»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


24-2-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/20 (ΦΕΚ-584 Β/24-2-20) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2019

24-2-20   ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. : Σρατηγικ Αναπτυξιακ Προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, Ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις21-2-20   Π.Δ. 19/20 (ΦΕΚ-36 Α/20-2-20) : Θση σε κυκλοφορα δο νων αναμνηστικν κερμτων κυκλοφορας των 2 ευρ τους κοπς 2020 με θμα α) "2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ" και β) "100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ"  και καθορισμς των κριων γνωρισμτων τους

21-2-20   ΕΦΚΑ 40037/21-2-20 : Επιλογ Κλδου Υγειονομικς Περθαλψης ατμων με αναπηρα του ρθρου 22 του ν. 4529/18

21-2-20   Κ.Υ.Α. Δ12Α/ΓΠ/58012/1724/20 (ΦΕΚ-550 Β/20-2-20) : Τροποποηση της 60136/1580/15-12-17 κ.υ.α. "Πργραμμα Διερμηνεας εξ αποστσεως Κωφν και Βαρκοων Ατμων" (ΦΕΚ-4590 Β/2017)

21-2-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1035/20 (ΦΕΚ-551 Β/20-2-20) : Υποχρεσεις Παρχων Υπηρεσιν Ηλεκτρονικς Εκδοσης Στοιχεων και διαδικασες ελγχου παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικς κδοσης στοιχεων

21-2-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 18749/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-532 Β/20-2-20) : Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982.20-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 11884/18-2-20 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2021-2024 του υποτομα των ΟΤΑ

20-2-20    Ν. 4666/20 (ΦΕΚ-35 Α/19-2-20) : Τροποποηση του ν. 4251/2014 (Α 80) για την προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 11ης Μαου 2016 σχετικ με τις προποθσεις εισδου και διαμονς υπηκων τρτων χωρν με σκοπ την ρευνα, τις σπουδς, την πρακτικ σκηση, την εθελοντικ υπηρεσα, τις ανταλλαγς μαθητν τα εκπαιδευτικ προγρμματα και την απασχληση των εσωτερικν μισθων βοηθν (au pair).

20-2-20   ΥΠΕΚΥΠ 4656/309/20 (ΦΕΚ-502 Β/19-2-20) : λεγχος συνδρομς των προποθσεων του ρθρου 108 του ν. 4387/2016 για το χαρακτηρισμ οφειλν προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης ως ανεπδεκτων εσπραξης. Τρπος και διαδικασα καταχρισης οφειλν στο ειδικ βιβλο ανεπδεκτων εσπραξης.

20-2-20   Κ.Υ.Α. 64744/677/19/20 (ΦΕΚ-522 Β/19-2-20 : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης με αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 «Περιοδικς τεχνικς λεγχος μηχανοκνητων οχημτων και των ρυμουλκομενων τους σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/45/EK και κατργηση της οδηγας 2009/40/ΕΚ» (Β 2726).

20-2-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/9292/20 (ΦΕΚ-518 Β/19-2-20) : Καθορισμς των διαδικασιν και των λεπτομερειν αναφορικ με τον λεγχο και την γκριση των συστημτων καταγραφς πληροφοριν και καταμτρησης επιβαινντων σε επιβατηγ πλοα, για τη μεταβατικ περοδο.

20-2-20   ΦΕΚ-527 Β/19-2-20 :
ΥΠΑΝΕΠ 16040/20 : Τροποποηση των ρθρων 42 «Διθεση ελαιολδων και σπορλαιων» και 71 «Ενδεξεις τιμοκαταλγων», της υπουργικς απφασης 91354 «Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/2017)».
ΥΠΑΝΕΠ 16043/20 : Τροποποηση του ρθρου 67 «Υποχρωση ανρτησης τιμοκαταλγου και ειδικς ρυθμσεις για επιχειρσεις παροχς υπηρεσιν» της υπουργικς απφασης 91354 «Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983 Β’/2017).19-2-20   ΥΠΑΝΕΠ 11026/20 (ΦΕΚ-491 Β/19-2-20) : Πρτυπα καταστατικ για τις εταιρικς μορφς ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

19-2-20   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/1/ΟΙΚ.5619/19-2-20 : Μνον ηλεκτρονικ πλον η κδοση γνωματεσεων ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ σε παιδι - εφβους και ενλικες του ρθρου 45 του Κανονισμο παροχν (ΦΕΚ-4898 Β/2018), πως αυτ τροποποιθηκε (ΦΕΚ-889 Β/2019) και ισχει

19-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 11239/ΕΓΚ.9/18-2-20 : Οδηγες για συγχνευση Ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων

19-2-20   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.8523/236/20 (ΦΕΚ-490 Β/18-2-20) : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος γννησης

19-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 11072/18-2-20 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2020 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν

19-2-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.10655/19-2-20 : Συστσεις για την προστασα της Δημσιας Υγεας απ επεισδια αιθαλομχλης18-2-20   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. .....86475/3337/207/52/17-2-20 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για πιστοποηση φορων στο πλασιο υλοποησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο περιδου 2020-2021

18-2-20   ΥΠΥΜΕ 11711/151/18-2-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 53, 54 και 71 του ν. 4663/20 "Ιδρυση, λειτουργα και εκμετλλευση αεροδρομων επ υδτινων επιφανειν, ρυθμσεις μεταφορν και λλες διατξεις" (Α 30)

18-2-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/8615/20 (ΦΕΚ-487 Β/18-2-20) : Καθορισμς διαδικασας ατομικς διακνησης φαρμκων με προμθεια απ τον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας και τελικ σημεο παρδοσης ιδιωτικ φαρμακεο

18-2-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/114209/2067/17-2-20 : Ετσια κθεση (Annual Report) της Διεθνος Σμβασης CITES: α) Παροχ οδηγιν για υποβολ στοιχεων της Ετσιας κθεσης (Annual Report) της Διεθνος Σμβασης CITES και β) Παροχ οδηγιν για την υποβολ της Ετσιας κθεσης Παρνομου Εμπορου (Annual Illegal Trade Report).

18-2-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Β/ΟΙΚ.10196/17-2-20 : Ομογενοποηση των εντπων συγκατθεσης / συνανεσης ασθενν που συνοδεουν τα αιτματα εμφτευσης αορτικν βαλβδων

18-2-20    ΥΠΥΜΕ 11347/139/10-2-20 : Δημοσευση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 89851/1165/19 (ΦΕΚ-4929 Β) απφασης του Υφυπουργο Υποδομν και Μεταφορν17-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 10559/ΕΓΚ.8/14-2-20 : Ρθμιση θεμτων ληξιαρχικν γεγοντων σμφωνα με το ρθρο 13 του ν. 4659/20

17-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 10145/13-2-20 : Τροποποηση νομοθετικο πλαισου για την πγια ρθμιση οφειλν προς τους ΟΤΑ α' βαθμο

17-2-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 1243/20 (ΦΕΚ-438 Β/13-2-20) : Τροποποηση της 2704/2018 απφασης της Υπουργο Τουρισμο, με ττλο: «Καθορισμς Τεχνικν και Λειτουργικν Προδιαγραφν Ανγερσης, Μετατροπς και Επκτασης Μονδων Ιαματικς Θεραπεας και Κντρων Ιαματικο Τουρισμο - Θερμαλισμο και Διαδικασα Χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας (Ε.Σ.Λ.)» (ΦΕΚ 603 Β).

17-2-20   Κ.Υ.Α. 1551/20 (ΦΕΚ-480 Β/14-2-20) : Αδεια χωροθτησης και κατασκευς

17-2-20   Ν.4664/20 (ΦΕΚ-32 Α/14-2-20) : Κρωση της απ 24-12-2019 ΠΝΠ "Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την αξηση του ποσο του Κοινωνικο Μερσματος για το τος 2019, την παρταση ισχος του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν και την παρταση της προθεσμας κατργησης Υποθηκοφυλακεων και Κτηματολογικν Γραφεων" (Α 212) και λλες διατξεις14-2-20   ΑΑΔΕ Ε2023/13-1-20 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ αλιεματα αλιευτικν πλοων ανεξαρττως κρων ολικς χωρητικτητας

14-2-20    ΥΠΥΜΕ 88659/1142/14-2-20 : Αδεια λειτουργας Πρατηρων Παροχς Καυσμων και Ενργειας και Σταθμν Αυτοκιντων Δημσιας Χρσης εξοπλισμνων με Αντλες Καυσμων στην περπτωση σιωπηρς γκρισης χοργησης δειας

14-2-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1017/20 (ΦΕΚ-457 Β/14-2-20) : Καθορισμς της μορφς του προτπου κδοσης του ηλεκτρονικο τιμολογου, σμφωνα με το ευρωπαικ πρτυπο κδοσης ηλεκτρονικν τιμολογων

14-2-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1019/20 (ΦΕΚ-458 Β/14-2-20) : Τροποποηση της απφασης ΠΟΛ.1140 "Δικαιολογητικ εξφλησης ττλων πληρωμς επιστροφς - εξφληση με εντολ μεταφορς - ρυθμσεις θεμτων εξφλησης ττλων πληρωμς επιστροφς" πως τροποποιθηκε και ισχει

14-2-20   Κ.Υ.Α. Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.7980/20 (ΦΕΚ-460 Β/14-2-20) : Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα

14-2-20   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/20 (ΦΕΚ-461 Β/14-2-20) : Εγκριση οργανωτικο πλαισου προγραμμτων και εκδηλσεων Αθλησης για Ολους

14-2-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13512/370/5-2-20 : Σχετικ με εγκρσεις δομικν κατασκευν κεραιν κινητς τηλεφωνας σε παραμεθριες ζνες της χρας

14-2-20   ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΔ/Φ.14/2881/ΕΞ2020/12-2-20 : Ενργειες των ορισμνων εκπροσπων του Ευρ.Κανονισμο 2018/1724 για τη δημιουργα της Ενιαας Ψηφιακς Πλης (Single Digital Gateway)

14-2-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80320/4382/225/13-2-20 : Γνωστοποηση δημσιευσης της κ.υ.α. περ απδοσης ΠΑΑΥΠΑ στους αιτοντες συλο

14-2-20   ΥΠΑΝΕΠ 17839/14-2-20 : Οδηγες για τον τππο και το περιεχμενο των αποφσεων που απαιτον γκριση εγκριτικ απ τις υπηρεσες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρων της Χρας

14-2-20   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/10887/134/11-2-20 : Προδιαγραφς και διαδικασα εγκατστασης συσκευν φρτισης συσσωρευτν ηλεκτροκνητων οχημτων στη χρα (σημεα επαναφρτισης)

14-2-20   ΑΑΔΕ Ε2020/11-2-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Α1005/20 (ΦΕΚ-33 Β) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα : "Οροι, προυποθσεις και διαδικασα παραλαβς με απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης ενεργειακν προιντων που προορζονται να χρησιμοποιηθον απ τις βιομηχανες βιοτεχνες αποκλειστικ ως πρτες λες για την παραγωγ των προιντων τους και λεγχος της νμιμης χρησιμοποησης αυτν"

14-2-20    ΥΠΑΙΘ 20883/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-456 Β/13-2-20) : Εκδρομς - Εκπαιδευτικς επισκψεις και μετακινσεις μαθητν / τριν Δημσιων και Ιδιωτικν σχολεων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης εντς και εκτς της χρας13-2-20   ΥΠΥΜΕ 907/Δ5/20 (ΦΕΚ-434 Β/13-2-20) : Τροποποηση της 11756/Δ5/ 16.10.2018 (Β 4776) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Συμπληρωματικ τιμολγιο, με Να ρθρα Νων Τιμν για τον υπολογισμ της δαπνης των εργασιν επισκευς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που χουν πληγε απ φυσικ καταστροφ πυρκαγις και της αντστοιχης Στεγαστικς Συνδρομς, της με αριθ. οικ: 6772/ Β9β/19.12.2011 (Β 3201) απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με θμα: «Τιμολγιο υπολογισμο δαπνης των εργασιν επισκευς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που χουν πληγε απ φυσικς καταστροφς (σεισμ, πυρκαγι, πλημμρα, κατολσθηση) και της αντστοιχης Στεγαστικς Συνδρομς και τροποποηση αυτς ως προς τις προβλεπμενες τιμς εφαρμογς».

