»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


13-12-19 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚ. ΔΑΔ/Φ.4/218/42863/10-12-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 260 του ν.4555/2018 για την τοποθτηση Προστμενων στα ΚΕΠ

13-12-19 ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ150/19 (ΦΕΚ 4550 Β/12-12-2019) : Καθορισμς διαδικαστικν υποχρεσεων για την αποφυγη σγκρουσης συμφερντων

13-12-19 ΥΠΑΙΘ 198121/Ε3/13-12-19 : Διευκλυνση μετακνησης εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ/ΕΒΠ που υπηρετον σε απομακρυσμνες νησιωτικς περιοχς

13-12-19 ΥΠΕΚΥΠ Δ13/ΟΙΚ.58274/1266/13-12-19 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

13-12-19 Κ.Υ.Α. 2/89030/ΔΛΤΠ/19 (ΦΕΚ 4551 Β/13-12-2019) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων διανομς του Κοινωνικο Μερσματος τους 2019

13-12-19 Ν. 4646/19 (ΦΕΚ 201 Α /12-12-2019) : Φορολογικ μεταρρθμιση με αναπτυξιακ δισταση  για την Ελλδα του αριο.12-12-19  ΕΑΑΔΗΣΥ 6554/11-12-19 : Ενημρωση για κδοση των Κανονισμν (ΕΕ) που τροποποιον τα καττατα ρια εφαρμογς των Οδηγιν 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ

12-12-19   ΑΑΔΕ Ε2198/12-12-19 : Φορολογικ αντιμετπιση της καταβολς μερισμτων αλλοδαπς πλοιοκττριας εταιρεας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 44 του ν. 4141/13, σε νομικ πρσωπο συμφερντων του δικαιοχου

12-12-19   ΠΥΣ 43/19 (ΦΕΚ-200Α/12-12-19) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο Μεγλων Εργων Υποδομς

12-12-19    ΠΥΣ 42/19 (ΦΕΚ-199 Α/12-12-19) : Τροποποηση της αριθμ. 30/19 ΠΥΣ "Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Διυπουργικς Επιτροπς Στρατηγικν Επενδσεων"

12-12-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8898/12-12-19 : Σχδιο δρσεων Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ11-12-19   ΥΠ.ΕΣ. 86337/19 (ΦΕΚ-4542 Β/11-12-19) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος λγους στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων και καταβολ στους δικαιοχους των αναλογοντων ποσν τους 201910-12-19    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/761/ΟΙΚ.42330/6-12-19 : Μαζικ ενημρωση στοιχεων υπαλλλων στην εφαρμογ του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου - Ορθ επιλογ εργασιακς σχσης για το κτακτο προσωπικ που δεν επιβαρνει τον Κρατικ Προυπολογισμ - Διαγραφ προσωπικο μετ τη λξη της σμβασης

10-12-19   Π.Δ. 108/19 (ΦΕΚ-196 Α/9-12-19) : Αξηση των ανωττων ορων των διοικητικν κυρσεων που επιβλλονται για παραβσεις του ν. 743/77, πως κωδικοποιθηκε με το π.δ. 55/98

10-12-19   ΑΑΔΕ Α1439/19 (ΦΕΚ-4512 Β/9-12-19) : Ηλεκτρονικ / διαδικτυακ υπηρεσα στο πλασιο του ρθρου 39α παρ. 5 του κδικα ΦΠΑ

10-12-19   ΦΕΚ-4511 Β/9-12-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 141513/19 : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιανουαρου 2020 την 20-12-19

ΥΠΕΚΥΠ Φ.21250/55805/1716/19 : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των συντξεων  μηνς Ιανουαρου 2020 του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλιης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)

10-12-19   ΥΠΕΚΥΠ 16990/306/19 (ΦΕΚ-4461 Β/9-12-19) : Καθορισμς αριθμο θσεων σε ΟΤΑ α' βαθμο (Υπουργεο Εσωτερικν), που πληρονται απ τομα που προστατεονται απ το ν. 2643/98 και κατανομ των θσεων αυτν

10-12-19   ΥΠ.ΕΣ. 86609/5-12-19 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2019 ως 31-12-2019 καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν

10-12-19   Κ.Υ.Α. Α1447/19 (ΦΕΚ-4462 Β/9-12-19) : Καθορισμς διαδικασας αναστολς καταβολς ΦΠΑ για τις πληγεεσες επιχειρσεις που εχαν συναλλαγς με την εταιρεα "Thomas Cook Group PLC"9-12-19   ΥΠΑΝΕΠ 124349/19 (ΦΕΚ-4456 Β/6-12-19) : Καθορισμς προδιαγραφν λειτουργας, διαδικασας και δικαιολογητικν που απαιτονται για την υπαγωγ των στεγασμνων χρων παιδικς αναψυχς στο καθεστς του ν. 4442/16 (Α 230)6-12-19   ΥΠΑΙΘ 192635/Δ2/6-12-19 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2019-2020

6-12-19    ΑΑΔΕ Ε2197/5-12-19 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 3 του Κδικα ΦΠΑ στις προγραμματικς συμβσεις των Φορων Διαχερισης Στερεν Αποβλτων

6-12-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8797/6-12-19 : 4η Εκδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτακτων Αναγκν εξαιτας Δασικν Πυρκαγιν με την κωδικ ονομασα "ΙΟΛΑΟΣ", στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης"

6-12-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8794/6-12-19 : 1η Εκδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν και Αμεσης / Βραχεας Διαχερισης των Συνεπειν απ την Εκδλωση Πλημμυρικν Φαινομνων με την κωδικ ονομασα "ΔΑΡΔΑΝΟΣ", στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης"5-12-19   ΑΑΔΕ Ε2196/4-12-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4172/13 για διανεμμενα μερσματα και καταβαλλμενους τκους δικαιματα προς νομικ πρσωπα φορολογικος κατοκους Ελβετας

5-12-19    ΥΠΥΜΕ 82166/3811/5-12-19 : Παροχ διευκρινσεων για την πραγματοποηση εκδρομν μαθητν

5-12-19   ΑΑΔΕ Ε2195/29-11-19 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2019-2020

5-12-19   ΕΦΚΑ 1457736/4-12-19 : Ημερομηνες πστωσης παροχν Ασεθνεας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους 20204-12-19    ΕΦΚΑ Τ01/652/189/2-12-19 : Ποσ επικουρικς σνταξης θαντου, μετ την λξη της τριετας και εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 19 παρ. 2 του ν. 4611/19

4-12-19   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.54537/2436/19 (ΦΕΚ-4445 Β/3-12-19) : Τροποποηση της αριθμ. Δ11/οικ.16878/678/19 κ.υ.α. "Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους"

4-12-19    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/83768/ΔΠΓΚ/19 (ΦΕΚ-4435 Β/3-12-19) : Τροποποηση της αριθ. 2/58493/ΔΠ ΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β' 3240).

4-12-19   ΑΑΔΕ Α1437/19 (ΦΕΚ-4443 Β/3-12-19) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν, δικαιολογητικν εγγρφων της Δλωσης Ειδικο Φρου Κατανλωσης και λοιπν Φορολογιν (ΔΕΦΚ) - Τρηση Αρχεου

4-12-19    Ν. 4643/19 (ΦΕΚ-193 Α/3-12-19) : Απελευθρωση αγορς ενργειας, εκσυγχρονισμς της ΔΕΗ, ιδιωτικοποηση της ΔΕΠΑ και στριξη των ΑΠΕ και λοιπς διατξεις3-12-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.84743/3-12-19 : Τροποποηση - συμπλρωση της αριθμ. Γ3α,β/ΓΠ/οικ.96899/12-12-18 εγκυκλου με θμα "Διαδικασα μετβασης ψυχικ ασθενν σε Μονδες Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης"

3-12-19   ΦΕΚ-4406 Β/2-12-19 :

Κ.Υ.Α. Κ1/189291/19 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχλικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2019-2020

Κ.Υ.Α. Κ1/189256/19 : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Π/βθμιας και Δ/βθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2019-20202-12-19   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2-12-19 : Συμπληρωματικ εγκκλιος σχετικ με τον λεγχο και την υποβολ αιτημτων προγραμματισμο προσλψεων δημοσου τομα

2-12-19   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 132054/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-4397 Β/29-11-19) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν απ τα δεδομνα του Πληροφοριακο Συστματος «Μητρο Πολιτν» του Υπουργεου Εσωτερικν στην Γενικ Γραμματεα Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

2-12-19   ΑΑΔΕ Ε2192/21-11-19 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. Α1348/19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Εμπρθεσμη υποβολ ατησης επιστροφς του ΕΦΚ καυσμων για εφοδιασμος πλοων απ ελεθερα αποθματα τους 2019" - Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων επ της αριθμ. Α1070/22-2-19 (ΦΕΚ-679 Β) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ

2-12-19   Ν. 4640/19 (ΦΕΚ-190 Α/30-11-19) : Διαμεσολβηση σε αστικς και εμπορικς υποθσεις - Περαιτρω εναρμνιση της Ελληνικς Νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2008/52/ΕΚ  του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 21ης Μαου 2008 και λλες διατξεις29-11-19 ΑΑΔΕ Ε2194/19 : Διοικητικ Κωδικοποηση των διατξεων του ρθρου 32 του ν.3842/2010

29-11-19 ΑΑΔΕ 30/004/00/4375/28-11-19 : Καθορισμς διαδικασιν σχετικν με εργασες στον τομα των υγρν καυσμων που εκτελονται στο πλασιο της συνεργασας των Τελωνειακν και Χημικν Υπηρεσιν

29-11-19 ΥΠΕΚΥΠ 56005/1327/29-11-19 : Οδηγες για την εφαρμογ της υπ'αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικς Απφασης (Β' 4173) (ΑΔΑ:ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ)

29-11-19 ΒΟΥΛΗ 19645/11307/19 (ΦΕΚ 187 Α/28-11-2019) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως του απ 25 Νοεμβρου 2019 Ψηφσματος της Θ' Αναθεωρητικς Βουλς των Ελληνν «Ψφιση, δημοσευση και ναρξη ισχος των αναθεωρημνων διατξεων του Συντγματος»28-11-19   ΑΑΔΕ Ε2193/27-11-19 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. Α1377/19 (ΦΕΚ-3820 Β) Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με την οποα τροποποιθηκε η Τ.636/5020/0019/89 ΑΥΟ "Αρμοδιτητες Τελωνειακν Αρχν του Κρτους" ως προς τις αρμοδιτητες του Τελωνεου Αερολιμνα "Ελ. Βενιζλος"

28-11-19   Π.Δ. 104/19 (ΦΕΚ-186 Α/27-11-19) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2017/2102 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 15ης Νοεμβρου 2017 για την τροποποηση της Οδηγας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμ της χρσης ορισμνων επικνδυνων ουσιν σε ηλεκτρικ και ηλεκτρονικ εξοπλισμ

28-11-19   Κ.Υ.Α. 51261/4453/19 (ΦΕΚ-4291 Β/27-11-19) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτησης της Γ' δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2019 ως 31-12-2019

28-11-19   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 126904/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-4289 Β/27-11-19) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς των παρ. 3α, 3β, 3γ και 3δ του ρθρου 48 του ν. 4623/19 "Ρυθμσεις του Υπουργεου Εσωτερικν, διατξεις για την Ψηφιακ Διακυβρνησης και λλα επεγοντα ζητματα"

28-11-19   ΥΠΕΚΥΠ Β7/ΟΙΚ.53026/4585/19 (ΦΕΚ-4290 Β/27-11-19) : Οροι και προυποθσεις για την εφαρμογ του μτρου αναστολς χρσης των ηλεκτρονικν υπηρεσιν του ΕΦΚΑ για την υποβολ Αναλυτικς Περιοδικς Δλωσης (ΑΠΔ)

28-11-19   ΥΠΕΚΥΠ 54286/Δ1/17642/19 (ΦΕΚ-4293 Β/27-11-19) : Τροποποηση της αριθμ. 40331/Δ1/13521/19 (Β 3520/19-9-19) "Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)" απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως ισχει

28-11-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053/19 : Διαδικασα Αναδρομικς Εκκαθρισης Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αριων Ρπων (ΕΤΜΕΑΡ)

28-11-19   ΕΦΚΑ 50/26-11-19 : Υπολογισμς της προσαξησης της σνταξης των μονοσυνταξιοχων ασφαλισμνων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

28-11-19   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 19619/11292/19 (ΦΕΚ-4287 Β/27-11-19) : Καθορισμς τηλεπικοινωνιακο υλικο και εξοπλισμο πληροφορικς για τους Βουλευτς και Ελληνες Ευρωβουλευτς και τους διαπιστευμνους Κοινοβουλευτικος Συντκτες

28-11-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 25987/19 (ΦΕΚ-4284 Β/27-11-19) : Τροποποηση Κανονισμο Λειτουργας της Αρχς Προσφυγν- Προσαρμογ προς τις διατξεις των ρθρων 92 ως και 107 και 116 του ν. 4636/19 (Α 169)27-11-19   ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Φορολογικ Μεταρρθμιση με αναπτυξιακ δισταση για την Ελλδα του αριο

27-11-19   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2570/ΟΙΚ.40760/26-11-19 : Διαδικασα επιλογς Υπηρεσιακο Γραμματα Υπουργεου - Οδηγες για τη συμπλρωση του σχετικο Πιστοποιητικο Υπηρεσιακν Μεταβολν

27-11-19   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/36404/1283/25-11-19 : Παροχ οδηγιν ως προς την αρμοδιτητα εκτλεσης / πληρωμς συντξεων υπαλλλων των οποων ο κανονισμς σνταξης ανκει στο πρην ΓΛΚ

27-11-19   ΥΠ.ΕΣ. 82594/21-11-19 : Στγαση των Περιφερειακν Διευθνσεων Ιθαγνειας και κλυψη των λειτουργικν δαπανν26-11-19   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/44797/1191/25-11-19 : Υπαγωγ υγειονομικν που αμεβονται με ΔΠΥ στις διατξεις του ρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/16

26-11-19   ΥΠΑΝΕΠ 114233/19 (ΦΕΚ-4278 Β/25-11-19) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων περ ελγχου τεχνικν προδιαγραφν στους πλαστικος σωλνες και στα εξαρτματα αυτν για μεταφορ πσιμου νερο, αποχετευτικν λυμτων και ενδοδαπδια θρμανση (Β' 3346).25-11-19   Ν. 4639/19 (ΦΕΚ-185 Α/22-11-19) : Κρωση της Σμβασης του Συμβουλου της Ευρπης που υπογρφηκε στο Magglingen/Macolin τη 18η Σεπτεμβρου 2014, σχετικ με τη χειραγγηση των αθλητικν αγνων, επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της βας στον αθλητισμ, μετατροπ της Ελληνικς Ολυμπιακς Επιτροπς σε ΝΠΙΔ, κρωση του νου καταστατικο αυτς και λλες διατξεις

25-11-19   ΑΑΔΕ Ε2191/21-11-19 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α1421/19 απφασης Υπουργο Οικονομικν για την καταστροφ αποθεμτων παλαιν ενσμων ταινιν φορολογας καπνο

25-11-19   ΥΠ.ΕΣ. 81468/19 (ΦΕΚ-4277 Β/22-11-19) : Αναγκαες προσαρμογς του πληροφοριακο συστματος με την ονομασα «Μητρο Πολιτν» του ρθρου 115 του ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/Α'), για προσθκη πεδου Αριθμο Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης (ΑΜΚΑ), στο υποσστημα δημοτολογου, σμφωνα με το ρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 18θ/Α'), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α').

25-11-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/ΟΙΚ.82331/19 (ΦΕΚ-4274 Β/22-11-19) : Διατξεις τιμολγησης φαρμκων22-11-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/364/1405879/22-11-19 : Ανκληση του αριθ. Δ/ΑΣΦ/362/140448/22-11-19 Γενικο Εγγρφου μας

22-11-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 : Ασφλιση στον Ενιαο Φρο Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των προσπων που αμεβονται με Παραστατικ Παρεχμενων Υπηρεσιν (ττλο κτσης - πρην απδειξη επαγγελματικς δαπνης)

22-11-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84327/0026/21-11-19 : Ανατροπς - αναλψεις υποχρεσεων και απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους21-11-19   ΦΕΚ-184 Α/20-11-19 :

ΒΟΥΛΗ 19167/11023/19 : Περ δημοσευσης στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απφασης της Ολομλειας της Βουλς «Για τον καθορισμ του αντατου κυβισμο και μισθματος, καθς και των επιτρεπμενων τ¬πων αυτοκιντων της μακροχρνιας μσθωσης βουλευτικν οχημτων (leasing) για το διστημα απ 1.2.2020 ως 31.1.2024».
ΒΟΥΛΗ 19171/11025/19 : Περ δημοσευσης στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απφασης της Ολομλειας της Βουλς «Για τη συμπλρωση και τροποποηση της απ 17 Μαου 2013, κατ την ΡΟΘ' συνεδραση, απ¬φασης της Ολομλειας της Βουλς των Ελλνων για τη "Ρθμιση θεμτων που αφορον στην αε¬ροπορικ μετακνηση των Βουλευτν Επαρχας" (ΦΕΚ 115/Α723.5.2013)».
ΒΟΥΛΗ 19175/11028/19 : Περ δημοσευσης στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απφασης της Ολομλειας της Βουλς «Για την ανανωση του τηλεπικοινωνιακο υλικο και του εξοπλισμο πληροφορικς».

21-11-19   ΥΠΑΝΕΠ 105190/19 (ΦΕΚ-4226 Β/20-11-19) : Τροποποηση της αριθμ. 84662/10-8-16 υ.α. "Ορισμς διακριτν κατηγοριν επενδυτικν σχεδων του ν. 3299/04

21-11-19   ΥΠ.ΕΣ. 81872/19-11-19 : Στοιχεα για μισθματα κτιρων (Σεπτεμβρου - Δεκεμβρου 2019)

21-11-19   ΥΠΕΚΥΠ Φ.10042/45119/1199/20-11-19 : Σχετικ με το ασφαλιστικ καθεστς των προσλαμβανμενων υπαλληλων με την προκρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

21-11-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/739/1398956/21-11-19 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια των περιοχν της Περιφρειας Αττικς που επλγησαν απ το σεισμ της 19ης Ιουλου 2019

21-11-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/102848/1035/19 (ΦΕΚ-4237 Β/20-11-19) : Κανονισμς Λειτουργας Καθεσττος Επιβολς Υποχρωσης Ενεργειακς Απδοσης

21-11-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Β1Β/ΟΙΚ.76884/19 (ΦΕΚ-4179 Β/18-11-19) : Μηχανισμς αυτματης επιστροφς (clawback)  για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη) για το τος 201920-11-19    Π.Δ. 102/19 (ΦΕΚ-182 Α/20-11-19) : Τροποποηση των διατξεων του π.δ. 23/1999 «Καταγραφ των ατμων που ταξιδεουν με επιβατηγ πλοα που εκτελον δρομολγια προς απ Ελληνικος λιμνες σμφωνα με την Οδηγα 98/41/ΕΚ του Συμβουλου της 18ης Ιουνου 1998 και λλες διατξεις» (Α' 17) και του π.δ. 125/2012 «Προσαρμογ του εσωτερικο δικαου στην Οδηγα 2010/65/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 20ς Οκτωβρου 2010, σχετικ με τις διατυπσεις υποβολς δηλσεων για τα πλοα κατ τον κατπλου /και αππλου απ λιμνες των κρατν μελν και για την κατργηση της οδηγας 2002/6/ΕΚ» (Α' 221), σε συμμρφωση με την Οδηγα ^E) 2017/2109 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβολιου της 15ης Νοεμβρου 2017 (L 315/52/30.11.2017).

20-11-19    ΥΠΑΙΘ Φ.152/180140/Α5/18-11-19 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2020-2021

20-11-19   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/68729/Φ.ΕΓΚ.6/18-11-19 : Διευκρινσεις για την χρση του "Διαδραστικο Εργαλεου Υπολογισμο Χιλιομετρικν Αποστσεων" - Συμπλρωση της Εγκυκλου 10/2017 του Υπ. Υποδομν και Μεταφορν

20-11-19    ΥΠΑΝΕΠ 112448/19 (ΦΕΚ-4194 Β/19-11-19) : Τροποποηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικς απφασης που αφορ στις «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (ΦΕΚ Β'677), πως ισχει.

20-11-19    Κ.Υ.Α. 1404/19 (ΦΕΚ-4216 Β/19-11-19) : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2019/2020 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικσας χοργησης αυτο

20-11-19    Κ.Υ.Α. 117839/19 (ΦΕΚ-4219 Β/19-11-19) : Τροποποηση του καταλγου των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται υποχρεωτικ με την ατηση του ρθρου 72 του ν. 4605/1919-11-19    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1421/19 (ΦΕΚ-4215 Β/19-11-19) : Καταστροφ αποθεμτων παλαιν ενσμων ταινιν φορολογας καπνο

19-11-19    ΥΠ.ΕΣ. 81810/18-11-19 : Τα Νομικ Πρσωπα των νων Δμων του ν. 4600/19

19-11-19    ΑΑΔΕ Α1419/19 (ΦΕΚ-4182 Β/18-11-19) : Τπος και περιεχμενο της πρξης εκτιμμενου προσδιορισμο του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) νομικν προσπων και οντοττων

19-11-19    Ν. 4638/19 (ΦΕΚ-181 Α/18-11-19) : Κρωση: α) της απ 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επεγουσα ρθμιση για την απαλλαγ απ την υποχρωση απδοσης του φρου διαμονς» (Α' 142), β) της απ 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας των Υπουργεων Περιβλλοντος και Ενργειας, Εσωτερικν, Οικονομικν και Υγεας» (Α' 145), γ) της απ 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας» (Α' 150) και λλες διατξεις.

19-11-19    ΥΠΑΙΘ Φ.152/180206/Α5/19-11-19 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2019-2020

19-11-19    Ν. 4637/19 (ΦΕΚ-180 Α/18-11-19) : Τροποποισεις Ποινικο Κδικα, Κδικα Ποινικς Δικονομας και συναφες διατξεις18-11-19    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/49285/1309/18-11-19 : Οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς

18-11-19    ΥΠ.ΕΣ. 81602/18-11-19 : Ειδικς οδηγες για τα στοιχεα των αιτημτων που υποβλλονται απ τους φορες Τοπικς Αυτοδιοκησης στο πλασιο του Προγραμματισμο Προσλψεων τους 2020

18-11-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.80904/18-11-19 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας μετ απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα

18-11-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/78720/19 (ΦΕΚ-4176 Β/15-11-19) : Καθορισμς διαδικασας ρθμισης οφειλν των Κατχων Αδειας Κυκλοφορας φαρμακευτικν προιντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς τον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας, ετν 2012-2018

18-11-19    Κ.Υ.Α. Δ2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.80727/19 (ΦΕΚ-4177 Β/15-11-19) : Καθορισμς των οργνων, της διαδικασας ελγχου πιστοποησης των παραβσεων και επιβολς των προβλεπμενων κυρσεων, καθς και των κριτηρων προσδιορισμο του ψους του προστμου, της διαδικασας εσπραξης των προστμων καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του ν. 3868/10 (ΦΕΚ-129 Α/3-8-10), πως τροποποιθηκε και ισχει15-11-19    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Τροποποισεις Ποινικο Κδικα, Κδικα Ποινικς Δικονομας και συναφες διατξεις

15-11-19    ΟΑΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2019 : Πργραμμα προεργασας για 300 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στην Περιφρεια Δυτικς Μακεδονας

15-11-19    ΟΑΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2019 : Ειδικ πργραμμα απασχλησης 250 ανργων ηλικας 22-39 ετν στην Περιφρεια Δυτικς Μακεδονας και στα νομικ πρσωπα δημοσου και ιδιωτικο δικαου αυτς και τα οποα δεν ασκον οικονομικ δραστηριτητα

15-11-19    ΥΠΕΚΥΠ 51524/1262/19 (ΦΕΚ-4173 Β/14-11-19) : Υποχρωση αναγγελας του απασχολομενου προσωπικο επ εκτλεσης οικοδομικς εργασας τεχνικο ργου.14-11-19    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/ΟΙΚ.39231/14-11-19 : Ετσιος προγραμματισμς προσλψεων τακτικο και εποχικο προσωπικο του δημοσου τομα τους 2020

14-11-19    ΕΦΕΤ 13239/13-11-19 : Συμπληρωματικς οδηγες για την κδοση πιστοποιητικν κατ την εξαγωγ προιντων σε τρτες χρες μετ απ απατησ τους

14-11-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/70431/14-11-19 : Συμπλρωση καταλγου λιμνων εξουσιοδοτημνων για την κδοση Πιστοποιητικν Υγειονομικο Ελγχου - Απαλλαγς Μτρων Υγειονομικο Ελγχου και Παρτασης Ισχος Πιστοποιητικν Πλοων Εσωτερικς Ναυσιπλοοας (Περιφρεια Κρτης)

14-11-19    ΥΠΥΜΕ 83401/1058/13-11-19 : Υλη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2019

14-11-19    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/ΟΙΚ.39129/13-11-19 : Μεταββαση αρμοδιοττων δικαιματος υπογραφς στους Γενικος / Υπηρεσιακος Γραμματες και στους Προισταμνους των οργανικν μονδων των Υπηρεσιν των Υπουργεων13-11-19    ΑΑΔΕ ΑΤΥΕ/ΑΑΔΕ/1148065/ΕΞ/19 (ΦΕΚ-4126 Β/12-11-19) : Καθορισμς αρμοδων υπηρεσιν και διαδικασας καταστροφς πινακδων κυκλοφορας, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 45 του ν. 4530/18

13-11-19    ΥΠΥΜΕ Γ4/81483/3579/19 (ΦΕΚ-4108 Β/12-11-19) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης ΣΤ- 29900/77 «Περ της διαδικασας εκδσεως των εγκρσεων, για κυκλοφορα στην Ελλδα αυτοκιντων οχημτων κλ.π» (ΦΕΚ 1318/Β71977).

13-11-19    Κ.Υ.Α. 46440/19 (ΦΕΚ-4155 Β/12-11-19) : Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασιν και λοιπν θεμτων που αφορον στη χοργηση δειας εισδου και διαμονς στην Ελλδα σε πολτες τρτων χωρν, για επνδυση σε ττλους τραπεζικ κατθεση, βσει της παραγρφου Γ του ρθρου 16 του ν. 4251/14, πως ισχει12-11-19   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ - σχετικ με :

1. Μεταφορ αρμοδιοττων του δημοτικο συμβουλου στην οικονομικ επιτροπ :
Α. Μετακνηση αιρετν και ιδιωτν εκτς δρας
Β. Ετσιο πργραμμα προσλψεων
Γ. Σναψη και εκτλεση δημοσων συμβσεων
Δ. Πληρεξοσιοι δικηγροι
Ε. Διαγραφ χρεν και απαλλαγ απ προσαυξσεις
ΣΤ. Διευκολνσεις οφειλετν
Ζ. Εποπτεα νομικν προσπων του δμου

2. σκηση αρμοδιοττων της επιτροπς ποιτητας ζως απ το δημοτικ συμβολιο.
3. Εξειδκευση πιστσεων.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (12/11/2019)

12-11-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/36037/833/18-6-19 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων περ απασχλησης συνταξιοχου σε επαγγελματες οδηγος μετ την θση σε ισχ του ρθρου 10, παρ. 8 του ν. 4530/18, πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 49 του ν. 4599/19

12-11-19   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/3095/61/21-2-17 : Παροχ πληροφοριν σχετικ με τη χοργηση προνοιακν επιδομτων σε εργαζμενου ΑμεΑ σε Κοιν.Σ.Επ.

12-11-19   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. Δ12Α/Φ/ΓΠ/14542/308/24-9-18 : Χοργηση προνοιακν επιδομτων ΑμεΑ σε τομα που εκτουν στερητικς της ελευθερας ποινς

12-11-19   ΑΑΔΕ Ε2188/4-11-19 : Προυποθσεις για τη μη απλεια του προγρμματος ρθμισης τμηματικς καταβολς οφειλν του ρθρου 61 του ν. 4446/16

12-11-19   ΥΠΑΙΘ 176269/Ε2/12-11-19 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2019-2020

12-11-19   ΥΠΑΙΘ 176287/Ε2/12-11-19 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2019-2020

12-11-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/19 (ΦΕΚ-4105 Β/11-11-19) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν που πραγματοποησαν εργασες πυροπροστασας των δασν, κατ το τος 201811-11-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77507/ΔΕΠ/5-11-19 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την ορθ μισθολογικ κατταξη και εξλιξη των κατχων μεταπτυχιακν ττλων σπουδν, συνεπεα των αποφσεων της Ειδικς Επιτροπς του ΑΣΕΠ του ρθρου 9 του ν. 4354/15 επ ενστσεων του ανωτρω προσωπικο

11-11-19    ΕΦΚΑ Σ78/34/1340937/8-11-19 : Εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 σε συνταξιοχους που διορζονται ως μετακλητο υπλληλοι σε Φορες της Γενικς Κυβρνησης

11-11-19   ΕΦΚΑ Σ78/33/1340042/8-11-19 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/196 σε περιπτσεις ευκαιριακς απασχλησης συνταξιοχων

11-11-19   ΑΑΔΕ Ε2187/5-11-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 16 και 17 του μρους Β' του ν. 4633/19 (Α 161/16-10-19) "Σσταση Εθνικο Οργανισμο Δημσιας Υγεας (ΕΟΔΥ), ρυθμσεις για τα προιντα καπνο, λλα ζητματα του Υπουργεου Υγεας και λοιπς διατξεις"

11-11-19   ΑΑΔΕ Ε2190/6-11-19 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν σχετικ με το χρνο περτωσης της πτχευσης και την παραγραφ πτωχευτικν χρεν8-11-19   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 122221/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-4058 Β/7-11-19) : Διθεση βασικν στοιχεων Μητρου Πολιτν απ τα δεδομνα του Πληροφοριακο Συστματος "Μητρο Πολιτν" του Υπουργεου Εσωτερικν στην Γενικ Γραμματεα Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης

8-11-19   ΦΕΚ-4061 Β/7-11-19 :

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35/2565/ΟΙΚ.38046/19 : Καθορισμς του τπου, της δομς και του περιεχομνου του πιστοποιητικο υπηρεσιακν μεταβολν για τη διαδικασα επιλογς Υπηρεσιακο Γραμματα Υπουργεου

ΑΑΔΕ Α1413/19 : Διαδικασα διενργειας κατ προτεραιτητα μερικο ελγχου φορολογας εισοδματος και ΦΠΑ απ το γραφεο σε περιπτσεις που διαπιστνονται παραβσεις μη κδοσης κδοσης ανακριβος φορολογικο στοιχεου / λογιστικο αρχεου (παραστατικο)

8-11-19   ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/169589/Δ1/19 (ΦΕΚ-4060 Β/7-11-19) : Τροποποηση της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/17 υ.α., πως τροποποιθηκε και ισχει, με θμα "Επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα" και σσταση, συγκρτηση και ργο των Επιτροπν Παραλαβς στις σχολικς μονδες που συμμετχουν στο πργραμμα "Σχολικ Γεματα"

8-11-19   ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 122220/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-4059 Β/7-11-19) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας στοιχεων φυσικν προσπων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων μη φορολογικο περιεχομνου σε Δμους και φορες του Δημοσου

8-11-19   ΑΑΔΕ Ε2189/6-11-19 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2019-2020, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

8-11-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102842/1467/8-11-19 : Οδηγες για το μεταβατικ στδιο προσαρμογς υφισταμνων ΔΑΣΕ ως 31 Μαρτου 2020

8-11-19   ΥΠΕΚΥΠ Φ.51220/ΟΙΚ.45762/1557/31-10-19 : Γνωστοποηση των ρθρων 1 ως 8 του ν/ 4575/18 (Α 192) - Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014, σχετικ με τις ελχιστες προποθσεις για την προαγωγ της κινητικτητας των εργαζομνων μεταξ των κρατν-μελν, με τη βελτωση της απκτησης και της διατρησης δικαιωμτων συμπληρωματικς συνταξιοδτησης7-11-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 5807/6-11-19 : Ενημρωση για κδοση του ν. 4635/19 "Επενδω στην Ελλδα και λλες διατξεις"

7-11-19   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 10864/7-11-19 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω εορτν Χριστουγννων 2019

7-11-19   ΥΠ.ΕΣ. 78577/4-11-19 : Ενσωμτωση του σχεδου προυπολογισμο τους 2020 των Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου (ΝΠΙΔ) του υποτομα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν

7-11-19   ΥΠΥΜΕ Γ4/81499/3581/5-11-19 : Βυτιοφρα φορτηγ μεταφορς υγρν καυσμων με χωρητικτητα δεξαμενς

7-11-19   ΥΠΑΙΘ 171843/Ζ1/19 (ΦΕΚ-4053 Β/6-11-19) : Ρθμιση θεμτων φοιτητν - πληγντων κατ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018

7-11-19   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/593949/424154/5319/19 (ΦΕΚ-4052 Β/6-11-19) : Χειμεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μνημεων και Μουσεων του Κρτους (2019-2020)6-11-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 66376/19 (ΦΕΚ--4051 Β/6-11-19) : Αρμοδιτητες και στελχωση της Γενικς Διεθυνσης Διαχερισης Καταστημτων Κρτησης και Διαχερισης Κρσεων

6-11-19    ΥΠ.ΕΣ. 78145/ΕΓΚ.110/4-11-19 : Οδηγες κατρτισης αναφορν Κμβου Διαλειτουργικτητας απ τα Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου της αυτοδιοκησης που υποχρεονται να εφαρμζουν τα Ελληνικ Λογιστικ Πρτυπα (ν. 4308/14)5-11-19    ΥΠΑΙΘ Φ.152/172688/Α5/5-11-19 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθορυ 35 του ν.3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημαικ τος 2019-2020

5-11-19    ΥΠΑΙΘ Φ.251/171726/Α5/4-11-19 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Πιστοποηση αναπηρας υποψηφων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση απ τα Κντρα Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ)

5-11-19     ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 70942/Φ.701.2/5-11-19 : Καθορισμς της διαδικασας και των απαιτομενων δικαιολογητικν για την γκριση μελετν ενεργητικς πυροπροστασας

5-11-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 70818/Φ.701.3/6-11-19 : Πυροπροστασα δραστηριοττων - εγκαταστσεων που δεν υπγονται σε νομοθετικ πλασιο πυροπροστασας κτιρων - εγκαταστσεων4-11-19    ΥΠ.ΟΙΚ. 121950/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ 3977 Β/1-11-2019) : Τροποποηση της αριθμ. 67343/2019 (Β' 2443) απφασης πως ισχει.

