ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
· Σε συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχουν καταχωρηθεί σε μορφή pdf πλήρη κείμενα γνωμοδοτήσεων από το έτος 1952 μέχρι σήμερα.

· Μόνιμη υποστήριξη των συνδρομητών από τους συνεργάτες της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για την επίλυση οποιουδήποτε λειτουργικού προβλήματος.

· Αποστολή στο συνδρομητή με fax ή με άλλο τρόπο έγγραφα τα οποία δεν βρίσκει καταχωρημένα στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

· Υποστήριξη των συνδρομητών στην αναζήτηση κάποιου εγγράφου.

· Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ δεν υποστηρίζει τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στον εξοπλισμό του συνδρομητή. Παρέχει όμως μόνιμη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στη λειτουργία του προγράμματος. Κατά κανόνα, εφόσον ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές που θέτει η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και η εγκατάσταση γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, η χρήση του προγράμματος δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα απολύτως πρόβλημα.

· Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται συντήρηση του εξοπλισμού. Η υποστήριξη των συνδρομητών από τους συνεργάτες της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ γίνεται καθημερινά κατά τις ώρες γραφείου.


© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.