13-2-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.64020/58585/3470/13-2-20 : Διμερς Συμφωνα Κοινωνικς Ασφλισης Ελλδας - Σερβας

13-2-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 942/6-2-20 : 3η Εκδοση Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Τεχνολογικν Ατυχημτων Μεγλης Εκτασης (Γενικ ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδικ ονομασα "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ"

13-2-20   ΑΑΔΕ Ε2019/31-1-20 : Οδηγες συμπλρωσης εντπου Ε3 (Κατσταση οικονοικν στοιχεων απ επιχειρηματικ δραστηριτητα) και κατσταση φορολογικς αναμρφωσης φορολογικο τους 2019

13-2-20   ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ5/20 (ΦΕΚ-432 Β/12-2-20) : Σσταση οργνων κατρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027

13-2-20   ΦΕΚ-433 Β/12-2-20 :

ΥΠΑΝΕΠ 16882/20 : Τροποποηση της αριθμ. 139383/21-12-2018 υπουργικς απφασης «Τρτη (3η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα" του αναπτυξιακο ν. 4399/2016», πως ισχει.
ΥΠΑΝΕΠ 17012/20 : Τροποποηση της αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργικς απφασης «Σσταση της Γνωμοδοτικς Επιτροπς του ρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμς του τρπου λειτουργας της.
ΥΠΑΝΕΠ 16868/20 : Τροποποηση της αριθμ. 69395/1-7-2019 υπουργικς απφασης «Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016», πως ισχει.

13-2-20   Ν. 4663/20 (ΦΕΚ-30 Α/12-2-20) : Ιδρυση, λειτουργα και εκμετλλευση αεροδρομων επ υδτινων επιφανειν, ρυθμσεις μεταφορν και λλες διατξεις12-2-20    ΕΦΚΑ Σ78/7/30969/11-2-20 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 20 του ν. 4387/16 στις συντξεις που καταβλλει ο ΕΦΚΑ στα πρσωπα που χουν την ιδιτητα του βουλευτ

12-2-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/20 (ΦΕΚ-409 Β/12-2-20) : Τροποποηση της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β) απφασης «Καθιρωση ωρν προσλευσης και αποχρησης των υπαλλλων των δημοσων υπηρεσιν και των Ν.Π.Δ.Δ.».

12-2-20    ΑΑΔΕ Α1025/20 (ΦΕΚ-406 Β/11-2-20) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2019

12-2-20    ΦΕΚ-407 Β/11-2-20 :

Κ.Υ.Α. 1398/20 : Κλυψη πιστσεων για τις αναγκαες εργασες διαμρφωσης της χρσης των επιταγμνων ακιντων στις νσους Σμο, Λσβο και Χο

Κ.Υ.Α. 1312/20 : Καταβολ ενιαου τλους για το τος 2019, στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν11-2-20    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 941/6-2-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : 1η Εκδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν και Αμεσης / Βραχεας Διαχερισης των Συνεπειν απ την Εκδλωση Ηφαιστειακς Δραστηριτητας στο Ηφαιστειακ Σμπλεγμα Σαντορνης με την κωδικ ονομασα "ΤΑΛΩΣ", στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης"

11-2-20    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2-9/69/ΟΙΚ.5895/11-2-20 : Ειδικς διατξεις διορισμο - πρσληψης προσωπικο στους φορες της παρ. 1 του ρθρου 14 του ν. 2190/94, πως ισχει

11-2-20    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/7408/ΔΠΔΣ/11-2-20 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2021-2024

11-2-20    ΥΠΥΜΕ Δ24/ΟΙΚ.598/ΕΓΚ.1/16-1-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ρυθμσεις θεμτων των Μητρων συντελεστν παραγωγς δημοσων και ιδιωτικν ργων, μελετν, τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (ΜΗ.Τ.Ε.) σμφωνα με το ρθρο 188 του ν. 4635/19

11-2-20    ΦΕΚ-388 Β/10-2-20 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 1015/20 : Τροποποηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β'1416) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Επιστροφ απ Δ.Ο.Υ. δημοσων εσδων που χουν εισπραχθε αχρεστητα».
ΕΟΠΥΥ 64/630/20 : Προσθκη στη Β' Τροποποηση παραρτματος του ρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-112018 κοινς υπουργικς απφασης «Τροποποηση και αντικατσταση της με ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ 19-06-2018 (Β' 2315) κοινς υπουργικς απφασης, με περιεχμενο Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ), (ΦΕΚ 4898/Β'/2018)» (ΦΕΚ 4715/Β'/19-12-2019).

11-2-20     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.8640/11-2-20 : Αποστολ στοιχεων ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης της τριετας 2017, 2018 και 2019 για ενημρωση της Ευρωπαικς Επιτροπς

11-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 2020/0001894/7-2-20 : BREXIT-Χειρισμς αιτημτων κτσης της ελληνικς ιθαγνειας κατ την μεταβατικ περοδο

11-2-20   ΦΕΚ-387 Β/10-2-20 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Β/ΓΠ/72983/2019/20 : Κδικας Δεοντολογας Τεχνολγου Ακτινολογας Ακτινοθεραπεας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Β/ΓΠ/77088/2019/20 : Κδικας Δεοντολογας Ειδικο Τεχνικο Προθετικν και Ορθωτικν κατασκευν και λοιπν ειδν αποκατστασης

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.3572/20 : Κδικας Δεοντολογας Οπτικο - Οπτομτρη

11-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 5122/20 (ΦΕΚ-401 Β/10-2-20) : Τροποποηση της κ.υ.α. 129/2534/10 (ΦΕΚ-108 Β) με θμα "Καθορισμς δικαιοχων χρσης και αντατου ορου κυβισμο κρατικν αυτοκιντων και λλες ρυθμσεις σχετικς με τα κρατικ αυτοκνητα"

11-2-20   Κ.Υ.Α. 0.646/20 (ΦΕΚ-403 Β/10-2-20) : Τροποποηση της 8.8766/24-9-18 κ.υ.α. με θμα "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020" (Β 4221)

11-2-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/20 (ΦΕΚ-404 Β/10-2-20) : Ρυθμσεις για την ψηφιοποηση της διαδικασας της δλωσης γννησης

11-2-20   ΠΝΠ 10-2-20 (ΦΕΚ-28 Α/10-2-20) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις επταξης ακιντων για την αποφυγ διακινδνευσης της δημσιας τξης και υγεας

11-2-20    ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 1311/20 (ΦΕΚ-405 Β/11-2-20) : Επταξη ακιντων στις νσους Σμο, Λσβο και Χο για την αποφυγ διακινδνευσης της δημσιας τξης και υγεας

11-2-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/8/43542/ΠΕ/20 (ΦΕΚ-392 Β/10-2-20) : Τροποποηση της ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/105/33557/19 απφασης με θμα "Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν τους 2019" (ΦΕΚ-4321 Β/2019)10-2-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 3/20 (ΦΕΚ 329 Β/07-02-2020) : Παρταση της προθεσμας πιστοποησης και νταξης των δικαιοχων, στο ργο: «Πρσβαση των μνιμων κατοκων των περιοχν εκτς τηλεοπτικς κλυψης στους ελληνικος τηλεοπτικος σταθμος ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας.

10-2-20    ΦΕΚ-349 Β/7-2-20 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 10756/ΕΞ2020/20 : Καθορισμς ρων και προποθσεων καταβολς αμοιβς σε πρσωπα που καταδεικνουν περιουσιακ στοιχεα του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α').
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Γ/ΟΙΚ.5471/20 : Προποθσεις διασνδεσης και χοργησης αδεας συντρησης αματος σε ιδιωτικς κλινικς.

10-2-20   ΑΑΔΕ Α1020/20 (ΦΕΚ-397 Β/10-2-20) : Τπος και περιεχμενο της "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" - Εντυπο Ε3

10-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 8783/ΕΓΚ.7/7-2-20 : Διαγραφ παραγεγραμμνων υποχρεσεων των οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης

10-2-20    ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 59/7-2-20 : Οδηγες εφαρμογς του ρθρου 109 του ν. 4622/19 (Α 133) σχετικ με την αρμοδιτητα των Προισταμνων Γενικν Διευθνσεων των Υπουργεων για την τελικ υπογραφ ατομικν διοικητικν πρξεων

10-2-20   ΥΠΕΚΥΠ 57457/4983/20 (ΦΕΚ-359 Β/7-2-20) : Τροποποηση της 52246/3173/18 (Β 539) υ.α. σχετικ με "Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ πως αυτ ισχει

10-2-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409/19 (ΦΕΚ-368 Β/7-2-20) : Καθορισμς εγκατεστημνης ισχος, αν τεχνολογα /και κατηγορα σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατομενης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν και ελχιστου αριθμο ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβο¬λς προσφορν για το 2020, αντατης επιτρεπμενης τιμς προσφορς για κθε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν και τλους συμμετοχς σε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν, με βση τις παρ. 3 και 6 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016.