4-11-19    Κ.Υ.Α. Φ.952/6/68145/Σ.18446/19 (ΦΕΚ-3987 Β/1-11-19) : Καθορισμς του ψους της εφπαξ χρηματικς αρωγς της παρ. 4 του ρθρου 4 του ν. 354/76 (Α 148) για το τος 2019

4-11-19    Ν. 4636/19 (ΦΕΚ-169 Α/1-11-19) : Περ Διεθνος Προστασας και λλες διατξεις1-11-19    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/19 (ΦΕΚ 3976 Β/31-10-2019) : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοι¬νς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντιτμου επσκεψης οργανωμνων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων και μουσεων - Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου» (ΦΕΚ 2666/Β'/1.7.2019), ως προς τα ρθρα 2 και 3.

1-11-19     ΥΠΥΜΕ 74368/861/19 (ΦΕΚ 3975 Β/31-10-2019) : Τροποποηση των υπουργικν αποφσεων:
1) Οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμς τρπου, διαδικασας και πιστοποησης διενργειας του Τεχνικο Ελγχου (περιοδικο, κτακτου, εκου¬σου) των οχημτων στα Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ)» (Β' 1003) πως ισχει.
2) Οικ. 24996/2840/2011 “Τεχνικς προδιαγρα¬φς συστματος μηχανογρφησης Ιδιωτικν ΚΤΕΟ. Συγκντρωση επεξεργασα και αποστολ στοιχεων των διενεργομενων τεχνικν ελγ¬χων” (Β' 1123), πως ισχει».
3) 20794/2222/2012 «Καθορισμς των ρων και προποθσεων της ορθς λειτουργας των Δη¬μοσων ΚΤΕΟ” (Β’ 1466), πως ισχει».

 31-10-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 5711/30-10-19 : Δημοσευση της Εντητας για την παρακολοθηση νομοθεσας Δημοσων Συμβσεων (ενωσιακς και εθνικς) στην Εθνικ Βση Δεδομνων Δημοσων Συμβσεων

31-10-19   ΥΠ.ΕΣ. 76784/31-10-19 : Προεργασα ενψει υποβολς των αιτημτων προγραμματισμο προσλψεων τους 2020 απ τους Φορες Τοπικς Αυτοδιοκησης

31-10-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/62975/19 (ΦΕΚ-3964 Β/30-10-19) : Διαδικασα αποζημωσης παροχν συμβεβλημνων με τον ΕΟΠΥΥ σε περιοχς οι οποες χουν κηρυχθε σε κατσταση κτακτης ανγκης λγω φυσικν καταστροφν

31-10-19   Κ.Υ.Α. 157098/Ζ1/19 (ΦΕΚ-3967 Β/31-10-19) : Οροι και διαδικασες επιλογς δικαιοχων στο πλασιο του προγρμματος υποτροφιν για σπουδς τρτου κκλου (εκπνηση διδακτορικς διατριβς) στο εξωτερικ, στο πλασιο του Επιχειρησιακο Σχεδου που καταρτστηκε με την απ 18-12-17 Σμβαση Συνεργασας μεταξ ΙΚΥ και Εθνικς Τρπεζας της Ελλδας

31-10-19   Ν. 4635/19 (ΦΕΚ-167 Α/30-10-19) : Επενδω στην Ελλδα και λλες διατξεις30-10-19   ΑΑΔΕ Ε2186/29-10-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη διαδικασα υποβολς ατησης επιστροφς ΕΦΚ πετρελαου κνησης απ βιομηχανικς, βιοτεχνικς, ξενοδοχειακς επιχειρσεις, δημσια και ιδιωτικ νοσηλευτικ και προνοιακ ιδρματα

30-10-19   ΕΦΚΑ 49/30-10-19 : Σνταξη λγω θαντου απ φυσικς καταστροφς (Ν. 4578/18, ρθρο 22)29-10-19   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Επενδω στην Ελλδα και λλες διατξεις

29-10-19   ΥΠΥΜΕ Α/75729/3461/24-10-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ της παρ. 8 του ρθρου 19 του ν. 4530/19 (Α 59), πως ισχει

29-10-19  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078/19 (ΦΕΚ 3935 Β/25-10-2019): Τροποποηση της με αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 176641/2214/28. 06.2018 (Β' 2909) υπουργικς απφασης «Τρπος υπολογισμο και διαδικασα κατθεσης, αντικατστασης, κατπτωσης και επιστροφς της εγγυητικς επιστολς για την εκπλρωση των υποχρεσεων που απορρουν απ τις αποφσεις γκρισης περιβαλλοντικν ρων σε λατομικος και μεταλλευτικος χρους».

29-10-19   ΑΣΕΠ 21909/01/19 (ΦΕΚ-3932 Β/25-10-19) : Ετσια κθεση του ΑΣΕΠ, τους 2018

29-10-19   ΥΠΕΚΥΠ 41175/1306/19 (ΦΕΚ-3929 Β/25-10-19) : Καθορισμς ψους χρηματικο ποσο του ρθρου 4 παρ. 2στ του ν. 2956/01

29-10-19   ΥΠΕΚΥΠ 47711/Δ1/15631/19 (ΦΕΚ-3944 Β/25-10-19) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4 : Πνακας προσωπικο) της υπ' αριθμ. οικ. 40331/Δ1/13521/19 (3520 Β) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων "Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), για το τος 201925-10-19   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 84/7/19 (ΦΕΚ-3894 Β/24-10-19) : Καθορισμς των προυποθσεων και της διαδικασας για την επιστροφ τελν λγω αχρεστητης καταβολς για συναλλαγς στα Κτηματολογικ Γραφεα και στα Υποκαταστματα του Φορα "Ελληνικ Κτηματολγιο" κατ το ν. 4512/18 (Α 5)24-10-19   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/41811/1472/7-10-19 : Παρχονται οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 σε περιπτσεις ευκαιριακς απασχλησης

24-10-19   ΑΑΔΕ Α1399/21-10-19 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας της διαδικτυακς υπηρεσας "Χοργηση Στοιχεων Ακιντων στους ΟΤΑ"

24-10-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/535/1262030/22-10-19 : Προαιρετικ συνχιση της αφλισης σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 10 του ν. 2874/0023-10-19   ΥΠΥΜΕ Α14/ΟΙΚ.75737/3421/19 (ΦΕΚ-3887 Β/22-10-19) : Τροποποηση της Α14/οικ.2315/121/07 (Β'88) απφασης Υπουργο Μεταφορν και Επικοινωνιν με θμα «Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας και δικαιολογητικν για την ταξινμη¬ση Φορτηγν Αυτοκιντων Ιδιωτικς Χρσης σε κατηγορες φυσικν νομικν προσπων σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 7 του ρθρου 10 του ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α')».

23-10-19   ΑΑΔΕ Ε2185/21-10-19 : Παροχ οδηγιν για τη χοργηση αδειν απστασξης μικρν αποσταγματοποινΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ» σχετικ με τη

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

(Το ως νω ΒΙΒΛΙΟ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ, με ττλο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

22-10-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.73854/21-10-19 : Πληροφορες για την πληρωμ των ηλεκτρονικν παραβλων του ν. 4419/16 για την κοινοποηση των προιντων καπνο και των ηλεκτρονικν τσιγρων και την αξιολγηση του τεχνικο φακλου για τα να προιντα καπνο

22-10-19   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/ΟΙΚ.36239/22-10-19 : Επκταση της εφαρμογς για το Ψηφιακ Οργανγραμμα της Δημσιας Διοκησης και Τοπικς Αυτοδιοκησης

22-10-19   Κ.Υ.Α. 2603/260091/19 (ΦΕΚ-3868 Β/21-10-19) : Εγκριση προγρμματος οικονομικν αποζημισεων και ενισχσεων, που προκπτουν απ την  επιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου, για το τος 201921-10-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 66418/Φ.701.2/21-10-19 : Πυροπροστασα κατασκηνσεων - παιδικν εξοχν18-10-19    ΥΠ.ΕΣ. 73021/17-10-19 : Τροποποηση του π.δ/τος 75/11 "Περιφερειακς Ενσεις Δμων και Κεντρικ Ενωση Δμων Ελλδας"

18-10-19    ΥΠΑΙΘ Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/19 (ΦΕΚ-3847 Β/17-10-19) : Επιλογ σημαιοφρων, παραστατν και υπευθνων κατθεσης στεφνου στα Δημοτικ Σχολεα

18-10-19   ΑΑΔΕ Ε2184/14-10-19 : Κοινοποηση της αρ. Α1330/19 (ΦΕΚ-3383 Β) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Καθορισμς απλουστευμνων διαδικασιν στα καθεσττα διαμετακμισης, θσης σε ελεθερη κυκλοφορα και εξαγωγς του φυσικο αερου που διακινεται μσω σταθερν εγκαταστσεων μεταφορς (δκτυο αγωγν)"

18-10-19    ΥΠ.ΕΣ. 72349/ΕΓΚ.108/16-10-19 : Παροχ διευκρινσεων επ οικονομικν θεμτων των οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης17-10-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1367/19 (ΦΕΚ-3825 Β/16-10-19) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β'3477) υπουργικς απφασης σχετικ με τον προσδιορισμ των ημερομηνιν ναρξης ισχος και εφαρμογς της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την Αυτματη Ανταλλαγ Πληροφοριν Χρηματοοικονομικν Λογαριασμν (ΠΣΑΑ) σε διμερ βση δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 2 δετερο εδφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190), πως χει τροποποιηθε με την αριθμ. ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β' 1982) μοια απφαση και ισχει.

17-10-19   ΕΦΚΑ 48/17-10-19 : Επκταση κατηγοριν απασχολομενων με αμοιβ και παρακρτηση ειφορν μσω της διαδικασας κδοσης και εξαργρωσης Εργοσμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

17-10-19   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1/Α/62651/634/17-10-19 : Παροχ πληροφοριν σχετικ με την υποβολ δικαιολογητικν του ρθρου 25 του ν. 4439/16 (Α 222)

17-10-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/76040/0025/19 (ΦΕΚ-3832 Β/16-10-19) : Διαδικασα ηλεκτρονικς βεβαωσης και διαγραφς οφειλν εγγυημνων απ το Ελληνικ Δημσιο

17-10-19   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 114801/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-3833 Β/16-10-19) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας στοιχεων φυσικν προσπων μη φορολογικο περιεχομνου στην Κεντρικ Ενωση Δμων Ελλδος (ΚΕΔΕ)

17-10-19    Ν. 4633/19 (ΦΕΚ-161 Α/16-10-19) : Σσταση Εθνικο Οργανισμο Δημσιας Υγεας (ΕΟΔΥ), ρυθμσεις για τα προιντα καπνο, λλα ζητματα του Υπουργεου Υγεας και λοιπς διατξεις16-10-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2Α/ΟΙΚ.70504/19 (ΦΕΚ-3815 Β/15-10-19) : Καθορισμς προυποθσεων ανθεσης της εφαρμογς διπλογραφικο συστματος Γενικς - Αναλυτικς Λογιστικς και κοστολγησης στις Δημσιες Μονδες Υγεας

16-10-19   Κ.Υ.Α. Ε/229/19 (ΦΕΚ-3821 Β/15-10-19) : Τροποποηση της 107/19 (Β 2355) κ.υ.α. "Πργραμμα ενσχυσης των επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας"15-10-19   Ν. 4632/19 (ΦΕΚ-159 Α/14-10-19) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και λλες διατξεις

15-10-19    ΥΠ.ΕΣ. 71379/11-10-19 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα ) - Προθεσμα : 5-12-201914-10-19    Κ.Υ.Α. 44538/722/19 (ΦΕΚ-3770 Β/11-10-19) : Τροποποηση της οικ. 17008/307/12-4-2019 κοινς υπουργικς απφασης «Επιδτηση της Μα- θητεας/Πρακτικς σκησης των μαθητευομνων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας του ν.3475/2006, που απασχολονται στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κατ το τος 2019 και λοιπο ροι υλοποησης της Μαθητεας / Πρακτικς σκησης των ΕΠΑ.Σ.» (Β' 1340).

14-10-19   Π.Δ. 95/19 (ΦΕΚ-158 Α/14-10-19) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 103/1999 «Καννες και πρτυπα ασφαλεας για τα επιβατηγ πλοα σμφωνα με την Οδηγα 98/18/ΕΚ του Συμβουλου της 17ης Μαρτου 1998» (Α10), σε συμμρφωση με την Οδηγα (ΕΕ) 2017/2108 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 15ης Νοεμβρου 2017 (ΕΕ L 315/40/30.11.2017).

14-10-19   Π.Δ. 94/19 (ΦΕΚ-157 Α/11-10-19) : Τροποποηση π.δ. 75/11 "Περιφερειακς Ενσεις Δμων και Κεντρικ Ενωση Δμων Ελλδας"11-10-19    ΥΠΑΙΘ 159709/Ζ1/11-10-19 : Μετεγγραφς Ακαδημαικο Ετους 2019-2020

11-10-19   Ν. 4631/19 (ΦΕΚ-156 Α/10-10-19) : Κρωση της Σμβασης Μσθωσης μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και των εταιρειν «Total E&P Greece B.V.», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.» και «Ελληνικ Πετρλαια Αννυμη Εταιρεα» για την παραχρηση του δικαιματος ρευνας και εκμετλλευσης υδρογονανθρκων στη θαλσσια Περιοχ «Δυτικ Κρτης», Ελλδα.

11-10-19   Ν. 4630/19 (ΦΕΚ-155 Α/10-10-19) : Κρωση της Σμβασης Μσθωσης μεταξ της Ελλη¬νικς Δημοκρατας και της εταιρεας «Ελληνικ Πετρλαια Αννυμη Εταιρεα» για την παραχρηση του δικαιματος ρευνας και εκμετλλευσης υδρογονανθρκων στη θαλσσια Περιοχ 10, Ινιο Πλαγος, Ελλδα.

11-10-19    N. 4629/19 (ΦΕΚ-154 Α/10-10-19) : Κρωση της Σμβασης Μσθωσης μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και των εταιρειν «Repsol Exploracion S.A.» και «Ελληνικ Πετρλαια Αννυμη Εταιρεα» για την παραχρηση του δικαιματος ρευνας και εκμετλλευσης υδρογονανθρκων στη θαλσσια περιοχ «Ινιο», Δυτικ Ελλδα.

11-10-19    Ν. 4628/19 (ΦΕΚ-153 Α/10-10-19) : Κρωση της Σμβασης Μσθωσης μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και των εταιρειν «Total E&P Greece B.V.», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.» και «Ελληνικ Πετρλαια Αννυμη Εταιρεα» για την παραχρηση του δικαιματος ρευνας και εκμετλλευσης υδρογονανθρκων στη θαλσσια Περιοχ «Νοτιοδυτικ Κρτης», Ελλδα.

11-10-19   ΥΠΕΚΥΠ 44568/Δ1/14795/19 (ΦΕΚ-3751 Β/10-10-19) : Τροποποηση της αριθμ. 40331/Δ1/13521/19 (3520 Β) "Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)" απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων

11-10-19    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/89/ΟΙΚ.33986/19 (ΦΕΚ-3750 Β/10-10-19) : Απφαση κατανομς διακριθντων αθλητν / τριν κατηγορας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α και Β βαθμο

11-10-19  ΑΑΔΕ Ε2183/10-10-19 : Φορολογικ μεταχεριση των χρηματοοικονομικν εξδων που προκπτουν σε περπτωση καταβολς τκων δανεου (ομολογιακο μη) ταν το ποσ του φρου επανενσωματνεται προκειμνου ο δικαιοχος να λαμβνει το συνολικ ποσ των συμβατικν τκων χωρς το βρος της παρακρτησης φρου (ρτρα "tax gross-up")

11-10-19   ΑΑΔΕ Ε2182/10-10-19 : Φορολογικ μεταχεριση πλησης συμμετοχν με ζημα εκκαθρισης αλλοδαπς εταιρεας, στην οποα συμμετχει ημεδαπ εταιρεα, με ζημα

11-10-19   ΑΑΔΕ Ε2181/10-10-19 : Μεωση μετοχικο κεφαλου αννυμης εταιρεας που χει προλθει απ μετασχηματισμ με τις διατξεις του ν.δ. 1297/7210-10-19   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Επενδω στην Ελλδα και λλες διατξεις9-10-19     ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 1027/19 (ΦΕΚ-3739 Β/8-10-19) : Θματα εφαρμογς και διαδικασιν του ν. 4577/18 (Α 199) 

9-10-19    ΑΑΔΕ Ε2180/4-10-19 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. Α1288/18-7-19 (Β 3083) απφαση Διοικητ της ΑΑΔΕ

9-10-19   ΑΑΔΕ Ε2179/4-10-19 : Κοινοποηση της απ 25/9/2019 ΠΝΠ (142 Α) "Επεγουσα ρθμιση για την απαλλαγ απ την υποχρωση απδοσης του φρου διαμονς" και παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ8-10-19   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛΙΤΗ 62233/Φ.701.2/8-10-19 : Τροποποηση απ ποψη πυροπροστασας δραστηριτητας "Συστημτων Περιβαλλοντικν Υποδομν" και συναφν εγκαταστσεων

8-10-19   ΥΠΥΜΕ 74102/845/7-10-19 : Δημοσευση υ.α. με αριθμ. πρωτ. 70959/767/19 "Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/19 υ.α. "Καθορισμς τρπου, διαδικασας και πιστοποησης διενργειας του Τεχνικο Ελγχου (περιοδικο, κτακτου, εκουσου) των οχημτων στα Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ)" (Β 1003)"

8-10-19   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/42677/1125/8-10-19 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που επλγησαν απ το σεισμ της 19ης Ιουλου 2019, σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς

8-10-19   ΥΠΥΜΕ Α/54991/2415/7-10-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με ρυθμσεις θεμτων Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) οχημτων κατ την παρ. 1 του ρθρου 82 του ν. 4070/12 (Α 82), πως ισχει7-10-19   Κ.Υ.Α. Φ.421.4/7/22863/Σ.6400/19 (ΦΕΚ-3697 Β/4-10-19) : Οριστικ απλυση αντιρρησιν συνεδησης

7-10-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/64134/0026/13-8-19 : Παρχονται οδηγες για την πληρωμ ασφαλιστικν εισφορν μσω του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος (ΟΠΣΔΠ)

7-10-19   Κ.Υ.Α. Δ1/ΟΙΚ.43102/14387/19 (ΦΕΚ-3706 Β/4-10-19) : Καθορισμς διαδικασας πρσληψης επικουρικο προσωπικο

7-10-19   ΠΝΠ 3/4-10-19 (ΦΕΚ-150 Α/4-10-19) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας

7-10-19    ΥΠ.ΕΣ. 69220/7-10-19 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης

7-10-19   ΥΠ.ΕΣ. 69212/7-10-19 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940

7-10-19    ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 70878/7-10-19 : Παροχ οδηγιν για την υποβολ ορθν δικαιολογητικν που αφορον στην κδοση χρηματικν ενταλμτων πληρωμς πρσθετων αμοιβν4-10-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/592/1178153/4-10-19 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας

4-10-19    ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/3/ΟΙΚ.33944/2-10-19 : Ολοκλρωση της διαδικασας αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2018 και γνωστοποηση των οριστικν βαθμολογιν για τις ηλεκτρονικς εκθσεις αξιολγησης μετ απ την εξτασ τους απ την Ειδικ Επιτροπ Αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

4-10-19    ΑΑΔΕ Ε2178/3-10-19 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4626/19 για θματα φορολογας κεφαλαου, μεσης και μμεσης φορολογας

4-10-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.70211/4-10-19 : Διατροφ παιδιν στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος

4-10-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Γ/ΓΦ/18Γ/Ε/20/Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.70116/4-10-19 : Οργνωση και Ανπτυξης Εθνικο Πιλοτικο Προγρμματος Πρληψης και Προαγωγς της Υγεας των Ηλικιωμνων Ατμων - ΗΠΙΟΝΗ", με θμα για το 2019 "Πρληψη και Διαχεριση των Αισθητηριακν Διαταραχν - Οραση και Ακο"

4-10-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69903/4-10-19 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2019-2020-Αντιγριπικς Εμβολιασμς

4-10-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.69904/4-10-19 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2019-2020

4-10-19    ΑΑΔΕ Ε2175/30-9-19 : Κοινοποηση της Α1332/19 απφασης Διοικητ της ΑΑΔΕ "Τροποποηση της αριθμ. Α1218/19 "Οροι και προυποθσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου των περ. ιζ και ιη της παρ. 1, του ρθρου 73, του ν. 2960/01, κατ την παρδοση αυτο προς κατανλωση"

4-10-19    ΑΑΔΕ Ε2174/24-9-19 : Εφαρμογ της Α1333/30-8-19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ3-10-19    ΑΑΔΕ Ε2176/25-9-19 : Οδηγες για τη διακνηση εμπορευμτων προς / απ την Ελεθερη Ζνη - Εφαρμογ της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ/Δ/1144720/ΕΞ2018/18 απφασης Διοικητ της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ-4513 Β) με θμα "Ιδρυση και λειτουργα των Ελευθρων Ζωνν"

3-10-19    ΑΑΔΕ Ε2173/26-9-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ειδικο καθεσττος αγροτν του ρθρου 41 του Κδικα ΦΠΑ στις ενισχσεις σσονος σημασας (de minimis)

3-10-19   ΥΠΑΙΘ Φ.152/153732/Α5/3-10-19 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2010-20202-10-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1-1.2/69570/19 (ΦΕΚ-3656 Β/1-10-19) : Κρωση των τροποποισεων του Πρωτοκλλου του 1988 στη Διεθν Σμβαση για την Ασφλεια της Ζως στη Θλασσα, ως αυτς υιοθετθηκαν την 5η Ιουνου 2009 με την απφαση MSC.344(91) της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο

2-10-19   ΥΠΑΙΘ 147357/Δ1/19 (ΦΕΚ-3646 Β/1-10-19) : Ιδρυση Δομν Υποδοχς για την εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμς των σχολικν μονδων για το σχολικ τος 2019-2020 εντς των οποων θα λειτουργον οι Δομς Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ)

2-10-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/67403/19 (ΦΕΚ-3637 Β/1-10-19) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Πορθμεων Εσωτερικο, τους 2019

2-10-19   ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/30705/Δ.16/778/2-10-19 : Σχετικ με την απδοση εφπαξ παροχς σε επανερχμενους στην εργασα συνταξιοχους

2-10-19    ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.20/ΟΙΚ.33529/1-10-19 : Οργνωση και λειτουργα των φορων της Κεντρικς Δημσιας Διοκησης

2-10-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.68338/19 (ΦΕΚ-3658 Β/1-10-19) : Καθορισμς αρμοδιοττων οργανικν μονδων του Υπουργεου Υγεας που μεταφρονται και ασκονται απ την Υπηρεσα Συντονισμο και τη Μονδα Εσωτερικο Ελγχου των ρθρων 38 και 39 του ν. 4622/19 (Α 133)

2-10-19   ΦΕΚ-148 Α/1-10-19 :

Π.Δ. 90/19 : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 225/86 (Α 91) "Σσταση και λειτουργα των περιφερειακν τμημτων του Οικονομικο Επιμελητηρου της Ελλδος (ΟΕΕ)"

Π.Δ. 91/19 : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 351/83 (Α 122) "Εκλογ, συγκρτηση και λειτουργα της συνλευσης των αντιπροσπων του Οικονομικο Επιστημονικο Επιμελητηρου της Ελλδος" πως ισχει

2-10-19    Π.Δ. 92/19 (ΦΕΚ-149 Α/1-10-19) : Τροποποηση π.δ. 74/11 "Ενωση Περιφερειν Ελλδος"1-10-19     ΥΠΕΚΥΠ 80320/42862/Δ18.2718/1-10-19 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την απδοση ΑΜΚΑ απ τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ

1-10-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69078/1-10-19 : Οργνωση και χρηματοδτησης προγραμμτων καταπολμησης των κουνουπιν για το τος 2020

1-10-19      ΥΠΥΜΕ 71947/4162/30-9-19 : Υπδειγμα βεβαωσης αντιπροσπου εργοστασων κατασκευς εξαρτημτων αερων καυσμων

1-10-19      ΥΠΑΝΕΠ 97950/30-9-19 : Ελεγχοι βυτιοφρων διανομς πετρελαου για θρμανση

1-10-19    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ....523548/18177/2530/515/1-10-19 : Αδεια διεξαγωγς αθλητικν συναντσεων σε οδος

1-10-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/87325/2923/19 (ΦΕΚ-3617 Β/30-9-19) : Τροποποηση της υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/19 "Ορισμς του Φορα Σωρευτικς Εκπροσπησης Τελευταου Καταφυγου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμς των υποχρεσεων, του πλαισου λειτουργας του και των χρεσεων που επιβλει για την παροχ των υπηρεσιν του, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 4414/16" (ΦΕΚ-1020 Β)

1-10-19   ΦΕΚ-3616 Β/30-9-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1347/19 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν και τη διαχεριση των συνεπειν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα τα οποα εκδηλθηκαν στις 10-7-19 σε περιοχς της ΠΕ Πλλας, οι οποες κηρχθηκαν σε κατσταση κτακτης ανγκης με την απ 21-8-19 απφαση του Περιφερειρχη Κεντρικς Μακεδονας

ΑΑΔΕ Α1348/19 : Εκπρθεσμη υποβολ ατησης επιστροφς του ΕΦΚ καυσμων για εφοδιασμος πλοων απ ελεθερα αποθματα τους 2019

1-10-19   ΦΕΚ-3615 Β/30-9-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1365/19 : Παρταση προθεσμας υποβολς ατησης για υπαγωγ στη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν στη φορολογικ διοκηση των ρθρων 98 ως 109 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 α), πως ισχει

ΥΠΕΚΥΠ 43400/3824/19 : Παρταση προθεσμας του ρθρου 13 του ν. 4611/19 (Α 73)

1-10-19    Π.Δ. 89/19 (ΦΕΚ-144 Α/30-9-19) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο

1-10-19   ΠΝΠ 30/30-9-19 (ΦΕΚ-145 Α/30-9-19) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας των Υπουργεων Περιβλλοντος και Ενργειας, Εσωτερικν, Οικονομικν και Υγεας30-9-19    ΥΠΑΙΘ Φ.153/146454/Α5/19 (ΦΕΚ-3612 Β/27-9-19) : Καθορισμς πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων υποψηφων Επαγγελματικο Λυκεου για πρσβαση στη Τριτοβθμια Εκπαδευση σχολικο τους 2019-2020

30-9-19    ΥΠΥΜΕ 71659/782/27-9-19 : Τεχντες και συνεργεα ευφυν ταχογρφων

30-9-19      ΥΠ.ΕΣ. 66848/26-9-19 : Επικαιροποηση της βσης δεδομνων του ΥΠΕΣ για τις διεθνες συνεργασες των Δμων και Περιφερειν της Χρας27-9-19    ΥΠ.ΕΣ. 16414/23-9-19 : BREXIT - Χειρισμς αιτημτων κτσης της ελληνικς ιθαγνειας

27-9-19   ΥΠΑΙΘ 144869/Δ2/19 (ΦΕΚ-3588 Β/26-9-19) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2019-2020

27-9-19    Κ.Υ.Α. 137998/Ζ1/19 (ΦΕΚ-3572 Β/26-9-19) : Τροποποηση της 64833/Ζ1/2018 κοινς υπουρ¬γικς απφασης «Καθορισμς των ρων και της διαδικασας επιλογς για τη χοργηση προπτυχιακν υποτροφιν ακαδημακο τους 2017-2018 απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ) στο πλασιο της πρξης “Πργραμμα Οικονομικς Ενσχυσης Επιμελν Φοιτητν/τριν που ανκουν σε Ευπαθες Κοινωνικς Ομδες (ΕΚΟ)- Β' Κκλος” του Επιχειρησιακο Προγρμματος “Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευ¬ση και Δι Βου Μθηση” που συγχρηματοδοτε¬ται απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (Ε.Κ.Τ.)» (Β' 1625).

