»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


26-2-21 ΑΑΔΕ Ε2045/25-2-21  : Διευκρινσεις για τη χοργηση απαλλαγς απ τλη κυκλοφορας για τα πρσωπα που δικαιονται της απαλλαγς σμφωνα με τις διατξεις των αρ. 72 του ν. 4758/2020 (Α'242) και αρ. 74 ν. 4764/2020 (Α'256)

26-2-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/51508/26-2-21 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης και Π.Ε.Ι. στο πλασιο της εφαρμογς του Κανονισμο (ΕΕ) 2021/267 για την προστασα της Δημσιας Υγεας και την αντιμετπιση των συνεπειν της συνεχιζμενης πανδημας COVID-19

26-2-21 ΑΑΔΕ Ε2046/24-2-21 : Κοινοποηση των ρθρων 34 και 36 του ν. 4772/2021 (Α' 17) και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

26-2-21 ΕΦΚΑ 71503/26-2-21 : Παρταση μχρι 10/03/2021 της προθεσμας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτν κοινν επιχειρσεων μισθολογικς περιδου Ιανουαρου 2021 και Δρου Χριστουγννων τους 2020

26-2-21 ΥΠΥΜΕ 50937/26-2-21 : κδοση Κρτας Ελγχου Καυσαερων (ΚΕΚ) σε χημα που χρησιμοποιε για την κνησ του αποκλειστικ CNG

26-2-21 ΥΠΥΜΕ 50934/26-2-21 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

26-2-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 1280/26-2-21 : α) κδοση Εθνικο Σχεδου Δρσης για τις Πρσινες Δημσιες Συμβσεις, β) Εφαρμογ ρθρου 5 ν. 4736/2020 (Α' 200) Απαγρευση προμθειας πλαστικν προντων μας χρσης

26-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 14626/26-2-21 :  Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2021 στους ΟΤΑ α και β βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν

26-2-21 Κ.Υ.Α. 14482/21 (ΦΕΚ-767 Β/26-2-21) : Παρταση ισχος της παρ. 7 του ρθρου 65 του ν. 4688/2020.

26-2-21 Κ.Υ.Α. 21564/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-766 Β/26-2-21) : Χοργηση ενσχυσης, με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 9ης Αυγοστου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

26-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 1111/338/Α1/21 (ΦΕΚ-764 Β/26-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2493/644 Α1 (ΦΕΚ Β’ 1813/12.05.2020) Κοινς Υπουργικς Απφασης με θμα: Ορισμς της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης και Εφαρμογς Τομων Βιομηχανας, Εμπορου και Προστασας Καταναλωτ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» (ΕΠΑνΕΚ) και ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης του Ε.Π.

26-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/2281/21 (ΦΕΚ-754 Β/25-2-21) : Τροποποηση και αντικατσταση της υπ στοιχεα Υ9α/79323/15.9.2014 απφασης του Υπουργο Υγεας, «Καθορισμς των περιπτσεων υγειονομικς περθαλψης που μπορε να υπκεινται σε προηγομενη γκριση (ρθρο 8 του ν. 4213/2013)» (Β 2459).

26-2-21 ΥΠΑΙΘ 22434/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-758 Β/25-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικς απφασης με θμα «Συλλογικς προγραμματισμς, εσωτερικ και εξωτερικ αξιολγηση των σχολικν μονδων ως προς το εκπαιδευτικ τους ργο» (Β’ 140).

26-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 24101/21 (ΦΕΚ-757 Β/25-2-21) : Πρσκληση για τον Β’ Κκλο Επιδτησης Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων Πληττμενων απ τα μτρα για την αντιμετπιση της πανδημας της νσου COVID- 19.

26-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 8689/198/21 (ΦΕΚ-756 Β/25-2-21) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας

26-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 8690/199/21 (ΦΕΚ-756 Β/25-2-21) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), πως ισχει.

26-2-21 Κ.Υ.Α. Φ.400/62/321949/Σ.1374/21 (ΦΕΚ-755 Β/25-2-21) : Τοποθτηση οπλιτν θητεας, πτυχιοχων ιατρικς σε κενς θσεις Πολυδναμων Περιφερειακν Ιατρεων, Περιφερειακν Ιατρεων και Κντρων Υγεας, γονων, απομακρυσμνων και προβληματικν περιοχν.

26-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 8460/Δ1.2667/21 (ΦΕΚ-755 Β/25-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

26-2-21 ΥΠΑΙΘ Φ.6/22510/Δ1/25-2-21 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2021-22

26-2-21 ΥΠΑΙΘ Φ.6/ 22511/Δ1/25-2-21 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2021-2225-2-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 1248/25-2-21 : Παρταση εξαιρετικν ρυθμσεων Π.Ν.Π. που σχετζονται με τον κορωνο Covid-19

25-2-21 ΕΛΣΤΑΤ ΓΔ2/273/23-2-21 : Απογραφ Γεωργας Κτηνοτροφας, 2021

25-2-21 ΕΦΚΑ 70383/ΕΓΚ.14/25-2-21 : Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση του επιδματος ασθνειας ατυχματος απ τον e-ΕΦΚΑ

25-2-21 ΕΦΚΑ 37598/ΕΓΚ.9/1-2-21 (ΑΔΑ: ΩΧΓΦ46ΜΑΠΣ-ΦΞ6- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Μεωση ασφαλιστικν εισφορν απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα απ 01.01.2021 ως 31.12.2021

25-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1028/21 (ΦΕΚ-726 Β/25-2-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

25-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.11951/21 (ΦΕΚ-724 Β/24-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/19.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 22 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 648).

25-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1034/21 (ΦΕΚ-723 Β/24-2-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975.

25-2-21 ΥΠΑΙΘ 20877/Ζ1/21 (ΦΕΚ-722 Β/24-2-21) : Ρυθμσεις σχετικ με την εκπαιδευτικ διαδικασα των προγραμμτων σπουδν πρτου και δετερου κκλου κατ το εαριν εξαμνου του ακαδημακο τους 2020-2021.

25-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1β/ΓΠ/οικ.11061/21 (ΦΕΚ-720 Β/24-2-21) : Τροποποηση (1η) της υπ στοιχεα Α1β/Γ.Π.οικ. 8172/04.02.2021 απφασης, με θμα «Σσταση Επιτροπς Εξτασης Αιτσεων για τον ορισμ ημερομηνας εμβολιασμο σε ειδικ εφαρμογ εντς της ηλεκτρονικς Πλατφρμας Διαχερισης Συνεδριν Εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19» (Β’ 456).

25-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 72664/21 (ΦΕΚ-719 Β/24-2-21) : Διαδικασα διεξαγωγς Γενικν Συνελεσεων με ψηφιακ μσα και διενργειας ηλεκτρονικν ψηφοφοριν για τη λψη αποφσεων και την εκλογ των μελν των καταστατικν οργνων των αθλητικν ομοσπονδιν και ενσεων.24-2-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 67782/Σ.21650/ΕΓΚ.13/24-2-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες.

24-2-21 ΥΠΥΜΕ  48043/24-2-21 : Διευκρινσεις επ του νου νομικο πλαισου αναφορικ με τα στοιχεα δοκιμαστικς κυκλοφορας (ΔΟ.Κ.)

24-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.10858/21 (ΦΕΚ-705 Β/23-2-21) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 (Β’ 2932) απφασης του Υπουργο Υγεας.

24-2-21 ΑΑΔΕ Α1033/21 (ΦΕΚ-703 Β/23-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (Β’ 3398) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων περ Αποδεικτικο Ενημερτητας του ρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), πως ισχει, και του συνημμνου υποδεγματος της απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων Α. 1265/03.12.2020 (Β’ 5346).

24-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1032/21 (ΦΕΚ-703 Β/23-2-21) : ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης προκαταβολς της επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης καυσμων για τις ανγκες των αλιων κατοκων μικρν και απομακρυσμνων νησιωτικν περιοχν.

24-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1030/21 (ΦΕΚ-702 Β/23-2-21) : Διαδικασα και προποθσεις καταβολς του ποσο της αποζημωσης των εκμισθωτν για τα μισθματα Ιανουαρου - Φεβρουαρου 2021, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

24-2-21 K.Y.A. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/13582/952/21 (ΦΕΚ-689 Β/22-2-21) : Μεθοδολογα προγραμματισμο των τακτικν περιβαλλοντικν επιθεωρσεων - Αξιολγηση κινδνου και κατταξη σε βαθμος επικινδυντητας των οικονομικν δραστηριοττων που υπγονται στις Κατηγορες Α και Β του ρθρου 1 του ν. 4014/2011, πως ισχει.23-2-21 ΑΑΔΕ Ε2044/15-2-2021  : Παροχ διευκρινσεων σε σχση με τη διαδικασα εφοδιασμο πλοων με προντα καφ

23-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/48219/ΔΠΓΚ/22-2-21 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

23-2-21 ΥΠΥΜΕ 46207/22-02-2021 : Δυναττητα εξ αποστσεως εκπαδευσης για την αρχικ και τη συμπληρωματικ επιμρφωση του ελεγκτικο προσωπικο των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

23-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Γ3B/173/44559/21 (ΦΕΚ-696 Β/22-2-21 ) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 (Β 1146) απφασης του Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Απογραφ αγροτικν μηχανημτων».

23-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 15953/21 (ΦΕΚ-674 Β/22-2-21) : Δημσια κατθεση οφειλν φορων Γενικς Κυβρνησης προς τρτους.

23-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 5685/121/21 (ΦΕΚ-669 Β/22-2-21) : Ηλεκτρονικ βση καταχρισης δεδομνων ιατρν, που πληρον τις απαρατητες προποθσεις για να ασκον καθκοντα Ιατρο Εργασας σε επιχειρσεις κατ τα οριζμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατρο που κατχουν την ειδικτητα Ιατρικς της Εργασας και Ιατρο που περιλαμβνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του ρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασα ανθεσης καθηκντων Iατρο Εργασας μσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ.

23-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/69562/20/21 (ΦΕΚ-665 Β/22-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ33506/28-5-2020 υπουργικς απφασης «Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Ποικ.48904/27-6-2019 υπουργικς απφασης «Εκπαδευση στην Οδοντιατρικ ειδικτητα της Νοσοκομειακς Οδοντιατρικς» (Β’ 2339).

23-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/177/21 (ΦΕΚ-701 Β/22-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β’ 540).

23-2-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/12787/2021 (ΦΕΚ-699 Β/22-2-21) : Καθορισμς κτακτης επιχοργησης οικονομικο τους 2021 του Οκου Νατου, για τη χοργηση αποζημωσης ειδικο σκοπο μηνν Οκτωβρου, Νοεμβρου και Δεκεμβρου 2020

23-2-21 Κ.Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.10394/21 (ΦΕΚ-698 Β/22-2-21) : Τροποποηση της κοινς απφασης Γ4β/Γ.Π. οικ.7980/7-2-2020 «Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα» (Β’ 460), πως αυτ τροποποιθηκε εκ νου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ. 39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/ 25.11.2020 (Β’ 5227).

23-2-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/9813/2021 (ΦΕΚ-695 Β/22-2-21) : Πληροφοριακ σστημα ηλεκτρονικς κδοσης βεβαισεων συνδρομς νομμων προποθσεων για την δρυση και λειτουργα σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης, διενργειας εξετσεων υποψηφων ναυαγοσωστν και χοργησης/ ανανωσης δειας ναυαγοσστη.22-2-21 ΑΑΔΕ Ε2043/15-2-21 : Κοινοποηση διατξεων: α) του ρθρου 72 του ν. 4758/4-12-2020 (Α' 242') «Απαλλαγ απ τλος ταξινμησης και τα τλη κυκλοφορας ορισμνων κατηγοριν ατμων με αναπηρα Τροποποηση του ρθρου 16 του ν. 1798/1988» και β) του ρθρου 74 του ν. 4764/2020 (Α' 256) «Ενταξη τυφλν με ποσοστ αναπηρας νω του 80% σε ισχουσες απαλλακτικς διατξεις για αναπρους -Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 16 του ν. 1798/1988» - Παροχ οδηγιν.

22-2-21 ΑΑΔΕ Ε2042/12-2-21 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 35 «Παρταση προθεσμιν εσπραξης ειδικο φρου κατανλωσης, φρου προστιθμενης αξας και λοιπν επιβαρνσεων αλκοολοχων» του ν.4772/2021 (Α'17)

22-2-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 2741/22-2-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

22-2-21 ΥΠΥΜΕ 44952/22-2-21 : Διενργεια τεχνικο ελγχου και μεταββαση επιβατηγν οχημτων δημσιας και ιδιωτικς χρσης, μοτοσικλετν και ελαφρν φορτηγν με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 τνων, μετ την επαναλειτουργα των ΚΤΕΟ ελαφρν οχημτων

22-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 17484/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-655 Β/22-2-21) : Καθορισμς στχων εσδων για εσπραξη απ την Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) για το τος 2021.

22-2-21 Ν. 4779/21 (ΦΕΚ-27 Α/20-2-21) : Ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 10ης Μαρτου 2010 για τον συντονισμ ορισμνων νομοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν μελν σχετικ με την παροχ υπηρεσιν οπτικοακουστικν μσων, πως χει τροποποιηθε με την Οδηγα (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 14ης Νοεμβρου 2018 και λλες διατξεις αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Επικοινωνας και Ενημρωσης.

22-2-21 N. 4778/21 (ΦΕΚ-26 Α/19-2-21) : Μισθολγιο, ζητματα ανθρπινου δυναμικο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων και λλες επεγουσες διατξεις.

22-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.10971/21 (ΦΕΚ-650 Β/20-2-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/171/21 (ΦΕΚ-649 Β/20-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1645), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/172/21 (ΦΕΚ-649 Β/20-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/03.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/175/21 (ΦΕΚ-649 Β/20-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 236), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.10969/21 (ΦΕΚ-648 Β/20-2-21 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 22 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/173/21 (ΦΕΚ-647 Β/19-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/174/21 (ΦΕΚ-647 Β/19-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 6789/309/21 (ΦΕΚ-646 Β/19-2-21) : Επκταση προθεσμας καταβολς δσεων ρυθμσεων επιχειρσεων και εργοδοτν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID -19.19-2-21 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Μισθολγιο και ζητματα ανθρπινου δυναμικο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

19-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35Α.1/12/Οικ.3096/19-2-21 : Παρταση προθεσμας κατθεσης αιτσεων υποψηφιτητας

19-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/οικ.3084/18-2-21 : Ανρτηση του Ψηφιακο οργανογρμματος απ τους φορες και ορισμς της κατστασης των θσεν τους

19-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ.  2/47904/ΔΠΔΣ/19-2-21 :  Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2022-2025

19-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.10604/21 (ΦΕΚ-643 Β/18-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 11 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 534).

19-2-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10126/363/21 (ΦΕΚ-641 Β/18-2-21) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτσεων επιτρεπτν επεμβσεων σε δασικο χαρακτρα εκτσεις.

19-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Β1β/B2β/οικ.7416/21 (ΦΕΚ-640 Β/18-2-21) : Μθοδος υπολογισμο και εφαρμογς του μηχανισμο αυτματης επιστροφς (Clawback) για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το τος 2020 .18-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 20037/16-2-21 : Οδηγες πραγματοποησης πληρωμν στη Δρση «Εναρμνιση Οικογενειακς και Επαγγελματικς Ζως», κκλος 2020-2021, κατ τη διρκεια εφαρμογς μτρων για την αντιμετπιση της πανδημας COVID 19.

18-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 12119/18-2-21 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : 1 Μαρτου 2021) : Πρσθετα προσντα, επιβεβαωση των θσεων τακτικο προσωπικο των φορων της Τοπικς Αυτοδιοκησης που εγκρθηκαν στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων τους 2021 και αποστολ των σχετικν δικαιολογητικν.

18-2-21 Ν. 4765/21 (ΦΕΚ 6 Α/15-1-2021-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ): Εκσυγχρονισμς του συστματος προσλψεων στον δημσιο τομα και ενσχυση του Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπς διατξεις.

18-2-21 ΑΑΔΕ Α1027/21 (ΦΕΚ 639 Β/17-2-2021): Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975 (Α' 77), καθς και τπος πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου πλοων δετερης κατηγορας του διου νμου για τις περιπτσεις ναλωσης γυμνο πλοου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικς μσθωσης πλοου (ship lessee), οι οποες προστθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201).

18-2-21 Κ.Υ.Α. 281/41956/21 (ΦΕΚ 635 Β/17-2-2021) : Καθορισμς των κριτηρων επιμτρησης και υπολογισμς του ψους των διοικητικν προστμων που επιβλλονται στις κτηνιατρικς κλινικς, στα κτηνιατρεα και στις επιχειρσεις εκτροφς, αναπαραγωγς και εμπορας ζων συντροφις σε περπτωση λλειψης γκρισης δρυσης και γκρισης λειτουργας αυτν.

18-2-21 Ν. 4777/21 (ΦΕΚ-25 Α/17-2-21) : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση, προστασα της ακαδημακς ελευθερας, αναβθμιση του ακαδημακο περιβλλοντος και λλες διατξεις.

18-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1029/21 (ΦΕΚ-617 Β/17-2-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

18-2-21 ΥΠΑΙΘ 19014/Ε3/18-2-21 : Τροποποηση των προθεσμιν υποβολς αιτσεων παρατησης των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και παροχ οδηγιν σχετικ με την υποβολ των αιτσεων παρατησης κατ το σχολικ τος 2020-2021

18-2-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 1081/18-2-21 : α. ναρξη ισχος διατξεων ρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρωση αυτματης ντλησης του αποδεικτικο φορολογικς ενημερτητας.
β. Απφαση Διοικητ της ΑΑΔΕ ως προς την κδοση αποδεικτικο ενημερτητας σε παρελθντα χρνο για συμμετοχ σε διαγωνισμος17-2-21 ΑΑΔΕ Ε2040/9-2-21 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 3 του Κδικα ΦΠΑ στα κυλικεα και τα μαγειρεα του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς.

17-2-21 ΕΦΚΑ 58636/ΕΓΚ.12/17-2-21  :  Επκταση της διρκειας ισχος του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

17-2-21 ΕΦΚΑ 58522/17-2-21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) :  Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης του Δρου Χριστουγννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζμενους:
• των οποων ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας / • ενταχθντες στον Μηχανισμ ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

17-2-21 ΕΦΚΑ 43942/Σ.13872/5-2-21 : Ενημρωση για την διρθωση εισφορν σε μισθωτος Δημσιους Υπαλλλους Μηχανικος.

17-2-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 6926/21 (ΦΕΚ-609 Β/16-2-21) : Αναστολ λειτουργας δικαστηρων και εισαγγελιν της Περιφερειακς Εντητας Αττικς για το χρονικ διστημα απ την 16.2.2021 ως και την 17.2.2021.

17-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.9751/21 (ΦΕΚ-608 Β/16-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/24.12.2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και Υπουργο Υγεας «Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας, που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημοσας υγεας και την διαμρφωση θετικς πεποθησης και ενεργο συμμετοχς των πολιτν στον εμβολιασμ ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5717).16-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 6995/231/21 (ΦΕΚ-607 Β/16-2-21) : Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν που απασχολονται στον κλδο του τουρισμο.

16-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 17290/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-606 Β/15-2-21) : Διαδικασα εγγραφς στο Μητρο Εμπειρογνωμνων του ρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’ 207).

16-2-21 Κ.Υ.Α. Φ.822/2/13584/Σ.2367/21 (ΦΕΚ-605 Β/15-2-21) : Καθορισμς του ψους της πγιας προκαταβολς των Γενικν Επιτελεων Στρατο, Ναυτικο και Αεροπορας καθς και του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος αυτς.

16-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/21 (ΦΕΚ-604 Β/15-2-21) : Καθορισμς λειτουργας τραπεζικν λογαριασμν και ταμειακς προγραμματισμς, των φορων της Γενικς Κυβρνησης που υπγονται στην παρ. 10 του ρθρου 69Α του ν. 4270/2014, πως ισχει.15-2-21 ΑΑΔΕ Ε2041/8-2-21 : Κοινοποηση της αριθμ. 188/2020 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Τμμα Β'), αναφορικ με τη δυναττητα μη καταλογισμο και λψης μτρων εσπραξης σε βρος ανηλκου που χει τελσει λαθρεμπορα.

15-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 6978/174/15-2-21 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο σε ειδικς περιπτσεις

15-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/145/οικ.2783/15-2-21 : Διατξεις του ν.4735/2020 (Α' 197).

15-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 36/21 (ΦΕΚ-587 Β/13-2-21) : Παρταση ως 28.2.2021, χωρς επαξηση του συμβατικο ανταλλγματος, της διρκειας της σμβασης της παρ. 5 του ρθρου 3 της υπ’ αρ. 840/2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημσιας υγεας και τη λψη μτρων για την αποτροπ διασπορς του κορωνοο COVID - 19 και της διαδικασας διθεσης των σχετικν πιστσεων» (Β 4754), πως χει τροποποιηθε με την υπ’ αρ. 956/2020 (Β 5448) απφαση.

15-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.9769/21 (ΦΕΚ-586 Β/13-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 11 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 534).

15-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 9692/21 (ΦΕΚ-585 Β/12-2-21) : Σσταση Εθνικο Μητρου Ασθενν Παιδικς Ηλικας με Νεοπλασματικ Νοσματα σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α 43).

15-2-21 ΥΠΥΜΕ 31588/ΔΑΦ/21 (ΦΕΚ-549 Β/12-2-21) : Συμπλρωση της παρ. 1 του ρθρου 21 της υπ στοιχεα ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «γκριση Κανονισμο Ασφλειας Φραγμτων - Διοικητικ Αρχ Φραγμτων» (Β’ 4420).

15-2-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/8825/266/21 (ΦΕΚ 542 Β/12-2-2021): Επιμερισμς του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. σε μα περισστερες Κοιντητες, για την περοδο των ετν 2010 2014, κατπιν εξτασης των εκκρεμν, κατ την ναρξη ισχος του ν. 4585/2018 (Α' 216), ενστσεων επ της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/ οικ.172792/23.02.2016 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας, κατ'εφαρμογ της περ. i) της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 129) και της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας (Β' 2172), πως ισχουν.12-2-21 ΕΟΠΠΥ 4233/12-2-21 : Σχετικ με κατλογο φρμακων υψηλο κστους σοβαρν παθσεων της παρ.2 του ρθρου 12 του ν.3816/2010 που προεγκρνονται μσω του Συστματος Ηλεκτρονικς Προγκρισης

12-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 320/42961/21 (ΦΕΚ-541 Β/11-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 184/27855/29.01.2021 υπουργικς απφασης (Β’ 339) «Προγρμματα Εργασας Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων περιδου 2021-2022».

12-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/154/21 (ΦΕΚ-540 Β/11-2-21) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, κατ τον μνα Ιανουριο 2021.

12-2-21 Κ.Υ.Α. 15934/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-539 Β/11-2-21) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ το σεισμ της 30ης Οκτωβρου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου.

12-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1025/21 (ΦΕΚ-538 Β/11-2-21) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του συνολικο μισθματος του 40% του συνολικο μισθματος για τους μνες Ιανουριο και Φεβρουριο 2021.