10-2-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1018/20 (ΦΕΚ-361 Β/7-2-20) : Εξειδκευση και απδειξη της πλρωσης του κριτηρου της χρσης και εκμετλλευσης στις εκμισθσεις επαγγελματικν πλοων αναψυχς

10-2-20   Κ.Υ.Α. ΓΠ/Β1/Β2/4577/20 (ΦΕΚ-380 Β/7-2-20) : Διαδικασα, ροι και προυποθσεις συμψηφισμο αυτματος επιστρφος φαρμακευτικς δαπνης με ποσοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προιντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς - Καθορισμς αντατου ποσο για τις δαπνες του τους 2019

10-2-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/6509/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-375 Β/7-2-20) : Τροποποηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/18 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Οικονμικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προυπολογισμο" (Β 3240)

10-2-20   Ν.4662/20 (ΦΕΚ-27 Α/7-2-20) : Εθνικς Μηχανισμς Διαχερισης Κρσεων και Αντιμετπισης Κινδνων, αναδιρθρωση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας, αναβθμιση συστματος εθελοντισμο πολιτικς προστασας, αναδιοργνωση του Πυροσβεστικο και λλες διατξεις7-2-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.7328/20 (ΦΕΚ-319 Β/6-2-20) : Διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

7-2-20   ΑΑΔΕ Α1024/20 (ΦΕΚ-317 Β/6-2-20) : Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για τη διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ

7-2-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/20 (ΦΕΚ-313 Β/6-2-20) : Τεχος Οδηγιν για τα Συμβολια Αρχιτεκτονικς (ΣΑ)

7-2-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.7330/20 (ΦΕΚ-320 Β/6-2-20) : Καθορισμς κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

7-2-20    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 717/30-1-20 : 1η κδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν και Αμεσης / Βραχεας Διαχερισης των Συνεπειν απ την Εκδλωση Σεισμν με την κωδικ ονομασα "ΕΓΚΕΛΑΔΟΙ", στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης"

7-2-20   ΑΑΔΕ 30/003/000/332/20 (ΦΕΚ-309 Β/6-2-20) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασες υπ τις οποες επιτρπεται η ανμιξη αιθυλικς αλκολης με λλη πρτη λη με σκοπ την εν συνεχεα αξιοποησ της, ως και η ανμειξη ξυδιο απ αλκολη με ξδια των υπολοπων κατηγοριν6-2-20   ΥΠΑΝΕΠ 14235/6-2-20 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2021-2023

6-2-20   ΑΑΔΕ Ε2018/3-2-20 : Κοινοποηση του εκτελεστικο κανονισμο (Εε) 2019/1129 της Επιτροπς της 2ας Ιουλου 2019 για την τροποποηση του εκτελεστικο κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπς σχετικ με τη θσπιση λεπτομερν καννων εφαρμογς ορισμνων διατξεων του κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλου για τη διοικητικ συνεργασα και την καταπολμηση της απσης στον τομα του Φρου Προστιθμενης Αξας

6-2-20   ΥΠ.ΔΙΚ. 6312/30-1-20 : Παροχ οδηγιν για την υποβολ οθρν δικαιολογητικν που αφορον στην κδοση χρηματικν ενταλμτων πληρωμς πρσθετων αμοιβν

6-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 8257/ΕΓΚ.6/3-2-20 : Ονομασα μετονομασα οδν, πλατειν συνοικιν5-2-20   ΥΠ.ΕΣ. 8177/4-2-20 : Αποσαφνιση της ννοιας του τους για τη λψη ειδικς δειας των αιρετν4-2-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.1501/20 (ΦΕΚ-222 Β/3-2-20) : Καθορισμς αρμοδιοττων οργανικν μονδων του Υπουργεου Υγεας που μεταφρονται και ασκονται απ την Υπηρεσα Συντονισμο του ρθρου 38 του ν. 4622/19 (Α 133)

4-2-20    ΑΑΔΕ Ε2015/31-1-20 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 28 του ν. 4172/13

4-2-20    ΑΑΔΕ Ε2016/31-1-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των μεθδων μμεσου προσδιορισμο της φορολογητας λης των περιπτσεων α και δ της παρ. 1 του ρθρου 27 του ν. 4174/13 (Α 170)

4-2-20    ΑΑΔΕ Ε2017/30-1-20 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την ογκομτρηση δεξαμενν βυτιοφρων οχημτων μεταφορς υγρν καυσμων

4-2-20    Ν. 4659/20 (ΦΕΚ-21 Α/3-2-20) : Επδομα γννησης και λοιπς διατξεις

4-2-20    ΕΦΚΑ 2/4-2-20 : Ρυθμσεις για την ενσχυση και την προστασα των ελεγκτικν μηχανισμν του ΕΦΚΑ

4-2-20      ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.5/1/4904/3-2-20 : Ενργειες του Υπουργεου Εσωτερικν για την προθηση της καινοτομας στη δημσια διοκηση - Ανπτυξη πλατφρμας www.innovation.gov.gr - Παρατηρητριο Καινοτομας 

4-2-20     Κ.Υ.Α. 11228/20 (ΦΕΚ-277 Β/3-2-20) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων ΠΔΕ τους 2020

4-2-20     Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349/20 (ΦΕΚ-203 Β/31-1-20) : Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/ 29.05.2019 απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας με θμα: «Επιμερισμς ειδικο τλους στους οικιακος καταναλωτς σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε και Υβριδικο σταθμο, σμφωνα με το ρθρο 25 του ν.3468/2006, πως ισχει» (ΦΕΚ Β' 2172).3-2-20     ΥΠ.ΕΣ. 7556/31-1-20 : Επικαιροποηση οικονομικν στοιχεων Δμων, Περιφερειν και Νομικν Προσπων ΤΑ στον Κμβο Διαλειτουργικτητας και στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του ΥΠΕΣ στο πλασιο διαββασς τους απ το Υπουργεο Εσωτερικν στην ΕΛΣΤΑΤ

3-2-20    ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/ΟΙΚ.7167/902/31-1-20 : Παρβολα αδειν οδγησης

3-2-20    Π.Δ. 12/20 (ΦΕΚ-17 Α/31-1-20) : Οργανισμς Τεχνικο Επιμελητηρου Ελλδας (ΤΕΕ)

3-2-20    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/52500/165/20 (ΦΕΚ-207 Β/31-1-20) : Ρυθμσεις για την εκκαθριση του Ταμεου Αλληλοβοθειας Υπαλλλων Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο

3-2-20    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2Α/ΟΙΚ.5135/20 (ΦΕΚ-205 Β/31-1-20) : Καθορισμς λων των αναγκαων λεπτομερειν σχετικ με την εφαρμογ και υλοποηση της ρθμισης των ρθρων 78 του ν. 4623/19 και 27 του ν. 4633/19

3-2-20     ΑΑΔΕ Ε2012/30-1-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη μεωση του συντελεστ φορολογας και παρακρτησης φρου μερισμτων απ 10% σε 5%, με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4646/19

3-2-20    Κ.Υ.Α. 717/20 (ΦΕΚ-199 Α/31-1-20) : Ρυθμσεις για τη διασφλιση της πρσβασης των αιτοντων διεθνος προστασας στις υπηρεσες υγεας, την ιατροφαρμακευτικ περθαλψη, την κοινωνικ ασφλιση και την αγορ εργασας - Εκδοση ΠΑΑΥΠΑ31-1-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/87270/3437/22-10-19 : Αναγκαιτητα κδοσης απφασης κατεδφισης αυθαιρτων κατασκευν

31-1-20    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/62412/2532/30-1-20 : Σχετικ με τη συνδυαστικ εφαρμογ του ρθρου 15 παρ. 8 και του ρθρου 19 του ν. 4067/12

31-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1010/20 (ΦΕΚ-187 Β/30-1-20) : Καθορισμς χρνου ναρξης εφαρμογς για την υπαγωγ στη πγια ρθμιση των διατξεων του ρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α) καθς και ειδικν θεμτων και λεπτομερειν εφαρμογς της πγιας ρθμισης της υποπαραγρφου Α2 της παραγρφου Α του πρτου ρθρου του ν. 4152/2013, πως αυτ τροποποιθηκε απ τις διατξεις του ρθρου 43 του ν. 4646/2019.

31-1-20    Ν.4655/20 (ΦΕΚ 16 Α/31-1-2020) : Κρωση των επιμρους συμβσεων δωρες της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας που κυρθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α' 170) και λλες διατξεις.

31-1-20   ΑΑΔΕ Ε2011/24-1-20 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη διαββαση δεδομνων των τιμολογων πλησης που εκδδονται απ Φ.Η.Μ. απ ονττητες πωλητς / μεταπωλητς πετρελαου θρμανσης νευ αποθηκευτικν χρων, στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ)

31-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 6968/30-1-20 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων τους 2020 των ΝΠΔΔ των Δμων που υποβλλονται στη βση δεδομνων Οικονομικν Στοιχεων ΟΤΑ μσω των στατιστικν δελτων30-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/5236/ΔΠΓΚ/30-1-20 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2020

30-1-20   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 766/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-169 Α/30-1-20) : Διασνδεση των πληροφοριακν συστημτων και εφαρμογν της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικς Γραμματεας Αιγαου και Νησιωτικς Πολιτικς του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς σχετικ με την υλοποηση του μτρου του Μεταφορικου Ισοδναμου

30-1-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112/20 (ΦΕΚ-172 Α/30-1-20) : Καθορισμς χρονοδιαγρμματος για την ναρξη λειτουργας των Αγορν Επμενης Ημρας, Ενδοημερσιας και Εξισορρπησης του ν. 4425/16, ως ισχει

30-1-20    Ν. 4654/20 (ΦΕΚ-15 Α/29-1-20) : Εκλογ βουλευτν

30-1-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΟΙΚ.60668/2734/19 (ΦΕΚ-5210 Β/3112-19) : Τροποποηση της Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 απφασης «Καθορισμς προποθσεων για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν Παιδικν -Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα (Β'1157)».

30-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 6553/27-1-20 : Υποβολ ΟΠΔ στο Παρατηρητριο Οικονομικς Αυτοτλειας των ΟΤΑ - Υποχρεσεις στατιστικν ανταποκριτν28-1-20   ΑΑΔΕ Ε2009/21-12-19 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4637/19 : Τροποποισεις Ποινικο Κδικα, Κδικα Ποινικς Δικονομας και συναφες διατξεις (ΦΕΚ-180 Α/ 18-11-19)

28-1-20    ΑΑΔΕ Ε2008/23-1-20 : Κοινοποηση της αρ.πρ. Α1006/20 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2020, στις περιπτσεις που αποτελον αντικεμενο λαθρεμπορας διακινονται υπ καθεστς αναστολς και δεν χει καθοριστε η τιμ λιανικς πλησης αυτν

28-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 4025/20 (ΦΕΚ-123 Β/27-1-20) : Επιχοργηση Δμων για την εξφληση υποχρεσεων απ διαταγς πληρωμς και τελεσδικες δικαστικς αποφσεις

28-1-20   ΑΑΔΕ Ε2007/23-1-20 : Συμπλρωση της Ε2005/20 εγκυκλου, σχετικ με την κπτωση επισφαλν απαιτσεων ημεδαπν τουριστικν επιχειρσεων λγω της πτχευσης του βρετανικο τουριστικο πρακτορεου Thomas Cook

28-1-20   ΦΕΚ-88 Β/27-1-20 :

ΥΠΕΚΥΠ 2541/Δ1.853/20 : Παρταση της προθεσμας υποβολς του εντπου E11 (Γνωστοποηση στοιχεων ετσιας κανονικς δειας) πως περιγρφεται στην παρ. 4.23 του ρθρου 4 της αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/ Β/19.09.2019), απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.)», για το τος 2020.
ΑΑΔΕ Α1008/20 : Καθορισμς του περιεχομνου και του τρπου εφαρμογς των μεθδων μμεσου προσδιορισμο της φορολογητας λης των περιπτσεων α' και δ' της παραγρφου 1 του ρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') για τον διορθωτικ προσδιορισμ της φορολογητας λης φυσικν νομικν προσπων κθε εδους νομικς ονττητας που ασκον επιχειρηματικ δραστηριτητα.

