισης αιτσεων συνταξιοδτησης που υπεβλθησαν στον ΕΦΚΑ πριν την 18-7-2018, ημερομηνα ναρξης ισχος του ν. 4554/18

29-5-19    ΑΑΔΕ Ε2090/27-5-19 : Λειτουργα αποσταγματοποιεων - Παραδσεις παραγομνων προιντων

29-5-19    ΥΠΥΜΕ Δ24/ΟΙΚ.6546/29-5-19 : Παρταση ισχος βεβαισεων εγγραφς στο ΜΕΕΠ σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 107 του ν. 4530/18 (Α 59)

29-5-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/19581/580/28-5-19 : Παρχονται οδηγες σχετικ με τις συντξιμες αποδοχς των αιρετν

29-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 40869/ΕΓΚ.42/29-5-19 : Διενργεια των επαναληπτικν περιφερειακν και δημοτικν εκλογν της 2ας Ιουνου 2019

29-5-19    ΥΠΥΜΕ 100029/9582/18/28-5-19 : Ακυρτητα της Πρξης Βεβαωσης Παραβσεων του ΚΟΚ λγω αναγραφς εσφαλμνων ελλιπν στοιχεων

29-5-19    ΥΠΕΘ 85453/Ν1/29-5-19 : Δυναττητα των ιδιωτικν εκπαιδευτικν να διδσκουν σε Φροντιστρια και Κντρα Ξνων Γλωσσν και αντστροφα - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

29-5-19    ΥΠΥΜΕ ΦΒ1/Α/90309/1058/29-5-19 : Προδιαγραφς επισμανσης πληροφοριν καυσμων στα σημεα ανεφοδιασμο σμφωνα με την Οδηγα 2014/94/ΕΕ

29-5-19   ΦΕΚ-1910 Β/28-5-19 :

ΑΑΔΕ Α1194/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1176/18 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ Α1193/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1056/17 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ-1325 Β) "Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/02 (330 Α) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν", πως τροποποιθηκε με την ΠΟΛ.1081/18 απφαση

29-5-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.20.26/993/18448/15-5-19 : Αυτοδκαιη παρατηση υπαλλλου απ την πρτη θση σε περπτωση αποδοχς διορισμο σε δετερη θση

29-5-19   ΥΠΟΙΑΝ 55748/19 (ΦΕΚ-1912 Β/28-5-19) : Δημιουργα πανελλαδικο Δικτου Δομν Στριξης Επιχειρσεων, κατ το ρθρο 56 του ν. 4605/1928-5-19   ΥΠΕΘ 84600/Ν1/28-5-19 : Εγκκλιες οδηγες για το τυπικ προσν της πιστοποιημνης παιδαγωγικς και διδακτικς επρκειας των νεοπροσλαμβανμενων ιδιωτικν εκπαιδευτικν

28-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.63808/Δ16.1530/28-5-19 : Γνωστοποηση των ρυθμσεων του ρθρου 8 του ν. 4578/18 (Α 200), σχετικ με την ναρξη και λξη του συνταξιοδοτικο δικαιματος στο ΕΤΕΑΕΠ

28-5-19   ΑΑΔΕ Ε2085/17-5-19 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τον τπο παροχς των υπηρεσιν νοσοκομειακς και ιατρικς περθαλψης ασθενν

28-5-19   ΥΠΕΘ Φ.251/84331/Α5/28-5-19 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας

28-5-19   ΥΠΟΙΑΝ 54540/19 (ΦΕΚ 1870 Β/27-5-2019) : Πργραμμα Βραβεων σε διακρατικ δκτυα επιστημονικς ερευνητικς συνεργασας και προτσεις επιχειρηματικν συνεργασιν, σμφωνα με το ρθρο 55 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α').

28-5-19   ΑΑΔΕ Α1204/19 (ΦΕΚ-1869 Β/27-5-19) : ΑΑΔΕ A1204/19 (ΦΕΚ-1869 Β/27-5-2019) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β' 3087) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ, σχετικ με τον καθορισμ των αρμδιων Υπηρεσιν της ΑΑΔΕ και εξειδκευση των υποχρεσεων των Δηλοντων Ελληνικν Χρηματοπιστωτικν Ιδρυμτων, ως προς το χρνο και τον τρπο υποβολς των στοιχεων και λοιπν θεμτων σχετικ με την εφαρμογ του Κοινο Προτπου Αναφορς (ΚΠΑ) για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν, πως ισχει μετ τις διαδοχικς τροποποισεις της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β' 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β' 1986).27-5-19    ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 3985/2019/19 (ΦΕΚ 1840 Β/24-5-2019) : Χαρακτηρισμς της προμθειας του εντπου των βεβαισεων κατθεσης ατησης που χορηγονται στους πολτες τρτων χωρν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 8 του ν. 4251/2014 (Α'80), πως ισχει, ως απρρητης.

27-5-19    ΑΑΔΕ Α1201/19 (ΦΕΚ-1861 Β/24-5-19) : Τροποποηση της Α1041/19 απφασης του Διοικητ ΑΑΔΕ "Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2018, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που συνυποβλλονται με αυτ" (ΦΕΚ-353 Β/2019)

27-5-19    ΕΦΚΑ 27/27-5-19 : α) Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 21 και 31 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α) β) Υπολογισμς προυποθσεων βσει των διατξεων περ του 12μηνου

27-5-19    ΑΑΔΕ Α1195/19 (ΦΕΚ-1860 Β/24-5-19) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν",  πως ισχει

27-5-19    N. 4614/19 (ΦΕΚ-79 Α/24-5-19) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Δημοκρατας της Βρειας Μακεδονας σχετικ με την εγκατσταση συνοριακο σημεου διλευσης στην περιοχ της Λμνης Πρσπας και λλες διατξεις

27-5-19    Ν. 4613/19 (ΦΕΚ-78 Α/24-5-19) : Κρωση της σμβασης δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Γενικο Νοσοκομεου Παδων Πεντλης και των συντελεστν της διαθκης της Ελισβετ Παπαγιαννοπολου και λλες διατξεις24-5-19    ΥΠΕΘ Φ.251/83380/Α5/24-5-19 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημαικο τους 2019-2020

24-5-19    ΑΑΔΕ Ε2088/23-5-19 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1039/15 εγκυκλου αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 48 του ν. 4172/13

24-5-19    ΑΑΔΕ Ε2087/23-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 234 του ν. 4610/19 (70 Α)

24-5-19    ΑΑΔΕ Ε2086/22-5-19 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδματος αλλοδαπς που αποκτ αλλοδαπ προσωπικ, κτοικοι Ελλδας, εργαζμενοι σε ναυλομειστικ γραφεο του ν. 27/75

24-5-19   ΑΑΔΕ Ε2084/16-5-19 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ με ισχ για το τος 2019

24-5-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/250/639262/24-5-19 : Διαχεριση των Πρξεων Επιβολς Εισφορν (ΠΕΕ) που χουν συνταχθε που θα συνταχθον για την ασφαλιστικ τακτοποηση των σχολικν φυλκων

24-5-19   ΕΦΚΑ 26/24-5-19 : Ασφαλιστικ τακτοποηση σχολικν φυλκων κατ' εφαρμογ του ρθρου 4 του ν. 4554/18

24-5-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1202/19 (ΦΕΚ-1830 Β/23-5-19) : Εφαρμογ του συστματος ιχνηλασιμτητας προιντων καπνο

24-5-19   ΦΕΚ-1829 Β/23-5-19 σχετικ με τροποποισεις αποφσεων και αφορον συγκρτηση εκλογικν συνεργεων (ΦΕΚ-1677 Β) - καθορισμ ειδικς εκλογικς αποζημωσης στους δικαστικος υπαλλλους ... (ΦΕΚ-1697 Β) - καταβολ ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε δικαστικος και εισαγγελικος λειτουργος ....(ΦΕΚ-1694 Β) - εγκριση καταβολς ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους του Ελεγκτικο Συνεδρου.... (ΦΕΚ-1695 Β) και καθορισμ εκλογικς αποζημωσης των ειδικν εκλογικν συνεργεων που θα ασχοληθον για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν ... (ΦΕΚ-1829 Β)

24-5-19   Ν. 4612/19 (ΦΕΚ-77 Α/23-5-19) : Κρωση Σμβασης Παραχρησης του Εργου της Μελτης - Κατασκευς - Χρηματοδτησης - Λειτουργας - Συντρησης και Εκμετλλευσης του Νου Διεθνος Αερολιμνα Ηρακλεου Κρτης και Μελτη - Κατασκευ και Χρηματοδτηση των Οδικν του Συνδσεων και λλες διατξεις

24-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.22520/1578/23-5-19 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 31 του ν. 4611/19 (Α 73) σχετικ με τη χοργηση και την παρταση της ασφαλιστικς ικαντητας για την περοδο 1-3-2019/29-2-2020

24-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.22540/1579/23-5-19 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 21 του ν. 4611/19 (Α 73)

24-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ 23400/662/24-5-19 : Ανυπατιο κλυμα παροχς εργασας λγω συμμετοχς εργαζμενου ως μλους εφορευτικς επιτροπς23-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 38410/17-5-19 : Ενημρωση σχετικ με τη χρση λευκν ψηφοδελτων και την παρδοση ψηφοδελτων απ τα πολιτικ κμματα

23-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 38862/20-5-19 : Ανοιχτο Δμοι το Σββατο 25 και Κυριακ 26 Μαου 2019 (Δημοτικς, Κοινοτικς, Περιφερειακς και Ευρωεκλογς) καθς επσης το Σββατο 1 και Κυριακ 2 Ιουνου 2019

23-5-19    ΥΠΟΙΑΝ 55292/23-5-19 : Τροποποηση της εγκυκλου οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2020-2022 με αρ.πρωτ. 25853/28-2-19

23-5-19    ΥΠΕΕ 182999/1135/23-5-19 : Εκδοση αποφσεων απ τις Επιτροπς Εξτασης Αντιρρσεων και επεξεργασα αντιρρσεων

23-5-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/57802/1618/22-5-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Σχετικ με τις ασφαλιστικς κρατσεις επ της προσωπικς διαφορς του ρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4354/15, των υπαλλλων με σχση εργασας Δημοσου και Ιδιωτικο Δικαου

23-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.32124/19 (ΦΕΚ-1799 Β/22-5-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της αναισθησιολογας

23-5-19   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/5/16501/19 (ΦΕΚ-1795 Β/22-5-19) : Υποβολ ντυπης ατησης πιστοποησης δικαιοχου, κατοκου νησιο για το μτρο Μεταφορικ Ισοδναμο, αρμοδιτητας Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και του αντστοιχου εντπου, που διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)

23-5-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1173/19 (ΦΕΚ-1798 Β/22-5-19) : Διαδικασα εσπραξης εσδων υπρ Δημοσου προερχμενα απ επιβαλλμενα πρστιμα αποφσεων του ΔΣ της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς για παραβσεις της χρηματικς νομοθεσας σε φυσικ και νομικ πρσωπα, κατ' εφαρμογ της παραγρφου 5 του ρθρου 105 του ν. 4514/18

23-5-19    ΥΠ.ΟΙΚ. 81641/19 (ΦΕΚ-1804 Β/22-5-19) : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιουνου 2019 την 24-5-19

23-5-19   ΥΠΟΙΑΝ 51362/19 (ΦΕΚ-1807 Β/22-5-19) : Καθορισμς της διαδικασας, των ρων και των προυποθσεων καθς και κθε λλης αναγκαας ρθμισης, για την πιστοποηση της υλοποησης του πενντα τοις εκατ (50%) του φυσικο και οικονομικο αντικειμνου των επενδυτικν σχεδων που χουν υπαθχε στις διατξεις του ν. 4399/16 και 3908/11, χωρς διενργεια ελγχου, κατ' επιλογν του φορα, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 16 του ν. 4399/16, πως τροποποιθηκε και ισχει22-5-19    Κ.Υ.Α. 14000/472/19 (ΦΕΚ-1803 Β/22-5-19) : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2019-2020, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο

22-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 39259/ΕΓΚ.40/21-5-19 : Εκλογες που δεν θα μπορσουν να ασκσουν το εκλογικ τους δικαωμα στις προσεχες εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλοου της 26ης Μαου 2019, των αυτοδιοικητικν αρχν της 26ης Μαου 2019 καθς και των επαναληπτικν τους, της 2ας Ιουνου 2019

22-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 38434/18-5-19 : Υπδειγμα προγρμματος εκλογς για τις Δημοτικς και Κοινοτικς Εκλογς της 26ης Μαου 2019

22-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 38431/18-5-19 : Υπδειγμα προγρμματος εκλογς για τις Περιφερειακς εκλογς της 26ης Μαου 2019

22-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10141/ΟΙΚ.19892/539/6-5-19 : Συνταξιοχοι οι οποοι αποκομζουν σοδα απ πνευματικ συγγενικ δικαιματα

22-5-19   ΕΦΚΑ 617445/21-5-19 : Εισαγωγικ Εκπαδευση - Διαδικασα για την νταξη στα σχετικ Προγρμματα του ΙΝ.ΕΠ.