12-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 14612/21 (ΦΕΚ-536 Β/11-2-21) : Τροποποηση της υπαρ. 127660/22.11.2017 απφασης του Υπουργο και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης «Ανθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καθηκντων για σνταξη εισηγσεων σχετικν με την ολοκλρωση και ναρξη της παραγωγικς λειτουργας επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια που χουν υποβληθε στη Γενικ Διεθυνση Ιδιωτικν Επενδσεων και υπαχθε στις διατξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμς της διαδικασας και των ρων ανθεσης των εν λγω καθηκντων, των προθεσμιν εντς των οποων πραγματοποιεται η σνταξη των εισηγσεων απ τα αρμδια στελχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθς και κθε λλης σχετικς λεπτομρειας.

12-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.9147/21 (ΦΕΚ-534 Β/10-2-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 11 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00.11-2-21 ΥΠ.ΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-2-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

11-2-21 ΕΦΚΑ 53270/11-2-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης του Δρου Χριστουγννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζμενους:

• των οποων ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας

• ενταχθντες στον Μηχανισμ ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

11-2-21 ΑΑΔΕ Ε2039/8-2-21 : Κοινοποηση της αρ.πρ.Α.1277/14.12.2020 Απφασης Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς ρων, προποθσεων και διαδικασιν για τη χοργηση της απαλλαγς απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης και κθε ειδικ εισφορ υπρ τρτων των βιομηχανοποιημνων καπνν καθς και της απαλλαγς απ τον Φρο Κατανλωσης του ηλεκτρικ θερμαινμενου προντος καπνο σμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του ρθρου 102 σε συνδυασμ με το ρθρο 53Α του ν.2960/2001

11-2-21 ΕΦΚΑ Σ78/3/52757/11-2-21 : Κοινοποηση επικαιροποιημνου καταλγου ΝΠΙΔ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 23 του Ν. 4488/2017 - Απασχληση λγω ψυχικν παθσεων

11-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 10471/10-2-21  : Διακριτ παρακολοθηση δαπανν 2021 των φορων του υποτομα των ΟΤΑ λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19.

11-2-21 N.4770/21 (ΦΕΚ-15 Α/29-1-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Ολοκληρωμνη θαλσσια πολιτικ στον νησιωτικ χρο, διατξεις για συμμρφωση με υποχρεσεις διεθνος ναυσιπλοας και την αναβΘμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικς ρυθμσεις για την ψηφιοποηση και εν γνει ενσχυση της ανταγωνιστικτητας της ελληνικς ναυτιλας στη μετCOVID εποχ.

11-2-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.6582/188/10-2-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

11-2-21 ΕΦΚΑ 51994/Σ.16503/11-2-21 : Καταβολ δσεων εκκαθρισης Μη Μισθωτν ασφαλισμνων, ετν 2017, 2018, 2019

11-2-21 Π.Δ. 11/21 (ΦΕΚ-21 Α/10-2-21) : Τοποθετσεις, μεταθσεις, αποσπσεις, διαθσεις του προσωπικο Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς.

11-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/133/21 (ΦΕΚ-533 Β/10-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 236).

11-2-21 ΑΑΔΕ Α1026/21 (ΦΕΚ-533 Β/10-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1261/2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

11-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 14802/21 (ΦΕΚ-532 Β/10-2-21) : Τροποποηση των ποσοστν δσμευσης πρων του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Μεταρρθμιση Δημσιου Τομα 2014-2020».10-2-21 ΑΑΔΕ Ε2029/3-2-21 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Οδηγες εφαρμογς της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116601/ΕΞ2017/31.07.2017 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν

10-2-21 ΑΑΔΕ Ε2037/8-2-21 : Χρνος κπτωσης απ τα ακαθριστα σοδα του τλους καλλυντικν (ρθρο 88 του ν. 4600/2019 (Α' 43)).

10-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 4868/Δ1/1578/21 (ΦΕΚ-517 Β/10-2-21) : Ορισμς Υπηρεσας Ψηφιακς Διακυβρνησης στο Υπουργεο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, σμφωνα με το ρθρο 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

10-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 17642/10-2-21 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιν για την γκριση και Χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2022-2024

10-2-21 Π.Δ. 10/21 (ΦΕΚ 19 Α/10-2-2021): Οργνωση και λειτουργα της Διεθυνσης Πρληψης της Βας του Υπουργεου Προστασας του Πολτη.

10-2-21 ΥΠΥΜΕ 30208/ΕΓΚ.1/4-2-21 : Ρυθμσεις θεμτων των Μητρων συντελεστν παραγωγς δημοσων και ιδιωτικν ργων, μελετν, τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (ΜΗ.Τ.Ε.) σμφωνα με το ρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α' 256)

10-2-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.14/3656/ΕΞ2021/10-2-21 : Επσημη λειτουργα της Ευρωπακς Ενιαας Ψηφιακς Πλης (Single Digital Gateway)- Διασνδεση με την Ενιαα Ψηφιακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr) και το Εθνικ Μητρο Διαδικασιν Ενργειες εκπροσπων του Παραρτματος Ι του Κανονισμο 2018/1724- Δρσεις Προβολς

10-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1022/21 (ΦΕΚ-516 Β/9-2-21) : Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων για την εφαρμογ της περ. α’ της παρ. 1 του ρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενργεια Γενικν Απογραφν τους 2021 απ την Ελληνικ Στατιστικ Αρχ, επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19, επεγουσες δημοσιονομικς και φορολογικς ρυθμσεις και λλες διατξεις (Α’ 17).

10-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45928/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-512 Β/9-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β 3240).

10-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 2887/21 (ΦΕΚ-473 Β/8-2-21) : Ανθεση ανπτυξης Συστματος Τεχνικς Υποστριξης της λειτουργας του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος σκησης Δραστηριοττων και Ελγχων.9-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/724/οικ.2464/9-2-21 : Οδηγες προς τους φορες υποδοχς για την υλοποηση του Κκλου Κινητικτητας τους 2020, στο πλασιο του ΕΣΚ.

9-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Ε8/62/19732/21 (ΦΕΚ-499 Β/9-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αριθ. Ε8 1831/39763/7.4.2015 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας «Σστημα επιθερησης εξοπλισμο εφαρμογς γεωργικν φαρμκων και διαδικασας χοργησης πιστοποιητικο επιθερησης» (Β 671).

9-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 9541/8-2-21  : Επικαιροποηση οικονομικν στοιχεων Δμων, Περιφερειν και Νομικν Προσπων Τ.Α. στον Κμβο Διαλειτουργικτητας και στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του ΥΠΕΣ.

9-2-21 ΑΑΔΕ Ε2038/5-2-21 : Αποστολ αναφορν στην Αρχ Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες του ρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α'139) «Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας (ενσωμτωση της Οδηγας 2015/849/ΕΕ) και λλες διατξεις».

9-2-21 ΑΑΔΕ Ε2036/3-2-21 : Διευκρινσεις για εξαγωγς εμπορευμτων και ταχυδρομικν αντικειμνων προς το Ηνωμνο Βασλειο.

9-2-21 ΑΑΔΕ Ε2035/5-2-21 : Μη διακοπ αποφσεων απαλλαγς απ τλη κυκλοφορας που λγουν μχρι 31/12/2020.

9-2-21 ΑΑΔΕ Ε2034/3-2-21 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α.1016/25-01-2021 (Β'333) Κοινς Απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

9-2-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/28-1-21 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : 9/2/2021  : Συλλογ και μεταφορ μη επικνδυνων αποβλτων σε εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 36 του ν. 4042/2012, πως αντικαταστθηκε με την παρ. 1 του ρθρου 85 του ν. 4685/2020.

9-2-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/33570/9-2-21 : Τροποποηση της απ 10-11-2020 εγκυκλου (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4) αναφορικ με τον αριθμ υποψηφων αν εξεταστικ επιτροπ

9-2-21 ΥΠΑΙΘ 13423/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ 491 Β/9-2-2021): Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

9-2-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 6916/21 (ΦΕΚ 490 Β/9-2-2021) : Ηχογρφηση Πρακτικν Ποινικς Δκης.

9-2-21 Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/16286/ΠΕ/Α36/21 (ΦΕΚ 489 Β/9-2-2021): Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ το σεισμ της 21ης Μαρτου 2020, σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Πρβεζας, Θεσπρωτας και Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου.8-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-2-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο- 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

8-2-21 Κ.Υ.Α. 10840/Ζ1/21 (ΦΕΚ-483 Β/8-2-21) : Καθορισμς του τρπου διεξαγωγς της ηλεκτρονικς ψηφοφορας της εκλογικς διαδικασας ανδειξης του Αντιπροδρου και των μελν του Ειδικο Επταμελος Οργνου της Επιτροπς Ερευνν και Διαχερισης των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.

8-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1020/21 (ΦΕΚ-483 Β/8-2-21) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 1027320/678/0006Β/24-02-1998 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Τπος και περιεχμενο των χρησιμοποιομενων απ τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικ Κντρα εντπων» (Β’ 196), πως τροποποιθηκε και ισχει.

8-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 58/31790/21 (ΦΕΚ-462 Β/8-2-21) : Απλοστευση της διαδικασας για την κδοση βεβαωσης επαγγελματα αγρτη.

8-2-21 ΕΦΚΑ 45389/5-2-21 : Να Ηλεκτρονικ Υπηρεσα Χοργησης Ασφαλιστικς Ικαντητας μμεσου μλους και Απογραφς στο μητρο του e-ΕΦΚΑ

8-2-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.5759/178/5-2-21  : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

8-2-21 Ν. 4772/21 (ΦΕΚ-17 Α/5-2-21) : Διενργεια Γενικν Απογραφν τους 2021 απ την Ελληνικ Στατιστικ Αρχ, επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19, επεγουσες δημοσιονομικς και φορολογικς ρυθμσεις και λλες διατξεις.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 14900/21 (ΦΕΚ-466 Β/8-2-21) : γκριση σχεδου Δρσης για τις Πρσινες Δημσιες Συμβσεις.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 1.544/21 (ΦΕΚ-464 Β/8-2-21) : ροι και διαδικασες χρηματοδτησης πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιονται απ την Ειδικ Υπηρεσα Επιτελικ Δομ ΕΣΠΑ Απασχλησης και Κοινωνικς Οικονομας (Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ) ως Δικαιοχο με Συνδικαιοχους νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα τα οποα τελον σε διαδικασα λσης /και εκκαθρισης.

8-2-21 Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/28950/ΠΕ/Α36/21 (ΦΕΚ-463 Β/8-2-21) : Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ τις πλημμρες της 25ης Νοεμβρου 2019 σε περιοχς του Δμου Μεγαρων της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς.

8-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 3451/Δ1/1055/21 (ΦΕΚ-448 Β/5-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Καθορισμς δαπανν για τις οποες ορζει ο Υπουργς Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων διατκτη τον διο λλο ργανο, ορισμς δευτερευντων διατακτν για αντστοιχες δαπνες, ορισμς αποφαινμενου οργνου» (Β 1033), πως τροποποιθηκε και ισχει.

8-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.8381/21 (ΦΕΚ-461 Β/6-2-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

8-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 5693/200/21 (ΦΕΚ-460 Β/6-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 απφασης «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Ιανουριο» (Β’ 234).

8-2-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/9560/2021/21 (ΦΕΚ-459 Β/6-2-21) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α 256), για την περοδο ως και 28-2-2021.

8-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 5475/427/21 (ΦΕΚ-458 Β/6-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 21036/1737/2.6.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς επιδματος εορτν Πσχα 2020 και χρνος καταβολς αυτο. Προσδιορισμς του επιδματος εορτν Πσχα που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ και διαδικασα πληρωμς του» (Β’ 2141 και Β’ 2196).

8-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 50530/2821/21 (ΦΕΚ-458 Β/6-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β’ 539) υπουργικς απφασης «Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ, πως αυτ ισχει».

8-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 5774/203/21 (ΦΕΚ-457 Β/6-2-21) : Ενσχυση επιχειρσεων θετρων, μουσικν σκηνν, χοροθετρων, συναυλιακν χρων και χρων παραστσεων, στο πλασιο αντιμετπισης των συνεπειν του COVID-19.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 5648/120/21 (ΦΕΚ-456 Β/6-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β 4262) κοιν υπουργικ απφασης ως προς τη διρκεια εφαρμογς των μτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει .

8-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1β/ΓΠ/οικ.8172/21 (ΦΕΚ-456 Β/6-2-21) : Σσταση Επιτροπς Εξτασης Αιτσεων για τον ορισμ ημερομηνας εμβολιασμο σε ειδικ εφαρμογ εντς της ηλεκτρονικς Πλατφρμας Διαχερισης Συνεδριν Εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 14109/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-455 Β/6-2-21) : Σσταση και συγκρτηση πενταμελος επιτροπς για μαθητς/τριες που συνοικον με τομα που πσχουν απ σοβαρ/ υποκεμενο/α νσημα/τα, προκειμνου οι μαθητς/τριες αυτο να συμμετσχουν στην εξ αποστσεως εκπαδευση .

8-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.8378/21 (ΦΕΚ-454 Β/5-2-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID–19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 6 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 15 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 13960/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-453 Β/5-2-21) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ την πλημμρα της 30ης Οκτωβρου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 270/21 (ΦΕΚ-451 Β/5-2-21) : Δρση «ESTIA 2021: Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα».5-2-21 Κ.Υ.Α. οικ.5629/22/21 (ΦΕΚ 450 Β/5-2-2021): Καθορισμς ψους, προποθσεων, κριτηρων και διαδικασας χοργησης και πληρωμς, της εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε δικηγρους, μηχανικος, οικονομολγους και γεωτεχνικος απ τον Ειδικ Λογαριασμ Ανεργας υπρ των Αυτοτελς και Ανεξαρττως Απασχολουμνων.

5-2-21 Κ.Υ.Α. 5269/139/21 (ΦΕΚ 430 Β/5-2-2021): Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2021 και 2022.

5-2-21 ΕΦΚΑ 45207/ΕΓΚ.11/5-2-21 : Αναγνριση, ως πλασματικο χρνου ασφλισης, του χρνου για την απκτηση διδακτορικο ττλου, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 20 του Ν.4611/2019

5-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 128/4-2-21 : Διευκρινσεις επ του ισχοντος πλαισου για την πιστοποηση δεξιοττων των συγχρηματοδοτομενων απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) προγραμμτων συνεχιζμενης επαγγελματικς κατρτισης (ΣΕΚ), που υλοποιονται απ τις Επιτελικς Δομς ΕΣΠΑ του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων ως εξς: α) την Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ και β) Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2033/4-2-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (A'167), το οποο προστθηκε με το ρθρο 11 τουν. 4728/2020 (Α'186), καθς επσης του ρθρου 22Δ και της περ. ιστ' του ρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποα προστθηκαν με την παρ. 2 του ρθρου 189 του ν.4764/2020 (Α'256), σχετικ με την κπτωση διαφημιστικν δαπανν

5-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 8936/2-2-21 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της υπ' αριθμ. 233/2019 Γνωμοδτησης του Ε' Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.

5-2-21 ΕΦΚΑ Σ50/4/43651/5-2-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του ρθρου 12 του Ν. 4387/2016, πως ισχουν με την παρ. 7 του ρθρου 19 του ν. 4611/2019. Ανκληση οδηγιν

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2032/29-1-21 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.2021 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. "Καθορισμς της Μσης Σταθμισμνης Τιμς (Μ.Σ.Τ.) λιανικς πλησης των προντων λεπτοκομμνου καπνο που προορζονται για την κατασκευ χειροποητων (στριφτν) τσιγρων και των λλων καπνν που προορζονται για κπνισμα για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας επιβολς του Φ.Π.Α."

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2031/4-2-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 22Β, πως τθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) και τροποποιθηκε με τον ν.4710/2020 (Α' 142).

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2029/3-2-21 : Οδηγες εφαρμογς της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116601/ΕΞ 2017/31.07.2017 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2030/4-2-21 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 157 και 170 του ν.4759/2020 (Α' 245).

5-2-21 ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1008405/ΕΞ2021/2-2-21 : Κοινοποηση Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2021/111 της Επιτροπς για την εξρτηση της εξαγωγς ορισμνων προντων απ την προπθεση της προσκμισης δειας εξαγωγς

5-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 784/B2/47/21 (ΦΕΚ-424 Β/4-2-21) : 2η τροποποηση της υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων Σσταση Ταμεου με την επωνυμα «Ταμεο Εγγυοδοσας επιχειρσεων COVID-19» (Β’ 1768).

5-2-21 Κ.Υ.Α. 2252.1.1/8807/2021/21 (ΦΕΚ-423 Β/4-2-21) : Χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α 256).

5-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 13279/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-423 Β/4-2-21) : Τροποποηση των διατξεων των παρ. 17.4 και 17.5 της υπ στοιχεα 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν με θμα: «Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Καταλληλτητας Προσπων» (Β 3262).4-2-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 770/4-2-21 : Υποστριξη αναθετουσν αρχν / αναθετντων φορων και οικονομικν φορων κατ τη διαδικασα ανθεσης και εκτλεσης δημοσων συμβσεων

4-2-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ12α/ΓΠοικ.4112/64/21 (ΦΕΚ-392 Β/3-2-21) : Παρταση καταβολς των συντξεων αναπηρας και των προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα.3-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/716/οικ.2023/3-2-21 : Οδηγες προς τους φορες υποδοχς για την υλοποηση του Κκλου Κινητικτητας τους 2020, στο πλασιο του ΕΣΚ.

3-2-21 Κ.Υ.Α. 523/21 (ΦΕΚ 319 Β/29-1-2021): Καθορισμς ειδικς εισφορς, διαδικασας επιβολς της εισφορς, διαδικασα πληρωμς και κθε σχετικ λεπτομρεια της υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 6 του ρθρου 8 του ν. 4002/2011.

3-2-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/28319/3-2-21  :  Δημοσευση της με αριθμ Δ30/Α3/24136 (Β' 368) κοινς υπουργικς αποφσεως

3-2-21 ΕΦΚΑ 39588/2-2-21 : Διαδικτυακ Υπηρεσα κδοσης ενιαου Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης

3-2-21 ΥΠΥΜΕ 27461/2-2-21 : Τροποποηση του εδαφου (η), της παραγρφου 1, της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49887/3723/18-8-2020 εγκυκλου (ΑΔΑ: ΨΕΧ4465ΧΘΞ-ΛΨΞ).

3-2-21 ΥΠΑΙΘ 10478/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-389 Β/2-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 3752/ΓΔ4/13-01-2021 υπουργικς απφασης «Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα Ειδικν Μαθημτων για το σχολικ τος 2020-2021» (Β 68) .

3-2-21 Κ.Υ.Α. 9554/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-388 Β/2-2-21) : Συμπληρωματικς καθορισμς αποζημωσης για πληγντες απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς των Δμων Μαραθνος και Ραφνας - Πικερμου της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, οι οποοι εχαν ενταχθε στην υπ στοιχεα 28293 ΕΞ 2019/22-3-2019 κοιν απφαση των Υπουργν Οικονομικν, Οικονομας και Ανπτυξης και Υποδομν και Μεταφορν (Β1149).

3-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3055/21 (ΦΕΚ-387 Β/2-2-21) : Σσταση Κινητν Ομδων Υγεας Ειδικο Σκοπο Mοριακν Eλγχων για την μεση εκτλεση δοκιμασιν ταχων ελγχων αντιγνων SARSCoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμ κρουσμτων κορωνοο COVID-19 (Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικο Σκοπο Μοριακν Ελγχων).2-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 7720/1-2-21 : Ενιαο Κεμενο Εγκυκλων 2018-2020

2-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 6574/28-1-21 : Απαγρευση προμθειας ορισμνων πλαστικν προντων απ Φορες της Γενικς Κυβρνησης μεωση της κατανλωσης των πλαστικν μιας χρσης εφαρμογ των διατξεων του ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200 Α')

2-2-21 ΑΑΔΕ Ε2026/22-1-21 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχ για το τος 2021

2-2-21 K.Y.A. Δ30/Α3/24136/21 (ΦΕΚ 368 Β/2-2-2021): Καθορισμς των ρων και προποθσεων, της διαδικασας και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για τη διαδικασα ανταλλαγς δειας οδγησης που χει εκδοθε απ το Ηνωμνο Βασλειο με αντστοιχων κατηγοριν ελληνικ δεια οδγησης.

2-2-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 1142/21 (ΦΕΚ 365 Β/2-2-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 216/08-01-2015 απφασης Υπουργο Τουρισμο «Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων» (Β' 10), πως τροποποιθηκε με τις υπ' αρ. 19102/10.10.2016 (Β' 3387), 21654/22.11.2017 (Β' 4242) και 17352/11.10.2018 (Β' 4822) μοιες αποφσεις.

2-2-21 Ν. 4771/21 (ΦΕΚ 16 Α/1-2-2021): Κρωση: α) της απ 11.12.2020 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Κοινωφελος Ιδρματος με την επωνυμα «Κοινωφελς δρυμα Ιωννη Σ. Λτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμα «Γενικ Νοσοκομεο Αθηνν "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"» και β) της απ 9.12.2020 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονας και Θρκης, του Αντικαρκινικο Νοσοκομεου Θεσσαλονκης «Θεαγνειο», της ννας Μαρας Λουζας Ιωννη Λτση και της Ελληνικς Αντικαρκινικς Εταιρεας και λοιπς διατξεις του Υπουργεου Υγεας (--> Βλ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.ΔΙ.Π.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΟΥ COVID-19 / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ // ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ)

2-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.7062/21 (ΦΕΚ-363 Β/1-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 30 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 8 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 341).

2-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.7114/21 (ΦΕΚ-362 Β/1-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/24.11.2020 απφασης του Υπουργο Υγεας «Εξειδκευση των αναγκαων χαρακτηριστικν διαγνωστικς επρκειας των ιατροτεχνολογικν προντων ταχων ελγχων αντιγνων SARS–CoV–2 (rapid test), καθορισμς φορων δημσιων και ιδιωτικν, που δνανται να χρησιμοποιον αντστοιχου τπου ιατροτεχνολογικ προντα για διαγνωστικος επιδημιολογικος σκοπος και κατηγορες προσπων που ποβλλονται στον συγκεκριμνο τπο διαγνωστικο ελγχου» (Β’ 5198).1-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/1-2-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1-2-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/25406/1-2-21 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης, Π.Ε.Ι., αδειν σκησης επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν και Δ.Ε.Ε. στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του COVID 19

1-2-21 ΕΦΚΑ 37598/ΕΓΚ.9/1-2-21 : Μεωση ασφαλιστικν εισφορν απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα απ 01.01.2021 ως 31.12.2021

1-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2β/ΓΠ/οικ.7072/1-2-21 : Ενημρωση για την πληρωμ των ηλεκτρονικν παραβλων του Ν. 4419/2016 σχετικ με την κοινοποηση των προντων καπνο και των ηλεκτρονικν τσιγρων

1-2-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Δ5α/25127/1-2-21 : Διευκρνηση για τα μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των αυτοκινητοδρμων και εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2021, πως αυτ περιγρφονται στην υπ' αριθ. Δ30/Δ5α/18495 κοιν υπουργικ απφαση (ΦΕΚ Β' 253/27¬01-2021).