28-1-20   ΑΑΔΕ Α1001/20 (ΦΕΚ-102 Β/27-1-20) : Διαδικασα εφοδιασμο των δικαιομενων προσπων με νσημες ταινες φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν

28-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 8843/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-130 Β/27-1-20) : Ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/82

28-1-20   ΑΑΔΕ Ε2006/24-1-20 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 39 του ν.4646/12-12-19 περ αναστολς του ΦΠΑ στα ακνητα27-1-20   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)

27-1-20   ΦΕΚ-87 Β/24-1-20 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1012/20 : Διαδικασα χοργησης αναστολς εφαρμογς ΦΠΑ στα ακνητα, σμφωνα με την παρ. 4α του ρθρου 6 του Κδικα ΦΠΑ

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1013/20 : Καθορισμς διαδικασας διακανονισμο κπτωσης ΦΠΑ για ακνητα που χουν υπαχθε σε καθεστς αναστολς εφαρμογς ΦΠΑ

27-1-20   Κ.Υ.Α. 3284/59/20 (ΦΕΚ-86 Β/24-1-20) : Τροποποηση της με αριθμ οικ. 55932/1016/16 (Β 3888) κ.υ.α., πως ισχει, περ ειδικο προγρμματος απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/16 (Α 205)

27-1-20   ΑΑΔΕ Α1011/20 (ΦΕΚ-85 Β/24-1-20) : Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1234/02 και ΠΟΛ.1135/05 (1592 Β) ετκς των ΕΑΦΔΣΣ και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων

27-1-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/4615/24-1-20 : Επικαιροποηση Καταλγου Αποζημιομενων Φαρμκων του ρθρου 251 του ν. 4512/18 πως ισχει, βσει του Δελτου Αναθεωρημνων Τιμν Φαρμκων Ανθρπινης Χρσης Δεκεμβρου 2019

27-1-20   ΥΠΕΚΥΠ 5734/27-1-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/20 για υποβολ αιτσεων ανργων νων 18-29 ετν στο πλασιο των προπαρασκευαστικν ενεργειν της πρξης «Πιλοτικ πργραμμα υποστριξης επιχειρηματικν σχεδων ανργων νων 18-29 ετν», του ξονα προτεραιτητας «διευκλυνση της προσβασης στην απασχοληση των νεων εως 29 ετων» του επιχειρησιακου προγραμματος «αναπτυξη ανθρωπινου δυναμικου, εκπαιδευση και δια βιου μαθηση (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020», που συγχρηματοδοτειται απο την πρωτοβουλια για την απασχοληση των νεων (ΠΑΝ)

27-1-20   Π.Δ. 9/20 (ΦΕΚ-10 Α/24-1-20) : Μεταφορ υπηρεσιν και αρμοδιοττων μεταξ των Υπουργεων Προστασας του Πολτη και Μετανστευσης και Ασλου

27-1-20   Ν. 4653/19 (ΦΕΚ-12 Α/24-1-20) : Εθνικ Αρχ Αντατης Εκπαδευσης. Ειδικο Λογαριασμο Κονδυλων Ερευνας Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων, Ερευνητικν και Τεχνολογικν Φορων και λλες διατξεις24-1-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 532/23-1-20 : Κατευθυντριες οδηγες για τον Σχεδιασμ και τη Διεξαγωγ Ασκσεων Πολιτικς Προστασας

24-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 4166/ΕΓΚ.2/21-1-20 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α και β βαθμο : Τποι και ενργειες υλοποησης και γκρισης

24-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 4913/22-1-20 : Ζητματα εφαρμογς του ρθρου 160 του ν. 3463/06

24-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 7133/ΕΞ2020/23-1-20 (ΦΕΚ-73 Β/23-1-20) : Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ρθρο 2 του ν. 3723/08

24-1-20   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1009544/ΕΞ2020/23-1-20 : Οδηγες αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 93 του ν. 4605/1923-1-20   Ν. 4652/20 (ΦΕΚ-9 Α/23-1-20) : Ρυθμσεις για την αποχρηση του Ηνωμνου Βασιλεου απ την ΕΕ και λλες διατξεις

23-1-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.4133/23-1-20 : Οδηγες σχετικ με τα μτρα πρληψης κατ της διασπορς της γρπης στις Σχολικς Μονδες και Φορες που προσφρουν εκπαιδευτικς υπηρεσες

23-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 965/20 (ΦΕΚ-69 Β/23-1-20) : Τροποποηση της 50891/07 (ΦΕΚ-1876 Β) απφασης του Υφυπουργο Εσωτερικν με θμα "Οικονομικ Διοκηση και Διαχεριση των Δημοτικν και Κοινοτικν Κοινωφελν Επιχειρσεων του Κδικα Δμων και Κοινοττων (ν. 3463/06)

23-1-20   ΥΠΕΚΥΠ 12720/Σ.2312/ΕΓΚ.1/23-1-20 : Αναστολ χρσης των ηλεκτρονικν υπηρεσιν του ΕΦΚΑ για την υποβολ ΑΠΔ

23-1-20   ΥΠΑΙΘ Φ.251/9343/Α5/23-1-20 : Εισαγωγ παλαιν αποφοτων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση μσω πανελλαδικν εξετσεων ΓΕΛ τους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σστημα

23-1-20   ΥΠΑΙΘ Φ.251/9398/Α5/23-1-20 : Εισαγωγ- υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) στην Τριτοβθμια Εκπαδευση μσω των πανελλαδικν εξετσεων ΓΕΛ τους 2020 με το ΝΕΟ σστημα-22-1-20   Κ.Υ.Α. Δ30/Δ5Α/81473/9813/20 (ΦΕΚ-58 Β/21-1-20) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των αυτοκινητοδρμων και εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2020

22-1-20   ΥΠΥΜΕ 80255/4693/19 (ΦΕΚ-61 Β/21-1-20) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα πρτης ταξινμησης, μεταββασης και μετατροπς οχημτων Ειδικς Χρσης - Ειδικο Σκοπο, απ τις Διευθνσεις Μεταφορν και Επικοινωνιν των ΠΕ της Χρας21-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 3898/20-1-20 : Παροχ στοιχεων για τον "λεγχο των καθυστερσεων κατ τη διαδικασα χοργησης αναρρωτικν αδειν σε υπαλλλων των Δμων, Περιφερειν και των ΝΠΔΔ αυτν"

21-1-20    ΠΡΩΘ. Υ3/20 (ΦΕΚ-48 Β/20-4-20) : Καθορισμς σειρς τξης των Υπουργεων

21-1-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6500/1/22-Δ/20 (ΦΕΚ-51 Β/20-1-20) : Τροποποηση της 7001/12/782-μβ/98 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Δημσιας Τξης "Εκπαδευση Συνοριακν Φυλκων"

21-1-20   ΦΕΚ-5116 Β/31-12-19 :

ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/203573/Δ1/19 : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870Β'/2017) υπουργικς απφασης, πως τροποποιθηκε και ισχει, με θμα «Επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα" και σσταση, συγκρτηση και ργο των Επιτροπν Παραλαβς στις σχολικς μονδες που συμμετχουν στο πργραμμα "Σχολικ Γεματα"».
ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΚΓ/205456/Δ1/19 : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/126841/ Δ1/09-08-2019 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 3210Β722-08-2019) «Υλοποηση και επκταση του προγρμματος “Σχολικ Γεματα” στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2019-2020».
ΥΠΕΚΥΠ 60208/1883/19 : Απδοση ποσο σε συνταξιουχικ οργνωση απ το αποθεματικ τους 2017 του λογ/σμο της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/2016 πως ισχει.20-1-20   ΥΠΑΝΕΠ 6084/20-1-20 : Μετβαση στις νες διατξεις του ν. 4638/19 περ ελγχου νομιμτητας πρξεων και στοιχεων των ΑΕ

20-1-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.3213/20-1-20 : Φιλικ προς τα βρφη Νοσοκομεα

20-1-20   ΑΑΔΕ Α1477/19 (ΦΕΚ-5086 Β/31-12-19) : Τροποποηση της αριθμ. Α1203/19 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες

20-1-20   ΑΑΔΕ Α1003/20 (ΦΕΚ-28 Β/16-1-20) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης εισφορς επ του ετσιου συνολικο εισαγμενου και μετατρεπμενου σε ευρ συναλλγματος και εισαγμενου ποσο σε ευρ, με βση τις διατξεις του ρθρου 43 του ν. 4111/13, πως ισχουν μετ την αντικαταστασ τους με το ρθρο 53 του ν. 4607/19, φορολογικν ετν 2019 και μετ, τρπος υποβολς και καθορισμς των δικαιολογητικν

20-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1479/20 (ΦΕΚ-29 Β/16-1-20) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων καιρικν φαινομνων (ντονες βροχοπτσεις) στις 25-11-2019 στην περιοχ Κινττας της ΔΕ Μεγαρων του Δμου Μεγαρων της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

20-1-20   ΑΑΔΕ Α1006/20 (ΦΕΚ-38 Β/17-1-20) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2020, στις περιπτσεις που αποτελον αντικεμενο λαθρεμπορας διακινονται υπ καθεστς αναστολς και δεν χει καθοριστε η τιμ λιανικς πλησης αυτν

20-1-20   ΥΠΥΜΕ Γ4/91661/3951/19 (ΦΕΚ-5059 Β/31-12-19) : Τεχνικς προδιαγραφς, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση του Πληροφοριακο συστματος πιστοποιητικν γκρισης οχημτων ADR - Υποχρεσεις των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) για την καταχριση, επεξεργεα και αποστολ στοιχεων σχετικ με τα εκδιδμενα πιστοποιητικ γκρισης οχημτων ADR

20-1-20   ΦΕΚ-5087 Β/31-12-19 :

Κ.Υ.Α. 134634/249/19 : Συμπλρωση του παραρτματος του ν. 4442/16

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2Β/ΓΠ/90654/19 : Καθορισμς ορου της νοσοκομειακς φαρμακευτικς δαπνης για τα φαρμακεα του ΕΟΠΥΥ17-1-20   ΑΑΔΕ Α1005/20 (ΦΕΚ-33Α Β/17-1-20) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα παραλαβς με απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης ενεργειακν προιντων που προορζονται να χρησιμοποιηθον απ τις βιομηχανες βιοτεχνες αποκλειστικ ως πρτες λες για την παραγωγ των προιντων τους και λεγχος της νμιμης χρησιμοποησης αυτν

17-1-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/ΟΙΚ.2631/17-1-20 : Τροποποηση διατξεων του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