22-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/40444/1053/21-5-19 : Συμπληρωματικς οδηγες επ της εγκυκλου με αριθμ. Φ.10042/οικ.13567/329/8-6-18

22-5-19   ΕΦΚΑ 24/22-5-19 : Ρθμιση οφειλν προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης. Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 1-18 του ν. 4611/19

22-5-19   ΥΠΕΘ 79826/Δ7/21-5-19 : Δημοσευση Υπουργικς Απφασης και χρονοδιγραμμα διαδικασας επιλογς των μελν των Παιδαγωγικν ομδων των ΚΕΑ

22-5-19   K.Y.A. 9.3024/19 (ΦΕΚ 1789 Β/21-5-2019) : Τροποποηση της 6.1714/5.1504/2016 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424 Β), πως χει τροποποιηθε και ισχει.21-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/Δ17/32038/742/21-5-19 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρων 16 και 14 του ν. 4578/18 και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

21-5-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Η/ΟΙΚ.16489/19 (ΦΕΚ-1781 Β/21-5-19) : Ανατιμολγηση αποζημιομενων σκευασμτων ειδικς διατροφς και εξαρεση απ την αποζημωση σκευασμτων ειδικς διατροφς

21-5-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.37743/21-5-19 : Αναγνριση χρνου προυπηρσεας μετατασσμενων στον κλδο ιατρν, οδοντιτρων και φαρμακοποιν ΕΣΥ (πρην υπαλλλων υπουργεων των κλδων ΠΕ Ιατρν, ΠΕ Ιατρν Ειδικοττων, ΠΕ Οδοντιτρων και ΠΕ Φαρμακοποιν)

21-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 38415/19 (ΦΕΚ-1766 Β/20-5-19) : Μεταφερμενες εκλογικς πιστσεις στις Αποκεντρωμνες Διοικσεις της χρας

21-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 37853/19 (ΦΕΚ-1767 Β/20-5-19) : Κατανομ ποσοστο 50%+10% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος κομμτων για τη διενργεια των εκλογν για την ανδειξη των Μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 201920-5-19   ΥΠΥΜΕ ΔΟΥ/ΟΙΚ.2372/Φ.131/19 (ΦΕΚ-1759 Β/20-5-19) : Εγκριση του Τεχνικο Κανονισμο για τον καθορισμ Εθνικν Απαιτσεων για συσκευς αφς πεζν και τη χρση τους σε φωτεινος σηματοδτες

20-5-19   ΑΑΔΕ Ε2083/17-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 121 του ν. 4611/19 (Α 73) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ σε αγαθ και υπηρεσες

20-5-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/102/ΟΙΚ.19318/20-5-19 : Διευκολνσεις στους δημοσους υπαλλλους που διορστηκαν δικαστικο αντιπρσωποι στις επικεμενες αυτοδιοικητικς εκλογς και ευρωεκλογς 2019

20-5-19   ΥΠΕΘ 77877/Δ7/19 (ΦΕΚ-1752 Β/17-5-19) : Ενιαος κανονισμς λειτουργας των Κντρων Εκπαδευση για την Αειφορα (ΚΕΑ) και ρθμιση λοιπν θεμτων

20-5-19   ΑΑΔΕ Α1196/19 (ΦΕΚ-1762 Β/20-5-19) : Καθορισμς ειδικν θεμτων και λεπτομερειν εφαρμογς της ρθμισης ληξιπρθεσμων οφειλν στη Φορολογικ Δοκηση των ρθρων 98 ως 109 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α)

20-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.37251/20-5-19 : Πρσβαση των καταναλωτν σε κατλληλες και ενημερωμνες πληροφορες σχετικ με την ποιτητα του νερο ανθρπινης κατανλωσης των περιοχν τους17-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/11183/286/17-5-19 : Ασφαλιστικς εισφορς απασχολομενων συνταξιοχων και μητρων που υπγονται στις ρυθμσεις του ρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/16

17-5-19   ΑΑΔΕ Ε2082/16-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 73 του ν. 4607/19 (ΦΕΚ-65 Α) για θματα φορολογας ακνησης περιουσας

17-5-19   ΑΑΔΕ Ε2081/15-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν. 4608/19 (ΦΕΚ-66 Α)

17-5-19   ΑΑΔΕ Ε2080/16-5-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της περ. β της παρ. 1 του ρθρου 24 του ν. 4172/13, πως αυτς ισχουν μετ την τροποποησ τους με την παρ. 5 του ρθρου 115 του ν. 4549/18, αναφορικ με τη διενργεια αποσβσεων σε περπτωση χρηματοδοτικς μσθωσης

17-5-19   ΑΑΔΕ Ε2077/13-5-19 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 50 και 70 του ν. 4607/19

17-5-19    ΥΠΕΘ Φ.251/77753/Α5/16-5-19 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες

17-5-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Γ/1070267/ΕΞ2019/14-5-19 : Οδηγες για τον νο επικλλησης των ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν επ των μονδων συσκευασας των προιντων αυτν

17-5-19    Ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α/17-5-19) : Ρθμιση οφειλν προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης, τη Φορολογικ Διοκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμο, Συνταξιοδοτικς Ρυθμσεις Δημοσου και λοιπς ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς διατξεις, ενσχυση της προστασας των εργαζομνων και λλες διατξεις 16-5-19   Κ.Υ.Α. 33862/19 (ΦΕΚ-1699 Β/16-5-19) : Διαδικασα χοργησης οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς

16-5-19   ΥΠΕΘ 73190/Α5/19 (ΦΕΚ-1702 Β/16-5-19) : Τροποποηση της με αρ. 14420/ΚΒ/4-2-08 (Β 218) υ.α. με θμα "Εξετσεις - Οργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας"

16-5-19   ΥΠΥΜΕ Α3/19384/2119/19 (ΦΕΚ-1715 Β/16-5-19) : Καθορισμς αριθμο εξεταστν υποψηφων οδηγν και οδηγν για τη δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς

16-5-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/19101/16-5-19 : Εκδοση υ.α. για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του ν. 3861/10

16-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10035/7856/179/16-5-19 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση ειδικν κατηγοριν επαγγελματιν (Ρητινοσυλλκτες, σμυριδορκτες Νξου κλπ.)

16-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 36952/14-5-19 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2019 ως 30-6-2019 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2019 ως 31-3-2019

16-5-19   ΑΑΔΕ Ε2078/15-5-19 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 1 (ρθρο 51 παρ. 1 και 52 της Συμφωνας) και του ρθρου 6 του ν. 4607/16 (65 Α) για θματα φορολογας κεφαλαου

16-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ 21192/624/19 (ΦΕΚ-1690 Β/15-5-19) : Χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, για την σκηση του Εκλογικο δικαιματος κατ τις προσεχες Περιφερειακς και Δημοτικς Εκλογς και τις Ευρωεκλογς της 26ης Μαου 2019, καθς και κατ τις τυχν επαναληπτικς Περιφερειακς και Δημοτικς Εκλογς της 2ας Ιουνου 2019

16-5-19   ΦΕΚ-1688 Β/15-5-19 :

Κ.Υ.Α. 72647/Ζ1/19 : Τροποποηση της 140832/Ζ1/17 απφασης των Υπουργν Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων και Οικονομικν με θμα : "Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για τη χοργηση του στεγαστικο επιδματος στους φοιτητς των Ιδρυμτων της Αντατης Εκπαδευσης"

ΥΠΕΘ Φ.353.1/13/70066/Ε3/19 : Ρυθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης του / της Προισταμνου /ης Γραφεου Μειονοτικς Εκπαδευσης της Περιφερειακς Διεθυνσης Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης

16-5-19   Κ.Υ.Α. 1290/19 (ΦΕΚ-1698 Β/15-5-19) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και του χρνου προβολς, κατ την προεκλογικ περοδο, των πολιτικν κομμτων και των συνασπισμν συνεργαζμενων κομμτων, οι συνδυασμο των οποων ανακηρχθηκαν απ τον Αρειο Πγο για τη συμμετοχ τους στις εκλογς της 26ης Μαου για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, που αναλογον στην Ελλδα, απ τους δημσιους και ιδιωτικος ενημερωτικος ραδιοφωνικος και τηλεοπτικος σταθμος επγειας μετδοσης καθς και τους φορες παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν .....

16-5-19   ΦΕΚ-1695 Β/15-5-19 σχετικ με εγκριση καταβολς ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους του Ελεγκτικο Συνεδρου ..., καταβολ ειδικς αποζημωσης σε υπαλλλους των Δημοσιονομικν Υπηρεσιν Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ) λων των νομν ..., καθορισμ ειδικς αποζημωσης στους γραμματες των εφορευτικν επιτροπν των εκλογικν τμημτων του εξωτερικο .....

16-5-19   ΦΕΚ-1694 Β/15-5-19 σχετικ με καταβολ και εγκριση καταβολς ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε δικαστικος και εισαγγελικος λειτουργος ....

16-5-19   ΦΕΚ-1697 Β/15-5-19 σχετικ με καθορισμ ειδικς εκλογικς αποζημωσης στους δικαστικος υπαλλλους ....., σε δικαστς διοικητικν δικαστηρων ...

16-5-19   ΦΕΚ-1696  Β/15-5-19 σχετικ με καθορισμ ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους τους Υπουργεου Προστασας του Πολτη ...., σε υπαλλλους της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και Επικοινωνας ....., σε υπαλλλους του Υπουργεου Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων ....

16-5-19   ΦΕΚ-1693 Β/15-5-19 σχετικ με καθορισμ ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε στελχη Λιμενικο Σματος .... , σε υπαλλλους της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων ...., στον Πρεδρο και τους δο Αεροπαγτες - μλη της Αντατης Εφορευτικς Επιτροπς .....

16-5-19   Κ.Υ.Α. 48652/19 (ΦΕΚ-1691 Β/15-5-19) : Καθορισμς διαδικασας διασνδεσης του Γενικο Εμπορικο Μητρου με το Μητρο Αφερεγγυτητας του Συστματος Διαχερισης Δικαστικν Υποθσεων15-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 36490/13-5-19 : Καθαρισμς σχολικν μονδων με συμβσεις μσθωσης ργου. Διρκεια συμβσεων - Υγεα και ασφλεια στην εργασα

15-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.36141/13-5-19 : Υπενθμιση της Δ1δ/ΓΠ/οικ.26009/19 εγκυκλου "Ελεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χρακτηρισμο καταλληλτητας ακτν κολμβησης θερινς περιδου 2019"

15-4-19   ΑΑΔΕ Ε2073/13-5-19 : Κοινοποηση της αριθμ. Α1137/19 απφασης "Διαδικασα αποστολς ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν απ εγκεκριμνους αποθηκευτς σε καπνοβιομηχανες στο εσωτερικ της χρας για επικλληση αυτν στις μονδες συσκευασας προιντων, τα οποα προορζονται για κατανλωση στο εσωτερικ της χρας

15-4-19   ΑΑΔΕ Ε2074/13-5-19 : Κοινοποηση της αριθμ. Α1050/19 αυο "Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς χαρακτηριστικν ασφαλεας επ των μονδων συσκευασας προιντων καπνο που διατθενται στην αγορ"

15-4-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.36410/4048/14-5-19 : Παρταση ισχος ΔΕΕ υποψηφων οδηγν και οδηγν

15-4-19   ΥΠΕΘ Φ.251/76315/Α5/15-5-19 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση

15-4-19   ΑΑΔΕ Ε2075/14-5-19 : Κοινοποηση της αριθμ. 40/2019 ατομικς γνωμοδτησης του Αντιπροδρου του ΝΣΚ Σ.Δ. σχετικ με τον χρνο υποβολς της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων που χουν τεθε σε καθεστς ειδικς διαχερισης με βση τις διατξεις του ν, 4307/14 και με την υποχρωση του ειδικο διαχειριστ για την υποβολ της σχετικς δλωσης μετ το χρονικ διστημα που παει το λειτουργημ του

15-4-19   ΑΑΔΕ Ε2076/14-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του ν. 4605/19 και παροχ σχετικν οδηγιν εφαρμογς

15-4-19   K.Y.A. 71394/Y1/19 (ΦΕΚ 1673 Β/14-5-2019) : Τροποποηση της 2/51692/0022/Β/04.09.2007 (ΦΕΚ 1873/Β/2007) απφασης, πως χει τροποποιηθε και ισχει.

15-4-19   ΦΕΚ 1677 Β/14-5-2019 :
Κ.Υ.Α. 36931/19 : Συγκρτηση ειδικν εκλογικν συνεργεων που θα απασχοληθον για την αντιμετπιση των εκτκτων αναγκν κατ την προπαρασκευ και διεξαγωγ των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου της 26 Μαου 2019, των αυτοδιοικητικν εκλογν της 26 Μαου 2019 και των επαναληπτικν τους της 2 Ιουνου 2019.
Κ.Υ.Α. 36932/19 : Κοιν υπουργικ απφαση περ του καθορισμο της εκλογικς αποζημωσης των ειδικν εκλογικν συνεργεων που θα απασχοληθον για την αντιμετπιση των εκτκτων αναγκν κατ την προπαρασκευ και διεξαγωγ των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019, των αυτοδιοικητικν εκλογν της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν τους της 2ας Ιουνου 2019.

15-4-19  ΦΕΚ-1676 Β/14-5-2019 :
Κ.Υ.Α. 78/19 : Πργραμμα ενσχυσης των επιχειρσεων κδοσης ημερσιων και εβδομαδιαων περιφερειακν και τοπικν εφημερδων.
ΑΑΔΕ Α1189/19 : Παση χρσης και τροποποηση Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας.

15-4-19   ΦΕΚ 1671 Β/14-5-2019 :
Κ.Υ.Α. 8200/0-181621/19 : Τροποποηση της 8200/0-297647/10-4-2018 κοινς υπουργικς απφασης «κδοση νου τπου Δελτου Ταυττητας Ελλνων πολιτν» (Β' 1476).
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/25844/19 : Καθορισμς των συμβσεων και των συμφωνιν - πλασιο που διενεργονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Προμηθειν Υγεας, ως Ε.Κ.Α.Α., για το τος 2019 για την κλυψη των αναγκν των φορων του ρθρου 23 του ν. 4472/2017, πως ισχει.14-5-19    ΥΠΥΜΕ 33800/1491/14-5-19 (ΦΕΚ-1659 Β/14-5-19) : Τροποποηση της αριθμ. Β/οικ.60195/5172/13 (Β 3067) υ.α. "Βασικο ροι ανληψης υποχρωσης μεταφορς προσπων με λεωφορεα ενταγμνα στις ΚΤΕΛ ΑΕ"

14-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 36587/ΕΓΚ.34/14-5-19 : Διενργεια των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, των περιφερειακν, δημοτικν και κοινοτικν αρχν της 26ης Μαου 2019

14-5-19    ΑΑΔΕ Ε2072/7-5-19 : Πρσβαση των ΔΟΥ στο Ολοκληρωμνο Πληροφοριακ Σστημα του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς και ενημρωση των ΔΟΥ ως προς την εγκυρτητα των στοιχεων των νομιμοποιητικν εγγρφων παραμονς στην Ελλδα αλλοδαπν, υπηκων τρτων χωρν, που εμππτουν στις διατξεις του ν. 4251/14 (Α 80) πως ισχει, κατ την υποβολ στη ΔΟΥ δηλσεων Μητρου

14-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 36735/ΕΓΚ.33/14-5-19 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, των περιφερειακν και δημοτικν εκλογν της 26ης Μαου 2019

14-5-19   ΑΑΔΕ Ε2070/7-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 74 και 77 του ΚΕΦ.Ε του ν. 4607/19 (Α 65/24-4-19)

14-5-19   ΦΕΚ-1642 Β/13-5-19 :

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/17089/19 : Τροποποηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 116 Β) με θμα «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο ’’Πργραμμα Διαγεια’’ των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β του ν. 3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4305/2014)».
ΑΑΔΕ Α1187/19 : Τροποποηση της Α.1009/2019 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, που αφορ τον τπο και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2018.