27-9-19    ΥΠΥΜΕ 70959/767/19 (ΦΕΚ-3593 Β/26-9-19) : Τροποποηση της οικ. 19111/192/19 υ.α. "Καθορισμς τρπου, διαδικασας και πιστοποησης διενργειας του Τεχνικο Ελγχου (περιοδικο, κτακτου, εκουσου) των οχημτων στα Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ)" (ΦΕΚ-1003 Β)

27-9-19   ΥΠΑΙΘ Φ.151/150224/Α5/26-9-19 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2019-202026-9-19     ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ Γ36/02/329/26-9-19 : Διευκρινσεις σχετικ με την καταληκτικ ημερομηνα υποβολς της ατησης για ρθμιση οφειλν σμφωνα με το ν. 4611/19

26-9-19   ΑΑΔΕ Ε2172/25-9-19 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. ι της παρ. 1 του ρθρου 14 και της παρ. 4 του ρθρου 15 του ν. 4172/13 στις περιπτσεις κατ τις οποες τα ασφλιστρα ομαδικν ασφαλιστηρων συνταξιοδοτικν συμβολαων που αφορον εργαζμενους ελληνικς θυγατρικς εταιρεας καταβλλονται απ την αλλοδαπ μητρικ προς αλλοδαπ ασφαλιστικ εταιρεα και επαναχρενονται στην ελληνικ θυγατρικ

 26-9-19   Κ.Υ.Α. 3219/19 (ΦΕΚ-3569 Β/25-9-19) : Δημοσευση Περιεχομνου και Στοιχεων Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ)

26-9-19   ΥΠΥΜΕ 71054/6263/25-9-19 : Παροχ στοιχεων για λειτουργοντα μικτ πρατρια υγρν καυσμων και υγραερου (LPG)

26-9-19   ΥΠ.ΕΣ. 64503/17-9-19 : Σσταση πγιας προκαταβολς στις κοιντητες25-9-19     ΥΠΥΜΕ 70977/769/25-9-19 : Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/19 υ.α. "Καθορισμς τρπου, διαδικασας και πιστοποησης διενργειας του Τεχνικο Ελγχου (περιοδικο, κτακτου, εκουσου) των οχημτων στα Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ)" (Β 1003)

25-9-19     ΠΝΠ 25-9-19 (ΦΕΚ-142 Α/25-9-19) : Επεγουσα ρθμιση για την απαλλαγ απ την υποχρωση απδοσης του φρου διαμονς

25-9-19     ΥΠΕΚΥΠ Φ.10042/6020/152/25-9-19 : Αναφορικ με τη διενργεια ασφαλιστικν κρατσεων κλδου κριας σνταξης επ αποδοχν στις περιπτσεις αναδρομικν διορισμν

25-9-19    ΑΑΔΕ Ε2171/23-9-19 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1103/13-03-2019 (Β'1367) "Τροποποηση της Φ.318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. « ροι και προποθσεις για τη χοργηση ειδικς δειας παραγωγς μπρας απ εστιατρια, μπαρ κλπ. για επιτπια κατανλωση. Καθορισμς ρων λειτουργας και εποπτεας των εν λγω επιχειρσεων», πως ισχει” Απφασης του Διοικητ Α.Α.Δ.Ε.

25-9-19    ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.69216/3154/24-9-19 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την κυκλοφορα οχημτων ιστορικο ενδιαφροντος

25-9-19    ΥΠΥΜΕ Α/68378/3110/19-9-19 : Θματα λειτουργας του Ψηφιακο Μητρου των ολικν εκμισθωμνων μσω προκρατσεως ΕΙΧ οχημτων, με οδηγ, με αντστοιχη σμβαση κατ το ισχουν θεσμικ πλασιο - Καταχρηση του ΑΦΜ των οδηγν στο Μητρο Αδειν Οδγησης του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

25-9-19    ΕΦΚΑ 47/25-9-19 : Παροχ διευκρινσεων για την χοργηση του επιδματος μητρτητας στις αυτοαπασχολομενες γυνακες του πρην ΟΑΕΕ

25-9-19    ΥΠ.ΕΣ. 66008/24-9-19 : Τροποποηση της 8440/11 υ.α. "Καθορισμς λειτουργας των σχολικν επιτροπν και ρθμιση οικονομικν θεμτων αυτν" (Β 318)24-9-19     ΦΕΚ-3557 Β/23-9-19 :

Κ.Υ.Α. Φ.153/146145/Α5/19 : Τροποποηση της Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/ 2014) κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση».
ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/146490/Α5/19 : Καθορισμς δικαιοχων ειδικο ποσοστο για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση το ακαδημακ τος 2019-2020 μαθητν και αποφοτων Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων περιοχν που χουν πληγε εξαιτας φυσικν καταστροφν και οι οποοι υπβαλαν ατηση δλωση και συμμετεχαν στις πρτες μετ το συμβν πανελλαδικς εξετσεις που διεξχθησαν τον Ιονιο του 2019.

24-9-19    ΥΠΑΙΘ Κ1/142536/19 (ΦΕΚ-3556 Β/23-9-19) : Κριτρια Μοριοδτησης Μελν Επιτροπς Παρακολοθησης και Στριξης Εκπαιδευτικο Εργου (Παιδαγωγικο Σμβουλοι) στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε)23-9-19    ΥΠ.ΕΣ. 65913/ΕΓΚ.105/23-9-19 : Κατργηση καταχρησης στοιχεων Ισολογισμο Δμων στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του ΥΠΕΣ - Αποκλειστικ λψη των συγκεκριμνων οικονομικν στοιχεων απ τον Κμβο Διαλειτουργικτητας

23-9-19   ΑΑΔΕ Ε2170/19-9-19 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. Α1336/19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116596/ΕΞ2017/17 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης, την παρακολοθηση και τη λειτουργα αυτς" (ΦΕΚ-3415 Β/9-9-19)

23-9-19   ΕΦΚΑ 46/23-9-19 : Αρμοδιτητα υπογραφς αποφσεων μετακνησης

23-9-19   ΦΕΚ-3537 Β/20-9-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 63967/19 : Τροποποηση της 8440/2011 υπουργικς απφασης «Καθορισμς λειτουργας των σχολικν επιτροπν και ρθμιση οικονομικν θεμτων αυτν» (Β' 318).
ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/19 : Τροποποηση της 26804/16.06.2011 απφασης Υπουργο Π.Ε.Κ.Α. «Νο πλασιο διενργειας των αρχιτεκτονικν διαγωνισμν και γενικ των διαγωνισμν μελετν με απονομ βραβεων» (Β'1427), πως αυτ τροποποιθηκε με την 22186/04.05.2012 απφαση Υπουργο Π.Ε.Κ.Α. (Β' 1494).

23-9-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.66845/20-9-19 : Αναγνριση χρνου προυπηρεσα μεταταχθντων στον κλδο ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ (πρην υπαλλλων υπουργεων των κλδων ΠΕ Ιατρν, ΠΕ Ιατρν Ειδικοττων και ΠΕ Οδοντιτρων)20-7-19 ΥΠΕΚΥΠ 40331/Σ1.13521/19 (ΦΕΚ 3520 Β/19-9-2019) : Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς ετπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.)

20-9-19 ΥΠΕΘ Φ.152/146360/Α5/20-9-19 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημακ τος 2019-2020 με την ειδικ κατηγορα των Αλλοδαπν- Αλλογενν αποφοτων λυκεων εκτς ΕΕ και αποφοτων λυκεων αντιστοχων σχολεων κρατν-μελν της Ε.Ε.

20-9-19 ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16795/19 (ΦΕΚ 3512 Β/19-9-2019) : Καθορισμς της Διαδικασας αδειοδτησης και των απαιτομενων δικαιολογητικν για την διοργνωση αθλητικν , κολυμβητικν και ναυταθλητικν δραστηριοττων στο πλασιο του ν.4582/2018 (Α'208)

20-9-19 ΥΠΥΜΕ 69743/6151/20-9-19 : Καθορισμς ημερομηνας διεξαγωγς θεωρητικν γραπτν εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ και συγκρτηση των τριμελν επιτροπν αυτν19-9-19 ΑΑΔΕ Ε2169/12-9-19 : Αποστολ οδηγιν για την επικεμενης αποχρησης του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπακ νωση χωρς συμφωνα και μεταβατικ περοδο σε σχση με τις δασμολογικς και φορολογικς απαλλαγς: Επανεισαγμενα Εμπορεματα- Ατλειες- Μεταφορ συνθους κατοικας -Ταξιδιτες τρτων χωρν

19-9-19 ΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦ/Μ/573/1109570/19-9-19 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο εκοσι (20) Ευρ αν εργαζμενο, για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

19-9-19    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/69747/Δ16.5/19-9-19 : Διρθωση Παραδεγματος 8 της υπ' αριθμ. Φ.80020/οικ.26004/Δ15.403/26-9-17 εγκυκλου

19-9-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/80345/3621/19 (ΦΕΚ-3495 Β/18-9-19) : Παρταση της προθεσμας υποβολς δηλσεων του ρθρου 2 του ν. 2308/95 (Α 114) απ τους δικαιοχους εμπργματων λλων εγγραπτων δικαιωμτων18-9-19   ΑΑΔΕ Ε2168/12-9-19 : Οδηγες σχετικ με την εισαγωγ εμπορευμτων σε περπτωση εξδου του Ηνωμνου Βασιλεου απ την ΕΕ χωρς συμφωνα - Κοιν Δασμολγιο και Δασμολογητς αξα εμπορευμτων

18-9-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82768/843/18-9-19 : Προθεσμες ελγχου και θερησης υπ κατρτιση δασικν χαρτν17-9-19   ΥΠΑΙΘ Φ.152/143566/Α5/17-9-19 : Υποβολ ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2019

17-9-19   ΑΑΔΕ  Α1341/19 (ΦΕΚ-3475 Β/16-9-19) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1184/17 (Β 4225) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ "Διαδικασα εφαρμογς της υποβολς και ανταλλαγς των Εκθσεων αν χρα (CbC Reporting), σμφωνα με τις διατξεις των ν. 4170/13 (Α 163) και ν. 4490/17 (Α 150)"

17-9-19    Ν. 4626/19 (ΦΕΚ-141 Α/16-9-19) : Κρωση της απ 24-7-19 ΠΝΠ "Λψη μτρων για την αντιμετπιση μεσων κινδνων και αναγκς στις περιοχς της ΠΕ Ανατολικς Αττικς που επλγησαν απ τις πυρκαγις της 23ης Ιουλου 2018" (Α 127), σσταση και καταστατικ λειτουργας της εταιρεας "Μτι Ξαν" και λλες διατξεις

17-9-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/16/ΟΙΚ.33921/17-9-19 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας τους 2019

17-9-19    ΥΠ.ΕΣ. 63913/13-9-19 : Παροχ στοιχεων που αφορον στους κκλους κινητικτητας τους 2018

17-9-19   ΥΠ.ΕΣ. 63183/11-9-19 : Ρυθμσεις μεταβατικο χαρακτρα για την μεταφορ μαθητν κατ το σχολικ τος 2019-202016-9-19    ΕΦΚΑ 1086077/ΕΓΚ.45/16-9-19 : Προσδιορισμς συντξιμων αποδοχν ετν 2002-2016, για τον υπολογισμ του ανταποδοτικο μρους της σνταξης βσει των διατξεων του ν. 4387/16 για ορισμνες κατηγορες ασφαλισμνων του πρην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

16-9-19    Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8258/Α325/19 (ΦΕΚ-3474 Β/13-9-19) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τον σεισμ της 19ης Ιουλου 2019, σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς

16-9-19   ΥΠΑΙΘ Φ.9/137984/ΓΓ4/19 (ΦΕΚ-3459 Β/13-9-19) : Οργνωση και λειτουργα τμημτων "Μεταλυκειακο τους - Τξης Μαθητεας" των αποφοτων ΕΠΑΛ

16-9-19   ΥΠ.ΕΣ. 63900/ΕΓΚ.102/13-9-19 : Συγκρτηση των διοικητικν συμβουλων των νομικν προσπων των ΟΤΑ α' και β' βαθμο13-9-19    ΥΠ.ΕΣ. 63828/13-9-19 :  Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4623/19 (Α 134) "Ρυθμσεις του Υπουργεου Εσωτερικν, διατξεις για την ψηφιακ διακυβρνηση, συνταξιοδοτικς ρυθμσεις και λλα επεγοντα ζητματα"

13-9-19    ΑΑΔΕ Ε2167/13-9-19 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν. 4172/13), και του ρθρου 38 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/13)

13-9-19    ΥΠΥΜΕ 67676/3832/19 (ΦΕΚ-3453 Β/12-9-19) : Τροποποηση της υ.α. Γ9/46447/2397/19 "Οροι προυποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προυποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο" (Β 2303)

13-9-19    ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ12-9-19   ΑΑΔΕ Α1332/19 (ΦΕΚ-3433 Β/11-9-19) : Τροποποηση της Α1218/3-6-19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Οροι και προυποθσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου των περ. ιζ και ιη, της παρ. 1 του ρθρου 73, του ν. 2960/01, κατ την παρδοση αυτο προς κατανλωση"

12-9-19   ΥΠ.ΕΣ. 62038/19 (ΦΕΚ-3440 Β/11-9-19) : Σσταση πγιας προκαταβολς στις κοιντητες

12-9-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1073077/12-9-19 : Απδοση ΑΜΚΑ σε πολτες τρτων χωρν της Ευρωπαικς Ενσης

12-9-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/561/1074724/12-9-19 : Παρταση της ρθμισης τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων, που διατηρον επαγγελματικ εγκατσταση ασκον δραστηριτητα, στο Δμο Ρεθμνου της ΠΕ Ρεθμνου της Περιφρειας Κρτης, οι οποες επλγησαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα, που εκδηλθηκαν των Φεβρουριο του 2019

12-9-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.66593/8060/11-9-19 : Τροποποηση της με αριθμ πρωτ. Α3/οικ.65782/7886/2-9-19 εγκυκλου του Υφυπουργο Υποδομν και Μεταφορν

12-9-19   ΥΠΥΜΕ Γ4/50645/2740/19 (ΦΕΚ-3441 Β/11-9-19) : Τροποποηση της ΣΤ/29900/77 υ.α. "Περ της διαδικασας εκδσεως των εγκρσεων, για κυκλοφορα στην Ελλδα αυτοκιντων οχημτων κλπ." (ΦΕΚ-1318 Β/1977)

12-9-19   ΕΟΠΠΕΠ ΓΠ/50575/19 (ΦΕΚ-3442 Β/11-9-19) : Τροποποησητης 336/18 απφασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ "Οροι και προυποθσεις κατρτισης και τρησης των Μητρων του ΕΟΠΠΕΠ καθς και δυναττητα τρησης επιπλον Μητρων του ρθρου 21 του ν. 4115/13 (ΦΕΚ-24 Α)11-9-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΕΦ/Α/1113548/ΕΞ2019/9-8-19 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με τις ενργειες των υπηρεσιακν χρηστν της Φορολογικς και Τελωνειακς Διοκησης για την ηλεκτρονικ εφαρμογ "e-Μητρο Πλοων" του ν. 4256/14 (ΦΕΚ-92 Α) και λοιπ θματα

11-9-19    ΑΑΔΕ Ε2163/5-9-19 : Εφαρμογ του συστματος παροχς πληροφρησης "CLASS" της Ε.Επιτροπς για τη δασμολογικ κατταξη εμπορευμτων

11-9-19   ΥΠΕΚΥΠ Δ11/39766/1927/10-9-19 : Προυποθσεις αδειοδτησης ΚΔΑΠ

11-9-19   ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/77082/866/2-9-19 : Ευρωπαικ Εβδομδα Κινητικτητας 201910-9-19   ΑΑΔΕ Ε2166/10-9-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4261/19 (ΦΕΚ-128 Α) και της απφασης Υφυπουργο Οικονομικν και Διοικητ ΑΑΔΕ Α.1329/19 (ΦΕΚ-3367 Β και ΦΕΚ-3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχ οδηγιν για την τροποποηση της ρθμισης οφειλν στη Φορολογικ Διοκηση των ρθρων 98-109 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α)

10-9-19   ΑΑΔΕ Ε2165/9-9-19 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 146/19 γν. του Β τμ. του ΝΣΚ σχετικ με το πεδο εφαρμογς της περ. β του ρθρου 2 της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/13, πως ισχει, περ εξαρεσης του εκκαθαριστ επιχερησης απ την προσκμιση αποδεικτικο ενημερτητας για πρξεις της εκκαθρισης

10-9-19    ΥΠ.ΕΣ. 62885/ΕΓΚ.100/10-9-19 : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο τους 2020 των δμων, των περιφερειν και των νομικν προσπων δημοσου δικαου του υποτομα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν

10-9-19   ΑΑΔΕ Ε2164/6-9-19 : Παροχ οδηγιν μετ την κοινοποηση της γνωμοδτησης 107/19 του ΝΣΚ και της σχετικς εγκυκλου του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

10-9-19   ΥΠΑΙΘ Φ.251/139549/Α5/10-9-19 : Οργνωση και διεξαγωγ των επαναληπτικν εξετσεων ειδικν μαθημτων για τους υποψηφους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

10-9-19   ΥΠΑΙΘ 139468/Δ6/10-9-19 : Λειτουργα των Πειραματικν και Προτπων Σχολεων

10-9-19   ΑΑΔΕ Α1333/19 (ΦΕΚ-3414 Β/9-9-19) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1184/18 απφασης Διοικητ Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

10-9-19   ΑΑΔΕ Α1336/19 (ΦΕΚ-3415 Β/9-9-19) : Τροποποηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απφαση Διοικητ Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΦΕΚ 2745 Β') «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης, την παρακολοθηση και τη λειτουργα αυτς».

10-9-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1Β/ΓΠ/61292/19 (ΦΕΚ-3417 Β/9-9-19) : Σσταση στο Αντατο Υγειονομικ Συμβολιο (Α.Υ.Σ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ειδικν, μη αμειβμενων Επιτροπν, που αφορον στην γκριση για διενργεια ειδικν εξετσεων, ειδικν θεραπειν και ειδικν επεμβσεων ασθενν».7-9-19   ΥΠΥΜΕ 67157/708/6-9-19 : Αναγγελα ναρξης λειτουργα; ΙΚΤΕΟ6-9-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.32654/6-9-19 : Σχετικ με διαδικασες Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς - Κατργηση ντυπων βιβλιαρων και Επικαιροποιημνα Ειδικ Εντυπα Παραπομπς

6-9-19   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2563/ΟΙΚ.30660/6-9-19 : Επιτελικ Κρτος : οργνωση, λειτουργα και διαφνεια της Κυβρνησης, των κυβερνητικν οργνων και της κεντρικς δημσιας διοκησης", ν. 4622/19, Α 133.

6-9-19   ΕΦΚΑ 44/6-9-19 : Αντατο ποσ συντξεων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 120 του ν. 4623/19

6-9-19    Κ.Υ.Α. 38195/1046/19 (ΦΕΚ 3401 Β/5-9-2019) : Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/26.2.2019 κοινς υπουργικς απφασης (Β* 620) με θμα «Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2019 και 2020».

6-9-19   Κ.Υ.Α. 9.4877/19 (ΦΕΚ 3396 Β/5-9-2019) : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε Δμους, Περιφρειες και Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας, συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων.5-9-19   ΑΑΔΕ Ε2162/3-9-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 60 και 108 του ν. 4623/19 (ΦΕΚ-134 Α)

5-9-19   ΑΑΔΕ Ε2160/2-9-19 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4625/19 "Ρυθμσεις του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν και λλες επεγουσες διατξεις" (ΦΕΚ-139 Α)

5-9-19   ΥΠΑΙΘ 136712/Δ1/5-9-19 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2019-2020

5-9-19    ΥΠΑΙΘ 136727/Δ1/5-9-19 : Λειτουργα Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2019-2020

5-9-19    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ//19 (ΦΕΚ-3389 Β/4-9-19) : Τροποποηση της 2/54366/ΔΛΓΚ/19 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν (ΦΕΚ-2680 Β)

5-9-19   Κ.Υ.Α. 87927/19 (ΦΕΚ-3390 Β/4-9-19) : Τροποποηση της 57382/30-5-19 κ.υ.α. "Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσς "Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως" τους 2019-2020, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπαικ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020" (ΦΕΚ-2119 Β)4-9-19    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/ΟΙΚ.28662/901/2-9-19 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 37 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α)

4-9-19    ΑΑΔΕ Ε2161/2-9-19 : Συντελεστς τλους ταξινμησης οχημτων με την εφαρμογ επικαιροποιημνων προτπων εκπομπν ρπων (euro), σμφωνα με τους Κανονισμος 715/07 και 692/08, πως ισχουν3-9-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/19 (ΦΕΚ-3358 Β/30-8-19) : Τροποποηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16.11.2018 (Β' 5207) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις» (Α' 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α' 94).

3-9-19   ΥΠΑΝΕΠ 87524/3-9-19 : Διευκρινσεις σχετικ με τη Σσταση Εταιρειν μσω των Υπηρεσιν μιας Στσης

3-9-19   ΑΑΔΕ Α1330/19 (ΦΕΚ-3383 Β/3-9-19) : Καθορισμς απλουστευμνων διαδικασιν στα καθεσττα διαμετακμησης, θσης σε ελεθερη κυκλοφορα και εξαγωγς του φυσικο αερου που διακινεται μσω σταθερν εγκαταστσεων μεταφορς (δκτυο αγωγν)

3-9-19     ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.65782/7886/2-9-19 : Δημοσευση του ν. 4625/19 (Α 139) "Ρυθμσεις του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν και λλες επεγουσες διατξεις"

3-9-19    ΦΕΚ-3377 Β/2-9-19 :

ΥΠ.ΕΠ. 424/19 : Διασνδεση των πληροφοριακν συστημτων και εφαρμογν της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την νταξη δικαιοχων στο Κοινωνικ Οικιακ Τιμολγιο (Κ.Ο.Τ.).
Κ.Υ.Α. οικ. Α61583/2723/19 : Τροποποηση της 5732/13.11.2012 (ΦΕΚΒ'/3053) κοινς υπουργικς απφασης με θμα: «ροι και προποθσεις εκμσθωσης επιβατηγν ιδιωτικς χρσης αυτοκιντων με οδηγ απ τουριστικ γραφεα, γραφεα ενοικισεως αυτοκιντων και εταιρεες και συνεταιρισμος Επιβατηγν Δημ¬σιας Χρσης αυτοκιντων», πως ισχει.2-9-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870/19 (ΦΕΚ 3365 Β/30-8-2019) : α) Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απφασης «Ηλεκτρονικ Μητρο Ελεγκτν Δμησης» (ΦΕΚ 3584 Β723.8.2018) του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας // β) Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απφασης «Κατρτιση Μητρου Ελεγκτν Δμησης» (ΦΕΚ 4968 Β77.11.2018) του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας.

2-9-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/19 (ΦΕΚ-3373 Β/31-8-19) : Καθορισμς Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αερων Ρπων αν κατηγορα καταναλωτν

2-9-19    ΥΠ.ΟΙΚ. A1326/19 (ΦΕΚ 3340 Β/29-8-2019) : Εσπραξη εσδων υπρ ΤΡΙΤΩΝ απ τις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.).

2-9-19    Κ.Υ.Α. ΚΓ/Δ11/33499/19 (ΦΕΚ-3363 Β/30-8-19) : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2019 και ρυθμσεις απαλλαγν

2-9-19    Κ.Υ.Α. Α1329/19 (ΦΕΚ-3367 Β/30-8-19) : Συμπλρωση - Τροποποηση της Α1196/19 (ΦΕΚ-1762 Β) απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Καθορισμς ειδικν θεμτων και λεπτομερειν εφαρμογς της ρθμισης ληξιπρθεσμων οφειλν στη φορολογικ Διοκηση των ρθρων 98 ως 109 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α)

2-9-19    Π.Υ.Σ. 29/19 (ΦΕΚ-138 Α/30-8-19) : Συγκρτηση Διυπουργικς Επιτροπς Κρατικν Ενισχσεων

2-9-19    Ν. 4625/19 (ΦΕΚ-139 Α/31-8-19) : Ρυθμσεις του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν και λλες επεγουσες διατξεις30-8-19    ΥΠ.ΕΣ. 61119/ΕΓΚ.96/29-8-19 :  Οδηγες σχετικ με την κατταξη - τοποθτηση του προσωπικο των νων δμων και των νομικν προσπων απ 1-9-2019 - κατρτιση πγιων ΟΕΥ - λοιπ θματα προσωπικο που ρυθμζονται απ τις διατξεις των ρθρων 155 και 156 του ν. 4600/19 (Α 43) 

30-8-19    ΥΠ.ΕΣ. 60992/ΕΓΚ.95/29-8-19 : Ενργειες εκ μρους των δμων που συνιστνται δυνμει των διατξεων του ν. 4600/19, πως χουν τροποποιηθε με τις μοιες του ν. 4623/19 και ισχουν

30-8-19    ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/133775/Δ1/30-8-19 : Υλοποηση προγρμματος "Σχολικ Γεματα" σε σχολικς μονδες Α/θμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2019-2020

30-8-19    ΥΠΑΙΘ Φ.151/133727/Α5/30-8-19 : Εξετσεις Ελλνων του Εξωτερικο τους 2019

30-8-19    ΥΠΑΙΘ Φ.253/133746/Α5/30-8-19 : Α. Οργνωση και Διεξαγωγ των Επαναληπτικν Πανελλαδικν Εξετσεων ΓΕΛ 2019 - Β. Οδηγες για τα 2 ΕΚ και το ΒΚ των επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων 2019

30-8-19   Κ.Υ.Α. 93620/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-3347 Β/29-8-19) : Εγκριση χωρικς αρμοδιτητας της Ζνης Ανπτυξης Α-Α1 "Γειτονι Τουρισμο - Αναψυσς και Επιχειρηματικο Πρκου" του Μητροπολιτικο Πλου Ελληνικο - Αγου Κοσμ και των περιβαλλοντικν ρων αυτς

30-8-19   Κ.Υ.Α. 245/19 (ΦΕΚ-3331 Β/29-8-19) : Τροποποηση του καταλγου των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται υποχρεωτικ με την ατηση του ρθρου 72 του ν. 4605/19

30-8-19    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/ΟΙΚ.37203/975/19 (ΦΕΚ-3324 Β/29-8-19) : Διερυνση της χρονικς περιδου ρθμισης και παρταση της περιδου αναστολς που προβλπονται απ την Δ15/Δ7/οικ.9254/233/19 (Β 956) υ.α. για επιχειρσεις, εργοδτες ασφαλισμνους που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα στο Δμο Ρεθμνου της ΠΕ Ρεθμνου της Περιφρειας Κρτης

30-8-19   Ν. 4624/19 (ΦΕΚ-137 Α/29-8-19) : Αρχ Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα, μτρα εφαρμογς του Κανονισμο (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Απριλου 2016 για την προστασα των φυσικν προσπων ναντι της επεξεργασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα και ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας (Εε) 2016/680 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Απριλου 2016 και λλες διατξεις29-8-19   ΥΠΑΙΘ Φ.152/133593/Α5/29-8-19 : Εισαγωγ διακριθντων αθλητν / τριν στην τριτοβθμια εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2019-2020

29-8-19   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμσεις του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν και λλες διατξεις

29-8-19    ΥΠ.ΕΣ. 60912/ΕΓΚ.94/29-8-19 : Απαρατητες μεταβολς στο Μητρο Πολιτν και οδηγες για τη λειτουργα των υποσυστημτων Δημοτολογου, Μητρου Αρρνων και Ληξιαρχεου των καταργομενων και υπ σσταση Δμων

29-8-19    Κ.Υ.Α. 85596/19 (ΦΕΚ-3293 Β/28-8-19) : Καθορισμς ειδικν θεμτων και λεπτομερειν, για την κδοση εγγυητικς επιστολς καλς εκτλεσης των ρων δειας λειτουργας ΕΚΑΖ των περιπτσεων (α) και (β) της παρ. 1 του ρθρου 359 του ν. 4512/18 (Α 5), που χορηγονται σμφωνα με τις διαδικασα του ρθρου 361 του διου νμου28-8-19   ΑΑΔΕ Α1289/19 (ΦΕΚ-3275 Β/27-8-19) : Τροποποηση της Α1101/19 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ που αφορ τον καθορισμ του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του παρακρατομενου φρου, σμφωνα με τις διατξεις, της περ. δ' της παρ. 1 του ρθρου 64 και των περ. α και γ της παρ. 5 του ρθρου 69 του ν. 4172/13

28-8-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/72919/1459/19 (ΦΕΚ-3290 Β/27-8-19) : Τροποποηση της Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6-8-10 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου" (Β 1403) πως ισχει

28-8-19   ΥΠΥΜΕ 62923/639/19 (ΦΕΚ-3272 Β/27-8-19) : Προυποθσεις και διαδικασα αναγγελας ναρξης σκησης επαγγλματος του τεχντη ταχογρφου, του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 165/2014 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και Συμβουλου για τους ταχογρφους στον τομα των οδικν μεταφορν, οι προβλεπμενες κυρσεις καθς και κθε λλη σχετικ λεπτομρεια

28-8-19   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Αρχ Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα, μτρα εφαρμογς του Κανονισμο (ΕΕ) 2016/679  του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Απριλου 2016 για την προστασα των φυσικν προσπων ναντι της επεξεργασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα και ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Απριλου 2016 και λλες διατξεις

28-8-19   ΥΠ.ΕΣ. 58908/13-8-19 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 13 του ν. 4623/19 (Α 134)27-8-19 ΥΠΕΣ 60630/23-8-19 : Ημρα μνμης των Εθνικν μας Ευεργετν

27-8-19 ΥΠΕΣ 60631/23-8-19 : Οργνωση εκδηλσεων μνμης της 14ης Σεπτεμβρου

27-8-19 ΥΠΑΙΘ 132296/Ε2/27-8-19 : Διθεση αποσπασμνων εκπαιδευτικν Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαδευση για το σχολικ τος 2019-202026-8-19 ΥΠΑΙΘ Φ.1/131879/Δ1/26-8-19 : Οδηγες για τη διαδικασα ολοκλρωσης της δρυσης και λειτουργας Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μσω της Πρξης «νταξη ευλωτων κοινωνικν ομδω (ΕΚΟ) στα σχολεα-Τξεις Υποδοχς, σχολικ τος 2019-2020» με κωδικ ΟΠΣ 5045765 στο Επιχειρησιακ Πργραμμα «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020»

26-8-19 ΥΠΕΣ 60144/ΕΓΚ.92/23-8-19 : Οδηγες για τη λειτουργα Ληξιαρχεων των υπ σσταση Δμων

26-8-19 ΥΠΕΣ 60173/ΕΓΚ.93/23-8-19 : Ενημρωση για την εγκατσταση των νων αρχν στους Δμους23-8-19 ΑΑΔΕ Α1276/19 (ΦΕΚ 3212 Β/22-8-2019) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (Β' 3035) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ σχετικ με τον κατλογο οντοττων και λογαριασμν που πρπει να αντιμετωπιστον ως Μη Δηλοντα Χρηματοπιστωτικ Ιδρματα και Εξαιρμενοι Λογαριασμο για τα τη 2016 και 2017, και ειδικτερα θματα σχετικ με την τρηση των καννων υποβολς στοιχεων και δουσας επιμλειας δυνμει των εξουσιοδοτσεων του ρθρου 9 παρ. 5 περπτ. Β' δετερο εδφιο και παρ. 7 περπτ. γ' του ν.4170/2013 (Α' 163) και του ρθρου πμπτου παρ. 4 πρτο και δετερο εδφιο και παρ. 5. του ν.4428/2016 (Α' 190)

23-8-19 ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/19 (ΦΕΚ 3210 Β/22-8-2019) : Υλοποηση και επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα" στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2019-2020

23-8-19 ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ. 80189/19 (ΦΕΚ 3221 Β/22-8-2019) : Συμφωνες-πλασιο τους 2019 που συνπτονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β) του ρθρου 41 του ν.4412/201622-8-19 Π.Δ. 88/19 (ΦΕΚ 135 Α/21-8-2019) : Τροποποηση διατξεων που αφορον σε οργανωτικ ζητματα αστυνομικν Υπηρεσιν και θματα προσωπικο Ελληνικς Αστυνομας