17-1-20   ΑΑΔΕ Ε2005/15-1-20 : Εκπτωση επισφαλν απαιτσεων ημεδαπν τουριστικν επιχειρσεων λγω της πτχευσης του βρετανικο τουριστικο πρακτορεου Thomas Cook16-1-20   Π.Δ. 8/20 (ΦΕΚ-7 Α/15-1-20) : Εξαρεση των Υπουργεων Προστασας του Πολτη, Εθνικς Αμυνας, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς απ την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 35 και των ρθρων 36 και 37 του ν. 4622/19

16-1-20   Π.Δ. 7/20 (ΦΕΚ-6 Α/15-1-20) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο

16-1-20   Π.Δ. 4/20 (ΦΕΚ-4 Α/15-1-20) : Σσταση Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου, καθορισμς των αρμοδιοττων του και ανακατανομ αρμοδιοττων μεταξ Υπουργεων

16-1-20   K.Y.A. 134069/19 (ΦΕΚ-5000 Β/31-12-19) : Τροποποηση της Π/112/1057/16 (Β 241) απφασης "Θσπιση απαιτσεων προστασας της υγεας του πληθυσμο απ ραδιενεργς ουσες που περιχονται στο νερ ανθρπινης κατανλωσης, σε συμμρφωση με την Οδηγα 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλου, της 22ας Οκτωβρου 2013"

16-1-20   ΥΠΕΚΥΠ 59139/1842/19 (ΦΕΚ-5007 Β/31-12-19) : Απδοση στις συνταξιουχικς οργανσεις της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/16, πως ισχει, τους 2017

16-1-20   ΕΕΤΤ 919/24/19 (ΦΕΚ-5047 Β/31-12-19) : Κανονισμς Λειτουργας του Συστματος Ηλεκτρονικς Υποβολς Αιτσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατασκευν Κεραιν

16-1-20   ΥΠΕΚΥΠ 60201/Δ7/1422/19 (ΦΕΚ-4997 Β/31-12-19) : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς ψους προστμων που επιβλλονται απ τους Επιθεωρητς Εργασιακν Σχσεων του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ)

16-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 2871/15-1-20 : Παροχ στοιχεων για τον "Ελεγχο τρησης ωραρου εργασας των υπαλλλων σε ΟΤΑ α και β βαθμο και τα ΝΠΔΔ αυτν"

16-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 2629/14-1-20 : Εκδοση αναμορφωμνων πινκων διοριστων της προκρυξης 3Κ/2018

16-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 4608/0026/16-1-20 : Οδηγες για τη διεπαφ TAXIS 715-1-20   ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 5936/Σ.1320/15-1-20 : Νες δρσεις για την αντικατταση της χειργραφης διαδικασας επδοσης των ρσεων επ κατασχσεων εις χερας Πιστωτικν Ιδρυμτων και για τον περιορισμ των υπερεισπρξεων

15-1-20   Κ.Υ.Α. 2132.15/80448/19 (ΦΕΚ-4984 Β/31-12-19) : Καθορισμς διαδικασας επιβολς και εσπραξης προστμων απ παραβσεις του Κδικα Οδικς Κυκλοφορας στον αιγιαλ και στην παραλα (εκτς χερσαων ζωνν λιμνων) και απδοσς τους στους δικαιοχους Δμους και Κοιντητες14-1-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/1/ΟΙΚ.2118/14-1-20 : Αμεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων

14-1-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/ΟΙΚ.59234/1592/14-1-20 : Καταβολ μειωμνων ασφαλιστικν εισφορν απ μητρες κατ το πρτο τος μετ τον τοκετ

14-1-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/105/ΟΙΚ.2091/14-1-20 : Ελεγχος τρησης ωραρου εργασας των υπαλλλων σε δημσιες υπηρεσες, ΟΤΑ α και β βαθμο και ΝΠΔΔ

14-1-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/106/ΟΙΚ.2098/14-1-20 : Χοργηση αναρρωτικν αδειν σε υπαλλλους

14-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 1680/ΕΞ2020/9-1-20 : Διευκρινσεις επ των διατξεων της παρ. 1(α) του ρθρου 14Α του ν. 2971/01 (ΦΕΚ-285 Α), πως προστθηκε με τις διατξεις του ρθρου 34 του ν. 4607/19 (ΦΕΚ-65 Α)

14-1-20   ΦΕΚ-14 Β/13-1-20 :

ΥΠΑΝΕΠ 1745/20 : Τροποποηση της 139383/21-12-2018 υπουργι¬κς απφασης «Τρτη (3η) Προκρυξη καθεστ¬τος ενισχσεων “Γενικ Επιχειρηματικτητα” του αναπτυξιακο ν. 4399/2016».
ΥΠΑΝΕΠ 1746/20 : Τροποποηση της 69395/1-7-2019 υπουργικς απφασης «Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων “Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” του αναπτυξιακο ν. 4399/2016».

14-1-20   ΕΕΤΤ 919/47/19 (ΦΕΚ-4973 Β/31-12-19) : Λειτουργα νας Διαδικτυακς Πλατφρμας Μητρου Επιχειρσεων και Αδειν13-1-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61937/2510/4-7-19 : Οδηγες για την εφαρμογ των παρ. 5α και β του ρθρου 6 του ν. 4067/12 (ΝΟΚ)

13-1-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.Δ.15/Γ/55140/1501/10-1-20 : Ανκληση του υπ' αριθμ. Δ15/γ/οικ.5222/19 εγγρφου "Παροχ διευκρινσεων για τη συνδυαστικ εφαρμογ του ρθρου 39 του ν. 4387/16 πως ισχε (Α 85) και της περ. γ της παρ. 2 του ρθρου 1 του π.δ. 258/05 πως ισχει, (Α 316) - Ασφαλιστικ αντιμετπιση των μετχων ΚΤΕΛ ΑΕ

13-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2463/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-10 Β/10-1-20) : Παρταση προθεσμας αγορς πετρελαου εσωτερικς κασης θρμανσης για τη χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2019-2020

13-1-20   ΥΠΥΜΕ 93834/5671/19 (ΦΕΚ-4949 Β/31-12-19) : Τροποποηση της υ.α. οικ. 48288/2635/19 "Εναρξη λειτουργας του Ηλεκτρονικο Συστματος Καταχρισης Βεβαισεων Μεταχειρισμνων Οχημτων" (Β 2550)10-1-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με θμα "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ", σχετικ με :

1. Πληροφοριακ σστημα ΕΡΓΑΝΗ.
1.1 ργα εκτελομενα με αυτεπιστασα.
1.2 Πρακτικ σκηση σπουδαστν/φοιτητν.

2. Συρρο αποδοχν και εξδων παρστασης.
3. Μισθολογικ αναγνριση μεταπτυχιακο ττλου απ υπαλλλους κατηγορας ΔΕ.
4. Μισθολογικ αποτελσματα απ την αναγνριση μεταπτυχιακο ττλου.
5. Αναγνριση προπηρεσας.
6. Προσωπικ διαφορ.
7. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.
8. Οικογενειακ παροχ.
9. Αναπληρωτς γενικο διευθυντς.
10. Αναπλρωση προσταμνων.
11. Αποζημωση υπαλλλων λγω λσης της σχσης εργασας (ρθρο 204 Ν 3584/2007).
12. Μισθολογικ κατταξη των μετατασσομνων σε αντερη κατηγορα.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (10/01/2020)

10-1-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/103/ΟΙΚ.1422/8-1-20 : Παροχ οδηγιν για τη διενργεια Ενορκης Διοικητικς Εξτασης (ΕΔΕ) σμφωνα με το ρθρο 126 του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/07), πως χει αντικατασταθε και ισχει

10-1-20    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1000979/ΕΞ2020/7-1-20 : Ενημρωση για την τροποποηση του παραρτματος ΦΠΑ για παιδικ καθσματα αυτοκιντου, μρη παιδικν καθισμτων αυτοκιντου, βρεφικς πνες, κρνη και ανοσολογικ προιντα

10-1-20    ΥΠΥΜΕ Α/93021/4322/10-1-20 : Περ της διαγραφς απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα της 24ης και 25ης Φεβρουαρου 2019 στην Κρτη9-1-20   Π.Δ. 113/19 (ΦΕΚ-218 Α/31-12-19) : Αξηση των ανωττων ορων των διοικητικν προστμων που επιβλλονται σμφωνα με το ν. 4037/12

9-1-20   Π.Δ. 112/19 (ΦΕΚ-217 Α/31-12-19) : Αντικατσταση του Οργανισμο της Φιλεκπαιδευτικς Εταιρεας

9-1-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 149877/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-4938 Β/31-12-19) : Ρθμιση ειδικν θεμτων του "Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων" (ν. 2882/01)

9-1-20   Κ.Υ.Α. 64745/676/19 (ΦΕΚ-4932 Β/31-12-19) : Τροποποηση της οικ.39804/2812/2017 (Β' 2918) κοινς υπουργικς απφασης «Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την Οδηγα 2014/47/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 3ης Απριλου 2014 σχετικ με την τεχνικ οδικ επιθερηση της καλς τεχνικς κατστασης των οχημτων επαγγελματικς χρσεως που κυκλοφορον στην νωση και την κατργηση της Οδηγας 2000/30/ΕΚ».

9-1-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6000/14/17-Γ/19 (ΦΕΚ-4937 Β/31-12-19) : Προσντα, δικαιολογητικ και διαδικασα πρσληψης Συνοριακν Φυλκων

9-1-20   ΥΠΥΜΕ 89851/1165/19 (ΦΕΚ-4929 Β/31-12-19) : Τροποποηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β'/2019) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν, πως ισχει, με θμα «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου των λειτουργοντων ”Πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας, πρατηρων υγρν και αερων καυσμων, των στεγασμνων σταθμν αυτοκιντων με αντλες καυσμων, καθς και των παντς εδους πρατηρων παροχς καυσμων δημοσας και ιδιωτικς χρσης“ και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια».8-1-20   ΑΑΔΕ Ε2003/24-12-19 : Οδηγες για τη χρση του καθεσττος διαμετακμισης στα πλασια του ICISnet

8-1-20   Π.Δ. 111/19 (ΦΕΚ-216 Α/31-12-19) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο και οργνωσης Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας

8-1-20   ΕΤΕΑΕΠ 268711/24-12-19 : Ασφαλιστικς ενημερτητες τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ

8-1-20   ΥΠΕΚΥΠ-ΟΑΕΔ 1169/8-1-20 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 4 του ν. 1545/85 (Α 91), πως προσετθησαν με το ρθρο 10 του ν. 4638/19 (Α 181)

8-1-20    ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΟΙΚ.60207/2717/19 (ΦΕΚ-4924 Β/31-12-19) : Ημιαυτνομη διαβωση ασυνδευτων ανηλκων ηλικας νω των 16 ετν σε εποπτευμενα διαμερσματα7-1-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με θμα "ΑΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ"

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ (07/01/2020)

7-1-20   ΥΠ.ΕΣ. 661/ΕΓΚ.1/7-1-20 : Συμπαρασττης του δημτη και της επιχερησης (ρθρο 77 του ν. 3852/10)