1-2-21 ΑΑΔΕ Α1019/21 (ΦΕΚ-360 Β/1-2-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της «Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας» και της δλωσης λσης της μσθωσης που ορζονται στο ρθρο 9 της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 (Β 3579) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

1-2-21 ΑΑΔΕ Ε2024/26-1-21 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1281/16.12.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. αναφορικ με τις δασμοφορολογικς απαλλαγς των αλκοολοχων ποτν και καπνικν προντων που παραλαμβνει ο Ευρωπακς Οργανισμς Ασφλειας Δικτων και Πληροφοριν (ENISA), Ευρωπακς Οργανισμς Κυβερνοασφλειας (ENISA)

1-2-21 ΑΑΔΕ Ε2022/26-1-21 : Κοινοποηση της αρ.πρ.Α.1005/15.01.2021 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2021, στις περιπτσεις που αποτελον αντικεμενο λαθρεμπορας διακινονται υπ καθεστς αναστολς και δεν χει καθοριστε η τιμ λιανικς πλησης αυτν

1-2-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.4329/122/29-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

1-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.6882/21 (ΦΕΚ-346 Β/31-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 30 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 8 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β 341).

1-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 4374/131/21 (ΦΕΚ-345 Β/31-1-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Φεβρουριο 2021 .

1-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 931/330234/21 (ΦΕΚ-343 Β/31-1-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1750/32219/19-3-2015 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας «Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των Ενωσιακν διατξεων της Κοινς Οργνωσης Αγορς (ΚΟΑ) των προντων αλιεας και υδατοκαλλιργειας και του Κοινοτικο Συστματος Ελγχου της αλιεας σχετικ με τη διακνηση και την εμπορα των προντων του τομα» (Β’ 475).

1-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.6877/21 (ΦΕΚ-341 Β/29-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο- ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 30 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 8 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00

1-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 184/27855/21 (ΦΕΚ-339 Β/29-1-21) : Προγρμματα Εργασας Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων, περιδου 2021-2022.

1-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/38/21 (ΦΕΚ-338 Β/29-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β 236).

1-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/81262/21 (ΦΕΚ-337 Β/29-1-21) : Καθορισμς του τρπου διακνησης και διθεσης φαρμκων κατηγορας 1Α, αποκλειστικ νοσοκομειακς χρσης της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α 6) για τη διενργεια ιατρικν πρξεων ενδοαλοειδικς γχυσης στις αυτοτελες Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας, σμφωνα με την παρ. 1β του ρθρου βδομου του ν. 4737/2020 (Α 204).

1-2-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/21 (ΦΕΚ-334 Β/29-1-21) : Διαδικασα συμπλρωσης Ηλεκτρονικς Ταυττητας Κτιρου για την κδοση Πιστοποιητικν Πληρτητας Ταυττητας Κτιρου και Ελγχου Κατασκευς και σχετικ ντυπα.

1-2-21 Κ.Υ.Α. Α1016/21 (ΦΕΚ-333 Β/29-1-21) : Παρταση της προθεσμας για την υποβολ αιτσεων για την επιστροφ/διαγραφ του Ειδικο Φρου Κατανλωσης και των λοιπν συνεισπραττμενων, σμφωνα με τον Εθνικ Τελωνειακ Κδικα, επιβαρνσεων κρασιο μικρν οινοπαραγωγν.

1-2-21 ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1007097/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-332 Β/29-1-21) : Καθορισμς ποσν για το πγιο μηνιαο χοργημα στους συνοδος των σκλων ανιχνευτν τελωνειακν υπηρεσιν για την κλυψη των δαπανν εκπαδευσης, συντρησης, διαμονς και διατροφς των σκλων ανιχνευτν για το οικ.τος 2021.29-1-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-20 : Απαγρευση προμθειας ορισμνων πλαστικν προντων απ Φορες της Γενικς κυβρνησης Εφαρμογ ρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4736/2020

29-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1018/21 (ΦΕΚ-330 Β/29-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1275/15-12-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Χοργηση επιδματος θρμανσης για τη χειμεριν περοδο 2020/2021 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της δι- αδικασας χοργησης αυτο» (Β’ 5576), πως ισχει.

29-1-21 ΑΑΔΕ Ε2023/26-1-21  : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1298/30.12.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. αναφορικ με την παραλαβ με απαλλαγ απ τις φορολογικς επιβαρνσεις του πετρελαου θρμανσης που παραλαμβνει ο Ευρωπακς Οργανισμς Ασφλειας Δικτων και Πληροφοριν (ENISA), Ευρωπακς Οργανισμς Κυβερνοασφλειας (ENISA)

29-1-21 Κ.Υ.Α. 778/21 (ΦΕΚ-317 Β/29-1-21) : Κατρτιση Εθνικο Καταλγου χωρν καταγωγς που χαρακτηρζονται ως ασφαλες, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 87 του ν. 4636/2019 (Α 169).

29-1-21 ΕΦΚΑ 34266/ΕΓΚ.8/28-1-21 : Επικουρικ ασφλιση των απασχολομενων στον ιδιωτικ και δημσιο τομα με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτν Μηχανικν. - Απεικνιση στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.)

29-1-21 ΑΑΔΕ Α1017/21 (ΦΕΚ-312 Β/28-1-21) : Χρνος και τρπος υποβολς των πληροφοριν και παρταση της προθεσμας ναρξης υποβολς αυτν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 49-57 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), με τις οποες ενσωματθηκε η Οδηγα ΕΕ/2018/822 (ΟΔΣ-DAC6) αναφορικ με την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν των δηλωτων διασυνοριακν ρυθμσεων.

29-1-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6989/75/21 (ΦΕΚ-311 Β/28-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’ 2583) κοινς απφασης Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: Προκρυξη Β’ κκλου του προγρμματος «Εξοικονμηση κατ’ οκον II», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

29-1-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6974/74/21 (ΦΕΚ-310 Β/28-1-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: «Προκρυξη του προγρμματος “Εξοικονμηση κατ’ οκον II”, που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

29-1-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/19/21 (ΦΕΚ-236 Β/25-1-21) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020.28-1-21 ΑΑΔΕ Ε2021/27-1-21 : Παρταση των προθεσμιν σκησης ενδικοφανος προσφυγς και αιτματος αναστολς του ρθρου 63 ν.4174/2013

28-1-21 ΑΑΔΕ Ε2020/22-1-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την αντιμετπιση ιδιωτικν σκαφν αναψυχς με σημαα Ηνωμνου Βασιλεου μετ την ξοδο του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπακ νωση.

28-1-21 ΟΑΕΔ 5211/28-1-21 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Λιγτερο Ανεπτυγμνες Περιφρειες (ΛΑΠ) της χρας με μφαση σε μακροχρνια ανργους και σε ανργους μεγαλτερων ηλικιν

28-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 4012/111/21 (ΦΕΚ-292 Β/27-1-21) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

28-1-21 Κ.Υ.Α. 3813/102/21 (ΦΕΚ-289 Β/27-1-21) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α’ 55), πως ισχει.

28-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 3719/116/21 (ΦΕΚ-288 Β/27-1-21) : Τροποποηση κοινν υπουργικν αποφσεων ως προς τη διαδικασα καταβολς της αποζημωσης ειδικο σκοπο σε δικαιοχους.

28-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1014/21 (ΦΕΚ-286 Β/27-1-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

28-1-21 Κ.Υ.Α. 3242/76/21 (ΦΕΚ-284 Β/27-1-21) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου καταβολς της επιδτησης αποζημωσης αποδοχν αδεας εργαζομνων σε ξενοδοχειακς επιχειρσεις δωδεκμηνης - συνεχος λειτουργας για το τος 2020.

28-1-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/21 (ΦΕΚ-283 Β/27-1-21) : Δωξη ημαιμων, μη δεσποζμενων, χορων και αγριχοιρων σε αγροτικς και λοιπς περιοχς.

28-1-21 Κ.Υ.Α. 1668/0092/21 (ΦΕΚ-283 Β/27-1-21) : Τροποποηση της παρ. 4 του ρθρου 9 της υπ’ αρ. 55100/07.04.2014 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας «Ρθμιση θεμτων που ανακπτουν λγω της πληρωμς των συντξεων και βοηθημτων του Δημοσου απ την Η.ΔΙ.Κ.Α., σε πιστωτικ ιδρματα μσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.» (Β’ 884).

28-1-21 Κ.Υ.Α. Δ30/Δ5α/18495/21 (ΦΕΚ-253 Β/27-1-21) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των αυτοκινητοδρμων και εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2021.

28-1-21 ΥΠΑΙΘ 8263/Α5/21 (ΦΕΚ-253 Β/27-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 48456/Α5/ 24-04-2020 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικς» (Β 2285), πως τροποποιθηκε και ισχει.

28-1-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 154/21 (ΦΕΚ-252 Β/27-1-21) : Παρταση προθεσμιν των υπ’ αρ. 13214/30-11-2017 (Β’ 4268) και 13215/30-11-2017 (Β’ 4285) υπουργικν αποφσεων.

28-1-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 16/21054/21 (ΦΕΚ-252 Β/27-1-21) : Καθορισμς των διαδικασιν προμθειας μεμονωμνων κινητν βσεων κυψελν, στο πλασιο υλοποησης της δρσης 3.1 “εξοπλισμς για τη διευκλυνση των μετακινσεων”, του εθνικο μελισσοκομικο προγρμματος για τα τη 2021 και 2022 και τροποποηση της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 υπουργικς απφασης.

28-1-21 ΑΑΔΕ Α1009/21 (ΦΕΚ-250 Β/27-1-21) : Καθορισμς τμημτων διασνδεσης δυνμει των παρ. 1 και 5 του ρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 49-57 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), με τις οποες ενσωματθηκε η Οδηγα ΕΕ/2018/822 (ΟΔΣ-DAC6) για την τροποποηση της Οδηγας 2011/16/ΕΕ σον αφορ την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν στον τομα της φορολογας σχετικ με τις δηλωτες διασυνοριακς ρυθμσεις.

28-1-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 798/21 (ΦΕΚ-249 Β/27-1-21) : Προθεσμα κατταξης κριων ξενοδοχειακν καταλυμτων σε κτρια αρχιτεκτονικς κληρονομις.

28-1-21 ΥΠΥΜΕ 9893/21 (ΦΕΚ-248 Β/27-1-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 44662/454/ 2019(Β’ 2192) υπουργικς απφασης «Καθορισμς των αρμοδων οργνων, των ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας πσης φσεως σταθμν αυτοκιντων εντς και εκτς εγκεκριμνων σχεδων πλεων, καθς και των ρων και προποθσεων για την κυκλοφοριακ σνδεση των ανωτρω εγκαταστσεων και επιχειρσεων με εθνικς, επαρχιακς, δημοτικς και κοινοτικς οδος».

28-1-21 ΑΑΔΕ Α1006/21 (ΦΕΚ-248 Β/27-1-21) : Καθορισμς της Μσης Σταθμισμνης Τιμς (Μ.Σ.Τ.) λιανικς πλησης των προντων λεπτοκομμνου καπνο που προορζονται για την κατασκευ χειροποητων (στριφτν) τσιγρων και των λλων καπνν που προορζονται για κπνισμα για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας επιβολς του Φ.Π.Α.27-1-21 ΥΠΑΙΘ 9223/ΓΔ4/27-1-21 : Λειτουργα της Task Force στο ΥΠΑΙΘ και της Πλατφρμας Δωρεν Ελγχου COVID-19 για εκπαιδευτικος/μαθητς νω των 16 ετν.

27-1-21 Ν. 4768/21 (ΦΕΚ-11 Α/26-1-21) : Κρωση της Πολυμερος Σμβασης για την εφαρμογ των μτρων που σχετζονται με τις φορολογικς συμφωνες για την πρληψη της διβρωσης της φορολογικς βσης και της μετατπισης κερδν.

27-1-21 ΕΦΚΑ 30612/Σ.9297/ΕΓΚ.7/26.01.2021 : Εκκαθριση ασφαλιστικν εισφορν μη μισθωτν ασφαλισμνων, ετν 2017, 2018 και 2019.

27-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1015/21 (ΦΕΚ-246 Β/26-1-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76).

27-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.4559/21 (ΦΕΚ-245 Β/26-1-21) : Ορισμς διατκτη και αποφαινμενου οργνου για δαπνες και δημσιες συμβσεις που πτονται των αρμοδιοττων της Αυτοτελος Διεθυνσης Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.26-1-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/5456/36/20-1-21 : Εφαρμογ ενιαων καννων κοστολγησης και τιμολγησης στις υπηρεσες παροχς νερο δρευσης.

26-1-21 ΑΑΔΕ  Ε2018/20-1-21 : Κοινοποηση της με αρ. πρωτ. Α. 1001/31-12-2020 (ΦΕΚ B' 40) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «ροι και προποθσεις για τη διαδικασα παραλαβς και παρδοσης των υγραερων και του μεθανου των περιπτσεων ιδ' και ιε' της παραγρφου 1, του ρθρου 73 του ν.2960/2001 καθς και διαδικασα παρακολοθησης και ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτν».

26-1-21 ΑΑΔΕ Ε2016/20-1-21 : Κοινοποηση των ρθρων 19 και 20 του ν. 4764/2020 (Α'256) «Ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την ενσχυση των μσων μαζικς μεταφορς, την επιτχυνση της απονομς των συντξεων, τη ρθμιση οφειλν προς τους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης και λλες κατεπεγουσες διατξεις»

26-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 3541/50/26-1-21 :  Διευκρινσεις επ των παρ. 1 και 6 του ρθρου 1 του Κεφ. Α και επ των παρ. 1 και 2 του ρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/04.12.2020 KYA: «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Δεκμβριο» (Β 5391), πως ισχει.

26-1-21 ΑΑΔΕ Ε2019/21-1-21 : Κοινοποηση των διατξεων των παραγρφων 2 και 3, του ρθρου 156 του ν.4764/2020 (Α'256) με ττλο "Παρατσεις προθεσμιν αρμοδιτητας Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου - Τροποποηση του ρθρου 136 του ν.4251/2014”

26-1-21 ΥΠΑΙΘ 8487/Δ2/25-1-21 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2020-2021

26-1-21 ΕΛΑΣ 1029/8/18-κδ/21 (ΦΕΚ-242 Β/25-1-21) : Δημσιες Υπαθριες Συναθροσεις.

26-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 3310/Δ1/933/21 (ΦΕΚ-241 Β/25-1-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς του εντπου Ε11 (Γνωστοποηση στοιχεων ετσιας κανονικς δειας), πως περιγρφεται στην παρ. 4.23 του ρθρου 4 της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.).» (Β’ 3520), για το τος 2021.

26-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.5203/21 (ΦΕΚ-241 Β/25-1-21) : Συμπλρωση και τροποποηση των υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 (Β 3958), Γ5α/Γ.Π.οικ.27054/5-4-2019 (Β 1404) και Γ5α/Γ.Π.οικ.42965/5-6-2019 (Β 2363) υπουργικν αποφσεων.

26-1-21 Κ.Υ.Α. οικ.3297/110/21 (ΦΕΚ-240 Β/25-1-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β 2274), πως ισχει.

26-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ13/οικ.3107/68/21 (ΦΕΚ-238 Β/25-1-21) : Παρταση ισχος Εγκριτικν Αποφσεων Ελχιστου Εγγυημνου Εισοδματος και Επιδματος Στγασης.

26-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1012/21 (ΦΕΚ-235 Β/25-1-21) : Καθορισμς ποσο επιδματος για αγορς των επιδοτομενων με την υπ στοιχεα Α 1275/15-12-2020 απφαση ειδν καυσμων θρμανσης.

26-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 3208/108/21 (ΦΕΚ-234 Β/25-1-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Ιανουριο.

26-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 3207/107/21 (ΦΕΚ-233 Β/25-1-21) : κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας στις πληγεσες περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Σμου, Ικαρας και Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, απ τον σεισμ της 30ς Οκτωβρου 2020.

26-1-21 ΑΑΔΕ Α1008/21 (ΦΕΚ-229 Β/25-1-21) : Πιστοποιητικ του ρθρου 54 Ατου ν. 4174/2013 (πιστοποιητικ ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

26-1-21 Κ.Υ.Α. Δ3(α)/41169/19/20 (ΦΕΚ-6124 Β/31-12-20) : Σσταση Ελληνικο Οργανισμο Επαλθευσης Φαρμκων (HMVO) για τα χαρακτηριστικ ασφαλεας των φαρμκων ανθρπινης χρσης - Κατ’ εξουσιοδτηση Κανονισμς (ΕΕ) αριθ. 2016/161 της Επιτροπς της 2.10.2015 για τη συμπλρωση της Οδηγας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου με τον καθορισμ λεπτομερν καννων σχετικ με τα χαρακτηριστικ ασφαλεας που εμφανζονται στη συσκευασα των φαρμκων για ανθρπινη χρση (L 32/9.2.2016).25-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.3389/99/21-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

25-1-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25-1-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 29η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

25-1-21 ΕΦΚΑ 24242/ΕΓΚ.6/21-1-21 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Νομιμοποηση διανυθντος χρνου ασφλισης ως 31.12.2016 στους Κλδους Πρσθετης και Κριας Ασφλισης του π. ΟΓΑ

25-1-21 ΑΑΔΕ Ε2017/22-1-21 : Διευκρινσεις για εισαγωγς εμπορευμτων και ταχυδρομικν αντικειμνων απ το Ηνωμνο Βασλειο

25-1-21 ΥΠΥΜΕ 18271/ΕΓΚ.1/25-1-21 : ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1 /21 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ - «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» του ν.4663/2020 πως τροποποιθηκε και ισχει με το ν.4757/2020. // «Διευκρινσεις επ των διατξεων της παρ. 1.(α) του ρθρου 7 (δικαιολογητικ του τεχνικο φακλου) και της παρ. Α.1 του ρθρου 9 (διαββαση του τεχνικο φακλου υδατοδρομων στις αρμδιες Υπηρεσες) του ν.4663/2020 (Α’ 30) πως τροποποιθηκε με τον ν.4757/2020 (Α’ 240)»

25-1-21 ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/911/Α321/21 (ΦΕΚ-194 Β/25-1-21) : Ορισμς νας προθεσμας υποβολς αιτσεων σχετικ με τη χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τον ανεμοστρβιλο, την πλημμρα και τη χαλαζπτωση της 10ης Ιουλου 2019 που πληξαν περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Χαλκιδικς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας.

25-1-21 ΥΠΕΚΥΠ οικ. 2518/89/21 (ΦΕΚ-191 Β/25-1-21): Προκρυξη δρσης «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Λιγτερο Ανεπτυγμνες Περιφρειες (ΛΑΠ) της χρας με μφαση σε μακροχρνια ανργους και σε ανργους μεγαλτερων ηλικιν».

25-1-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/21 (ΦΕΚ-190 Β/24-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2020 - 2021» (Β’ 3053).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.5004/21 (ΦΕΚ-189 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Σπρτης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 90).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.5002/21 (ΦΕΚ-189 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.3074/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 95).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4994/21 (ΦΕΚ-188 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 3058/15.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Αχαρνν της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 88).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.5000/21 (ΦΕΚ-188 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 3076/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 98).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4996/21 (ΦΕΚ-187 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.3066/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Ασπροπργου της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 92).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4998/21 (ΦΕΚ-187 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.3068/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Κρκου του Δμου Κοζνης, στην Κοιντητα Σιτιστας του Δμου Βοου και στον Δμο Εορδαας της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 94).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4992/21 (ΦΕΚ-186 Β/23-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 25 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00.

25-1-21 ΥΠΑΝΕΠ 6965/21 (ΦΕΚ-184 Β/22-1-21) : Κατανομ στους αρμδιους φορες των ποσν των ενισχσεων των επενδυτικν σχεδων που υπγονται στo καθεστς «Γενικ Επιχειρηματικτητα» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016, του τους 2018.

25-1-21 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.4513/21 (ΦΕΚ-183 Β/22-1-21) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για το Υπουργεο Υγεας και εποπτευμενους φορες του, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

25-1-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/5615/121/21 (ΦΕΚ-182 Β/22-1-21) : γκριση Εθνικο Προγρμματος Ελγχου της Ατμοσφαιρικς Ρπανσης, σμφωνα με το ρθρο 7 της υπ’ αρ. 67467/3577/2018 κοινς υπουργικς απφασης «Μεωση των εθνικν εκπομπν ορισμνων ατμοσφαιρικν ρπων, τροποποηση της Οδηγας 2003/35/ΕΚ και κατργηση της Οδηγας 2001/81/ΕΚ - μεταφορ στο εθνικ δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (EE L 334/1/17-12-2016)» (Β 4740).

25-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1011/21 (ΦΕΚ-181 Β/22-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1003/2021 κοινς απφασης του Υπουργο, του Αναπληρωτ Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Διαδικασα και προποθσεις καταβολς ποσο σου με το μισυ της μεωσης των μισθωμτων που λαμβνουν εκμισθωτς για μισθματα μηνς Νοεμβρου και εφεξς, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (B 37) .22-1-21 ΑΑΔΕ Ε2015/21-1-21 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 40, 54, 55 και 57 του ν.4758/2020 (Α'242/4.12.2020) «Περιστολ του λαθρεμπορου Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων και λλες διατξεις».
22-1-21 ΑΑΔΕ Ε2014/18-1-21 : Κοινοποηση της αριθμ. Α.1286/23-12-20 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με ττλο «Διαδικασα κατ' εξαρεση υπολογισμο του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου της περ. ιη', της παρ. 1, του ρθρου 73, του ν.2960/2001, για το τος 2021»

22-1-21 ΥΠΥΜΕ 16771/22-1-21 : Τεχνικς λεγχος οχημτων των κατηγοριν Μ1 και Ν1 που φρουν διταξη σνδεσης

22-1-21 Κ.Υ.Α. οκ. 2248/291/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου καταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγννων 2020» (Β’ 5515).

22-1-21 N.4767/21 (ΦΕΚ-9 Α/21-1-21) : Καθορισμς του ερους της αιγιαλτιδας ζνης στη θαλσσια περιοχ του Ιονου και των Ιονων Νσων μχρι το Ακρωτριο Ταναρο της Πελοποννσου.

22-1-21 Κ.Υ.Α. 6602/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-177 Β/21-1-21) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ς Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας.

22-1-21 ΑΑΔΕ Α1010/21 (ΦΕΚ-176 Β/21-1-21) : Καθορισμς διαδικασας ενεργοποησης στο Φορολογικ Μητρο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμνων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων, που χουν προβε στη διακοπ των εργασιν τους στη Δ.Ο.Υ. χωρς να χουν ολοκληρσει το στδιο της εκκαθρισης, καθς και της διαδικασας αναβωσης σμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του ρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α 167).

22-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4534/21 (ΦΕΚ-174 Β/21-1-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

22-1-21 ΑΑΔΕ Α1005/21 (ΦΕΚ-168 Β/21-1-21) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2021, στις περιπτσεις που αποτελον αντικεμενο λαθρεμπορας διακινονται υπ καθεστς αναστολς και δεν χει καθοριστε η τιμ λιανικς πλησης αυτν.21-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ12α/ΓΠ/οικ.3109/48/21-1-21 :  Διευκρινιστικ Εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2021 απ τις Περιφερειακς Εντητες της χρας.