14-5-19   Κ.Υ.Α. 63241/Ζ1/13-5-19 (ΦΕΚ-1639 Β/13-5-19) : Καθορισμς των ρων και της διαδικασας επιλογς για τη χοργηση υποτροφιν του Ιδρματος Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ) με σκοπ την εκπνηση μεταδιδακτορικς ρευνας στην Ελλδα, στο πλασιο της Πρξης "Ενσχυση Μεταδιδακτρων ερευνητν / ερευνητριν - Β κκλος", του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση" που συγχρηματοδοτεται απ το ΕΚΤ

14-5-19   ΥΠΕΘ 67563/Δ6/19 (ΦΕΚ-1638 Β/13-5-19) : Εισαγωγ μαθητν/τριν και σχετικς ρυθμσεις στα Πειραματικ και στα Πρτυπα Σχολεα για το σχολικ τος 2019-202013-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 36567/ΕΓΚ.31/10-5-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4604/19 (Α 50) "Προθηση της ουσιαστικς ιστητας των φλων, πρληψη και καταπολμηση της μφυλης βας - Ρυθμσεις για την απονομ της ιθαγνειας - Διατξεις σχετικς με τις εκλογς στην Τοπικ Αυτοδιοκηση - Λοιπς διατξεις"

13-5-19   ΥΠΕΘ 74261/Δ1/13-5-19 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2019-2020 - Προγραμματισμς λειτουργας Ολομερου Προγρμματος

13-5-19   ΥΠΕΘ 74225/Δ1/13-5-19 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2019-2020 - Προγραμματισμς λειτουργας Ολομερου Προγρμματος

13-5-19   ΑΑΔΕ Ε2071/9-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 1 (ρθρο 51 της Συμφωνας) και 5, 11-14, 52-54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/19 (ΦΕΚ-65 Α)

13-5-19   ΥΠΕΘ Φ.152/74218/Α5/13-5-19 : Διαδικασα τροποποησης Ατησης - Δλωσης για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις των υποψηφων των Εσπερινν ΕΠΑΛ σχολ.τους 2018-2019

13-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 36580/ΕΓΚ.32/13-5-19 : Διαδικασα υποβολς μηνιαας κθεσης απλρωτων και ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των ΟΤΑ

13-5-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 2595/13-5-19 : Εκδοση απ την Αρχ υποδεγματος διακρυξης για την ανθεση συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταφορς μαθητν, μσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)

13-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 36445/19 (ΦΕΚ-1637 Β/13-5-19) : Συμπλρωση συκρτησης Διακομματικς Επιτροπς Εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, τους 2019

13-5-19   ΑΑΔΕ Α1164/19 (ΦΕΚ-1618 Β/10-5-19) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1006/13 (Β 19/2014) απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων "Διαδικασα και δικαιολογητικ Απδοσης Αριθμο Φορολογικο Μητρου (ΑΦΜ) / Μεταβολς Στοιχεων και Εναρξης / Μεταβολς και Διακοπς Επιχειρηματικς Δραστηριτητας", πως ισχει

13-5-19   ΥΠΕΘ Φ.1/73808/Δ1/13-5-19 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2019/-2020 σε δημοτικ σχολεα της χρας - Α Φση

13-5-19   ΕΦΚΑ 578370/13-5-19 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας σε οφειλτες νοσηλευμενους

13-5-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1180/19 (ΦΕΚ-1623 Β/10-5-19) : Παρταση υποβολς της δλωσης απδοσης παρακρατομενου φρου και ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 43Α του ν. 4172/13 στο εισδημα απ αμοιβς πληρωμτων των εμπορικν πλοων

13-5-19   ΦΕΚ-1620 Β/10-5-19 :

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/19 : Τροποποηση της ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/ 28-7-2015 (ΦΕΚ 1594/Β’/30-7-2015) υπουργικς απφασης με θμα «Ρθμιση διαδικαστικν θεμτων διεξαγωγς του Εισαγωγικο Διαγωνισμο της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)».
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627/19 : Ειδικ Πργραμμα Χοργησης Επενδυτικν Δανεων Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμο για εκπνηση Τοπικν Χωρικν Σχεδων (ΤΧΣ).10-5-19   ΥΠΕΘ Κ1/45312/19 (ΦΕΚ-1596 Β/10-5-19) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς εκπαιδευτικο προσωπικο με σμβαση μσθωσης ργου στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ) του ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α)

10-5-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/ΕΓΚ.1/10-5-19 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του Κανονισμο Πυροπροστασας Κτιρων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ-80 Α/7-5-18)

10-5-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.36379/4022/9-5-19 : Εφαρμογ της ρθμισης του ρθρου 65 του ν. 4530/18 αναφορικ με τη διαδικασα ανανωση δειας οδγησης κατχων νω των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

10-5-19   ΥΠΥΜΕ 31421/333/10-5-19 : Τοποθτηση και χρση ταχογρφου σε απορριμματοφρα οχματα που ανκουν σε Δμους

10-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 35208/8-5-19 : Καθορισμς εκλογικν τμημτων και καταστημτων ψηφοφορας στα λοιπ κρτη - μλη της ΕΕ για τις εκλογς ανδειξης των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2019

10-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 35507/9-5-19 : Παροχ κπτωσης για τους διακινομενους δικαστικος αντιπροσπους, κατ τις προσεχες ευρωεκλογς και αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν τους της 2ας Ιουνου 2019

10-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 35377/8-5-19 : Ειδικ Συλλογικ Σμβασης Εργασας (ΕΣΣΕ) για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) β' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

10-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 33153/2-5-19 : Στοιχεα δημοσων υπαλλλων για το διορισμ τους ως αντιπροσπων της δικαστικς αρχς για τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019, τις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και τις επαναληπτικς τους της 2ας Ιουνου 2019

10-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 36044/10-5-19 : Παροχ κπτωσης για τους διακινομενους δικαστικος αντιπροσπους κατ τις προσεχες ευρωεκλογς και αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν τους της 2ας Ιουνου 2019

10-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 31862/24-4-19 : Προκρυξη εκλογν για την ανδειξη των Ελλνων μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και ορισμς ημρας διεξαγωγς της ψηφοφορας

10-5-19    ΥΠΕΚΑΚΑ 3257/Δ1/2219/19 (ΦΕΚ-1602 Β/10-5-19) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασα αξιολγησης και επιλογς του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑ.Σ) Μαθητεας του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ).

10-5-19   ΦΕΚ-1604 Β/10-5-19 :

ΥΠΕΚΑΚΑ οικ.18867/912/19 : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 14.3.2019 Συλλογικς Σμβασης Εργασας «για τους ρους αμοιβς και εργασας των εργαζομνων στις ξενοδοχειακς επιχειρσεις της περιφερειακς εντητας Χανων».
ΥΠΕΚΑΚΑ οικ.18868/913/19 : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 26.3.2019 Συλλογικς Σμβασης Εργασας «για τους ρους αμοιβς και εργασας Τραπεζν - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα τη 2019-2021».
ΥΠΕΚΑΚΑ οικ.18869/914/19 : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 8.2.2019 Συλλογικς Σμβασης Εργασας «για τους ρους αμοιβς και εργασας των εργαζομνων στα πσης φσεως μη κρια τουριστικ καταλματα λης της χρας».

10-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 31293/Σ.8336/19 (ΦΕΚ-1600 Β/10-5-19) : Αναγκαες προσαρμογς του πληροφοριακο συστματος με την ονομασα "Μητρο Πολιτν" του ρθρου 115 του ν. 4483/17 (Α 107), προκειμνου να καταστε εφικτ η υποστριξη της διαδικασας καταχρισης και διρθωσης ληξιαρχικν πρξεων σμφωνα με το ρθρο 249 του ν. 4555/18

10-5-19   Κ.Υ.Α. Γ2Δ/ΓΠ/26231/19 (ΦΕΚ-1573 Β/9-5-19) : Δημιουργα νου Κλειστο Ελληνικο Νοσηλου (ΚΕΝ) για την επμβαση τοποθτησης τεχνικς ριδας και την κοστολογησ του

10-5-19   Κ.Υ.Α. 30595/19 (ΦΕΚ-1590 Β/9-5-19) : Τροποποηση και αντικατσταση της 13022/18 (ΦΕΚ-1377 Β) απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν, πως αυτ τροποποιθηκε με την 44173/18 (ΦΕΚ-3656 Β)

10-5-19   ΑΑΔΕ Α1185/19 (ΦΕΚ-1591 Β/9-5-19) :  Τροποποηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 αποφσεων του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. που αφορ τον καθορισμ του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου των δηλσεων απδοσης του φρου και της ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατονται στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις και του φρου που παρακρατεται σμφωνα με τις διατξεις της περπτωσης δ' της παραγρφου 1 του ρθρου 64 και των περιπτσεων α' και γ' της παραγρφου 5 του ρθρου 69 του ν. 4172/2013.9-5-19   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις τροποποισεις των Ν. 4605/2019, 4608/2019 και 4609/2019 στη νομοθεσα περ δημοσων συμβσεων προμηθειν και γενικν υπηρεσιν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγικς παρατηρσεις.
2. Οι σημαντικτερες ρυθμσεις των νμων 4605/2019, 4608/2019 και 4609/2019.
Ι. Κρτηση υπρ της ΕΑΑΔΗΣΥ.
ΙΙ. ΚΗΜΔΗΣ και Διαγεια.
ΙΙΙ. Δικαιολογητικ κατακρωσης.

α. Ονομαστικοποηση μετοχν ανωνμων εταιρειν (για συμβσεις νω του 1.000.000,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ).
β. Αντγραφα δικαιολογητικν.
γ. Αποδεικτικ εκπροσπησης των νομικν προσπων.
δ. Αντγραφο ποινικο μητρου.
ε. Πιστοποιητικ του ΣΕΠΕ.
στ. Πιστοποιητικ σχετικ με την πτχευση, την εκκαθριση και την αναγκαστικ διαχεριση.
ζ. νορκες βεβαισεις.
η. Υπεθυνες δηλσεις.
θ. Αποδεικτικ φορολογικς και ασφαλιστικς ενημερτητας.
ι. Πιστοποιητικ επιμελητηρου.

IV. Εξωχριες εταιρεες.
V. Εγγηση συμμετοχς.
VI. Χρνος συνδρομς των ρων συμμετοχς.
VII. Προθεσμες υποβολς των προσφορν στις διαδικασες ανθεσης συμβσεων κτω των ορων.

α. Ανοικτο διαγωνισμο.
β. Κλειστο διαγωνισμο.
γ. Συνοπτικο διαγωνισμο.
δ. Ανταγωνιστικ διαδικασα με διαπραγμτευση.

VIII . Χρνος ισχος των προσφορν.
ΙΧ. Εξαιρσεις απ την υποχρωση υποβολς ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
Χ. Ημερομηνα υπογραφς του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
ΧΙ. Προλευση των προσφερομνων προντων.

α. Χρα κατασκευς των προντων.
β. Επιχειρηματικ μονδα κατασκευς των προντων.
γ. Υπεθυνη δλωση του προσφροντος.

ΧΙΙ. Προθεσμες ολοκλρωσης των διαγωνιστικν διαδικασιν.
ΧIΙΙ. γκριση των πρακτικν του διαγωνισμο.
XΙV. Βαθμολγηση των προσφορν.
ΧV.  Πρσκληση για την υποβολ των δικαιολογητικν κατακρωσης.
XVI. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
XVII. Εξαιρσεις απ την υποχρεωτικ χρση του ΕΣΗΔΗΣ.
XVIII. Εξαρεση απ την υποχρεωτικ χρση ψηφιακς υπογραφς.
ΧIΧ. Κατργηση της προσφυγς στην εποπτεουσα αρχ.
ΧΧ. Ανασταλτικ αποτλεσμα ενστσεων.
ΧΧΙ. Δικαστικ προστασα σε διαδικασες σναψης συμβσεων μχρι 60.000,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ.
XXII. Εξαιρσεις απ το ανασταλτικ αποτλεσμα της προσφυγς ενπιον της ΑΕΠΠ.
ΧΧΙΙΙ. Διαπραγμτευση χωρς δημοσευση προκρυξης.
ΧΧΙV. Ποινικ μητρο στην απ’ ευθεας ανθεση.
ΧΧV. Παραλαβ προμηθειν.
ΧΧVI. Παραλαβ υπηρεσιν.
XXVII. Επλυση συμβατικν διαφορν.

α. Διοικητικ προσφυγ.
β. Δικαστικ επλυση διαφορν απ 01/07/2019.

XXVIII. Προσυμβατικς λεγχος τροποποιητικν και συμπληρωματικν συμβσεων.
α. Συμπληρωματικς συμβσεις ργων.
β. Τροποποιητικς συμβσεις.

3. Λοιπ ζητματα.
Ι. Δικαιομενοι συμμετοχς.
ΙΙ. ρση των λγων αποκλεισμο.
ΙΙΙ. Πιστοποιητικ ποιτητας.
IV. νωση οικονομικν φορων και δνεια εμπειρα.
V. Παρβολο για την σκηση προσφυγς ενπιον της ΑΕΠΠ.
VI. Επκταση των αποτελεσμτων της απφασης της ΑΕΠΠ.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4605/2019, 4608/2019 ΚΑΙ 4609/2019 ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν. 4412/16) (09/05/2019)

9-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 34311/6-5-19 : Χοργηση κανονικν αδειν δημοσων υπαλλλων, στρατιωτικν κλπ., για τις ανγκες των εκλογν για την ανδειξη των Ελλνων μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και των αυτοδιοικητικν εκλογν της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν τους, της 2ας Ιουνου 2019

9-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 31881/25-4-19 : Δαπνες υποψηφων

9-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 32820/30-4-19 : Ασκηση του προληπτικο ελγχου επ των δαπανν των ΟΤΑ και νομικν προσπων αυτν

9-5-19    ΥΠΕΘ Φ.152/72370/Α5/9-5-19 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων και εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2019

9-5-19    ΥΠΕΕ 181791/2268/8-5-19 : Υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2019

9-5-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/Π60/1/ΟΙΚ.17217/9-5-19 : Σχετικ με τη συνταγογρφηση ναρκωτικν

9-5-19    K.Y.A. Φ.420/2/2163/S.5473/19 (ΦΕΚ-1561 Β/8-5-19) : Προσωριν απαλλαγ απ τον λεγχο της στρατολογικς κατστασης των Ελλνων του εξωτερικο (πλην των λιποτακτν) , οι οποοι θα λθουν στην Ελλδα για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις εκλογς για την ανδειξη : α) Δημοτικν και Περιφερειακν Αρχν που θα διεξαχθον στις 26 Μαου / 2 Ιουνου 2019 και β) μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου που θα διεξαχθν στις 26 Μαου 2019

9-5-19    Κ.Υ.Α. 35305/19 (ΦΕΚ-1562 Β/8-5-19) : Καθορισμς του ψους της ειδικς αποζημωσης και των οδοιπορικν εξδων των διοριζμενων εφρων, αντιπροσπων της δικαστικς αρχς, γραμματων κλπ., για τη διενργεια των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν της 2ας Ιουνου 2019, των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019, καθς και του τρπου καταβολς τους