7-1-20   ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/ΟΙΚ.60994/1841/19 (ΦΕΚ-4923 Β/31-12-19) : Χοργηση προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα, σμφωνα με το ρθρο 14 της με αριθμ. Π1Γ/ΟΙΚ.81551/07 υ.α.3-1-20 ΑΑΔΕ Ε2002/31-12-19 : Φορολογικ μεταχεριση αφορολγητου αποθεματικο απ υπεραξα απ πληση και επαναμσθωση ακιντου (sale and lease back), για συμβσεισ που χουν συναφθε πριν τις 1.1.2014 και το οποο δεν χει υπαχθε στην αυτοτελ φορολγηση της παρ. 12 του ρθρου 72 του ν.4172/2013

3-1-20 ΑΑΔΕ Α1476/19 (ΦΕΚ 4907 Β/31-12-19) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελεγχν που θα διενεργηθο κατ το τος 2020

3-1-20 ΑΑΔΕ Ε2207/23-12-19 : Κοινοποηση της υπ'αριθμ. Α.1458/13-12-2019 (Β' 4630) Απφασης Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.2-1-20 Κ.Υ.Α. 3260/338943/19 (ΦΕΚ 4891 Β/31-12-2019) : Καθορισμς των Δμων και Συνδσμων Δμων, που χρηματοδοτονται για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισς τους, καθς και του ψους χρηματοδτησς για το τος 2019

2-1-20 Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551/19 (ΦΕΚ 4899 Β/31-12-2019) : Ρθμιση διαδικασας εσπραξης και απδοσης του Ενιαου Ειδικο Προστμου και του Παραβλου απ Φορες Εσπραξης μσω των υπηρεσιν της εταιρας Διατραπεζικ Συστματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

2-1-20 Κ.Υ.Α. 1333/19 (ΦΕΚ 4892 Β/31-12-2019) :  Εφαρμογ των διατξεων των παραγραφν 3 και 5 του ρθρου 90 του ν.4636/2019 (ΦΕΚ 169 Α)

2-1-20 Π.Δ. 10/19 (ΦΕΚ 215 Α/31-12-2019) : Σσταση οργανικν επ θητεα θσεων Συνοριακν Φυλκων

2-1-20 ΥΠΥΜΕ 39/1/31-12-19 : Τροποποηση της παρ. 3 του ρθρου 11 του ν.3897/2010 (Α' 208)

2-1-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/93075/2019/19 : Τροποποηση του ρθρου 108 του ν.4504/2017 (Α' 184).

2-1-20 ΑΑΔΕ Ε2001/31-12-19 : α)Κοινοποηση διοικητικς κωδικοποησης Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ΚΦΔ, ν.4174/2013, Μρος Α', (Α' 170), ενημερωμνης ως τον ν.4646/2019 (Α' 212/12.12.2019) και β) Κοινοποηση παραρτματος με συναφες αποφσεις και εγκυκλους-ενημ. ως 31.12.201931-12-19 ΥΠ.ΥΓ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/89005/19 (ΦΕΚ 4870 Β/30-12-2019) : Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2019, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για την παροχ ιατροτεχνολογικν προντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες/προμηθευτς

31-12-19 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1482/19 (ΦΕΚ 4881 Β/30-12-2019) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2020 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα

31-12-19 ΑΑΔΕ Ε2206/30-12-19 : Κοινοποηση του δετερου ρθρου της απ 24/12/2019 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 212/24-12-2019) περ παρτασης της προθεσμας για υποβολ ατησης υπαγωγς στη διαδικασα εξωδικαστικς ρθμισης οφειλν του ν.4469/2017

31-12-19 ΥΠΕΚΥΠ 61591/2677/31-12-19 : Εφαρμογ για το τος 2020 της υπουργικς απφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (ΦΕΚ Β' 3001, ΑΔΑ:ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

31-12-19 ΕΦΚΑ 54/30-12-19 : Ασφλιση πολιτν τρτων χωρν

31-12-19 ΕΦΚΑ 55/30-12-19 : Αναγνριση ως χρνου ασφλισης του χρνου καταβολς του βοηθματος των μη μισθωτν της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν.3986/2011

31-12-19 Π.Υ.Σ 48/19 (ΦΕΚ 214 Α/30-12-2019) : Καθορισμς διαδικασας προκρυξης ανοικτο διαγωνισμο για την επιλογ του Προδρου και των μελν του του Συμβουλου Διοκησης της Εθνικς Αρχς Διαφνειας (ΕΑΔ), συγκρτηση της ανεξρτητης Επιτροπς Επιλογς και λοιπ σχετικ θματα30-12-19 ΥΠ.ΠΡ.ΠΟΛ. 8015/3/243/11-12-19 : νσημο Ελληνικς Αστυνομας-Ενσημοχαρτοσμανση εγγρφων

30-12-19 Κ.Υ.Α. 130414/19 (ΦΕΚ 4825 Β/24-12-2019) : Εγκατσταση Διατξεων Διαφορικο Ρεματος

30-12-19 Κ.Υ.Α. Β2.Α/ΓΠ/ΟΙΚ.88565/19 (ΦΕΚ 4828 Β/24-12-2019) : Διαγραφ απαιτσεων νοσοκομεων ναντι του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)27-12-19   ΑΑΔΕ Ε2205/24-12-19 : Κοινοποηση της με αρ. Α1437/19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν, δικαιολογητικν εγγρφων της Δλωσης Ειδικο Φρου Κατανλωσης και λοιπν Φορολογιν (ΔΕΦΚ) - Τρηση αρχεου"

27-12-19   ΦΕΚ-4820 Β/24-12-19 :

Κ.Υ.Α. Α1466/19 : Καθορισμς ανωττου ορου επιτρεπμενων ημερν μετακνησης εκτς δρας των εκπαιδευτν, των βοηθν εκπαιδευτν και των εκπαιδευμενων συνοδν σκλωνανιχνευτν της Τελωνειακς Υπηρεσας της Α.Α.Δ.Ε.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1465/19 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων καιρικν φαινομνων (ντονες βροχοπτσεις) στις 21 και 22.11.2019 στις Κοιντητες Ποταμις, Θσου, Πρνου, Μαριν, Λιμεναρων, Θεολγου και Παναγις του Δμου Θ¬σου της Περιφερειακς Εντητας Καβλας και Θσου της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης».
ΑΑΔΕ Α1464/19 : Τροποποηση-Συμπλρωση της απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β) περ Αποδεικτικο Ενημερτητας ρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α), πως ισχει.

27-12-19   ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΗΔ/Φ.40/43711/17-12-19 : Εναρξη δηλσεων τους 2019 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθορυ 10Β Διαγεια

27-12-19   ΥΠΕΘΑ Φ.351/4784/Σ.673/19 (ΦΕΚ-4746 Β/23-12-19) : Ρυθμσεις θεμτων λειτουργας πεδων βολς φορητο οπλισμο και σκοπευτηρων της Πολεμικς Αεροπορας και διθεσης αυτν για περιοδικ χρση σε τρτους

27-12-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1178832/ΕΞ2019/24-12-19 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διαγραφ / επιστροφ του τλους επιτηδεματος οικ. ετν 2012 και εφεξς σε φυσικ πρσωπα και νομικ πρσωπα / ονττητες που χουν κνει εκπρθεσμη διακοπ εργασιν

27-12-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1178901/ΕΞ2019/27-12-19 : Σχετικ με τη διαδικασα επιστροφς του φρου που παρακρατθηκε εκ παραδρομς σε οικονομικς επιβραβεσεις προς αθλητς / προπονητς που σημεωσαν εξαιρετικς αγωνιστικς διακρσεις

27-12-19   ΑΑΔΕ Ε2202/23-12-19 : Κοινοποηση της διταξης του ρθρου 37 του ν. 4640/19 (ΦΕΚ-190 Α)

27-12-19   ΑΑΔΕ Ε2204/24-12-19 : Εκπτωση παρακρατομενων, προκαταβληθντων φρων και φρων που καταβλθηκαν στην αλλοδαπ, κατ την διενργεια μεσου προσδιορισμο φρου την κδοση πρξεων διοικητικο προσδιορισμο φρου

27-12-19   ΑΑΔΕ Ε2203/23-12-19 : Κοινοποηση των διατξεων του νμου 4627/19 (ΦΕΚ-143 Α/25-9-19)

27-12-19   ΠΥΣ 49/19 (ΦΕΚ-213 Α/24-12-19) : Παρταση της ισχος της αριθμ. 33/06 ΠΥΣ "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα"

27-12-19   ΠΝΠ 24/24-12-19 (ΦΕΚ-212 Α/24-12-19) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την αξηση του ποσο του Κοινωνικο Μερσματος για το τος 2019, την παρταση ισχος του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν και την παρταση της προθεσμας κατργησης Υποθηκοφυλακεων και Κτηματολογικν Γραφεων

27-12-19   ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΦΕΚ-211 Α/24-12-19)

27-12-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2745/328012/19 (ΦΕΚ-4761 Β/24-12-19) : Καθορισµς των αναγκαων θεµτων και λεπτοµερειν για την εφαρµογ των διατξεων των ρθρων 53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019 (A 204), σχετικ µε τις Διεπαγγελµατικς Οργανσεις σε εθνικ εππεδο στους τοµες της παρ. 2 του ρθρου 1 του Κανονισµο (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013.

27-12-19   Κ.Υ.Α. 134020/19 (ΦΕΚ-4767 Β/24-12-19) : Kαθορισμς του ελεγκτικο πλαισου (Διεθν Πρτυπα) βσει του οποου διενεργονται οι λεγχοι σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4449/ 2017 για την πιστοποηση της ολοκλρωσης και της ναρξης της παραγωγικς λειτουργας των επενδυτικν σχεδων που χουν υπαχθε στις διατξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 με διενργεια ελγχου απ ορκωτ ελεγκτ λογιστ ελεγκτικ εταιρεα, κατ’ επιλογν του φορα, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 16 του ν. 4399/2016, πως τροποποιθηκε και ισχει.

27-12-19   ΥΠΕΚΥΠ 59329/13521/19 (ΦΕΚ-4763 Β/24-12-19) : κδοση απφασης κατ' εφαρμογν της παρ. 2 του ρθρου 40 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/ 16-12-2019/τ.Α').

27-12-19   ΥΠΑΝΕΠ 133829/19 (ΦΕΚ-4789 Β/24-12-19) : Καθορισμς των αντικειμνων του ελγχου, της διαδικασας, των ρων και των προποθσεων καθς και κθε λλης αναγκαας ρθμισης, για την πιστοποηση της ολοκλρωσης και της ναρξης παραγωγικς λειτουργας των επενδυτικν σχεδων που χουν υπαχθε στις διατξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/ 1998 με διενργεια ελγχου απ ορκωτ ελεγκτ λογιστ ελεγκτικ εταιρεα, κατ' επιλογν του φορα, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 16 του ν. 4399/2016, πως τροποποιθηκε και ισχει.