21-1-21 ΕΦΚΑ  Σ38/4/22818/ΕΓΚ.5/21-1-21 : Μεταφορ της αρμοδιτητας χοργησης του εξωιδρυματικο επιδματος τ. ΙΚΑ και τ. ΟΓΑ σε Τμματα Παροχν Ασθενεας Υποκαταστημτων Μισθωτν

21-1-21 ΑΑΔΕ Ε2013/15-1-21 : Οδηγες εφαρμογς της A.1205/2020 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποηση της ΠΟΛ.1184/2018 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε περ υπαγωγς εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης

21-1-21 ΥΠΑΙΘ 6603/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-140 Β/20-1-21) : Συλλογικς προγραμματισμς, εσωτερικ και εξωτερικ αξιολγηση των σχολικν μονδων ως προς το εκπαιδευτικ τους ργο.

21-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 53345/Δ1/15956/21 (ΦΕΚ-139 Β/20-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1/13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), πως τροποποιθηκε και ισχει.

21-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1007/21 (ΦΕΚ-138 Α/20-1-21) : Καθορισμς ειδικν θεμτων και λεπτομερειν εφαρμογς της ρθμισης οφειλν που προρχονται απ επιχειρηματικ δνεια και δνεια φυσικν προσπων, καθς και απ καταπτσεις της Ελληνικς Αναπτυξιακς Τρπεζας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).20-1-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 002/20-1-21  : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την εφαρμογ της περ. ε' της παρ. 1 του ρθρου 2 της υπ' αριθμ. οικ. 10616/24-08-2020 (Β' 3820) κοινς απφασης του Υπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου

20-1-21 ΥΠΥΜΕ 14152/20-1-21 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων επ της διενργειας επιθεωρσεων σε λειτουργοντα πρατρια αμιγς υγραερου (LPG) και σε μικτ πρατρια υγρν καυσμων και υγραερου (LPG), σχετικ με την υποχρεωτικ εγκατσταση συστματος δια-μανδλωσης (INTERLOCK).

20-1-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-1-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 28η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

20-1-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1470/17/21 (ΦΕΚ-135 Β/19-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20-11-2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων και του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας με ττλο «Προκρυξη του προγρμματος “Εξοικονομ – Αυτονομ”, που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β 5229).19-1-21 ΑΑΔΕ 30/004/000/178/14-1-21 :  Προσωριν αναστολ Επιθεωρσεων και Δειγματοληψιν Καυσμων Πλοων Οδηγας (ΕΕ) 2016/802 στο πλασιο πρληψης εξπλωσης του Covid-19

19-1-21 ΥΠΕΚΥΠ  Φ.80320/1516/39/Δ18/19-1-21 : 2η Τροποποηση της Εγκυκλου παροχς διευκρινσεων ως προς την απδοση ΑΜΚΑ απ τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019. - Απδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολτες του Η.Β. δικαιοχους της Συμφωνας Αποχρησης.

19-1-21 ΕΦΚΑ 19485/ΕΓΚ.4/19-1-21 : Μεταφορ αρμοδιοττων της Περιφερειακς Διεθυνσης Ασφλισης και Παροχν Υπαλλλων Τραπεζν και Επιχειρσεων Κοινς Ωφλειας (τ.ΤΑΥΤΕΚΩ)

19-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ13/οικ.2016/43/15-1-21 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

19-1-21 ΑΑΔΕ Ε2012/15-1-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 (Α'256/23-12-2020) - Μετθεση της ναρξης ισχος των ρθρων 1-265 του ν. 4738/2020 («Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις», ΦΕΚ Α' 207)

19-1-21 ΑΑΔΕ Ε2011/14-1-21  : Παροχ οδηγιν για τη φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς Φ.Π.Α. των συναλλαγν με το Ηνωμνο Βασλειο λγω της αποχρησς του απ την Ε.Ε. και ενψει της λξης της μεταβατικς περιδου την 31.12.2020.

19-1-21 ΑΑΔΕ Ε2010/15-1-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α'256)

19-1-21 ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Γ/1003617/ΕΞ2021/18-1-21: Οδηγες τους 2021 προς Δ.Ο.Υ. και Τελωνεα για τη μηνιαα καταχρηση στοιχεων στο Πληροφοριακ Σστημα Μητρου Δεσμεσεων (Π.Σ.Μ.Δ.).

19-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/214698/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-117 Β/19-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β’ 3240).

19-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 1683/45/21 (ΦΕΚ-112 Β/18-1-21) : ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο 2020.

19-1-21 Κ.Υ.Α. Α1298/20 (ΦΕΚ-6006 Β/31-12-20) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ, ποστητες και διαδικασα παραλαβς πετρελαου θρμανσης με απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης και τον ΦΠΑ απ τον Ευρωπακ Οργανισμ Ασφλειας Δικτων και Πληροφοριν (ENISA), Ευρωπακς Οργανισμς Κυβερνοασφλειας (ENISA) στo πλασιo Συμφωνας δρας με την Κυβρνηση της Ελληνικς Δημοκρατας.18-1-21 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠ/325/13-1-21 : Ενημρωση για την εξουδιοδτηση χρηστν του ισττοπου "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ COVID19"

18-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 3582/18-1-21 : Αναζτηση στοιχεων υπευθνων για τα θματα εμβολιασμο κατ SARS-CoV-19

18-1-21 Κ.Υ.Α. 1163/21 (ΦΕΚ 114 Β/18-1-2021) : Ρθμιση των απαιτομενων διαλειτουργικοττων, της διαδικασας αυθεντικοποησης, των ειδικτερων τεχνικν λεπτομερειακν θεμτων λειτουργας της ηλεκτρονικς Πλατφρμας κδοσης Βεβαωσης κατ του κορωνοο COVID-19 και της διαδικασας κδοσης της βεβαωσης.

18-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/ΟΙΚ.2081/80/18-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας : Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερισας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

18-1-21 ΥΠΕΣ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/5/ΟΙΚ.942/18-1-21 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων

18-1-21 ΥΠΥΜΕ 2805/21 (ΦΕΚ 99 Β/18-1-2021) : ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο.17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3076/21 (ΦΕΚ-98 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου προς αντιμετπιση της δια σπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3078/21 (ΦΕΚ-97 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Καλυμνων της Περιφερειακς Εντητας Καλμνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3072/21 (ΦΕΚ-96 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Ανθλης του Δμου Λαμιων της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3074/21 (ΦΕΚ-95 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3068/21 (ΦΕΚ-94 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Κρκου του Δμου Κοζνης, στην Κοιντητα Σιτιστας του Δμου Βοου και στον Δμο Εορδαας της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.3070/21 (ΦΕΚ-93 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Παλαικστρου του Δμου Σητεας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β’ 12).

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3066/21 (ΦΕΚ-92 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Ασπροπργου της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3064/21 (ΦΕΚ-91 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.3062/21 (ΦΕΚ-90 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Σπρτης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3060/21 (ΦΕΚ-89 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 18 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 25 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00.

17-1-21 N.4766/21 (ΦΕΚ-8 Α/15-1-21) : γκριση σχεδων συμβσεων στον τομα της μυνας.

17-1-21 Π.Δ. 6/21 (ΦΕΚ-7 Α/15-1-21) : Οργανισμς του Υπουργεου Δικαιοσνης.

17-1-21 Ν. 4765/21 (ΦΕΚ-6 Α/15-1-21) : Εκσυγχρονισμς του συστματος προσλψεων στον δημσιο τομα και ενσχυση του Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπς διατξεις.

17-1-21 Π.Δ. 5/21 (ΦΕΚ-5 Α/15-1-21) : Τροποποηση διατξεων του ν. 2800/2000 «Αναδιρθρωση Υπηρεσιν Υπουργεου Δημσιας Τξης, σσταση Αρχηγεου Ελληνικς Αστυνομας και λλες διατξεις» (Α41).

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3058/21 (ΦΕΚ-88 Β/15-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Αχαρνν της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α ΓΔΟΥ/4/21 (ΦΕΚ-86 Β/15-1-21) : Τροποποηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 7).

17-1-21 Κ.Υ.Α. 1042/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-86 Β/15-1-21) : Καθορισμς διαδικασας ενημρωσης και επιβεβαωσης της προγραμματισμνης ημερομηνας εμβολιασμο του πολτη μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).

17-1-21 Κ.Υ.Α. 68/10269/21 (ΦΕΚ-85 Α/15-1-21) : Λειτουργα και εφαρμογ του Πληροφοριακο Συστματος Διαχερισης Υγειονομικν Πιστοποιητικν για το Εξαγωγικ Εμπριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).

17-1-21 ΥΠΑΙΘ Φ.7/3625/Δ1/21 (ΦΕΚ-83 Β/15-1-21) : Τροποποηση ρας αποχρησης Νηπιαγωγεου

17-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 2576/14-1-21 : Γνωστοποηση της με αριθμ 52/2019 Γνωμοδτησης του Ε' Τμματος του Ν.Σ.Κ.

17-1-21 ΥΠΥΜΕ Γ4/9515/15-1-21 : Παρταση διρκειας ισχος των φλλων δοκιμν και των πιστοποιητικν γκρισης οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ

17-1-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/9565/15-1-21 : Παρταση της ισχος των πιστοποιητικν τακτικς περιοδικς επιμρφωσης των υπαλλλων εξεταστν δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς, στο πλασιο των μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του COVID 1915-1-21 ΥΠΑΙΘ 3752/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-68 Β/14-1-21) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα Ειδικν Μαθημτων για το σχολικ τος 2020-2021

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2640/21 (ΦΕΚ-67 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Παλαικστρου του Δμου Ση τεας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β’ 12).

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2643/21 (ΦΕΚ-66 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στις Κοιντητες Στροφς, Αγιοχωρου, Νδας και Ηπου του Δμου Αρριανν της Περιφερειακς Εντητας Ροδπης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2638/21 (ΦΕΚ-65 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Κλλης του Δμου Αμνταιου της Περιφερειακς Εντητας Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.14-1-21 ΑΑΔΕ Ε2009/13-1-21 : Οδηγες σχετικ με την πιστοποηση της φορολογικς κατοικας αλλοδαπς επ των εντπων αιτσεων για την εφαρμογ της Σμβασης Αποφυγς Διπλς Φορολογας μεταξ Ελλδος και Ισπανας, στο εξς Σ.Α.Δ.Φ.Ε.

14-1-21 ΥΠΕΕ 3295/104/14-1-21 : Ανρτηση αναμορφωμνων δασικν χαρτν, σε εφαρμογ της παρ. 10 ρθρου 48 ν. 4685/2020.

14-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.2717/14-1-21 : Σχετικ με την εγγραφ σε οικογενειακ ιατρ.

14-1-21 Κ.Υ.Α. 2329/21 (ΦΕΚ-55 Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Σπερχειδας του Δμου Μακρακμης της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2331/21 (ΦΕΚ-54 Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Σπρτης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2333/21 (ΦΕΚ-53Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 ΑΑΔΕ Ε2007/13-1-21 : Υποβολ τροποποιητικν δηλσεων απδοσης παρακρατομενου φρου στα μερσματα που διανμει η Τρπεζα της Ελλδος στους μετχους της, συνεπεα της Ε. 2107/2019 εγκυκλου.

14-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/1059/21 (ΦΕΚ-48 Β/13-1-21) : Παρταση του χρονικο διαστματος εκκαθρισης για την παροχ φαρμκων αποκλειστικ σε ασφαλισμνους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).

14-1-21 ΑΑΔΕ Α1286/20 (ΦΕΚ-5976 Β/31-12-20) : Διαδικασα κατ’ εξαρεση υπολογισμο του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου της περ. ιη της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το τος 2021.13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2006/8-1-21 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων» (Β' 5831)

13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2005/8-1-21 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1293/23-12-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β') «(Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λ.π.» για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ» (Β' 5882)

13-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 322/13-1-21 : Παρταση εξαιρετικν ρυθμσεων Π.Ν.Π. που σχετζονται με τον κορωνο Covid-19

13-1-21 ΥΠΑΙΘ 3245/Δ2/21 (ΦΕΚ-47 Β/13-1-21) : Διαδικασα αξιολγησης μαθητν Γυμνασου.

13-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2006/21 (ΦΕΚ 46 Β/12-1-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.959/ 7.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 14).

13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2004/11-1-21 :  Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 49 του ν. 4172/2013, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικ με τον καννα περιορισμο των τκων

 

13-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2004/21 (ΦΕΚ-44 Β/12-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

 

13-1-21 Κ.Υ.Α. 2888/21 (ΦΕΚ-43 Β/12-1-21) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

13-1-21 ΑΑΔΕ Α1001/21 (ΦΕΚ-40 Β/12-1-21) : ροι και προποθσεις για τη διαδικασα παραλαβς και παρδοσης των υγραερων και του μεθανου των περιπτσεων ιδ και ιε της παραγρφου 1, του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθς και διαδικασα παρακολοθησης και ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτν.12-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 282/12-1-21  : Δημοσευση ν. 4764/2020 (A 256): α) Θματα ΜΗ.Τ.Ε./ Παρταση ναρξης ισχος διατξεων του π.δ/τος 71/2019 ως 01-09-2021 β) Τροποποηση ρθρου 379 ν. 4412/2016/ Παρταση ισχος υποχρεωτικν δημοσιεσεων περιλψεων διακηρξεων στον τοπικ και περιφερειακ τπο ως 31-12-2021

12-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 91546/24-12-20 : Θματα προσωπικο ΟΤΑ που ρυθμζονται με τις διατξεις του ν.4764/2020

12-1-21 ΥΠΕΣ Φ.130181/63/12-1-21 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την απκτηση της ελληνικς ιθαγνειας απ ανλικα και γαμα τκνα κατ' εφαρμογ των διατξεων του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας

12-1-21 ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/124752/3075/28-12-20 : Περ συμβσεων παροχς υπηρεσιν αποθκευσης πετρελαιοειδν προντων στο πλασιο τρησης εμπορικν αποθεμτων της παρ. 6 του ρθρου 6 ν.3054/2002.

12-1-21 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.1653/21 (ΦΕΚ 39 Β/11-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

12-1-21 Κ.Υ.Α Α1004/21 (ΦΕΚ 38 Β/11-1-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α 1275/15-12-2020 απφασης αναφορικ με τη χοργηση επιδματος θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2020/2021 και τον καθορισμ του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο (Β’ 5576).

12-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1003/21 (ΦΕΚ 37 Β/11-1-2021) : Διαδικασα και προποθσεις καταβολς ποσο σου με το μισυ της μεωσης των μισθωμτων που λαμβνουν εκμισθωτς για μισθματα μηνς Νοεμβρου και εφεξς, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

12-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/ΟΙΚ.666/17/8-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας:  Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

12-1-21 ΥΠΑΙΘ 2694/Ε1/11-1-21 : Πληροφορες για την ανανωση συμβσεων των προσληφθντων ως προσωρινν αναπληρωτν τρμηνης διρκειας για την κλυψη λειτουργικν κενν τα οποα προκπτουν απ λγους συναφες με τη μετδοση και διασπορ του νεο κορωνοο COVID-19 (ρθρο 35 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177Α') και μεση καταγραφ των στοιχεων στο ΟΠΣΥΔ.11-1-21 ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/ΟΙΚ.440/11-1-21 : Παρταση θητεας αιρετν μελν στα Υπηρεσιακ Συμβολια

11-1-21 Κ.Υ.Α. 15996/20 (ΦΕΚ 5948 Β/31-12-2020) : Εφαρμογ των διατξεων των παρ. 3 και 5 του ρθρου 90 του ν. 4636/2019 (Α 169).

11-1-21 Κ.Υ.Α. 54795/2971/20/20 (ΦΕΚ 5946 Β/31-12-2020) : Καθορισμς διαδικασιν για την κδοση γκρισης τπου ΕΕ μηχανοκνητων οχημτων και των ρυμουλκουμνων τους, και των συστημτων, κατασκευαστικν στοιχεων και χωριστν τεχνικν μονδων που προορζονται για τα οχματα αυτ, σμφωνα με τον Κανονισμ (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 30ης Μαου 2018

11-1-21 ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/ΟΙΚ.431/11-1-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

11-1-21 ΕΦΚΑ 6154/ΕΓΚ.3/11-1-21 : Συγκρτηση και λειτουργα Κλιμακων-Ομδων-Υποομδων Εργασας του τους 2021 για την εκκαθριση των εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμ των οφειλμενων αναδρομικν ποσν που αφορον σε αυτς.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1288/21 (ΦΕΚ 31 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου και Ελευσνας της
Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.1293/21 (ΦΕΚ 30 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα 11 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 18 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1286/21 (ΦΕΚ 26 Β/8-1-2021) :  κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Καλυμνων της Περιφερειακς Εντητας Καλμνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1284/21 (ΦΕΚ 25 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Εορδαας, Κοζνης και Βοου της
Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.969/21 (ΦΕΚ 23 Β/8-1-2021): Παρταση ισχος και τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους» (Β' 4810).

8-1-21 ΑΑΔΕ Α.1002/21 (ΦΕΚ 20 Β/8-1-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν «Διαδικασα και δικαιολογητικ Απδοσης Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολς Στοιχεων και ναρξης/Μεταβολς και Διακοπς Επιχειρηματικς Δραστηριτητας» (Β' 19/2014), πως ισχει.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.967/21 (ΦΕΚ 18 Β/7-1-2021): κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Ανθλης του Δμου Λαμιων της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-1.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.965/21 (ΦΕΚ 17 Β/7-1-2021): Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Τοπικ Κοιντητα Κλλης του Δμου Αμνταιου της Περιφερειακς Εντητας Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 5775).

8-1-21 ΥΠΥΜΕ 3395/7-1-21 : Περ διαδικασας δωρες ΕΙΧ οχημτων και μοτοσυκλετν προς φορες του Δημοσου.

8-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 723/8-1-21 : λεγχος των καθυστερσεων κατ τη διαδικασα χοργησης αναρρωτικν αδειν σε υπαλλλους των Δμων, Περιφερειν και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτν Παροχ στοιχεων για το Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 28/1/2021)

8-1-21 ΥΠΑΙΘ 1731/Ε3/8-1-21 : Πλατφρμα δωρεν ελγχου COVID -19 για εκπαιδευτικος

8-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.986/8-1-21 : Συστσεις για την επαναλειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων με μφαση στον εξαερισμ των εσωτερικν χρων τους κατ τη χειμεριν περοδο με απτερο σκοπ τον περιορισμ της διασπορς του ιο SARS CoV-2.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.Δ1α/ΓΠ/οικ.961/21 (ΦΕΚ-16 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου,του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.963/21 (ΦΕΚ-15 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.959/21 (ΦΕΚ-14 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της xρας, της απαγρευσης εισδου στη xρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.7-1-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/2166/7-1-21 : Να παρταση ισχος αδειν οδγησης, Π.Ε.Ι., αδειν σκησης επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν και Δ.Ε.Ε. στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του COVID 19

7-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.259/4-1-21 : Παραχρηση ακιντων Δημοσου Τομα προς Κοι.Σ.Π.Ε. του ν.2716/99 (Α' 96).

7-1-21 Π.Δ.3/20 (ΦΕΚ-3 Α/6-1-21) : Μεταφορ υπηρεσιν και αρμοδιοττων μεταξ Υπουργεων και μετονομασα Γενικν Γραμματειν.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.617/21 (ΦΕΚ-13 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στις Κοιντητες Στροφς, Αγιοχωρου, Νδας και Ηπου του Δμου Αρριανν της Περιφερειακς Εντητας Ροδπης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.615/21 (ΦΕΚ-12 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Παλαικστρου του Δμου Σητεας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.608/21 (ΦΕΚ-11 Β/5-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορω νοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 3 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 11 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 1).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.612/21 (ΦΕΚ-10 Β/5-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.84019/29-12-2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Εορδαας, Κοζνης και Βοου της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 5774).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.610/21 (ΦΕΚ-10 Β/5-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 84017/29-12-2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου και Ελευσνας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 5773).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.606/21 (ΦΕΚ-9 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Αλιρτου - Θεσπιων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 ΑΑΔΕ A1303/20 (ΦΕΚ-5912 Β/31-12-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δλωσης τλους διενργειας ψυχαγωγικν τεχνικν παιγνων με παιγνιχαρτα.5-1-21 ΕΦΚΑ 2023/Σ628/ΕΓΚ.2/5-1-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες.

5-1-21 ΕΦΚΑ 1987/ΕΓΚ.1/5-1-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης στο πλασιο υλοποησης πρσθετων μτρων στριξης εργαζομνων και εργοδοτν τουριστικν καταλυμτων δωδεκμηνης λειτουργας

5-1-21 ΑΑΔΕ Ε2002/30-12-20/21 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 73 του ν. 4764/2020 (Α'256) αναφορικ με την εφαρμογ μηδενικο συντελεστ Φ.Π.Α. στα εμβλια και στα invitro διαγνωστικ ιατροτεχνολογικ προντα για τη νσο COVID-19 καθς και στις υπηρεσες που συνδονται στεν με τα εν λγω αγαθ -Ενσωμτωση Οδηγας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλου

5-1-21 ΑΑΔΕ E2210/29-12-20 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Παροχ οδηγιν λγω της αποχρησης του ΗΒ απ την ΕΕ την 01.01.2021 μετ τη λξη στις 31.12.2020 της μεταβατικς περιδου που προβλπει η Συμφωνα Αποχρησης Εφαρμοστοι καννες στη Β. Ιρλανδα —Συμφωνα Εμπορου και Συνεργασας μεταξ ΕΕ και ΗΒ

5-1-21  Π.Δ. 2/21 (ΦΕΚ-2 Α/5-1-21) : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν.

5-1-21  Π.Δ. 1/21 (ΦΕΚ-1 Α/5-1-21) : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτ Υπουργο και Υφυπουργν.

5-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.295/21 (ΦΕΚ-8 Α/4-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Σπερχειδας του Δμου Μακρακμης της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-1-21  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1/20 (ΦΕΚ-7 Β/4-1-21) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020.

5-1-21 Κ.Υ.Α. 1/1135/21 (ΦΕΚ-5 Β/4-1-21) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (EE L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπς (EE L 5/10-01-2017, σ. 1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπς (EE L 5/ 10-01-2017, σ. 11) σχετικ με την υλοποηση του Ευρωπακο Σχολικο Προγρμματος διανομς φροτων, λαχανικν και γλακτος.

5-1-21  Κ.Υ.Α. οικ.47/9/20 (ΦΕΚ-4 Β/4-1-21) : Επκταση προθεσμας καταβολς δσεων ρυθμσεων επιχειρσεων και εργοδοτν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ 54410/16088/20 (ΦΕΚ-3 Β/4-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα 54721/Δ1/18853/12-11-2018 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β 5322).

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ οικ.42/6/20 (ΦΕΚ-3 Β/4-1-21) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ’ αρ. 15435/913/16-4-2020 υπουργικς απφασης «Διαδικασα χοργησης και περιεχμενο του Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας και της Βεβαωσης Οφειλς του e - Ε.Φ.Κ.Α.» (Β 1559).

5-1-21  ΥΠΑΝΕΠ 1/21 (ΦΕΚ-2 Β/4-1-21) : Κατανομ πιστσεων Προπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2021 στις Περιφρειες.

5-1-21  ΥΠΑΝΕΠ 74/21 (ΦΕΚ-2 Β/4-1-21) : Ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2021.