9-5-19    ΑΑΔΕ Ε2069/8-5-19 : Κοινοποηση της με αριθμ ΠΟΛ.1210/18 Κ.Υ.Α. των Υπουργν Οικονομικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και παροχ διευκρινσεων και οδηγιν ως προς την πληρωμ του Τλους Πλοων Αναψυχς και Ημερπλοιων (ΤΕΠΑΗ)8-5-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Β1/ΟΑΕΔ/19 (ΦΕΚ-1556 Β/8-5-19) : Τροποποηση της 52246/3173/18 (ΦΕΚ-539 Β) υ.α. "Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ"

8-5-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 12609/Φ.700.18/19 (ΦΕΚ-1514 Β/7-5-19) : Εγκριση της υπ' αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα : "Μτρα και μσα πυροπροστασας εγκαταστσεων (μονδων) υγεας και κοινωνικς πρνοιας

8-5-19    ΕΑΑΔΗΣΥ 2508/8-5-19 : Ενημρωση για τη δημοσευση των νμων 4608/19 (Α 66) και 4609/19 (Α67) - Τροποποηση επιμρους διατξεων του ν. 4412/16

8-5-19    ΕΦΚΑ 562541/8-5-19 : Νμιμα φορολογικ παραστατικ για την απδοση δαπνης εξδων κηδεας

8-5-19    Ν. 4610/19 (ΦΕΚ-70 Α/7-5-19) : Συνργειες Πανεπιστημων και ΤΕΙ, πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση, πειραματικ σχολεα, Γενικ Αρχεα του Κρτους και λοιπς διατξεις

8-5-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/101/ΟΙΚ.18066/8-5-19 : Χοργηση αδειν στους δημοσους υπαλλλους για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος

8-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.33995/8-5-19 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα επιλογς για θσεις ειδικευμνων ιατρν ΕΣΥ Γενικς Ιατρικς Παθολογας των Μονδων Υγεας των ΔΥΠΕ

8-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/24923/8-5-19 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τον τρπο διεξαγωγς της διαδικασας προσλψεων κρσεων και επιλογς ιατρν του ΕΣΥ στο ΕΚΑΒ

8-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ12Α/Φ.32/ΓΠ/15512/357/7-5-19 : Διευκρινσεις για το Πργραμμα Οικονομικς Ενσχυσης ατμων με Βαρι Νοητικ Υστρηση

8-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 34775/7-5-19 : Παρδοση ψηφοδελτων συνδυασμν για τις περιφερειακς εκλογς

8-5-19   ΥΠΥΜΕ-ΥΠ.ΤΟΥΡ. 8673/7-5-19 : Εγκκλιος σχετικ με τη διοργνωση σχολικν εκδρομν7-5-19   ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρθμιση οφειλν προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης, τη Φορολογικ Διοκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμο, Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις Δημοσου και λοιπς ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς διατξεις. Ενσχυση της προστασας των εργαζομνων και λλες διατξεις

7-5-19   K.Y.A. 181752/2052/19 (ΦΕΚ-1525 Β/7-5-19) : Ρθμιση θεμτων συνεργασας μεταξ Πυροσβεστικο Σματος και Δασικς Υπηρεσας σε κεντρικ και περιφερειακ εππεδο

7-5-19   ΑΑΔΕ Ε2067/3-5-19 : Κοινοποηση της απφασης αριθμ. 1/2019 της Επιτροπς ΣΟΕΣ που συστθηκε με την ενδιμεση συμφωνα ενψει συμφωνας οικονομικς εταιρικς σχσης μεταξ της Ευρωπαικς Κοιντητας και των κρατν μελν της, αφενς, και του μρους "Κεντρικ Αφρικ", αφετρου, της 18ης Φεβρουαρου 2019 σχετικ με την προσχρηση της Δημοκρατας της Κροατας στην ΕΕ

7-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 34338/ΕΓΚ.28/6-5-19 : Ασκηση του εκλογικο δικαιματος απ τους Ελληνες εκλογες που διαμνουν θα βρσκονται στα λοιπ κρτη - μλη της ΕΕ στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2019

7-5-19    Κ.Υ.Α. 34007/19 (ΦΕΚ-1510 Β/6-5-19) : Καθορισμς του αριθμο εποπτν εκλογν και των προθεσμιν για το διορισμ και την ξιξη αυτν και των γραμματων τους στην οικεα πρεσβευτικ προξενικ αρχ, για την ψηφοφορα των Ελλνων που διαμνουν στα λοιπ κρτη μλη της ΕΕ κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2019

7-5-19    ΦΕΚ-1509 Β/6-5-19 :

ΑΑΔΕ Α1177/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Β’ 276) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τις υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεων, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης, σμφωνα με το ρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
ΑΑΔΕ Α1176/19 : Αναστολ εφαρμογς μχρι 31 Δεκεμβρου 2019 των διατξεων της Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949/Β’/20.3.2019) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβς των πληρωμτων των εμπορικν πλοων.6-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 32535/19 (ΦΕΚ-1508 Β/6-5-19) : Διατξεις τιμολγησης φαρμκων

6-5-19   Κ.Υ.Α. Φ.337/56/208953/Σ.2346/19 (ΦΕΚ-1506 Β/6-5-19) : Καθορισμς του αριθμο των σπουδαστν - τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνμεων κατ το ακαδημαικ τος 2019-2020

6-5-19   ΦΕΚ-1470 Β/3-5-19 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 17314/Δ9/914/19 : Τροποποηση της υ.α. 50067/28/17 "Ηλεκτρονικ βση καταχρισης δεδομνων Τεχνικν Ασφαλεας και διαδικασα ανθεσης καθηκντων Τεχνικο Ασφαλεας μσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ"

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/19 : Αμοιβς μηχανικν για την εκπνηση μελετν Τοπικν Χωρικν Σχεδων

6-5-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051/19 (ΦΕΚ-1473 Β/3-5-19) : Σστημα αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν σμφωνα με το ρθρο 32η του ν. 3468/06

6-5-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ.32226/1052/19 (ΦΕΚ-1472 Β/3-5-19) : Σστημα αειφορας βιοκαυσμων σμφωνα με το ρθρο 21 του ν. 4062/12

6-5-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1160/19 (ΦΕΚ-1477 Β/3-5-19) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) υπουργικς απφασης, πως χει αντικατασταθε με την ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β’ 1634) υπουργικ απφαση, σχετικ με τον καθορισμ του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει του πρτου εδαφου της παρ. 2 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190).

6-5-19   ΥΠΥΜΕ 29122/314/19 (ΦΕΚ-1485 Β/3-5-19) : Καθορισμς διαδικασας και λοιπν προυποθσεων, καθς και κθε λλη τεχνικ λεπτομρεια για τη σφργιση των εγκαταστσεων των πρατηρων αμιγς υγραερου (LPG), αμιγς πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG), καθς και των μικτρν πρατηρων υγρν καυσμων, υγραερου (LPG) και πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) υπ οποιονδποτε συνδυασμ αυτν

6-5-19   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7290/19 (ΦΕΚ-1495 Β/3-5-19) : Διαδικασα, ροι και προυποθσεις θσης δρσεων υπ την αιγδα του Υπουργεου Τουρισμο

6-5-19   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 8273/19 (ΦΕΚ-1497 Β/3-5-19) : Προθεσμα κατταξης κριων ξενοδοχειακν καταλυμτων σε κτρια αρχιτεκτονικς κληρονομις

6-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 32292/25-4-19 : Αποδοχ της υπ'αριθμ. 237/18 γνωμοδτησης του Ε τμματος του ΝΣΚ

6-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 33762/5-5-19 : Περιφερειακς και Δημοτικς Εκλογς

6-5-19   ΑΑΔΕ Ε2068/19 : Εκπτωση δαπανν που αφορον σε εξφληση συναλλαγν σε επιχειρσεις για την προμθεια φυσικο αερου

6-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 32237/19 (ΦΕΚ-1487 Β/3-5-19) : Τροποποισεις της 28549/19 απφασης με θμα "Πρωτοβθμιοι και Δευτεροβθμιοι Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας, σμφωνα με το ν. 3852/10, πως ισχει"

6-5-19   Ν. 4609/19 (ΦΕΚ-67 Α/3-5-19) : Ρυθμσεις Μριμνας Προσωπικο Ενπλων Δυνμεων, Στρατολογας, Στρατιωτικς Δικαιοσνης και λλες διατξεις

6-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 33697/19 (ΦΕΚ-1501 Β/3-5-19) : Σσταση εκλογικν τμημτων για τις εκλογς της 26ης Μαου και της 2ας Ιουνου 2019, κατ' εξαρεση των οριζομνων στην 29745/19 (Β 1366) απφαση του Υπουργο Εσωτερικν περ διεξαγωγς εκλογικν διαδικασιν στα εκλογικ τμματα, στερα απ αιτιολογημνη εισγηση της Περιφερειρχη Αττικς και των Αντ περιφερειαρχν Περιφερειακν Ενοττων δρας Νομο

6-5-19    Κ.Υ.Α. Α/30116/1324/19 (ΦΕΚ-1500 Β/3-5-19) : Τροποποηση της 15732/12 (Β 3053) κ.υ.α. με θμα "Οροι και προυποθσεις εκμσθωσης επιβατηγν ιδιωτικς χρσης αυτοκιντων με οδηγ απ τουριστικ γραφεα, γραφεα ενοικισεως αυτοκιντων και εταιρεες και συνεταιρισμος Επιβατηγν Δημσιας Χρσης αυτοκιντων"

6-5-19    Κ.Υ.Α. 47158/19 (ΦΕΚ-1498 Β/3-5-19) : Λειτουργικς Προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας ν. 4605/19 (Α 52) "Πργραμμα επιδτησης αποπληρωμς στεγαστικν και επιχειρηματικν δανεων με υποθκη σε κρια κατοικα

6-5-19    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7471/19 (ΦΕΚ-1479 Β/3-5-19) : Διαδικασα σφργισης τουριστικν επιχειρσεων, καθς και καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος και κολυμβητικν δεξαμενν που βρσκονται εντς τουριστικν καταλυμτων3-5-19   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7827/19 (ΦΕΚ-1463 Β/2-5-19) : Προυποθσεις και διαδικασα χοργησης του Ειδικο Σματος Ποιτητας για την Ελληνικ Κουζνα (ΕΣΠΕΚ)

3-5-19   ΑΑΔΕ Α1161/19 (ΦΕΚ-1462 Β/2-5-19) : Τροποποηση της με αριθμ. ΔΕΛ/Β/1190548/ΕΞ2018/18 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ, περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2019, πως ισχει2-5-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/2/ΟΙΚ.17513/2-5-19 : Παρταση για τους αξιολογομενους της προθεσμας υποβολς της κθεσης αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2018

2-5-19   ΥΠΕΣ 30309/ΕΓΚ.21/19-4-19 : Εκλογικο κατλογοι, καθορισμς εκλογικν τμημτων και καταστημτων ψηφοφορας για τη διενργεια των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου, των περιφερειακν, δημοτικν και κοινοτικν εκλογν της 26ης Μαου καθς και των επαναληπτικν της 2ας Ιουνου 2019.

2-5-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935/24-4-19 : Βεβαωση εγγαφς των Φυσικοθεραπευτν στο Νομικ Πρσωπο Δημοσου Δικαου "Πανελλνιος Σλλογος Φυσικοθεραπευτν" και των Νοσηλευτν στο Νομικ Πρσωπο Δημοσου Δικαου "Ενωση Νοσηλευτν Ελλδος"

2-5-19   ΕΦΚΑ 22/23-4-19 : Μεταββαση αρμοδιτητας γκρισης συμμετοχς του προσωπικο σε προγρμματα εκπαδευσης, ενημρωσης επιμρφωσης - Επιπρσθετες οδηγες / Επισημνσεις σχετικ με την υποβολ αιτσεων σε πιστοποιημνα προγρμματα επιμρφωσης του ΙΝΕΠ και τις αντστοιχες δαπνες

2-5-19   ΑΑΔΕ Ε2066/24-4-19 : Κοινοποηση της αρ. 91/19 ατομικς γνωμοδτησης του Παρδρου του ΝΣΚ Δ.Φ.

2-5-19   ΦΕΚ-1459 Β/30-4-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1169/19 : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων και καταβολς τελν, εισφορν και λοιπν φορολογιν με καταληκτικ προθεσμα υποβολς την 30η Απριλου 2019

ΑΑΔΕ Α1166/19 : Παρταση του χρνου υποβολς ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν συναλλαγν με καταληκτικ προθεσμα υποβολς την 26η Απριλου 2019, δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς με καταληκτικ προθεσμα υποβολς την 30η Απριλου 2019

2-5-19    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1168/19 (ΦΕΚ-1458 Β/30-4-19) : Παρταση καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στις ΔΟΥ - Ελεγκτικ Κντρα30-4-19 ΥΠΕΣ 32351/ΕΓΚ.27/25-4-19 : Παραλειφθντες εκλογες

30-4-19 Κ.Υ.Α. 31335/19 (ΦΕΚ 1453 Β/25-4-2019) : σκηση εκλογικο δικαιματος των κρατουμνων κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

30-4-19 Κ.Υ.Α. 33180/351/19 (ΦΕΚ 1454 Β/25-4-2019) : Καθορισμς ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων (σημεων ανεφοδιασμο) υγρν καυσμων, υγραερου και φυσικο αερου, εντς της λιμενικς ζνης και σε τουριστικος λιμνες (μαρνες) για την αποκλειστικ διθεση των καυσμων σε σκφη.