27-12-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885/19 (ΦΕΚ-4765 Β/24-12-19) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του Τοπογραφικο Διαγρμματος Γεωμετρικν Μεταβολν που προσαρτται σε δικγραφα του ν. 2664/1998 (Α' 275) ενπιον Δικαστηρων που επιφρουν μεταβολς στα κτηματολογικ διαγρμματα Δλωση συντκτη Μηχανικο ναρξη ισχος υποχρεσεων και συνεπειν.

27-12-19   ΦΕΚ-4762 Β/24-12-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1468/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1010/14 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν με θμα "Καθορισμς των φορων που αναγνωρζονται για το σκοπ του προσδιορισμο της μεωσης φρου επ του ποσο των χορηγομενων σε αυτος δωρεν (ρθρο 19 ν. 4172/13)"

ΥΠΕΚΥΠ 59730/2576/19 : Τροποποηση της 39278/1823/2018 «Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ κατηγορας» (Β' 3001) Μεταββαση αρμοδιοττων του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων στη Γενικ Γραμματα Εργασας του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων.24-12-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.90195/10807/24-12-19 : Παρταση ισχος δειας οδγησης κατχων νω των εβδομντα τεσσρων (74) ετν που χουν υποβλλει ατηση για ανανωση της δειας οδγησης ως και την 31η Οκτωβρου 2019

24-12-19    Κ.Υ.Α. 130433/19 (ΦΕΚ-4749 Β/23-12-19) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικου τους 2019, χρηματοδτησης του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2020 και ρθμιση σχετικν θεμτων

24-12-19   ΑΑΔΕ Ε2201/18-12-19 : Διευκρινσεις επ της πρωρης εξφλησης της "πγιας ρθμισης" της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του ρθρου πρτου του ν. 4152/13 (Α 107), πως ισχει σμερα

24-12-19   ΥΠ.ΕΣ. 90898/20-12-19 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 46 παρ. 2 του ν. 4647/19 (Α 204)

24-12-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.90775/24-12-19 : Προσδιορισμς αναλογας εργαζομνων / ωφελουμνων αν τπο Μονδας Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα

24-12-19   ΦΕΚ-4744 Β/23-12-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1470/19 : Παρταση μεωσης συντελεστν Φρου Προστιθμενης Αξας (ΦΠΑ) για τα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/119535/5281/19 : Παρταση προθεσμας της υποβολς των δηλσεων ρθρου 2 του ν. 2308/95 (Α 114), απ τους δικαιοχους εμπραγμτων λλων εγγραπτων δικαιωμτων επ ακιντων που κτηματογραφονται με τη Σμβαση με κωδικ ΚΤ5-23 "Μελτη Κτηματογρφησης και Παροχ Υποστηρικτικν Υπηρεσιν για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου στις υπλοιπες περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Δυτικς Αττικς και Νσων της Περιφρειας Αττικς23-12-19   ΦΕΚ-4736 Β/20-12-19 :

ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1140/19 : Περιορισμς κυκλοφορας των αιτοτων Διεθν Προστασα

ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1139/19 : Διαδικασα χοργησης ταξιδιωτικν εγγρφων σε δικαιοχους καθεσττος του πρσφυγα, σε δικαιοχου επικουρικς προστασας καθς και σε αιτοντες διεθν προστασα

23-12-19   ΥΠΕΕ ΥΠΠΕΝ/ΥΠΡΓ/120015/14829/19 (ΦΕΚ-4740 Β/20-12-19) : Εγκριση χρηματοδοτικο προγρμματος του Πρσινου Ταμεου "Απκτηση ελεθερων Κοινχρηστων Χρων στις πλεις 2019" και γκριση διθεσης πστωσης τους 2019

23-12-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/1/111-Δ/19 (ΦΕΚ-4740 Β/20-12-19) : ξοδος και επανεσοδος αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν κατχων αδειν διαμονς, η ισχς των οποων χει λξει και αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν που χουν αιτηθε τη λψη αρχικς δειας διαμονς.

23-12-19   ΑΑΔΕ Ε2200/20-12-19 : Οδηγες ως προς την υποχρωση διακανονισμο φρου εισρον για επενδυτικ αγαθ που δεν ετθη σε λειτουργα εντς 5ετας απ την απκτησ του (ρθρο 33 ΚΦΠΑ)20-12-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.90189/20-12-19 : Γνωστοποηση κδοσης Κοινς Υπουργικς Απφασης Οικονομικν, Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν με Θμα: “Καθορισμς των οργνων, της διαδικασας ελγχου πιστοποησης των παραβσεων και επιβολς των προβλεπμενων κυρσεων, καθς και των κριτηρων προσδιορισμο του ψους του προστμου, της διαδικασας εσπραξης προστμων καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ129 Α/3.8.2010), πως τροποποιθηκε και ισχει” και διευκρινσεις για την εφαρμογ της

20-12-19   ΕΦΚΑ 53/20-12-19 : Ορισμς αρμδιος υπηρεσιν ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμ της εφαρμοστας νομοθεσας των δημοσων υπαλλλων - Διαδικασα κδοσης του φορητο εγγρφου Α1 για υπαλλλους του Δημοσου στο πλασιο των ευρωπαικν κανονισμν (ΕΚ) 883/04 και 987/09

20-12-19   ΥΠ.ΕΣ. 90968/19-12-19 : Παρταση προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης

20-12-19   Ν. 4651/19 (ΦΕΚ-209 Α/19-12-19) : Κρωση του κρατικο προυπολογισμο οικονομικο τους 2020

20-12-19   Κ.Υ.Α. 131164/19 (ΦΕΚ-4733 Β/19-12-19) : Τροποποηση και αντικατσταση της υπ' αριθμ. 39100/19 κ.υ.α. (Β 1167) σχετικ με τον προσδιορισμ συνεισφορς του Δημοσου στο πλασιο του ρθρου 76 ν. 4605/19 (Α 52)

20-12-19   ΥΠ.ΕΣ. 88197/19 (ΦΕΚ-4665 Β/19-12-19) : Καθορισμς του τρπου βεβαωσης της συνδρομς των προυποθσεων του ρθρου 5 παρ. 1 περ. β του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας για την τιμητικ πολιτογρφηση19-12-19   ΕΦΚΑ Γ36/02/421/ΕΓΚ.52/19-12-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 39 του ν. 4647/19 - Αφορ οφειλτες που αιτθηκαν εμπρθεσμα την υπαγωγ στη ρθμιση του ν. 4611/19 αλλ δεν ολοκληρθηκε η διαδικασα διαββασης των οφειλν στο ΚΕΑΟ

19-12-19   ΟΑΕΔ 14/102802/19-12-19 : Δημσια Πρσκληση 14/2019 - προς εποχικς ξενοδοχειακς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης εποχικν ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας κατ τη χειμεριν περοδο 2019-2020

19-12-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/785/1523716/19-12-19 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Χριστουγννων 2019 (Γ τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

19-12-19   ΕΦΚΑ Σ34/3/1521106/19-12-19 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 31 του ν. 4387/1618-12-19   ΥΠΥΜΕ Δ22/4193/19 (ΦΕΚ-4607 Β/13-12-19) : γκριση εβδομντα (70) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα Δημσια ργα και Μελτες.

18-12-19    ΥΠ.ΕΣ. 90101/17-12-19 : Οριστικ παση της αναγκαιτητας ντλησης στοιχεων που αφορον στο προσωπικ των φορων ΤΑ απ τον Κμβο Διαλειτουργικτητας του ΥΠΕΣ

18-12-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 9052/18-12-19 : 3η κδοση Ειδικου Σχεδου Διαχερισης Ανθρωπνων Απωλειν

18-12-19   ΥΠ.ΕΣ. 85968/4-12-19 : Επικαιροποηση της βσης δεδομνων του ΥΠΕΣ για τις διεθνες συνεργασες των Δμων και των Περιφερειν της Χρας - Να προθεσμα υποβολς των απογραφικν δελτων (31 Ιανουαρου 2020)17-12-19   Ν. 4650/19 (ΦΕΚ-207 Α/17-12-19) : Ρυθμσεις θεμτων του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας και λλες διατξεις

17-12-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/777/1510530/17-12-19 : Περοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων απ 01/2020 ως 12/2020, ΔΧ /2020, ΔΠ/2020

17-12-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣ/Μ/778/1510546/17-12-19 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2019

17-12-19   ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΔΔΑ/Φ4/110/ΟΙΚ.43037/13-12-19 : Παροχ διευκρινσεων για τη σσταση και κλυψη των μνιμων θσεων υπαλλλων του κλδου ΔΥΠ στα ΚΕΠ της Χρας - Αποστολ στοιχεων απ τους Δμους

17-12-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.9/87292/19 (ΦΕΚ-4580 Β/13-12-19) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων ρυμουλκν, ετν 2019-2020

17-12-19    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1/87329/19 (ΦΕΚ-4579 Β/13-12-19) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ναυαγοσωστικν, ετν 2019-2020

17-12-19   ΑΑΔΕ Ε2199/13-12-19 : Νοι αριθμο φορολογικο μητρου ΦΠΑ Ολλανδικν ατομικν επιχειρσεων

17-12-19   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1Α/70678/764/16-12-19 : Διευκρινσεις για την υποβολς δικαιολογητικν στις Υπηρεσες Μεταφορν και Επικοινωνιν για την κδοση αδειν λειτουργας σε πρατρια υγρν καυσμων

17-12-19   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 133160/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-4632 Β/16-12-19) : Διασνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακ Σστημα "Μητρο Πολιτν" του Υπουργεου Εσωτερικν μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕΔ)

17-12-19   ΑΑΔΕ Α1458/19 (ΦΕΚ-4630 Β/13-12-19) : Παρταση προθεσμας υποβολς δικαιολογητικν για τις φορολογικς αποθκες προιντων του ρθρου 90 του ν. 2960/01

17-12-19   Ν. 4649/19 (ΦΕΚ-206 Α/16-12-19) : Πργραμμα παροχς εγγησης σε τιτλοποισεις πιστωτικν ιδρυμτων

17-12-19   Ν.4648/19 (ΦΕΚ-205 Α/16-12-19) : Διευκλυνση σκησης εκλογικο δικαιματος εκλογων που βρσκονται εκτς Ελληνικς Επικρτειας και τροποποηση εκλογικς διαδικασας

17-12-19   Ν.4647/19 (ΦΕΚ-204 Α/16-12-19) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας των Υπουργεων Υγεας, Εσωτερικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και λλες διατξεις16-12-19  Π.Δ. 109/19 (ΦΕΚ 202 Α/13-12-2019) : Σσταση Διεθυνσης Διοικητικς Υποστριξης Πολιτικο Προσωπικο στο Υπουργεο Εθνικς μυνας