22-8-19 Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266/19 (ΦΕΚ 3200 Β/21-8-2019) : γκριση Κατανομς Θσεων για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν, που θα υλοποισουν Προγρμματα θλησης για λους (Π.Α.γ.Ο) την περοδο 2019-2020

22-8-19 ΥΠΕΣ 59849/ΕΓΚ.90/21-8-19 : Διαδικασα Συγκρτησης και Εκλογς των μελν της Οικονομικς Επιτροπς και της Επιτροπς Ποιτητας Ζως

22-8-19 ΥΠΕΣ 59851/ΕΓΚ.91/21-8-19 : Λειτουργα δημοτικν παρατξεων

22-8-19 ΥΠΕΣ 59846/ΕΓΚ.88/21-8-19 : Λειτουργα Κοινοττων

22-8-19 ΥΠΕΣ 59847/ΕΓΚ.89/21-8-19 : Ορκωμοσα Αιρετν Δμων & Κοινοττων21-8-19 ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/ΟΙΚ.36531/129/20-8-19 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 120 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α') σχετικ με το αντατο ριο σνταξης και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του

21-8-19 ΥΠΕΣ 59642/ΕΓΚ.86/20-8-19 : Σντομος Οδηγς νεοεκλεγντος δημοτικο συμβολου

21-8-19 ΥΠΕΣ 59639/ΕΓΚ.84/20-8-19 : Ορκωμοσα & Εγκατσταση των περιφερειακν αρχν

21-8-19 ΥΠΕΣ 59641/ΕΓΚ.85/20-8-19 : Σμπραξη παρατξεων-περιφερειακο συμβολιο και επιτροπς

21-8-19 ΥΠΕΣ 59646/ΕΓΚ.87/20-8-19 : Εκλογ μελν των προεδρεων στα να δημοτικ συμβολια

21-8-19 ΥΠΕΣ 59633/ΕΓΚ.82/20-8-19 : Ορισμς Αντιδημρχων

21-8-19 ΥΠΕΣ 59634/ΕΓΚ.83/20-8-19 : Οργνωση και Λειτουργα των συνιστμενων δμων του ρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α'43)20-8-19 ΥΠΕΚΥΠ Φ.21250/31676/Δ16.1111/20-8-19 : Σχετικ με την ασφλιση βουλευτν στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ19-8-19 ΥΠΕΚΥΠ 36542/1007/19-8-19 : Οδηγες εφαρμογς της παρ. 2(α) του αρθρου 117 του ν.4623/2019 (Α' 134)

19-8-19 ΑΑΔΕ Ε2159/9-8-19 : Κοινοποηση της Κ.Υ.Α. υπ'αριθμ. Οικ. Α 11574/638/18/6-6-2019 (Β'2118) «Διαγραφ αυτοκιντων απ το on-line μηχανογραφικ σστημα κδοσης αδειν κυκλοφορας (μητρο αδειν κυκλοφορας) αυτοκνητων οχημτων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν λγω εξαγωγς/αποστολς σε λλη χρα κατ τον ν.4254/2014 (Α'85)16-8-19 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΕΦ/Α1113548/ΕΞ2019/9-8-19 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με τις ενργειες των υπηρεσιακν χρηστν της Φορολογικς και Τελωνειακς Διοκησης για την ηλεκτρονικ εφαρμογ «e-Μητρο Πλοων» του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α' 92) και λοιπ θματα14-8-19 ΥΠ.ΑΝ.ΕΠ. 83635/13-8-19 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2019 & προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2020-2023 του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ)13-8-19    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/72512/598/19 (ΦΕΚ-3182 Β/13-9-19) : Καθορισμς τελν κδοσης δειων κυνηγιο, για το κυνηγετικ τος 2019-2020

13-8-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.59202/13-8-19 : Οδηγες προς λες τις δημσιες δομς της Χρας που παρχουν υπηρεσες υγεας σε πολτες κρατν μελν της Ευρωπαικς Ενωσης και λοιπν χωρν

13-8-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.-ΕΛΑΣ 6005/1/120-Δ/12-8-19 : Χοργηση ειδικν αδειν και μειωμνου ωραρου εργασας στο αστυνομικ προσωπικ - Απαρατητες διευκρινσεις

13-8-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.59205/13-8-19 : Υπενθμιση εγκυκλου σχετικ με τη λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας σε περιπτσεις φυσικν καταστροφν πως οι πυρκαγις

13-8-19     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ3Β/ΟΙΚ.59077/13-8-19 : Εφαρμογ των ρθρων 96 και 97 του ν. 4600/19 (ΦΕΚ-43 Α)- Ζητματα που αφορον στην εφαρμογ της Οδηγας 2014/40/ΕΕ

13-8-19    ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 43/13-8-19 : Αναπροσαρμογ επιτοκου ρθμισης του ν. 4611/19 (Α 73/2019)

13-8-19    ΑΑΔΕ Ε2158/9-8-19 : Παροχ οδηγιν ως προς τη χοργηση ΑΦΜ και κλειδαρθμου σε φυσικ πρσωπα, αλλοδαπος υπηκους τρτων χωρν, κατχους αδειν που εκδδονται και ανανενονται απ τις Υπηρεσες Ασλου και την Ελληνικ Αστυνομα, αρμοδιτητας ΔΟΥ Α' Αθηνν και ΙΓ Αθηνν καθς και ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονκης και Ε Θεσσαλονκης12-8-19    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/56040/19 (ΦΕΚ-3170 Β/12-8-19) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ακτοπλοικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2019

12-8-19    ΑΑΔΕ Ε2151/2-8-19 : Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικ Τλος που επιβλλεται κατ την τιμολγηση υπηρεσιν δατος

12-8-19    ΑΑΔΕ Ε2152/2-8-19 : Παροχ οδηγιν για τη φορολογικ αντιμετπιση μεταββασης ακιντου απ φυσικ πρσωπο-ομρρυθμο μλος προσωπικς εταιρεας

12-8-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Α/3/ΟΙΚ.58990/12-8-19 : Τρηση σειρς προτεραιτητας προγραμματισμνων ραντεβο

12-8-19    ΥΠΑΙΘ 127529/Ε4/12-8-19 : Αποσπσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΕΠ-ΕΒΠ) σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2019-2020

12-8-19    ΑΑΔΕ Ε2157/8-8-19 : Κατργηση της ΠΟΛ.1140/18 εγκυκλου, ως προς το μρος που αφορ τα δελτα και τις δειες διαμονς αλλοδαπν, υπηκων τρτων χωρν ανιθαγενν, δικαιοχων καθεσττος πρσφυγα, εκδσεως της Υπηρεσας Ασλου

12-8-19   Ν. 4623/19 (134 Α/9-8-2019) : Ρυθμσεις του Υπουργεου Εσωτερικν, διατξεις για την ψηφιακ διακυβρνηση, συνταξιοδοτικς ρυθμσεις και λλα επεγοντα ζητματα9-8-19    ΑΑΔΕ Ε2156/8-8-19 : Φορολογικ μεταχεριση τεκμαρτο εισοδματος και τεκμαρτς δαπνης απ ιδιοχρησιμοποηση ακιντου νομικν προσπων και νομικν οντοττων

9-8-19    ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Δ/1112222/ΕΞ2019/2-8-19 : Παροχ διευκρινιστικν οδηγιν για την εφαρμογ της αριθμ. Α1203/19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Δικαιολογητικ και διαυπτσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσυκλτες"

9-8-19    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμσεις του Υπουργεου Εσωτερικν, διατξεις για την ψηφιακ διακυβρνηση, συνταξιοδοτικς ρυθμσεις και λλα επεγοντα ζητματα8-8-19    ΑΑΔΕ Α1290/19 (ΦΕΚ-3149 Β/8-8-19) : Τπος και περιεχμενο του αποδεικτικο καταβολς στις φορολογες κεφαλαου

8-8-19    ΑΑΔΕ Ε2154/7-8-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την επιβολ προστμου για τη μη διαββαση δεδομνων παραστατικν πωλσεων απ ονττητες - εκμεταλλευτς πρατηρων καυσμων, απ πωλητς πετρελαου θρμανσης και απ προμηθευτς υγραερου πεπιεσμνου φυσικο αερου σε πρατρια, για πωλσεις καυσμων

8-8-19    ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/35591/Δ16.1210/7-8-19 : Ανκληση της υπ' αριθμ. Φ.30043/59517/Δ15-16/1001/13-3-18 εγκυκλου περ καθορισμο των αποδοχν για τον υπολογισμ της εφπαξ παροχς των πριν την 1-1-93 ασφαλισμνων του πρ. Τομα Πρνοιας Μηχανικν και Εργοληπτν Δημοσων Εργων

8-8-19    ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/9096/227/8-8-19 : Τροποποηση του ανωττου ορου ασφαλιστων αποδοχν για τον υπολογισμ της μηνιαας ασφαλιστικς εισφορς μισθωτν και εργοδοτν, παρ. 2 του ρθρου 38 του ν. 4387/196 (Α 85)

8-8-19    Ν. 4622/19 (ΦΕΚ-133 Α/78-19) : Επιτελικ Κρτος : οργνωση, λειτουργα και διαφνεια της Κυβρνησης, των κυβερνητικν οργνων και της κεντρικς δημσιας διοκησης

8-8-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/19 (ΦΕΚ-3139 Β/7-8-19) : Δωξη ημαιμων, μη δεσποζμενων, χορων και αγριχοιρων σε αγροτικς και λοιπς περιοχς.

8-8-19    ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 79/3/19 (ΦΕΚ-3138 Β/7-8-19) : Τροποποηση της 61/16/10.04.2019 απφασης του Διοικητικο Συμβουλου του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο»: «Καθορισμς του τρπου υποβολς και του περιεχομνου των αιτσεων για την εγγραφ πρξεων και τη χοργηση αντιγρφων και πιστοποιητικν απ τα τηρομενα βιβλα στα Κτηματολογικ Γραφεα και στα Υποκαταστματα του Φορα "Ελληνικ Κτηματολγιο" Ηλεκτρονικ τρηση βιβλων του συστματος Μεταγραφν και Υποθηκν Ψηφιακ εγγραφ αιτσεων Ρθμιση ζητημτων για την τρηση ντυπων βιβλων του συστματος Μεταγραφν και Υποθηκν» (Β' 1390).

8-8-19   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/58571/ΦΝ466/ΕΓΚ.5/7-8-19 : Ενημρωση για την ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς, σε επεξεργσιμη μορφ, επικαιροποιημνων υποδειγμτων διακηρξεων για συμβσεις γενικν υπηρεσιν και προμηθειν

8-8-19    ΥΠΑΙΘ 126292/Ε4/7-8-19 : Αποσπσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικ τος 2019-2020 και Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) σε ΚΕΣΥ για το σχολικ τος 2019-20207-8-19    ΦΕΚ-3137 Β/6-8-19 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/1082/539/19 : Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2019-2020

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔ/71090/540/19 : Καθορισμς ετσιας συνδρομς των κυνηγν στους αναγνωρισμνους απ το ΥΠΕΝ Κυνηγετικος Συλλγους6-8-19    ΑΑΔΕ Ε2149/26-7-19 : Κοινοποηση γνωμοδτησης υπ' αριθμ. 47/19 του ΝΣΚ, αναφορικ με ερμηνευτικ θματα για την επιστροφ του τλους ταξινμησης, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4002/11 (ΦΕΚ-180 Α) για επιβατικ και φορτηγ αυτοκνητα, τα οποα εχαν παραληφθε, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν. 3899/10 (ΦΕΚ-212 Α) και του ν. 3943/11 (ΦΕΚ-66 Α), καθς και της οριζμενης διαδικασας στην αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ/5006718/ΕΞ2011/11-2-11 ΚΥΑ (ΦΕΚ-246 Α)

6-8-19    ΕΦΚΑ 42/5-8-19 : Μετονομασα Υπουργεου - Αλλαγ σφραγδων και λογτυπου του ΕΦΚΑ

6-8-19    ΑΑΔΕ Ε2150/2-8-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 1 του ν. 4621/19 (Α 128) για θματα Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ)5-8-19    ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμσεις του Υπουργεου Εσωτερικν, διατξεις για την ψηφιακ διακυβρνηση και λλα επεγοντα ζητματα2-8-19    ΥΠΕΚΥ Φ.80000/ΟΙΚ.63843/1448/2-8-19 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρου 22 ν. 4578/18 και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

2-8-19    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.11/56069/19 (ΦΕΚ-3098 Β/1-8-19) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πλοιρχων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2019

2-8-19     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.10/56166/19 (ΦΕΚ-3097 Β/1-8-19) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2019

2-8-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.57290/2-8-19 : Προστασα της δημσιας υγεας μσω ασφαλος λειτουργας δημσιων κολυμβητικν δεξαμενν1-8-19   ΑΑΔΕ Α1288/19 (ΦΕΚ-3083 Β/31-7-19) : Τροποποηση της ΔΕΦΚΦ/1116596/ΕΞ2017/ 02-08-2017 (Β'2745) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης, την παρακολοθηση και τη λειτουργα αυτς».

1-8-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554/19 (ΦΕΚ-3081 Β/31-7-19) : Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/19 (Β 2583/27-6-19) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο : Προκρυξη Β' κκλιου του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον ΙΙ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

1-8-19    ΑΑΔΕ Α1203/19 (ΦΕΚ-3085 Β/31-7-19) : Πργραμμα ελγχου προσπων που τηρον απλογραφικ βιβλα, για φορολογικ τη που αρχζουν απ την 1η Ιανουαρου 2014 και μετ

1-8-19    Ν. 4621/19 (ΦΕΚ-128 Α/31-7-19) : Μεωση ΕΝΦΙΑ και βελτισεις στη ρθμιση οφειλν προς τη Φορολογικ Διοκηση του ν. 4611/19 (Α 73) και λλες διατξεις31-7-19   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (σε Διαβολευση) - Επεγουσες ρυθμσεις των Υπουργεων Εσωτερικν, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Δικαιοσνης, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Τουρισμο και διατξεις για την ψηφιακ πολιτικ, την ηλεκτρονικ διακυβρνηση και την απλοστευση των διοικητικν διαδικασιν

31-7-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/484/923585/30-7-19 : Αποδοχς Αποκλειστικν Αδελφν Νοσοκμων30-7-19   Κ.Υ.Α. 55905/19 (ΦΕΚ-3054 Β/29-7-19) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προυπολογισμο των Δμων, οικονομικο τους 2020-Τροποποηση της 7028/04 (ΦΕΚ-253 Β) απφασης

30-7-19   Κ.Υ.Α. 55907/19 (ΦΕΚ-3055 Β/29-7-19) : Κατρτιση και υποβολ προυπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2020

30-7-19    ΦΕΚ-3056 Β/29-7-19:

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1301/19 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων καιρικν φαινομνων (καταιγδες, ισχυρς βροχοπτσεις, ριπαοι θυελλδεις νεμοι) στις 10.07.2019 στους Δμους Πολυγρου, Νας Προποντδας, Σιθωνας, Κασσνδρας και Αριστοτλη της Περιφερειακς Εντητας Χαλκιδικς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας.

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1300/19 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων καιρικν φαινομνων (ισχυρς βροχοπτσεις, καταιγδες, ριπαοι θυελλδεις νεμοι) στις 10.07.2019 στους Δμους Αλεξνδρειας, Βροιας και Νουσας της Περιφερειακς Εντητας Ημαθας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας.

30-7-19    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1302/19 (ΦΕΚ-3057 Β/29-7-19) : Εμπρθεσμη υποβολ των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2018 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

30-7-19    ΑΑΔΕ Ε2144/22-7-19 : Αποδεικτικ καταβολς των φρων κεφαλαου

30-7-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.56075/29-7-19 : Πρληψη της νσου των λεγεωναρων29-7-19   ΑΑΔΕ Ε2147/26-7-19 : Πστωση, σμφωνα με το ρθρο 23Β παρ. 1 της Πρτυπης Σμβασης του ΟΟΣΑ, της ειδικς εισφορς αλληλεγγης στα εισοδματα αλλοδαπς που αποκτον φορολογικο κτοικοι Ελλδος και για τα οποα η Ελλδα χει δικαωμα φορολγησης βσει ισχυουσν ΣΑΔΦ-συμμρφωση με ΣτΕ 2465/18

29-7-19   ΑΑΔΕ Ε2146/25-7-19 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1103/15 εγκυκλου αναφορικ με την φορολογικ αντιμετπιση της ανγερσης κτσματος βελτισεων και επεκτσεων με δαπνες του μισθωτ σε ακνητο κυριτητος του εκμισθωτ, σε περπτωση πρωρης λσης της μσθωσης

29-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.56070/29-7-19 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας σε περιπτσεις φυσικν καταστροφν πως οι πυρκαγις

29-7-19   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Μεωση ΕΝΦΙΑ και βελτισεις στην ρθμιση οφειλν προς τη Φορολογικ Διοκηση του ν. 4611/19

29-7-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.55959/26-7-19 : Εφαρμογ της Αντικαπνιστικς Νομοθεσας26-7-19   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ- Επιτελικ Κρτος : Οργνωση, λειτουργα και διαφνεια της Κυβρνησης, των Κυβερνητικν Οργνων και της Κεντρικς Δημσιας Διοικησης

26-7-19   ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.59756/2611/26-7-19 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ της υπ'αριθ. α οικ. 94748-4130 (Β 570) Κ.Υ.Α. με θμα «Αντικατσταση της υπ'αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Υποδομν και Μεταφορν (ΦΕΚ 3641/Β/2017) σχετικ με τα οχματα ιστορικου ενδιαφροντος και ρθμιση θεμτων αγωνιστικν οχημτων»

26-7-19   ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ/454/912198/26-7-19 : Καταβολ Δωροσμου Αυγοστου 2019 (Β' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

26-7-19   ΦΕΚ 3010 Β/25-7-19 :

ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.  7002/12/1-ΚΖ/19 : Τροποποηση της 7002/12/1-στ/27.9.1999 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Δημσιας Τξης «Εκπαδευση Ειδικν Φρουρν» (Β 1845)

ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 7002/12/1-ΚΣΤ/19 : Προσντα, δικαιολογητικ και διαδικασα πρσληψης Ειδικν Φρουρν25-7-19    ΕΦΚΑ Σ50/22/905580/25-7-19 : Χοργηση σνταξης λγω θαντου σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4611/19

25-7-19   ΥΠΥΜΕ Α3/56243/5874/25-7-19 : Παρταση ισχος δειας οδγησης κατχων, οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

25-7-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.59480/7072/25-7-19 : Παρταση ισχος ΔΕΕ υποψηφων οδηγν και οδηγν

25-7-19   ΑΑΔΕ Ε2145/23-7-19 : Φορολογικ μεταχεριση των εταιρειν "Ελληνικ Αναπτυξιακ Τρπεζα ΑΕ" ("πρην ΕΤΕΑΝ ΑΕ") και της εταιρεας "Ελληνικ Αναπτυξιαξ Τρπεζα Επενδσεων ΑΕ" ("πρην ΤΑΝΕΟ ΑΕ"), μετατην ψφιση του ν. 4608/19 (Α 66)

25-7-19   ΠΝΠ 24/24-7-19 (ΦΕΚ-127 Α/24-7-19) : Λψη μτρων για την αντιμετπιση μεσων κινδνων και αναγκν στις περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς που επλγησαν απ τις πυρκαγις της 23ης Ιουλου 201824-7-19   ΑΑΔΕ Ε2142/15-7-19 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. Α1232/19 (2634 Β) απφασης Υφυπουργο Οικονομικν για την τροποποηση της αριθμ. Α1050/ (Β 735) ΑΥΟ "Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς χαρακτηριστικν ασφαλεας επ των μονδων συσκευασας προιντων καπνο που διατθενται στην αγορ"23-7-19   ΑΑΔΕ Α1278/19 (ΦΕΚ-3007 Β/23-7-19) : Χοργηση εκπτσεων, μεισεων και αναστολς πληρωμς στον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) - Τροποποηση, συμπλρωση και κωδικοποηση της ΠΟΛ.1212/15 απφασης ΓΓΔΕ (Β 2120). Χοργηση εκπτσεων, μεισεων και αναστολς πληρωμς στον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ)

23-7-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 3965/23-7-19 : Εκδοση απφασης Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν - Καθορισμς λεπτομερειν συλλογς και απδοσης της κρτησης υπρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ

23-7-19   ΥΠΑΙΘ 118774/Ε2/23-7-19 : Τροποποηση καταληκτικς ημερομηνας ελγχου αιτσεων απσπασης

23-7-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/ΟΙΚ.2862/Δ18.1868/5-7-19 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 32 του ν. 4611/19, σχετικ με την αναγνριση ως χρνου ασφλισης, του χρνου καταβολς του βοηθματος των μη μισθωτν της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/1122-7-19    ΑΑΔΕ Ε2138/16-7-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολογικ μεταχεριση των ποσν της ειδικς εισφορς αλληλεγγης που εκ παραδρομς παρακρατθηκαν στα εφπαξ ποσ κποιων δικαιοχων των ρθρων 10 ως και 15 του ν. 4575/18

22-7-19   ΑΑΔΕ Α1277/19 (ΦΕΚ-2985 Β/19-7-19) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/13 περ αποδεικτικο ενημερτητας του ρθρου 12 του ν. 4174/1319-7-19   Π.Δ. 85/19 (ΦΕΚ-125 Α/19-7-19) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο

19-7-19   ΥΠΑΙΘ 116841/Ε2/19-7-19 : Ενημρωση σχετικ με την τοποθτηση των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης που υπηρετον με θητεα σε Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα

19-7-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 3919/19-7-19 : Δημοσευση του Π.Δ/τος 71/19 "Μητρα συντελεστν παραγωγς δημοσων και ιδιωτικν ργων, μελετν, τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (ΜΗΤΕ)"

19-7-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 80959/ΕΞ2019/18-7-19 : Ερμηνεα και εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 33 παρ. 1 και 3 του ν. 4607/19 (ΦΕΚ-65 Α)18-7-19   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘ. Φ.80000/28443/892/18-7-19 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4611/19 και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του

18-7-19   ΥΠΑΙΘ 116124/Ε2/18-7-19 : Υποβολ νων αιτσεων απσπασης και αιτσεων τροποποησης προτιμσεων απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλσεων αιτσεων αππσπασης εκπαιδευτικν ΠΕ και ΔΕ για το διδακτικ τος 2019-2020

18-7-19   ΑΑΔΕ Ε2139/16-7-19 : Κοινοποηση της αριθμ. Α1237/19 (ΦΕΚ-2927/Β/12-7-19)  απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Τελωνειακ διαδικασα συλλογς - παραλαβς, μεταφορς, επεξεργασας και διθεσης αποβλτων υγρν καυσμων (SLOPS) και αποβλτων λιπαντικν ελαων (ΑΛΕ) που παργονται απ την κνηση και λειτουργα των πλοων"

18-7-19   Π.Δ. 84/19 (ΦΕΚ-123 Α/17-7-19) : Σσταση και κατργηση Γενικν Γραμματειν και Ειδικν Γραμματειν / Ενιαων Διοικητικν Τομων Υπουργεων

18-7-19   ΑΑΔΕ Ε2141/16-7-19 : Διευκρινσεις για ζητματα που πτονται των βραχυχρνιων μισθσεων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο

18-7-19    ΑΑΔΕ Ε2140/16-7-19 : Οδηγες σχετικ με την εκκαθριση των δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων καθς και την επιστροφ φρου εισοδματος σε νομικ πρσωπα / νομικς ονττητες και πιστωτικο υπολοπου ΦΠΑ, σε περπτωση μη προσκμισης δικαιολογητικν

18-7-19   ΑΑΔΕ Ε2137/12-7-19 : Διευκρινσεις για θματα ανλωσης κεφαλαου προηγομενων ετν για τις ανγκες εφαρμογς της περ. ζ της παρ. 2 του ρθρου 34 του Κδικα Φορολογας Εισοδματος17-7-19   ΥΠΑΙΘ 115315/Ε4/17-7-19 : Καταληκτικς ημερομηνες της διαδικασας παραλαβς και ελγχου των αιτσεων για τις μεταθσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ)

17-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.53544/17-7-19 : Ενημρωση σχετικ με τις επιπτσεις των ντονων καιρικν φαινομνων, που αφορον τις υγειονομικς συνθκες των πληγντων περιοχν

17-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.53542/17-7-19 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας μετ απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα16-7-19   ΑΑΔΕ Α1238/19 (ΦΕΚ-2935 Β/12-7-19) : Τροποποηση της απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/17 (ΦΕΚ-2536 Β/21-7-17) περ επσπευσης επιστροφς πιστωτικο υπολοπου των υποκειμνων που χουν δικαωμα κπτωσης του φρου των εισρον τους και ετε πραγματοποιον κυρως πρξεις που δεν επιβαρνονται με ΦΠΑ, ετε εναι κτοχοι "δειας ΑΕΟ Authorised Economic Operator" "αδειν απλουστευμνων διαδικασων"

16-7-19   ΑΑΔΕ Α1237/19 (ΦΕΚ-2927 Β/12-7-19) : Τελωνειακ διαδικασα συλλογς - παραλαβς, μεταφορς, επεξεργασας και διθεσης αποβλτων υγρν καυσμων (SLOPS) και αποβλτων λιπαντικν ελαων (ΑΛΕ) που παργονται απ την κνηση και λειτουργα των πλοων

16-7-19   ΕΟΠΥΥ 771/565/19 (ΦΕΚ-2913 Β/12-7-19) : Α' Τροποποηση παραρτματος του ρθρου 50 της ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 κ.υ.α. "Τροποποηση και αντικατσταση της ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/18 (Β 2315) κ.υ.α., με περιεχμενο "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγφεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)"" (ΦΕΚ-4898 Β/2018)15-7-19   ΑΑΔΕ Α1235/19 (ΦΕΚ-2926 Β/12-7-19) : Τπος και περιεχμενο της πρξης επιβολς προστμου στις περιπτσεις εκπρθεσμης υποβολς δλωσης στοιχεων ακιντων

15-7-19   ΑΑΔΕ Α1272/19 (ΦΕΚ-2936 Β/12-7-19) : Διαδικασα διορθσεων και χοργηση απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων, καθορισμς του αρμδιου οργνου - Τροποποηση και κωδικοποηση της ΠΟΛ.1163/15 απφασης ΓΓΔΕ (Β 1711)

15-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.52450/12-7-19 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας μετ απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα12-7-19   ΑΑΔΕ Ε2135/9-7-19 : Φορολογικ μεταχεριση ποσν που καταβλλονται σε υπαλλλους του κλδου Συμβολων και Γραμματων Επικοινωνας του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης (πρην Υπουργεου Ψηφιακς Πολιτικς....) για δδακτρα των παιδιν τους με βση τις διατξεις του ρθρου 43 του ν. 4339/15

12-7-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 3774/11-7-19 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς, σε επεξεργσιμη μορφ, επικαιροποιημνων υποδειγμτων διακηρξεων για συμβσεις γενικν υπηρεσιν και προμηθειν

> Υπδειγμα Διακρυξης για συμβσεις γενικν υπηρεσιν με ανοικτ διαδικασα, μσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμμενη αξα αντερη των 60.000 ευρ, χωρς ΦΠΑ.
> Υπδειγμα Διακρυξης για συμβσεις προμηθειν με ανοικτ διαδικασα, μσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμμενη αξα αντερη των 60.000 ευρ, χωρς ΦΠΑ.