30-4-19 Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66 Α/25-4-2019) :  Ελληνικ Αναπτυξιακ Τρπεζα και προσλκυση Στρατηγικν Επενδσεων και λλες διατξεις.25-4-19   ΑΑΔΕ Ε2065/23-4-19 : Για την επιβολ του τλους επιτηδεματος σε φυσικ πρσωπα που ασκον επιχειρηματικ δραστηριτητα απαιτεται η εκ μρους τους σκηση της αυτς κατ' αντικεμενο επαγγελματικς δραστηριτητας επ πενταετα απ την οικεα ναρξη εργασιν - Συμμρφωση με ΣτΕ 89/19

25-4-19    ΥΠΥΜΕ 32249/1433/24-4-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Θματα εφαρμογς της υπ' αριθμ. Α/οικ.94748/4130/19 "Αντικατσταση της υπ' αριθμ. Α/οικ.55972/3112/17 απφασης .... σχετικ με τα οχματα ιστορικο ενδιαφροντος και ρθμιση θεμτων αγωνιστικν οχημτων

25-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 32168/ΕΓΚ.26/25-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4255/14 (Α 89) και ν. 3,23/02 (Α 146) ενψει των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, της 26ης Μαου 2019

25-4-19   ΥΠΥΜΕ ΔΚΕΔΕ/ΟΙΚ.6560/19 (ΦΕΚ-1435 Β/24-4-19) : Διαδικασα χοργησης δειας λειτουργας ιδιωτικν εργαστηρων, συμπεριλαμβανομνων των εργοταξιακν, που εκτελον δοκιμς ελγχου ποιτητας για τεχνικ ργα και εποπτεονται απ την Γενικ Γραμματεα Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

25-4-19   ΥΠΟΙΑΝ 46613/25-4-19 : Διαγωνιστικς διαδικασες δημοσων συγχρηματοδοτομενων συμβσεων με σταθερτ τιμ κστος σμφωνα με το ρθρο 86 παρ. 7 του ν. 4412/16 (Α 147)

25-4-19   ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./189/529674/25-4-19 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Πσχα οδηγν ταξ, τους 2019

25-4-19   Κ.Υ.Α. 452/79088/19 (ΦΕΚ-1418 Β/24-4-19) : Τροποποηση της αριθμ. 425/42522/13 (Β 1239) κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας / Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/10 (Α 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο ΕΛΓΑ και Ασφαλιστικς Ενημερτητα"

25-4-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/15221/531/19 (ΦΕΚ-1427 Β/24-4-19) : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των συντξεων μηνς Μαου 2019 του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)

25-4-19   ΟΑΕΔ 1486/22/19 (ΦΕΚ-1413 Β/24-4-19) : Τροποποηση της με αριθμ 1375/19/14 απφασης του Δ.Σ. του Οργανισμο με την οποα εγκρθηκε με αριθμ 228/16/14 διατπωση γνμης της Επιτροπς του ΕΛΕΚΠ στο πλασιο του "Προγρμματος Επιχοργησης για την ενσχυση της οργανωτικς ικαντητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανσεων μελν αυτν, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ καθς και των Πανελλνιων Οργανσεων μελν του ΣΕΤΕ"

25-4-19   ΑΑΔΕ Δ/ΟΡΓ/Δ/1062098/ΕΞ2019/23-4-19 : Λειτουργα ΔΟΥ για την εξυπηρτηση των υποψηφων στις Δημοτικς και Περιφερειακς εκλογς της 26ης Μαου 2019

25-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.32182/25-4-19 : Ατομικ Δελτο Υγεας Μαθητ (ΑΔΥΜ)

25-4-19    Κ.Υ.Α. 30296/19-4-19 : Καθορισμς προθεσμιν για το διορισμ μελν εφορευτικν επιτροπν των εκλογικν τμημτων στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2019, που θα διεξαχθον στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της Ευρωπαικς Ενωσης κλπ."

25-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 31809/24-4-19 : Καθορισμς χρνου και τρπου υποβολς δλωσης απ τους στρατιωτικος, τους υπηρετοντες στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ σμα, το προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

25-4-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 42112/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-1443 Β/24-4-19) : Διαδικασα διεξαγωγς των δημοπρασιν για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, η οποα προβλπεται στις διατξεις του ρθρου 13 του ν. 2971/01 (Α 285) πως ισχει

25-4-19   Κ.Υ.Α. 1177/19 (ΦΕΚ-1447 Β/24-4-19) : Καθορισμς αποδοχν των δημοσιογρφων που απασχολονται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου στους φορες που υπγονται στο πεδο εφαρμογς της παρ. 1 του ρθρου 7 κατ' εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 22 του ν. 4354/15 (Α 176), πως ισχει

25-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 30922/24-4-19 : Χοργηση χαρτιο στα κμματα και στους συνασπισμος συνεργαζμενων κομμτων για την εκτπωση των ψηφοδελτων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

25-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 31813/24-4-19 : Αναγραφ κωδικν (συμβατικν) αριθμν στους ειδικος εκλογικος καταλγους των στρατιωτικν

25-4-19   ΥΠ.ΕΣ. ΔΗΔ/Φ.19.6/ΟΙΚ.17096/24-4-19 : Παροχ στοιχεων φορων της Γενικς Κυβρνησης για την νταξ τους στο δκτυο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"

25-4-19   Ν. 4607/19 (ΦΕΚ-65 Α/24-4-19) : Ι. Κρωση της Συμφωνας για την Ασιατικ Τρπεζα Υποδομν και Επενδσεων, ΙΙ. Εναρμνιση του Κδικα ΦΠΑ με την Οδηγα (ΕΕ) 2016/2065, ΙΙΙ. Ενσωμτωση των σημεων 1, 2, 4 και 5 του ρθρου 2 και των ρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγας 1164/2016, IV. Τροποποηση του ν. 2971/01 και λλες διατξεις

25-4-19   ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ :

Ελληνικ Αναπτυξιακ Τρπεζα και προσλκυση Στρατηγικν Επενδσεων και λλες διατξεις

Ρυθμσεις Μριμνας Προσωπικο Ενπλων Δυνμεων, Στρατολογας, Στρατιωτικς Δικαιοσνης και λλες διατξεις

Συνργειες Πανεπιστημων και ΤΕΙ, πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση, πειραματικ σχολεα, Γενικ Αρχεα του Κρτους και λοιπς διατξεις24-4-19   ΥΠΥΜΕ Α3/30634/3485/24-4-19 : Εφαρμογ της διταξης της παρ. 10 του ρθρου 4 του ν. 4599/19 (Α 40) περ ειδικν ασφαλιστικν καλψεων

24-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 31774/ΕΓΚ.25/24-4-19 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος, ενψει των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

24-4-19    Π.Δ. 38/19 (ΦΕΚ-64 Α/24-4-19) : Ορισμς ημρας διεξαγωγς και διρκειας της ψηφοφορας για την εκλογ των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου

24-4-19    ΑΑΔΕ Α1103/19 (ΦΕΚ-1367 Β/22-4-19) : Τροποποηση της Φ.318/216/2002 (Β’544) Α.Υ.Ο. « ροι και προποθσεις για τη χοργηση ειδικς δειας παραγωγς μπρας απ εστιατρια, μπαρ κ.λπ. για επιτπια κατανλωση. Καθορισμς ρων λειτουργας και εποπτεας των εν λγω επιχειρσεων», πως ισχει.

24-4-19    ΑΑΔΕ Α1129/19 (ΦΕΚ-1399 Β/23-4-19) : Τροποποηση της Α.1037/25.1.2019 (Β 213) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικ με τον τπο και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2018 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμ δικαιολογητικν που υποβλλονται μ’ αυτς - υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

24-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27033/19 (ΦΕΚ-1401 Β/23-4-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της γαστρεντερολογας

24-4-19   ΦΕΚ-1403 Β/23-4-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 24245/19 : Τροποποηση της 28492/09 απφασης πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την 27934/14 μοια, περ οργνωσης και λειτουργας των παιδικν χαρτν των ΟΤΑ

ΥΠ.ΟΙΚ. 37127/ΕΞ2019/19 : Εναρξη ισχος των διατξεων των ρθρων 86088 του ν. 4549/18 (Α 105) που αφορον στην τροποποηση των διατξεων των ρθρων 46 και 47 του π.δ. 142/17 (Α 181) "Οργανισμς του Υπουργεου Οικονομικν"

24-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27054/19 (ΦΕΚ-1404 Β/23-4-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ εξειδκευση της επεγουσας ιατρικς

24-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 31488/24-4-19 : Δημοτικς εκλογς 2019

24-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 31497/24-4-19 : Δημοτικς εκλογς 2019

24-4-19   ΑΑΔΕ Ε2062/22-4-19 : Κοινοποηση των διατξεων του Μρους Ζ (ρθρα 68 ως 84) του ν. 4605/19 (ΦΕΚ-52 Α/1-4-19) σχετικ με το νο πλασιο προστασας της κριας κατοικας καθς και των ρθρων 55, 66, 85, 96, 99, 103 και 106 του διου νμου

24-4-19   ΑΑΔΕ Ε2064/22-4-19 : Οδηγες για την εφαρμογ της απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ με αρ. Α1098/13-3-19 (ΦΕΚ-1193 Β)

24-4-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1122/19 (ΦΕΚ-1379 Β/22-4-19) : Τροποποηση του ρθρου 3 της αριθμ. ΠΟΛ.1248/11 απφασης Υπουργο Οικονομικν (Β 2854), πως ισχει, βσει των διατξεων της παρ. 8 το ρθρου 377 του κεφ. Β' του ν. 4512/18 (Α 5), καθς και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης συμμετοχς Ελληνικο Δημοσου στα μικτ κρδη στοιχημτων και τυχερν παιγνων, με παρλληλο καθορισμ συνοδευτικν της δλωσης καταστσεων με αναλυτικ στοιχεα

24-4-19   K.Y.A. 2421.1/29340/19 (ΦΕΚ-1408 Β/23-4-19) : Καθορισμς του αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων κατ το ακαδημαικ τος 2019-2020, στερα απ συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2018-2019

24-4-19   Κ.Υ.Α. 30296/23-4-19 (ΦΕΚ-1410 Β/23-4-19) : Καθορισμς προθεσμιν για το διορισμ μελν εφορευτικν επιτροπν των εκλογικν τμημτων στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2019, που θα διεξαχθον στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της Ευρωπαικς Ενωσης

24-4-19   Π.Δ. 37/19 (ΦΕΚ-63 Α/23-4-19) : Τροποποηση διατξεων των π.δ/των 178/14 "Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας" (Α 281) και 7/2017 "Αναδιταξη - αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας" (Α 14)

24-4-19   ΑΑΔΕ Ε2063/22-4-19 : Η εισφορ κλδου ατομικς επιχερησης σε συνιστμενη ΙΚΕ με τις διατξεις του ν. 4072/12 δεν καταλαμβνεται απ τις διατξεις του ν. 1297/72

24-4-19   ΥΠΥΜΕ 32833/1782/22-4-19 : Πρτη επικαιροποηση της με αρ. πρωτ. 50657/2521/18 εγκυκλου με θμα "Περιορισμο ταξινμησης 2019 και 2020 και λλα23-4-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/Α/1061576/ΕΞ2019/22-4-19 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της ΠΟΛ.1175/18 εγκυκλου "Μη επιβολ ειδικς εισφορς αλληλεγγης σε ποσ που χορηγθηκαν ως κτακτη παροχ στους δικαστικος λειτουργος και αφορον τα τη 2003-2007"

23-4-19   ΑΑΔΕ Ο/Δ/ΕΙΣΠΡ/Δ/1060055/ΕΞ2019/19-4-19 : Παρβολα για τη συμμετοχ των υποψηφων στις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς της 26ης Μαου 2019

23-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 30885/22-4-19 : Γνωστοποηση ανρτησης της αρ. 13/24460/3-4-19 εγκυκλου, για την ανδειξη των περιφερειακν αρχν και παροχς διευκρινσεων

23-4-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/30029/23-4-19 : Εφοδιασμς καθσματος - φορεου για τις μετακινσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

23-4-19   ΑΑΔΕ Α1148/19 (ΦΕΚ-1396 Β/22-4-19) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1063/18 περ πληροφρησης της Φορολογικς Αρχς ως προς τις συναλλαγς αγορν με ηλεκτρονικ μσα πληρωμν

24-4-19   ΥΠΥΜΕ 32873/345/22-4-19 : Δημοσευση κ.υ.α. με αρ. πρωτ. 49462/538/18/19 "Επιμρφωση και πιστοποηση του ελεγκτικο προσωπικο των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

23-4-19   ΦΕΚ-1355 Β/19-4-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.26911/19 : Εκπαδευση στην ιατρικ εξειδκευση της ενταντικς νοσηλεας νεογνν

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27057/19 : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητας της εργαστηριακς γενετικς

23-4-19   ΦΕΚ-1395 Β/22-4-19 :

Κ.Υ.Α. 0.2352/19 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 8.7847/25.7.2018 (ΦΕΚ Β 3013) κοινς απφα¬σης των Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομας και Ανπτυξης, Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, Οικονομικν, Δι¬οικητικς Ανασυγκρτησης με ττλο: «Προθη¬ση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοι-νωφελος χαρακτρα, συμπεριλαμβανομνης και της κατρτισης, σε Δμους, Περιφρειες και Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας».
ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/A321/19  : Προθεσμες χοργησης στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των κτιρων που χουν πλη¬γε απ σεισμος, πυρκαγις και κατολισθσεις

23-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24814/19 (ΦΕΚ-1372 Β/22-4-19) : Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προυποθσεων για τη χοργηση βεβαωσης σκησης οδοντιατρικο επαγγλματος καθς και ττλου οδοντιατρικς ειδικτητας

23-4-19   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 61/16/19 (ΦΕΚ-1390 Β/22-4-19) : Καθορισμς του τρπου υποβολς και του περιεχομνου των αιτσεων για την εγγραφ πρξεων και τη χοργηση αντιγρφων και πιστοποιητικν απ τα τηρομενα βιβλα στα κτηματολογικ γραφεα και στα Υποκαταστματα του Φορα "Ελληνικ Κτηματολγιο" - Ηλεκτρονικ τρηση βιβλων του συστματος Μεταγραφν και Υποθηκν - ψηφιακ εγγραφ αιτσεων - Ρθμιση ζητημτων για την τρηση ντυπων βιβλων του συστματος Μεταγραφν και Υποθηκν

23-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24768/19 (ΦΕΚ-1373 Β/22-4-19) : Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προυποθσεων για τη χοργηση βεβαωσης σκησης ιατρικο επαγγλματος καθς και ττλου ιατρικς ειδικτητας

23-4-19   ΥΠΕΝ81/19 (ΦΕΚ-1397 Β/22-4-19) : Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προυποθσεων και της διαδικασας για την καταβολ και πιστοποηση της πληρωμς τελν, παγων και αναλογικν, υπρ του φορα "Ελληνικ Κτηματολγιο" στα κτηματολογικ γραφεα και στα υποκαταστματα κατ το ν. 4512/18 (Α 5)

23-4-19   Π.Δ. 36/19 (ΦΕΚ-62 Α/22-4-19) : Κανονισμς πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου, στο Πυροσβεστικ Σμα, ως πυροσβεστν εποχικς απασχλησης

23-4-19   ΑΑΔΕ Ε2061/22-4-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 47 παρ. 6, 53, 54 παρ. 5 και 58 παρ. 8 του ν. 4602/19 (ΦΕΚ-45 Α)

23-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.30732/19-4-19 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει του Πσχα

23-4-19  ΕΦΚΑ 21/22-4-19 : Ασφλιση μελν /και διαχειριστν εταιρειν μορφς Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.22-4-19 ΥΠΕΣ 30854/ΕΓΚ.23/22-4-19 : Εγκκλιος για την διενργεια των εκλογν της 26ης Μαου 2019 για την ανδειξη των Δημοτικν αρχν στους υπ σσταση Δμους του αρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α'43)