16-12-19 ΑΑΔΕ Α1459/19 (ΦΕΚ 4556 Β/13-12-2019) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1110/20.7.2017 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, που αφορ στη «α) Ρθμιση οφειλν βσει δηλσεων που υποβλλονται σμφωνα με τις διατξεις του Κεφαλιου Α' του Πμπτου Μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας λης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240) και β) ρθμιση ζητημτων μη καταβολς της οφειλς απλειας της ρθμισης»

16-12-19 ΑΑΔΕ Α1446/19 (ΦΕΚ 4593 Β/13-12-2019) : Τροποποηση της Α.1203/16-5-2019 (Β'1933/29.05.2019) απφασης της Ανεξρηττης Αρχς Δημοσων Εσδων, σχετικ μεε τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες

16-12-19 ΥΠΕΣ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/763/ΟΙΚ.43036/12-12-19 : λεγχος κωλματος διορισμυ του ρ. 9 του Υπαλληλικο Κδικα και αρ. 17 του Κδικα Κατστασης Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων μσω της εφαρμογς του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου

16-12-19 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1173826/ΕΞ2019/13-12-19 : Οδηγες αναφορικ με τη μεωση προκαταβολς φρου εισοδματος φορολογικο τους 2018 για νομικ πρσωπα και τις νομικς ονττητες

16-12-19 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α1172686/ΕΞ2019/11-12-19 : Κωδικοποηση κανονισμν δασμολογικς κατταξης της Ε.Επιτροπς για τα τη 2016-2019

16-12-19 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α1171751/ΕΞ2019/9-12-19 : Κοινοποηση εγκυκλου σχετικ με τον καθορισμ διαδικασιν σχετικν με εργασες στον τομα των υγρν καυσμων που εκτελονται στο πλασιο της συνεργασας των Τελωνειακν και Χημικν υπηρεσιν

16-12-19 ΕΦΚΑ 51/13-12-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΞ Α73) και παροχ οδηγιν

16-12-19 ΕΑΑΔΗΣΥ 6601/13-12-19 : Διευκρινσεις επ ειδικτερων ζητημτων που ανακπτουν σε διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων προμηθειν υγρν καυσμων/λιπαντικν13-12-19 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚ. ΔΑΔ/Φ.4/218/42863/10-12-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 260 του ν.4555/2018 για την τοποθτηση Προστμενων στα ΚΕΠ

13-12-19 ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ150/19 (ΦΕΚ 4550 Β/12-12-2019) : Καθορισμς διαδικαστικν υποχρεσεων για την αποφυγη σγκρουσης συμφερντων

13-12-19 ΥΠΑΙΘ 198121/Ε3/13-12-19 : Διευκλυνση μετακνησης εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ/ΕΒΠ που υπηρετον σε απομακρυσμνες νησιωτικς περιοχς

13-12-19 ΥΠΕΚΥΠ Δ13/ΟΙΚ.58274/1266/13-12-19 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

13-12-19 Κ.Υ.Α. 2/89030/ΔΛΤΠ/19 (ΦΕΚ 4551 Β/13-12-2019) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων διανομς του Κοινωνικο Μερσματος τους 2019

13-12-19 Ν. 4646/19 (ΦΕΚ 201 Α /12-12-2019) : Φορολογικ μεταρρθμιση με αναπτυξιακ δισταση  για την Ελλδα του αριο.12-12-19  ΕΑΑΔΗΣΥ 6554/11-12-19 : Ενημρωση για κδοση των Κανονισμν (ΕΕ) που τροποποιον τα καττατα ρια εφαρμογς των Οδηγιν 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ

12-12-19   ΑΑΔΕ Ε2198/12-12-19 : Φορολογικ αντιμετπιση της καταβολς μερισμτων αλλοδαπς πλοιοκττριας εταιρεας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 44 του ν. 4141/13, σε νομικ πρσωπο συμφερντων του δικαιοχου

12-12-19   ΠΥΣ 43/19 (ΦΕΚ-200Α/12-12-19) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο Μεγλων Εργων Υποδομς

12-12-19    ΠΥΣ 42/19 (ΦΕΚ-199 Α/12-12-19) : Τροποποηση της αριθμ. 30/19 ΠΥΣ "Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Διυπουργικς Επιτροπς Στρατηγικν Επενδσεων"

12-12-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8898/12-12-19 : Σχδιο δρσεων Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ11-12-19   ΥΠ.ΕΣ. 86337/19 (ΦΕΚ-4542 Β/11-12-19) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος λγους στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων και καταβολ στους δικαιοχους των αναλογοντων ποσν τους 201910-12-19    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/761/ΟΙΚ.42330/6-12-19 : Μαζικ ενημρωση στοιχεων υπαλλλων στην εφαρμογ του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου - Ορθ επιλογ εργασιακς σχσης για το κτακτο προσωπικ που δεν επιβαρνει τον Κρατικ Προυπολογισμ - Διαγραφ προσωπικο μετ τη λξη της σμβασης

10-12-19   Π.Δ. 108/19 (ΦΕΚ-196 Α/9-12-19) : Αξηση των ανωττων ορων των διοικητικν κυρσεων που επιβλλονται για παραβσεις του ν. 743/77, πως κωδικοποιθηκε με το π.δ. 55/98

10-12-19   ΑΑΔΕ Α1439/19 (ΦΕΚ-4512 Β/9-12-19) : Ηλεκτρονικ / διαδικτυακ υπηρεσα στο πλασιο του ρθρου 39α παρ. 5 του κδικα ΦΠΑ

10-12-19   ΦΕΚ-4511 Β/9-12-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 141513/19 : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιανουαρου 2020 την 20-12-19

ΥΠΕΚΥΠ Φ.21250/55805/1716/19 : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των συντξεων  μηνς Ιανουαρου 2020 του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλιης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)

10-12-19   ΥΠΕΚΥΠ 16990/306/19 (ΦΕΚ-4461 Β/9-12-19) : Καθορισμς αριθμο θσεων σε ΟΤΑ α' βαθμο (Υπουργεο Εσωτερικν), που πληρονται απ τομα που προστατεονται απ το ν. 2643/98 και κατανομ των θσεων αυτν

10-12-19   ΥΠ.ΕΣ. 86609/5-12-19 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2019 ως 31-12-2019 καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν

10-12-19   Κ.Υ.Α. Α1447/19 (ΦΕΚ-4462 Β/9-12-19) : Καθορισμς διαδικασας αναστολς καταβολς ΦΠΑ για τις πληγεεσες επιχειρσεις που εχαν συναλλαγς με την εταιρεα "Thomas Cook Group PLC"9-12-19   ΥΠΑΝΕΠ 124349/19 (ΦΕΚ-4456 Β/6-12-19) : Καθορισμς προδιαγραφν λειτουργας, διαδικασας και δικαιολογητικν που απαιτονται για την υπαγωγ των στεγασμνων χρων παιδικς αναψυχς στο καθεστς του ν. 4442/16 (Α 230)6-12-19   ΥΠΑΙΘ 192635/Δ2/6-12-19 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2019-2020

6-12-19    ΑΑΔΕ Ε2197/5-12-19 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 3 του Κδικα ΦΠΑ στις προγραμματικς συμβσεις των Φορων Διαχερισης Στερεν Αποβλτων

6-12-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8797/6-12-19 : 4η Εκδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτακτων Αναγκν εξαιτας Δασικν Πυρκαγιν με την κωδικ ονομασα "ΙΟΛΑΟΣ", στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης"

6-12-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8794/6-12-19 : 1η Εκδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν και Αμεσης / Βραχεας Διαχερισης των Συνεπειν απ την Εκδλωση Πλημμυρικν Φαινομνων με την κωδικ ονομασα "ΔΑΡΔΑΝΟΣ", στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης"5-12-19   ΑΑΔΕ Ε2196/4-12-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4172/13 για διανεμμενα μερσματα και καταβαλλμενους τκους δικαιματα προς νομικ πρσωπα φορολογικος κατοκους Ελβετας

5-12-19    ΥΠΥΜΕ 82166/3811/5-12-19 : Παροχ διευκρινσεων για την πραγματοποηση εκδρομν μαθητν

5-12-19   ΑΑΔΕ Ε2195/29-11-19 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2019-2020

5-12-19   ΕΦΚΑ 1457736/4-12-19 : Ημερομηνες πστωσης παροχν Ασεθνεας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους 20204-12-19    ΕΦΚΑ Τ01/652/189/2-12-19 : Ποσ επικουρικς σνταξης θαντου, μετ την λξη της τριετας και εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 19 παρ. 2 του ν. 4611/19

4-12-19   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.54537/2436/19 (ΦΕΚ-4445 Β/3-12-19) : Τροποποηση της αριθμ. Δ11/οικ.16878/678/19 κ.υ.α. "Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους"

4-12-19    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/83768/ΔΠΓΚ/19 (ΦΕΚ-4435 Β/3-12-19) : Τροποποηση της αριθ. 2/58493/ΔΠ ΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β' 3240).

4-12-19   ΑΑΔΕ Α1437/19 (ΦΕΚ-4443 Β/3-12-19) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν, δικαιολογητικν εγγρφων της Δλωσης Ειδικο Φρου Κατανλωσης και λοιπν Φορολογιν (ΔΕΦΚ) - Τρηση Αρχεου

4-12-19    Ν. 4643/19 (ΦΕΚ-193 Α/3-12-19) : Απελευθρωση αγορς ενργειας, εκσυγχρονισμς της ΔΕΗ, ιδιωτικοποηση της ΔΕΠΑ και στριξη των ΑΠΕ και λοιπς διατξεις3-12-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.84743/3-12-19 : Τροποποηση - συμπλρωση της αριθμ. Γ3α,β/ΓΠ/οικ.96899/12-12-18 εγκυκλου με θμα "Διαδικασα μετβασης ψυχικ ασθενν σε Μονδες Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης"

3-12-19   ΦΕΚ-4406 Β/2-12-19 :

Κ.Υ.Α. Κ1/189291/19 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχλικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2019-2020

Κ.Υ.Α. Κ1/189256/19 : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Π/βθμιας και Δ/βθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2019-20202-12-19   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2-12-19 : Συμπληρωματικ εγκκλιος σχετικ με τον λεγχο και την υποβολ αιτημτων προγραμματισμο προσλψεων δημοσου τομα

2-12-19   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 132054/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-4397 Β/29-11-19) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν απ τα δεδομνα του Πληροφοριακο Συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν στην Γενικ Γραμματεα Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

2-12-19   ΑΑΔΕ Ε2192/21-11-19 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. Α1348/19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Εμπρθεσμη υποβολ ατησης επιστροφς του ΕΦΚ καυσμων για εφοδιασμος πλοων απ ελεθερα αποθματα τους 2019" - Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων επ της αριθμ. Α1070/22-2-19 (ΦΕΚ-679 Β) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ

2-12-19   Ν. 4640/19 (ΦΕΚ-190 Α/30-11-19) : Διαμεσολβηση σε αστικς και εμπορικς υποθσεις - Περαιτρω εναρμνιση της Ελληνικς Νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2008/52/ΕΚ  του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 21ης Μαου 2008 και λλες διατξεις


 

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.