12-7-19   ΑΑΔΕ Ε2136/10-7-19 : Οι Διευθνσεις Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, ως αποκεντρωμνες δημσιες υπηρεσες, δεν υποχρεονται σε υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος

12-7-19    ΑΑΔΕ Ε2128/8-7-19 : Παραγραφ απαιτσεων απ μερσματα κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 1 του ν.δ. 1195/42

12-7-19   ΑΑΔΕ Ε2131/8-7-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 17 του ν. 4577/18 (ΦΕΚ-199 Α), αναφορικ με την τροποποηση του ρθρου 31 του ν. 3986/11 περ επιβολς του τλους επιτηδεματος11-7-19    ΑΑΔΕ Ε2132/8-7-19 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ της ΠΟΛ. 1006/13 (Β 19/2014) Απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων, μετ την τροποποησ της με τις διατξεις της Α1164/19 (Β 1618) Απφαση του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

11-7-19   ΑΑΔΕ Ε2133/8-7-19 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ ων ρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06, πως ισχει

11-7-19   ΕΦΚΑ 41/11-7-19 : Πργραμμα δετερης επιχειρηματικς ευκαιρας πντε χιλιδων (5.000) ανργων, πρην αυτοαπασχολουμνων, για την επαννταξ τους στην αγορ εργασας

11-7-19   ΑΑΔΕ Ε2134/9-7-19 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1073/15 εγκυκλου αναφορικ με την απσβεση των δαπανν ανπτυξης10-7-19   ΑΑΔΕ Ε2130/8-7-19 : Γνωστοποηση αποσπασμτων της ετσιας κθεσης 2018 του Ειδικο Νομικο Γραφεου Δημοσων Εσδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (ΝΣΚ) - γνωμοδοτσεις ΝΣΚ και νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας (ΣτΕ), επ θεμτων αρμοδιτητας της ΑΑΔΕ

10-7-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/13/ΟΙΚ.26133/10-7-19 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την αποζημωση δαπανν για ειδικς θεραπεες παιδιν - εφβων και ενηλκων του ρθρου 45 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ-4898 Β/2018) και ΦΕΚ-889 Β/2019)

10-7-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/12/ΟΙΚ.26130/10-7-19 : Σχετικ με απδοσης δαπνης επιδματος τοκετο και εξωσωματικς γονιμοποησης

10-7-19   Π.Δ. 83/19 (ΦΕΚ-121 Α/9-7-19) : Διορισμς Αντιπροδρου της Κυβρνησης, Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν

10-7-19    ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ1/19 (ΦΕΚ-2901 Β/9-7-19) : Καθορισμς σειρς τξης των Υπουργεων9-7-19   ΑΑΔΕ Ε2129/8-7-19 : Διευκρινσεις για τη δλωση ανεσπρακτων εισοδημτων απ την εκμσθωση ακνητης περιουσας απ τον δικαστικ εκκαθαριστ κληρονομας

9-7-19    ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/5-7-19 : Ασφαλιστικς εισφορς υγειονομικν αμειβμενων με Δελτο Παροχς Υπηρεσιν (ΔΠΥ)

9-7-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/235/837851/9-7-19 : Υπαγωγ των ασφαλισμνων του πρην ΟΓΑ με δραστηριοποηση σε περιοχς με ειδικ πληθυσμιακ κριτρια, στις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 4554/18 (ΦΕΚ-30 Α)

9-7-19   Π.Δ. 81/19 (ΦΕΚ-119 Α/8-7-19) : Σσταση, συγχνευση, μετονομασα και κατργηση Υπουργεων και καθορισμς των αρμοδιοττων τους - Μεταφορ υπηρεσιν και αρμοδιοττων μεταξ Υπουργεων

9-7-19   ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169/5-7-19 : Εκκαθριση ασφαλιστικν εισφορν Μη Μισθωτν ασφαλισμνων, τους 20188-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49510/19 (ΦΕΚ-2856 Β/5-7-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της εσωτερικς παθολογας

8-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49499/19 (ΦΕΚ-2857 Β/5-7-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ εξειδκευση της επεμβατικς καρδιολογας

8-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/40043/19 (ΦΕΚ-2873 Β/5-7-19) : Καθορισμς προδιαγραφν και κανονισμο λειοτυργας Μονδων Τεχνητο Νεφρο σε Κντρα Υγεας

8-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.48901/19 (ΦΕΚ-2854 Β/5-7-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της Παιδιατρικς

8-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Γ/ΓΠ/48773/19 (ΦΕΚ-2864 Β/5-7-19) : Καθορισμς τιμοκαταλγου υπηρεσιν που παρχει ο ΕΟΜ οι εποπτευμενες απ αυτν Μονδες κατ τη διαδικασα αναζτησης, λψης και μεταφορς μοσχεματος αρχγονων αιμοποιητικν κυττρων, απ τις Διεθνες Δεξαμενς Αναζτησης

8-7-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/61420/447/19 (ΦΕΚ-2863 Β/5-7-19) : Πρτο Σχδιο Δρσης του Σχεδου Στρατηγικς Ανπτυξης της Δασοπονας 2018-2038 (Δημσια Πολιτικ Πρληψης Δασικν Πυρκαγιν)

8-7-19   ΑΑΔΕ Α1234/19 (ΦΕΚ-2858 Β/5-7-19) : Διενργεια ελγχου για τη διαπστωση της ορθς εφαρμογς του ρθρου 54Α του ν. 4174/13 (Α 170) απ τους συμβολαιογρφους / και απ τους φλακες μεταγραφν / προισταμνους κτηματολογικν γραφεων, για το τος 2019

8-7-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 73108/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-2876 Β/5-7-19) : Καθορισμς λεπτομερειν για την κατρτιση και λειτουργα του Μητρου εκτελεστν διαθηκν, εκκαθαριστν, διαχειριστν κοινωφελν περιουσιν ιδρυμτων και κηδεμνων σχολαζουσν κληρονομιν

8-7-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/19 (ΦΕΚ-2872 Β/5-7-19) : Διαδικασες δειγματοληπτικο ελγχου Δηλσεων Αυθαρετων, ηλεκτρονικς κλρωσης και κδοσης των διοικητικν πρξεων του ρθρου 108 του ν. 4495/17

8-7-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/19 (ΦΕΚ-2871 Β/5-7-19) : Διαδικασες εντοπισμο και επιβολς κυρσεων αυθαιρτων κατασκευν και χρσεων του Τμματος Δ' Αντιμετπιση Αυθαρετης Δμησης του ν. 4495/17

8-7-19   K.Y.A. ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.54351/ΦΝ/19 (ΦΕΚ-2844 Β/5-7-19) : Νομικ κλυψη τεχνικν υπαλλλων σε περπτωση ποινικν διξεων εις βαρος τους

8-7-19   Κ.Υ.Α. Δ3(Α)/49730/19 (ΦΕΚ-2867 Β/5-7-19) : Διθεση κιντρου απδοσης στο προσωπικ ΕΟΦ στα πλασια της εφαρμογς του ρθρου 52 του ν. 4486/17 (ΦΕΚ-115 Α)

8-7-19  ΑΑΔΕ Ε2127/2-7-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 30 και 31 του ν. 4608/19 (ΦΕΚ-66 Α) οι οποες τροποποισαν το ρθρο 31 του ν. 3784/09 (ΦΕΚ-137 Α/2009), αναφορικ με την εγκατσταση συστματος παρακολοθησης και ηλεκτρονικς μετδοσης δεδομνων εισρον - εκρον και φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο

8-7-19  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 12961/19 (ΦΕΚ-2898 Β/5-7-19): Καθορισμς κριτηρων και τρπου διανομς των ιαματικν φυσικν πρων σε περισστερες εγκαταστσεις

8-7-19   ΥΠΕΘ 107268/Δ2/19 (ΦΕΚ-2881 Β/5-7-19) : Τροποποηση της 71388/Δ2/19 υ.α. ως προς τον χαρακτηρισμ, τους κλδους και τον τρπο εξτασης των διδασκομνων μαθημτων

8-7-19   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. .... 356112/929/19 (ΦΕΚ-2837 Β/5-7-19) : Κανονιστικ πλασιο για την εκπνηση μελετν και την εκτλεση εργασιν σε ακνητα μνημεα

8-7-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/54870/ΔΠΓΚ/5-7-19 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2020

8-7-19   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. .... 363905/2509/19 (ΦΕΚ-2895 Β/5-7-19): Πλρωση θσεων των επικεφαλς Γραφεων Φλαξης Πληροφρησης και των υπεθνων αρχιφυλκων

8-7-19   K.Y.A. 1593/166597/19 (ΦΕΚ-2894 Β/5-7-19) : Καθορισμς των προυποθσεων και της διαδικασας χρηματοδτησης Δμων και Συνδσμων Δμων για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισς τους για τα τη 2019, 2020 και 2021

8-7-19   ΥΠΥΜΕ 54785/2993/19 (ΦΕΚ-2893 Β/5-7-19) : Καθορισμς της διαδικασας επιβολς, εσπραξης και απδοσης του προστμου, επ της παρβασης της παρ. 5 του ρθρου 46 του ν. 4530/18 (Α 59) για την εκπρθεσμη χοργηση βεβαωσης Τεχνικς Επικαιροποησης απ τους εγχριους εθνικος διανομες, τους κατασκευαστικος οκους σε Μεταχειρισμνα Οχματα απ λλες χρες

8-7-19   ΥΠΕΘ 108779/Ν1/19 (ΦΕΚ-2892 Β/5-7-19) : Καθορισμς της Διαδικασας εγγραφς και του τρπου τηρσεως της Επετηρδας Ιδιωτικν Εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

8-7-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/28925/1169/19 (ΦΕΚ-2890 Β/5-7-19) : Εγκριση κανονισμο Λειτουργας Εποπτικο Συμβουλου Επιτροπεας Ασυνδευτων Ανηλκων, του ρθρου 19 του ν. 4554/18 (130 Α)

8-7-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/51909/2570/19 (ΦΕΚ-2842 Β/5-7-19) : Υπαγωγ κτηματογραφομενων περιοχν στην τοπικ αρμοδιτητα Υποθηκοφυλακεων που θα λειτουργον κατ το μεταβατικ στδιο ως Κτηματολογικ Γραφεα

8-7-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55483/ΔΛΤΠ/19 (ΦΕΚ-2889 Β/5-7-19) : Τροποποηση της 2/42245/ΔΛΓΚ/18 απφασης (Β 1942) περ καθορισμο διαδικασας, ρων, προυποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικν προκαταβολν σε προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας, ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της εκστοτε τρχουσας χρσης για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων Γενικς Κυβρνησης

8-7-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55677/ΔΠΓΚ/5-7-19 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης οικονομικο τους 2020

8-7-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55695/ΔΕΠ/5-7-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 124 του ν. 4611/19

8-7-19   ΥΠΥΜΕ 53116/540/19 (ΦΕΚ-2832 Β/5-7-19) : Τροποποηση της υ.α. οικ.24996/2840/11 (Β 1123) "Τεχνικς προδιαγραφς συστματος μηχανογρφησης Ιδιωτικν ΚΤΕΟ. Συγκντρωση επεξεργασα κα αποστολ στοιχεων των διενεργομενων τεχνικν ελγχων"

8-7-19   ΑΑΔΕ Ε2126/26-6-19 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. Α1071/19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1035092/ΕΞ2017/3-3-17 (ΦΕΚ-1000 Β/24-3-17) απφασης του Διοικητ ΑΑΔΕ "Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ενεργειακν προιντων, ροι και προυποθσεις γαι την αναγνριση των απωλειν αυτν" (ΦΕΚ-806 Β/7-3-19)

8-7-19   ΕΦΚΑ 40/8-7-19 : Αρμοδιτητες Τμημτων Ασφλισης και Εισφορν Τοπικν Διευθνσεων

8-7-19   ΥΠΕΘ Φ.253.1/107646/Α5/19 (ΦΕΚ-2827 Β/5-7-19) : Συμπλρωση της Φ.253.1/80988/Α5/22-5-19 (Β 1867) υ.α. "Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2019-2020"5-7-19   ΥΠΟΙΑΝ 71956/5-7-19 : Εγκκλιος οδηγιν για συμπλρωση δεδομνων και χρση του e-ΠΔΕ

5-7-19   ΑΑΔΕ Ε2124/1-7-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 75 του ν. 4607/19 (Α 65) - Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την κδοση παραστατικν πωλσεων απ τις ονττητες παροχς υπηρεσιν διαμεσολβησης, καθς και απ τις ονττητες εκμεταλλευτς ΕΔΧ οχημτων (ΤΑΞΙ)

5-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.46340/19 (ΦΕΚ-2798 Β/4-7-19) : Συνεχιζμενη Ιατρικ και Οδοντιατρικ Εκπαδευση

5-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.48902/19 (ΦΕΚ-2806 Β/4-7-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της Ορθοπαιδικς και Τραυματολογας

5-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.49291/19 (ΦΕΚ-2809 Β/4-7-19) : Σστημα διοικητικς και οικονομικς διαχερισης, ελγχου, επιχοργησης και παρακολοθησης της ποιτητας σε μονδες ψυχικς υγεας

5-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.48969/19 (ΦΕΚ-2807 Β/4-7-19) : Τροποποηση τεχνικν προδιαγραφν επιμρους τμημτων Ιδιωτικν Κλινικν της παρ. β του ρθρου 35 του ν. 4600/19

5-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.48904/19 (ΦΕΚ-2775 Β/4-7-19) : Εκπαδευση στην Οδοντιατρικ Ειδικτητα της Νοσοκομειακς Οδοντιατρικς

5-7-19   Κ.Υ.Α. 6000/2/262-Δ/19 (ΦΕΚ-2774 Β/4-7-19) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων αστυνομικν στη Σχολ Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2019-2020

5-7-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 75929/5-7-19 : Εσωτερικς κανονισμς του Υπουργεου Οικονομικν (Οδηγες) για την ηλεκτρονικ διαχεριση εγγρφων

5-7-19   ΥΠΕΣ 50690/ΕΓΚ.72/3-7-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων των γενικν βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

5-7-19   ΟΑΕΔ 9/55203/5-7-19 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2019 - Πργραμμα προθησης στην αυτοαπασχληση μσω της οικονομικς ενσχυσης επιχειρηματικν πρωτοβουλιν 10.000 ανργων, ηλικας 18-66 ετν

5-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49734/19 (ΦΕΚ-2811 Β/4-7-19) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων και διαδικασας πιστοποησης φαρμακοποιν για την διενργεια στα φαρμακεα εποχιακο εμβολιασμο και χοργησης αντιτετανικο ορο στους πολτες

5-7-19   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ......356481/254593/2927/19 (ΦΕΚ-2812 Β/4-7-19) : Οροι, προυποθσεις, διαδικασες και καθορισμς των οργνων χοργησης δειας παραγωγς, αναπαραγωγς και διδοσης στο κοιν, με οποιονδποτε τρπο και μσο, αντιγρφων και απεικονσεων μνημεων που ανκουν στο Δημσιο

5-7-19    ΥΠΕΘ 107282/Κ4/19 (ΦΕΚ-2813 Β/4-7-19) : Καθορισμς διαδικασας, απαιτομενων δικαιολογητικν και τπου βεβαωσης αναγνρισης επαγγελματικν προσντων σμφωνα με το π.δ. 38/10 (Α 78), πως τροποποιθηκε με τον ν. 4610/19 (Α 70)

5-7-19   Κ.Υ.Α. 30061/563/19 (ΦΕΚ-2791 Β/4-7-19) : Πργραμμα προθησης της αυτοαπασχλησης μσω της οικονομικς ενσχυσης επιχειρηματικτητας πρωτοβουλιν 10.000 ανργων, ηλικας 18-66 ετν

5-7-19   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/51667/ΦΝ466/19 (ΦΕΚ-2780 Β/4-7-19) : Δημιουργα και διαχεριση ντοκου Τραπεζικο Λογαριασμο απ το ΤΜΕΔΕ για την συλλογ του πρου 2,5%ο

5-7-19   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.29664/1226/19 (ΦΕΚ-2808 Β/4-7-19) : Καθορισμς πστωσης και κατανομς αυτς σε κθε ΚΤΕΛ που ανκει στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αυτοκινητιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (ΠΟΑΥΣ), για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απ τη μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων οικονομικο τους 2019

5-7-19   ΥΠΟΙΑΝ 69483/ΔΕΚΝΤ61/19 (ΦΕΚ-2810 Β/4-7-19) : Ηλεκτρονικ κατθεση στον Οργανισμ Βιομηχανικς Ιδιοκτησας (ΟΒΙ) αιτσεων για χοργηση κθε εδους ττλων και πιστοποιητικν Βιομηχανικς Ιδιοκτησας - Σχετικο ροι, προυποθσεις, διαδικασες και τεχνικς προδιαγραφς

5-7-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 49627/19 (ΦΕΚ-2782 Β/4-7-19) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων και διαδικασας γκρισης διενργειας εμβολιασμν σε μετακινομενους πληθυσμος και ευπαθες ομδες

5-7-19   Κ.Υ.Α. 50814/19 (ΦΕΚ-2793 Β/4-7-19) : Τροποποηση της 49213/19 κ.υ.α. περ "Καταβολς ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε δικαστικος και εισαγγελικος λειτουργος, για την κτακτη απασχλησ τους κατ την προπαρασκευ και διενργεια των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019"

5-7-19   ΥΠ.ΕΣ. 50677/3-7-19 : Εκδοση οριστικν αποτελεσμτων προκρυξης 3Κ/2018 - Ανρτηση πινκων οριστικ διοριστων / προσληπτων με προσωπικ στοιχεα και αναλυτικ βαθμολογα

5-7-19   ΑΑΔΕ Ε2123/1-7-19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1165/18 εγκυκλου ως προς την εφαρμογ των διατξεων των παρ. 1 και 5 του ρθρου 84 του ν. 2238/94, αναφορικ με την πενταετ και δεκαπενταετ προθεσμα παραγραφς, αντστοιχα, μετ την κδοση της αριθμ. 732/19 απφασης του Β' τμματος του Συμβουλου της Επικρατεας

5-7-19   Π.Δ. 73/19 (ΦΕΚ-114 Α/4-7-19) : Οργανισμς της Ελληνικς Στατιστικς Αρχς (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)4-7-19 ΥΠ.ΟΙΚ. 272/19 (ΦΕΚ 2763 Β/3-7-2019) : Υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων στο Νομικ Συμβολιο του Κρτους κατ' εφαρμογ της διταξης του ρθρου 43 παρ. 2 του ν.4607/2019

4-7-19 ΥΠ.ΟΙΚ. 75278/ΕΞ2019/4-7-19 : Διευκρινσεις επ της παρ. 6 του αρθρου 14Α του ν.2971/2001

4-7-19 ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./319/821000/3-7-19 : Μεταβολ ασφαλιστικν εισφορν υπρ ΕΤΕΑΕΠ

4-7-19 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 48704/19 (ΦΕΚ 2744 Β/3-7-2019) : Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας για την χοργηση γκρισης συμμετοχς ενδιαφερομνων παροχν υγειονομικς περθαλψης ως υποψηφων μελν στα Ευρωπκ Δικτα Αναφορς, καθς και για τον ορισμ παροχν υγειονομικς περθαλψης ως Συνδεδεμνων Εθνικν κντρων με τα Ευρωπακ Δκτυα Αναφορς

 4-7-19 ΥΠΕΚΑΚΑ 30294/Δ1.10558/3-7-19 : ροι και προποθσεις ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σμφωνα με την υπ'αριθ. οικ. 29147/δ1.10258/27-6-2019 απφαση της Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β' 2639)

4-7-19 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53850/ΔΠΓΚ/19 (ΦΕΚ 2705 Β/2-7-2019) : Τροποποποηση της 2/58493/δπγκ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β' 3240)

4-7-19 Κ.Υ.Α. 2/53983/0026/19 (ΦΕΚ 2726 Β/2-7-2019) : Ηλεκτρονικ διακνηση δικαιολογητικν δαπανν

4-7-19 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 69395/19 (ΦΕΚ 2764 Β/3-7-2019) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» του αναπτυξιακο ν.4399/2016

4-7-19 ΑΑΔΕ Ε2125/3-7-19 : Κοινοοποηση διατξεων του ρθρου 469 του νου Ποινικο Κδικα (ν.4619/2019) περ του αδικματος της μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο

4-7-19 ΕΦΚΑ 39/4-7-19 : Τροποποηση ημερσιας αποζημωσης των μαθητευμενων στο Πργραμμα Μαθητεας σπουδαστν των δημσιων και ιδιωτικν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (Σ.Ε.Κ.)

4-7-19 Π.Δ. 71/19 (ΦΕΚ 112 Α/3-7-2019) : Μητρα συντελεστν παραγωγς δημοσων και ιδιωτικν ργων, μελετν, τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (ΜΗ.ΤΕ)3-7-19 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 4780/3-7-19 : Εγκκλιος 6η : Διευκλυνση σναψης δανειακν συμβσεων για την υλοποηση επενδυτικν σχεδων του υπομτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020

3-7-19 ΑΑΔΕ Ε2118/24-6-19 : Κοινοποηση της αρ.πρ. Α.1152/12-4-2019 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ, σχετικ με την τροποποηση της αριθ. φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β') Α.Υ.Ο.Ο. « ροι και διατυπσεις παραλαβς φορτηγν αυτοκιντων και βσεων αυτν προκειμνου να διασκευαστον σε οχματα των δασμολογικν κλσεων 87.02, 87.04 και 87.05»

3-7-19 ΑΑΔΕ Ε2122/27-6-19 : Εφαρμογ του ρθρου 39α του Κδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) στην περπτωση παρδοσης οχημτων απ υποκεμενους στο φρο που υπγονται στο κανονικ καθεστς ΦΠΑ

3-7-19 ΕΦΚΑ 37/1-7-19 : Α) Εθνικ και Ανταποδοτικ σνταξη σμφωνα με τον ν.4387/2016 σε συνδυασμ με τους Κανονισμος (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερες Συμβσεις Κοινωνικς Ασφλειας (ΔΣΚΑ). Β) Μετατροπ των περιδων ασφλισης/κατοικας εξωτερικο και αποτπωση των ελληνικν περιδων ασφλισης/κατοικας στα κοινοτικ/διακρατικ ντυπα

3-7-19 Π.Ν.Π 2/2-7-19 (ΦΕΚ 111 Α/2-7-2019) : Ρυθμσεις κατεπιεγντων θεμτων

3-7-19 Π.Δ. 70/19 (ΦΕΚ 110 Α/2-7-2019) : Οργανισμς του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.)

3-7-19 ΥΠΕΚΑΚΑ 29164/755/19 (ΦΕΚ 2686 Β/2-7-2019) : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς ψους προστμων που επιβλλονται απ τους Επιθεωρητς Εργασας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ)

3-7-19 Κ.Υ.Α. 1978/157498/2-7-2019) : Αγορς παραγωγν βιολογικν προντων

3-7-19 Κ.Υ.Α. Δ3Γ/ΟΙΚ.49037/19 (ΦΕΚ 2711 Β/2-7-2019) :  Συμπλρωση και τροποποηση των πινκων ναρκωτικν ουσιν του ν.3459/2013, πως τροποποθηκε και ισχει με το ν.4139/2013

3-7-19 Κ.Υ.Α Α1236/19 (ΦΕΚ 2713 Β/2-7-2019) : Καθορισμς ειδικτερων θεμτων για την εφαρμογ του ρθρου 130 του ν.4611/2019 περ προοδευτικο περιορισμο των κατασχσεων που επιβλλονται απο τη Φορολογικ Διοκηση2-7-19 ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.28609/897/2-7-19 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τα ρθρα 33 και 36 του ν.4611/2019

2-7-19 Κ.Υ.Α. ΚΓ/Δ11/Γ20074/19 (ΦΕΚ 2658 Β/1-7-2019) : Καθιρωση τελν και παραβλων για παρεχμεες απ την Αρχη Πολιτικς Αεροπορας (ΑΠΑ) υπηρεσες, ργο το οποο επιτελεται μχρι την πλρη λειτουργα των οργανικν δομν της, απ την Υπηρεσα Πολιτικς Αεροπορας καθς και αναπροσαρμογ ισχυντων παραβλων, εξταστρων επιβαρνσεων και λοιπν δικαιωμτων

2-7-19 ΥΠ.ΠΡΟΣ.ΠΟΛ. 4002/Φ.701.2/2-7-19 : Πυροπροστασα ργων και δραστηριοττων «Συστημτων Περιβαλλοντικν Υποδομν και συναφν εγκαταστσεων»

2-7-19 ΥΠΕΚΑΚΑ 26168/403/19 (ΦΕΚ 2599 Β/28-6-2019) : Απδοση στις συνταξιουχικς οργανσεις της εισφορς του ρθρου 102 του ν.4387/2016, πως ισχει

2-7-19 ΥΠΕΚΑΚΑ 29613/1754/1-7-19 : Οδηγες εφαρμογς του ρθρου 56 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')

2-7-19 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/54366/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 2680 Β/1-7-2019) : Καθορισμς λειτουργας τραπεζικν λογαριασμν και ταμειακς προγραμματισμς, των φορων της Γενικς Κυβρνησης που υπγονται στην παργραφο 10 του ρθρου 69Α του ν. 4270/2014, πως ισχει

2-7-19 Π.Δ. 69/19 (ΦΕΚ 109 Β/1-7-2019) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο

2-7-19 Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/19 (ΦΕΚ 2666 Β/1-7-2019) : Καθορισμς αντιτμου επσκεψης οργανωμνων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων και μουσεων- Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου

2-7-19 ΕΦΚΑ 36/1-7-19 : Χοργση σνταξης λγω θαντου σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του Ν. 4611/20191-7-19 ΥΠΕΣ 49965/ΕΓΚ.6/1-7-19 : Κοινοποηση νων διατξεων περ ιθαγνειας (ν.4604/2019 Α'50)

1-7-19 ΦΕΚ 2613 Β/28-6-2019 : σχετικ με καταβολ ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και Επικοινωνας..., γκριση καταβολς ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους του Ελεγκτικο Συνεδρου...., καταβολ ειδικς αποζημωσης σε υπαλλλους των Δημοσιονομικν Υπηρεσιν Εποπτεας και Ελγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) λων των Νομν...

1-7-19 ΥΠ.ΕΣ 48720/19 (ΦΕΚ 2617 Β/28-7-2019) : Συμπλρωση συγκρτησης διακομματικς Επιτροπς των γενικν βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

1-7-19 ΑΑΔΕ 30/004/000/2495/26-6-19 : Καθορισμς διαδικασιν σχετικν με εργασες στον τομα των καυσμων που εκτελονται στο πλασιο της συνεργασας των τελωνειακν και των χημικν υπηρεσιν

1-7-19 ΥΠΕΚΑΚΑ 29652/2839/1-7-19 : Εγκκλιος σχετικ με την ΥΑ «Ρυθμσεις ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος τ. ΟΕΚ και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν»

1-7-19 ΦΕΚ 2633 Β/28-6-2019 :

ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 67738/19 : Εξειδκευση προποθσεων και καθορισμς αντατων ορων ενισχυμενων δαπανν και ντασης ενισχσεων καθς και διαδικασιν και δικαιολογητικν για τις ενισχσεις των ρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, πως ισχει

ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 67740/19 : Καθορισμς ποσο για χοργηση ενισχσεων των ρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967 πως ισχει κατ το τος 2019.

1-7-19 ΦΕΚ 2614 Β/28-7-2019 : σχετικ με καταβολ ειδικς εκλογικς εκλογικς αποζημωσης στον Πρεδρο και τους δο Αεροπαγτες - μλη της Αντατης Εφορευτικς Επιτροπς..., καταβολ ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε δικαστς των διοικητικν δικαστηρων...

1-7-2019 ΦΕΚ 2634 Β/28-7-2019 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 29082/753/19 : Χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, για την σκηση του εκλογικο δικαιματος κατ τις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1232/19 : Τροποποηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (Β' 735) «Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς χαρακτηριστικν ασφαλεας επ των μονδων συσκευασας προντων καπνο που διατθενται στην αγορ»

1-7-2019 ΦΕΚ 2635 Β/28-7-2019 : σχετικα με καταβολ ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων..., καθορισμ ειδικς εκλογικς αποζημωσης στους δικαστικος υπαλλλους...

1-7-19 ΦΕΚ 2640 Β/28-7-2019: σχετικ με καταβολ ειδικς εκλογικς αποζημωσης στους υπαλλλους του Υπουργεου Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων..., καθορισμ ειδικς εκλογικς αποζημωσης στα στελχη του Λιμενικο Σματος-Ελληνικς Ακτοφυλακς του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς...

1-7-19 ΦΕΚ 2641 Β/28-7-2019 :

Κ.Υ.Α. 49545/19 : Καθορισμς ειδικς εκλογικς αποζημωσης στους υπαλλλους του Υπουργεου Προστασας του Πολτη για την κτακτη απασχλησ τους κατ την προπαρασκευ και διενργεια των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

Κ.Υ.Α. 49540/19 : Καθορισμς εκλογικς αποζημωσης των ειδικν εκλογικν συνεργεων που θα απασχοληθον για την αντιμετπιση των εκτκτων αναγκν κατ την προπαρασκευ και διεξαγωγ των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019.

1-7-19 ΥΠΕΚΑΚΑ 29147/Δ1.10258/19 (ΦΕΚ 2639 Β/28-6-2019) : Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)

1-7-19 Κ.Υ.Α. 1582/19 (ΦΕΚ 2636 Β/28-7-2019) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και του χρνου προβολς, κατ την προεκλογικ περοδο, των πολιτικν κομμτων και των συνασπισμν συνεργαζομνων κομμτων, οι συνδυασμο των οποων ανακηρχθηκαν απ τον ρειο Πγο για τη συμμετοχ τους στις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019, απ τους δημσιους και ιδιωτικος ενημερωτικος ραδιοφωνικος και τηλεοπτικος ενημερωτικος ραδιοφωνικος και τηλεοπτικος σταθμος επγειας μετδοσης ελεθερης λψης, καθς και τους φορες παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν μσω δορυφρου, καθς και των αναγκαων λεπτομερειν για τις εμφανσεις των υποψηφων βουλευτν και των οριζομνων εκπροσπων των ανωτρω πολιτικν κομμτων και συνασπισμν συνεργαζμενων κομμτων στα παραπνω ραδιοτηλεπτικ μσα.

1-7-19 Κ.Υ.Α. 49213/19 (ΦΕΚ 2615 Β/28-7-2019) : Καταβολ ειδικς εκλογικς αποζημωσς σε δικαστικος και εισαγγελικος λειτουργος, για την κτακτη απασχληση τους κατ την προπαρασκευ και διενργεια των Βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019.

1-7-19 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/19 (ΦΕΚ 2597 Β/28-7-2019) : Πργραμμα χρηματοδτησης για την Ενεργειακ Αναβθμιση Δημοσων Κτιρων

1-7-19 Π.Δ. 67/19 (ΦΕΚ 107 Α/28-7-2019) : Οργνωση και Λειτουργα της Σχολς Πολιτικς Σχεδασης Εκτκτου Ανγκης

1-7-19 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ.  2070.0/49029/2019/28-6-19 : Εφαρμογ του ρθρου 52 του ν.4597/2019 και της αριθ. 2070.0/42487 υ.α. (Β' 2284/11-06-2019) για τη συγκρτηση και λειτουργα των Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων.28-6-19   ΑΑΔΕ Ε2119/27-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων του δωδκατου ρθρου του ν. 4618/19 (ΦΕΚ-879 Α) "Κρωση των επιμρους συμβσεων γαι τα εργα V και VI της απ 6-9-2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος "Κοινωφελς Ιδρυμα Σταρος Σ. Νιρχος" και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της Υγεας και λλες διατξεις

28-6-19  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 946/143179/19 (ΦΕΚ-2577 Β/27-6-19) : Ελχιστες απαιτσεις για την γκριση "σφαγεων ειδικο σκοπο", τα οποα λειτουργον για περιορισμνο χρονικ διστημα και διενεργον σφαγς στο πλασιο λατρευτικν τπων, στην Περιφρεια Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης

28-6-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/19 (ΦΕΚ-2583 Β/27-6-19) : Προκρυξη Β' κκλου του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον ΙΙ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

28-6-19   ΥΠΥΜΕ 48288/2635/19 (ΦΕΚ-2550 Β/27-6-19) : Εναρξη λειτουργας του Ηλεκτρονικο Συστματος Καταχρισης Βεβαισεων Μεταχειρισμνων Οχημτων

28-6-19   Κ.Υ.Α. Δ12α/Φ.29/ΓΠ/7032/142/19 (ΦΕΚ-2553 Β/27-6-19) : Τροποποηση της Δ12Α/Φ.29/ΓΠ/ΟΙΚ.10808/531/13 κ.υ.α. "Τροποποηση προγρμματος οικονομικς ενσχυσης βαρι νοητικ καθυστερημνων ατμων" (ΦΕΚ-965 Β)

28-6-19   ΥΠΕΘ 104463/ΓΔ4/28-6-19 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2019-2020 σε Δημσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της Χρας

28-6-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1019/42337/27-6-19 : Μεταββαση δειας επαγγελματικο αλιευτικο σκφους

28-6-19   Κ.Υ.Α. 49153/19 (ΦΕΚ-2591 Β/27-6-19) : Συγκρτηση ειδικν εκλογικν συνεργεων που θα απασχοληθον για την αντιμετπιση των εκτκτων αναγκν κατ την προπαρασκευ και διεξαγωγ των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

28-6-19   Κ.Υ.Α. 49207/19 (ΦΕΚ-2590 Β/27-6-19) : Καθορισμς του ψους της ειδικς αποζημωσης και των οδοιπορικν εξδων των διοριζομνων, εφρων, αντιπροσπων της δικαστικς αρχς, γραμματων κλπ. για τη διενργεια των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019, καθς και του τρπου καταβολς τους

28-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 49077/19 (ΦΕΚ-2589 Β/27-6-19) : Κατανομ ποσοστο 50% + 10% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος κομμτων για τη διενργεια των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

28-6-19   Κ.Υ.Α. 100872/Δ1/19 (ΦΕΚ-2569 Β/27-6-19) : Ορισμς δμων εφαρμογς δχρονης προσχολικς εκπαδευσης απ το σχολικ τος 2020-2021

28-6-19   ΦΕΚ-2560 Β/27-6-19 : Ετσια Εκθεση του Ελεγκτικο Συνεδρου Οικονομικο Ετους 2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

28-6-19   ΠΝΠ 27/27-6-19 (ΦΕΚ-106 Α/27-6-19) : Διευκλυνση της σκησης του εκλογικο δικαιματος στις εκλογς της 7ης Ιουλου 2019 και ρθμιση κατεπειγντων θεμτων

28-6-19   ΑΑΔΕ Ε2117/25-6-19 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 64654/19 κ.υ.α. (Β 2324/14-6-19), με την οποα τροποποιθηκε η υπ' αριθμ. 130060/17 (Β 4158/29-11-17) μοια απφαση περ απλοποιημνης διαδικασας ρθμισης οφειλν επιχειρσεων του ν. 4469/17

28-6-19   ΑΑΔΕ Ε2116/25-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 5 του ν. 4613/19 (ΦΕΚ-78 Α/24-5-19) σχετικ με την τροποποηση του πεδου εφαρμογς του ν. 4469/17