22-4-19 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 44963/22-4-19 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ διατξεων του ν.4399/2016 που αφορον στην συμμετοχ του φορα στο κστος του επενδυτικο σχεδου μσω ιδων κεφαλαων (ρθρο 5), στις ειδικς κατηγορες ενισχσεων που παρχονται σε επιχειρσεις που παρουσιζουν αξηση της απασχλησς τους (ρθρο 12) καθς και στις ενισχσεις που παρχονται σε μεγλες επιχειρσεις για να οικονομικ δραστηριτητα στις ενισχυμενες περιοχς που πληρον τις προποθσεις του ρθρου 107 παργραφος 3 στοιχεο γ' της Συνθκης για τη Λειτουργα της Ευρωπακς νωσης (πρην ρθρο 87 της ΣΕΚ) (ρθρο 11 παργραφος 1 περπτωση γ')

22-4-19 ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ/184/514020/22-4-19 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2019 (Α' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

22-4-19 ΥΠΥΜΕ Α28822/1271/22-4-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ της παρ. 1 του αρ. 18 του ν.1903/1990 (Α' 142), πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 22 του ν.4530/2018 (Α' 59)

22-4-19 Κ.Υ.Α. Δ14/15834/237/19 (ΦΕΚ 1344 Β/19-4-2019) : Καθορισμς προδιαγραφν λειτουργας των Κντρων Κοιντητας

22-4-19   ΥΠ.ΠΡΟΣ.ΠΟΛ. 8200/0/181623/19 (ΦΕΚ 1357 Β/19-4-2019) : Τεχνικς Προδιαγρφς νου τπου Δελτου Ταυττητας Ελληνων πολιτν

22-4-19 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 44559/22-4-19 : Εμπορικ δημοστητα των πρξεων και στοιχεων των ανωνμων εταιρειν σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 9 του ν.4548/2018. Νοι καννες περ ελγχου νομιμτητας και πληρτητας απ τις αρμδιες Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Εμπορου & Προστασας Καταναλωτ, τις Δ/νσεις Αναπτξεως των Περιφερειακν Ενοττων & τις Υπηρεσες ΓΕΜΗ

22-4-19 ΥΠΕΣ 29745/18-4-19 : Διεξαγωγ εκλογικν διαδικασιν στα εκλογικ τμματα, ψηφοφορα αντιπροσπων της δικαστικς αρχς και γραμματες εφορευτικν επιτροπν κατ τις εκλογς της 26ης Μαου και της 2ας Ιουνου 201919-4-19   ΥΠΕΘ Φ.251/63501/Α5/19-4-19 : Πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ) τους 2019

19-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 29998/18-4-19 : Επαναπροσδιορισμς της ημερομηνας λξης της δυναττητας υποβολς στοιχεων για το στρατηγικ προγραμματισμ προσλψεων 2020-2023 απ τους φορες της Τοπικς Αυτοδιοκησης

19-4-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 2210/19-4-19 : Διευκρινσεις ως προς τον χρνο κδοσης και ισχος των δικαιολογητικν που προσκομζονται απ τον προσωριν ανδοχο (δικαιολογητικν κατακρωσης), κατπιν δημοσευσης του ν. 4605/19

19-4-19   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.16878/678/19 (ΦΕΚ-1339 Β/18-4-19) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους

19-4-19   Κ.Υ.Α. οικ.17008/307/19 (ΦΕΚ 1340 Β/18-4-2019) : Επιδτηση της Μαθητεας/Πρακτικς σκησης των μαθητευομνων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας του ν. 3475/2006, που απασχολονται στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκη¬σης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλ¬λεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κατ το τος 2019 και λοιπο ροι υλοποησης της Μαθη¬τεας/Πρακτικς σκησης των ΕΠΑ.Σ.

19-4-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107/19 (ΦΕΚ 1341 Β/18-4-2019) : Καθορισμς εγκατεστημνης ισχος, αν τεχνολογα /και κατηγορα σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατομενης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν μχρι και το 2020, ελχιστου αριθμο ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν αν τος, αντατης επι-τρεπμενης τιμς προσφορς για κθε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν και τλους συμμετοχς σε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν, με βση τις παρ. 3 και 6 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016.

19-4-19    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3310/168795ΠΕ/18-4-19 : Οδηγες σχετικ με εφαρμογ του ρθρου 36 παρ. 12 του ν. 4061/12

19-4-19   ΥΠΕΚΑΚΑ 18242/861/19-4-19 : Αποδοχς, δεια, επιδματα εορτν και αδεας αποκλειστικν νοσοκμων

19-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27349/19 (ΦΕΚ-1335 Β/18-4-19) : Εκπαδευση στην Ιατρικ Ειδικτητα της Οφθαλμολογας18-4-19    ΕΦΚΑ 20/18-4-19 : Τροποποηση ημερσιας αποζημωσης των μαθητευμενων στο Πργραμμα "Μεταλυκειακ Ετος - Τξη μαθητεας" σε ΕΠΑΛ

18-4-19    ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.28708/3207/18-4-19 : Δικαωμα οδγησης μετ απ επιτυχ δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς για την ανανωση δειας οδγησης κατχων, οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

18-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/90657/18/19 (ΦΕΚ-1310 Β/17-4-19) : Τροποποηση και συμπλρωση της Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ Β1023) υπουργικς απφασης με θμα «Παροχ υπηρεσιν σε ασθενες νοσοκομεων ΕΣΥ και ιδιωτικν κλινικν της Χρας απ αποκλειστικς νοσοκμες και νοσο¬κμους» πως αυτ τροποποιθηκε και συμπλη¬ρθηκε με την Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 υπουργικ απφαση (ΦΕΚ Β2052 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β1944/2013) και την Α3γ/οικ.18680/2015 υπουργικ απφαση (ΦΕΚ Β458).

18-4-19   ΑΑΔΕ Α1137/19 (ΦΕΚ-1329 Β/17-4-19) : Διαδικασα αποστολς ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν απ εγκεκριμνους αποθηκευτς σε καπνοβιομηχανες στο εσωτερικ της χρας για επικλληση αυτν στις μονδες συσκευασας προντων, τα οποα προορζονται για κατανλωση στο εσωτερικ της χρας .

18-4-19   Κ.Υ.Α. 32597/19 (ΦΕΚ-1326 Β/17-4-19) : Τροποποηση της 61054 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 2128/τ.Β/08-06-2018) Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2018-2019, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020, πως χει τροποποιηθε και ισχει.

18-4-19   ΥΠΥΜΕ 31449/2134/17-4-19 : Διενργεια περιοδικν επιθεωρσεων, με ενιαα διαδικασα, στις λειτουργοσες εγκαταστσεις πρατηρων υγρν καυσμων, πρατηρων αμιγς υγραερου μικτν πρατηρων υγρν καυσμων και υγραερου, σταθμν αυτοκιντων και πλυντηρων - λιπαντηρων

18-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 28549/19 (ΦΕΚ-1327 Β/17-4-19) : Πρωτοβθμιοι και Δευτεροβθμιοι Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας, σμφωνα με το ν. 3852/10, πως ισχει

18-4-19   ΕΦΚΑ 19/17-4-19 : Τροποποηση της διαδικασας αναγνρισης χρνου ασφλισης μισθωτν μετ απ ΥΔΑΑΒ, περιδων απασχλησης μχρι 31-12-2001

18-4-19   ΥΠΕΘ Φ.251/61465/Α5/17-4-19 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2019-202017-4-19 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1117/19 (ΦΕΚ 1297 Β/16-4-2018) : Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα (ΕαΧ), βσει του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου γδοου του Μρους Δετερου του ν. 4490/2017 (Α' 150) , για στοιχεα του φορολογικο τους 2017.

17-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/4736/19 (ΦΕΚ-1318 Β/17-4-19) : Προσθκη παραρτματος στο ρθρο 39 της ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 (ΦΕΚ-4898 Β) κ.υ.α. "Τροποποηση και αντικατσταση της ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/18 κ.υ.α. με περιεχμενο "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) τους ΕΟΠΥΥ", πως τροποποιθηκε και ισχει

17-4-19   ΑΑΔΕ Α1116/19 (ΦΕΚ-1292 Β/16-4-19) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 ( 179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει

17-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 25436/19 (ΦΕΚ-1303 Β/16-4-19) : Καθορισμς αντατου ορου εκλογικν δαπανν αν υποψφιο περιφερειακ σμβουλο και αν συνδυασμ για τις περιφερειακς εκλογς

17-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 27651/19 (ΦΕΚ-1304 Β/16-4-19) : Ειδικτερος τρπος σνταξης της αναλυτικς κατστασης των εκλογικν εσδων - δαπανν των συνδυασμν και των υποψφιων περιφερειακν και δημοτικν συμβολων στις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν της 2ας Ιουνου 2019

17-4-19    ΑΑΔΕ Ε2060/16-4-19 : Φορολογικ μεταχεριση αμοιβν που καταβλλονται σε εμπειρογνμονες που απασχολονται στα ευρωπαικ προγρμματα  διδυμοποησης

17-4-19   Κ.Υ.Α. 27212/19 (ΦΕΚ-1305 Β/16-4-19) : Καθορισμς ωρν λειτουργας και βαθμο νταξης των μεγαφωνικν εγκαταστσεων των εκλογικν κντρων κλπ., των συνδυασμν κατ την προεκλογικ περοδο των εκλογν του Μαου 2019, για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν καθς και λλων λεπτομερειν16-4-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-4-19 : Μη αναστολ υπηρεσιακν μεταβολν και χοργησης κανονικν αδειν κατ τη διρκεια των αυτοδιοικητικν εκλογν και των ευροεκλογν

16-4-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/7/ΟΙΚ.14320/16-4-19 : Ερμηνευτικ εγκκλιος σχετικ με τη διαχεριση των αιτημτων για τη χοργηση οπτικν ειδν καθς και ειδικν θεραπειν σε παιδ - εφβους

16-4-19    ΕΦΚΑ Σ22/5/15-4-19 : Οριο ηλικας που απαιτεται για κρση συνταξιοδοτικο αιτματος λγω γρατος με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης απ τον προηγομενο ενταχθντα στον ΕΦΚΑ φορα, ταν ο τελευταος ενταχθες φορας στον ΕΦΚΑ, εναι φορας αυτοτελς απασχολομενων, ελεθερων επαγγελματιν

16-4-19    ΦΕΚ-1280 Β/15-4-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 47327/19 : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Μαου 2019 την 24-4-19

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1123/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1008/11 (Β 136) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν αναφορικ με τον καθορισμ ορων ακαθαρστων εσδων επιχειρσεων και ελευθρων επαγγελματιν που τηρον βιβλα Β' κατηγορας του ΚΒΣ, πνω απ τα οποα υφσταται υποχρωση υπογραφς των δηλσεων απ λογιστ φοροτεχνικ με βση τις διατξεις του ρθρου 38 του ν. 2873/00

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Γ/17998/19 : Παροχ κεντρικν και επικουρικν δαστηριοττων αγορν απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Προμηθειν Υγεας, ως ΕΚΑΑ

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 14106/19 : Εκδοση της Εφημερδας της Κυβερνσεως για τη διενργειας δημοσιεσεων κατ τη διρκεια της προεκλογικς περιδου

16-4-19    ΥΠΕΚΑΚΑ 13148/515/19 (ΦΕΚ-1279 Β/15-4-19) : Εθνικ Μητρο Εγκεκριμνων Αναδοχν Ανηλκων

16-4-19    ΑΑΔΕ Ε2059/10-4-19 : Αποχρηση του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπαικ Ενωση χωρς συμφωνα - Παροχ οδηγιν επ των Ειδικν Καθεσττων εκτς της Διαμετακμισης

16-4-19    ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/81/481044/16-4-19 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση ειδικν κατηγοριν απασχολουμνων (ρητινοσυλλκτες, δασεργτες, σμυριδορκτες) - ασφαλισμνων μετ την 1/1/93 - οι οποοι παρλληλα ασκον μη μισθωτ δραστηριτητα υπαγμενη στην ασφλιση του τ. ΟΑΕΕ

16-4-19    ΥΠΕΘΑ Φ.337/64/209755/Σ.2524/ΕΓΚ.18/16-4-19 : Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν/τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ) και Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

16-4-19    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ-1277 Β/15-4-19) : Κανονισμς τιμολγησης Φορων Διαχερισης Στερεν Αποβλτων (ΦΟΔΣΑ)

16-4-19    Π.Δ. 32/19 (ΦΕΚ-58 Α/15-4-19) : Συμπλρωση διατξεων του π.δ. 210/92 "Κωδικοποηση διατξεων Προεδρικν Διαταγμτων του Κανονισμο Εσωτερικς Υπηρεσας του Πυροσβεστικο Σματος (Α 99)"

16-4-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 456/69485/15-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων της αριθμ. 158/16825/31-1-18 υα "Καθορισμς της διαδικασας, του εδους και του περιεχομνου της πρξης παραχρησης της σναψης ννομης σχσης με τρτους ως προς το μισθου και τις εγκαταστσεις πλωτν μονδων υδατοκαλλιργειας", πως τροποποιθηκε με την αριθμ. 45/7887/16-1-19 μοια"

16-4-19   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 4/7520/15-4-19 : Οδηγες για τη χρση του εντπου ιατρικς και ψυχοκοινωνικς αξιολγησης της ευαλωττητας15-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 27736/12-4-19 : Στοιχεα δημοσων υπαλλλων για το διορισμ τους ως αντιπροσπων της δικαστικς αρχς για τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαρου 2019, τις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και τις επαναληπτικς τους της 2ας Ιουνου 201912-4-19   ΥΠΟΙΑΝ 41941/19 : Εγκκλιος εφαρμογς των διατξεων του ν. 4156/13 σχετικ με την παρξη και χρση εταιρικς σφραγδας - Να μορφ ανακονωσης σστασης εταιρειν

12-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 27782/ΕΓΚ.17/12-4-19 : Διευκολνσεις για την σκηση του εκλογικο δικαιματος απ πολτες με αναπηρα στις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και τις επαναληπτικς τους, καθς και τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

12-4-19    Κ.Υ.Α. οικ.12705/1067/19 (ΦΕΚ 1238 Β/11-4-2019) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδτηση της Α δσης του προγρμματος «Βοθεια στο σπτι» για το χρονικ διστημα απ 1.1.2019- 31.12.2019.