5-1-21  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/20 (ΦΕΚ-5901 Β/31-12-20) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου, για το τος 2020.

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ 54397/Δ1/16087/20 (ΦΕΚ-5893 Β/31-12-20) : Σσταση Κλιμακων - Ομδων Εργασας στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

5-1-21  Κ.Υ.Α. 54462/1611/20 (ΦΕΚ-5892 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ αρ. 23103/478/2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β2274).

5-1-21  Κ.Υ.Α. 2241.7/87443/20 (ΦΕΚ-5892 Β/31-12-20) : Παρταση της περιδου εφαρμογς των διατξεων του ρθρου τεσσαρακοστο της απ 01.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α90) που κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α104), για την εγγραφ των ανργων ναυτικν στους καταλγους προσφερομνων προς ναυτολγηση και επιδοτομενων ανργων που τηρονται απ το Γραφεο Ερεσης Ναυτικς εργασας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικς Αρχς και λαμβνουν τακτικ επιδτηση, κατ παρκκλιση των διατξεων του π.δ. 228/1998.4-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2/21 (ΦΕΚ-1 Β/2-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 3 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 11 Ιανουριου 2021 και ρα 6:00.

4-1-21  ΠΥΣ 52 της 22.12.2020 (ΦΕΚ-261 Α/31-12-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 33/2006 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα».

4-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ

4-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 92992/31-12-20  : Υποβολ αναλυτικν καταστσεων ληξιπρθεσμων υποχρεσεων προς τρτους (ρθρο 107 του ν. 4714/2020).

4-1-21 ΥΠΥΜΕ 689/4-1-21 : Παρταση ημερομηνας διενργειας του περιοδικο τεχνικο ελγχου για πρτη φορ, ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων ελαφρν οχημτων

4-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 228/4-1-21 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθ.137/2020 γνωμοδτησης του Ε' Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.

4-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 25/1/4-1-21 : Εφαρμογ για το τος 2021 της υπουργικς απφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

4-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.131/4-1-21 : Διαδικασα μετβασης ψυχικ ασθενν σε Μονδες Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης.

4-1-21 ΑΑΔΕ Ε2001/28-12-20 : Στατιστικ κατφλια τους 2021 για την υποβολ δλωσης Intrastat

4-1-21 ΑΑΔΕ Α1289/20 (ΦΕΚ-5855 Β/31-12-20) : Καταβολ οφειλν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα με επιταγς και κρτες πληρωμν.

4-1-21  ΑΑΔΕ Ε2213/31-12-20 (ΑΔΑ: 6ΠΗΞ46ΜΠ3Ζ-15Ζ) : Κοινοποηση των ρθρων 38 και 66 του ν.4758/2020 (Α'242) που αφορον στον τρπο υπολογισμο των τελν κυκλοφορας απ 1-1-2021 βσει της παγκσμιας μεθδου μτρησης εκπομπν ρπων CO2 και στην ηλεκτρονικ δλωση ακινησας.

4-1-21  Κ.Υ.Α. Φ.14/ΦΜ/177657/Δ1/20 (ΦΕΚ-5886 Β/31-12-20) : Υλοποηση προγρμματος "Σχολικ Γεματα” για το χρονικ διστημα Ιανουριος- Ιονιος 2021.

4-1-21  ΑΑΔΕ Α1293/20 (ΦΕΚ-5882 Β/31-12-20) : Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της υπ στοιχεα Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ.» (Β' 516) για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ.

4-1-21  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/125009/3392/20 (ΦΕΚ-5877 Β/31-12-20) : Δενδροκομικ εκμετλλευση καστανοτεμαχων κατ' εφαρμογν του ρθρου 66 του ν. 998/1979 (Α' 289), πως ισχει.

4-1-21  ΥΠΑΝΕΠ 138156/20 (ΦΕΚ-5856 Β/31-12-20) : Τροποποηση των ποσοστν δσμευσης πρων του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Μεταρρθμιση Δημσιου Τομα 2014 2020»

4-1-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/81897/20 (ΦΕΚ 5854 Β/31-12-2020) :  Τρπος ορισμο των τιμν αναφορς που αποτελον ασφαλιστικς τιμς αποζημωσης για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ.

4-1-21  Κ.Υ.Α. A1304/20 (ΦΕΚ-5871 Β/31-12-20) : Καθορισμς της διαδικασας θσης των Επιβατικν Ιδιωτικς Χρσης (ΕΙΧ) οχημτων και μοτοσυκλετν σε ακινησα ηλεκτρονικ, του τπου της δλωσης ακινησας και ρσης αυτς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για τη θση ΕΙΧ οχματος σε ακινησα και την ρση αυτς. Περιπτσεις για τις οποες η κατθεση της ατησης για τη θση σε ακινησα και την ρση αυτς υποβλλεται στη Δ.Ο.Υ.

4-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84485/20 (ΦΕΚ-5870 Β/31-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Στροφς του Δμου Αρριανν της Περιφερειακς Εντητας Ροδπης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-1-21  ΑΑΔΕ Α1302/20 (ΦΕΚ-5865 Β/31-12-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων.

4-1-21  ΑΑΔΕ Α1301/20 (ΦΕΚ-5865 Β/31-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς, των δηλσεων πληροφοριακν στοιχεων, που ορζεται στην παρ. 8 του ρθρου 11 της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

4-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84476/20 (ΦΕΚ-5864 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5487).

4-1-21  Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.7984/20 (ΦΕΚ-5863 Β/31-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Γ.Π./οικ. 6472/9.10.2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Υγεας “Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο” (Β’ 4487).

4-1-21  Κ.Υ.Α. ΓΠ/B1/Β2/84482/20 (ΦΕΚ-5863 Β/31-12-20) : Διαδικασα, ροι και προποθσεις συμψηφισμο αυτματης επιστροφς φαρμακευτικς δαπνης με ποσοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς - Καθορισμς αντατου ποσο για τις δαπνες του τους 2020.

4-1-21  ΑΑΔΕ Α1300/20 (ΦΕΚ-5862 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1138/2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), πως ισχει.

4-1-21  ΥΠΕΚΥΠ 52725/1990/20 (ΦΕΚ-5861 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39278/1823/2018 υπουργικς απφασης «Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β’ και Γ’ κατηγορας» (Β’ 3001), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 59730/2576/2019 υπουργικ απφαση (Β’ 4762).

4-1-21  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ οικ.42711/20 (ΦΕΚ-5860 Β/31-12-20) : Ανακαθορισμς αρμδιας αρχς κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014.

4-1-21  ΥΠΥΜΕ 143021/20 (ΦΕΚ-5859 Β/31-12-20) : Καθορισμς των ρων και προποθσεων για τη δοκιμαστικ κυκλοφορα αυτοκιντων οχημτων και της διαδικασας χοργησης στοιχεων (δεια και πινακδες) δοκιμαστικς κυκλοφορας.

4-1-21  ΥΠ.ΟΙΚ. 149392/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5836 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 67343/EΞ2019/19.6.2019 «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την τρηση και τη διαδικασα καταχρισης στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων των ρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει.

4-1-21  ΥΠ.ΟΙΚ. οικ.2/214819/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5835 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β’ 3240).

4-1-21  Κ.Υ.Α. 57454/4982/20 (ΦΕΚ-5816 Β/30-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικς απφασης «Ρθμιση ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν» (Β 1403), πως αυτ ισχει μχρι σμερα.31-12-20 ΥΠΕΕ 126087/4682/30-12-20 : Καταβολ περιβαλλοντικο τλους για τις πλαστικς σακολες μεταφορς

31-12-20 ΑΑΔΕ Ε2212/29-12-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 3 μρους Α' του ν. 4728/2020 περ αναστολς μτρων αναγκαστικς εκτλεσης σε πληγεσες περιοχς λγω της πορεας του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς», των ρθρων 2 και 5 μρους Α' περ αφορολογτου και ακατσχετου των πσης φσεως ενισχσεων που καταβλλονται στα πληγντα φυσικ νομικ πρσωπα πληγεσες νομικς ονττητες.

31-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84251/20 (ΦΕΚ-5834 Β/30-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Καλυμνων της Περιφερειακς Εντητας Καλμνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου, προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-12-20 Κ.Υ.Α. Β2β/ΓΠ/84249/20 (ΦΕΚ-5833 Β/30-12-20) : Καθορισμς δαπανν εμβολων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

31-12-20 Κ.Υ.Α. 92543/20 (ΦΕΚ-5832 Β/30-12-20) : Καθορισμς δσεων και κατανομ ποσο συνολικο ψους 21.018.920,00€ σε Δμους της Χρας, ναντι δικαιομενων επιχορηγσεων απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους (ΚΑΠ), για την κλυψη λειτουργικν αναγκν των Δημοτικν Επιχειρσεων δρευσης-Αποχτευσης.

31-12-20 ΑΑΔΕ Α1287/20 (ΦΕΚ-5831 Β/30-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1011/16-1-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β 85), πως ισχει.

31-12-20 ΑΑΔΕ A1285/20 (ΦΕΚ-5831 Β/30-12-20) : Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων.

31-12-20 ΑΑΔΕ Α1282/20 (ΦΕΚ-5830 Β/30-12-20) : Παρταση ως 31/03/2021 της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν ΦΗΜ, σμφωνα με τα οριζμενα στην απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ Α.1024/2020 «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), πως ισχει.

31-12-20 Κ.Υ.Α. Φ32/143943/20 (ΦΕΚ-5826 Β/30-12-20) : Μτρα στριξης σιδηροδρομικν επιβατικν μεταφορν που πλττονται εξαιτας μτρων κρατικς παρμβασης για τον περιορισμ των επιπτσεων της πανδημας COVID-19.

31-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 148348/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5825 Β/30-12-20) : Παρταση προθεσμιν εξτασης αιτσεων εξδικης επλυσης φορολογικν διαφορν της Επιτροπς Εξδικης Επλυσης Φορολογικν Διαφορν του ρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α 148).

31-12-20 Κ.Υ.Α. 62429/20 (ΦΕΚ-5823 Β/30-12-20) : Μτρα διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 1.1.2021 ως και 31.3.2021.

31-12-20 Κ.Υ.Α. 143777/20 (ΦΕΚ-5822 Β/30-12-20) : Μτρα στριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλττονται εξαιτας μτρων κρατικς παρμβασης για τον περιορισμ των επιπτσεων της πανδημας COVID-19.

31-12-20 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/175-ια/20 (ΦΕΚ-5821 Β/30-12-20) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς σκοπευτικν πλων της περ. ε της παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 2168/1993, λγω των μτρων για την αποτροπ διδοσης του κορωνοο COVID-19.

31-12-20 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/51391/20 (ΦΕΚ-5821 Β/30-12-20) : Τροποποηση (3η) της υπ στοιχεα ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/31.10.2018 κοινς υπουργικς απφασης «Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/19-06-2018» (Β 2315) κοινς υπουργικς απφασης, με περιεχμενο «Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)» (Β 4898), πως ισχει.

31-12-20 ΑΑΔΕ Α1288/20 (ΦΕΚ-5790 Β/30-12-20) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2021.

31-12-20 Κ.Υ.Α. 147269/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5789 Β/30-12-20) : Επιλξιμες κατηγορες επενδσεων, χρνος διατρησς τους στην Ελλδα, διαδικασα απδειξης της επνδυσης και παρακολοθηση της διατρησης της, επνδυσης για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα.

31-12-20 ΥΠΑΙΘ 173678/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-5787 Β/30-12-20) : Τρπεζα Θεμτων Διαβαθμισμνης Δυσκολας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

31-12-20 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/177-ε/20 (ΦΕΚ-5784 Β/30-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 3009/2/28-γ’/16.6.1994 απφασης του Υπουργο Δημσιας Τξης «ροι ασφαλος φλαξης πυροβλων πλων, πυρομαχικν, εκρηκτικν μηχανισμν» (Β’ 461)».

31-12-20 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/178-α/20 (ΦΕΚ-5784 Β/30-12-20) : Παρταση ισχος των αδειν οπλοφορας της περ. β’ της παρ. 3 του ρθρου 10 του ν. 2168/ 1993, λγω μτρων για την αποτροπ διδοσης του κορωνοο COVID-19.30-12-20 ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/10/οικ.23947/30-12-20  :  Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 Επκταση χρονικο διαστματος διενργειας της αξιολγησης Συμπλρωση Εκθσεων Αξιολγησης απ τους Αξιολογητς Β'

30-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 83978/20 (ΦΕΚ 5791 Β/30-12-2020) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.80588/14.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης “κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00” (Β' 5486)» (Β' 5509).

30-12-20 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1146783/ΕΞ2020/29-12-20 : Αποστολ Εγχειριδου -Οδηγο σχετικ με τη διαμρφωση της δασμολογητας αξας εμπορευμτων κατ την εισαγωγ

30-12-20 ΑΑΔΕ  ΔΔΘΕΚΑ/Α/1146545/ΕΞ2020/29-12-20 : Ενσωμτωση στο σστημα Διαχεριση Δασμολογου Υποσστημα TARIC του μηδενικο συντελεστ Φ.Π.Α. σε εμβλια και in vitro διαγνωστικ ιατροτεχνολογικ προντα για την πρληψη και τη διγνωση της νσου COVID-19 καθς και την υπαγωγ στον υπερμειωμνο συντελεστ Φ.Π.Α. ειδν για την εξυπηρτηση ατμων με αναπηρα ρασης

30-12-20 ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1146494/ΕΞ2020/29-12-20 : Η Τελωνειακ παρμβαση στην επιβολ των Δικαιωμτων Διανοητικς Ιδιοκτησας - Επικαιροποηση κανονιστικο πλαισου

30-12-20 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/20 (ΦΕΚ-5756 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 74603/1815/30.07.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για την κδοση, τροποποηση επκταση των αδειν του ρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησων ανταποδοτικν τελν για τη χρση των αδειν αυτν, και καθορισμς προστμων για μη καταβολ εκπρθεσμη καταβολ των ετσιων ανταποδοτικν τελν» (Β' 3151).

30-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30-12-20 : Διευκρινιστικ εγκκλιος επ του ρθρου 160 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α'245), του ρθρου 135 του ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α' 92) και λοιπν θεμτων

30-12-20 ΑΑΔΕ Ε2209/24-12-20 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α'207) αναφορικ με την επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο COVID19 στη ρθμιση οφειλν του εξωδικαστικο μηχανισμο του ν.4469/2017

30-12-20 ΥΠΕΚΥΠ 37882/1073/20 (ΦΕΚ-5764 Β/29-12-20) : Κατρτιση Προγρμματος Χοργησης Επιταγν Θεματος Χειμερινς Περιδου 2020-2021.

30-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. 53178/1346/20 (ΦΕΚ-5764 Β/29-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β 3888) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, περ ειδικο προγρμματος απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α 205).

30-12-20 Κ.Υ.Α. 4111.08-01/3755/20 (ΦΕΚ-5766 Β/29-12-20) : Καθορισμς του ποσο που καταβλλεται για το μτρο του Μεταφορικο Ισοδναμου για το τος 2021.

30-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/132763/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5769 Β/29-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν “Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης” (Β’ 3238) .

30-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/731732/22038/12328/3019/20 (ΦΕΚ-5770 Β/29-12-20) : Παρταση θητεας οργνων διοκησης αθλητικν σωματεων.

30-12-20 Κ.Υ.Α. 20065/20 (ΦΕΚ-5771 Β/29-12-20) : Μτρα Στριξης επιχειρσεων τουριστικν γραφεων και Τουριστικν Επιχειρσεων Οδικν Μεταφορν (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθτουν τουριστικ λεωφορεα Δ.Χ. και τουριστικ τρνα.

30-12-20 Κ.Υ.Α. 2711/20 (ΦΕΚ-5772 Β/29-12-20) : Σστημα Διαχερισης και Ελγχου των Εθνικν Προγραμμτων των Ταμεων Ασλου, Μετανστευσης και νταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικς Ασφλειας (TEA/ISF) για την προγραμματικ περοδο 2014-2020 και λλες διατξεις.

30-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84017/20 (ΦΕΚ-5773 Β/29-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου και Ελευσνας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

30-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84019/20 (ΦΕΚ-5774 Β/29-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Εορδαας, Κοζνης και Βοου της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

30-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.84021/20 (ΦΕΚ-5775 Β/29-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Τοπικ Κοιντητα Κλλης του Δμου Αμνταιου της Περιφερειακς Εντητας Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.29-12-20 ΠΥΣ 50 της 22-12-2020 (ΦΕΚ-260 Α/28-12-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο και Διαχερισης Εμβολιασμο για τον Κορωνο COVID- 19.

29-12-20 ΥΠΥΜΕ 140082/22-12-20 : Εκτλεση δρομολογων υπεραστικν μεταφορν

29-12-20 ΒΟΥΛΗ 13762/9534/20 (ΦΕΚ-5763 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005 (Β’ 1827) απφασης της Προδρου της Βουλς των Ελλνων, πως ισχει.

29-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123779/1582/20 (ΦΕΚ-5762 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Υπηρεσα Διακοπτμενου Φορτου, τπος και περιεχμενο Συμβσεων Διακοπτμενου Φορτου και καθορισμς συντελεστν διαφοροποησης αν κατηγορα Μονδων Παραγωγς, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 143Α και 143Β του ν. 4001/2001, πως προστθηκαν με την παρ. 11 του ρθρου 17 του ν. 4203/2013» (Β’ 2997).

29-12-20 ΥΠΑΝΕΠ 137315/20 (ΦΕΚ-5761 Β/28-12-20) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2020, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2021 και ρθμιση σχετικν θεμτων.

29-12-20 Κ.Υ.Α. 52831/1581/20 (ΦΕΚ-5759 Β/28-12-20) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

29-12-20 ΥΠΕΚΥΠ οικ.53124/1344/20 (ΦΕΚ-5734 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινς υπουργικ απφασης «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Δεκμβριο» (Β’ 5391).

29-12-20 Κ.Υ.Α. 2654/356295/20 (ΦΕΚ-5732 Β/28-12-20) : Καθορισμς των Δμων και Συνδσμων Δμων που χρηματοδοτονται για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισς τους, καθς και του ψους χρηματοδτησης για το τος 2020.

29-12-20 Κ.Υ.Α. 3025/355910/20 (ΦΕΚ-5731 Β/28-12-20) : γκριση δαπανν μισθοδοσας προσωπικο που προσλαμβνεται για την κλυψη εποχικν λλων περιοδικν πρσκαιρων αναγκν απ την επιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου της χρας (διερενηση, πρληψη, επιτρηση, λεγχος, εκρζωση, κτακτες επεμβσεις) στο πλασιο εφαρμογς των ισχυουσν ειδικν κτηνιατρικν διατξεων, για το τος 2021.

29-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/79948/20 (ΦΕΚ-5728 Β/28-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4525/15.11.2017 υπουργικς απφασης με θμα «Παρταση των Προγραμμτων Προμηθειν Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) των ετν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015» (Β’ 4208) ως προς το χρνο ισχος της παρ. 2.

29-12-20 ΥΠΑΙΘ 174545/Ε3/20 (ΦΕΚ-5727 Β/28-12-20) : ναρξη δρσης «Ταχρρυθμης επιμρφωσης εκπαιδευτικν στην εξ αποστσεως εκπαδευση».28-12-20 ΕΦΚΑ 349657/Σ109752/ΕΓΚ.54/28-12-20  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικ με την επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο σε καθεστς ρθμισης ασφαλιστικν οφειλν.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2208/24-12-20 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που προκπτει για εργαζμενο εταρο μτοχο απ νομικ πρσωπο νομικ ονττητα με τη μορφ δικαιωμτων προαρεσης απκτησης μετοχν, καθς και με τη μορφ μετοχν που του χορηγονται στο πλασιο προγραμμτων δωρεν διθεσης μετοχν, στα οποα τθεται ως προπθεση η επτευξη συγκεκριμνων στχων η επλευση συγκεκριμνου γεγοντος.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2207/24-12-20 : Φορολογικ μεταχεριση κτακτου εσδου λγω κπτωσης σε ποσοστ 25% επ του ΦΠΑ και των ρυθμισμνων οφειλν, με βση τις διατξεις των ρθρων 1 και 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2206/24-12-20  : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη διενργεια αποσβσεων με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α' 167), πως ισχει μετ την τροποποησ του με τα ρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α' 201) και του ρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α' 142)

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2205/24-12-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 26 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), πως ισχει μετ την τροποποησ της με το ρθρο 15 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201), για τη φορολογικ μεταχεριση των επισφαλν απαιτσεων.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2204/24-12-20 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 298 του ν. 4738/2020 (Α' 207) για την απαλλαγ των εισοδημτων του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) απ την ειδικ εισφορ αλληλεγγης για τα φορολογικ τη 2020 και 2021.

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2203/23-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 18, 20, 27, 41, 64,66, 67, 68 και 80 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α' 235/26-11-2020)

28-12-20 ΑΑΔΕ Ε2202/18-12-20 : Οδηγες για το καθεστς ενωσιακς/κοινς διαμετακμισης ως προς τις σιδηροδρομικς μεταφορς

28-12-20 Π.Δ.107/20 (ΦΕΚ-258 Α/27-12-20) : Περ κλεισματος κλπων και χραξης ευθειν γραμμν βσης στη θαλσσια περιοχ του Ιονου και των Ιονων Νσων μχρι το Ακρωτριο Ταναρο της Πελοποννσου.

28-12-20 ΠΥΣ 48 της 7-12-2020 (ΦΕΚ-257 Α/24-12-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα Κυβερνητικς Επιτροπς Στρατηγικο Σχεδιασμο και Επιχειρησιακς Εποπτεας για την Περιστολ του Λαθρεμπορου στα προντα που υπκεινται σε Ειδικ Φρο Κατανλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φρο Κατανλωσης (Φ.Κ.).

28-12-20 Ν. 4763/20 (ΦΕΚ-254 Α/21-12-20 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Εθνικ Σστημα Επαγγελματικς Εκπαδευσης, Κατρτισης και Δι Βου Μθησης, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 28ης Ιουνου 2018 σχετικ με τον λεγχο αναλογικτητας πριν απ τη θσπιση νας νομοθετικς κατοχρωσης των επαγγελμτων (EE L 173), κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Ομοσπονδιακς Δημοκρατας της Γερμανας για το Ελληνογερμανικ δρυμα Νεολαας και λλες διατξεις.

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.83418/20 (ΦΕΚ-5726 Β/24-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.80588/14.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης “κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.83416/20 (ΦΕΚ-5725 Β/24-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.82293/18.12.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5588).

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.83414/20 (ΦΕΚ-5724 Β/24-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.81746/18.12.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου, Ελευσνας και Μνδρας-Ειδυλλας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5581).

28-12-20 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 5230/20 (ΦΕΚ-5723 Β/24-12-20) : Ρθμιση τεχνικν και οργανωτικν ζητημτων για τη λειτουργα του Συστματος και της Πλατφρμας Διαχερισης Συνεδριν Εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19, της διαδικασας επιβεβαωσης της προγραμματισμνης συνεδρας, των απαιτομενων διασυνδσεων του Συστματος και της Πλατφρμας με λλα πληροφοριακ συστματα, της διαδικασας αυθεντικοποησης, καθς και κθε αναγκαας τεχνικς λλης λεπτομρειας.