28-6-19   ΥΠΕΘ 102413/Ε3/26-6-19 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Παρατηση και επνοδος στην υπηρεσα εκπαιδευτικν / υποψηφων για βουλευτς27-6-19   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.28303/1153/19 (ΦΕΚ-2558 Β/27-6-19) : Καθορισμς απαιτομενων τυπικν και ουσιαστικν προσντων που πρπει να πληρονται για την επιλογ ενς προσπου ως επαγγελματα επιτρπου, τα κωλματα, καθορισμς αριθμο ασυνδευτων ανηλκων αν επαγγελματα επτροπο, τεχνικς λεπτομρειες εκπαδευσης, διαρκος επιμρφωσης τους, καθς και της τακτικς αξιολγησς τους, εδος, ροι, περιεχμενο της σμβασης, αμοιβ τους και κθε αναγκαα λεπτομρεια

27-6-19   ΑΑΔΕ Ε2115/24-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4607/19 (ΦΕΚ-65 Α) καθς και των αριθμ. Α1218/3-6-19 απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ και Α1217/6-6-19 ΚΥΑ

27-6-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/66/ΟΙΚ.23640/26-6-19 : Συμπληρωματικ εγκκλιος περ αναστολς προσλψεων

27-6-19   ΣΕΠΕ 271108/26-6-19 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομνων σε συνθκες κασωνα

27-6-19   ΦΕΚ-2524 Β/26-6-19 :

Κ.Υ.Α. 24563/2331/19 : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση της Β δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2019 / 31-12-2019

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45456/19 : Εκπαδευση στην Ιατρικ Ειδικτητα της Ιατρικς Γενετικς

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45453/19 : Εκπαδευση στην Ιατρικ Ειδικτητα της Ρευματολογας

27-6-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1229/19 (ΦΕΚ-2543 Β/26-6-19) : Παρταση μεωσης συντελεστν Φρου Προστιθμενης Αξας (ΦΠΑ) για τα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο

27-6-19   Κ.Υ.Α. 11436/19 (ΦΕΚ-2522 Β/26-6-19) : Ενταξη της διαδικασας χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Ορειβατικ Καταφγια στο σσημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)26-6-19   Π.Δ. 65/19 (ΦΕΚ-104 Α/26-6-19) : Οργνωση, διρθρωση και καθκοντα οργνων της Υπηρεσας Εσωτερικν Υποθσεων Σωμτων Ασφαλεας

26-6-19   ΑΑΔΕ Ε2113/26-6-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 43 του ν. 4111/13, πως αυτς ισχουν μετ την αντικαταστασ τους με το ρθρο 53 του ν. 4607/19

26-6-19   ΦΕΚ-2527 Β/26-6-19 :

Κ.Υ.Α. 17071/594/19 : Κατρτιση προγρμματος χοργησης επιταγν θεματος χειμερινς περιδου 2019-2020

Κ.Υ.Α. 17073/595/19 : Κατρτιση προγρμματος χοργησης επιταγν αγορς βιβλων τους 2019

26-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 46741/19 (ΦΕΚ-2518 Β/25-6-19) : Κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος κομμτων για τη διενργεια των εκλογν για την ανδειξη των Μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

26-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 47335/19 (ΦΕΚ-2519 Β/25-6-19) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος λγους στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων και καταβολ στους δικαιοχους των αναλογοντων ποσν τους 2019

26-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 48241/ΕΓΚ.67/25-6-19 : Διευκολνσεις για την σκηση του εκλογικο δικαιματος απ πολτες με αναπηρα στις γενικς βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

26-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.27156/854/19-6-19 : Εφαρμογ διατξεων παρ. 2 ρθρου 19 του ν. 4611/19

26-6-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 473/153850/26-6-19 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση βεβαισεων απ το ΜΑΑΕ και την υποβολ Ενιαας Ατησης Ενσχυσης (δλωσης ΟΣΔΕ)

26-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 48426/ΕΓΚ.70/26-6-19 : Πληροφορες και οδηγες για τη διενργεια των γενικν βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

26-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45725/19 (ΦΕΚ-2503 Β/25-6-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της Δημσιας Υγεας - Κοινωνικς Ιατρικς

26-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 48393/ΕΓΚ.69/25-6-19 : Εκλογες που δεν θα μπορσουν να ασκσουν το εκλογικ τους δικαωμα στις γενικς βουλευτικς εκλογ της 7ης Ιουλου 2019

26-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 48392/ΕΓΚ.68/25-6-19 : Παραλειφθντες εκλογες25-6-19 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ.48177/25-6-19 :  Πργραμμα εμβολιασμν Παιδιν & Εφβων 2019

25-6-19 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. Γ4/949/144222/19 (ΦΕΚ 2490 Β/24-6-2019) : Τροποποηση της αριθ. οικ.11338/γ4/2366/27.05.2009 απφασης του Υφυπουργου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Εγκρσεις τπου και κυκλοφορας των αγροτικν μηχανημτων" (Β 1156)

25-6-19 ΕΦΚΑ 35/25-6-19 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που διατηρον επαγγελματικ εγκατσταση ασκον δραστηριτητα στο Δμο Ευρτα της Π.Ε. Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου, οι οποες επλγησαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν τον Ιανουριο του 2019

25-6-19 ΑΑΔΕ Α1045/19 (ΦΕΚ 2492 Β/24-6-2019) : Προποθσεις και διαδικασα παροχς νομικς υπερσπισης και κλυψης δικαστικν εξδων για την Διοκησης, τον Εμπειρογνμονα και το Προσωπικ λων των βαθμδων της ΑΑΔΕ σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 33Α του ν.4389/2016 (Α'94) πως προστθηκε με την παργραφο 2 του ρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α'139).

25-6-19 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1090627/ΕΞ2019/24-6-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 52 ν.4607/2019 (Α'65), ως προς τη φορολογικ μεταχεριση χρηματικν ποσν που λαβαν δικαστικο λειτουργοι και μλη του Ν.Σ.Κ. δυνμει δικαστικν αποφσεων και πρακτικν Τριμελος Επιτροπς του Ν.Σ.Κ. για το χρονικ διστημα απ τις 1.8.2012 ως και τις 30.6.2014

25-6-19 ΥΠΥΜΕ Α49588/2164/24-6-19 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25.01.2017  (ΦΕΚ Β 502) κ.υ.α επ θεμτων αρμοδιτητας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν.

25-6-19 Κ.Υ.Α. Φ.420/41073/Σ10628/19 (ΦΕΚ 2479 Β/24-6-2019) : Προσωριν απαλλαγ απ τον  λεγχο της στρατολογικς κατστασης των Ελλνων του εξωτερικο (πλν λιποτακτν), οι οποοι θα ρθουν στην Ελλδα για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

25-6-19 ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.26943/1073/19 (ΦΕΚ 2474 Β/24-6-2019) : Μητρο Ασυνδευτων Ανηλκων

25-6-19 ΦΕΚ-2469 Β/24-6-19:

ΥΠΥΜΕ 31741/1704/19 : ροι, προποθσεις, προδιαγραφς και λεπτομρειες για την ανπτυξη και λειτουργα Ηλεκτρονικο Συστματος Καταχρισης βεβαισεων Τεχνικς Επικαιροποησης Μεταχειρισμνων Οχημτων απ λλες χρες.

ΥΠΥΜΕ 31742/1705/19 : κδοση και χρση παραβλου για τη χοργηση Βεβαωσης Τεχνικς Επικαιροποησης Μεταχειρισμνων Οχημτων απ λλες χρες.24-6-19   ΕΦΚΑ 34/24-6-19 : Εφαρμογ διατξεων οργανωτικς δομς και λειτουργας της Γενικς Διεθυνσης Υπηρεσιν και Διαχερισης Λειτουργας, των Περιφερειακν Υπηρεσιν Συντονισμο και Υποστριξης και των Τοπικν Υπηρεσιν του ΕΦΚΑ

24-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80320/ΟΙΚ.28107/1857/20-6-19 : Σχετικ με την απδοση ΑΜΚΑ σε ξνου υπηκους

24-6-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/56858/323/21-6-19 : Οδηγες εφαρμογς της ΚΥΑ περ συνεργασας του Πυροσβεστικο Σματος με τη Δασικ Υπηρεσα κατ την τρχουσα αντιπυρικ περοδο

24-6-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.27361/860/19-6-19 : Απασχληση συνταξιοχων λγω γρατος στο θαμα - ακραμα

24-6-19    ΦΕΚ-2466 Β/21-6-19 :

Κ.Υ.Α. 9.3761/19 : Τροποποηση της 8.7847/18 απφασης "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα, συμπεριλαμβανομνης και της κατρτισης, σε Δμους, Περιφρειες και Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας" (Β 3013)

ΥΠΕΚΑΚΑ 28153/276/19 : Εφαρμογ του ρθρου εικοστο τετρτου του ν. 4618/19 (Α 89)

24-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Γ/34513/19 (ΦΕΚ-2465 Β/21-6-19) : Συμπλρωση της Γ2γ/57384/17 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας

24-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2Α/ΟΙΚ.46350/19 (ΦΕΚ-2463 Β/21-6-19) : Καθορισμς των βασικν αρχν και προδιαγραφν, των ρων, των προυποθσεων, των δικαιολογητικν, της διαδικασας και κθε λλου θματος σχετικο με τη χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας των μονδων του ρθρου 58 του ν. 4139/13 (Α 74)

24-6-19   Κ.Υ.Α. 2152.20/43267/19 (ΦΕΚ-2452 Β/21-6-19) : Ρθμιση θεμτων περ εισδου στην εξδου απ τη χρα και ματαφορς σε απ πλοο πλων και πυρομαχικν που σχετζονται με την παροχ υπηρεσιν ασφαλεας του Μρους Α του ν. 4058/12 (Α 63) απ νοπλους ιδιτες φρουρος σε πλοο οποιασδποτε σημασας που βρσκεται σε ελληνικ λιμνα αγκυροβλιο21-6-19   ΕΦΚΑ 33/21-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 61654/19 (ΦΕΚ-2324 Β) υ.α. που αφορον τον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων

21-6-19   ΑΑΔΕ Ε2111/13-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 8-10 και 49 του ν. 4607/19 (Α 65) περ της φορολογικς αντιμετπισης απ πλευρς ΦΠΑ των κουπονιν και των βραχυχρνιων μισθσεων πλοων αναψυχς και παροχ οδηγιν εφαρμογς

21-6-19   ΑΑΔΕ Ε2112/13-6-19 : Κοινοποηση της ΑΥΟ υπ' αριθμ. 30/003/000/568/19 σχετικ με τους ρους, διατυπσεις και διαδικασες για τη μετουσωση και την παραλαβ βιοαιθανλης με σκοπ την ανμιξη αυτς με βενζνη προς χρση ως κασιμο κνησης και τον λεγχο της νμιμης χρησιμοποησης καθς και την τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116601/ΕΞ2017/17 ΑΥΟ (ΦΕΚ-2744) "Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ προιντων υποκεμενων σε Ειδικ Φρο Κατανλωσης"

21-6-19   Π.Δ. 64/19 (ΦΕΚ-103 Α/20-6-19) : Θση σε εφαρμογ Κανονισμο για τον ασφαλ ανεφοδιασμ των πλοων με υγροποιημνο φυσικ αριο ως κασιμο

21-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ/ΕΠΕΑ/49646/560/19 (ΦΕΚ-2429 Β/20-6-19) : Τροποποηση της οικ. 175275/22-5-18 υ.α. (Β 1927) "Συστματα αναγνρισης προσντων και πιστοποησης Ενεργειακν Ελεγκτν, Μητρο Ενεργειακν Ελεγκτν και Αρχεο Ενεργειακν Ελγχων"

21-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 46111/19 (ΦΕΚ-2439 Β/20-6-19) : Προσδιορισμς για κθε εκλογικ περιφρεια του αντατου επιτρεπμενου ορου εκλογικν δαπανν για κθε υποψφιο βουλευτ

21-6-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 67343/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-2443 Β/20-6-19) : Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την τρηση και τη διαδικασα καταχρισης στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων του ρθρου 20 και 21 του ν. 4557/18

21-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 46904/ΕΓΚ.65/20-6-19 : Διαχεριση οικονομικν, ιδιωτικ χρηματοδτηση και προβολ των συνδυασμν και των υποψηφων κατ τη διρκεια της προεκλογικς περιδου των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

21-6-19   ΥΠΕΘ Φ.152/99628/Α5/20-6-19 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΕΠΑΛ τους 2019

21-6-19   ΥΠΕΘ Φ.251/99629/Α5/20-6-19 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ20-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/54240/Δ16.1323/19-6-19 : Συνταξιοδτηση ασφαλισμνων ΕΤΕΑΕΠ, με παρλληλο χρνο ασφλισης σε ενταχθντες σ' αυτ φορες - Εφαρμογ ρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/16

20-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.27113/Δ16.889/19-6-19 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 127 του ν. 4611/19 (Α 73)

20-6-19   ΦΕΚ-2392 Β/19-6-19 :

ΥΠΕΚΑΚΑ οικ.26706/1589/19 : Κρυξη ως γενικς υποχρεωτικς της απ 15-5-2019 Συλλογικς Σμβασης Εργασας «για τους ρους αμοιβς και εργασας του υπαλληλι¬κο προσωπικο των ναυτιλιακν πρακτορεων και ναυτιλιακν επιχειρσεων λης της χρας».
ΥΠΕΚΑΚΑ οικ.26708/1591/19 : Κρυξη ως γενικς υποχρεωτικς της απ 23-5-2019 Συλλογικς Σμβασης Εργασας για τους ρους αμοιβς και εργασας των Οδηγν Τουριστικν Λεωφορεων Κρτης.
ΥΠΕΚΑΚΑ οικ.26707/1590/19 : Κρυξη ως γενικς υποχρεωτικς της απ 10-4-2019 Τοπικς Κλαδικς Συλλογικς Σμ¬βασης Εργασας για τους ρους αμοιβς και ερ¬γασας των εργαζομνων στις ξενοδοχειακς επι-χειρσεις Νομο Ηρακλεου.
ΥΠΕΚΑΚΑ οικ.26705/1588/19 : Κρυξη ως γενικς υποχρεωτικς της απ 29-3-2019 Συλλογικς Σμβασης Εργασας Κα¬πνοβιομηχανας λης της χρας.

20-6-19   ΦΕΚ-2384 Β/19-6-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44097/19 : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της ιατρικς βιοπαθολογας / εργαστηριακς ιατρικς

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44092/19 : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της χειρουργικς παδων

20-6-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/751175/20-6-19 : Επικαιροποηση καθορισμ διαδικασιν για την απδοση ΑΜΚΑ απ τον ΕΦΚΑ

20-6-19   ΥΠΕΘΑ Φ.337/83/217396/Σ.4125/ΕΓΚ.37/20-6-19 : Συμπληρωματικ προκρυξη διαγωνισμο επιλογς μαθητν και αποφοτων Λυκεων περιοχν πληγεισν απ τις καταστροφικς πλημμρες της 15ης Νοεμβρου 2017 και απ τις καταστροφικς πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018, για την εισαγωγ στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα ...... κατ το ακαδ. τος 2019-2020

20-6-19    ΥΠΕΘΑ Φ.337/84/217397/Σ.4126/ΕΓΚ.38/20-6-19 : Συμπληρωματικ Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν - τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ) ...... ακαδ.τους 2019-2020

20-6-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44089/19 (ΦΕΚ-2382 Β/19-6-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της χειρουργικς

20-6-19   ΦΕΚ-2401 Β/19-6-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 46020/19 : Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων, λευκν ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον κατ την ψηφοφορα της 7ης Ιουλου 2019 για την εκλογ βουλευτν του Ελληνικο Κοινοβουλου

ΥΠ.ΕΣ. 46021/19 : Καθορισμς ειδικο γνωρσματος και λοιπν χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφορορας κατ την εκλογ βουλευτν του Ελληνικο Κοινοβουλου

20-6-19   ΦΕΚ-2399 Β/19-6-19 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.26945/1074/19 : Μητρο Κντρων Φιλοξενας Ασυνδευτων Ανηλκων

ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ.  13411/19 : Περιορισμς κυκλοφορας των αιτοντων διεθν προστασα

20-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/19 (ΦΕΚ-2398 Β/19-6-19) : Τρηση του Μητρου Δασικν Συνεταιριστικν Οργανσεων και Δασεργατν κατ' εφαρμογ του ν. 4423/16

20-6-19   Κ.Υ.Α. Α1220/19 (ΦΕΚ-2383 Β/19-6-19) : Τροποποηση της Α. 1007/9-1-2019 (Β'38) απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης και Πολιτισμο και Αθλητισμο και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Καθορισμς των επιλξιμων δαπανν, των κατηγοριν των οπτικοακουστικν ργων, της διαδικασας και του χρνου ελγχου της τρησης των ρων και προποθσεων των διατξεων του ρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α'167), καθς και των προποθσεων, των ρων και της διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου αυτο».

20-6-19   ΦΕΚ-2391 Β/19-6-19 :

Κ.Υ.Α. Δ3Γ/44783/19 : Υπαγωγ ουσιν στις διατξεις του ν. 3459/06 "Κδικας νμων για τα ναρκωτικ (ΚΝΝ) πως τροποποιθηκε και ισχει με το ν. 4139/13 "Νμος περ εξαρτησιογνων ουσιν και λλες διατξεις" ....

Κ.Υ.Α. Δ3(Α)/22018/19 : Τροποποηση των παρ. 1 και 2 της οικ. 58584/18 απφασης με θμα "Καθορισμς εφπαξ τλους για την αξιολγηση φαρμκων απ την Επιτροπ Αξιολγησης και Αποζημωσης Φαρμκων Ανθρπινης Χρσης"

20-6-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.46770/19-6-19 : Διενργεια υγειονομικν εμφιαλωτηρων νερο και δειγματοληπτικν ελγχων εμφιαλωμνων νερν στο εμπριο

20-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 46560/ΕΓΚ.62/19-6-19 : Ψηφοφορα ετεροδημοτν19-6-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52597/ΔΠΓΚ/19-6-19 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της νας ταξινμησης του Κρατικο Προυπολογισμο

19-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.26768/Δ16.871/19-6-19 : Παροχ οδηγιν - διευκρινσεων ως προς τον υπολογισμ και την καταβολ των συντξεων απ το ΕΤΕΑΕΠ στους δικαιοχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ (ρθρο εικοστ τταρτο του ν. 4618/19, ΦΕΚ-89 Α)

19-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/ΟΙΚ.22892/608/19-6-19 : Σχετικ με τις αποζημισεις προς συμπλρωση του υποχρεωτικο ωραρου εργασας του ρθρου 20 περ. Β του ν. 4354/18, πως ισχει

19-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Β/ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.27714/2675/19-6-19 : Υπολογισμς Ειδικς Προσαξησης στο πλασιο εφαρμογς του ρθρου 2 του ν. 4611/19 (Α 73) "Ρθμιση οφειλν προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης, τη Φορολογικ Διοκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμο, Συνταξιοδοτικς Ρυθμσεις Δημοσου και λοιπς ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς διατξεις, ενσχυση της προστασας των εργαζομνων και λλες διατξεις"

19-6-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20640/19 (ΦΕΚ-2354 Β/18-6-19) : Καθορισμς δεικτν μτρησης αποτελεσματικτητας και αποδοτικτητας του ΕΚΔΔΑ

19-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42965/19 (ΦΕΚ-2363 Β/18-6-19) : Τροποποηση και αντικατσταση του ρθρου 1α της Γ5α/ΓΠ/οικ.64845/18 υ.α. "Ονομασα, περιεχμενο και προυποθσεις απκτησης ττλου ιατρικς εξειδκευσης απ ιατρος που κατχουν ττλο ιατρικς ειδικτητας" (ΦΕΚ-3958 Β)

19-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.43457/19 (ΦΕΚ-2365 Β/18-6-19) : Οροι και προυποθσεις αναγνρισης, διαδικασες ανπτυξης, κριτρια, δεκτες και διαδικασα αξιολγησης, και εποπτεα των "Φιλικν προς τα Βρφη Νοσοκομεων"

19-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 46113/ΕΓΚ.57/18-6-19 : Υποψηφιτητες βουλευτν στις εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

19-6-19   Κ.Υ.Α. 107/19 (ΦΕΚ-2355 Β/18-6-19) : Πργραμμα ενσχυσης των επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας

19-6-19   Κ.Υ.Α. 26034/695/19 (ΦΕΚ-2362 Β/18-6-19) : Υποχρεωτικ καταβολ απ τους εργοδτες των αποδοχν των εργαζομνων στον ιδιωτικ τομα, καθς και της αποζημωσης απλυσης αυτν, μσω λογαριασμν πληρωμν

19-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 45702/19 (ΦΕΚ-2358 Β/18-6-19) : Χοργηση χαρτιο στα κμματα και τους συνασπισμος κομμτων για την εκτπωση των ψηφοδελτων που θα χρησιμοποιηθον στις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

19-6-19   ΑΑΔΕ Α1223/19 (ΦΕΚ-2357 Β/18-6-19) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης φρου μερισμτων, καθς και εκτκτων αμοιβν και ποσοστν (bonus) επιπλον των μισθν, με βση τις διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 43 του ν. 4111/13 (Α 18), πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με το ρθρο 53 του ν. 4607/19 (Α 65), καθορισμς των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται με αυτ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων αυτν

19-6-19   Π.Δ. 62/19 (ΦΕΚ-101 Α/18-6-19) : Αναδιρθρωση υπηρεσιν Υπουργεου Προστασας του Πολτη, Ελληνικς Αστυνομας, Πυροσβεστικο Σματος, Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας και ρθμιση λοιπν θεμτων

19-6-19   ΑΑΔΕ Ε2107/12-6-19 : Κοινοποηση της αριθμ. 116/19 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σμφωνα με την οποα, οι διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 47 του ν. 4172/13, πως αυτς σχυσαν διαχρονικ, δεν χουν εφαρμογ για τα διανεμμενα κεφαλαιοποιομενα ποσ κερδν των νομικν προσπων και νομικν οντοττων τα οποα απαλλσσονται του φρου εισοδματος με βση τις διατξεις του ρθρου 46 του ν. 4172/13 απολαμβνουν των φορολογικν προνομων και ατελειν του Δημοσου με ειδικς διατξεις νμων

19-6-19   ΑΑΔΕ Ε2110/12-6-19 : Κοινοποηση της 54/2019 γνωμοδτησης ΝΣΚ σχετικ με απαλλαγ απ τον ΦΜΑ κατ την εισφορ ακιντων σε υπ σσταση Αννυμη Εταιρεα Επενδσεων σε Ακνητη Περιουσα (ΑΕΕΑΠ), για την κλυψη μρους του μετοχικο της κεφαλαου

19-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 46115/ΕΓΚ.58/18-6-19 : Καθορισμς εκλογικν τμημτων και καταστημτων ψηφοφορας για τις γενικς βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 201918-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5/ΓΠ/ΟΙΚ.42984/19 (ΦΕΚ-2344 Β/18-6-19) : Κδικας Δεοντολογας Ψυχολγων

18-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.46309/18-6-19 : Επικαιροποηση - Υπενθμιση εγκυκλου σχετικ με τα προγρμματα καταπολμησης των κουνουπιν για το τος 2019

18-6-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 3290/14-6-19 : Τροποποηση ρθρου 53 ν. 4412/16. Επιβολ νας κρτησης υπρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.

18-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 45991/18-6-19 : Στοιχεα δημοσων υπαλλλων για το διορισμ τους ως αντιπροσπων της δικαστικς αρχς για τις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

18-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 45681/14-6-19 : Εκδοση οριστικν αποτελεσμτων προκρυξης 3Κ/2018- Διορισμς επιτυχντων

18-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10141/ΟΙΚ.27170/719/18-6-19 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 129 του ν.4611/1917-6-19   Κ.Υ.Α. 1510/19 (ΦΕΚ-2332 Β/14-6-19) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και του χρνου προβολς, κατ την προεκλογικ περοδο, των πολιτικν κομμτων και των συνασπισμν συνεργαζομνων κομμτων που συμμετχουν στις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019, απ τους δημσιους και ιδιωτικος ενημερωτικος ραδιοφωνικος και τηλεοπτικος σταθμος επγειας μετδοσης ελεθερης λψης, καθς και τους φορες παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν μσω δορυφρου, καθς και των αναγκαων λεπτομερειν για τις εμφανσεις των υποψηφων βουλευτν και των οριζομνων εκπροσπων των ανωτρω πολιτικν κομμτων και συνασπισμν συνεργαζμενων κομμτων στα παραπνω ραδιοτηλεοπτικ μσα

17-6-19   Κ.Υ.Α. 45378/19 (ΦΕΚ-2328 Β/14-6-19) : Ασκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν που υπηρετον σε πλοα με ελληνικ σημαα, τα οποα ναυλοχον κατ την ημρα της ψηφοφορας σε ελληνικ λιμνια, κατ τις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

17-6-19   Κ.Υ.Α. 45379/19 (ΦΕΚ-2329 Β/14-6-19) : Ασκηση εκλογικο δικαιματος των κρατουμνων κατ τις βουλευτικς εκλογς της 7ης Ιουλου 2019

17-6-19    Κ.Υ.Α. 61654/19 (ΦΕΚ-2324 Β/14-6-19) : Τροποποηση της 130060/17 (Β 4158) κ.υ.α. "Απλοπλοιημνη διαδικασα ρθμισης οφειλν επιχειρσεων που δεν ξεπερνον συνολικ το ποσ των πενντα χιλιδων ευρν (50.000,00 ευρ) στο πλασιο υπαγωγς τους στο ν. 4469/17 "Εξωδικαστικς Μηχανισμς Ρθμισης Οφειλν Επιχειρσεων και λλες διατξεις (Α 62)"

17-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 45704/ΕΓΚ.56/14-6-19 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος, ενψει των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

17-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 45516/14-6-19 : Καθορισμς ρων λειτουργας και βαθμο νταξης των μεγαφωνικν εγκαταστσεων των εκλογικν κντρων κλπ. των κομμτων και των συνασπισμν συνεργαζομνων κομμτων, καθορισμς τρπου χρσης των χρων που διατθενται στα πολιτικ κμματα και σε συνασπισμος συνεργαζομνων κομμτων για την προεκλογικ προβολ τους και λλων λεπτομερειν, κατ την προεκλογικ περοδο των γενικν βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 2019

17-6-19    ΥΠ.ΕΣ. 45112/13-6-19 : Προκρυξη των βουλευτικν εκλογν της 7ης Ιουλου 201914-6-19   ΑΑΔΕ Ε2109/13-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 98-109 του Μρους Β "Ρθμιση οφειλν προς τη φορολογικ διοκηση" του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 α) και της Α1196/19 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ-1762 Β), πως ισχουν, καθς και παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ αυτν

14-6-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/ΟΙΚ.22433/14-6-19 : Α. Αναστολ προσλψεων και υπηρεσιακν μεταβολν / Β. Ανκληση και απαγρευση χοργησης κανονικν αδειν / Γ. Διευκολνσεις υπαλλλων για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος

14-6-19   ΦΕΚ-2316 Β/13-6-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 45230/19 : Τροποποηση της 14135/19 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν (Β 672) "Συγκρτηση Διακομματικς Επιτροπς Βουλευτικν Εκλογν τους 2019"

ΥΠ.ΟΙΚ. 65685/ΕΞ2019/19 : Παρταση του προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ρθρο 2 του ν. 3723/0813-6-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/19 (ΦΕΚ-2305 Β/12-6-19) : Παρταση λειτουργας οργνων και επιτροπν της παραγρφου 2 του ρθρου 26 και της παραγρφου 5 του ρθρου 125 του ν. 4495/2017 (Α' 167), πως ισχει.

13-6-19   ΥΠΥΜΕ Γ9/46447/2397/19 (ΦΕΚ-2303 Β/12-6-19) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προυποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο

13-6-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/316/725222/13-6-19 : Ασφ--λιση στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιοχων που αμεβονται με Παραστατικ Παρεχμενων Υπηρεσιν (ττλο κτσης - πρην απδειξη επαγγελματικς δαπνης) για πνευματικ συγγενικ δικαιματα

13-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 44261/7-6-19 : Εκδοση υποδεγματος διακρυξης για την ανθεση συμβσεων παροχς υπηρεσιν μεταφορς μαθητν, με το Δυναμικ Σστημα Αγορν (ΣΔΑ)

13-6-19    K.Y.A. Φ.43000/16779/1237/19 (ΦΕΚ-2296 Β/12-6-19) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 201912-6-19   Ν. 4620/19 (ΦΕΚ-96 Α/11-6-19) : Κρωση του Κδικα Ποινικς Δικονομας

12-6-19   Ν. 4619/19 (ΦΕΚ-95 Α/11-6-19) : Κρωση του Ποινικο Κδικα

12-6-19   Π.Δ. 56/19 (ΦΕΚ-97 Α/11-6-19) : Διλυση της Βουλς, προκρυξη εκλογς Βουλευτν και σγκληση της νας βουλς

12-6-19   ΕΦΚΑ Σ22/7/12-6-19 : Δυναττητα μη συνυπολογισμο χρνου ασφλισης ενταχθντα στον ΕΦΚΑ φορα, στον οποο υπρχουν οφειλς απ ασφαλιστικς εισφορς

12-6-19   ΕΦΚΑ 32/12-6-19 : Ασφλιση κατ τη διρκεια χοργησης ειδικς επιδτησης ανεργας σε πρην εργαζμενους της επιχερησης "Ελληνικ Βιομηχανα Ζχαρης ΑΕ (ΕΒΖ ΑΕ)

12-6-19   ΥΠΕΕ ....49374/898/31-5-19 : Προστασα - οριοθτηση - αποκατσταση υδατορεμτων

12-6-19   ΦΕΚ-2271 Β/11-6-19 :

Κ.Υ.Α. Α1167/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1161/17 περ προγρμματος δημοσων κληρσεων απ την Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων

Κ.Υ.Α. Φ.122.1/72/88553/Ζ2/19 : Διαδικασα εσπραξης ποσοστο επ του εισοδματος καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης των ΑΕΙ που προρχεται απ την σκηση επιχειρηματικς δραστηριτητας και τρπος εσπραξης εκκρεμν οφειλν παρελθντων ετν

12-6-19   ΦΕΚ-2272 Β/11-6-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42970/19 : Εκπαδευση στην Ιατρικ Ειδικτητα της Δερματολογας και Αφροδισιολογας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42972/19 : Εκπαδευση στην Ιατρικ Εξειδκευση της Κλινικς Μικροβιολογας

12-6-19    ΕΦΚΑ 723898/12-6-19 : Χειρισμς θεμτων που αφορον την ασφαλιστικ ικαντητα

12-6-19   ΥΠΕΘ 95242/Μ1/12-6-19 : Εγκκλιες Οδηγες για τον ορισμ Διευθυντν, Προισταμνων και Υποδιευθυντν ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης, σχολικο τους 2019-2020

12-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2Α/ΟΙΚ.40101/19 : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων δρυσης και λειτουργας των Χρων Εποπτευμενης Χρσης (ΧΕΧ), των ζητημτων στελχωσης και στγασης, της δημιουργας, τρησης και λειτουργας του Μητρου Καταγραφς Ληπτν Υπηρεσιν τους και κθε λλης λεπτομρειας

12-6-19  K.Y.A. Β/οικοθ.25141/2355/19 (ΦΕΚ 2276 Β/11-6-2019) : Διαχεριση, διθεση και κατανομ των ποσν της κρτησης της περπτωσης β1 της παρ. 1 του ρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α45), η οποα προστθηκε με την παρ. 34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993.