12-4-19    ΥΠΕΕ 180676/603/19 (ΦΕΚ-1237 Β/11-4-19) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/81 και περιπτσεων επιτρεπτν επεμβσεων σε δασικο χαρακτρα εκτσεων

12-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.28420/5-4-19 : Διαπστευση εργαστηρων ανλυσης νερο ανθρπινης κατανλωσης Δημσιου και ευρτερου Δημσιου Τομα το αργτερο ως 19/9/2022

12-4-19   ΦΕΚ-1239 Β/11-4-19 :

Κ.Υ.Α. 15918/19 : Πρσβαση του Ειδικο Λογαριασμο Οικογενειακν Επιδομτων Ναυτικν στα δεδομνα του Πληροφοριακο Συστματος "Μητρο Πολιτν" του Υπουργεου Εσωτερικν

ΥΠΟΙΑΝ 35773/19 : Τροποποηση των ποσοστν της παρ. 1 του ρθρου 33 του ν. 4314/14 για το Διασυνοριακ Πργραμμα Συνεργασας "Βαλκανικ - Μεσγειος 2014-2020"

12-4-19   ΥΠΕΚΑΚΑ ΓΠ/Δ12/ΟΙΚ.13737/304/19 (ΦΕΚ-1230 Β/11-4-19) : Καθορισμς των δικαιολογητικν και της διαδικασας καταβολς των εξδων κηδεας αποβιωσντων ανασφαλστων υπερηλκων του ν. 1296/82, πως ισχει μετ και την τροποποηση των διατξεων του με τον ν. 4093/12

12-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 27472/11-4-19 : Ασκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν που υπηρετον σε πλοα με ελληνικ σημαα, τα οποα ναυλοχον κατ την ημρα της ψηφοφορας σε ελληνικ λιμνια, κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

12-4-19   Κ.Υ.Α. 26329/19 (ΦΕΚ-1236 Β/11-4-19) : Καθορισμς των κατηγοριν παροχν και διευκολνσεων, οι οποες συνυπολογζονται στις εκλογικς δαπνες των συνδυασμν και των υποψφιων περιφερειακν και δημοτικν συμβολων στις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν της 2ας Ιουνου 2019 κατ τη διρκεια της προεκλογικς περιδου

12-4-19  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ.1617/691/19 (ΦΕΚ-1235 Β/11-4-19) : Ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εισερχμενων και εξερχμενων εγγρφων της Προεδρας της Δημοκρατας

12-4-19  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Β/ΓΠ/19724/19 (ΦΕΚ-1234 Β/11-4-19) : Ιδρυση Περιφερειακν Τμημτων του Πανελλνιου Συλλγου Εργοθεραπευτν - Αρμοδιτητες και σχσεις με την κεντρικ διοκηση, συγκρτηση, αρμοδιτητες και λειτουργα των οργνων διοκησης και Κανονισμς Λειτουργας των Περιφερειακν Τμημτων του Πανελλνιου Συλλγου Εργοθεραπευτν

12-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.21861/19 (ΦΕΚ-1220 Β/11-4-19) : Συστσεις Περιφερειακν Διοικσεων Τομων Ψυχικς Υγεας (Πε.Δι.Το.ΨΥ)

12-4-19   Ν. 4606/19 (ΦΕΚ-57 Α/11-4-19) : Σσταση, συγκρτηση και αρμοδιτητες της Κεντρικς Επιτροπς Κωδικοποησης και λλες διατξεις

12-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/17474/12-4-19 : Μικτ δραστηριτητα εργαστηρου αισθητικς με κομμωτριο και κατστημα περιποησης χεριν και ποδιν

12-4-19   ΥΠΕΘ Φ.6/58012/Δ1/12-4-19 : Εγγραφς μαθητν στα  Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2019-2020

12-4-19   ΥΠΕΘ Φ.6/58025/Δ1/12-4-19 : Εγγραφς μαθητν στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2019-2020 - Λξη διδασκαλας μαθημτων σχολικο τους 2018-2019

12-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/99738/18/13-2-19-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διευκρινσεις αναφορικ με τη διαχεριση των Αποβλτων Υγειονομικν Μονδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποησ τους

12-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 26951/10-4-19 : Λξη δυναττητας υποβολς στοιχεων για το στρατηγικ προγραμματισμ προσλψεων 2020-2023 απ τους φορες της Τοπικς Αυτοδιοκησης11-4-19 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.24/26738/ΕΓΚ1/19 : Κωδικοποηση νομοθεσας για την προστασα αιγιαλο, παραλας, θλασσας και ζνης λιμνα απ αυθαρετες επεμβσεις-καταλψεις-λεγχοι και ενργειες στελεχν Λιμενικν Αρχν

11-4-19 ΥΠ.ΕΣ 26861/10-4-19 : Εξφληση υποχρεσεων Δμων απ δικαστικς απφσεις και διαταγς πληρωμς

11-4-19 ΥΠ.ΟΙΚ. 34584/ΕΞ2019/15-4-19 : Θσπιση μτρων κρατικς ενσχυσης με νομικ βση Απαλλακτικος Κανονισμος και Κανονισμος σσονος σημασας10-4-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./41/ΟΙΚ.13107/19 (ΦΕΚ-1194 Β/9-4-19) : Κατανομ συγγενν θανντων και ατμων τα οποα υπστησαν σοβαρ εγκαματα και νοσηλετηκαν σε Μονδα Εντατικς Θεραπεας (ΜΕΘ), συνεπεα των εκτετατμνων και καταστρεπτικν πυρκαγιν του τους 2018

10-4-19   ΑΑΔΕ Α1098/19 (ΦΕΚ-1193 Β/9-4-19) : Απλουστευμνες διαδικασες στο πλασιο του καθεσττος διαμετακμισης : Εγκεκριμνος αποστολας - Εγκεκριμνος παραλπτης - Εγκεκριμνος παραλπτης TIR - Εγκεκριμνος εκδτης

10-4-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.29114/3261/10-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4599/19 (Α 40) "Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, λλες διατξεις για τις δειες οδγησης και λοιπς διατξεις"

10-4-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 933/75658/9-4-19 : Χρνος εξτασης αιτσεων ενπιον των Επιτροπν των ρθρων 14 και 17 του ν. 4061/12

10-4-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/23681/1-4-19 : Εφοδιασμς καθσματος - φορεου για τις μετακινσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

10-4-19   ΥΠΕΘ 56623/Ε2/10-4-19 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΚ, Μουσικ, Καλλιτεχνικ και Εκκλησιαστικ Σχολεα για το διδακτικ τος 2019-2020

10-4-19   ΥΠΕΘ 56641/Ε2/10-4-19 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2019-2020

10-4-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/Α/1053051/ΕΞ2019/9-4-19 : Προσωπικ ευθνη δικαστικο συμπαρασττη και μελν εποπτικο συμβουλου για πληρωμ ληξιπρθεσμων οφειλν θανντος προσπου απ παραβσεις του Κδικα Βιβλων και Στοιχεων, οι οποες λαβαν χρα σε χρονικ περοδο προ της σκησης της δικαστικς συμπαρστασης, στο πλασιο εφαρμογς του ν. 2238/94

10-4-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΛ/Ζ/1053078/ΕΞ2019/9-4-19 : Θερηση ειδικο βιβλου (εσδων - εξδων) και εισιτηρων εκδηλσεων συνδυασμν στις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς

10-4-19   ΑΑΔΕ Ε2056/9-4-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την απφαση ΠΟΛ.1208/18 της Υφυπουργο Οικονομικν και την Απφαση ΠΟΛ.1218/18 του Διοικητ της ΑΑΔΕ

10-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 26063/8-4-19 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ν. 4604/19 (Α 50)

10-4-19   Κ.Υ.Α. 49462/538/18/19 (ΦΕΚ-1172 Β/9-4-19) : Επιμρφωση και πιστοποηση του ελεγκτικο προσωπικο των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

10-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 26169/8-4-19 : Ψηφοφορα των Ελλνων ναυτικν στο εξωτερικ κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2019

10-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 25020/19 (ΦΕΚ-1196 Β/9-4-19) : Τροποποηση της 45931/10 (1293 Β) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης "Βιβλα για τις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς"9-4-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.13734/538/19 (ΦΕΚ-1163 Β/8-4-19) : Ανπτυξη και Λειτουργα Πληροφοριακο Συστματος Ειδικν και Εθνικν Μητρων Ανηλκων, Αναδοχς και Υιοθεσας

9-4-19   K.Y.A. 39100/19 (ΦΕΚ 1167 Β/8-4-2019) : Προσδιορισμς συνεισφορς του Δημοσου στο πλασιο του ρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την Οδηγα (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 8ης Ιουνου 2016 σχετικ με την προστασα της τεχνογνωσας και των επιχειρηματικν πληροφοριν που δεν χουν αποκαλυφθε (εμπορικ απρρητο) απ την παρνομη απκτηση, χρση και αποκλυψ τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μτρα για την επιτχυνση του ργου του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης και λλες διατξεις».

9-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24923/19 (ΦΕΚ-1166 Β/8-4-19) : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που διατθενται κατ την προεκλογικ περοδο των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν, στους συνδυασμος των υποψηφων, για την προβολ τους καθς και λλων λεπτομερειν

9-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.22180/19 (ΦΕΚ 1164 Β/8-4-2019) : Τροποποηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/ 11-06-2018 (Β 2193) απφασης του Υπουργο Υγεας και του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, με θμα: «Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απφασης περ καθορισμο του τρπου και της διαδικασας επιλογς οικογενειακν ιατρν προκειμνου να συμβληθον με τον Εθνικ Οργανισμ Παρο¬χς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) καθς και του τρπου και του περιεχομνου των παρεχμενων υπηρεσιν (Β 39/2018)».

9-4-19   Κ.Υ.Α. 39095/19 (ΦΕΚ-1165 Β/8-4-19) : Προσδιορισμς της αξας μεταφορικν μσων ως κριτηρου επιλεξιμτητας του ρθρου 68 του ν. 4605/19

9-4-19   ΕΦΚΑ 18/8-4-19 : Κατργηση του μτρου της Αναστολς της δυναττητας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μσω διαδικτου, λγω ληξιπρθεσμων οφειλν8-4-19   Κ.Υ.Α. Δ12/ΓΠ/ΟΙΚ.13107/283/19 (ΦΕΚ-1160 Β/8-4-19) : Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας Στεγν Υποστηριζμενης Διαβωσης Ατμων με Αναπηρες

8-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 20577/20-3-19 : Τραπεζικο λογαριασμο συνδυασμν και υποψηφων κατ τις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς

8-4-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/19 (ΦΕΚ 1135 Β/5-4-2019) : Τροποποηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 13.12.2017 υπουργικς απφασης «Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 3388 Β).

8-4-19   ΑΑΔΕ Ε2055/4-4-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 130 του ν. 4604/19 με τις οποες τροποποιεται το πεδο εφαρμογς της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 15 του ν. 4483/17

8-4-19   ΥΠΕΕ 181196/1668/5-4-19 : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2019

8-4-19    ΕΦΚΑ 439031/5-4-19 : Κατργηση Εντυπων Βιβλιαρων Υγεας

8-4-19    ΦΕΚ-1150 Β/5-4-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 24582/19 : Καθορισμς περιεχομνου των ειδικν εκλογικν καταλγων των Ελλνων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν - μελν της Ευρωπακς νωσης, για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου του Μαου 2019 κ.λπ.
ΥΠ.ΕΣ. 24567/19 : Καθορισμς ντυπης αφσας που επικολλται στις κλπες και στα ειδικ διαχωρσματα (παραβν) ψηφοφορας για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου, των Δημοτικν, των Κοινοτικν και Περιφερειακν αρχν της 26ης Μαου 2019.
ΥΠ.ΕΣ. 24370/19 : Καθορισμς διαστσεων ψηφοδελτων που θα χρησιμοποιηθον κατ την ψηφοφορα για την εκλογ περιφερειαρχν και περιφερειακν συμβολων.

8-4-19   ΦΕΚ 1149 Β/5-4-2019 :
Κ.Υ.Α. 28293/ΕΞ2019/19 : Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς των Δμων Μαραθνος και Ραφνας-Πικερμου της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς.
ΥΠΕΕ 67/19 : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2018.

8-4-19   ΦΕΚ 1138 Β /5-4-2019 :
Κ.Υ.Α. 19952/19 : Καθορισμς των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Περιφερειν τους 2017.
Κ.Υ.Α. 2421.1/22295/2019/19 : Ρθμιση θεμτων εισαγωγς μσω Πανελλαδικν Εξετσεων στις παραγωγικς Σχολς Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., των τκνων αποβισαντος στελχους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

8-4-19    Π.Δ. 31/19 (ΦΕΚ-56 Α/5-4-19) : Ιδρυση Ελληνικς Ακαδημας Βιομηχανικς Ιδιοκτησας

8-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24569/19 (ΦΕΚ-1151 Β/5-4-19) : Καθορισμς αντατου ορου εκλογικν δαπανν αν υποψφιο δημοτικ σμβουλο και αν συνδυασμ για τις δημοτικς εκλογς

8-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24560/3-4-19 : Αποστολ στοιχεων Κυρου Δεκτη Επιδσεων (ΚΡΙ)5-4-19    ΥΠΥΜΕ 27804/299/4-4-19 : Διευκρινσεις για την εγκατσταση του πρσθετου εξοπλισμο στα πρατρια υγρν καυσμων στους σταθμος αυτοκιντων δημσιας χρσης εξοπλισμνους με αντλες υγρν καυσμων

5-4-19    ΑΑΔΕ Ε2054/4-4-19 : Παρχονται οδηγες για τη φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς ΦΠΑ των συναλλαγν με το ΗΒ σε περπτωση αποχρησης απ την ΕΕ χωρς συμφωνα

5-4-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΥΔΥ/ΤΜΔΚΝ-Ρ/8/ΟΙΚ.14672/5-4-19 : Διαδικασα και μεθοδολογα ργων Διοικητικς Κωδικοποησης του νομοθετικο και κανονιστικο πλαισου των Υπουργεων

5-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24531/19 (ΦΕΚ-1126 Β/4-4-19) : Εκπαδευση στην Ιατρικ Εξειδκευση της Κλινικς Φαρμακολογας

5-4-19    ΦΕΚ-1125 Β/4-4-19 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/24355/274/19 : Καθορισμς Υπχρεων Μερν Καθεσττος Επιβολς Υποχρωσης Ενεργειακς Απδοσης για το τος 2019 και Κατανομ του Ετσιου Σωρευτικο Στχου σε αυτ

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1107/19 : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παρ. 6 και 7 του ρθρου 65 του ν. 4172/13 για το φορολογικ τος 2018

5-4-19    ΑΑΔΕ Ε2053/1-4-19 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α1072/19 (750 Β) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Καθορισμς των προποθσεων, των δικαιολογητικν και της διαδικασας επιστροφς του Ειδικο Φρου Κατανλωσης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κνησης, το οποο χρησιμοποιεται απ τις βιομηχανικς, βιοτεχνικς, ξενοδοχειακς επιχειρσεις και τα δημσια και ιδιωτικ νοσηλευτικ και προνοιακ ιδρματα, καθς και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτο"

5-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.26009/4-4-19 : Ελεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας ακτν κολμβησης θερινς περιδου 2019

5-4-19    ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/Α/1050096/ΕΞ2019/3-4-19 : Επιστροφ παρακρατηθντος φρου στις περιπτσεις που εκ παραδρομς γινε παρακρτηση φρου 20% σε οικονομικς επιβραβεσεις προς αθλητς / προπονητς που σημεωσαν εξαιρετικς αγωνιστικς διακρσεις4-4-19   ΥΠΕΘ 52806/Ε3/4-4-19 : Αγωγς εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ/ΕΒΠ για χοργηση επιδομτων Πσχα κλπ.