28-12-20 Κ.Υ.Α. 15785/20 (ΦΕΚ-5722 Β/24-12-20) : Xρηματοδτηση για αποζημισεις απ προκληθεσες ζημες για το τος 2020 και παρελθντων ετν στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με τις παραγρφους 3 και 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) .

28-12-20 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 42656/20 (ΦΕΚ-5722 Β/24-12-20) : Τροποποηση της απφασης «Υλοποηση του Προγρμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα/Χρηματοδτηση» (Β 3077).

28-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/82824/ΔΛΤΠ(Α)/20 (ΦΕΚ-5721 Β/24-12-20) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικς προκαταβολς στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (ΔΕΗ ΑΕ), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της χρσης τους 2021 για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης.

28-12-20 Κ.Υ.Α. 4111.08-01/3743/20 (ΦΕΚ-5720 Β/24-12-20) : Πιλοτικ εφαρμογ του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου στη μεταφορ καυσμων στα νησι για το τος 2020.

28-12-20 ΒΟΥΛΗ 13733/9507/20 (ΦΕΚ-5719 Β/24-12-20) : Παρταση της προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, Α 51/1997), πως ισχει, και παρταση της θητεας των υφιστμενων αιρετν εκπροσπων και των αναπληρωτν τους στο Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολιο της Βουλς, λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

28-12-20 Κ.Υ.Α. 90719/20 (ΦΕΚ-5718 Β/24-12-20) : Συμπληρωματικ χοργηση οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς.

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.83217/20 (ΦΕΚ-5717 Β/24-12-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας, που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημοσας υγεας και την διαμρφωση θετικς πεποθησης και ενεργο συμμετοχς των πολιτν στον εμβολιασμ ναντι του κορωνοο COVID-19 .

28-12-20 Κ.Υ.Α. 174955/Z1/20 (ΦΕΚ-5716 Β/24-12-20) : Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας χοργησης βραβεου Αριστεας απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν σε πτυχιοχους τριτοβθμιας εκπαδευσης.

28-12-20 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/49300/1927/20 (ΦΕΚ-5715 Β/24-12-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις- εργοδτες τουριστικν καταλυμτων δωδεκμηνης λειτουργας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α 148), πως προστθηκε με το ρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α 214).

28-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.82636/20 (ΦΕΚ-5714 Β/24-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5487).

28-12-20 ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.51901/1650/20 (ΦΕΚ-5711 Β/24-12-20) : Παρταση της προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α βαθμο νομικν τους προσπων, που προβλπεται στο ρθρο 14 της υπ στοιχεα Π1γ/οικ.81551/25.6.2007 υπουργικς απφασης (Β’ 1136).24-12-20 ΥΠ.ΕΣ. 91473/24-12-20 : Δλωση επιθυμας εμβολιασμο απ το προσωπικ παροχς υπηρεσιν «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

24-12-20 ΑΑΔΕ Ε2201/14-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 32 και 96 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α'/6.11.2020), με της οποες τροποποιθηκε η παρ. 5 του ρθρου 150 του ν . 2960/2001.

24-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 146996/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5698 Β/24-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 41403/Β1563/28-09-2012 (Β 2795) απφασης του Υπουργο Οικονομικν.

24-12-20 ΥΠΕΚΥΠ Φ.60010/53024/2093/23-12-20  : BREXIT - Υποχρωση κδοσης Πιστοποιητικο Προσωρινς Αντικατστασης (Π.Π.Α.) σε ασφαλισμνους Ελληνικν Φορων Κοινωνικς Ασφλισης, δικαιοχων Συμφωνας Αποχρησης (Σ.Α.)

24-12-20 ΥΠΥΜΕ 140659/23-12-20  : Περ της διακνησης των αποφσεων του Υπουργεου Εσωτερικν για τη χοργηση, επιστροφ και μεταφορ συμβατικν πινακδων σε υπηρεσιακ αυτοκνητα και μοτοσικλτες κατ' εφαρμογ του ισχοντος θεσμικο πλαισου.

24-12-20 Π.Δ. 106/20 (ΦΕΚ-255 Α/23-12-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Οργανισμς Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου.

24-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 146847/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5694 Β/23-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 67343/EΞ2019/19.6.2019 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την τρηση και τη διαδικασα καταχρισης στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων των ρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).

24-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527/20 (ΦΕΚ-5693 Β/23-12-20) : Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 «Καθορισμς ειδικο πλαισου προτεραιτητας στη χοργηση οριστικν Προσφορν Σνδεσης για σταθμος ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ απ τον Διαχειριστ του Δικτου, κατ παρκκλιση κθε λλης γενικς ειδικς διταξης, συμπεριλαμβανομνων των διατξεων του ρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’ 122), του ν. 3894/2010 (Α’ 204), του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και της παραγρφου 6 του ρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), καθς και του πρτου και τρτου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), σμφωνα με το ρθρο 44 του ν. 4643/2019 (Α’ 193)» (Β’ 940).

24-12-20 Κ.Υ.Α. οικ.23430/20 (ΦΕΚ-5691 Β/23-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β 1386).

24-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/123472/3359/20 (ΦΕΚ-5690 Β/23-12-20) : Παρταση προθεσμας για την απφαση παραχρησης της παρ. 1 του ρθρου 3 του π.δ. 126/1986 (Α 44), πως ισχει.

24-12-20 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/47818/1854/20 (ΦΕΚ-5687 Β/23-12-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν, λγω αναστολς καταγγελας των συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που επλγησαν απ τον μεσογειακ κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020 .23-12-20 N. 4764/20 (ΦΕΚ-256 Α/23-12-20) : Ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την ενσχυση των μσων μαζικς μεταφορς, την επιτχυνση της απονομς των συντξεων, τη ρθμιση οφειλν προς τους Oργανισμος Tοπικς Aυτοδιοκησης και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

23-12-20 ΥΠΑΙΘ 173952/Ε3/22-12-20  : Διευκρινσεις επ της δειας εξετσεων εκπαιδευτικν

23-12-20 Κ.Υ.Α. 13210/20 (ΦΕΚ-5685 Β/23-12-20) : Καταβολ ενιαου τλους για το τρτο τρμηνο του τους 2020 και χρηματοδτηση για αποζημισεις απ προκληθεσες ζημες για το τος 2020 στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α 27).

23-12-20 ΥΠ.ΕΣ. 90454/22-12-20 : Μερικ τροποποηση της κυα οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2021.

23-12-20 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1144152/ΕΞ2020/21-12-20 : Ενημρωση για τη μεωση συντελεστ ΦΠΑ για διφορα παρασκευσματα - Τροποποηση του παραρτματος ΙΙΙ του Κδικα Φ.Π.Α

23-12-20 Κ.Υ.Α. 143327/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5643 Β/22-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς σε πληγντες απ τις πλημμρες και τον ανεμοστρβιλο της 17ης ως και της 19ης Σεπτεμβρου 2020, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λευκδας της Περιφρειας Ιονων Νσων.

23-12-20 Κ.Υ.Α. 1410/349277/20 (ΦΕΚ-5644 Β/22-12-20) : Καθορισμς τεχνικν λεπτομερειν και διαδικαστικν θεμτων σχετικ με τη γνωστοποηση δρυσης και τη γνωστοποηση λειτουργας μονδων υδατοκαλλιργειας καθς και την επιβολ σε αυτς κυρσεων, σμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τον ν. 4282/2014 (Α’ 182).

23-12-20 Κ.Υ.Α. 2009/351458/20 (ΦΕΚ-5645 Β/22-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του νμου 3877/2010 (Α’ 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β’ 1239).

23-12-20 Κ.Υ.Α. 145889/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5647 Β/22-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς, για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ς Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας.

23-12-20 Κ.Υ.Α. 35772/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5648 Β/22-12-20) : Καθορισμς του ψους, του χρνου και της διαδικασας καταβολς στον Φορα Καθολικς Ταχυδρομικς Υπηρεσας του επαληθευμνου καθαρο κστους παροχς της καθολικς ταχυδρομικς υπηρεσας απ την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων για τα τη 2013 ως 2018, των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε αναγκαας λεπτομρειας, σμφωνα με τον ν. 4053/2012, πως ισχει.22-12-20 ΥΠΥΜΕ 138329/22-12-20 : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων ελαφρν οχημτων

22-12-20 ΑΑΔΕ Ε2200/2-12-20 : Εισαγωγς και παραδσεις αντικειμνων και υλικν που προορζονται να χρησιμοποιηθον να ενσωματωθον σε αλιευτικ πλοα τα οποα διαθτουν επαγγελματικ δεια αλιεας και δραστηριοποιονται κυρως στην ανοικτ θλασσα - Διευκρινσεις και οδηγες για την απαλλαγ απ το φρο προστιθεμνης αξας και την τρηση τελωνειακν διατυπσεων εξαγωγς

22-12-20 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/85252/21-12-20 (ΑΔΑ: ΨΕ2Φ4653ΠΩ-92Ι – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Τροποποηση Ηλεκτρονικο Αρχεου Εκδοθντων Εισιτηρων Επιβατν και Αποδεξεων Μεταφορς Οχημτων Συστημτων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.-Μεταφορικο Ισοδναμου

22-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.82669/18-12-20 (ΑΔΑ: ΨΝΖ6465ΦΥΟ-ΞΟΧ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 κατ τη διρκεια της χειμερινς περιδου και της περιδου των χριστουγεννιτικων εορτν.

22-12-20 ΕΦΚΑ 343897/22-12-20  : Καταβολ Αδειοδωροσμου Χριστουγννων 2020 (Γ' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

22-12-20 ΥΠΥΜΕ 137662/22-12-20  : Παροχ διευκρινσεων περ της οριστικς διαγραφς ΟΤΚΖ απ το μητρο αδειν κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν κατ το π.δ. 116/2004 (Α' 81).

22-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21-12-20 : Προετοιμασα για την ανρτηση του δασικο χρτη

22-12-20 ΒΟΥΛΗ 13613/9402/20 (ΦΕΚ-5642 Β/21-12-20) : Παρταση της προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, Α’ 51/1997), πως ισχει, και την παρταση της θητεας των υφιστμενων αιρετν εκπροσπων και των αναπληρωτν τους στο Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολιο της Βουλς λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

22-12-20 ΒΟΥΛΗ 13602/9392/20 (ΦΕΚ-5641 Β/21-12-20) : Επαναπροσδιορισμς ποσο και δικαιοχων της υπ’ αρ. 12117/8045/11-12-2013 απφασης του Προδρου της Βουλς (Β 3211), πως ισχει, για το διστημα απ 9-12-2019 ως 15-12-2020.

22-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81693/20 (ΦΕΚ-5640 Β/21-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Υγεας και Εσωτερικν και θμα «Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1177).

22-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1280/20 (ΦΕΚ-5639 Β/21-12-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

22-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1279/20 (ΦΕΚ-5638 Β/21-12-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76).

22-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. 145125/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5636 Β/21-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 20725/Β.979/10-5-2011 απφασης «Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), πως ισχει.

22-12-20 ΑΑΔΕ Α1278/20 (ΦΕΚ-5636 Β/21-12-20) : Παρταση προθεσμας

22-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1276/20 (ΦΕΚ-5635 Β/21-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου κληρονομιν, δωρεν και γονικν παροχν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς εντς των μηνν Νοεμβρου και Δεκεμβρου 2020.

22-12-20 Κ.Υ.Α. 35467/20 (ΦΕΚ-5600 Β/21-12-20) : Παροχ διοικητικς πληροφρησης και συνδρομς σε λληνες πολτες, μονμους κατοκους εξωτερικο, απ προξενικς αρχς του Υπουργεου Εξωτερικν με τηλεδισκεψη.

22-12-20 Κ.Υ.Α. Δ3(α)/70993/20 (ΦΕΚ-5599 Β/21-12-20) : Διθεση κιντρου απδοσης στο προσωπικ Ε.Ο.Φ. στα πλασια της εφαρμογς του ρθρου 52 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) .

22-12-20 Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/οικ.80486/20 (ΦΕΚ-5595 Β/21-12-20) : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).20-12-20 ΥΠΕΚΥΠ 52713/1576/21-12-20 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο κατ την περοδο των Χριστουγννων

20-12-20 Κ.Υ.Α. 144214/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 5601 Β/21-12-2020) :  Καθορισμς αριθμο φυσικν προσπων τα οποα θα απασχοληθον στο Υπουργεο Οικονομικν με συμβσεις μσθωσης ργου, για την εξταση εκκρεμν αιτημτων κατπτωσης της εγγησης του Ελληνικο Δημοσου.

20-12-20 Κ.Υ.Α. Α1273/20 (ΦΕΚ 5597 Β/21-12-2020) :   Αναστολ και παρταση των προθεσμιν της παρ. 4 του ρθρου κτου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 75) ως προς την σκηση ενδικοφανος προσφυγς και αιτματος αναστολς καθς και την εξταση της ενδικοφανος προσφυγς του ρθρου 63 του ν. 4174/2013.

20-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1272/20 (ΦΕΚ 5597 Β/21-12-2020) :  Παρταση μεωσης συντελεστν Φρου Προστιθμενης Αξας (Φ.Π.Α.) για τα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο.

20-12-20 Κ.Υ.Α. 0.5270/20 (ΦΕΚ 5584 Β/18-12-2020 ) :  Τροποποηση της υπ' αρ. 8.8766/24.9.2018 (Β' 4221) κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα κοινωφελος χαρακτρα σε Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομς προσωρινς υποδοχς φιλοξενας μσω Δμων, Περιφερειν και της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς Γ'κκλος».

20-12-20 Κ.Υ.Α. Α1275/20 (ΦΕΚ-5576 Β/17-12-20 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Χοργηση επιδματος θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2020/2021 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο.

20-12-20 ΕΦΚΑ 342535/ΕΓΚ.53/21-12-20 : Χοργηση Βεβαωσης Απογραφικς Δλωσης σε περιπτσεις επανεγγραφς στον e-ΕΦΚΑ -Να ηλεκτρονικ υπηρεσα για Μη Μισθωτος, Ελεθερους Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενους και Αγρτες»

20-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.82295/20 (ΦΕΚ-5591 Β/20-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.80191/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της χρας, της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5487).19-12-20 ΥΠ.ΕΣ. 89572/20 (ΦΕΚ-5590 Β/19-12-20) : Συμπληρωματικ χοργηση οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς.

19-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.82293/20 (ΦΕΚ-5588 Β/18-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

19-12-20 Κ.Υ.Α. 134622/20 (ΦΕΚ-5587 Β/18-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 85490/10.08.2020 κοινς απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Σσταση στη Γενικ Γραμματεα ρευνας και Τεχνολογας του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων, Εθνικο Μητρου Νεοφυν Επιχειρσεων. Προποθσεις εγγραφς και κριτρια υπαγωγς των επιχειρσεων στο ως νω Μητρο» (Β’ 3668).

19-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. 52241/1567/20 (ΦΕΚ-5586 Β/18-12-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του», (Α’ 55), πως ισχει.

19-12-20 ΥΠΥΜΕ 128145/20 (ΦΕΚ-5583 Β/18-12-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας ιδιωτικν πρατηρων υγρν καυσμων για την εξυπηρτηση των ιδικτητων μισθωμνων φορτηγν αυτοκιντων μεταφορικν εταιρειν.

19-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81746/20 (ΦΕΚ-5581 Β/18-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου, Ελευσνας και Μνδρας - Ειδυλλας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.18-12-20 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVlD-19, την ενσχυση των μσων μαζικς μεταφορς, την επιτχυνση της απονομς των συντξεων, τη ρθμιση οφειλν προς τους οργανισμος τοπικς αυτοδιοκησης και λλες κατεπεγουσες διατξεις"

18-12-20  ΑΑΔΕ Ε2199/15-12-20 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ της υπ' αριθμ. Α.1071/31-01-2019 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ «Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 /03-03-2017 (ΦΕΚ 1000Β'/24-03-2017) Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ενεργειακν προντων, ροι και προποθσεις για την αναγνριση των απωλειν αυτν»» (ΦΕΚ 806 Β'/07-03-2019).

18-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.82111/18-12-20 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει των Εορτν

18-12-20  ΥΠΥΜΕ 134876/18-12-20  : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων οχημτων του νομο Αττικς

18-12-20  N. 4761/20 (ΦΕΚ-248 Α/13-12-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Αναδιοργνωση του Ταμεου Αρχαιολογικν Πρων και Απαλλοτρισεων και μετονομασα του σε Οργανισμ Διαχερισης και Ανπτυξης Πολιτιστικν Πρων, προβολ της πολιτιστικς κληρονομις στο εξωτερικ, ρυθμσεις για το Ιστορικ Μουσεο Κρτης και το μουσεο «Φοβος Ανωγειανκης» και λλες διατξεις.

18-12-20 Κ.Υ.Α. 86066/20 (ΦΕΚ-5571 Β/17-12-20) : Μερικ τροποποηση της υπ αρ. 46735/2020 (Β3170) απφασης «Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2021 - μερικ τροποποηση της υπ αρ. 7028/2004 απφασης (Β253)».

18-12-20 Κ.Υ.Α. 125310/20 (ΦΕΚ-5570 Β/17-12-20) : Καθορισμς διαδικασας εφοδιασμο δικαιοχων με το ειδικ σμα του ρθρου 3 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) για την εφαρμογ του κιντρου της δωρεν στθμευσης για την ανπτυξη της ηλεκτροκνησης.

18-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.81816/18-12-20  : Συστσεις για τον εξαερισμ εσωτερικν χρων κατ τη χειμεριν περοδο υπ το πρσμα της πανδημας του ιο SARS CoV-2

18-12-20 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/671/22908/18-12-20  : Οδηγες προς τους φορες προλευσης και υποδοχς για την υλοποηση του Κκλου Κινητικτητας τους 2020, στο πλασιο του ΕΣΚ

18-12-20 ΟΑΕΔ 76493/18-12-20 : Ημερομηνα λξης λειτουργας της ηλεκτρονικς πλατφρμας του ΟΑΕΔ για την καταβολ της κτακτης μηνιαας αποζημωσης εποχικ εργαζομνων του τουριστικο και επισιτιστικο κλδου χωρς δικαωμα υποχρεωτικς επαναπρσληψης

18-12-20 ΟΑΕΔ 76375/17-12-20 : Ημερομηνα λξης λειτουργας της ηλεκτρονικς πλατφρμας του ΟΑΕΔ για την καταβολ της εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε κθε μη επιδοτομενο μακροχρνια νεργο

18-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81699/20 (ΦΕΚ-5579 Β/17-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης “κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509).

18-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81697/20 (ΦΕΚ-5578 Β/17-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.80191/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχοται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β’ 5487).

18-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1274/20 (ΦΕΚ-5577 Β/17-12-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για το μνα Δεκμβριο 2020.

18-12-20 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/119064/4379/20 (ΦΕΚ-5523 Β/17-12-20) : Καθορισμς εγκατεστημνης ισχος, αν τεχνολογα /και κατηγορα σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατομενης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν και ελχιστου αριθμο ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν για το 2020, αντατης επιτρεπμενης τιμς προσφορς για κθε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν και τλους συμμετοχς σε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν, με βση τις παρ. 3 και 6 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016.          

18-12-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1267/20 (ΦΕΚ-5520 Β/17-12-20) : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παρ. 6 και 7 του ρθρου 65 του ν. 4172/ 2013 για το φορολογικ τος 2019.

18-12-20 Κ.Υ.Α. οικ.49926/14976/20 (ΦΕΚ-5517 Β/17-12-20) : Διαδικασα παροχς συμβουλευτικν υπηρεσιν σε εγγεγραμμνους ανργους και επιχειρσεις απ τον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδισκεψη.17-12-20 ΕΦΚΑ Σ23/10/338398/17-12-20 : Χοργηση προσωρινς σνταξης με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης

17-12-20 ΥΠ.ΕΣ. 88541/16-12-20 : Αναζτηση στοιχεων προσωπικο που παρχουν υπηρεσες «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

17-12-20 ΕΦΚΑ Σ60/34/337754/ΕΓΚ.52/16-12-20 : Αναπροσαρμογ των ποσοστν αναπλρωσης απ 1/10/2019 και επανυπολογισμς των συντξεων.

17-12-20 ΥΠΕΚΥΠ  Δ15/Δ/οικ.51646/2034/17-12-20 : Ρθμιση καταβολς ασφαλιστικν εισφορν του ΟΑΕΕ πρην ΤΑΠΕΑΠΙ - Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 37 του ν.4756/2020

17-12-20 ΕΦΚΑ 338446/17-12-20  : Περοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικν περιδων απ 01/2021 ως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021

17-12-20 ΥΠΥΜΕ 133119/17-12-20 : κδοση Κρτας Ελγχου Καυσαερων (ΚΕΚ)

17-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. 51083/2612/20 (ΦΕΚ-5515 Β/16-12-20) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου καταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγννων 2020.

17-12-20 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/45742/1748/20 (ΦΕΚ-5515 Β/16-12-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες που εντσσονται στο ανοιχτ πργραμμα εκατ χιλιδων (100.000) νων επιδοτομενων θσεων εργασας.

17-12-20 Κ.Υ.Α. 123462/20 (ΦΕΚ-5514 Β/16-12-20) : Καθορισμς ψους και διαδικασας χοργησης αποζημωσης για την παροχ δικαιματος μετακνησης με πλρη μερικ απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου στα μσα μαζικς μεταφορς τους 2020.

17-12-20 Κ.Υ.Α. οικ. 50807/1279/20 (ΦΕΚ-5512 Β/16-12-20) : Καθορισμς των ανργων ως δικαιοχων δωρεν μετακνησης με τα μσα μαζικς μεταφορς στις περιοχς αρμοδιτητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης της απαλλαγς απ την καταβολ κομστρου, για τα τη 2020 και 2021.

17-12-20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 325/2020 (ΦΕΚ-252 Α/16-12-20) : Περ εκμισθσεων, εκποισεων και εν γνει διαχειρσεως της περιουσας της Εκκλησας της Ελλδος.

17-12-20 N. 4762/20 (ΦΕΚ-251 Α/16-12-20) : Κρωση του κρατικο προπολογισμο οικονομικο τους 2021.16-12-20 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Εκσυγχρονισμς του συστματος προσλψεων στον δημσιο τομα και ενσχυση του Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.)

16-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/80755/16-12-20 :  Παρακολοθηση της ποιτητας του νερο ανθρπινης κατανλωσης ως προς τις ραδιενεργς ουσες που περιχει, μετ απ την αξιολγηση, απ την ΕΕΑΕ, των αποτελεσμτων μετρσεων των ετν 2018-2020

16-12-20 Π.Δ. 105/20 (ΦΕΚ-250 Α/15-12-20) : Τροποποηση του π.δ. 292/2001 «Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας επιλογς υποψηφων Επαγγελματιν Οπλιτν».

16-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/ΓΠ/78520/20 (ΦΕΚ-5511 Β/15-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ Γ5/63587/2015 απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018» (Β 1803).

16-12-20 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/οικ.79525/20 (ΦΕΚ-5511 Β/15-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(α)οικ.82331/22.11.2019 απφασης με θμα: «Διατξεις τιμολγησης φαρμκων» (Β’ 4274).