12-6-19   ΥΠΟΙΑΝ Γ2Γ/ΓΠ/31442/19 (ΦΕΚ-2274 Β/11-6-19) : Τροποποηση / συμπλρωση  της Γ2γ/ΓΠ/76110/18 υ.α. με θμα : "Καθορισμς και εξειδκευση του τρπου και των τεχνικν λεπτομερειν σχετικ με την εκδλωση θετικς αρνητικς δλωσης κθε εν ζω ατμου ως προς την προσφορ οργνων του για μεταμσχευση" ΦΕΚ Β 4695

12-6-19   Κ.Υ.Α. Δ12Α/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.25280/613/19  (ΦΕΚ-2279 Β/11-6-19) : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2019

12-6-19   ΕΦΚΑ 31/12-6-19 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 40 του ν. 4611/19 (Α 73) σχετικ με την παρακρτηση οφειλν απ σνταξη

12-6-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.47777/5174/12-6-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου πμπτου του ν. 4618/19 (Α 89/10-6-19)

12-6-19   ΦΕΚ-2289 Β/11-6-19 :

Κ.Υ.Α. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44338/19 : Ενιαο πλασιο οργνωσης και λειτουργας των Κντρων Ψυχικς Υγεας

Κ.Υ.Α. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44342/19 : Ενιαο πλασιο οργνωσης και λειτουργα των Κοινοτικν Κντρων Ψυχικς Υγεας Παιδιν και Εφβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.)

12-6-19   Κ.Υ.Α. Φ.253.1/91555/A5/19 (ΦΕΚ-2288 Β/11-6-19) : Καθορισμς αποζημωσης των συμμετεχντων στις ειδικς εξετσεις για εισαγωγ στα μουσικ τμματα των Πανεπιστημων

12-6-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/42487/19 (ΦΕΚ-2284 Β/11-6-19) : Καθορισμς των ελχιστων απαιτομενων προσντων και της διαδικασας εκπαδευσης και πιστοποησης των επιθεωρητν και ελεγκτν των Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων (Τ.Κ.Ε.Π.) αν τομα επιθερησης και ελγχου που διενεργον, της διαδικασας για τη διενργεια επιθεωρσεων και ελγχου πλοων, του εδους και του ερους της ευθνης των επιθεωρητν και ελεγκτν πλοων, καθς και κθε λλους σχετικο θματος και λοιπν διατξεων για τη λειτουργα, στελχωση και λεγχο του ργου των Τ.Κ.Ε.Π.

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2106/10-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 1, 3 και 6 του ρθρου 12 της "Σμβασης δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Γενικο Νοσοκομεου Παδων Πεντλης και των συνεκτελεστν της διαθκης της Ελισβετ Παπαγιαννοπολου" για την αναδιαρρθμιση και ανακανιση της Β' Παιδιατρικς - Νευρολογικς Κλινικς του Β' ορφου του Γενικο Νοσοκομεου Παδων Πεντλης που κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4613/19 (ΦΕΚ-78 Α)

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2105/10-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 51,78, 80 και 81 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α)

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2104/10-6-19 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 10 του ρθρου 64 του ν. 4172/13, πως αυτς τθηκαν με την παρ. 13 του ρθρου 115 του ν. 4549/18, αναφορικ με τη φορολογικ μεταχεριση των μη διανεμηθντων κερδν νομικν προσπων νομικν οντοττων σε περπτωση αλλαγς κατηγορας βιβλων απ διπλογραφικ σε απλογραφικ

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2103/10-6-19 : Φορολογικ μεταχεριση ιδιωτν μεταφραστν του Υπουργεου Εξωτερικν οι οποοι παρχουν υπηρεσες μσω της Μεταφραστικς Υπηρεσας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσες του Δημοσου

12-6-19   ΑΑΔΕ Ε2098/3-6-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Δασμολογικ κατταξη και συντελεστς ΦΠΑ παρασκευασμτων κατλληλων για τη διατροφ του ανθρπου της ΔΚ2106

12-6-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.47247/5152/11-6-19 : Διενργεια ειδικν δοκιμασιν δοκιμασας προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν απ ενρξεως του τρτου μεταβατικο σταδου του ν. 4599/19

 11-6-19   Π.Δ. 55/19 (ΦΕΚ-93 Α/11-6-19) : Τροποποηση του π.δ. 81/12 "Ιεραρχα, προαγωγς, μετατξεις, αποστρατεα, ειδικς υποχρεσεις και απαγορεσεις προσωπικο Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς" (Α 139)

11-6-19   Π.Δ. 54/19 (ΦΕΚ-92 Α/11-6-19) : Προλευση, προσντα, επιλογ και εξλιξη των κληρικν της Ελληνικς Αστυνομας

11-6-19   Π.Δ. 53/19 (ΦΕΚ-91 Α/11-6-19) : Τροποποηση οργανικν διατξεων της Ελληνικς Αστυνομας

11-6-19   Π.Δ. 52/19 (ΦΕΚ-90 Α/11-6-19) : Δικονομικο καννες επ υποθσεων δικαιοδοσας Μουφτδων Θρκης - Σσταση, οργνωση και λειτουργα Διεθυνσης Υποθσεων Δικαιοδοσας Μουφτ στις Μουφτεες Θρκης

11-6-19   ΑΑΔΕ Α1218/19 (ΦΕΚ-2264 Β/11-6-19) : Οροι και προυποθσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου των περ. ιζ' και ιη', της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01, κατ την παρδοση αυτο προς κατανλωση

11-6-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/375/ΟΙΚ.20724/19 (ΦΕΚ-2257 Β/10-6-19) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/18 (Β 883) απφασης "Καθορισμς της διαδικασας αμοιβαας μετταξης υπαλλλων μσω του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας"

11-6-19   ΦΕΚ-2258 Β/10-6-19 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 19296/1750/19 : Τροποποηση της 13097/661/17 (Β 1403 και Β 1892) υ.α. με θμα "Ρθμιση ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος του τ. ΟΕΚ και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν"

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1214/19 : Επκταση του Καταστματος Αφορολογτων, Αδασμολγητων και Φορολογημνων Ειδν και της Αποθκης αυτο της ΚΑΕ ΑΕ στον Αερολιμνα Ακτου

11-6-19   ΦΕΚ-2260 Β/10-6-19 :

Κ.Υ.Α. 25890/Δ1/912891/19 : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος τους 2019, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους

ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ...297961/24466/23833/8176/19 : Καθορισμς αποζημωσης δικηγρων του Δημοσου - Προδδρων Επιτροπν του ρθρου 19 παρ. 6 του ν. 3028/02 του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο, για το τος 2019

11-6-19    ΥΠΥΜΕ Α/43618/1925/19 (ΦΕΚ-2251 Β/10-6-19) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση του ψηφιακο Μητρου του ρθρου 18 και των ηλεκτρονικν εφαρμογν των ρθρων 13 και 20 του ν. 4530/18 (Α 59)

11-6-19    Κ.Υ.Α. 1922/19 (ΦΕΚ-2241 Β/10-6-19) : Τροποποηση της 4796/18 (Β 6124) κ.υ.α. "Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (ΜΙ) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)"

11-6-19   ΦΕΚ-2243 Β/10-6-19 :

Κ.Υ.Α. 3652/19 : Αποφαινμενα και γνωμοδοτοντα ργανα του Τομα Μακεδονας και Θρκης, του Υπουργεου Εσωτερικν κατ την ανθεση και εκτλεση δημοσων συμβσεων εκπνησης μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν

Κ.Υ.Α. Α1217/19 : Καθορισμς των στοιχεων που διαβιβζονται στις αρμδιες Ελεγκτικς Υπηρεσες Τελωνεων (ΕΛΥΤ) καθς και η συχντητα και ο τρπος διαββασς τους, στο πλασιο επιβολς Ειδικο Φρου Κατανλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικ αριο

11-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/52113/572/19 (ΦΕΚ-2245 Β/10-6-19) : Παρταση προθεσμας της υποβολς δλωσης του ρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/95, απ τους δικαιοχους εμπργματων λλων εγγραπτων δικαιωμτων

11-6-19   Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/41873/19 (ΦΕΚ-2239 Β/10-6-19) : Καθορισμς ψους επιδματος "Ασθενεας" σε δικαιομενους ασφαλισμνους του Οκου Νατου για το ος 2019

11-6-19   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 7320/19 (ΦΕΚ-2238 Β/10-6-19) : Ρθμιση θεμτων λειτουργας των Αυτοτελν Γραφεων Προστασας Ανηλκων Θυμτων "Σπτου του Παιδιο" - Δομημνο πρωτκολλο εξτασης ως μρτυρα του ανλικου θματος

11-6-19   Κ.Υ.Α. 34054/Φ.32.1/19 (ΦΕΚ-2237 Β/10-6-19) : Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας και του χρνου απδοσης των χρηματικν απαιτσεων του Ελληνικο Δημοσου και λοιπν φορων, των σχετικν με την παρακατθεση στο Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων και του τρπου απδοσης και διαφλαξης απ αυτ των χρηματικν ποσν και των εγγρφων που αφορον δικαιματα τρτων, του τπου των πιστοποιητικν, των σχετικν με την επιστροφ των χρηματικν ποσν στους δικαιοχους, των απαιτομενων ηλεκτρονικν διαδικασιν και κθε λλης σχετικς λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1-6 του ν. 4312/14 "Ρθμιση δεσμευμνων κατασχεμνων χρηματικν απαιτσεων και μετρητν και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-260 Α)

11-6-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/114/ΟΙΚ.22399/11-6-19 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2019

11-6-19   ΥΠΥΜΕ Α/47452/2096/11-6-19 : Δημοσευση της υπ' αριθμ. οικ. Α/26380/1145/19 υ.α. στο ΦΕΚ-1958 Β με θμα "Τροποποηση της υπ' αριθμ. 19800/82 (Β 455) απφασης του Υπουργο Συγκοινωνιν "Πινακδες αριθμο κυκλοφορας αυτοκιντων οχημτων και ρυμουλκομενων, πως ισχει"

11-6-19   ΥΠΟΙΑΝ 61665/11-6-19 : Οδηγες για τη δλωση μεσων δαπανν προσωπικο σε συγχρηματοδοτομενες πρξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σμφωνα με το ρθρο 12 του ΥΠΑΣΥΔ

11-6-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.46330/5080/7-6-19 : Εκδοση απφασης αναφορικ με την παρταση της προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 4599/19

11-6-19   ΦΕΚ-2227 Β/10-6-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.40760/19 : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.4270/ 19.01.2017 απφασης, με περιεχμενο τη μεταββαση αρμοδιοττων και του δικαιματος υπογραφς εγγρφων «Με εντολ Υπουργο» στον Γενικ Γραμματα Δημσιας Υγεας του Υπουργεου Υγεας (ΦΕΚ Β' 95), πως χει τροποποιηθε και ισχει.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/40290/19 : Μεταφορ εναπομεναντος ποσο απ κρια κατηγορα της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.44539/ 15-06-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουρ¬γο Υγεας με θμα: «Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2018, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες/προμηθευτς (Β' 2276)» σε λλη υποκατηγορα, πως ισχει.

11-6-19   Ν. 4618/19 (ΦΕΚ-89 Α/10-6-19) : Κρωση των επιμρους συμβσεων για τα ργα V και VI της απ 06-09-2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος "Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος" και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της Υγεας

11-6-19    ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 6105/11-6-19 : Εγκκλιος αποστολς σε Ιδιωτικς Κατασκηνσεις παιδιν και παιδιν ΑΜΕΑ ασφαλισμνου Οκου Νατου σε λη την επικρτεια για την καλοκαιριν περοδο 2019

11-6-19    Κ.Υ.Α. 2903.18-1/41347/19 (ΦΕΚ-2220 Β/10-6-19) : Ρθμιση θεμτων οργνωσης, διαδικασας και εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 11 του Μρους Β του ν. 4404/16 (Α 126) - Χοργηση νων προθεσμιν της περ. β της παρ. 1 και της παρ. 5 αυτο

11-6-19    Κ.Υ.Α. 1/7433/19 (ΦΕΚ-2219 Β/10-6-19)  : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Κντρων Υποδοχς και Ταυτοποησης και Κινητν Μονδων Υποδοχς και Ταυτοποησης

11-6-19    ΥΠΕΚΑΚΑ 26100/98/7-6-19 : Αναβθμιση του Πληροφοριακο Συστματος ΕΡΓΑΝΗ κατ' εφαρμογ των νομοθετικν ρυθμσεων του ρθρου 48 του ν. 4611/19 (Α 73)

11-6-19    Ν. 4617/19 (ΦΕΚ-88 Α/10-6-19) : Κρωση του Πρωτοκλλου της Ναγκγια σχετικ με την πρσβαση στους γενετικος πρους και τον δκαιο και ιστιμο καταμερισμ των οφελν που απορρουν απ τη χρησιμοποισ τους, στη Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν για τη βιοποικιλτητα και λλες διατξεις10-6-19   ΑΑΔΕ 30/003/000/2692/4-6-19 : Κοινοποηση των Κανονισμν (ΕΕ) 2019/33 και 2019/34 της Επιτροπς για την συμπλρωση και εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου

10-6-19   ΥΠΕΕ 183185/1282/7-6-19 : Οδηγες εφαρμογς επ γνωμοδτησης του ΤΣΔ για τον χαρακτηρισμ εκτσεων της παρ. 5α ρθρου 3 ν. 998/79

10-6-19   ΕΦΚΑ Σ60/14/704781/7-6-19 : Αιτσεις συνταξιοχων σχετικ με την κδοση αποφσεων για τον επανυπολογισμ των συντξεων που διενεργθηκε σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4387/16

10-6-19   Κ.Υ.Α. 108000/19 (ΦΕΚ-2131 Β/6-6-19) : Τροποποηση της 16701/14 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Παιδεας και Θρησκευμτων και Τουρισμο "Ιδρυση Δημσιων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης αρμοδιτητας Υπουργεου Τουρισμο" (Β 2107)

10-6-19   ΒΟΥΛΗ 8558/4797/19 (ΦΕΚ-2190 Β/7-6-19) : Καθορισμς των ειδικτερων ζητημτων, που αφορον στον λεγχο του τρπου διθεσης των επιχορηγσεων της Βουλς των Ελλνων

10-6-19   ΦΕΚ-2185 Β/7-6-19 :

Κ.Υ.Α. 8934/19 : Μονδες ψυχικς υγεας εκτλεσης των μτρων θεραπεας ατμων που απαλλσσονται απ την ποιν λγω ψυχικς διανοητικς διαταραχς, αν τπο μονδας και Υγειονομικ Περιφρεια

ΥΠΥΜΕ  ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.39367/ΦΝ466/19 : Τροποποηση της απφασης μεταββασης αρμοδιοττων Αναθτουσας Αρχς και Προσταμνης Αρχς στις συμβσεις δημοσων ργων του ν.4412/2016 αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν.

10-6-19   Κ.Υ.Α. 42371/19 (ΦΕΚ-2183 Β/7-6-19) : Τροποποηση της 77100/18 (ΦΕΚ-5971 Β) κ.υ.α. "περ Σστασης και Συγκρτησης Επιτροπς Παρακολοθησης και Υλοποησης Χωρικο και Αναπτυξιακο Σχεδιασμο Τοπικο και Περιφερειακο Επιπδου στο Υπουργεο Εσωτερικν"

10-6-19   Κ.Υ.Α. Φ.840/40/37608/Σ.9794/19 (ΦΕΚ-2170 Β/7-6-19) : Κλυψη δαπανν απκτησης πτυχων ξνων γλωσσν απ τα στελχη των Ενπλων Δυνμεων, καθορισμς τρπου καταβολς και απαιτομενων δικαιολογητικν

10-6-19   Κ.Υ.Α. ΔΟΥ/ΟΙΚ.2979/Φ.911/19 (ΦΕΚ-2180 Β/7-6-19) : Μτρα Περιορισμο Κυκλοφορας Οχημτων στο Κντρο της Αθνας Περιδου 2019-2020

10-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521/19 (ΦΕΚ-2218 Β/8-6-19) : Προσδιορισμς Διοικητικν Κυρσεων σε παραβτες ΟΤΑ α' βαθμο

10-6-19    ΥΠΥΜΕ 44662/454/19 (ΦΕΚ-2192 Β/7-6-19) : Καθορισμς των αρμοδων οργνων, των ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πσης φσεως σταθμν αυτοκιντων εντς και εκτς εγκεκριμνων σχεδων πλεων, καθς και των ρων και προυποθσεων για την κυκλοφοριακ σνδεση των ανωτρω εγκαταστσεων και επιχειρσεων με εθνικς, επαρχιακς, δημοτικς και κοινοτικς οδος

10-6-19   ΦΕΚ-2167 Β/7-6-19 :

Κ.Υ.Α. 24696/Δ1/8657/19 : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2019

ΥΠΕΚΑΚΑ 24869/1507/19 : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 13-2-2019 ΣΣΕ "Για τους ρους αμοιβς και εργασας των ηλεκτρολγων που απασχολονται στα τεχνικ γραφεα ανελκυστρων λης της χρας"

10-6-19    Κ.Υ.Α. 43726/19 (ΦΕΚ-2208 Β/8-6-19) : Παροχ μσων ατομικς προστασας σε υπαλλλους των ΟΤΑ α και β βαθμο και των νομικν προσπων αυτν και μτρα προληπτικς ιατρικς

10-6-19    Κ.Υ.Α. 93685/Α2/19 (ΦΕΚ-2217 Β/8-6-19) : Εξειδκευση εποχικν αναγκν και προσδιορισμς του αριθμο του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, που απαιτεται για την κλυψη τους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 9 του ν. 3812/09

10-6-19   ΦΕΚ-2200 Β/7-6-19 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 25353/490/19 : Καθορισμς αριθμο θσεων σε Φορες Πρνοιας , που πληρονται απ τομα που προστατεονται απ τον ν. 2643/98 και κατανομ των θσεων αυτν

Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/41832/19 : Καθορισμς ψους επιδματος "οκοι ενδιατησης και περθαλψης" σε δικαιομενους ασφαλισμνους του Οκου Νατου για το τος 2019

10-6-19   ΦΕΚ-2211 Β/8-6-19 :

Κ.Υ.Α. Φ.400/128/216134/Σ.3897/19 : Τοποθτηση οπλιτν θητεας, πτυχιοχων ιατρικς σε κενς θσεις περιφερειακν ιατρεων γονων, απομακρυσμνων και προβληματικν περιοχν

ΥΠ.ΕΣ. 43388/19 : Υπουργικ απφαση βσει της εξουσιοδοτικς διταξης του ρθρου 31 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4604/19 (Α 50)

ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/305082/6745/2159/720/19 : Παρταση προθεσμας διεξαγωγς εξετσεων Ανωτρων Σχολν Δραματικς Τχνης και Αντερων Σχολν Χορο

10-6-19   Κ.Υ.Α. 43650/19 (ΦΕΚ-2213 Β/8-6-19) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων, της διαδικασας, των δικαιολογητικν, και κθε αναγκαας λεπτομρειας για τη χοργηση και την ανκληση των αδειν δρυσης και λειτουργας παιδτοπων

10-6-19   ΥΠΥΜΕ ΑΣ16.2/22932/183/19 (ΦΕΚ-2195 Β/7-6-19) : Τροποποηση της ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/12 υ.α. "Απφαση του Υπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων για τη διαδικασα, τα δικαιολογητικ και κθε λλη σχετικ λεπτομρεια για την υποβολ ατησης στην Αρχ για γκριση θσης σε λειτουργα - χρση υποσυστματος και γκριση θσης σε λειτουργα οχματος σειρ οχημτων" (Β 1812)

10-6-19   Κ.Υ.Α. 25878/ΕΓ352/19 (ΦΕΚ-2199 Β/7-6-19) : Εγκριση για τη δημιουργα Οργανωμνου Χρου Προσωρινς Μετεγκατστασης Ειδικν Κοινωνικν Ομδων στο Δμο Φαρσλων

10-6-19   Κ.Υ.Α. Φ.337/77/215974/Σ.3857/19 (ΦΕΚ-2205 Β/8-6-19) : Καθορισμς ειδικο ποσοστο αριθμο εισακτων για την εισαγωγ μαθητν και αποφοτων Λυκεων περιοχν πληγεισν απ τις καταστροφικς πλημμρες της 15ης Νοεμβρου 2017 και απ τις καταστροφικς πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα -Αντατες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν

10-6-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/74/ΟΙΚ.21299/19 (ΦΕΚ-2204 Β/8-6-19) : Κατανομ διακριθντων αθλητν/τριν κατηγορας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

10-6-19   ΒΟΥΛΗ 7916/4380/19 (ΦΕΚ-2187 Β/7-6-19) : Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο Λειτουργας της Επιτροπς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν της Βουλς των Ελλνων (ρθρο 149 παρ. 3 του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β '- ΦΕΚ-51 Α/1997) πως ισχει

10-6-19   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.25156/974/19 (ΦΕΚ-2193 Β/7-6-19) : Τροποποηση της αριθμ. Δ11/οικ.21568/620/18 κ.υ.α. "Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν του προγρμματος χρηματοδτησης των Δμων και των νομικν τους προσπων απ το Υπουργεο Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης με σκοπ την δρυση νων τμημτων βρεφικς, παιδικς και βρεφονηπιακς φροντδας" (1409 Β), πως ισχει

10-6-19   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.25150/557/19 (ΦΕΚ-2194 Β/7-6-19) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ13/ΟΙΚ.33475/1935/18 (ΦΕΚ-2281 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης, πως τροποποιθηκε με την  υπ' αριθμ. Δ13/οικ.54653/2701/18 (Β 4837)"

10-6-19   ΦΕΚ-2198 Β/7-6-19 :

Κ.Υ.Α. Φ.951.1/29/1177/144/Σ.2907/19 : Τροποποηση της 2412/Φ.951/360/431347/84 κ.α. Υφυπουργν Εθνικς Αμυνας και Οικονομικν "Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων του ΜΤΣ" (Β 74)

Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.22785/896/19 : Προυποθσεις και διαδικασα εγγραφς στον Ειδικ Κατλογο Πιστοποιημνων κοινωνικν λειτουργν του ΣΚΛΕ, τρπος και ψους αμοιβς τους

10-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/52532/2192/10-6-19 : Σχετικ με διαχωρισμ οριζοντων ιδιοκτησιν χωρς αλλαγ χρσης

10-6-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/19 (ΦΕΚ-2172 Β/7-6-19) : Επιμερισμς ειδικο τλους στους οικιακος καταναλωτς σε περιοχς που λειτουργον σταθμο ΑΕΠ και Υβριδικο σταθμο, σμφωνα με το ρθρο 25 του ν. 3468/16, πως ισχει

10-6-19   Κ.Υ.Α. 97/19 (ΦΕΚ-2169 Β/7-6-19) : Υλοποηση Προγρμματος Εγγυοδοσας Δανεων Επιχειρσεων Παραγωγς Οπτικοακουστικν ργων

10-6-19   Κ.Υ.Α. 43109/19 (ΦΕΚ-2159 Β/7-6-19) : Κοιν υπουργικ απφαση βσει της εξουσιοδοτικς διταξης του ρθρου 32 παρ. 4 του ν. 4604/19 (Α 50)

10-6-19   Κ.Υ.Α. 1886/19 (ΦΕΚ-2157 Β/7-6-19) : 1η τροποποηση της κ.υ.α. για τον προσδιορισμ των λειτουργικν μορφν και κατηγοριν των τουριστικν καταλυμτων και λοιπν τουριστικν εγκαταστσεων που εντσσονται σε προγρμματα αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων

10-6-19   K.Y.A. 6000/2/261/Z/19 (ΦΕΚ-2202 Β/7-6-19) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων στις σχολς Αστυφυλκων και Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2019-2020, στερα απ τη συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολ. τους 2018-2019

10-6-19   ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 157/6/19 / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3/842/19 (ΦΕΚ-2136 Β/7-6-19) : Ειδικτεροι ροι και προυποθσεις για την παροχ πστωσης απ τα πιστωτικ ιδρματα για την αγορ κινητν αξιν σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 6 του ν. 4141/13

10-6-19   ΑΑΔΕ Ε2102/3-6-19 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α1202/20-5-19 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "Εφαρμογ του συστματος ιχνηλασιμτητας προιντων καπνο"

10-6-19   Ν. 4616/19 (ΦΕΚ-86 Α/7-6-19) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Δημοκρατας του Αζερμπαιτζν για την προστασα του περιβλλοντος και λλες διατξεις7-6-19    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κρωση του Πρωτοκλλου της Ναγκγια σχετικ με την πρσβαστη στους γενετικος πρους και τον δκαιο και ιστιμο καταμερισμ των οφελν που απορρουν απ τη χρησιμοποησ τους, στη Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν για τη Βιοποικιλτητα και λλες διατξεις

7-6-19    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κρωση της Συμφωνας μεταξ Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Δημοκρατας του Αζερμπαιτζν για την προστασα του περιβλλοντος και λλες διατξεις

7-6-19    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.43741/ΦΝ393/29-5-19 : Σμανση οδικο δικτου που απαγορεεται η διλευση στα οχματα νω των 3,5 τνων

7-6-19    Κ.Υ.Α. Κ1/87231/19 (ΦΕΚ-2146 Β/7-6-19) : Σστημα πιστοποησης επαγγελματικς επρκειας Κομμωτν - Κουρων και Τεχνιτν Περιποησης Χεριν και Ποδιν

7-6-19    ΥΠΥΜΕ Π/110/44485/4911/19 (ΦΕΚ-2143 Β/7-6-19) : Τροποποηση των υ.α. 29898/3378/16 (Β 1318) και 30063/4796/13 (Β 2643)

7-6-19    ΦΕΚ-2140 Β/7-6-19 :

ΥΠΥΜΕ Α/23523/1032/19 : Τροποποηση της οικ. Α/61515/5281/14 υ.α. με θμα "Ρθμιση θεμτων περ πινακδων αριθμο κυκλοφορας Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων"

ΥΠΥΜΕ 44464/452/19 : Τροποποηση της οικ. 7135/81/19 (ΦΕΚ-714 Β/2019) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν, με θμα "Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου των λειτουργοντων "Πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας, πρατηρων υγρν και αερων καυσμων, των στεγασμνων σταθμν αυτοκιντων με αντλες καυσμων, καθς και των παντς εδους πρατηρων παροχς καυσμων δημοσας και ιδιωτικς χρσης" και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια

7-6-19   ΦΕΚ-2139 Β/7-6-19 :

Κ.Υ.Α. Δ12Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24381/589/19 : Τροποποηση της Δ12α/ΓΠ/οικ.68856/2202/18 κ.υ.α. "Ανθεση αρμοδιτητας χοργησης προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρας, επιδματος στεγαστικς συνδρομς και επιδματος ομογενν προσφγων στον Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμς διοικητικς διαδικασας, ρων και προυποθσεων" (ΦΕΚ-5855 Β)

Κ.Υ.Α. Δ12Α/ΓΠ/19144/466/19 : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας των κατασκηνσεων για Ατομα με Αναπηρες για το τος 2019

7-6-19   Κ.Υ.Α. Κ1/85151/19 (ΦΕΚ-2117 Β/6-6-19) : Τροποποηση της Κ1/118932/17 (Β 2440) υ.α. με θμα : "Ρθμιση θεμτων επιδτησης και ασφλισης της Μαθητεας των σπουδαστν των δημσιων και ιδιωτικν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)

7-6-19   ΥΠΕΘ 88264/Θ2/19 (ΦΕΚ-2122 Β/6-6-19) : Προσαρμογ των διατξεων που διπουν τα προ¬σντα, τα κριτρια και τη διαδικασα επιλογς Διευθυντν/ντριν και Υποδιευθυντν/ντριν των Σχολεων της δημσιας δευτεροβθμι¬ας εκπαδευσης του Κεφαλαου Γ' του Μρους Α' του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α') στις ιδιατερες συνθκες των λειτουργοντων υπ ενιαα διεθυνση Εκκλησιαστικν Γυμνασων και Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων και των Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων της Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης για την επιλογ των Διευθυντν/ντριν και Υποδιευθυντν/ντριν αυτν.

7-6-19   Κ.Υ.Α. Α/11574/638/18/19 (ΦΕΚ-2118 Β/6-6-19) : Διαγραφ αυτοκιντων απ το on-line  μηχανογραφικ σστημα κδοσης αδειν κυκλοφορας (μητρο αδειν κυκλοφορας) αυτοκιντων οχημτων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν λγω εξαγωγς / αποστολς σε λλη χρα κατ το ν. 4254/14 (Α 85)

7-6-19   ΑΑΔΕ Ε2100/4-6-19 : Οδηγες εφαρμογς της Α1179/19 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "α) Τροποποηση των διατξεων των ρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικς απφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β' 3/8.1.1988). β) Διαδικασα επιστροφς του ΦΠΑ για πρξεις που διενργησαν οι εκμεταλλευτς πλοων παρκτιας αλιεας απ 26.10.2018"

7-6-19   ΕΑΑΔΗΣΥ 3101/6-6-19 : Διαβολευση επ του σχεδου του ελληνικο κειμνου του Εκτελεστικο Κανονισμο για τα eforms προς αντικατσταση του Κανονισμο των eNotices

7-6-19   Κ.Υ.Α. 57382/19 (ΦΕΚ-2119 Β/6-6-19) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης "Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως" τους 2019-2020, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπαικ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020

7-6-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/41159/19 (ΦΕΚ-2129 Β/6-6-19) : Κατηγορες ιατροτεχνολογικν προιντων και υγειονομικο υλικο στις οποες επιτρπεται πρσθετη χρωση των δικαιοχων στην περπτωση που επιθυμον παροχ ειδικο υλικο

7-6-19    ΦΕΚ-2132 Β/6-6-19 :

Κ.Υ.Α. 90271/Κ1/19 : Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο πολιτν τρτων χωρν προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος και Πιστοποηση της επρκειας της ελληνικς γλσσας για πολιτογρφηση.
Κ.Υ.Α. 90252/Κ1/19 : Καθορισμς ποσο παραβλων υπρ του Ελληνικο Δημοσου υποψηφων αλλοδαπν, για συμμετοχ: α) στη διαδικασα πιστοποησης της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος και β) στη διαδικασα πιστοποησης της γνσης της ελληνικς γλσσας, προκειμνου να αποκτσουν πιστοποιητικ επρκειας της ελληνικς γλσσας για πολιτογρφηση.