4-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΟΙΚ.26027/4-4-19 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των μεταβατικν διατξεων του ρθρου 63 του ν.4600/19 (Α 43)

4-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24104/2-4-19 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 102 του ν. 4604/19 (Α 50)

4-4-19   ΑΑΔΕ Α1102/19 (ΦΕΚ-1110 Β/3-4-2019) : Επιχειρησιακ Σχδιο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) για το τος 2019

4-4-19   ΦΕΚ-1106 Β/3-4-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1109/19 : Καθορισμς δαπανν για τις οποες απαιτεται η χρση ηλεκτρονικν μσων πληρωμς /και συλλογς αποδεξεων
ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 9907/2019/19 : κδοση μνιμων αδειν διαμονς επενδυτν σε πολτες τρτων χωρν σμφωνα με τις διατ¬ξεις του ρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80 Α’), πως ισχει.

4-4-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/26142/180/19 (ΦΕΚ-1105 Β/3-4-19) : Καθορισμς τιμολογου υπηρεσιν δρευσης - αποχτευσης ΕΥΑΘ ΑΕ για τη χρονικ περοδο απ 1-1-2019 ως 31-12-2023

4-4-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/67/430334/4-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 55 του Ν. 4509/17 στους απασχολομενους συνταξιοχους του ΕΦΚΑ που αμεβονται με παραστατικ παρεχμενων υπηρεσιν (ττλο κτσης - πρην απδειξη επαγγελματικς δαπνης)

4-4-19   ΑΑΔΕ Ε2052/1-4-19 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α1070/19 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Τροποποηση της Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ.» και της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα απαλλαγς απ τον ΕΦΚ που αναλογε στα κασιμα των βοηθητικν σκαφν θαλσσιας υδατοκαλλιργειας"

4-4-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 518/70350/4-4-19 : Ζητματα εγγειοβελτιωτικν ργων και Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων (ΟΕΒ)

4-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24722/ΕΓΚ.14/3-4-19 : Αναστολ προσλψεων και υπηρεσιακν μεταβολν κατ το χρονικ διστημα των αυτοδιοικητικν εκλογν

4-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24740/ΕΓΚ.15/3-4-19 : Διευκρινσεις σχετικ με την κατταξη του προσωπικο των νων δμων που συστνονται, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 155 του ν. 4600/19 (Α 43) 

4-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24838/4-4-19 : Διαδικασα μετταξης πρην Σχολικν Φυλκων απ τα Νοσοκομεα της χρας σε θσεις Σχολικν Φυλκων σε Δμους

4-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.25899/4-4-19 : Υποχρεσεις Υγειονομικν Μονδων για τη χωριστ συλλογ αποβλτων υλικν συσκευασας και λλων ρευμτων αποβλτων

4-4-19   Κ.Υ.Α. 45872/19 (ΦΕΚ 1103 Β/3-4-2019) : Διαδικασες κανονιστικο ελγχου πρακτικν ιοντιζουσν ακτινοβολιν - αναγνριση υπηρεσιν και εμπειρογνωμνων.

4-4-19   ΦΕΚ-1098 Β/3-4-19 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1110/19 : Τροποποηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β’ 21-5-2018), περ εξειδκευσης των μτρων δουσας επιμλειας στην εφοδιαστικ αλυσδα βιομηχανοποιημνων καπνν.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1115/19 : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων απδοσης παρακρατομενου φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις, στο εισδημα απ επιχειρηματικ δραστηριτητα.

4-4-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220/19 (ΦΕΚ 1113 Β/3-4-2019) : Τροποποηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β 756/02.03.2018) κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: «Προκρυξη του προγρμματος «Εξοικονμηση κατ' οκον II», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», πως χει τροποποιηθε και ισχει.

4-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24144/19 (ΦΕΚ-1114 Β/3-4-19) : Καθορισμς τεχνικν και διαδικαστικν ζητημτων, σχετικ με την οργνωση και λειτουργα της Κεντρικς Βσης Δεδομνων, την παροχ πρσβασης σε αυτν, τον τρπο και τον χρνο ενημρωσης για τα αναρτμενα σοδα και τις δαπνες των συνδυασμν και των υποψηφων στις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς του Μαου 2019, καθς και τη διασφλιση τρησης των προσωπικν δεδομνων.3-4-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/3-4-19 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση αδειν και την εφαρμογ μειωμνου ωραρου

3-4-19    ΕΑΑΔΗΣΥ 1859/3-4-19 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν. 4605/19 - Τροποποηση διατξεων του ν. 4412/16 - Προσθκη νων ρθρων

3-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24460/ΕΓΚ.13/3-4-19 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 13 για τη διενργεια των εκλογν της 26ης Μαου 2019 για την ανδειξη των Περιφερειακν Αρχν

3-4-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Δ/ΟΙΚ.8491/19 (ΦΕΚ-1080 Β/2-4-19) : Κανονιστικ πλασιο λειτουργας φαρμακεων ΕΟΠΥΥ

3-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24344/ΕΓΚ.12/3-4-19 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 12 για τη διενργεια των εκλογν της 26ης Μαου 2019 για την ανδειξη των Δημοτικν Αρχν

3-4-19    ΕΦΚΑ 17/3-4-19 : Ασφλιση μελν Συνεταιρισμν Εργαζομνων

3-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.25336/3-4-19 : Εφαρμογ του ρθρου 109 του ν. 4600/19 (Α 43) "Εκσυγχρονισμς και Αναμρφωση Θεσμικο Πλαισου Ιδιωτικν Κλινικν, Σσταση Εθνικο Οργανισμο Δημσιας Υγεας, Σσταση Εθνικο Ινστιτοτου Νεοπλασιν και λοιπς διατξεις"

3-4-19    ΥΠΕΘ 48190/Ε1/19 (ΦΕΚ-1088 Β/2-4-19) : Καθορισμς ακαδημαικν προσντων μοριοδτησης και μοριοδτηση αυτν για την επιλογ των εκπαιδευτικν των κατηγοριν ΤΕ και ΔΕ της Γενικς Εκπαδευσης και της Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΕΑΕ) σμφωνα με τις διατξεις του κεφ. Ε του ν. 4589/19

3-4-19    Κ.Υ.Α. 937/19 (ΦΕΚ-1094 Β/2-4-19) : Πιλοτικ εφαρμογ του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου στη μεταφορ καυσμων στα νησι για το τος 2019

3-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 23002/19 (ΦΕΚ-1095 Β/2-4-19) : Ορισμς μορφς και διαστσεων ψηφοδελτων δημοτικν εκλογν

3-4-19    ΦΕΚ-1096 Β/2-4-19 :

ΥΠΕΘ 353.1/6/50177/Ε3/19 : Τροποποηση της Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 4940 Β) «Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης».
ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ.Γ17272/19 : Τρηση στο Εθνικ Τυπογραφεο των αρχεων α) κειμνων και δοκιμων και β) Φλλων της Εφημερδας της Κυβερνσεως (ΦΕΚ).

3-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 23566/1-4-19 : Χοργηση στους συνδυασμος καταστσεων οφειλετν των ΟΤΑ2-4-19    ΕΦΚΑ 16/2-4-19 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που διατηρον επαγγελματικ εγκατσταση ασκον δραστηριτητα στην ΠΕ Ρεθμνου και ΠΕ Χανων της Περιφρειας Κρτης, οι οποες επλγησαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν τον Φεβρουριο του 2019

2-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 23993/ΕΓΚ.11/2-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 3870/10 "Εκλογικς δαπνες συνδυασμν και υποψηφων και λεγχος αυτν, κατ τις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς" (Α 138) ενψει των αυτοδιοικητικν εκλογν της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν της 2ας Ιουνου 2019

2-4-19    Κ.Υ.Α. Α1119/19 (ΦΕΚ-1078 Β/1-4-19) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1210/18 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ναυτιλας Νησιωτικς Πολιτικς "Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας και του χρνου απδοσης του ΤΕΠΑΗ, της διαδικασας και των αρχν ελγχου καταβολς του, του τπου και του περιεχομνου των πρξεων βεβαωσης της οφειλς απ τη μη καταβολ του, του σχετικο προστμου και των οργνων κδοσης αυτν, των οργνων και της διαδικασας απαγρευσης αππλου και ρσης αυτς καθς και του ποσοστο μεωσης του ΤΕΠΑΗ, των ειδικν κριτηρων για την παροχ της και του τρπου απδειξης τους" (ΦΕΚ-5170 Β)

2-4-19    ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.22155/2369/28-3-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Δοκιμασες προσντων και συμπεριφορς για την ανανωση δειας οδγησης κατχων οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομηντα τεσσρων (74) ετν

2-4-19   ΥΠΕΕ 180943/1346/29-3-19 : Αποστολ Οδηγο / Εγγρφου Καθοδγησης της ΕΕ σχετικ με την απδειξη νμιμης απκτησης ζντων ζων των ειδν του παραρτματος Β και απαρατητα αποδεικτικ μσα

2-4-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/23681/1-4-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφοδιασμς καθσματος - φορεου για τις μετακινσεις ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

2-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 23537/1-4-19  : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 91 του ν. 4583/18 (Α 212) πως τροποποιθηκε με το ρθρο 86 του ν. 4604/19 (Α 50) και ισχει

2-4-19    ΑΑΔΕ Ε2051/1-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 27 παρ. 2 και 27Α του Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν. 4172/13, ΚΦΕ) κατ την απσχιση κλδου τραπεζικς δραστηριτητας με απορρφηση απ υφιστμενο πιστωτικ δρυμα σσταση νου πιστωτικο ιδρματος με τις διατξεις του ν. 4601/19 και του ρθρου 16 του ν. 2515/97, πως ισχουν

2-4-19    Ν.4605/19 (ΦΕΚ-52 Α/1-4-19) : Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την οδηγα (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 8ης Ιουνου 2016 σχετικ με την προστασα της τεχνογνωσας και των επιχειρηματικν πληροφοριν που δεν χουν αποκαλυφθε (εμπορικ απρρητο) απ την παρνομη απκτηση, χρση και αποκλυψ τους (EEL 157 της 15-6-2016) - Μτρα για την επιτχυνση του ργου του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης και λλες διατξεις1-4-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.25125/2663/1-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4599/19 (Α 40) "Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, λλες διατξεις για τις δειες οδγησης και λοιπς διατξεις"

1-4-19    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/1732/ΦΝ466/19 (ΦΕΚ-1047 Β/29-3-19) : Εξειδκευση του εδους των παραδοτων στοιχεων αν στδιο και αν κατηγορα μελτης σε τι αφορ τα συγκοινωνιακ (οδικ) ργα, τα υδραυλικ, τα λιμενικ και τα κτιριακ ργα

1-4-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Η/ΟΙΚ.9030/19 (ΦΕΚ-1046 Β/29-3-19) : Προσθκη παραρτματος του ρθρου 49 της με αριθμ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/1-11-18 κ.υ.α. (ΦΕΚ-4898 Β/2018), με περιεχμενο Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ

1-4-19    ΒΟΥΛΗ 4553/2306/19 (ΦΕΚ-1051 Β/29-3-19) : Κανονισμς Λειτουργας της Επιτροπς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν της Βουλς των Ελλνων (ρθρο 149 παρ. 3 του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β - ΦΕΚ-51 Α/1997), πως ισχει

1-4-19    ΦΕΚ-1037 Β/28-3-19 :

Κ.Υ.Α. Α1094/19 : Τροποποηση της 45231/17 (Β 1445) κ.υ.α. "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)

ΟΑΕΔ 1218/14/19 :Τροποποηση της 75/03/17-01-2017 απφασης του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο (ΦΕΚ 342/Β/08-02-2017) με την οποα εγκρθηκε με αριθμ 20/02/17-01-2017 διατπωσης γνμης της επιτροπς του ΕΛΕΚΠ στο πλασιο του Προγρμματος επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ νω των εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 5.000 ανργων που βρσκονται σε μειονεκτικ και ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν.

1-4-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/14615/823/19 (ΦΕΚ-1061 Β/1-4-19) : Διρθωση αρχικν εγγραφν λων προδλου σφλματος σμφωνα με τη διαδικασα της περ. ε της παρ. 1 του ρθρου 18 του ν. 2664/98 για το Εθνικ Κτηματολγιο

1-4-19    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 4111.08/1046/1-4-19 : Στοιχεα Εφαρμογς ΚΥΑ 4796/18 "Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)

1-4-19    ΦΕΚ-1056 Β/29-3-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 22141/19 : Ορισμς αριθμο δημοτικν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 25 του ν. 3852/10 με βση των πληθυσμ της, πως προκπτει απ την τελευταα απογραφ

ΥΠ.ΕΣ. 22339/19 : Ορισμς αριθμο περιφερειακν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 136 του ν. 3852/10, με βση το μνιμο πληθυσμ της, πως προκπτγει απ την τελευταα απογραφ

1-4-19     ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Σ ΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑς (ΕΣΣΕ) ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ - Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ ) β' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

1-4-19     ΑΑΔΕ Α1105/19 (ΦΕΚ-1055 Β/29-3-19) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΛ/Β/1190548/ΕΞ2018/18 (Β 6211) απφασης της ΑΑΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2019

1-4-19     ΥΠ.ΕΣ. 22590/19 (ΦΕΚ-1057 Β/29-3-19) : Παρταση προθεσμας υποβολς της ατησης - δλωσης των Ελλνων εκλογων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της Ευρωπαικς Ενωσης για την σκηση του εκλογικο τους δικαιμαος στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2019

1-4-19     ΑΑΔΕ Α1104/19 (ΦΕΚ-1059 Β/29-3-19) : Ορισμς του τπου και περιεχομνου του εντπου Μ12 "Δλωση πωλσεων απ απσταση και παροχν τηλεπικοινωνιακν, ραδιοτηλεοπτικν και ηλεκτρονικν υπηρεσιν" και λοιπς διατξεις ως προς την υποβολ του 

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.