16-12-20 Κ.Υ.Α. 3246/335062/20 (ΦΕΚ-5510 Β/15-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 απφασης: «Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του μτρου της απσταξης ονου σε περπτωση κρσης που πραγματοποιεται στο πλασιο του ρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδτηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β 2764).15-12-20 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 35186/ΕΞ2020/15-12-20 :  Παρταση υποβολς στοιχεων δαπανν των ετν 2015-2019 προθεσμα υποβολς στοιχεων δαπανν τους 2020 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων [ρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλι ρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]

15-12-20 ΥΠΑΙΘ Φ.1/169781/Δ1/15-12-20 : Οδηγες για τη διαδικασα ολοκλρωσης της δρυσης και λειτουργας Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μσω της Πρξης: «νταξη Ευλωτων κοινωνικν ομδων (ΕΚΟ) στα σχολεα-Τξεις Υποδοχς, σχολικ τος 2020-2021» με Κωδικ ΟΠΣ 5069864 στο Επιχειρησιακ Πργραμμα «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020

15-12-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.80588/20 (ΦΕΚ 5509 Β/15-12-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 5486).

15-12-20 ΕΦΚΑ 334389/7-12-20  : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια περιοχν που επλγησαν απ φυσικς καταστροφς

15-12-20 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/129703/15-12-20 : Δετερη τροποποηση της με αριθμ πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλου ως προς την περαιτρω παρταση στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του CΟVID - 19

15-12-20 ΑΑΔΕ Ε2197/10-12-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των παρ. 1,2 και 3 του ρθρου 13 «Παροχς σε εδος» καθς και των περ. β' , ιγ' και ιστ' του ρθρου 14 «Απαλλαγς εισοδματος απ μισθωτ εργασα και συντξεις» του ν.4172/2013 (Α' 167) (Κδικας Φορολογας Εισοδματος, ΚΦΕ), πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 4 του ν.4646/2019 (Α'201) και του ρθρου 6 του ν. 4710/2020, αντιστοιχα (Α142)

15-12-20 ΑΑΔΕ Ε2198-11-12-20 :  Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α207) αναφορικ με τηνεπαννταξη  πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο COVID19 στις ρυθμσεις οφειλν των ρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των ρθρων 98-109 του ν.4611/2019

15-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.51431/2218/14-12-20 :  Αναστολ Λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ).

15-12-20  ΑΑΔΕ Α1270/20 (ΦΕΚ-5508 Β/14-12-20) : Διαδικασα για την απδοση Αριθμο Φορολογικο Μητρου στους αιτοντες διεθν προστασα.

15-12-20  Κ.Υ.Α. 87417/20 (ΦΕΚ-5507 Β/14-12-20) : Καθορισμς ποσοστο και διαδικασας απδοσης ποσο απ το Ελληνικ Δημσιο σε Δμους της χρας και στον τακτικ προπολογισμ του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ως αντισταθμιστικ ωφελματα απ τη λιμενικ και εμπορευματικ δραστηριτητα της ΟΛΠ Α.Ε.

15-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1269/20 (ΦΕΚ-5503 Β/14-12-20) : Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δικαιολογητικν, του τρπου αποστολς διαββασς τους στη Φορολογικ Διοκηση απ τους φορολογομενους τρτους, των εξαιρομενων ΚΑΔ καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ της παρ. 3α του ρθρου 35 του ν. 4753/2020 «Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την προθηση της δκαιης μεταχερισης και της διαφνειας για τους επιχειρηματικος χρστες επιγραμμικν υπηρεσιν διαμεσολβησης (L 186), ρυθμσεις για τη Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, την Επιτροπ Ανταγωνισμο, τη λειτουργα της αγορς και λοιπς διατξεις» (Α 227).

15-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1268/20 (ΦΕΚ-5503 Β/14-12-20) : Μεταβολ του χρονικο διαστματος που λαμβνεται υπψη για τη μεωση του κκλου εργασιν για την εφαρμογ της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α 227).

15-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1266/20 (ΦΕΚ-5501 Β/14-12-20) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2021 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα.

15-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 34148/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5496 Β/14-12-20) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Υπηρεσα στοιχεων ιδιοκτητν και ζων συντροφις» του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων στην Ελληνικ Αστυνομα του Υπουργεου Προστασας του Πολτη.14-12-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/35068/ΕΞ2020/14-12-20  : Συνοπτικς Οδηγς για την Ψηφιακ Δλωση Γννησης

14-12-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 12189/26-11-20 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  :  1η Εκδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν και μεσης/Βραχεας Διαχερισης των Συνεπειν απ την Εκδλωση Χιονοπτσεων και Παγετο με την κωδικ ονομασα «ΒΟΡΕΑΣ», στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης".

14-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1α/ΓΠ/οικ.80262/11-12-20 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 κατ τη διαχεριση και μεταφορ ανθρωπνων σορν τφρας θανντων απ COVID-19

14-12-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ.22959/14-12-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 26η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

14-12-20  ΥΠΥΜΕ 128553/14-12-20  : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων στο πλασιο λψης μτρων που αφορον στην πρληψη, την προστασα και την αναγκαιτητα περιορισμο της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνος).

14-12-20  Κ.Υ.Α. 49876/14967/20 (ΦΕΚ-5497 Β/14-12-20) : Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση του επιδματος ασθνειας ατυχματος απ τον e-ΕΦΚΑ.

14-12-20  Κ.Υ.Α. 139756/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5497 Β/14-12-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινς υπουργικς απφασης «Ηλεκτρονικ διακνηση δικαιολογητικν δαπανν» (Β' 2726).

14-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80193/20 (ΦΕΚ-5488 Β/12-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4018).

14-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80195/20 (ΦΕΚ-5488 Β/12-12-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 71348/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4908) .

14-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80191/20 (ΦΕΚ-5487 Β/12-12-20) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80189/20 (ΦΕΚ-5486 Β/12-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 13 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και την Πμπτη 7 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00.

14-12-20  ΥΠΑΙΘ Φ36/168674/Δ1/20 (ΦΕΚ-5485 Β/11-12-20) : Ρυθμσεις βαθμολογας Α τριμνου στα Δημοτικ Σχολεα, για το σχολικ τος 2020-2021.11-12-20  Ν. 4760/20 (ΦΕΚ-247 Α/11-12-20) : Ρυθμσεις σωφρονιστικς νομοθεσας, διατξεις για το Ταμεο Προνοας Απασχολουμνων στα Σματα Ασφαλεας και λοιπς διατξεις αρμοδι- τητας Υπουργεου Προστασας του Πολτη και Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου.
11-12-20  Ν. 4759/20 (ΦΕΚ-245 Α/9-12-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Εκσυγχρονισμς της Χωροταξικς και Πολεοδομικς Νομοθεσας και λλες διατξεις.

11-12-20  ΥΠ.ΕΣ. 87194/ΕΓΚ.487/11-12-20  : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διρκεια της ισχος του προπολογισμο» του ν.3463/2006 απ τους δμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του ν. 4172/2013 απ τις περιφρειες.

11-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 131207/20 (ΦΕΚ-5481 Β/11-12-20) : 5η Τροποποηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β’ 1291) απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19».

11-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 126730/20 (ΦΕΚ-5422 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπαρ. 61674/11.06.2019 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομας και Ανπτυξης «Προκρυξη ΣΤ’ Κκλου Δρσης “Επιχοργηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμ Πρατηρων Υγρν Καυσμων”» (Β2385).

11-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 126712/20 (ΦΕΚ-5422 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Β2-829Α/2013 κοινς υπουργικς απφασης «Διθεση πιστσεων απ το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων για τη Δρση ενσχυσης “Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων”» (Β’ 540).

11-12-20  Π.Δ. 104/20 (ΦΕΚ-246 Α/11-12-20) : Eιδικ προσντα απογραφς ναυτικν.

11-12-20  ΥΠΥΜΕ 127829/11-12-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) μετ την ρση των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19

11-12-20  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/119196/1353/11-12-20  : Διευκρινσεις ως προς τις αρμοδιτητες των Συμβουλων Αρχιτεκτονικς (Σ.Α.) σε σχση με τις αρμοδιτητες των πρην Επιτροπν Πολεοδομικο και Αρχιτεκτονικο Ελγχου (Ε.Π.Α.Ε)

11-12-20  ΑΑΔΕ Ε2196/9-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 1-265 και 308 του ν. 4738/2020 «Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27¬10-2020)

11-12-20  ΥΠΕΚΥΠ 50828/1936/9-12-20 : Ανακονωση δημοσευσης π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α' 244/07.12.2020): «Προστασα των εργαζομνων απ κινδνους που διατρχουν λγω της κθεσς τους σε βιολογικος παργοντες κατ την εργασα σε συμμρφωση με την οδηγα 2000/54/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, πως χει τροποποιηθε με τις οδηγες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπς (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020»

11-12-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809/20 (ΦΕΚ-5462 Β/10-12-20) : Καθορισμς του πλαισου, ροι, προποθσεις, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στην παρ. 4 του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) κτακτης οικονομικς ενσχυσης στα δικαιοχα ερασιτεχνικ αθλητικ σωματεα.

11-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/79099/ΔΛΤΠ/20 (ΦΕΚ-5461 Β/10-12-20) : Παρταση της ισχος των διατξεων της παρ. 6, του τεσσαρακοστο τρτου ρθρου της απ 20.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 68), πως κυρθηκε με τον ν. 4683/ 2020 (Α’ 83).

11-12-20  Κ.Υ.Α. οικ. 50055/1267/20 (ΦΕΚ-5460 Β/10-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 46153/1151/9-11-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Οικονομικν «κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας στις πληγεσες περιοχς απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα “Ιανς” και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020» (Β 5007).

11-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 126147/20 (ΦΕΚ-5459 Β/10-12-20) : Συγκρτηση της Επιτροπς Προστασας Ανηλκων του ρθρου 7α «Ψυχικ Υγεα των ανλικων καταναλωτν» του ν. 2251/1994 (Α 191) για την προστασα των καταναλωτν.

11-12-20  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/A321/20 (ΦΕΚ-5458 Β/10-12-20) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτηρων πληγντων απ τον σεισμ της 30ης Οκτωβρου 2020, σε πε-ριοχς των Περιφερειακν Ενοττων Σμου, Ικαρας και Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου.

11-12-20  ΥΠΕΕ 126538/20 (ΦΕΚ-5457 Β/10-12-20) : Σστημα διαχερισης καταγγελιν βιομηχανικν προντων και εγκαταστσεων αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Βιομηχανας.

11-12-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5994/20 (ΦΕΚ-5455 Β/10-12-20) : 1η Τροποποηση της υπ’ αρ. 11510/14/12/2016 απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων με ττλο «Πλασιο εφαρμογς της Δρσης 1.1.1. «Δρσεις Κατρτισης και Ανπτυξης Δεξιοττων νια νους γεωργος και μικρς γεωργικς εκμεταλλεσεις» του Μτρου 1 «Δρσεις μετδοσης Γνσεων και Ενημρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020» (Β’ 4113).

11-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/ΓΠ/οικ.76740/20 (ΦΕΚ-5454 Β/9-12-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 απφασης του Υπουργο Υγεας «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932), πως τροποποιθηκε και ισχει.

11-12-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/686454/20690/4167/394/20 (ΦΕΚ-5443 Β/9-12-20) : γκριση Κανονισμο Οργνωσης Διοικητικν Υπηρεσιν - Κατστασης Προσωπικο και Συναφν Θεμτων της Εθνικς Αθλητικς Ομοσπονδας Ατμων με Αναπηρες.

11-12-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2243/333582/20 (ΦΕΚ-5432 Β/9-12-20) : Καθορισμς των τπων και των τεχνικν προδιαγραφν κατασκευς θερμοκηπων και θαλμων καλλιργειας μανιταριν καθς και θερμοκηπων και θαλμων θερμοκηπιακο τπου φαρμακευτικς κνναβης και διαδικασα γκρισης και ελγχου αυτν.

11-12-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2244/333595/20 (ΦΕΚ-5430 Β/9-12-20) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν κατασκευς διχτυοκηπων και διαδικασα γκρισης μελτης, κατασκευς, εγκατστασης και λεγχου αυτν.

11-12-20  ΕΦΚΑ Α/316376/20 (ΦΕΚ-5419 Β/9-12-20) : Συμπλρωση της υπ’ αρ. 59679/12.3.2020 διαπιστωτικς πρξης του Διοικητ του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης(e-Ε.Φ.Κ.Α.) περ υπαγωγς των Περιφερειακν Υπηρεσιν Συντονισμο και Υποστριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην ννοια της«χωριστς επιχειρησιακς μονδας ανεξαρτ-τως υπεθυνης για τη σναψη συμβσεων τηςδιας ορισμνων κατηγοριν αυτν» του εδα-φου β της παρ. 2 του ρθρου 6 του ν. 4412/2016(Β 831).10-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.50631/2077/10-12-20  : Γνωστοποηση διατξεων ρθρων 44 και 45 του ν.4756/2020

10-12-20  ΥΠΥΜΕ 125925/10-12-20  : Συμπληρωματικς οδηγες για τη διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα στον Δμο Χερσονσου

10-12-20  ΥΠΥΜΕ οικ.59388/940/20 (ΦΕΚ-5407 Β/9-12-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου λειτουργοντων συνεργεων και υπευθνων τεχνιτν αυτν, σταθμν οχημτων, λιπαντηρων, πλυντηρων και λοιπν συναφν εγκαταστσεων εξυπηρτησης οχημτων και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας.

10-12-20  ΑΑΔΕ Ε2195/7-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 39 «Υπολογισμς τλους ταξινμησης με βση την ευρωπακ και την παγκσμια μθοδο μτρησης εκπομπν ρπων CO2 -Τροποποηση του ρθρου 121 του ν. 2960/2001» και του ρθρου 65 «Επιστροφ καταβληθντος τλους ταξινμησης οχημτων που εξγονται σε τρτες χρες αποστλλονται σε λλο κρτος μλος της Ε.Ε. -προσθκη παρ. 11 στο ρθρο 130 του ν. 2960/2001» του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ 242/Α'), «Περιστολ του λαθρεμπορου Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων και λλες διατξεις».

10-12-20  ΑΑΔΕ Α1261/20 (ΦΕΚ-5433 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1099/2019 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων που αφορ τον καθορισμ του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του φρου και της ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατονται στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις.

10-12-20  Κ.Υ.Α. Α1257/20 (ΦΕΚ-5412 Β/9-12-20) : Προποθσεις, διαδικασα και δικαιολογητικ για την κλυψη των πσης φσεως δαπανν νοσηλεας και αποθεραπεας υπαλλλων της Ανεξρτητης Αρχς δημοσων Εσδων λγω επθεσης σε βρος τους κατ τη διρκεια και εξαιτας εκτλεσης των υπηρεσιακν καθηκντων.

10-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.79405/20 (ΦΕΚ-5450 Β/9-12-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν υπαθριων αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 10.12.2020 ως και 16.12.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

10-12-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/392/20 (ΦΕΚ-5449 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β 5047), πως ισχει.

10-12-20  Κ.Υ.Α. 956/20 (ΦΕΚ-5448 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 840/2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημσιας υγεας και τη λψη μτρων για την αποτροπ διασπορς του κορωνοο COVID - 19 και της διαδικασας διθεσης των σχετικν πιστσεων» (Β’ 4754).

10-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/117845/4332/20 (ΦΕΚ-5447 Β/9-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13-12-2017 υπουργικς απφασης «Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016» (Β 4488), πως τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα ΑΠΕΕΚ/Α/ Φ1/οικ.172858/22-03-2018 (Β 1263), ΑΠΕΕΚ/Α/ Φ1/οικ.179988/09-10-2018 (Β 4850) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27-02-2019 (Β 779) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46810/1974/18-05-2020 (Β 2062) αποφσεις και ισχει.

10-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338/20 (ΦΕΚ-5447 Β/9-12-20) : Ανθεση υλοποησης ηλεκτρονικς πλατφρμας του Ηλεκτρονικο Μητρου της παρ. 2 του ρθρου 53 του ν. 4495/2017 και τλους ανταπδοσης.9-12-20  ΕΦΚΑ Σ23/7/ΕΓΚ.50/16-11-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν.4387/2016, πως αντικαταστθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 26 του Ν.4670/2020 περ διαδοχικς ασφλισης

9-12-20  ΑΑΔΕ Ε2194/4-12-20  : Παροχ Οδηγιν για τη δυναττητα ιδας χρσης των αντισηπτικν στους χρους εργασας των βιομηχανιν παραγωγς τους.

9-12-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 6901/8-12-20  : Καταχρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχεων δημοσων συμβσεων που ανατθενται κατ παρκκλιση εθνικν διατξεων, λγω της μεσης μμεσης συνφεις τους με την αντιμετπιση του ιο COVID-19 και την αποτροπ περαιτρω διασπορς του

9-12-20  Κ.Υ.Α. 7017/7/61/20 (ΦΕΚ 5405 Β/9-12-2020): Καθορισμς των κατηγοριν δικαιοχων, των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για τη δωρεν με μειωμνο εισιτριο μετακνηση αυτν για τα τη 2020 και 2021 με τα μσα συγκοινωνας του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Α.Σ.Θ.

9-12-20  Κ.Υ.Α. Β2β/Γ.Π.οικ.78317/20 (ΦΕΚ 5404 Β/9-12-2020): Καθορισμς δαπανν εμβολων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασα και προποθσεις.

9-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 130119/20 (ΦΕΚ-5400 Β/8-12-20) : κτη (6η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων “Γενικ Επιχειρηματικτητα” του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

9-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 130121/20 (ΦΕΚ-5399 Β/8-12-20) : Τταρτη (4η) προκρυξη καθεσττος «Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

9-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 130092/20 (ΦΕΚ-5398 Β/8-12-20) : Τταρτη (4η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» του αναπτυξιακο νμου 4399/2016.

9-12-20  ΥΠΑΙΘ 166485/Ζ2/20 (ΦΕΚ-5397 Β/8-12-20) : Διαδικασα υποβολς και εξτασης ενστσεων κατ των πρξεων προσδιορισμο οφειλς για την εσπραξη του ποσοστο επτ τοις εκατ (7%) επ των εισοδημτων των Καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) απ την σκηση επιχειρηματικς δραστηριτητας ατομικς μσω εταιρας σε εφαρμογ της περ. ιγ της παρ. 3 του ρθρου 23 του ν. 4009/2011.

9-12-20  ΒΟΥΛΗ 13109/9001/20 (ΦΕΚ-5396 Β/8-12-20) : Παρταση της υπ’ αρ. 6028/4163/21-5-2020 απφασης του Προδρου της Βουλς των Ελλνων μχρι τις 30-6-2021.

9-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.77678/20 (ΦΕΚ-5394 Β/8-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/19-10-2020 απφασης του Υπουργο Υγεας «Ρθμιση οφειλν απ rebate και clawback» (Β4613).

9-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 333517/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5393 Β/8-12-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικς απφασης «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο “Πργραμμα Διαγεια” των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β του ν. 3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4305/2014)» (Β 116).8-12-20  ΕΦΚΑ 326768/Σ103395/ΕΓΚ.51/8-12-20 : Α. Κοινοποηση διατξεων του ν. 4756/2020 που αφορον κοινωνικοασφαλιστικς και λλες ρυθμσεις //  Β. Κοινοποηση διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ. Β702-122020) Κ.Υ.Α..

8-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 128643/3-12-20  : Οδηγες ως προς τον μετρολογικ λεγχο ταξμετρων σε ΕΔΧ οχματα (ταξ)

8-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/117825/5710/7-12-20  : Διευκρινσεις επ εγκυκλου - Δυναττητα χρσης τμημτων δασικν οδν, αντιπυρικν λωρδων και λλων τεχνικν ργων, για την εκτλεση κοινωφελν ργων

8-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. & ΑΝΑΠΤ. 128074/2-12-20 : «Δετερη διαβολευση τεχνικν προδιαγραφν για κδους απορριμμτων»

8-12-20  ΑΑΔΕ Ε2193/4-12-20 : Διευκρινσεις επ της εγκυκλου Ε.2175/2020, που αναφρεται σε αναστολ του τλους στη συνδρομητικ τηλεραση.

8-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.15982/596/7-12-20 : Επανυπολογισμς συντξεων απ 01.10.2019 λγω αξησης των ποσοστν αναπλρωσης

8-12-20  Κ.Υ.Α. οικ. 49989/1266/20 (ΦΕΚ-5391 Β/7-12-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Δεκμβριο.

8-12-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6000/2/143-ιθ/20 (ΦΕΚ-5389 Β/7-12-20) : Προσντα και τρπος επιλογς των αστυνομικν χειριστν και τεχνιτν στελεχωμνων αεροσκαφν και χειριστν και τεχνικν μη στελεχωμνων αεροσκαφν της Υπηρεσας «Εναρια Μσα Σωμτων Ασφαλεας» (Ε.Μ.Σ.Α.).

8-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 130022/20 (ΦΕΚ-5387 Β/7-12-20) : Καθορισμς αντατων ορων τιμν πλησης αγαθν και παροχς υπηρεσιν, λγω της κατστασης εκτκτου ανγκης που προκλεσε η πανδημα του κορωνοο COVID-19.7-12-20  Π.Δ. 102/20 (ΦΕΚ-244 Α/7-12-20) : Προστασα των εργαζομνων απ κινδνους που διατρχουν λγω της κθεσς τους σε βιολογικος παργοντες κατ την εργασα σε συμμρφωση με την οδηγα 2000/54/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, πως χει τροποποιηθε με τις οδηγες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπς (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020)

7-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33864/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5386 Β/7-12-20) : Τροποποηση του καταστατικο της αννυμης εταιρεας «Κοινωνα της Πληροφορας Α.Ε.» και κωδικοποηση αυτο.

7-12-20  Ν. 4758/20 (ΦΕΚ-242 Α/4-12-20) : Περιστολ του λαθρεμπορου - Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων και λλες διατξεις.

7-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.50100/2148/7-12-20 : Αναστολ Λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ).

7-12-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/20 (ΦΕΚ-5357 Β/7-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β3675) απφασης του Υφυπουργο Πολιτισμο και Αθλητισμο σχετικ με τον καθορισμ των ειδικτερων στοιχεων για την ατηση εγγραφς και τον λεγχο αυτς των αθλητικν σωματεων με ειδικ αθλητικ αναγνριση στο Ηλεκτρονικ Μητρο Ερασιτεχνικν Αθλητικν Σωματεων του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α148).

7-12-20  ΑΑΔΕ Ε2191/5-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του νμου 4758 /2020 (242 Α') «Περιστολ του λαθρεμπορου-Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων».

7-12-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 25η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

7-12-20  ΑΑΔΕ Ε2192/5-12-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4758/2020 (Α' 242) «Περιστολ του λαθρεμπορου-Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων

7-12-20  ΥΠ.ΕΣ. 84400/3-12-20 : Ενσχυση των κλιμακων ελγχου τρησης των μτρων αποφυγς διασπορς κορωνοο -COVID 19.

7-12-20  Κ.Υ.Α. 165788/Ζ2/20 (ΦΕΚ-5351 Β/5-12-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Διαδικασα εσπραξης ποσοστο επ του εισοδματος καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης των Α.Ε.Ι. που προρχεται απ την σκηση επιχειρηματικς δραστηριτητας και τρπος εσπραξης εκκρεμν οφειλν παρελθντων ετν» (Β 2271).