7-6-19    ΑΑΔΕ Ε2099/3-6-19 : Φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς ΦΠΑ χρεσεων σε λογαριασμος κατανλωσης φυσικο αερου

7-6-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Β/30414/5-6-19 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 4 "Επιτροπς Ιδιωτικν Κλινικν", 6 "Γενικς προυποθσεις δειας δδρυσης και λειτουργας" και 25 "Επιστημονικ διεθυνση ιδιωτικς κλινικς" του ν. 4600/19 (Α 43)6-6-19   Κ.Υ.Α. Γ2Γ/ΓΠ/4262/19 (ΦΕΚ-2113 Β/5-6-19) : Καθορισμς του ψους του ειδικο τλους επ καστης σμβασης που υπογρφεται και αφορ σε κεντρικος διαγωνισμος που χουν διενεργηθε απ την ΕΚΑΠΥ καθς και λοιπν λεπτομερειν εφαρμογς της περπτωσης β του ρθρου 22Α του ν. 4472/17, πως χει τροποποιηθε και ισχει σμερα

6-6-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/9/ΟΙΚ.21661/6-6-19 : Οδηγες για τρπο και διαδικασα απδοσης δαπανν για χρση αποκλειστικς/κο νοσοκμου

6-6-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/100/ΟΙΚ.21662/6-6-19 : Εκδοση οδηγιν σχετικ με απδοση αποζημισεων για μετακινσεις ασθενν δικαιοχων του Οργανισμο, καθς και των συνοδν αυτν, σμφωνα με τον Ενιαο Κανονισμ Παροχν Υγεας (ΦΕΚ-4898 Β/2018)

6-6-19   ΑΑΔΕ Ε2101/3-6-19 : Κοινοποηση της αρ.πρ. Α1203/19 απφασης, Διοικητ ΑΑΔΕ, αναφορικ με τα δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες

6-6-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.60000/3857/265/21-5-19 : Υπολογισμς της σνταξης του ν. 4387/16 (Α 85) σε συνδυασμ με τις διατξεις περ συνυπολογισμο των Ευρωπαικν Κανονισμν 883/2004 και 987/2009 και των αντστοιχων διατξεων των Διμερν Συμβσεων Κοινωνικς Ασφλισης

6-6-19   ΕΦΚΑ 30/6-6-19 : Καταβολ σνταξης σε οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν

6-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 42712/4-6-19 : Υποβολ Σχεδου Προγραμματισμο Προσλψεων Τακτικο Προσωπικο Φορων Τοπικς Αυτοδιοκησης για τα τη 2020-2023

6-6-19   ΦΕΚ-2091 Β/5-6-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1210/19 : Παρταση προθεσμας υποβολς ατησης για υπαγωγ στη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν στη Φορολογικ Διοκηση των ρθρων 98 ως 109 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α), πως ισχει

ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Α/1076821/ΕΞ2019/19 : Καθορισμς Τπου και Περιεχομνου των δελτων Υπηρεσιακν Ταυτοττων των Υπαλλλων της ΑΑΔΕ

6-6-19   ΥΠ.ΕΣ. 2019/0011294/19 (ΦΕΚ-2104 Β/5-6-19) : Ουσιαστικς προυποθσεις πολιτογρφησης και δικαιολογητικ που απαιτονται για την κτση της ελληνικς ιθαγνειας απ ομογενες απ χρες της πρην Σοβιετικς Ενωσης

6-6-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.1/40153/19 (ΦΕΚ-2098 Β/5-6-19) : Διαδικασα επιλογς Δοκμων, Λιμενοφυλκων, με εφαρμογ του συστματος μοριοδτησης των υποψηφων

6-6-19    ΥΠΕΕ 182166/1282/19 (ΦΕΚ-2100 Β/5-6-19) : Πνακας Διατμησης Δασικν Προιντων, διαχειριστικο τους 2019

6-6-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48125/1579/19 (ΦΕΚ-2102 Β/5-6-19) : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς διαδικασας επιβολς προστμων σχετικ με την τρηση των κριτηρων αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν και αναπροσαρμογ ανωττου ορου προστμων, σμφωνα με το ρθρο 32Η του ν. 3468/06

6-6-19    ΕΦΚΑ 29/5-6-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των μετχων ΚΤΕΛ ΑΕ

6-5-19   ΑΑΔΕ Ε2095/3-6-19 : Κοινοποηση διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 27 του ν. 4596/19 (Α 32), αναφορικ με το χρνο κδοσης του φορολογικο παραστατικο για την αποζημωση (αμοιβ) που καταβλλεται σε δικηγρο υπηρεσας

6-5-19    ΥΠΕΘ Φ.151/90546/Α5/5-6-19 : Οδηγες για την εξταση του μαθματος : Αρχιτεκτονικ Σχδιο5-6-19   ΥΠΕΘ Φ.251/90464/Α5/5-6-19 : Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2019

5-6-19   ΕΟΦ Ο-31/19 (ΦΕΚ-2072 Β/4-6-19) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Ο-833/08 απφασης ΔΣ/ΕΟΦ περ καθορισμο των κατευθυντηρων γραμμν της ΕΕ σχετικ με τις Αρχς και τους Καννες Καλς Παραγωγς για τα φρμακα και τα δοκιμαζμενα φρμακα ανθρπινης χρσης, πως χει τροποποιηθε ..... --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

5-6-19   Κ.Υ.Α. 1167/110677/19 (ΦΕΚ-2060 Β/4-6-19) : Ανθεση αρμοδιοττων ΟΠΕΚΕΠ ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπαικο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης σε φορες των Περιφερειν, των ΠΕ και των Αποκεντρωμνων Διοικσεων

5-6-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/18252/19 (ΦΕΚ-2083 Β/4-6-19) : Τροποποηση της ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.2/58/οικ.19975/10 απφασης "Σστημα Πιστοποησης της Επιμρφωσης" πως ισχει

5-6-19    ΑΑΔΕ Ε2094/3-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 20 του ν. 4613/19 (ΦΕΚ-78 Α) για τις προθεσμες καταχρισης στο e-Μητρο Πλοων και παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4569/18 (ΦΕΚ-179 Α) και του ν. 4256/14 (ΦΕΚ-92 Α) πως ισχει σμερα

5-6-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10034/ΟΙΚ.23019/815/19 (ΦΕΚ-2077 Β/4-6-19) : Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προυποθσεων συμμετοχς στα Προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2019

5-6-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.14/ΟΙΚ.21169/4-6-19 : Εφαρμογ του Ευρωπαικο Κανονισμο 2018/1724 για τη δημιουργα της Ενιαας Ψηφιακς Πλης (Single Digital Gateway) - Ορισμς εκπροσπων

5-6-19    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/47304/5841/19 (ΦΕΚ 2041 Β/4-6-2019) : Καθορισμς: α) των απαιτομενων αν ειδικ¬τητα προσντων (κριων, πρσθετων επικου¬ρικν), β) των κριτηρων κατταξης, γ) της προ¬θεσμας υποβολς αιτσεων των υποψηφων και του τρπου υποβολς τους, δ) των απαιτομενων δικαιολογητικν και ε) της διαδικασας επι¬λογς του προσωπικο, για την πλρωση εκοσι εννα (29) συνολικ θσεων τακτικο προσωπι¬κο κδοση Προκρυξης θσεων προσωπικο στον Ε.Ο.ΑΝ.

5-6-19    Κ.Υ.Α. Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.40569/19 (ΦΕΚ-2044 Β/4-6-19) : Τροποποηση και συμπλρωση της απφασης Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β' 661) των Υπουργν Οικονομικν και Υγεας και Πρνοιας «Καθορισμς του τρπου οργνωσης και λειτουργας των Μονδων Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης (Οικοτροφεα, Ξεννες) και των Προγραμμτων Προστατευμνων Διαμερισμτων του ρθρου 9 του ν.2716/1999», πως ισχει τροποποιηθεσα με τις αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β' 1426) και Γ3β/Γ.Π.15911/21.02.2018 (Β' 1157) αποφσεις των Υπουργν Οικονομικν και Υγεας.

5-6-19    ΑΑΔΕ Ε2097/3-6-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με διοικητικς κυρσεις που προβλπονται στο δετερο εδφιο της παρ. 2 του ρθρου 65Α του ν. 4174/13 για τους ορκωτος ελεγκτς λογιστς και τις ελεγκτικς εταιρεες

5-6-19    ΑΑΔΕ Ε2096/31-5-19 : Κοινοποηση διατξεων του πρτου ρθρου, των ρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτματος Α του ν. 4612/19 (77 Α) και των ρθρων 1 (ρθρο 12 της σμβασης) και 3 του ν. 4613/19 (78 Α) για θματα φορολογας κεφαλαου4-6-19    ΥΠΥΜΕ Α3/40465/4596/4-6-19 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2γ του ρθρου 10 του ν. 4599/19

4-6-19    ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/264/683479/4-6-19 : Ασφλιση των μεταφραστν της Μεταφραστικς Υπηρεσας του Υπουργεου Εξωτερικν

4-6-19    Κ.Υ.Α. 42863/438/19 (ΦΕΚ-2040 Β/4-6-19) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και των τεχνικν προδιαγραφν για την εγκατσταση συσκευν φρτισης συσσωρετυν ηλεκτροκνητων οχημτων (σημεα επαναφρτισης), στις εγκαταστσεις εξυπηρτησης οχημτων, σε δημοσων προσβσιμα σημεα επαναφρτισης κατ μκος του αστικο, υπεραστικο και εθνικο οδικο δικτου καθς και σε χρους στθμευσης δημσιων και ιδιωτικν κτιρων

4-6-19    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.1/40151/2019/19 (ΦΕΚ-2045 Β/4-6-19) : Επιλογ και κατταξη Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς, με εφαρμογ του συστματος μοριοδτησης των υποψηφων

4-6-19   ΥΠΕΘ Φ.253.1/80988/Α5/19 (ΦΕΚ-1867 Β/27-5-19 - ΕΠΑΝΑΚΤΥΠΩΣΗ) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2019-2020

4-6-19    ΦΕΚ-2027 Β/3-6-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/οικ.39525/19 : Τροποποηση της 4525/15-11-2017 (ΦΕΚ 4208 Β') υπουργικς απφασης με θμα «Παρταση των Προγραμμτων Προμηθειν Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015» ως προς το χρνο ισχος της παρ. 2.
ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580/19 : Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20-03-2019 υπουργικς απφασης «Ορισμς του Φορα Σωρευτικς Εκπροσπησης Τελευταου Καταφυγου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμς των υποχρεσεων, του πλαισου λειτουργας του και των χρεσεων που επιβλει για την παροχ των υπηρεσιν του, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 1020 Β').

4-6-19    ΑΑΔΕ Ε2091/30-5-19 : Φορολογικ μεταχεριση οφειλν που επανατιμολογονται σε συνδεδεμνη εταιρεα κατπιν παρατησης απ το δικαωμα εισπραξς τους βσει αμοιβαας συμφωνας, πριν την ναρξη ισχος των διατξεων του ν. 4172/13

4-6-19    ΑΑΔΕ Ε2092/3-6-19 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη μεωση του συντελεστ φορολογας και παρακρτησης φρου μερισμτων απ 15% σε 10%, με βση τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 65 του ν. 4603/19

4-6-19     ΑΑΔΕ Ε2093/3-6-19 : Κοινοποηση των διατξεων του δκατου ρθρου και του ρθρου 36 της "Σμβασης Παραχρησης του Εργου της Μελτης - Κατασκευς - Χρηματοδτησης - Λειτουργας - Συντρησης και Εκμετλλευσης του Νου Διεθνος Αερολιμνα Ηρακλεου Κρτης και Μελτη - Κατασκευ και Χρηματοδτηση των Οδικν του Συνδσεων" που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 4612/19 (ΦΕΚ-77 Α)

4-6-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΑΠΕΕΚ/50234/1658/3-6-19 : Διευκρινσεις εφαρμογς διατξεων του ρθορυ 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν. 4602/19, και του ρθρου 7 παρ. 8Β του ν. 4414/163-6-19    ΕΦΚΑ 28/3-6-19 : Πργραμμα καταβολς μειωμνης εργοδοτικς εισφορς κριας σνταξης για μισθωτος ως 25 ετν, κατ' εφαρμογ του ν. 4583/18

3-6-19    ΕΑΑΔΗΣΥ 3005/3-6-19 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς σε επεξεργσιμη μορφ αρχεων αναθεωρημνων διακηρξεων ργων, μελετν και ργων με το σστημα μελτης - κατασκευς

3-6-19    ΦΕΚ-1999 Β/31-5-19 :

Κ.Υ.Α.  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38349/2518/19 : Τροποποηση της κ.υ.α. 20232/10 σχετικ με τη "Ρθμιση θεμτων τεχνικο και λεπτομερειακο χαρακτρα για την δρυση και λειτουργα κντρων αποτφρωσης νεκρν"

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38329/2517/19 : Τροποποηση της κ.υ.α. 4932/17 σχετικ με τη "Ρθμιση θεμτων τεχνικο και λεπτομερειακο χαρακτρα για την δρυση και λειτουργα κντρων αποτφρωσης οστν νεκρν"

Κ.Υ.Α. 1179/19 : α) Τροποποηση των διατξεων των ρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικς απφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β' 3/8.1.1988). ß) Διαδικασα επιστροφς του ΦΠΑ για πρξεις που διενργησαν οι εκμεταλλευτς πλοων παρκτιας αλιεας απ 26.10.2018.

3-6-19     ΥΠ.ΟΙΚ. Α1211/19 (ΦΕΚ-2007 Β/31-5-19) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2018 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13

3-6-19    ΥΠΕΘ 79942/ΓΔ4/19 (ΦΕΚ-2005 Β/31-5-19) : Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης31-5-19   ΦΕΚ-1995 Β/31-5-19 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38818/1989/19 : Τροποποηση της 14058/12.3.2014 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς: «Ρθμιση θεμτων για την ανρτηση των αναμορφωμνων κτηματολογικν πινκων και διαγραμμτων στην ιστοσελδα της εταιρεας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικς ττλος ''ΕΚΧΑ Α.Ε.'')» (Β' 673), πως ισχει.
ΑΑΔΕ Α1208/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β' 3293) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ για τον καθορισμ των καταλγων σχετικ με τις Δηλωτες Δικαιοδοσες, δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 4 εδφιο γ' του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετχουσες Δικαιοδοσες, δυνμει του διου ρθρου και του ρθρου 9 παρ. 5 περπτ. β' εδφιο γ' του ν. 4170/2013 (Α' 163), ναντι της Ελλδας, πως χει τροποποιηθε με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) μοια απφαση και ισχει.

31-5-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.44687/4921/31-5-19 : Εκδοση αποφσεων αναφορικ με την παρταση της προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 4599/19

31-5-19   ΥΠΕΕ ....48581/2075/ΕΓΚ.2/30-5-19 : Εγκκλιος Δ' τμματος ν. 4495/17

31-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.19310/513/19 (ΦΕΚ-1997 Β/31-5-19) : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα στο Δμο Ευρτα της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου

31-5-19   ΥΠΥΜΕ Α/26380/1145/19 (ΦΕΚ-1958 Β/30-5-19) : Τροποποηση της 19800/82 (Β 455) απφασης του Υπουργο Συγκοινωνιν "Πινακδες αριθμο κυκλοφορας αυτοκιντων οχημτων και ρυμουλκομενων", πως ισχει

31-5-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3946/27-5-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εκδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2019

31-5-19   ΟΑΕΔ 5/45207/31-5-19 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2019 - Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο περιδου 2019-2020

31-5-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.42126/4611/31-5-19 : Επ τπου στροφ με κνηση προς τα πσω (χοργηση αδειν οδγησης - να ειδικ δοκιμασα)

31-5-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/8/ΟΙΚ.20829/31-5-19 : Συνχεια της εγκυκλου σχετικ με τη διαχεριση αιτημτων δικαιοχων ειδικν θεραπειν παιδιν - εφβων και ενηλκων

31-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.40957/31-5-19 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

31-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 41521/ΕΓΚ.50/23-5-19 : Διατξεις του ρθρου 249 του ν. 4555/18

31-5-19   ΥΠΕΘ 86646/Ζ1/30-5-19 : Στεγαστικ επδομα ακαδημαικο τους 2018-2019

31-5-19   ΦΕΚ-1984 Β/30-5-19 :

Κ.Υ.Α. 21830/οικ.Φ.109.1/19 : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2019-2020 στη Σχολ Ανθυποπυραγν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2018-2019 και με κατατακτριες εξετσεις.
Κ.Υ.Α. 21831/οικ.Φ.109.1/19 : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2019-2020 στη Σχολ Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2018-2019.
ΥΠ.ΟΙΚ. 57312/ΕΞ2019/19 : Τροποποηση της 41403/Β' 1563/28.9.2012 απφασης του Υπουργο Οικονομικν (Β' 2795).

31-5-19   Κ.Υ.Α. 37815/19 (ΦΕΚ-1980 Β/30-5-19) : Τροποποηση της 25732/83 απφασης των Νομαρχν Θεσσαλονκης, Σερρν, Εβρου, Φλρινας, Εβοιας, Αιτωλοακαρνανας, Ηλεας, Κυκλδων και Φθιτιδας (ΦΕΚ-755 Β) πως ισχει, με την οποα συστθηκε ο Σνδεσμος Δμων και Κοινοττων Ιαματικν Πηγν Ελλδας - Τρπος υπολογισμο εισφορν των μελν του Συνδσμου

31-5-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/ΟΙΚ.20280/19 (ΦΕΚ-1970 Β/30-5-19) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν τους 2019

31-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ 24641/2258/30-5-19 : Εγκκλιος σχετικ με "Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ

31-5-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1152/19 (ΦΕΚ-1934 Β/29-5-19) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ-1237 Β) ΑΥΟΟ "Οροι και διατυπσεις παραλαβς φορτηγν αυτοκιντων και βσει αυτν προκειμνου να διασκευαστον σε οχματα των δασμολογικν κλσεων 87.02, 87.04 και 87.05"

31-5-19   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.19344/19 (ΦΕΚ 1938 Β/29-5-2019) : Σσταση και Συγκρτηση Διυπουργικς Ομδας Εργασας Υπουργεων Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης30-5-19   Κ.Υ.Α. 51953/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-1952 Β/30-5-19) : Συμπληρωματικς καθορισμς αποζημωσης για νους πληγντες απ τις πλημμρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρου 2016 σε περιοχς της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου

30-5-19   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.20609/470/19 (ΦΕΚ-1935 Β/29-5-19) : Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγρμματος Τεχνικς Βοθειας και διαδικασες για τη δημιουργα και τρηση καταλγου προμηθευτν για την ανθεση και υλοποησης ενεργειν Τεχνικς Βοθειας στο πλασιο του Επιχειρηματικο Προγρμματος Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτεεται απ το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ)

30-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 41268/ΕΓΚ.46/30-5-19 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων των επαναληπτικν δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 2ας Ιουνου 2019

30-5-19   ΥΠΕΘ 86390/Ε2/30-5-19 : Οδηγες για τον καθορισμ του αριθμο των οργανικν θσεων του διδακτικο προσωπικο των Πρτυπων και των Πειραματικν σχολεων και την τοποθτηση των νεοδιριστων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης του ρθρου 73 του ν. 4589/19

30-5-19   ΥΠΕΘ 86104/Ε3/30-5-19 : Χοργηση - ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2019-2020 σε εκπαιδευτικος της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

30-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24815/30-5-19 : Οδηγες για τη σωστ διαχεριση των αντιμικροβιακν παραγντων (παλαιτερων και  νων) στο νοσοκομειακ χρο

30-5-19   ΕΚΔΔΑ 4448/19 (ΦΕΚ-1929 Β/29-5-19) : Τροποποηση Κανονισμο Διαχερισης Μητρου Κριου Διδακτικο Προσωπικο

30-5-19    ΑΑΔΕ Α1203/19 (ΦΕΚ-1933 Β/29-5-19) : Δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες

30-5-19    Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Ε/7/16836/19 (ΦΕΚ-1939 Β/29-5-19) : Καθορισμς της διαδικασας μεταφορς του προσωπικο του ρθρου 23 του ν. 4587/18

30-5-19    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1077611/ΕΞ2019/24-5-19 : Προσωριν απαγρευση εξαγωγν (επανεξαγωγν) - Φαρμακευτικ προιντα

30-5-19    ΥΠΥΜΕ 29946/321/29-5-19 : Δημοσευση υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/6-3-19 (Β 1003) του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν "Καθορισμς τρπου, διαδικασας και πιστοποησης διενργειας του Τεχνικο Ελγχου (περιοδικο, κτακτου, εκουσου) των οχημτων στα Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ)"

30-5-19    ΥΠΕΘ Φ.152/84669/Α5/28-5-19 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες Ημερησων και Εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2019

30-5-19   ΥΠ.ΕΣ. 40802/22-5-19 : Δυναττητα ρθμισης οφειλν προς ΟΤΑ α' βαθμο29-5-19   ΑΑΔΕ Α1197/19 (ΦΕΚ-1911 Β/28-5-19) : Διαδικασα βεβαωσης εσδων υπρ Δημοσου και τρτων και διαδικασα μεωσης εσδων με ηλεκτρονικ μσα, μσω των υπηρεσιν της διαλειτουργικτητας, κατ' εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 2 του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ-90 Α) (Κδικας Εσπραξης Δημοσων Εσδων)

29-5-19   ΑΑΔΕ Ε2089/24-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4608/19 (ΦΕΚ-66 Α)

29-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/68278/1516/28-5-19 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με τον τρπο αντιμετπισης αιτσεων συνταξιοδτησης που υπεβλθησαν στον ΕΦΚΑ πριν την 18-7-2018, ημερομηνα ναρξης ισχος του ν. 4554/18

29-5-19    ΑΑΔΕ Ε2090/27-5-19 : Λειτουργα αποσταγματοποιεων - Παραδσεις παραγομνων προιντων

29-5-19    ΥΠΥΜΕ Δ24/ΟΙΚ.6546/29-5-19 : Παρταση ισχος βεβαισεων εγγραφς στο ΜΕΕΠ σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 107 του ν. 4530/18 (Α 59)

29-5-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/19581/580/28-5-19 : Παρχονται οδηγες σχετικ με τις συντξιμες αποδοχς των αιρετν

29-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 40869/ΕΓΚ.42/29-5-19 : Διενργεια των επαναληπτικν περιφερειακν και δημοτικν εκλογν της 2ας Ιουνου 2019

29-5-19    ΥΠΥΜΕ 100029/9582/18/28-5-19 : Ακυρτητα της Πρξης Βεβαωσης Παραβσεων του ΚΟΚ λγω αναγραφς εσφαλμνων ελλιπν στοιχεων

29-5-19    ΥΠΕΘ 85453/Ν1/29-5-19 : Δυναττητα των ιδιωτικν εκπαιδευτικν να διδσκουν σε Φροντιστρια και Κντρα Ξνων Γλωσσν και αντστροφα - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

29-5-19    ΥΠΥΜΕ ΦΒ1/Α/90309/1058/29-5-19 : Προδιαγραφς επισμανσης πληροφοριν καυσμων στα σημεα ανεφοδιασμο σμφωνα με την Οδηγα 2014/94/ΕΕ

29-5-19   ΦΕΚ-1910 Β/28-5-19 :

ΑΑΔΕ Α1194/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1176/18 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ Α1193/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1056/17 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ-1325 Β) "Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/02 (330 Α) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν", πως τροποποιθηκε με την ΠΟΛ.1081/18 απφαση

29-5-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.20.26/993/18448/15-5-19 : Αυτοδκαιη παρατηση υπαλλλου απ την πρτη θση σε περπτωση αποδοχς διορισμο σε δετερη θση

29-5-19   ΥΠΟΙΑΝ 55748/19 (ΦΕΚ-1912 Β/28-5-19) : Δημιουργα πανελλαδικο Δικτου Δομν Στριξης Επιχειρσεων, κατ το ρθρο 56 του ν. 4605/1928-5-19   ΥΠΕΘ 84600/Ν1/28-5-19 : Εγκκλιες οδηγες για το τυπικ προσν της πιστοποιημνης παιδαγωγικς και διδακτικς επρκειας των νεοπροσλαμβανμενων ιδιωτικν εκπαιδευτικν

28-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.63808/Δ16.1530/28-5-19 : Γνωστοποηση των ρυθμσεων του ρθρου 8 του ν. 4578/18 (Α 200), σχετικ με την ναρξη και λξη του συνταξιοδοτικο δικαιματος στο ΕΤΕΑΕΠ

28-5-19   ΑΑΔΕ Ε2085/17-5-19 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τον τπο παροχς των υπηρεσιν νοσοκομειακς και ιατρικς περθαλψης ασθενν

28-5-19   ΥΠΕΘ Φ.251/84331/Α5/28-5-19 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας

28-5-19   ΥΠΟΙΑΝ 54540/19 (ΦΕΚ 1870 Β/27-5-2019) : Πργραμμα Βραβεων σε διακρατικ δκτυα επιστημονικς ερευνητικς συνεργασας και προτσεις επιχειρηματικν συνεργασιν, σμφωνα με το ρθρο 55 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α').

28-5-19   ΑΑΔΕ Α1204/19 (ΦΕΚ-1869 Β/27-5-19) : ΑΑΔΕ A1204/19 (ΦΕΚ-1869 Β/27-5-2019) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β' 3087) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ, σχετικ με τον καθορισμ των αρμδιων Υπηρεσιν της ΑΑΔΕ και εξειδκευση των υποχρεσεων των Δηλοντων Ελληνικν Χρηματοπιστωτικν Ιδρυμτων, ως προς το χρνο και τον τρπο υποβολς των στοιχεων και λοιπν θεμτων σχετικ με την εφαρμογ του Κοινο Προτπου Αναφορς (ΚΠΑ) για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν, πως ισχει μετ τις διαδοχικς τροποποισεις της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β' 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ. 1102/31.05.2018 (Β' 1986).27-5-19    ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 3985/2019/19 (ΦΕΚ 1840 Β/24-5-2019) : Χαρακτηρισμς της προμθειας του εντπου των βεβαισεων κατθεσης ατησης που χορηγονται στους πολτες τρτων χωρν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 8 του ν. 4251/2014 (Α'80), πως ισχει, ως απρρητης.

27-5-19    ΑΑΔΕ Α1201/19 (ΦΕΚ-1861 Β/24-5-19) : Τροποποηση της Α1041/19 απφασης του Διοικητ ΑΑΔΕ "Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2018, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που συνυποβλλονται με αυτ" (ΦΕΚ-353 Β/2019)

27-5-19    ΕΦΚΑ 27/27-5-19 : α) Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 21 και 31 του ν. 4611/19 (ΦΕΚ-73 Α) β) Υπολογισμς προυποθσεων βσει των διατξεων περ του 12μηνου

27-5-19    ΑΑΔΕ Α1195/19 (ΦΕΚ-1860 Β/24-5-19) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν",  πως ισχει

27-5-19    N. 4614/19 (ΦΕΚ-79 Α/24-5-19) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Δημοκρατας της Βρειας Μακεδονας σχετικ με την εγκατσταση συνοριακο σημεου διλευσης στην περιοχ της Λμνης Πρσπας και λλες διατξεις

27-5-19    Ν. 4613/19 (ΦΕΚ-78 Α/24-5-19) : Κρωση της σμβασης δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Γενικο Νοσοκομεου Παδων Πεντλης και των συντελεστν της διαθκης της Ελισβετ Παπαγιαννοπολου και λλες διατξεις24-5-19    ΥΠΕΘ Φ.251/83380/Α5/24-5-19 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημαικο τους 2019-2020

24-5-19    ΑΑΔΕ Ε2088/23-5-19 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1039/15 εγκυκλου αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 48 του ν. 4172/13

24-5-19    ΑΑΔΕ Ε2087/23-5-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 234 του ν. 4610/19 (70 Α)

24-5-19    ΑΑΔΕ Ε2086/22-5-19 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδματος αλλοδαπς που αποκτ αλλοδαπ προσωπικ, κτοικοι Ελλδας, εργαζμενοι σε ναυλομειστικ γραφεο του ν. 27/75

24-5-19   ΑΑΔΕ Ε2084/16-5-19 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ με ισχ για το τος 2019

24-5-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/250/639262/24-5-19 : Διαχεριση των Πρξεων Επιβολς Εισφορν (ΠΕΕ) που χουν συνταχθε που θα συνταχθον για την ασφαλιστικ τακτοποηση των σχολικν φυλκων

24-5-19   ΕΦΚΑ 26/24-5-19 : Ασφαλιστικ τακτοποηση σχολικν φυλκων κατ' εφαρμογ του ρθρου 4 του ν. 4554/18

24-5-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1202/19 (ΦΕΚ-1830 Β/23-5-19) : Εφαρμογ του συστματος ιχνηλασιμτητας προιντων καπνο

24-5-19   ΦΕΚ-1829 Β/23-5-19 σχετικ με τροποποισεις αποφσεων και αφορον συγκρτηση εκλογικν συνεργεων (ΦΕΚ-1677 Β) - καθορισμ ειδικς εκλογικς αποζημωσης στους δικαστικος υπαλλλους ... (ΦΕΚ-1697 Β) - καταβολ ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε δικαστικος και εισαγγελικος λειτουργος ....(ΦΕΚ-1694 Β) - εγκριση καταβολς ειδικς εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους του Ελεγκτικο Συνεδρου.... (ΦΕΚ-1695 Β) και καθορισμ εκλογικς αποζημωσης των ειδικν εκλογικν συνεργεων που θα ασχοληθον για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν ... (ΦΕΚ-1829 Β)

24-5-19   Ν. 4612/19 (ΦΕΚ-77 Α/23-5-19) : Κρωση Σμβασης Παραχρησης του Εργου της Μελτης - Κατασκευς - Χρηματοδτησης - Λειτουργας - Συντρησης και Εκμετλλευσης του Νου Διεθνος Αερολιμνα Ηρακλεου Κρτης και Μελτη - Κατασκευ και Χρηματοδτηση των Οδικν του Συνδσεων και λλες διατξεις

24-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.22520/1578/23-5-19 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 31 του ν. 4611/19 (Α 73) σχετικ με τη χοργηση και την παρταση της ασφαλιστικς ικαντητας για την περοδο 1-3-2019/29-2-2020

24-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.22540/1579/23-5-19 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 21 του ν. 4611/19 (Α 73)

24-5-19   ΥΠΕΚΑΚΑ 23400/662/24-5-19 : Ανυπατιο κλυμα παροχς εργασας λγω συμμετοχς εργαζμενου ως μλους εφορευτικς επιτροπς23-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 38410/17-5-19 : Ενημρωση σχετικ με τη χρση λευκν ψηφοδελτων και την παρδοση ψηφοδελτων απ τα πολιτικ κμματα

23-5-19    ΥΠ.ΕΣ. 38862/20-5-19 : Ανοιχτο Δμοι το Σββατο 25 και Κυριακ 26 Μαου 2019 (Δημοτικς, Κοινοτικς, Περιφερειακς και Ευρωεκλογς) καθς επσης το Σββατο 1 και Κυριακ 2 Ιουνου 2019

23-5-19    ΥΠΟΙΑΝ 55292/23-5-19 : Τροποποηση της εγκυκλου οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2020-2022 με αρ.πρωτ. 25853/28-2-19

23-5-19    ΥΠΕΕ 182999/1135/23-5-19 : Εκδοση αποφσεων απ τις Επιτροπς Εξτασης Αντιρρσεων και επεξεργασα αντιρρσεων

23-5-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/57802/1618/22-5-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Σχετικ με τις ασφαλιστικς κρατσεις επ της προσωπικς διαφορς του ρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4354/15, των υπαλλλων με σχση εργασας Δημοσου και Ιδιωτικο Δικαου

23-5-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.32124/19 (ΦΕΚ-1799 Β/22-5-19) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της αναισθησιολογας

23-5-19   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/5/16501/19 (ΦΕΚ-1795 Β/22-5-19) : Υποβολ ντυπης ατησης πιστοποησης δικαιοχου, κατοκου νησιο για το μτρο Μεταφορικ Ισοδναμο, αρμοδιτητας Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και του αντστοιχου εντπου, που διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)

23-5-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1173/19 (ΦΕΚ-1798 Β/22-5-19) : Διαδικασα εσπραξης εσδων υπρ Δημοσου προερχμενα απ επιβαλλμενα πρστιμα αποφσεων του ΔΣ της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς για παραβσεις της χρηματικς νομοθεσας σε φυσικ και νομικ πρσωπα, κατ' εφαρμογ της παραγρφου 5 του ρθρου 105 του ν. 4514/18

23-5-19    ΥΠ.ΟΙΚ. 81641/19 (ΦΕΚ-1804 Β/22-5-19) : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιουνου 2019 την 24-5-19

23-5-19   ΥΠΟΙΑΝ 51362/19 (ΦΕΚ-1807 Β/22-5-19) : Καθορισμς της διαδικασας, των ρων και των προυποθσεων καθς και κθε λλης αναγκαας ρθμισης, για την πιστοποηση της υλοποησης του πενντα τοις εκατ (50%) του φυσικο και οικονομικο αντικειμνου των επενδυτικν σχεδων π&