7-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.78363/20 (ΦΕΚ-5350 Β/5-12-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο CΟVID - 19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα 7 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 14 Δεκεμβρου 2020 και ρα 6:00.

7-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33652/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5348 Β/5-12-20) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» και «Επιβεβαωση στοιχεων Φυσικο Προσπου» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

7-12-20  ΑΑΔΕ Α1265/20 (ΦΕΚ-5346 Β/4-12-20) : Τροποποηση-Συμπλρωση των υπ στοιχεα ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφσεων του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων περ Αποδεικτικο Ενημερτητας και Βεβαωσης οφειλς του ρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), πως ισχουν.

7-12-20  ΑΑΔΕ Α1264/20 (ΦΕΚ-5345 Β/4-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της «Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας» και της δλωσης λσης της μσθωσης του ρθρου 9, καθς και της προθεσμας της παρ. 8 του ρθρου 11 της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει.

7-12-20  ΕΛΑΣ 1029/8/18-κ/20 (ΦΕΚ-5344 Β/4-12-20) : Δημσιες Υπαθριες Συναθροσεις.4-12-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/οικ. 22308/4-12-20  : Οδηγες προς τους ενδιαφερμενους υπαλλλους του Κκλου του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2020

4-12-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/4-12-20  : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 Υποβολ Απψεων/Αντιρρσεων επ της Συμβουλευτικς Συνντευξης απ τους Αξιολογομενους - Υποβολ Εκθσεων Αξιολγησης απ τους Αξιολογητς - Α' Παρακολοθηση διαδικασας αξιολγησης απ τις Διευθνσεις Διοικητικο/Προσωπικο

4-12-20  ΥΠΑΝΕΠ 129284/4-12-20  : Να διαδικασα σστασης Ι.Κ.Ε.

4-12-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/44386/1710/3-12-20  : Οριοθτηση πληγεισν απ φυσικ καταστροφ περιοχν

4-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33495/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5336 Β/3-12-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Πιστοποιητικ Δημοτολογικς Αστικς Κατστασης» του πληροφοριακο συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν, στο Αντατο Συμβολιο Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

4-12-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 70955/20 (ΦΕΚ-5342 Β/3-12-20) : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιανουαρου 2021 την 22.12.2020.

4-12-20  Κ.Υ.Α. 128460/20 (ΦΕΚ-5342 Β/3-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 47640/14.05.2020 «Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο νμου 4399/2016 “Γενικ Επιχειρηματικτητα”, “Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” και “Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο” του τους 2020» (Β’ 1847) με προσθκη ποσο για το καθεστς «Επενδσεις Μεζονος Μεγθους».

4-12-20  Κ.Υ.Α. Δ11/30630/1184/20 (ΦΕΚ-5319 Β/3-12-20) : Καταβολ οικονομικς ενσχυσης στις οικογνειες των ατμων που απλεσαν τη ζω τους κατ τη διρκεια και εξαιτας των πλημμυρικν φαινομνων της 10ης Ιουλου 2019 στον Δμο Προποντδος Νομο Χαλκιδικς.3-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.76584/20 (ΦΕΚ-5335 Β/3-12-20) : Ορισμς διατκτη και αποφαινμενου οργνου για δαπνες και δημσιες συμβσεις που πτο- νται των αρμοδιοττων της Γενικς Γραμματεας Δημσιας Υγεας.

3-12-20  K.Y.A. Δ13/οικ.47713/1029/20 (ΦΕΚ-5310 Β/3-12-20) : Τροποποηση και κωδικοποηση της υπ' αρ. 604/24-4-2015 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου ενεργειν που συγχρηματοδοτονται απ το Ταμεο Ευρωπακς Βοθειας προς τους Απρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (Β' 770) πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ23/ οικ/48512/3922/27-10-2016 (Β' 3459) και την υπ στοιχεα Δ13/οικ/48838/2486/14-9-2018 (Β' 4290) και ισχει» .

3-12-20  ΥΠΥΜΕ 99368/20 (ΦΕΚ-5309 Β/3-12-20) : Τροποποηση/συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ15/οικ/17467/15.11.1995 υπουργικς απφα- σης, πως ισχει, περ επιβολς εισφορς των ενδιαφερομνων για εγγραφ, κατταξη και αναθερηση εγγραφς στα Μητρα ΜΕΚ, ΜΕΕΠ και Μελετητν.

3-12-20  ΥΠΕΘΑ Φ.700/141/480329/Σ.799/20 (ΦΕΚ-5308 Β/3-12-20) : Παροχ δικαιματος υγειονομικς περθαλψης στους υφιστμενους και διατελσαντες διοικητς και υποδιοικητς και τους συνταξιοχους πολιτiκος υπαλλλους της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν (ΕΥΠ), καθς και στα μλη των οικογενειν τους, στο 251 Γενικ Νοσοκομεο Αεροπορας (251 ΓΝΑ), στο 424 Γενικ Στρατιωτικ Νοσοκομεο Εκπαιδεσεως (424 ΓΣΝΕ) και στο 404 Γενικ Στρατιωτικ Νοσοκομεο (404 ΓΣΝ).  

3-12-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.76251/20 (ΦΕΚ-5307 Β/3-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Β2β/Γ.Π.οικ. 70808/05-11-2020 υπουργικς απφασης με θμα «Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας εσπραξης των οφειλμε νων ποσν αυτματης επιστροφς (claw back) του ρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικν προντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς τον ΕΟΠΥΥ τους 2019».

3-12-20  ΥΠΥΜΕ 117626/3-12-20 : Αναστολ λειτουργας Δημσιων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ της χρας

3-12-20  ΥΠΥΜΕ 117818/3-12-20  : Κανονισμς 1071/2009 - Παρταση κτακτων μτρων λγω πανδημας κορωνοο COVID 19

3-12-20  Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.47599/612/20 (ΦΕΚ-5302 Β/3-12-20) : Κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης σε Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορων παροχς υπηρεσιν κοινωνικς φροντδας, οικονομικο τους 2020.

3-12-20  ΕΦΚΑ 321487/1-12-20 :  Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν Ταξ, τους 2020

3-12-20  Κ.Υ.Α. 136901/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5301 Β/2-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας .

3-12-20  Κ.Υ.Α. 136902/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5301 Β/2-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 9ης Αυγοστου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

3-12-20  Κ.Υ.Α. 136906/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5301 Β/2-12-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 σε περιοχς της Δ.Ε. Ν. Αγχιλου του Δμου Βλου και του Δμου Αλμυρο της Περιφερειακς Εντητας Μαγνησας και σε περιοχς του Δμου Φαρσλων της Περιφερειακς Εντητας Λρισας, της Περιφρειας Θεσσαλας.

3-12-20  ΥΠΑΙΘ Φ.164201/Α5/20 (ΦΕΚ-5300 Β/2-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της Ατησης - Δλωσης των μαθητν ΓΕ.Λ. για τις πανελλαδικς εξετσεις του 2021.

3-12-20  ΥΠΑΙΘ 164202/Α5/20 (ΦΕΚ-5300 Β/2-12-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της Ατησης - Δλωσης των μαθητν ΕΠΑ.Λ. για τις πανελλαδικς εξετσεις του 2021.

3-12-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18512/20 (ΦΕΚ-5299 Β/2-12-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9800/26-06-2020 υπουργικς απφασης «Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19» (Β 2600), πως ισχει.

3-12-20  Κ.Υ.Α. οικ.49250/2712/20 (ΦΕΚ-5298 Β/2-12-20) : Επκταση προθεσμας καταβολς δσεων ρυθμσεων επιχειρσεων και εργοδοτν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID -19.

3-12-20  ΑΑΔΕ A1260/20 (ΦΕΚ-5296 Β/2-12-20) : Τροποποηση και συμπλρωση- της υπ στοιχεα 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008-(Β’ 2149) απφασης του Υπουργο Οικονομας και Οικονομικν «Καθορισμς νας Εθνικς Ονοματολογας Οικονομικν Δραστηριοττων (Κ.Α.Δ. 2008)», πως ισχει.2-12-20  Ν. 4757/20 (ΦΕΚ-240 Α/1-12-20) : Σσταση, λειτουργα και αρμοδιτητες Αρχς Πολιτικς Αεροπορας, ρθμιση ζητημτων Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν.

2-12-20   ΑΑΔΕ Ε2190/1-12-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 1 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α' 214/6-11¬2020) περ προσθκης ρθρων 4Α ως 4Κ στο ν. 3869/2010 για την επιτχυνση της εκδκασης εκκρεμν υποθσεων ρθμισης οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

2-12-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.49488/1934/2-12-20 : Οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς

2-12-20   ΑΑΔΕ Ε2189/26-11-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A' 167) μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α' 133)

2-12-20  ΥΠΕΚΥΠ 49500/1498/2-12-20 : Οδηγες για τη χοργηση της εξμηνης ειδικς παροχς προστασας της μητρτητας σε σχση με την ετσια κανονικ δεια στο πλασιο αναστολς λειτουργας επιχερησης με εντολ δημσιας αρχς λγω των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID -19

2-12-20  ΥΠΕΚΥΠ 49093/Δ1/14746/20 (ΦΕΚ-5292 Β/1-12-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 43378/Δ1/12994/22-10-2020 υπουργικς απφασης «Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοι- χεα οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υποθσεων “Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)” (Β’ 3520), πως ισχει, για το τος 2020» (Β’ 4708).

2-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/20 (ΦΕΚ-5291 Β/1-12-20) : Κανονισμς Βεβαισεων Παραγωγο Ηλεκτρικς Ενργειας απ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαισεων Παραγωγο Ηλεκτρικς Ενργειας Ειδικν ργων Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγ Hλεκτρισμο-Θερμτητας Υψηλς Απδοσης (ΣΗΘΥΑ).

2-12-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/79835/2020 (ΦΕΚ-5290 Β/1-12-20) : Καθορισμς 4ης κτακτης επιχοργησης του Οκου Νατου για τη χοργηση αποζημωσης ειδικο σκοπο για το οικονομικ τος 2020.

2-12-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33501/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5289 Β/1-12-20) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσστημα Κοινωφελν Περιουσιν» του Υπουργεου Οικονομικν.

2-12-20  Κ.Υ.Α. οικ. 46618/8957/20 (ΦΕΚ-5287 Β/1-12-20) : Διαδικασα/τρπος διασταρωσης/προσδιορισμο στοιχεων για την κλυψη ημερν της δειας ειδικο σκοπο απ τον κρατικ Π/Υ.

2-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/20 (ΦΕΚ-5287 Β/1-12-20) : Κατασκευς και εγκαταστσεις στους δημσιους κοινχρηστους χρους για τις οποες δεν απαιτεται οικοδομικ δεια .

2-12-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.77282/20 (ΦΕΚ-5284 Β/1-12-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς υπαθριας αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 2.12.2020 ως και8.12.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

2-12-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557/20 (ΦΕΚ-5283 Β/1-12-20) : Τροποποηση των Προδιαγραφν Σνταξης των Μελετν Διαχερισης Πρκων και Αλσν.1-12-20   ΥΠΥΜΕ 114979/1-12-20 : Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. 15816/1092/3-6-2020 εγκυκλου (ΑΔΑ: 63Γ77465ΧΘΞ-ΞΗ8) περ υποχρεωτικς εγκατστασης συστματος δια-μανδλωσης (INTERLOCK) σε λειτουργοντα πρατρια αμιγς υγραερου (LPG) και σε μικτ πρατρια υγρν καυσμων και υγραερου (LPG).

1-12-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.49131/2123/30-11-20  : Αναστολ Λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ).

1-12-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/Δ17/οικ.48704/1994/01.12.20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλου

1-12-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 2930/30-11-20 : Εκκρεμες και νες μισθσεις ακιντων για την στγαση μεταναστν

1-12-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77845/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5279 Β/30-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης» (Β’ 3238).

1-12-20   Κ.Υ.Α. 136042/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5278 Β/30-11-20) : Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας διαχερισης εκκρεμν αιτσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμσεις οφειλν υπερχρεωμνων προσπων και λλες διατξεις» (Α 130).

1-12-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ οικ.14320/20 (ΦΕΚ-5269 Β/30-11-20) : Τροποποηση της απφασης «Καθορισμς πλαισου προδιαγραφν του προγρμματος «ESTIA ΙΙ» για τη στγαση αιτοντων διεθν προστασα».
1-12-20   ΑΣΕΠ 24045/01/18.11.2020 (ΦΕΚ-5262 Β/30-11-20) : Ετσια κθεση του ΑΣΕΠ, τους 2019.30-11-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 24η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

30-11-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/113269/712/20 (ΦΕΚ-5277 Β/30-11-20) : Διαχεριση και καθορισμς κνησης του Ειδικο Λογαριασμο υπ την επωνυμα «Πρσινο Ταμεο - Ταμεο Διαχερισης Ενεργειακς Απδοσης» για τη χρηματοδτηση προγραμμτων και λλων μτρων βελτωσης της ενεργειακς απδοσης, καθς και δρσεων για την ανπτυξη της αγορς παροχς ενεργειακν υπηρεσιν.

30-11-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 23/13532/20 (ΦΕΚ-5272 Β/30-11-20) : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Δομν Προσωρινς Υποδοχς και Δομν Προσωρινς Φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν ανιθαγενν, που λειτουργον με μριμνα της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης.

30-11-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ12α/Φ.29/ΓΠ/οικ.47879/1455/20 (ΦΕΚ-5258 Β/30-11-20) : Αναβολ συνεδρισεων των υγειονομικν επιτροπν των ΚΕ.Π.Α. και παρταση καταβολς των συντξεων αναπηρας και των προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα.

30-11-20   ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/113159/30-11-20 : Τροποποηση της με αριθμ πρωτ. Δ30/Α3/90777/06-11-2020 εγκυκλου ως προς την περαιτρω παρταση στο πλασιο των νετερων κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

30-11-20   ΥΠΥΜΕ 113171/30-11-20 : Τεχνικς Ηλεκτρολογικν Συστημτων, Εγκαταστσεων και Δικτων.

30-11-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.22066/30-11-20 : Ορισμς μελν του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου

30-11-20   ΑΑΔΕ Ε2188/26-11-20 :  Παροχ διευκρινσεων για την επιβολ μη τελν χαρτοσμου επ τκων ομολογιακο δανεου του ν.3156/2003.

30-11-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.76633/20 (ΦΕΚ-5257 Β/29-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B’ 4018).

30-11-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.76635/20 (ΦΕΚ-5257 Β/29-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71348/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επεν- δσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4908).    

30-11-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.76631/20 (ΦΕΚ-5256 Β/29-11-20) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

30-11-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.76629/20 (ΦΕΚ-5255 Β/28-11-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 7 Δεκεμβρου 2020.

30-11-20   Π.Δ. 98/20 (ΦΕΚ-236 Α/28-11-20) : Οργανισμς της Προεδρας της Κυβρνησης.27-11-20   N. 4756/20 (ΦΕΚ-235 Α/26-11-20) : Μτρα ενσχυσης των εργαζομνων και ευλωτων κοινωνικν ομδων, κοινωνικοασφαλιστικς ρυθμσεις και διατξεις για την ενσχυση των ανργων.

27-11-20   ΥΠΥΜΕ 102843/20 (ΦΕΚ 5234 Β/26-11-2020): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ22/οικ. 1989/ 12-3-2020 (Β' 1437) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν, με θμα: «γκριση εβδομντα (70) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα δημσια ργα και μελτες». Προσαρμογ στην υπ' αρ. Γ10/2019 σμφωνη γνμη της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων.

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/296/20 (ΦΕΚ-5251 Β/27-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047), πως ισχει.

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. A1259/20 (ΦΕΚ-5250 Β/27-11-20) : Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων για την εφαρμογ της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 35 του ν. 4753/2020, με ττλο: «Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την προθηση της δκαιης μεταχερισης και της διαφνειας για τους επιχειρηματικος χρστες επιγραμμικν υπηρεσιν διαμεσολβησης (L186), ρυθμσεις για τη Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, την Επιτροπ Ανταγωνισμο, τη λειτουργα της αγορς και λοιπς διατξεις» (Α 227).   

27-11-20   ΕΦΚΑ 315958/27-11-20 : Παρταση μχρι 04/12/2020 της προθεσμας υποβολς Α.Π.Δ. εργοδοτν κοινν επιχειρσεων και οικοδομοτεχνικων ργων μισθολογικς περιδου Οκτωβρου 2020

27-11-20   ΑΑΔΕ Ε2187/24-11-20 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2020-2021

27-11-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.76273/20 (ΦΕΚ-5249 Β/26-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απφασης του Υπουργο Υγεας “Εξειδκευση των αναγκαων χαρακτηριστικν διαγνωστικς επρκειας των ιατροτεχνολογικν προντων ταχων ελγχων αντιγνων SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμς φορων δημσιων και ιδιωτικν, που δνανται να χρησιμοποιον αντστοιχου τπου ιατροτεχνολογικ προντα για διαγνωστικος επιδημιολογικος σκοπος και κατηγορες προσπων που υποβλλονται στον συγκεκριμνο τπο διαγνωστικο ελγχου” (Β’ 5198).

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. οικ.2/77555/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5248 Β/26-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β 3240).

27-11-20   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26465/Α321/20 (ΦΕΚ-5247 Β/26-11-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την χοργηση της κτακτης εφπαξ ενσχυσης με τη μορφ επιδματος στους πληγντες απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020.

27-11-20   Κ.Υ.Α. οικ. 48713/1232/20 (ΦΕΚ-5246 Β/26-11-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Νομβριο.

27-11-20   Κ.Υ.Α. οικ. 48690/1476/20 (ΦΕΚ-5245 Β/26-11-20) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας, για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

27-11-20   ΥΠΑΙΘ 161800/Ζ1/20 (ΦΕΚ-5244 Β/26-11-20) : Καθορισμς της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη του Αντιπροδρου της Ακαδημας Αθηνν, κατ το χρονικ διστημα ισχος των κτακτων μτρων για τον περιορισμ του κινδνου περαιτρω διασπορς που κορωνοο COVID-19.

27-11-20   ΑΑΔΕ A.1258/20 (ΦΕΚ-5243 Β/26-11-20) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου υποβολς των δηλσεων της αποκλειστικς χρσης της ηλεκτρονικς τιμολγησης μσω Παρχου και της αποδοχς της ηλεκτρονικς τιμολγησης μσω Παρχου, καθς και κθε λλο ειδικτερο θμα συμπεριλαμβανομνης της παρακολοθησης εφαρμογς των εν λγω υποχρεσεων για την εφαρμογ του ρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, πως ισχει.

27-11-20   ΥΠΑΙΘ Φ25γ/160706/Δ4/20 (ΦΕΚ-5239 Β/26-11-20) : Οργνωση, λειτουργα και υλοποηση για το σχολικ τος 2020-2021 της Εναλλακτικς Ενισχυτικς Διδασκαλας στα μαθματα «Να Ελληνικ» και «Μαθηματικ» των Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλασιο της πρξης «Μια Να Αρχ στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστριξη σχολικν μονδων ΕΠΑ.Λ.».26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77556/ΔΠΓΚ/26-11-20 : Κατανομ πιστσεων Κρατικο Προπολογισμο 2021 σε αναλυτικ εππεδο

26-11-20   ΥΠ.ΕΣ. 81639/26-11-20 : Οδηγες για την αποτπωση των εσδων των κοινωφελν επιχειρσεων στις βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν Παροχ γνμης Παρατηρητηρου επ του σχεδου προπολογισμο τους 2021

26-11-20   ΥΠ.ΕΣ. 81519/25-11-20 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2020 ως 31-12-2020, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν.

26-11-20   ΥΠΑΝΕΠ 125192/25-11-20 :  2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την προετοιμασα του σχεδιασμο των Προγραμμτων 2021-2027

26-11-20   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20 (ΦΕΚ-5229 Β/26-11-20) : Προκρυξη του προγρμματος «Εξοικονομ - Αυτονομ», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

26-11-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18130/26-11-20 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Χ.Τ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.17672/18.11.2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΣΤΗ ΣΕΛ. 5)

26-11-20   ΥΠΥΜΕ 109574/25-11-20 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Ελεγκτν Δημσιων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ ενψει των κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

26-11-20   K.Y.A. Γ4β/ΓΠ/οικ.75357/20 (ΦΕΚ-5227 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β460) κοινς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα» πως αυτ τροποποιθηκε εκ νου με την υπ στοιχεα Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β2596).

26-11-20   ΥΠΑΝΕΠ 123351/20 (ΦΕΚ-5226 Β/25-11-20) : Κατργηση του ρθρου 114 της υπαρ. 91354/30-8-2017 υπουργικς απφασης (Β 2983).

26-11-20   K.Y.A. οικ. 48222/1215/20 (ΦΕΚ-5225 Β/25-11-20) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης ψους τετρακοσων (400) ευρ σε μη επιδοτομενους μακροχρνια ανργους.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/285/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β 1645), πως ισχει.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/286/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/3.7.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β 2729), πως ισχει.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/287/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β 4471), πως ισχει.

26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1254/20 (ΦΕΚ-5223 Β/25-11-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76) με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1255/20 (ΦΕΚ-5223 Β/25-11-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76) με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

26-11-20   Κ.Υ.Α. 1359/319740/20 (ΦΕΚ-5205 Β/25-11-20) : Επαναπροσδιορισμς του ψους και επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της πγιας προκαταβολς του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων.25-11-20  ΟΑΕΔ 72751/25-11-20 : Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177).

25-11-20  ΥΠΥΜΕ 109376/25-11-20 : 1) Ταξινμηση μεταχειρισμνων ΕΙΧ οχημτων και μοτοσυκλετν απ χρες του εξωτερικο 2) ρση ακινησας οχημτων

25-11-20  ΑΑΔΕ Ε2185/18-11-20 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης Φ.Π.Α. (ντυπο 050 Φ.Π.Α. κδοση 2016 Φ2 TAXIS)

25-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/161649/Α5/25-11-20 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημακ τος 2021-22

25-11-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/295/20 (ΦΕΚ 5207 Β/25-11-2020): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β' 5047), πως ισχει.

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1256/20 (ΦΕΚ 5206 Β/25-11-2020): Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Kατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α' 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

25-11-20  ΑΑΔΕ Ε2186/23-11-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 290, 291 και 294 του ν.4738/2020 (Α 207 27.10.2020)

25-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25-11-20 : Διευκρινσεις επ ερωτημτων σας που αφορον την εφαρμογ της διταξης της παρ. 10 του ρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) για την αυτεπγγελτη αναμρφωση των δασικν χαρτν και της εκδοθεσας κατ' εξουσιοδτηση του ως νω νμου υπ' αριθμ. 64663/2956/2020 (Β'2773) Υπουργικς Απφασης.

25-11-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.ΕΜΔ/33150/ΕΞ2020/ΕΓΚ.1/24-11-20 : Οργνωση και τρηση του Εθνικο Μητρου Διαδικασιν (ρ. 90 του ν. 4727/2020) Ενργειες προπαρασκευαστικς φσης

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1251/20 (ΦΕΚ-5204 Β/24-11-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Νομβριο 2020.

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1252/20 (ΦΕΚ-5203 Β/24-11-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων γ&io